Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen"

Transkriptio

1 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

2 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen ISBN ANP 2013:719 Pohjoismaiden ministerineuvosto 2012 Asettelu: Erling Lynder Tämä on ote yksityiskohtaisesta raportista: Inspiraatio-opas Hyviä esimerkkejä kestävän ja innovatiivisen matkailun kehittämisestä pohjoisilla syrjäseuduilla Berit C. Kaae TemaNord 2011:557 ISBN Pohjoismaiden ministerineuvosto Linkki: publikationer/ Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö on yksi maailman laajimpia alueellisia yhteistyömuotoja. Yhteistyön piiriin kuuluvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti. Pohjoismaista yhteistyötä tehdään politiikan, talouden ja kulttuurin aloilla tärkeänä osana eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismaisen yhteisön tavoitteena on vahva Pohjola vahvassa Euroopassa. Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaisia ja alueellisia etuja ja arvoja globaalissa maailmassa. Maiden yhteiset arvot lujittavat osaltaan Pohjolan asemaa yhtenä maailman innovatiivisimmista ja kilpailukykyisimmistä alueista. Pohjoismaiden ministerineuvosto Ved Stranden 18 DK-1061 København K Puhelin (+45)

3 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 6 Teema 1 Saavutettavuuden parantaminen ja ympäristöystävällisen matkailuliikenteen lisääminen 8 Teema 2 Ympäristöystävällisiin kuljetusmuotoihin perustuvat lomat 10 Teema 3 Syrjäseutujen muutokset 12 Teema 4 Innovatiiviset ja ympäristöystävälliset majoitusmuodot matkailijoille 16 Teema 5 Vihreämpi matkailuelinkeino 18 Teema 6 Puhdas teknologia ja energiateknologia matkailukohteina 20 Teema 7 Kansallispuistot, maailmanperintökohteet ja muut suojelualueet 24 Teema 8 Eläinaiheinen matkailu 26 Teema 9 Luonnon, kulttuurin ja tarinankerronnan esitteleminen matkailijoille 30 Teema 10 Extreme-urheilua ja seikkailua luonnossa 34 Teema 11 Gastronomia ja lähiruokaverkostot osana matkailua 38 Teema 12 Taide ja kulttuuri 40 Teema 13 Festivaalit ja tapahtumat 44 Teema 14 Pohjoismaisen terveyden ja hyvinvoinnin kehittäminen matkailunäkökulmasta 46 Teema 15 Työkalut ja digitaaliset mahdollisuudet

4 Valokuva: Kim Michael Petersen

5 Esipuhe Kaikkialla maailmassa ihmisten muuttovirta suuntautuu maalta kaupunkeihin myös Pohjoismaissa. Varsinkin Pohjolan harvaan asuttujen alueiden on entistä vaikeampaa pitää kiinni väestöstä ja työpaikoista. Mutta kun perinteiset elinkeinot vähenevät syrjäalueilla, niiden tilalle on keksittävä jotain uutta. Yksi keino on heittäytyä matkailualalle ja tarjota uusia elämyksiä alueen turisteille. Yhä useammat turistit etsivät lomilleen uutta sisältöä. He haluavat asua mökeissä, he kaipaavat aktiivilomille, ja he tarvitsevat aikaa ja tilaa ajatuksilleen. He haluavat saada kosketuksen omiin juuriinsa ja ympäröivään luontoon. He haluavat jotain uutta, he haluavat laatua, ja he haluavat sen nyt. Kun Tanska toimi pohjoismaisen elinkeino- ja aluepolitiikan puheenjohtajana vuonna 2010, ympäristöministeriö ja talous- ja elinkeinoministeriö alkoivat yhdessä tutkia, millaisia kehitysmahdollisuuksia syrjäseuduilla piilee uudentyyppisten loma- ja elämysmahdollisuuksien suhteen. Tässä yhteydessä Kööpenhaminan yliopiston LIFE-tiedekunnan metsän ja maaseudun tutkimuskeskus keräsi aiheesta yli 100 hyvää esimerkkiä inspiraatioksi matkailualalle ja muille paikallisille toimijoille kaikkialla Pohjoismaissa. Esimerkit perustuvat useimmiten kiinteisiin paikallisiin erityispiirteisiin, minkä vuoksi ne eivät ole välittömästi siirrettävissä toiseen paikkaan. Mutta ne voivat innostaa muita hyödyntämään omia paikallisia erityispiirteitään. Toivon, että esimerkeistä on hyötyä tulevia alueellisia strategioita luotaessa ja että ne edistävät paikallista kehitystä paikalliselta pohjalta paikallisten hyväksi ja samalla meidän kaikkien muidenkin. Kööpenhamina, marraskuu 2011 Ida Auken Tanskan ympäristöministeri Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 5

6 Teema 1 Saavutettavuuden parantaminen ja ympäristöystävällisen matkailuliikenteen lisääminen Monille Pohjoismaiden syrjäalueille on vaikea päästä niiden syrjäisyyden ja heikon liikenneinfrastruktuuriin vuoksi. Saavutettavuus on matkailun perusedellytyksiä, ja infrastruktuurin kehittäminen helpottaa niin turistien kuin paikallistenkin kulkemista. Risteilyt ovat yksi harvoista poikittaisliikenteen muodoista Pohjoismaissa, ja ne elävät huomattavaa kasvukautta. Liikenne on matkailun merkittävin ympäristöä kuormittava tekijä, ja EU- ja G8-maiden on vähennettävä liikenteen hiilidioksidipäästöjä 95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Entistä ympäristöystävällisempien liikennemuotojen kehittäminen on siksi keskeisessä asemassa, ja Pohjoismaat kulkevat etunenässä ottamassa käyttöön useita uusia tekniikoita, jotka vähentävät samalla matkailun ympäristövaikutuksia. Valokuva: Skibsrederforeningen Pohjoismaiset vesialueet merenkulun erityisenä ympäristöalueena Itämeri ja Pohjanmeri on ensimmäisinä vesialueina maailmassa nimetty erityisiksi päästöjen valvonta-alueiksi (Emission Control Areas, ECA), joissa laivaliikenteen on vähennettävä rikkipäästöjään 90 prosenttia vuoteen 2015 mennessä. Vähennys edellyttää uusia innovaatioita ja ympäristöteknologian kehittämistä. Tanskalainen puhtaamman merenkulun järjestö on luonut toimintasuunnitelman, jossa se on määrittänyt konkreettisia tavoitteita ja painopisteitä. Nestekaasua pidetään lupaavana tulevaisuuden polttoaineena merenkulussa. Muun muassa Pohjoismaiden lisääntyvästä risteilymatkailusta tulee aiempaa ympäristöystävällisempää näiden toimien seurauksena. Linkki: hakusana: merenkulku Vetyautot matkalla Pohjoismaihin Vedyllä on valtava potentiaali tulevaisuuden ympäristöystävällisen liikenteen energiamuotona Pohjoismaissa, ja sen valmistukseen voidaan käyttää myös uusiutuvia energianlähteitä. Skandinaviassa on jo nyt yksi maailman kehittyneimmistä huoltoasemaverkoista vedyn tankkaajille, ja Scandinavian Hydrogen Highway Partnership suunnittelee kattavaa huoltoasemien verkkoa vuoteen 2015 mennessä. Pohjoismaiden odotetaan olevan ensimmäisiä markkinoita, joissa vetyautot kaupallistetaan vuonna Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet luoda vetyteknologioihin perustuvaa liiketoimintaa. Vuonna 2050 vetyautot saattavat muodostaa jopa prosenttia Pohjoismaiden ja Euroopan autokannasta, millä tulee olemaan vaikutuksia myös matkailuun. Linkit: & & images/stories/pdf/07029_advancing_ nordic_hydrogen_report.pdf Islannin sähköautot Islanti panostaa sähköautoihin, koska sen maalämpövoimalat tuottavat edullista hiilidioksidineutraalia sähköä ja maa on hallittavan kokoinen sekä maantieteellisesti että asukasluvultaan. Islannin innovatiivisten lähestymistapojen taustalla on etenkin Northern Lights Energia (NLE) -yhtiö, joka työstää aloitteita myös muualla Skandinaviassa. Autojen sähköistäminen Islannissa on koottu yhtenäisen EVEN-brändin alle (Electric Vehicles & Environment). Se kattaa kaikki sähköistyksen vaiheet, ja sitä on valmisteltu jo vuodesta 6 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

7 sasemia, ja kohteiden on täytettävä useiden ympäristönormien vaatimukset. Alpine Pearls -konseptilla on erinomaiset mahdollisuudet Pohjoismaissa. Linkki: Kuva: Aki Marjasvaara 2008 lähtien. NLE käynnistää sähköautojen myynnin Islannissa ja Norjassa syyskuussa 2011 ja laajentaa myynnin myöhemmin muihin Pohjoismaihin. Tarkoituksena on rakentaa ensin yhden maan kattava järjestelmä, jota voidaan käyttää prototyyppinä muualla. Linkki: Suomeen vihreitä moottoriteitä? Loviisan ympärille perustettu vihreiden valtateiden hanke on tutkimusvaiheessa. Tavoitteena on luoda sähköautoille ja biopolttoaineita käyttäville ajoneuvoille moottoritie, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän hiilidioksidipäästöjä, on energiatehokas ja tarjoaa sujuvan ja kestävän liikennevaihtoehdon. Hanke haluaa tuottaa uusiutuvaa energiaa tuulen, auringon ja maalämmön avulla. Pilottihankkeessa voidaan testata suunniteltuja liikennemuotoja ja jakaa niistä saatuja kokemuksia ja näin edistää ympäristöystävällisempien liikennemuotojen kehittämistä. Hankkeen yhteistyökumppaneina on suuria suomalaisia energiayhtiöitä, jotka panostavat ympäristöystävällisiin liikennemuotoihin. Syrjäseutujen tarpeet ja matkailu ovat tutkimuksissa erittäin keskeisessä asemassa. Linkki: Kohteet, joissa on hiilidioksidineutraali liikenne mahdollisuus Pohjoismaissa? Alpine Pearls on kuuden alppimaan 24 matkailukunnan (helmet) yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on tukea ja edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä (Soft Mobility). Sen juuret ovat kahdessa EUhankkeessa. Osallistuvien alueiden on täytettävä tietyt laatuvaatimukset. Turistit saapuvat julkisilla liikennevälineillä, ja heille on taattu mahdollisuus liikkua kohteessa täysin autotta esimerkiksi sähköautojen ja -polkupyörien avulla. Alueelle on mm. rakennettu aurinkokennojen latau- REAP-matkailu analyysi matkailun aiheuttamasta luonnonvarojen ja energian kulutuksesta Brittiläinen Southwest Tourism on yhteistyössä Tukholman ympäristöinstituutin kanssa kehittänyt työkalun, jolla voidaan mitata matkailun ja matkaaktiviteettien jättämää jalanjälkeä. Jalanjälkeen sisältyvät kaikki turistin vierailun aikana tekemät matkat, ruokailut, aktiviteetit, ostokset jne. REAP voi innoittaa Pohjoismaita kehittämään vastaavia, pohjoismaisiin olosuhteisiin sovitettuja työkaluja. Englannissa on hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle erittäin kunnianhimoiset tavoitteet, ja REAPin avulla voidaan esimerkiksi arvioida, millaisilla matkailualan muutoksilla saadaan suurimmat ympäristöhyödyt, ja sitä voidaan käyttää myös suunnittelemien ja skenaarioiden valmisteluun, käytäntöjen kehittämiseen, päätöstentekoon ja aloitteiden priorisointiin. Linkki: uk/reap-tourism Kuva: SpacePort Sweden Uudet haasteet avaruusturismi Ruotsin Kiirunassa oleva SpacePort Sweden aloittaa muutaman vuoden kuluttua ensimmäiset kaupalliset avaruusmatkat turisteille ja avaa siten aivan uusia näkökulmia matkailuun. Innovatiivinen vaan ei ympäristöystävällinen Virgin Galactic testaa nyt uutta avaruusalustaan, ja ensimmäisten avaruusturistien liput maksavat dollaria. Odotuslistalla on silti jo yli 300 innokasta matkailijaa. Kiirunan Esrange Space Centerissä on jo vierailukeskus, ohjattuja kiertokäyntejä, kahvila ja matkamuistomyymälä. Keskuksessa on myös mahdollista keskustella tekniikasta avaruustutkijan kanssa, ja sieltä voi myös lähettää stratosfääriin oman ilmapallon. Ohjattuja kiertokäyntejä järjestetään ruotsiksi ja englanniksi, ja ne alkavat Kiirunan matkailutoimistosta. Linkki: Valokuva: Alpine Pearls Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 7

8 Teema 2 Ympäristöystävällisiin kuljetusmuotoihin perustuvat lomat Pohjoismaiden laajat aukeat ja hyvät yhteydet luonnonalueille tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia liikkua maaseudulla kävellen, polkupyörällä, ratsain, hiihtäen, koiravaljakolla, kanootilla, lautalla, aurinkokennoveneellä tai preeriavaunulla. Ne ovat matkailukokemus jo itsessään, eivät aiheuta hiilidioksidipäästöjä ja edistävät kohteiden kestävää kehitystä. Monet reitit ovat jo hyvin pitkälle kehitettyjä. Usein niitä ei kuitenkaan ole tehty tunnetuksi Pohjoismaiden ulkopuolisille matkailijoille, jotka kokevat kohtuuttoman hankalaksi suunnitella Pohjoismaiden läpi kulkevaa matkaa. Useat esimerkit osoittavat, että hyvät kartat ja kuvaukset voivat lisätä matkailua merkittävästi. Myös pakettimatkoille on vielä potentiaalia. Johdonmukainen polkuverkosto ja merkityt reitit ovat perusedellytyksiä tämäntyyppiselle matkailulle Valokuva: Jokkmokkguiderna Ympäristösertifioituja ratsastusretkiä Islannissa Íshestar järjestää ratsastuslomia ja tekee yhteistyötä paikallisten maanviljelijöiden kanssa opastuksen, majoituksen ja ruokailun järjestämiseksi retkillä ja työllistää siinä sivussa noin 100 syrjäseutujen asukasta. Íshestarilla on oma kestävän kehityksen käytäntö, ja sille on myönnetty Earth Check -sertifiointi. Linkki: Ekomatkailusertifioidut kajakkilomat Havnomadens Kajakksenter tarjoaa kajakkikursseja, opastettuja retkiä ja konferensseja. Kajakkikeskuksesta on muodostunut resurssikeskus ja paikallisen väestön ja melojien kohtauspaikka. Havnomaden on sertifioitu norjalainen ekomatkailuyritys. Linkki: (Valokuva: Sigurður Jökull) Koiravaljakkolomat Jokkmokkguiderna tarjoaa matkailijoille koiravaljakkolomia. Yhtiöllä on Naturens Bästa -laatumerkintä, ja se sai vuonna 2008 Grand Travel Award -palkinnon vuoden ekomatkailujärjestäjänä. Yritys on osallisena Destination Jokkmokkissa, jonka tarkoituksena on tukea ympäristöllisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävien matkailukohteiden kehitystä. Linkit: & Lauttaretket Vildmark i Värmland järjestää lauttaretkiä Klarajokea pitkin. Osallistujat rakentavat itse lauttansa, ja matka voi kestää jopa viikon. Yritys tekee yhteistyötä maanomistajien kanssa ja opastaa osallistujia jokamiehen oikeuksissa ja niiden rajoissa. 8 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

9 Valokuva: Staffan Widstrand Vildmark i Värmland sai vuonna 1998 Grand Travel Awardsin ensimmäisen ekomatkailupalkinnon, ja vuonna 2002 sille myönnettiin Naturens Bästa -sertifiointi. Linkki: Färsaaret jalan ja Färsaaret polkupyörällä Färsaarilla on julkaistu opaskirjat Färsaaret jalan ja Färsaaret polkupyörällä, jotka auttavat matkailijoita suunnittelemaan vaellustai pyöräilylomansa ja löytämään tiensä eri puolelle saaristoa. Oppaissa on yksityiskohtaiset kuvaukset reiteistä, tarjolla olevista kokemuksista jne. Linkki: Destination Funäsdalenin kultakierrokset Funäsdalen Ruotsissa on kehittänyt 30 vaellusreittiä tuntureille ja luonut kullekin reitille oman tietosivun, jossa kuvaillaan reitin pituus, vaikeusaste, lapsiystävällisyys ja pääasiallinen sisältö ja annetaan linkkejä eri ominaisuuksien tarkempiin kuvauksiin. Selkeät opasteet saavat aloittelevatkin vaeltajat uskaltautumaan reiteille, ja hyvin koottu elämyspaketti on lisännyt yöpymisten lukumäärää merkittävästi. Linkki: php?option=com_contentogview=articleogi d=426%3aguldturerogcatid=80%3anyhetsp ruttogitemid=383 Coast Alive polkuverkostojen käytön lisääminen Coast Alive -hanke keskittyy Pohjoismaiden polkuverkostojen käytön lisäämiseen ja palveluiden parantamiseen ja pyrkii samalla lisäämään sekä turistien että paikallisasukkaiden tietoisuutta reittien varrella olevista elämyksistä. Strategiat kerätään yhteiseen työkalupakkiin. Linkki: Pohjoismaiden vedenalaiset polut Nordic Blue Parks Nordic Blue Parks on kerännyt yhteen olemassa olevaa tietoa Pohjoismaiden merkityistä sukellusreiteistä ja -puistoista, muodostanut kriteeristön ja ohjeiston, joilla reittejä voidaan luokitella kestäviksi sinisiksi vedenalaisiksi poluiksi, perustanut uusia reittejä ja testannut kehittämäänsä uutta viestintämuotoa. Hanke pitää luontoa ja kulttuuriperintöä kestävän kehityksen voimavaroina. Linkit: & tn _web.pdf Cyclistic.dk portti pyöräilyelämyksiin Cyclistic.dk-portaali kokoaa kaikki pyöräilylomille oleelliset tiedot nykyisistä tietokannoista yhteen paikkaan. Sen avulla on helppoa ja yksinkertaista suunnitella pyöräilyloma Tanskassa. Matkailija voi pyöräilylomansa aikana muodostaa yhteyden polkupyöräportaaliin matkapuhelimellaan ja muuttaa alkuperäistä reittiään, varauksiaan jne. Linkki: Søhøjlandetin aurinkokennoveneet Aurinkokennoveneistä on kehittynyt turistinähtävyys Tanskan Søhøjlandetissa. Nämä hiilidioksidineutraalit turistilaivat herättävät todella paljon positiivista huomiota, koska ne ovat uusia, ympäristöystävällisiä ja meluttomia ja niillä on mahdollista kulkea myös merellä. Linkit: & & Vaelluskohteiden laatumerkintä AktivDanmark Walking Denmark on vaelluskohteiden laatumerkintä. Majoituspaikat ja valitut retkeilyalueet voivat saada laatumerkinnän, jos ne täyttävät tietyt vaatimukset. Kohteisiin tehdään tarkastuskäyntejä. Walking Denmark pyrkii kehittämään ja edistämään vaellusmatkailua Tanskassa. Linkit: Pyöräilykohteiden laatumerkintä AktivDanmark Cycling Denmark on polkupyöräturisteille suunnattu laatumerkintä, ja sen taustalla oleva järjestö on omistautunut kehittämään Tanskan pyöräilylomia matkailutuotteena ja markkinoimaan Tanskaa pyöräilylomien maana. Yöpymispaikoille ja valituille pyöräilyalueille voidaan myöntää laatumerkintä, jos ne täyttävät tietyt vaatimukset. Kohteisiin tehdään tarkastuskäyntejä. Jäsenetuihin sisältyy erilaisia markkinointi- ja kehitysaktiviteetteja. Linkki: Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 9

10 Teema 3 Syrjäseutujen muutokset Useimmat syrjäseudut kärsivät vähittäisestä autioitumisesta, koska alueiden perinteiset elinkeinot, kuten kalastus, maatalous ja kaivostoiminta, ovat vähentyneet. Matkailu ei voi ratkaista tätä ongelmaa täysin, mutta se voi joissakin tapauksissa edistää myönteistä kehitystä. Syrjäseutujen vetovoima vaihtelee, ja vain houkuttelevimmat alueet voivat odottaa saavansa matkailusta todellista piristysruisketta. Menestyvien seutujen taustalla on usein myös vahva paikallinen verkosto ja innokkaat aktiivit. He käynnistävät uusia aloitteita ja onnistuvat houkuttelemaan muita mukaan esimerkiksi rahoittajia. Monet perinteiset elinkeinot käyvät selviytymiskamppailua ja yhdistävät esimerkiksi erikoistuotantoa matkailuun, koska tuotannon seuraaminen on mielenkiintoinen kokemus ja tuotteilla on korkea laatu. Myös osa-aikaiset asukkaat, kuten loma-asuntojen omistajat, edistävät paikallista hyvinvointia. Valokuva: Helgi Arngrímsson. Borgarfjörður eystri The Capital of Elves, Puffins and Hiking Borgarfjörður on luonut todellisen ekomatkailun valtakunnan ja vakiinnuttanut asemansa haltijoiden, lunnien ja retkeilyn pääkaupunkina. Kylä huolehtii luonnostaan, kulttuuristaan ja taloudestaan hyödyntämällä paikallisten asukkaiden osaamista ja houkuttelemalla tuhansia kävijöitä vuosittain. Työmahdollisuudet ovat lisääntyneet, nuoria jää asumaan seudulle, paikallisten tuotteiden myynti on kasvanut, asukkaat kunnostavat kotejaan ja palvelut pelaavat paljon aiempaa paremmin. Linkit: & Yhteiset kalastuskiintiöt strategiana Thorupstrand on esimerkki luovasta tavasta välttää kalastuspolitiikan negatiiviset vaikutukset ja säilyttää merkittävä matkailukohde pienessä kalastajakylässä. Thorupstrand kärsi kalastusoikeuksien yksityistämisestä, mutta se ratkaisi ongelman perustamalla yhteisen voittoa Valokuva: Kirsten Monrad Hansen tavoittelemattoman rannikkokalastusyhteisön, jolle se osti kalastuskiintiöitä yhteiskäyttöön. Yhteisö varmistaa näin alueen resurssien, kalastuskylän ja nuoren 10 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

11 Valokuva: Keijo Luoto sukupolven tulevaisuuden. Kalastusveneet nousevat edelleen kylän rannoille, ja rannikon elinvoimainen käsityöläiskulttuuri ja suosittu matkailukohde säilyy. Linkki: Kalamajoista lomamajoitukseksi Pitkin Norjan rannikkoa on paljon vanhoja kalamajoja ja niitä hieman suurempia merimajoja, joita on keksitty kunnostaa, varustaa mukavuuksilla ja vuokrata lomaja vapaa-aikakäyttöön. Kalamökit seisovat paalujen päällä veden yllä, joten turistit ovat läheisessä kosketuksessa mereen ja luontoon. Rappeutuneet kalastusyhteisöt on muunnettu houkutteleviksi lomailu- ja vapaa-ajanviettopaikoiksi, jotka lisäävät lähialueiden matkailua. Linkit: & Dalen tila ja Herdalssetra geomatkailua Dalen tilalla ja Herdalssetralla on ainutlaatuinen rakennusmiljöö ja viikinkiajoille asti ulottuva historia. Tila on täydessä toiminnassa, ja matkailijat pääsevät kokemaan perinteisen maatila- ja laidunkulttuurin, osallistumaan opastetuille kierroksille, tutustumaan tuotantoon ja maistelemaan paikallisia ja kansallisia erikoisuuksia. Geomatkailua käytetään pohjana pitkän aikavälin liiketoiminnan kehittämiseen. Herdalssetralla on Olavinruusu, Norjan kulttuuriperinnön laatumerkintä, ja se on tunnustettu ekomatkailuyritys. Linkit: Norsk sæterkultur: Norsk seterkultur Geoturisme: National Geographic Resource Center Olavsrosa: cat=24854ogarticle=24855 Yöpyminen luomumaatilalla ECEAT Suomi Yli 30 paikkakunnalla Suomessa on kestävän matkailun kohteita, esimerkiksi luomuviljelytiloja. Matkailumuoto tukee luomuviljelyä, edistää luonnon ja biologisen monimuotoisuuden säilymistä, vastuullista luonnonvarojen käyttöä ja paikallisten perinteiden jatkuvuutta, rohkaisee ympäristöystävälliseen toimintaan ja tukee paikallista yhteistyötä. ECEAT International on eurooppalaisten kestävän matkailun tarjoajien verkosto. Linkit: & Saariston saari matkailu- ja konferenssikeskuksena Ahvenanmaalla Silverskär on matkailu- ja konferenssikeskus pienellä saarella Ahvenanmaan saaristossa. Alkuperäiset rakennukset on kunnostettu ja uusia rakennettu sopusoinnussa luonnon kanssa, ja niiden lämmitys saadaan maasta ja aurinkopaneeleista. Tarjottu ruoka pohjautuu paikallisiin raaka-aineisiin. Kokemuksen perusteella keskittyminen aitoon Ahvenanmaahan, paikallisiin perinteisiin ja paikalliseen kulttuuriin luo ainutlaatuisen elämyksen, jota ei saa muualta, mikä antaa yritykselle kilpailuetua ja auttaa houkuttelemaan vieraita. Linkit: & Jatkuvaa tietoa loma-asuntoalueen osaaikaisista asukeista Odsherredissä on loma-asuntoa vain tunnin ajomatkan päässä Kööpenhaminasta. Omistajat ovat tärkeitä osa-aika-asukkaita, ja kunta ja matkailutoimisto ovat heidän kanssaan säännöllisessä yhteydessä ympärivuotiseen osoitteeseen lähetettävällä Landliggeren-lehdellä, jonka saa nyt myös sähköisessä muodossa. Tämä saa loma-asuntojen omistajat tuntemaan itsensä osaksi väestöä ja saa heidät käyttämään asuntoaan useammin. Linkki: Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 11

12 Teema 4 Innovatiiviset ja ympäristöystävälliset majoitusmuodot matkailijoille Pohjoismaiden syvä asiantuntemus energiateknologioiden alalta tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden luoda ympäristöystävällisestä majoituksesta matkailuvetonaula. Täällä on jo rakennus, joka tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää. Teknologiat ovat kuitenkin vasta hivuttautumassa matkailualalle. Monet majoituskohteet keskittyvät epätavalliseen arkkitehtuuriin. Ne yhdistävät pohjoismaisen muotoilun kauneimmat perinteet majoitusmukavuuksiin ja luovat paikkoja, jotka ovat nähtävyys jo itsessään. Toinen trendi ovat lumi- ja jääpohjaiset majoitusvaihtoehdot. Niiden yhtenä haittapuolena on toki, että ne on usein rakennettava uudelleen joka talvi. Tukijärjestelmät ja vastaavat käytännöt voisivat edistää energia- ja ilmastoystävällisten majoitusvaihtoehtojen kehittämistä ja tarjota suunnannäyttäjinä toimiville alueille kilpailuetua. Hiilidioksidineutraali Crowne Plaza Copenhagen Towers Crowne Plaza Copenhagen Towers on Tanskan ensimmäinen hiilidioksidineutraali hotellirakennus, ja siinä on Pohjois-Euroopan suurin julkisivuun integroitu aurinkopaneeli. Pohjaveteen perustuva lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä vähentää lämmönsäädön energiankulutusta 90 prosenttia. Energiaa säästäviä tekniikoita käytetään kaikkialla. Hotelli täyttää EU:n Green Building Program -ohjelman ja Green Key -ympäristömerkinnän vaatimukset ja on saanut mm. International Ecotourism Award -palkinnon vuonna 2010 maailman vihreimpänä hotellina. Linkit: en/hd/rkecp EU s Green Building Program Energianeutraali loma-asunto Future Fritidshuset on energian suhteen omavarainen, ja sen rakentamisessa on painotettu erityisesti kestäviä materiaaleja. Talo tuottaa tarvitsemansa sähkön ja lämmön itse aurinkopaneelien ja lämpöpumpun avulla. Lämmöstä 90 % kierrätetään lämmön talteenottojärjestelmään, joka myös huolehtii terveellisestä ja allergisoimattomasta sisäilmasta. Valoja ja murto-, savu-, kaasu- ja vesihälytysjärjestelmiä voidaan ohjata matkapuhelimella. Linkit: & Nykyisten loma-asuntojen energiaperuskorjaus Vanhojen loma-asuntojen energiaperuskorjaus tekee niistä aiempaa ympäristöystävällisempiä ja luo samalla työpaikkoja lähialueelle. Tulevaisuuden lomakoti -hanke on julkaissut lehden ja järjestänyt asuntomessut, jotka ovat herättäneet lomakotien omistajissa suurta kiinnostusta nykyisten loma-asuntojensa laadun ja energiatehokkuuden parantamiseen. Hanke jatkuu mm. tyytyväisyystutkimuksella Valokuva: Lumi Linna 12 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

13 ja seuraamalla aloitteiden vaikutuksia lomakodin omistajien ja loma-asuntojen näkökulmasta. Linkki: Lumilinna Suomi Kemin Lumilinna on yksi monista Pohjoismaiden pohjoisimpiin osiin rakennetuista suosituista lumirakennuksista. Useat yrittäjät ottavat kaiken irti kauniista koristelusta ja tarjoavat matkailijoille erilaisia palveluja, kuten kiertokäyntejä, majoitusta, ruokailua lumiravintolassa ja häitä lumi- tai jääkappelissa. Lumilinnassa järjestetään erilaisia tilaisuuksia, muotinäytöksiä ja musiikkitapahtumia, ja sen monet valaistut jääveistokset ovat merkittävä nähtävyys. Lumilinna houkuttelee vuosittain vierailijaa, joista jopa jää yöksi. Linkki: Valokuva: Kakslauttanen Hotelli Kakslauttanen ja iglukylä Hotelli Kakslauttasessa on iglukylä, jossa on 20 lasirakenteista iglua. Ne eivät sula keväällä, ja asiakkaat voivat ihailla yötaivasta ja revontulia viihtyisästi huoneenlämmössä. Erityissuunniteltu lämpölasi pitää sisälämpötilan melko vakiona ja estää ikkunoiden huurtumisen jopa alle -30 asteen lämpötilassa näin iglu on innovatiivisesti jatkokehitetty ympärivuotiseen käyttöön. Linkit: & Virtual Tour Napajäähän juuttunut laiva Huippuvuorilla voit yöpyä maailman ainoassa laivassa, joka on jäätynyt kiinni jäähän. Vuonna 1912 rakennettu Noorderlicht-laiva tekee kesällä risteilymatkoja ympäri Huippuvuoria. Helmikuusta toukokuuhun laiva Valokuva: Harads Treehotel seisoo jäätyneenä paikoillaan Tempelfjordenin vuonossa. Talvinen yöpyminen tarjoaa tilaisuuden kokea arktinen hiljaisuus ja pohjoiset valoilmiöt. Matka Longyearbyenistä tehdään koiravaljakolla tai moottorikelkalla kokeneen oppaan seurassa. Linkki: Haradsin puunlatvahotelli Harads Treehotel on kehittänyt useita erittäin luova majoituspaikkoja, jotka roikkuvat puissa: Mirrorcube, The Bird s Nest, The Cabin, The Blue Cone, The UFO ja A Room with A View m2:n suuruiset huoneet roikkuvat 3 6 metrin korkeudessa, ja niihin kuljetaan rampin, sillan tai liukuportaiden kautta. Hotelli on kehitetty yhteistyössä johtavien ruotsalaisten arkkitehtien kanssa ja rakennettu paikallisista materiaaleista. Huoneita on tarkoitus rakentaa vielä 23, ja niiden suunnittelua varten on otettu yhteyttä useisiin arkkitehteihin. Linkki: Juvet Landskapshotell -maisemahotelli Juvet Landskapshotell -maisemahotelli yhdistää jännittävän muotoilun ja geomatkailuun perustuvan eksklusiivisen lyhytlomakonseptin. Hotellin seitsemän huonetta ovat kaikki erillisiä yksiköitä, jotka on piilotettu metsän siimekseen. Niiden suunnittelussa on keskitytty erityisesti näköalaan, jota voikin ihailla huoneiden 1 2 lasiseinän läpi. Hotellin isäntäpari huolehtii ruoanlaitosta, vie vieraita retkille ja jakaa tietoa alueen luonnosta, kulttuurista, geologiasta ja historiasta. Sanomalehti Times of London valitsi Juvet Landskapshotellin vuoden 2009 kuumimmaksi matkakohteeksi. Linkki: Valokuva: Åsa Tällgård Valokuva: Per Eide Studio Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 13

14 Valokuva: Jens Glindorf Christensen Hotel Arcticin iglut, Grönlanti Hotel Arcticissa on viisi ainutlaatuista iglua, joissa turistit voivat yöpyä toukokuusta syyskuuhun ja ihailla Isfjorden-vuonon näkymiä. Igluissa on käytetty inspiraationlähteenä perinteisten eskimoiglujen muotoa ja rakennetta, mutta jää on korvattu alumiiniverhouksella ja igluihin on asennettu modernit mukavuudet. Igluissa on myös omat aurinkopaneelit valaistusta, käyttöveden lämmitystä ja lattialämmitystä varten, mikä vähentää Green Key -merkityn hotellin hiilidioksidipäästöjä. Linkki: Hotel Rangá ympärivuotista matkailua luksusluokassa Hotel Ranga on yhteistyön ja kumppanuuksien avulla saanut kehitettyä ympärivuotista matkailua Etelä-Islantiin. Neljän tähden lomakeskus houkuttelee alueelle monia luksusvieraita Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta, mm. katselemaan revontulia. Hotellissa käytetään paikallisia tuotteita, ja yhteistyö hyödyttää paikallisia ja alueellisia kumppaneita ympäri vuoden. Hotelli käyttää maalämpöä ja vesivoimalla tuotettua sähköä. Se on nyt alueen suu- rimpia työllistäjiä ja luo lähialueelle monia kokoaikaisia työpaikkoja. Linkit: & Jumbo-retkeilymaja Arlandassa, Ruotsissa, oleva Jumbo Hostel on retkeilymajaksi muunnettu entinen 747 Jumbojet, jossa on nyt 30 huonetta, yhteistilat, myymälä ja jumbobaari lentokonetyylisine tarjoiluineen. Muunnostyöhön kohdistuivat samat eristykseen, ilmastointiin ja energiaan liittyvät vaatimukset kuin mihin tahansa muuhun talonrakennustyöhön. Lämmitykseen käytetään ilma-ilmalämpöpumppua. Linkki: Valokuva: Jumbo Hostel Valokuva: Hotel Rangá 14 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

15 Valokuva: Marcus Eldh Kolarbyn Eco-lodge Kolarbyn Eco-lodge on ympäristöystävällinen majapaikka. Alueen kulttuurihistoriasta innostuneet asukkaat palauttivat perinteiset hiilikaivostyöntekijöiden majat käyttöön vuonna 1996, ja vuonna 2004 niiden ympärille rakennettiin hostelliliiketoimintaa. Vierailijat voivat tutustua perinteiseen puuhiilen tuotantoon ja käydä hirvitai majavasafarilla. Mökit on rakennettu metsästä saatavista materiaaleista, ja ekologisen majan käsite on siirrettävissä myös muihin paikkoihin Pohjoismaissa. Kolarbyn on kohentanut paikallista työllisyyttä ja taloutta. Linkit: & Färsaarten jännittävät mätäsmajat Kvívíkissä, Färsaarilla, turistit voivat majoittua kahteen arkkitehtonisesti mielenkiintoiseen mätäsmajaan. Mätäsmajat ovat itsekantavia rakenteita, joissa ei ole lainkaan pylväitä, palkkeja tai kantavia väliseiniä, ja niiden sisustus on hyvin yksinkertainen. Mökit kestävät muuttuvia sääolosuhteita hyvin ja niiden vähäinen ulkopinta-ala on energiataloudellisesti ihanteellinen. Linkit: & apartment Valokuva: Ann Vilhelmsdottir Maanalainen majoitus Salan hopeakaivos Maailman syvimmällä oleva hotellisviitti sijaitsee maan alla 155 metrin syvyydessä Salan hopeakaivoksessa. Kahden hengen huone maksaa hieman alle kruunua ja on taatusti ilman huonepalvelua. Salan hopeakaivoksessa voi järjestää konferensseja, tapahtumia, juhlia ja häitä, vierailla kaivosmuseossa tai -myymälässä, ihailla käsityöläisten työskentelyä tai käydä opastetulla kierroksella. Salan kaivoksessa käy vuosittain vierailijaa, joista noin 150 yöpyy maanalaisessa sviitissä. Linkki: Valokuva: Pappilabild Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 15

16 Teema 5 Vihreämpi matkailuelinkeino Majoitukselle ja palveluille on olemassa useita vapaaehtoisia ympäristömerkkejä Pohjoismaissa. Ympäristömerkityn matkailuyrityksen on jatkuvasti osoitettava täyttävänsä merkin asettamat vaatimukset esimerkiksi luonnonvarojen kulutuksen ja jätteen vähentämisen suhteen. Ympäristömerkit vaativat siis paljon työtä, mutta säästyvistä resursseista kertyy jonkin verran säästöä. Lisäksi vihreää profiilia voi hyödyntää markkinoinnissa. Matkanjärjestäjät voivat myös sertifioida järjestämiään retkiä erilaisten järjestöjen kautta. Kyseessä voi olla esimerkiksi laatumerkintä vastuullisesti järjestelylle elämysmatkailulle luontoon. Usein sertifiointijärjestöt tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen markkinointiin, ja laatumerkintä voi auttaa turisteja valitsemaan eri kohteiden välillä. Tekeillä on useita aloitteita, joilla pyritään pienentämään matkailijoiden ympäristövaikutuksia ja tarjoamaan "vihreitä" elämyksiä. Kukka ja Joutsenmerkki Kukka on eurooppalainen ympäristömerkintä ja Joutsen pohjoismainen. Kumpaakin hallinnoi riippumaton kolmas osapuoli. Ravintoloille ja majoituspaikoille voidaan myöntää sertifiointi, jos ne täyttävät määrätyt ympäristökriteerit. Kriteerit ylittävät ympäristölainsäädännön asettamat vaatimukset, ja niitä kiristetään 3 5 vuoden välein. Siten varmistetaan, että merkintäjärjestelmän edellyttämä kestävän kehityksen taso pysyy korkealla suhteessa yleiseen kehitykseen. Linkki: Green Key Green Key on kansainvälinen ympäristömerkintäjärjestö. Green Key -merkinnän saaneita matkailupalveluita on Pohjoismaissa Tanskassa (170), Ruotsissa (62), Grönlannissa (1) ja Färsaarilla (1). Green Key -merkintää voi hakea matkailurakennuksille, kuten hotelleille, majataloille, loma- ja kongressikeskuksille, retkeilymajoille, leirintäalueille, lomamökeille, erämajoille, ravintoloille ja liikuntatiloille. Jokaiselle elinkeinotyypille on määritetty omat kriteerit. Green Key -yritysten on täytettävä vaatimukset yhdeksällä eri alueella: hallinto, henkilöstön osallistuminen, tiedotus vieraille, vesi, pesu- ja puhdistus, jätteet, energia, ruoka ja ulkotilat. Lisäksi yritysten on kehitettävä oma ympäristökäytäntö ja omat ympäristötavoitteet ja toimintasuunnitelmat. Green Key myönnetään yritykselle 12 kuukaudeksi kerrallaan. Ympäristömerkintää voi hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa. Linkki: Hotel Arctic Green Key -ympäristömerkitty hotelli Grönlannissa Ilulissatissa, Grönlannissa sijaitseva Hotel Arctic on maailman pohjoisin neljän 16 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

17 Valokuva: Anna Karlsdottir tähden hotelli. Hotellilla on jo vuodesta 2000 lähtien ollut Green Key -merkintä, ja se tekee kaikkensa minimoidakseen veden, lämmön ja sähkön kulutuksen. Lisäksi hotellissa käytetään ympäristöystävällisiä puhdistusaineita. Yritys on panostanut merkittävästi energian optimointihankkeisiin, jotka vähentävät hiilidioksidipäästöjä vähintään 90 tonnilla vuoteen 2011 mennessä. Jopa hotellin ajotiellä oleva valoteos on hiilidioksidineutraali. Linkit: & php?pageid=77 Ympäristöystävällisyys kilpailuetuna Levi Green Destination Management -projekti Levin vuodepaikan suuruinen hiihtokeskus on käynyt läpi matkailukohteille suunnatun kattavan ympäristöohjelman, ja yritys käyttää nyt ympäristöystävällisyyttään kilpailuetuna. Suomessa on kestävän kehityksen matkailukohteille kaksi laatuohjelmaa: Green Destination Quality Net (Green DQN ) ja Green Destination Management Net (Green DMN ). Levi toimi pilottikohteena ja sai hyviä kokemuksia ympäristötyöstä. Vastaavia ohjelmia onkin sittemmin käynnistetty uusilla alueilla. Linkit: & og programmes/green_dmn.iw3 Programmes/Green_DQN.iw3 Five environmental acts of Oy Levi Ski Resort Ltd Kestävyysosaamisen kehittäminen pienyrityksissä Tämän yhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä ympäristöosaamista Pohjois-Jyllannin pienissä matkailualan yrityksissä. Valmennuksen ja koulutuksen ansiosta 42 yrityksen ja 60 työntekijän ympäristöosaaminen on parantunut, ja 12 yritykselle on myönnetty EU:n kukkamerkki ja yksi on saanut Green Key -sertifioinnin. Erityisesti ympäristökoordinaattorin tukitoiminto ja mahdollisuus toimia edelläkävijänä ovat kannustaneet yrityksiä ympäristösertifikaatin hankkimiseen. Linkki: danmark/da-dk/menu/presse/projekter/ baeredygtig/bdtstart.htm Naturens Bästa parasta luonnosta Naturens Bästa on ruotsalainen vastuullisen elämysmatkailun (ekomatkailun) laatumerkintä. Se on pohjoisen pallonpuoliskon ensimmäinen ekomatkailuun suunnattu kansallinen laatumerkintä. Merkintä lanseerattiin YK:n kansainvälisenä ekomatkailuvuonna Se kohdistaa matkanjärjestäjään useita vaatimuksia, jotka täyttämällä se voi osoittaa tarjoavansa korkealaatuisia matkakokemuksia ja tavallista ympäristöystävällisempiä retkiä, ottavansa aktiivista vastuuta luonnonsuojelusta ja kantavansa huolta matkakohteen kulttuuriperinnöstä ja asukkaista. (Illustration: Ecoturism Föreningen). Linkki: Norjan ekomatkailuyhdistys ja -sertifiointi Norjan ekomatkailuyhdistys Norsk Økoturisme myöntää yrityksille sertifiointeja useiden kattavien kriteerien perusteella. Sertifioituja yrityksiä oli helmikuussa 2011 yhteensä 16, ja kiinnostus sertifiointiin kasvaa jatkuvasti. Sertifiointi on kokonaiskonsepti, jossa painotetaan yrityksen kykyä tarjota ikimuistoisia elämyksiä ja olla hyvä ekomatkailuyritys niin asiakkaiden, työntekijöiden ja ympäristön kuin paikallisen väestön näkökulmasta. Työ aloitetaan selvittämällä yrityksen nykyinen ympäristövaikutus ja resurssien käyttö ympäristötyön tarpeellisuuden kartoittamiseksi, minkä jälkeen tehdään sertifiointihakemus. Yrityksessä käy tarkastaja, ja jos alkuselvityksen jälkeen tehdyt ympäristötoimenpiteet ovat riittävät, yritys saa hyväksynnän. (Kuva: Foreningen Norsk Økoturisme). Linkki: GoGreenAarhus vihreä elämyskortti GoGreen-kortti on turisteille ja paikallisille asukkaille suunnattu kortti, joka pitää sisällään sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäviä yrityksiä ja tarjouksia, kuten luomuelintarvikeliikkeitä, vihreitä kahviloi- Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 17

18 ta, joutsenmerkittyjä hotelleja ja vihreitä kaupunkikeitaita. Itse kortti ja siihen liittyvä sivusto ovat saatavilla englanniksi ja tanskaksi. Kaikki osallistujat on merkitty GoGreen-tarralla, ja osallistuvissa hotelleissa on GoGreen-esittelytelineitä. Konsepti on herättänyt suurta huomiota, ja sitä on käsitelty tiedotusvälineissä paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kesällä 2010 jaettiin GoGreen Aarhus -korttia. Konseptia ollaan laajentamassa muualle, ja esimerkiksi Kööpenhaminassa otettiin kesäkuussa 2011 käyttöön GoGreen Copenhagen -kortti. Linkit: & Islannin Green Map -kartta Islannin Green Map -karttaan on merkitty niin turisteille kuin paikallisillekin sopivia ympäristöystävällisiä paikkoja ja kokemuksia. Kartta perustuu kansainväliseen Green Map -järjestelmään ja sisältää huomattavan määrän tietoa Islannin ympäristöystävällisistä yrityksistä ja matkailukohteista. Kartta ja siihen merkittyjä paikkoja koskevat tiedot ovat saatavilla islanniksi ja englanniksi. Kartta kattaa koko Islannin sisältäen kaikki kaupungit, kylät ja maatalousalueet. Linkit: & Paketoitavissa ja varattavissa olevat vihreät elämykset: Naturens Bästa parasta luonnosta Naturens Bästa lanseerasi syksyllä 2011 lahjakortin, jolla voi antaa ympäristömerkittyjä luontokokemuksia lahjaksi ja valita vapaasti Naturens Bästan 80 hyväksytyn matkanjärjestäjän joukosta. Lahjakortti ostetaan vapaavalintaiselle summalle ja maksetaan kotona Internetin välityksellä, ja ostaja voi valita lahjakorttiin tulevan kuvan itse ja kirjoittaa myös kortin tekstin. Linkki: 18 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

19 Teema 6 Puhdas teknologia ja energiateknologia matkailukohteina Kansainvälisellä tasolla tarkasteltuina Pohjoismaat ovat pitkällä ympäristöystävällisten energiateknologioiden hyödyntämisessä. Tuulivoimalat, aurinkopaneelit, maalämpö, aaltoenergia, biokaasu jne. muuntavat luonnonvoimat uusiutuvaksi energiaksi, joka on samalla myös hiilidioksidineutraalia. Näistä teknologioista on itsessään tullut vetonaula, joka houkuttelee sekä liike- että vapaaajan matkailijoita. Suurilla energialaitoksilla voi olla piileviä mahdollisuuksia kehittyä matkailukohteiksi, jotka lisäävät ihmisten tietoisuutta vaihtoehtoisista energiamuodoista. Matkailu- ja vierailumahdollisuudet kannattaa huomioida alusta alkaen. Paikalliset ihmiset hyötyvät enemmän energialaitoksesta, jolla on monipuolisia toimintoja. Myös energiateknologioista saa luotua kiinnostavaa edutainmentia, esimerkiksi kehittämällä leikki- ja oppimisaktiviteetteja huvipuistoihin tai testaamalla ympäristöystävällisiä autoja moottoriurheiluradoilla. Hellisheiðin geoterminen voimala ja vierailukeskus Monessa Islannin geotermisessä voimalaitoksessa on vierailijakeskus, joka välittää matkailijoille tietoa ja kokemuksia geotermisestä energiasta interaktiivisten näyttelyiden, videoiden, opastettujen kierrosten ja maanjäristyssimulaattoreiden avulla. Geoterminen energia on hiilidioksidineutraalia. Jo pelkässä Helisheiðin geotermisessä voimalassa vieraili noin ihmistä vuonna Linkit: Hellisheiði: Reykjanes: HSNews/HSOrkuverJord.aspx Vesivoimalaitokset matkailukohteina Useat Norjan ja Ruotsin vesivoimalaitokset tarjoavat opastettuja kierroksia, joissa turi- stit ja muut vierailijat pääsevät näkemään vesivoiman tuotantoa paikan päällä ja saamaan siitä lisää tietoa. Kierroksia esitellään mm. VisitNorways-verkkosivuilla. Linkit: Tonstad Kraftstation: usview/?ogtll=noogtlp= Statkrafts besøgscentre: com/about-statkraft/visitor-centres/ Jostedal Kraftverk: dk/product/?pid=55939# Tuulipuistoristeily Pohjanmerellä DFDS:n kanssa Tanskan tuulipuistoista on tullut niin suosittuja nähtävyyksiä, että DFDS saa täysin ilman mainontaa täytettyä 300-paikkaisen Englanninlaivan matkustajilla, jotka haluavat seilaamaan opastetulle myllyristeilylle Horns Rev I:n tuulipuistoon keskelle Valokuva: Terje Rakke, Nordic Life, Sirdalsferie Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen 19

20 Valokuva: Line Maria Bram Pedersen Pohjanmerta 14 km:n päähän rannikosta. Tämä kaikki tapahtuu sesonkikauden ulkopuolella. Vuodelle 2011 on suunniteltu yhdeksää matkaa. Linkki: familien/event_cruise/eventcruise Vihreän energian ja kestävän kehityksen opastusta Skivessä Skiven energiakaupunki on kouluttanut joukon vihreitä oppaita ja tarjoaa opastettuja kierroksia asukkaille, matkailijoille ja ammattivaltuuskunnille. Kierroksilla tutustutaan yrityksiin ja nähtävyyksiin, joissa alueen monet kestävän kehityksen aloitteet ja tulokset ovat erityisen näkyviä ja ajankohtaisia. Hanke lisää ihmisten tietoisuutta kunnan vihreästä profiilista ja tavoitteesta olla hiilidioksidineutraali vuoteen 2029 mennessä. Paikallinen tuki hankkeelle on suuri, ja oppaista löytyy sekä paikallisia aktiiviharrastajia että ammattiosaajia. Kierroksia kehitetään parhaillaan sisältämään esimerkiksi majoitus. Linkit: & Ympäristösafarit opettavaisia ympäristöelämyksiä matkailijoille Roskilden yliopiston käynnistämä opettavaisen ympäristöelämyksen hanke sisältää nyt myös oman matkailutoimiston nimeltään GreenInsight. Se vie turisteja ja muita aiheesta kiinnostuneita ympäristö- Valokuva: Torben Plank, Tivoli safareille ja opintomatkoille tutustumaan energiateknologioihin, vaihtoehtoisiin maataloustuotantoihin ja matalaenergisiin taloihin. Linkit: & Edutainment energia elämyksenä Danfoss Universen EnergyLabissa Energia ja teknologia esittävät pääosaa Danfoss Universessa, tanskalaisella syrjäseudulla sijaitsevassa teemapuistossa ja matkailukohteessa. Turistit ottavat aktiivisesti osaa leikkiin ja oppivat samalla lisää luonnontieteistä. Puiston energialaboratoriossa pääsee leikkimään eri energiamuodoilla, kuten öljyllä, kaasulla, tuulimyllyillä, aaltovoimalaitoksilla ja aurinkovoimalla käyvillä suihkulähteillä. Elämyspuisto myös ottaa 20 Kestävä ja innovatiivinen matkailun kehittäminen

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16

Kestävä. kaupunki. Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8. Vierailulla Krapissa 16 Fortum 2 2010 Vierailulla Krapissa 16 Aurinkovallankumous lähellä? 20 Hans Pirttilä on uusi Fortum Tutor 26 Soheil Pakandam saa esimakua siitä, millaista voisi olla elämä ekokaupungissa. 8 Kestävä kaupunki

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta

Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Uuden ajan alku maaseudulle Tasavertaisemman Suomen puolesta Vihreiden maaseutupoliittinen ohjelma, hyväksytty valtuuskunnassa 20.4.2008 Sisällysluettelo Kahdeksan kärkeä maaseutuohjelmasta...2 Esipuhe...2

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari

Outdoors Finland II. Loppuraportti. aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014. Heli Saari Outdoors Finland II aktiviteettien kehittämisohjelman kansallinen koordinointi 2012 2014 Loppuraportti Heli Saari Helsinki 24.3.2015 1 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Matkailun edistämiskeskus,

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

Pohjoismainen yhteistyö. pohjoismainen yhteistyö

Pohjoismainen yhteistyö. pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö pohjoismainen yhteistyö NORDISK MILJØMÆRKNING pohjoismainen yhteistyö Pohjoismainen yhteistyö Pohjoismaiden ministerineuvosto, Kööpenhamina 2011 ANP 2010:790 ISBN 978-92-893-2177-8

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta

KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta KULTTUURIYRITTÄJYYS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ - Neljä opetusta Maria Österåker 2009 Juthasvägen 34 A 3 FI - 66900 Nykarleby info@juthbacka.fi www.juthbacka.fi Kulttuuriyrittäjyys teoriassa ja käytännössä

Lisätiedot

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma

Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallatunturi 2020 - kehittämisohjelma Sallan kunta Salla 2008 Sallan kunta Pöyry Environment Oy, Oulu 2007 Haaga-Perhon raportteja, Savonlinna 2007 Kannen kuva: Sallan

Lisätiedot

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia

Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy. Mika Jyrkönen, Valio. Jakeluauto testaa bioetanolia Yritys & ympäristö 1 2011 Ympäristöyritysten Liitto ry & Stellatum Oy Teema Logistiikka ja päästöjen vähentäminen Mika Jyrkönen, Valio Jakeluauto testaa bioetanolia TÄSSÄ NUMEROSSA: 4 8 Mika Jyrkönen,

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun

Käyttäjälähtöiset tilat. Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun Käyttäjälähtöiset tilat Uutta ajattelua tilojen suunnitteluun ISBN 978-952-457-531-7 Toimitustyö, graafinen suunnittelu ja taitto: Teonsana Oy Paino: Kirjapaino Markprint Oy Kannen kuva: Jari Härkönen

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen

Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Pirjo Räsänen (toim.) Outdoors Finland Retkeilyinformaation suunnittelu ja toteuttaminen Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa

Kalastus Euroopassa. Euroopassa. nro8. Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka. Asiakirjat. Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Kalastus Euroopassa Euroopassa ISSN 1606-0873 nro8 Kesäkuu 2001 Asiakirjat Biologinen monimuotoisuus: elämänlanka Kalanviljely Kalanviljelyn pehmeät menetelmät Itävallassa Tapaaminen Anthony Hawkins, ihmisten

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot