Vuosi 2014 muutosten alku 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosi 2014 muutosten alku 2"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 2014 muutosten alku 2 1. Organisaatio ja hallinto Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta Sivistystoimen lautakunta Valkeakoski-opiston organisaatio ja johtamismalli 6 2. Tavoitteet ja tulokset 7 3. Opiston kehittäminen Lake-hanke Kestävä kehitys Kansainvälinen toiminta Yhteys hanke Opetus Opetustunnit Opiskelijat ja asiakkaat Kansalaisopisto Musiikki Näyttämötaiteet Tanssi Hyvinvointi, liikunta, kotitalous Kielet Kuvataiteet ja muotoilu Tekninen työ Tekstiilityö Kudonta Tietotekniikka Yhteiskunnalliset aineet Lasten ja nuorten taiteen perusopetus Balettikoulu Teatteri-ilmaisun koulu Tilauskoulutus Henkilöstö Hallinto ja kiinteistöhenkilöstö Päätoimiset opettajat Tuntiopettajat 5.4. Henkilöstökoulutus 29 33

2 2 Vuosi 2014 muutosten alku Vuosi 2014 oli koko valtakunnassa suurten muutosten ja taloudellisen selviytymisen vuosi. Valtakunnantasolla vuosi oikeastaan päättyi vasta jokin aika sitten, kun eduskunnassa kaatui suuri määrä pitkään valmisteltuja asioita. Yksi läpi menneistä lakimuutoksista koski vapaata sivistystyötä. Rahoja leikataan ja valtionosuusjärjestelmää yksinkertaistetaan. Jälkimmäinen on hyvä asia. Valkeakoski-opistolla muutoksien alku osui myös vuoteen 2014, kun opiston pitkäaikainen rehtori Juha Sihvonen siirtyi eläkkeelle. Hänen pitkäaikaisella työllään rakentamansa vahva pohja on hyvä ponnistuslauta tuleviin haasteisiin vastattaessa. Uutena sivistystoimenjohtajana aloitti FM Markku Valkamo aloitti eläkevuodet myös opiston pitkäaikainen toimistovahtimestari Hilppa Rikkola. Työvuosia hänelle kertyi opistossa 40. Tradenomi (yamk) Marianne Laakso aloitti opistosihteerinä Opiston 90-vuotisjuhlat osuivat samoihin aikoihin pitkäaikaisen rehtorin eläköitymisen kanssa. Lauantaina vietetyssä juhlassa kuultiin rehtori Juha Sihvosen kokoaman opistohistoriikin ja Timo Pajusen keräämien valokuvien kautta kansalaisopiston merkittävästä paikallisesta ja valtakunnallisesta roolista vapaan sivistystyön suunnannäyttäjänä. Juhlapuhujana oli professori emeritus Kauko Hämäläinen. Juhlassa kiitettiin kunniamerkein monivuotisia opistoa palvelleita työntekijöitä. Juhlassa luovutettiin rehtori Juha Sihvoselle kansalaisopistojen liiton korkein, kultainen ansiomerkki merkittävästä työstä kansalaisopistotoiminnassa. Kuvataide- ja käsityökoulu Emil aloitti vuoden 2014 alussa itsenäisenä oppilaitoksena taiteen perusopetuksen osalta. Käsityökoulun ja kuvataidekoulun yhdistäminen oli oikea ratkaisu eheän taiteen perusopetuksen kokonaisuuden saavuttamiseksi. Vuoden 2014 syksyn aikana aloitettiin opiston ja koko sivistystoimen keskuksen johtamisjärjestelmän virtaviivaistaminen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että opiston johtoryhmä on nyt selkeästi asioita valmisteleva elin, jonka kautta kulkee eteenpäin myös koko kaupungin johtoryhmästä että sivistystoimen keskuksen johtoryhmästä tulevat asiat. Valmistellut asiat viedään sitten henkilöstökokouksiin kuultaviksi ja kommentoitaviksi. Opiston kasvettua vuosien välillä runsaasta tunnista yli tunnin oppilaitokseksi on opiston käytännön päätöksentekojärjestelmä ollut myös pakko muuttaa. Toimintamallit, jotka osoittautuivat hyviksi pienemmällä tuntimäärällä ja yhdessä kunnassa, eivät enää oikein tuota tulosta toiminnan ja kuntamäärän kasvaessa. Samalla organisaatiota on muutettu niin, että loppuvuonna 2014 aloitettu muutosten suunnittelu on jo päätetty kaupunginhallituksessa. Tämän seurauksena opiston apulaisrehtorina aloittaa opiston sisältä tehtävään valittu tietotekniikan opettaja Reeta Tenhola. Samaan muutos-

3 prosessiin kuuluu tekstiilityön opettaja Maarit Humalajärven työajan muutos päätoimisesta opettajasta suunnittelijaopettajaksi. 3 Merkittävä asia on myös jo viime vuosikertomuksessa ennakoitu kestävän kehityksen sertifikaatti. Opiston auditointi sujui vuonna 2013 niin mallikkaasti, että saimme tuon merkittävän laatu- ja prosessitunnustuksen. Nyt olemme tarjoutuneet ottamaan tästä tärkeästä osa-alueesta vastuuta koko kaupungin osalta. Kuinka tämä asia etenee, selviää vuoden 2015 aikana. Muutenkin olemme olleet edelleen vahvasti hankerintamalla. Valtakunnallisen Osaava-hankkeen kautta uudistunut johtoryhmämme pääsi johtoryhmäkoulutukseen ja uusi rehtori mukaan rehtorikoulutukseen, jossa vertaisryhmässä asioiden tuumailu on merkittävässä osassa. LAKE-hankkeen kautta meillä on jatkuvassa muutostilanteessa resursseja reagoida asioihin siten, että laatu- ja kehittämistyö onnistuu edelleen. Merkittävä asia oli myös Valkeakoski-opiston Improve your English with People opiskele englantia henkilökohtaisen oppimisympäristön avulla hanke. Se sai vuoden 2014 European Label -Kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima palkinnon ainoana suomalaisena oppilaitoksena. Tunnustuksen merkittävyyttä lisää se, että opisto oli ainoa vapaan sivistystyön oppilaitos lukioiden ja muiden toisen asteen oppilaitosten joukossa. Vuoden 2014 aikuisopiskelija osui tällä kertaa Kangasalle. Teppo Mäkinen on soittanut opiston Balladipelimanneissa kontrabassoa vuodesta 2008 lähtien. Tunnustuksen perusteluissa kuvattiin hänen harrastamistaan seuraavasti: Hän on soittamisessaan omatoiminen ja osaa käyttää musisoidessaan luovasti soittotaitoaan. Uusia maailmoja voi siis löytyä myös aikuisena soittoharrastuksen aloittajana; sitä kautta voi saada oppimisen ja onnistumisen elämyksiä. Onnea siis vielä kerran! Aloin tämän kirjoituksen suurten muutosten ennakoimisella. On mielestäni avointa ja rehellistä päättää kirjoitus samaan teemaan. Opistolla on tulevina vuosina edessään monenlaisia muutoksia. Osa niistä tehdään uudenlaisten näkökulmien tuomiseksi vanhojen ja hyväksi koettujen rinnalle. Osa muutoksista tehdään sen vuoksi, että taloudellisen liikkumavaran vähetessä olisimme edelleen valmiita kantamaan vapaan sivistystyön sanomaa suomalaisessa yhteiskunnassa 2000-luvun puoliväli silmissämme loistaen. On varmaa, että edessä olevat vuodet tuovat valtakunnan ja kuntien tasolla eteen asioita, joissa meidän pitää olla yhä luovempia ja yhä innovatiivisempia. Eli juuri sellaisia kuin henkilöstömme on aina tottunut olemaan! Markku Valkamo rehtori

4 4 90-vuotisjuhlallisuudet huipentuivat opiston opettajien ja hallintohenkilökunnan ansiomerkkien jakoon. Kuva: Jouko Kivimäki Opi perusasiat Niille, joiden aika on tullut Se ei koskaan ole liian myöhäistä Opi kaikki aakkoset Se ei riitä mutta opi ne... Bertolt Brecht

5 5 1 ORGANISAATIO JA HALLINTO 1.1. Valkeakoski-opisto on osa sivistystoimen keskusta Sivistystoimen keskuksen tarkoituksena on ihmisten itsenäisen, kriittisen, kokeilunhaluisen ja elämänmyönteisen kasvun tukeminen. Keskus tarjoaa mahdollisuuksia ajatteluun, kokeilemiseen, tekemiseen, oppimiseen ja kulttuurin monipuoliseen omakohtaiseen kokemiseen. Sivistystoimen keskus tuottaa ja ylläpitää kansalaisopiston, taiteenperusopetuksen, kirjaston ja kulttuuritoimen palveluita. Valkeakoski-opisto järjestää vapaasta sivistystyöstä annetun lain (6321/1998) mukaista opetusta. Valkeakoski-opisto järjestää taiteen perusopetuksesta annetun lain (633/1998) mukaista koulutusta tanssissa ja teatteri-ilmaisussa. Valkeakoski-opisto järjestää myyntipalveluna lyhytkestoista, ei tutkintoon tähtäävää ammatillista täydennyskoulutusta. Valkeakoski-opiston toiminta-alueeseen kuuluivat v Valkeakosken kaupunki, Pälkäneen ja Kangasalan kunnat Sivistystoimen lautakunta Valkeakosken kaupungin hallintosäännön 4 :n mukaan Valkeakoski-opiston toimialaan kuuluvista asioista päättää sivistystoimen lautakunta, johon kuuluu 9 kaupunginvaltuuston valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Varsinaiset jäsenet Ilovuori Sari (pj) Paso Marjaana (vpj) Jalkanen Erkki Huhtala Erja Käkönen Marita Takku Tapio Korpela Pauli Hellsten Sari Järventausta Kari Kaupunginhallituksen edustaja Asikainen Harri Pälkäneen kunnan edustaja Olavi Seppälä Kangasalan kunnan edustaja Anja Aarnio Nuorisovaltuutettu Elena Setälä Varajäsenet Vesanto Emilia Annila Raita Poiksalo Mauri Saarinen Marjatta Arslanturk Eila Luukka Hannu Astren Jatsi Rajala Suvi Ahlgrén Jouni Pulla Sari Tero Ahlqist Soili Uotila-Välimäki Ella Eloranta

6 6 Henkilökuntakokoukset, seminaarit, tilaisuudet ja tapahtumat: Ystävänviikko Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhla Kansalaisopiston päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaari Valkeakoski-opistolla Aikuisten opintoneuvontatapahtuma Valkeakoskella Aikuisten opintoneuvontatapahtuma Kangasalla Aikuisten opintoneuvontatapahtuma Pälkäneellä Valkeakoski-opisto mukana harrastemessuilla Aitoon Honkalassa 5.9. Osallistuminen Syystapahtumaan Valkeakosken Koskikarassa Mukana Valkeakosken aikuisoppilaitosten Elinikäisen oppimisen -tapahtumassa Lempäälän Ideapakissa Valkeakoski-opisto mukana Campuksen joulumessuilla Kansalaisopiston päätoimisen henkilökunnan kehittämisseminaari Valkeakosken kaupunginteatterilla Sivistystoimen keskuksen pikkujoulu Voipaalan taidekeskuksessa 1.3. Valkeakoski-opiston organisaatio- ja johtamismalli Organisaatiomalli : VALKEAKOSKI-OPISTO KANSALAISOPISTO LASTEN JA NUORTEN TAITEEN PERUSOPETUS TILAUSKOULUTUS TIEDONJYVÄ VALKEAKOSKEN OSASTO PÄLKÄNEEN OSASTO BALETTI- KOULU TEATTERI- ILMAISUN KOULU KANGASALAN OSASTO Johtamismalli: OPISTON JOHTORYHMÄ HENKILÖSTÖKOKOUS TYÖRYHMÄT mm. kestävä kehitys, markkinointiviestintä TIEDONJYVÄ Koulutus- ja kehittämispalvelu AINERYHMÄTIIMIT OPETTAJAKOKOUS

7 7 2 TAVOITTEET JA TULOKSET Tunnusluvut TA 2014 TP 2014 Vaikuttavuus 1. Asiakastyytyväisyys 2. Opiskelijamäärä yhteensä opiskelijaa opiskelijaa 3. Kurssilaisten määrä yhteensä vaos/valkeakoski vaos/pälkäne vaos/kangasala tilauskoulutus Koulutuspalvelut 4. Kurssien yleisarvosana yhteensä 4,3 4,5 Valkeakoski 4,6 Pälkäne 4,4 Kangasala 4,5 5. Oppituntien määrä yhteensä vaos/valkeakoski vaos/pälkäne vaos/kangasala tilauskoulutus Osaaminen ja henkilöstö 6. Työtyytyväisyys Resurssit ja talous 7. Oppituntien hinta vaos/valkeakoski (sis. tilakustannukset) vaos/pälkäne vaos/kangasala Määrärahat TA 2014 TP 2014 Vaos-opetuksen menot Tilauskoulutuksen menot Menot yhteensä Vaos-opetuksen tulot Tilauskoulutuksen tulot Tulot yhteensä Vaos-opetuksen netto Tilauskoulutuksen netto Netto yhteensä vaos = valtionosuuteen oikeuttavaa opetusta

8 8 Kurssiarvioiden yhteenvedot lv KAY = kurssiarvioiden yhteenveto; KST = kurssisuunnitelmien toteutuminen AINERYHMÄ KAY KST vastaus-% Musiikki 4,65 4,53 49,25 Näyttämötaide 4,88 4,83 41,43 Kirjoittaminen, kirjallisuus 4,46 4,49 60,00 Taide ja muotoilu 4,57 4,53 52,77 Tekstiilityöt 4,66 4,62 49,72 Kudonta 4,69 4,63 89,74 Tekninen työ 4,27 4,44 44,00 Tanssi 4,49 4,47 38,00 Kielet 4,35 4,26 57,33 Yhteiskunnalliset aineet 4,50 4,33 44,02 Tietotekniikka 4,10 4,04 45,67 Kotitalous, liikunta 4,62 4,63 43,13 Tilauskoulutus 4,64 4,59 54,67 Yhteensä 4,53 4,50 51,52 Vuoden 2014 aikuisopiskelija Teppo Mäkelällä on vankka aikuisiän opiskeluhistoria opiston kursseilla Kangasalla. Hän on laulanut vuodesta 1998 lähtien II bassoa Kangasalan Mieslaulajissa, toiminut kuoroyhdistyksen sihteerinä, ja vaikuttanut kuoron musiikkilautakunnassa sekä osallistunut sen pienryhmätoimintaan soittaen ja laulaen. Teppo Mäkelä on soittanut opiston Balladipelimanneissa kontrabassoa vuodesta 2008 lähtien.

9 9 3 OPISTON KEHITTÄMINEN Opetushallitus myönsi Valkeakoski-opistolle kieltenopetuksen European Label -laatuleiman. Palkinto myönnettiin Improve Your English with PEOPLE -kurssilla kehitetystä työskentelymallista, jossa opiskelijat ottivat päävastuun kurssin sisältöjen ja työskentelytapojen suunnittelusta ja hyödynsivät sosiaalisen median mahdollisuuksia opiskelun apuna LAKE -hanke Valkeakoski-opisto on merkittävä seudullinen kansalaisopisto. Olemme kasvaneet lyhyessä ajassa yhden kunnan alueella toimivasta opistosta viiden kunnan seutuopistoksi. Vuodesta 2012 lähtien opisto on ollut jatkuvassa muutoksessa sekä hallinnollisesti että pedagogisesti. Kyse ei ole enää käytänteiden yhteensovittamisesta vaan uusien toimintamallien luomisesta. Valkeakoski-opisto on muuttunut lyhyessä ajassa keskitetyn toimintamallin opistosta voimakkaasti seutukunnalliseksi opistoksi. Uuden toimintakulttuurin rakentaminen vaatii hallintoon muutoksia ja uuden luomista. Saimme Opetushallituksen vapaan sivistystyön laatu- ja kehittämisavustusta kehittämishankkeellemme Seutukunnallista sivistystyötä. Hanketyöskentely alkoi syksyllä 2014 opiston organisaation ja hallintomallin kehittämisellä Kestävä kehitys Valkeakoski-opisto on kestävää kehitystä edistävä oppilaitos. Termi on laaja ja sisältää ekologisuuden lisäksi, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävään kehitykseen liittyviä tapahtumia, kursseja ja tiedottamista. Kiitoksena tehdystä keke-työstä Valkeakoski-opisto auditoitiin ensimmäisenä vapaan sivistystyön oppilaitoksena Suomessa Vapaan sivistystyön Keke-kriteereiden mukaisesti. Sertifikaattimme julkistettiin Helsingissä. Kestävän kehityksen Keke toimintaamme on vakiintunut vuosittain mm. Liikkujan viikon asiakaskysely, Earth Hour konsertti yhteistyössä Valkeakosken Musiikkiopiston kanssa ja opintoneuvontatapahtuman kierrätystori. Tänä vuonna osallistuimme lisäksi Energiansäästöviikon tapahtumaan Koskikarassa ja annoimme sitoumuksen Ympäristöministeriön yhteiskuntasitoumus-tietokantaan (http://sitoumus2050.fi/). Tämän lisäksi opistossa järjestetään vuosittain useita kestävään kehitykseen liittyviä kursseja ja näyttelyjä. Löydät ne ohjelmaesitteestä helposti verso-merkistä. Opistossa on kestävän kehityksen työryhmä, joka on v kokoontunut 6 kertaa. Lisätietoja opiston keke-toiminnasta saa opiston kotisivuilta sekä opiston KeKe-opisto Facebook-sivuilta Kansainvälinen toiminta PEOPLE (Pedagogic Evolution with Online Personal learning Environments) PEOPLE-hanke ( ) oli EU-rahoitteinen Grundtvig-oppimiskumppanuus. Valkeakoski-opisto oli hankkeen koordinaattori, ja hankkeessa oli partnereita Espanjasta, Portugalista, Italiasta, Puolasta, Norjasta

10 10 ja Turkista. Hankkeessa tutkittiin henkilökohtaisten oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksessa ja oppimisessa. Sekä opettajat että opiskelijat tutustuivat sosiaalisen median työkalujen hyödyntämiseen henkilökohtaisen oppimisympäristön rakentamisessa. Asiantuntijapartneri Portugalista perehdytti osallistujat erilaisten sosiaalisen median työkalujen käyttöön hankkeen työpajoissa. Vuonna 2014 partnerit toteuttivat pilottikurssit omissa oppilaitoksissaan. Vuonna 2014 pidettiin kokoukset Turkissa ja Norjassa. Kokousten yhteydessä järjestettiin työpajat eri sosiaalisen median työkalujen käytöstä. Turkin kokoukseen osallistui 10 opiskelijaa ja Norjan kokoukseen osallistui 9 opiskelijaa Improve Your English with PEOPLE -kurssilta. Hanke päättyi vuonna Sen tuloksiin voi tutustua lähemmin verkkosivuilla: Muutoksen johtaminen, fasilitointi ja konfliktien hallinta kansalaisopiston toimintaympäristön muutostilanteessa Valkeakoski-opisto sai uudesta Erasmus+ -ohjelmasta hanketukea henkilöstön täydennyskoulutushankkeeseen lukuvuodelle Hankkeessa 6 opiston opettajaa, tuntiopettajaa ja/tai koulutussuunnittelijaa osallistuu eurooppalaiseen täydennyskoulutukseen. Hankkeen teemana on toimintaympäristön muutostilanteessa tarvittava osaaminen Yhteys -hanke Valkeakoski-opisto on ollut mukana keväällä 2013 alkaneessa yhteyshankkeessa. YHTEYS yhdessä tekemisen yhteisöt -hankkeessa kehitettiin vuorovaikutus- ja toimintamalleja kansalaisopistojen, kirjastojen ja yliopistojen kanssa. Ideana oli luoda verkostomaisesti toimivia aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavia yhdessä tekemisen yhteisöjä myös ruohonjuuritasolla eri puolilla Suomea. YHTEYS oli osa valtakunnallista "Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi" -kehittämisohjelmaa, jonka rahoitus tuli Lapin Ely-keskuksen koordinoimana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta. Vuoden 2014 aikana järjestettiin opistofoorumit Pälkäneellä Luopioisissa Mikkolan Navetalla sekä Kangasalla Kangasalan kirjastossa. Paikalla olivat osastojen osastonjohtajat sekä yhteiskunnallisten aineiden suunnittelijaopettaja. Foorumeissa käytiin läpi Valkeakoski-opiston toimintaa, kurssien suunnittelun periaatteita sekä kurssien ideointia yhdessä osallistujien kanssa. Foorumien tavoitteena oli tarjota asiakkaille mahdollisuutta vaikuttaa opiston kurssitarjontaan. Foorumin toiveiden perusteella toteutettiinkin Luopioisissa syyskaudella Ajattelun voimavarat käytötön -kurssi. Yhteys-projektissa tuotettiin myös julkaisu, johon tulivat artikkelit edellisvuoden Tietotien lukion foorumista sekä Luopioisten foorumista.

11 11 4 OPETUS 4.1. Opetustunnit tunnit yhteensä Humanistinen ja kasvatusala Kielet 4056 Historia 216 Opetus- ja kasvatustyö, psykologia 596 Kulttuuriala Käden taidot 7758 Kirjallisuus 325 Teatteri ja tanssi 3470 Musiikki 3767 Kuvataide 2120 Muu kulttuurialan koulutus 88 Yhteiskunnalliset aineet, hallinnon ala Kansalais- ja järjestötoimina 6 Muu hallinnon alan koulutus 82 Oikeuskäytäntö ja oikeustieteet 12 Muu koulutus 94 Tietotekniikan hyväksikäyttö 1096 Tekniikan ja liikenteen ala Ajoneuvo- ja kuljetusala 24 Luonnonvara- ja ympäristöala Luonto- ja ympäristöala 5 Puutarhatalous ja puutarhanhoito 11 Maatila- ja metsätalous 15 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaaliala 10 Kauneudenhoitoala 8 Terveysala 21 Liikunta ja urheilu 3345 Muu koulutus 207 Ravitsemisala sekä ruoan valmistus 493 Muu koulutus Muu koulutus 203 Yhteensä Tunnit ja kurssilaiset koulutustyypin mukaa: tunnit miehiä naisia kurssil. yht. Yleissivistävä aikuiskoulutus Avoin yliopisto Työnantajan tilaamat kurssit Taiteen perusopetus Kaikki yhteensä Opiskelijat ja asiakkaat Opiskelijat (kerran laskettuna) - miehet ,35 % - naiset ,65 % Yhteensä 7 490

12 12 Tilauskoulutuksen asiakkaat: Vuonna 2014 Valkeakoski-opistosta tilasivat koulutusta seuraavat yritykset ja yhteisöt: Akaan kaupunki Pälkäneen kunta CGI OY Valkeakosken kaupunki Kangasalan kunta Walki Medical Oy Saarioinen Oy Pappilanniemen kurssikeskus 4.3. Kansalaisopisto Musiikki Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 525 Opetustunnit 810 Opetustunnit 1966 Kurssit 17 Kurssit 22 Kurssit 69 Kurssilaiset 277 Kurssilaiset 146 Kurssilaiset 550 Valkeakoskella kuorot kehottivat Keinu kanssani 50-luvulle -konsertissa perinteisessä vappukonsertissa Tietolan koulun Eskola -salissa. Ülle Valjakka oli koonnut konserttiohjelmiston. Harmonikka- ja kitararyhmät keräsivät paljon etenkin miespuolisia soittajia musiikkiharrastuksen pariin, mutta joukkoon mahtui niin äitejä kuin lapsiakin. Yhteislaulajiin saatiin uusi vetäjä Üllestä. Innostus laulamiseen säilyi ja joka toinen viikko iltapäivisin luentosalin täytti laulanta. Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhlaa juhlittiin näyttävästi päiväjuhlassa opistorakennuksessa ja iltajuhlassa Valkeakosken kaupunginteatterilla. Pälkäneen musiikin oppilaat ilahduttivat yleisöään useissa konserteissa ja tapahtumissa. Kangasalan kaikenikäisten yhteinen puhallinkokoonpano Kas orkesteri jatkoi Hanna Lehtosen johdolla Pitkäjärven koululla. Ryhmän kevätkausi päättyi perinteiseen kevätsoittoon Kangasalan torilla toukokuun alussa. Hattu kiersi yleisön joukossa ja jäätelöthän siitä jälleen tuli esiintyjille palkinnoksi. Jazzbändin kevätkausi huipentui Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhlien iltatilaisuudessa Valkeakosken teatterilla. Krister Ojasen johdolla orkesteri soitti parituntisen ja monipuolisen ohjelmiston kutsuvierasyleisölle. Kangasalan osaston pelimanniryhmät jatkoivat Leenamaija Raukolan johdolla kansanmusiikkiopintojen parissa pitkien perinteiden pohjalta. Valikoimassa on neljä lasten ja nuorten ryhmää sekä aikuisryhmä Balladipelimannit. Viikoittaiset harjoitukset pidetään Vanhassa Pikkolassa. Pelimanniyhdistys ja Leenamaija järjestävät vuosittain kesäleirin ja aina ikimuistoisen esiintymismatkan Kaustisen kansanmusiikkijuhlille heinäkuussa. Pelimanniyhdistys toimii aktiivisesti kansanmusiikkiryhmien tukena. Pikkupelimanniryhmien soittajista viulistit ovat Leenamaijan oppilaita myös Pirkanmaan musiikkiopistossa. Instrumenttiopinnot ovat tärkeä pohja näiden ryhmien yhteismusisoinnille. Tämä on oppilaitosten välistä hedelmällistä yhteistyötä. Yhteisissä matineoissa kuultiin kevätkauden opintojen satoa. Nämä esiintymistilaisuudet ovat oppimisen kannalta erittäin tärkeitä etappeja ja maitolaitureita muusikon polulla. Vakiintuneita matineapaikkojamme Kangasalla ovat Pitkäjärven koulun auditorio Vatialassa, Palvelukeskus Maijala sekä Kuntoutumiskeskus Apila. Tilaisuuksissa esiintyi yksilöoppilaita, pienryhmiä sekä orkestereita. Tänä vuonna mukaan kanssamme keikkailemaan on tullut myös sanataiteen puolelta aikuisten improvisaatioryhmä Mokamasterit Janne Salmisen johdolla.

13 13 Syyskauden 2014 alkaessa vastasimme saamiimme kurssitoiveisiin ja perustimme uuden Alkupelimannitryhmän. Näin saamme uusia pikkumusikantteja kasvamaan opiston pelimanniperheeseen. Krister Ojasen Jazzbändin rinnalla uutena aloitti Tanssiorkesteri. Ryhmä tuli täyteen heti kauden alussa ja syyskauden ahkerien yhteissoitto-opintojen satoa saimme kuulla jo marraskuun matineassa. Pianonsoiton yksilöopetus jatkuu Ruutanassa, Pitkäjärven ja Pikkolan kouluilla, pääkirjaston musiikkiosastolla, Sahalahdella Sariolan koululla sekä Kuhmalahdella Pohjan koululla. Pianonsoittoon on jatkuvat jonot. Harmonikan yksilöopetusta annetaan Kirkkoharjun koululla sekä Sahalahdella Sariolan koululla. Pienryhmissä opiskellaan laulua Vatialan koululla ja kitaransoittoa Kirkkoharjun sekä Pitkäjärven kouluilla. Kangasalan Mieslaulajat harjoittelee Kangasalan seurakuntasalissa ja täytti jälleen Kangasalan kirkon joulukonsertillaan. Kuoro valmistautui myös 70-vuotisjuhliinsa vuonna Syyskaudella opinto-ohjelmassamme oli uutuutena Elinan kuoro. Puolentoistakymmentä innokasta laulajaa kokoontuu maanantaisin Pikkolan koululla Elina Uimosen johdolla ja tähtää kevään 2015 matinealavalle. Kangasalan Soittokunta harjoittelee Pitkäjärven koululla sekä keikkailee Mieslaulajien ja pelimanniryhmien tapaan aktiivisesti myös opistokausien ulkopuolella. Kas orkesteri jäi kesän jälkeen tauolle kuten myös saksofoninsoiton pienryhmät. Esitykset Valkeakoski Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhla Valkeakoski-opistolla ja Valkeakosken kaupunginteatterilla. Esiintymässä mm.valkeakoski-opiston kuorot. Ohjaus Ülle Valjakka Keinu kanssani 50- luvulle. Vappukonsertti. Valkeakosken työväenopiston naiskuoron ja Valkeakosken työväen mieskuoron esiintyminen Tietolan koulun salissa. Ohjaus Ülle Valjakka Valkeakosken työväen vappujuhla. Valkeakoski-opiston sekakuoron esiintyminen Myllysaaren pihalla. Ohjaus Ülle Valjakka Kuorojen joulukonsertti. Kappelikirkko. Ohjaus Ülle Valjakka. Pälkäne 9.1. Epaalan pianistien konsertti. Ohjaus Hanna Heino. Kangasala Matinea Palvelukeskus Maijalassa; pianisteja ja kitaristeja sekä Kangasalan Mieslaulajien tuplakvartetti Misters Kangasalan Soittokunnan kevätmatinea Nuorisoseuran Pirtillä, kapellimestarina Raimo Hildén Matinea Pitkäjärven koulun auditoriossa; pianisteja, harmonikansoittajia sekä Jazzbändi Krister Ojasen johdolla Matinea Kuntoutumiskeskus Apilassa; pianisteja sekä aikuisten improvisaatioryhmä Mokamasterit Janne Salmisen johdolla Valkeakoski-opiston 90-vuotisjuhlien päivätilaisuus opistotalossa; mukana esiintymässä Kangasalan Mieslaulajien ryhmä yhdessä Valkeakosken osaston kuorojen kanssa. Iltatilaisuus Valkeakosken teatterilla; mm. Jazzbändi.

14 Vappuaamun avaus Tapulinmäellä, Kangasalan Mieslaulajat johtajanaan Jussi Tamminen Kas orkesterin perinteinen kevätsoitto Kangasalan torilla Hanna Lehtosen johdolla Kangasalan Mieslaulajat sekä Kangasalan Soittokunta Kangasalan kulttuuritori -tapahtumassa Tsemppi-lauantai Liuksialan koululla, esiintymässä mm. Pikkupelimannit Leenamaija Raukolan johdolla Matinea Pitkäjärven koulun auditoriossa; pianisteja, kitaristeja ja harmonikansoittajia sekä Tanssiorkesterin ja Jazzbändin esityksiä Matinea Palvelukeskus Maijalassa; piano- ja harmonikkamusiikkia sekä Balladipelimannit Leenamaija Raukolan johdolla Kangasalan Soittokunta, kapellimestarina Raimo Hilden, Kangasalan yrittäjien joulunavauskonsertissa Kangasalan kirkossa Matka talven syliin. Musiikki- ja runohetki Kangasalan pääkirjastossa. Esiintyjinä opiston yksinlaulajat ja lausujat. Ohjaus Mari Vuorijärvi ja Sirkka Eerilä Matinea Pitkäjärven koulun auditoriossa; piano- ja harmonikkamusiikkia sekä aikuisten improvisaatioryhmä Mokamasterit Kunnan itsenäisyyspäivän juhlallisuudet, Kangasalan Mieslaulajien esitykset kirkossa, sankarihaudalla ja juhlassa Kirkkoharjun koululla Kangasalan Mieslaulajien joulukonsertti Kangasalan kirkossa, johtajana Jussi Tamminen Näyttämötaiteet Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 128 Opetustunnit 141 Opetustunnit 304 Kurssit 6 Kurssit 3 Kurssit 8 Kurssilaiset 47 Kurssilaiset 29 Kurssilaiset 99 Valkeakoskella lausuntapiiri Riimi rakensi ennennäkemättömän runoteatteriesityksen Nikolai Gogolin tunnetusta Mielipuolen päiväkirja -monologista sekä Anna Ahmatovan runoista. Esitys sai nimekseen Gogol goes Ahmatova ja sen ohjasi Minna Kangas. Pälkäneen teatterin nuorten esitys Toinen vasemmalta ei jättänyt ketään toiseksi vasemmalta vaan yleisö sai tuntea olevansa yhtä koskettavan Heini Junkkaalan käsikirjoittaman ja Anne Helmisen ohjaaman esityksen kanssa. Pälkäneen yhteiskoulun auditorion teatterissa Maria Aaltonen ja Pasi Repo säestivät upeasti laulavia ja esiintyviä musiikkiteatterilaisia Pasi Revon käsikirjoittamassa näytelmässä Matkalaukku. Esityksen laulut olivat ryhmän itse valitsemia. Pälkäneen musiikkiteatteri ei malttanut jättää pakkaamatta matkalaukkuaan edes kesällä, vaan he kiersivät ympäri Pälkäneen seutua Valkeakoski-opiston pakulla. Samalla teatterilaiset viihdyttivät kesäiltoina myös muulla ohjelmalla ja kaiken kukkuraksi myös tanssimusiikillaan. Kangasalan Runoriimu -ryhmä Sirkka Eerilän johdolla esiintyi ahkerasti vuoden aikana Ilon pisaroina mm. Jalmarin Kodossa ja Rekola-kodossa. Ryhmäläiset ilahduttivat myös pieninä kokoonpanoina siellä täällä kangasalalaisia ihan vain runojen esittämisen ilosta. Vehkajärven Touhulassa Sirkka Veilahti oli taikonut ryhmälleen Hilman päivät ja niin olivat taitavat näyttelijät Mansikkajuhlien kohokohtana keskellä parhainta kesää. Janne Salminen keräsi improvisoivia aikuisia Kangasalan Sanomien tiloihin hauskan harrastuksen pariin. Ryhmä harjoitteli myös esiintymistä yleisön edessä. Teatteri peilikuva jatkoi rohkealla linjallaan ja esitti Pikkolan koulun auditoriossa koskettavan näytelmän Paha lapsi. Käsikirjoituksesta vastasi Anna

15 15 Krogerus. Matka talven syliin oli runo- ja kirjallisuusryhmän ja Mari Vuorijärven oppilaiden yhteinen joulun tapahtuma Kangasalan kirjastolla täydelle katsomolle. Esitykset Valkeakoski 12.,13. ja Gogol goes Ahmatova. Riimi -ryhmän esitys Valkeakoski-opiston kellarisalissa. Ohjaus Minna Kangas. Pälkäne 15., 16.ja19.2. Matkalaukku. Pälkäneen musiikkiteatterin esitys Pälkäneen yhteiskoulun auditoriossa. Ohjaus ja käsikirjoitus Pasi Repo Toinen Vasemmalta - Pälkäneen teatterin esitys Pälkäneen yhteiskoulun audiotoriossa. Käsikirjoitus Heini Junkkaala ja ohjaus Anne Helminen Matkalaukku. Pälkäneen musiikkiteatterin kesäkiertue kylillä. Ohjaus ja käsikirjoitus Pasi Repo Kangasala 5.3. Ilon pisaroita. Runoriimu -ryhmän esitys Kangasalan pääkirjaston musiikki ja taideosastolla. Ohjaus Sirkka Eerilä ja Paha Lapsi Teatteri Peilikuvan esitys Kangasalan lukion auditoriossa. Käsikirjoitus Anna Krogerus. Ohjaus Tero-Matias Junnila Hilmanpäivät. Vehkajärven näytelmäpiirin esitys. Käsikirjoitus Agapetus. Ohjaus Sirkku Veilahti Runo- ja kirjallisuusryhmän jouluesitys. Rekola-koto. Ohjaus Sirkka Eerilä Tanssi Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 1180 Opetustunnit 343 Opetustunnit 946 Kurssit 57 Kurssit 19 Kurssit 46 Kurssilaiset 1052 Kurssilaiset 296 Kurssilaiset 1115 Valkeakoskella tanssikurssien suosio jatkui edellisten vuosien tapaan. Lavatanssikursseja oli tarjolla peräti kolmea eri taitotasoa. Uusista kurssitoiveista toteutettiin mm. soolosalsa sekä nyky- ja jazztanssin lyhytkurssit. Tanssin Juhlaa vietettiin huhtikuussa Valkeakosken kaupunginteatterissa, näin tarjoutui kaikille halukkaille tanssinharrastajille mahdollisuus esiintyä ja testata taitojaan yleisön edessä. Uusina opettajina aloittivat Reeta Rinkinen ja Juuli Välimaa. Pälkäneellä tanssitarjonta laajeni lavatanssilla, zumballa sekä soolosalsalla. Tanssitapahtumassa Nuijan talolla tanssittiin innolla ja eläytyen koko pälkäneläisen tanssiharrastajaporukan voimin. Nuijan talo oli täynnä viimeistä penkkiä myöten. Tanssia esiteltiin myös harrastemessuilla Aitoon Honkalaan. Uusina opettajina aloittivat Raimo Nissi sekä Silvio Jesus Quevedo Vazquez.

16 16 Kangasalla tanssinharrastajat saivat uusia tuulia, sillä siellä käynnistettiin kuntomix-, street-, zumba-, ja latinomix kurssit. Tilaongelmat hieman varjostivat tanssinharrastajien intoa. Kangasalan uusina opettajina aloittivat Sari-Anne Ahvonen, Juuli Välimaa sekä Silvio Jesus Quevedo Vazquez. Esitykset Tanssin Juhla Valkeakosken kaupunginteatterissa 3.5. Tanssimatinea Pälkäneen Nuijantalolla Harrastemessut Aitoon Honkalassa Hyvinvointi, liikunta, kotitalous Valkeakosken osasto Pälkäneen osasto Kangasalan osasto Opetustunnit 722 Opetustunnit 342 Opetustunnit 989 Kurssit 45 Kurssit 19 Kurssit 62 Kurssilaiset 623 Kurssilaiset 360 Kurssilaiset 1179 Valkeakoskella jatkui runsas joogatarjonta. Kehonhuoltotunteja oli monipuolisesti: lihashuoltoa, asahia, pilatesta ja shindoa. Iloisesti liikkuen -ryhmä keskittyi tasapaino- ja lihasvoimaharjoituksiin. Opisto oli mukana Voimaa vanhuuteen -projektissa, jossa tarjotaan ikäihmisille sopivia liikuntaryhmiä. Aikuisten ja koululaisten kokkikurssit jatkuivat, tarjolla oli erilaisia ruuanvalmistus- ja leivontakursseja. Espanjalaisiin sherryihin ja kuohuviineihin tutustuttiin myös. Kehitysvammaisille oli arjenhallinnan kurssit, joissa opitaan ruuanvalmistuksen ja kodinhoidon perusteita. Kauneudenhoidon alueelta järjestettiin ihonhoitokurssi. Pälkäneellä oli eritasoisia kuntoliikuntakursseja, jumpparyhmiä ja kahvakuulan lyhytkurssi. Joogaryhmät kokoontuivat Palvelukeskus Harjutuulessa ja Aitoon koululla, Harjutuulessa myös astangajoogaryhmä. Kotitalouskurssit olivat ruuanvalmistuskurssi erityistä tukea tarvitseville Aitoon koulutuskeskuksessa ja sushin valmistus Pälkäneen yhteiskoululla. Kangasalla toimi paljon liikuntaryhmiä: joogakursseja erilaisista joogamuodoista, tauon jälkeen perustettiin toivottu astangajoogaryhmä. Asahi ja pilatestunnit jatkuivat. Uutena mukana olivat chikung ja qi qong, jotka ovat terveyttä edistäviä liikunta-, mietiskely- ja hoitomenetelmiä. Kevyen liikunnan ryhmät jatkoivat kuten myös eläkeläisten vesivoimisteluryhmät. Kuntoliikuntaryhmiä olivat keppijumppa, kahvakuularyhmät, kuntonyrkkeilyryhmät, kuntojumpat ja SuomiMies kuntoilee -ryhmä. Kotitalouskurssit saatiin taas ohjelmaan, erilaisia ruuanvalmistus- ja leivontakursseja toteutettiin Pikkolan koulun kotitalousluokassa. Näyttely Sieninäyttely, Valkeakoskella liikekeskus Koskikaran ala-aulassa. Kävijöitä noin 500 henkilöä.

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007!

SISÄLLYSLUETTELO. Opetusministeriön laatupalkinto 2007! SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 4 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 4 1.2 Sivistystoimen lautakunta 4 2 Tavoitteet ja tulokset 5 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä.

Vuosi 2005 sisälsi monia opiston kannalta tärkeitä tapahtumia, joista seuraavassa muutamia esimerkkejä. SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin katsaus 2 1 Organisaatio ja hallinto 3 1.1 Valkeakoski-opisto osana sivistystoimen keskusta 3 1.2 Sivistystoimen lautakunta 3 2 Tavoitteet ja tulokset 4 3 Opiskelijat ja asiakkaat

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT

Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vuosikertomus 2010 VANTAAN AIKUISOPISTO VANDA VUXENUTBILDNINGSINSTITUT Vantaan aikuisopisto Vanda vuxenutbildningsinstitut Lummetie 5, 01300 Vantaa Puh (09) 8392 4342 Fax (09) 8392 4136 www.vantaa.fi/aikuisopisto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2012 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Toimintakertomus 2012 ja tavoitteet 2013 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2012 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin Toimintakertomus vuosi 2013 Sisällysluettelo REHTORIN KATSAUS...3 Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta...3 LIIKUNTA...5 Opettajat...5 Kommenteja ryhmien toiminnasta...5 MUSIIKKI...7 Kevätlukukausi 2013...7

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006

Pikalirinä. Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston lehti 2 2006 Pikalirinä Lahden musiikkiopiston Kalevi Aho -sali (225 paikkaa) Hämeenkatu 4 Kokoukset, konsertit, näytökset, koulutustilaisuudet, perhejuhlat. Tilaisuuksiin

Lisätiedot

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Julkaisija: Kerava Opisto Taitto: Grapica Oy, Pia Kauppinen 2015 PÄÄKIRJOITUS... 3 TOIMINTAVUOSI 2014... 4 TOIMINTA TILASTOINA...

Lisätiedot

Valkeakosken kuvataidekoulu 2013-2014 Kuvataide- ja käsityökoulu Emil kevät 2014. V u o s i k e r t o m u s

Valkeakosken kuvataidekoulu 2013-2014 Kuvataide- ja käsityökoulu Emil kevät 2014. V u o s i k e r t o m u s Valkeakosken kuvataidekoulu 2013-2014 Kuvataide- ja käsityökoulu Emil kevät 2014 V u o s i k e r t o m u s 1 SAATTEEKSI Kuvataide- ja käsityökoulu Emil aloitti toimintansa 1.1.2014: Valkeakosken kuvataidekoulu

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen.

Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin harrastamiseen. Kansanvalistusseura perustettiin vuonna 1874. Se on Suomen vanhin aikuiskasvatuksen ja vapaan sivistystyön organisaatio. Kansanvalistusseura tarjoaa monipuolista koulutusta sekä mahdollisuuksia taiteen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo KASVUA JA KEHITYSTÄ AJAN HENGESSÄ 2 1 TOIMINTAVUOSI 2012 4 1.1 TOIMINTA TILASTOINA 4 1.2 HENKILÖSTÖ 5 1.3 TILAT 5 1.4 LAADUN ARVIOINTI 6 1.5

Lisätiedot

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta

TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN. ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta TIKAPUUT TIETOYHTEISKUNTAAN ATK Seniorit Mukanetti ry 10 vuotta 2 Julkaisija: ATK Seniorit Mukanetti ry Toimittaja: Sirpa Keinänen Kansi: Eija Lehtimäki Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Tampere

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013 2014 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013-14 Vapaa-aika-

Lisätiedot

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS

TOIMINNAN KUVAUS. Päivitetty 17.12.07 MS TOIMINNAN KUVAUS Päivitetty 17.12.07 MS SAATTEEKSI Laki vapaasta sivistystyöstä (1998/632 7) velvoittaa oppilaitokset arvioimaan antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistumaan ulkopuoliseen

Lisätiedot

Valkeakosken kuvataidekoulun historia

Valkeakosken kuvataidekoulun historia Valkeakosken kuvataidekoulun historia Vuosikertomusten pohjalta koostanut Johanna Kivioja Sisältö: 1980-luku... 3 Perustaminen... 3 Toiminnan vakiintuminen... 3 Toiminnan kehittäminen... 4 Omat toimitilat

Lisätiedot

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus

Yleiskuvaus. 1. Valkeakoski-opiston perustiedot. 2. Koulutustarjonta 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus Yleiskuvaus 21.11.2012 1 (3) Yleiskuvaus 1. Valkeakoski-opiston perustiedot Valkeakoski-opisto muodostuu kolmesta oppilaitoksesta: kansalaisopistosta, musiikkiopistosta ja kuvataidekoulusta. Kansalaisopisto

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106. Kotisivut: http:/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2014-2015 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02 778 6100 (kanslia) 044 778 6101 (rehtori) Telefax 02 778 6106 Kotisivut: http:/www.salonlukio.fi Salon lukion logo

Lisätiedot

Hyvinvointi Kulttuuri Liikunta

Hyvinvointi Kulttuuri Liikunta Hyvinvointi Kulttuuri Liikunta 2011 4 Tanssitaidetta arjen elämyksistä 12 Opistot esittäytyvät 14 Italian kieltä ja herkkuja Opistoikkuna 2011 1 PÄÄKIRJOITUS Asialleen vihkiytyneitä Monesti on ennalta

Lisätiedot

Markkinointisuunnitelma

Markkinointisuunnitelma Kuva Pekka Agarth Markkinointisuunnitelma Käyntiosoite: Koskikatu 4 B, Postiosoite: PL 251, 87101 KAJAANI Puh. 08 6155 2381, fax. 08 6155 2545 email: kaukametsa.opisto@kajaani.fi, www.kaukametsa.fi Sisällysluettelo

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Etelä-Suomi 1 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013

Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sorin Sirkus ry TOIMINTAKERTOMUS 2013 Merkittävää vuonna 2013 Budjetti ylitti miljoona euroa Taiteen perusopetusta annettiin 6 658 oppituntia EU:n Kulttuuriohjelman Hip Cirq Europ ensi-ilta Sorin Sirkusessa

Lisätiedot

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION 2011 2011 TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION Strategia 2011 2013 Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito Groupin strategia: Kulttuuri elää käsityössä. Visio Taito Pirkanmaa ry on kaikille avoin,

Lisätiedot