Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut 1.1.2011 alkaen"

Transkriptio

1 1 Liite 4/Perusturvaltk YLI-IIN KUNTA Perusturvalautakunta YLI-II Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät maksut alkaen SOVELTAMISALA JA YLEISET PERUSTEET

2 2 Kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista peritään maksu palvelujen käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Sosiaalihuoltolain 17 :ssä ja kansanterveyslaissa tarkoitetuista sosiaali- ja Terveyspalveluista perittäviä maksuja, korvauksia ja vuokria määrättäessä Noudatetaan, mitä niistä on säädetty ja tässä taksassa määrätty. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen yleiset perusteet on säädetty asiakasmaksulailla ( 734/92 ) ja asetuksella ( 912/92 ) sekä niihin tehdyillä muutoksilla ( 1646/92, 1648/93, 290/97, 772/98, 1308/99, 1309/99, 1222/00 ja 1168/01 sekä 1231/01 ). Laki sosiaalihuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta (387/2008) ja sosiaalihuoltolain 29 b ja 29 d :n muuttamisesta. Kunnassa peritään asiakasmaksut kulloinkin voimassa olevan maksulain ja asetuksen mukaisin perustein huomioiden maksukohtaiset enimmäismäärät. Palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Tässä taksassa käytettyjen käsitteiden määrittely: 1) Palvelun käyttäjällä tarkoitetaan yhtä tai useampaa henkilöä, joka käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tai johon palvelu kohdistuu. Kotihoidossa ja lasten päivähoidossa palvelujen käyttäjäksi katsotaan lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa elävät vanhemmat tai muut huoltajat. 2) Perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia. 3) Hoitopäivällä tarkoitetaan henkilön laitoshoitoon tulopäivää ja sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia laitoksesta lähtöpäivä mukaan luettuna. 4) Kotona annettavalla palvelulla ( kotihoidolla ) tarkoitetaan sosiaalihuoltoasetuksen ( 607/83 ) 9 :ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain 14 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen päävastuualueen johtosäännössä on määräykset päätösvallasta maksujen määräämisestä. KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT Jatkuva kotihoito = kuukausimaksu

3 3 Kotihoidon jatkuvasta, säännöllisestä palvelusta peritään seuraavan taulukon mukaisesti maksuprosentin osoittama määrä ( kuukausimaksu ) tulorajan /kk ylittävältä osalta käyntitiheydestä riippuen: Henkilömäärä 1x vko 2-3x vko 4-5x vko 6-7x vko Bruttotuloraja 1 15 % 20 % 25 % 35 % % 16 % 19 % 22 % % 12 % 15 % 18 % % 11 % 13 % 15 % % 9 % 11 % 13 % % 7 % 9 % 11 % 2585 lisähenkilöt 316 Jatkuvasta kotihoidosta ( kotipalvelu ja kotisairaanhoito ) laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa määritellään annettavat palvelut. Niistä palveluista, jotka eivät sisälly hoito- ja palvelusuunnitelmaan peritään erillinen maksu, esim. lääkärin suorittama kotikäynti. Kuukausimaksu määrätään uudelle asiakkaalle n. 1 kuukauden kuluttua palvelun aloittamisesta palvelun vakiinnuttua. Kotihoidon katsotaan olevan jatkuvaa ja säännöllistä ja tulevan kuukausimaksun piiriin silloin, kun palvelua annetaan vähintään kerran viikossa. Tilapäinen kotihoito ( kotipalvelu ja kotisairaanhoito ) Muutoin kuin jatkuvasta palvelusta peritään käyntimaksu. Tilapäisen kotihoidon maksuun eivät vaikuta asiakkaan tulot, vaan maksu on kaikille sama tuloista riippumatta. Muun henkilön suorittama kotipalvelu kotikäynti: Alle 2 tuntia käynti/työntekijä 10, tuntia käynti/työntekijä 16,50 yli 5 tuntia käynti/työntekijä 24,70 Lyhyitä käyntejä, jotka kestävät alle 20 min. lasketaan yhdeksi käynniksi 2 3 kerralta. Kertakäynnit viikonloppuisin Alle 2 tuntia käynti/työntekijä 13, tuntia käynti/työntekijä 20,60 yli 5 tuntia käynti/työntekijä 30,90

