Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön"

Transkriptio

1 Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön Ohjeet kuormalavahyllystön tarkastamiseen!!! Turvallisuutta, taloudellisuutta ja toimintavarmuutta

2 Saatteeksi Tämä opas on suunnattu varastoissa toimiville esimiehille, kuormalavahyllyjen loppukäyttäjille ja työsuojeluhenkilöstölle työkaluksi työturvallisuuden parantamiseksi varastoissa. Kuormalavahyllyihin varastoitujen tavaroiden huolimattoman tai virheellisen käsittelyn vuoksi tapahtuu onnettomuuksia vuosittain. Monet näistä tapauksista ovat vältettävissä oikeilla toimintatavoilla. Tavaroiden käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä on kiinnitettävä huomiota eri tekijöihin, jotka vaikuttavat henkilöstön turvallisuuteen ja tavaroiden asianmukaiseen säilytykseen. Tämä opas antaa perustietoa kuormalavahyllystön säännöllisestä tarkastamisesta, jonka tarkoituksena on vähentää tavaran varastointiin liittyviä riskejä sekä ennaltaehkäistä onnettomuus- ja vaaratilanteiden syntymistä. Tyypillisiä riskitekijöitä ovat esimerkiksi varastokalusteisiin liittyvät törmäysvauriot, ylikuormitukset ja käyttäjän itsensä tekemät muutokset hyllyrakenteisiin. Nämä riskitekijät altistavat tavara- ja henkilövahingoille, jotka pahimmillaan johtavat varastotoiminnan keskeytymiseen. Säännöllinen tarkastaminen jakaantuu kolmeen osaan: Asiantuntijan suorittama määräaikaistarkastus, riittävän pätevyyden omaavan henkilön suorittamiin kuukausitarkastuksiin ja henkilöstön suorittamaan jatkuvaan valvontaan. Tässä oppaassa esitetyt riskien arvioinnin perusteina olevat mittaustoleranssit ovat yhdenmukaisia standardin SFS-EN kanssa. Varastoturvallisuuteen liittyviä seikkoja käsitellään myös standardeissa SFS-EN Vantaalla Varastokalusteiden tarkastustoiminta käytäntöön! Projektiryhmä

3 !!! Sisällysluettelo Toimittajan velvollisuudet... 4 Käyttäjän velvollisuudet... 4 Säännöllinen tarkastaminen... 5 Vaurioluokat ja mittaaminen... 6 Toimenpiteet... 7 Säädettävä kuormalavahylly Pystypalkki Diagonaali Vaakatuki Jalkalevy Vaakapalkki Vaakapalkin varmistin Kuormituskilpi Turvavarusteet Tarkastamisen dokumentointi OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN 3

4 Toimittajan velvollisuudet! Määrittelee ja toimittaa tilaajalle varastokalusteiden tekniset rajoitukset.! Toimittaa tarkoituksenmukaisen layout-kuvan, josta ilmenee hyllyjen mitoitus ja sijoitus sekä vapaavälit ja käytävien mitoitus.! Antaa tilaajalle tietoa saatavilla olevista hyllystön turvallisuusvarusteista.! Tarjoaa varastokalusteiden asennuspalvelua sisältäen luovutustodistuksen asennuksen luovutuksen yhteydessä.! Antaa teknistä neuvontaa, jos hyllystön toimintatarkoitusta, taakkoja tai hyllyväliköitä muutetaan (esim. vaakapalkkien korkeusaseman muutos).! Antaa tarvittaessa neuvoja hyllyjen säännölliseen tarkastamiseen.! Selvittää vihreän, oranssin ja punaisen vauriotasoasteikon ja mitä toimenpiteitä kukin vauriotaso edellyttää.! Toimittaa varaosia.! Toimittaa kuormituskyltit, joissa ilmoitetaan hyllyjen kuormituskapasiteetti. Käyttäjän velvollisuudet Alla on standardista poimittuna tärkeimpiä käyttäjää koskevia velvollisuuksia:! Varmistaa, että lavat ja tai muut taakat lastataan ja puretaan pystysuorasti vaakapalkeille, kannatinkiskoille tai tasoille eikä niitä vedetä näitä pitkin.! Määrittelee tai hankkii hyllystön turvallisuusosat (törmäyssuoja, etupylvään suojus) mikäli tarpeen.! Varmistaa taakkojen ja pinojen vakauden.! Estää varastoitujen tavaroiden ulottumisen käytäville.! Huolehtii käytävien esteettömyydestä.! Varmistaa, että varastokalusteet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti; kaikki vaurioituneet osat korjataan tai vaihdetaan saman valmistajan samanlaisiin osiin mikäli mahdollista.! Tunnistaa ja kykenee toteamaan varastokalusteiden vauriotason vihreä, oranssin ja punainen asteikolla ja tietää, mitä toimenpiteitä kukin vauriotaso edellyttää.! Huolehtii paikallisten ja kansallisten säännösten noudattamisesta. HUOM! Vaurioituneita kalusteita saa korjata vain valmistajan hyväksymin menetelmin. Varmista erilaisten korjaustapojen soveltuvuus hyllystölle aina valmistajalta. 4 OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN

5 Säännöllinen tarkastaminen!!! Määräaikaistarkastus Tulee suorittaa viimeistään 12 kk:n välein asiantuntijan toimesta Pohjana riskianalyysi + viikko/kuukausipöytäkirjat Tarkastus suoritetaan kuten viikko/kuukausitarkastus Tarkastus suoritetaan pääsääntöisesti lattialta hyllyjä tyhjentämättä Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka luovutetaan varaston turvallisuudesta vastaavalle henkilölle Kuukausittainen tarkastus Tulee suorittaa säännöllisesti, pätevän (koulutetun) henkilön toimesta Ennalta suunniteltuna ajankohtana Lattiatasolla hitaasti kävellen (visuaalisesti havainnointi, tarvittaessa mittalaittein) Toimenpiteitä vaativat kohteet merkittävä selkeästi Tarkastuksesta laaditaan raportti, joka luovutetaan varaston turvallisuudesta vastaavalle henkilölle Jatkuva valvonta Henkilöstö tekee osana omaa työtään Vahingoista ja havaitsemistaan vioista ja puutteista välitön raportointi esimiehelle ohjeistuksen mukaan Alla olevien muutosten jälkeen tulee varastossa suorittaa turvallisuustarkastelu: A) Trukin tyypin tai mallin muutos B) Yksikkökuorman käsittelyvälineiden tai käytettävien lavatyyppien muutos C) Käsiteltävien tavaroiden muutos D) Yksikkökuorman painon tai koon muutos E) Kuormakantovälineillä siirrettävän lavan ylittävän kuorman käyttöönotto F) Varastointilaitteiden vaurioiden jatkuva kasvu G) Välineistöä käyttävän henkilöstön muutos H) Varastointijärjestelmän läpivirtauksen muutos. OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN 5

6 Vaurioluokat ja mittaaminen Kuinka mitata ja luokitella vaurioita: Vaurio mitataan ja luokitellaan käyttäen apuna pääsääntöisesti 1 metrin metallimittaa ja työntömittaa. Muita mittauksessa käytettäviä apuvälineitä ovat mm. 1 metrin vatupassi, luotilanka, magneetit tai muut kiinnittimet. Rakenteen osat, jotka määritellään revenneeksi tai haljenneeksi, on aina korvattava. Mikäli tarkastettavassa kohteessa on useampia vaurioita, jokainen vaurio mitataan ja luokitellaan erikseen. Vihreä taso vaatii vain valvontaa Vihreä taso ilmaisee raja-arvoa, joka ei vaadi kuormituskilvessä olevan hyllystön kuormankantokyvyn alentamista tai korjaustoimenpiteitä järjestelmään. Tämä ilmaisee, että hyllystön osat ovat turvallisia ja käyttökelpoisia. Kyseiset osat on merkittävä sopiviksi käyttöön seuraavaan tarkastukseen asti, mutta ne on merkittävä uudelleen tutkittavaksi ja arvioitaviksi tulevissa tarkastuksissa. Vihreän tason ylitys aiheuttaa riskin hyllystöjärjestelmään. Oranssi riski vaarallinen vaurio, vaatii toimenpiteitä mahdollisimman pian Tämä havainnollistaa aluetta, jossa vaurio on liian vakava pienille huoltotoimenpiteille, mutta ei niin vakava, että hyllystön kuorma pitäisi välittömästi purkaa. Kun kuorma on poistettu vaurioituneen osan päältä, osan päälle ei saa lastata kuormaa ennen kuin tarvittavat korjaukset on suoritettu. Käyttäjällä on oltava menetelmä vaurioituneen hyllystön eristämiseksi käytöstä, jolla varmistetaan, että hyllystöä ei uudelleen käytetä ennen kuin tarvittavat korjaukset on suoritettu ja välineet on ilmoitettu turvallisiksi. Apuna voidaan käyttää esimerkiksi liimattavia lappuja, joissa on päiväys ja joissa ilmoitetaan, että hyllykköä ei saa lisäkuormittaa ennen korjausta. Kaikki hyllyköt, joiden vauriot ovat Oranssi riski -kategoriassa, on uudelleen määriteltävä Punainen riski -kategoriaan, jos korjaavaa työtä ei ole suoritettu neljän viikon sisällä alkuperäisestä merkinnästä. Punainen riski hyvin vakava vaurio, vaatii välittömiä toimenpiteitä Nämä ovat tilanteita, joissa on tunnistettu kriittisen tason vaurio, joka vaatii hyllystön kuorman purkamista välittömästi ja alueen eristämistä käytöltä, kunnes korjaukset on suoritettu. Normaalisti korjaustyöt käsittävät vaurioituneen osan korvaamisen. Käyttäjällä on oltava menetelmä vaurioituneen hyllystön eristämiseksi käytöstä, jolla varmistutaan, että hyllystöä ei käytetä ennen kuin tarvittavat korjaukset on suoritettu. Huom. Esimerkiksi tietty välikkö voidaan purkaa tarkastajan läsnä ollessa ja eristää käytöltä.!!! 6 OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN

7 Toimenpiteet!!! Hyllystö on vaurioitunut Hyllystön tarkastaja tai varastolaitteiden turvallisuudesta vastuussa oleva henkilö määrittää vaurion CEN koodien asettamien vaatimusten pohjalta Punainen riski Oranssi riski Vihreä Kaikki kuorma on välittömästi poistettava vaurioituneesta hyllystön väliköstä ja vaurio on korjattava ennen uudelleen käyttöä 1. Tunnista korjattava vaurio 2. Tilaa korvaava materiaali 3. Varmista, että mitään vaurioituneita alueita ei kuormata uudelleen, kun tavarat on poistettu 4. Tee tarvittavat korjaukset niin nopeasti kuin mahdollista Tallenna laajuus ja määritä seuraava tarkastus, joka tulee suorittaa 12 kuukauden sisällä Kaikki tarvittavat korjaukset on suoritettu tai kaikki vaurioituneet osat on vaihdettu Jos korjauksia ei ole suoritettu 4 viikon sisällä tai vaurion vakavuus kasvaa Kaikki tarvittavat korjaukset on suoritettu tai kaikki vaurioituneet osat on vaihdettu Jos vaurion vakavuus kasvaa Jos ei tapahdu muutoksia, jatka tarkkailua normaaleilla tarkastuksen tasoilla ja väliajoilla Uudelleen käyttöönotto Uudelleen käyttöönotto Jatka käyttöä OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN 7

8 Säädettävä kuormalavahylly Metallinen rakenne, joka koostuu pystyelementeistä ja vaakapalkeista, joiden korkeutta voidaan säätää. Se on erityisesti suunniteltu kantamaan kuormaa, joka muodostuu kuormankantovälineestä ja yksikkökuormasta. Pystyelementti koostuu kahdesta pystypalkista (1), diagonaaleista (2) ja vaakatuista (3). Tarkastuskohteet Pystypalkki Diagonaali Vaakatuki Jalkalevy Vaakapalkki Vaakapalkin varmistin Kuormituskilpi Turvavarusteet (sivu 14) OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN

9 1 Pystypalkki Muotoon prässätty profiiliteräs on osa pylväselementtiä, jonka tehtävänä on kantaa pystysuunnassa välikkökuorman paino. Profiileja on eri pituisia, paksuisia ja niiden kantavuus vaihtelee.!!! Jos vaurio ylittää hyllyn syvyyssuunnassa arvon 3 mm/1000 mm Jos vaurio ylittää hyllyn vaakapalkin suunnassa arvon 5 mm/1000 mm 3 5 VAURIOLUOKITUS Syvyyssuunnassa < 3 mm Hyllynsuunnassa < 5 mm Syvyyssuunnassa 3 6 mm Hyllynsuunnassa 5 10 mm Syvyyssuunnassa > 6 mm Hyllynsuunnassa > 10 mm Kuormaamattomana pystyelementti saa poiketa pystysuorasta maksimissaan H/350. Kuormattuna pystyelementti saa poiketa pystysuorasta korkeintaan H/200. (3500 mm korkean pystyelementin poikkeama saa olla kuormaamattomana enintään 10 mm luotisuorasta ja kuormattuna enintään 7 mm luotisuorasta). OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN 9

10 Diagonaali ja 2 3 Vaakatuki Diagonaalin (vinotuen) ja vaakatuen tarkoitus on jäykistää ja tukea pystyelementin rakennetta. VAURIOLUOKITUS 10 Taipuma < 10 mm Taipuma mm Pylväselementtien vaakaja vinotuissa ei saa olla yli 10 mm:n taipumia (mitattuna yhden metrin matkalta). 10 Taipuma > 20 mm 10 4 Jalkalevy Jalkalevyn tehtävä on tasata pylväselementin lattiaan kohdistuvaa pistekuormitusta ja pitää hyllystöä paikallaan. Hyllystö tulee kiinnittää lattiaan valmistajan ohjeiden mukaan. Pystypylvään maksimikiertymä saa olla kiinnitettynä maksimissaan 10. Mikäli pystypylväs ei palaudu itsestään alle toleranssin, kun kiinnitys avataan, on pylväs vaihdettava. Hyllyyn asennetut aluslevyt tulee myös tarkastaa. 10 OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN

11 !!! 5 Vaakapalkki Vaakapalkin tehtävänä on varastoinnin aikana kantaa palkkiparille varastoitava materiaali. Vaakapalkit muodostavat yhdessä pylväselementtien kanssa kantavan kehärakenteen. Vaakapalkki kiinnitetään korvakkeen kiinnityskynsin pystypylvääseen. Vaakapalkkien taipuma kuormitettuna ei saa ylittää arvoa L/200 eli pituus jaettuna 200:lla. Vaakapalkissa ei myöskään saa olla kiertymää tai pysyviä muodonmuutoksia. Esim mm:n vaakapalkki saa kuormattuna taipua enintään 14 mm. max L 200 VAURIOLUOKITUS L Taipuma kuormattuna < L/200 Taipuma kuormaamattomana < L/500 (max 3 mm) Taipuma kuormattuna > L/200 Taipuma kuormaamattomana > L/500 (yli 3mm) Mikä tahansa mekaaninen vaurio vaakapalkissa Vaakapalkissa on silmin havaittava kiertymä (> 1 /m) Hitsaussaumojen repeämä tai kiinnityskorvakkeiden vauriot Vakavat ruostevauriot OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN 11

12 6 Vaakapalkin varmistin Vaakapalkin varmistinta käytetään estämään vaakapalkin nouseminen paikoiltaan, kun hyllystöä käytetään. Tarkastuksen yhteydessä on tarkastettava tarvittavien varmistimien kunto ja paikallaolo. Kaikki puuttuvat varmistimet on korvattava heti. Vaakapalkkien lukitukseen saa käyttää vain valmistajan ohjeiden mukaisia varmistimia. VAURIOLUOKITUS Mikäli vaakapalkin varmistin puuttuu, katsotaan vaurioluokituksen olevan oranssi. Mikäli vaakapalkin varmistamiseen on käytetty muuta kuin valmistajan ohjeiden mukaista varmistinta, vaurioluokan katsotaan olevan oranssi (esim: pultit, naulat, ruuvit jne.) 12 OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN

13 A B!!! F C D E G H Kuormituskilven layout 7 Kuormituskilpi A symbolit (muoto ja väri) julkaisun Safety Signs and Signals Regulations mukaan Kuormituskilvet tarjoavat tärkeää tietoa välineiden turvallisesta käytöstä. Kaikki kuormalava hyllystöt on varustettava kuormituskilvellä. Kuormituskilvessä annettuja ohjeita on noudatettava. Mikäli hyllystöön tehdään muutoksia, tulee siihen hankkia toimittajalta muutosta vastaava kuormituskilpi. Mikäli hyllystöön tehdään toimittajan ohjeista poikkeavia korjauksia/muutostöitä, työn suorittaja vastaa uuden kuormituskilven antamisesta. B C D E F G lyhyt selostus suurin kuorma yhdelle tasolle vaakapalkkien jako korkeus ensimmäiselle vaakapalkille koko välikön suurin kuorma alue toimittajan tiedoille, kuten: nimi, logo, jne. Mikäli hyllystössä ei ole kuormituskilpeä, hyllystö ei täytä standardin vaatimusta. H seuraava tarkastuspäivä Lähtökohtaisesti hyllykalustetoimittajat eivät suosittele korjausta, vaan vaurioituneet osat tulee vaihtaa. OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN 13

14 8 Turvavarusteet Turvavarusteisiin liittyvää ohjeistusta löytyy lisäksi standardeista SFS-EN ja SFS-EN Pylväselementin törmäyssuoja Tarkoitus on suojata hyllystön päätyelementtiä törmäysvaurioilta. Kiinnitetään lattiaan vähintään neljällä kiila-ankkurilla, kuitenkin toimittajan ohjeiden mukaisesti. Törmäyssuoja on vähintään 400 mm korkea. Putoamissuoja Sijoitetaan työpisteiden ja kulkutunneleiden yläpuolelle. Tarkoituksena on estää esineiden putoaminen työpisteille tai kulkureiteille. Takasuojaverkko Asennettava yksipuolisen hyllyrivin taustaan, jonka takana on henkilöliikennettä tai työpiste. Tarkoituksena on estää esineiden putoaminen työpisteille tai kulkureiteille. VAURIOLUOKITUS Kaikissa edellä mainituissa elementeissä havaitut vauriot edellyttävät aina pikaista korjausta. Muiden hyllystöön liittyvien turvavarusteiden osalta noudatetaan edellä mainittua käytäntöä. Mikäli turvavarusteiden osalta on puutteita, niitä käsitellään edellä mainitun vaurioluokituksen mukaisesti. 14 OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN

15 Tarkastamisen dokumentointi Määräaikais- ja kuukausitarkastamisesta laaditaan kirjallinen pöytäkirja.!!! Pöytäkirjasta tulee käydä ilmi vähintään seuraavat asiat: Tarkastajan nimi Päiväys Yritys/varastotila Mitä on tarkastettu ja millä tavalla Hyllytyyppi/valmistaja/toimitusvuosi/hyllynosat Havaitut viat/puutteet sekä niihin liittyvät kuvat Tarkastuspöytäkirjan loppulausunto Korjauskehotukset/käyttökiellot Myös käyttäjien tekemät vikailmoitukset tulee dokumentoida, samoin ilmoituksen perusteella tehdyt toimenpiteet. Kaikki vauriot ja niiden aiheutumisen syyt tulisi selvittää. Selvityksen perusteella pyritään vähentämään tai poistamaan mahdollinen ongelma ja vaurion tapahtuminen uudelleen. Tarkastuslomakemalli OHJEET KUORMALAVAHYLLYSTÖN TARKASTAMISEEN 15

16 Varastokalusteiden tarkastus toiminta käytäntöön -hanke on opetushallituksen rahoittama ja sen päätavoitteena on kehittää varastoalalla olevien yritysten tietämystä varastoturvallisuudesta, sekä kehittää varastoalan ja varastoalaa kouluttavien organisaatioiden välistä yhteistoimintaa. Toisena päätavoitteena on varasto turvallisuuden lisääminen alalla painottamalla varastoturvallisuus koulutusta varastostandardeihin, käytäväturvallisuuteen, hyllystöjen asentamiseen, muuttamiseen ja tarkastamiseen liittyen.

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet

TUKES OPAS PAINELAITTEET TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Painelaitteet TUKES OPAS PAINELAITTEET Painelaitteet 1 2 Painelaitteet 1. Johdanto 1. Johdanto 2. Painelaitteiden tarkastuslaitokset 2.1 Yleistä 2.2 Ilmoitettu laitos 2.3 Pätevöintilaitos 2.4 Käyttäjien tarkastuslaitos

Lisätiedot

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen

FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen SOP # FCX-02 FCX ammattiterveyden ja -turvallisuuden osasto Korjattu versio # 3 Korvaa version 2/13/09 X Korkea Keskinkertainen Korkean paikan työskentelykäytännöt Tehtäväriski Matala Ei tietoa Korjauspäivä:

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 2/2009

Työturvallisuusohje STO 2/2009 Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 2/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002), Sähköturvallisuuslaki

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa

TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Turva-automaatio prosessiteollisuudessa TUKES OPAS TURVA-AUTOMAATIO PROSESSITEOLLISUUDESSA Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Turva-automaatio prosessiteollisuudessa Prosessilaitosten ja prosessien

Lisätiedot

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR

ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR ASENNUSOHJE RAKENNUSTELINE RT 1400 & RT 1400XR RAKENNUSTELINE RT 750 & RT 750XR PORRASTELINE ST 1400 ASENNUSTELINE FT 750 & FT 750XR SC1809 12 EN 1298 - IM - fi TURVALLISUUTTA JOKA ASKELEELLA wibeladders.fi

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46. Työsuojeluhallinto. Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Työsuojeluhallinto Väkivallan uhka työssä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 46 Väkivallan uhka työssä Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-095-6 ISSN 1456-257X

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015

URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA OSA YKSI TURVALLISUUSOPAS TAMMIKUU 2015 URAKOITSIJAN TYÖTERVEYS- JA TURVALLISUUSOPAS OSA YKSI TAMMIKUU 2015 Erääntyy 1. helmikuuta 2016 Voimassaoloajan päättyessä tuhoa kaikki ennen erääntymispäivää ja sen sisällä julkaistut kopiot ja viittaa

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5

1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (26) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 JOHDANTO... 5 3 YLEISTÄ... 5 3.1 YTM-asetuksen tavoite... 5 3.2 YTM-asetuksen soveltaminen... 6 3.3 Ehdottaja vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta...

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05

Tarkastus & Huolto. Leikkikentät ja aukiot. Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05 Tarkastus & Huolto Leikkikentät ja aukiot Eurooppa-normien EN 1176 1177 mukaan 2006-05 Uudet normit Koko Eurooppaan Tammikuun 1. päivästä 1999 lähtien pätevät leikkivälineiden uudet normit. Ne ovat hyvin

Lisätiedot

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija:

www.actsafe.se 1 Copyright ActSafe Systems AB Jakelija: Jakelija: Copyright ActSafe Systems AB Act Safe Systems AB Sagbäcksvägen 13 SE-437 31 Lindome Ruotsi Puhelin +46 31 65 56 60 Faksi + +46 31 65 56 69 info@ actsafe.se www.actsafe.se www.actsafe.se 1 Copyright

Lisätiedot

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO

PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO TUKES OPAS PAINELAITTEIDEN KUNNOSSAPITO Painelaitteiden kunnossapito 1 2 Painelaitteiden kunnossapito Painelaite on rakennettava ja sijoitettava ja sitä hoidettava, käytettävä ja tarkastettava niin, ettei

Lisätiedot

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito

TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito TUKES OPAS KODIN SÄHKÖLAITTEISTON KUNNOSSAPITO Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Sähkölaitteiden korjaus on sähköalan ammattilaisten työtä. Kodin sähkölaitteiston kunnossapito Kodin sähkölaitteiston

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011

KATAKRI. Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö. versio II, 2011 KATAKRI Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö versio II, 2011 Sisällysluettelo Puolustusministeriön kansliapäällikön saate KATAKRI:n ensimmäiseen versioon... 2 Kansallisen turvallisuusviranomeisen

Lisätiedot

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007

Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Ohje 2007 Sprinklerilaitteiston kunnossapito-ohjelman laadintaohjeet Kunnossapito-ohjelmaa laadittaessa tulee tästä laadintaohjeesta huomioida vain ne kohdat, jotka liittyvät laadinnan kohteena olevaan sprinklerilaitteistoon

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011

Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011 Sähköasennustöiden taso uusissa pienrakennuksissa, projektin loppuraportti 2011 Roger Kanerva, Timo Iholin, Markku Suvanto 101VA010 1 SÄHKÖASENNUSTÖIDEN TASO UUSISSA PIENRAKENNUKSISSA, PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle

Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus. Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Tietoturvallisuuden hallinnan suunnittelu ja toteutus Projektiopas valtionhallinnon organisaation tietoturvallisuudesta vastaavalle Kirsi Nurmi, 2011 Kirsi Nurmi Järvenpää 2011 ISBN 978-952-92-9055-0 (PDF)

Lisätiedot

S60. Käyttöohjekirja

S60. Käyttöohjekirja S60 Käyttöohjekirja HYVÄ VOLVON OMISTAJA KIITÄMME TEITÄ VOLVON VALITSEMISESTA. Toivoimme, että saatte useiden vuosien ilon Volvolla ajamisesta. Auto on suunniteltu Teidän ja matkustajienne turvallisuutta

Lisätiedot

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö

Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet. Suositus L11/2013. Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Suositus L11/2013 Kaukolämpö Kaukolämpöjohtojen suunnittelu- ja rakentamisohjeet Energiateollisuus ry 2013 ET-Kaukolämpökansio 2/6 Energiateollisuus

Lisätiedot