Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset liitteineen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1963-1965. liitteineen"

Transkriptio

1 Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset liitteineen

2 KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen tilanne Vuoden 1963 merkitsi uuden toivon syntymistä ydinasesodan pelon varjossa eläneeseen maailmaan. Vuosia kestäneet tuloksettomat aseidenriisuntaneuvottelut ja keskustelut ydinasekoekiellosta johtivat vihdoinkin ensimmäiseen vaiheeseen ilmeisesti vielä kauan kestävällä tiellä täydelliseen aseidenriisuntaan. Heinäkuun lopussa solmittiin Moskovassa Yhdysvaltojen, Neuvostoliiton ja Englannin kesken ydinasekokeet ilmakehässä, avaruudessa ja veden alla kieltävä sopimus, johon liittyi yli 90 valtiota. Alkuvuodesta ei suotuisaa jännityksen nopeaan laukeamiseen johtanutta kehitystä voinut aavistaa. NATOn piirissä jatkettiin neuvotteluja presidentti Kennedyn Nassaussa edellisenä vuonna tekemästä ehdotuksesta multilateraalisten ydinasevoimien perustamisesta NATOn käyttöön. Presidentti de Gaulle puolestaan korosti Ranskan tarvetta säilyttää oma ydinpuolustuksensa. Englanti ilmoitti tukevansa Yhdysvaltoja ja vaati muita NATO-maita jakamaan puolustuspolitiikan taakan Yhdysvaltojen kanssa. Länsi-Saksa lupautui liittymään Yhdysvaltojen kanssa yhteisiin ydinasejoukkoihin. Neuvostoliitto protestoi jyrkästi näitä suunnitelmia vastaan. Samanaikaisesti neuvottelut ydinasekoekiellon aikaansaamiseksi jatkuivat, kunnes ne heinäkuussa

3 4 johtivat tulokseen. Moskovan sopimus siirsi idän ja lännen suhteet uuteen vaiheeseen, johon sisältyi jyrkkien asenteiden välttäminen ja pyrkimys vaikeidenkin ongelmien ratkaisemiseen sovinnollisessa hengessä. Kansainvälisen suurvaltapoliittisen asetelman uusi vaihe, Kiinan ja Neuvostoliiton suhteiden kärjistyminen syveni edelleen. Kiinan lehdistö syytti Neuvostoliiton pääministeriä pyrkimyksistä palauttaa kapitalismi Neuvostoliittoon. Useissa yhteyksissä vihjailtiin Kiinan oikeutuksesta saada palautetuksi eräitä nykyiseen Neuvostoliittoon kuuluvia»entisiä» Kiinan alueita yhteyteensä. Neuvostoliitto puolestaan osoitti jatkuvaa kärsivällisyyttä Kiinan aggressiivista esiintymistä kohtaan. Voimakas pyrkimys sovinnon aikaansaamiseen ei kuitenkaan tuonut tulosta ja Neuvostoliiton oli turvauduttava kovempaan sanankäyttöön. Suhteet jatkuivat varsin kireinä. Kehitys johti jännityksen leviämiseen kansainvälisen kommunismin piirissä. Lähi-idän perinteellinen levottomuusalue, Israel ja sen arabinaapurivaltiot, olivat edellisvuoden perintönä jatkuvasti kuohumistilassa. Syyriassa tapahtui vallankaappaus Arabitasavallan presidentti Nasseria tukevien upseerien toimesta. Sotilasjuntan lujitettua valtansa alkoivat Syyrian, Irakin ja Yhdistyneen Arabitasavallan kesken neuvottelut liittovaltion muodostamiseksi. Huhtikuussa allekirjoitettiin sopimus valtioliitosta. Jemen aloitti neuvottelut liittymisestä samaan valtioliittoon. Teheranissa ja Damaskoksessa esiintyi paikallisia kumousyrityksiä. Presidentti Nasserin johtama arabiliittoutuma tehosti vihamielistä suhtautumistaan Israeliin. Mustan Afrikan sydän, Kongo aiheutti edelleen huolta YK:lle. Katangan johtaja Tshomben tuon»poliittisen clownin», kuten pääsihteeri U Thant Suomessa käydessään lausui valtapyrkimykset luhistuivat alkuvuodesta viimeiseen epätoivoiseen yritykseen, kunnes YK:n joukot selvittivät tilanteen. Afrikan maiden pyrkimykset luoda kiinteä yhteistyö Mustan Afrikan uusien valtojen kesken johtivat toukokuussa käytännölliseen ratkaisuun Afrikan maiden huippukokouksen kokoontuessa toukokuussa Addis Abebassa. Kokous hyväksyi Afrikan ja Madagaskarin valtioiden peruskirjan. Kauko-Idässä levottomuudet jatkuivat Malaijan, Singaporen, Sarawakin ja Englannin Pohjois-Borneon perustaman Malesian valtioliiton joutuessa heti Indonesian aggressiivisen politiikan kohteeksi. Etelä- Vietnamissa puhkesi toistuvasti levottomuuksia hallituksen ja buddhanuskoisten välillä. Samanaikaisesti esiintyi selkkauksia maan pohjoisrajalla. Etelä-Vietnamin tilanne johti jännityksen kiristymiseen Kaakkois-Aasiassa, jonka rannikkovesillä partioi Yhdysvaltain laivasto toistuvassa hälytystilassa.

4 5 Kauppapolitiikassa Ranska katkaisi Englannin ja EEC:n välillä alkaneet neuvottelut. Yhteismarkkinamaiden taholta yritettiin taivuttaa uppiniskaista de Gaullea luopumaan vastahankaisesta asenteestaan Englannin integrointiyritystä kohtaan. Länsi-Saksa ajautui vaikeaan välikäteen Adenauerin harjoittaman de Gaulle-ystävällisen linjan ja toisaalta liittotasavallan etujen mukaisen englantilais-ystävällisen asenteen vuoksi. Länsi-Saksassa tapahtui johtajan vaihdos Ludvig Erhardtin astuessa Adenauerin sijaan. Englannissa kukistui pääministeri MacMillan hallitusskandaalin vuoksi ja hänen seuraajakseen konservatiivien hallituksen pääministerinä tuli Alec Douglas- Home. Länsi-Saksassa sosialidemokraatit jatkoivat vaalimenestystään. Länsi-Berliinissä SPD:n osuus äänistä nousi jo 61 prosenttiin. Englannissa Työväenpuolueen mahdollisuudet tulevaan parlamenttivaalivoittoon lisääntyivät monien paikallisvaalien tulosten pohjalta. Puolueen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Harold Wilson, joka varsin nopeasti saavutti edeltäjänsä Hugh Gaitskellin kansansuosion ja jopa yrittikin sen. Norjassa Työväenpuolueen hallitus sai syksyllä epäluottamuslauseen ja erosi. Välittömästi seuranneiden kunnallisvaalien muodostuttua puolueelle loistavaksi menestykseksi Gerhardsenin hallitus astui vain neljä viikkoa hallinneen porvarillisen kabinetin sijaan. Kansainvälisen politiikan vapautunut ilmapiiri jatkui suurvaltatasolla toiveikkaana, kunnes marraskuun lopulla järkytti maailmaa Yhdysvaltain presidentti Kennedyn salamurha Texasissa. Nuoresta iästään huolimatta presidentti Kennedy oli nopeasti saavuttanut maailman arvonannon ja kunnioituksen yhtenä aikamme suurimmista valtiomiehistä.surmanlaukausten kaiku kiiri yli maapallon, mutta varapresidentti L. B. Johnsonin ripeät otteet presidentti Kennedyn politiikan jatkamiseksi johtivat salamurhan synnyttämän huolestuneisuuden asteettaiseen väistymiseen. Vuoden loppuun saavuttaessa luottamus rauhan jatkumiseen ja suurvaltojen välisten suhteiden jatkuvaan paranemiseen loi pohjaa toiveikkuudelle paremmasta ja rauhallisemmasta maailmasta. 2. Pohjoismainen yhteistyö Tilanne, joka oli syntynyt kesällä 1961 Tanskan ja Norjan anottua EEC:n jäsenyyttä ja Ruotsin esitettyä assosiaatiopyyntönsä, näytti monessa suhteessa muodostuvan vakavaksi vaaraksi pohjoismaiselle yhteistyölle. Kun puolitoista vuotta jatkuneet Brysselin neuvottelut Englannin liittymisestä EEC:hen tammikuussa 1963 ajautuivat lopulli-

5 6 sesti karille, syntyi Pohjoismaiden kannalta jälleen uusi vaihe, joka korosti Pohjoismaiden välisen yhteistyön merkitystä nimenomaan taloudellisella alalla. EFTAn piirissä pyrittiin nyt löytämään jonkinlaista vastiketta rauenneille toiveille ja Pohjoismaat osoittivat tällöin suurta aktiivisuutta yrityksissään tehostaa EFTAn puitteissa tapahtuvaa yhteistoimintaa FINEFTAn kautta Suomikin tuli osalliseksi uusista tullinalennuksista. Näin ollen EFTAn piirissä luodaan se vapaakauppa-alue Pohjoismaiden kesken, jota ei pohjoismarkkinasuunnitelman puitteissa voitu toteuttaa. Pohjoismaiden välinen kauppa on edelleenkin vuoden 1963 aikana kehittynyt erittäin suotuisasti verrattaessa sitä Pohjoismaiden ja ulkopuolisten valtioiden, niiden joukossa sekä muut EFTA-valtiot että EEC-maat, kanssa käytyyn kauppaan. Pohjoismaiden ulkomaankauppa on kasvanut enemmän kuin maailmankauppa yleensä ja Pohjoismaiden keskinäinen kauppa on kasvanut kaksinverroin enemmän kuin näiden maiden ulkomaankauppa kokonaisuudessaan. Toiselta puolen on todettava, että elintarvikkeiden kohdalla kauppa on ollut melko pieni ja on lisäksi osoittanut taantumisen merkkejä. Suomen kannalta ei ylivoimaisesti tuontivoittoinen kauppamme Ruotsin kanssa ole erikoisen edullinen, mutta tämän seikan pitäisi kannustaa omaa elinkeinoelämäämme lisäämään vientiämme muihin Pohjoismaihin, jotka kuitenkin muodostavat luonnollisen markkina-alueen tuotteillemme. Pohjoismaiden yhteistyö kansainvälisissä markkinakysymyksissä ulottuu myös muille kauppapoliittisille aloille. Toukokuussa 1964 pidettävän GATTin kokouksen, ns. Kennedy-kierroksen, valmisteluissa Pohjoismaiden ulkoministeriöiden kauppapoliittisten osastojen päällikköjen säännöllisillä kokouksilla oli tärkeä sija. Vuoden 1963 aikana pidettiin kaikkiaan neljä tällaista kokousta. Kiusallisen monta vuotta vireillä pidetty Kirkkoniemen tehtaan rakennushanke raukesi lopullisesti joulukuussa Suomen hallituksen ilmoitettua, etteivät puuraaka-ainevarastomme Inarin alueella sallineet puunjalostusteollisuuden perustamista niiden varaan Norjaan. Käytännössä on siis osoittautunut erittäin vaikeaksi löytää taloudellisesti kannattavaa yhteistä yritystä ns. kalottialueella. Vuosikausia vireillä olleen hankkeen romuttaminen on epäilemättä Norjan ja Suomen väliselle taloudelliselle yhteistyölle vakava vastoinkäyminen. Kaikissa Pohjoismaissa toteutettiin vuoden aikana 1962 vireillepantu lainsäädäntö, joka koski rikostuomioiden täytäntöönpanoa toisessa Pohjoismaassa. Käytännön kokemukset tästä lainsäädännöstä saadaan kuitenkin vasta Ilman asian käsittelyä Pohjoismaiden neuvostossa 1962 olisi sanotun lainsäädännön toteuttaminen Norjassa voinut kohdata erittäin suuria vaikeuksia. Pohjoismaisen lakiyhteistyön tu-

6 loksena Suomessa hyväksyttiin lokakuussa uusi tavaramerkkilaki. Vastaava lainsäädäntö on jo aikaisemmin toteutettu Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Sivistyksellisen yhteistyön alalta vuoden aikana on erityisesti mainittava suomen kieleen ja suomenkieliseen kulttuuriin kohdistuvan mielenkiinnon huomattava kasvu muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaiden kulttuuritoimikunnan käsiteltyä tähän liittyviä kysymyksiä ja ehdotettua suomen kielen ja kulttuuriprofessuurin perustamista Tukholman yliopistoon Ruotsin hallitus onkin menoarvioesityksessään varannut määrärahan tähän tarkoitukseen. Islannin lähentämiseksi muihin Pohjoismaihin esitettiin ehdotus erityisen Pohjoismaisen instituutin perustamisesta Reykjavikiin. Tämän hankkeen toteuttamiseen tarvittavat varat on vuoden aikana myönnetty muissa Pohjoismaissa. Sosiaalisen lainsäädännön piirissä tärkein toimenpide vuoden aikana oli Pohjoismaiden kesken tehdyn elatusavun perimistä pakkotoimin koskevan sopimuksen saattaminen voimaan 1 päivästä heinäkuuta lukien. Tämä sopimus korvasi yli kolmekymmentä vuotta vanhan aikaisemman sopimuksen ja sen kautta on Pohjoismaiden väliset rajaesteet poistettu elatusavun perimisen tieltä. Pohjoismaiden välisen liikenteen kasvaessa on Ruotsin valtiopäivien keväällä tekemä päätös oikeanpuoleiseen liikenteeseen siirtymisestä vuonna 1967 merkityksellinen myös muille Pohjoismaille. Nimenomaan turistiliikenteen helpottamiseksi laajennettiin toukokuussa ei-pohjoismaalaisten oikeutta saapua Pohjoismaiden passialueelle siten, että henkilöllisyystodistus hyväksytään passiksi Ranskan, Sveitsin, Länsi-Saksan ja Itävallan kansalaisten kohdalta. Maantieliikenteen kannalta tärkeän sillan rakentamisesta Tornionjoen yli Aavasaksan kohdalla sovittiin kesäkuussa Ruotsin ja Suomen viranomaisten kesken. Yleispohjoismaiselta kannalta merkityksellisen Juutinrauman siltayhteyden rakentamisesta ei vuoden 1963 aikana vielä tehty päätöstä Sisäpolitiikka Kertomusvuosi 1963 oli sisäpoliittisesti edelleen rauhatonta ja epänormaalia aikaa. Vuoden sisällä nähtiin kolme eri hallitusta, joista viimeisin nimitettiin virkamieshallituksena ohi eduskunnan. Työmarkkinat olivat poikkeuksellisen kireät ja lakkoja esiintyi lähes ennätysmäärä. Hinnat ja verot kohosivat voimakkaasti. Työttömyys kasvoi edellisestä vuodesta ja taloudellisen toiminnan näkymät heikkenivät. Eduskunnan porvarillinen enemmistö epäonnistui hallitusyhteistyös-

7 8 sään. Kommunisteilla oli sisäisiä vaikeuksia ideologisten kiistojen takia. Sosialidemokraattinen Puolue harjoitti koko vuoden voimakasta oppositiopolitiikkaa ja sen kannatus osoitti ilmeistä kasvua. Karjalaisen porvarillinen enemmistöhallitus oli jo vuoden alkaessa suurten vaikeuksien edessä. Hallitusta kannattavat eduskuntaryhmät eivät olleet lähestulkoonkaan yksimielisiä niistä toimenpiteistä, joilla hallitus aikoi jatkaa valtion talouden saneeraamista. SAK:n osuus porvarillisessa hallituksessa oli osoittautunut monessa suhteessa kielteiseksi tekijäksi ja eräiden hallitusryhmien suhteet omiin eduskuntaryhmiinsä olivat heikkenemässä. Melkein koko maaliskuun kestänyt suuri virkamieslakko oli hallituksen politiikan provosoima. Se päättyi lakkolaisten kannalta kohtuulliseen tulokseen, mutta oli hallitukselle selvä arvovalta- ja poliittinen tappio. Kevään mittaan hallitus SAK:ta edustavien ministerien toimesta ja yllytyksestä jatkoi kansanvaltaisen ammattiyhdistysliikkeen syrjintäpolitiikkaa erilaisia toimikuntia sekä kansainvälistä edustusta nimettäessä. Seurauksena oli jäänsärkijälakko sekä uhka laajenevista rettelöistä työmarkkinoilla. Useimmissa kiistanalaisissa kysymyksissä hallituksen oli lopulta taivuttava tunnustamaan SAJ:n asema ja sen oikeus tulla kohdelluksi tasavertaisella tavalla muiden työmarkkinajärjestöjen rinnalla. Elokuussa Karjalaisen ensimmäinen hallitus joutui kokeeseen, jota se ei kestänyt. Erimielisyys hallituksen sisällä syntyi sen maatalouden hintalain soveltamisesta, jota koskevan esityksen hallitus oli tehnyt yksimielisesti edellisenä vuonna. Yleistä arvostelua herättänyt hallituksen hinnankorotuspolitiikka pakotti SAK:ta edustaneet ministerit vaatimaan, että maataloudelle tuleva tulonlisä oli maksettava subventioina eikä hinnankorotuksina. Tämä vaatimus aiheutti hallituksen hajaantumisen, kun enemmistö ei suostunut lisäämään subventioita. Seuraavissa hallitustunnusteluissa kaikki puolueet ilmoittivat pitävänsä parhaana ratkaisuna parlamentaarista enemmistöhallitusta. SKDL:n ryhmällä oli kuitenkin se ehto, ettei kokoomuspuoluetta saisi ottaa uuteen hallitukseen. Kansanpuolueen edustaja Kaitila sai ensimmäisenä tehtäväkseen hallituspohjan tutkimisen. Hänen puolueensa oli aikaisemmin ilmoittanut tavoitteekseen»keskustavoittoisen enemmistöhallituksen».muodostamisen. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä ilmoitti hallitustunnustelijalle, että sen suhtautuminen uuteen hallitukseen riippuu siitä ohjelmasta, jota uusi hallitus aikoo noudattaa. Tähän ilmoitukseen liittyi luettelo ryhmän tärkeänä pitämistä sosiaalisista ja taloudellisista tavoitteista.

8 Neuvottelut hallituskysymyksen ratkaisusta muodostuivat pitkällisiksi. Maalaisliitto taktikoi tapansa mukaisesti ja ilmoitti pääehdokseen sen, että sosialidemokraatit voitiin hyväksyä hallituskumppaniksi vain, jos»molemmat sos.-dem. puolueet» ovat mukana. Sosialidemokraattien taholla puolestaan syntyi jo neuvottelujen alkuvaiheessa sellainen käsitys, ettei puoluetta vakavassa mielessä haluttukaan hallitukseen, vaan että neuvottelut tältä osin olivat näennäisiä. Lisäksi ei näyttänyt uskottavalta, että uuden hallituksen ohjelma voitaisiin saada sosialidemokraatteja tyydyttäväksi. Hallitustunnustelija Kaitila kävikin pääasiassa neuvotteluja porvarillisten puolueiden kesken. Neuvottelujen kuluessa hänen optimisminsa näytti jatkuvasti lisääntyvän, kunnes hän yllättäen ilmoitti luopuneensa yrityksestään. Yleisesti arveltiin luopumisen syyksi se, että tasavallan presidentti tahtoi seuraavana päivänä kansanedustuslaitoksen satavuotisjuhlassa tehdä ehdotuksen aivan uudenlaisesta hallituspohjasta. Presidentti ehdotti kaikkien puolueiden muodostamaa hallitusta. Tämän ehdotuksen olennaisin sisältö oli siinä, että SKDL pitkällisen oppositiokauden jälkeen uudelleen tulisi hallituspuolueeksi. Useimmat puolueet suhtautuivat torjuvasti presidentin ehdotukseen ja antoivat sen mukaisen vastauksen tunnustelijaksi nimetylle eduskunnan puhemies Kleemolalle. Vain maalaisliitto ja SKDL olivat sen hyväksymisen kannalla. Nyt oli SKDL valmis periaatteessa nielemään myöskin kokoomuksen puolueena. Presidentin ehdotuksen kohtalo oli jo ennakkoon helposti arvattavissa. Vastaamatta jäi kysymys, miksi presidentti teki ehdotuksen, jonka hän tiesi jäävän toteutumatta. Puhemies Kleemola jatkoi neuvotteluja aikaisemmalla»keskustavoittoisen enemmistöhallituksen» linjalla. Sosialidemokraateiltakin kysyttiin mielipidettä ja Kleemola sai samanlaisen vastauksen kuin aikaisemmin Kaitila. Myös Kleemolan neuvottelut sosialidemokraattien kanssa olivat pelkästään muodollista laatua. Kleemolan luovuttua astui näyttämölle kaatuneen hallituksen pääministeri Karjalainen. Hänen lähtökohtansa oli muodostaa hallitus vanhalla pohjalla, mutta kuitenkin niin, että SAK.n sijasta olisi hallituksessa TPSL kolmen ministerin voimalla. Tämä oli huipputarjous puolueelle, jolla eduskunnassakin oli vain kaksi edustajaa. Muut porvaripuolueet olisivat ilmeisesti nielleet maalaisliiton vaatimuksen hallituspohjasta, mutta hanke kaatui TPSL:n asenteeseen. Ainoaksi keinoksi jäi hallituspohjan täydentäminen jollakin muulla»työväestön» edustuksella. Maalaisliiton taholta oli nimittäin 1962 ilmoitettu, että työväestön edustus hallituksessa oli ulkopoliittisesti 9

9 10 välttämätön. Asia ratkesi siten, että pari maalaisliiton johtomiestä puheissaan julisti maalaisliiton olevan myös työväenpuolue. Sen jälkeen, lähes ennätyspitkän hallituspulan päätteeksi, täydennettiin vanhaa hallitusta kolmella maalaisliittolaisella, joista yksi selitettiin puolueettomaksi. Uusi hallitus lähti liikkeelle edeltäjäänsä hajanaisempana ja ilman minkäänlaista ohjelmaa. Marraskuussa oli tultu siihen, että kokoomuslainen valtiovarainministeri Karttunen jätti eroanomuksensa tyytymättömänä hallituksen veronkorotussuunnitelmiin. Pian sen jälkeen erosi koko hallitus. Joulukuussa maa sai virkamieshallituksen, jonka johdossa on maalaisliittolainen pääministeri Lehto. Porvarillinen enemmistöhallitus oli kestänyt runsaat puolitoista vuotta ja merkinnyt lähes ennätysmäistä hintojen ja verojen nousua. Eduskunta oli hajoitettu vuonna 1961 sillä perusteella, että vähemmistö- ja presidentinhallitukset voitaisiin korvata ulkopoliittisesti luotettavalla enemmistöhallituksella. Jo ennen uuden vaalikauden puoliväliä oli nyt ajauduttu aikaisempien vuosien tilanteeseen, pelkästään presidentin vastuulla toimivaan hallitukseen. Tapahtuma ei kuitenkaan näytä millään tavoin vaikuttaneen Suomen ulkopoliittiseen asemaan., Maalaisliitto kantaa myös kertomusvuodelta päävastuun siitä, ettei kansanvaltaisten puolueiden yhteistyötä ole saatu Suomen oloja vastaavalle normaalille kannalle. Se on valta-asemassaan perusteettomasti syrjinyt sosialidemokraatteja ja häikäilemättömästi nöyryyttänyt porvarillisia hallituskumppaneitaan. Se on edelleenkin käyttänyt ulkopoliittisia verukkeita sisäpoliittisen asemansa pönkittämiseksi. Sosialidemokraattiselle Puolueelle on kertomusvuosi ollut myönteinen. Tosin puolue ei toivomassaan määrin ole kyennyt estämään porvarillisen hallituspolitiikan epäoikeudenmukaisuuksia, mutta se on pystynyt keräämään uutta kannatusta ja voimaa vastaisen varalle. Naantalin kunnallisvaaleissa lokakuussa puolue saavutti huomattavan voiton äänimäärän lisääntyessä lähes 52 %. Myös työpaikka vaaleissa ovat sosialidemokraatit selvästi parantaneet asemiaan. Syksyllä aloitettu jäsenhankintarynnäkkö on lisännyt puolueen jäsenmäärää yhdellä viidenneksellä. Puolueen ja SAJ:n hyvät suhteet ovat niin ikään lisänneet puolueen voimaa. Kesäkuussa pidetty puoluekokous oli järjestöllisesti kertomusvuoden tärkein tapahtuma. Sitä edelsi neuvojen, varoitusten ja kehoitusten runsas tulva etenkin ulkopuolisten taholta. Henkilökysymykset haluttiin asettaa etualalle. Maalaisliittolainen Maakansa-lehti julkaisi maaliskuussa kohua herättäneen pääkirjoituksen maalaisliiton ja Sosialidemokraattisen Puolueen suhteista. Kirjoituksen johtava ajatus

10 oli, ettei maalaisliitto aio muuttaa suhtautumistaan sosialidemokraatteihin, valittiinpa puolueen johtoon ketä hyvänsä. Myös Neuvostoliiton lehdistössä julkaistiin kevään mittaan artikkeleita Sosialidemokraattisesta Puolueesta. Näissä artikkeleissa annettiin ymmärtää, että puolueen suurimpia virheitä oli kommunisminvastaisuus sekä haluttomuus kommunistien ja sosialidemokraattien väliseen yhteistyöhön. Puoluekokous joutui käsittelemään poikkeuksellisen paljon ohjelmallisia ja järjestöllisiä kysymyksiä. Niissä, samoin kuin lähes kaikissa henkilövaaleissa puoluekokous pääsi yksimielisiin ratkaisuihin. Tappioksi on luettava se, että ulkopuolinen kohu ulkopolitiikkaan liitetyistä henkilökysymyksistä heikensi puoluekokouksen ohjelmallisten ratkaisujen asemaa julkisen sanan palstoilla. Syksyllä aloitettiin neuvottelut Sosialidemokraattisen Puolueen ja TPSLrn välillä. Ne olivat aluksi henkilökohtaisia kosketuksia, jotka myöhemmin muuttuivat virallisiksi neuvotteluiksi puoluetoimikuntien myöntämin valtuuksin. Neuvottelut johtivat puoluetoimikuntien hyväksymään sopimusluonnokseen helmikuussa Sopimusluonnos tarkoittaa TPSL:n toiminnan kaikinpuolista lopettamista vuonna 1964 sekä tuon puolueen järjestöllistä yhtymistä Sosialidemokraattiseen Puolueeseen. Samalla sopimus sisältää suosituksen myös nuoriso- ja naisjärjestöjen yhteensulautumisesta, mutta se ei tarkoita puuttumista urheilu- ja ammattijärjestöjen asioihin. Niin ikään sopimusehdotus merkitsee ja suosittelee TSPLtstä puolueeseen tulevien henkilöiden osallistumista puoluejärjestojen johtoelinten työhön jo ennen näiden järjestöjen seuraavaa vaalikokousta. Sopimusehdotus käsitellään puolueneuvostossa Taloudellinen kehitys Vuoden päättyessä valtion ja kuntien järjestämissä töissä oli miestä eli noin enemmän kuin samana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Työtä vailla olevia työnhakijoita oli ; Tämän lisäksi oli joillakin tuotannonaloilla, erityisesti tekstiili- sekä nahkaja kenkäteollisuudessa osittaista työttömyyttä tehtaiden käydessä vajain viikoin. Elinkeinoelämän tärkeimmillä aloilla investoinnit olivat lamassa. Niinpä huomattava osa työttömistä olikin rakennusalan työntekijöitä. Teollisuuden investointien arvioidaan vuonna 1963 supistuneen edellisestä vuodesta noin 14 %, vaikka ne jo silloin olivat vähentyneet kymmenisen prosenttia v:n 1961 pääomansijoituksista. Maataloudessa olivat vuoden päättyessä pääasiallisina huolen aiheina kananmunien liikatuotanto ja näköpiirissä ollut juuston viennin vaikeutuminen.

11 12 Tällainen oli lopputulos maalaisliiton tämänkertaisesta hallituskierroksesta siitä huolimatta, että suhdannenousun ja taloudellisen kasvun elpymisen edellytykset olivat olemassa jo alkuvuodesta lähtien. Metsäteollisuuden tuotteiden vientimäärät ovat vuoden 1963 aikana nousseet ja sikäli kun näin ei ole tapahtunut, kuten sahatavaran kohdalla, on syynä ollut raaka-aineen puute. Rinnan kysynnän vilkastumisen ja vientimäärien lisääntymisen kanssa ovat myös metsäteollisuustuotteiden vientihinnat parantuneet. Kun samaan aikaan tuonti on jonkin verran supistunut investointien vähenemisestä on ollut edes se hyöty on edellisen vuoden suuri tuontiylij ääniä supistunut noin 160 miljoonan markan paikkeille. Maksutase on parantunut enemmänkin, kun merirahdit ovat vuoden loppupuoliskolla nousseet ja rahdeista saadut tulot ovat suuremmat kuin niistä aiheutuvat menot. Rahamarkkinoilla ei maksutaseen paraneminen miljoonalla markalla kuitenkaan ole mainittavasti tuntunut, sillä valtion talouspolitiikka on vaikuttanut vielä voimakkaammin päinvastaiseen suuntaan. Rahamarkkinat ovat pysyneet kireinä erityisesti siitä syystä, että valtio on jatkuvasti laskenut liikkeelle ehdoiltaan ylivoimaisen edullisia obligaatiolainoja. Yritteliäisyyttä ovat sen ohella tyrehdyttäneet ja yleistä hintatasoa korottaneet valtiontalouden saneeraukseksi sanotut toimenpiteet. Elokuussa nostettiin rautateiden tariffeja ja postimaksuja sekä joulukuussa autojen rekisteriveroa ja yhtiöveroa. Elinkeinotoimintaa supistavasti on myös vaikuttanut maataloustulolain sovelluttaminen, joka kahteen otteeseen maaliskuussa ja syyskuussa on nostanut maataloustuotteiden tuottaja ja kuluttajahintoja. Vallinneessa suhdannetilassa kuluttajahintojen nousu on vähentänyt yleistä ostokykyä ja sitäkin tietä ovat tuotannon edellytykset heikentyneet, samalla kun tietenkin palkansaajien elintaso on kokonaisuutena katsoen pysynyt paikoillaan, kun työttömyys ja vajaatyöllisyys otetaan huomioon. Elinkustannusindeksillä mitattu hintojen nousu oli vuoden aikana 5.3 %. Nimellispalkkojen nousu on ollut jonkin verran tätä suurempi. Vaikka valtion talouspolitiikka on ollut suhdanteiden elpymisen suurimpana jarruna, voi silti todeta konjunktuurien käänteen päässeen tapahtumaan. Teollisuuden kokonaistuotanto on lähinnä metsäteollisuuden voimakkaan elpymisen ansiosta noussut edellisestä vuodesta määrällisesti noin 4 %. Konepaja- ja laivanrakennusteollisuudessa tilanne on ollut huonompi. Näillä aloilla olivat sekä tuotanto että vienti edellisen vuoden saavutuksia pienemmät. Aktiviteetti on silti pysynyt verraten tyydyttävänä, melkoiseksi osaksi sen ansiosta, että keskuspankki on pannut toimeen tällä alalla toimivien yritysten vekselien erityisdiskontoimisen, minkä ansiosta tuotantolaitokset

12 ovat kyenneet myöntämään asiakkailleen pitkäaikaisia toimitusluottoja ja siten maksuehtojen osalta kilpailemaan ulkomaisten yritysten kanssa. Jatkuvista verojen ja maksujen korotuksista huolimatta valtiontalous on, kuten koko Karjalaisen hallituksen ajan, ollut vaikeuksissa ja alituisen kassakriisin partaalla. Rahalaitoksilta ja yleisöltä hankittujen lainojen lisäksi valtio on saanut rahaa lyhytaikaisina lainoina kunnilta ja yleisradiolta. Muita näkyviä tuloksia ei tästä kaikesta ole ollut kuin muutokset kassavajauksen määrää koskevissa ilmoituksissa. Huonon taloudenpitäjän tapaan valtio on syönyt osan vastaisistakin tuloista saamatta aikaan ratkaisevaa parannusta nykytilanteeseen. Lisätulojen hankkiminen valtion kassaan oli tärkeänä motiivina myös liikevaihtoverotuksen uudistamisen yhteydessä. Toimenpide oli huonosti valmisteltu; inflatorista hintojen kehitystä ajatellen sen ajankohta oli epäedullinen ja valtiolta puuttuivat voimavarat sellaisen kokonaisohjelman luomiseksi, joka olisi torjunut uudistuksen haittavaikutukset. Uudelleen voimaan saatettu hintasulku ei tässä suhteessa tuonut mitään ratkaisevaa apua. Liikevaihtoveron uudistus sillä tavalla kuin se meillä suoritettiin, merkitsi uutta kontraktiivista supistavaa talouspoliittista toimenpidettä suhdannetilanteessa, jolloin ekspansiivinen politiikka olisi ollut tarpeen. 13 II. PUOLUEEN PÄÄTÄNTÄVALTA- JA TOIMEENPANOELIMET 1. Puoluekokous Sos.-dem. Puolueen sääntömääräinen puoluekokous, puolueen XXVI puoluekokous, pidettiin Helsingissä päivinä kesäkuuta Kokouksen asialista on erittäin runsas ja monipuolinen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltiin ja hyväksyttiin talous-, sosiaalija kunnallispoliittiset tavoiteohjelmat. Laaja kulttuuripoliittinen ohjelma lyötiin lukkoon, ja puolueen kanta kansainvälisiin kysymyksiin määriteltiin erikseen. Lisäksi käsiteltiin suuri joukko perusjärjestöjen ja yksityisten puolueen jäsenten tekemiä esityksiä. Uutta aikaisempaan käytäntöön verrattuna oli se, että tässä puoluekokouksessa käsiteltiin ja hyväksyttiin myöskin maakunnallisia ohjelmia. Puolueen sääntöihin tehtiin eräitä merkitykseltään suhteellisen vähäisiä muutoksia.

13 14 Puoluekokoukseen osallistui yhteensä 165 äänivaltaista kokousedustajaa. Puheenjohtajina toimivat Väinö Tanner, Yrjö Rantala, Hjalmar Elomaa ja Uuno Laakso. Sihteeristöön kuuluivat Anssi Kärkinen, Olli Laitinen ja Unto Niemi. Puolueneuvosto ja puoluetoimikunta saivat uuden kokoonpanon. Puoluetoimikunnan puheenjohtajan vaalissa, jossa olivat ehdolla Rafael Paasio ja Veikko Helle, sai edellinen 99 puoluekokousedustajan kannatuksen ja mandaattiääntä ja jälkimmäinen 66 puoluekokousedustajan kannatuksen ja mandaattiääntä. Puoluesihteeriksivalittiin edelleen yksimielisesti Kaarlo Pitsinki. Puolueneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Martti Viitanen. 2. Puolueneuvosto Puolueneuvoston sääntömääräinen kokous pidettiin Helsingissä Työväentalon A-salissa helmikuun 14 päivänä Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja keskusteltiin varsin laajasti mm. virkamiesten palkkaratkaisusta. Lopuksi hyväksyttiin julkilausuma. 3. Puoluetoimikunta Puoluetoimikunnan kokoonpano kesäkuussa pidettyyn puoluekokoukseen saakka oli seuraava: puheenjohtaja Väinö Tanner, varapuheenjohtaja Olavi Lindblom, puoluesihteeri Kaarlo Pitsinki sekä muut jäsenet Väinö Leskinen, Sylvi Siltanen, Rafael Paasio, Martti Viitanen, Veikko Helle, Oiva Kaivola, Onni Oksanen, Viljo Virtanen ja Lars Lindeman. Uuteen puoluetoimikuntaan ovat kuuluneet puheenjohtajana Rafael Paasio, varapuheenjohtajana Olavi Lindblom, puoluesihteerinä Kaarlo Pitsinki ja muina jäseninä Sylvi Siltanen, Veikko Helle, Viljo Virtanen, Antero Väyrynen, Onni Oksanen, Paavo Tiilikainen, Väinö Hurnonen, Aatto Väyrynen ja K.-A. Fagerholm. Kertomusvuoden aikana on pidetty 13 puoluetoimikunnan kokousta, joista 8 ennen puoluekokousta ja 5 sen jälkeen. Pöytäkirjoihin merkityistä 195 pykälästä on 113 tehty vanhan ja 82 uuden puoluetoimikunnan kokouksissa. Puolueneuvoston puheenjohtaja on kutsuttu kaikkiin puoluetoimikunnan kokouksiin. 4. Puoluetoimikunnan apuelimet Kertomusvuoden aikana toimineiden jaostojen ja toimikuntien toiminnasta on puoluetoimikunnalle jätetty seuraavat selostukset:

14 Kunnallisasiainjaostoon ovat kevätkaudella ennen puoluekokousta kuuluneet seuraavat jäsenet: Martti Viitanen, Veikko Helle, Oiva Kaivola, Juho A. Kivistö, Toivo Mansner, Eino Siren, Sulo A. Typpö ja Anssi Kärkinen. Puoluekokouksen jälkeen on jaoston kokoonpano ollut seuraava: Martti Viitanen, Veikko Helle, Juho A. Kivistö, Toivo Mansner, Uljas Mäkelä, Esko Niskanen, Thelma Ollila, Eino Siren, Viljo Virtanen, Aatto Väyrynen ja Anssi Kärkinen. Jaoston puheenjohtajana on koko ajan toiminut Martti Viitanen ja sihteerinä Anssi Kärkinen. Keskeisin jaoston käsiteltävänä ollut asia oli kevätkaudella Sosialidemokraattisen Puolueen kunnallispoliittisen tavoiteohjelman valmisteleminen asiaa käsitelleen toimikunnan ehdotuksen pohjalta puoluekokousta varten. Syyskaudella puoluekokouksen jälkeen on jaoston keskeisimpänä tehtävänä ollut seikkaperäisen kunnallisvaalisuunnitelman ja aikataulun laatiminen sekä näitä koskevien yksityiskohtaisten vaaliohjeiden antaminen piirien kunnallisasiainjaostojen kautta kunnallisjärjestöille ja työväenyhdistyksille. Tärkeimmistä jaoston käsittelemistä tai käsiteltävänä parhaillaan olevista erityiskysymyksistä mainittakoon katu- ja viemärikustannusten korvaaminen, ylemmän asteen itsehallinto, Kaupunkiliiton johto, keskitetyn kunnallisen palkkapolitiikan aikaansaaminen ja henkilömainonta kunnallisvaaleissa. Edellä sanotun lisäksi on läheisessä yhteistyössä kunnallisasiainjaoston, puoluetoimiston, piirien kunnallis]aostojen, kunnallisjärjestöjen ja työväenyhdistyksien kesken lähinnä kunnallisvaaleihin valmistautumisen merkeissä eri puolilla maata järjestetty lukuisia iltaja viikonloppukursseja, kunnallispäiviä ja neuvottelu- sekä keskustelutilaisuuksia, joissa jaoston jäsenet ovat toimineet luennoitsijoina ja alustajina. Kasvatustoimikuntaan kuuluivat kertomusvuoden alussa Reino H. Oittinen puheenjohtajana, Mauno Koivisto varapuheenjohtajana, Arvi Hautamäki, Väinö Liukkonen, Paavo Kuosmanen, Sakari Kiuru, Olavi Hurri, Väinö Ruusala, Aulis Leppänen, Martti Pöysälä, Taimi Rinne- Virolainen, Veikko O. Veilahti, Antti-Veikko Perheentupa, Tyyne Paasivuori, Inkeri Airola, Arvo Salo, Viljo Virtanen ja Pentti Anttila. Puoluetoimikunta valitsi kokouksessaan kasvatustoimikuntaan seuraavat henkilöt: Reino H. Oittinen (puheenjohtaja), Mauno Koivisto (varapuheenjohtaja), Pauli Burman, Sakari Kiuru, Inkeri Airola, Paavo Kuosmanen, Olavi Hurri, Matti Kaasinen, Taimi Rinne-Virolainen, Aulis Leppänen, Erkki Raatikainen, Martti Pöysälä, Helge Virtanen, Unto Niemi, Veikko O. Veilahti, Arvo Salo, Niilo Koljonen, Jenny Johansson, Olavi Viljanen, Pentti Tenkula, Väinö Liukkonen ja Rafael Paasio. 15

15 16 Alkuvuodesta toimikunnan työ kohdistui puoluekokoukselle valmisteltavaan puolueen kulttuuripoliittiseen ohjelmaan. Puoluekokouksen jälkeen toimikunta työskenteli koulunuudistuskysymysten parissa. Sosialidemokraattisten kasvatustyöntekijäin keskinäisen yhteistyön ja kansainvälisten yhteyksien organisoiminen pantiin alulle. Sos.-dem. Osuuskauppaväen Keskustoimikuntaan ovat puoluetoimikunnan edustajina kuuluneet Veikko Helle ja Viljo Virtanen sekä puoluetoimistosta Valde Nevalainen ja Yrjö Virtanen. Vuoden alussa toimikunta hyväksyi kokonaissuunnitelman vaalien väliseksi ajaksi. Yksityiskohtaiset ja kulloinkin esillä olleet käytännön kysymykset on ratkaistu vuoden varrella pidetyissä toimikunnan kokouksissa. Siirtoväenasiain jaostoon ovat kuuluneet siirtoväen edustajina Johannes Koikkalainen Turusta, Julius Klami Lahdesta ja Lauri Taskinen Helsingistä sekä puoluetoimikunnan edustajina Kaarlo Pitsinki, Valde Nevalainen ja Aarne Paananen. Puheenjohtajana on toiminut Pitsinki ja sihteerinä Taskinen. Jo perinteeksi muodostuneet sos.-dem. siirtoväen koko maata käsittävät neuvottelu- ja retkeilypäivät pidettiin Imatralla. Päivillä keskusteltiin ajankohtaisista kysymyksistä ja tutustuttiin kauppalan kunnallisiin laitoksiin. Jaosto on edustettuna Karjalaan jääneiden työväenjärjestöjen historiatoimikunnassa. Toimikunta, jonka puheenjohtajana on Julius Klami, on nyt saattanut historiankirjoitustyön alulle. Ammattiyhdistys jaosto asetettiin 4.9. pidetyssä puoluetoimikunnan kokouksessa. Sen kokoonpano muodostui seuraavaksi: Rafael Paasio, Olavi Lindblom, Kaarlo Pitsinki, Valde Nevalainen, Veikko Oksanen, Reino Heinonen, Jaakko Rantanen ja Olavi Järvelä. Sos.-dem. Maaseututoimikunnan kertomus on erillisenä liitteenä. (Liite n:o 1.) Sos.-dem. Naisten Keskusliiton kertomus on erillisenä liitteenä. (Liite n:o 2.) 5. Puoluetoimisto Puoluesihteerinä on toiminut Kaarlo Pitsinki, järjestösihteerinä Valde Nevalainen, taloudenhoitajana Aarne Paananen, kunnallisasiainsihteerinä Anssi Kärkinen, tiedotus- ja kansainvälisten asiain sihteerinä Pauli Burman, joka opintosihteeri Unto Niemen saatua virkavapautta opintomatkan vuoksi on syyskuun lopusta lukien hoitanut myös kasvatustoimikunnan sihteerin tehtävät, sekä toimistosihteeri-

16 nä Helinä Halava. Pääkirjanpitäjänä on ollut Maire Tommola ja kassanhoitajana Pirjo Elo. Puolueen palveluksessa olleiden järjestäjien tehtävät selviävät kertomuksen järjestötoimintaa koskevasta osasta. P u o 1 u t o i m i s t o n kirjeenvaihto Puoluetoimistosta on kertomusvuoden aikana lähetetty postia seuraavasti: Sekalaiset kpl Kustannustoiminta » Järjestötoiminta » Valistustoiminta 8.734» Naisten Keskusliitto 8.295» Tiedotustoiminta » Kunnallistoiminta 3.715» TST:n toiminta 3.418» O-jaoston toiminta 400» Kansainvälinen toiminta 529» Maaseutuvaltuuskunta 395» Rekisteriasiat 44» T-lehdistön toiminta 325» Yht kpl III. JÄRJESTÖTOIMINTA Yleistä Menneen vuoden alkupuolisko kului valtaosaltaan puoluekokousvalmisteluissa, joihin paneuduttiinkin perusteellisesti kautta linjan. Puoluekokousedustajävaalien ja itse kokoukseen liittyvien muiden sääntömääräisten asioiden lisäksi oli käsiteltävinä lukuisa määrä ohjelmallisia esityksiä. Kun järjestöt ja jäsenet olivat tehneet 93 esitystä, tarvittiin edustajien evästämiseksi järjestöissä runsaasti aikaa ja asioihin syventymistä. Asioiden runsaudesta ja monipuolisuudesta johtuen puoluekokous organisoitui 11 eri jaostoon. Jaostot käsittelivät perusteellisesti alansa kysymykset, antoivat lausuntonsa yleiskokoukselle, jolloin varsinainen päätöksenteko oli helpompaa ja vähemmän aikaa viepää. Jo kevään piirikokouksissa kuin myöskin puoluekokouksessa oli esitys puolueemme jäsenhankintakampanjaksi, vaikkakin varsinainen kampanja alkoi vasta vuoden lopulla. Huolellinen valmistautuminen 2 - SDP:n toimintakertomus

17 18 ja otollinen ajankohta on tuottanut hyvän tuloksen. Vaikka kampanja jatkuu vuoden vaihteen jälkeenkin, voidaan jäsenmäärän lisäys merkitä jo nyt useissa tuhansissa. Vaikka menneen vuoden kuluessa ei olekaan ollut vaalitapahtumia, joista kiistatta kävisi ilmi poliittisen mielipiteen muodostus, pidetään puolueemme eteenpäin menoa selviönä vastustajiemmekin leireissä. 2. Valistus- ja opintotoiminta Kurssitoiminta Vuoden 1963 kevättalvella järjestettiin eri puolilla maata kuusitoista kolme päivää kestänyttä viikonloppukurssia, joilla oli kaikkiaan 490 osanottajaa. Näiden lisäksi piirijärjestöt pitivät omia viikonloppukurssejaan, joiden suunnitteluun ja toteuttamiseen puoluetoimisto antoi tukensa. Pohjola-Opistossa järjestettiin viikon kestävä puoluekurssi ja Pajulahdessa yhdessä TSL:n kanssa opintoasiamieskurssi. Helsingissä järjestettiin toimistonhoitajien kurssi. Puolueen jäseniä on osallistunut runsaasti opintojärjestöjen ja Työväen Sivistysliiton kursseille. Opintokerhotoiminta Puolueosastojen yhteydessä toimi noin 120 opintokerhoa, joista 92 oli ilmoittautunut myös Työväen Sivistysliittoon. Edellisten lisäksi toimi naisjaostoissa ja -yhdistyksissä 118 opintokerhoa ja Ruotsalaisen Työväenliiton yhdistyksissä 34 opintokerhoa. Kaikkiaan oli kerhoissa noin jäsentä. Opintoasiamiesverkosto Puolueen perusjärjestöt nimesivät vuonna 1963 noin 220 opintoasiamiestä, joista 157 toimi Työväen Sivistysliiton opintoasiamiehinä - 3. Julkaisujen levikkityö Sosialistisen Aikakauslehden levikkiä on hoitanut osatoimenaan Toimi Ranne. Levikin lisäämiseksi on suoritettu suunnitelmallista työtä, joka on saavuttanut hyviä tuloksia. Lehden asiamiehille järjestettiin levikkikilpailu, jonka palkintoina jaettiin 1.000,. Työväen Kalenterin, Työväen Taskukirjan ja Fickkalenderin levikin turvaamiseksi järjestettiin myös levikkikilpailu, jossa jaettiin rahapalkinnot.

18 4. Tiedotustoiminta Tiedotusosasto lähetti kentälle noin tiedotuskirjettä. Erityyppisiä lentolehtisiä painatettiin ja lähetettiin kpl. Sosialidemokratian Tie ilmestyi ainoastaan jäsenhankintakampanjan yhteydessä vuoden lopulla neljänä numerona, kunkin paipos kpl Toimitsijapäivät Piirisihteereiden ja toimitsijain neuvottelukokouksia on vuoden varrella pidetty useita. Varsinaiset neuvottelupäivät järjestettiin joulukuun päivinä Lepolammin lomahotellissa. Päivien päätteeksi vietettiin pikkujoulu. 6. Matka-asiamiehet Kertomusvuoden aikana ovat puolueen palveluksessa olleet seuraavat matka-asiamiehet: Järjestötarkastajana Vihtori Lahti, toimitsijoina Reino Kanerva, Onni Hyvönen ja saakka Eino Ahokas sekä alkaen Pauli Kinnunen. Maaseutujärjestäjänä on ollut Arvo Nuolijärvi. Ruotsinkielisillä alueilla on toimitsijana ollut Tor Granfors. Kenttä verkoston jaostosihteerinä on ollut Yrjö Virtanen ja toimitsijoina Aarre Kari, Sakari Tahvanainen, Hannu Lamminmäki, Veikko Ulmanen, Kauko Tiihonen ja Tauno Kallio. 7. Piirijärjestöt Piirijärjestöjä, Suomen Ruotsalainen Työväenliitto mukaanluettuna on ollut 16. Piirisihteereinä ovat toimineet: Ragnar Lönnqvist (Helsingin Sosialidemokraattinen Piiri), Kauko Tapaninen (Uudenmaan Sosialidemokraattinen Piiri), Veikko Hellgren (Turun 1. et. Sosialidemokraattinen Piiri), Jukka Tuomi (Satakunnan Sosialidemokraattinen Piiri), Viljo Salomaa saakka ja lähtien Voitto Penttinen (Hämeen et. Sosialidemokraattinen Piirijärjestö), Antti Halme (Hämeen pohj. Sosialidemokraattinen Piiri), Erkki Kuoppala (Kymen 1. Sosialidemokraattinen Piiri), Martti Äberg (Mikkelin Sosialidemokraattinen Piirijärjestö), Keijo Suksi (Kuopion Sosialidemokraattinen Piiri), Eero Sorsa (Joensuun Sosialidemokraattinen Piiri), Tauno Kähkönen (Sos.-dem. Puolueen Keski-Suomen Piiri), Eeli Lepistö (Vaasan läänin Sosialidemokraattinen Piiri), Erkki Koponen (Oulun Sosialidemokraattinen Piiri), Leevi Kovalainen (Kajaanin Sos.-dem. Piiri), Heino Uksi-

19 20 la (Lapin Sosialidemokraattinen Piiri) ja Jarl Nordman (Suomen Ruotsalainen Työväenliitto). S. Puolueen järjestöt Vuoden päättyessä oli puolueessa yhdistystä ja 179 kunnallisjärjestöä, näistä ruotsinkielisiä 54 yhdistystä ja 7 kunnallisjärjestöä. Seuraavasta luettelosta käy selville vuoden aikana perustetut ja puretut yhdistykset. Uudet Perust » » yhdistykset: :. Nimi Kakskerran Sos.-dem. Yhdistys Turun Liikenteen Sosialidemokraatit Leppävirran Sosialid. Kerho Riihimäen Seudun Sos.-dem. Naiset Jyväskylän Akateeminen Sos.-dem. Yhd. Pihlajamäen Sosialidemokraatit Raision Keskustan Sos.-dem. Yhdistys Kuopion kunnallisten työntek. ja viranhaltijain sos.-dem. yhdistys Askelan Sos.-dem. Kerho Maunulan Sosialidemokraatit Kalliosuon Sosialid. Kerho Suur-Puotilan Sosialidemokraatit Turun Yrittäjäväen Sosialid.yhd. Meri-Porin Sos.-dem. yhdistys Porin Sos.-dem. Kirjatyöntekijät Munkin Seudun Sosialidemokraatit Lohjan Sos.-dem. Keskustelukerho Piiri Turun 1. etel. Turun 1. etel. Kuopion 1. Hämeen 1. etel. Keski-Suomen 1. Helsinki Turun 1. etel. Kuopion 1. Uudenmaan 1. Helsinki Kuopion 1., Helsinki Turun 1. etel. Satakunta Satakunta Helsinki Uudenmaan 1. Toimintansa lopettaneet yhdistykset: Vahvanniemen Työväenyhdistys Keski-Suomen Toivolan Työväenyhdistys Mikkelin Huhtamon Työväenyhdistys Satakunta IV. PUOLUEEN LEHDISTÖ JA JULKAISUTOIMINTA 1. Sosialidemokraattiset sanomalehdet Kertomusvuoden aikana ilmestyi 12 sosialidemokraattista sanomalehteä. Seitsemän kertaa viikossa ilmestyivät puolueen pää-äänenkan-

20 nattaja Suomen Sosialidemokraatti ja Kansan Lehti, kuusipäiväisinä Eteenpäin, Hämeen Kansa, Kansan Työ, Turun Päivälehti, Uusi Aika ja Vapaus sekä kolmipäiväisinä Kansan Voima, Pohjanmaan Kansa ja Pohjolan Työ Kansan Työ ja Vapaus yhtyivät alkaen ilmestyä Saimaan Sanomat nimellä. Kansan Voima päätettiin muuttaa lukien Pohjois-Karjalaksi. Svenska Demokraten ilmestyi kaksi kertaa viikossa. Puoluelehtien päätoimittajina ovat kertomusvuoden aikana toimineet: Atte Pohjanmaa (Suomen Sosialidemokraatti), H. A. Salokangas (Eteenpäin), Mauno Pelkonen (Hämeen Kansa), Vilho Halme (Kansan Lehti), Reino Kaatonen (Kansan Työ ja 1.9. jälkeen Saimaan Sanomat), Tommi Moilanen (Kansan Voima), Pentti Ketola (Pohjanmaan Kansa), Toivo Nykänen (Pohjolan Työ), Rafael Paasio (Turun Päivälehti), Vilho Rantanen (Uusi Aika), Aaro Airas (Vapaus) sekä Gunnar Henriksson (Svenska Demokraten) Työväenlehdistö ry. ja Työväen Sanomalehtien Tietotoimisto Vuoden merkitsevin tapaus lehdistön toiminnassa oli kahden päivälehden yhdistyminen. Syyskuun 1 pnä kertomusvuotta Mikkelissä ilmestyvä Vapaus ja Lappeenrannassa ilmestyvä Kansan Työ yhdistettin. Painatuspaikaksi tuli Lappeenranta. Lähinnä tähän toimenpiteeseen oltiin pakotettuja taloudellisista syistä, mutta myös tarkoituksenmukaisuusnäkökohdat, pyrkimys lehtien lukumäärän supistamiseen yleensä, myötävaikuttivat ratkaisuun. Asianomaiset lehtiliikkeet, Oy Vapaus ja Kustannus-Oy Kansan Työ, tekivät keskenään sopimuksen, jonka mukaan jälkimmäinen yhtiö otti kustantaakseen ja hoitaakseen sanomalehden myös entisen Vapaus-lehden levikkialueella. Sopimus koski siten ainoastaan lehtien kustantamista; kirjapainoliikkeet jäivät toimintaan siten aikaisemmasta poiketen, että Oy Vapauden kirjapaino siirtyi kokonaan suorittamaan ns. siviilitöitä. Vuoden tulos Työväenlehdistö ry:n jäsenliikkeiden osalta oli yleisesti ottaen jonkin verran edellistä vuotta parempi. Lehtien tilauskannan hiljainen lisääntyminen jatkui, kirjapainoissa vallitsi täystyöllisyys ja ilmoitustulojen lasku, joka viime vuosina oli saanut huolestuttavat mittasuhteet, osoitti pysähtymisen merkkejä. Tulojen lisääntyminen kautta linjan oli varsin huomattava, mutta kun vastaavasti kustannusten nousu ensi sijassa palkat, paperi ja kuljetusmaksut muodostui niinikään varsin tuntuvaksi, tasoitti se suotuisasti alkanutta kehitystä. Tässä yhteydessä lienee syytä korostaa, että lehtiliikkeemme eivät, päinvastoin kuin läntisissä naapurimaissamme, saaneet vuo-

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00

Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. UOLUETOIMI KUNTA KOKOUS 15.10.1981 Ы'* M CKOUSPAIKKA SIVA JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 15 päivänä lokakuuta 1981 kello 9.00 3K0UKSEN

Lisätiedot

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_

pt- l-i----i- S2ilS ytetutj_ OMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p OLUETOIMIKUNTA KOKOUS N» C С 19.2.1981 KOUSPAIKKA IVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 19 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT

Lisätiedot

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren

Kalervo Aattela, Uolevi Kaukovaara ja Mauno Forsman. Kaarina Suonio. Jorma Bergholm. Matti Hannula, Antti Siikavirta ja Helge Siren PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS W'O Ц KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 5 päivänä helmikuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL)

Päätösvaltaiset], Läsnäol2~2i!S2yt2tyti \XL) PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS 1C KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset], Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 17. päivänä syyskuuta 1981 kello 9.00 Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Menettelytapavaliokunnan ehdotus puoluekokouksen julkilausumaksi

Menettelytapavaliokunnan ehdotus puoluekokouksen julkilausumaksi 707 Menettelytapavaliokunnan ehdotus puoluekokouksen julkilausumaksi Sisäpoliittinen osa Maamme sisäiset olot ovat vuosia olleet jatkuvasti huolestuttavat. Maalaisliiton johtama taantumuksellinen valtaryhmittymä

Lisätiedot

Sisällys- ja puhujaluettelo

Sisällys- ja puhujaluettelo Sisällys- ja puhujaluettelo Kokouksen avaus.,, 1 6 Väinö Tanner Muistosanat vainajille. 2 10 Väinö Tanner Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 11 Kutsuvieraiden tervehdykset ja kokoukselle

Lisätiedot

Turun Seudun Wanhat Toverit

Turun Seudun Wanhat Toverit Turun Seudun Wanhat Toverit TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kerho kokoontumiset: > Aika: 9.1.2012. - V-S:n Sos.dem.piirin puheenjohtaja Juuso Alatalo - Piirin ajankohtaisista asioista, uuden puheenjohtajan ajatuksia

Lisätiedot

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA

SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA SUOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS N O KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Еу!2ё1_ Л ^ o i k e u t e t u t : Sos.-dem. hallitusryhmän jäsenet

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1965 I. YLEISKATSAUS

KERTOMUS. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1965 I. YLEISKATSAUS 76 KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1965 I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen tilanne Vuoden 1965 kansainvälisen politiikan aluetta sävytti yhä syvenevä, Kaakkois-Aasian kriisi.

Lisätiedot

Eeva Puro; Kirsti Seppälä; Liberaalinen Kansanpuolue. Keskustapuolue. Keskustapuolueen Kankaanpään kunnallisjärjestö Kauko Juhantalo; Keskustapuolue

Eeva Puro; Kirsti Seppälä; Liberaalinen Kansanpuolue. Keskustapuolue. Keskustapuolueen Kankaanpään kunnallisjärjestö Kauko Juhantalo; Keskustapuolue Kotiseutukokoelma Kansio: POLITIIKKA Taulukot puolueittain Taulukko 1: Liberaalit, sinisessä Kankaanpää kehittyvä kaupunki -kansiossa 1. Vaalimainos (2 kpl): Liisa Liisa Jussila; Liberaalinen Jussila 147

Lisätiedot

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet

12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 12.-13.11.1960 Kuortane, Kunto / Kotka, Paini-Miehet 1. Jussi Hakola Vaasan Voima-Veikot 2. Kalervo Jutila Lapuan Virkiä 3. Kaino Laitila Nokian Urheilijat 1. Pentti Koskela Helsingin Paini-Miehet 2. Väinö

Lisätiedot

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset

Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset KERTOM UKSET, LIITEVIHKO I Sivut 3 119 Sosialidemokraattisen Puolueen toimintakertomukset 1960-1962 liitteineen KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1960 I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

ovat toistaiseksi siitä pidättyneet. Jokainen uusi ydinasevalta lisää vahingosta tai väärästä tilannearviosta johtuvan ydinsodan syttymisen

ovat toistaiseksi siitä pidättyneet. Jokainen uusi ydinasevalta lisää vahingosta tai väärästä tilannearviosta johtuvan ydinsodan syttymisen Hallituksen esitys Eduskunnalle ydinaseiden leviämisen estäm istä koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. Syksyllä 1961 hyväksy mällään päätöslauselmalla Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa

Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Juha Tarkka Suomen Pankki Henkilöhistoriaa Suomen Pankissa Profiileja Risto Rytistä Mauno Koivistoon 8.6.2015 Julkinen 1 Risto Ryti pääjohtaja 1923-1940, 1944-1945 Pankkimiehestä poliitikoksi Talvisodan

Lisätiedot

in ) ) Matti Ahde ja Arvo Salo

in ) ) Matti Ahde ja Arvo Salo IpOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. Pu o l u e t o i m i k u n t a KOKOUS N>0 \X * KOKOUSPAIKKA J t\ivä JA AIKA I )KOUKSENOSANOTTAJAT I jtös^taisetj. Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

N.ö XX. Kaarina Suonio ja Uolevi Kaukovaara. Jorma Bergholm. Maunu Ihalainen, Matti Mansikka, Lauri Sivonen ja Markku Hyvärinen.

N.ö XX. Kaarina Suonio ja Uolevi Kaukovaara. Jorma Bergholm. Maunu Ihalainen, Matti Mansikka, Lauri Sivonen ja Markku Hyvärinen. PUOLUETOIMIKUNTA KOKOUS N.ö XX KOKOUSPAIKKA PÄIVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina, 27. päivänä elokuuta 1981 kello 9.00 KOKOUKSEN OSANOTTAJAT Päätösvaltaiset: Kalevi Sorsa, Veikko

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 KANKAANPÄÄM SEUDUN TYKISTÖKILTA RY 38700 KANKAANPÄÄ 15.2.2002 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2001 Kulunut vuosi oli kiltamme 37. Toimintavuosi SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET KILLAN HALLINTO Kevätkokous pidettiin

Lisätiedot

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008

Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston toimintakertomus vuodelta 2008 YLEISTÄ Vuosi 2008 oli Tuusulan Metallityöväen ammattiosaston 32. toimintavuosi. Ammattiosastomme toiminta on ollut jälleen kuluneena

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2007 HALLITUKSEN KOKOUS 20.6.2007 1(6) Aika 13.6.2007 Paikka Läsnä Asianajotoimisto Fredman & Månsson Mikko Salo, hallituksen puheenjohtaja Une Tyynilä, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen jäsen Jan Hjelt, hallituksen jäsen Salla Korhonen,

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen

Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry Toimintakertomus Yhdistyksen Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat ry 2.1.2014 Toimintakertomus 2012-2013 Yhdistyksen alku Yhdistyksen idea sai alkunsa 2011 Vaasassa lastensuojelun sijaishuollon päivillä, jossa muutamien toimijoiden

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk.

Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. PÖYTÄKIRJA. Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone, Sepänk. Vakkasuomalaista sotaveteraanitietoa 1/3 talteen ry. Yhdistyksen ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA Aika: maanantai 30.12.2013 kello 14.00...14.40 Paikka: Kalannin Säästöpankin Uudenkaupungin konttorin kokoushuone,

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. S ä ä n n ö t Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry S ä ä n n ö t Merkitty yhdistysrekisteriin 9.12.2005 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky

, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 21. -22.10.1950, Seinäjoki, Urheilijat / Virrat, Killinkosken Urheilijat ja Killinkosken Myrsky 1. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 2. Aarre Nieminen Popinniemen Ponnistus 3. Aukusti Hakola Hallan Visa

Lisätiedot

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ.

ANOMUS RIIHIMÄKI ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. ANOMUS RIIHIMÄKI 21.12.2011 ANON, ETTÄ MINULLE MYÖNNETÄÄN HARRRASTUSPALKINTO AKTIIVISESTA TOIMINNASTA RIIHIMÄEN YHDISTYKSESSÄ. Riihimäen Autoteknillinen Yhdistys puheenjohtaja puh. 040/3305273 sähköposti

Lisätiedot

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11

RL Nuorisojaoston avoin kokous 1/11 Aika 16.01.10 klo: 10:00 Paikka Siikaranta. Naruportintie 68, Espoo Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Työjärjestyksen hyväksyminen 3. Vpj. valinta 4. Raksanuoret

Lisätiedot

28.4.1945 Valkeakoski, Haka

28.4.1945 Valkeakoski, Haka 28.4.1945 Valkeakoski, Haka 56 kg 1. Erkki Johansson Sunilan Sisu 2. Kauko Kiisseli Valkeakosken Haka 3. Torsti Kiisseli Tainionkosken Urheilijat 61 kg 1. Martti Laine Hallan Visa 2. Aarne Lanne Valkeakosken

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 85 93 SISÄLLYS N:o Sivu 85 Laki Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta

Lisätiedot

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät

PUOLUEEN SÄÄNNÖT. 5 Puolueen nimen kirjoittaminen. 11 Piirijärjestön tehtävät. 11 Piirijärjestön ja kunnallisjärjestön tehtävät PUOLUEEN SÄÄNNÖT Esitys kahden puheenjohtajan mallin edellyttämistä sääntömuutoksista Nykyiset säännöt Työryhmän esitys 5 Puolueen nimen kirjoittaminen Puolueen nimen kirjoittavat puolueen puheenjohtaja

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely

Vihreät De Gröna. Puoluekokousedustuksen uudistus. Esittely Vihreät De Gröna Puoluekokousedustuksen uudistus Esittely Taustaksi: Vihreä organisaatio nyt Puolue muodostuu jäsenistä... Paikallisyhdistysten henkilöjäsenet Valtakunnallisten yhdistysten suorat henkilöjäsenet

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Kunnallisvaalit 2008

Kunnallisvaalit 2008 0% valmiina Kunnallisvaalit 2008 Hyvä vastaanottaja SDP:n toiminnan kehittämisen kannalta on tärkeää että arvioimme omaa toimintaamme. Edellinen suuri koitoksemme olivat kunnallisvaalit. Seuraavalla sivulla

Lisätiedot

KERTOMUS. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1962 I. YLEISKATSAUS

KERTOMUS. Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1962 I. YLEISKATSAUS KERTOMUS Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen toiminnasta v. 1962 I. YLEISKATSAUS 1. Kansainvälinen tilanne Alkuvuoden merkittävin poliittinen tapahtuma oli seitsemän vuotta kestäneen verisen ja katkeran

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot

17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot 17.-18.11.1945, LAPUA,Virkiä / PIETARSAARI, Into / VOIKKAA, Viesti ja Urheilu-Veikot kärpässarja 56 kg 1. Antti Halonen Viipurin Voimailijat 2. Erkki Johansson Sunilan Sisu 3. Esko Heinonen Lapuan Työväen

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja

Lapin maahanmuuttotilastoja Lapin maahanmuuttotilastoja Meri-Lapin MAKO-verkosto Tornio 16.5.2017 Anne-Mari Suopajärvi/Lapin ELY-keskus kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2016 alueittain sekä kunnat, joissa yli 1 000 ulkomaan kansalaista

Lisätiedot

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Ulkomaalaisten jäsenten luku voi olla korkeintaan 1/5 yhdistyksen koko jäsenluvusta. 1 (7) V9.12.2008 PRH:n hyväksymät FINPRO RY:N SÄÄNNÖT Sääntöjen muutos rekisteröity 18.9.2009. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finpro ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto

Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto Sporticus ry PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Jyväskylän yliopisto YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011 Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00 Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Moottoripyöräkerho 69 (MP69) ry. Jäljempänä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho. 2. Kerhon kotipaikka on Helsinki. 3. Kerhon tarkoituksena

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta

13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta 13. - 14.11.1950, HELSINKI, Olympialaisten kilpailutoimikunta kärpässarja 1. Alvar Vihersalo Popinniemen Ponnistus 2. Oiva Timonen Seinäjoen Urheilijat 3. Tapio Parkkinen Seinäjoen Sisu kärpässarja 1.

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys:

Saksin Sukuseura ry:n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: 1/5 Vuosikokouksen 2013 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle esitetään seuraava työjärjestys: Kokonaisohjelma:

Lisätiedot

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010

ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 Ala-Ounasjoen Erästäjät PÖYTÄKIRJA Johtokunta Rovaniemi 17.2.2010 ALA OUNASJOEN ERÄSTÄJIEN VUOSIKOKOUS 2010 AIKA 17.2.2010 klo 18.00 PAIKKA Toimitalo, Erästäjänpolku OSALLISTUJAT Seuran jäseniä 25 liitteenä

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa

Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita. Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3. 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa Vuosi Nro Kpl KansiotVarakpl Yht. Sivua Huomioita Pentti Kemppinen, versio 1 ja 2 Lauri Hirvonen, versio 3 1947 Kameraseura edustaa Suomea UNICA:ssa 1952 Helsingin Kameraseurassa toimi ns. "kengänauhakerho",

Lisätiedot

Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa" avajaisjuhlassa 31/1. Toisena puhujana esiintyi juhlassa Väinö Tanner, Joka alussa huo

Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa avajaisjuhlassa 31/1. Toisena puhujana esiintyi juhlassa Väinö Tanner, Joka alussa huo Puhe Helsingin Työväentalon kolmannessa" avajaisjuhlassa 31/1 Suomen Sos.dem. selostus 1/2-31 t aas pp f t y oy;.n ku r f ih ip.r e a l l e. "Isoviha" kestetty, "pikkuviha" murrettu. Helsingin Työväentalo

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti

, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 12. - 13.3.1955, ILMAJOKI, Kisailijat / IMATRA, Jyske ja Tainionkosken Tähti 1. Reijo Nykänen Varkauden Tarmo 2. Kauko Tolvanen Tainiokosken Tähti 3. Heikki Hakola Kotkan Painimiehet 1. Matti Rantala Vaasan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki.

KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. KANSAN SIVISTYSRAHASTON SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Kansan Sivistysrahasto, ruotsiksi käännettynä Folkets Kulturfond. Sen kotipaikka on Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on tukea maamme työväen ja

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Reino Breilin. Jorma Bergholm. Aimo Kairamo. Alf-Erik Helsing, Arbetarbladet. Puheenjohtaja Kalevi Sorsa Sihteeri Martti Åberg

Reino Breilin. Jorma Bergholm. Aimo Kairamo. Alf-Erik Helsing, Arbetarbladet. Puheenjohtaja Kalevi Sorsa Sihteeri Martti Åberg UOMEN SOSIALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE r.p. JOLUETOIMIKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12.11.1981 N-.O KOUSPAIKKA ÄIVÄ JA AIKA Helsinki, SDP:n Puoluetalon kokoushuone torstaina 12 päivänä marraskuuta 1981 kello 9.00

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 276/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta HE 276/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lääkelain 42 ja 52 :n ja apteekkimaksusta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lääkelakia muutettavaksi

Lisätiedot

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo

HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT. ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008. Sisällysluettelo HTM-TILINTARKASTAJAT RY:N SÄÄNNÖT ylimääräinen yhdistyskokous 1.2.2008, rekisteröity 21.5.2008 Sisällysluettelo Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Tarkoitus ja sen toteuttaminen 2 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 13. 14.4.1930 VIIPURISSA Talikkalan Toverit 50 kg 66.5 kg 1. Uuno Tuovinen Kouvolan Pojat 1. Erkki Mela Talikkalan Toverit 2. Ossi Mäki Tampereen Yritys 2. Usko Ronkanen Hki Työväen

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA 1/2009 7.1.2009 1 ( 7 ) Aika Keskiviikko 7.1.2009 klo 19.00 19.30 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Päivi Järvelä Mari Kantola Pekka

Lisätiedot