Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 1. Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA quidel.com

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com"

Transkriptio

1 Käyttöohje

2 Sisällysluettelo Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA quidel.com Yleistä tietoa Quidelin yhteystiedot Päävalikon rakenne valikon rakenne Merkinnät ja symbolit Lyhyet varoitukset, varotoimenpiteet ja rajoitukset Turvallisuusvarotoimet Johdanto Käyttötarkoitus Tuotteen kuvaus Kalibroinnin ja laaduntarkastus (QC) Kehittämistilat Järjestelmän osat Sofia Asennuspaketti Käyttäjätyypit Järjestelmän näyttö ja näppäimistö Järjestelmän näyttö Järjestelmän näppäimistö Järjestelmän käyttöliittymä Sofian asetukset Sofian asetukset Paperin lisääminen Käynnistys Kasettiluukut Siirtyminen valikon asetuksissa Lataa testityyppitiedosto Käyttäjien hallinta Lisää käyttäjä Muokkaa käyttäjää Poista käyttäjä Järjestelmäasetukset Sisäänkirjautuminen valvojana Aseta oletustila ja tulostusasetukset Määritä syöttövaatimukset ja aikaraja Aseta kalibrointi ja laaduntarkastus Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Yleiset analysaattorin asetukset Aseta sijainnin nimi Aseta kieli ja ääni Aseta päivämäärä Aseta aika Tarkastele tietoja uudestaan Tarkista potilastulokset Tarkista laaduntarkastustulokset Tarkista kalibrointitulokset Tarkastele erän tilaa Tarkastele testityyppejä Sisällysluettelo 1

3 Quidelin yhteystiedot Sofia-tilastot Tarkastele analysaattorin tietoja Tarkastele käyttäjähistoriaa Tarkastele viestilokia Lataa/Tallenna Tallenna asetukset SD-kortille Lataa asetukset SD-kortilta Tallenna testikirjaukset SD-kortille Päivitä Lataa analysaattorin ohjelmisto Lataa kielitiedosto Kalibroinnin tarkistus Suorita analysaattorin kalibroinnintarkastus Kalibroinnin tulokset Suorita laaduntarkastus Suorita laaduntarkastus: Ulkoiset positiiviset ja negatiiviset tarkastukset 33 Aseta kehittymistila ja aloita laaduntarkastus Laaduntarkastustulokset Suorita potilasnäytteiden testaus Muuta kehittymistila Syötä käyttäjätunnus Syötä potilastunnus Syötä tilausnumero, mikäli sellaista käytetään Test Procedure Paina ALOITA TESTI Potilastestien tulokset POISTU- ja LUE NYT -tilojen käyttäminen potilasnäytteillä POISTU-TILA LUE NYT -tila Verkon määritys LIS-osoite (Laboratory Information System) LIS-parametrit ja asetukset Lähetä tulokset LIS-järjestelmään Valvontatila Sofian ja Virena-reitittimen liitännän asentaminen Aseta verkkomääritys Valvontatilan asettaminen Virena-reitittimen yhteyden varmistaminen Testien suorittaminen valvontatilassa Lähetä tulokset VALV-vastaanottimeen Sammuttaminen Huolto ja puhdistaminen Huolto Paristovirta Puhdistaminen Liitteet Liite A Tekniset tiedot Viivakoodinlukija Liite B Järjestelmän vianmääritys Virheviestit Quidel Contact Information Voit ottaa yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen klo välisenä aikana PST. Puh: (Yhdysvalloissa) (muualla kuin Yhdysvalloissa) Faksi: Sähköposti: tai ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään Verkkosivusto: quidel.com Sisältö Sisällysluettelo Quidelin yhteystiedot 3

4 Päävalikon rakenne valikon rakenne Suorita testi ID-Kaytt: Pot.tunnus: Tilausnro: Lataa testityypit Hallinnoi käyttäjiä Lataa/- Tallenna Asetukset Lataa asetukset SD-kortilta Tallenna asetukset SD-kortille Lisää käyttäjä Muokkaa käyttäjää Poista käyttäjä Piilota asetukset Suorita laaduntarkastus ID-Kaytt: Tallenna testikirjaukset SD-kortille Tarkista potilastiedot Tarkista laaduntarkastustulokset Lähetä lähettämättömät tulokset Lähetä viimeinen tulos valikko Päivitä Lataa analysaattorin ohjelmisto Lataa kielitiedosto Tarkastele analysaattorin tietoja Tarkista tiedot Tarkista kalibrointitulokset Tarkastele erän tilaa Lähetä tulokset LIS-järj. Lähetä kaikki tulokset Lähetä kaikki potilastulokset Tilastot Tarkastele käyttäjähistoriaa Tarkastele viestilokia Kalibrointi valikko Vaihda tilaa Tarkastele testityyppejä Lähetä tulokset LIS-järjestelmään ID-Kaytt: Katso valvojan rakenne Poistu-tila Lue nyt -tila Lähetä tulokset VALVvastaanott. Lähetä kaikki laaduntark.tulokset Testaa LIS-yhteys Lähetä lähettämättömät tulokset Lähetä viimeinen tulos Lähetä kaikki tulokset Testaa LIS-yhteys Asetukset Tarkastele verkkoasetuksia Aseta oletustila & Tulostusaset. Määritä syöttövaat. & Aikaraja Määritä kalibroinnin & laaduntark. Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Yleiset asetukset Valvonnan asetukset Aseta sijainnin nimi Aseta kieli & ääni Aseta päivämäärä Aseta aika Aseta verkkomääritys Aseta LIS-parametrit 4 Quidelin yhteystiedot Quidelin yhteystiedot 5

5 Merkinnät ja symbolit Merkintä Kuvaus Valmistaja In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite Lue käyttöohjeet Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa Lämpötilarajoitus Direktiivi 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) SD-kortti Sarjanumero Kataloginumero Lyhyet varoitukset, varotoimenpiteet ja rajoitukset Käytä Sofiaa aina tasaisella ja kuivalla pinnalla suoralta auringonvalolta suojattuna. Sofia-kalibrointikasetti on valoherkkä. Kasetti toimitetaan läpinäkymättömässä pakkauksessa, jossa se tulee säilyttää aina kun sitä ei käytetä. Älä koskaan siirrä Sofiaa testin ollessa käynnissä. Käytä ainoastaan Sofian mukana toimitettua virtasovitinta. Älä pudota Sofiaa - laite saattaa vahingoittua. Älä koskaan laita esineitä Sofian päälle, ettei se vaurioituisi. Turvallisuusvarotoimet Sofia on suunniteltu käyttöturvalliseen ja -luotettavaan toimintaan, kun sitä käytetään tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Mikäli Sofiaa käytetään jollain tässä käyttöoppaassa määrittelemättömällä tavalla, laitteen antama suojaus saattaa heikentyä. Kaikkia varoituksia ja varotoimia tulee noudattaa mahdollisten henkilövahinkoihin tai laitteen vahingoittumiseen johtavien turvallisuuden vastaisten toimien välttämiseksi. Varoitus! Symboli Kuvaus Varoitus! Merkitsee vaaratilannetta, joka estämättömänä saattaa aiheuttaa käyttäjän tai sivullisen loukkaantumisen (esim. sähköisku tai UV-säteille altistuminen). Mahdollinen tartuntavaara! Biologista alkuperää oleva aine, jolla voi olla haitallinen vaikutus ihmiseen, ts. tällaisista organismeista johtuvat mikro-organismit, toksiinit ja allergeenit sekä korkeammista kasveista ja eläimistä johtuvat allergeenit ja toksiinit. Varoitus! Merkitsee tilannetta, joka estämättömänä saattaa aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai virheellisiä tuloksia. Lasersäteily Älä katso suoraan säteeseen. Sähköiskun riskin välttäminen: Irrota Sofian virtajohto verkosta ennen puhdistamista. Kiinnitä laite hyväksyttyyn pistorasiaan. Älä upota veteen tai puhdistusliuoksiin. Älä yritä avata päällyskoteloa. Käytä alueelle sopivaa virtajohtoa. Lasersäteily! UV-säteille altistumisen välttäminen: Älä yritä avata tai purkaa Sofiaa. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. 6 Quidelin yhteystiedot Quidelin yhteystiedot 7

6 Johdanto Mahdollinen tartuntavaara! Tartuntavaarariskin välttäminen: Hävitä käytetyt näytteet alueellisten, valtiollisten ja paikallisten vaatimusten mukaisesti. Käsittele näytteitä ja potilasnäytteitä mahdollisesti tartuntavaarallisina aineina. Varmista, että Sofia puhdistetaan Puhdistus ja ylläpito -osion mukaisesti ennen säilytystä, kuljetusta tai hävittämistä. Pyydä erityiskoulutusta tai -opastusta, mikäli sinulla ei ole kokemusta näytteidenotto- ja käsittelymenetelmistä. Potilasnäytteitä käsiteltäessä suositellaan nitriili- tai lateksikäsineiden käyttöä. Varoitus! Virheellisten tulosten välttäminen: Vain koulutetut käyttäjät saavat käyttää Sofiaa. Älä käytä Sofiaa, mikäli se ilmoittaa sellaisesta virhetilasta, jota ei voida oikaista. Tarkkojen tulosten saamiseksi katso yksittäisten testien yksityiskohdat koekohtaisesta pakkausselosteesta. Älä käytä testipakkausta sen vanhentumispäivän jälkeen. Analysaattorin vaurioitumisvaaran välttäminen: Sofia on suunniteltu käytettäväksi työtason päällä laboratorioolosuhteissa. Sofiaa ei ole suunniteltu kestämään kosteutta, äärimmäistä ilmankosteutta tai äärimmäisiä lämpötiloja. Sofiaa ei ole suunniteltu kestämään voimakkaita iskuja tai voimakasta tärinää. Älä avaa tai purkaa laitetta. Yllä ilmoitettujen varotoimien noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. Ympäristön kontaminaatioriskin välttäminen: Ota yhteys Quidelin tekniseen tukeen numerossa (800) Sofian palauttamiseksi tai hävittämiseksi. Lisäyhteystietoja löytyy sivulta 3. Puhdista Sofia tämän käyttöoppaan Puhdistus- ja ylläpito -osion ohjeiden mukaisesti ennen sen palauttamista tai hävittämistä. Huom: Sofia ja sen lisälaitteet tulee hävittää aina alueellisten, valtiollisten ja paikallisten vaatimusten mukaisesti.. Käyttötarkoitus Sofia on Quidel Corporationin valmistama, alustalla pidettävä analysaattori, jonka käyttötarkoituksena on kasetteihin perustuvien, immunofluoresenssimenetelmällä tehtävien in vitro -diagnostiikkakokeiden suorittaminen. Sofia on tarkoitettu ammattimaiseen ja laboratoriokäyttöön. Sen jälkeen, kun potilasnäyte on lisätty testikasettiin, testin ja/tai käyttäjän valinnan mukaan kasetti joko asetetaan Sofian sisään automaattisesti ajastettua kehittymistä varten (POISTU-tila) tai se asetetaan työtasolle tai alustalle käsin ajastettua kehittymistä varten, minkä jälkeen se laitetaan Sofiaan luettavaksi (LUE NYT -tila). Sofia lukee testiliuskan ja mittaa fluoresenssisignaalin prosessoimalla tulokset menetelmäkohtaisia algoritmeja käyttäen. Sofia näyttää testin tulokset. Katso yksittäisten testien yksityiskohdat koekohtaisesta pakkausselosteesta. Tuotteen kuvaus Sofia käyttää fluoresoivaa merkintää, joka valaistaan ultraviolettivalolla (UV) erityisten tulosten aikaansaamiseksi. Jokaisen testin aikana myös sisäinen tarkastuslinja luetaan. Tällä varmistetaan, että kasetin läpi kulkenut näytevirta mahdollistaa tarkan lukeman saamisen. Sofia näyttää sitten näytöllä testin tulokset käyttäjälle (esim. positiivinen, negatiivinen tai hylätty). Tulokset voidaan myös tulostaa automaattisesti integroidulla tulostimella, mikäli kyseinen asetus on valittu, tai voidaan tallentaa SD-kortille ja lähettää LIS-järjestelmään, mikäli se on kytketty. Kalibroinnin ja laaduntarkastus (QC) Sofia- kalibroinnintarkastus ja ulkoiset testitarkastukset tulee suorittaa säännöllisesti. Sofia-kalibroinnintarkastus: Kalibroinnintarkastus on pakollinen toiminto, joka tarkastaa analysaattorin sisäisen optiikan ja laskujärjestelmät. Kalibroinnintarkastus tulee suorittaa enintään kolmenkymmenen (30) päivän välein valvojan asetusten mukaisesti. Laitteen asennuspaketin mukana toimitetaan erityinen kalibrointikasetti. Ulkoinen laaduntarkastus: Katso yksittäisten testien yksityiskohdat koekohtaisesta pakkausselosteesta. Ohjeet löytyvät Kalibroinnintarkastus- ja Suorita laaduntarkastus -osioista. 8 Quidelin yhteystiedot Johdanto 9

