Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria 1907 1999"

Transkriptio

1 Taina Huttunen Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies

2 Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle

3 Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 47

4 taina huttunen Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies No 47 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Joensuu 2012

5 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Tampere, 2012 Vastaava toimittaja: professori Kimmo Katajala Toimittaja: Eija Fabritius Myynti: University of Eastern Finland Library ISBN: (NId.) ISSN: ISSNL:

6 Huttunen, Taina The Long Road From North Karelia To The Finnish Parliament: Recruitment Of Women For Parliamentary Candidates , 270 p. University of Eastern Finland Faculty of Social Sciences and Business Studies, 2012 Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Social Sciences and Business Studies, no 47 ISBN: (nid.) ISSNL: ISSN: ISBN: (PdF) ISSN: (PdF) Dissertation abstract This dissertation examines the recruitment of women to stand for election to the Parliament and the training in of elected candidates for Parliament work. The target area of the study is the Finnish province of North Karelia and the target period the years from 1907 to The study was carried out by evaluating the process of candidate nomination within the parties, the role of women s organisations, and the campaigning done for women candidates. Through the early 20th century, women s public participation in politics was low in North Karelia. After the Second World War, women s role began to gradually expand, so that the most female candidates in our target period were nominated in the 1991 general election, when there were 37 female candidates, which accounted for 42 per cent of all candidates. Altogether, in the general elections held between the years 1907 and 1999, there were 309 female candidates from North Karelia; 38 of them, or just over 12 per cent, were elected. Lastly, North Karelian women wound up as parliamentary candidates through nomination by women s organisations, youth organisations, and local administration organs of the different parties. In the early 20th century, women got their training for Parliament work from involvement in party activity, especially in the parties women s organisations. After the Second World War, work in municipal positions of trust emerged as a significant supplementary way for aspiring women to learn the ropes. Key words: parliamentary elections, women in Politics, political candidates

7 Huttunen, Taina Pitkä tie Pohjois-Karjalasta Arkadianmäelle. Naisten edustajaehdokkuudet ja naiskansanedustajien kouliintumishistoria , 270 s. Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, 2012 Publications of the University of Eastern Finland, Dissertations in Social Sciences and Business Studies, no 47 ISBN: (nid.) ISSNL: ISSN: ISBN: (PdF) ISSN: (PdF) Väitöskirja abstrakti Tässä väitöskirjassa tutkitaan naisten rekrytointia kansanedustajaehdokkaiksi ja kansanedustajiksi valittujen naisten kouliintumishistoriaa. Tutkimuksen kohdealueena on Pohjois-Karjala ja tarkasteluajankohtana vuodet Tutkimustehtävää valotetaan arvioimalla ehdokasasettelun toteutumista, naisjärjestöjen roolia ja naisten edestä tehtyä vaalikampanjointia. Naisten poliittinen toiminta laajeni hitaasti Pohjois-Karjalassa 1900-luvun alkupuolella. Toisen maailmansodan jälkeen naiset alkoivat osallistua politiikkaan aikaisempaa aktiivisemmin. Naisehdokkaiden määrä oli enimmillään vuoden 1991 vaaleissa, jolloin heitä oli 37 naista eli 42 prosenttia ehdokkaista, mikä hivenen ylitti maan keskiarvon. Kaikkiaan vuosien eduskuntavaaleissa naisia oli ehdolla Pohjois-Karjalassa 309 kertaa ja kansanedustajaksi valittiin 38 kertaa nainen eli ehdolla olleista naisista hieman yli 12 prosenttia meni läpi. Pohjoiskarjalaiset naiset päätyivät ehdokkaiksi puolueiden naisjärjestöjen, puolueosastojen, nuorisojärjestöjen ja puolueiden piirihallintojen esittäminä. Vuosisadan alkupuolella naiset harjaantuivat edustajantehtäviin puolueissa, erityisesti niiden naisjärjestöjen toiminnassa. Toisen maailmansodan jälkeen kansanedustajaksi valittujen naisten merkittäväksi kouliintumisväyläksi vaalipiirissä nousivat puolue- ja järjestötyön rinnalle kunnalliset luottamustehtävät. Asiasanat: eduskuntavaalit, ehdokasasettelu, naiskansanedustajat

8 Esipuhe Kiinnostukseni historiaan on lähtöisin lapsuudenkodistani. Äitini kertoi paljon luvun tapahtumista. Isäni puolestaan historiasta ja maantieteestä kiinnostuneena tarkasteli koulutodistusteni numeroita. Lukion jälkeen tieni kulki farmasianopintoihin ja nopeasti leivän hankintaan. Työvuosikymmenien jälkeen olen voinut uudelleen liittää opiskelun elämääni. Kun lisensiaatintutkinnon jälkeen vielä epäröin jatkoa, eräs historian alalta väitellyt miestutkija lausahti: Kaikki nuoret tytöt tekevät väitöskirjan. Niinpä jatkoin. Osoitan kiitokseni ensimmäisten opinnäytetöitteni ohjaajille professori Antero Heikkiselle ja professori Tapio Hämyselle kannustavista neuvoista. Lisensiaatintutkielmani tarkastajina ja väitöstutkimukseni ohjaajina toimineita professori Maria Lähteenmäkeä ja professori Tapio Hämystä kiitän asiantuntevasta ja tutkijaa eteenpäin suuntaavasta palautteesta. Vuosien mittaan professoreiden Antero Heikkisen, Kimmo Katajalan ja Maria Lähteenmäen johtamissa seminaareissa sain lisäpontta tutkimuksen tekoon. Erityiskiitokseni kohdistan Jutikkala-professori Maria Lähteenmäelle. Ilman hänen rohkaisuaan ja ohjaustaan käsikirjoitus lepäisi vielä pöytälaatikossa. Tutkimukseni esitarkastajia dosentti Kristiina Kalleista ja dosentti Tytti Isohookana-Asunmaata kiitän arvokkaista kommenteista, joita olen pyrkinyt hyödyntämään tutkimuksen viimeistelyvaiheessa. dosentti Kristiina Kalleista kiitän myös suostumisesta vastaväittäjäkseni. Kiitokseni esitän haastattelemilleni kansanedustajille myönteisestä suhtautumisesta tutkimukseeni. Samoin kiitos kuuluu Itä-Suomen yliopiston historian oppiaineen koko henkilökunnalle opiskelijoita ymmärtävästä ilmapiiristä. Eri arkistojen ja kirjastojen henkilökuntaa kiitän asianmukaisesta palvelusta ja professori emeritus Pekka Hirvosta tiivistelmän englanninkielisestä käännöksestä. Karttojen piirtämisestä kiitän FM Katri Issakaista, taittamisesta FM Jussi Virratvuorta ja kirjan ottamisesta julkaisusarjaansa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekuntaa. Tärkeäksi osaksi opiskeluvuosiani muodostui jatko-opiskelijoiden epävirallinen naiskerho, jonka jäsenille FT Sirpa Aallolle, FL Helena Hirvoselle, FL Tarja Ignatiukselle, FL Riikka Myllykselle ja FL Terhi Tuononen-Sinkkoselle esitän yhdessä ja jokaiselle erikseen kiitokseni keskusteluista ja kaikesta avusta, tuesta ja ystävyydestä. Eipä professori Aune Jääskinen saattanut arvata, että hänen mielenkiintoisilla kulttuurihistorian luennoillaan diakuvien hohteessa tapasivat nyt väitöskirjaa viimeistelevä Helena Hirvonen ja tämän tutkimuksen tekijä. Lämmin kiitos, Helena, Ravennan mosaiikit odottavat meitä!

