Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS)"

Transkriptio

1 Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2008 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa, kasvu 20,5 prosenttia - Orgaaninen kasvu 14,4 prosenttia - Liikevoitto 4,2 miljoonaa euroa, kasvu 47,0 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%) 13,3 prosenttia (10,9 prosenttia 1-3/2007) - Tuotepohjaisen liikevaihdon osuus 13,0 prosenttia (17,8 prosenttia 1-3/2007) - Osakekohtainen tulos 0,12 euroa, kasvu 71,4 prosenttia - Digia arvioi yhtiön orgaanisen kasvun olevan toisella vuosineljänneksellä edelleen markkinoiden kasvua nopeampaa ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla - Digian fokus nykyisen liiketoiminnan orgaanisessa kehittämisessä tavoitteena kannattavuuden ja osakekohtaisen tuloksen parantaminen KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-3/ /2007 Muutos% 2007 Liikevaihto % Liikevoitto % suhteessa liikevaihtoon 13 % 11 % 10 % Tilikauden voitto % suhteessa liikevaihtoon 8 % 5 % 6 % Oman pääoman tuotto, % 14 % 9 % 9 % Sijoitetun pääoman tuotto, % 14 % 10 % 9 % Korollinen vieras pääoma % Rahavarat % Nettovelkaantumisaste, % (Net Gearing) 66 % 66 % 65 % Omavaraisuusaste, % 45 % 44 % 47 % Tulos/osake, eur,laimentamaton 0,12 0,07 71 % 0,29 Tulos/osake, eur,laimennettu 0,12 0,07 71 % 0,29 MARKKINAT JA DIGIAN LIIKETOIMINTA Digian ensimmäinen vuosineljännes toteutui kokonaisuutena suunnitelmien mukaisesti. Orgaanisen kasvun voimistaminen oli keskeisenä tavoitteena, ja siinä yhtiö onnistui erinomaisesti. Myös kannattavuutta onnistuttiin parantamaan merkittävästi. Markkinatilanne yhtiön päätoimialoilla on ollut hyvä, mutta epävarmuutta luo maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus Digian asiakkaiden investointihalukkuuteen. Kasvaneet henkilöstökustannukset ovat lisänneet painetta kannattavuudelle, mistä johtuen yhtiö pyrkii edelleen tehostamaan toimintaansa. Henkilöstön vaihtuvuus on aktiivisesta työvoimamarkkinasta johtuen pysynyt edelleen korkealla tasolla ja osaavan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä yksi ohjelmistoalan yritysten merkittävistä riskitekijöistä. Digia on kuitenkin onnistunut hyvin rekrytoinnissa, joka on orgaanisen kasvun edellytyksenä. 1

2 Digia on toteuttanut kansainvälistymisstrategiaansa harkitusti ja määrätietoisesti. Uudet yksiköt Venäjällä ja Kiinassa laajentavat yhtiön palveluvalikoimaa near-shore ja off-shore palveluilla, mutta antavat yhtiölle lisäksi jalansijaa voimakkaasti kasvaville markkinoille. Digia aloitti katsauskaudella yhtiön brändin uudistamisprojektin, jonka osana yhtiökokous muutti yhtiön toiminimen Digia Oyj:ksi. Yrityskuvaan, markkinointiin ja viestintään liittyvät brändin uudistumisesta aiheutuvat kustannukset kohdistuvat ensimmäiselle ja toiselle vuosineljännekselle. Telekommunikaatio Telekommunikaatio-sektorilla oli vahva vuosineljännes, orgaanisen kasvun ollessa 29,4 prosenttia. Asiakassuhteet kehittyivät suotuisasti ja tuotantokapasiteetti oli tehokkaassa käytössä. Asiakastyytyväisyys oli myös hyvällä tasolla. Toimituskykyä on edelleen vahvistettu merkittävästi jatkamalla edellisen tilikauden aikana aloitettua voimakasta rekrytointia. Rekrytointi on ulotettu myös edullisemman kustannustason maihin. Tammikuussa tehty investointi Venäjän markkinoille (Sunrise-r) laajentaa Digian palveluvalikoimaa, parantaa kilpailukykyä sekä mahdollistaa asiakaskunnan laajentamisen sopimustuotekehitysmarkkinoilla. Katsauskauden jälkeen huhtikuun alussa Digia avasi kehitysyksikön Chengdussa, Kiinassa. Kiina tarjoaa ohjelmistotuotannolle erittäin suotuisat ja voimakkaasti kehittyvät olosuhteet, esimerkiksi koulutuksen ja infrastruktuurin näkökulmasta. Chengdu on erityisen voimakkaasti kehittyvä alue ja myös Digian asiakkaat sekä yhteistyökumppanit ovat sijoittaneet toimintojaan Chengdun alueelle. Operaatioiden käynnistäminen Chengdussa aiheuttaa Digialle kuluja vuoden 2008 aikana, jotka on huomioitu yhtiön tavoiteasetannassa ja arvioissa yhtiön taloudellisesta kehityksestä. Kysyntä on säilynyt hyvänä ja tilauskanta säilynyt vahvana myös toisen vuosineljänneksen käynnistyttyä. Finanssi ja Palvelut Finanssi ja Palvelut sektorin orgaaninen kasvu katsauskaudella oli 10,6 prosenttia, mutta katsauskauden käyttöaste laski edellisen vuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna asiakashankkeiden käynnistymisen viivästymisestä johtuen. Mikäli finanssialan yleinen epävarmuus jatkuu, se saattaa edelleen vaikuttaa hanketilanteen kehittymiseen. Julkisen palvelusektorin alueella Digia toimitti mm. Verohallinnolle sähköisen asioinnin ratkaisun, jonka kautta kansalaiset voivat tehdä muutoksia esitäytettyyn veroilmoitukseensa. Digia on ollut mukana veropalveluiden sähköistämisessä vuoden 2007 keväästä lähtien. Verohallituksen ja Digian IT-konsultointia koskeva kahdenvälinen puitesopimus solmittiin katsauskauden aikana ja se on voimassa vuoteen Sopimus perustuu Hansel Oy:n valtionhallinnon teknistä IT-konsultointia koskevaan puitejärjestelyyn. Teollisuus ja Kauppa Digia on laajentanut toiminnanohjausjärjestelmien tarjontaansa kuntasektorille. Päänavauksena oli Oulun Teknisen Liikelaitoksen viime vuonna alkanut Microsoft Dynamics AX-pohjainen projekti, joka otettiin tuotantokäyttöön ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Toiminnanohjausjärjestelmien liikevaihdon kasvu on ollut keskimääräistä markkinan kasvua nopeampaa. Portaali- ja dokumenttienhallinnan liiketoiminnan volyymi on kasvanut orgaanisesti suunnitelmien mukaisesti. Integraatioratkaisujen osalta vuosineljänneksen liikevaihdon ja henkilömäärän kasvu ylitti hieman tavoitteet kannattavuuden ollessa lähellä tavoitetta. Alueen konsultointipalvelujen osalta on saatu merkittäviä avauksia sekä uusissa että nykyisissä avainasiakkuuksissa. Teollisuus ja Kauppa -divisioonan liikevaihto ei täysin yltänyt tavoitteisiin ja kannattavuutta söivät investointi orgaaniseen kasvuun ja yleinen kustannustason nousu. Teollisuuden ja Kaupan alueella on ollut nähtävissä asiakkaiden harkinta-aikojen pidentyminen. Portaali- ja dokumenttienhallinnan ratkaisuissa yhtiö kuitenkin odottaa liikevaihdon edelleen kehittyvän suotuisasti. Integraatioratkaisujen osalta yhtiö odottaa kasvun ja kannattavuuden pysyvän asetetuissa tavoitteissa. 2

3 Kilpailu osaavista resursseista ja yleisen kustannustason nousu asettavat haasteita yksikön kannattavuudelle, jota pyritään edistämään toiminnan sisäistä tehokkuutta parantamalla ja suotuisan kustannustason maiden resursseja hyödyntämällä. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Digian lyhyen aikavälin epävarmuustekijät liittyvät osaavan henkilöstön saatavuuteen ja kustannuksiin, henkilöstövaihtuvuuteen sekä yleisen taloudellisen epävarmuuden vaikutuksiin Digian asiakkaiden investointipäätöksiin. Lisäksi asiakasprojektikoon kasvaessa myös riskit projekteihin ja niiden kannattavuuteen liittyen kasvavat. Digian riskienhallintaa on tarkemmin kuvattu yhtiön vuosikertomuksessa sekä internet-sivuilla. VUODEN 2008 NÄKYMÄT JA YHTIÖN TAVOITTEET Vuodelle 2008 Digian päätavoitteina on edelleen jatkaa orgaanista kasvua ja samalla pitää kannattavuus hyvällä tasolla. Digia arvioi yhtiön orgaanisen kasvun olevan toisella vuosineljänneksellä edelleen markkinoiden kasvua nopeampaa ja kannattavuuden säilyvän hyvällä tasolla. Yhtiön johdon fokus on kohdistettu asiakkaisiin, henkilöstöön ja toiminnan edelleen kansainvälistämiseen. Tärkeimpinä lähiajan tavoitteista ovat yhtiön orgaaninen kasvu, palveluvalikoiman kehittäminen ja asiakkuuksien syventäminen sekä henkilöstötyytyväisyyden edelleen kehittäminen. Toimintaa pyritään jatkuvasti tehostamaan ja pitämään kiinni tarkasta kulukurista. Pitkällä aikavälillä Digia pyrkii keskittymään ensisijaisesti orgaanisen kasvun voimistamiseen. Samalla on tarkoitus vähentää yhtiön velkaantumistasoa. Digia osittain luopuu julkistetusta revolving credit luottovarauksesta, joka oli tarkoitettu yritysostojen rahoittamiseen. Varauksesta luopumalla Digia säästää vuositasolla yli satatuhatta euroa. Yhtiö voi edelleen tehdä strategisesti tärkeitä yritysostoja, mutta fokus on liiketoiminnan orgaanisessa kehittämisessä tavoitteena kannattavuuden ja osakekohtaisen tuloksen parantaminen. Digian strategisena päämääränä on siten nykyisiin kompetensseihin ja tuotteisiin liittyvän liiketoiminnan kehittäminen, eikä niinkään aiemmin julkistetun 200 miljoonan euron liikevaihtotavoitetason saavuttaminen vuonna LIIKEVAIHTO Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella 1-3/2008 oli 31,7 miljoonaa euroa kasvaen 20,5 prosenttia (1-3/ ,3 miljoonaa euroa). Liikevaihtoon sisältyy hankitun tytäryhtiön Sunrise Resources Oy:n sekä hankitun Capital C AB:n liikevaihtoa yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 15,9 miljoonaa euroa kasvaen 35,0 prosenttia (1-3/ ,8 miljoonaa euroa). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 8,6 miljoonaa euroa kasvaen 25,2 prosenttia (1-3/2007 6,9 miljoonaa euroa). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikevaihto katsauskaudella oli 7,2 miljoonaa euroa laskien 6,1 prosenttia (1-3/2007 7,6 miljoonaa euroa). Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 4,1 miljoonaa euroa (1-3/2007 4,7 miljoonaa euroa) vastaten 13,0 prosenttia (1-3/ ,8 prosenttia). Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta katsauskaudella oli 15,5 prosenttia (1-3/2007 8,9 prosenttia). TULOKSEN JA KANNATTAVUUDEN KEHITYS 3

4 Digia-konsernin liikevoitto (EBIT) katsauskaudella oli 4,2 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua 47,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-3/2007 2,9 miljoonaa euroa). Liikevoittoon sisältyy Sunrise Resources Oy:n sekä Capital C AB:n liikevoittoa yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) oli 13,3 prosenttia (1-3/ ,9 prosenttia). Telekommunikaatioliiketoiminnan liikevoitto katsauskaudella oli 3,1 miljoonaa euroa kasvaen 115,0 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-3/2007 1,4 miljoonaa euroa) ja kannattavuus oli 19,4 prosenttia (1-3/ ,2 prosenttia). Finanssi ja Palvelut -liiketoiminnan liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa kasvaen 289,6 prosenttia (1-3/2007 0,1 miljoonaa euroa) ja kannattavuus oli 6,5 prosenttia (1-3/2007 2,1 prosenttia). Teollisuus ja Kauppa -liiketoiminnan liikevoitto oli 0,6 miljoonaa euroa laskien 55,7 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (1-3/2007 1,3 miljoonaa euroa) ja kannattavuus oli 8,0 prosenttia (1-3/ ,0 prosenttia). Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli 3,4 miljoonaa euroa kasvaen 64,5 prosenttia (1-3/2007 2,1 miljoonaa euroa) ja voitto verojen jälkeen oli 2,5 miljoonaa euroa kasvaen 76,4 prosenttia (1-3/2007 1,4 miljoonaa euroa). Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella oli 0,12 euroa kasvaen 71,4 prosenttia (1-3/2007 0,07 euroa). Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 0,8 miljoonaa euroa (1-3/2007 0,8 miljoonaa euroa). RAHOITUS JA INVESTOINNIT Digia-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 153,0 miljoonaa euroa (12/ ,6 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste oli 45,1 prosenttia (12/ ,5 prosenttia). Nettovelka suhteessa omaan pääomaan (net gearing) oli 65,8 prosenttia (12/ ,1 prosenttia). Konsernin likvidit varat katsauskauden lopussa olivat 11,9 miljoonaa euroa (12/ ,7 miljoonaa euroa). Konsernilla oli katsauskauden lopussa 56,5 miljoonaa euroa korollista vierasta pääomaa (12/ ,4 miljoonaa euroa). Vuosittaiset arvonalentumistestit tehdään IAS 36 -standardien mukaisesti liikearvoille ja sellaisille aineettomille hyödykkeille, joiden taloudellinen vaikutusaika on rajaton. Liikearvojen sekä testattavien arvojen jakautuminen liiketoiminta-alueille katsauskauden lopussa on esitetty seuraavassa taulukossa: Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet Poistot katsauskauden aikana Liikearvo Muut erät Testattava arvo yhteensä 1000 EUROA Telekommunikaatio , Finanssi ja Palvelut , Teollisuus ja Kauppa , Digia -konserni yhteensä , Nykyarvot on määritelty perustuen toteutuneeseen liikevoittoon ja viiden vuoden ennusteisiin liiketoiminta-alueittain, joissa kasvu vaihtelee 3-5 prosentin välillä ja liikevoitto prosentin välillä. Ennustejakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu extrapoloimalla rahavirrat tasaisen kolmen prosentin liikevaihdon kasvuarviota käyttäen ja liikevoiton on arvioitu olevan 10 prosenttia liikevaihdosta. Diskonttokorot on määritelty toimialan yleinen riskitaso huomioiden ja ne vastaavat 11 prosentin vuotuista korkoa. 4

5 Liiketoiminnan kasvun on arvioitu olevan kriittisin tekijä rahavirtojen nykyarvoja laskettaessa. Telekommunikaatio - liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää pitkällä aikavälillä liiketoiminnan keskimääräistä noin kahden prosentin vuotuista kasvua ja 10 prosentin kannattavuutta ennen poistoja aineettomista hyödykkeistä. Finanssi ja Palvelut liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja kuuden prosentin kannattavuutta ennen poistoja aineettomista hyödykkeistä. Teollisuus ja Kauppa liiketoiminnan liikearvon määrä edellyttää pitkällä aikavälillä liiketoiminnan keskimääräistä kahden prosentin vuotuista kasvua ja yhdeksän prosentin kannattavuutta ennen poistoja aineettomista hyödykkeistä. Katsauskaudella minkään laskelmissa käytetyn keskeisen muuttujan mahdollinen muutos kohtuullisesti arvioituna ei kuitenkaan johtaisi siihen tilanteeseen, jossa segmentin kirjanpitoarvo ylittäisi siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Siten tarvetta arvonalentumiskirjauksille ei yhtiön johdon käsityksen mukaan ole. Konsernin liiketoiminnan rahavirta katsauskaudella oli 6,1 miljoonaa euroa positiivinen (1-3/2007 5,8 miljoonaa euroa positiivinen), investointien rahavirta 3,5 miljoonaa euroa negatiivinen (1-3/2007 0,7 miljoonaa euroa negatiivinen)sekä rahoituksen rahavirta 2,5 miljoonaa euroa negatiivinen (1-3/2007 1,6 miljoonaa euroa negatiivinen). Investointien rahavirtaan vaikutti negatiivisesti Sunrise Resources Oy:n hankinta, jonka vaikutus oli - 2,8 miljoonaa euroa. Rahoituksen rahavirtaan vaikuttivat negatiivisesti omien osakkeiden hankinta, jonka vaikutus oli -0,5 miljoonaa euroa sekä osingonmaksu, jonka vaikutus oli -2,0 miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit käyttöomaisuuteen katsauskaudella olivat yhteensä 0,6 miljoonaa euroa (1-3/2007 0,5 miljoonaa euroa). Aineellisten käyttöomaisuus-hyödykkeiden hankinnat katsauskaudella olivat 0,5 miljoonaa euroa (1-3/2007 0,2 miljoonaa euroa) Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) katsauskaudella oli 13,9 prosenttia (12/2007 9,4 prosenttia). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 14,5 prosenttia (12/2007 8,9 prosenttia). HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 1 281, jossa kasvua oli 126 henkilöä eli 10,9 prosenttia verrattuna tilikauden 2007 loppuun (2007: henkilöä). Keskimäärin henkilöstöä katsauskaudella oli 1 252, jossa kasvua oli 136 henkilöä eli 12,2 prosenttia verrattuna tilikauteen 2007 (2007: 1 116). Henkilöstön jakautuminen toiminnoittain katsauskauden lopussa: Telekommunikaatio 53 % Finanssi ja Palvelut 23 % Teollisuus ja Kauppa 20 % Hallinto ja johto 4 % Ulkomailla työskenteli katsauskauden lopussa yhteensä 76 henkilöä (2007: 26 henkilöä). Varsinaisessa yhtiökokouksessa 11. maaliskuuta 2008 valittiin hallitukseen Pekka Sivonen (puheenjohtaja), Pertti Kyttälä (varapuheenjohtaja), Kari Karvinen, Harri Koponen ja Martti Mehtälä. Pekka Sivonen valittiin järjestäytymiskokouksessa hallituksen päätoimiseksi puheenjohtajaksi, mutta huhtikuun alusta 2008 Sivonen siirtyi hallituksen osa-aikaiseksi puheenjohtajaksi elokuun loppuun asti. Harri Koponen pidättäytyi hallitustyöskentelystä toistaiseksi, kunnes Cidron Services Oy:n julkinen ostotarjous TietoEnator Oyj:n osakkeista, jonka seurauksena Koponen valittaisiin TietoEnator Oyj:n hallituksen puheenjohtajaksi, on ratkaistu. Yhtiön toimitusjohtaja on Juha Varelius vuoden 2008 alusta alkaen. Vuoden 2007 lopun vt. toimitusjohtajana toiminut ja vuoden 2008 alusta lähtien yhtiön varatoimitusjohtajana ollut Juha Sihvonen erosi yhtiön palveluksesta Konsernin tilintarkastaja on tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Ilkka. 5

6 Liiketoimet lähipiirin kanssa Digia-konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä. Digia-konsernilla ja lähipiiriin kuuluvilla ei ollut katsauskaudella liiketoimia. KONSERNI- JA ORGANISAATIORAKENNE Digia -konserniin kuuluivat katsauskauden lopussa emoyhtiö Digia Oyj sekä toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Finland Oy (emoyhtiön omistusosuus 100 %) ja Ruotsissa toimiva Capital C AB (100%) sekä Sunrise Resources Oy, jolla on Venäjällä toiminnallinen tytäryhtiö OOO Sunrise-r Spb (100%). Lisäksi Digia Finland Oy:llä on kokonaan omistetut toiminnalliset tytäryhtiöt Digia Service Oy (100%) ja Digia Financial Software Oy (100%). YHTIÖKOKOUKSET Varsinainen yhtiökokous Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 11. maaliskuuta Yhtiökokouksessa vahvistettiin tilivuoden 2007 tilinpäätös, myönnettiin tilivelvollisille vastuuvapaus, vahvistettiin hallituksen esityksen mukaisesti vuoden 2007 voitonjako, päätettiin hallituksen palkkiot ja valittiin yhtiön hallitus uudelle toimikaudelle. Lisäksi yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön toiminimen Digia Oyj:ksi ja valitsi yhtiölle uuden tilintarkastajan. Yhtiökokous myönsi hallitukselle seuraavat valtuudet: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: - Valtuutusta voidaan käyttää mm. yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoiminta-kauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi; - Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää uusien tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että annettavien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä on enintään kappaletta; - Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä OMX Pohjoismaisen Pörssin Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi; - Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatusta osakeannista ja suunnatusta erityisten oikeuksien antamisesta; ja - Valtuutus korvaa yhtiökokouksen antamat valtuutukset ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli saakka. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin: - Yhtiön omia osakkeita voidaan tarvittaessa hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, yritys- ja liiketoimintakauppojen ja muiden yhteistoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi ja rahoittamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi; - Osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään kappaletta; - Osakkeita ei hankita osakkeenomistajien osakeomistusten suhteessa, vaan osana OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin järjestämää julkista kaupankäyntiä; - Osakkeet hankitaan hallituksen päättämään hintaan, joka perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon; 6

7 - Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla ja osakkeiden hankinta alentaa siten yhtiön vapaata omaa pääomaa ja jakokelpoisia varoja; - Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan kaikista ehdoista; ja - Valtuutus korvaa yhtiökokouksen antaman valtuutuksen ja on voimassa 18 kuukauden ajan valtuutuspäätöksestä eli saakka. Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen kokouksessaan jatkaa omien osakkeiden hankintaa julkistetuin ehdoin yhtiökokouksen antamien valtuuksien mukaisesti. OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä oli osaketta. Digialla oli yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat: Osakkeenomistaja Osuus osakkeista ja äänistä Pekka Sivonen 24,4 % Kari Karvinen 7,6 % Matti Savolainen 6,3 % OP-Suomi pienyhtiöt- sijoitusrahasto 3,6 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 % Nordea Pankki Suomi Oyj / Hallintarekisteröity 3,2 % Skandinaviska Enskilda Banken / Hallintarekisteröity 3,2 % Veikko Laine Oy 2,8 % Nordea Pankki Suomi Oyj 2,4 % Jorma Kylätien kuolinpesä 2,2 % Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä ,5 % 0,3 % ,4 % 3,8 % ,5 % 9,7 % ,8 % 12,0 % ,7 % 35,9 % ,1 % 38,3 % Osakkeenomistuksen sektorijakauma Osuus omistuksista Osuus osakkeista Yritykset 6,2 % 11,8 % Rahoitus ja vakuutus 0,5 % 16,4 % Julkisyhteisöt 0,1 % 3,8 % Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 % 0,4 % Kotitaloudet 92,3 % 66,3 % Ulkomaat 0,5 % 1,3 % 7

8 KAUPANKÄYNTI HELSINGIN PÖRSSISSÄ KATSAUSKAUDELLA Digia Oyj:n osake on katsauskaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut - toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi katsauskaudella oli 2,55 euroa ja ylin 3,25 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi katsauskauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 3,00 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 2,99 euroa. Yhtiön markkina-arvo katsauskauden päättyessä oli euroa. Katsauskauden aikana yhtiön tietoon ei tullut uusia liputusilmoituksia. OPTIO-OHJELMAT OHJELMAT Digia Oyj:n optio-ohjelmista voimassa on tällä hetkellä optio-ohjelma 2003D, jonka perusteella voidaan merkitä enintään Digian osaketta, ja optio-ohjelma 2005A-C, jonka perusteella voidaan merkitä enintään Digian osaketta. Digian kaikkia liikkeeseen laskemia optio-oikeuksia oli jäljellä yhteensä kappaletta. Optiooikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 4,79 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä mahdollisen osakepääomankorotuksen jälkeen. Kaikista voimassaolevista optio-oikeuksista Digian hallussa oli vielä kappaletta. Ulos jaettujen optio-oikeuksien laimennusvaikutus oli enimmillään 2,41 %. Helsingissä 29. huhtikuuta 2008 Digia Oyj Hallitus VIESTINTÄ Osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle pidetään tiistaina klo World Trade Centerin Marski -kabinetissa, osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki. Tervetuloa. LISÄTIETOJA toimitusjohtaja Juha Varelius, gsm , sähköposti: Osavuosikatsaus ja sen esitys ovat nähtävissä konsernin internet-sivuilla sijoittajat-osiossa klo alkaen. 8

9 JAKELU OMX Pohjoismainen pörssi Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet LIITTEENÄ Konsernin tuloslaskelma Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma Laskelma oman pääoman muutoksista Osavuosikatsauksen liitetiedot Osavuosikatsaus on laadittu noudattaen IFRS:n kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomat. KONSERNIN TULOSLASKELMA, 1000 EUROA 1-3/ /2007 Muutos% 2007 Liikevaihto , ,9 21 % ,4 Liiketoiminnan muut tuotot 5,3 123,4-96 % 211,6 Materiaalit ja palvelut , ,2 47 % ,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 1 % ,5 Muut liiketoiminnan kulut , ,8 15 % ,9 Liikevoitto 4 227, ,2 47 % ,1 Rahoituskulut (netto) -797,1-790,4 1 % ,5 Voitto ennen veroja 3 430, ,8 64 % 7 897,6 Tuloverot -958,6-684,1 40 % ,4 Tilikauden voitto 2 471, ,6 76 % 5 871,2 Jakautuminen: Emoyhtiön osakkaille 2 471, ,6 76 % 5 871,2 Vähemmistölle 0,0 0,0 0,0 Tulos/osake, EUR 0,12 0,07 71 % 0,29 Tulos/osake, laimennettu, EUR 0,12 0,07 71 % 0,29 9

10 KONSERNITASE,, 1000 EUROA Varat Muutos % Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet , ,6 3 % Aineelliset hyödykkeet 2 897, ,5-1 % Sijoitukset 652,8 660,3-1 % Laskennallinen verosaaminen 2 088, ,0-10 % Pitkäaikaiset varat yhteensä , ,4 3 % Lyhytaikaiset varat Lyhytaikaiset saamiset , ,0 1 % Myytävissä olevat rahoitusvarat 3 334, ,4-36 % Rahavarat 8 566, ,4 31 % Lyhytaikaiset varat yhteensä , ,8 1 % Varat yhteensä , ,2 2 % Oma pääoma ja velat Muutos % Osakepääoma 2 085, ,4 0 % Ylikurssirahasto 7 899, ,5 0 % Muu rahasto 5 203, ,8 0 % Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , ,6-8 % Muuntoero -4,4-11,8-63 % Kertyneet voittovarat , ,3 60 % Tilikauden voitto 2 471, ,2-58 % Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma , ,0-1 % Vähemmistöosuus 0,0 0,0 Oma pääoma yhteensä , ,0-1 % Velat Pitkäaikaiset, korolliset velat , ,7 0 % Laskennalliset verovelat 3 469, ,4 1 % Pitkäaikaiset velat yhteensä , ,1 0 % Lyhytaikaiset, korolliset velat 816,7 766,3 7 % Muut lyhytaikaiset velat , ,8 19 % Lyhytaikaiset velat yhteensä , ,1 18 % 10

11 Velat yhteensä , ,2 5 % Oma pääoma ja velat , ,2 2 % KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUROA Liiketoiminnan rahavirta: Tilikauden voitto Oikaisut tilikauden tulokseen Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot - Tytäryhtiöhankinnat Luovutustulot muista sijoituksista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden hankinta Oman pääoman ehtoisen osakepalkkiojärjestelmän rahoittaminen Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Lyhtyaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Käyvän arvon muutokset Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden lopussa

12 LASKELMA A OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUROA a b c d e f g h Oma pääoma Myytävissä olevat 0 sijoitukset: Voitot /tappiot 0 käypään arvoon arvostuksesta Muut Suoraan pääomaan kirjatut erät Tilikauden voitto kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakepääoman korotus Osingonjako Muut OMA PÄÄOMA a b C d e f g h Oma pääoma Myytävissä olevat 0 sijoitukset: Voitot /tappiot 0 käypään arvoon arvostuksesta Muut Suoraan pääomaan kirjatut erät Tilikauden voitto kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä Osakepääoman 7 7 korotus Osingonjako Omien osakkeiden lunastus-rahasto Omana pääomana suoritettavat osake-perusteiset liiketoimet Muut

13 OMA PÄÄOMA a = osakepääoma b = ylikurssirahasto c = muu rahasto ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto d = muuntoerot e = arvonmuutos rahasto f = kertyneet voittovarat g = vähemmistöosuus h = oma pääoma yhteensä OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Osavuosikatsauksen laatimisperiaatteet: Osavuosikatsauksessa sovelletaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hankittu tytäryhtiö Sunrise Resources Oy on yhdistetty konsernitilinpäätökseen alkaen. Liiketoiminnan kausiluonteisuus: Konsernin liiketoimintaan vaikuttavat kuukausittainen työpäivien lukumäärä sekä lomakaudet. Maksetut osingot: Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa maksettiin 0,10 euroa osakkeelle eli yhteensä ,80 euroa. Osingon maksupäivä oli Katsauskauden jälkeiset olennaiset tapahtumat: Katsauskauden jälkeen ei ole olennaisia tapahtumia. Segmentti-informaatio: LIIKEVAIHTO, 1000 euroa 1-3/ /2007 Muutos % 1-12/2007 Telekommunikaatio % Finanssi ja Palvelut % Teollisuus ja Kauppa % Digia konserni % LIIKEVOITTO, 1000 euroa 1-3/ /2007 Muutos % 1-12/2007 Telekommunikaatio % Finanssi ja Palvelut % Teollisuus ja Kauppa % Kertaluonteiset erät -719 Digia konserni %

14 Hankitut liiketoiminnot: Digia Oyj hankki Sunrise Resources Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta oli 3,6 miljoonaa euroa ja se toteutettiin käteiskauppana, joka rahoitettiin konsernin käteisvaroilla. Peruskauppahinnan lisäksi myyjät ovat oikeutettuja lisäkauppahintaan, mikäli yhtiön tavoitteet vuodelle 2008 saavutetaan. Lisäkauppahintana maksetaan enintään 0,6 miljoonaa euroa, joka voidaan Digian valinnan mukaisesti maksaa joko käteisenä tai Digian osakkeina. Hankinnan yhteydessä syntyi 2,5 miljoonan euron liikearvo ja lisäksi kauppahinnasta kohdistettiin asiakkuuksille 0,6 miljoonaa euroa. Yhdistymisessä kirjatut käyvät Kirjanpitoarvot ennen 1000 euroa arvot yhdistämistä Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 4 4 Sijoitukset Saamiset Rahavarat Varat yhteensä Verovelka Muut velat Velat yhteensä Nettovarat Hankintameno Liikearvo Hankintameno yhteensä Ehdollinen lisäkauppahinta 630 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 865 Rahavirtavaikutus Konsernin tuloslaskelma vuosineljänneksittäin: 1000 euroa 1-3/ / / / /2007 Liikevaihto , , , , ,9 Liiketoiminnan muut tuotot 5,3-5,2 13,0 80,3 123,4 Materiaalit ja palvelut , , , , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , , , , ,1 Muut liiketoiminnan kulut , , , , ,8 Liikevoitto 4 227, , , , ,2 Rahoituskulut (netto) -797,1-858,2-800,2-733,8-790,4 Voitto ennen veroja 3 430, ,7 723, , ,8 Tuloverot -958,6-699,0-177,5-465,8-684,1 14

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu

SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007. Yhteenveto. Tammi-kesäkuu SYSOPENDIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2007-30.6.2007 Yhteenveto Tammi-kesäkuu - Liikevaihto 52,2 miljoonaa euroa, kasvu 42 prosenttia - Liikevaihdon pro forma kasvu 3 prosenttia - Liikevoitto 5,3 miljoonaa

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 94,8 (87,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 prosenttia

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2010: Liikevaihdon kasvu jatkui (+ 6,6 %) kannattavuuden pysyessä hyvänä (EBIT 10,9 %) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 94,8 (87,1) miljoonaa euroa, kasvua 8,8 prosenttia

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

Digia Oyj Tasekirja 2008

Digia Oyj Tasekirja 2008 Digia Oyj Tasekirja 2008 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 37 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 45 Tilinpäätösmerkintä 45 Luettelo

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS)

SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 8.2.2007 kello 9:15 SYSOPEN DIGIA OYJ:N NELJÄS VUOSINELJÄNNES JA TILINPÄÄTÖS 2006 (IFRS) Yhteenveto - Tilikauden 2006 liikevaihto 85,0 miljoonaa euroa, kasvu 40 prosenttia

Lisätiedot

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30

SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30 SysOpen Digia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.4.2006 klo 09:30 SYSOPEN DIGIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2006-31.3.2006 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 16,9 miljoonaa euroa (8,3 miljoonaa euroa 1-3/2005) - Liikevoitto

Lisätiedot

Liite 5 TILINPÄÄTÖS 2009

Liite 5 TILINPÄÄTÖS 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin tilinpäätös 11 Emoyhtiön tilinpäätös 44 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitus 46 Tilinpäätösmerkintä 46 2 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus. Vuosikertomus 2014

Sisällys. Hallituksen toimintakertomus. Vuosikertomus 2014 Sisällys Hallituksen toimintakertomus Markkinat ja Digian liiketoiminta Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Tuloksen ja kannattavuuden kehitys Rahoitus ja investoinnit Selvitys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 Markkinat ja Digian liiketoiminta 2 Taloudellista asemaa ja tulosta

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus MARKKINAT Vuonna 2006 ICT-markkinat jatkuivat haastavina kysynnän vaihdellessa asiakassegmenteittäin. Toimialan rakenteiden muuttuminen ja trendin mukainen konsolidoituminen

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17)

ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.02.2008 KLO 10.30 1 (17) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2007 Liikevaihto 125,2 milj. euroa + 28 % Liikevoitto 11,6 milj. euroa + 72 % Tilikauden tulos 7,8 milj. euroa + 88

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu. Vakaa kehitys jatkui

Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu. Vakaa kehitys jatkui Osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu Vakaa kehitys jatkui ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2015 KLO 14:00 ETTEPLAN Q2: VAKAA KEHITYS JATKUI Katsauskausi huhti-kesäkuu 2015 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,5

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007). Proha Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2008 klo 09.00 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (IFRS) Tammi syyskuu 2008: Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot