SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA Y-tunnus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2013. Y-tunnus 1905481-8"

Transkriptio

1 SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2013 Y-tunnus

2 Suomen Lähikauppa SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-4 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6

3 Suomen Lähikauppa 2 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön kehitys Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan vähittäismyynti kasvoi edellisestä vuodesta 3,4 %. Päivittäistavaroiden vähittäismyynti kasvoi nopeimmin suurissa myymälöissä. Suomen Lähikaupan liiketoiminnan pääpaino on alle 400 neliön päivittäistavarakaupoissa. Suomen Lähikauppa kasvatti markkinaosuutta alle 100 neliöissä pienmyymälöissä, mutta jäi hieman markkinakehityksestä valintamyymälöissä. Kokonaismarkkinaosuus laski tilikauden aikana. Liiketoiminnan olennaiset tapahtumat Vuonna 2013 toimintaa jatkettiin vahvistetun strategian mukaisesti ja keskityttiin liiketoiminnan pitkän aikavälin kehittämiseen. Vuoden aikana uudistettiin 43 kauppaa, automatisoitiin tuotteiden täydennystilaaminen sekä aloitettiin uuden myymäläformaatin pilotoinnit Helsingissä ja Tampereella. Tilikauden aikana avattiin 11 uutta Siwaa ja 2 uutta Valintataloa (2012: yhteensä 1kpl). Vuoden aikana luovuttiin yhteensä 16 yksiköstä (2012: 21). Suomen Lähikaupalla oli vuoden lopussa yhteensä 662 kauppaa (2012: 665). Niistä oli Siwoja 500, Valintataloja 161 ja Euromarketeja 1 kpl. Taloudellinen asema Suomen Lähikauppa -konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli 1011,3 miljoonaa euroa (2012: 1048,9 miljoonaa euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti edelleen kauppaverkoston saneeraus sekä yleinen kulutuskysynnän lasku. Tilikauden tappio oli 3,2 miljoonaa euroa, kun voitto edellisellä tilikaudella oli 5,9 miljoonaa euroa. Tulokseen tappiollisuuteen vaikutti kulutuskysynnän laskun lisäksi pitkän aikavälin kehitykseen tehdyt merkittävät panostukset sekä 1,5m kertaluontoiset kuluerät (2012: 1,7m ). Tulosta puolestaan paransi 10 miljoonan euron kertaluontoinen laskennallisen verosaamisen tulouttaminen. Tilikauden investoinnit olivat 18,8 miljoonaa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 17,2 miljoonaa euroa. Konsernilla oli omaa pääomaa tilikauden lopussa 9,1 miljoonaa euroa (2012: 12,3 miljoonaa euroa). Rahoitus Yhtiön rahoitustilanne säilyi tyydyttävällä tasolla pitkän aikavälin toiminnan kehittämiseen tehdyistä panostuksista ja investointiohjelman toteuttamisesta huolimatta. Kausivaihteluiden aiheuttaman rahoitustarpeen tasaamiseksi yhtiöllä on käytössään vuonna 2013 uusittu luottolimiitti, joka on voimassa helmikuuhun 2018 saakka. Tilikauden lopussa yhtiöllä ei ollut käytössä korollista velkaa.

