Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 1. Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA quidel.com

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Sisällysluettelo 1. Quidel Corporation 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com"

Transkriptio

1 Käyttöohje

2 Sisällysluettelo Quidel Corporation McKellar Court San Diego, CA quidel.com Yleistä tietoa Quidelin yhteystiedot Päävalikon rakenne valikon rakenne Merkinnät ja symbolit Lyhyet varoitukset, varotoimenpiteet ja rajoitukset Turvallisuusvarotoimet Johdanto Käyttötarkoitus Tuotteen kuvaus Kalibroinnin ja laaduntarkastus (QC) Kehittämistilat Järjestelmän osat Sofia Asennuspaketti Käyttäjätyypit Järjestelmän näyttö ja näppäimistö Järjestelmän näyttö Järjestelmän näppäimistö Järjestelmän käyttöliittymä Sofian asetukset Sofian asetukset Paperin lisääminen Käynnistys Kasettiluukut Siirtyminen valikon asetuksissa Lataa testityyppitiedosto Käyttäjien hallinta Lisää käyttäjä Muokkaa käyttäjää Poista käyttäjä Järjestelmäasetukset Sisäänkirjautuminen valvojana Aseta oletustila ja tulostusasetukset Määritä syöttövaatimukset ja aikaraja Aseta kalibrointi ja laaduntarkastus Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Yleiset analysaattorin asetukset Aseta sijainnin nimi Aseta kieli ja ääni Aseta päivämäärä Aseta aika Tarkastele tietoja uudestaan Tarkista potilastulokset Tarkista laaduntarkastustulokset Tarkista kalibrointitulokset Tarkastele erän tilaa Tarkastele testityyppejä Sisällysluettelo 1

3 Quidelin yhteystiedot Sofia-tilastot Tarkastele analysaattorin tietoja Tarkastele käyttäjähistoriaa Tarkastele viestilokia Lataa/Tallenna Tallenna asetukset SD-kortille Lataa asetukset SD-kortilta Tallenna testikirjaukset SD-kortille Päivitä Lataa analysaattorin ohjelmisto Lataa kielitiedosto Kalibroinnin tarkistus Suorita analysaattorin kalibroinnintarkastus Kalibroinnin tulokset Suorita laaduntarkastus Suorita laaduntarkastus: Ulkoiset positiiviset ja negatiiviset tarkastukset 33 Aseta kehittymistila ja aloita laaduntarkastus Laaduntarkastustulokset Suorita potilasnäytteiden testaus Muuta kehittymistila Syötä käyttäjätunnus Syötä potilastunnus Syötä tilausnumero, mikäli sellaista käytetään Test Procedure Paina ALOITA TESTI Potilastestien tulokset POISTU- ja LUE NYT -tilojen käyttäminen potilasnäytteillä POISTU-TILA LUE NYT -tila Verkon määritys LIS-osoite (Laboratory Information System) LIS-parametrit ja asetukset Lähetä tulokset LIS-järjestelmään Valvontatila Sofian ja Virena-reitittimen liitännän asentaminen Aseta verkkomääritys Valvontatilan asettaminen Virena-reitittimen yhteyden varmistaminen Testien suorittaminen valvontatilassa Lähetä tulokset VALV-vastaanottimeen Sammuttaminen Huolto ja puhdistaminen Huolto Paristovirta Puhdistaminen Liitteet Liite A Tekniset tiedot Viivakoodinlukija Liite B Järjestelmän vianmääritys Virheviestit Quidel Contact Information Voit ottaa yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen klo välisenä aikana PST. Puh: (Yhdysvalloissa) (muualla kuin Yhdysvalloissa) Faksi: Sähköposti: tai ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään Verkkosivusto: quidel.com Sisältö Sisällysluettelo Quidelin yhteystiedot 3

4 Päävalikon rakenne valikon rakenne Suorita testi ID-Kaytt: Pot.tunnus: Tilausnro: Lataa testityypit Hallinnoi käyttäjiä Lataa/- Tallenna Asetukset Lataa asetukset SD-kortilta Tallenna asetukset SD-kortille Lisää käyttäjä Muokkaa käyttäjää Poista käyttäjä Piilota asetukset Suorita laaduntarkastus ID-Kaytt: Tallenna testikirjaukset SD-kortille Tarkista potilastiedot Tarkista laaduntarkastustulokset Lähetä lähettämättömät tulokset Lähetä viimeinen tulos valikko Päivitä Lataa analysaattorin ohjelmisto Lataa kielitiedosto Tarkastele analysaattorin tietoja Tarkista tiedot Tarkista kalibrointitulokset Tarkastele erän tilaa Lähetä tulokset LIS-järj. Lähetä kaikki tulokset Lähetä kaikki potilastulokset Tilastot Tarkastele käyttäjähistoriaa Tarkastele viestilokia Kalibrointi valikko Vaihda tilaa Tarkastele testityyppejä Lähetä tulokset LIS-järjestelmään ID-Kaytt: Katso valvojan rakenne Poistu-tila Lue nyt -tila Lähetä tulokset VALVvastaanott. Lähetä kaikki laaduntark.tulokset Testaa LIS-yhteys Lähetä lähettämättömät tulokset Lähetä viimeinen tulos Lähetä kaikki tulokset Testaa LIS-yhteys Asetukset Tarkastele verkkoasetuksia Aseta oletustila & Tulostusaset. Määritä syöttövaat. & Aikaraja Määritä kalibroinnin & laaduntark. Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Yleiset asetukset Valvonnan asetukset Aseta sijainnin nimi Aseta kieli & ääni Aseta päivämäärä Aseta aika Aseta verkkomääritys Aseta LIS-parametrit 4 Quidelin yhteystiedot Quidelin yhteystiedot 5

5 Merkinnät ja symbolit Merkintä Kuvaus Valmistaja In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite Lue käyttöohjeet Valtuutettu edustaja Euroopan unionissa Lämpötilarajoitus Direktiivi 2002/96/EY sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) SD-kortti Sarjanumero Kataloginumero Lyhyet varoitukset, varotoimenpiteet ja rajoitukset Käytä Sofiaa aina tasaisella ja kuivalla pinnalla suoralta auringonvalolta suojattuna. Sofia-kalibrointikasetti on valoherkkä. Kasetti toimitetaan läpinäkymättömässä pakkauksessa, jossa se tulee säilyttää aina kun sitä ei käytetä. Älä koskaan siirrä Sofiaa testin ollessa käynnissä. Käytä ainoastaan Sofian mukana toimitettua virtasovitinta. Älä pudota Sofiaa - laite saattaa vahingoittua. Älä koskaan laita esineitä Sofian päälle, ettei se vaurioituisi. Turvallisuusvarotoimet Sofia on suunniteltu käyttöturvalliseen ja -luotettavaan toimintaan, kun sitä käytetään tämän käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Mikäli Sofiaa käytetään jollain tässä käyttöoppaassa määrittelemättömällä tavalla, laitteen antama suojaus saattaa heikentyä. Kaikkia varoituksia ja varotoimia tulee noudattaa mahdollisten henkilövahinkoihin tai laitteen vahingoittumiseen johtavien turvallisuuden vastaisten toimien välttämiseksi. Varoitus! Symboli Kuvaus Varoitus! Merkitsee vaaratilannetta, joka estämättömänä saattaa aiheuttaa käyttäjän tai sivullisen loukkaantumisen (esim. sähköisku tai UV-säteille altistuminen). Mahdollinen tartuntavaara! Biologista alkuperää oleva aine, jolla voi olla haitallinen vaikutus ihmiseen, ts. tällaisista organismeista johtuvat mikro-organismit, toksiinit ja allergeenit sekä korkeammista kasveista ja eläimistä johtuvat allergeenit ja toksiinit. Varoitus! Merkitsee tilannetta, joka estämättömänä saattaa aiheuttaa vahinkoa laitteelle tai virheellisiä tuloksia. Lasersäteily Älä katso suoraan säteeseen. Sähköiskun riskin välttäminen: Irrota Sofian virtajohto verkosta ennen puhdistamista. Kiinnitä laite hyväksyttyyn pistorasiaan. Älä upota veteen tai puhdistusliuoksiin. Älä yritä avata päällyskoteloa. Käytä alueelle sopivaa virtajohtoa. Lasersäteily! UV-säteille altistumisen välttäminen: Älä yritä avata tai purkaa Sofiaa. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. 6 Quidelin yhteystiedot Quidelin yhteystiedot 7

6 Johdanto Mahdollinen tartuntavaara! Tartuntavaarariskin välttäminen: Hävitä käytetyt näytteet alueellisten, valtiollisten ja paikallisten vaatimusten mukaisesti. Käsittele näytteitä ja potilasnäytteitä mahdollisesti tartuntavaarallisina aineina. Varmista, että Sofia puhdistetaan Puhdistus ja ylläpito -osion mukaisesti ennen säilytystä, kuljetusta tai hävittämistä. Pyydä erityiskoulutusta tai -opastusta, mikäli sinulla ei ole kokemusta näytteidenotto- ja käsittelymenetelmistä. Potilasnäytteitä käsiteltäessä suositellaan nitriili- tai lateksikäsineiden käyttöä. Varoitus! Virheellisten tulosten välttäminen: Vain koulutetut käyttäjät saavat käyttää Sofiaa. Älä käytä Sofiaa, mikäli se ilmoittaa sellaisesta virhetilasta, jota ei voida oikaista. Tarkkojen tulosten saamiseksi katso yksittäisten testien yksityiskohdat koekohtaisesta pakkausselosteesta. Älä käytä testipakkausta sen vanhentumispäivän jälkeen. Analysaattorin vaurioitumisvaaran välttäminen: Sofia on suunniteltu käytettäväksi työtason päällä laboratorioolosuhteissa. Sofiaa ei ole suunniteltu kestämään kosteutta, äärimmäistä ilmankosteutta tai äärimmäisiä lämpötiloja. Sofiaa ei ole suunniteltu kestämään voimakkaita iskuja tai voimakasta tärinää. Älä avaa tai purkaa laitetta. Yllä ilmoitettujen varotoimien noudattamatta jättäminen mitätöi takuun. Ympäristön kontaminaatioriskin välttäminen: Ota yhteys Quidelin tekniseen tukeen numerossa (800) Sofian palauttamiseksi tai hävittämiseksi. Lisäyhteystietoja löytyy sivulta 3. Puhdista Sofia tämän käyttöoppaan Puhdistus- ja ylläpito -osion ohjeiden mukaisesti ennen sen palauttamista tai hävittämistä. Huom: Sofia ja sen lisälaitteet tulee hävittää aina alueellisten, valtiollisten ja paikallisten vaatimusten mukaisesti.. Käyttötarkoitus Sofia on Quidel Corporationin valmistama, alustalla pidettävä analysaattori, jonka käyttötarkoituksena on kasetteihin perustuvien, immunofluoresenssimenetelmällä tehtävien in vitro -diagnostiikkakokeiden suorittaminen. Sofia on tarkoitettu ammattimaiseen ja laboratoriokäyttöön. Sen jälkeen, kun potilasnäyte on lisätty testikasettiin, testin ja/tai käyttäjän valinnan mukaan kasetti joko asetetaan Sofian sisään automaattisesti ajastettua kehittymistä varten (POISTU-tila) tai se asetetaan työtasolle tai alustalle käsin ajastettua kehittymistä varten, minkä jälkeen se laitetaan Sofiaan luettavaksi (LUE NYT -tila). Sofia lukee testiliuskan ja mittaa fluoresenssisignaalin prosessoimalla tulokset menetelmäkohtaisia algoritmeja käyttäen. Sofia näyttää testin tulokset. Katso yksittäisten testien yksityiskohdat koekohtaisesta pakkausselosteesta. Tuotteen kuvaus Sofia käyttää fluoresoivaa merkintää, joka valaistaan ultraviolettivalolla (UV) erityisten tulosten aikaansaamiseksi. Jokaisen testin aikana myös sisäinen tarkastuslinja luetaan. Tällä varmistetaan, että kasetin läpi kulkenut näytevirta mahdollistaa tarkan lukeman saamisen. Sofia näyttää sitten näytöllä testin tulokset käyttäjälle (esim. positiivinen, negatiivinen tai hylätty). Tulokset voidaan myös tulostaa automaattisesti integroidulla tulostimella, mikäli kyseinen asetus on valittu, tai voidaan tallentaa SD-kortille ja lähettää LIS-järjestelmään, mikäli se on kytketty. Kalibroinnin ja laaduntarkastus (QC) Sofia- kalibroinnintarkastus ja ulkoiset testitarkastukset tulee suorittaa säännöllisesti. Sofia-kalibroinnintarkastus: Kalibroinnintarkastus on pakollinen toiminto, joka tarkastaa analysaattorin sisäisen optiikan ja laskujärjestelmät. Kalibroinnintarkastus tulee suorittaa enintään kolmenkymmenen (30) päivän välein valvojan asetusten mukaisesti. Laitteen asennuspaketin mukana toimitetaan erityinen kalibrointikasetti. Ulkoinen laaduntarkastus: Katso yksittäisten testien yksityiskohdat koekohtaisesta pakkausselosteesta. Ohjeet löytyvät Kalibroinnintarkastus- ja Suorita laaduntarkastus -osioista. 8 Quidelin yhteystiedot Johdanto 9

7 Kehittämistilat Kun potilasnäyte on lisätty testikasettiin, se alkaa kulkea testiliuskan läpi. Vaadittava kehittymisaika vaihtelee testityypin mukaan. Katso koekohtaisesta pakkausselosteesta tiedot jokaisen testin vaaditun kehittymisajan määrittelyä varten, sekä testin ja ulkoisten tarkastusten säilytysolosuhteet. Oikeaa kehittymisaikaa vaaditaan tarkkojen tulosten saamiseksi. Sofia on suunniteltu käytettäväksi erilaisissa kehittymistiloissa. Valvoja ja käyttäjä voivat määrittää tilan, joka parhaiten sopii heidän suorittamansa testin laajuuteen. POISTU-tila saattaa olla kätevin yksittäisen potilasnäytteen lukemiseen, sillä käyttäjä voi poistua kehittymisen ajaksi. Sofiassa voidaan käyttää kolmea erilaista POISTU-tilaa: käyttäjän valitsema POISTU-tila, lukittu POISTU-tila ja pakotettu POISTU-tila. Käyttäjän valitsema POISTU-tila saattaa olla kätevin yksittäisen potilasnäytteen lukemiseen, sillä käyttäjä voi poistua kehittymisen ajaksi. Tässä tilassa käyttäjä annostelee potilasnäytteen kasettiin ja laittaa kasetin sitten välittömästi Sofiaan. Sofia antaa kasetin kehittyä automaattisesti vaaditun ajan (ohjelmoitu etukäteen kullekin testille), lukee kasetin, analysoi ja tulkitsee tiedot, jonka jälkeen se näyttää testituloksen automaattisesti ja objektiivisesti. Lukittu POISTU-tila voidaan valita vain kirjautumalla sisään valvojana. Tässä tilassa Sofiaon lukittu POISTU-tilan kehittymisajastukseen KAIKKIA laitteella suoritettavia kokeita varten. LUE NYT -kehittymisajastus ei ole käytettävissä silloin, kun tämä oletustila on valittu. Pakotettua POISTU-tilaa käytetään määrätyissä Sofia-kokeissa. Katso lisätietoja tästä tilasta vastaavasta koekohtaisesta pakkausselosteesta. Tässä tilassa analysaattori kehittää automaattisesti kasettia vaaditun ajan (ohjelmoitu etukäteen kullekin testille), lukee kasetin ja näyttää testituloksen, kun toiminto on suoritettu. LUE NYT -kehittymisajastus ei ole käytettävissä tietyissä kokeissa, jotka vaativat pakotetun POISTUtilan käyttämistä. LUE NYT -tila saattaa olla kätevin suuria määriä analysoitaessa, sillä Sofia pystyy lukemaan nopeasti lukuisia perättäisiä potilasnäytteitä. Käyttäjä annostelee potilasnäytteen kasettiin. Tämän jälkeen käyttäjä ajastaa käsin kehittymisajan Sofian ulkopuolella. Tämä voidaan tehdä työtasolla tai alustalla ajastinta käyttäen. Katso vaadittava kehittymisaika koekohtaisesta pakkausselosteesta. Kun kehittymisaika päättyy, käyttäjä laittaa kasetin Sofiaan. Sofia lukee sen välittömästi ja näyttää testituloksen yhden (1) minuutin sisällä. Järjestelmän osat Tarkista ennen kuljetuslaatikon avaamista, onko siinä selkeitä kuljetusvaurioita. Avaa kuljetuslaatikko ja tarkista, onko lähetyksessä tai sen osissa vaurioita. Seuraavat järjestelmän osat toimitetaan jokaisen Sofian mukana: Sofia Sofia integroidulla tulostimella Tulostuspaperi 4x LRG AA + 6V, vaihtovirtajohto tasavirtajohto 4,15 A maakohtainen sovitin (sovittimet) Asennuspaketti Käyttöohje Pikakäyttöopas takuukortti Viivakoodinlukija viivakoodinlukijan teline SD-kortti(kortit) testityypin tiedostot (sininen), kielitiedostot (keltainen) ja tyhjä SD-kortti kalibrointikasetti Ota yhteys Quidelin tekniseen tukeen lisätoimituksia varten numerossa (800) (Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja löytyy sivulta 3. Sofiassa käytettävät testipakkaukset, mukaan lukien testikasetit ja ulkoiset laaduntarkastusmateriaalit, toimitetaan erikseen. Quidelin edustajalta saat listan hyväksytyistä Sofia-testeistä. 10 Johdanto Johdanto 11

8 Käyttäjätyypit Käyttäjät/laitteenhoitajat, joilla ei ole valvojan valtuutusta saavat suorittaa seuraavia toimintoja:: Käyttäjät/ laitteenhoitajat Ohjeet näihin perustoimintoihin löytyvät Peruskäyttöohjeet -osiosta. Käyttäjät, joilla on valvojan valtuutus, saavat suorittaa kaikki seuraavat toiminnot: (henkilöllä tulee olla hyväksytty sisäänkirjautumistunnus päästäkseen valvojan valikkoon) Sofian käynnistysajo Suorita kalibrointi Suorita laaduntarkastus (ulkoiset tarkastukset) Testaa potilasnäytteillä Tarkastele tietoja (kalibrointi ja laaduntarkastus) Lataa testityypit Lisää tai poista käyttäjiä Lataa ja tallenna asetukset Tallenna testikirjaukset Päivitä Sofia-ohjelmisto Lataa kielet Tarkastele käyttäjähistoriaa Tarkastele viestilokeja Tarkista potilastulokset Tarkastele tilastoja Muuta asetuksia Järjestelmän näyttö ja näppäimistö Järjestelmän näyttö Sofiassa on 3,5 tuuman LCD-värinäyttö, jota käytetään vuorovaikutteisesti käyttöliittymästä.. Järjestelmän näppäimistö Käyttöliittymään kuuluu numeronäppäimistö ja muita toimintakohtaisia painikkeita (taulukko 1 ja kuva 1). Painikkeen kuvake 2 Taulukko 1 Näppäimistön kuvaus Painikkeen nimi Toiminto Käyttöesimerkki Numeronäppäimistö Askelpalautin Syötä numerotietoja Palaa taaksepäin tietojen poistamiseksi Päivämäärän, ajan tai tunnusten syöttö Poista kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki Desimaalipiste Desimaalipiste IP-osoitteet Ylös/alas/vasen/ oikea -nuolet Siirtyminen käyttöliittymässä Kentän valitseminen Poista Poista kasetti Testin keskeytys Toimintonäppäimet Valitse valikkovaihtoehdot, jotka näkyvät näytöllä kunkin näppäimen yläpuolella OK-vaihtoehdon valinta Syötä tai lue -näytössä Paperinsyöttö Tulosta Paperinsyöttö Tulostus käsin Paperin lisääminen Sofiaan Edellisten tulosten tulostaminen 12 Johdanto Järjestelmän näyttö ja näppäimistö 13

9 Kuva 1 Poista Vasemmanpuoleinen toimintonäppäin Ylös/alas/ vasemmalle/ oikealle osoittavat nuolet Paperinsyöttö Tulosta Oikeanpuoleinen toimintonäppäin Numeronäppäimistö Sofian asetukset Sofian asetukset Aseta Sofia alustan päälle siten, että sen johto ulottuu sähkövirtalähteeseen. Tämä laite on kannettava ja sen voi siirtää sopivaan paikkaan testausta varten. Varmista, että työtaso on vakaa, tasainen ja kuiva. Vältä suoraa auringonvaloa. Varmista, että alustalla on tarpeeksi tilaa analysaattorille ja viivakoodinlukijan telineelle. Tilaa tulee olla Sofian ulos vedettävän luukun avaamiselle ja sulkemiselle, sekä myös johtojen kytkemiseen laitteen takana oleviin liitäntäportteihin. Kytke tasavirtajohto Sofian takana olevaan virtaporttiin. Kytke maakohtainen vaihtovirtajohdon sovitin tasavirtajohtoon ja sopivaan sähköpistokkeeseen. Kytke viivakoodinlukija Sofian takana olevaan PS2-porttiin (kuva 2). Kuva 2 Desimaalipiste Askelpalautin Viivakoodinlukija PS2-porttiin RJ45 Järjestelmän käyttöliittymä SD-korttipaikka Tasavirtajohto virtaporttiin Näyttökuvake SD Kuvaus Ilmoittaa, että Sofia on POISTU-tilassa. Uraan on sijoitettu SD-kortti. Ilmoittaa, että Sofia on LUE NYT-tilassa. Virtakytkin Supervisor Ilmoittaa, että valvoja on parhaillaan kirjautuneena Sofiaan. 14 Järjestelmän näyttö ja näppäimistö 15

10 SD-kortti Kortti tulee asettaa oikein Sofiaan merkityn kaavion mukaisesti. SD-kortti tulee syöttää siten, että sen kupariset kosketuspisteet osoittavat poispäin virtakytkimestä ja leikattu kulma osoittaa alas, kuvan mukaisesti (kuva 3). Käynnistys Käynnistä Sofia käyttäen takapaneelissa sijaitsevaa virtakatkaisinta (kuva 5). Pidä vaihtokytkintä alhaalla 1 2 sekunnin ajan, kunnes näyttöön tulee valo. Kuva 3 Viivakoodinlukija PS2-porttiin SD-korttipaikka RJ45 Tasavirtajohto virtaporttiin Kuva 5 Paperin lisääminen Lataa paperia Sofian integroituun tulostimeen (kuva 4). Nosta mustaa kahvaa ja avaa paperipesän kansi. Aseta paperi paperinpitimeen siten, että paperin pää tulee rullan alapuolelta käyttäjää kohti. Pidä paperin päätä käyttäjää kohden, laita paperipesän kansi takaisin paikalleen ja paina niin, että se napsahtaa. Huom: Paperia ei tarvitse syöttää rullan ympärille. Virtakytkin Sofia näyttää käynnistymisen edistymisnäkymän ja täydentää käynnistymisen itsetestauksen. Viivakoodin lukija pitää sirittävää ääntä käynnistyksen aikana. Kun käynnistysprosessi on suoritettu, Sofian näyttöön ilmestyy aloitustestausikkuna (kuva 6) ja Sofia on valmiina käyttöön. Kuva 6 Kuva

11 Kun Sofiaa käynnistetään ensimmäistä kertaa, Kalibrointi myöhässä -ikkuna ilmestyy näyttöön (kuva 7). Suosittelemme analysaattorin asettamista ennen kalibroinnin tarkistuksen suorittamista. Siirtyminen valikon asetuksissa Käytä ylös/alas -nuolia juuri näytön alapuolella olevassa ympyrässä, kun haluat korostaa haluamasi vaihtoehdon valikossa (kuva 9). Käytä juuri näytön alla olevassa ympyrässä olevia vasemmalle ja oikealle osoittavia nuolia valitaksesi PÄÄVALIKON vaihtoehdoista VALITSE, TAKAISIN, OK, PERUUTA. Kuva 7 Kuva 9 Kasettiluukut Sofiassa on kaksi kasettiluukkua erilaisten kokeiden testauksen suorittamiseen. Alla on esitetty kaksi Sofian käyttäjille tarkoitettua kasettiluukkuversiota (kuva 8). Vasemmalla olevassa kuvassa on esitetty standardi luukku ja siihen sopiva kasetti. Oikealla olevassa kuvassa on esitetty hybridi luukku ja siihen sopivat kasetit. Pyydä lisätietoja Quidelin teknisestä tuesta numerossa (Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja löytyy sivulta 3. Poista Vasemmanpuoleinen toimintonäppäin Ylös/alas/ vasemmalle/ oikealle osoittavat nuolet Paperinsyöttö Tulosta Oikeanpuoleinen toimintonäppäin Numeronäppäimistö Desimaalipiste Askelpalautin Kuva 8 Vakiokasettipesä (harmaa) Quidelin vakiokaseteille Hybridikasettipesä (sininen) Eri Quidelin kasettityypeille 18 19

12 Lataa testityyppitiedosto Käytä vasen/oikea/ylös/alas -nuolia ja luo nimi valitsemalla yksi kirjain kerrallaan ja paina OK (kuva 10). valikko Lataa testityypit Hallinnoi käyttäjiä Lataa/Tallenna Päivitä Tilastot Asetukset Kuva 10 Huom: Uusi testityyppitiedosto tarvitaan jokaiselle uudelle kokeelle tai testille. Valitse LATAA TESTITYYPIT valvojan valikosta. Syötä SD-kortti, jolla asennettavat testityyppitiedostot ovat (sininen) ja valitse OK. Sofia lataa SD-kortilla olevat testityypit, ellei niitä jo ole Sofiassa. Sofia näyttää asennetut uudet testityypit. Kuittaa valitsemalla OK. Käyttäjien hallinta Jos haluat poistaa kirjaimen, paina ASKELPALAUTIN-näppäintä näppäimistössä. Jos haluat poistaa koko syötteen, valitse Tyhjennä kaikki ja paina OK. Kun nimi on valmis, valitse Valmis ja paina OK. PERUUTA-painikkeen painaminen missä tahansa vaiheessa peruuttaa aikaisemmat muutokset ja palauttaa nimen aikaisempaan asetukseen. Lataa testityypit Hallinnoi käyttäjiä Lataa/Tallenna valikko Päivitä Tilastot Asetukset Muokkaa käyttäjää Valitse Asetukset-näppäin Hallinnoi käyttäjiä -näkymässä ponnahdusvalikon tarkastelemiseksi. Valitse Muokkaa käyttäjää, kun haluat muokata tietyn käyttäjän nimeä. Asetukset (oikea painike) Käytä numeronäppäimiä tai viivakoodinlukijaa ja syötä tunnusnumero. Lisää käyttäjä Muokkaa käyttäjää Poista käyttäjä Piilota asetukset Muokkaa käyttäjänimeä ylös/alas/vasen/oikea -nuolilla. Tallenna muokkaukset valitsemalla Valmis ja paina OK. Paina PERUUTA, kun haluat palata valvojan valikkoon. Lisää käyttäjä Valitse Asetukset-näppäin Hallinnoi käyttäjiä -näkymässä ponnahdusvalikon tarkastelemiseksi. Käytä ylös/alas -nuolia, kun haluat valita Lisää käyttäjä. Käytä numeronäppäimistöä tai viivakoodinlukijaa ja syötä tunnusnumero. Käyttäjätunnuksen tulee olla numeerinen ja vähintään 4 numeron pituinen. Valitse sitten ylös/alas-nuolilla käyttäjätyyppi ja valitse vasen/oikea -nuolilla käyttäjä tai valvoja. Paina Tallenna ja seuraava -painiketta, kun molemmat kentät on täytetty. Poista käyttäjä Valitse Asetukset-näppäin Hallinnoi käyttäjiä -näkymässä ponnahdusvalikon tarkastelemiseksi. Korosta käyttäjätunnus, jonka haluat poistaa, valitse sitten Poista käyttäjä käyttäjän poistamiseksi laitteesta. Paina PERUUTA, kun haluat palata valvojan valikkoon

13 Järjestelmäasetukset Aseta oletustila ja tulostusasetukset Oletusarvoinen tila Lataa testityypit Hallinnoi käyttäjiä Lataa/Tallenna valikko Päivitä Tilastot Asetukset Kun valvoja asettaa Sofian tiettyyn oletustilaan, tulee siitä silloin normaali käyttötila, kunnes se muutetaan toiseksi. Valitse ylös/alas-nuolia käyttämällä Tila. Valitse vasen/oikea -nuolia käyttämällä joko POISTU-, LUE NYT- tai lukittu POISTU-kehittymistila (kuva 11). Valitse OK-painike ja vahvista. Aseta oletustila & Tulostusaset. Määritä syöttövaat. & Aikaraja Määritä kalibroinnin & laaduntark. Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Yleiset asetukset Valvonnan asetukset Sisäänkirjautuminen valvojana valikon avulla valvoja voi käyttää lisätoimintoja ja turvallisuusasetuksia työympäristöstä ja Sofian sijoituspaikasta riippuen. ASETUS-valikkoon pääsy on mahdollista kirjautumalla sisään valvojana. Sofia tulee valmistajalta valvojan oletussisäänkirjautumistunnuksella ja tämä tunnus tulisi vaihtaa, kun Sofiaa asennetaan asiakkaan omassa sijaintipaikassa. oletustunnus on Huom: Mikäli tehtaan oletustunnus on poistettu ja kaikki muut valvojan koodit on kadotettu tai unohdettu, voit soittaa Quidelin tekniseen tukipalveluun saadaksesi yhden (1) päivän tilapäisen valvojatunnuksen, jonka avulla käyttäjä voi asettaa uuden valvojan tunnuskoodin. Ota yhteyttä Quidelin tekniseen tukeen numerossa (Yhdysvalloissa). Lisäyhteystietoja löytyy sivulta 3. Tulostusasetukset Valitse ylös/alas-nuolia käyttämällä Tulosta tulokset automaattisesti. Valitse vasen/oikea -nuolia käyttämällä PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ. Tulosta tulokset automaattisesti PÄÄLLÄ saa tulostimen tulostamaan automaattisesti kaikki potilastestit, sekä kalibroinnin ja laaduntarkastuksen tulokset jokaisen prosessin lopussa. Valitse OK-painike, kun haluat vahvistaa ja palata Asetukset-näyttöön. Määritä syöttövaatimukset ja aikaraja Asettamalla syöttövaatimukset pystyy valvoja seuraamaan mitä tietoja annetaan ennen testin suorittamista. Huom: Käyttäjätunnus, potilastunnus ja tilaustunnus voidaan asettaa valintaan Pakollinen tai Valinnainen. Mikäli asetus on Pakollinen, kentät tulee täyttää, jotta käyttäjä voi suorittaa potilastestin. Käyttäjätunnus pakollinen Valitse ylös/alas-nuolia käyttämällä KÄYTTÄJÄTUNNUS. Valitse vasen/ oikea -nuolilla Pakollinen tai Valinnainen. Käytä alas osoittavaa nuolta, kun haluat korostaa seuraavan vaihtoehdon. Paina OK, kun haluat vahvistaa, että muutokset on tehty ja palata Asetukset-näytölle. Kuva

14 Potilastunnus pakollinen Valitse Aseta käyttövaatimukset ja aikaraja -valikossa POTILASTUNNUS ylös/alas -nuolilla. Valitse vasen/oikea -nuolilla Pakollinen tai Valinnainen. Käytä alas osoittavaa nuolta, kun haluat korostaa seuraavan vaihtoehdon. Paina OK, kun haluat vahvistaa, että muutokset on tehty ja palata Asetukset-näytölle. Tilausnro pakollinen Valitse Aseta käyttövaatimukset ja aikaraja -valikossa TILAUSTUNNUS ylös/alas -nuolilla. Valitse vasen/oikea -nuolilla Pakollinen tai Valinnainen. Käytä alas osoittavaa nuolta, kun haluat korostaa seuraavan vaihtoehdon. Paina OK, kun haluat vahvistaa, että muutokset on tehty ja palata Asetukset-näytölle. Joutotilassa olevan tunnuksen aikaraja Joutotilassa olevan tunnuksen aikaraja määrittää ajan, jonka käyttäjätunnus voi olla sisäänkirjautuneena sekä voi aktiivisena käyttäjänä suorittaa eri testejä ja toimintoja. Kun aikaraja on umpeutunut, käyttäjän täytyy syöttää tunnusnumero uudestaan. Valitse JOUTOTILASSA OLEVAN TUNNUKSEN AIKARAJA ylös/alasnuolipainikkeilla. Syötä näppäimistöllä aikarajan minuuttimäärä välillä Paina OK ja vahvista, kun muutokset on tehty. Huom: Jos useat käyttäjät käyttävät Sofian testejä usein, suosittelemme lyhyempää joutoaikatilaa. Aseta kalibrointi ja laaduntarkastus Kalibrointimuistutus Syötä näppäimistöllä muistutusaikavälin päivien määrä välillä 2 30 päivää. Käytön jälkeen Sofia näyttää kalibrointiajon muistutuksen näytössä. TÄRKEÄÄ: Sen jälkeen, kun muistutus on ilmestynyt näkyviin, testejä ei voida suorittaa ennen kuin kalibrointi on suoritettu onnistuneesti. Laaduntarkastuksen viivakoodivaatimus Laaduntarkastuksen viivakoodivaatimus -asetus vaatii koepakkauksen erän numeron ja vanhentumispäivän tallentamisen. Valitse ylös/alas-nuolia käyttämällä Laaduntarkastuksen viivakoodi vaaditaan. Valitse vasen/oikea-nuolia käyttämällä Kyllä tai Ei. Jos asetus on Kyllä, käyttäjän täytyy lukea laaduntarkastuksen viivakoodi joka kerran, kun laaduntarkastustesti suoritetaan. Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Käyttäjän käyttöoikeudet -asetus antaa valvojalle mahdollisuuden määrittää, onko käyttäjillä pääsy potilastietoihin. Pääsy potilastietoihin Tämän ollessa käytössä ne käyttäjät, jotka eivät ole valvojia, voivat tarkastella ja tulostaa vanhoja potilastestien tuloksia sillä edellytyksellä, että he ovat syöttäneet kelvollisen käyttäjätunnuksen. Jos asetus ei ole käytössä, se estää potilastietoihin pääsyn muilta kuin valvojilta. Valitse vasen/oikea-nuolilla PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ, paina sitten OK, vahvista ja poistu. Yleiset analysaattorin asetukset Aseta oletustila & Tulostusaset. Aseta sijainnin nimi Aseta sijainnin nimi Määritä syöttövaat. & Aikaraja Aseta kieli & ääni Aseta päivämäärä valikko Asetukset Määritä kalibroinnin & laaduntark. Aseta aika Määritä käyttäjien käyttöoikeudet Sijainnin nimi -asetus määrittää klinikan, sairaalan, laboratorion tai lääkärin vastaanoton, joka näkyy kaikissa tulosteissa. Valitse ASETA SIJAINNIN NIMI yleisissä asetuksissa. Aseta verkkomääritys Valitse vasen/oikea/ylös/alas -nuolia käyttämällä yksi kirjain kerrallaan ja luo enintään 20 merkkiä ja/tai välilyöntiä sisältävä nimi ja paina sitten OK. Jos haluat poistaa kirjaimen, paina ASKELPALAUTIN-näppäintä näppäimistössä. Yleiset asetukset Aseta LISparametrit Jos haluat poistaa koko syötteen, valitse Tyhjennä kaikki ja paina OK. Kun nimi on kirjoitettu loppuun, valitse Valmis ja paina OK, kun haluat palata yleisasetusten valikkoon. Painamalla PERUUTA-painiketta missä tahansa vaiheessa peruuttaa aikaisemmat muutokset ja palauttaa sijainnin nimen aikaisempaan asetukseen

ANALYZER. Käyttöohje. Valmistaja

ANALYZER. Käyttöohje. Valmistaja ANALYZER Käyttöohje Valmistaja Sisältö Quidel Corporation Pääkonttori 10165 McKellar Court San Diego, CA 92121 quidel.com 858-552-1100 Yleistä Tietoa......................... 4 Lyhyet varoitukset, varotoimenpiteet

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO)

Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio RO) Sanomapavelinohjelmiston käyttöohje (Vanha versio 22.5.2015 RO) Asio Sanomapalvelinohjelmiston ja viestintäpalvelun käyttö nettiselaimella Kirjautuminen palveluun, Viestin lähetys, Sanomaryhmän luominen

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE

NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 1 Versio 2.1 NETIKKA TV KÄYTTÖOHJE Netikka TV 2(10) Tervetuloa Netikka TV:n käyttäjäksi! Tervetuloa käyttämään Anvian Netikka TV -palvelua. Onnittelemme sinua hyvästä valinnasta! Palvelu antaa

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten.

Valotuslasi. 1. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Xerox WorkCentre 9/9 -monitoimitulostin Kopioiminen. Aseta originaalit etusivut ylöspäin syöttölaitteen syöttöalustalle. Siirrä syöttöohjain originaaleja vasten. Laske syöttölaite alas.. Peruuta mahdolliset

Lisätiedot

Provet Win 2 Movet -yhteys:

Provet Win 2 Movet -yhteys: Movet Provet Win 2 -yhteys Movet-yhteyden toimiminen vaatii Provet Win 2-ohjelman version 2.154 (julkaistu kesäkuu 2016) sekä toimivat Movet-tunnukset. Provet Win 2 Movet -yhteys: 1. Käynnistä Rekisterit

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION

Salasanojen hallinta. Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Salasanojen hallinta Salasanojen hallintaopas RESTAURANT ENTERPRISE SOLUTION Restaurant Enterprise Solution Asiakirjan tarkoitus Tämä asiakirja kertoo tarvittavat säännöt kuinka hallinnoida RES salasanoja

Lisätiedot

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE

STELLARIUM KÄYTTÖOHJE Järjestelmävaatimukset: Windows (XP, Vista, 7) DirectX 9.x ja uusin ServicePack tai MacOS X 10.3.x (tai suurempi), 3D-grafi ikkkortti ja OpenGL-tuki, min. 512 MB RAM, 1 GB vapaata levytilaa. ASENNUS Asennus

Lisätiedot

Roth Touchline + -sovellus

Roth Touchline + -sovellus Roth Touchline + -sovellus Käyttöohje Living full of energy 1/7 Onnittelut uudelle Roth Touchline+ -sovelluksen käyttäjälle Android- ja ios-käyttöjärjestelmille tarkoitetun Roth Touchline+sovelluksen avulla

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta

Tulostaminen koulun koneilta Sibelius-tulostimelle voi tulostaa seuraavilta koulun koneilta Sibelius-tulostin Monistamossa on uusi tulostin nimeltään sibelius, joka korvaa vanhan topelius-tulostimen. Tällä uudella tulostimella on käytössä tulostusmäärien seuranta sekä henkilökohtainen tulostussaldo.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy

KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) POPLATEK OY / 201412. Yomani XR maksupäätteen käyttöohje. Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 1 (9) Yomani XR maksupäätteen käyttöohje Poplatek Oy KÄYTTÖOHJE YOMANI XR 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yomani XR- maksupäätteen käyttöönotto... 3 1.2 Pakkauksen sisältö... 3 1.3 Maksupäätteen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin merkkivalot

Käyttöpaneelin merkkivalot tarkoittavat eri asioita niiden järjestyksen mukaan. Merkkivalot, jotka ovat pois päältä, päällä ja/tai vilkkuvat, osoittavat tulostimen eri tilanteita kuten tulostimen tilaa, tarvittavia käyttäjän toimia

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse.

Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Pika-asennusohje. Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. Lue minut ensin! DM50 Series (K00 series) Uusi postimaksukoneenne on suunniteltu siten, että voit asentaa laitteen itse. On tärkeää, että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen kun

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300

TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 TRUST AMI MOUSE WIRELESS 300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Ami Mouse Wireless 300 -tuotteen käyttäjille.voit liikkua hiiren avulla kaikissa lempisovelluksissasi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS

NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS 1 NAVIGAATTORIN ASENNUS JA MUOKKAUS YLEISTÄ NAVIGAATTORIN KÄYTÖSSÄ... 2 NAVIGAATTORIN HAKEMINEN... 3 NAVIGAATTORIN KOPIOINTI OMALLE SAP-TUNNUKSELLE... 6 NAVIGAATTORIN MUOKKAUS ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA... 7

Lisätiedot

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen.

Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series. Pika-asennusohje. DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. Lue minut ensin! DM100i/DM200i Series DM100/DM00-sarjan postimaksukone on suunniteltu siten, että voit itse asentaa laitteen. On tärkeää että luet ohjeen läpi yksityiskohtaisesti. Pika-asennusohje Ennen

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI

SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI SÄHKÖPOSTIN PERUSKURSSI HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi LIELAHDEN KIRJASTO TIETOTORI Teivaankatu 1, Lielahtikeskus 33400 Tampere

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Verkkosivun käyttöohje

Verkkosivun käyttöohje Verkkosivun käyttöohje GOLD RX, PX, CX, SD, ohjelmaversio.. Yleistä Koneessa on sisäinen verkkopalvelin, joka mahdollistaa koneen valvonnan, asetusten teon ja arvojen muuttamisen.. Kytkentä Tietokone ja

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

Siemens Webserver OZW672

Siemens Webserver OZW672 Siemens Webserver OZW67 Climatix IC pilvipalvelu Kytke laite lämpöpumpun ohjaimeen Kytke laite verkkopiuhalla internetiin Mene nettiselaimella Climatix IC palveluun Luo käyttäjätili ja rekisteröi laite

Lisätiedot

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon.

5. Valitse Skannauslähde Skannaa-painike (etupaneeli) -ikkunasta Kuva tiedostoon. 1 Kuvien ja asiakirjojen skannaus HP Scanjet G4050 (PIKAOHJE!) VALOKUVIEN SKANNAUS 1. Käynnistä skanneri virtapainikkeesta 2. Avaa skannerin kansi ja aseta kuva seuraavasti: kuvapuoli, eli skannattava

Lisätiedot

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille

Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Tietohallintokeskus Varmenteiden asentaminen & WLAN Nokian puhelimille Datainfon toimittamiin vakioituihin henkilökunnan Nokian puhelimiin E5, E6 ja E7 on esiasennettu tarvittavat varmenteet, joten yleensä

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot