VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU"

Transkriptio

1 VATIALAN TALLIMÄEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU

2 Yleistä Kangasalan kunta järjestää tontinluovutuskilpailun Vatialan korttelin luovuttamisesta. Koko alue luovutetaan yhdelle toteuttajalle. Luovutuksen lähtökohtana on maan hinta Hinta tulee kuntaa sitovaksi sen jälkeen, kun valtuuston päätös myyntihinnasta on saanut lainvoiman. Valintaprosessissa haetaan toteuttajaa, joka kykenee laadukkaaseen suunnitteluun ja rakentamiseen. Toteuttajalla tulee olla käytettävissään arkkitehti, rakentaja ja mahdollisesti muita yhteistyökumppaneita. Kilpailijat esittävät oman suunnitelmansa kaavan toteuttamisesta. Suunnitelmat arvioidaan jäljempänä esitettyjen arvosteluperusteiden ja laatuominaisuuksien mukaan. Tontti myydään parhaat laatupisteet saaneen tarjouksen tekijälle. Kangasalan kunta pidättää oikeuden hylätä kaikki tarjoukset, mikäli riittävän laadukkaita suunnitelmia tai tarjouksia ei saada. Kunta ei korvaa tarjousten laatimisesta aiheutuneita kustannuksia. Hankkeen sisältö Kilpailun avulla pyritään löytämään korttelin toteuttaja, joka vastaa rakennuspaikan maisemoinnista ja asuin- ja liikerakentamisesta. Toteutuksella tuetaan Vatialan aluekeskuksen kehittämistä monipuolisia asumismahdollisuuksia ja palveluita tarjoavaksi. Osa asuntotuotannosta on joko vuokra- tai asumisoikeusasumista. Myös vapaarahoitteiset vuokra-asunnot täyttävät tavoitteen. Tarjouksen tekeminen on avointa kaikilla niille, joilla on kohdassa 1 edellytetty asiantuntemus suunnitteluun ja toteuttamiseen. Suunnittelijan edellytetään täyttävän pätevyydeltään arkkitehtisuunnittelun A-luokan vaatimukset. Suunnitelmaluonnoksia arvioi ryhmä, johon kuuluvat tekninen johtaja Mikko Ilkka,, kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen, kaavasuunnittelija Susanna Virjo ja geodeetti Juha Mäkinen. Arvioijat voivat kuulla työssään asiantuntijoita. Korttelin sijainti Tallimäen alue sijaitsee Vatialan aluekeskuksessa Tampereen rajan tuntumassa. Etäisyys Kangasalan keskustaan on 7 kilometriä ja Tampereen keskustaan 10 kilometriä. Korttelin välittömässä läheisyydessä sijaitsevat mm. Pitkäjärven yläkoulu, Vatialan terveysasema, pankki, elintarvikeliike, kahvila, joukkoliikenteen laatukäytävän pysäkit ja läheisyydessä Liutun ensiluokkainen uimaranta. Pitkäjärven tontille rakennetaan lisäksi kirjasto ja nuorisotila. Hankkeen toteuttaminen Kunta ei osallistu hankkeen rahoitukseen. Tuettua tuotantoa varten voidaan hakea rahoitusta asumisen rahoituskeskukselta. Aikataulu Kilpailuehdotukset tulee toimittaa klo 15 mennessä osoitteeseen: Kangasalan kunta Tekninen keskus Urheilutie 13

3 36200 Kangasala varustettuna tunnuksella Tallimäen kilpailu. Kilpailu pyritään ratkaisemaan mennessä. Ratkaisun jälkeen kunta ja voittaja tekevät sopimuksen tontin luovuttamisesta ja rakentamisen aikataulusta. Asuinrakentaminen tulisi aloittaa vuoden 2013 syksyllä. Suunnitelmien laadinta Asemakaava Alueella on lainvoimainen asemakaava, jossa tontin käyttötarkoitukseksi on osoitettu pääosin V- kerroksinen kerrostalorakentaminen. Lisäksi alueelle on osoitettu rivitalotontti, paikoitustontti ja yhteisalue, jolle on tarkoitettu sijoitettavaksi leikki- ja ulko-oleskelualueet. Asuinrakentamisen rakennusoikeus on m 2. Kaavalla ohjataan sijoittamaan Vatialantien ja Karin- Heikin tien kulmaan liiketiloja. Asemakaava on liitteenä. Tontilla sijaitsee Tampereen kaupungin sähkölaitoksen muuntamo, joka tulee ottaa suunnittelussa huomioon. Liittymät Rakennukset liitetään Kangasalan Vesi -liikelaitoksen vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkoon, Tampereen kaupungin Sähkölaitos Oy:n sähköverkkoon ja Elisa Oy:n tietoliikenneverkkoon. Rakennukset tulee liittää Kangasalan Lämpö Oy:n kaukolämpöverkkoon.

