TILINPÄÄTÖSTIEDOTE LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.3.2003 KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2002"

Transkriptio

1 Julkaistu: :00:25 CET Lännen Tehtaat Oyj - neljännesvuosikatsaus TILINPÄÄTÖSTIEDOTE LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Lännen Tehtaiden liikevaihto oli 283,4 miljoonaa euroa (254,1 milj. euroa vuonna 2001). Liikevaihdon noin 12 %:n kasvu tuli kokonaan ostetuista liiketoiminnoista. Konsernin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -0,1 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,84 euroa). Hallituksen osinkoehdotus yhtiökokoukselle on 0,30 euroa osakkeelta (0,60 euroa). Konsernin laajeneminen Vuoden merkittävin tapahtuma oli Lännen Tehtaat Oyj:n ja Suomen valtion välinen osakekauppa. Jakautumisen kautta syntyneen uuden Avena Oy:n omistus siirtyi kokonaan Lännen Tehtaille Kaupan tuloksena Lännen Tehtaista tuli Suomen johtava teollisten rehujen valmistaja ja merkittävä toimija viljakaupassa. Entisestä Avenakonsernista Lännen Tehtaiden omistukseen tulivat eläinravitsemukseen keskittynyt Suomen Rehu Oy (omistusosuus 82 %) tytäryhtiöineen ja viljakauppaa harjoittava Avena Nordic Grain Oy. Konsernirakenne Konsernin liiketoimintarakennetta muutettiin Avena-kaupan seurauksena. Uuden rakenteen mukaan konserniin kuuluu kolme liiketoimintaryhmää. Tässä toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä toimialakohtaiset tiedot esitetään uuden liiketoimintaryhmäjaon mukaisina. Myös edellisen vuoden vertailutiedot on muutettu vastaamaan uutta rakennetta. Elintarvikeryhmään kuuluvat Lännen Tehtaat Oyj:n yksiköt Apetit ja Lännen Sokeri sekä tytäryhtiö Tresko Fish Oy. Apetit-yksikköön yhdistettiin Muista liiketoiminnoista Lännen Viljelyosasto, johon kuuluvat entinen Lännen Maatalousosasto ja Räpin koetila. Puolassa toimiva Lannen Polska Sp. z o.o. oli konserniyhtiö marraskuun alkuun, jolloin Lännen Tehtaiden omistusosuus aleni 19 prosenttiin. Avena-kaupan jälkeen muodostettuun Maatalousryhmään kuuluvat Suomen Rehu Oy ja sen tytäryhtiöt Hiven Oy Suomessa, SIA Baltic Feed Latviassa ja Rehu Eesti Oü Virossa sekä Avena Nordic Grain Oy ja sen tytäryhtiö ZAO Avena St. Petersburg Pietarissa. Muista liiketoiminnoista Maatalousryhmään on yhdistetty Lännen Rehu, Lännen Plant Systems ja Harviala Oy. Machinium-ryhmään kuuluvat Machinium Oy alakonsernin emoyhtiönä sekä Sivu 1 / 8