7 Kehittämistilat Kun potilasnäyte on lisätty testikasettiin, se alkaa kulkea testiliuskan läpi. Vaadittava kehittymisaika vaihtelee testityypin mukaan. Katso koekohtaisesta pakkausselosteesta tiedot jokaisen testin vaaditun kehittymisajan määrittelyä varten, sekä testin ja ulkoisten tarkastusten säilytysolosuhteet. Oikeaa kehittymisaikaa vaaditaan tarkkojen tulosten saamiseksi. Sofia on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa kehittymistiloissa. Valvoja ja käyttäjä voivat määrittää tilan, joka parhaiten sopii heidän suorittamansa testin laajuuteen. POISTU-tila saattaa olla kätevin yksittäisen potilasnäytteen lukemiseen, sillä käyttäjä voi poistua kehittymisen ajaksi. Sofiassa voidaan käyttää kolmea erilaista POISTU-tilaa: käyttäjän valitsema POISTU-tila, lukittu POISTU-tila ja pakotettu POISTU-tila. Käyttäjän valitsema POISTU-tila saattaa olla kätevin yksittäisen potilasnäytteen lukemiseen, sillä käyttäjä voi poistua kehittymisen ajaksi. Tässä tilassa käyttäjä annostelee potilasnäytteen kasettiin ja laittaa kasetin sitten välittömästi Sofiaan. Sofia antaa kasetin kehittyä automaattisesti vaaditun ajan (ohjelmoitu etukäteen kullekin testille), lukee kasetin, analysoi ja tulkitsee tiedot, jonka jälkeen se näyttää testituloksen automaattisesti ja objektiivisesti. Lukittu POISTU-tila voidaan valita vain kirjautumalla sisään valvojana. Tässä tilassa Sofiaon lukittu POISTU-tilan kehittymisajastukseen KAIKKIA laitteella suoritettavia kokeita varten. LUE NYT -kehittymisajastus ei ole käytettävissä silloin, kun tämä oletustila on valittu. Pakotettua POISTU-tilaa käytetään määrätyissä Sofia-kokeissa. Katso lisätietoja tästä tilasta vastaavasta koekohtaisesta pakkausselosteesta. Tässä tilassa analysaattori kehittää automaattisesti kasettia vaaditun ajan (ohjelmoitu etukäteen kullekin testille), lukee kasetin ja näyttää testituloksen, kun toiminto on suoritettu. LUE NYT -kehittymisajastus ei ole käytettävissä tietyissä kokeissa, jotka vaativat pakotetun POISTUtilan käyttämistä. LUE NYT -tila saattaa olla kätevin suuria määriä analysoitaessa, sillä Sofia pystyy lukemaan nopeasti lukuisia perättäisiä potilasnäytteitä. Käyttäjä annostelee potilasnäytteen kasettiin. Tämän jälkeen käyttäjä ajastaa käsin kehittymisajan Sofian ulkopuolella. Tämä voidaan tehdä työtasolla tai alustalla ajastinta käyttäen. Katso vaadittava kehittymisaika koekohtaisesta pakkausselosteesta. Kun kehittymisaika päättyy, käyttäjä laittaa kasetin Sofiaan. Sofia lukee sen välittömästi ja näyttää testituloksen yhden (1) minuutin sisällä. Järjestelmän osat Tarkista ennen kuljetuslaatikon avaamista, onko siinä selkeitä kuljetusvaurioita. Avaa kuljetuslaatikko ja tarkista, onko lähetyksessä tai sen osissa vaurioita. Seuraavat järjestelmän osat toimitetaan jokaisen Sofian mukana: Sofia Sofia integroidulla tulostimella Tulostuspaperi 4x LRG AA + 6V, vaihtovirtajohto tasavirtajohto 4,15 A maakohtainen sovitin (sovittimet) Asennuspaketti Käyttöohje Pikakäyttöopas takuukortti Viivakoodinlukija viivakoodinlukijan teline SD-kortti(kortit) testityypin tiedostot (sininen), kielitiedostot (keltainen) ja tyhjä SD-kortti kalibrointikasetti Ota yhteys Quidelin tekniseen tukeen lisätoimituksia varten numerossa (800) (Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja löytyy sivulta 3. Sofiassa käytettävät testipakkaukset, mukaan lukien testikasetit ja ulkoiset laaduntarkastusmateriaalit, toimitetaan erikseen. Quidelin edustajalta saat listan hyväksytyistä Sofia-testeistä. 10 Johdanto Johdanto 11