4 Ajoneuvoliittymät ja pysäköinti Asuinrakennuksille on osoitettu kaavassa yksi ajoneuvoliittymä Karin-Heikin tieltä. Autopaikoitusta varten on varattu yhteinen alue tonttien välistä. Osa paikoituksesta voi sijoittua kannelle. Liiketilan tarpeisiin on varattu pieni pysäköintialue Karin-Heikintien varresta. Auto- ja polkupyöräpaikoitus tulee osoittaa ja mitoittaa rakennusjärjestyksen vaatimusten mukaisesti. Maaperä ja perustamisolot Tallimäki on vanha, harjun laelle sijoittunut yhteisalue, jonka ympäriltä soravarat on kaivettu viime vuosisadan aikana. Rakentaminen edellyttää tontin maisemointia ja maanpinnan alentamista korttelin laelta noin 20 metrillä. Kaivutyö ja soran hyödyntäminen kuuluu toteuttajalle.

5 Asuntotuotannon tavoitteet Noin kolmasosa korttelin rakennusoikeudesta tulee käyttää vuokra-asumiseen tai muuhun tuettuun asuntotuotantoon. Kortteli sijoittuu aivan Vatialan aluekeskukseen. Paikka tarjoaa siksi erinomaiset palvelut ja joukkoliikenteen yhteydet, minkä vuoksi se soveltuu mainiosti eläkeläisille, itsenäistyvälle nuorisolle ja autotonta elämäntapaa etsiville. Asukaspohjan monipuolisuuden vuoksi alueelle tulee rakentaa myös lapsiperheille soveltuvia asuntoja. Korttelissa kaivataan yhteisöllisyyttä, joka lisää vanhenevan väestön toimintamahdollisuuksia ja tukee heidän elinvoimaansa. Yhteisöllisyys auttaa myös korttelin eri-ikäisten asukkaiden yhteydenpitoa. Yhteisöllisyyttä tulee toteuttaa sekä asuinrakennuksissa että piha-alueella. Energiatalouden, elinkaaren ja esteettömyyden tavoitteet Elinkaariajattelun mukaiset materiaalivalinnat ja rakentamismenetelmät ovat tärkeitä sekä rakennusten että ympäristön ratkaisuissa. Asuinrakennusten osalta on pyrittävä energiatehokkuudeltaan A-luokan ratkaisuihin. Ulkotilat Asemapiirroksessa on esitettävä pihan suunnitteluperiaatteet, asuntokohtaiset ulkotilat, pihakäytävät, huolto- ja pelastusliikenteen ratkaisut, sisääntulot, pysäköinti ja lähiympäristön käsittely. Erityistä huomiota tulee kiinnittää korkeusasemien hallintaan. Kaupunkikuva Vatialantietä rajaavat viisikerroksiset asuinkerrostalojen rintamat muodostavat Vatialan kaupunkikuvallisen selkärangan. Alueen korkeusero tukee Nattarinkujan vanhoista kerrostaloista avautuvia pitkiä näkymiä rakennusten yli. Korttelipihan rajautuminen myös Karin-Heikin tien ja Salen korttelin suunnasta on tärkeätä. Rinteen alapuolelta kaksikerroksisen rakennusmassa edellyttää veistoksellisuutta korkeiden tornien välissä.

6 Kilpailuehdotusten arvosteluperusteet ja kilpailun ratkaiseminen Arviointikriteerit Arviointiryhmä tulee arvostelussaan kiinnittämään huomiota seuraaviin tekijöihin: suunnitelmaluonnoksen kaupunkikuvalliseen kokonaisnäkemykseen ja alueen identiteettiä luoviin ominaisuuksiin asumisratkaisujen tuoreuteen ja asuntojakauman monipuolisuuteen liiketilojen suhteeseen lähiympäristön toimintoihin rakennusten energiataloudellisiin ratkaisuperiaatteisiin paikoitusjärjestelyjen sovittamiseen muiden pihatoimintojen kanssa suunnitelmaluonnoksen ja toteutusideoiden toteuttamis- ja kehittämiskelpoisuuteen Kilpailu ratkaistaan laatuarvostelun perusteella. Vaadittavat asiakirjat 1) Suunnitelmaluonnoksen ja toteutusideoiden selostus laajuustietoineen, jossa esitetään myös alustava asuntojakauma (vuokra- ja asumisoikeusasuntojen osuus eriteltynä) ja paikoituslaskelma. 2) Yleispiirustus 1:1000, jossa esitetään korttelin liittyminen ympäröivään kaupunkirakenteeseen. 3) Asemapiirros 1:500, jossa on esitettävä rakennukset kerroslukuineen, piha- ja paikoitusjärjestelyt, korkeustasot ja mahdollinen tonttijako. Paikoituksen tilantarve ja autopaikkojen määrä on esitettävä tarkasti. 4) Pohjakaaviot 1:300, joissa on pelkistetysti esitetty asuinrakennusten maantaso-, ja normaalikerros. 5) Alueleikkaus korkeustietoineen 1:300. 6) Talojen katujulkisivu Vatialantien ja Karin-Heikintien puolelta katsottuna. Julkisivupiirustuksessa on esitettävä päämateriaalit ja värit. Kaikki piirustukset esitetään mittakaavassa 1:300. 7) Nimikuori, jossa on yritysryhmän yhteistiedot Asiakirjat on toimitettava suomenkielisinä ja ne on varustettava nimimerkillä. Muita kuin edellä vaadittuja asiakirjoja ei oteta arvostelussa huomioon. Suunnitelmaluonnos; 1 x suorat A3 kopiot, lisäksi pdf-muodossa CD:nä. Kilpailun salaisuus Kilpailu on salainen. Kaikki asiakirjat varustetaan nimimerkillä. Ehdotuksen mukana toimitetaan nimikuori, jonka päällä on käytetty nimimerkki sekä maininta Tallimäen kilpailu. Kuori sisältää tarjouksen tehneen nimen ja osoitteen. Kysymykset Kilpailua koskevat kysymykset tulee jättää osoitteella klo 15 mennessä. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan kunnan kotisivuilla klo 12 osoitteessa https://kangasala.fi/tallimaki Liitteet Sijaintikartta (pdf) Pohjakartta (dwg) Asemakaavakartta ja määräykset, kaavaselostus (pdf) Liitteet ovat alkaen ladattavissa osoitteessa https://kangasala.fi/tallimaki

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku

PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku 10.8.2015 TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, Turku K I L P A I L U O H J E L M A Kilpailuaika 10.8.2015-13.11.2015 1. Kilpailukutsu... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Alueen yleiskuvaus... 3 1.3 Kilpailun

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU

KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU KORSON KESKUSTAN SUUNNITTELU- JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 3.2.2014 9.5.2014 Korson keskustaa Merikotkantien ja Korsonpolun (entinen Korsontie) risteyksessä. Etualalla rakennustyömaa, jossa seisoo eläkkeellä

Lisätiedot

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015

MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 MYYRMÄEN KESKUSTAN SUUNNITTELU JA TONTINLUOVUTUSKILPAILU 26.11.2014 31.3.2015 SISÄLTÖ 1. KILPAILUKUTSU... 3 2. KILPAILUKOHDE... 4 3. KILPAILUTEHTÄVÄ... 5 3.1 Yleiset tavoitteet Myyrmäen keskustan suunnittelusta

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU Kilpailuohjelma 1. vaihe 18.02. - 21.04.2015 2. vaihe 16.06. - 14.09.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto,

Lisätiedot

1. Kilpailun tarkoitus

1. Kilpailun tarkoitus kau kaupunkirakennepalvelut 09.11.2012 1 KANKAAN VANHAN PAPERITEHTAAN TONTINLUOVUTUS- JA TOTEUTUSKILPAILUN 1. Kilpailun tarkoitus Kangas on Jyväskylän merkittävin kehityshanke, jossa kunnianhimoinen kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus

ALUSTAVA LUONNOS JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU. Alustava hankekuvaus JÄTKÄSAAREN BUNKKERIN TOTEUTUSKILPAILU Alustava hankekuvaus xx.x.2014 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TOTEUTUSMENETTELY... 1 2 YLEISTÄ... 3 2.1 Jätkäsaaren alue ja sen rakentuminen... 3 2.2 Bunkkerin kiinteistö ja

Lisätiedot

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS

Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpailu Uuden ylävesisäiliön Kilpailuohjelma LOVIISAN KAUPUNKI / VESILIIKELAITOS idea- ja suunnittelukilpail Sisältö Yleistiedot 3 Kilpailun 1. vaihe 4 Kilpailun 2. vaihe 5 2.1 kilpailutekniset

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO HÄMEENLINNAN KESKUSTAN ETELÄRANNAN YLEINEN KAUPUNKIRAKENTEELLINEN IDEAKILPAILU 15.11.2006 28.2.2007 KILPAILUOHJELMA SUOMEN ARKKITEHTILIITTO 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUKUTSU... 4 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos

RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos Kaavaselostus 19.2.2014 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS RANTAKYLÄN OSTOSKESKUS Asemakaavan muutos ASEMAKAAVASELOSTUS Kaavoitusohjelman työ nro 1640 Ilmakuva suunnittelualueesta

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LUONNOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 69:059 LUONNOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 69. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 104 TONTTIEN 2 JA 5 JA KORTTELIN 106 TONTIN 1 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS VANHAN VAAJALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Lisätiedot

Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja!

Vuores, Isokuusi. Hyvä pientalon rakennuttaja! Vuores, Isokuusi Hyvä pientalon rakennuttaja! Pientalon rakennuttaminen on yksi elämän suurimmista taloudellisista investoinneista ja siinä onnistuminen edellyttää hankkeen hyvää hallintaa alusta alkaen.

Lisätiedot

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe

SUOMUSSALMI SUOMUSSALMEN KUNTA ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201. 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMI ÄMMÄNSAAREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 201 Asemakaavan muutos koskee korttelin 201 tontteja 5 ja 6 2.10.2012 luonnosvaihe SUOMUSSALMEN KUNTA AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS SUORAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, TASATALOT 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 16.9.20014 ASEMAKAAVAN NUMERO 665 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HARJUNSALO KYLÄ HERTTUALA JA KOIVISTO

Lisätiedot

Täällä asuu sujuva ja turvallinen arki. Asuntomessualueen tontinluovutusopas

Täällä asuu sujuva ja turvallinen arki. Asuntomessualueen tontinluovutusopas sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa asuntomessut vantaalla 2015 Täällä asuu sujuva ja turvallinen arki Asuntomessualueen tontinluovutusopas Liiku ja virkisty! Kivistöstä on hyvät yhteydet Petikon ulkoilualueelle,

Lisätiedot

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu Tampereen Konservatoriotalon Säätiö Musiikkiakatemiatalon laajennus Yleinen arkkitehtuurikilpailu 1 Sisällysluettelo 1. Kilpailukutsu 3 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 3 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012

Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013 KILPAILUOHJELMA 19.11.2012 Vauhtitien alikulkusillan ja sen lähiympäristön suunnittelukilpailu 19.11.2012 8.3.2013

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus. Työ: 24624. Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Selostus Työ: 24624 Turku, 20.8.2012, tark. 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS HUUTIJÄRVEN ASEMAKAAVA, HAAKENPOLKU 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 27.1.2015 ASEMAKAAVAN NUMERO 728 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE HUUTIJÄRVI/33 KYLÄ JOKIOINEN/410 KORTTELIT

Lisätiedot

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos

Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos Anttilan kaupunginosan korttelin 42 asemakaavan muutos 20 A-21 Asuinrakennusten korttelialue. Asuinrakennuksiin on rakennettava harjakatto. Kaksikerroksisten rakennusten kattokaltevuus tulee olla 1:2

Lisätiedot

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067

SEURAKUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Tuusulan kunta, Hyrylän kylä. sitova tonttijako, kortteli 8067 ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 3499 Tuusulan kunta, Hyrylän kylä sitova tonttijako, kortteli 8067 yhteystiedot: kaavoituspäällikkö Asko Honkanen puh. 040-314 2012 / asko.honkanen@tuusula.fi

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PARVIAISENTIE 10 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 31:025 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 31. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 24 TONTTIEN 1 JA 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS PARVIAISENTIE 10 KAAVATUNNUS 31:025 KAAVAN PÄIVÄYS 04.05.2012 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.10.2012 31:025

Lisätiedot

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009

Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 Lasaretinväylän voima-aseman alueen avoin tontinluovutuskilpailu 25.9.2008 9.1.2009 ARVIOINTIPÖYTÄKIRJA 10.3.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TONTINLUOVUTUSKILPAILUN JÄRJESTELYT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne

Lisätiedot

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015

ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 29.6. 30.10.2015 ALVAR AALTO -MUSEON JA KESKI-SUOMEN MUSEON NIVELOSAN YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU 1 SUUNNITTELUKILPAILUN TAVOITE Jyväskylän Ruusupuiston museot, Alvar Aalto -museo ja Keski-Suomen museo, ovat akateemikko

Lisätiedot

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan

Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Kaupunkisuunnittelu Kauppakeskus Koivukylän keskustaan Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 28.10.2013 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002114 Asemakaavoitus vireille 27.10.2010 Ehdotus kaupunkisuunnittelulautakunta

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA

VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA VUORESKESKUKSEN LÄNSIOSAN KAAVOITUS JA TOTEUTUSKUMPPANIEN VALINTA Arviointipöytäkirja 14.5.2007 Tampereen Kaupunki Vuores projekti Kiinteistötoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Suunnitelmaluonnosten

Lisätiedot

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409

TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI TORINRANNAN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 409 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22.02.2008 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavamuutos koskee: Hakalantie) Asemakaavamuutoksella

Lisätiedot