Työllistyvyys, alueellinen sijoittuminen ja yksilölliset urapolut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työllistyvyys, alueellinen sijoittuminen ja yksilölliset urapolut."

Transkriptio

1 Visa Tuominen Maaliskuu 2014, Tampere: Tulevaisuuden tekijät -seminaari Työllistyvyys, alueellinen sijoittuminen ja yksilölliset urapolut.

2 Jos ei muuta mainittu, alustus perustuu väitöskirjani (2013) Maistereiden työllistyvyys lisäksi seuraaviin artikkeleihin. Tuominen (2012): Sattuma työllistymisessä maistereiden kokemuksia. Työpoliittinen aikakauskirja, 1/2012. Tuominen-Puhakka-Rautopuro (hyväksytty julkaistavaksi): Elämää reunalla maaseutukunnissa työskentelevät maisterit. Ilmestynee kesällä 2014 Kunnallistieteellinen aikakauskirjassa. Tuominen (arvioinnissa, Tiedepolitiikka): Akateeminen siivooja ja sikatilallinen. Ilmestyy aikaisintaan syksyllä Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/2014 2

3 Työllistyvyys yhdistelmä yksilön kykyjä, tietoja ja taitoja, joiden avulla hän löytää töitä, pysyy töissä ja etenee työurallaan. European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) Bolognan prosessin julkilausumat (mm. London Communiqué 2007 jne.) valmistuneiden työllistyvyys yksi prioriteeteista. Suomen hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen loppuraportti (Työelämäryhmä 2010): työllistyminen on otettava osaksi tuloksellisuusrahoitusta. - Seuraus -> yliopistojen perusrahoituksesta 1 %. -> vuositasolla useita miljoonia euroja. Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/2014 3

4 Engl. Magic-Bullet Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/2014 4

5 Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/2014 5

6 Pääasiallisesti ylempi koulutus -> parempi työllisyys. Korkeakoulutettujen työllisyystilanne on kuitenkin heikentynyt ja suhteellinen etu kaventunut. (Ks. lisäksi Pyöriä ja Ojala 2012) työllistymisvaikeudet koskevat välitöntä (6 kk) aikaa valmistumisesta. professiomaisterit työllistyvät helpommin ja nopeammin kuin generalistit. generalisteilla on ollut uran auettua (jos aukeaa) usein paremmat etenemisen mahdollisuudet. Kaikkiin em. liittyy yksilöllisiä, alueellisia ja koulutusalakohtaisia ja vuosikohorttien välisiä eroja. Valmistuneiden ollut vaikea ennakoida, mitä työelämässä tulee tapahtumaan (Nyström, Dahlgren ja Dahlgren 2008). Miten pitkälle elämää voi suunnitella? Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/2014 6

7 AKAVAn tilastoista kaappaus Taideaineet (ylempi korkeakoul.tutk.) Kaikki työttömät Ekonomi, alempi kk Humanististen tieteiden kand. Filosofian maist.(hum.) Luonnontieteiden kand. Filosofian maist. (luonnont.ala) Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Insinööri (ml.amk&rakennusarkkitehdit) Ekonomi, ylempi kk Valtiot./yhteiskuntatiet. maist. Tradenomi Lisensiaatti Diplomi-insinööri Teologian koulutus (yl. korkeakoul.tutk.) Agronomi, maa- ja metsät. maist. Arkkitehti Sosionomi, sosiaalialan AMK Kasvatustieteiden maist. Tohtori Oikeustieteen kand. Farmaseutti Lastentarhanopettaja Lääkäri Työttömien* osuus työvoimasta tammikuussa** 2014, % Lähteet: TEM: työttömät; *ei lomautettuja, TK: työvoima; **12 kk liukuva keskiarvo Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/2014 7

8 Opiskeluajan yhteys vastavalmistuneiden työmarkkinatilanteeseen työttömyys ja tukityöllistämis% , ,5 Pro Nopea 3,1 5 Pro Keski Pro Hidas 11 Gen Nopea 16 Gen Keski Gen Hidas Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/2014 8

9 Maistereiden sijoittuminen alueellisesti Valtakunnallinen Aarresaari-aineisto, v valmistuneet: 16/20 yliopistoa mukana, neljä taideyliopistoa poissa kysely viisi vuotta valmistumisesta (2008) n = 6692 (vastausprosentti 56 % valmistuneista) Kysymys (Kurikka 2008): onko muuttaminen koulutuspaikkakunnalta hyvä vai huono asia? Jos huono, Suomesta pitäisi löytyä liikunnanopettajia vain Jyväskylästä. Vastaavasti hammaslääkäreitä vain Helsingistä, Kuopiosta, Oulusta ja Turusta. Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/2014 9

10 Uusimaa, + 80% Pirkanmaa, +28% Pohjois-Pohjanmaa, - Varsinais-Suomi, -10% Keski-Suomi, -19% Kanta-Häme, -22% Pohjois-Savo, -24% Etelä-Karjala, -28% Pohjanmaa, -32% Pohjois-Karjala, -37% Itä-Uusimaa, -39% Lappi, -44% Päijät-Häme, -45% Satakunta, -50% Kymenlaakso, -51% Etelä-Savo, -55% Etelä-Pohjanmaa, -61% Keski-Pohjanmaa, - Kainuu, -66% Asuinmaakunnat 5 v. ja muutos ennen opintoja olleeseen tilanteeseen 100 % 80 % % 40 % 20 % 0 % % -40 % -60 % -80 % -100 % Muutos % Asujien lukumäärä, 5 v Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

11 Keskittyminen kaupunkeihin 11 suurempaa (yliopisto)kaupunkia rohmusi työ- ja asuinpaikoista kaksi kolmannesta. Loput silloisiin noin 300 Manner-Suomen kuntaan. Kaupungeissa asui viisi vuotta valmistumisesta jo 86 % vastanneista (vs. ennen opintoja 72 %). Kaupungeista maalle muuttanut vain 3 %. Viisi vuotta myöhemmin puolet kaupungeista maalle muuttaneita oli poistunut maalta. Tilalle oli muuttanut alkuperäisiä maalaisia. Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

12 Suurin osa maaseudulla ja taajamissa työskentelevistä toimii opetuksen ja kasvatuksen parissa Aäripäät maalla työskentelevistä olivat oikeus- (1 %) ja kasvatustieteilijät (17 %) maaseudulla asuvista lääke- (2 %) ja kasvatustieteilijät (13 %) Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

13 Yksilöllisiä työuria Tarkastelussa kolme FM-tutkinnon suorittanutta. Miksi samalla (FM) tutkinnolla tulee -yhdestä siivooja, -toisesta sikatilallinen ja -kolmannesta sivistystoimenjohtaja? Ensinnäkin, missä kohden mitataan? Väitöskirjaani analysoin n sivua lomakkeita ja tein 50 haastattelua, viiden vuoden jänteellä. Tässä vain 3 casea. TEHTÄVÄ: Esittäkää viestiseinälle arvauksia, millaista uraohjausta Jatta, Sirpa ja Mika saivat/käyttivät yliopistossa. Tästä poistettu yht. 9 case-kalvoa. Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

14 Työllistymiseen vaikuttaneita tekijöitä % Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

15 Lähes jokainen väittämä voidaan jakaa vielä edelleen. Esim. henkilökohtaiset ominaisuudet on pilkottavissa haastattelujen (17 henkilöä) perusteella, ainakin: Persoona (mm. luonne, persoona, olemus) Tuttuus (mm. sitoutuneisuus työhön, tunnettu jo aiemmin, projektityön tuntemus) Ihmisten väliset taidot (mm. erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen, sosiaalisuus, ulospäin suuntautuneisuus) Yhteensä kpl mainintaa Muut (mm. ikä, harrastukset ja muu kuin yliopistotutkintokoulutus) Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

16 HUOM! Maistereiden työllistymisen onnistuminen ei ole yksiselitteisesti mitattavissa esimerkiksi työttömyys- tai työllisyysprosenteilla. Pakko < > Kiinnostus. Lopulta vain vähän kriteereitä, joilla tarkastella työuran onnistumista. Työttöminä olleista 22 % ei ole kokenut omasta mielestään työllistymisvaikeuksia. Mutta ilman työttömyyttä selvinneistä myös 22 % oli kokenut mielestään työllistymisvaikeuksia (laadullinen työllistyminen). Osa työllistymiseen vaikuttaneista tekijöistä (esim. kielitaito, organisointikyky jne.) voi tulla aivan muualta kuin koulutuksesta. Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

17 Työllistymistä vaikeuttaneet tekijät Alueellinen työmarkkinatilanne Alan heikko työmarkkinatilanne Suhdeverkostojen puute Työkokemuksen puute Tutkinto ja sen aineyhdistelmä Määräaikaisten väliset katkot Tutkinnon heikko tunnettuus Perhe- tai muu elämäntilanne Epävarmuus omista tavoitteista Epävarmuus omasta osaamisesta Sukupuoli Itseä kiinnostavan työn puute Puutteellinen työelämätietous Valmistumisajankohta Puutteelliset työnhakutaidot 17 % 9 % 6 % 6 % 6 % 5 % 5 % 4 % 3 % 10 % 2 % 17 % 50 % 42 % 29 % 29 % 22 % 17 % 16 % 22 % 22 % 16 % 17 % 14 % 22 % 38 % 33 % 31 % 27 % 31 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Paljon Jonkin verran Vain vähän Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

18 Yhteenvetoa 1 Koulutusta vastaamattomat tehtävät voivat olla oma valinta. Koulutusta vastaamattomat tehtävät voivat ylempiä kuin oma koulutus Pitkään opiskelusta ei näytä olevan hyötyä yksilölle, ei ainakaan generalistitutkinnoilla. Sijoittuminen työmarkkinoille periaatteessa on edelleen sitä parempi, mitä korkeampi koulutus. Virta vie Etelä-Suomeen ja suurimpiin (yliopisto)kaupunkeihin. Mitä merkityksiä koulutuksen suunnittelulle? Työllistymiseen vaikuttaville makrotason tekijöille on yksittäisen oppilaitoksen vaikea tehdä juuri mitään. Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

19 Yhteenvetoa 2 Työllistymisen seuraaminen ja siitä avoin raportointi (ammattinimikkeet näkyviin ym.) on silti tärkeää. Aineistoja kerätään kyllä, mutta hyödynnetään liian vähän. Valveutuneet abiturientit tekevät vertailuja. Saattavat päättää koulutuspaikan valinnan sen mukaan mitä tietoja kerrotaan. Työllistyvyyteen ja työllistymiseen vaikuttaa sekä positiivisesti että negatiivisesti tutkinto ja alueellinen työmarkkinatilanne. Työurat ovat joka tapauksessa yksilöllisiä, kuten opiskelupolutkin. Erilaisten kuiluanalyysien tekeminen viisi vuotta aiemmin opiskelluista taidoista on jokseenkin järjetöntä. Miten rakentaa työmarkkinoita kiinnostava tutkinto? Vapaa sivuaineoikeus auttaa. Elinikäinen oppiminen! Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

20 maalis/ Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE)

21 Lopuksi 1 Vain puolet Itä-Suomen yliopiston uusista opiskelijoista oli tarkistanut oman koulutusalansa työtilanteen (Tuominen 2010). Lairio, Penttinen ja Penttilän (2007) mukaan työllistymisasioita oli Jyväskylän yliopistossa miettinyt: Opintojen alkuvaiheessa paljon 30 % Keskivaiheessa paljon 42 % Loppuvaiheessa paljon 75 % opiskelijoista. Siis: eikö neljäsosa mieti niitä edes loppuvaiheessa? Vrt. Mika. Vai olivatko ne olleet pitkään selvillä? (Pro Gen -tieto olisi tässä ollut mielenkiintoinen). Opintojen suunnittelu yliopistossa voi olla vaikeaa. Case sivuaineinfo: Ensimmäisen vsk opiskelijaa EVVK! Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

22 Lopuksi 2 Voiko ketään pakottaa kiinnostumaan opinnoista ja tulevasta työurasta? Lukiolainen Pilvi: Maailman ahdistavinta on miettiä omia valintoja. Että kyllä minä voin miettiä sitä, mikä Essistä (kaveri vieressä) tulee. (kuva poistettu) Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

23 Lopuksi 3 Yhtä taikatemppua työllistyvyyden tai työllistymisen edistämiseksi ei ole. Montaa asiaa vähän säätämällä tilannetta voidaan edistää. Ihmiset tekevät omat ratkaisunsa riippumatta koulutuspoliittisista toiveista. Oppimista ei tapahdu pelkästään yliopistoissa: Kesätyöt, opiskelujen ohessa tehtävät työt, harrastukset jne. Kuva ja Lopuksi 4 kalvo poistettu Visa Tuominen: Tulevaisuuden tekijät-seminaari (TRE) maalis/

24 Kysymyksiä?

Maistereiden työllistymisvaikeudet

Maistereiden työllistymisvaikeudet Maistereiden työllistymisvaikeudet Visa Tuominen 1 Juhani Rautopuro 2 Antero Puhakka 3 Johdanto Tota et työelämän vaatimukset on kuitenkin aika kovat, niin jos opintojen aikana opiskelija polttaa itsensä

Lisätiedot

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE

URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE URASEURANTA, V. 2000 VALMISTUNEET, KOOSTE - Kyselyn saaneista 56 % vastasi, tutkinnon suorittaneista puolet. - suuruusjärjestys: Kasvatus 1030, Hum 795, Luonn 678, Yhteisk 551 Oikeus 209, Kauppa 186, Terv

Lisätiedot

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys.

Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Viisi vuotta valmistumisesta - ammattikorkeakoulusta valmistuneiden urakehitys. Uraseuranta vuonna 2003 valmistuneille. Selvitys seitsemän ammattikorkeakoulun yhteisistä tuloksista. Elina Kirjalainen Jyväskylän

Lisätiedot

Sattuma työllistymisessä maistereiden kokemuksia

Sattuma työllistymisessä maistereiden kokemuksia Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2012 Artikkeleita Sattuma työllistymisessä maistereiden kokemuksia Visa Tuominen 1 Toisaalta sehän oli ihan täydellinen sattuma ja toisaalta taas sitten ei ollenkaan. Proffan

Lisätiedot

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta

historiasta tulevaisuuteen työhön suuntautumisesta ja osaamisesta historiasta tulevaisuuteen Kokemuksia korkeakoulutuksesta, työhön suuntautumisesta ja osaamisesta Sisällys Esipuhe... 5 1 Työnhaku... 6 2 Filosofian maisterin työelämäorientaatio... 7 3 Työllistyvyyden

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Viisi vuotta työelämässä

Viisi vuotta työelämässä Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä Monialayliopistoista vuonna 2000 valmistuneiden sijoittuminen työmarkkinoille Aarresaari 2006 Päivi Korhonen ja Juha Sainio Viisi vuotta työelämässä

Lisätiedot

VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2001-2003

VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 2001-2003 VASTA- VALMISTUNEIDEN TYÖELÄMÄÄN SIJOITTUMINEN 200-2003 Tiina Mäkitalo-Keinonen SUOMEN LAKIMIESLIITTO - FINLANDS JURISTFÖRBUND ry 2 TIIVISTELMÄ...4 SAMMANDRAG...6. JOHDANTO...8 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Lisätiedot

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä

Miehiä naisvaltaisella alalla. Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Miehiä naisvaltaisella alalla Mieskasvatustieteilijöiden kokemuksia opinnoista ja työelämästä Karhulahti Emma Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Elokuu 2010

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti

KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti KORKEASTI KOULUTETTUJEN PALVELUT -työryhmän loppuraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIET MINISTRY OF EMPLOYMENT AND THE ECONOMY PL 32 (Aleksanterinkatu 4) PB 32 (Alexandersgatan

Lisätiedot

Uraseurantaraportti 2007-2012

Uraseurantaraportti 2007-2012 Ura- ja rekrytointipalvelut Aalto-KT 3/2013 Uraseurantaraportti 2007-2012 Tanja Makkonen ISBN 978-952-60-5215-1 (pdf) ISSN-L 1799-4799 ISSN 1799-4799 ISSN 1799-4802 (pdf) Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN

METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN Metsänhoitajaliitto ry:n jäsenlehti 1/2014 2020 METSÄNHOITAJIEN OSAAMINEN 6 20 PALKAT Jäsenten keskipalkka 4 718 euroa MENTOROINTI 22 23 Apua urasuunnitteluun METSÄNHENKI Liiton puheenjohtaja Ahti Paavonen

Lisätiedot

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen

Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen Vaasan yliopistosta vuonna 2010 valmistuneiden ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden sijoittuminen työelämään vuosi valmistumisen jälkeen SIJOITTUMISSEURANTA 2011 Vaasan yliopisto Opintoasiat/Urapalvelut

Lisätiedot

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille

Vuosi työelämässä. Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 2012 valmistuneille Vuosi työelämässä Sijoittumisseuranta Lahden ammattikorkeakoulusta vuonna 212 valmistuneille Lahden ammattikorkeakoulu TKI-, KV- ja aluekehityspalvelut 1.7.214 1 Sisällys Mikä on sijoittumisseuranta?...

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin portailla

Työhyvinvoinnin portailla Hanna-Mari Savolainen SPECIAN JULKAISUSARJA 1/2014 Työhyvinvoinnin portailla SPECIA ry:n kasvatustieteilijätaustaisten jäsenten työhyvinvoinnin ja työn imun kokemuksia Työhyvinvoinnin portailla 1 2 Työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Nuoret työmarkkinoilla

Nuoret työmarkkinoilla Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? 14/2010 Valtiovarainministeriön julkaisuja Nuoret työmarkkinoilla Miten nuorten työllistymistä tulisi edistää? Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Palautetta ekonomikoulutuksesta

Palautetta ekonomikoulutuksesta SEFEN RAPORTTEJA 5/2012 Palautetta ekonomikoulutuksesta kysely vastavalmistuneille 2011 Johanna Saarinen SUOMEN EKONOMILII INLANDS EKONOMFÖRBUN Sisältö 1 Johdanto... 6 2 Kauppatieteiden maisterit... 9

Lisätiedot

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN

YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN 30 / 2009 YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄÄN ORIENTOITUMINEN Opintosisällöt, uraohjaus ja tulevaisuuskuvat Johanna Penttilä Johanna Penttilä Yliopisto-opiskelijoiden työelämään orientoituminen Opintosisällöt,

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala

Jäsenkysely 2012. Yhteenveto...53. Lähteet...55. ISBN 978-952-5628-59-3 ; pdf Kannen kuva: Samuli Siirala Jäsentutkimus 2012 2 3 Jäsenkysely 2012 Taustaa...4 1 Vastaajien demografiset tekijät...5 2 Opinnot ja syrjintä...15 3 Opiskelijat ja työelämä...23 4 Tulevaisuuden työelämä ja odotukset omalta työelämältä...28

Lisätiedot

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon PAULA KARHUNEN Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista Finnish dance and theatre graduates on the labour market. Survey on

Lisätiedot

Kasvatustieteilijät työelämässä

Kasvatustieteilijät työelämässä Kasvatustieteilijät työelämässä Ajankohtaista tietoa kasvatustieteilijöiden työelämään sijoittumisesta ja palkkauksesta sekä tukea työnhakuun ja asiantuntijuuden kehittämiseen jo opiskeluaikana Kasvatustieteilijät

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA

Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Anni Ritari TÖISSÄ SUOMESSA RAPORTTI PALVELUALOJEN AMMATTILIITON MAAHANMUUT- TAJAJÄSENTEN KOKEMUKSISTA Töissä Suomessa Raportti Palvelualojen ammattiliiton maahanmuuttajajäsenten kokemuksista Anni Ritari

Lisätiedot

Joutuu harppaamaan kunnolla ulos siitä laatikosta, että pääsee tekemään muutakin

Joutuu harppaamaan kunnolla ulos siitä laatikosta, että pääsee tekemään muutakin Joutuu harppaamaan kunnolla ulos siitä laatikosta, että pääsee tekemään muutakin Ulkomailla työskentelevien suomalaisten humanistien asiantuntijuuden kehitys ekspatriaattien kertomana 2008. Oulun yliopisto

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sijoittumisseuranta vuonna 2009 Metropoliasta valmistuneille. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sijoittumisseuranta vuonna 9 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu.5. VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti

Lisätiedot

Alueellisten työmarkkinoiden muutos

Alueellisten työmarkkinoiden muutos Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 1/2012 PEKKA MYRSKYLÄ Alueellisten työmarkkinoiden muutos Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys

Lisätiedot