9 Kiitoksin muistan sisartani Terttu Tanskasta ja kälyäni Aune Toivosta Helsingin arkistoissa kävijän majoitus- ja ateriahuollosta. Kiitos myös fysioterapeutilleni Sirkka Parviaiselle, joka historiasta kiinnostuneena on pitänyt fyysisen kunnon lisäksi tutkijan mielen virkeänä. Läheisilleni, Eerolle, Karille ja Ninalle, Vesalle ja Maaritille osoitan sydämelliset kiitokseni kaikesta avusta ja myönteisestä suhtautumisesta tutkimustyöhöni. Kiitollisena ajattelen lastenlapsiamme, jotka käynneillään piristivät minua ja lainasivat samalla tutkijanpöytääni omille kirjoituksilleen ja piirroksilleen. Omistan tämän kirjan Hanna- Kaisalle, Eemelille, Helille ja Iidalle. Outokummussa Taina Huttunen

10 Sisältö 1 Johdanto Pohjois-Karjalan naiskansanedustajat Tutkimustehtävä Pohjois-Karjala tutkimusalueena Aikaisempi tutkimus Politiikka toimintakenttänä Lähteet naisten uudet oikeudet autonomian aikana Ehdokkaaksi vähän naisia Pohjois-Karjala 1900-luvun alussa Ehdokkaat äänestäjien arvioitavaksi Rivejä aletaan koota Toistuvat vaalit turhauttavat Ehdokkaaksi vuoden 1917 jännittyneessä ilmapiirissä Kyvykkäille naisehdokkaille kysyntää Kipinästä tuli syttyy naiset vaalityössä Naisten kannatus vaaleissa Heikko äänestysosanotto Sosiaalidemokraatit menestyvät Valituista enemmistö miehiä Yhteenveto naiset eduskuntavaalien marginaalissa Murros- ja pula-aikoja Pienviljelysvaltainen vaalipiiri Ehdokkaaksi yhden naisen kiintiöllä Puolueiden miehinen päätäntäkulttuuri Kommunismia vastaan Naisten vähäinen osuus Naisjärjestöt kannustavat osallistumaan Äänet kerääntyvät miehille Sosiaalidemokratian ja Maalaisliiton vaalipiiri Sortuvien kotien edustaja Yhteenveto sotavuosien Jälkeen naisia herätellään vaaliuurnille Muutoksia puoluekentässä ja vaalilaissa Rajamaakunnan vaikeudet Hankala matka ehdokkaaksi

11 4.3.1 Naiset kokoavat voimiaan Puolueilla ehdokkaana yksi tai kaksi naista Ehdokkaita eri aloilta Suurperheiden hyväksi Ensimmäinen maalaisliittolainen nainen eduskuntaan Naisten äänestysaktiivisuus kohoaa Kova kilpailu äänestäjistä Naisjärjestötyöstä kansanedustajaksi Yhteenveto naiset aktivoituvat vaaleihin Vaalipiiri ja 1960-luvun murros Vaalilain uudet säädökset Ehdokasasettelu ja vaaliliitot Naisten osuus ehdokkaista nousee Naiset miettivät ehdokkuutta Tukijoukot ehdokkaiden rinnalla Naisia kansanedustajaksi aikaisempaa enemmän Vennamolaisuus ja puolueiden kannatusvaihtelut Edustajanpaikat jaossa Vaalitulos yllättää puolueväen Yhteenveto kansanedustajaksi ennätysmäärä naisia Puoluekirjo ja yhteiskunnallinen murros Rohkeasti ehdokaslistoille Pienten puolueiden määrä kasvaa Naisilla ehdokkuus järjestötyön jatkona Vaalityön ilo ja tuska Äänestäjät luottavat naisehdokkaisiin Suurimmista puolueista eduskuntaan Naisehdokkaille laaja kannatus Yhteenveto kaksikymmentä kansanedustajaksi valittua Moninaiset koulutus- ja ammattitaustat Lapsuus- ja nuoruusympäristön merkitys Toimintaan kotitaustan ja omien kokemusten ohjaamana Itsenäistyneen Suomen lapset Kodin perintöä ja nuorisoryhmien vaikutusta Luottamustehtävien kautta ehdokkaaksi Yhteenveto Pitkä tie PohJois-karJalasta arkadianmäelle lähteet liitteet

12 kartat Kartta 1. Kuopion läänin itäinen vaalipiiri vuonna Kartta 2. Pohjois-Karjalan vaalipiiri vuonna kuviot Kuvio 1. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä Kuvio 2. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä Kuvio 3. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa Kuopion läänin itäisessä/pohjois-karjalan läänin vaalipiirissä Kuvio 4. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirissä Kuvio 5. Puolueiden kannatus eduskuntavaaleissa Pohjois-Karjalan läänin/pohjois-karjalan vaalipiirissä taulukot Taulukko 1. Naisten osuus (%) eri puolueiden ehdokkaista eduskuntavaaleissa Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä Taulukko 2. Naisten osuus (%) eri puolueiden ehdokkaista eduskuntavaaleissa Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä Taulukko 3. Naisten osuus (%) eri puolueiden ehdokkaista eduskuntavaaleissa Kuopion läänin itäisessä/ Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirissä Taulukko 4. Naisten osuus (%) eri puolueiden ehdokkaista eduskuntavaaleissa Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirissä Taulukko 5. Naisten osuus (%) eri puolueiden ehdokkaista eduskuntavaaleissa Pohjois-Karjalan läänin/ Pohjois-Karjalan vaalipiirissä Taulukko 6. Naisten osuus (%) ehdokkaista, äänistä ja kansanedustajista eduskuntavaaleissa Pohjois-Karjalan läänin/ Pohjois-Karjalan vaalipiirissä Taulukko 7. Vaalipiirin naiskansanedustajat luottamustehtävissä ennen ensimmäistä kansanedustajaksi valintaa Taulukko 8. Naisten osuus (%) ehdokkaista ja kansanedustajista Pohjois-Karjalassa sekä naisten osuus (%) kansanedustajista Suomessa eduskuntavaaleissa

13 lyhenteet deva demokraattinen Vaihtoehto Edistysp. Kansallinen Edistyspuolue EPV Ekologinen Puolue Vihreät IKL Isänmaallinen kansanliike IPU Ihmisyydenpuolue Kansanp. Suomen Kansanpuolue KESK Keskustapuolue, Suomen Keskusta KOK Kansallinen Kokoomuspuolue, Kansallinen Kokoomus KTP Rauhan ja Sosialismin puolesta Kommunistinen Työväenpuolue KVL Kansalaisvallan Liitto LKP Liberaalinen Kansanpuolue LLP Luonnonlain Puolue ML Maalaisliitto NAISP Naisten Puolue Nuors.p. Nuorsuomalainen Puolue Pienvilj.p. Suomen Pienviljelijäin Puolue PS Perussuomalaiset REM Remonttiryhmä SdP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue SEP Suomen Eläkeläisten Puolue SKdL Suomen Kansan demokraattinen Liitto SKL Suomen Kristillinen Liitto SKP Suomen Kommunistinen Puolue SKYP Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue SMP Suomen Maaseudun Puolue Sos.dem.l. Sosialidemokraattinen Liitto SPP Suomen Pientalonpoikien Puolue Suom.p. Suomalainen Puolue SYP Suomen Yksityisyrittäjäin Puoluejärjestö TPSL Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattinen Liitto VAS Vasemmistoliitto VIHR Vihreät, Vihreä Liitto VSL Vapaan Suomen Liitto 12

14 1 Johdanto 1.1 PohjoiS-kaRjalan naiskansanedustajat Keskusteltaessa vakuutettiin olevan kansallemme eduksi, että eduskunnassa on joukko asioita ymmärtäviä ja lämminsydämisiä naisia. Meillä Pohjois-Karjalan naisilla on täysi syy saada jo ensi valtiopäiville naisia, naisia Pohjois-Karjalasta, jotka ajattelevat meidän ajatuksin ja tuntevat meidän tuntein. 1 Tämän tutkimuksen aiheena on naisten poliittinen toiminta Suomessa alueellisesta näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksessa keskitytään arvioimaan naisten kansanedustajaehdokkuuksia ja kansanedustajaksi valittujen naisten kouliintumishistoriaa vuosina Tarkastelu kohdistuu Kuopion läänin itäiseen/pohjois-karjalan läänin/pohjois-karjalan vaalipiiriin. Tutkimuksen keskiöön on valittu maaseutuvoittoinen alue. Suhteellisen pitkän ajanjakson avulla selvitetään, mitä muutoksia on havaittavissa naisten ehdokkaaksi rekrytoinnissa ja toiminnassa eri vuosikymmenien aikana. Eduskuntavaaleissa naisia valittiin kansanedustajaksi eniten maan eteläisissä ja lounaisissa vaalipiireissä eli Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Hämeessä sekä Viipurin läänin läntisessä vaalipiirissä, mutta harvemmin muualla Suomessa. 2 On kuitenkin huomioitava se, että 1900-luvun alkupuolella Suomen Naisyhdistyksen, Naisasialiitto Unionin sekä Sosialidemokraattisen Naisliiton johtopaikoilla olleita naisia asetettiin ehdokkaaksi eri vaalipiireihin, erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomeen. Esimerkiksi vuonna 1907 valittiin kansanedustajaksi helsinkiläiset naisasianaiset Aleksandra Gripenberg ja Hedvig Gebhard Suomalaisen Puolueen ehdokkaana: Gripenberg Turun läänin eteläisen vaalipiirin ääniharavana 3 ja Gebhard Hämeen läänin pohjoisessa vaalipiirissä. 4 Lisäksi Nuorsuomalaisen Puolueen listoilta edustajaksi tuli Lucina Hagman Hämeen eteläisessä vaalipiirissä 5 ja Alli Nissinen Kuopion läänin läntisessä vaalipiirissä. 6 Ruotsalaisen Kansanpuolueen ehdokkaana valittiin Naiskagaalin ensimmäinen puheenjohtaja dagmar Neovius Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä. 7 Sosiaalidemokraattien ehdokkaana puolestaan Ida Ahlstedt (Aalle-Teljo), 1 Pöytäkirja yleisestä Pohjois-Karjalan naisten kokouksesta Joensuussa lokakuun 2. päivänä Pöytäkirjoja ja -otteita , Joensuun nuorsuomalaisten naisten yhdistyksen arkisto. JoMA. 2 Noponen 1964, Hinkkanen 1997, ; Kuusisto 2006, Kaarninen 1997, ; Kuusisto 2006, Ollila 1997, 262, ; Kuusisto 2006, Ollila 1997, ; Kuusisto 2006, Ramsay 1997, 289, ; Kuusisto 2006, 311.

15 joka oli toiminut Työläisnaisten liiton vastuuhenkilönä liiton perustamisesta alkaen, valittiin Turun läänin eteläisessä vaalipiirissä 8 ja Sosialidemokraattisen Naisliiton sihteeri, kutoja Jenny Kilpiäinen Viipurista Kuopion läänin itäisessä vaalipiirissä. 9 Vuosien vaaleissa naisia valittiin kansanedustajaksi, kuten vaaleissa , erityisesti eteläisestä ja lounaisesta Suomesta, ja lisäksi maan keskiosista. Valituista kansanedustajista naisia oli eniten Mikkelin läänin vaalipiirissä (18 prosenttia). 10 Tulkintani mukaan Mikkelin läänin vaalipiirin tilanne perustui äänestäjien naisehdokkaita kohtaan osoittamaan luottamukseen, mikä näkyi edustajien uudelleen valinnoissa. Edistyspuolueen Amanda Hannula toimi eduskunnassa vuosina , sosiaalidemokraatit Hilma Valjakka ja Aino Malkamäki sekä maalaisliittolainen Aino Luostarinen ja , lisäksi oli neljä eri puolueiden yhden kahden kauden naisedustajaa. 11 Sen sijaan Pohjois- ja Itä-Suomesta tuli vaaleissa valituksi vähän naisia eduskuntaan, Vaasan läänin eteläisestä ja Oulun läänin pohjoisesta vaalipiiristä ei yhtään naista ja Viipurin sekä Kuopion läänien itäosista vain yksi naisedustaja. 12 Maria Lähteenmäki on esittänyt syitä naisedustajien puuttumiseen ja vähäiseen määrään sekä lestadiolaisuudesta että maalaisliittolaisuudesta ja agraarisesta elämäntavasta, joissa korostettiin naisen paikkaa kotona. Lisäksi syitä oli luonnonoloissa ja pitkissä etäisyyksissä sekä väestön vähäisyydessä ja alhaisessa koulutustasossa. 13 Itä-Suomessa on Länsi-Suomea useammin valittu naisia eduskuntaan ja kunnallisvaltuustoihin, erityisesti porvarillisista puolueista. Elina Haavio- Mannila painottaa Itä-Suomen naisten yhteiskunnallisessa osallistumisessa matriarkaalisen kulttuuriperinteen merkitystä. Naiset vastasivat yksinään kotitilan hoidosta ja töistä varsinkin silloin, kun miehet olivat pitkiä aikajaksoja metsästys-, kalastus- ja kauppamatkoilla ja myöhemmin metsätöissä. Siten Itä- Suomessa kulttuuri muodostui suosiollisemmaksi naisten yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle Länsi-Suomeen verrattuna. 14 Edellä olevaan viittaa myös se, että Maataloustuottajien Keskusliiton ylimpään päättävään elimeen, valtuuskuntaan, ensimmäiset naisjäsenet tulivat Pohjois-Savosta vuodesta 1970 alkaen ja Pohjois-Karjalasta vuodesta 1973 alkaen. Naisia oli valtuuskunnassa vuoteen 1982 mennessä Pohjois-Savosta yhdeksän kertaa ja Pohjois-Karjalasta seitsemän kertaa sekä Keski-Suomesta 1974 alkaen yksitoista kertaa. Harvemmin naisjäsen oli vuosina muualta Suomesta: Etelä-Pohjanmaalta vuonna 1973, Pohjois-Pohjanmaalta 1975 ja 1976 sekä Kainuusta Toisin sanoen maa- ja metsätalousvaltaisessa Itä-Suomessa naiset aktivoituivat edunvalvontaan. 8 Lähteenmäki 1997, 67 69; Kuusisto 2006, Katainen 1997, ; Kuusisto 2006, Noponen 1964, Kuusisto 2006, Noponen 1964, Lähteenmäki 2006, Skard & Haavio-Mannila 1983a, Siiskonen 1990,

16 Vuosien eduskuntavaaleissa naisia oli ehdolla Pohjois-Karjalassa 309 kertaa ja kansanedustajaksi valittiin 38 kertaa nainen eli ehdolla olleista naisista hieman yli 12 prosenttia meni läpi. Miehiä oli Pohjois-Karjalassa ehdolla kertaa ja edustajaksi valittiin 277 kertaa mies, valintaosuus oli siten 20 prosenttia. Näin ollen äänestäjien valitsemana eduskuntaan nousi naisehdokkaista suhteellisesti pienempi osa kuin miesehdokkaista. Pohjois-Karjalassa eduskuntavaaleissa valituista 315 kansanedustajasta naisten osuus oli 12 prosenttia. Vaikka naisten osuus edustajista oli vähäinen, ei miesedustajien ja naisedustajien suhde ollut heikoin valtakunnan tasolla, sillä kuten Maria Lähteenmäki on todennut, tilanne 1900-luvulla oli heikoin Lapin ja Vaasan vaalipiireissä muihin vaalipiireihin verrattuna. 16 Eduskuntavaaleissa naisia valittiin Pohjois-Karjalasta kansanedustajaksi seitsemästä eri puolueesta. Eniten valittuja oli Suomen Sosialidemokraattisesta Puolueesta, Maalaisliitto/Keskustapuolue/Suomen Keskustasta sekä Kansallinen Kokoomuspuolue/Kansallisesta Kokoomuksesta. Sosiaalidemokraattisia naisia tuli valituksi kolmetoista kertaa, ensimmäisenä kutoja Jenny Kilpiäinen vuonna 1907, samoin maalaisliitto/keskustalaisia naisia valittiin kolmetoista kertaa, ensimmäisenä emäntä Vieno Simonen vuonna Kokoomus sai naisedustajan kahdeksan kertaa ja puoluetta edusti ensimmäisenä terveyssisar Alli Vaittinen vuodesta 1966 alkaen. Lisäksi Pohjois-Karjalasta nainen tuli valituksi eduskuntaan kerran Nuorsuomalaisesta Puolueesta (1917), Suomen Pienviljelijäin Puolueesta (1933), Suomen Maaseudun Puolueesta (1972) ja Suomen Kristillisestä Liitosta (1991). Tutkittavaa vaalipiiriä on edustanut 1900-luvulla kaksikymmentä kansanedustajanaista. Yksi naiskansanedustajista valittiin eduskuntaan viisi kertaa ja kolme naisedustajaa neljä kertaa. Naisedustajista yksi valittiin kolmesti ja neljä kaksi kertaa. Yhden kerran valituksi tuli naisedustajista kymmenen, joista kaksi pääsi varaedustajanpaikalta uudelleen eduskuntaan kesken vaalikauden. Lisäksi yksi varaedustajaksi valittu nainen nousi kesken vaalikauden eduskuntaan. Kahdestakymmenestä naiskansanedustajasta oli sosiaalidemokraatteja kahdeksan, maalaisliitto/keskustalaisia viisi ja kokoomuslaisia kolme, lisäksi oli yksi naisedustaja Nuorsuomalaisesta Puolueesta sekä Pienviljelijäin Puolueesta, Maaseudun Puolueesta ja Kristillisestä Liitosta. Kaiken kaikkiaan naisia on valittu eduskuntaan 1900-luvulla seuraavasti: 17 eduskuntavaalit naisia kansanedustajista lkm % , , , , ,5 16 Lähteenmäki 2006, Lähteenmäki 2006,

17 1.2 tutkimustehtävä Tässä tutkimuksessa selvitetään ja analysoidaan naisten kansanedustajaehdokkaaksi rekrytointia ja kansanedustajaksi valittujen naisten kouliintumishistoriaa Pohjois-Karjalassa vuosien eduskuntavaaleihin liittyen. Kouliintumisella tarkoitetaan tässä kyseessä olevien naisten koulutustaustaa, työelämäkokemusta ja työskentelyä poliittisissa järjestöissä. Keskeiset tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa ovat: Miten ja mitä kautta naiset rekrytoitiin edustajaehdokkaaksi? Miten ja minkälaisissa tehtävissä naiset kouliintuivat? Tutkimustehtävää valotetaan arvioimalla ehdokasasettelun toteutumista ja naisjärjestöjen roolia sekä naisten edestä tehtyä vaalityötä. Lisäksi tarkastellaan äänestysaktiivisuutta, puolueiden kannatusten muutoksia ja naisten kansanedustajaksi valintoja kyseisenä ajanjaksona. Kuopion läänin itäinen/pohjois-karjalan läänin/pohjois-karjalan vaalipiiri on valittu tutkimusalueeksi siksi, että se on vähän tutkittu maaseutuvoittoinen alue, sekä siksi, että se rajautuu Venäjään, millä seikalla saattaa hypoteettisesti olla merkitystä alueen poliittiseen ilmastoon. Tutkimusperiodi on suhteellisen pitkä, mutta sitä perustellaan sillä, että pitkällä aikajänteellä alueen naisten rekrytoinnin ja toiminnan muutoksia voidaan arvioida hedelmällisemmin: missä määrin kehityksessä on nähtävissä jatkumia ja missä katkoksia. Tutkimus käsittelee ajallisesti kaikki 1900-luvun eduskuntavaalit. Sitä seuraavat 2000-luvun vaalit jäävät yhtäältä työekonomisista, toisaalta uudemman lähdeaineiston heikon saatavuuden takia myöhemmissä tutkimuksissa analysoitavaksi. Virallisissa tilastoissa vaaleista on käytetty käsitteitä eduskuntavaalit sekä kansanedustajain vaalit. Ehdokaslistojen lopullisessa yhdistelmässä ovat käytössä olleet esimerkiksi käsitteet edustajavaali sekä edustajain vaali. Tässä tutkimuksessa käytetään termiä eduskuntavaalit. Tutkimuksessa käytetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista metodia. Tutkimusta varten eduskuntavaalit jaetaan viiteen jaksoon, joiden myötä tarkastellaan ehdokasasettelussa tapahtuneita muutoksia ja naisten valintaa ehdokkaaksi sekä puolueiden kannatusten muutoksia ja naisten kansanedustajaksi valintoja. Lisäksi vaalijaottelun avulla voidaan tutkia kansanedustajaksi valittujen naisten kouliintumista ja mahdollisia muutoksia naiskansanedustajan muotokuvassa, kuten edustajien iän, koulutuksen tai puolueen ja luottamustehtävien suhteen. Tutkimuksen analyysissä pyritään lähdekritiikin avulla löytämään yksityiskohtia ja tekemään niistä tulkintoja. 18 Laadullisen tutkimuksen hermeneuttinen päättelyprosessi, niin sanottu hermeneuttinen kehä, määrää analyysin ja tulkinnan yhtenevyyden. Analyysivaiheessa aineistosta tehdään tulkintoja, jotka ohjaavat analyysia. Toisaalta analyysivaiheen katsotaan olevan tulkinnasta ainakin teknisesti erillinen tapahtuma. Tämän näkemyksen mu- 18 Lähdekritiikki tarkoittaa sitä, että tutkija kiinnittää huomiota muun muassa lähteen syntyaikaan, -paikkaan, tehtävään, lähteen muodostajaan ja hänen yhteiskunnalliseen positioon ja lähteen vastaanottajaan (ulkoinen lähdekritiikki) sekä arvioi lähteen luotettavuutta ja todistusvoimaa suhteessa muihin lähteisiin (sisäinen lähdekritiikki). Renvall 1983, ,

18 kaan ensin analysoidaan ja sitten tehdään tulkintoja. 19 Tässä tutkimuksessa seurataan jälkimmäistä tutkimuspolkua. Eduskuntavaalien jaottelu tutkimusta varten suoritetaan yhteiskunnallisten murrosvaiheiden mukaan. Ensimmäisen vaalijakson muodostavat kahdeksat vaalit vuosina Autonomian aikana eduskunta hajotettiin usein ja vaalit jouduttiin toimittamaan lähes vuosittain. Suomen itsenäistymisen jälkeen puoluelaitoksessa oli nopea muutoskausi; toiseen jaksoon sisältyvät vaalit eli yhdeksät vaalit ennen toista maailmansotaa. Puoluelaitos koki muutoksia sekä maailmansodan jälkeisessä poliittisessa tilanteessa että 1960-luvun yhteiskunnallisessa murroksessa. 20 Kolmanteen vaalijaksoon sisällytetään vuosien kuudet vaalit ja neljänteen jaksoon vuosien kuudet vaalit luvun tasa-arvokeskustelut heijastuivat naisten äänestysaktiivisuuteen ja kansanedustajaksi valintoihin luvulla eduskuntavaalien ehdokasasetteluun tuli mukaan enenevässä määrin pieniä ryhmittymiä. Osa näistä muutettiin puolueeksi, kuten vihreä liike. Vuoden 1987 alussa tuli voimaan tasa-arvolaki. Tutkimuksen viidennen vaalijakson muodostavat neljät eduskuntavaalit vuosilta Vaaleissa 1987 asetettiin ehdokkaita huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Niissä myös naisten äänestysaktiivisuus nousi ensimmäisen kerran korkeammaksi kuin miesten äänestysaktiivisuus. Martti Noposen mukaan vuoden 1987 vaaleja on luonnehdittu murrosvaaleiksikin. 21 Tehty jaksotus perustuu naisten poliittisen toiminnan aktiivisuudessa ilmenneisiin muutoksiin. 22 Tutkimuksessa käytettävät vaalijaksot esitetään seuraavassa asetelmassa: eduskuntavaalit vaalien lukumäärä Politiikantutkija Heikki Paloheimo esittää, että edustuksellinen demokratia jakaantuu kolmeen vaiheeseen. demokratian varhaisinta vaihetta eli vuosia voidaan Paloheimon mukaan nimittää eliittidemokratian kaudeksi ja toisen maailmansodan jälkeistä aikaa aina 1980-luvulle asti puoluevetoisen demokratian kaudeksi. Edustuksellisen demokratian kahta viimeksi kulunutta vuosikymmentä Paloheimo kutsuu yleisödemokratian kaudeksi. 23 Eliittidemokratian kaudelle oli tunnusomaista, että eduskunnan ei väestöllisiltä ominaisuuksiltaan odotettu ole- 19 Eskola & Suoranta 2001, Nousiainen 1972, Noponen 1989, Ks. myös Lähteenmäki 2006, Paloheimo 2007,

19 van pienoiskuva kansasta, vaan sen odotettiin pikemminkin edustavan kansan parhaimmistoa. On huomionarvoista, että vuosisadan alun eliitillä tarkoitetaan parhaimmistoa eikä välttämättä korkeamman koulutuksen saaneita poliittisia toimijoita. Naisten näkökulmasta korkean koulutuksen kriteeri toteutui tässä vaiheessa vielä harvoin. Puoluevetoisen demokratian kauden tunnusmerkistöön kuuluu puolestaan puolueiden järjestökoneistojen vahvistuminen ja jäsenmäärien kasvu, poliittisten ohjelmien valmistelutyön ammatillistuminen, kansanedustajan tehtävän muuttuminen päätoimiseksi ammatiksi ja kansanedustajien toiminta puoluejärjestöjen päättämien linjojen mukaisesti. Naisten näkökulmasta kansanedustajien korkean koulutuksen kriteeri alkoi toteutua myös käytännössä tästä kaudesta lähtien. Yleisödemokratian kaudella taas on tyypillistä kansalaisten politiikasta vieraantuminen, politiikan henkilöityminen, Internetin käyttö poliittisessa viestinnässä ja politiikan viihteellisyys. Naisten näkökulmasta se tarkoitti muun muassa ulkonäköpaineita. Tässä tutkimuksessa Paloheimon malli toimii soveltaen teoreettisena raamina. Työssä katsotaan, miten malli soveltuu puhuttaessa naiskansanedustajista alueellisessa kontekstissa. Kun tutkimuksessa tarkastellaan naisehdokkaiden mainontaa ja vaaliteemoja eduskuntavaaleissa, suoritettiin otanta sanomalehdistä vaalijaksojen ensimmäisten vaalien osalta ja kahden kuukauden ajalta ennen vaaleja, jolloin ehdokkaiden mainonta oli laajimmillaan. Poikkeuksena pian sotavuosien jälkeen vuonna 1945 toimitettujen eduskuntavaalien sijasta tarkastellaan 1948 vaaleja siksi, että talvella 1945 olivat sanomalehdissä esillä eniten valtakunnalliset asiat. Eduskuntavaalien jälkeiseltä kahdelta viikolta tutkitaan sanomalehdistä vaalitulosten naisehdokkaisiin liittyvää kommentointia. 1.3 PohjoiS-kaRjala tutkimusalueena Pohjois-Karjala kuului vuoteen 1960 asti Kuopion lääniin. Eduskuntavaaleja varten läänin itäisen vaalipiirin muodostivat Liperin, Ilomantsin ja Pielisjärven kihlakunnat. Vaalipiirin alueen kuntajako sekä tapahtuneet kuntamuutokset selvitetään tuonnempana kutakin vaalijaksoa käsittelevässä pääluvussa. Kun Pohjois-Karjalan lääni erotettiin Kuopion läänistä vuonna 1960, itäiseen vaalipiiriin kuuluneet Kaavin, Rautavaaran ja Säyneisen kunnat jäivät kuulumaan Kuopion lääniin ja muu alue itäisestä vaalipiiristä muodosti Pohjois-Karjalan läänin vaalipiirin. 24 Itä-Suomen lääni perustettiin vuonna 1997, 25 ja vaalipiirin nimi on tutkimuksen tekohetkellä (2012) Pohjois-Karjalan vaalipiiri. 26 Tutkimuksessa käytetään Kuopion läänin itäisestä/pohjois-karjalan läänin/pohjois-karjalan vaalipiiristä systemaattisesti käsitettä vaalipiiri tai synonyyminä vaalipiiristä käsitettä Pohjois-Karjala. 24 Tarkiainen 1971, 73, 81 84; Tarasti 1998, Lääninhallituslaki /22, Suomen Laki II 1999, Ha 103, 246; Tarasti 1998, Vaalilaki /714, Suomen Laki II 1999, Va 203, 47 49; Tarasti 1998, 79,

ACTA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MURROKSESSA SUURIMPIEN PUOLUEIDEN ELINKEINOPOLITIIKKA 1951 1970

ACTA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MURROKSESSA SUURIMPIEN PUOLUEIDEN ELINKEINOPOLITIIKKA 1951 1970 OULU 2011 B 98 ACTA Janne Leiviskä UNIVERSITATIS OULUENSIS B HUMANIORA POHJOIS- JA ITÄ-SUOMEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN SUOMALAISEN YHTEISKUNNAN MURROKSESSA SUURIMPIEN PUOLUEIDEN ELINKEINOPOLITIIKKA 1951

Lisätiedot

elli naisresurssikeskusten verkostolehti

elli naisresurssikeskusten verkostolehti elli naisresurssikeskusten verkostolehti KEVÄT 2006 Naisten täydet poliittiset oikeudet 100 vuotta Suomessa Piikatytöt vai kotitalousneuvokset? Virtaa monenlaiseen firmaan 1 ellivalta Uusi nimi Elli naisresurssikeskusten

Lisätiedot

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen

NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen FT Maritta Pohls maritta.pohls@kolumbus.fi NAISET YHTEISÖTALOUDESSA Selvitys liittyy Kylätalous-hankkeen kansainväliseen IF A TREE -kehittämiskumppanuuteen SUOMALAISEN NAISEN ASEMA Tasa-arvolainsäädännön

Lisätiedot

Arvosteluja. arkeologian eri osa-alueiden kautta kulttuuriantropologiaan, kansatieteeseen, nimistötutkimukseen,

Arvosteluja. arkeologian eri osa-alueiden kautta kulttuuriantropologiaan, kansatieteeseen, nimistötutkimukseen, Arvosteluja Juhlakirja JUFOmaailmassa Janne Harjula, Maija Helamaa & Janne Haarala (toim.): Times, Things & Places. 36 Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen. J.-P. Taavitsainen Festschrift Committee 2011.

Lisätiedot

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012

YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012 YHTEISKUNTAPOLITIIKAN VAI PUOLUEPOLITIIKAN EHDOILLA? Tapaustutkimus Paras-hankkeesta Kuntauudistukseen 2005 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntapolitiikan

Lisätiedot

ACTA "EN MÄ OO MIES ENKÄ NAINEN. MÄ OON TOIMITTAJA" SUKUPUOLI JA SUOMALAINEN TOIMITTAJAKUNTA 1960- JA 1970-LUVULLA UNIVERSITATIS OULUENSIS B 113

ACTA EN MÄ OO MIES ENKÄ NAINEN. MÄ OON TOIMITTAJA SUKUPUOLI JA SUOMALAINEN TOIMITTAJAKUNTA 1960- JA 1970-LUVULLA UNIVERSITATIS OULUENSIS B 113 OULU 2013 B 113 ACTA Heidi Kurvinen UNIVERSITATIS OULUENSIS B HUMANIORA "EN MÄ OO MIES ENKÄ NAINEN. MÄ OON TOIMITTAJA" SUKUPUOLI JA SUOMALAINEN TOIMITTAJAKUNTA 1960- JA 1970-LUVULLA OULUN YLIOPISTON TUTKIJAKOULU;

Lisätiedot

Opas päättäviin asemiin haluaville naisille. Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia

Opas päättäviin asemiin haluaville naisille. Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia Opas päättäviin asemiin haluaville naisille Laukkusi on täynnä mahdollisuuksia Naisjärjestöjen Keskusliitto juhli 100-vuotista toimintaansa vuonna 2011. Juhlavuoden kunniaksi NJKL käynnisti Suomalaiset

Lisätiedot

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990

Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha. Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Sosialistinen Suomi, demokraattinen yliopisto ja maailmanrauha Kansandemokraattiset opiskelijajärjestöt Oulun yliopistossa 1964 1990 Oulun yliopisto Historiatieteet Aate- ja oppihistoria Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963

Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963 Teemu Kakkuri Evankelinen liike kirkossa ja yhteiskunnassa 1944 1963 Aktiivinen uudistusliike ja konservatiivinen sopeutuja Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Education,

Lisätiedot

16/2012. Muutosvaalit 2011

16/2012. Muutosvaalit 2011 16/2012 Muutosvaalit 2011 16/2012 Muutosvaalit 2011 Toimittanut Sami Borg Edita Prima Oy, Helsinki 2012 Marita Alanko 29.3.2012 Julkaisun nimi Muutosvaalit 2011 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Åsa Bengtsson,

Lisätiedot

52/2013. Demokratiaindikaattorit 2013

52/2013. Demokratiaindikaattorit 2013 52/2013 Demokratiaindikaattorit 2013 52/2013 Demokratiaindikaattorit 2013 Toimittanut Sami Borg Edita Prima Oy, Helsinki 2013 Graafinen suunnittelu ja taitto Marita Alanko 17.10.2013 Julkaisun nimi Demokratiaindikaattorit

Lisätiedot

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI

VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI VALTIO-OPIN JOHDANTOKURSSI POLPOP02 (5 op) Opettaja: Tapio Raunio Kurssin suoritusmuoto Luentosarja + kirjallinen kuulustelu (2 op) Tentitään teos Heywood, Politics. Palgrave 2007. 3. painos (3 op) Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

MUUTOSVAALIT 2011. toimittanut Sami Borg

MUUTOSVAALIT 2011. toimittanut Sami Borg MUUTOSVAALIT 2011 toimittanut Sami Borg Graafinen suunnittelu ja taitto Marita Alanko 29.3.2012 Julkaisun nimi Muutosvaalit 2011 Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Åsa Bengtsson, Sami Borg (toim.), Henrik

Lisätiedot

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen

Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen Maahanmuuttajien kotiseutuidentiteetti ja sen muotoutuminen - tarkastelussa kulttuurisesti venäläiset maahanmuuttajat Etelä-Pohjanmaalla Emilia Packalén Pro gradu -tutkielma Maantieteen laitos Oulun yliopisto

Lisätiedot

Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana

Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana Mustasta hevosesta mustamaalatuksi? Lauri Kristian Relanderin presidenttikausi (1925 1931) puoluelehdistön kuvaamana Peltola Ville Petteri (149621) Suomen historian Pro gradu- tutkielma Joensuun yliopiston

Lisätiedot

Lasku lapsensaannista

Lasku lapsensaannista Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset ja sukupuolten tasa-arvo Konferenssiraportti Reetta Siukola, Social- och hälsovårdsministeriet, Finland TemaNord 2010:511 Lasku lapsensaannista Perhevapaakustannukset

Lisätiedot

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan

POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan POLIITTISTA VAIKUTTAMISTA VAI MONIPUOLISTA KERRONTAA? Suomen europarlamentaarikot kotisivuillaan Riikka Linna Pro gradu -tutkielma Puheviestintä Syksy 2005 Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Tuomiokapitulin vai seurakuntalaisten valtaa?

Tuomiokapitulin vai seurakuntalaisten valtaa? Käytännöllisen teologian laitos Helsingin yliopisto Helsinki Tuomiokapitulin vai seurakuntalaisten valtaa? Tapaustutkimus kirkkoherranvaaliprosessista Jaakko Tuisku VÄITÖSKIRJA Esitetään Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013

Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013 Oulun yliopiston hallinnon kehitys osana valtakunnallista korkeakoulupolitiikkaa vuosina 1986 2013 Oulun yliopisto Aate- ja oppihistorian pro gradu -tutkielma 2.12.2013 Tuomas Paananen SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT?

ALUKSI 2 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 3. THINK TANK -KOKEILUN ALAHANKKEET 12 4. VAIKUTTAVATKO THINK TANKIT? Sisällys ALUKSI 2 1. THINK TANKIEN LYHYT HISTORIA 4 1.1 KEHITYS YHDYSVALLOISSA 4 1.2 KEHITYS EUROOPASSA 6 1.3 KEHITYS SUOMESSA 7 2. OIKEUSMINISTERIÖN THINK TANK -KOKEILUN TAUSTA JA TAVOITTEET 8 2.1 LÄHTÖASETELMA

Lisätiedot

TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin

TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin TERIJOKELAISISTA JÄRVENPÄÄLÄISIKSI Terijokelaiset osana Tuusulan ja Järvenpään hallintoa ja taloutta 1940-luvulta 1950- luvun puoliväliin Heli Kyllönen Suomen historian pro gradu -tutkielma Historian ja

Lisätiedot

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä

Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Sosiaalivakuutus politiikan näyttämönä Poliittisten ristiriitojen vaikutus sosiaalivakuutuksen syntyyn Sophy Bergenheim Seminaaripaperi Graduseminaari, kevät 2012 Työväen historian ja perinteen tutkimuksen

Lisätiedot

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä

NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA. Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä NUORET VAIKUTTAJAT VERKOSSA Tutkimus akaalaisten nuorten poliittisesta osallistumisesta Internetissä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Susanna Mikkonen Huhtikuu 2011 Tampereen

Lisätiedot

Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana

Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana Jari Koskela Avioero suomalaisen miehen kokemana Ero ja erosta toipuminen prosessina Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Social Sciences and Business Studies Avioero suomalaisen

Lisätiedot

EU ja Ella. -mahdollisuuksien pari. Muista äänestää 7.6.! Tehdään yhdessä parempi Eurooppa. Lisää naisia EU:n johtopaikoille

EU ja Ella. -mahdollisuuksien pari. Muista äänestää 7.6.! Tehdään yhdessä parempi Eurooppa. Lisää naisia EU:n johtopaikoille Naisten ääni Euroopassa EUROVAALINUMERO 2009 Tehdään yhdessä parempi Eurooppa Lisää naisia EU:n johtopaikoille Kaikki Suomen EU-vaalien naisehdokkat Muista äänestää 7.6.! EU ja Ella -mahdollisuuksien pari

Lisätiedot

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET

TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät TALOUDEN GLOBALISAATIO JA NAISET Maan ystävät Maan ystävät on kansalaisjärjestö, joka toimii demokraattisemman ja ekologisesti kestävämmän maailman puolesta.

Lisätiedot

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa

Maria Pikkarainen. Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Maria Pikkarainen Maahanmuuttajien työllistyminen ja heidän odotuksensa työelämästä Suomessa Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Maantieteen laitos Kevät 2005 Esipuhe Tutkimukseni aihepiirin hahmottelu

Lisätiedot

100 vuotta naisten elämää ja tekoja

100 vuotta naisten elämää ja tekoja 100 vuotta naisten elämää ja tekoja Kiitämme näyttelyn toteuttamista tukeneita tahoja Jenny ja Antti Wihurin rahasto Alfred Kordelinin säätiö Opetus- ja kulttuuriministeriö Svenska Kulturfonden Oy Gustav

Lisätiedot

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä

Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Outi Hakkarainen & Tiina Kontinen (toim.) Vapaaehtoisuus kehitysyhteistyössä Kepan Raporttisarja / Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 91 ISSN 1236-4797 ISBN (nid.) 978-952-200-076-7 ISBN (pdf) 978-952-200-077-4

Lisätiedot

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta

ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta ARJEN SUPERIHMISYYS Opiskelevien yksinhuoltajaäitien arjen kokemus ja elämänhallinta NORMIA LEENA Tampereen yliopisto Sosiaalitutkimuksen laitos Sosiaalipolitiikan pro gradu-tutkielma TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot