SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2012. Y-tunnus 1905481-8"

Transkriptio

1 SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2012 Y-tunnus

2 Suomen Lähikauppa SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-4 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2012 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Tilinpäätöksen lyhennelmä ei sisällä kaikkia Kirjanpitolain 1 :n mukaisessa tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa esitetettäviä tietoja.

3 Suomen Lähikauppa 2 (6) Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön kehitys Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi edellisestä vuodesta 5,3 %. Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi vuonna 2012 nopeimmin valintamyymälöissä, jotka lisäsivät myyntiään peräti 8,1 prosenttia edellisvuodesta. Hypermarketit kasvattivat vuonna 2012 myyntiään 6,3 prosenttia, suurten supermarkettien kehityksen jäädessä 5,5 prosenttiin. Pienmyymälät kasvoivat 2,6 prosenttia ja pienet supermarketit 0,8 prosenttia. Suomen Lähikaupan liiketoiminnan pääpaino on alle 400 m2:n päivittäistavarakaupoissa missä myynnin kehitys toimintaansa jatkavan kauppaverkon osalta jäi hieman markkinakehityksestä. Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat Vuonna 2010 aloitettu tervehdyttämisohjelma saatiin suunnitelman mukaisesti päätökseen vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 keskityttiin olennaisesti aiempia vuosia enemmän nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen investoimalla kauppapaikkojen modernisointeihin. Investoinnit tilikaudella olivat 17,2M (7,2M ). Osana normaalia liiketoiminnan kehittämistä jatkettiin toiminnan tehostamista, jonka seurauksena kiinteät kulut laskivat edelleen tilikauden aikana. Katsauskauden aikana arvioitiin strategiset vaihtoehdot yhtiön kehittämiseksi, minkä lopputuloksena sijoitusrahasto Triton Fund III:n määräysvallassa oleva yhtiö allekirjoitti joulukuussa kauppakirjan Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan ostosta. Vuoden 2012 aikana luovuttiin yhteensä 11 yksiköstä (2011: 23), jotka suljettiin joko kannattamattomina tai vuokrasopimusten päätyttyä. Tilikauden aikana avattiin kuusi uutta toimipistettä, joista neljä Siwa-ketjuun ja kaksi Valintatalo-ketjuun. Suomen Lähikaupalla oli vuoden lopussa yhteensä 665 kauppaa (2011: 670). Niistä oli Siwoja 495, Valintataloja 167 ja Euromarketeja 3 kpl. Taloudellinen asema Suomen Lähikauppa -konsernin vuoden 2012 liikevaihto oli 1015,2 miljoonaa euroa (2011: 1025,6 miljoonaa euroa). Liikevaihdon suunnitelmien mukaiseen laskuun vaikutti kannattamattoman kauppaverkoston saneeraus. Yhtiön toiminta kääntyi tilikaudella voittolliseksi viiden tappiollisen vuoden jälkeen. Tilikauden voitto ennen veroja oli 5,9 miljoonaa euroa, kun se edellisellä tilikaudella oli -7,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tulos sisälsi suljettuihin kauppoihin liittyneitä eriä sekä yhtiön strategisten vaihtoehtojen selvityksistä koituneita kustannuksia yhteensä -3,1M (2011: - 12,7M ). Konsernilla oli omaa pääomaa tilikauden lopussa 12,3 miljoonaa euroa (2011: 6,3 miljoonaa euroa). Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne parantui tilikauden aikana toiminnan tehostumisen ja parantuneen kannattavuuden kautta. Kausivaihteluiden aiheuttaman rahoitustarpeen tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään 25 miljoonan euron luottolimiitti, joka on voimassa maaliskuuhun 2014 saakka. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ollut pitkäaikaista velkaa. Parantuneen rahoitusaseman seurauksena luottolimiitin käyttö oli hyvin rajallista, jonka johdosta rahoituskulut vuonna 2012 olivat 0,3 miljoonaa euroa (2011: 1,0 miljoonaa euroa).

4 Suomen Lähikauppa 3 (6) Tunnusluvut Milj Liikevaihto 1015,2 1025,6 1149,6 Liikevoitto/tappio 6,2-6,2-16,2 Liikevoitto% 0,6-0,6-1,4 Voitto/tappio ennen veroja 5,9-7,1-12,1 Oman pääoman tuotto % 61,4-69,7-98,4 Omavaraisuusaste % 9,1 4,1 7,9 Nettovelkaantumisaste % -58,4 21,5-21,4 Taseen loppusumma 137,6 163,2 175,0 Riskit ja muut liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Yhtiö toimii pääasiassa ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokratuissa kauppakiinteistöissä, joihin on kauppapaikasta riippuen sitouduttu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Kilpailutilanteen muuttuessa on riskinä, että toiminta joudutaan lopettamaan kauppapaikan muuttuessa kannattamattomaksi, jolloin pitkäaikaiset vuokravastuut saattavat realisoitua osittain tai kokonaisuudessaan. Konsernin rakenne ja omistussuhteet Suomen Lähikauppa Oy:n emoyhtiö on luxemburgilainen Tradeka Two International S.á.r.l. Suomen Lähikauppa Oykonsernin muodostavat päivittäistavarakaupan yhtiö Suomen Lähikauppa Oy sekä seitsemän kiinteistötytäryhtiötä, viisi kiinteistöosakkuusyhtiötä sekä osakkuusyhtiönä Tuko Logistics Osuuskunta (omistusosuus 39 %). Suomen Lähikauppa Oy:n pääomistajana 67,8 prosentin osuudella ovat IK Investment Partnersin hallinnoimat rahastot Tradeka Two International S.á.r.l kautta. Yhtiön muut omistajat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymä (16,1 %), Wihuri Oy (16,1 %) sijoitusrahasto Triton Fund III:n määräysvallassa oleva yhtiö allekirjoitti kauppakirjan Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan ostosta. Myyjinä ovat kaikki nykyiset osakkeenomistajat. Järjestelyn toteutuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisten hyväksymistä, joka arvioidaan saatavan helmikuun 2013 loppuun mennessä. Henkilöstö Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstön määrä oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin vuoden aikana 3412 (2011: 3 471). Työsuhteessa olevia työntekijöitä oli vuoden lopussa (2011: 5 275). Luvussa ovat mukana myös passiiviset työsuhteet. Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli 112,6 miljoonaa euroa (2011: 113,9 miljoonaa euroa). Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi panostettiin esimiestyöhön ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Kaikki esimiehet osallistuivat kattavaan esimiesvalmennukseen. Koko henkilökuntaa koskeva Hyvien kokemuksien lähikauppa-hankkeen toteuttamisesta päätettiin vuoden lopulla ja mittava koulutussuunnitelma aloitetaan vuoden 2013 alkupuolella. Työhyvinvoinnin edistämiseksi toteutettu "Kaveria ei jätetä" toimintamalli, jossa määritellään henkilöstön, esimiesten ja työterveyshuollon roolit ja vastuut työhyvinvointiasioissa, on saanut hyvän vastaanoton ja toimintamallia jatketaan vuonna 2013.

5 Suomen Lähikauppa 4 (6) Hallinto ja tilintarkastajat Emoyhtiön hallituksen muodostivat Lennart Nylander, Christopher Masek, Juha Laisaari, Juha Hellgren, Gerard De Geer, Kristian Kemppinen, Ralf Holmlund ja Matts Rosenberg. Hallituksen puheenjohtajana toimi Lennart Nylander ja varapuheenjohtajana Kristian Kemppinen. Henkilöstön edustajana toimi Terhi Raatesalmi-Salonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen valitsemaan tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Kristian Kemppinen, Perttu Puro ja Ilkka Suominen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kristian Kemppinen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Hallituksen valitsemaan nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Lennart Nylander (pj), Juha Laisaari, Juha Hellgren ja Gerard De Geer. Valiokunta kokoontui vuoden aikana yhden kerran. Tilintarkastajana toimi PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Kim Karhu, KHT. Arvio vuoden 2013 kehityksestä Kulutuskysynnän kehitykseen vaikuttavat vuoden 2013 alusta toteutettu arvonlisäverojen nousu sekä inflaation kehitys. Kotitalouksien ostovoiman ja työllisten määrän ei odoteta kasvavan. Päivittäistavarakaupan kilpailun odotetaan kiristyvän vuonna Konsernin tuloksen arvioidaan olevan positiivinen vuonna 2013 ja rahoitusaseman edelleen vahvistuvan. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

6 Suomen Lähikauppa -konserni 5 (6) Konsernitilinpäätös 2012 Konsernituloslaskelma Liite LIIKEVAIHTO , ,64 Liiketoiminnan muut tuotot , ,77 Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut , ,14 Henkilöstökulut , ,32 Poistot ja arvonalentumiset , ,85 Liiketoiminnan muut kulut , ,62 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,52 Rahoitustuotot ja -kulut , ,08 TAPPIO (VOITTO) ENNEN VEROJA , ,60 Tuloverot 8-490, ,41 Vähemmistön osuus 1 929, ,62 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,81

7 Suomen Lähikauppa -konserni 6 (6) Konsernitase Vastaavaa Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,18 Aineelliset hyödykkeet , ,08 Sijoitukset 11 Osuudet osakkuusyrityksissä , ,87 Muut sijoitukset , ,39 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,52 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,00 Saamiset , ,33 Rahat ja pankkisaamiset , ,58 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,91 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,43 Vastattavaa OMA PÄÄOMA 14 Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,38 Edellisten tilikausien tappio (voitto) , ,69 Tilikauden voitto (tappio) , ,81 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,88 Vähemmistöosuus , ,20 Pakolliset varaukset , ,56 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,41 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,38 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,79 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,43

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2010. Y-tunnus 1905481-8

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2010. Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2010 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

TRADEKA OY. tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ. Tradeka Oy 1

TRADEKA OY. tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ. Tradeka Oy 1 VUOSIKERTOMUS 2006 TUTUSTU VALIKOIMAAMME... TRADEKA OY tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ Tradeka Oy 1 Vuosi lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Visio,

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2011 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN

SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2013 (tilintarkastettu) SIILI KASVAA KANNATTAVASTI JA LUOTTAA SUOMALAISEEN OHJELMISTO-OSAAMISEEN Siili Solutions Oyj Yhtiötiedote 27.2.2014 kello 10.00 Tammi Joulukuu 2013:

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA

Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Turvatiimi Oyj Osavuosikatsaus 17.8.2011 klo 14.35 TURVATIIMI OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 TURVATIIMIN LIIKEVAIHTO KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI SELVÄSTI ENSIMMÄISELLÄ VUOSIPUOLISKOLLA Huhti-kesäkuu

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 30.4.2015 oli 63,9 M (65,0 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto oli 3,9 v. (4,2 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 4.6.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 Katsauskauden liikevaihto 4,95 M oli 5,1 % suurempi kuin v. 2014 vastaavan ajanjakson

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00. PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 14.8.2014 kello 10.00 PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) SIILI KASVOI ENSIMMÄISELLÄ PUOLIVUOTISKAUDELLA 36 % Tammikuu - Kesäkuu 2014: Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 Nixu Oyj Osoite Keilaranta 15, 02150 Espoo Y-tunnus 0721811-7 Kotipaikka Espoo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yhtiön kehitys tilikaudella 1.1.2014-31.12.2014... 3 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6.11.2014 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 Elecsterillä hyvä kehitys Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,7 MEUR (1-9/2013: 34,1 MEUR)

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2015 KLO 08:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Elecsterin vuosi alkoi hyvin YHTEENVETO Liikevaihto 11,0 MEUR (1-3/2014: 11,8 MEUR) Liikevoitto 0,8 MEUR

Lisätiedot

Tammerkosken Energia Oy

Tammerkosken Energia Oy Tammerkosken Energia Oy Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2005 Konsernirakenne Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat on toiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat kaupungin liikelaitoksena toimiva

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot