KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio"

Transkriptio

1 1 Aika klo Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä Heikki Eitakari jäsen läsnä Markku Huttunen jäsen läsnä Heikki Juutinen jäsen läsnä Riitta Kauppinen jäsen poissa Tuula Merjola-Partanen jäsen poissa Mauri Pesonen jäsen läsnä Marja-Sisko Pihl jäsen läsnä Taina Tammekann jäsen läsnä Maija Taskinen jäsen läsnä Annikki Tiilikainen jäsen läsnä Taisto Toppinen jäsen läsnä Sirkka Maija Lehtola Merjola-Partasen varaj. poissa kirkkovaltuuston Ilkka Raninen puheenjohtaja läsnä kirkkovaltuuston Juhani Laurinkari varapuheenjohtaja poissa Hannu Komulainen vs. kirkkoherra läsnä Reijo Leino kirkkoherra poissa Jaana Marjanen lääninrovasti läsnä, saapui klo :n käsittelyn aikana Aulikki Mäkinen kirkkoherra läsnä Ilpo Rannankari tuomiorovasti läsnä Lahja Pyykönen viestintäpäällikkö läsnä Raili Pursiainen henkilöstöpäällikkö läsnä Kokoukseen velvoitetut Timo Korhonen hallintojohtaja läsnä Mika Pulkkinen vt. rekisterinjohtaja läsnä Arja Keränen hallintosihteeri läsnä Kokoukseen kutsuttu Risto Voutilainen johtava sairaalasielunhoitaja 4 läsnä Aarne Laukkanen puistopäällikkö 5 7 läsnä Kokouksen avaus Puheenjohtaja toivotti osanottajat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokouksen aluksi puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka aikana veisattiin virsi KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yksitoista (11) jäsentä ja se on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen on toimitettava vähintään kolme päivää ennen kokousta.

2 2 Esityslista on postitettu hallintovirastosta Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAIN VALINTA, PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄOLO Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija Taskinen ja Annikki Tiilikainen. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä hallintovirastossa viraston aukioloaikana. 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Merkittiin, että esityslistan liite 9 jaettiin kokouksessa osanottajille. 4 SAIRAALASIELUNHOITAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN Sairaalasielunhoitajan virka julistettiin haettavaksi ilmestyneessä Kotimaa- lehdessä ja kirkon rekrytointisivuilla verkossa. Määräaikaan klo 16 mennessä virkaa haki yhteensä 11 henkilöä. Yhteenveto hakijoista on esityslistan liitteenä 1. Kaikkien virkaa hakeneiden hakupaperit ovat nähtävillä kokouksessa. Haastatteluryhmä, johon kuuluivat yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen, ma. osaston ylilääkäri Tuula Pesonen, henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen ja johtava sairaalasielunhoitaja Risto Voutilainen haastatteli kuutta hakijaa, Anna-Maija Hellaa, Maarit Koivurovaa, Arja Kuusniemeä, Sari Kärhää, Annamaija Louherantaa ja Sirpa Nummenheimoa. Haastatteluryhmä painotti hakijoiden käytännön soveltuvuutta kyseiseen tehtävään ja perustehtävän mukaista työnäkyä sekä yleistä sopivuutta sairaalasielunhoidon tiimiin. Haastattelu hyödynnettiin strukturoitua kyselylomaketta objektiivisuuden varmistamiseksi. Haastattelun perusteella päätettiin lähettää kirkon sairaalasielunhoidon järjestämään soveltuvuustutkimukseen pastorit Maarit Koivurova ja Annamaija Louheranta. Heillä on myös pisin kokemus sairaalasielunhoitotyöstä muihin hakijoihin verrattuna. Soveltuvuustutkimus oli Suomen Psykologikeskuksessa Helsingissä Sekä pastori Maarit Koivurovalla että pastori Annamaija Louherannalla on sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutus. Psykologisen soveltuvuustutkimuksen perusteella molempia hakijoita voidaan pitää soveltuvina hakemaansa virkaan. Yhteisen sielunhoidon johtokunta käsitteli sairaalasielunhoitajan valintaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan pastori Maarit Koivurova ja hänen mahdollisen kieltäytymisensä varalle pastori Annamaija Louheranta.

3 3 1. että sairaalasielunhoitajan virkaan valitaan pastori Maarit Koivurova ja 2. että hänen kieltäytymisensä varalle valitaan pastori Annamaija Louheranta Sairaalasielunhoitajan virkaan valittiin pastori Maarit Koivurova. Hänen kieltäytymisensä varalle valittiin pastori Annamaija Louheranta. Valinta suoritettiin yksimielisesti ilman suljettua lippuäänestystä. 5 ISON HAUTAUSMAAN ARKKUHAUTA OSASTOJEN 3C JA 8C MUUTTAMINEN UURNAHAUTA OSASTOIKSI Ison hautausmaan Puijonlaakson alueella on kaksi arkkuhauta osastoa, 3C ja 8C, joissa on ns. kertahautoja. Osastoihin on pääsääntöisesti haudattu yhteiskunnan varoin haudattuja vainajia. Osasto 3C:n koko on 12x32m:iä (384m²) ja sinne on haudattu 128 vainajaa ja viimeinen hautaus on tehty vuonna1984. Osasto 8C:n koko on 9x28m:iä (252m²) ja sinne on haudattu 99 vainajaa ja viimeinen hautaus oli vuonna Hautaosastot on nurmetettu ja haudoilla on marmorilaatta (30x25 cm) ja laattaan kiinnitetty 8x5cm:n nimilaatta, joka on kuparia. Vuoden 1964 kirkkolain 347 :n mukaan kertahaudan lunastaminen tuotti hautapaikkaoikeuden enintään kahdenkymmenenviiden vuoden ajaksi ilman oikeutta hautapaikkaoikeuden voimassaoloajan pidennykseen. Vuonna 1994 voimaan tulleessa kirkkolaissa luovuttiin jaosta suku- ja kertahaudat. Hautausmaille ei enää haluttu erityyppisten hautojen muodostamia erillisiä hauta-alueita. Ainaishautoja ei ole enää luovutettu vuoden 1972 jälkeen. Määräaikainen hautaoikeus on mahdollista luovuttaa vuodeksi. Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän määräaikaisen haudan hallintaoikeus on tällä hetkellä 25 vuotta. Vuoden 1994 kirkkolakiin perustuen voitaisiin lopettaa Isolla hautausmaalla olevat 3C ja 8C kertahautaosastot. Osasto 3C voitaisiin muuttaa osasto 21U:ksi, johon tulisi kuusi uurnasijaa olevia paikkoja 160 kpl (rivit 1 18) ja yhdeksän uurnasijaa olevia paikkoja 39 kpl (rivit 19 20). Yhteensä 199 uurnahautapaikkaa ja sijaa. Osasto 8C voitaisiin muuttaa osasto 20U:ksi, johon tulisi kuusi uurnasijaa olevia paikkoja 128 kpl (rivit 1 16) ja yhdeksän uurnasijaa olevia paikkoja 9 kpl (rivi 17). Yhteensä 137 uurnahautapaikkaa ja 849 sijaa,.. Osastoihin 20U ja 21U tulee yhteensä 336 uurnahautapaikkaa ja uurnasijaa, Uudet osastot, niiden sijainti ja niillä olevat uurnahautapaikat ja sijat käyvät ilmi esityslistan liitteestä 2. Tuhkahautausten määrä on viimevuosina voimakkaasti lisääntynyt ja se oli vuonna 2010 Isolla hautausmaalla 51 %:a kaikista hautauksista. Tähän viitaten olisi perusteltua, että edellä mainitut arkkuhautaosastot muutetaan uurnahautaosastoiksi Arkkuhautaosastojen muuttamista uurnahautaosas-

4 4 toiksi ja uurnahautaosastojen rakentamista ja käyttöönottoa koskevat ohjeet ovat esityslistan liitteenä 3. Osastojen rakennuskustannukset arkkuhautaosastoista uurnahautaosastoiksi ovat noin euroa ja ne on tarkoitus osittaa Ison hautausmaan käyttövaroista. Alueet on tarkoitus rakentaa syksyllä 2012 seurakuntayhtymän omana työnä. Arkkuhautaosastojen 3C ja 8C muuttaminen uurnahautaosastoiksi 20U ja 21U tapahtuu hautausmaaksi vihityn alueen sisällä. Se on ns. käyttötarkoituksen muuttamista, josta päättäminen kuuluu yhteiselle kirkkoneuvostolle. Uurnahauta-alueelle haudattaessa toimitaan hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan. Käyttösuunnitelmaan tullaan tekemään tätä tarkoitusta varten pieniä tarkennuksia. Käyttösuunnitelman muutokset toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi siinä vaiheessa kun tehdään suurempia muutoksia hautausmaiden käyttösuunnitelmiin ja hautaustoimen ohjesääntöön. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle kahden arkkuhautaosaston muuttamista uurnahautaosastoksi esitetyllä tavalla. Lisäksi johtokunta päätti, että muutostyö tehdään seurakuntayhtymän omana työnä ja siihen tarvittavat varat osoitetaan Ison hautausmaan käyttövaroista. 1. että Ison hautausmaan Puijonlaakson alueella olevat 3C ja 8C arkkuhautaosastot lakkautetaan,, 2. että niiden tilalle perustetaan uurnahautaosastot 20U ja 21U liitteen 2 mukaisesti ja 3. että käyttötarkoituksen muutos arkkuhautaosastoista uurnahautaosastoiksi toteutetaan liitteen 3 mukaisesti. 6 UURNAHAUTAOSASTON PERUSTAMINEN ISOLLE HAUTAUSMAALLE Ison hautausmaan vanhan osan osastojen 170 ja180 ja kiviaidan välissä on kapea viheralue, jonka sijainti käy ilmi esityslistan liitteestä 4. Aluetta on käytetty lasten hauta-alueena ja sinne on tehty hautauksia luvulla 21 eri hautaan. Lisäksi yhteen lapsen hautaan on tehty uurnahautaus vuonna Hautatiedot on hautakirjanpidossa merkitty osaston 170 kirjanpitoon. Pieni muistomerkki on 18 haudalla. Tuhkahautausten määrä on viimevuosina voimakkaasti lisääntynyt ja se oli vuona 2010 Isolla hautausmaalla 51 % kaikista hautauksista. Tähän perustuen olisi perusteltua rakentaa vapaille viheralueille uurnahautaalueita. Tällä hetkellä Ison hautausmaan uurnahauta-alueet sijoittuvat hautausmaan Puijonlaakson osalle. Tämä olisi yksi vaihtoehto valittaessa tuhkahautaus ja se mahdollistaisi uurnien hautaamisen hautausmaan vanhalle osalle.

5 5 Uurnahauta-alueeksi esitettävän uuden osaston numero olisi 22U. Osasto on kapea 7 x 77 m (539 m²) alue, jolle on suunniteltu kuusi sijaisia uurnahautapaikkoja. Alue on esitetty esityslistan liitteessä 4. Osastolle 22U tulisi yhteensä 282 uurnahautapaikkaa, joissa olisi sijaa. Osaston rakennuskustannukset arkkuhautaosastosta uurnahautaosastoksi ovat noin euroa ja ne voitaisiin osoittaa Ison hautausmaan käyttövaroista. Alue olisi tarkoitus rakentaa syksyllä 2012 omana työnä. Alueen muuttaminen uurnahautaosastoiksi 22U tapahtuu hautausmaaksi vihityn alueen sisällä. Se on ns. käyttötarkoituksen muuttamista, josta päättäminen kuuluu yhteiselle kirkkoneuvostolle. Uurnahauta-alueelle haudattaessa toimitaan hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan. Käyttösuunnitelmaan tullaan tekemään tätä tarkoitusta varten pieniä tarkennuksia. Käyttösuunnitelman muutokset toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi siinä vaiheessa kun tehdään suurempia muutoksia hautausmaiden käyttösuunnitelmiin ja hautaustoimen ohjesääntöön. Alueen muuttamista uurnahauta-alueeksi, uurnahauta-alueen rakentamista ja käyttöönottoa koskevat ohjeet ovat esityslistan liitteenä 5. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle uuden uurnahautaalueen perustamista Isolle hautausmaalle esitetyllä tavalla. Lisäksi johtokunta päätti, että muutostyö toteutetaan seurakuntayhtymän omana työnä ja tarvittavat varat osoitetaan Ison hautausmaan käyttövaroista. 1. että Isolle hautausmaalle perustetaan uusi uurnahauta-alue osasto 22U liitteen 4 mukaisesti ja 2. että käyttötarkoituksen muutos uurnahautaosastoksi tehdään liitteen 5 mukaisesti 7 MUISTOLEHDON PERUSTAMINEN ISOLLE JA FLODBERGIN HAUTAUSMAALLE Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Isolla ja Flodbergin hautausmaalla palautui vuosina 2003 ja 2010 hoitamattomina seurakuntien hallintaan yhteensä arkkuhautaa. Palautuneiden hautojen joukossa oli mm. 3 6 arkkuhautapaikkaa käsittäviä hautoja. Tuhkahautausten määrä on viimevuosina voimakkaasti lisääntynyt ja se oli vuonna 2010 Isolla hautausmaalla 51 % ja Flodbergin hautausmaalla 47 % kaikista hautauksista. Tähän perustuen tulisi edelleen kehittää ja tuoda esille tuhkahautaukseen liittyviä erilaisia vaihtoehtoja. Yksi mahdollisuus olisi muuttaa hoitamattomina seurakunnille palautuneiden arkkuhautojen käyttötarkoitusta siten, että niistä tehdään tuhkahautausta varten muistolehtoja.

6 6 Muistolehdot perustettaisiin arkkuhautariveihin, joissa on vierekkäin useampi vapaa arkkuhautapaikka. Isolla hautausmaalla osastossa , ja on kolmessa kohdassa vierekkäisiä vapaita, seurakunnille palautuneita arkkuhautapaikkoja. Flodbergin hautausmaalla osastossa on yhdessä kohdas sa kuusi vierekkäistä arkkuhautapaikkaa. Edellä mainitut hautapaikat sopisivat hyvin tähän tarkoitukseen. Isolle hautausmaalle voitaisiin ensin rakentaa ja ottaa käyttöön (kuusi arkkuhautapaikkaa). Kaksi muuta mainittua kohtaa ( ja ) varataan myöhemmin käytettäväksi tätä tarkoitusta varten. Muistolehdoissa on tarkoitus käyttää rakennusmateriaaleina seurakunnille palautuneita hautamuistomerkkejä ja graniittireunakiviä. Tässä tapauksessa olisi järkevää hyödyntää vanhoja muistomerkkejä ja reunakiviä. Samalla se olisi jonkinlaista uusiokäyttöä ja vanhojen muistomerkkien esillä pitämistä. Jälkipolville se saattaisi olla historiallisesti arvokasta. Seurakunnille palautuneista vanhoista muistomerkeistä voitaisiin valita muistolehtoon erikokoisia ja erimallisia muistomerkkejä. Erilaisten muistomerkkien valinnan voisivat tehdä intendentti Helena Riekki ja puistopäällikkö Aarne Laukkanen. Muistolehtojen rakentamiskustannukset ovat noin euroa/hautausmaa ja ne voitaisiin osoittaa hautausmaiden käyttövaroista. Ison hautausmaan muistolehto olisi tarkoitus rakentaa syksyllä 2012 ja Flodbergin hautausmaan muistolehto syksyllä 2013 omana työnä. Alueiden muuttaminen muistolehdoksi tapahtuu hautausmaaksi vihityn alueen sisällä. Se on ns. käyttötarkoituksen muuttamista, josta päättäminen kuuluu yhteiselle kirkkoneuvostolle. Muistolehtoon haudattaessa toimitaan hautaustoimen ohjesäännön ja hautausmaan käyttösuunnitelman mukaan. Käyttösuunnitelmaan tullaan tekemään tätä tarkoitusta varten pieniä tarkennuksia. Käyttösuunnitelman muutokset toimitetaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi siinä vaiheessa kun tehdään suurempia muutoksia hautausmaiden käyttösuunnitelmiin ja hautaustoimen ohjesääntöön. Muistolehtojen sijainti selviää esityslistan liitteestä 6. Arkkuhautapaikkojen muuttaminen Muistolehdoksi voitaisiin toteuttaa liitteen 7 mukaisesti Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle muistolehtojen perustamista Isolle ja Flodbergin hautausmaalle litteiden 6 ja 7 mukaisesti. Lisäksi johtokunta päätti ehdottaa, että määrätyt alueet varataan myöhemmin rakennettaviksi muistolehdoiksi. Johtokunta päätti myös valtuuttaa intendentti Helena Riekin ja puistopäällikkö Aarne Laukkasen valitsemaan vanhoista muistomerkeistä muistolehtoon tulevat muistomerkit. Johtokunta päätti, että muutostyö tehdään omana työnä ja tarvittavat avarat osoitetaan Ison hautausmaan käyttövaroista.

7 7 1. että Isolla ja Flodbergin hautausmaalle perustetaan muistolehdot liitteen 6 mukaisesti, 2. että käyttötarkoituksen muutos muistolehdoiksi toteutetaan liitteen 7 mukaisesti ja 3. että Isolla hautausmaalla olevat haudat ja varataan hautakirjanpitoon myöhemmin rakennettavaksi muistolehdoksi. 8 VENEVALKAMA- JA TIEOIKEUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN Elna Tuunanen-Virolainen on tehnyt anomuksen venevalkama- ja tieoikeuden perustamisesta omistamalleen tilalle Metsäpelto RN:o 2:280 kiinteistötunnus Tila sijaitsee Kuopion kaupungin Pappilan kylän Säyneensalon saaressa. Anomus ja kartta, josta ilmenee venevalkaman ja tien sijainti ovat esityslistan liitteenä 8. Venevalkama- ja tieoikeuden luovuttava tila on seurakuntayhtymän omistama Saaristo-Pappila RN:o 1:96 tila, kiinteistötunnus Metsäpelto tilan omistaja on käyttänyt kyseistä venevalkamaa ja tiealuetta n. 50 vuotta seurakunnan suullisella luvalla ja haluaa nyt virallistaa venevalkama- ja tieoikeuden ja rekisteröidä sen. Voimassa olevan Kuopion kaupungin yleiskaavan mukaan ko. rantaalueella ei ole rakennusoikeutta. Kaavan mukaan venevalkaman perustamiselle ei ole estettä. Viereisellä ranta-alueella on seurakuntayhtymä vuokraamia huvilarakennuspaikkoja. Ko. venevalkaman sijainnille ei ole estettä naapurien huvilapaikoille. Anomuksen mukainen venevalkama- ja tieoikeuden perustamiselle ei seurakuntayhtymän puolesta ole estettä. Venevalkaman pintaalaksi määritetään 10 x 10 metriä ja tieoikeuden leveydeksi 3 metriä. Tieoikeuden pituus rannasta metsäpellon tilan rajalle on n. 400 m. Oikeuden luovuttamisen hinnaksi on arvioitu euroa kertakorvauksena. Esityslistan liitteessä 8 on laadittu sopimusluonnos koskien kyseistä venevalkama- ja tieoikeutta. Koska kysymyksessä on kiinteään omaisuuteen perustuva toistaiseksi voimassa oleva rasite, päätöksen siitä tekee yhteinen kirkkovaltuusto, jonka päätös on kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

8 8 Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle venevalkamaja tieoikeuden myöntämistä.ja asiaa koskevan sopimuksen tekemistä. Lisäksi johtokunta päätti esittää, että venevalkama- ja tieoikeudesta peritään euron kertakorvaus ja että oikeuden saaja maksaa rekisteröinnistä aiheutuvat kustannukset. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että Elna Tuunainen-Virolaisen omistamalle tilalle Metsäpelto myönnetään anomuksen mukainen venevalkama- ja tieoikeus, 2 että venevalkama- ja tieoikeudesta tehdään liitteen 8 mukainen sopimus, 3. että venevalkama- ja tieoikeudesta peritään euron kertakorvaus sopimuksen allekirjoituksen yhteydestä, 4. että oikeuden saaja kustantaa rekisteröinnistä aiheutuneet kustannukset ja 5. että yhteisen kirkkovaltuuston asiaa koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 9 PIENI TERVO NRO 37 HUVILAPALSTAN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN Kirkkovaltuusto on kokouksessaan vahvistanut ne periaatteet, joilla seurakuntayhtymän omistamia huvilatontteja tarjotaan ostettavaksi tai vuokrattavaksi nykyisille vuokralaisille. Kirkkovaltuusto on lisännyt periaatteisiin, että mikäli kiinteistön arvo nousee kaavoituksen tai sen valmistelun tms. seurauksena niin kiinteistölle arvioidaan uusi käypä hinta. Mikäli ostovaihtoehto ei vuokralaista kiinnosta, on tontteja edelleen mahdollista myös vuokrata. Vuokrat perustuvat myyntihinnasta laskettuun 4 %:n suuruiseen tuotto-odotukseen. Myyntihinnat perustuvat laillistetun kiinteistövälittäjän arvioon ja vastaavat Kuopion seudun huvilatonttien hintoja ja mm. Kuopion kaupungin ja Siilinjärven seurakunnan perimiä hintoja. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi 30 vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Pirkko Köngäs ja Mika Suomalainen ovat kauppakirjalla saaneet haltuunsa Pieni Tervo huvilapalstan nro 37 vuokraoikeuden sekä palstalla olevat rakennukset. Vuokraoikeus on siirretty heidän nimiinsä. He ovat halukkaita jatkamaan vuokrasopimusta 30 vuodeksi ja ovat hyväksyneet kirkkovaltuuston vahvistaman vuosivuokran.

9 9 Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta käsitteli asiaa Johtokunta päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle vuokrasopimuksen tekemistä esitetyin ehdoin. Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi: - että seurakuntayhtymä tekee Pirkko Könkään ja Mika Suomalaisen kanssa vuokrasopimuksen 30 vuodeksi Mustasalon tilan m 2 :n suuruisesta Pieni Tervo nro 37-nimisestä huvilapalstasta seuraavin ehdoin 1. vuosivuokra on vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 3.että yhteisen kirkkovaltuuston vuokraamista koskeva päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi: 10 OMAKOTITONTIN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN RYTKYN TILASTA Yhteinen kirkkovaltuusto on päättänyt myydä n m2:n suuruisen määräalan euron kauppahintaan Rytkyn tilasta 2:50 Esko ja Seija Häkkiselle omakotitalon rakentamista varten. Koska kyseessä on kiinteistön määräalan kauppa, on päätös alistettava kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kirkkovaltuuston päätös on tuomiokapitulissa käsiteltävänä jonka jälkeen se menee kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Asian käsittelyssä kirkkohallituksessa valitusaikoineen voi mennä vielä noin kaksi kuukautta aikaa. Ostajat pyytävät, että seurakuntayhtymä voisi tehdä vuokrasopimuksen kyseisestä määräalasta, jotta ostajat saisivat rakennuslupa-asiat ja hankinnat vireille riittävän ajoissa ennen kevättä. Määräalan myymisestä on jo tehty päätös kirkkovaltuustossa, joten määräaikaisen, enintään kymmenen vuotta olevan vuokrasopimuksen tekemiselle ostajien kanssa ei ole estettä. Vuokrasopimus esitetään tehtäväksi kymmeneksi vuodeksi. Vuokrasopimuksen voi siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta ja se on kiinnityskelpoinen. Vuokran suuruus voisi olla 4 % kauppahinnasta eli tässä tapauksessa 840 euroa vuodessa. Kirkkolain 14 luvun 4 :n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aikaa on yli 10 vuotta. Kymmeneksi vuodeksi tehtävää vuokrasopimusta ei siis tarvitse alistaa tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

10 10 - että seurakuntayhtymä tekee vuokrasopimuksen väliseksi ajaksi Esko ja Seija Häkkisen kanssa n m 2 :n suuruisesta määräalasta Kuopion kaupungin Rytkyn kylässä sijaitsevasta Rytkyn tilasta seuraavin ehdoin: 1. että vuosivuokra on 840 euroa, 2. että vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin ja 3. että vuokrasopimus voidaan siirtää kolmannelle seurakuntayhtymää kuulematta 11 ASUNTOTONTIN KETTULANLAHTI VUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN Kuopion seurakuntayhtymä omistaa useita asuntotontteja Kettulanlahdessa ja Rahusenkankaalla. Näiden asuntotonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana. Vuonna 2012 erääntyy 22 ja VUONNA vuokrasopimusta. Tonteista 10 sijaitsee Rahusenkankaan alueella ja 20 Kettulanlahden alueella. Ensimmäisten päättyvien tonttien vuokra-aika päättyy Yhteinen kirkkovaltuusto käsitteli asuntotonttien vuokrasopimusten jatkamista. Kirkkovaltuusto päätti, että vuokrasopimuksia jatketaan 50 vuodella. Samalla asuntotonttien nykyarvot arvioitiin. Nykyisille vuokralaisille tullaan tarjoamaan myös mahdollisuutta lunastaa tontit omikseen. Uudet vuosivuokrat on määritelty 4 prosentiksi tontin myyntihinnasta. Pertti ja Tarja Hiltusella on voimassa oleva vuokrasopimus asuntotontista Kettulanlahti Tontti sijaitsee osoitteessa Jäniksenpolku 6.Heidän kanssaan tehty vuokrasopimus päättyy Uusi vuokrasopimus on mahdollista tehdä vasta kun yhteinen kirkkovaltuusto ja Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli ovat käsitelleet asian. Seuraava Kirkkovaltuuston kokous on sovittu pidettäväksi Vuokrasopimuksen päättyessä myös Pertti ja Tarja Hiltusella vuokraoikeuteen kohdistuvat kiinnitykset raukeavat, mikä aiheuttaa heille suuria ongelmia. Hiltuset ovat toivoneet, että vuokrasopimusta voitaisiin jatkaa ja näin taata kiinnitysten jatkuminen. Asia voidaan ratkaista siten, että Pertti ja Tarja Hiltusen kanssa tehtyä päättyvää vuokrasopimusta jatketaan yhdellä vuodella väliseksi ajaksi. Vuokrasopimus on tehtävä entisin ehdoin lukuun ottamatta vuosivuokraa, jota tarkistetaan nykyisestä uuden arvion mukaiseksi. Nykyinen vuokra on 452 euroa ja uusi vuodelta 2012 perittävä vuokra euroa. Ehdotus jatkovuokrasopimukseksi on esityslistan liitteenä 9,

11 11 - että Pertti ja Tarja Hiltusen kanssa tehdään liitteen 9 mukainen vuokrasopimus asuntotontista Kettulanlahti ajalle Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 12 SEURAKUNTAYHTYMÄN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN NILSIÄN JA MAANINGAN SEURAKUN- TIEN LIITTYMISTÄ KUOPION SEURAKUNTAYHTYMÄÄN SELVITTÄVÄN TOIMIKUNTAAN Nilsiän ja Kuopion kaupungit päättivät vuonna 2011 käynnistää yhdistymisselvityksen. Molempien kaupunkien kaupunginvaltuustot hyväksyivät palvelujen tuottamisen periaatteet ja keskeiset linjaukset joulukuussa Myös Maaningan kunta ja Kuopion kaupunki ovat päättäneet yhdistymisneuvottelujen käynnistämisestä. Tässä vaiheessa näyttää todennäköiseltä, että Nilsiän liittyminen Kuopioon toteutuu vuoden 2013 alusta. Maaningan osalta todennäköinen liitosajankohta lienee kuitenkin vasta vuoden 2015 alku. Kirkkolain 3 luvun 3 :n mukaan seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta kokonaisuudessaan on saman seurakunnan tai seurakuntayhtymän alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Nilsiän kaupungin ja Maaningan kunnan liittymisestä osaksi Kuopion kaupunkia seuraa väistämättä myös Nilsiän ja Maaningan seurakuntien liittyminen Kuopion seurakuntayhtymään. Kun tieto Nilsiän ja Kuopion kuntaliitosneuvotteluista tuli julkisuuteen, kutsui Nilsiän seurakunta Kuopion seurakuntayhtymän edustajia neuvotteluun. Tämä neuvottelu, johon hallintojohtaja Timo Korhonen ja henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen osallistuivat, järjestettiin Nilsiässä. Tilaisuudessa käytiin läpi eri vaihtoehdot seurakuntaliitoksen toteuttamiseen. Samalla sovittiin, että järjestetään neuvottelu, johon Nilsiän seurakunnan ja Kuopion seurakuntayhtymän edustajien lisäksi kutsutaan edustajat Maaningan, Siilinjärven ja Järvi-Kuopion seurakunnista. Tämä neuvottelu järjestettiin Riistavedellä Neuvottelussa käytiin läpi eri seurakuntaliitosvaihtoehdot. Tilaisuudessa sovittiin myös yhdistymisselvityksen jatkovalmistelusta. Nilsiän seurakunta ilmoitti olevansa mukana jatkovalmistelussa. Sen sijaan Maaningan seurakunta ilmoitti vielä miettivänsä asiaa ja Siilinjärven seurakunta ilmoitti, ettei tässä vaiheessa osallistu jatkoneuvotteluihin. Maaningan seurakunnan kirkkovaltuusto teki samana päivänä päätöksen osallistua yhdistymisselvitykseen sovittiin, että ao. seurakuntien seuraava kokoontuminen järjestetään Nilsiässä. Yhdistymisneuvotteluihin tulevat osallistumaan Nilsiän seurakunta, Maaningan seurakunta, Järvi-Kuopion seurakunta, Kallaveden seurakunta sekä Kuopion seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä voisi tässä vaiheessa nimetä yhdistymisneuvotteluihin edustajansa. Seurakuntayhtymän edustajiksi voitaisiin nimetä yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Raninen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen, henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen ja hallintojohtaja Timo Korhonen.

12 12 - että seurakuntayhtymän edustajiksi Nilsiän ja Maaningan liittymistä Kuopion seurakuntayhtymään valmistelevaan toimikuntaan nimetään yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Ilkka Raninen, yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Hannu Koskelainen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Väinö Matti Miettinen, henkilöstöpäällikkö Raili Pursiainen ja hallintojohtaja Timo Korhonen. Hallintojohtajan ehdotus hyväksyttiin. 13 OPPILAITOSPASTORI PANU POHJOLAISEN SIVUTOIMILUPA-ANOMUS Oppilaitospastori Panu Pohjolainen on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle kirjelmän, jossa hän anoo sivutoimilupaa työnohjaajana toimimista varten. Panu Pohjolainen on suorittamassa kirkon työnohjaajakoulutusta, jonka suoritettuaan hän saa pätevyyden toimia kirkon työohjaajana. Seurakunnan työntekijöille annettava työnohjaus on aina veloituksetonta. Panu Pohjolainen anoo sivutoimilupaa toimiakseen työnohjaajana enintään viisi tuntia viikossa. Kuopion seurakuntayhtymän virkasäännön 20 :n mukaan viranhaltijan oikeudesta ottaa ja pitää sivutointa säädetään kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :ssä. Jollei sivutoimesta päättäminen kuulu tuomiokapitulille, siitä päättää viran täyttävä seurakunnan viranomainen. Kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 :n mukaan viranhaltija ei saa pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei hänelle hakemuksesta ole myönnetty sivutoimilupaa. Sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi virassa ja että sivutoimi ei saa vaarantaa luottamusta viranhaltijoiden tasapuolisuuteen viranhoidossa ja ettei se muutenkaan saa haitata viran asianmukaista hoitamista. Seurakuntayhtymässä vastaavia sivutoimilupia on myönnetty mm. kanttoreille musiikin opetustehtävissä toimimista varten. Hallintojohtajan käsityksen mukaan sivutoimiluvan myöntämiselle ei ole estettä. Sivutoimilupa voitaisiin myöntää kuitenkin määräaikaisena vuoden 2014 loppuun. Kirkkojärjestyksen 6 vallitsevan tulkinnan mukaan seurakuntayhtymän papinviran haltijalle sivutoimiluvan myöntää yhteinen kirkkoneuvosto eikä asia kuulu tuomiokapitulin päätettäväksi.

13 13 1 että oppilaitospastori Panu Pohjolaiselle myönnetään sivutoimilupa toimia työnohjaajana enintään 5 tuntia viikossa ja 2. että sivutoimilupa myönnetään määräaikaisena vuoden 2014 loppuun. 14 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN RAUTALAMPI-MESSUN TOTEUTTAMISEEN Tuomiorovasti Ilpo Rannankari on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 10 olevan kirjelmän, jossa hän anoo, että yhteinen kirkkoneuvosto myöntäisi euron määrärahan Tuomiokirkossa esitettävän Rautalampi-messun kulujen peittämiseen. Vuonna 1561 perustettu Rautalammin emäpitäjä täytti 450 vuotta vuonna Yksi juhlavuoden päätapahtumista oli Rautalammin kirkossa kantaesityksensä saanut suonenjokelaisen musiikkimiehen Heikki Ritvasen säveltämä Rautalampi-messu. Jotta merkittävän teoksen esittäminen ja siihen liittyvä laaja yhteistyö ei jäisi vain paikalliseksi ka kertaluonteiseksi, Rautalammin seurakunnan kirkkoherra Pekka Tuovinen ja säveltäjä Heikki Ritvanen ovat esittäneet toiveen, että messu voitaisiin esittää myös Kuopion Tuomiokirkossa. Messu on sovittu toteutettavaksi Tuomiokirkossa klo Messun toteuttaminen edellyttää varsin massiivista yhteistyötä. Kuoro muodostuu kolmesta kuorosta Rautalammin kirkkokuoro, Rautalammin mieslaulajat ja Cantelina-kuoro, - joissa on yhteensä n. 100 laulajaa. Messu on sävelletty orkesterille, jona toimii Kuopion salonkiorkesteri. Messussa saarnaa kirkkoherra Pekka Tuovinen, liturgina toimii tuomiorovasti Ilpo Rannankari ja urkurina Eero Väätäinen. Rautalammin seurakunta ja kunta ovat mukana messun järjestelyissä taloudellisella panoksella siten, että ne vastaavat kuorojen kuljetuksesta, äänentoistosta ja Heikki Ritvasen palkkioista. Kuopion salonkiorkesterin palkkio on euroa. Vaikka aloite messun järjestämisestä tuli Rautalammin seurakunnalta, messussa on kysymys sen kaltaisesta yhteistyöstä, ja ottaen huomioon hiippakunnan historian ja kirkollisen kulttuurin esillä pitämisen, tuntuisi kohtuulliselta, että Kuopion seurakuntayhtymä voisi osallistua kustannuksiin maksamalla Salonkiorkesterin palkkion. Yhteydenotto messun järjestämiseksi Kuopiossa tuli niin myöhään syksyllä, että Tuomiokirkkoseurakunnalla ei ollut mahdollisuutta varautua siihen vuoden 2012 talousarviossaan. Hallintojohtaja käsityksen mukaan euron avustuksen myöntäminen messun järjestämiseen on perusteltua.

14 14 1. että Rautalampi messun järjestämiseen myönnetään euron avustus ja 2. että tarvittavat varat osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. 15 KUOPION HIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULIN AVUSTUSANOMUS Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on toimittanut yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä 11 olevan kirjelmän, jossa se pyytää, että Kuopion seurakuntayhtymä ottaisi vastatakseen piispan virkaan vihkimiseen liittyvän Snellmanin koululla järjestettävän yleisen kahvitilaisuuden kustannukset, kahvitilaisuuden käytännön järjestelyt ja toteutuksen sekä Keskusseurakuntatalolla järjestettävän kahvitilaisuuden käytännön järjestelyt ja toteutuksen, työntekijöiden hankinnan ja mahdolliset työtekijöiden palkat. Kuopion hiippakunnan uusi piispa vihitään virkaansa sunnuntaina 6. päivänä toukokuuta Tuomiokirkossa. Tuomiokapituli pyytää seurakuntayhtymää vastaamaan yleisen Snellmanin koululla järjestettävän kahvitilaisuuden kustannuksista ja käytännön toteutuksesta sekä Keskusseurakuntatalolla järjestettävän kutsuvieraille tarkoitetun kahvitilaisuuden käytännön toteutuksesta, työntekijöiden hankinnasta ja ja työntekijöiden palkkauskuluista. Tuomikapituli on ilmoittanut vastaavansa itse Keskusseurakuntatalolla järjestettävän tilaisuuden tarjoilukuluista. Snellmanin koululla järjestettävän yleisen kirkkokahvitilaisuuden kustannuksiksi on arvioitu yhteensä euroa. Tämä sisältää työkorvauksineen tarjottavat ja astiat 500 henkilölle sekä juhlatilan liinat ja koristelun ja yhden kiinteistötyöntekijän päiväpalkan. Keskusseurakuntatalon kutsuvierastilaisuuden suunnittelusta, toteutuksesta ja siihen liittyvistä palkkakuluista sivukuineen aiheutuu arviolta euron kustannukset. Yhteensä em. asioiden hoitamisesta aiheutuu arviolta euron kustannukset. 1 että seurakuntayhtymä ottaa vastatakseen piispan vihkimiseen liittyvistä kahvitilaisuuksien järjestämisestä ja kustannuksista Kuopion hiippakunnan esittämällä tavalla ja 2 että tarvittavat varat, kuitenkin enintään euroa, osoitetaan yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista.

15 15 16 LÄHETYSJÄRJESTÖJEN TALOUSARVIOAVUSTUKSET VUONNA 2012 Yhteinen kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan muuttaa ehdotusta vuoden 2012 talousarvioksi. Päätöksen mukaan lähetysjärjestöjen avustamiseen vuodelle 2012 varattu määräraha jaetaan toteutuneen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa siten, että myös SLEY tulee huomioiduksi avustuksen saajana. Päätöksen mukainen lähetysjärjestöjen talousarvioavustusten jako vuodelle 2012 on seuraava: EUR %/ Suomen Lähetysseura ,8 % Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ,7 % Suomen Pipliaseura ,7 % Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ,2 % Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä ,5 % Sanansaattajat ,1 % Kirkon Ulkomaanapu Yhteensä vt. rekisterinjohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että lähetysjärjestöjen talousarvioavustukset vuodelle 2012 merkitään tiedoksi. Vt. rekisterinjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 17 ERÄIDEN SAATAVIEN POISTAMINEN Seurakuntayhtymä perii maksuja useista toiminnoista. Maksuja peritään mm. rippikoululeireiltä, virkatodistuksista ja tilojen käytöstä sekä hautatoimesta. Osa näistä saatavista jää vuosittain saamatta. Periaatteessa seurakunnalla on velvollisuus periä saatavansa. Taloussäännön 12 :n mukaan kirkkoneuvosto voi kuitenkin perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Seurakuntayhtymässä on noudatettu periaatetta, jonka mukaan kiinteistöjen vuokrasaatavat on poikkeuksetta laitettu perintään. Myös hautatoimen maksut voitaisiin laittaa perintään. Ne, jotka todella ovat maksukyvyttömiä, voivat saada vapautuksen hautamaksuista, mikäli sitä velallisen taloudellinen tilanne huomioon ottaen on pidetty perusteltuna. Tämä taas on selvitetty yhteistyössä paikallisseurakuntien diakoniatyön kanssa. Toiminnallisia maksuja kuten päiväkerho- ja rippikoulumaksuja ei sen sijaan ole peritty. Niiden osalta perimättä jääneet maksut onkin poistettu. Poistettaviksi esitettyjä maksuja ei ole useista karhuamisyrityksistä huolimatta saatu perityksi. Perimättä jääneet maksut on poistettu niiden erään-

16 16 tymistä seuraavan kalenterivuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Näitä ns. toiminnallisia maksuja ei myöskään ole yritetty poistamisen jälkeen periä. Maksujen poistaminen kirjanpidosta ja niiden kirjaaminen luottotappioksi ei tarkoita sitä, etteikö niitä edelleen voitaisi periä. Tästä syystä myös muut kuin toiminnalliset maksut voitaisiin poistaa ja kirjata luottotappioiksi, vaikka niitä edelleen koetetaankin periä. Yhteenveto maksuista vuodelta 2010, joita ei ole saatu perityksi. on esityslistan liitteenä 12. Perimättä olivat seuraavat maksut: Rippikoulumaksut Leiri- ja retkimaksut 385 Virkatodistusmaksut 131 Tilavuokrat 614,48 Hautausmaksut 2 324,26 Yhteensä: 4 624,74 Käytännössä saatavien poistaminen tapahtuu kirjaamalla perimättä jääneet saatavat luottotappioiksi asianomaisille kustannuspaikoille. Rippikoulu- ja virkatodistusmaksujen osalta luottotappioksi kirjaaminen merkitsee myös sitä, että niitä ei enää peritä. Muiden saatavien osalta perintää jatketaan edelleen, ellei niiden perimättä jättämisestä ole tehty erillistä vapautuspäätöstä. 1. että Kuopion seurakuntayhtymän vuodelta 2010 perimättä jääneet saatavat, suuruudeltaan 4 624,74 euroa poistetaan, 2. että tilavuokrien, hautausmaksujen, tontinvuokrien ja huoneistovuokrien osalta perintää jatketaan edelleen. 18 MUUT ASIAT Todettiin, että muita asioita ei ollut.

17 17 19 ILMOITUSASIAT Päätettiin, että kirkkoneuvoston kokous perutaan. Seuraavan kerran kirkkoneuvosto kokoontuu MUUTOKSENHAKUOHJE JA VALITUSOSOITUS Annettiin kirkkolain mukainen muutoksenhakuohje ja valitusosoitus, liite :ään KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja kiitti osanottajia ja päätti kokouksen klo Hannu Koskelainen puheenjohtaja Arja Keränen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Kuopiossa Maija Taskinen Annikki Tiilikainen

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2015 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2015 1 Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 18.25 Paikka Kaavin seurakuntatalo, Kirkkorannantie 1, Kaavi Kokoonpano ja läsnäolo Matti Jantunen puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) Kirkkoneuvosto 4/2010 5.10.2010. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(11) KOKOUSTIEDOT Aika 5.10.2010 klo 16-18.20 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Lepistö Jouko vt. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Liikavainio

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8.8.2012 N:o 7/2012 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 3.8.2012 Sivu 71 Kokousaika Keskiviikko 8.8.2012 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto Ari Mäkeläinen Tuomo

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 28.11.2013 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 28.11.2013 klo 18.45 20.33 Viikkomessu kirkossa klo 18. Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 21.10.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 21.10.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 27.10.2014-28.11.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45)

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista/ Pöytäkirja Aika. Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.45) Aika 7-2015 Torstai 25.6.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, 3. krs, Lappeenranta ASIALISTA 75 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto 16.2.2016. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Aika 16.2.2016 klo 17.45 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 27.5.2014 N:o 7/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 22.5.2014 Sivu 69 Kokousaika Tiistai 27.5.2014 kello 16.30-17.04 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 16.9.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 16.9.2015 klo 17.30-18.45 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 15/2014 Kirkkoneuvosto 27.11.2014 168. KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 168 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 15/2014 KOKOUSAIKA torstaina 27. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali JÄSENET Sari Heiskanen 189-195 Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 25.11.2013 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 25.11.2013 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 2.12.2013-3.1.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 / (6) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2015 1 (6) KOKOUSAIKA 1.9.2015 klo 16 19.05 Pötönkankaan hautausmaalla katselmus ja sen jälkeen kokous KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 Suokatu 22, 70100 KUOPIO PÖYTÄKIRJA 2/2016 p. 040-484 8248 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 23.2.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, C-rappu 2.kerros Ilpo Rannankari puheenjohtaja läsnä Liisa Karjalainen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1

Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Nurmijärven seurakunta Esityslista 1 Aika: Tiistai 8.12.2015 klo 16.00 Paikka: Sääksin leirikeskus, Sääksjärventie 144, 05250 Kiljava KOKOUKSEN OSALLISTUJAT... 2 KN 128 KOKOUKSEN AVAAMINEN... 3 KN 129

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 59 Aika Keskiviikko 15.10.2014 klo 18 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola Marja Himanka Ismo Iso-Heiniemi, Anita Kallio Maija-Liisa

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2011 Kirkkovaltuusto 24.08.2011 31 24.08.2011 31 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 24. päivänä elokuuta 2011 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Eskelinen Sanna Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 4/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 37 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 28.3.2014 Sivu 37 Kokousaika Keskiviikko 2.4.2014 kello 16.00 Kokouspaikka Lievestuoreen kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kuokkanen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.5.2016 klo 17.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia 103 KOKOUKSEN AVAUS... 125 104 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen

RUOKOLAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Läsnä Frosti-Nenonen, Sirpa jäsen, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho varajäsen Kirkkovaltuusto 10.6.2013 1(5) Aika Maanantai 10.6.2013 klo 18.00-18.35 Paikka Läsnä seurakuntatalo Frosti-Nenonen, Sirpa, varapuheenjohtaja Hammaren, Terho vara Hellsten, Jaana vara Henttonen, Mirja Hänninen,

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa)

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 KIRKKONEUVOSTO 27.11.2015. Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2015 67 Aika Perjantaina 27.11.2015 klo 15-19.25 (alkaen puurolla Mariassa) Paikka Läsnä Kirkko ja Maria Timo Määttä, puheenjohtaja Juhani Alaranta, poissa tilalla

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kappelineuvosto 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 21.11.2016 klo 18.00 20.00 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista KUU Aika Torstai klo 17.00 Asialista Hietakallionkatu 7, 53850 Lappeenranta p. 040 3126 501 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 17.12.2015 klo 17.00 Paikka Sammonlahden seurakuntakeskus, Ankkurisali, Hietakallionkatu 7

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden.

Kokouksen avaus ja alkuhartaus: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja vs. kirkkoherra toimitti alkuhartauden. TYRNÄVÄN SEURAKUNNAN KIRKKOVALTUUSTON ESITTELYLISTA-PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kokousaika Tiistai 9.2.2016 klo 18.00.-18.50. Kokouspaikka Tyrnävän seurakuntatalo Läsnä Veli-Matti Hietikko Jussi-Pekka Honkanen -

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/ Säynätsalon alueseurakunta PÖYTÄKIRJA ALUENEUVOSTO JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 1 AIKA 7.9.2016 klo 18.00 PAIKKA Sivu / Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 39

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 sivu Enonkosken kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 sivu Enonkosken kappelineuvosto Enonkosken kappelineuvosto 22.08.2016 1 Kokousaika 22.08.2016 klo 17.00 - Paikka Enonkosken seurakuntatoimisto Läsnä x puheenjohtaja Pekka Auvinen x aluekappalainen Touko Ahokas x jäsen Heikki Kylliäinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi.

2 KOKOUKSEN AVAUS JA NIMENHUUTO Harri Kaukinen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon, jossa todettiin yllämainitut läsnä oleviksi. PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 AIKA keskiviikkona 14.1.2015 klo 19 PAIKKA Pöytyän seurakuntatalo LÄSNÄ jäsenet Ali-Rontti Ilkka Auranen Harri Hutko Sinikka Järvelä Jari Kallio Reino

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2012. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 20.2.2012 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja poissa Väinö Matti Miettinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto 9.12.2014. Kiukkonen Sirpa jäsen. Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto 9.12.2014. Kiukkonen Sirpa jäsen. Stenberg-Salonen Heli jäsen Virtanen Markku jäsen J Aika 9.12.2014 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero vara ( 177-179) Elo Veijo Kangas Anja vara Kiukkonen Sirpa Lindell Riitta Pihkala Isto Stenberg-Salonen

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 8/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 13.6.2011 klo 16.30 17.55. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika 24.9.2015 klo 18.00 19.55 Kokouspaikka Kirkkoherranvirasto Läsnä olleet jäsenet Teijo Peltola puheenjohtaja Kauko Kenttä Antero Mäkinen Eija

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012. keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012. Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen Kellberg 2 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 1/2012 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikko 18.päivänä tammikuuta.2012 seurakuntatalo, takasali JÄSENET VARAJÄSENET Markku Huttunen Tuula Kaitila-Juntunen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015

KEMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 KOKOUSTIEDOT Kokousaika 18.5.2015 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Seurakuntatalo, kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Varsinaiset jäsenet Pentti Tepsa, puheenjohtaja Tarja Perälä, vpj Timo Alaräisänen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 Kirkkoneuvosto 21.2.2012. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.2.2012 klo 17.40-18.18 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Haapala Heikki Kautto Kaisa Kiukkonen Sirpa Pihkala Isto Selinummi Aila varapuheenjohtaja Stenberg-Salonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 (9) A S I A L U E T T E L O: 28. Kokouksen avaus 29. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30. Pöytäkirjan tarkastus 31. Ääntenlaskijat 32. Työjärjestys 33. Kirkkovaltuuston

Lisätiedot