2 sen tytäryhtiöt Lännen Engineering Oy, Suomen Rakennuskone Oy, SMA Construction AB ja SMA Maskin AB sekä sen tytäryhtiö SMA Maskinuthyrning AB Ruotsissa, Virossa AS Balti Ehitusmasin-Baltem ja Latviassa SIA BCM Baltijas Celtniecibas Masina sekä Liettuassa UAB Baltijos Statybines Masinos. Muut liiketoiminnot erillisenä liiketoimintaryhmänä lopetettiin ja sen osat yhdistettiin Elintarvikeryhmään ja Maatalousryhmään. Osakkuusyhtiöistä Sucros Oy kuuluu Elintarvikeryhmään. Agribalt Oy, Movere Oy ja Farmit Website Oy ovat osa Maatalousryhmää. Oy Potma Ltd:stä luovuttiin joulukuun lopussa. Liikevaihto Lännen Tehtaiden konserniliikevaihto oli 283,4 miljoonaa euroa (254,1 milj. euroa vuonna 2001). Liikevaihdon noin 12 %:n kasvu tuli kokonaan ostetuista liiketoiminnoista. Liikevaihdosta Elintarvikeryhmän osuus oli 43 % (48 %), Maatalousryhmän 25 % (11 %) ja Machinium-ryhmän 32 % (41 %). Elintarvikeryhmän liikevaihto oli 120,8 miljoonaa euroa (121,6 milj. euroa). Apetitin kotimaan liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (55,5 milj. euroa), josta pakasteiden osuus oli 42,0 miljoonaa euroa (42,3 milj. euroa). Vihannes- ja ruokapakasteiden myynnin laskua kompensoi kalapakasteiden myynnin kasvu. Myös muiden kalajalosteiden ja hillojen myynti kasvoi. Lannen Polskan liikevaihto on mukana vain osan vuotta ja se oli selvästi edellisvuotta pienempi. Lännen Sokerin myynti kasvoi hieman huolimatta alkusyksyn toimitusvaikeuksista, jotka aiheutuivat Sucros Oy:n sokeripakkaamon palosta. Uuden Maatalousryhmän liikevaihto oli 70,8 miljoonaa euroa (27,2 milj. euroa). Kasvu tuli marraskuun alussa ryhmään liitettyjen Suomen Rehu -konsernin ja Avena Nordic Grain -konsernin liikevaihdosta. Machinium-ryhmän liikevaihto 91,8 miljoonaa euroa jäi edellisen vuoden tasosta (105,3 milj. euroa). Toiminnan uudelleenjärjestely ja keskittyminen Komatsu- ja Lännen-maarakennuskoneisiin vähensivät liikevaihtoa Ruotsissa. Myös yhtiöiden markkinaosuus Ruotsissa aleni. Markkinaosuuksia menetettiin hieman myös Suomessa tiukan kilpailutilanteen vuoksi. Baltiassa ryhmän liikevaihto kasvoi ja yhtiöt kasvattivat markkinaosuuksiaan. Baltian viennin ansiosta Suomen yhtiöiden liikevaihto kuitenkin pysyi edellisvuoden tasolla. Emoyhtiö Lännen Tehtaat Oyj:n liikevaihto oli 140,1 miljoonaa euroa (138,8 milj. euroa). Tulos Konsernin liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa) ja tulos ennen satunnaisia eriä -0,1 miljoonaa euroa (4,8 milj. euroa). Tulosta heikensivät Puolasta irtaantumisen kertakustannukset sekä Machinium-ryhmän heikko kannattavuus. Tuloslaskelman välittömät verot olivat saamista 0,5 miljoonaa euroa (- 1,5 milj. euroa). Tilikauden tulos oli verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen 2,4 miljoonaa euroa (5,1 milj. euroa). Tilikauden tulos verojen ja vähemmistöosuuksien jälkeen oli 2,4 miljoonaa euroa. Machinium-konsernin vähemmistöosakkaiden 41,4 prosentin osuus Machiniumin tappiosta parantaa tilikauden tulosta 2,0 miljoonaa euroa. Muiden vähemmistöosuuksien vaikutus oli vähäinen. Sivu 2 / 8

3 Elintarvikeryhmän liikevoitto oli 3,3 miljoonaa euroa (7,0 milj. euroa). Lannen Polskasta luopuminen alensi liikevoittoa 3,3 miljoonalla eurolla. Muu liikevoiton aleneminen johtui aikaisempaa pienemmistä liiketoiminnan muista tuotoista ja alentuneista osakkuusyhtiöosuuksista. Lännen Sokerin liikevoitto oli edellisen vuoden tasoa. Maatalousryhmän liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa). Ryhmään kuuluvien Lännen Tehtaiden yksiköiden liikevoitto oli edellisvuoden tasoa. Kasvun toivat Ryhmään marraskuun alusta liitetyt Suomen Rehu ja Avena Nordic Grain sekä Avena Oy:n omistuksessa olleen kiinteistöyhtiön myynnistä saatu 3,3 miljoonan euron voitto. Machinium-ryhmän tulos oli huono. Liiketulos oli 5,2 miljoonaa euroa (-2,7 milj. euroa). Kannattavuus oli sekä tavoitetta että edellisvuotta heikompi. Tappiot olivat kokonaan seurausta Ruotsin yhtiöiden toiminnasta. Myös toteutetusta tervehdyttämisprojektista aiheutuneet 1,3 miljoonan euron kertaluonteiset kulut heikensivät tulosta vuonna 2002 samoin kuin Ruotsin yhtiöiden hankinnasta syntyneen konserniliikearvon 6,5 vuoden poistoja vastaavan 1,2 miljoonan euron määräisen loppuarvon poisto yhdellä kertaa. Maarakennuskoneliiketoiminta sekä Suomessa että Baltiassa oli voitollista ja tulos oli sekä tavoitetta että edellisvuotta parempi. Lännen Tehtaat omistaa Machinium-konsernista 58,6 %. Omistuksen arvo taseessa on 5,4 miljoonaa euroa. Muut vastuut Machinium-konsernista ovat 7,5 miljoonaa euroa. Rahoitus Konsernin rahoitusrakenne muuttui Avena-hankinnan myötä. Kauppa rahoitettiin pääosin vieraalla pääomalla. Ostetun yrityskokonaisuuden korolliset nettovelat olivat 41 milj. euroa. Näistä syistä konsernin korolliset velat olivat tilikauden päättyessä 83,9 miljoonaan euroa (24,9 milj. euroa). Kassavarat olivat 17,0 miljoonaa euroa (20,8 milj. euroa). Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan sisältyy ulkona olevia yritystodistuksia 7,0 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisen rahoituksen saatavuus on varmistettu riittävin, sitovin limiittisopimuksin. Nettorahoituskulut nousivat 3,2 miljoonaan euroon (0,9 milj. euroa). Rahoituskuluihin sisältyy Puolan menetyksiä 1,2 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 37 % (57 %). Yhtiökokous, osakepääoma ja osakkaat Lännen Tehtaat Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,60 euroa osakkeelta (0,84 euroa). Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä ja/tai vaihtovelkakirjalainan ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusmerkinnässä ja/tai vaihtovelkakirjan nojalla tapahtuvassa uusmerkinnässä osakepääomaa voidaan korottaa enintään eurolla, jolloin merkittäväksi voidaan antaa enintään osaketta. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien. Osakepääomaa voidaan korottaa ja/tai vaihtovelkakirja ottaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, mikäli poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutettiin päättämään myös yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta. Luovutusvaltuutuksen mukaan hallitus voi luovuttaa hankitut omaa osaketta. Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen yhteydessä tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen tai Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä. Myös tämä valtuutus on Sivu 3 / 8

4 voimassa yhden vuoden yhtiökokouksesta lukien. Hallitus ei ole toistaiseksi käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai ottaa vaihtovelkakirjalaina. Myöskään yhtiön omien osakkeiden luovutusvaltuutusta ei ole käytetty. Yhtiön omistamat omaa osaketta edustavat 1,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Investoinnit Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 47,3 miljoonaa euroa (3,9 milj. euroa). Vuoden merkittävin investointi oli Avena Oy:n osakkeiden osto. Kauppahinta oli 40 milj. euroa vähennettynä Suomen Rehu Oy:n rahoitusjärjestelyihin liittyvillä lisäkustannuksilla kaupan täytäntöönpanoa edeltävän ajan osalta, määrältään 1,6 milj. euroa. Elintarvikeryhmän yhteensä 5,8 miljoonan euron investoinneista (1,9 milj. euroa) 4,2 miljoonaa euroa kohdistui Lannen Polskan osakkeisiin, joista luovuttiin marraskuun alussa. Sijoitus oli edellytys Lannen Polskan rahoitus- ja muista vastuista irtaantumiselle. Muilta osin investoinnit kohdistuivat lähinnä tuotantotekniikan kehittämiseen ja ylläpitoon. Maatalousryhmän investoinnit, jotka sisältävät Avena Oy:n osakkeiden hankinnan, olivat 40,8 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) ja Machiniumryhmän 0,7 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Tuotekehitys Konsernin tuotekehitystoiminnan kulut olivat 0,6 % liikevaihdosta (0,6 %). Suuri osa tuotekehityksestä kohdistui edelleen Apetit -yksikön tuotteisiin. Vuoden 2002 alussa käynnistyi kalapakasteiden myynti Apetit-tuotemerkillä vähittäiskaupassa. Myynnille asetetut tavoitteet ylitettiin. Hankitun rehuliiketoiminnan myötä konserniin tuli merkittävää uutta osaamista ja innovatiivisuutta. Suomen Rehun tuotelanseeraukset ovat liittyneet kotieläintuotannon kannattavuuden parantamiseen, tuotantoeläinten terveydentilan ja hyvinvoinnin tukemiseen ja kotieläintuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Vuoden 2003 alusta käynnistyi uuden tytäryhtiön, Lännen Rehu Oy:n toiminta. Yhtiö perustettiin siirtämällä elinkeinoverolain mukaisella liiketoimintasiirrolla Lännen Tehtaat Oyj:n rehuliiketoiminnan varat ja velat uudelle yhtiölle. Vuoden 2003 alussa emoyhtiö osti takaisin Säkylässä sijaitsevat pääkonttori- ja ruokalarakennukset, joissa yhtiö on toiminut vuokralaisena vuodesta 1988 alkaen. Kaupalla ei ole merkittävää tulosvaikutusta. Lännen Tehtaat Oyj:n hallitus ja Avena Oy:n hallitus allekirjoittivat sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Avena Oy sulautuu Lännen Tehtaat Oyj:öön vuoden 2003 loppuun mennessä Alkaneen vuoden näkymät Pakasteiden vähittäiskauppamarkkinoiden kasvu ja kohtuullisen hyvin onnistunut satokausituotanto antavat edellytykset Apetitin myönteiselle kehitykselle vuonna Kotimaan myynnin odotetaan Sivu 4 / 8

5 kasvavan. Sokerin kokonaismarkkinoiden arvioidaan säilyvän edellisvuoden tasolla. Kuluttajatuotemarkkinoiden odotetaan kuitenkin laskevan, mikä merkitsee Lännen Sokerille myynnin laskua. Kokonaisuutena Elintarvikeryhmän liikevaihto laskee hieman Puolan tytäryhtiön poistumisen takia. Ryhmän tulos paranee Puolan tappiollisesta liiketoiminnasta luopumisen johdosta. Uuden Maatalousryhmän liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys riippuu pääosin rehutoimialasta ja viljakaupasta. Rehuliiketoiminnan liikevaihto säilyy viime vuoden tasolla. Raaka-ainehintojen nousun vuoksi rehuliiketoiminnan ensimmäisen neljänneksen tulos jää selvästi viime vuotta ja tavoitetta heikommaksi. Koko vuoden kannattavuuden arvioidaan olevan vuoden 2002 tasolla. Viljakaupan liikevaihto riippuu tulevan kauden sadon määrästä ja laadusta päämarkkina-alueilla. Tuloksen arvioidaan säilyvän edellisen vuoden tasolla. Maarakentamisen odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla päämarkkinaalueella vuonna Investointipäätösten tekemistä haittaa edelleen epätietoisuus suhdannekehityksestä. Koneiden kysynnän odotetaan Suomessa ja Ruotsissa säilyvän vuoden 2002 tasolla. Baltiassa odotetaan kasvun jatkuvan. Materiaalinkäsittelykoneitten markkinoiden laskun odotetaan Ruotsissa pysähtyvän. Machinium-ryhmän liikevaihdon odotetaan nousevan vuoden 2002 tasosta. Ruotsissa toteutetun tervehdyttämisprojektin ansiosta Machinium-ryhmän toiminnan kustannukset on saatu merkittävästi alemmalle tasolle. Ryhmässä on aloitettu strategian kehitystyö, jonka seurauksena odotetaan syntyvän synergiaetuja markkinoinnissa, jälkimarkkinoinnissa, logistiikassa ja tukitoiminnoissa. Lisäksi uudet Komatsu- ja Lännen-tuotteet parantavat ryhmän kilpailuasemaa. Materiaalinkäsittelykoneliiketoiminnan heikosta alkuvuodesta ja maarakennusalan hiljaisesta kesäjaksosta johtuen Ryhmän kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan jäävän tappiolliseksi. Machiniumryhmän kannattavuus paranee kuitenkin vuodesta 2002 materiaalinkäsittelykoneliiketoimintoja lukuun ottamatta. Lännen Tehtaat -konsernin liikevaihto nousee hankitun rehuliiketoiminnan ja viljakaupan ansiosta uudelle tasolle. Liikevaihto kasvaa noin 500 miljoonaan euroon vuonna Ensimmäisen neljänneksen heikosta tuloksesta huolimatta koko vuoden tuloksen arvioidaan nousevan vuoden 2002 heikosta tasosta tyydyttäväksi. KONSERNIN TULOSLASKELMA milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Liikevaihto 107,5 74,4 283,4 254,1 Liiketoiminnan muut tuotot 3,7 0,3 4,2 1,2 Liiketoiminnan kulut -104,3-71,3-278,3-245,2 Suunnitelman mukaiset poistot -3,6-2,0-8,5-7,2 Osuus osakkuusyritysten voitosta 1,1 0,8 2,5 2,8 Liikevoitto 4,4 2,2 3,3 5,7 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2-0,2 Rahoitustuotot ja kulut -0,1 0,2-3,2-0,9 Tulos ennen satunnaisia eriä 4,1 2,4-0,1 4,8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia 4,1 2,4-0,1 4,8 Tuloverot -0,3-1,1 0,5-1,5 Sivu 5 / 8

6 Vähemmistöosuudet 1,0 0,7 2,0 1,8 Kauden voitto 4,8 2,0 2,4 5,1 HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Hallitus ehdottaa, että Lännen Tehtaat Oyj jakaa vuodelta 2002 osinkoa 0,30 euroa osakkeelta. KONSERNIN TASE milj. euroa Vastaavaa Aineettomat hyödykkeet 20,3 6,9 Aineelliset hyödykkeet 69,4 39,4 Sijoitukset 21,5 19,7 Omat osakkeet 0,8 0,8 Vaihto-omaisuus 81,9 41,2 Saamiset 52,0 39,4 Rahoitusarvopaperit 5,7 6,5 Rahat ja pankkisaamiset 11,3 14,3 Yhteensä 262,9 168,2 Vastattavaa Osakepääoma 12,2 12,2 Muu oma pääoma 78,9 80,3 Vähemmistöosuudet 6,1 5,5 Pakolliset varaukset 0,2 0,1 Pitkäaikainen vieras pääoma 69,0 23,2 Lyhytaikainen vieras pääoma 96,5 46,9 Yhteensä 262,9 168,2 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA milj.euroa Liiketoiminnan kassavirta -6,0 20,2 Investointien kassavirta -53,1-1,7 Rahoituksen kassavirta 55,3-28,5 Rahavarojen muutos -3,8-10,0 Rahavarat tilikauden alussa 20,8 30,8 Rahavarat tilikauden lopussa 17,0 20,8 TUNNUSLUVUT Tulos/osake, euroa 0,40 0,84 Oma pääoma/osake, euroa 14,66 14,86 Osinko/osake, euroa 0,30 0,60 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,7 6,4 Oman pääoman tuotto, % 0,5 3,4 Omavaraisuusaste, % 36,5 57,3 Current ratio 1,6 2,2 Investoinnit, milj.euroa 47,3 3,9 Sivu 6 / 8

7 % liikevaihdosta 16,7 1,5 Henkilöstö keskimäärin Osakkeita keskimäärin, 1000 kpl TOIMIALAKOHTAISET TIEDOT LIIKEVAIHTO milj. euroa 10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/ Elintarvikeryhmä 29,3 29,9 120,8 121,6 Maatalousryhmä 53,0 9,9 70,8 27,2 Machinium-ryhmä 25,2 34,6 91,8 105,3 Yhteensä 107,5 74,4 283,4 254,1 LIIKETULOS milj.euroa Elintarvikeryhmä 3,0 2,5 3,3 7,0 Maatalousryhmä 4,8 1,0 5,2 1,4 Machinium-ryhmä -3,4-1,3-5,2-2,7 Yhteensä 4,4 2,2 3,3 5,7 HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN Elintarvikeryhmä Maatalousryhmä Machinium-ryhmä Yhteensä MARRASKUUSSA KONSERNIIN LIITETTYJEN MAATALOUSRYHMÄÄN KUULUVIEN MERKITTÄVIEN ALAKONSERNIEN TIEDOT KOKO VUODELTA milj. euroa Suomen Rehu-konserni Liikevaihto 188,1 175,0 Liikevoitto 6,5 5,9 Investoinnit 8,5 2,5 Henkilöstö Avena Nordic Grain-konserni Liikevaihto 92,1 90,3 Liikevoitto 2,1 1,9 Investoinnit 0,3 0,4 Henkilöstö ANNETUT VAKUUDET, VASTUUSITOUMUKSET JA MUUT VASTUUT milj. euroa Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä Eläkelainat 8,1 8,4 Rahalaitoslainat 57,3 10,7 Sivu 7 / 8

8 Velkojen vakuudeksi annetut Kiinteistökiinnitykset 37,6 0,1 Yrityskiinnitykset 54,7 13,2 Pantatut osakkeet 39,8 Muut annetut vakuudet Kiinteistökiinnitykset 1,7 Yrityskiinnitykset 8,2 1,7 Pantit 0,0 0,0 Leasing-vastuut Seuraavalla tilikaudella maksettavat 0,8 0,3 Myöhemmin maksettavat 0,8 0,2 Vastuut omista sitoumuksista Takaukset 0,0 Takaisinostositoumukset 22,5 22,6 Muut vastuusitoumukset 1,4 0,9 Vastuusitoumukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Takaukset 14,7 Vastuusitoumukset osakkuusyritysten puolesta Takaukset 0,4 Muut vastuut Leasing-rakennusten lunastamisvastuu 6,0 6,2 Johdannaissopimukset Valuuttatermiinisopimukset Käypä arvo -0,2 Kohde-etuuden arvo 11,8 5,1 Raaka-ainefutuurit Käypä arvo -0,5 Kohde-etuuden arvo 15,5 Tietoja ei ole tilintarkastettu. LÄNNEN TEHTAAT OYJ Hallitus Erkki Lepistö toimitusjohtaja Lisätietoja: toimitusjohtaja Erkki Lepistö, puh. (02) Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet Viestin lähettäjä GlobeNewswire, a NASDAQ OMX company Sivu 8 / 8

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS

LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS LÄNNEN TEHTAAT VUOSIKERTOMUS 2000 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajalle Lännen Tehtaat Toimitusjohtajalta Elintarvikkeet Machinium Muut liiketoiminnot Henkilöstö Ympäristö 1 2-3 4-7 8-11 12-14 15

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI

LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI 2 LÄNNEN TEHTAAT LYHYESTI Lännen Tehtaat Oyj on Helsingin Pörssissä noteerattu elintarviketeollisuusyhtiö. Konserniin kuuluvat Elintarvikeryhmän lisäksi Maatalousryhmä ja Machinium-ryhmä. Elintarvikeryhmässä

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ.

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 9.3.2000, klo 12.30 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE: STOCKMANNIN TULOS RAHOITUSERIEN JÄLKEEN 516 MILJ.MK (86,7 MILJ. EUROA) Stockmannin liikevaihto kasvoi 8,4 prosenttia ja oli 7 845,9

Lisätiedot

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS

RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 RAISIO LIFE SCIENCES RAVINTORAISIO RAISIO CHEMICALS RAISIO CHEMICALS RAVINTORAISIO RAISIO LIFE SCIENCES OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2002 Raisio Yhtymä on kasvava ja kansainvälinen teollisuuskonserni, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja,

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2000 klo 9.00 1(8) ASPO-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2000 Aspon liikevaihto kasvoi 31 % 50,3 milj. euroon. Kauden liikevoitto oli 2,8 milj. euroa (0,4 MEUR), voitto ennen

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos %

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) VUOSI 2002 LYHYESTI 2002 2001 Muutos % ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.2.2003 klo 14.15 1(11) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto kasvoi 12,8 % ja oli 138,9 milj. euroa (123,1 Me). Liikevoitto oli 9,0 milj. euroa (8,7 Me)

Lisätiedot

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10)

ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2002 klo 10.00 1(10) ASPO-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Aspo-konsernin liikevaihto oli 123,1 milj. euroa (107,5 Me). Liikevoitto oli 8,7 milj. euroa (5,6 Me) ja voitto rahoituserien

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004

RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 RAMIRENT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.8.2004 klo 8.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2004 30.6.2004 - Liikevaihto kasvoi 76% ollen 141,7 (80,7)Me - Altiman ja tanskalaisen Treffco-yhtiön yhdistäminen Ramirentiin on edennyt

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 14.2.2001 klo 10.30 TILIKAUSI 2000: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 46 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 965 milj. euroa (826), tulos ennen satunnaiseriä oli 46,4 milj. euroa (39,9),

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa).

Voitto ennen veroja oli 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa). Voitto verojen jälkeen oli 8,0 miljoonaa euroa (9,7 miljoonaa euroa). 18.02.2004 11:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 58,7 miljoonaa euroa (61,0 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia eriä 9,8 miljoonaa euroa (14,2 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,56 euroa (0,69 euroa)

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 RAISIO YHTYMÄ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2001 Raisio Yhtymä on kansainvälinen teollisuuskonserni. Se valmistaa ja markkinoi paperikemikaaleja, elintarvikkeita, terveysvaikutteisia Benecol-ainesosia, rehuja

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2002 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos nousi ja oli 1,00 euroa. Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,75 euroa osakkeelta, mikä on 74,7 % osakekohtaisesta

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.02.2003 KLO 9.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 Scanfil konsernin pro forma -liikevaihto laski kannattavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009

Osavuosikatsaus. Atria Oyj. Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009 Q1 Osavuosikatsaus Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 28.4.2009 1 (14) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 ATRIA SUOMEN TULOS PARANI MUILLA LIIKETOIMINTA-ALUEILLA KANNATTAVUUS OLI

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004

LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2004 Lassila & Tikanojan osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (2003: 0,63 e). Osinkoa ehdotetaan jaettavaksi 0,25 euroa osakkeelta, mikä on 40,5 %

Lisätiedot

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003

SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.02.2004 KLO 8.00 SCANFIL -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2003 Scanfil konsernin liikevaihto kasvoi 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna kannattavuuden

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON

LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON LEMMINKÄINEN OYJ 16.02.2000 klo. 10.45 TILIKAUSI 1999: LEMMINKÄISEN TULOS PARANI 40 MILJ. EUROON Liikevaihto kasvoi 15 % ja oli 826 milj. euroa (716), tulos ennen satunnaiseriä oli 39,9 milj. euroa (27,1),

Lisätiedot

TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 klo 8.30

TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004. TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 klo 8.30 Julkaistu: 2005-01-26 07:30:00 CET Technopolis Oyj - neljännesvuosikatsaus TECHNOPOLIS-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2004 TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.1.2005 klo 8.30 TECHNOPOLIS-KONSERNIN

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2009

Tilinpäätöstiedote 2009 Tilinpäätöstiedote 2009 Atria Oyj x1.1 31.12.2009 Pörssi- ja lehdistötiedote 18.2.2010 1 (15) ATRIA OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2009 ATRIA-KONSERNIN LIIKEVAIHTO LASKI HIEMAN, OPERATIIVINEN TULOS

Lisätiedot

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005

RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2005 klo 10.30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2005 - liikevaihto 17,0 miljoonaa euroa (15,4 miljoonaa euroa) - liikevaihdon kasvu 10,3

Lisätiedot

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2).

Voitto ennen veroja oli 16,3 miljoonaa euroa (13,0). Voitto verojen jälkeen oli 11,9 miljoonaa euroa (9,2). 06.03.2006 10:00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE - liikevaihto 77,0 miljoonaa euroa (71,4 miljoonaa euroa) - tulos rahoituserien jälkeen 16,3 miljoonaa euroa (13,0 miljoonaa euroa) - tulos/osake 0,81 euroa (0,63 euroa)

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00

STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 STOCKMANN Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 27.2.2001, klo 12.00 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2000 Stockmann-konsernin vertailukelpoinen myynti kasvoi 3,2 prosenttia ja oli 1 467,9 Me (8 727,8 Mmk). Tulos rahoituserien jälkeen

Lisätiedot

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Julkaistu: 2014-08-26 07:59:33 CEST Zeeland Oyj Yhtiötiedote ZEELAND OYJ:N PUOLIVUOTISKATSAUS 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton) Helsinki, 2014-08-26 07:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- TAMMIKUU KESÄKUU 2014

Lisätiedot

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 19.2.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Elecster kiri ja saavutti tavoitteensa Yhteenveto luvuista Loka-joulukuu: Liikevaihto 12,1 MEUR

Lisätiedot

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA

ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.4.2003 KLO 8.00 1 ELISAN Q1:N OPERATIIVINEN KASSAVIRTA KASVOI JA TULOS ENNEN VEROJA OLI NEGATIIVINEN -5 MILJOONAA EUROA Tammi-maaliskuussa konsernin liikevaihto oli 371 (384)

Lisätiedot

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa.

2 (8) Kauppa nostaa Rakentajain Konevuokraamo -konsernin markkinaosuuden yli 30 prosenttiin eli johtavaksi kotimaassa. 12.11.2003 10:30 RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSI RAKENTAJAIN KONEVUOKRAAMO OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2003 - liikevaihto 7-9/2003, 15,45 miljoonaa euroa (17,20 miljoonaa euroa) - tulos ennen satunnaisia

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2008 KELLO 8.30 TALENTUMIN KUSTANNUSTOIMINTA KASVOI JA KANNATTAVUUS PARANI, OSINKO 0,20 EUROA Loka-joulukuu 2007 lyhyesti Konsernin loka-joulukuun liikevaihto oli 36,3 milj.

Lisätiedot