Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut alkaen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen"

Transkriptio

1 1 Liite 4/Perusturvaltk YLI-IIN KUNTA Perusturvalautakunta YLI-II Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut alkaen SOVELTAMISALA JA YLEISET PERUSTEET

2 2 Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista peritään maksu palvelujen käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Sosiaalihuoltolain 17 :ssä ja kansanterveyslaissa tarkoitetuista sosiaali- ja Terveyspalveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria määrättäessä Noudatetaan, mitä niistä on säädetty ja tässä taksassa määrätty. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yleiset perusteet on säädetty asiakasmaksulailla ( 734/92 ) ja asetuksella ( 912/92 ) sekä niihin tehdyillä muutoksilla ( 1646/92, 1648/93, 290/97, 772/98, 1308/99, 1309/99, 1222/00 ja 1168/01 sekä 1231/01 ). Laki sosiaalihuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (387/2008) ja sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d :n muuttamisesta. Kunnassa peritään asiakasmaksut kulloinkin voimassa olevan maksulain ja asetuksen mukaisin perustein huomioiden maksukohtaiset enimmäismäärät. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tässä taksassa käytettyjen käsitteiden määrittely: 1) Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai johon palvelu kohdistuu. Kotihoidossa ja lasten päivähoidossa palvelujen käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat. 2) Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia. 3) Hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää ja sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia laitoksesta lähtöpäivä mukaan luettuna. 4) Kotona annettavalla palvelulla ( kotihoidolla ) tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83 ) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain 14 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen päävastuualueen johtosäännössä on määräykset päätösvallasta maksujen määräämisestä. KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT Jatkuva kotihoito = kuukausimaksu

3 3 Kotihoidon jatkuvasta, säännöllisestä palvelusta peritään seuraavan taulukon mukaisesti maksuprosentin osoittama määrä ( kuukausimaksu ) tulorajan /kk ylittävältä osalta käyntitiheydestä riippuen: Henkilömäärä 1x vko 2-3x vko 4-5x vko 6-7x vko Bruttotuloraja 1 15 % 20 % 25 % 35 % % 16 % 19 % 22 % % 12 % 15 % 18 % % 11 % 13 % 15 % % 9 % 11 % 13 % % 7 % 9 % 11 % 2585 lisähenkilöt 316 Jatkuvasta kotihoidosta ( kotipalvelu ja kotisairaanhoito ) laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään annettavat palvelut. Niistä palveluista, jotka eivät sisälly hoito- ja palvelusuunnitelmaan peritään erillinen maksu, esim. lääkärin suorittama kotikäynti. Kuukausimaksu määrätään uudelle asiakkaalle n. 1 kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta palvelun vakiinnuttua. Kotihoidon katsotaan olevan jatkuvaa ja säännöllistä ja tulevan kuukausimaksun piiriin silloin, kun palvelua annetaan vähintään kerran viikossa. Tilapäinen kotihoito ( kotipalvelu ja kotisairaanhoito ) Muutoin kuin jatkuvasta palvelusta peritään käyntimaksu. Tilapäisen kotihoidon maksuun eivät vaikuta asiakkaan tulot, vaan maksu on kaikille sama tuloista riippumatta. Muun henkilön suorittama kotipalvelu kotikäynti: Alle 2 tuntia käynti/työntekijä 10, tuntia käynti/työntekijä 16,50 yli 5 tuntia käynti/työntekijä 24,70 Lyhyitä käyntejä, jotka kestävät alle 20 min. lasketaan yhdeksi käynniksi 2 3 kerralta. Kertakäynnit viikonloppuisin Alle 2 tuntia käynti/työntekijä 13, tuntia käynti/työntekijä 20,60 yli 5 tuntia käynti/työntekijä 30,90

4 4 Tilapäisestä kotisairaanhoidosta Lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä peritään /käynti muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä 8,70 /käynti. Kotisairaanhoidosta ei peritä erikseen maksua henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotipalvelua. Jatkuvan kotisairaanhoidon maksu on 14,00 /kk Hoitotarvikemaksua ei peritä kotisairaanhoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta. Mikäli kotihoidon tarve erityisistä syistä pitkäaikaista, voidaan tapauskohtaisesti käyttää kuukausimaksutaulukkoa. Kotihoidon maksua ei peritä tehostetusta perhetyöstä, perhepäivähoitajan sairausloman sijaisuuksista. Sosiaalihuollon palveluista määrätyn maksun perimättä jättäminen tai alentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 11 :n perusteella. TUKIPALVELUT Ateriapalvelut Suoritehinta vuonna ,40 Aamiainen palvelukeskuksessa 0,5 suoritetta 2,20 Aamiainen, annospakattu ateria ja astiahuolto 0,75 suoritetta 3,30 - kotihoidon asiakkaat - muut asiakkaat esim. palvelukeskus Lounas palvelukeskuksessa 1 suorite 4,40 Lounas palvelukeskuksessa, vanhusten ateria 1,25 suoritetta 5,50 - esim. soseutettu ruoka Lounas annospakattu ateria ja astiahuolto 1,5 suoritetta 6,60 esim. kotiin kuljetettu ateria - jos ateria ei sisällä leipää ja maitoa 5,75 Yhdistetty päivällinen ja iltapala 1,2 suoritetta 5,30 Päivällinen, annospakattu ateria ja astiahuolto 1 suorite 4,40

