Vuosi 2014 muutosten alku 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2014 muutosten alku 2"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2014 muutosten alku 2 1. Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta Valkeakoski-opiston organisaatio ja johtamismalli 6 2. Tavoitteet ja tulokset 7 3. Opiston kehittäminen Lake-hanke Kestävä kehitys Kansainvälinen toiminta Yhteys hanke Opetus Opetustunnit Opiskelijat ja asiakkaat Kansalaisopisto Musiikki Näyttämötaiteet Tanssi Hyvinvointi, liikunta, kotitalous Kielet Kuvataiteet ja muotoilu Tekninen työ Tekstiilityö Kudonta Tietotekniikka Yhteiskunnalliset aineet Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Balettikoulu Teatteri-ilmaisun koulu Tilauskoulutus Henkilöstö Hallinto ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat 5.4. Henkilöstökoulutus 29 33

2 2 Vuosi 2014 muutosten alku Vuosi 2014 oli koko valtakunnassa suurten muutosten ja taloudellisen selviytymisen vuosi. Valtakunnantasolla vuosi oikeastaan päättyi vasta jokin aika sitten, kun eduskunnassa kaatui suuri määrä pitkään valmisteltuja asioita. Yksi läpi menneistä lakimuutoksista koski vapaata sivistystyötä. Rahoja leikataan ja valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan. Jälkimmäinen on hyvä asia. Valkeakoski-opistolla muutoksien alku osui myös vuoteen 2014, kun opiston pitkäaikainen rehtori Juha Sihvonen siirtyi eläkkeelle. Hänen pitkäaikaisella työllään rakentamansa vahva pohja on hyvä ponnistuslauta tuleviin haasteisiin vastattaessa. Uutena sivistystoimenjohtajana aloitti FM Markku Valkamo aloitti eläkevuodet myös opiston pitkäaikainen toimistovahtimestari Hilppa Rikkola. Työvuosia hänelle kertyi opistossa 40. Tradenomi (yamk) Marianne Laakso aloitti opistosihteerinä Opiston 90-vuotisjuhlat osuivat samoihin aikoihin pitkäaikaisen rehtorin eläköitymisen kanssa. Lauantaina vietetyssä juhlassa kuultiin rehtori Juha Sihvosen kokoaman opistohistoriikin ja Timo Pajusen keräämien valokuvien kautta kansalaisopiston merkittävästä paikallisesta ja valtakunnallisesta roolista vapaan sivistystyön suunnannäyttäjänä. Juhlapuhujana oli professori emeritus Kauko Hämäläinen. Juhlassa kiitettiin kunniamerkein monivuotisia opistoa palvelleita työntekijöitä. Juhlassa luovutettiin rehtori Juha Sihvoselle kansalaisopistojen liiton korkein, kultainen ansiomerkki merkittävästä työstä kansalaisopistotoiminnassa. Kuvataide- ja käsityökoulu Emil aloitti vuoden 2014 alussa itsenäisenä oppilaitoksena taiteen perusopetuksen osalta. Käsityökoulun ja kuvataidekoulun yhdistäminen oli oikea ratkaisu eheän taiteen perusopetuksen kokonaisuuden saavuttamiseksi. Vuoden 2014 syksyn aikana aloitettiin opiston ja koko sivistystoimen keskuksen johtamisjärjestelmän virtaviivaistaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiston johtoryhmä on nyt selkeästi asioita valmisteleva elin, jonka kautta kulkee eteenpäin myös koko kaupungin johtoryhmästä että sivistystoimen keskuksen johtoryhmästä tulevat asiat. Valmistellut asiat viedään sitten henkilöstökokouksiin kuultaviksi ja kommentoitaviksi. Opiston kasvettua vuosien välillä runsaasta tunnista yli tunnin oppilaitokseksi on opiston käytännön päätöksentekojärjestelmä ollut myös pakko muuttaa. Toimintamallit, jotka osoittautuivat hyviksi pienemmällä tuntimäärällä ja yhdessä kunnassa, eivät enää oikein tuota tulosta toiminnan ja kuntamäärän kasvaessa. Samalla organisaatiota on muutettu niin, että loppuvuonna 2014 aloitettu muutosten suunnittelu on jo päätetty kaupunginhallituksessa. Tämän seurauksena opiston apulaisrehtorina aloittaa opiston sisältä tehtävään valittu tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola. Samaan muutos-

3 prosessiin kuuluu tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärven työajan muutos päätoimisesta opettajasta suunnittelijaopettajaksi. 3 Merkittävä asia on myös jo viime vuosikertomuksessa ennakoitu kestävän kehityksen sertifikaatti. Opiston auditointi sujui vuonna 2013 niin mallikkaasti, että saimme tuon merkittävän laatu- ja prosessitunnustuksen. Nyt olemme tarjoutuneet ottamaan tästä tärkeästä osa-alueesta vastuuta koko kaupungin osalta. Kuinka tämä asia etenee, selviää vuoden 2015 aikana. Muutenkin olemme olleet edelleen vahvasti hankerintamalla. Valtakunnallisen Osaava-hankkeen kautta uudistunut johtoryhmämme pääsi johtoryhmäkoulutukseen ja uusi rehtori mukaan rehtorikoulutukseen, jossa vertaisryhmässä asioiden tuumailu on merkittävässä osassa. LAKE-hankkeen kautta meillä on jatkuvassa muutostilanteessa resursseja reagoida asioihin siten, että laatu- ja kehittämistyö onnistuu edelleen. Merkittävä asia oli myös Valkeakoski-opiston Improve your English with People opiskele englantia henkilökohtaisen oppimisympäristön avulla hanke. Se sai vuoden 2014 European Label -Kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima palkinnon ainoana suomalaisena oppilaitoksena. Tunnustuksen merkittävyyttä lisää se, että opisto oli ainoa vapaan sivistystyön oppilaitos lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten joukossa. Vuoden 2014 aikuisopiskelija osui tällä kertaa Kangasalle. Teppo Mäkinen on soittanut opiston Balladipelimanneissa kontrabassoa vuodesta 2008 lähtien. Tunnustuksen perusteluissa kuvattiin hänen harrastamistaan seuraavasti: Hän on soittamisessaan omatoiminen ja osaa käyttää musisoidessaan luovasti soittotaitoaan. Uusia maailmoja voi siis löytyä myös aikuisena soittoharrastuksen aloittajana; sitä kautta voi saada oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Onnea siis vielä kerran! Aloin tämän kirjoituksen suurten muutosten ennakoimisella. On mielestäni avointa ja rehellistä päättää kirjoitus samaan teemaan. Opistolla on tulevina vuosina edessään monenlaisia muutoksia. Osa niistä tehdään uudenlaisten näkökulmien tuomiseksi vanhojen ja hyväksi koettujen rinnalle. Osa muutoksista tehdään sen vuoksi, että taloudellisen liikkumavaran vähetessä olisimme edelleen valmiita kantamaan vapaan sivistystyön sanomaa suomalaisessa yhteiskunnassa 2000-luvun puoliväli silmissämme loistaen. On varmaa, että edessä olevat vuodet tuovat valtakunnan ja kuntien tasolla eteen asioita, joissa meidän pitää olla yhä luovempia ja yhä innovatiivisempia. Eli juuri sellaisia kuin henkilöstömme on aina tottunut olemaan! Markku Valkamo rehtori

4 4 90-vuotisjuhlallisuudet huipentuivat opiston opettajien ja hallintohenkilökunnan ansiomerkkien jakoon. Kuva: Jouko Kivimäki Opi perusasiat Niille, joiden aika on tullut Se ei koskaan ole liian myöhäistä Opi kaikki aakkoset Se ei riitä mutta opi ne... Bertolt Brecht