4 Suomen Lähikauppa 3 Tunnusluvut Milj Liikevaihto 1011,3 1048,9 Liikevoitto/tappio -12,9 6,2 Liikevoitto% -1,3 0,6 Tilikauden voitto/tappio -3,2 5,9 Oman pääoman tuotto % -28,9 61,4 Omavaraisuusaste % 7,1 9,1 Nettovelkaantumisaste % -72,5-58,4 Taseen loppusumma 132,2 137,6 Riskit ja muut liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavat seikat Strategisten riskien arviointi on vakiinnutettu toimintamallina osaksi normaalia toiminnan suunnittelua. Riskienhallinnan tavoitteena on turvata yrityksen liiketoiminnan kehitys ja varmistaa sen häiriöttömyys. Yhtiö toimii pääasiassa ulkopuolisilta vuokranantajilta vuokratuissa kauppakiinteistöissä, joihin on kauppapaikasta riippuen pyritty sitoutumaan pitkäaikaisin vuokrasopimuksin. Kilpailutilanteen muuttuessa on riskinä, että toiminta joudutaan lopettamaan kauppapaikan muuttuessa kannattamattomaksi, jolloin pitkäaikaiset vuokravastuut saattavat realisoitua osittain tai kokonaisuudessaan. Konsernin rakenne ja omistussuhteet Suomen Lähikauppa Oy:n omistus vaihtui sijoitusrahasto Triton Fund III:n määräysvallassa olevan Bodem Holding Finland Oy:n ostaessa Suomen Lähikauppa Oy:n koko osakekannan. Myyjinä olivat IK Investment Partnersin hallinnoimat rahastot, Osuuskunta Tradeka-yhtymä ja Wihuri Oy. Suomen Lähikauppa Oy:n emoyhtiö on suomalainen Bodem Holding Finland Oy. Suomen Lähikauppa Oy-konsernin muodostavat päivittäistavarakaupan yhtiö Suomen Lähikauppa Oy sekä seitsemän kiinteistötytäryhtiötä, neljä kiinteistöosakkuusyhtiötä sekä osakkuusyhtiönä Tuko Logistics Osuuskunta (omistusosuus 39 %). Tilikauden aikana myytiin osakkuusyhtiönä esitetyn kiinteistöosakkuusyhtiön Kärpäsen Ostoskeskus Oy:n osakkeet. Henkilöstö Suomen Lähikauppa Oy:n henkilöstön määrä oli kokoaikaiseksi muutettuna keskimäärin vuoden aikana 3420 (2012: 3 473). Työsuhteessa olevia työntekijöitä oli vuoden lopussa (2012: 5 223). Luvussa ovat mukana myös tarvittaessa töihin kutsuttavat työsuhteet. Tilikauden aikana maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä oli 113,9 miljoonaa euroa (2012: 112,6 miljoonaa euroa). Yhtiön koko henkilöstön osaamisen kehittämiseksi panostettiin mittavalla Hyvien Kokemusten Lähikauppakoulutusohjelmalla. Koulutusohjelma kattoi yrityksen koko henkilöstön. Koulutusohjelma jatkuu vuonna Työhyvinvoinnin edistämiseksi toteutettu "Kaveria ei jätetä" toimintamalli on osoittautunut hyväksi ja toimintamallia jatketaan vuonna 2014.

5 Suomen Lähikauppa 4 Tutkimus- ja kehitystoiminta Kehitystyötä tehdään Suomen Lähikaupassa osana normaalia liiketoimintaa. Vuoden 2013 aikana panostettiin merkittävästi kehitystoimintaan. Tärkeimmät kehityshankkeet liittyivät myymäläformaattien uudistamiseen, tuotteiden täydennystilaamisen automatisointiin, kanta-asiakasohjelman uudistamiseen sekä myymäläverkoston ja lähipalveluliiketoiminnan kehittämiseen. Tietojärjestelmä - ja kehittämishankkeisiin liittyviä kehittämismenoja on tilikauden aikana aktivoitu yhteensä 3,0 miljoonaa euroa. Hallinto ja tilintarkastajat Suomen Lähikaupan hallitukseen kuuluivat asti Gerard De Geer, Juha Hellgren, Ralf Holmlund, Kristian Kemppinen, Juha Laisaari, Christopher Masek (VPJ), Lennart Nylander (PJ) ja Matts Rosenberg hallituksen muodosti Juhani Laakso, Timo Leino ja Per Agebäck alkaen hallituksen muodosti Kenneth Bengtsson, Jyrki Lee Korhonen, Juhani Laakso, Anders Moberg ja Risto Pyykönen. Hallituksen puheenjohtajana toimi Kenneth Bengtsson ja varapuheenjohtajana Risto Pyykönen. Henkilöstön edustajana toimi Terhi Raatesalmi-Salonen. Hallitus kokoontui vuoden aikana 14 kertaa. Suomen Lähikaupan toimitusjohtajana toimii Ralf Holmlund. Hallituksen valitsemaan tarkastusvaliokuntaan kuuluivat Juhani Laakso ja Risto Pyykönen (PJ). Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimi Risto Pyykönen. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Hallituksen valitsemaan nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat Kenneth Bengtsson (PJ) ja Jyrki Lee Korhonen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana toimi Kenneth Bengtsson. Valiokunta kokoontui vuoden aikana kolme kertaa. Tilintarkastajana toimi KPMG Oy ja päävastuullisena tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Arvio vuoden 2014 kehityksestä Kulutuskysynnän kehitykseen vaikuttavat vuoden 2014 alussa toteutettu valmistelisäveron korotus sekä edelleen jatkuva heikko taloustilanne Suomessa. Päivittäistavarakaupan kilpailun odotetaan kiristyvän edelleen vuonna Keskittymällä valitun strategian toteuttamiseen lähikauppasegmentissä, sekä jatkamalla pitkän aikavälin liiketoiminnan kehittämistä ja investointeja, Suomen Lähikaupan uskotaan vahvistavan asemiaan lähikauppasegmentissa vuoden 2014 aikana. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta.

6 Suomen Lähikauppa -konserni 5 Konsernitilinpäätös 2013 Konsernituloslaskelma Liite LIIKEVAIHTO , ,65 Liiketoiminnan muut tuotot , ,49 Liiketoiminnan kulut Materiaalit ja palvelut , ,86 Henkilöstökulut , ,57 Poistot ja arvonalentumiset , ,18 Liiketoiminnan muut kulut , ,51 LIIKEVOITTO/TAPPIO , ,02 Rahoitustuotot ja -kulut , ,78 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖS , ,24 SIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot ,32-490,36 Vähemmistön osuus , ,63 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,51

7 Suomen Lähikauppa -konserni 6 Konsernitase Vastaavaa Liite PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,49 Aineelliset hyödykkeet , ,61 Sijoitukset 11 Osuudet osakkuusyrityksissä , ,99 Muut sijoitukset , ,63 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,72 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,31 Saamiset , ,48 Rahat ja pankkisaamiset , ,33 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,12 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,84 Vastattavaa OMA PÄÄOMA 14 Osakepääoma , ,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,38 Edellisten tilikausien tappio (voitto) , ,27 Tilikauden voitto (tappio) , ,51 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,62 Vähemmistöosuus , ,57 Pakolliset varaukset , ,35 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , ,96 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,34 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,30 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84

SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2012. Y-tunnus 1905481-8

SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2012. Y-tunnus 1905481-8 SUOMEN LÄHIKAUPPA TASEKIRJA 2012 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2-4 KONSERNITILINPÄÄTÖS 2012 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2010. Y-tunnus 1905481-8

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2010. Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2010 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

TRADEKA OY. tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ. Tradeka Oy 1

TRADEKA OY. tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ. Tradeka Oy 1 VUOSIKERTOMUS 2006 TUTUSTU VALIKOIMAAMME... TRADEKA OY tradekan missio on lähipalvelujen tarjoaminen ja kehittäminen koko suomessa. SISÄLTÖ Tradeka Oy 1 Vuosi lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Visio,

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2011 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSIKERTOMUS 2012 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA

Lisätiedot

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS

INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS INTERAVANTI VUOSIKERTOMUS 2012 INTERAVANTI LYHYESTI Interavanti Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on pääasiallisesti keskittynyt liike-, teollisuus- ja varastotilojen vuokraamiseen, rakentamiseen ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20%

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q1: liikevaihto kasvoi +20% Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 24.4.2015 klo 8.00 1.1. 31.3.2015 lyhyesti Liikevaihto 72,9

Lisätiedot

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008

JE-Urakointi Oy Tilinpäätös 2008 Tilinpäätös 2008 Sisältö Hallituksen toimintakertomus... 1 Tuloslaskelma... 3 Tase... 4 Rahoituslaskelma... 5 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet... 6 Liitetiedot... 7 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

Lisätiedot

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä:

TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA. Keskeistä neljännekseltä: TIIMARI OYJ ABP Osavuosikatsaus 13.08.2010 klo 08.30 OSAVUOSIKATSAUS TULOS PARANI VERTAILUKAUDESTA Keskeistä neljännekseltä: Liikevaihto oli 14,2 milj. euroa (15,5) Bruttokate oli 9,0 milj. euroa (9,7)

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2011-30.9.2012 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä

KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä Vuosikertomus 2012 KYMP OY:n asiakaspalvelun henkilöstöä sisällysluettelo KYMP OY PL 12, Takojantie 23 48101 Kotka p. 05 22 111 f. 05 226 4200 sähköposti: etunimi.sukunimi@kymp.fi 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta.

Konsernin liikevaihto laski 15,3 % johtuen pääosin TeliaSonera Finlandille myydystä kuluttaja- ja verkkoliiketoiminnasta. 9.3.2015 1(8) AINA GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konserni Aina Group Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu Suomen kirjanpitolainsäädännön mukaisesti (FAS). Laadintaperiaatteet ovat Aina Group Oyj-konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 %

VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % VERKKOKAUPPA.COMILLA HYVÄ ALKU: LIIKEVAIHTO KASVOI +6 % JA LIIKEVOITTO PARANI MERKITTÄVÄSTI +61 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 25.4.2014 klo 8.00 1.1.-31.3.2014 lyhyesti Liikevaihto

Lisätiedot

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999

SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Sysopen Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.1999 1(5) SYSOPEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.1999-30.6.1999 Liikevaihto Tietotekniikan asiantuntijapalveluiden kysyntä jatkui voimakkaana katsausaikana. Sysopen Oyj

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.11.2012 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2012 Elecsterillä vahva neljännes Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto 33,1 MEUR (1-9/2011: 34,8 MEUR)

Lisätiedot

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/donesolutions/rss/newsentry.aspx?id=1002114222&culture=fi-fi

http://qfx.quartalflife.com/clients/fi/donesolutions/rss/newsentry.aspx?id=1002114222&culture=fi-fi REVENIO GROUP OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Voimakasta liikevaihdon ja liikevoiton kasvua ensimmäisellä neljänneksellä Helsinki, 2011-04-27 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Revenio Group Oyj Pörssitiedote

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 %

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 % OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015: Verkkokauppa.comilla vahva Q2: liikevaihto kasvoi +32 % Verkkokauppa.com Oyj osavuosikatsaus (tilintarkastamaton) 7.8.2015 klo 8.00 1.4. 30.6.2015 lyhyesti Liikevaihto 80,0

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 7.3.2013 kello 10.00. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2012 (tilintarkastettu)

Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 7.3.2013 kello 10.00. TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2012 (tilintarkastettu) Siili Solutions Oyj, yhtiötiedote, 7.3.2013 kello 10.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2012 (tilintarkastettu) SIILI SOLUTIONS OYJ SAAVUTTI TAVOITTEENSA TILIKAUDELLA 2012 Tammi Joulukuu 2012: - Liikevaihto

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:n omistaa 100 %:sti Jyväskylän kaupunki ja yhtiö kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin. Yhtiö

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Oy Y-tunnus 0953707-4 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin tuloslaskelma 4 Konsernin tase

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014

TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 TASEKIRJA 1.1.2014 31.12.2014 Nixu Oyj Osoite Keilaranta 15, 02150 Espoo Y-tunnus 0721811-7 Kotipaikka Espoo TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yhtiön kehitys tilikaudella 1.1.2014-31.12.2014... 3 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Culminatum Innovation Oy Ltd

Culminatum Innovation Oy Ltd Culminatum Innovation Oy Ltd Y-Tunnus 1004368-8 Toimitusjohtaja Marja-Liisa Niinikoski Osoite Tekniikantie 12 Kirjanpitäjä Riia Törmä 02150 Espoo Toimistovastaava Marjaana Peussa Puhelin 020 7619 550 Hallituksen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen

EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009. Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen 1 EMOYHTIÖN JA KONSERNIN TOIMINTAKERTOMUS 01.01. - 31.12.2009 Olennaiset tapahtumat tilikauden aikana ja tilikauden päättymisen jälkeen Globaalin rahoituskriisin ja taloudellisen aktiviteetin vähenemisen

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä

Tampereen Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2014 Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 1 TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sähkölaitos -konsernin

Lisätiedot