5 5 kevyempi ateria kotiin kuljetettuna kotihoidon asiakkaat Päivällinen palvelukeskuksessa 1,25 suoritetta 5,50 Päiväkoti aamupala 0,35 suoritetta 1,55 aamu- ja välipalatarvikkeet 0,4 suoritetta 1,80 välipala 0,35 suoritetta 1,55 lounas 0,7 suoritetta 3,10 Toimintakeskus lounas 1 suorite 4,40 kahvi ( sis. leivonnaisen ) 0,2 suoritetta 0,90 Ateriapaketti 13,65 Jos palvelukeskuksessa asuva henkilö ottaa säännöllisesti kaikki päivän ateriat ja kahvit (yht. 3,1 suoritetta) on hinta yhteensä 13,65 Mainitut luvut kerrotaan 1,5:llä toteutettaessa erikseen erityisruokavaliota. Vierasateriat / Palvelukeskus - lounas 6,60 - kahvi ja leivonnainen 1,90 - kahvi ja voileivät / täytekakku 2,70 MUUT TUKIPALVELUT Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Omavastuuosuus on linja-autotaksan mukainen. Kehitysvammaisten päivätoiminta Päivätoimintamaksu on Lisäksi peritään aterioista erillinen korvaus Kehitysvammaisten ylläpitomaksu on 30,00 /pv 11,50 /pv Tilapäishoidon maksut Vammaisten ja kehitysvammaisten tilapäishoidosta peritään 21,30 /vrk ja alle 16 vuotiaalta 10 euroa vuorokausi, paitsi hoidettavan kotona tapahtuvasta perhehoidosta ei peritä korvausta.

6 6 Vammaisten ja kehitysvammaisten osavuorokautinen ylläpito yli 16 v. 10,65 /pv Omaishoitajan lakisääteisen vapaa-ajan (3 pv/kk) aikana tapahtuvasta hoidosta peritään hoitomaksuna 10,60 pv Omaishoidettaville kotona annetusta palvelusta lakisääteisen ajan ylittävältä osalta (ei säännöllisen kotipalvelun asiakas) 15/pv Muulta ajalta asiakasmaksulain mukainen maksu, tai maksukaton tultua täyteen 32,50 pv 15 /pv. Perhetyö Perhetyöntekijän kertakäynti 1-4 tuntia yli 4 tuntia 6,20 /tunti 9,30 /käynti Sosiaalihuoltolain ( SHL ) mukainen kuljetuspalvelu Omavastuuosuus linja-autotaksan mukainen. Euromääräinen yläraja yhdensuuntaisissa matkoissa on 45. Asiointi - tilapäinen asiakkaiden asioiden toimitus Esim. kaupassa tai apteekissa käynti 7,00 /kerta Saattajapalvelu esim. asiointi ja lääkärissä käynti - oman kunnan alueella 9,00 /kerta - kunnan ulkopuolella 17,00 /kerta Turvapuhelin - tavallinen 12,00 /kk - lisälaitteilla ( ovihälytin, hellavahti yms. ) 14,00 /kk Saunapalvelu 6,00 /kerta Vaatehuolto - pyykki asukkailta 2,50 /kg - pyykkikoneellinen palvelukeskuksessa 6,20 /kerta Hygieniamaksu Palvelukeskuksen asukkaat 8,00 /kk Hoitotarvikemaksu Peritään asiakkaalta, jotka tarvitsevat hoitotarvikkeita 5,15 /kk

7 7 LASTEN PÄIVÄHOIDON KORVAUSLUOKAT Päivähoitomaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu asetus täydentää lakia. Päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama markkamäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Maksuprosentit ja tulorajat: Perheen koko Tuloraja Korkein henkilöä euroa maksukuukaudessa prosentti , , , , ,9 lisähenkilö 117 Lapsen päivähoitomaksua voidaan periä korkeintaan 254 euroa kuukaudessa. Alin mahdollinen perittävä maksu on 23 euroa kuukaudessa. Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, toisesta lapsesta maksetaan sama maksu kuin ensimmäisestä ja seuraavista lapsista 20 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen toisen päivähoidossa olevan lapsen maksua määrättäessä otetaan kuitenkin käyttöön erillinen korkein perittävä maksu, joka on enintään 229 euroa kuukaudessa. Tällöin perheen ensimmäisen ja toisen lapsen maksu on yhtä suuri 229 euron tasoon saakka. Ensimmäisen lapsen maksun ollessa tätä suurempi jää toisen lapsen maksu 229 euroon. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Toisen tai sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Osapäivähoidosta peritään edelleen hoitoaikaan suhteutettu alempi maksu kunnan päättämin perustein. Päivähoitomaksu peritään 11 kalenterikuukaudelta toimintakauden aikana. Päivähoitomaksupäätös on voimassa aina kolme kuukautta, ellei perheen tulotai työolosuhteissa tapahdu olennaista muutosta esim. (työttömyys) tai perheen koko muuttuu niin muutos tehdään jo sille laskutuskaudelle.

8 8 Kun lapsen päivähoitotoiminta alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden ja hoitopäiviä on enintään 10, maksu on puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 pv, maksu on puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, hoitomaksua ei peritä. Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenteri-kuukauden hoitopäivät, niin maksuna peritä puolet hoitomaksusta. Päivähoitosuhde ei kuitenkaan katkea. Esikoululaisen maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta. Lisäksi esikoululaisten kohdalla huomioidaan osapäivähoidon vaihtoehto 3 vuorotyöläisen hoitopäivähyvitys. Osapäivähoito ja poikkeava hoitoaika Osapäivähoidon tai poikkeavan hoitoajan päivähoitomaksua määritettäessä käytetään yhtä seuraavista vaihtoehdoista. 1. Jos lapsi on päivähoidossa säännöllisesti enintään 5 tuntia / päivä, on päivähoitomaksu 60 % kokopäivähoidon maksusta 2. Jos lapsi on päivähoidossa enintään 50 tuntia kahdessa viikossa, päivähoitomaksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta 3. Jos lapsella on hoitopäiviä esim. vanhemman vuorotyöstä johtuen vähemmän kuin toimintapäiviä kuukaudessa, määräytyy päivähoitomaksu seuraavan taulukon mukaisesti. Lapsi hoidossa / kk Perittävä maksu 1-8 pv 40 % kokopäivähoidon maksusta 9-13 pv 60 % kokopäivähoidon maksusta pv 80 % kokopäivähoidon maksusta yli 17 pv täysi kokopäivähoidon maksu Vanhemmat valitsevat arvioitujen hoitopäivien mukaisen prosenttimäärän kokopäivähoidon maksusta. Ilmoitetut hoitopäivät ovat sitovia Jos ilmoitettuhoitopäivä muuttuu sairaspäiväksi tai muuksi poissaoloksi, se merkitään läsnäolopäiväksi Jos hoitopäiviä on enemmän kuin maksupäätöksessä, hoitomaksu on täysi kokopäivähoidon maksu kyseiseltä kuukaudelta. Koululaisen aamu- ja iltapäivähoito on 42,05 / kk. Tilapäishoitoa ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa annetaan mikäli hoitopaikoissa on tilaa.

9 9 Tilapäishoidosta peritään maksua seuraavasti: Yli 5 tuntia kestävästä hoidosta peritään 16,00 / pv ; sisaruksilta 2,00 / pv Alle 5 tuntia kestävästä hoidosta 9,600 / pv, sisaruksilta 2,00 / pv IKÄIHMISTEN ASUMINEN Palvelu- ja tukiasunto vuosittain tarkistettava kohtuullinen vuokra Palvelukeskus Jokiranta 13,25 / m2 / kk, asukkaalla on oikeus käyttää yhteisiä tiloja. Sähkö-, vesi- ja saunamaksut sisältyvät vuokraan. Vuokran neliöhinnan päättää yhdyskuntatekninen lautakunta. TERVEYSKESKUSMAKSUT Muutokset terveydenhuollon maksuihin. Valtioneuvoston päätöksen mukaan seuraavasti: Terveyskeskuksen avosairaanhoito 13,70 Perusterveydenhuolto käynnistä peritään käyntimaksu kolmelta (3) käyntikerralta 13,70 /kerta. Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta. Maksut kerryttävät maksukatoa. Fysioterapia 7,50 Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään omavastuuosuutena 7,50 /hoitokerralta. Maksua ei peritä alle 18 v. Maksu peritään myös rintamalisän saajilta normaalista fysioterapiasta. Veteraanikuntoutuksesta ei peritä maksua. Maksu kerryttää maksukattoa. Maksukaton tultua täyteen annetusta hoidosta ei peritä maksua Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavasta laitoskuntoutuksesta peritään 11,30 /hoitokerta Maksu saadaan periä kuitenkin enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksukaton tultua täyteen maksua ei peritä.

10 10 Jalkahoito 7,50 Sarjassa annettavasta jalkahoidosta peritään omavastuuosuus hoitokerralta. Maksu voidaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa Maksua ei peritä alle 18 vuotiailta. Maksu kerryttää maksukattoa. Maksukaton tultua täyteen annetusta hoidosta ei peritä maksua. Jalkojenhoidosta peritään omavastuuosuus myös rintamalisän saajalta, jos jalkojenhoito ei ole veteraanikuntoutusta. Lääkinnällinen toimintaterapia, puheterapia, fysioterapia tai muusta vastaavasta hoidosta Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavasta fysio- tai toimintaterapiasta ja puheterapiasta peritään 7,50 /hoitokerta 7,50 Ei alle 18 -vuotiailta Maksu kerryttää maksukattoa. Lyhytaikainen laitoshoito 32,50 Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 32,50 hoitopäivältä. Alle 18-vuotiailta peritään laitoshoitomaksua vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen 15 hoitopäivältä. Pitkäaikainen laitoshoito ja käyttövara Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka voi olla enintään 82 % hoidossa olevan kuukausituloista. Maksu on määrättävä siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 97. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Asiakasmaksuasetuksen mukainen 97 vähimmäiskäyttövara on määrättävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Päivätoiminta klo 8 14 Osapäivätoiminta 15 /päivä 8 /pv

11 11 ja yöhoito 15 /yö Jos henkilöllä on hoidollisista syistä tarkoituksenmukaista olla joko terveyskeskuksessa, sairaalassa taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), häneltä peritään 15 vuorokaudessa. Psykiatrian toimintayksikössä enintään 15 /hoitopäivä 15 Maksua ei peritä kehitysvammaistenerityishuollosta annetun lain tarkoittamasta erityishuollosta, polikliinisestä päihdehuollosta, eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitetusta suojatyöstä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, kun hoitopäiviä on terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä kertynyt yli seitsemän (7) vuorokautta kalenterivuonna Maksu kerryttää maksukattoa. Kuntoutushoito 11,30 Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta ja kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään yhdeksän 11,30 hoitopäivältä. Maksu kerryttää maksukattoa. IV-lääkehoito 7,50 - laitoksesta haettuna suonensisäinen lääkehoito on 7,50 /vrk peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta Maksukatto Maksukatto on vuoden 2010 alusta 633. Maksukattoa ja vapaakorttia koskeviin säännöksiin ei tule muutoksia vuoden 2011 alusta. Vuonna 2011 kaikkien palvelun käyttäjien kertymäkausi alkaa ja päättyy Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 15 /pv Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Maksukaton ulkopuolella ovat maksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta.