5 5 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1. Valkeakoski-opisto on osa sivistystoimen keskusta Sivistystoimen keskuksen tarkoituksena on ihmisten itsenäisen, kriittisen, kokeilunhaluisen ja elämänmyönteisen kasvun tukeminen. Keskus tarjoaa mahdollisuuksia ajatteluun, kokeilemiseen, tekemiseen, oppimiseen ja kulttuurin monipuoliseen omakohtaiseen kokemiseen. Sivistystoimen keskus tuottaa ja ylläpitää kansalaisopiston, taiteenperusopetuksen, kirjaston ja kulttuuritoimen palveluita. Valkeakoski-opisto järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (6321/1998) mukaista opetusta. Valkeakoski-opisto järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista koulutusta tanssissa ja teatteri-ilmaisussa. Valkeakoski-opisto järjestää myyntipalveluna lyhytkestoista, ei tutkintoon tähtäävää ammatillista täydennyskoulutusta. Valkeakoski-opiston toiminta-alueeseen kuuluivat v Valkeakosken kaupunki, Pälkäneen ja Kangasalan kunnat Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Ilovuori Sari (pj) Paso Marjaana (vpj) Jalkanen Erkki Huhtala Erja Käkönen Marita Takku Tapio Korpela Pauli Hellsten Sari Järventausta Kari Kaupunginhallituksen edustaja Asikainen Harri Pälkäneen kunnan edustaja Olavi Seppälä Kangasalan kunnan edustaja Anja Aarnio Nuorisovaltuutettu Elena Setälä Varajäsenet Vesanto Emilia Annila Raita Poiksalo Mauri Saarinen Marjatta Arslanturk Eila Luukka Hannu Astren Jatsi Rajala Suvi Ahlgrén Jouni Pulla Sari Tero Ahlqist Soili Uotila-Välimäki Ella Eloranta

6 6 Henkilökuntakokoukset, seminaarit, tilaisuudet ja tapahtumat: Ystävänviikko Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhla Kansalaisopiston päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaari Valkeakoski-opistolla Aikuisten opintoneuvontatapahtuma Valkeakoskella Aikuisten opintoneuvontatapahtuma Kangasalla Aikuisten opintoneuvontatapahtuma Pälkäneellä Valkeakoski-opisto mukana harrastemessuilla Aitoon Honkalassa 5.9. Osallistuminen Syystapahtumaan Valkeakosken Koskikarassa Mukana Valkeakosken aikuisoppilaitosten Elinikäisen oppimisen -tapahtumassa Lempäälän Ideapakissa Valkeakoski-opisto mukana Campuksen joulumessuilla Kansalaisopiston päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaari Valkeakosken kaupunginteatterilla Sivistystoimen keskuksen pikkujoulu Voipaalan taidekeskuksessa 1.3. Valkeakoski-opiston organisaatio- ja johtamismalli Organisaatiomalli : VALKEAKOSKI-OPISTO KANSALAISOPISTO LASTEN JA NUORTEN TAITEEN PERUSOPETUS TILAUSKOULUTUS TIEDONJYVÄ VALKEAKOSKEN OSASTO PÄLKÄNEEN OSASTO BALETTI- KOULU TEATTERI- ILMAISUN KOULU KANGASALAN OSASTO Johtamismalli: OPISTON JOHTORYHMÄ HENKILÖSTÖKOKOUS TYÖRYHMÄT mm. kestävä kehitys, markkinointiviestintä TIEDONJYVÄ Koulutus- ja kehittämispalvelu AINERYHMÄTIIMIT OPETTAJAKOKOUS

7 7 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut TA 2014 TP 2014 Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä yhteensä opiskelijaa opiskelijaa 3. Kurssilaisten määrä yhteensä vaos/valkeakoski vaos/pälkäne vaos/kangasala tilauskoulutus Koulutuspalvelut 4. Kurssien yleisarvosana yhteensä 4,3 4,5 Valkeakoski 4,6 Pälkäne 4,4 Kangasala 4,5 5. Oppituntien määrä yhteensä vaos/valkeakoski vaos/pälkäne vaos/kangasala tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 6. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 7. Oppituntien hinta vaos/valkeakoski (sis. tilakustannukset) vaos/pälkäne vaos/kangasala Määrärahat TA 2014 TP 2014 Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä vaos = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta

8 8 Kurssiarvioiden yhteenvedot lv KAY = kurssiarvioiden yhteenveto; KST = kurssisuunnitelmien toteutuminen AINERYHMÄ KAY KST vastaus-% Musiikki 4,65 4,53 49,25 Näyttämötaide 4,88 4,83 41,43 Kirjoittaminen, kirjallisuus 4,46 4,49 60,00 Taide ja muotoilu 4,57 4,53 52,77 Tekstiilityöt 4,66 4,62 49,72 Kudonta 4,69 4,63 89,74 Tekninen työ 4,27 4,44 44,00 Tanssi 4,49 4,47 38,00 Kielet 4,35 4,26 57,33 Yhteiskunnalliset aineet 4,50 4,33 44,02 Tietotekniikka 4,10 4,04 45,67 Kotitalous, liikunta 4,62 4,63 43,13 Tilauskoulutus 4,64 4,59 54,67 Yhteensä 4,53 4,50 51,52 Vuoden 2014 aikuisopiskelija Teppo Mäkelällä on vankka aikuisiän opiskeluhistoria opiston kursseilla Kangasalla. Hän on laulanut vuodesta 1998 lähtien II bassoa Kangasalan Mieslaulajissa, toiminut kuoroyhdistyksen sihteerinä, ja vaikuttanut kuoron musiikkilautakunnassa sekä osallistunut sen pienryhmätoimintaan soittaen ja laulaen. Teppo Mäkelä on soittanut opiston Balladipelimanneissa kontrabassoa vuodesta 2008 lähtien.

9 9 3 OPISTON KEHITTÄMINEN Opetushallitus myönsi Valkeakoski-opistolle kieltenopetuksen European Label -laatuleiman. Palkinto myönnettiin Improve Your English with PEOPLE -kurssilla kehitetystä työskentelymallista, jossa opiskelijat ottivat päävastuun kurssin sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelusta ja hyödynsivät sosiaalisen median mahdollisuuksia opiskelun apuna LAKE -hanke Valkeakoski-opisto on merkittävä seudullinen kansalaisopisto. Olemme kasvaneet lyhyessä ajassa yhden kunnan alueella toimivasta opistosta viiden kunnan seutuopistoksi. Vuodesta 2012 lähtien opisto on ollut jatkuvassa muutoksessa sekä hallinnollisesti että pedagogisesti. Kyse ei ole enää käytänteiden yhteensovittamisesta vaan uusien toimintamallien luomisesta. Valkeakoski-opisto on muuttunut lyhyessä ajassa keskitetyn toimintamallin opistosta voimakkaasti seutukunnalliseksi opistoksi. Uuden toimintakulttuurin rakentaminen vaatii hallintoon muutoksia ja uuden luomista. Saimme Opetushallituksen vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustusta kehittämishankkeellemme Seutukunnallista sivistystyötä. Hanketyöskentely alkoi syksyllä 2014 opiston organisaation ja hallintomallin kehittämisellä Kestävä kehitys Valkeakoski-opisto on kestävää kehitystä edistävä oppilaitos. Termi on laaja ja sisältää ekologisuuden lisäksi, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia, kursseja ja tiedottamista. Kiitoksena tehdystä keke-työstä Valkeakoski-opisto auditoitiin ensimmäisenä vapaan sivistystyön oppilaitoksena Suomessa Vapaan sivistystyön Keke-kriteereiden mukaisesti. Sertifikaattimme julkistettiin Helsingissä. Kestävän kehityksen Keke toimintaamme on vakiintunut vuosittain mm. Liikkujan viikon asiakaskysely, Earth Hour konsertti yhteistyössä Valkeakosken Musiikkiopiston kanssa ja opintoneuvontatapahtuman kierrätystori. Tänä vuonna osallistuimme lisäksi Energiansäästöviikon tapahtumaan Koskikarassa ja annoimme sitoumuksen Ympäristöministeriön yhteiskuntasitoumus-tietokantaan (http://sitoumus2050.fi/). Tämän lisäksi opistossa järjestetään vuosittain useita kestävään kehitykseen liittyviä kursseja ja näyttelyjä. Löydät ne ohjelmaesitteestä helposti verso-merkistä. Opistossa on kestävän kehityksen työryhmä, joka on v kokoontunut 6 kertaa. Lisätietoja opiston keke-toiminnasta saa opiston kotisivuilta sekä opiston KeKe-opisto Facebook-sivuilta Kansainvälinen toiminta PEOPLE (Pedagogic Evolution with Online Personal learning Environments) PEOPLE-hanke ( ) oli EU-rahoitteinen Grundtvig-oppimiskumppanuus. Valkeakoski-opisto oli hankkeen koordinaattori, ja hankkeessa oli partnereita Espanjasta, Portugalista, Italiasta, Puolasta, Norjasta

10 10 ja Turkista. Hankkeessa tutkittiin henkilökohtaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa. Sekä opettajat että opiskelijat tutustuivat sosiaalisen median työkalujen hyödyntämiseen henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisessa. Asiantuntijapartneri Portugalista perehdytti osallistujat erilaisten sosiaalisen median työkalujen käyttöön hankkeen työpajoissa. Vuonna 2014 partnerit toteuttivat pilottikurssit omissa oppilaitoksissaan. Vuonna 2014 pidettiin kokoukset Turkissa ja Norjassa. Kokousten yhteydessä järjestettiin työpajat eri sosiaalisen median työkalujen käytöstä. Turkin kokoukseen osallistui 10 opiskelijaa ja Norjan kokoukseen osallistui 9 opiskelijaa Improve Your English with PEOPLE -kurssilta. Hanke päättyi vuonna Sen tuloksiin voi tutustua lähemmin verkkosivuilla: Muutoksen johtaminen, fasilitointi ja konfliktien hallinta kansalaisopiston toimintaympäristön muutostilanteessa Valkeakoski-opisto sai uudesta Erasmus+ -ohjelmasta hanketukea henkilöstön täydennyskoulutushankkeeseen lukuvuodelle Hankkeessa 6 opiston opettajaa, tuntiopettajaa ja/tai koulutussuunnittelijaa osallistuu eurooppalaiseen täydennyskoulutukseen. Hankkeen teemana on toimintaympäristön muutostilanteessa tarvittava osaaminen Yhteys -hanke Valkeakoski-opisto on ollut mukana keväällä 2013 alkaneessa yhteyshankkeessa. YHTEYS yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa kehitettiin vuorovaikutus- ja toimintamalleja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen kanssa. Ideana oli luoda verkostomaisesti toimivia aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavia yhdessä tekemisen yhteisöjä myös ruohonjuuritasolla eri puolilla Suomea. YHTEYS oli osa valtakunnallista "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi" -kehittämisohjelmaa, jonka rahoitus tuli Lapin Ely-keskuksen koordinoimana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin opistofoorumit Pälkäneellä Luopioisissa Mikkolan Navetalla sekä Kangasalla Kangasalan kirjastossa. Paikalla olivat osastojen osastonjohtajat sekä yhteiskunnallisten aineiden suunnittelijaopettaja. Foorumeissa käytiin läpi Valkeakoski-opiston toimintaa, kurssien suunnittelun periaatteita sekä kurssien ideointia yhdessä osallistujien kanssa. Foorumien tavoitteena oli tarjota asiakkaille mahdollisuutta vaikuttaa opiston kurssitarjontaan. Foorumin toiveiden perusteella toteutettiinkin Luopioisissa syyskaudella Ajattelun voimavarat käytötön -kurssi. Yhteys-projektissa tuotettiin myös julkaisu, johon tulivat artikkelit edellisvuoden Tietotien lukion foorumista sekä Luopioisten foorumista.

11 11 4 OPETUS 4.1. Opetustunnit tunnit yhteensä Humanistinen ja kasvatusala Kielet 4056 Historia 216 Opetus- ja kasvatustyö, psykologia 596 Kulttuuriala Käden taidot 7758 Kirjallisuus 325 Teatteri ja tanssi 3470 Musiikki 3767 Kuvataide 2120 Muu kulttuurialan koulutus 88 Yhteiskunnalliset aineet, hallinnon ala Kansalais- ja järjestötoimina 6 Muu hallinnon alan koulutus 82 Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet 12 Muu koulutus 94 Tietotekniikan hyväksikäyttö 1096 Tekniikan ja liikenteen ala Ajoneuvo- ja kuljetusala 24 Luonnonvara- ja ympäristöala Luonto- ja ympäristöala 5 Puutarhatalous ja puutarhanhoito 11 Maatila- ja metsätalous 15 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaaliala 10 Kauneudenhoitoala 8 Terveysala 21 Liikunta ja urheilu 3345 Muu koulutus 207 Ravitsemisala sekä ruoan valmistus 493 Muu koulutus Muu koulutus 203 Yhteensä Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaa: tunnit miehiä naisia kurssil. yht. Yleissivistävä aikuiskoulutus Avoin yliopisto Työnantajan tilaamat kurssit Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) - miehet ,35 % - naiset ,65 % Yhteensä 7 490

12 12 Tilauskoulutuksen asiakkaat: Vuonna 2014 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Akaan kaupunki Pälkäneen kunta CGI OY Valkeakosken kaupunki Kangasalan kunta Walki Medical Oy Saarioinen Oy Pappilanniemen kurssikeskus 4.3. Kansalaisopisto Musiikki Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 525 Opetustunnit 810 Opetustunnit 1966 Kurssit 17 Kurssit 22 Kurssit 69 Kurssilaiset 277 Kurssilaiset 146 Kurssilaiset 550 Valkeakoskella kuorot kehottivat Keinu kanssani 50-luvulle -konsertissa perinteisessä vappukonsertissa Tietolan koulun Eskola -salissa. Ülle Valjakka oli koonnut konserttiohjelmiston. Harmonikka- ja kitararyhmät keräsivät paljon etenkin miespuolisia soittajia musiikkiharrastuksen pariin, mutta joukkoon mahtui niin äitejä kuin lapsiakin. Yhteislaulajiin saatiin uusi vetäjä Üllestä. Innostus laulamiseen säilyi ja joka toinen viikko iltapäivisin luentosalin täytti laulanta. Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhlaa juhlittiin näyttävästi päiväjuhlassa opistorakennuksessa ja iltajuhlassa Valkeakosken kaupunginteatterilla. Pälkäneen musiikin oppilaat ilahduttivat yleisöään useissa konserteissa ja tapahtumissa. Kangasalan kaikenikäisten yhteinen puhallinkokoonpano Kas orkesteri jatkoi Hanna Lehtosen johdolla Pitkäjärven koululla. Ryhmän kevätkausi päättyi perinteiseen kevätsoittoon Kangasalan torilla toukokuun alussa. Hattu kiersi yleisön joukossa ja jäätelöthän siitä jälleen tuli esiintyjille palkinnoksi. Jazzbändin kevätkausi huipentui Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhlien iltatilaisuudessa Valkeakosken teatterilla. Krister Ojasen johdolla orkesteri soitti parituntisen ja monipuolisen ohjelmiston kutsuvierasyleisölle. Kangasalan osaston pelimanniryhmät jatkoivat Leenamaija Raukolan johdolla kansanmusiikkiopintojen parissa pitkien perinteiden pohjalta. Valikoimassa on neljä lasten ja nuorten ryhmää sekä aikuisryhmä Balladipelimannit. Viikoittaiset harjoitukset pidetään Vanhassa Pikkolassa. Pelimanniyhdistys ja Leenamaija järjestävät vuosittain kesäleirin ja aina ikimuistoisen esiintymismatkan Kaustisen kansanmusiikkijuhlille heinäkuussa. Pelimanniyhdistys toimii aktiivisesti kansanmusiikkiryhmien tukena. Pikkupelimanniryhmien soittajista viulistit ovat Leenamaijan oppilaita myös Pirkanmaan musiikkiopistossa. Instrumenttiopinnot ovat tärkeä pohja näiden ryhmien yhteismusisoinnille. Tämä on oppilaitosten välistä hedelmällistä yhteistyötä. Yhteisissä matineoissa kuultiin kevätkauden opintojen satoa. Nämä esiintymistilaisuudet ovat oppimisen kannalta erittäin tärkeitä etappeja ja maitolaitureita muusikon polulla. Vakiintuneita matineapaikkojamme Kangasalla ovat Pitkäjärven koulun auditorio Vatialassa, Palvelukeskus Maijala sekä Kuntoutumiskeskus Apila. Tilaisuuksissa esiintyi yksilöoppilaita, pienryhmiä sekä orkestereita. Tänä vuonna mukaan kanssamme keikkailemaan on tullut myös sanataiteen puolelta aikuisten improvisaatioryhmä Mokamasterit Janne Salmisen johdolla.

13 13 Syyskauden 2014 alkaessa vastasimme saamiimme kurssitoiveisiin ja perustimme uuden Alkupelimannitryhmän. Näin saamme uusia pikkumusikantteja kasvamaan opiston pelimanniperheeseen. Krister Ojasen Jazzbändin rinnalla uutena aloitti Tanssiorkesteri. Ryhmä tuli täyteen heti kauden alussa ja syyskauden ahkerien yhteissoitto-opintojen satoa saimme kuulla jo marraskuun matineassa. Pianonsoiton yksilöopetus jatkuu Ruutanassa, Pitkäjärven ja Pikkolan kouluilla, pääkirjaston musiikkiosastolla, Sahalahdella Sariolan koululla sekä Kuhmalahdella Pohjan koululla. Pianonsoittoon on jatkuvat jonot. Harmonikan yksilöopetusta annetaan Kirkkoharjun koululla sekä Sahalahdella Sariolan koululla. Pienryhmissä opiskellaan laulua Vatialan koululla ja kitaransoittoa Kirkkoharjun sekä Pitkäjärven kouluilla. Kangasalan Mieslaulajat harjoittelee Kangasalan seurakuntasalissa ja täytti jälleen Kangasalan kirkon joulukonsertillaan. Kuoro valmistautui myös 70-vuotisjuhliinsa vuonna Syyskaudella opinto-ohjelmassamme oli uutuutena Elinan kuoro. Puolentoistakymmentä innokasta laulajaa kokoontuu maanantaisin Pikkolan koululla Elina Uimosen johdolla ja tähtää kevään 2015 matinealavalle. Kangasalan Soittokunta harjoittelee Pitkäjärven koululla sekä keikkailee Mieslaulajien ja pelimanniryhmien tapaan aktiivisesti myös opistokausien ulkopuolella. Kas orkesteri jäi kesän jälkeen tauolle kuten myös saksofoninsoiton pienryhmät. Esitykset Valkeakoski Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhla Valkeakoski-opistolla ja Valkeakosken kaupunginteatterilla. Esiintymässä mm.valkeakoski-opiston kuorot. Ohjaus Ülle Valjakka Keinu kanssani 50- luvulle. Vappukonsertti. Valkeakosken työväenopiston naiskuoron ja Valkeakosken työväen mieskuoron esiintyminen Tietolan koulun salissa. Ohjaus Ülle Valjakka Valkeakosken työväen vappujuhla. Valkeakoski-opiston sekakuoron esiintyminen Myllysaaren pihalla. Ohjaus Ülle Valjakka Kuorojen joulukonsertti. Kappelikirkko. Ohjaus Ülle Valjakka. Pälkäne 9.1. Epaalan pianistien konsertti. Ohjaus Hanna Heino. Kangasala Matinea Palvelukeskus Maijalassa; pianisteja ja kitaristeja sekä Kangasalan Mieslaulajien tuplakvartetti Misters Kangasalan Soittokunnan kevätmatinea Nuorisoseuran Pirtillä, kapellimestarina Raimo Hildén Matinea Pitkäjärven koulun auditoriossa; pianisteja, harmonikansoittajia sekä Jazzbändi Krister Ojasen johdolla Matinea Kuntoutumiskeskus Apilassa; pianisteja sekä aikuisten improvisaatioryhmä Mokamasterit Janne Salmisen johdolla Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhlien päivätilaisuus opistotalossa; mukana esiintymässä Kangasalan Mieslaulajien ryhmä yhdessä Valkeakosken osaston kuorojen kanssa. Iltatilaisuus Valkeakosken teatterilla; mm. Jazzbändi.

14 Vappuaamun avaus Tapulinmäellä, Kangasalan Mieslaulajat johtajanaan Jussi Tamminen Kas orkesterin perinteinen kevätsoitto Kangasalan torilla Hanna Lehtosen johdolla Kangasalan Mieslaulajat sekä Kangasalan Soittokunta Kangasalan kulttuuritori -tapahtumassa Tsemppi-lauantai Liuksialan koululla, esiintymässä mm. Pikkupelimannit Leenamaija Raukolan johdolla Matinea Pitkäjärven koulun auditoriossa; pianisteja, kitaristeja ja harmonikansoittajia sekä Tanssiorkesterin ja Jazzbändin esityksiä Matinea Palvelukeskus Maijalassa; piano- ja harmonikkamusiikkia sekä Balladipelimannit Leenamaija Raukolan johdolla Kangasalan Soittokunta, kapellimestarina Raimo Hilden, Kangasalan yrittäjien joulunavauskonsertissa Kangasalan kirkossa Matka talven syliin. Musiikki- ja runohetki Kangasalan pääkirjastossa. Esiintyjinä opiston yksinlaulajat ja lausujat. Ohjaus Mari Vuorijärvi ja Sirkka Eerilä Matinea Pitkäjärven koulun auditoriossa; piano- ja harmonikkamusiikkia sekä aikuisten improvisaatioryhmä Mokamasterit Kunnan itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, Kangasalan Mieslaulajien esitykset kirkossa, sankarihaudalla ja juhlassa Kirkkoharjun koululla Kangasalan Mieslaulajien joulukonsertti Kangasalan kirkossa, johtajana Jussi Tamminen Näyttämötaiteet Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 128 Opetustunnit 141 Opetustunnit 304 Kurssit 6 Kurssit 3 Kurssit 8 Kurssilaiset 47 Kurssilaiset 29 Kurssilaiset 99 Valkeakoskella lausuntapiiri Riimi rakensi ennennäkemättömän runoteatteriesityksen Nikolai Gogolin tunnetusta Mielipuolen päiväkirja -monologista sekä Anna Ahmatovan runoista. Esitys sai nimekseen Gogol goes Ahmatova ja sen ohjasi Minna Kangas. Pälkäneen teatterin nuorten esitys Toinen vasemmalta ei jättänyt ketään toiseksi vasemmalta vaan yleisö sai tuntea olevansa yhtä koskettavan Heini Junkkaalan käsikirjoittaman ja Anne Helmisen ohjaaman esityksen kanssa. Pälkäneen yhteiskoulun auditorion teatterissa Maria Aaltonen ja Pasi Repo säestivät upeasti laulavia ja esiintyviä musiikkiteatterilaisia Pasi Revon käsikirjoittamassa näytelmässä Matkalaukku. Esityksen laulut olivat ryhmän itse valitsemia. Pälkäneen musiikkiteatteri ei malttanut jättää pakkaamatta matkalaukkuaan edes kesällä, vaan he kiersivät ympäri Pälkäneen seutua Valkeakoski-opiston pakulla. Samalla teatterilaiset viihdyttivät kesäiltoina myös muulla ohjelmalla ja kaiken kukkuraksi myös tanssimusiikillaan. Kangasalan Runoriimu -ryhmä Sirkka Eerilän johdolla esiintyi ahkerasti vuoden aikana Ilon pisaroina mm. Jalmarin Kodossa ja Rekola-kodossa. Ryhmäläiset ilahduttivat myös pieninä kokoonpanoina siellä täällä kangasalalaisia ihan vain runojen esittämisen ilosta. Vehkajärven Touhulassa Sirkka Veilahti oli taikonut ryhmälleen Hilman päivät ja niin olivat taitavat näyttelijät Mansikkajuhlien kohokohtana keskellä parhainta kesää. Janne Salminen keräsi improvisoivia aikuisia Kangasalan Sanomien tiloihin hauskan harrastuksen pariin. Ryhmä harjoitteli myös esiintymistä yleisön edessä. Teatteri peilikuva jatkoi rohkealla linjallaan ja esitti Pikkolan koulun auditoriossa koskettavan näytelmän Paha lapsi. Käsikirjoituksesta vastasi Anna

15 15 Krogerus. Matka talven syliin oli runo- ja kirjallisuusryhmän ja Mari Vuorijärven oppilaiden yhteinen joulun tapahtuma Kangasalan kirjastolla täydelle katsomolle. Esitykset Valkeakoski 12.,13. ja Gogol goes Ahmatova. Riimi -ryhmän esitys Valkeakoski-opiston kellarisalissa. Ohjaus Minna Kangas. Pälkäne 15., 16.ja19.2. Matkalaukku. Pälkäneen musiikkiteatterin esitys Pälkäneen yhteiskoulun auditoriossa. Ohjaus ja käsikirjoitus Pasi Repo Toinen Vasemmalta - Pälkäneen teatterin esitys Pälkäneen yhteiskoulun audiotoriossa. Käsikirjoitus Heini Junkkaala ja ohjaus Anne Helminen Matkalaukku. Pälkäneen musiikkiteatterin kesäkiertue kylillä. Ohjaus ja käsikirjoitus Pasi Repo Kangasala 5.3. Ilon pisaroita. Runoriimu -ryhmän esitys Kangasalan pääkirjaston musiikki ja taideosastolla. Ohjaus Sirkka Eerilä ja Paha Lapsi Teatteri Peilikuvan esitys Kangasalan lukion auditoriossa. Käsikirjoitus Anna Krogerus. Ohjaus Tero-Matias Junnila Hilmanpäivät. Vehkajärven näytelmäpiirin esitys. Käsikirjoitus Agapetus. Ohjaus Sirkku Veilahti Runo- ja kirjallisuusryhmän jouluesitys. Rekola-koto. Ohjaus Sirkka Eerilä Tanssi Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 1180 Opetustunnit 343 Opetustunnit 946 Kurssit 57 Kurssit 19 Kurssit 46 Kurssilaiset 1052 Kurssilaiset 296 Kurssilaiset 1115 Valkeakoskella tanssikurssien suosio jatkui edellisten vuosien tapaan. Lavatanssikursseja oli tarjolla peräti kolmea eri taitotasoa. Uusista kurssitoiveista toteutettiin mm. soolosalsa sekä nyky- ja jazztanssin lyhytkurssit. Tanssin Juhlaa vietettiin huhtikuussa Valkeakosken kaupunginteatterissa, näin tarjoutui kaikille halukkaille tanssinharrastajille mahdollisuus esiintyä ja testata taitojaan yleisön edessä. Uusina opettajina aloittivat Reeta Rinkinen ja Juuli Välimaa. Pälkäneellä tanssitarjonta laajeni lavatanssilla, zumballa sekä soolosalsalla. Tanssitapahtumassa Nuijan talolla tanssittiin innolla ja eläytyen koko pälkäneläisen tanssiharrastajaporukan voimin. Nuijan talo oli täynnä viimeistä penkkiä myöten. Tanssia esiteltiin myös harrastemessuilla Aitoon Honkalaan. Uusina opettajina aloittivat Raimo Nissi sekä Silvio Jesus Quevedo Vazquez.