4 4 Tilapäisestä kotisairaanhoidosta Lääkärin tai hammaslääkärin suorittamasta kotikäynnistä peritään /käynti muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä 8,70 /käynti. Kotisairaanhoidosta ei peritä erikseen maksua henkilöltä, joka saa jatkuvaa kotipalvelua. Jatkuvan kotisairaanhoidon maksu on 14,00 /kk Hoitotarvikemaksua ei peritä kotisairaanhoidon kuukausimaksua maksavilta asiakkailta. Mikäli kotihoidon tarve erityisistä syistä pitkäaikaista, voidaan tapauskohtaisesti käyttää kuukausimaksutaulukkoa. Kotihoidon maksua ei peritä tehostetusta perhetyöstä, perhepäivähoitajan sairausloman sijaisuuksista. Sosiaalihuollon palveluista määrätyn maksun perimättä jättäminen tai alentaminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92) 11 :n perusteella. TUKIPALVELUT Ateriapalvelut Suoritehinta vuonna ,40 Aamiainen palvelukeskuksessa 0,5 suoritetta 2,20 Aamiainen, annospakattu ateria ja astiahuolto 0,75 suoritetta 3,30 - kotihoidon asiakkaat - muut asiakkaat esim. palvelukeskus Lounas palvelukeskuksessa 1 suorite 4,40 Lounas palvelukeskuksessa, vanhusten ateria 1,25 suoritetta 5,50 - esim. soseutettu ruoka Lounas annospakattu ateria ja astiahuolto 1,5 suoritetta 6,60 esim. kotiin kuljetettu ateria - jos ateria ei sisällä leipää ja maitoa 5,75 Yhdistetty päivällinen ja iltapala 1,2 suoritetta 5,30 Päivällinen, annospakattu ateria ja astiahuolto 1 suorite 4,40

5 5 kevyempi ateria kotiin kuljetettuna kotihoidon asiakkaat Päivällinen palvelukeskuksessa 1,25 suoritetta 5,50 Päiväkoti aamupala 0,35 suoritetta 1,55 aamu- ja välipalatarvikkeet 0,4 suoritetta 1,80 välipala 0,35 suoritetta 1,55 lounas 0,7 suoritetta 3,10 Toimintakeskus lounas 1 suorite 4,40 kahvi ( sis. leivonnaisen ) 0,2 suoritetta 0,90 Ateriapaketti 13,65 Jos palvelukeskuksessa asuva henkilö ottaa säännöllisesti kaikki päivän ateriat ja kahvit (yht. 3,1 suoritetta) on hinta yhteensä 13,65 Mainitut luvut kerrotaan 1,5:llä toteutettaessa erikseen erityisruokavaliota. Vierasateriat / Palvelukeskus - lounas 6,60 - kahvi ja leivonnainen 1,90 - kahvi ja voileivät / täytekakku 2,70 MUUT TUKIPALVELUT Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu Omavastuuosuus on linja-autotaksan mukainen. Kehitysvammaisten päivätoiminta Päivätoimintamaksu on Lisäksi peritään aterioista erillinen korvaus Kehitysvammaisten ylläpitomaksu on 30,00 /pv 11,50 /pv Tilapäishoidon maksut Vammaisten ja kehitysvammaisten tilapäishoidosta peritään 21,30 /vrk ja alle 16 vuotiaalta 10 euroa vuorokausi, paitsi hoidettavan kotona tapahtuvasta perhehoidosta ei peritä korvausta.

6 6 Vammaisten ja kehitysvammaisten osavuorokautinen ylläpito yli 16 v. 10,65 /pv Omaishoitajan lakisääteisen vapaa-ajan (3 pv/kk) aikana tapahtuvasta hoidosta peritään hoitomaksuna 10,60 pv Omaishoidettaville kotona annetusta palvelusta lakisääteisen ajan ylittävältä osalta (ei säännöllisen kotipalvelun asiakas) 15/pv Muulta ajalta asiakasmaksulain mukainen maksu, tai maksukaton tultua täyteen 32,50 pv 15 /pv. Perhetyö Perhetyöntekijän kertakäynti 1-4 tuntia yli 4 tuntia 6,20 /tunti 9,30 /käynti Sosiaalihuoltolain ( SHL ) mukainen kuljetuspalvelu Omavastuuosuus linja-autotaksan mukainen. Euromääräinen yläraja yhdensuuntaisissa matkoissa on 45. Asiointi - tilapäinen asiakkaiden asioiden toimitus Esim. kaupassa tai apteekissa käynti 7,00 /kerta Saattajapalvelu esim. asiointi ja lääkärissä käynti - oman kunnan alueella 9,00 /kerta - kunnan ulkopuolella 17,00 /kerta Turvapuhelin - tavallinen 12,00 /kk - lisälaitteilla ( ovihälytin, hellavahti yms. ) 14,00 /kk Saunapalvelu 6,00 /kerta Vaatehuolto - pyykki asukkailta 2,50 /kg - pyykkikoneellinen palvelukeskuksessa 6,20 /kerta Hygieniamaksu Palvelukeskuksen asukkaat 8,00 /kk Hoitotarvikemaksu Peritään asiakkaalta, jotka tarvitsevat hoitotarvikkeita 5,15 /kk