8 Käyttäjätyypit Käyttäjät/laitteenhoitajat, joilla ei ole valvojan valtuutusta saavat suorittaa seuraavia toimintoja:: Käyttäjät/ laitteenhoitajat Ohjeet näihin perustoimintoihin löytyvät Peruskäyttöohjeet -osiosta. Käyttäjät, joilla on valvojan valtuutus, saavat suorittaa kaikki seuraavat toiminnot: (henkilöllä tulee olla hyväksytty sisäänkirjautumistunnus päästäkseen valvojan valikkoon) Sofian käynnistysajo Suorita kalibrointi Suorita laaduntarkastus (ulkoiset tarkastukset) Testaa potilasnäytteillä Tarkastele tietoja (kalibrointi ja laaduntarkastus) Lataa testityypit Lisää tai poista käyttäjiä Lataa ja tallenna asetukset Tallenna testikirjaukset Päivitä Sofia-ohjelmisto Lataa kielet Tarkastele käyttäjähistoriaa Tarkastele viestilokeja Tarkista potilastulokset Tarkastele tilastoja Muuta asetuksia Järjestelmän näyttö ja näppäimistö Järjestelmän näyttö Sofiassa on 3,5 tuuman LCD-värinäyttö, jota käytetään vuorovaikutteisesti käyttöliittymästä.. Järjestelmän näppäimistö Käyttöliittymään kuuluu numeronäppäimistö ja muita toimintakohtaisia painikkeita (taulukko 1 ja kuva 1). Painikkeen kuvake 2 Taulukko 1 Näppäimistön kuvaus Painikkeen nimi Toiminto Käyttöesimerkki Numeronäppäimistö Askelpalautin Syötä numerotietoja Palaa taaksepäin tietojen poistamiseksi Päivämäärän, ajan tai tunnusten syöttö Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki Desimaalipiste Desimaalipiste IP-osoitteet Ylös/alas/vasen/ oikea -nuolet Siirtyminen käyttöliittymässä Kentän valitseminen Poista Poista kasetti Testin keskeytys Toimintonäppäimet Valitse valikkovaihtoehdot, jotka näkyvät näytöllä kunkin näppäimen yläpuolella OK-vaihtoehdon valinta Syötä tai lue -näytössä Paperinsyöttö Tulosta Paperinsyöttö Tulostus käsin Paperin lisääminen Sofiaan Edellisten tulosten tulostaminen 12 Johdanto Järjestelmän näyttö ja näppäimistö 13

9 Kuva 1 Poista Vasemmanpuoleinen toimintonäppäin Ylös/alas/ vasemmalle/ oikealle osoittavat nuolet Paperinsyöttö Tulosta Oikeanpuoleinen toimintonäppäin Numeronäppäimistö Sofian asetukset Sofian asetukset Aseta Sofia alustan päälle siten, että sen johto ulottuu sähkövirtalähteeseen. Tämä laite on kannettava ja sen voi siirtää sopivaan paikkaan testausta varten. Varmista, että työtaso on vakaa, tasainen ja kuiva. Vältä suoraa auringonvaloa. Varmista, että alustalla on tarpeeksi tilaa analysaattorille ja viivakoodinlukijan telineelle. Tilaa tulee olla Sofian ulos vedettävän luukun avaamiselle ja sulkemiselle, sekä myös johtojen kytkemiseen laitteen takana oleviin liitäntäportteihin. Kytke tasavirtajohto Sofian takana olevaan virtaporttiin. Kytke maakohtainen vaihtovirtajohdon sovitin tasavirtajohtoon ja sopivaan sähköpistokkeeseen. Kytke viivakoodinlukija Sofian takana olevaan PS2-porttiin (kuva 2). Kuva 2 Desimaalipiste Askelpalautin Viivakoodinlukija PS2-porttiin RJ45 Järjestelmän käyttöliittymä SD-korttipaikka Tasavirtajohto virtaporttiin Näyttökuvake SD Kuvaus Ilmoittaa, että Sofia on POISTU-tilassa. Uraan on sijoitettu SD-kortti. Ilmoittaa, että Sofia on LUE NYT-tilassa. Virtakytkin Supervisor Ilmoittaa, että valvoja on parhaillaan kirjautuneena Sofiaan. 14 Järjestelmän näyttö ja näppäimistö 15

10 SD-kortti Kortti tulee asettaa oikein Sofiaan merkityn kaavion mukaisesti. SD-kortti tulee syöttää siten, että sen kupariset kosketuspisteet osoittavat poispäin virtakytkimestä ja leikattu kulma osoittaa alas, kuvan mukaisesti (kuva 3). Käynnistys Käynnistä Sofia käyttäen takapaneelissa sijaitsevaa virtakatkaisinta (kuva 5). Pidä vaihtokytkintä alhaalla 1 2 sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee valo. Kuva 3 Viivakoodinlukija PS2-porttiin SD-korttipaikka RJ45 Tasavirtajohto virtaporttiin Kuva 5 Paperin lisääminen Lataa paperia Sofian integroituun tulostimeen (kuva 4). Nosta mustaa kahvaa ja avaa paperipesän kansi. Aseta paperi paperinpitimeen siten, että paperin pää tulee rullan alapuolelta käyttäjää kohti. Pidä paperin päätä käyttäjää kohden, laita paperipesän kansi takaisin paikalleen ja paina niin, että se napsahtaa. Huom: Paperia ei tarvitse syöttää rullan ympärille. Virtakytkin Sofia näyttää käynnistymisen edistymisnäkymän ja täydentää käynnistymisen itsetestauksen. Viivakoodin lukija pitää sirittävää ääntä käynnistyksen aikana. Kun käynnistysprosessi on suoritettu, Sofian näyttöön ilmestyy aloitustestausikkuna (kuva 6) ja Sofia on valmiina käyttöön. Kuva 6 Kuva

11 Kun Sofiaa käynnistetään ensimmäistä kertaa, Kalibrointi myöhässä -ikkuna ilmestyy näyttöön (kuva 7). Suosittelemme analysaattorin asettamista ennen kalibroinnin tarkistuksen suorittamista. Siirtyminen valikon asetuksissa Käytä ylös/alas -nuolia juuri näytön alapuolella olevassa ympyrässä, kun haluat korostaa haluamasi vaihtoehdon valikossa (kuva 9). Käytä juuri näytön alla olevassa ympyrässä olevia vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia valitaksesi PÄÄVALIKON vaihtoehdoista VALITSE, TAKAISIN, OK, PERUUTA. Kuva 7 Kuva 9 Kasettiluukut Sofiassa on kaksi kasettiluukkua erilaisten kokeiden testauksen suorittamiseen. Alla on esitetty kaksi Sofian käyttäjille tarkoitettua kasettiluukkuversiota (kuva 8). Vasemmalla olevassa kuvassa on esitetty standardi luukku ja siihen sopiva kasetti. Oikealla olevassa kuvassa on esitetty hybridi luukku ja siihen sopivat kasetit. Pyydä lisätietoja Quidelin teknisestä tuesta numerossa (Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja löytyy sivulta 3. Poista Vasemmanpuoleinen toimintonäppäin Ylös/alas/ vasemmalle/ oikealle osoittavat nuolet Paperinsyöttö Tulosta Oikeanpuoleinen toimintonäppäin Numeronäppäimistö Desimaalipiste Askelpalautin Kuva 8 Vakiokasettipesä (harmaa) Quidelin vakiokaseteille Hybridikasettipesä (sininen) Eri Quidelin kasettityypeille 18 19

12 Lataa testityyppitiedosto Käytä vasen/oikea/ylös/alas -nuolia ja luo nimi valitsemalla yksi kirjain kerrallaan ja paina OK (kuva 10). valikko Lataa testityypit Hallinnoi käyttäjiä Lataa/Tallenna Päivitä Tilastot Asetukset Kuva 10 Huom: Uusi testityyppitiedosto tarvitaan jokaiselle uudelle kokeelle tai testille. Valitse LATAA TESTITYYPIT valvojan valikosta. Syötä SD-kortti, jolla asennettavat testityyppitiedostot ovat (sininen) ja valitse OK. Sofia lataa SD-kortilla olevat testityypit, ellei niitä jo ole Sofiassa. Sofia näyttää asennetut uudet testityypit. Kuittaa valitsemalla OK. Käyttäjien hallinta Jos haluat poistaa kirjaimen, paina ASKELPALAUTIN-näppäintä näppäimistössä. Jos haluat poistaa koko syötteen, valitse Tyhjennä kaikki ja paina OK. Kun nimi on valmis, valitse Valmis ja paina OK. PERUUTA-painikkeen painaminen missä tahansa vaiheessa peruuttaa aikaisemmat muutokset ja palauttaa nimen aikaisempaan asetukseen. Lataa testityypit Hallinnoi käyttäjiä Lataa/Tallenna valikko Päivitä Tilastot Asetukset Muokkaa käyttäjää Valitse Asetukset-näppäin Hallinnoi käyttäjiä -näkymässä ponnahdusvalikon tarkastelemiseksi. Valitse Muokkaa käyttäjää, kun haluat muokata tietyn käyttäjän nimeä. Asetukset (oikea painike) Käytä numeronäppäimiä tai viivakoodinlukijaa ja syötä tunnusnumero. Lisää käyttäjä Muokkaa käyttäjää Poista käyttäjä Piilota asetukset Muokkaa käyttäjänimeä ylös/alas/vasen/oikea -nuolilla. Tallenna muokkaukset valitsemalla Valmis ja paina OK. Paina PERUUTA, kun haluat palata valvojan valikkoon. Lisää käyttäjä Valitse Asetukset-näppäin Hallinnoi käyttäjiä -näkymässä ponnahdusvalikon tarkastelemiseksi. Käytä ylös/alas -nuolia, kun haluat valita Lisää käyttäjä. Käytä numeronäppäimistöä tai viivakoodinlukijaa ja syötä tunnusnumero. Käyttäjätunnuksen tulee olla numeerinen ja vähintään 4 numeron pituinen. Valitse sitten ylös/alas-nuolilla käyttäjätyyppi ja valitse vasen/oikea -nuolilla käyttäjä tai valvoja. Paina Tallenna ja seuraava -painiketta, kun molemmat kentät on täytetty. Poista käyttäjä Valitse Asetukset-näppäin Hallinnoi käyttäjiä -näkymässä ponnahdusvalikon tarkastelemiseksi. Korosta käyttäjätunnus, jonka haluat poistaa, valitse sitten Poista käyttäjä käyttäjän poistamiseksi laitteesta. Paina PERUUTA, kun haluat palata valvojan valikkoon

13 Järjestelmäasetukset Aseta oletustila ja tulostusasetukset Oletusarvoinen tila Lataa testityypit Hallinnoi käyttäjiä Lataa/Tallenna valikko Päivitä Tilastot Asetukset Kun valvoja asettaa Sofian tiettyyn oletustilaan, tulee siitä silloin normaali käyttötila, kunnes se muutetaan toiseksi. Valitse ylös/alas-nuolia käyttämällä Tila. Valitse vasen/oikea -nuolia käyttämällä joko POISTU-, LUE NYT- tai lukittu POISTU-kehittymistila (kuva 11). Valitse OK-painike ja vahvista. Aseta oletustila & Tulostusaset. Määritä syöttövaat. & Aikaraja Määritä kalibroinnin & laaduntark. Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Yleiset asetukset Valvonnan asetukset Sisäänkirjautuminen valvojana valikon avulla valvoja voi käyttää lisätoimintoja ja turvallisuusasetuksia työympäristöstä ja Sofian sijoituspaikasta riippuen. ASETUS-valikkoon pääsy on mahdollista kirjautumalla sisään valvojana. Sofia tulee valmistajalta valvojan oletussisäänkirjautumistunnuksella ja tämä tunnus tulisi vaihtaa, kun Sofiaa asennetaan asiakkaan omassa sijaintipaikassa. oletustunnus on Huom: Mikäli tehtaan oletustunnus on poistettu ja kaikki muut valvojan koodit on kadotettu tai unohdettu, voit soittaa Quidelin tekniseen tukipalveluun saadaksesi yhden (1) päivän tilapäisen valvojatunnuksen, jonka avulla käyttäjä voi asettaa uuden valvojan tunnuskoodin. Ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numerossa (Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja löytyy sivulta 3. Tulostusasetukset Valitse ylös/alas-nuolia käyttämällä Tulosta tulokset automaattisesti. Valitse vasen/oikea -nuolia käyttämällä PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ. Tulosta tulokset automaattisesti PÄÄLLÄ saa tulostimen tulostamaan automaattisesti kaikki potilastestit, sekä kalibroinnin ja laaduntarkastuksen tulokset jokaisen prosessin lopussa. Valitse OK-painike, kun haluat vahvistaa ja palata Asetukset-näyttöön. Määritä syöttövaatimukset ja aikaraja Asettamalla syöttövaatimukset pystyy valvoja seuraamaan mitä tietoja annetaan ennen testin suorittamista. Huom: Käyttäjätunnus, potilastunnus ja tilaustunnus voidaan asettaa valintaan Pakollinen tai Valinnainen. Mikäli asetus on Pakollinen, kentät tulee täyttää, jotta käyttäjä voi suorittaa potilastestin. Käyttäjätunnus pakollinen Valitse ylös/alas-nuolia käyttämällä KÄYTTÄJÄTUNNUS. Valitse vasen/ oikea -nuolilla Pakollinen tai Valinnainen. Käytä alas osoittavaa nuolta, kun haluat korostaa seuraavan vaihtoehdon. Paina OK, kun haluat vahvistaa, että muutokset on tehty ja palata Asetukset-näytölle. Kuva

14 Potilastunnus pakollinen Valitse Aseta käyttövaatimukset ja aikaraja -valikossa POTILASTUNNUS ylös/alas -nuolilla. Valitse vasen/oikea -nuolilla Pakollinen tai Valinnainen. Käytä alas osoittavaa nuolta, kun haluat korostaa seuraavan vaihtoehdon. Paina OK, kun haluat vahvistaa, että muutokset on tehty ja palata Asetukset-näytölle. Tilausnro pakollinen Valitse Aseta käyttövaatimukset ja aikaraja -valikossa TILAUSTUNNUS ylös/alas -nuolilla. Valitse vasen/oikea -nuolilla Pakollinen tai Valinnainen. Käytä alas osoittavaa nuolta, kun haluat korostaa seuraavan vaihtoehdon. Paina OK, kun haluat vahvistaa, että muutokset on tehty ja palata Asetukset-näytölle. Joutotilassa olevan tunnuksen aikaraja Joutotilassa olevan tunnuksen aikaraja määrittää ajan, jonka käyttäjätunnus voi olla sisäänkirjautuneena sekä voi aktiivisena käyttäjänä suorittaa eri testejä ja toimintoja. Kun aikaraja on umpeutunut, käyttäjän täytyy syöttää tunnusnumero uudestaan. Valitse JOUTOTILASSA OLEVAN TUNNUKSEN AIKARAJA ylös/alasnuolipainikkeilla. Syötä näppäimistöllä aikarajan minuuttimäärä välillä Paina OK ja vahvista, kun muutokset on tehty. Huom: Jos useat käyttäjät käyttävät Sofian testejä usein, suosittelemme lyhyempää joutoaikatilaa. Aseta kalibrointi ja laaduntarkastus Kalibrointimuistutus Syötä näppäimistöllä muistutusaikavälin päivien määrä välillä 2 30 päivää. Käytön jälkeen Sofia näyttää kalibrointiajon muistutuksen näytössä. TÄRKEÄÄ: Sen jälkeen, kun muistutus on ilmestynyt näkyviin, testejä ei voida suorittaa ennen kuin kalibrointi on suoritettu onnistuneesti. Laaduntarkastuksen viivakoodivaatimus Laaduntarkastuksen viivakoodivaatimus -asetus vaatii koepakkauksen erän numeron ja vanhentumispäivän tallentamisen. Valitse ylös/alas-nuolia käyttämällä Laaduntarkastuksen viivakoodi vaaditaan. Valitse vasen/oikea-nuolia käyttämällä Kyllä tai Ei. Jos asetus on Kyllä, käyttäjän täytyy lukea laaduntarkastuksen viivakoodi joka kerran, kun laaduntarkastustesti suoritetaan. Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Käyttäjän käyttöoikeudet -asetus antaa valvojalle mahdollisuuden määrittää, onko käyttäjillä pääsy potilastietoihin. Pääsy potilastietoihin Tämän ollessa käytössä ne käyttäjät, jotka eivät ole valvojia, voivat tarkastella ja tulostaa vanhoja potilastestien tuloksia sillä edellytyksellä, että he ovat syöttäneet kelvollisen käyttäjätunnuksen. Jos asetus ei ole käytössä, se estää potilastietoihin pääsyn muilta kuin valvojilta. Valitse vasen/oikea-nuolilla PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ, paina sitten OK, vahvista ja poistu. Yleiset analysaattorin asetukset Aseta oletustila & Tulostusaset. Aseta sijainnin nimi Aseta sijainnin nimi Määritä syöttövaat. & Aikaraja Aseta kieli & ääni Aseta päivämäärä valikko Asetukset Määritä kalibroinnin & laaduntark. Aseta aika Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Sijainnin nimi -asetus määrittää klinikan, sairaalan, laboratorion tai lääkärin vastaanoton, joka näkyy kaikissa tulosteissa. Valitse ASETA SIJAINNIN NIMI yleisissä asetuksissa. Aseta verkkomääritys Valitse vasen/oikea/ylös/alas -nuolia käyttämällä yksi kirjain kerrallaan ja luo enintään 20 merkkiä ja/tai välilyöntiä sisältävä nimi ja paina sitten OK. Jos haluat poistaa kirjaimen, paina ASKELPALAUTIN-näppäintä näppäimistössä. Yleiset asetukset Aseta LISparametrit Jos haluat poistaa koko syötteen, valitse Tyhjennä kaikki ja paina OK. Kun nimi on kirjoitettu loppuun, valitse Valmis ja paina OK, kun haluat palata yleisasetusten valikkoon. Painamalla PERUUTA-painiketta missä tahansa vaiheessa peruuttaa aikaisemmat muutokset ja palauttaa sijainnin nimen aikaisempaan asetukseen

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje

Welch Allyn RETeval-DR. Käyttöohje Welch Allyn RETeval-DR Käyttöohje 2015 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen ostajalla on oikeus kopioida tämä julkaisu Welch Allynin toimittamasta tietovälineestä vain sisäiseen jakeluun tukemaan

Lisätiedot

DM220-sarja Digitaalinen postimaksujärjestelmä (PRA0-sarja)

DM220-sarja Digitaalinen postimaksujärjestelmä (PRA0-sarja) Lähetys ja postitus Postimaksukoneet Käyttöohjeet DM220-sarja Digitaalinen postimaksujärjestelmä (PRA0-sarja) Sisällysluettelo Luku 1 Johdanto Tärkeää tietoa digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2

Lisätiedot

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla.

Teemme työtä myös kaupan ja jakelun kanssa, ja muodostamme yhteistyösuhteita kuluttajamarkkinoilla sekä ammattilaismarkkinoilla. Hyvä Forcen omistaja Onnittelemme Force-vastaanottimen valinnasta. Uusi Force-vastaanottimesi edustaa parhaimpia ja kehittyneimpiä ominaisuuksia, mitä uusi digitaalinen DVB-teknologia tarjoaa. Helposti

Lisätiedot

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011

TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 TRAKA TOUCH KÄYTTÖOHJE UD0011 23/01/15 VERSION 5.0 VERSIO HISTORIA Versio päivämäärä Kuka Muutoksien kuvaus Approved By 5.0 23/01/15 KH Käännetty ENG -> FIN V5.0 23/01/15 UD0011PAGE 2 SISÄLTÖ Versio historia...

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Webforum Teamwork & Professional

Webforum Teamwork & Professional Webforum Teamwork & Professional Käyttö- ja hallinnointiopas versio 15.1 Viimeisin päivitys: 2015-03-31 Sisällysluettelo Johdanto... 4 Sisään kirjautuminen... 4 Kadotitko tai unohditko henkilökohtaiset

Lisätiedot

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN

SMT-S7140. Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 Käyttöopas FIN DIGITAALINEN SATELLIITTIVASTAANOTIN SMT-S7140 TURVALLISUUSOHJEET Vastaanotin on valmistettu kansainvälisiä turvallisuusstandardeja noudattaen. Lue seuraavat turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6 Tekijänoikeustiedot 2011 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää millään tavalla missään muodossa tai kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 KUINKA PÄÄSET ALKUUN... 6

Sisällysluettelo. Sisällysluettelo JOHDANTO... 5 KUINKA PÄÄSET ALKUUN... 6 Käyttöopas 00, ACN Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ACN, ACN IRIS 5000 Videopuhelin ja ACN Digitaalipuhelinpalvelu ovat ACN Inc.:n tavara- ja/tai palvelumerkkejä ja ne voidaan rekisteröidä. Kaikki muut

Lisätiedot

Käyttöopas. INTERCEPT- VALOKÄSITTELYLAITE INT100 INT100-50, 50 Hz:lle INT100-60, 60 Hz:lle. MAN-FI 00001, v5.0

Käyttöopas. INTERCEPT- VALOKÄSITTELYLAITE INT100 INT100-50, 50 Hz:lle INT100-60, 60 Hz:lle. MAN-FI 00001, v5.0 Käyttöopas INTERCEPT- VALOKÄSITTELYLAITE INT100 INT100-50, 50 Hz:lle INT100-60, 60 Hz:lle EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH

Lisätiedot

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Käyttöä koskevat ohjeet. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Käyttöä koskevat ohjeet Leica ST5020 V1.7 Suomi 08/2009 Säilytä tätä käyttöohjetta aina laitteen läheisyydessä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.

Lisätiedot

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI MALLI NT1000 KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO NEUROTHERM RADIOTAAJUUS LEESIO GENERAATTORI SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1-1 1.1 Huomioitavaa...1-1 2 VAROITUKSET JA VAARAT...2-1 2.1 Varoitukset...2-1 2.2 Vaarat...2-3 3 TEKNISET TIEDOT...3-1 3.1 Erittelyt...3-1

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Vital Signs Monitor 6000 Series Käyttöohjeet 2014 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun

Lisätiedot

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta!

Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Käyttöopas SL320 Yleisiä tietoja Onnittelut Bea-fon SL320:n ostamisesta! Lue nämä tiedot, jotta osaat käyttää puhelintasi paremmin. Me emme ole vastuussa virheellisen käytön aiheuttamista vaurioista. Pyrimme

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS

JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ KÄYTTÖOPAS JATKUVATOIMINEN GLUKOOSINSEURANTAJÄRJESTELMÄ TÄRKEITÄ YHTEYSTIETOJA JA NUMEROITA Dexcomin sivusto: www.dexcom.com Lähettimen tunnus: Vastaanottimen

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

Asennusopas Käyttöohje

Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Käyttöohje Asennusopas Arvoisa asiakas, Seuraavan asennusoppaan avulla faksilaitteen käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Tarkemmat laitteen kuvaukset ja selitykset löydät oppaan mukana toimitettavasta

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

Lightwriter Swift. Kattava käyttöohje SWIFT

Lightwriter Swift. Kattava käyttöohje SWIFT Lightwriter Swift Kattava käyttöohje SWIFT Tämä on Lightwriter Swift -käyttöohje. Päivitykset ja lisäykset ovat osoitteessa www.toby-churchill.com. Laitteen on suunnitellut ja valmistanut Toby Churchill

Lisätiedot

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

GSM-matkapuhelin. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käyttöohjeet GSM-matkapuhelin EB-GD93 Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Pikaopas Tämän pikaoppaan tarkoituksena on mahdollistaa puhelimen perusominaisuuksien välitön käyttö

Lisätiedot

LabelManager Wireless PnP KÄYTTÖOPAS

LabelManager Wireless PnP KÄYTTÖOPAS LabelManager Wireless PnP KÄYTTÖOPAS dymo.com Tekijänoikeustiedot 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää

Lisätiedot

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje

Nimike: Ovaterm. Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje Käyttöohje Nimike: Tulostettu: 26-Sep-2013 13:22 Lähde: http://omavalvonta.com/display/ovaterm/ohje 2 Sisältö 1 6 2 Päivittäinen käyttö 7 2.1 Käynnistäminen ja sammuttaminen 7 2.2 Käyttäjän valinta 7 2.3

Lisätiedot

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1

Huomautus ** ** ** ** Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Takuu. Tavaramerkit FI 1 Huomautus Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Ei saa kopioida, käyttää tai kääntää kokonaan tai osittain ilman HUMAX:n ennalta myöntämää kirjallista lupaa muutoin kuin tekijänoikeuden tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1

Sisällys. TACHOSTORE software manual 1 Sisällys 1. TachoStore-ohjelmiston esittely... 3 1.1 PÄÄPERIAATE... 3 1.2 KAAVIO... 3 1.3 TOIMINNOT... 3 1.4 LATAUSTAVAT... 3 1.5 LADATTAVAT TIEDOSTOT... 3 1.6 TIEDONTALLENNUSMUODOT... 3 2. TachoStoren

Lisätiedot

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo

VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo TÄYDELLISTÄ HITSAUSTA VIRTUAL WELDING / Käyttöohjekirja / Varaosaluettelo v.01/2012 FIN Sisällysluettelo 1 Turvallisuusohjeet/ensimmäiset toimenpiteet... 5 1.1 Yleistä... 5 1.2 Yleiset turvallisuusohjeet...

Lisätiedot

Monitoiminen savukaasuanalysaattori. Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk. V300EG03072 V7.1 i2.

Monitoiminen savukaasuanalysaattori. Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk. <your company name> <your Tel number here> V300EG03072 V7.1 i2. Monitoiminen savukaasuanalysaattori Tel: +44-(0)1235-557700 www.telegangas.co.uk V300EG03072 V7.1 i2.00 Käyttöohjekirja INS 29635 Maaliskuu 2009 Numero 1 Näyttökuvakkeet

Lisätiedot

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0

E710. KÄSIKIRJA Suomi. 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 E710 KÄSIKIRJA Suomi 05-0500 Revisio 7.0 Järjestelmäversio 6.0 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 Turvallisuusohjeet 3 Huolto ja kalibrointi 3 Mittausjärjestelmän kanssa matkustaminen 4 NÄYTTÖYKSIKKÖ 5 Navigointipainikkeet

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Service only Käyttöohje yritys ja kuljettaja

www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Service only Käyttöohje yritys ja kuljettaja www.vdo.com Digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 Käyttöohje yritys ja kuljettaja Impressum Hyvä käyttäjä, digitaalinen ajopiirturi DTCO 1381 järjestelmäkomponentteineen on EY-valvontalaite ja vastaa asetuksen

Lisätiedot