Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen ESLH /So-62

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62"

Transkriptio

1 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen ESLH /So-62 LOPPURAPORTIN LIITE Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo, Raija Puro, Markku

2 LIITTEET Liite 1. Hyvillä mielin Forssan seudulla. Mielenterveyden edistäminen suunnitelma Liite 2. Lapsikeskeinen perheasiain sovittelu osahankkeeseen liittyvät koulutukset ja tiedottaminen Liite 3. Eroneuvo illan lehti-ilmoitus Liite 4. Vanhemman neuvo ryhmän lehti-ilmoitus Liite 5. Ero mielessä? Miten lasten käy? esite Liite 6. Työterveyshuollon työskentelymalli työyhteisön konfliktitilanteissa (Word-tiedosto) Liite 7. Työterveyshuollon työskentelymalli työyhteisön konfliktitilanteissa (posteri, pdf) Liite 8. TTH:n malli: Määritelmät Liite 9. TTH:n malli: Kartoittamiskysymyksiä Liite 10. TTH:n malli: Neuvottelurunko Liite 11. TTH:n malli: Työyhteisökysely I Liite 12. TTH:n malli: Työyhteisökysely II Liite 13 Näin tuet lasta esite Liite 14. Kriisityön osahanke: Viranomaisohje Liite 15. Kriisityön osahanke: Viranomaislomake Liite 16. Päätösseminaarin ohjelma Liite 17. Hankkeen esittelydiat Laaja oppimäärä (PowerPoint-tiedosto)

3 Liite 17. HANKKEEN ESITTELYDIAT EHKÄISEVÄN MIELENTERVEYSTYÖN HANKE Laaja oppimäärä projektisihteeri Virpi Laakso SISÄLTÖ 1. Hankkeen tausta ja rakenne 2. Teoreettinen viitekehys 3. Osaprojektit 4. Mielenterveydenedistämissuunnitelma 5. Verkostoituminen

4 SYNTYHISTORIA Forssan seudun mielenterveystyön suunnitelma (2003, päivitetty 2005): ehkäisevän mielenterveystyön kehittäminen FSTKY:n ehkäisevän mielenterveystyön työryhmä tarvitaan kokonaissuunnitelma lisäksi haluttiin kehittää toimintoja huomioiden väestön ajankohtaiset tarpeet myönteinen päätös valtionosuudesta PUITTEET virallinen hankenimi: Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen kustannukset euroa, josta valtionosuus euroa hankkeen vastuuorganisaatio: FSTKY kokoaikainen projektityöntekijä psykologi Virpi Laakso

5 HANKKEEN TAVOITTEET 1. LAATIA EHKÄISEVÄN MIELENTERVEYSTYÖN KOKONAIS- SUUNNITELMA - suunnitelma kokoaa yhteen seudun mielenterveyttä edistävät toiminnot ja toimii apuna kokonaisuutta hahmotettaessa ja toimintoja suunniteltaessa 2. KEHITTÄÄ TOIMINTOJA OSA- HANKKEIDEN KAUTTA HANKKEEN PROJEKTIRYHMÄ ylilääkäri Markku Turunen, Mielenterveystyön vastuualue, pj johtaja Tarja Nurmi-Niemelä, A-klinikka psykologi Hanna-Leena Rintakumpu, Perheneuvola psykologi Aulikki Isokallio, perusterveydenhuolto koulukuraattori Elina Leppäkoski asti, koulukuraattori Tytti Hirvonen alkaen, psykososiaalinen oppilashuolto terveyskasvatuksen yhdyshenkilö Raija Vähätalo psykologi Virpi Laakso, hankkeen projektisihteeri

6 OHJAUSRYHMÄ yhtymäjohtaja Markku Puro, pj edustus Forssasta, Humppilasta, Jokioisilta, Tammelasta ja Ypäjältä kunnalliset toiminnot laajasti edustettuina (keskushallinto, kulttuuri, liikunta, nuoriso, sivistys, sosiaali, tekninen, ympäristö) FSTKY laajasti edustettuna (pth, esh, mva, hoitopalvelut) Forssan ev.lut. srk, Forssan seudun mielenterveysseura, Mielenterveysyhdistys Mielikki KELA, poliisi, työvoima THL (ent. STAKES) projektisihteeri Virpi Laakso, siht. Teoreettinen viitekehys MIELENTERVEYS ON HYVINVOINTIA JA VOIMAVARA Keskittyminen, oppiminen Menetysten sieto Ajoittaisen ahdistuksen hallinta Taito ilmaista tunteitaan Kyky työntekoon Kyky ihmissuhteisiin

7 Teoreettinen viitekehys MIELENTERVEYDEN VUOROVAIKUTUSMALLI mielenterveys on dynaaminen, alati kehittyvä mielen tila mielenterveys rakentuu usean tekijän vuorovaikutuksen tuloksena toiset tekijät rakentavat ja vahvistavat mielen hyvää oloa, toiset heikentävät ja nakertavat sitä mielenterveysongelmat syntyvät useimmiten pitkäaikaisen kehityksen tuloksena mielenterveysongelmille ei yleensä voida osoittaa yhtä ratkaisevaa syytä, vaan ne ovat monitekijäisen kehityksen tulos ennen mielenterveysongelman esiintuloa voivat laukaisevat tekijät vaikuttaa kehitykseen mielenterveysongelmasta toipumisessa ovat korjaavat kokemukset tärkeitä Teoreettinen viitekehys MIELENTERVEYDEN VUOROVAIKUTUSMALLI Rakentavat tekijät Korjaavat kokemukset Kuluttavat tekijät Laukaisevat tekijät

8 Teoreettinen viitekehys EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYSTYÖ mielenterveys rakentuu usean tekijän vuorovaikutuksen tuloksena ja mielenterveysongelmat ovat pitkäaikaisen, monitekijäisen kehityksen tulos => on mahdollista tukea suotuisaa kehitystä ja terveyttä => mielenterveysongelmien ehkäisy tarkoittaa negatiivisen kehityksen ennakointia ja siihen puuttumista => tämä voidaan tehdä vahvistamalla mielenterveyttä rakentavia tekijöitä (promootio eli mielenterveyden edistäminen) => ja/tai heikentämällä mielenterveyttä kuluttavien tekijöiden vaikutusta (preventio eli ehkäisevä mielenterveystyö) Teoreettinen viitekehys EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYSTYÖ Rakentavat tekijät Promootio Korjaavat kokemukset Kuluttavat tekijät Preventio Laukaisevat tekijät

9 Teoreettinen viitekehys VALITUN VIITEKEHYKSEN SEURAUKSET mielenterveys on voimavara, jota voidaan tukea ja lisätä (tautimalli ei sisällä tätä) => promootiota voi tehdä terveys- ja olosuhdelähtöinen => puhutaan mieluummin mielenterveyttä uhkaavista olosuhteista ja tekijöistä kuin riskiyksilöistä terveys- ja voimavaralähtöinen => esim. miten ehkäisemme syrjäytymistä vs. miten edistämme osallisuutta Teoreettinen viitekehys MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN (PROMOOTIO)

10 Teoreettinen viitekehys PREVENTION JAOTTELU 1. Yleispreventio (universal) - kohdistuu koko väestöön tai väestön osaan, toiminta ei valikoidu yksilöllisen tilanteen mukaan 2. Valikoiva (selective) preventio - kohdistuu ryhmiin, jotka elävät tilanteessa, joka sisältää mielenterveydellisiä haasteita (esim. ensimmäisen lapsen syntymä, työttömäksi joutuminen, vakavan somaattisen sairauden toteaminen) 3. Kohdennettu (indicated) preventio - kohdistuu ryhmiin, joilla on havaittu mielenterveyden heikkenemisen merkkejä, mutta joilla ei vielä diagnosoitavaa ongelmaa (esim. työstressikyselyssä korkeat pisteet saaneet) (Mrazek & Haggerty, 1994) HANKKEEN OSAPROJEKTIT - on valittu väestötietojen, kliinisen kokemuksen ja palveluiden kehittämistarpeiden perusteella - kehittävät toimintoja kohdennetusti 1. Lapsikeskeinen perheasiain sovittelu 2. Nuorten kasvattajaverkosto 3. Työterveyshuollon työskentelymallin kehittäminen työyhteisökonfliktityöhön 4. Ikäihmisten mielenterveyden edistäminen 5. Seudullisen kriisityön mallin kehittäminen 6. Depression ehkäisy

11 Osahankkeet (1) LAPSIKESKEINEN PERHEASIAIN SOVITTELU (SOUTU) KOHDERYHMÄ: Avio- tai avoeroa harkitsevat vanhemmat ja heidän lapsensa TAVOITE: Lapsen äänen kuuluminen erotilanteessa VASTUUTAHO: Perheneuvola MENETELMÄ: Perheasiain sovittelu STRATEGIA: Valikoiva preventio PROMOOTIO: Vanhempien yhteistyö lapsesta huolehtiessa PREVENTIO: Huoltoriidat. Lasten sopeutumisongelmat Osahankkeet (2) FORSSAN KASVATTAJAVERKOSTO KOHDERYHMÄ: Varhaisnuoret toisen asteen opiskelijat TAVOITE: Nuorten hyvinvoinnin edistäminen VASTUUTAHO: Psykososiaalinen oppilashuolto, Forssan kaupungin nuorisotoimi ja seurakunnan nuorisotyö MENETELMÄ: Pysyvän yhteistyöverkoston luominen STRATEGIA: Promootio ja preventio PROMOOTIO: Eri tahojen kohtaaminen ja kasvattajien vuorovaikutus PREVENTIO: Ehkäistään syrjäytymistä ja ulkopuolelle jäämistä.

12 Osahankkeet (3) TYÖTERVEYSHUOLLON TYÖSKENTELYMALLI KONFLIKTITILANTEISIIN KOHDERYHMÄ: Työyhteisöt TAVOITE: Konfliktitilanteiden hyvä hoito VASTUUTAHO: FSTKY:n työterveyshuoltoyksikkö MENETELMÄ: Työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen STRATEGIA: Valikoiva preventio PROMOOTIO: Työyhteisöjen toimivuus, työn sujuvuus PREVENTIO: Työtehon lasku, työntekijöiden psyykkinen kuormittuminen Osahankkeet (4) IKÄIHMISTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN KOHDERYHMÄ: Yli 65-vuotiaat TAVOITE: Ikäihmisten mielenterveyden ja toimintakyvyn edistäminen VASTUUTAHO: Forssan kaupungin vanhus- ja vammaispalvelut, Forssan ev.lut. seurakunta, Forssan seudun mielenterveysseura, FSTKY MENETELMÄ: Kokonaissuunnitelman ikäihmisten osuuden laatiminen STRATEGIA: Promootio ja preventio

13 Osahankkeet (5) SEUDULLISEN KRIISITYÖN MALLINTAMINEN KOHDERYHMÄ: Kriisin kohdanneet TAVOITE: Oikea-aikainen ja tehokas apu kriisin eri vaiheissa VASTUUTAHO: Mielenterveystyön vastuualue MENETELMÄ: Kriisityön mallintaminen seudullisena yhteistyönä STRATEGIA: Valikoiva preventio PROMOOTIO: Kriisistä selviytymisen luonnolliset voimavarat PREVENTIO: Posttraumaattinen stressireaktio ja muu traumatisoituminen, kriisiin juuttuminen Osahankkeet (6) DEPRESSION EHKÄISY KOHDERYHMÄ: Koko väestö, erityistilanteessa elävät, lievästi oireilevat TAVOITE: Masennuksen aiheuttaman sairauskuorman pienentäminen VASTUUTAHO: Mielenterveystyön vastuualue MENETELMÄ: Tiedottaminen, Depressiokouluryhmämenetelmä, aktiviteettitarjonnan parempi hyödyntäminen, koulun terveystiedon sisältöön vaikuttaminen, stressinhallintaryhmien kehittäminen kouluille STRATEGIA: Preventio PROMOOTIO: Sosioemotionaaliset taidot, sosiaaliset verkostot PREVENTIO: Masennus

14 HYVILLÄ MIELIN FORSSAN SEUDULLA Mielenterveyden edistäminen MIELENTERVEYDENEDISTÄMISSUUNNITELMAN RAKENNE yleispromootio koskien koko väestöä elämänkaarirakenne, jokaisella ikäryhmällä: mitä ihminen tarvitsee voidakseen hyvin (rakentavat tekijät) mitkä asiat uhkaavat mielenterveyttä tässä ikävaiheessa (kuluttavat tekijät) ikäryhmäkohtainen promootio ikäryhmäkohtainen preventio universaali, valikoitu ja kohdennettu kehittämisehdotuksia erityisaiheista omat kappaleet: Masennuksen ehkäisy, Kriisit ja niistä selviytyminen

15 MIELENTERVEYDENEDISTÄMISSUUNNITELMAN RAKENNE KEHITTÄMISEHDOTUKSET käytännön toimintaehdotuksia jokaisella ikäryhmällä omansa sisältävät kohderyhmän, tavoitteen, menetelmän, ehdotuksen tason, vastuutahon ja aikataulun ehdotuksen taso neliportaisesti - kehittämiskohde - kehittämisidea - suositus - kysymys HYVILLÄ MIELIN FORSSAN SEUDULLA KEHITTÄMISKOHDE esimerkki: MAESTRO-ryhmät KOHDERYHMÄ: Stressaantuneet yläkoululaiset TAVOITE: Nuori oppii stressinhallintakeinoja ja ongelmanratkaisutaitoja MENETELMÄ: MAESTRO-ryhmätoiminta VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT: Psykososiaalinen oppilashuolto. Koulut, kouluterveydenhuolto AIKATAULU: Syksystä 2009

16 HYVILLÄ MIELIN FORSSAN SEUDULLA KEHITTÄMISIDEA esimerkki: MIVA-arvioinnin kokeileminen KOHDERYHMÄ: Koko väestö TAVOITE: Päätösten mielenterveysvaikutukset arvioidaan etukäteen ja huomioidaan päätöksenteossa. MENETELMÄ: MIVA (mielenterveysvaikutusten)-arviointi VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT: Kuntien esittelijät. AIKATAULU: - HYVILLÄ MIELIN FORSSAN SEUDULLA SUOSITUS esimerkki: Sairaan lapsen hoito kotona KOHDERYHMÄ: Perheet, joissa pieni lapsi TAVOITE: Vanhemmuuden vahvistaminen. Lapsi saa oman vanhemman hoivaa ja turvaa sairaana ollessaan MENETELMÄ: Sairaan lapsen hoitamisvapaan käytännöt työpaikoilla VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT: Työpaikat, vanhemmat AIKATAULU: -

17 HYVILLÄ MIELIN FORSSAN SEUDULLA KYSYMYS esimerkki: Työpaikkojen valmiussuunnitelmat irtisanomisten psyykkisten seurausten minimoimiseksi? KOHDERYHMÄ: Irtisanomisia toteuttavien työpaikkojen työntekijät TAVOITE: Työn menetyksen aiheuttamalle surulle annetaan tilaa, tilanteen psyykkinen työstö edistää irtisanotuksi tulemisesta selviytymistä MENETELMÄ: Esim. työpaikkojen turvallisuus- ja kriisinhoitosuunnitelma VASTUUTAHO, YHTEISTYÖTAHOT: Työpaikat AIKATAULU: - HYVILLÄ MIELIN FORSSAN SEUDULLA MIELENTERVEYDEN- EDISTÄMISTYÖN VAIKUTTAVUUS - osoitettu tutkimuksin EETTISIÄ NÄKÖKOHTIA - arvot - terveyserot - ihmisen oman käsityksen huomioiminen - voimaannuttaminen

18 HYVILLÄ MIELIN FORSSAN SEUDULLA SUUNNITELMAN SEURANTA - ehkäisevän mielenterveystyön työryhmän toimesta indikaattorit? JATKOTYÖSKENTELY - suunnitelmien yhteistarkastelu (Terveydenedistämissuunnitelma, Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma) - koordinointitarve - tutkimustiedon tarve Paikallinen verkostoituminen EHKÄISEVÄ MIELENTERVEYSTYÖ ON JOUKKUELAJI vuoropuhelu FSTKY:n arjessa ohjausryhmä osahankkeiden projektiryhmät muiden FSTKY:n hankkeiden kanssa (neuvolan perhetyö, oppilashuolto, pitkäaikaistyöttömien terveys, päihdetyön hankkeet, perhekeskeinen kouluterveydenhuolto) seudun ja Kanta-Hämeen muut hankkeet (esim.sosiaalipäivystys)

19 Kansallinen verkostoituminen EHKÄISEVÄN MIELENTERVEYSTYÖN STRATEGIAT JA KÄYTÄNNÖT -hanke Stakesin (nyk. THL) hanke tavoitteena ehkäisevän mielenterveystyön juurtuminen osaksi kuntien toimintaa tuotti ehkäisevän mielenterveystyön suunnitteluoppaan Ehkäisevä mielenterveystyö kunnissa. Aineistoa suunnittelun tueksi 8 kumppanuuskuntaa, FSTKY yksi niistä, säännölliset työkokoukset, välitehtäviä järjesti ehkäisevän mielenterveystyön seminaareja, Länsi-Suomen seminaari Forssassa Kansainvälinen verkostoituminen WHO Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) - hankkeen esittely WHO:n terveyttä edistävien sairaaloiden kansainvälisen verkoston kongressissa, Berliini

20 MIKÄ HANKKEESSA ON ERITYISESTI FORSSALAISTA? 1. Strategiatyön edelläkävijä Suomessa (THL:n lausunto) 2. Teoreettisesti perusteltu => rakenne 3. Lähtökohtana väestön tarpeet, eivät toiminnot 4. Perheestä oma kappale 5. Kehittämisehdotusten tasot 6. Osahankkeista työterveyshuollon hanke? 7. Verkostoituminen (osittain) MIKSI ONNISTUTTIIN? - seudulliset tekijät 1. Seudun vankka yhteistyö- ja hankeperinne - pitkäaikainen kokemus yhteistyöstä - hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia on prosessi - FSTKY:llä ja seudulla on hankeosaamista 2. FSTKY, joka oli hankkeen vastuuorganisaatio, on seudullinen toimija (kaikki viisi kuntaa) 3. FSTKY:n organisaatiorakenne, jossa mielenterveyspalvelut on yhdistetty samalle vastuualueelle

21 MIKSI ONNISTUTTIIN? - hankekohtaiset tekijät 1. Rahoitus: saatu valtionosuus mahdollisti panostuksen työhön 2. Henkilöstövalinnat: Projektisihteeriksi valittiin pitkän kokemuksen omaava, seutua tunteva ja täällä toimessa oleva työntekijä, ei ulkoa tullutta irrallista työntekijää 3. Hankerakenne: kokoaikainen projektisihteeri, työrukkasena projektiryhmä, taustatukena erittäin laaja ohjausryhmä 4. Hankerakenne: Verkostoituminen (seudullinen, maakunnallinen, Stakesin hanke, Terveyttä edistävät sairaalat) antoi tietoa ja rohkeutta seurata omia oivalluksia 5. Työtapa: Hankkeen alussa käytettiin kunnolla aikaa mielenterveyden edistämisen näkökulman ymmärtämiseen 6. Työtapa: selkeä viitekehys pohjana antoi jämäkkyyttä työhön 7. Työtapa: asiantuntijoita = paikallisia työntekijöitä ja toimijoita kuuleva KIITOS MIELENKIINNOSTANNE! Yhteydenotot: Lähde: Mrazek, P.J. & Haggerty, R.J. (1994). Reducing the Risks for Mental Disorders: Frontiers for Preventive Intervention Research. National Academy Press. Washington DC.

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTTI 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen, Markku Vähätalo,

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTIN LIITTEET 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4

Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 SISÄLLYS: Sivu ESIPUHE 3 TIIVISTELMÄ 4 I STRATEGIA 1. JOHDANTO 6 1.1. Seinäjoen kaupungin mielenterveys- ja päihdestrategian prosessi 7 1.2. Käsitteiden määrittely 8 1.3. Lausuntojen perusteella esiin

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma

Muonion kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 0 MUONION KUNTA n kunnan päihde- ja mielenterveysohjelma 2014-2018 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat taustatekijät... 3 2.1 Päihde- ja mielenterveystyötä ohjaavat lait...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa OPAS Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa Minna Laitila Tiia Järvinen (toim.) 6 Minna Laitila & Tiia Järvinen (toim.) Mielenterveys- ja päihdetyön strateginen suunnittelu kunnissa

Lisätiedot

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia

2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia 2012-2016 MIETIPPÄ Etelä-Kymenlaakson mielenterveys- ja päihdestrategia Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti Sisällys TIIVISTELMÄ JOHDANTO 5 2 VISIO JA ARVOT 6 3 ETELÄ-KYMENLAAKSON MIELENTERVEYS- JA

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mielestään selvä ollaan valmiina!

Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä ollaan valmiina! Mielestään selvä, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Töysän ja Ähtärin päihde- ja mielenterveysstrategia 2009 2012 on nyt valmis. Työ on ollut laaja-alainen ja haastava, sillä

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2013 2020 Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma Säkylän kunta 1.5.2013 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Päihde- ja mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja informaatio-ohjaus... 4 2.1 Lainsäädäntö...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin

1. Taustaa kuuden hyvinvointitietopaketin PÄLKÄNEEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... ii 1. Taustaa... 1 2. Hyvinvointi ja sen kuvaaminen... 3 3. Hyvinvointitiedon tarkastelu ja kehityskohteiden määrittäminen...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016

HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 HAAPAVEDEN- SIIKALATVAN SEUTUKUNNAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2016 Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 13.10.2014, 34 Lapsi ja nuori elää tässä ja nyt. Siksi aikuistenkin on toimittava jo nyt,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA

SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA MArI TApIo JA TArJA KUULA (ToIM.) SELKENEVÄÄ, MYÖTÄTUULTA EhKÄISEVÄ päihde- JA MIELENTErVEYSTYÖ NUorISoALALLA Selkenevää, myötätuulta ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö nuorisoalalla Mari Tapio ja

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY)

Projektia hallinnoiva organisaatio: Forssan seudun terveydenhuollon ky (FSTKY) Sisällysluettelo 1. Hanketiedot... 3 1.1 Yhteystiedot... 3 1.2 Toimintaympäristö ja toimijat... 3 1.2.1 Terveydenhuollon järjestämistapa... 4 1.2.2 Työ- ja elinkeinohallinto ja työllisyyden kehitys...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä

Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä Tiia Järvinen Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön strategioiden ja ohjelmien implementointi Hyviä käytäntöjä 1. JOHDANTO Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mielenterveys- ja päihdestrategioiden

Lisätiedot

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19

2/30. Esi- ja perusopetus tukee ja vahvistaa oppimisedellytyksiä ja itsetunnon kehitystä 19 Aamu- ja iltapäivätoiminta - lasten ohjattua toimintaa 19 c cc Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma 2008-2013 Sodankylän kunta 2/30 Sisällysluettelo Sodankylän lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tarkoitus 3 Hyvinvointiohjelman taustaa ja valmistelua

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020

SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.2.2015 6 SIILINJÄRVEN KUNTA Siilinjärven kunnan mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2015-2020 2 (36) 1 Johdanto... 3 2 Lainsäädäntö ja kansalliset linjaukset mielenterveys-

Lisätiedot

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio

Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja. 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Eloisa ikä -ohjelma-asiakirja 20.1.2014 Raha-automaattiyhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ry / Eloisa ikä -ohjelman koordinaatio Sisältö Eloisa ikä avustusohjelma... 3 1 Taustaa... 3 Ohjelman tavoitteet...

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2010 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YHTEISTYÖ Pohjois-Pohjanmaan peruspalvelujen johdon näkemyksiä Kannen kuva: Päivi Hietapelto Taitto: Pohjolan Painotuote Oy

Lisätiedot

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA

KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA KOLARIN MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESTRATEGIA 2 1.JOHDANTO 2.STRATEGIASSA KÄYTETYT KÄSITTEET Päihdehuolto ja päihteet Mielenterveys Strategia Ennaltaehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö Mielenterveys- ja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012

TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tilaajaryhmä / Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen TAMPEREEN KAUPUNGIN PÄIHDEPOLIITTINEN SUUNNITELMA 2009 2012 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 10/2009 Tampereen kaupungin Tietotuotannon

Lisätiedot

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille

Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Hyvinvointia Vantaan lukiolaisille Lukioiden yhteinen opiskeluhuoltosuunnitelma Vantaan kaupunki Sivistystoimi Nuoriso- ja aikuiskoulutus Lukiokoulutus Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun

Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia. Opas strategiseen suunnitteluun Mielenterveys- ja päihdetyö osana kunnan hyvinvointia Opas strategiseen suunnitteluun Kirjoittaja: Minna Laitila, projektipäälliikkö, strategiatyö, mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen, asiakkaan

Lisätiedot