12 12 Maksukaton ulkopuolella ovat myös maksut, jotka korvataan toimeentulotukilain nojalla. Käyttämättä jäänyt tai peruttamatta jätetty palvelu 33,80 Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin tai suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottajasta peritään 15-vuotta täyttäneiltä 27 maksu. Maksu ei kerrytä maksukattoa. Maksu lääkärintodistuksesta ja hammaslääkärin todistuksesta A. Maksulliset todistukset ja lausunnot ja niihin liittyvät poikkeukset B-lausunnot 33,80 Niistä B-lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, peritään maksu. B-lausunto tulkitaan hoitoon liittymättömäksi silloin, kun se kirjoitetaan eläke-etuuksia sekä erityiskorvattavia lääkkeitä varten ja yleensä kuntoutusta (paitsi ns. lääkinnällinen kuntoutus mukaan lukien rintamaveteraanien kuntoutus) varten. Edelleen hoitoon liittymättömiä B-lausuntoja ovat esim. verotus tai vakuutusetuuden saamista varten taikka yleensä potilaan/ asiakkaan pyytämiä muita kuin edellä lueteltuja tarkoituksia varten lausunnot esim. viranomaisia varten tai vahingon aiheuttajilta vaadittavaa korvausta varten B-lomakkeelle laadittu lausunto. T-lausunto/todistus 33,80 T-lausunnosta tai vastaavista (esim. oppilaitosten lomakkeet) lausunnoista peritään aina todistusmaksu. Myös puolustusvoimia varten kirjoitettavasta lausunnosta (T- tai SA Lääk lomake) peritään todistusmaksu silloin, kun lausunto kirjoitetaan muulloin kuin kutsuntatarkastuksen yhteydessä (esim. haettaessa suorittamaan asevelvollisuutta vapaaehtoisena). Kutsuntatarkastuksessa (joukkotarkastuksessa tai kutsuntatilaisuudessa) kirjoitettavasta SA Lääk lausunnosta ei peritä maksua. Jos kutsuntatarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan T-lausunto tai lääkärintodistus ajokorttianomusta varten. Vastaavasti maksullisia eivät ole koululaisten terveystarkastuksen yhteydessä kirjoitettavat lausunnot/todistukset. E-lausunto 33,80 E-lausunto on aina maksullinen

13 13 Ajokorttitodistus 40,70 Ajokorttihakemusta varten kirjoitettava lääkärintodistus on aina maksullinen C-todistus 33,80 Erilaisten tukien (esim. lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuet) hakemista varten tarvittava C-todistus maksaa 27. Salmonellatodistus 10 Työpaikkaa varten tarvittavasta todistuksesta peritään 10. Opiskelua varten tarvittava todistus on ilmainen Rokotustodistus 27 Rokotustodistus on maksullinen (27 ) esim. silloin, kun se kirjoitetaan rokotuksesta, joka annetaan ulkomailla työskentelyä tai ulkomaille matkustamista varten. Joukkorokotuksen yhteydessä annettava todistus on maksuton. Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto 27 Oikeustoimikelpoisuutta koskevalla lausunnolla tarkoitetaan esim. testamentin tekoa tai avioliittolupaa. Lausunnosta peritään 27 :n maksu. Muut oikeusviranomaisille menevät lausunnot 25,73 Kaikki oikeusviranomaisia / oikeudenistuntoa varten kirjoitettavat todistukset ja lausunnot (esim. pahoinpitelyvammoista ja väkisinmakaamisesta) ovat maksullisia (25,73 ). Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen perusteella, on palkkio kuitenkin 16,25. Todistus matkatoimistoa varten 27 Todistus sairaudesta, joka estää matkalle lähdön tai on aiheuttanut sen keskeytyksen, on maksullinen (27 ). Muut todistukset 9-27 Auraustodistus, todistus asunnonhakua varten (9 ) ja lausunto terveydentilasta (27 ). Holhoustoimiasioissa asianomaisen henkilön omasta tai hänen omaisensa aloitteesta annettavasta lääkärinlausunnosta peritään 31,50 :n maksu.

14 14 B. Maksuttomat todistukset ja lausunnot Maksuttomia todistuksia ja lausuntoja ovat edellä lueteltujen poikkeuksien lisäksi: Todistukset sairaanhoidon tms. järjestämiseksi: - Sva- todistus ja svb- todistus työntekijän sairauslomaa varten - SE-todistus työntekijän sairaslomaa tai sairaan lapsen hoitolomaa varten, - Todistus sairauden vuoksi saattajasta/muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeellisuudesta, - Lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten (esim. M1 -lomake ja normaalit sairaalalähetteet), - Lausunto raskauden keskeyttämistä varten (R1 -lomake, olipa syy mikä tahansa laissa mainittu). - ns. nuorison terveystodistus, - Äitiysneuvolatoimintaan liittyvä todistus jälkitarkastuksesta, - Kuolintodistus. Maistraatin pyynnöstä annettu lääkärinlausunto edunvalvonnan selvittämistä varten on maksuton (holhoustoimilaki 442/ ). Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävät maksut 1. annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään perusmaksua 9,60 hammaslääkärin käynniltä. Suuhygienistin käynnin perusmaksu on 7,50. Erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta peritään perusmaksu 13,90 käynniltä. Maksut peritään 18-vuotta täyttäneiltä. Käyntimaksujen lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut: 1. Tutkimukset a ) Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta 6,20 b ) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista - hammaskuvalta 6,20 - leukojen ja koko hampaiden panoraamaröntgenkuvauksesta 13,70 2. Ehkäisevä hoito

15 15 Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 6,20 3. Sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuunottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: vaativuusluokka maksu 0 2 6, , , , ,20 4. Proteettiset toimenpiteet a ) proteesin huolto - pohjauksella 40,00 - proteesin korjaus 27,40 b ) akryyliosa- ja kokoproteesi 133,70 c ) kruunut ja sillat hampaalta 133,70 d ) rankaproteesi 162,40 Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut peritään 18-vuotta täyttäneeltä. Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Toimenpiteistä ja euromääräisistä maksuista toimitetaan vastaavalle hammaslääkärille luettelo. Sairaankuljetus 9,25 Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi kuuluva sairausvakuutuslain 10 :ssä säädetty matkakustannusten omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on alusta 9,25 ja vuotuinen omavastuuosuus 157,25. Kansaneläkelain järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukainen omavastuuosuus on yhdensuuntaiselta matkalta 9,25 ja vuotuinen omavastuuosuus on 157,25.

16 16 Sairaankuljetuksen ja muiden matkakustannusten omavastuuosuudet eivät kerrytä maksukattoa. Työterveyshuollon maksut Terveystarkastukset, työpaikkakäynnit, toimintasuunnitelmat, ryhmätilaisuudet Lääkäri alkava 20 min 36,00 Psykologi alkava 20 min 33,00 Terveydenhoitaja alkava 20 min 25,00 Fysioterapeutti alkava 20 min 25,00 Sairaanhoitokäynnit Lääkäri alkava 20 min 40,00 Lääkäri alkava 40 min 75,00 Lääkäri alkava 60 min 110,00 Terveydenhoitaja 15 min 20,00 Muut maksut Lääkärin puhelinaika 18,00 Peruuttamaton poisjäänti (lääkärissä käynti) 38,00 Todistusmaksut terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton mukaisesti. Laboratoriomaksut Kelan hinnastojen mukaisesti. Röntgen- ja ultraääni- yms. tutkimusten hinnat sekä erikoislääkärin konsultaatiot todellisten kustannusten mukaisesti. Oulun seudun yhteispäivystyksen terveyskeskusmaksut Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä ja laskut lähetetään kotiin. Arkisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin ja pyhäpäivinä jokaiselta käynniltä 27,40 Arkisin klo oma terveyskeskus lähettää terveyskeskuslaskun kotiin 13,70 OHJEET HOITOTARVIKE- JA HOITOVÄLINEJAKELUSTA

17 17 Periaatteet Hoitotarvike- ja hoitovälinejakelusta ei ole olemassa säädöksiin perustuvia velvoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto ovat antaneet ja yhteisen yleisluontoisen suosituksen terveyskeskusten hoitotarvike- ja hoitovälinejakelusta. Hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan ainoastaan pitkäaikaiseen, yli 3 kuukautta kestävään tarpeeseen. Tiloissa, joissa tarve on pysyvä, sekä diabetes-, dialyysi-, avannetarvikkeiden ja virtsaamisapuvälineiden kohdalla tarvikkeita voidaan jakaa heti tarpeen ilmettyä. Muissa tapauksissa asiakas otetaan jakelun piiriin vasta tarpeen kestettyä vähintään kolme kuukautta. Hoitotarvikkeiden ja välineiden luovuttamisen edellytyksenä tulee olla lääkärin toteama sairaus. JAETTAVAT TARVIKKEET JA VÄLINEET: Virtsaamisapuvälineet ja inkontinenssitarvikkeet kertakäyttö katetri, virtsapussit, virtsankerääjät ja siihen liittyvät tarvikkeet Vaipat, verkkohousut ja vuodesuojat, kertakäyttöinen poikkilakana, runsaasti kasteleville, tippasuojat vain leikkausten jälkeen. Saattohoidossa oleville tarpeelliset hoitotarvikkeet Avannepussit, laatat, korkeintaan 4 kpl/viikko Dialyysitarvikkeet diabetestarvikkeet hoitosuunnitelman mukaan Verensokeriliuskat Alla mainittujen määrien lisäksi liuskoja annetaan tarpeen mukaan yksilöllisesti hoidon opetusvaiheessa sekä ongelmatilanteissa korkeintaan kolmen kuukauden ajan, sen hetkisen lääkärin/diabeteshoitajan kanssa sovitusti. Dieettihoitoinen DM: ei liuskoja Tablettihoitoinen DM liuskaa/vuosi II -tyypin diabetes kombinaatio- tai iltainsuliinihoito liuskaa/vuosi I tyypin DM ja muut monipistoshoidossa olevat liuskaa/vuosi Erittäin ongelmallinen 500 liuskaa/vuosi Lapset alle 18 vuotta sekä raskautta suunnittelevat tai raskaana olevat naiset ajoituksetta Haavanhoitotarvikkeet kolmen kuukauden jälkeen, kun lääkäri on todennut haavan krooniseksi Muut tarvikkeet; letkuruokinta-, nestetiputus-, injektio-, tracheostomia- ja imutarvikkeet

18 18 Seuraavat tarvikkeet eivät kuulu jakelun piiriin Inkontinessitarvikkeista: Kroonikkovaipat, pikkuvaipat, vuoteensuojat (muoviset), patjansuojat (muoviset), yms. Henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet: käsineet, pesukintaat, -laput, ruokalaput, selluvanut, imupillit, nokkamukit. Haavahoito: - apteekista saatavat liuokset esim. boorivesi-, keittosuola-, vetyperoksidiliuos yms. Vakuutuksen korvaamat tarvikkeet. Kuulokojeparistot Maksut ja ohjeet otetaan käyttöön

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2016 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut

TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT. Avoterveydenhoidon maksut Perusturvalautakunta 65 19.12.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudet asiakasmaksut 1.1.2014 Ptltk 65 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuissa noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen

Asiakasmaksulain ja asetuksen mukaiset laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakasmaksut alkaen lautakunta 20.12.2017 liite nro 2 (1/7) Asiakasmaksulain ja laitoshoidon ja terveydenhuollon avohoidon asiakas 1 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 683,00 Terveyskeskusmaksu (lääkäri, käyntimaksu) ei peritä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 LUKIEN (AMA = asiakasmaksuasetus 912/1992) Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.11.2014, 156 TERVEYSPALVELUJEN MAKSUT 1.1.2015 AMA 7 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Soteltk 26.1.2016 6 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut tulevat voimaan 1.2.2016. Tulojen mukaan määräytyvät maksut tarkistetaan 1.2.2016. Avopalvelujen

Lisätiedot

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä:

122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen. Esitys Sosiaali- ja terveysjohtaja Markus Hemmilä: ROVANIEMI Perusturvalautakunta KAUPKIRJ: 1160 /2013 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 25.11.2014 Sivu 1 122 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2015 alkaen Lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN TERVEYDEN- JA AVOSAIRAANHOIDON SEKÄ ERIKOISSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Terveydenhuollon asiakasmaksut tarkistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 23.10.2014 annetun valtioneuvoston

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 1 SOSIAALITYÖ LASTENSUOJELU Lastensuojelun asiakkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän

Lisätiedot

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä

1 1) 1) Maksuprosentin Maksuprosentin 1.1.2015 osoittama euromäärä osoittama euromäärä PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMESSA 1.1.2015 lukien 1.1.2014 1.1.2015 Jatkuva ja säännöllinen kotipalvelu ja kotisairaanhoito * vähintään yhtenä päivänä viikossa Jäljempänä mainitun maksuprosentin

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT. Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Joensuu/Kontiolahti/ Joensuu/Kontiolahti/ 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN TERVEYSPALVELUT Maksut v. 2013 Maksut v. 2014 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 13. TERVEYSKESKUKSEN AVOHOIDON MAKSUT 13.1. Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelumaksu - maksuja ei saa

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito

ASIAKASMAKSUT Säännöllinen kotihoito ASIAKASMAKSUT 2016 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAKISÄÄTEISET ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Maksukatto (L 6 a ) 679,00 691,00 1 Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 402 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2017 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen muuttuneet asiakasmaksut alkaen 1 (5) 1 MUUT AVOSAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT 31.12.2017 saakka 1.1.2018 lukien Lääkärintodistus tai - lausunto Lääkärintodistus ja lausunto Maksullisuus riippuu todistuksen / lausunnon laadusta. Ks. tarkemmin

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 Palvelu Maksu / Tuloraja 2014 Maksu / Tuloraja 1.1.2015 alkaen Korotusperuste VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 41,70 15.9.16 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 20,90 15.9.16 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 Kunnanhallitus 9.12.2013 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2014 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50

Yksilökohtainen fysioterapia hoitokerta 8,80 11,50 LIITE 26 PERUSTURVALAUTAKUNTA 9.12.2015 60 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 alkaen: Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 16,10 20,90 - sairaanhoitajakäynti

Lisätiedot

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk

11-20 tuntia/kk. 5-10 tuntia/kk JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 (keltaisella merkityt muutoksia/tarkennuksia) Sosiaalihuoltolain (388/2008) mukaisista palveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita

TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Voimassa alkaen, ellei toisin mainita TERVEYSPALVELUIDEN MAKSUT Terveyskeskusmaksut vuosimaksu * 35,30 17.12.15 41,70 voimassa kalenterivuoden käyntimaksu * 17,70 17.12.15 20,90 jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalveluliikelaitos Jytan terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt asiakasmaksut kokouksessaan 10.12.15 91. TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2017 ja 2018 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 576,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 VANHUSPALVELUT Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö 563,00/kk 573,00/kk Asetus 2 henkilöä 1 039,00/kk 1

Lisätiedot

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan.

Mikäli alla olevassa maksutaksassa on mainittu kuntakohtainen taksa, kahden vuoden siirtymäajan kuluessa maksut yhdenmukaistetaan. Liite 2 Perusturvalautakunta 9 18.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia 734/1992 sekä asetusta (710/1982) on muutettu 6.6.2008.

Lisätiedot

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 %

hlöä / talous tuloraja 0-3,99h/kk 4-10,99h/kk 11-19,99h/kk 20-28,99h/kk 29- h/kk 1 573 10 % 14 % 20 % 28 % 35 % 2 1057 10 % 12 % 14 % 18 % 22 % Sivu 1 / 9 KINNULAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT VUONNA 2016 TERVEYSPALVELUT, TUKIPALVELUT JA KOTIHOITO 1.1.2016 ALKAEN, TULOSIDONNAISET ASIAKASMAKSUT 1.4.2016 ALKAEN 1 SOVELTAMISALA Asiakasmaksulakia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Erityisasiantuntija Marja Penttilä 6.11.2017 VALTIONEUVOSTON ASETUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- MAKSUISTA ANNETUN ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Yleistä

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017

SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Sivu 1 SOSIAALI-JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 ja 2017 Palvelu Kotona annettavat tai vastaavat palvelusetelillä hankittavat palvelut 1 henkilö, 1.3.2017 alk. 573,00/kk 573,00/kk Asetus 2

Lisätiedot

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk

Säännöllisen kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kuukausimaksutaulukko: Henkilö -määrä. Valvottu h/kk ASIAKASMAKSUT 2017 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaaliasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 :n 1 mom:n 2 kohdan

Lisätiedot

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013

KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ KUNTAINFO Helsinki 22.11.2013 9/2013 Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaaville toimielimille, sairaanhoitopiireille sekä erityishuoltopiireille

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen

Kotihoidon asiakasmaksut alkaen Hallitus 263 16.12.2015 Kotihoidon asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 263 (Valmistelija: vs. vastuualuepäällikkö Marja Heikkinen) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus on edellisen kerran

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2016 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt: 1. SOVELTAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sivu 1 (8) Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.12.2013 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.

Päätös voimaan Perusturvalautakunta Liite 8. KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3. Päätös voimaan 1.5.2013. Perusturvalautakunta 27.2.2013 Liite 8 KOTIHOIDON, PÄIVÄTOIMINNAN JA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2013 alkaen (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki ja asetus 17.11.2011)

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 19.08.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.10.2015 1. VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN VAIKEAVAMMAISTEN KULJETUSPALVELU Vammaispalvelulain mukaisesta vaikeavammaisten

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT

HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Sivu 1 / 7 HEINÄVEDEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT Soveltamisala Terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326) tarkoitetuista terveyspalveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 LU- KIEN Maksut kotiin annettavista palveluista 1.2.2015 Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun tuntimäärän mukaan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.12.2014 Sivu 1 (8) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015

SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 SOSIAALI-JA TERVEYSPALVELUIDEN TOIMIALA ASIAKASMAKSUT 1.1.2015, 1.2.2015 TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu Terveyskeskusmaksu 16,10 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 26.02.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.5.2014 1. Laissa ja asetuksessa olevat maksut, joihin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi indeksitarkistukset 22.1.2014

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin käynneistä perittävät maksut yli 18-vuotiailta 1.1.2015 alk., soteltk 18.12.2014 1.1.2016 alk. V, sote-ltk vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 32,10 35,30

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO

PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO 1 PERUSTURVAPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 ALKAEN I SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT KOTIHOITO Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :ssä tarkoitettuja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016

SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 Peruspalvelultk 10.12.2015 Peruspalvelultk 5.4.2016 Peruspalveluliikelaitos Jyta SOSIAALIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2016 1. Säännöllinen kotihoito Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu Talouden koko

Lisätiedot

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu:

Perittävä maksu Nykyinen maksu: 01.01.2016 voimaantulevaksi esitetty maksu: 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2016 LAKI 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista / Valtioneuvoston muutos asetukseen 19. marraskuuta 2015 1. AVOTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN

LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN LLKY:N KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/92): Kotona annettava palvelu (1648/92): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen

155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen 155 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.1.2014 alkaen / muutos 1.1.2015 alkaen Dnro D/17/02.09.00/2012 Aikaisemmat käsittelyt: johtokunta 23.12.2013 205 johtokunta 25.8.2014

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT Perusturvalautakunta 14.12.2017 63 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1.2018 Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN

KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT ALKAEN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..0 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (9/9): Kotona annettava palvelu (648/9): Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 1138/02.05.00/2013 344 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisten maksujen tarkistaminen 1.1.2016 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014

JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014 1 JUANKOSKEN KAUPUNGISSA SOSIAALIPALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT VUONNA 2014 1 SOVELTAMISALA Sosiaalihuoltolain (710/82) 17 :ssä tarkoitetuista sosiaalipalveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria

Lisätiedot

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50

Nykyinen maksu 12,80 25,60 17,50 31,50 590,00 38,00 31,50 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2010 A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksu Nykyinen maksu Uusi maksu Uuden maksun voimaantulo ajankohta Terveyspalveluiden tulosalue Terveyskeskuksen

Lisätiedot

tuettu 3 12-20h/kk tuettu 2 6-11h/kk

tuettu 3 12-20h/kk tuettu 2 6-11h/kk 1 (9) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT KOTI- JA LAITOSHOITO Jatkuva ja säännöllinen kotihoito Säännöllisen kotihoidon (käynnit vähintään 1xvko) kuukausimaksu määritellään perheen koon, asiakkaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut. alkaen Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Terveydenhoidon asiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa, lukuunottamatta

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUISTA 1.1.2015 ALKAEN Maksut v. 2014 TERVEYSPALVELUT Terveyskeskuksen avohoidon maksut (A 7 ) Terveyskeskuslääkärin vastaanotto a) vuosimaksu b) käyntimaksu 14,70

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50

Nykyinen yksikköhinta tai kaavan sisältö, jos hinta perustuu kaavaan * liitännäiset) * vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 1 Terveyspalvelut Avohoito, terveyskeskuslääkärin luona käynneistä perittävät maksut vuosimaksu (voimassa kalenterivuoden) 27,50 käyntimaksu, jos ei suorita vuosimaksua (käyntikertojen lukumäärästä riippumatta)

Lisätiedot

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 104 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 :n ja erikoissairaanhoitolain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2016 PIEK- SÄMÄEN KAUPUNGISSA Maksut kotiin annettavista palveluista Säännöllinen kotihoito 1.1.2016 lukien Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu on palvelun

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta.

Selite. Peritään 15-vuotta täyttäneeltä ja sitä vanhemmalta. (Sosiaali - ja terveyslautakunta 15.12.2015 151) TERVEYSKESKUSTOIMINTA Terveyskeskuksen avohoidon maksut Asiakasmaksu 1.1.2016 Selite Terveyskeskusmaksu 16,40 /käynti A sos.- ja terv.huollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TAKSA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TAKSA LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TAKSA Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) ja asetuksen (912/92) ja niihin tehtyjen muutosten nojalla sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PTL 1/10.12.2015 147 Perusturvalautakunnan hyväksymä 10.12.2015 Dno 955/02.05.00/2015

PTL 1/10.12.2015 147 Perusturvalautakunnan hyväksymä 10.12.2015 Dno 955/02.05.00/2015 Sosiaali-ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 2016 Luettavuuden parantamiseksi kohdat, joissa maksu ei muutu, ovat vuoden 2016 sarakkeessa tyhjiä. A. Indeksitarkastuksen piirissä olevat asiakasmaksut Tk-lääkärin

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 22.01.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.3.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2015 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 20.1.2015, 5 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015

KANGASALAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT, PALVELUSETELIN ARVO JA KULJETUSPALVELUN TULORAJAT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992) ja Kangasalan kunnan hallintosäännön 8 6-kohdan nojalla sosiaali- ja terveyslautakunta ja yhteislautakunta

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA ALKAEN 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN SOSIAALIPALVELUMAKSUJEN TAKSA 1.1.2017 ALKAEN Kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TAKSA

LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TAKSA LEMPÄÄLÄN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJEN TAKSA Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) ja asetuksen (912/92) ja niihin tehtyjen muutosten nojalla sosiaali-

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT

ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT ASIAKASMAKSUT 2018, SOSIAALIPALVELUT SÄÄNNÖLLINEN KOTIHOITO JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU Kotiin annettavalla palvelulla, kotihoito, tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (14/2014) 19 :ssä tarkoitettua kotipalvelua

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut:

Tukipalvelumaksut Kotipalveluina järjestetyistä tukipalveluista peritään niiden laadun mukaan seuraavat maksut: 18.12.2015 Sivu 1 (10) Siilinjärven kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 75 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

16-23 käyntiä/kuukausi 1 563 15% 20% 25% 35% 5-15 käyntiä/kuukausi 2 1039 13% 16% 19% 22% 3 1628 9% 12% 15% 18% 4 2014 9% 11% 13% 15%

16-23 käyntiä/kuukausi 1 563 15% 20% 25% 35% 5-15 käyntiä/kuukausi 2 1039 13% 16% 19% 22% 3 1628 9% 12% 15% 18% 4 2014 9% 11% 13% 15% VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain

Lisätiedot

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013.

ASIAKASMAKSUT. 1.3.2014 alkaen. Kotihoito 2014. Tukipalvelut 2014. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Liite 1/10 Yhall 18.12.2013. 1.3. alkaen ASIAKASMAKSUT Kotihoito Kotihoito Palveluseteli 27,00 Tilapäinen kotihoito 8,00 tunti Tilapäisen kotihoidon tarkistussoitto (uusi maksu) 2,00 kpl Tilapäinen kotisairaanhoito 9,30 käynti Vaativa

Lisätiedot

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa

Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT LUKIEN. Vahvistettu koulutuslautakunnassa Sauvon kunta VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.3.2017 LUKIEN Vahvistettu koulutuslautakunnassa 28.2.2017 15 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet Varhaiskasvatuslaissa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN

KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 1 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2016 ALKAEN 2 Sisällys KAUNIAISTEN KAUPUNKI... 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT... 1 ASIAKASMAKSUT... 1 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksut Sote asiakasmaksu Terveydenhoidonasiakasmaksut Vastaanottojen asiakasmaksut Terveyskeskuksen sairaanhoitokäynti 18 vuotta täyttäneiltä 3 kertaa kalenterivuodessa,

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN

PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN Pirkkalan kunta Sivistysosasto Varhaiskasvatus MAKSUTIEDOTE PIRKKALAN KUNNAN LASTEN PÄIVÄHOIDOSSA PERITTÄVÄT HOI- TOMAKSUT 1.8.2014 ALKAEN 1. KOKOPÄIVÄHOITO... 2 2. HOITOMAKSU USEASTA LAPSESTA... 3 3.

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013

PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 PYHÄNNÄN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2013 Hyväksytty perusturvalautakunnassa 18.12.2012 80 1 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali-

Lisätiedot

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90 20,60 - sairaanhoitajakäynti, jossa tarvitaan erityisasiantuntemusta 12,10 10,30 Liite Perusturvalautakunta 13.12.2017 HÄMEENKYRÖN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 alkaen: nyk.maksu uusi Terveyskeskuksen avosairaanhoidon käyntimaksu - lääkärikäynti 20,90

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut Käyntim aksu korkeintaan kolm e kertaa sam an kalenterivuoden aikana (18 vuotta täyttäneiltä)

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut Käyntim aksu korkeintaan kolm e kertaa sam an kalenterivuoden aikana (18 vuotta täyttäneiltä) 1 ASIAKASMAKSUT LOIMAAN KAUPUNGIN TERVEYS- JA HOIVAPALVELUISSA 2014 1. AVOTERVEYDENHUOLTO Tilapäinen kotisairaanhoito Tilapäinen lääkärin tai hammaslääkärin kotikäynti Muun henkilön tilapäinen kotikäynti

Lisätiedot