Pannaan tulevaisuus paremmaksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pannaan tulevaisuus paremmaksi"

Transkriptio

1 Pannaan tulevaisuus paremmaksi Vähennämme Vahvistamme Vaikutamme Sisällysluettelo Alkusanat 01 Hiilijalanjälki tuo arvokasta tietoa 02 HEINEKENilla arvoketjun kehitys on ensisijaista 03 Mitä olemme luvanneet ja tehneet 04 Vihreä panimo 08 Vihreä liiketoiminta 09 Työntekijät mukaan 10 Hartwall välittää 11 Vastuullinen kuluttaminen 12 Kumppanuuksilla eteenpäin 13 Katsaus Hartwallin toiminnan ympäristövaikutuksiin 14 Yhteystiedot 15

2 Hartwall 1 Alkusanat Tervetuloa Vastuullisuusraporttiimme 2012 Panimoteollisuuden vastuullisuus on monia ajatuksia ja mielipiteitä herättävä aihe. Me Hartwallilla koemme, että vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Se on työntekomme kulmakivi, jonka varaan perustamme kaiken liiketoimintamme ja sen tulevaisuuden. Vastuullisuus on keskeisessä roolissa Hartwallin toiminnassa, ja konsernitasolla määritellyt suuntaviivat ohjaavat tekemistämme. Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin panimoalan yritys. Työllistämme joko suoraan tai alihankintaketjun kautta yhteensä henkilöä Suomessa. Pannaan tulevaisuus paremmaksi -vastuullisuusohjelma tarjoaa toimintamalleja koko konsernille. Olemme sitoutuneita tarkkoihin ohjeistuksiin ja sovellamme niitä suomalaisessa toimintaympäristössä. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi johtoryhmän jäsenten vuosittaisiin kannustinohjelmiin lisätyissä vastuullisuustavoitteissa, arvoihimme sitoutuneiden alihankkijoiden käyttämisessä ja liiketoimintamme ympäristökuormituksen jatkuvassa vähentämisessä. myös tehneet muutoksia, jotka lyhyellä aikavälillä saattavat olla kannattamattomia, mutta takaavat toimintaedellytyksemme pitkällä tähtäimellä. Yksi tällainen edistysaskel on ollut pienempiin annoskokoihin siirtyminen sekä päivittäistavarakaupassa että ravintolamyynnissä. Aggressiivisesta salkkukaupasta poistuminen sekä 0,25 litran pienemmät lasit ravintolapuolella ovat meidän argumenttejamme paremman tulevaisuuden puolesta. Tuotekehityksessä olemme suunnanneet panostuksiamme terveellisempiin virvoitusja alkoholijuomiin. Vähäkaloriset stevioliglykosideilla makeutetut tuotteet, lisäarvovedet sekä matala-alkoholiset juomat ovat keinojamme ohjata kulutusta vastuullisempaan suuntaan. Tämä kehityssuunta näkyy myös mainospanostuksissamme. joka kampanjoi alaikäisille ostamista ja alaikäisten alkoholinkäyttöä vastaan. Vastuuraportti on olennainen osa Hartwallin yhteiskunnallista roolia. Tässä raportissa kerromme yritysvastuuasioidemme kehityksestä vuonna Lisää toimintamme uusista painopistealueista voit lukea sivulta 3. Raportissa annetut tiedot eivät ole kolmannen osapuolen varmentamia lukuun ottamatta KPMG:n vahvistamia toimitusketjun turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyviä tietoja. Kaikki muu tieto perustuu yrityksen käytössä oleviin sisäisiin raportointijärjestelmiin ja sitä voidaan täten pitää tosiasiallisena ja luotettavana. Raportti noudattaa Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiden pääperiaatteita. Vuosi 2012 on ollut tärkeä askel kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Pannaan maailmaa jatkossakin yhdessä paremmaksi! Pekka Lindroos Johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet Alkoholijuomia valmistavana yrityksenä kohtaamme usein alkoholinkulutukseen ja sen väärinkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Me Hartwallilla olemme sitoutuneita työskentelemään myönteisen juomakulttuurin edistämiseksi niin omassa toiminnassamme kuin yhteistyössä muiden kanssa. Olemme Sidosryhmät ovat keskeisessä roolissa vastuuohjelmassamme. Teemme yhteistyötä paitsi ympäristövastuumme kehittämiseksi ja tuotteidemme elinkaarivaikutusten pienentämiseksi, myös vastuullisen kuluttamisen edistämiseksi. Tuemme esimerkiksi Vanhempainliiton valistustyötä,

3 Hartwall 2 Yleistä Hiilijalanjälki tuo arvokasta tietoa HEINEKEN on kehittänyt tehokkaan ja kattavan järjestelmän, jolla mitataan konsernin toimintojen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Tätä laskentatapaa noudatetaan myös Hartwallilla. Mittaamme tarkoin kasvihuonepäästöjämme, jotta ymmärrämme paremmin arvoketjumme heikot kohdat ja niiden kehittämiseen tarvittavat toimet. HEINEKENin mittausjärjestelmän piiriin kuuluu 24 konsernin yritystä eli 90 % HEINEKENin toiminnasta. Miten mittaamme hiilijalanjäljen? HEINEKEN on kehittänyt mittausjärjestelmän pitäen silmällä tuotteiden koko elinkaarta. Järjestelmä pohjautuu WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) / WRI:n (World Resource Institute) tuotteiden elinkaaren ja siitä raportoinnin standardeihin. Laskentamallia on mukautettu sopimaan paremmin konsernin raportointitarpeisiin. Hartwall seuraa kyseistä ohjeistusta omassa raportoinnissaan. Laskentamalli kattaa tuotteen elinkaaren kuusi vaihetta aina ohranjyvästä ravintolaan saakka: Viljely Viljelyvaihe pitää sisällään ohran ja muiden raaka-aineiden viljelyn oluita, siidereitä ja virvoitusjuomia varten. Mallastus & prosessointi Prosessointivaiheeseen kuuluu ohran mallastuksen lisäksi muut vastaavat vaiheet, kuten hedelmä- ja marjatiivisteiden prosessointi ja siirapin tuotanto. Juomien tuotanto Juomien tuotantovaihe kattaa niin oluen kuin siiderinkin panemisesta sekä virvoitusjuomien valmistuksesta johtuvat päästöt. Päästöt jakautuvat valmistuksessa syntyviin, valmistuksen mahdollistaviin ja loppukäytössä syntyviin päästöihin. Valmistuksessa päästöt muodostuvat fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä panimoilla. Valmistuksen mahdollistavat päästöt taas viittaavat veden ja lämmön hankinnasta muodostuneisiin päästöihin sekä muihin lisämateriaalihankintoihin. Tuotteen elinkaaren loppupäätä tarkasteltaessa selviävät käytössä syntyvät päästöt, jotka viittaavat syntyvän jätteen määrään. Pakkausmateriaalien tuotanto Pakkausmateriaalien tuotanto kattaa muun muassa alumiinin ja lasin tuotannon; tölkkien, pullojen ja tynnyreiden tuotannon sekä tuotteen elinkaaren loppupäässä syntyvän kierrätysmateriaalin tuotannon, kaatopaikkajätteen ja poltettavan jätteen määrän. Jakelu Jakeluun kuuluvat niin yrityksen sisäiset kuljetukset (kuten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalin kuljetus tehtaalle) kuin loppukäyttöön suunnatut toimitukset (kuljetukset varastoihin ja myymälöihin). Jäähdytys Jäähdytysvaihe pitää sisällään juomien viilennyksen kotijääkaapeissa (pullot ja tölkit), vähittäismyynnissä, ravintoloissa sekä hanatuotteiden viilennyksen. Arvoketjumme kehityskohdat ja -toimenpiteet Laskentakaavalla saadaan tarkka arvio Hartwallin tuottaman jokaisen juomaryhmän hiilijalanjäljestä. Keskiarvo hiilijalanjäljestä Hartwallilla on noin 51,6 CO 2 eq/hl. Luku pohjautuu tarkkaan tietoon ja osin myös arvioihin etenkin sellaisten osa-alueiden kohdalla, jotka eivät ole ydinliiketoimintaamme. Tulevina vuosina haluamme keskittyä entistä tarkempaan raportointiin ja huomioida kehityskohdat yhä paremmin. Oheisessa graafissa näkyy Hartwallin hiilijalanjäljen muodostuminen arvoketjun eri vaiheissa ohrasta oluttupaan. Hiilijalanjäljen muodostuminen Hartwallilla Viljely Mallastus & prosessointi Juomien tuotanto Pakkausmateriaalien tuotanto Jakelu Jäähdytys 11 % 13 % 41 % 13 % 11 % 10 %

4 Hartwall 3 Yleistä HEINEKENilla arvoketjun kehitys on ensisijaista Painopisteet Viljely Mallastus Juomien pano Pakkaaminen Jakelu Asiakkaat Kuluttajat HEINEKENin tavoitteet vuodelle 2020 Vesi Panimoiden vedenkulutuksen vähentäminen neljänneksellä (25 %) Kulutuksen määrää tasataan tuotantoyksiköiden välillä etenkin alueilla, joilla vettä on niukasti saatavilla Vesi CO2 Raaka-aineet Vastuullinen juomakulttuuri Vastuullinen yrityskulttuuri Arvot ja toimintamallit CO2 CO 2 -päästöjen vähentämistavoitteet: tuotanto: 40 % jääkaappien kautta muodostuvat: 50 % Euroopan ja Yhdysvaltojen kuljetukset: 20 % Raaka-aineet Tavoitteena kuljettaa 60 % raaka-aineista paikallisten toimijoiden kautta Afrikassa. Tavoitteena hankkia ainakin 50 % raakaaineista kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Valvomme, että alihankkijoillemme asetettuja vaatimuksia noudatetaan. Vastuullinen juomakulttuuri Noudatamme alan ohjeistusta ja sopimuksia. Mahdollistamme vastuullisen kuluttamisen Heineken -tuotemerkeillämme. Konsernin jokainen markkina-alue raportoi julkisesti hankkeistaan alkoholin väärinkäytön ehkäisemiseksi.

5 Hartwall 4 Yleistä Mitä olemme luvanneet ja mitä olemme tehneet Mitä sanoimme tekevämme 2012 Mitä teimme 2012 Vihreä panimo Kehitämme yrityksemme ympäristövastuuta. Hartwall pienensi tuotannossaan syntyvän kierrättämättömän jätteen määrää 0,04 kg/hl:sta 0,02 kg/hl:aan vuonna Hartwallin tavoitteena oli laskea lämpöenergian kulutus 54,6 MJ/hl:aan. Tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu, koska lämpöenergian kulutus nousi 58,9 MJ/hl:sta 59,8 MJ/hl:aan johtuen pääasiassa kylmästä talvesta ja pienentyneestä tuotantomäärästä, mikä vähentää tuotannon tehokkuutta. Sähkönkulutuksen 10,0kWh/hl-tavoitteeseen ei päästy, sillä kulutus nousi 11,0kWh/hl:sta 11,2 kwh/hl:aan. Nousuun vaikutti tuotantomäärien pieneneminen. Hartwallin kokonaisenergiankulutus nousi 157,8 MJ/hl:sta 161,0 MJ/hl:aan ja täten tavoitetta 144,7 MJ/hl ei saavutettu. Kasvu johtui kylmästä talvesta ja pienentyneistä tuotantomääristä kaikilla Hartwallin tehtailla. CO 2 -päästötavoite 4,8 kg CO 2 /hl ei toteutunut Suorien ja epäsuorien päästöjen osuus oli 5,3 CO 2 /hl. Vedenkulutus kasvoi vuonna ,1 hl/hl:aan, jolloin 2,8 hl/hl-tavoite ei toteutunut. Kasvu johtui puhdistustoimenpiteiden määrän kasvusta Lahden tehtaalla, mikä taas on seurausta pienentyneestä tuotantovolyymista ja aiempaa pienemmistä tuotantoeristä.

6 Hartwall 5 Mitä sanoimme tekevämme 2012 Mitä teimme 2012 Vihreä liiketoiminta Etsimme tapoja, joilla vähentää pakkausmateriaalin määrää. Yhdenmukaistetut 1,5-litran muovipullot on otettu laajalti käyttöön. Uudistus on vähentänyt muovin käyttöä 82,5 tonnia vuodessa. Uudet, entistä kevyemmät Novelle Spin -pullot pienentävät hiilijalanjälkeä 11 % aiempiin pulloihin nähden. Uudet Dolly-pakkaukset ovat vähentäneet pakkaustarvetta. Haluamme vähentää jäähdyttämiseen kuluvan energian määrää. Hämeenlinnaan avattiin tehdas, joka valmistaa hankkimamme yleisimmät tölkit. Aiemmin tölkkejä tuotiin Puolasta, mutta nykyään 95 % tölkkien valmistuksesta tapahtuu Suomessa. Vuonna 2012 lanseerattiin maailman ensimmäinen vihreä hanateknologia, David Green, jonka myötä energiankulutus laskee 75 % perinteisiin oluthanoihin nähden. Työntekijät mukaan Haluamme panostaa johtamistaitojen kehittämiseen. Tarjoamme työkaluja johdon entistä tehokkaampaan työskentelyyn. Valmistelut perinteisten jäähdyttimien vaihtamiseksi on aloitettu. Hartwall on myös vaihtanut vuosittain noin jääkaappia entistä ympäristöystävällisempiin versioihin. Hartwall on kehittänyt kaksivuotisen johtamisvalmennuksen, jolla kehitetään johdon kompetenssia. Viimeisimmän työtyytyväisyystutkimuksen mukaan työntekijöiden tyytyväisyys johtamisen eri osa-alueisiin on parantunut. 360-arviointityökalu otettiin laajasti käyttöön. Työkalun avulla palautteen antaminen kollegoiden, johdon ja alaisten välillä on sujuvaa. Johtamispäiviä kehitettiin luomaan vuoropuhelua liittyen henkilöstöhallinnon ja johdon prosesseihin. Myös räätälöityä esimiesvalmennusta on ollut tarjolla. Haluamme panostaa suorituksen ja osaamisen johtamiseen toimihenkilöiden osalta. Hartwallin arvot päivitettiin ja lanseerattiin vuoden 2012 aikana, ja kyselyn mukaan jo 87 % työntekijöistä tuntee yrityksen arvot. Jokaiselle toimihenkilölle on luotu henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat osana suoritusjohtamisprosessia. Nämä tavoitteet yhdistyvät rahalliseen palkitsemiseen.

7 Hartwall 6 Mitä sanoimme tekevämme 2012 Mitä teimme 2012 Jatkamme työtä työntekijöidemme turvallisuuden kehittämiseksi. Hartwall välittää Pyrimme suosimaan kotimaista tuotantoa raakaainevalinnoissa. Haluamme käyttää 1 %:n yrityksen liikevoitosta yhteiskunnallisesti merkittäviin projekteihin. Työtapaturmien määrä pysyi muuttumattomana edellisvuoteen nähden. Onnettomuuksien vakavuusaste laski huomattavasti, ja tapaturmataajuus putosi 507 onnettomuudesta johtuneesta poissaolopäivästä 197 päivään. Vuonna 2012 ostimme muun muassa mallasta, sokeria ja pakkaamiseen tarkoitettuja raaka-aineita kotimaisilta toimijilta yhteensä 13,9 miljoonan euron edestä. Hartwall valitsi kohteeksi Lastensairaala hankkeen, jolle seuraavan viiden vuoden aikana lahjoitetaan miljoona euroa. Vastuullinen kuluttaminen Haluamme edistää vastuullista kulutusta ja ehkäistä alkoholin väärinkäyttöä. Hartwallin nautivastuullisesti.fi-verkkosivusto ohjaa kuluttajia rikastuttamaan ruokakulttuuriaan myös oluen nauttimisen osalta. Hartwall on mukana Hammaspeikko-nimisessä yhteistyössä Lahden kaupungin suun terveydenhuollon kanssa, ja sen tarkoituksena on valistaa nuoria hammashoidon tärkeydestä. Hartwall toi markkinoille uuden matala-alkoholisen oluen (3,5 %) ja tarjoaa suurimman valikoiman tässä kategoriassa Suomessa. David Green -hanateknologia lanseerattiin yleiseen käyttöön. Kulutusta ohjataan näin 0,25-litran lasien käyttöön. Pyrimme markkinoimaan vastuullisesti. Hartwall vetäytyi isojen pakkauskokojen aggressiivisesta hintakilpailusta. Hartwall ei saanut huomautuksia Sosiaali- ja terveysasioiden lupa- ja valvontavirasto Valviralta vuoden 2012 aikana. Haluamme tarjota asiakkaillemme laajan tuotevalikoiman. Hartwall otti kantaa keskusteluun energiajuomien haittavaikutuksista lapsiin ja nuoriin muokkaamalla pakkauksiaan aikuisiin vetoavaan suuntaan. Hartwall ei markkinoi tuotteitaan koulujen läheisyydessä. Hartwall lanseerasi stevioliglykosideillä makeutettuja juomia vuonna 2011, ja tuotekehitys sekä lanseeraukset jatkuivat vuoden 2012 aikana.

8 Hartwall 7 Mitä sanoimme tekevämme 2012 Mitä teimme 2012 Kumppanuuksilla eteenpäin Etsimme aktiivisesti keinoja alkoholista johtuvien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Hartwall tukee Suomen Vanhempainliiton vastuullisen vanhemmuuden kampanjaa ja kannustaa vanhempia puuttumaan nuorten alkoholinkäyttöön. Hartwall jatkoi Kännissä olet ääliö -kampanjan tukemista. Hartwall kustansi koululaisten kyydit Päihdeputki-tapahtumaan Lahdessa. Asennetta Kampanja Oy:n kanssa tehtävä pitkäaikainen päihdevalistusyhteistyö jatkui. Lasten ja nuorten säätiön kanssa sovittiin Myrsky-projektin aloittamisesta vuonna Projektin avulla rohkaistaan nuoria positiivisen minäkuvan luomiseen taiteen kautta.

9 Hartwall 8 Vähennämme Vihreä panimo Hartwallin tavoitteena on jatkuvasti kehittää ympäristövastuutaan. Lukuun ottamatta kierrätyskelvottoman jätteen määrälle asetettuja tavoitteita, suurin osa vuoden 2012 ympäristötavoitteista jäi saavuttamatta. Tämä johtuu tuotantomäärien pienenemisestä eli prosesseista tuli aiempaa tehottomampia. Tuotantomäärä Hartwallilla pieneni 12,8 % vuonna 2012 johtuen oluen tuotantomäärän pienenemisestä Lahden tehtaalla. Lisäksi vesipullojen tuotannon määrä Karijoella laski 4,8 %. Karijoen tehtaan tuotanto on verrattain pientä Lahden tuotantoyksikköön nähden. Minimoidakseen ympäristövaikutukset, Hartwall keskittyi 2012 IT-prosessiensa kehittämiseen. Hartwall esimerkiksi: Otti käyttöön virtuaalikokoustyökalun, joka vähentää matkustamisen tarvetta Hartwallin eri toimipisteiden välillä ja näin ollen pienentää hiilijalanjälkeä. Mittaamme vuosittain työkalun mahdollistamaa matkustamisen vähentymistä. Uudisti palvelimensa ja poisti käytöstä tarpeettomat palvelimet vuoden 2012 aikana. Vuotuinen energiankulutus on vähentynyt 940 kwh. Otti käyttöön sähköiset palkkakuitit, jotta paperin käyttö vähenisi. Hartwall ei saanut ympäristöön tai turvallisuuteen liittyviä valituksia vuoden 2012 aikana. Energiankulutus Hartwallin pitkäntähtäimen suunnitelma on käyttää uusiutuvia energiamuotoja ja vähentää energiankulutusta. Tavoitteenamme vuonna 2012 oli vähentää lämpöenergiankulutusta 54,6 MJ/hl:aan. Lämpöenergiankulutus kuitenkin nousi vuoden ,9 MJ/hl:sta 59,8 MJ/hl:aan vuonna Lämpöenergiankulutuksen kokonaismäärän nousu johtuu pääosin Lahden tehtaan lämpöenergiankulutuksen lisäyksestä. Tämä taas on seurausta kylmästä talvesta ja pienentyneestä tuotantomäärästä, mikä vähentää tuotannon tehokkuutta. Hartwallin sähkönkulutuksen tavoite vuonna 2012 oli 10,0 kwh/hl. Tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy, koska sähkönkulutus nousi vuoden ,0 kwh/hl:sta 11,2 kwh/hl:aan vuonna Sähkönkulutuksen nousuun vaikutti myös tuotantomäärien pieneneminen. Hartwallin kokonaisenergiankulutus nousi vuoden ,8 MJ/hl:sta 161,0 MJ/hl:aan vuonna Näin ollen vuodelle 2012 asetettu tavoite 144,7 MJ/hl ei toteutunut. Kokonaisenergiankulutuksen kasvu johtui kylmästä talvesta ja pienentyneistä tuotantomääristä kaikilla Hartwallin tehtailla. Pienentyneet tuotantomäärät johtavat suurempaan energiankulutukseen. Sähkönkulutuksen kasvu on merkittävin syy Harwallin kasvaneeseen kokonaisenergiankulutukseen. CO 2 -päästöt Hartwallin tavoitteena oli 4,8 kg CO 2 /hl vuodelle Lahden tehtaan pienentyneen tuotantomäärän vuoksi tavoitteeseen ei päästy. Näin ollen suorien ja epäsuorien CO 2 -päästöjen määrä nousi 5,3 kg CO 2 /hl:aan (2011: 4,9 kg CO 2 /hl). Vedenkulutus Hartwallin tuotantoyksiköiden vedenkulutus nousi vuoden ,0 hl/hl:sta 3,1 hl/hl:aan vuonna 2012, minkä vuoksi vuodelle 2012 asetettua tavoitetta 2,8 hl/hl ei saavutettu. Kierrätyskelvottoman teollisuusjätteen määrä väheni 0,02 kg/hl:aan. Vedenkulutuksen kasvu johtuu puhdistustoimenpiteiden määrän kasvusta Lahden tehtaalla. Tämä taas on seurausta pienentyneestä tuotantovolyymista ja aiempaa pienemmistä tuotantoeristä. Orgaanisten jätevesien päästöt pintavesiin pysyivät 50 kg COD -tasolla vuonna Nämä päästöt tulevat Karijoen lähdeveden pullotustehtaalta eivätkä vaadi jatkotoimenpiteitä, sillä ne eivät vaikuta merkittävästi jäteveden laatuun. Lahden tehtaan tuotannossa syntyvien jätevesien käsittelystä vastaa kolmas osapuoli. Kierrätys Vaikka moni ympäristötavoite jäi saavuttamatta vuonna 2012, pystyimme kuitenkin vähentämään kierrätyskelvottoman teollisuusjätteen määrää tuotannossamme 0,02 kg/ hl:aan (2011: 0,04 kg/hl). Näin ollen 0,06 kg/hl -tavoite saavutettiin. Kierrätyskelvottoman jätteen määrän pienentyminen johtuu työntekijöiden aiempaa paremmasta valveutuneisuudesta kierrätysasioissa, mikä taas on seurausta kierrätykseen liittyvästä koulutuksesta. Vastuullista orgaanisen jätteen kierrätystä Hartwallin ja St1:n yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta 2009, jolloin bioetanolin Etanolix-valmistuslaitoksen rakentaminen Hartwallin Lahden tuotantolaitoksen yhteyteen aloitettiin. Hartwallin tuotannosta yli jäävä hiiva ja juomanvalmistuksen ylijäämänesteet kierrätetään St1:lle bioetanolin raaka-aineeksi, ja näin orgaanista jätettä voidaan hyödyntää kestävällä tavalla entistä tehokkaammin. Vuositasolla Lahden valmistuslaitoksen tuotantokapasiteetti on miljoona litraa etanolia, ja tästä määrästä noin kolmannes perustuu Hartwallilta saatuihin jäte-eriin. Kyseisellä etanolimäärällä on mahdollista korvata litraa bensiiniä, mikä puolestaan vastaa lähes miljoona kiloa fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Etanolix-prosessin käyttöönoton myötä Hartwallin jätevesikuormitus on pienentynyt, mikä näkyy konkreettisesti jäteveteen liittyvissä kustannuksissa. Myös yhteistyökumppanin St1:n ympäristövaikutukset ovat vähentyneet, sillä Hartwallilta saadut juomanvalmistuksen ylijäämänesteet ovat korvanneet puhtaan raakaveden käymisvaiheeseen liittyvissä prosesseissa. Jatkossa Etanolix-prosessin hiilidioksiditase pienenee Lahden tuotantoyksikössä entisestään, sillä käymisvaiheessa talteen otettu hiilidioksidi puhdistetaan Hartwall Lahden hiilidioksidin talteenottolaitoksessa. Tämän jälkeen puhdistettua hiilidioksidia voidaan uusiokäyttää juomien valmistuksessa. Hartwall on hyödyntänyt hiilidioksidin kierrätystä jo aiemmin omassa tuotannossaan. Tarkoituksena on laajentaa yhteistyötä koskemaan myös muiden Hartwallin tuotannossa syntyvien jätteiden käsittelyä.

10 Hartwall 9 Vähennämme Vihreä liiketoiminta Hartwall haluaa vastata ympäristöystävällisten tuotteiden ja pakkausten kasvavaan kysyntään. Tuotanto- ja toimitusketjumme hiilijalanjäljen mittaaminen on tärkeä tapa arvioida kehitystämme ympäristöasioissa. Tämän vuoksi panostamme erityisesti jakeluketjumme tehostamiseen ja kestävää kehitystä tukevaan tuotekehitykseen. Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen edellyttää läheistä yhteistyötä alihankkijoiden, logististen kumppaneiden ja asiakkaidemme kanssa. Tehokkaat jakelukanavat Hartwall on tehostanut jo usean vuoden ajan tavarantoimitustaan, jotta CO 2 -päästöt saataisiin pienemmiksi. Toimitusreittimme olivat 2012 yhteensä 9,73 miljoonaa kilometriä (2011: 9,85 miljoonaa kilometriä). Suurin syy lyhentyneille reiteille oli tuotantomäärien pienentyminen ja jakelukanavien tehostaminen. Hartwall panosti myös muihin CO 2 -päästöjä pienentäviin toimenpiteisiin vuonna Kuljetusten polttoaineenkulutuksen seuranta ja sen kehittäminen on osa HEINEKENin Green Distribution -hanketta, johon Hartwallkin osallistuu. Hankkeen avulla pystymme mittaamaan kuljetuskalustomme hiilijalanjäljen hehtolitroina ja tonneina. Vuonna 2012 päästöt kasvoivat hehtolitroina 0,2 CO 2 e/hl, kun taas kokonaispäästöt pienenivät 472 CO 2 e-tonniin. Ympäristöystävällisyys pakkausten elinkaaressa Yksi tärkeä tapa pienentää toimintojemme ympäristövaikutuksia on kehittää pakkauksiamme. Paransimme pakkaustemme ympäristöystävällisyyttä vuonna 2011 harmonisoimalla osan 1,5-litran muovipul- loista. Tämä parantaa pullojen operatiivista tehokkuutta. Pullojen käyttö laajeni 2012, ja tämän vuoksi muovinkulutuksemme väheni 82,5 tonnia (2011: 80 tonnia). Hartwall lanseeraa 2013 uuden Novelle Spin -pullon, joka on edeltäjäänsä paljon kevyempi. Näin ollen myös hiilijalanjälki pienenee 11 %. Jotta tuotekehittely synnyttäisi yhä lisää ympäristöystävällisiä tuloksia, asiantuntijatiimimme kokoontuvat säännöllisin väliajoin arvioimaan ja edistämään suunnitteluprojekteja. Vuonna 2012 oli vireillä noin 50 projektia, suunnilleen sama määrä kuin Hartwall toi markkinoille uudistetut Dolly -pakkaukset 2012, jotka ovat suosituimpia vähittäismyyntipakkauksia. Näiden ansiosta pakkaustarve väheni vuonna 2012, mikä toi toimintaamme kustannus- ja materiaalitehokkuutta. Hartwall hankkii vuonna 2012 Hämeenlinnaan avatusta tehtaasta valtaosan käyttämistään tölkeistä. Tehtaassa valmistetaan yleisimpiä, 0,33 ja 0,5 litran tölkkejä. Uuden tehtaan ansiosta suurin osa Hartwallin tölkeistä tuotetaan nyt Suomessa sen sijaan, että ne tuotaisiin Puolasta. Ekologinen jäähdytys HEINEKEN oli ensimmäisiä panimoalan yrityksiä, joka otti käyttöön maailmanlaajuisesti ympäristöystävälliset jääkaapit. Vuonna 2011 konsernin uudet jääkaapit täyttivät yhden tai useamman ympäristövaatimuksen ja säästivät käytössä 30 % energiaa. Tavoitteena on päästä 35 % energiasäästöihin ja pienentää samalla hiilijalanjälkeä. Vuosittain Hartwall vaihtaa noin jääkaappia ympäristöystävällisiin malleihin. Vuoden 2012 aikana toimme vahvasti markkinoille David Green -hanoja, maailman ensimmäistä vihreää hanateknologiaa edustavia oluthanoja. David-hanat kuluttavat 75 % vähemmän energiaa kuin perinteinen hanateknologia. Lanseeraus alkoi 2012 alussa, ja tällä hetkellä käytössä on noin 500 David-hanaa. Vuoden 2012 aikana aloitimme valmistelut myös vanhojen jäähdytysjärjestelmien korvaamiseksi. Vastuullisuutta myös alihankkijoille asettamamme eettisen koodin kautta HEINEKEN on sitoutunut kantamaan vastuuta yhteiskunnasta globaalin toimintansa kautta. Konserni edellyttää alihankkijoiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutuneisuutta samoihin arvoihin myös omassa liiketoiminnassaan. Myös Hartwall edellyttää alihankkijoidensa allekirjoittavan eettisen koodin noudattamista koskevan sopimuksen (Supplier Code), jonka avulla taataan niin ympäristön kuin ihmistenkin turvallisuus ja oikeudet. Vuoden 2012 lopussa Hartwallin yhteistyökumppaneista 85 % oli allekirjoittanut sopimuksen LIFE-CYCLE ASSESSMENTS % CONDUCTED ON PACKAGING tölkeistä tuotetaan suomessa. Lapin Kulta Luomu vaihtoehto joka on tullut jäädäkseen Luomutuotanto ja sen mukanaan tuomat uudet tuotteet kiinnostavat yhä useampaa suomalaista. Aitous ja luonnonläheisyys ovat keskeisiä lähtökohtia Hartwallin Lapin Kulta -oluelle, ja tuoteperheeseen on kuulunut luomutuotteita jo parin vuoden ajan. Kahtena talvena Hartwall on valmistanut yhteistyössä pienpanimo Teerenpelin kanssa erikoiserän Lapin Kulta Tuisku -luomuolutta, ja viime vuonna lanseerattiin Lapin Kulta Luomu Jouluolut. Vuonna 2012 Hartwall toi markkinoille luomuoluen, Lapin Kulta Luomu Lagerin, joka on tullut oluthyllyihin jäädäkseen. Lapin Kulta Luomu on luonnon parhaista raaka-aineista valmistettu lager, jonka puhdas maku syntyy suomalaisesta luomuohrasta. Tähän asti kotimaisen luomumallasohran saatavuus on ollut hyvin rajallista, mutta Lapin Kulta Luomun myötä Hartwall on osaltaan sitoutunut tukemaan suomalaisen luomuohran viljelyä. Tähän asti luomuoluet ovat olleet yleensä erikoisoluita tai pienempiä kausituotteita. Voikin sanoa, että nyt esittelemämme Lapin Kulta Luomu on ensimmäinen suuri suomalainen luomuolut, kertoo tuotepäällikkö Pekko Koski.

11 Hartwall 10 Vahvistamme Työntekijät mukaan Hartwall haluaa keskittyä työntekijöidensä hyvinvointiin ja turvallisuuteen kokonaisvaltaisesti. Mielestämme johtamistaitojen kehittäminen, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuus sekä henkilöstömme henkinen hyvinvointi ovat avaimia entistä parempaan työhyvinvointiin. Näiden osa-alueiden eteen tehty työ on tuottanut tulosta vuonna Johtamistaitojen kehittäminen Hartwallin tärkeimpiä työhyvinvoinnin osa-alueita on esimiestyön kehittäminen. Näin ollen lanseerasimme 2012 kaksivuotisen johtamisvalmennuksen, joka on parhaillaan käynnissä. Ohjelmaan osallistuu arviolta 100 esimiesasemassa olevaa henkilöä ja yrityksemme asiantuntijaa. Hartwall on ottanut käyttöön myös 360-palautetyökalun. Työkalun avulla kollegoiden, ylemmän johdon ja alaisten on helppo antaa palautetta esimiesasemassa oleville. Palautetta käydään yhdessä läpi valmennusryhmän kanssa ja jokainen voi tämän jälkeen kehittää parannusta vaativia osa-alueita esimiestyössään. Nämä kehitystavoitteet ovat sidoksissa myös henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin. Vuoden 2012 aikana Hartwall panosti myös esimiespäivien kehittämiseen osana johtamiskoulutusta. Johtamispäivillä käydään läpi henkilöstöjohtamisen ja -työn prosesseja esimiesten näkökulmasta, minkä tavoitteena on valmentaa esimiehiä ja samalla tarjota heille mahdollisuus verkottumiseen. Hartwall tarjoaa esimiehille myös viestintään liittyvää koulutusta ja ryhmäkoulutustilaisuuksia. Olemme myös määritelleet ja lanseeranneet kuusi johtamiskompetenssia marraskuussa Vuonna 2013 Hartwall luo esimiehilleen henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat, jossa jokainen esimiesasemassa oleva saa yhden näihin kompetensseihin liittyvän tavoitteen toteutettavakseen. Johtamisen kehittämiseksi lanseeratut toimenpiteet ovat parantaneet työntekijöiden tyytyväisyyttä esimiestyöhön. Vuoden 2012 työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli 92 % (2011: 80 %), ja kyselyyn vastanneet olivat aiempaa tyytyväisempiä esimiestyöhön. Johtajuutta mitataan yhdeksällä eri osa-alueella. Vuonna 2012 Hartwall osallistui mainetutkimukseen, jossa yrityksen mainetta mitattiin seitsemään osa-alueeseen jakautuvilla kysymyksillä. Haastattelut kohdistettiin tärkeimmille sidosryhmille, ja tulokset osoittivat maineemme parantuneen vuoteen 2011 verrattuna. Käymme vastaukset tarkasti läpi, jotta voimme hyödyntää tuloksia toimintamme kehittämisessä. Vuonna 2012 lanseerasimme Hartwallin arvot, jotka auttavat meitä vahvistamaan organisaatiokulttuuriamme ja saavuttamaan itsellemme asettamamme tavoitteet. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan jo 87 % työntekijöistämme tuntee nämä arvot. Suorituksen ja osaamisen johtaminen Panostimme 2012 erityisesti toimihenkilöidemme suorituksen ja osaamisen johtamiseen. Tämä näkyy muun muassa toimihenkilöiden henkilökohtaisina kehityssuunnitelmina, jotka ovat sidoksissa palkkakehitykseen. Työturvallisuus Työturvallisuus on työntekijöidemme hyvinvoinnin perusta. Vuoden 2012 aikana työtapaturmat pysyivät samalla tasolla kuin Onnettomuuksien vakavuusaste laski huomattavasti, ja tapaturmataajuus putosi 507 onnettomuudesta johtuneesta poissaolopäivästä 197 päivään. Tapaturmataajuus kasvoi hieman 3,7 (2011: 3,6) tapaukseen per 100 työntekijää. Työntekijöidensä turvallisuuden lisäksi Hartwall haluaa panostaa myös alihankkijoidensa turvallisuuteen. Vuonna 2012 raportoitiin kolme alihankkijoiden turvallisuuteen liittynyttä työtapaturmaa Lahdessa. Onnettomuuksien määrä oli näin ollen sama kuin Lievempiä tapaturmia tapahtui vain yksi vuonna 2012, mikä on yksi vähemmän kuin vuonna Hartwall jatkaa työtään alihankkijoiden turvallisuuden takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Työhyvinvointi Vuonna 2011 Hartwall toteutti laajan työhyvinvointikyselyn kaikissa toimipisteissään. Tulosten pohjalta jokainen työntekijä sai tarkan analyysin elämäntavoistaan, terveydestään, työturvallisuudestaan sekä henkisestä hyvinvoinnistaan. Henkilökohtaisen palautteen lisäksi tutkimus antoi tärkeää tietoa Hartwallin työhyvinvoinnista yleisesti, ja tulosten avulla voimme analysoida tarpeellisia kehityskohteita. Olemme myös tarjonneet henkilökohtaista valmennusta työhyvinvoinnin parantamiseksi. Hartwallin työntekijöiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi on alansa parhaimmistoa. Vuoden 2008 jälkeen Hartwallin poissaoloista ja onnettomuuksiin liittyvistä vakuutusmaksuista aiheutuvat kulut ovat laskeneet entisestään ja ovat tällä hetkellä keskimääräistä alhaisempia alan muihin toimijoihin verrattaessa. 87 % Hartwallin työntekijöistä tuntee yrityksen arvot.

12 Hartwall 11 Vahvistamme Hartwall välittää Hartwall pyrkii olemaan kelpo yrityskansalainen veronmaksun ja suoran sekä epäsuoran työllistämisen kautta. Tuemme myös paikallistuotantoa niin raaka-ainehankinnoissa kuin pakkausmateriaaleissa. Lisäksi investoimme yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin, joiden avulla voimme olla osana yhteiskuntamme kehitystä. Vuonna 2012 Hartwall osallistui Vanhempainliiton Kotirintamakampanjaan sekä oli mukana Lahden hammashoidon tukemisessa. Lisäksi lähdimme mukaan Lastensairaala hankkeeseen. Vastuullinen yrityskansalaisuus takaa liiketoimintamme jatkuvuuden tulevaisuudessa. Pekka Lindroos Johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet Hartwall osana yhteiskuntaa Taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida monella tapaa. Hartwall maksoi veroja 318,0 miljoonaa euroa vuonna 2012 (2010: 335,0 miljoonaa) ja 11,5 miljoonaa euroa ennakkoveroa sekä kierrätysmaksuja 7,8 miljoonaa euroa. Vaikutamme yhteiskuntaan myös laajemmin työntekijöidemme maksamien verojen kautta. Vuonna 2012 yrityksen palveluksessa oli keskimäärin 862 työntekijää. Panimoteollisuus työllistää epäsuorasti työntekijää Panimoliiton tietojen mukaan panimoala työllisti henkeä Suomessa vuonna 2012 ja epäsuorasti työllistettyjä arvioidaan olevan suomalaista. Tämän perusteella Hartwall työllistää suoraan ja alihankintaketjun kautta noin henkeä. Mallas tulee aina Suomesta Hartwall pyrkii ostamaan raaka-aineensa aina paikallisilta toimijoilta, jos vain mahdollista. Vuonna 2012 hankimme maltaan, sokerin ja monia muita raaka-aineita sekä pakkausmateriaaleja, kuten muovikorkkeja, suomalaisilta toimijoilta. Näiden hankintojen kokonaisarvo oli 31,6 miljoonaa euroa, josta raaka-aineiden määrä oli 13,9 miljoonaa euroa. Suurimmat paikalliset hankinnat koostuvat maltaasta ja sokerista. Hartwallin yhteiskuntavastuuhankkeet Tavoitteenamme on sijoittaa 1 % tuotoistamme yhteiskuntaa tukeviin hankkeisiin. Vuonna 2012 otimme askeleen tavoitetta kohti, sillä Hartwall aloitti yhteistyön Lastensairaala hankkeessa Helsingissä. Hartwall lahjoittaa euroa Lastensairaala hankkeeseen suomalaista työllistyy suoraan tai välillisesti Hartwallin kautta. Hartwall on mukana Lastensairaala talkoissa Vuonna 2012 Hartwall lähti Uuden Lastensairaalan ensimmäiseksi tukijaksi huomattavalla panoksella. Lahjoitussumma on yhteensä miljoona euroa, ja samalla Hartwall on sitoutunut tukemaan hanketta sairaalan valmistumiseen vuonna 2017 saakka. Kyseessä on yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti tärkeä hanke, ja paikallisyhteisön vastuullisena jäsenenä Hartwall haluaa olla näissä talkoissa mukana. Uusi Lastensairaala tukiyhdistys perustettiin, jotta Suomeen saataisiin uusi, kaikkia maamme lapsia palveleva erikoissairaanhoidon huippuyksikkö. Tämänhetkiset Lastenklinikan tilat ovat riittämättömät ja niiden kunto ei ole vaaditulla tasolla. Uuden sairaalan kokonaiskustannusten on arveltu olevan 160 miljoonaa euroa, ja tästä 30 miljoonaa kerätään yksityisiltä tahoilta. Varainhankinnan kannalta erityisesti ensimmäiset vuodet ovat merkittäviä, ja sitoutuessaan hankkeeseen jo alkuvaiheessa, Hartwall toimii suunnannäyttäjänä muille yrityksille ja koko yhteiskunnallemme. Hartwallin lähteminen mukaan projektiin merkitsee paitsi suurta rahallista tukea, myös uskottavuutta koko hankkeelle. Olemme saaneet Uudelle Lastensairaalalle hyvän alun, ja suuren yrityksen ollessa ensimmäinen tukijamme, se haastaa myös muut yritykset mukaan tekemään hyvää, kertoo Tukiyhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja Anne Berner.

13 Hartwall 12 Vahvistamme Vastuullinen kuluttaminen Alkoholijuomien valmistajana Hartwall on sitoutunut tukemaan vastuullista kuluttamista ja ehkäisemään alkoholin väärinkäyttöä niin oman toimintansa kuin kumppanuuksiensa kautta. Hartwall on luonnollisesti myös päihteetön työpaikka. Kohtuullista kulutusta Heinekenin olut on esimerkki ensimmäisistä vastuullisen kuluttamisen kampanjoista. Lisäksi Nauti vastuullisesti -logo on integroitu Suomessa myytäviin HEINEKENin tuotteisiin. Vastuullisuusviesti on otettu käyttöön myös Hartwallin alkoholijuomissa. Nauti vastuullisesti -viesti nähtiin suomeksi ensimmäistä kertaa jääkiekon Karjala-turnauksessa marraskuussa Vastuullisuus Hartwallilla näkyy oluen yhteydessä palvelun tärkeytenä sekä laadun eikä määrän korostamisena. Jotta viesti leviäisi entistä paremmin, Hartwall lanseerasi 2012 nautivastuullisesti.fisivuston. Sivusto tarjoaa tietoa Hartwallin tuotteista, juoman ja ruoan yhdistämisestä sekä Hartwallin ympäristön eteen tekemästä työstä. Haluamme edistää vastuullista juomakulttuuria sivuston avulla. Hartwall on myös mukana Panimoliiton kohtuullisesti.fi-sivuston kehittämisessä. Vuoden 2012 aikana Hartwall on vastannut matala-alkoholisten juomien kysynnän kasvuun. Tästä johtuen lanseerasimme 3,5 prosenttia alkoholia sisältävän oluen, ja tulemme jatkamaan matala-alkoholisten juomien tuotekehittelyä. Vuonna 2013 lanseeraamme matala-alkoholisia, stevioliglykosideilla makeutettuja juomia. Vuonna 2012 Hartwall lanseerasi ravintolakäyttöön uudet David-hanat, jotka edustavat teknologiallaan kestävää kehitystä. Hanat tuovat huomattavia energiasäästöjä perinteisiin hanoihin verrattuna. David-hanat ohjaavat kulutusta myös pienempiin lasikokoihin suosien 0,25-litran laseja 0,5-litran tuopin sijaan. Haluamme painottaa palvelun ja laadun merkitystä määrän sijaan. Olemme laskeneet pienten pakkausten, kuten 6-packien, hintaa ja vetäytyneet suurten kokojen salkkukaupasta. Pienet pakkaukset ovat suosituimpia kuluttajien keskuudessa. Lyhyellä aikavälillä olemme Haluamme viestiä matala-alkoholisilla juomilla laadun merkitystä määrän sijaan. Nautivastuullisesti.fi -sivusto ohjaa kuluttajia rikkaamman ruokakulttuurin pariin ja edistää positiivista olutkulttuuria. Sivuston viestit tulevat esille myös muussa Hartwallin markkinoinnissa ja pakkauksissa. Valentina Costanza Hanaoluen laatupäällikkö kärsineet myyntimäärien pienenemisestä, mutta uskomme että pidemmän ajan kuluessa tämä oli oikea ratkaisu tulevaisuuden myynnin takaamiseksi. Niin asiakkaiden palaute kuin myyntimäärätkin puhuvat puolestaan. Kuluttajat haluavat jatkuvasti yhä enemmän tuotteita, joissa yhdistyvät luomuraakaaineet ja kevyt maku. Keskitymme myös stevioliglykosideilla makeutettujen tuotteiden kehittelyyn vuoden 2013 aikana, toteaa markkinointijohtaja Ann-Mari Hämäläinen. Vastuullinen markkinointi ja laaja tuotevalikoima Hartwallin tuotteiden markkinointitoimenpiteet käyvät läpi tarkan seulan, joka perustuu HEINEKENin vastuullisen viestinnän tavoitteisiin. Hartwall ei saanut huomautuksia Valviralta vuoden 2012 aikana. Panimoliitto uudisti itseohjautuvaan säätelyyn kannustavan ohjeistuksensa keväällä Ohjeistuksen mukaan alkoholin TV-mainonta tarkastetaan aina ennen yleisölle näyttämistä. Keskustelu lasten ja nuorten energiajuomien kulutuksesta kiihtyi vuonna Muun muassa Vanhempainliitto esitti 16-vuoden ikärajaa energiajuomien ostamisen edellytykseksi. Hartwall on samaa mieltä siitä, että lasten ei tulisi nauttia energiajuomia, ja tämän vuoksi muokkasimme pakkauksiamme aikuisiin vetoavaan suuntaan. Samalla kuitenkin myös aikuisten tulisi muistaa kohtuullisuus energiajuomien käytössä. Hartwall ei myöskään markkinoi tuotteitaan koulujen läheisyydessä. Hartwall on mukana Hammaspeikko-nimisessä yhteistyössä Lahden kaupungin suun terveydenhuollon kanssa. Kyseessä on innovatiivinen ja ennakkoluuloton hanke jossa nuoret pyritään saamaan paremmin hammashuollon piiriin valistamalla heitä hampaidenhoidon tärkeydestä. Hartwall esitteli ensimmäisinä EU:ssa stevioliglykosideilla makeutetut juomat EU:n hyväksyttyä makeuttajan. Vuonna 2012 jatkoimme stevioliglykosideilla makeutettujen juomien tuotekehittelyä. David-hanat tukevat laadukkaampaa ja vastuullisempaa anniskelua Hartwallin markkinoille tuomat David-hanat vastaavat paitsi oluen laatuun liittyviin vaatimuksiin, myös vastuulliselle alkoholinkäytölle asetettuihin odotuksiin. Hanoissa käytetty teknologia mahdollistaa hanaoluen korkean laadun jatkuvan ylläpitämisen: hanalinjastoja ei tarvitse pestä eikä puhdistaa erikseen, ja lisäksi oluen lämpötila on aina optimaalinen. Samalla konseptiin kuuluva 0,25-litran lasi edistää vastuullisuudesta kumpuavaa laatu ennen määrää -ajattelua. David-hanoja on tällä hetkellä käytössä hieman yli 500, ja tavoitteena on kaksinkertaistaa niiden lukumäärä vuoden 2014 loppuun mennessä. Asiakkailta ja ravintoloitsijoilta saatu palaute on ollut yksinomaan positiivista, ja myös David-hanojen ympäristövaikutukset ovat myönteisiä: hanat ovat energiatehokkuudeltaan edistyksellisiä, sillä ne kuluttavat kolmanneksen vähemmän energiaa kuin tavalliset hanat. Lisäksi huoltokäyntien määrä vähenee. Vuoden 2013 aikana tavoitteena on kasvattaa David-hanoista lasketun oluen myyntiä litroissa 92 prosentilla.

14 Hartwall 13 Vaikutamme Kumppanuuksilla eteenpäin Hartwall on sitoutunut ratkomaan alkoholin väärinkäytön yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia. Hyvä yrityskansalaisuus edellyttää avun tarpeessa olevien nuorten huomiointia. Vanhempainliiton kanssa tehty yhteistyö edistää vastuullista juomakulttuuria ja kannustaa vanhempia puuttumaan nuorten alkoholinkäyttöön. Jatkuva yhteistyö sidosryhmien kanssa on ainut tapa tukea jo alkanutta juomakulttuurin kehittymistä vastuullisemmaksi. Pekka Lindroos Johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet Hartwallilla uskotaan valistukseen Yhteistyö paitsi nuorten myös heidän vanhempiensa kanssa on keskeisessä roolissa alkoholinkäyttöön liittyvien riskien minimoimiseksi ja niistä valistamiseksi. Hartwall on omalta osaltaan tukemassa kahta erilaista kampanjaa, jotka molemmat tähtäävät paremman alkoholikulttuurin saavuttamiseen omista näkökulmistaan. Hartwall osallistuu Vanhempainliiton ulkomainoskampanjaan, jonka tavoitteena on tukea vanhempien kasvatusvastuuta nuorten alkoholinkäytön ehkäisemisessä. Hartwall on ensimmäistä kertaa mukana tällaisessa yhteistyössä: yhteinen huoli lapsista ja nuorista on saanut nämä kaksi hyvin erilaista toimijaa samalle puolelle pöytää. Myös Vanhempainliitolle sopii, että kumppanina on panimoalan yritys. Vastuu nuortemme tulevaisuudesta on yhteinen. Hartwall on mukana myös nuorille suunnatussa Päihdeputki-tapahtumassa, jossa lahtelaisille kuudesluokkalaisille annetaan toiminnallista päihdekasvatusta. Päihdeputkeen osallistuu tänä vuonna 42 kuudetta luokkaa 18:sta eri alakoulusta. Hartwall kustantaa luokkien kuljetukset tapahtumaan, ja näin jokaisella kaupungin kuudesluokkalaisella on mahdollisuus päästä mukaan. Oppituntien aikana järjestettävä päihdekasvatustapahtuma koostuu erillisistä osioista, joiden teemoina ovat muun muassa energiajuomat, tupakka, alkoholi ja huumeet. Teemoja lähestytään fiktiivisten päiväkirjojen tarinoiden kautta. Alkoholijuomat on suunnattu aikuisille, ja tarvitsemme vanhempien apua niiden kulutuksen valvomiseksi. Vanhempainliiton aloitteesta lanseerattu kampanja herättää ajatuksia, joita myös Hartwall haluaa toiminnallaan tukea. Yhdessä Panimoliiton muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Hartwall lanseerasi Kännissä olet ääliö -kampanjan jo vuonna 2007, joka herätettiin henkiin uudelleen vuonna Huhtikuussa lanseeratut Kohtuullisesti.fi- verkkosivut jatkavat kampanjan ajatusta. Panimoliiton jäsenenä Hartwall haluaa osallistua sivuston kehittämiseen. Vuonna 2012 Hartwall jatkoi vuotta aiemmin menestyksekkäästi alkanutta yhteistyötä Asennetta-Kampanja Oy:n kanssa. Kampanja tavoitti vuoden aikana nuorta, ja saatu palaute osoitti alkoholivalistukselle olevan runsaasti kysyntää. Haluamme jatkaa ennaltaehkäisevää työtä alkoholin väärinkäytön vähentämiseksi myös Nuorten syrjäytyminen on tämän päivän polttavia puheenaiheita. Hartwall osallistui Suomen lasten ja nuorten säätiön lanseeraamaan Myrsky-projektiin, joka on suunnattu vuotiaiden terveen itsetunnon kehittämiseen. Projektissa nuoret hakevat positiivista minäkuvaa taiteen kautta. Projekti käynnistetään virallisesti kesällä 2013, ja Hartwallin kolmivuotinen sopimus liiton kanssa mahdollistaa vastaavat projektit myös jatkossa. Myrsky-projektilla syrjäytymistä vastaan Hartwall on ensimmäistä kertaa mukana Suomen lasten ja nuorten säätiön alaisessa Myrsky-hankkeessa, jonka kantavana teemana on taistelu nuorten syrjäytymistä vastaan. Hankkeen myötä vuotiaita nuoria autetaan saamaan elämän syrjästä kiinni. Tavoitteena on tukea nuoria taiteen kautta oman itsetuntonsa kasvattamisessa ja identiteettinsä kehittämisessä sekä tarjota kokemuksia aikuisten arvostuksesta. Myrsky-projekteja on lukuisia ympäri Suomen. Projekti, jossa Hartwall on mukana, käynnistyy kunnolla alkukesästä 2013, ja kotimainen tunnettu tuotemerkki Jaffa on siinä keskeisessä roolissa. Ympäri Suomea saapuvat nuoret tulevat suunnittelemaan alan ammattilaisen ohjauksella julisteita, jotka kuvastavat Jaffaa ja Jaffan iloa. Projektin kummisetänä toimii taiteilija Erik Bruun. Nuorten taiteilijoiden teoksille tullaan järjestämään pienimuotoinen näyttely, jonka jälkeen julisteet luovutetaan Linnanmäen huvipuistoon. Siellä ne tulevat olemaan näkyvillä lähivuosina. Valittuja julisteita on myös mahdollista käyttää Hartwallin omassa kampanjoinnissa. Myrsky-projektin myötä nuoret saavat töilleen runsaasti näkyvyyttä ja arvostusta, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän onnistumisen kokemuksiinsa. Merkittävänä suomalaisena yrityksenä ja yhteiskuntamme jäsenenä Hartwall haluaa kantaa vastuuta apua tarvitsevista nuorista. Myrsky-hankkeen kanssa tehty sopimus on kolmevuotinen, ja näin projekteja tullaan järjestämään tulevina myös vuosina.

15 Hartwall 14 Liite Katsaus Hartwallin toiminnan ympäristövaikutuksiin Toiminnan tunnusluvut Yksikkö Tuotantovolyymi khl 2 842, , ,6 Lämpöenergia GJ , , ,3 Sähkö MWh CO 2 -päästö (suora) tonnia CO 2 -päästö (epäsuora) tonnia NH 3 käytössä kg NH 3 -hävikki kg 0,00 0,00 0,00 HC-pohjaiset jäähdytysaineet käytössä kg HC-pohjaiset jäähdytysaineet hävikki kg 8,5 25,0 3,0 kg R11 ekvivalentti 0,00 0,00 0,00 kt CO 2 ekvivalentti , , ,0 Haloneja käytössä kg 0,00 0,00 0,00 Veden kulutus m , , ,0 Jäteveden määrä m , , ,8 Jäteveden orgaanien kuorma ennen käsittelyä (COD) tonnia COD Sivutuotteet, pakkaus- ja teollisuusjätteet yhteensä tonnia Kaatopaikkajäte tonnia Ongelmajätteiden määrä tonnia 9,23 2,33 1,42 Kierrättämättömien ongelmajätteiden määrä tonnia 4,12 0,00 0,00

16 Petra Gräsbeck Head of Communications Puh gsm Pekka Lindroos Johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet Puh Oy Hartwall Ab PL Helsinki Puh Faksi Tutustu HEINEKENin Vastuullisuusraporttiin 2012 osoitteessa:

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Kansalainen Sinebrychoff 2015

Kansalainen Sinebrychoff 2015 Kansalainen Sinebrychoff 2015 Yritysvastuu Sinebrychoffilla Sinebrychoffin yritysvastuun periaatteet ja tämä esitys - kattavat kuusi aihealuetta: 1 Liiketoiminnan eettisyys 2 Vastuu henkilöstöstä 3 Työturvallisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2010 TAMMI-KESÄKUU 2010 Tammi-kesäkuussa 2010 Marimekko-konsernin liikevaihto laski hieman ja oli 31,8 milj. euroa (32,3 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi

Lisätiedot

Melan vuosikatsaus 2009

Melan vuosikatsaus 2009 Melan vuosikatsaus 2009 Turvaa ja hyvinvointia Melasta Vuonna 2009 käynnistyi vilkas keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä. Mela on ottanut työurien pidentämishaasteen vastaan oman asiakaskuntansa

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset - Valikoimastrategia 2017-2020 - Verkkokaupan tilannekatsaus 11.15 Tauko ja siirtyminen 11.30

Lisätiedot

Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty?

Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty? Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty? Satu Pahkala 6.6.2011 1 Satu Pahkala Esityksen sisältö Mikä on Hiilikukka? Miksi Hiilikukka? Miten laskenta on tehty Opit ja jatkosuunnitelmat 2 Satu Pahkala Fazerin

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A

U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A j o h d a n t o 04 I 2009 51001 7 1. Alkusanat Puhdas vesi on tärkein elintarvikkeemme. Maapallon vesivaroista vain muutama prosentti

Lisätiedot

Kohti puhdasta kotimaista energiaa

Kohti puhdasta kotimaista energiaa Suomen Keskusta r.p. 21.5.2014 Kohti puhdasta kotimaista energiaa Keskustan mielestä Suomen tulee vastata vahvasti maailmanlaajuiseen ilmastohaasteeseen, välttämättömyyteen vähentää kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä

EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta. Pääviestit tiivistettynä EK:n näkemyksiä Suomen energia- ja ilmastopolitiikasta Pääviestit tiivistettynä Sisältö Edessä olevat päätökset Suomessa ja EU:ssa Suomen rooli ilmasto-ongelman ratkaisijana Energiapäätösten merkitys Suomelle

Lisätiedot

Viestintäalan ympäristölinjaus

Viestintäalan ympäristölinjaus Viestintäalan ympäristölinjaus Matkalla kestävämpään 24.8.2010 1 Ympäristölinjaus-projekti Projektin ohjausryhmä VKL:n strategia- ja tulevaisuusryhmä Projektin johtoryhmä Jukka Ottela, ESA Tarja Kyllönen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008. Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Vesa Korpimies toimitusjohtaja 2.5.2008 Q1 lyhyesti Liikevaihto 24,1 (28,8) miljoonaa euroa Liikevoitto 1,4 (3,5) miljoonaa euroa Exel Compositesin liikevoitto 2,9 (4,3) miljoonaa euroa Exel Sports Brandsin

Lisätiedot

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016

Alkoholin saatavuus ja haitat 2016 Sakari Nurmela Tutkimuksen toteuttaminen ja sisältö Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 15-74-vuotiaista väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1.011

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI HKScan on merkittävä työnantaja kaikissa toimintamaissaan, ja sosiaalinen vastuu on yksi konsernin vastuullisuustyön painopistealuista. HKScanille sosiaalisesti vastuullinen toimintatapa

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

Yhteistyöllä riskit hallintaan

Yhteistyöllä riskit hallintaan Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. Terveellinen työ Yhteistyöllä riskit hallintaan www.healthy-workplaces.eu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010

Atria Oyj 1.1. 31.3.2010 Atria Oyj 1.1. 31.3. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4. Atria-konserni Katsaus Milj. Liikevaihto 305,9 310,7 1.316,0 Liikevoitto 1,0-0,4 27,5 Liikevoitto-% 0,3-0,1 2,1 Voitto ennen veroja -1,8-5,5

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa. 26.5.2016 Christian Hindersson

Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa. 26.5.2016 Christian Hindersson Kiertotaloutta käytännössä - Meneillään & tulossa 26.5.2016 Christian Hindersson Kiertotalouden suunnannäyttäjä. SUEZ Suomessa Vuodesta 1998 lähtien Asiakaslupauksemme Olemme luotettava ja monipuolinen

Lisätiedot

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme

Adi Kalusteet Oy. Tutustu laadukkaaseen mallistoomme Adi Kalusteet Oy Adi Kalusteet Oy on 1979 perustettu suomalainen toimisto-, julkitila- ja myymäläkalusteita suunnitteleva ja valmistava yritys. Adi tunnetaan arkkitehtien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden

Lisätiedot

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.

HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5. HÄVIKIN HALLINTA RUOKAPALVELUISSA - PAREMPAA ARKEA, OLKAA HYVÄ! Nordic Food Waste: Food banks and food redistribution työpaja 27.5.2016 Arkea Oy Arkea Oy tuottaa ruoka-, siivous-, turvallisuus- ja kiinteistönhoitopalveluja.

Lisätiedot

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja

Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Jouko Karvinen, toimitusjohtaja Tuloksemme Vuoden 2013 tulos kuten aiemmin raportoitu Liikevaihto Operatiivinen liikevoitto 10 544 milj. euroa 578 milj. euroa Operatiivinen ROCE 7,1 % Liiketoiminnan rahavirta

Lisätiedot

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä

Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Uusia mahdollisuuksia suuren ja pienen yhteistyöstä Olli Laitinen Metsäliitto Puunhankinta 1 2 3 Edistämme kestävän kehityksen mukaista tulevaisuutta Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuissa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus

Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Teknologiateollisuuden ympäristölinjaus Ympäristölinjaus: Tavoitteet 1. Osoitetaan yrityksille ympäristöosaamisen ja -teknologioiden keinot vahvistaa kilpailukykyä ja varmistaa toimintaedellytykset tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Tietoa ja inspiraatiota

Tietoa ja inspiraatiota Terveyspolitiikka Tietoa ja inspiraatiota Nykypäivänä arvostamme valinnan vapautta. Tämä ilmenee kaikkialla työelämässämme, vapaa-aikanamme ja koko elämäntyylissämme. Vapauteen valita liittyy luonnollisesti

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI

Pakkatoimintamalli. Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn PAKKA-TOIMINTAMALLI Pakkatoimintamalli Yhteistyöllä tehoa paikalliseen alkoholi-, tupakkaja rahapelihaittojen ehkäisyyn Pakka-toiminta kannattaa! Monialainen yhteistyö tekee Pakka-toiminnasta vaikuttavaa: alkoholin, tupakan

Lisätiedot

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj

Korjausliike kestävään talouteen. Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja. 1Lassila & Tikanoja Oyj Korjausliike kestävään talouteen Yhden jäte toisen raaka-aine Eeva Lammi, ympäristöhuollon asiantuntija, Lassila & Tikanoja 1Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 2 KIERRÄTYS JA HYÖDYNTÄMINEN:

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio,

ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA. AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, ENERGIAYHTIÖN NÄKÖKULMIA AURINKOENERGIASTA AURINKOSÄHKÖN STANDARDOINTI, SESKO Atte Kallio, 20.9.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Suvilahden ja Kivikon aurinkovoimalat PPA-uutuus Muuta aurinkoenergiaan

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Onni on rajaton Sähköinen versio löytyy www.4v.fi/julkaisut Aiheet: Mitä onni on? Happy Planet Index BKT & onnellisuus Hyvän elämän osatekijät Mikä lisää onnellisuutta? Kestävä kulutus - rajat on Vastuulliset

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush

Merkityksellisyys. työn uusi trendi. Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto Tieke / Slush Merkityksellisyys työn uusi trendi Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto 1.12.2016 Tieke / Slush Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Avainlippu vuodesta 1965 Design from Finland

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset

Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: Kansantaloudelliset vaikutukset Saara Tamminen Juha Honkatukia, VATT 26.5.2015 Laskennan lähtökohdat (1/2) Useita eri vaihtoehtoja

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus

Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva Liiton Surveypal-nettitutkimus Suomalaisen Työn Liiton yhteisökuva 2010 Liiton Surveypal-nettitutkimus 27.12.2010 13.1.2011 Henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2010 30 37 JÄSENET 2008 32 35 Liiton henkilöstön palvelukyky JÄSENET 2006 JÄSENET

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu

Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Tätä mieltä suomalaiset oikeasti ovat alkoholin vapauttamisesta Kuka kaipaa alkoholin vapauttamista? #KenenEtu Kenen etu? Alkoholin saatavuuden lisäämistä perustellaan usein paitsi alkoholielinkeinon näkökulmilla,

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET

RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET RAKENNUSTYÖMAIDEN JÄTEHUOLTO JA ROBOTIIKAN HYÖDYNTÄMISEN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET SUEZ ENVIRONNEMENT Euroopan suurin ja maailman kolmanneksi suurin ympäristöhuoltoyhtiö SITA Suomi Oy kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä

Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä Kasvisten laatujärjestelmien ajankohtaispäivä 23.11.2016 Asiantuntija Merja Söderström Päivittäistavarakauppa ry Päivittäistavarakauppa ry (PTY) on päivittäistavarakaupan ja Foodservice-tukkukaupan edunvalvoja

Lisätiedot

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio,

MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA. Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, MAAILMAN PARASTA KAUPUNKIENERGIAA Nuorten konsulttien verkostoitumistapahtuma Atte Kallio, 12.5.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Helen lyhyesti Kalasataman älykkäät energiajärjestelmät Suvilahden aurinkovoimala

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI

KAUPPASI PARAS KALAKAVERI KAUPPASI PARAS KALAKAVERI www.jokisenevaat.fi JOKISEN EVÄÄT ON LUOTETTAVA KUMPPANI KALATISKISI HOVIHANKKIJAKSI Yhteistyö kanssamme tarjoaa sinulle suuren määrän etuja ja palveluja, jotka helpottavat työtäsi

Lisätiedot

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander

Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka. Jaakko Kiander Sosiaalisesti oikeudenmukainen ilmastopolitiikka Jaakko Kiander 28.10.2008 Selvityksen rakenne Ilmastopolitiikan tavoitteet Kuinka paljon kotitalouksien energiankulutusta pitää rajoittaa? Energian hinnan

Lisätiedot

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira

Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä. Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Kokemuksia T&K-hankkeiden tulosten hyödyntämisessä Heidi Fagerholm EVP, R&D and Technology, Kemira Johtamis- ja innovaatiojärjestelmät avainroolissa Kemira 2011-> Kemira 2007 asti Diversifioitunut portfolio

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 29 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 4.8.29 Raisio-konserni Q2/29 Jatkuvat toiminnot: Liikevaihto 97,8 milj. euroa (111,6 milj. e) Liiketulos ilman kertaeriä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 94. Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 31.03.2014 Sivu 1 / 1 1405/01.00.02/2014 94 Henkilöstökertomus vuodelta 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Jere Kunnas, puh. 046 877 3285 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016

Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja. Innotori kick off tilaisuus 20.4.2016 Suomen pohjoinen ulottuvuus etu Aasian markkinoilla case hunaja Hunaja luonnollinen makeuttaja Hunaja on maailman vanhin ja luonnonmukaisin makeutusaine, jossa on noin 200 erilaista yhdistettä Hunaja sisältää

Lisätiedot

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa

Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja tulevaisuudessa Kuljetusalan vastuullisuus nyt ja Vastuulliset kuljetukset muuttuvilla markkinoilla 10.1.2017 Petri Murto Johtaja, asiantuntijapalvelut Kuorma-autoliikenne on Suomessa merkittävin kuljetusmuotomme Kotimaan

Lisätiedot

Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset

Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset Näkökulma Tarve Toteuma / edellytykset Asiakas Ostaa lahjaksi Helppo ostaminen Eri sesongit Alko Asiakastarpeen täyttäminen Elämyksellisyyden tarjoaminen Tavarantoimittajat Tuotemerkin rakentaminen Myynnin

Lisätiedot

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (523/2015) Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, VTT Tupakka ja terveys -päivät Miksi EPT-laki? Perustuslaki: Julkisen vallan tulee edistää väestön terveyttä

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA

TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TEKNIIKKAA HARMONIASSA YMPÄRISTÖN KANSSA TULEVAISUUDEN TUOTTEITA Kun on kyse tekniikan valinnasta, tiedämme, että yritykset korostavat luotettavuutta ja ympäristövaikutuksia. Siksi keskitymme tuotteiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA

Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä MARA Oluen keskiostos liikenneasemilla on pieni Liikenneasemilla ei ole alkoholipoliittista merkitystä 2.6.2014 Kyselyn tulokset Kauppa- ja ravintolamyynnin ja keskioluen vähittäismyynnin osuudet myynnistä

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha

Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha Pakkaus on välttämätön hyvä ei välttämätön paha 17.1.2017 Kajaani 1 Suomen Pakkausyhdistys ry Pakkausalan yhteistoimintajärjestö perustettu 1954 Toiminta-ajatus: pakkausalan toimintaedellytysten edistäminen

Lisätiedot