7 7 LASTEN PÄIVÄHOIDON KORVAUSLUOKAT Päivähoitomaksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu asetus täydentää lakia. Päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kokopäivähoidon kuukausimaksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama markkamäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset. Maksuprosentit ja tulorajat: Perheen koko Tuloraja Korkein henkilöä euroa maksukuukaudessa prosentti , , , , ,9 lisähenkilö 117 Lapsen päivähoitomaksua voidaan periä korkeintaan 254 euroa kuukaudessa. Alin mahdollinen perittävä maksu on 23 euroa kuukaudessa. Jos perheestä on hoidossa useampia lapsia, toisesta lapsesta maksetaan sama maksu kuin ensimmäisestä ja seuraavista lapsista 20 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Perheen toisen päivähoidossa olevan lapsen maksua määrättäessä otetaan kuitenkin käyttöön erillinen korkein perittävä maksu, joka on enintään 229 euroa kuukaudessa. Tällöin perheen ensimmäisen ja toisen lapsen maksu on yhtä suuri 229 euron tasoon saakka. Ensimmäisen lapsen maksun ollessa tätä suurempi jää toisen lapsen maksu 229 euroon. Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan aina nuorin päivähoitopalveluja käyttävä lapsi. Toisen tai sitä useamman lapsen maksu määräytyy suhteessa nuorimman lapsen laskennalliseen kokopäivähoidon maksuun. Osapäivähoidosta peritään edelleen hoitoaikaan suhteutettu alempi maksu kunnan päättämin perustein. Päivähoitomaksu peritään 11 kalenterikuukaudelta toimintakauden aikana. Päivähoitomaksupäätös on voimassa aina kolme kuukautta, ellei perheen tulotai työolosuhteissa tapahdu olennaista muutosta esim. (työttömyys) tai perheen koko muuttuu niin muutos tehdään jo sille laskutuskaudelle.

8 8 Kun lapsen päivähoitotoiminta alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden ja hoitopäiviä on enintään 10, maksu on puolet kuukausimaksusta. Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta yli 10 pv, maksu on puolet kuukausimaksusta. Jos lapsi on sairauden vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenterikuukauden, hoitomaksua ei peritä. Kun lapsi on muun kuin sairauden vuoksi poissa päivähoidosta koko kalenteri-kuukauden hoitopäivät, niin maksuna peritä puolet hoitomaksusta. Päivähoitosuhde ei kuitenkaan katkea. Esikoululaisen maksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta. Lisäksi esikoululaisten kohdalla huomioidaan osapäivähoidon vaihtoehto 3 vuorotyöläisen hoitopäivähyvitys. Osapäivähoito ja poikkeava hoitoaika Osapäivähoidon tai poikkeavan hoitoajan päivähoitomaksua määritettäessä käytetään yhtä seuraavista vaihtoehdoista. 1. Jos lapsi on päivähoidossa säännöllisesti enintään 5 tuntia / päivä, on päivähoitomaksu 60 % kokopäivähoidon maksusta 2. Jos lapsi on päivähoidossa enintään 50 tuntia kahdessa viikossa, päivähoitomaksu on 60 % kokopäivähoidon maksusta 3. Jos lapsella on hoitopäiviä esim. vanhemman vuorotyöstä johtuen vähemmän kuin toimintapäiviä kuukaudessa, määräytyy päivähoitomaksu seuraavan taulukon mukaisesti. Lapsi hoidossa / kk Perittävä maksu 1-8 pv 40 % kokopäivähoidon maksusta 9-13 pv 60 % kokopäivähoidon maksusta pv 80 % kokopäivähoidon maksusta yli 17 pv täysi kokopäivähoidon maksu Vanhemmat valitsevat arvioitujen hoitopäivien mukaisen prosenttimäärän kokopäivähoidon maksusta. Ilmoitetut hoitopäivät ovat sitovia Jos ilmoitettuhoitopäivä muuttuu sairaspäiväksi tai muuksi poissaoloksi, se merkitään läsnäolopäiväksi Jos hoitopäiviä on enemmän kuin maksupäätöksessä, hoitomaksu on täysi kokopäivähoidon maksu kyseiseltä kuukaudelta. Koululaisen aamu- ja iltapäivähoito on 42,05 / kk. Tilapäishoitoa ja koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa annetaan mikäli hoitopaikoissa on tilaa.

9 9 Tilapäishoidosta peritään maksua seuraavasti: Yli 5 tuntia kestävästä hoidosta peritään 16,00 / pv ; sisaruksilta 2,00 / pv Alle 5 tuntia kestävästä hoidosta 9,600 / pv, sisaruksilta 2,00 / pv IKÄIHMISTEN ASUMINEN Palvelu- ja tukiasunto vuosittain tarkistettava kohtuullinen vuokra Palvelukeskus Jokiranta 13,25 / m2 / kk, asukkaalla on oikeus käyttää yhteisiä tiloja. Sähkö-, vesi- ja saunamaksut sisältyvät vuokraan. Vuokran neliöhinnan päättää yhdyskuntatekninen lautakunta. TERVEYSKESKUSMAKSUT Muutokset terveydenhuollon maksuihin. Valtioneuvoston päätöksen mukaan seuraavasti: Terveyskeskuksen avosairaanhoito 13,70 Perusterveydenhuolto käynnistä peritään käyntimaksu kolmelta (3) käyntikerralta 13,70 /kerta. Maksuja ei peritä alle 18-vuotiaalta. Maksut kerryttävät maksukatoa. Fysioterapia 7,50 Terveyskeskuksessa annetusta yksilökohtaisesta fysioterapiasta peritään omavastuuosuutena 7,50 /hoitokerralta. Maksua ei peritä alle 18 v. Maksu peritään myös rintamalisän saajilta normaalista fysioterapiasta. Veteraanikuntoutuksesta ei peritä maksua. Maksu kerryttää maksukattoa. Maksukaton tultua täyteen annetusta hoidosta ei peritä maksua Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavasta laitoskuntoutuksesta peritään 11,30 /hoitokerta Maksu saadaan periä kuitenkin enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksukaton tultua täyteen maksua ei peritä.

10 10 Jalkahoito 7,50 Sarjassa annettavasta jalkahoidosta peritään omavastuuosuus hoitokerralta. Maksu voidaan kuitenkin periä enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa Maksua ei peritä alle 18 vuotiailta. Maksu kerryttää maksukattoa. Maksukaton tultua täyteen annetusta hoidosta ei peritä maksua. Jalkojenhoidosta peritään omavastuuosuus myös rintamalisän saajalta, jos jalkojenhoito ei ole veteraanikuntoutusta. Lääkinnällinen toimintaterapia, puheterapia, fysioterapia tai muusta vastaavasta hoidosta Lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavasta fysio- tai toimintaterapiasta ja puheterapiasta peritään 7,50 /hoitokerta 7,50 Ei alle 18 -vuotiailta Maksu kerryttää maksukattoa. Lyhytaikainen laitoshoito 32,50 Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään hoidosta ja ylläpidosta 32,50 hoitopäivältä. Alle 18-vuotiailta peritään laitoshoitomaksua vain seitsemältä hoitopäivältä kalenterivuodessa. Maksut kerryttävät maksukattoa. Maksukaton täyttymisen jälkeen 15 hoitopäivältä. Pitkäaikainen laitoshoito ja käyttövara Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka voi olla enintään 82 % hoidossa olevan kuukausituloista. Maksu on määrättävä siten, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 97. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Asiakasmaksuasetuksen mukainen 97 vähimmäiskäyttövara on määrättävä viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Päivätoiminta klo 8 14 Osapäivätoiminta 15 /päivä 8 /pv

11 11 ja yöhoito 15 /yö Jos henkilöllä on hoidollisista syistä tarkoituksenmukaista olla joko terveyskeskuksessa, sairaalassa taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito), häneltä peritään 15 vuorokaudessa. Psykiatrian toimintayksikössä enintään 15 /hoitopäivä 15 Maksua ei peritä kehitysvammaistenerityishuollosta annetun lain tarkoittamasta erityishuollosta, polikliinisestä päihdehuollosta, eikä vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetussa laissa tarkoitetusta suojatyöstä. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta, kun hoitopäiviä on terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä kertynyt yli seitsemän (7) vuorokautta kalenterivuonna Maksu kerryttää maksukattoa. Kuntoutushoito 11,30 Lääkinnällisestä kuntoutuksesta annetun asetuksen (1015/1991) 3 :n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta vammaiselle henkilölle laitoshoitona annetusta kuntoutushoidosta ja kehitysvammaisten erityishuoltona annetusta kuntoutushoidosta peritään yhdeksän 11,30 hoitopäivältä. Maksu kerryttää maksukattoa. IV-lääkehoito 7,50 - laitoksesta haettuna suonensisäinen lääkehoito on 7,50 /vrk peritään vain kerran kalenterivuorokaudelta Maksukatto Maksukatto on vuoden 2010 alusta 633. Maksukattoa ja vapaakorttia koskeviin säännöksiin ei tule muutoksia vuoden 2011 alusta. Vuonna 2011 kaikkien palvelun käyttäjien kertymäkausi alkaa ja päättyy Maksukaton täyttymisen jälkeen lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään 15 /pv Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Maksukaton ulkopuolella ovat maksut, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjän tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta.

12 12 Maksukaton ulkopuolella ovat myös maksut, jotka korvataan toimeentulotukilain nojalla. Käyttämättä jäänyt tai peruttamatta jätetty palvelu 33,80 Käyttämättä tai peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin tai suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon sekä erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottajasta peritään 15-vuotta täyttäneiltä 27 maksu. Maksu ei kerrytä maksukattoa. Maksu lääkärintodistuksesta ja hammaslääkärin todistuksesta A. Maksulliset todistukset ja lausunnot ja niihin liittyvät poikkeukset B-lausunnot 33,80 Niistä B-lausunnoista, jotka eivät liity potilaan hoitoon, peritään maksu. B-lausunto tulkitaan hoitoon liittymättömäksi silloin, kun se kirjoitetaan eläke-etuuksia sekä erityiskorvattavia lääkkeitä varten ja yleensä kuntoutusta (paitsi ns. lääkinnällinen kuntoutus mukaan lukien rintamaveteraanien kuntoutus) varten. Edelleen hoitoon liittymättömiä B-lausuntoja ovat esim. verotus tai vakuutusetuuden saamista varten taikka yleensä potilaan/ asiakkaan pyytämiä muita kuin edellä lueteltuja tarkoituksia varten lausunnot esim. viranomaisia varten tai vahingon aiheuttajilta vaadittavaa korvausta varten B-lomakkeelle laadittu lausunto. T-lausunto/todistus 33,80 T-lausunnosta tai vastaavista (esim. oppilaitosten lomakkeet) lausunnoista peritään aina todistusmaksu. Myös puolustusvoimia varten kirjoitettavasta lausunnosta (T- tai SA Lääk lomake) peritään todistusmaksu silloin, kun lausunto kirjoitetaan muulloin kuin kutsuntatarkastuksen yhteydessä (esim. haettaessa suorittamaan asevelvollisuutta vapaaehtoisena). Kutsuntatarkastuksessa (joukkotarkastuksessa tai kutsuntatilaisuudessa) kirjoitettavasta SA Lääk lausunnosta ei peritä maksua. Jos kutsuntatarkastuksen yhteydessä kirjoitetaan T-lausunto tai lääkärintodistus ajokorttianomusta varten. Vastaavasti maksullisia eivät ole koululaisten terveystarkastuksen yhteydessä kirjoitettavat lausunnot/todistukset. E-lausunto 33,80 E-lausunto on aina maksullinen

13 13 Ajokorttitodistus 40,70 Ajokorttihakemusta varten kirjoitettava lääkärintodistus on aina maksullinen C-todistus 33,80 Erilaisten tukien (esim. lapsen hoitotuki, eläkkeensaajan hoitotuki, vammaistuet) hakemista varten tarvittava C-todistus maksaa 27. Salmonellatodistus 10 Työpaikkaa varten tarvittavasta todistuksesta peritään 10. Opiskelua varten tarvittava todistus on ilmainen Rokotustodistus 27 Rokotustodistus on maksullinen (27 ) esim. silloin, kun se kirjoitetaan rokotuksesta, joka annetaan ulkomailla työskentelyä tai ulkomaille matkustamista varten. Joukkorokotuksen yhteydessä annettava todistus on maksuton. Oikeustoimikelpoisuutta koskeva lausunto 27 Oikeustoimikelpoisuutta koskevalla lausunnolla tarkoitetaan esim. testamentin tekoa tai avioliittolupaa. Lausunnosta peritään 27 :n maksu. Muut oikeusviranomaisille menevät lausunnot 25,73 Kaikki oikeusviranomaisia / oikeudenistuntoa varten kirjoitettavat todistukset ja lausunnot (esim. pahoinpitelyvammoista ja väkisinmakaamisesta) ovat maksullisia (25,73 ). Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen perusteella, on palkkio kuitenkin 16,25. Todistus matkatoimistoa varten 27 Todistus sairaudesta, joka estää matkalle lähdön tai on aiheuttanut sen keskeytyksen, on maksullinen (27 ). Muut todistukset 9-27 Auraustodistus, todistus asunnonhakua varten (9 ) ja lausunto terveydentilasta (27 ). Holhoustoimiasioissa asianomaisen henkilön omasta tai hänen omaisensa aloitteesta annettavasta lääkärinlausunnosta peritään 31,50 :n maksu.

14 14 B. Maksuttomat todistukset ja lausunnot Maksuttomia todistuksia ja lausuntoja ovat edellä lueteltujen poikkeuksien lisäksi: Todistukset sairaanhoidon tms. järjestämiseksi: - Sva- todistus ja svb- todistus työntekijän sairauslomaa varten - SE-todistus työntekijän sairaslomaa tai sairaan lapsen hoitolomaa varten, - Todistus sairauden vuoksi saattajasta/muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeellisuudesta, - Lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten (esim. M1 -lomake ja normaalit sairaalalähetteet), - Lausunto raskauden keskeyttämistä varten (R1 -lomake, olipa syy mikä tahansa laissa mainittu). - ns. nuorison terveystodistus, - Äitiysneuvolatoimintaan liittyvä todistus jälkitarkastuksesta, - Kuolintodistus. Maistraatin pyynnöstä annettu lääkärinlausunto edunvalvonnan selvittämistä varten on maksuton (holhoustoimilaki 442/ ). Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito Terveyskeskuksen hammashoidosta perittävät maksut 1. annetusta suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta peritään perusmaksua 9,60 hammaslääkärin käynniltä. Suuhygienistin käynnin perusmaksu on 7,50. Erikoishammaslääkärin antamasta hoidosta peritään perusmaksu 13,90 käynniltä. Maksut peritään 18-vuotta täyttäneiltä. Käyntimaksujen lisäksi peritään tutkimuksesta ja hoidosta kulloinkin voimassa olevan terveydenhuollon toimenpideluokituksen suun terveydenhuollon toimenpiteistä seuraavat maksut: 1. Tutkimukset a ) Toimenpideluokituksen SA-ryhmän tutkimuksista käyntikerralta 6,20 b ) Lisäksi tehdyistä kuvantamistutkimuksista - hammaskuvalta 6,20 - leukojen ja koko hampaiden panoraamaröntgenkuvauksesta 13,70 2. Ehkäisevä hoito

15 15 Toimenpideluokituksen SC-ryhmän ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen toimenpiteistä käyntikerralta 6,20 3. Sairauksien hoito Toimenpideluokituksen vaativuusluokan mukaan, lukuunottamatta 4 kohdassa lueteltuja proteettisia toimenpiteitä, kultakin toimenpiteeltä: vaativuusluokka maksu 0 2 6, , , , ,20 4. Proteettiset toimenpiteet a ) proteesin huolto - pohjauksella 40,00 - proteesin korjaus 27,40 b ) akryyliosa- ja kokoproteesi 133,70 c ) kruunut ja sillat hampaalta 133,70 d ) rankaproteesi 162,40 Suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon maksut peritään 18-vuotta täyttäneeltä. Maksut eivät kerrytä maksukattoa. Toimenpiteistä ja euromääräisistä maksuista toimitetaan vastaavalle hammaslääkärille luettelo. Sairaankuljetus 9,25 Kansaneläkelaitoksen korvattavaksi kuuluva sairausvakuutuslain 10 :ssä säädetty matkakustannusten omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta on alusta 9,25 ja vuotuinen omavastuuosuus 157,25. Kansaneläkelain järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain mukainen omavastuuosuus on yhdensuuntaiselta matkalta 9,25 ja vuotuinen omavastuuosuus on 157,25.

16 16 Sairaankuljetuksen ja muiden matkakustannusten omavastuuosuudet eivät kerrytä maksukattoa. Työterveyshuollon maksut Terveystarkastukset, työpaikkakäynnit, toimintasuunnitelmat, ryhmätilaisuudet Lääkäri alkava 20 min 36,00 Psykologi alkava 20 min 33,00 Terveydenhoitaja alkava 20 min 25,00 Fysioterapeutti alkava 20 min 25,00 Sairaanhoitokäynnit Lääkäri alkava 20 min 40,00 Lääkäri alkava 40 min 75,00 Lääkäri alkava 60 min 110,00 Terveydenhoitaja 15 min 20,00 Muut maksut Lääkärin puhelinaika 18,00 Peruuttamaton poisjäänti (lääkärissä käynti) 38,00 Todistusmaksut terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton mukaisesti. Laboratoriomaksut Kelan hinnastojen mukaisesti. Röntgen- ja ultraääni- yms. tutkimusten hinnat sekä erikoislääkärin konsultaatiot todellisten kustannusten mukaisesti. Oulun seudun yhteispäivystyksen terveyskeskusmaksut Maksu peritään 18 vuotta täyttäneiltä ja laskut lähetetään kotiin. Arkisin klo sekä lauantaisin ja sunnuntaisin ja pyhäpäivinä jokaiselta käynniltä 27,40 Arkisin klo oma terveyskeskus lähettää terveyskeskuslaskun kotiin 13,70 OHJEET HOITOTARVIKE- JA HOITOVÄLINEJAKELUSTA

17 17 Periaatteet Hoitotarvike- ja hoitovälinejakelusta ei ole olemassa säädöksiin perustuvia velvoitteita. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto ovat antaneet ja yhteisen yleisluontoisen suosituksen terveyskeskusten hoitotarvike- ja hoitovälinejakelusta. Hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan ainoastaan pitkäaikaiseen, yli 3 kuukautta kestävään tarpeeseen. Tiloissa, joissa tarve on pysyvä, sekä diabetes-, dialyysi-, avannetarvikkeiden ja virtsaamisapuvälineiden kohdalla tarvikkeita voidaan jakaa heti tarpeen ilmettyä. Muissa tapauksissa asiakas otetaan jakelun piiriin vasta tarpeen kestettyä vähintään kolme kuukautta. Hoitotarvikkeiden ja välineiden luovuttamisen edellytyksenä tulee olla lääkärin toteama sairaus. JAETTAVAT TARVIKKEET JA VÄLINEET: Virtsaamisapuvälineet ja inkontinenssitarvikkeet kertakäyttö katetri, virtsapussit, virtsankerääjät ja siihen liittyvät tarvikkeet Vaipat, verkkohousut ja vuodesuojat, kertakäyttöinen poikkilakana, runsaasti kasteleville, tippasuojat vain leikkausten jälkeen. Saattohoidossa oleville tarpeelliset hoitotarvikkeet Avannepussit, laatat, korkeintaan 4 kpl/viikko Dialyysitarvikkeet diabetestarvikkeet hoitosuunnitelman mukaan Verensokeriliuskat Alla mainittujen määrien lisäksi liuskoja annetaan tarpeen mukaan yksilöllisesti hoidon opetusvaiheessa sekä ongelmatilanteissa korkeintaan kolmen kuukauden ajan, sen hetkisen lääkärin/diabeteshoitajan kanssa sovitusti. Dieettihoitoinen DM: ei liuskoja Tablettihoitoinen DM liuskaa/vuosi II -tyypin diabetes kombinaatio- tai iltainsuliinihoito liuskaa/vuosi I tyypin DM ja muut monipistoshoidossa olevat liuskaa/vuosi Erittäin ongelmallinen 500 liuskaa/vuosi Lapset alle 18 vuotta sekä raskautta suunnittelevat tai raskaana olevat naiset ajoituksetta Haavanhoitotarvikkeet kolmen kuukauden jälkeen, kun lääkäri on todennut haavan krooniseksi Muut tarvikkeet; letkuruokinta-, nestetiputus-, injektio-, tracheostomia- ja imutarvikkeet

18 18 Seuraavat tarvikkeet eivät kuulu jakelun piiriin Inkontinessitarvikkeista: Kroonikkovaipat, pikkuvaipat, vuoteensuojat (muoviset), patjansuojat (muoviset), yms. Henkilökohtaisen hygienian tarvikkeet: käsineet, pesukintaat, -laput, ruokalaput, selluvanut, imupillit, nokkamukit. Haavahoito: - apteekista saatavat liuokset esim. boorivesi-, keittosuola-, vetyperoksidiliuos yms. Vakuutuksen korvaamat tarvikkeet. Kuulokojeparistot Maksut ja ohjeet otetaan käyttöön

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 14.12.2010 / LIITE 136 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2011 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT

PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1 (11) HAUKIPUTAAN KUNTA Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut 15.12.2009 141 PERUSTURVAPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2010 2 (11) KOTIHOITO Säännöllinen kotihoito Kotona annettavalla palvelulla tarkoitetaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2012 1.2.2012 alkaen paitsi päivähoidon osalta 1.8.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET 1 (17) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT JA KORVAUKSET Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 13.12.2001 68 Muutos 8, 6 mom. hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS

PERUSTURVAPALVELUKESKUS PERUSTURVAPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2010 ALKAEN 1.2.2010 alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1

PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT v. 2013 Alkaen 1.4.2013 PERUSTURVAPALVELUKESKUS Liite 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/ 82) ja

Lisätiedot

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1 SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN Palveluista perittävät asiakasmaksut määräytyvät sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmakuista annetun lain (734/1992) ja asetuksen (912/1992)

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 1 (27) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 LUKIEN 2 (27) Sisällys 1. AVOPALVELUMAKSUT... 4 1.1. Kotona annettava palvelu 3... 4 1.2. Tilapäinen kotona annettava palvelu ja kotisairaanhoito...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 1 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 12.11.2014 90 Sosiaali- ja terveyslautakunta 3.12.2014 103 ja 21.1.2015 4 VUOKRAT Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 1(12) PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT VUODELLE 2015 SOVELTAMISALA Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN 1 (24) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN ASIAKASMAKSUT 1.2.2011 LUKIEN Kotona annettavan palvelun kuukausimaksu ja vanhusten tehostetun asumispalvelun hoitomaksu tarkistetaan 1.3.2011 alkaen Hyväksytty SoTe tilaajalautakunta

Lisätiedot

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015

Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015. Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta. asiakasmaksut 2015 Liite ' 8 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.1.2015 1 Polvijärven sosiaali- ja terveyslautakunta asiakasmaksut 2015 KOTIHOIDON PALVELUT 2 KOTIHOITO Jatkuvasta, säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta

Lisätiedot

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa

Käyntimaksu 16,10 LÄÄKÄRIN KOTIKÄYNTI Asiakasmaksuasetus 3 Ei peritä, jos asiakas saa säännöllistä kotisairaanhoitoa Peruspalvelukeskus Oiva 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.3.2015 alkaen Terveyspalvelut Maksu Hinta Palvelu Lääkärin vastaanottokäynti 16,10 TERVEYSKESKUSMAKSU Kertakäyntimaksu peritään kolmelta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 2.12.2014 81 1. SOVELTAMISALA 2. MÄÄRITELMÄ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA

Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA Kaarinan kaupunki HYVINVOINTIPALVELUIDEN MAKSUTAKSA SISÄLLYSLUETTELO PERUSTURVALAUTAKUNNAN PALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 1 MAKSUN ENIMMÄISMÄÄRÄ... 1 MAKSUKYVYN MUKAAN MÄÄRÄYTYVIEN MAKSUJEN TARKISTAMINEN...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN. TERVEYSPALVELUT Maksu. Sivu 1 (19) Hinta 1.1.2014 1.2.2015 Sivu 1 (19) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.2.2015 ALKAEN TERVEYSPALVELUT Maksu Hinta 1.1.2014 Hinta Palvelu 1.2.2015 TERVEYSASEMAN AVOSAIRAANHOIDON LÄÄKÄRIPALVELU (TERVEYSKESKUSMAKSU) -

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015

RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 RIIHIMÄEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT... 2 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT... 2 2.1. Säännöllisen

Lisätiedot

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN

PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Keuruun kaupunki Liite 7 Keuruun perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 17.12.2013 155 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN 2 PERUSTURVAN ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 LUKIEN Asiakasmaksut perustuvat

Lisätiedot

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet

Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Asiakasmaksut 2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Avohoidon palvelut Vastaanottopalvelut Maksua peritään vain 18 vuotta täyttäneiltä. Lääkärintodistuksista ja lausunnoista peritään maksu

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Hyv. Liite nro 87/ Perusturvalautakunta 11.12.2014 ( 133) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015

SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 SUONENJOEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Soveltamisala Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja niiden perusteista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaissa

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN 1 HAUSJÄRVEN KUNTA PERUSTURVALAUTAKUNTA SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Hyv. Perusturvalautakunta 19.12.2012 (115 ) 1 SISÄLLYS 1. SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT 2. KOTIHOITO JA TUKIPALVELUT

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015

LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 LAUKAAN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUMAKSUT 1.1. 31.12.2015 1. Soveltamisala: Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaalija terveydenhuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013

SOSIAALI- PALVELU- JEN ASIAKAS- MAKSUT 2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/92), sosiaalihuoltolain (710/82) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/92) sekä niihin myöhemmin tehtyjen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2010 ALKAEN sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 ASIAKASMAKSUT TERVEYDENHUOLLOSSA Yksikkö

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.12.2012 Seudullinen sosiaali- ja terveyslautakunta Järjestäjähallinto Seudullisella sosiaali- ja terveystoimella on vastuu - väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat

1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat ASIKKALAN KUNTA VARHAISKASVATUS LASTEN PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN JA PERIMINEN 1 SÄÄDÖKSET 2 PÄIVÄHOITOMAKSUN MÄÄRÄÄMINEN 2.1 Yleistä 2.2 Päivähoitomaksujen maksuprosentit ja tulorajat 3 PÄIVÄHOITOMAKSUN

Lisätiedot

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen

Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17. Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Mistä saan apua? Tärkeää tietoa sosiaaliturvasta Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 17 Kirjoittajat: Päivitys: Anne Saaristo Paula Sjöblom Ari Sainio Juha Romppanen Anne Saaristo 1. painos 1999 2. täysin

Lisätiedot