16 16 Kangasalla tanssinharrastajat saivat uusia tuulia, sillä siellä käynnistettiin kuntomix-, street-, zumba-, ja latinomix kurssit. Tilaongelmat hieman varjostivat tanssinharrastajien intoa. Kangasalan uusina opettajina aloittivat Sari-Anne Ahvonen, Juuli Välimaa sekä Silvio Jesus Quevedo Vazquez. Esitykset Tanssin Juhla Valkeakosken kaupunginteatterissa 3.5. Tanssimatinea Pälkäneen Nuijantalolla Harrastemessut Aitoon Honkalassa Hyvinvointi, liikunta, kotitalous Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 722 Opetustunnit 342 Opetustunnit 989 Kurssit 45 Kurssit 19 Kurssit 62 Kurssilaiset 623 Kurssilaiset 360 Kurssilaiset 1179 Valkeakoskella jatkui runsas joogatarjonta. Kehonhuoltotunteja oli monipuolisesti: lihashuoltoa, asahia, pilatesta ja shindoa. Iloisesti liikkuen -ryhmä keskittyi tasapaino- ja lihasvoimaharjoituksiin. Opisto oli mukana Voimaa vanhuuteen -projektissa, jossa tarjotaan ikäihmisille sopivia liikuntaryhmiä. Aikuisten ja koululaisten kokkikurssit jatkuivat, tarjolla oli erilaisia ruuanvalmistus- ja leivontakursseja. Espanjalaisiin sherryihin ja kuohuviineihin tutustuttiin myös. Kehitysvammaisille oli arjenhallinnan kurssit, joissa opitaan ruuanvalmistuksen ja kodinhoidon perusteita. Kauneudenhoidon alueelta järjestettiin ihonhoitokurssi. Pälkäneellä oli eritasoisia kuntoliikuntakursseja, jumpparyhmiä ja kahvakuulan lyhytkurssi. Joogaryhmät kokoontuivat Palvelukeskus Harjutuulessa ja Aitoon koululla, Harjutuulessa myös astangajoogaryhmä. Kotitalouskurssit olivat ruuanvalmistuskurssi erityistä tukea tarvitseville Aitoon koulutuskeskuksessa ja sushin valmistus Pälkäneen yhteiskoululla. Kangasalla toimi paljon liikuntaryhmiä: joogakursseja erilaisista joogamuodoista, tauon jälkeen perustettiin toivottu astangajoogaryhmä. Asahi ja pilatestunnit jatkuivat. Uutena mukana olivat chikung ja qi qong, jotka ovat terveyttä edistäviä liikunta-, mietiskely- ja hoitomenetelmiä. Kevyen liikunnan ryhmät jatkoivat kuten myös eläkeläisten vesivoimisteluryhmät. Kuntoliikuntaryhmiä olivat keppijumppa, kahvakuularyhmät, kuntonyrkkeilyryhmät, kuntojumpat ja SuomiMies kuntoilee -ryhmä. Kotitalouskurssit saatiin taas ohjelmaan, erilaisia ruuanvalmistus- ja leivontakursseja toteutettiin Pikkolan koulun kotitalousluokassa. Näyttely Sieninäyttely, Valkeakoskella liikekeskus Koskikaran ala-aulassa. Kävijöitä noin 500 henkilöä.

17 Kielet Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 2436 Opetustunnit 286 Opetustunnit 1064 Kurssit 85 Kurssit 12 Kurssit 44 Kurssilaiset 932 Kurssilaiset 104 Kurssilaiset 486 Valkeakosken kieltenopetus rakentuu yleisen kielitutkinnon viitekehykselle. Perustasolla harjoitellaan tasapuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita, mutta mitä ylemmäs tasoilla edetään, sitä enemmän korostuu vieraan kielen puhuminen. Kielikurssien kysyntä ja tarjonta pysyivät lähes entisellä tasolla. Suosituimmat kielet olivat edelleen englanti, espanja ja venäjä. Lyhytkurssina toteutimme Englantia matkalle -kurssin keväällä Yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun Valkeakosken osaston kanssa järjestimme kolmannen kerran suomen kurssin koulun ulkomaalaisille opiskelijoille Hamkin tiloissa. Pitkäaikainen venäjän ja suomen opettajamme Ludmila Harkko jäi eläkkeelle lähes 40 vuotta kestäneen opetusuransa jälkeen. Hänen työtään venäjän opettajana jatkaa FM Riku-Artturi Lilja. FM Heli Väistö palasi opettamaan saksaa muutaman vuoden tauon jälkeen. Pälkäneellä järjestettiin uusina kursseina englannin ja kreikan alkeiskurssit. Edellisvuonna alkaneet espanjan, venäjän ja suomen alkeiskurssit saivat jatkoa. Keväällä 2014 toteutettiin myös italian alkeiskurssi Luopioisissa. Kangasalla tarjottiin jatkavien kurssien lisäksi alkeiskursseja useissa kielissä. Englannin, saksan ja italian alkeiskurssit olivat erityisen suosittuja ja täyttyivät nopeasti. Myös ranskan ja kreikan alkeiskurssit toteutuivat. Lyhytkursseina tarjottiin Idioms and multi-word verbs englannin kielessä sekä täysin uusi kurssina YKI-tutkintoon valmentava kurssi suomen kielessä. Opistojen yhdistyminen on mahdollistanut kokeneiden tuntiopettajien hyödyntämisen entistä paremmin eri osastojen välillä. Vuonna 2014 Valkeakoski-opistossa suoritettiin yhteensä 214 yleisten kielitutkintojen kielikoetta: 9 suomen kielen perustason ja 179 keskitason koetta sekä 26 englannin kielen keskitason koetta Kuvataiteet, muotoilu Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 1235 Opetustunnit 552 Opetustunnit 836 Kurssit 35 Kurssit 16 Kurssit 25 Kurssilaiset 452 Kurssilaiset 172 Kurssilaiset 295 Opiston taideopetuksessa näkyi kaksi pääteemaa: opiston 90-vuotisen taipaleen ja Emil Wikströmin syntymän 150 -vuotisjuhlavuodet. Molempia juhlavuosiaiheita käytettiin monella lailla taideaiheena eri materiaaleilla. Pälkäneellä aloitti valokuvauksen opettajana Kostian koululla valokuvaaja Olli Nykänen. Syksyllä Pälkäneen maalausryhmän opettajan Taina Hokkasen sijaiseksi tuli Eija Isojärvi. Keramiikan peruskurssi aloitti syksyllä

18 18 Aitoon koulutuskeskuksen tiloissa. Näyttelyt Opiston taito- ja taideaineiden oppilastöiden näyttely Myllysaaren museossa, Valkeakoskella Pälkäneen osaston kevätnäyttely Opisto 90 - työväenopistosta Valkeakoski-opistoksi -näyttely Myllysaaren museossa Kangasalan osaston oppilastöiden näyttely Kangasalan kirjaston taidetila Terrassa Emil Wikströmin jalanjäljillä opiston aikuisten ja kuva- ja käsityökoulu Emilin lasten tulkintoja Wikströmistä Väriä taivaalla Valkeakosken opisto-opiskelijoiden vesivärimaalausten näyttely Kangasalan kirjastossa Muu toiminta Opiston taideryhmien retki Helsinkiin Taideakatemian Kuvan kevät -näyttelyyn sekä Ateneumin Tove Jansson -näyttelyyn Opiston taideryhmien retki Turkuun ARS NOVAan Vuoden nuoret taiteilijat -näyttelyyn Tekninen työ Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 1442 Opetustunnit 330 Opetustunnit 782 Kurssit 33 Kurssit 7 Kurssit 20 Kurssilaiset 344 Kurssilaiset 86 Kurssilaiset 242 Valkeakosken Lumikorven työtilassa tapahtui paljon tilamuutoksia. Tulityötilan yhteyteen rakennettiin työllistämispaja Akselin väen avustamana uusi tila, johon kivityökurssit sekä korukurssi siirtyivät verhoomotilasta alkuvuodesta Uuteen tilaan tuli mm. kaasuahjo, isoja porakoneita sekä hitsauslaitteita. Nämä koneet vaativat huoltotyötä, joka jatkuu edelleen tilan kehittämistyön rinnalla. Verhoomotilaan siirtyi vuoden 2015 alussa taiteen perusopetuksen käsityön opetus. Verhoomotila pieneni ja lisätiloja saatiin uusilla varastojärjestelyillä. Toinen suuri muutos oli Akselin työtoiminnan osittainen siirtyminen Lumikorven tiloihin viikolla 9, jolloin aloitettiin puutyökoneiden vaihtoja sekä tarvittavia muita järjestelyjä. Viikosta 10 alkaen Akselin toiminta tapahtui osittain puukurssien kanssa samaan aikaan samoissa tiloissa.uusi kurssialue oli sähkökitara tai -basso, joka herätti paljon kiinnostusta. Pälkäneellä muuttui korjaus- ja sisustusrakentamisen opinnot kokonaan työpajatoiminnaksi ja uuden kurssin nimeksi tuli huonekalujen entisöinti, joka osoittautui erittäin suosituksi kurssiksi Aitoon koulussa. Ilmanjoen hattutuppinen puukko kurssi Kostian koulussa oli myös menestys. Pärekoppakurssi toteutettiin jälleen Mikkolan navetassa. Kangasalla jatkuivat miltei kaikki kurssit ilman suuria muutoksia. Saamelaispuukon kurssille ei voitu ottaa kaikkia halukkaita, tämä oli kolmas puukkokurssi. Oman kodin sisustajaksi kurssi toteutettiin pienryhmänä. Luennot 9.9. Tapettien tyylikaudet ja tapetointivinkit

19 19 Näyttelyt Opiston taide- ja taitoaineiden vuosinäyttely Myllysaaren museossa Valkeakoskella Opiston 90-vuotisjuhlanäytely Myllysaaren museossa Valkeakoskella Kangasalan osaston taide- ja taitoaineiden näyttely taidetila Terrassa Tekstiilityö Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 1059 Opetustunnit 621 Opetustunnit 639 Kurssit 51 Kurssit 24 Kurssit 25 Kurssilaiset 586 Kurssilaiset 210 Kurssilaiset 242 Tekstiilityön kurssivalikoima on pyritty pitämään monipuolisena ja ajankohtaisiin haasteisiin vastaavana niin Valkeakoskella, Pälkäneellä kuin Kangasalallakin. Uutena toimintamuotona järjestettiin kolme nettiluentoa yhteistyössä Helsingin suomenkielisen työväenopiston ja Tekstiilikulttuuriseuran kanssa. Päätoiminen opettaja on ollut mukana Vanajaveden opiston (rahoituksen hakija), Wahren-opiston ja Valkeakoski-opiston yhteisessä Lake-hankkeessa Kestävä käsityö ajassa elävä käsityö. Hankkeen tavoitteena on kehittää käsityön eri osa-alueiden opetussuunnitelmia kansalaisopistojen käsityökurssien sisällöiksi ja pedagogisen suunnittelun tueksi. Tekstiilityön opiskelijat sekä päätoimisen opettaja ovat jatkaneet aktiivista osallistumista erilaisiin näyttelyihin sekä kotimaassa että ulkomailla. Päätoiminen tekstiilityön opettaja on organisoinut ja osallistunut Kymmenen pistoa nykytilkkutaidetta -näyttelyyn Voipaalan taidekeskuksessa. Pälkäneellä kirjansidonnankursseilla on kerrytetty uusien sidontatapojen valikoimaa, osan korjatessa jo vanhojakin kirjoja. Luopioisten aurinkovärjäys ja Pälkäneen reaktiivivärjäys avasivat oven uuteen väriilotteluun, kankaat, tilkut ja vanhat tekstiilit yllättävät käsittelyn jälkeen. Nukkekotiteemaa on jatkettu ruoka- ja huonekalukursseilla. Viidennen kerran järjestetty Käsillätekijäin ystävänpäivä kokosi harrastajat, ostajat, myyjät ja vaihtajat Pälkäneen yhteiskoululle tapaamaan tarvikkeiden, työnäytösten ja valmiiden töiden parissa. Luennot Minä ja käsityö Hyvää tekevä käsityö Käsityö ilmaisuna Näyttelyt Opiston taide- ja taitoaineitten vuosinäyttely Myllysaaren museossa, Valkeakoskella Opiskelijoiden töitä Finn Quilt yhdistyksen valtakunnallisessa yhteisnäyttelyssä Imatralla Pälkäneen osaston tekstiiliryhmien näyttely kirjaston näyttelytilassa

20 Pälkäneen osaston kevätnäyttely Pälkäneen yhteiskoululla Opiston 90-vuotis juhlanäyttely Myllysaaren museossa, Valkeakoskella Kangasalan osaston taide- ja taitoaineitten näyttely, taidetila Terrassa Opiskelijoiden tilkkutöitä esillä Vihavuoden galleriassa, Hauholla Tilkkutyökurssien opiskelijat osallistuivat kansainväliseen QUiP-Day tapahtumaan Tampereella Tilkkutyökurssien opiskelijat osallistuivat valtakunnalliseen kesänäyttelyyn Oulussa Opiskelijoiden tekstiilitöiden näyttely Vihavuoden galleriassa, Hauholla Punontatyöt esillä Pälkäneen kirjaston vitriinissä Sidotut kirjat esillä Pälkäneen kirjaston vitriinissä Muu toiminta 9.2. Käsillätekijäin ystävänpäivä Pälkäneen yhteiskoululla Pälkäneen osaston tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Sastamalaan kohteina Tyrvään Pyhän Olavin kirkko, Anneli Keinosen ateljee, laukkumyynti, Taitokeskus ja ikoninäyttely. Osallistujia Valkeakosken tekstiilityön opiskelijoiden opintomatka Tampereen kädentaidot messuille. Osallistujia Kudonta Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 1115 Opetustunnit 270 Opetustunnit 18 Kurssit 16 Kurssit 8 Kurssit 1 Kurssilaiset 197 Kurssilaiset 67 Kurssilaiset 9 Pellavapää sai uusia tuulia keväällä 2014, kun Laila -kangaspuihin asennettiin tietokoneavusteisuus. Johan alkoi miehiäkin kudonta kiinnostaa, tosin kukaan heistä ei ole vielä uskaltanut kokeilla. Toisin oli lastenkursseilla, kun näihin kangaspuihin täytyi laittaa varauslista kattaen osaksi myös seuraavan kesän kursseja. Myös aikuiskutojat ovat ottaneet laitteet omakseen, vaikkei tietokone muutoin kiinnostaisi lainkaan. Vuosi oli vilkas. Kudonnanohjauksessa kävi kaikkiaan 75 kutojaa - joku kutoi yhden kudontatyön ja toinen halusi opetella useammissa loimissa. Lastenkurssit sujuivat vanhaan malliin. Tänä kesänä oli enemmän jo aiemmin kutoneita, joten vaatimuksia sidosten ja materiaalien suhteen oli runsaasti havaittavissa. Kehruukursseilla syntyi monta uutta kehrääjää, jotka lähtivät uuden harrastuksen taitavina hymyillen kursseilta uusi lankavyyhti kainalossa. Johanna Veuro oli kesätöissä Pellavapäässä ja avusti loistavasti kursseilla. Runsaat kiitokset Johanna sai myös täydellisestä järjestelmällisyydestään. Koskaan eivät ole olleet matonkuteet, kaapin hyllyt ja varasto niin siistissä kunnossa kuin ne ovat Johannan jäljiltä. Kangaspuutarhassa järjestettiin syksystä kevääseen kestävien Kasvatetaan kangasta tiistaiaamuisin ja tiistai-iltaisin -kudontakurssien lisäksi lyhyemmät Kesäkudontaa kangaspuiden juurella, Kotoillaan Karin Larssonin tapaan sekä Kangaspuutarhan lauta- ja pirtanauhakurssi. Kudonnan työpajatyyppistä ohjaustoimintaa oli tarjolla elokuulta kesäkuulle.

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton vuonna 2013 Oppilaitostunnus 12345 Oppilaitoksen nimi Täyttäjän sukunimi Täyttäjän etunimi Puhelin esim. 015-12345678 Faksi esim. 015-12345678 Päivämäärä esim. 01032013

Lisätiedot

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa

Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa VALKEAKOSKI-OPISTO Kestävä kehitys vapaan sivistystyön opetukseen ja arkeen Tampere 8.11.2012 Kestävä kehitys Valkeakoski-opistossa koulutussuunnittelija Marika Hoviniemi VALKEAKOSKI-OPISTO Toimintamalli

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1

Otsikko. Alaotsikko. Tekijä 23.4.2015 1 Otsikko Alaotsikko Tekijä 23.4.2015 1 100 vuotta oppimisen iloa Helsingin työväenopisto on Helsingin kaupungin omistama oppilaitos yli 16-vuotiaille Perustettu Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

lauantaina 25.4.2015 klo 10-15 VAPAA PÄÄSY! Kulttuurikorttelissa Kangasala-talo ja pääkirjasto Kangasala-salissa ohjelmaa klo 15.

lauantaina 25.4.2015 klo 10-15 VAPAA PÄÄSY! Kulttuurikorttelissa Kangasala-talo ja pääkirjasto Kangasala-salissa ohjelmaa klo 15. lauantaina 25.4.2015 klo 10-15 VAPAA PÄÄSY! Kulttuurikorttelissa Kangasala-talo ja pääkirjasto Kangasala-salissa ohjelmaa klo 15.30 asti Tutustu kulttuuri- ja hyvinvointialan toimijoihin Kangasala-talo,

Lisätiedot

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu

Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu Kansalais- ja työväenopistojen vapaus ja vastuu SVV- luentosarja 2015-2016 Ma= Korolainen, Pilvi Mansikkamäki, Ma= Saari Laki vapaasta sivistystyöstä (21.8.1998/632 ja 29.12.2009/1765) 1 Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi

a P ep t e er us TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi T a TI e P n o e er us u S ep t TAITEEN PERUSOPETUS 2012-2013 Ähtärissä kuvataide musiikki käsityö tanssi Hän ei tiennyt ettei sitä pysty kukaan tekemään. Niinpä hän meni ja teki sen. Hei koululaisen kotiväki!

Lisätiedot

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009

Liite nro 4. Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Liite nro 4 Yhdtr. 30.7.2008 223 liite2 Kansalaisopiston kurssimaksuissa noudatettavat periaatteet ja kurssien hinnoittelu lukuvuonna 2008-2009 Kurssihinnoittelun lähtökohtana on oppitunnin tuotantohinta,

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014

Sivistyslautakunta 42 27.05.2014. Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivistyslautakunta 42 27.05.2014 Opettajien virat, niiden nimikkeet ja virkojen numerointi 493/01/2014 Sivla 42 Valmistelija: rehtori Markku Tani, puh. 040 836 5620, etunimi.sukunimi@savitaipale.fi OVTES/opettajien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia

Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Opiskele skandinavistiikkaa keskellä Ruotsia Tule opiskelemaan ruotsin kieltä ja kulttuuria Ruotsin Västeråsiin! Oletko kiinnostunut ruotsin kielen opiskelusta? Haluatko saada tietoa ruotsalaisesta yhteiskunnasta

Lisätiedot

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon.

Kurssimaksun voi maksaa myös Tyky-kuntosetelillä. Tykykuntosetelillä maksettaessa kurssimaksu maksetaan kansalaisopiston toimistoon. TYÖKAUSI 2015-2016 syyslukukausi 14.9.-22.11.2015 kevätlukukausi 11.1.-15.4.2016 hiihtoloma 7.-11.3.2016 kevätnäyttely huhti-toukokuu konsertti/kevätjuhla huhti-toukokuu Yksittäisiä kursseja voidaan järjestää

Lisätiedot

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1.

Ajankohtaista. Taidelukioviikko 21.1. 25.1. Ajankohtaista Taidelukioviikko.. 5.. Lopputyönäyttely Muutos.. alkaen, näyttelyyn voi tutustua koulupäivien aikana 8.. saakka Promenadikonsertti ti.. klo 8:0 Melartinsalissa, vapaa pääsy, ohjelma 0 Kevyen

Lisätiedot

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia

Helsingin työväenopisto. Kevään 2014 opetuksen painopisteet. Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa. 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia Helsingin työväenopisto Kevään 2014 opetuksen painopisteet Tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa 1. Vuoden 2014 opetustuntimäärä 101 500 tuntia kevään tuntimäärä 50 500 syksyn tuntimäärä 51 000 2. Työväenopiston

Lisätiedot

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht

Opintoryhmä Kokoontumispaikka slk klk yht PURUVESI-OPISTO EHDOTUS OPETUSSUUNNITELMAKSI 2014-2015 OPISTON TYÖKAUSI: Syyslukukausi 15.9.-20.12.2014 Syysloma 20.-26.10.2014 Kevätlukukausi 12.1.-30.5.2015 Talviloma 23.2.-1.3.2015 Pääsiäisloma 3.-6.4.2015

Lisätiedot

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto

VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto VAPAASTA SIVISTYSTYÖSTÄ MAHDOLLISUUKSIA KOULUTUSTARJONNAN MONIPUOLISTAMISEEN Educa 2012 la 28.1.2012, Päivi Majoinen Pieksämäen seutuopisto Koulutusta yhteistyössä Pieksämäellä Taustaa -Pieksämäellä paljon

Lisätiedot

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 KANGASALAN SOITTOKUNTA R.Y:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 TOIMINTA Soittokunnan kevätmatinea pidettiin 12.4.2015 Kangasalan Pirtillä. Kapellimestarina toimi Raimo Hilden Valkeakoski-Opiston Kangasalan

Lisätiedot

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012

Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 1 Limingan seudun musiikkiopisto Opetussuunnitelma 2012 Taiteen perusopetus, lasten tanssi- ja balettiopetus Yleinen oppimäärä Limingan kunta Sivistyslautakunta Voimassa 1.8.2012 alkaen 2 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS

AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO AIKUISTEN LUKIOKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA MUUTOSHAKEMUS Espoon kaupunki, sivistystoimi, luopuu aikuisten lukiokoulutuksen järjestämisestä.

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016

EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 EURAN KUNNAN SENIORI-IKÄISTEN VIRKISTYS- JA HYVINVOINTIPALVELUIDEN STRATEGIA 2011 2016 Rikas elämä kaiken ikää. 21.2.2011 Sisällysluettelo 1. STRATEGIAN TARKOITUS 3 2. STRATEGIAN TAUSTAA 3 3. STRATEGIAN

Lisätiedot

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS

TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS TIEDOTE 16/2008 18.3.2008 1 (6) Taiteen perusopetuksen järjestäjille TAITEEN PERUSOPETUKSEN KÄSITE, RAKENNE JA LAAJUUS Mitä taiteen perusopetus on? Koulutuksen järjestäminen Taiteen perusopetuksen lainsäädäntö

Lisätiedot

Isonkyrön kunnan perusopetus

Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön kunnan perusopetus Isonkyrön perusopetus, kerhotoiminta 2015-2016 Isonkyrön kunnan peruskoulut järjestävät kerhotoimintaa opetushallituksen myöntämän valtionavustuksen turvin. Tähän lehtiseen

Lisätiedot

LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT

LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT syksy 2013 LUENNOT TAPAHTUMAT OPINTOMATKAT LUENNOT 111000 IKÄ JA RAVINTO ke 10.15-12.45, 11.9. ravitsemustietelijä, personal trainer Anu Kosonen, 5 111002 TAIKINASTA TERÄKSEKSI - KROPPAREMONTTI KIIREISEEN

Lisätiedot

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015

SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto 18.6.2014 48 SAARISTON KANSALAISOPISTON KURSSISUUNNITELMA 2014-2015 Paraisten kunta-alue Musiikki sl kl yht. 110106 Timangit - seniorikuoro 22 22 44 Leena Tuomi

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITEL- MA KAUDELLE 2013-2014 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA

TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA TORNION KANSALAISOPISTOSSA LIITE ------- Musiikki: Piano, musiikinteoria ja säveltapailu Tanssi Esittävät taiteet: Teatteritaide Visuaaliset

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Koulutus 2014 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena

Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena Oppimisympäristöajattelu oppimisen tukena kaisa vähähyyppä, opetusneuvos, opetushallitus Oppiminen on tapahtuma tai tapahtumasarja, jossa oppija saavuttaa uusia taitoja tai tietoja jostain aiheesta. Opittu

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013

SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013 SIPOON KANSALAISOPISTO - SIBBO MEDBORGARINSTITUT SUOMENKIELINEN OSASTO Lukuvuosi 2012-2013 KURSSIEN TUNNIT /suunnitelma Syksy Kevät 11 TAIDE- JA TAITOAINEET 1101 MUSIIKKI 1101110 Sipoon Sointu 33 33 Pirkko

Lisätiedot

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO

SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKI- OPISTO LÄNSI- RANTA 4B 24100 SALO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu

Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Taiteen perusopetuksen valmentavia opintoja antava musiikkileikkikoulu Pähkinätie 6 01710 Vantaa Puh. (09) 530 1100 muskari.musike@kolumbus.fi www.kolumbus.fi/muskari.musike Hämeenkylän musiikkileikkikoulun

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet

Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi. Toiminnalliset tavoitteet Peruskoulutus Sivistysjohtaja Erkki Seitajärvi Uudistetut opetussuunnitelmat on otettu käyttöön perusopetuksessa. Niihin sisältyvät erityisen tuen osalta valtakunnallisesti uudet toimintamallit ja ohjeet.

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

SALON MUSIIKKIOPISTO

SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO SALON MUSIIKKIOPISTO Musiikkiopiston Nohterin ja Kärjen talot Musiikkiopiston kirjastotalon tilat Musiikkiopiston toimitilat sijaitsevat Salon keskustassa kirjaston läheisyydessä.

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ

HYVINKÄÄN KAUPUNKI Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 05800 HYVINKÄÄ Sivistystoimi/ Hallinto Kankurinkatu 4-6 20.10.2015 Alakoulujen rehtorit ENSIMMÄISEN VIERAAN KIELEN VALINTA JA MUSIIKKILUOKALLE PYRKIMINEN Tämän kirjeen liitteenä on 2. luokkalaisten vanhemmille jaettava

Lisätiedot

Lastenmusiikkiyhtye Jolla. VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

Lastenmusiikkiyhtye Jolla. VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto Lastenmusiikkiyhtye Jolla VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2012 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/8 VUOSIKATSAUS... 3 I TILAISUUDET... 4 Kulttuuritoimiston järjestämät

Lisätiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot

KIVALO-OPISTO. Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi. Yhteystiedot 1 KIVALO-OPISTO Kotisivu: www.kivalo-opisto.fi Yhteystiedot Kemin toimipiste: Käyntiosoite: Kemin kulttuurikeskus, Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi Puhelin: 0400 328 435, rehtori, 040-748 3672, toimisto

Lisätiedot

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015

KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 KARKKILAN TYÖVÄENOPISTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2014-2015 1. Toiminta-ajatus Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014

VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2013 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa / 2014 VUOSISUUNNITELMA 2013 2014 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta

Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2016 KORKEAKOULUTUS. Varsinais-Suomi + Satakunta Nuorten koulutuksen aloittajatarpeet sekä OKM:n ehdotus valtakunnallisiksi tavoitteiksi KORKEAKOULUTUS %) vuoden %) vuoden 1 Humanistinen ja kasvatusala 811 795 525-270 -33,9 4 897 4 827 4 990 163 3,4

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Kokemäen kansalaisopisto

Kokemäen kansalaisopisto Kokemäen kansalaisopisto LUKUVUODEN 2014 2015 TOIMINTASUUNNITELMA Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2014 31.7.2015 Syyskausi 8.9. 13.12.2014 Kevätkausi 7.1. 11.5.2015 Syysloma 20.

Lisätiedot

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi

INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT. Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki. Norja Venäjä. www.revontuliopisto.fi. www.inari.fi INARIN KUNNAN RAJANAAPURIT Enontekiö Kittilä Sodankylä Utsjoki Norja Venäjä REVONTULI- OPISTON RAJANAAPURIT Inari Kolari Muonio Rovaniemi Kemijärvi Pelkosenniemi Savukoski Norja Ruotsi Venäjä INARI ON

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT

- 48 - 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT - 48-8. SIVISTYSTOIMI 8.1. KAUPUNGIN KOULULAITOKSEN KOULUT, OPPILAAT, OPETTAJAT JA OPETUSTUNNIT 2008-200 200-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Kouluja Peruskoulut 5 5 5 6 6 6 Lyseon lukio 1

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014

LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille marraskuu 2014 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 384 opiskelijaa

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Kallion musiikkikoulu 2014-2015

Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Kallion musiikkikoulu 2014-2015 Opetusta kaiken ikäisille ja tasoisille aloittelijoista edistyneisiin soittajiin. Kallion musiikkikoulu Kallion bändikoulu Musiikkileikkikoulu Pikkukarhu Kallion musiikkikoulu,

Lisätiedot

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS

KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29 00023 VALTIONEUVOSTO KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUPAA KOSKEVA HAKEMUS HUOM: Hakemus koskee vain vapaan sivistystyön laissa tarkoitettua koulutusta. Ilmoitetaan vain

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t)

TAITEEN PERUSOPETUS. Kuvataidekoulu. 110300 KUVATAITEEN PERUSTEET 1 (60 t) TAITEEN PERUSOPETUS 42 Taiteen perusopetus alkaa kansalaisopistossa viikolla 36. Katso ilmoittautumisohjeet oppaan takakannesta. Taiteen perusopetuksessa opiskelevilla sisaruksilla on oikeus sisaralennukseen.

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Koulutus 2012 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1. Otsikko Sivu LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2008 1 Työväenopiston johtokunta 22.04.2008 AIKA 22.04.2008 klo 18:00-18:50 PAIKKA Opistotalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 12 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 13

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus

KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO. Perusopetus 1 KIRKKONUMMEN MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopisto on kaksikielinen kunnallinen musiikkioppilaitos, joka antaa opetusta kirkkonummelaisille ja siuntiolaisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopistossa

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Elämänlaatua ikäihmisille

Elämänlaatua ikäihmisille Elämänlaatua ikäihmisille kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tukevat ikäihmisten elämänlaatua Kulttuuri on hyvin moninaista. Se kuuluu jokaisen arkeen. Tampereen kaupungin

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen

Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-uutisia, mitä tapahtuu eri killoissa? Jari Välkkynen Kiltakoulut-toimintamalli, lyhyesti: Blogi = vihko, laite = kynä, avoin materiaali pilvipalvelussa = kirja Tiimityöskentelyä, motivointia,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO

Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Jyväskylän ammattikorkeakoulun HARJOITUSMUSIIKKIOPISTO Opas oppilaille, opetusharjoittelijoille ja ohjaaville opettajille 2014-2015 Sisällys YLEISTÄ TIETOA HARJOITUSMUSIIKKIOPISTOSTA HAKU VALINTAPERUSTEET

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 19.02.2004 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2003 Kulunut vuosi oli kiltamme 39. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS

AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS AINEOPETUSSUUNNITELMA VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS Hyväksytty sivistyslautakunnassa ( 71/2011) 01.08.2015 OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET (HTM)... 2 SUORITETTAVAT KURSSIT (MUSIIKKILEIKKIKOULUN RYHMÄT), NIIDEN

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016

VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9. - ammatillinen

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset

Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk aikuiset yhteensä. Päätoimiset tuntiopettat. Lukiolähtöiset 9 5 14 Peruskoululähtöiset Kuhmon yhteislukion lukuvuosisuunnitelma lv. 2010 2011 1. Opiskelijamäärä lukuvuoden alkaessa 2. Opettajien määrä Päätoimiset tuntiopettat sivutoimiset tuntiopettajat Toimipiste 1.vsk 2.vsk 3.vsk 4vsk

Lisätiedot

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen

Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Dnro 19/400/2004 Pvm 25.3.2004 Jakelussa mainituille Viite: Opetusministeriön päätökset 25.6.2002 ja 27.9.2002 (36/400/2002) Asia: Opetushallinnon koulutusluokituksen muuttaminen Opetusministeriö on päättänyt

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VALKEAKOSKEN KAUPUNKI Kulttuuritoimisto VUOSIKERTOMUS vuodelta 2013 VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VUOSIKERTOMUS 2/9 VUOSIKATSAUS... 4 I TILAISUUDET... 5 A. Kulttuuritoimiston järjestämät tilaisuudet... 5 B. Viralliset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot