Pannaan tulevaisuus paremmaksi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pannaan tulevaisuus paremmaksi"

Transkriptio

1 Pannaan tulevaisuus paremmaksi Vähennämme Vahvistamme Vaikutamme Sisällysluettelo Alkusanat 01 Hiilijalanjälki tuo arvokasta tietoa 02 HEINEKENilla arvoketjun kehitys on ensisijaista 03 Mitä olemme luvanneet ja tehneet 04 Vihreä panimo 08 Vihreä liiketoiminta 09 Työntekijät mukaan 10 Hartwall välittää 11 Vastuullinen kuluttaminen 12 Kumppanuuksilla eteenpäin 13 Katsaus Hartwallin toiminnan ympäristövaikutuksiin 14 Yhteystiedot 15

2 Hartwall 1 Alkusanat Tervetuloa Vastuullisuusraporttiimme 2012 Panimoteollisuuden vastuullisuus on monia ajatuksia ja mielipiteitä herättävä aihe. Me Hartwallilla koemme, että vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä toiminnassamme. Se on työntekomme kulmakivi, jonka varaan perustamme kaiken liiketoimintamme ja sen tulevaisuuden. Vastuullisuus on keskeisessä roolissa Hartwallin toiminnassa, ja konsernitasolla määritellyt suuntaviivat ohjaavat tekemistämme. Tavoitteenamme on olla Suomen vastuullisin panimoalan yritys. Työllistämme joko suoraan tai alihankintaketjun kautta yhteensä henkilöä Suomessa. Pannaan tulevaisuus paremmaksi -vastuullisuusohjelma tarjoaa toimintamalleja koko konsernille. Olemme sitoutuneita tarkkoihin ohjeistuksiin ja sovellamme niitä suomalaisessa toimintaympäristössä. Konkreettisesti tämä näkyy esimerkiksi johtoryhmän jäsenten vuosittaisiin kannustinohjelmiin lisätyissä vastuullisuustavoitteissa, arvoihimme sitoutuneiden alihankkijoiden käyttämisessä ja liiketoimintamme ympäristökuormituksen jatkuvassa vähentämisessä. myös tehneet muutoksia, jotka lyhyellä aikavälillä saattavat olla kannattamattomia, mutta takaavat toimintaedellytyksemme pitkällä tähtäimellä. Yksi tällainen edistysaskel on ollut pienempiin annoskokoihin siirtyminen sekä päivittäistavarakaupassa että ravintolamyynnissä. Aggressiivisesta salkkukaupasta poistuminen sekä 0,25 litran pienemmät lasit ravintolapuolella ovat meidän argumenttejamme paremman tulevaisuuden puolesta. Tuotekehityksessä olemme suunnanneet panostuksiamme terveellisempiin virvoitusja alkoholijuomiin. Vähäkaloriset stevioliglykosideilla makeutetut tuotteet, lisäarvovedet sekä matala-alkoholiset juomat ovat keinojamme ohjata kulutusta vastuullisempaan suuntaan. Tämä kehityssuunta näkyy myös mainospanostuksissamme. joka kampanjoi alaikäisille ostamista ja alaikäisten alkoholinkäyttöä vastaan. Vastuuraportti on olennainen osa Hartwallin yhteiskunnallista roolia. Tässä raportissa kerromme yritysvastuuasioidemme kehityksestä vuonna Lisää toimintamme uusista painopistealueista voit lukea sivulta 3. Raportissa annetut tiedot eivät ole kolmannen osapuolen varmentamia lukuun ottamatta KPMG:n vahvistamia toimitusketjun turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyviä tietoja. Kaikki muu tieto perustuu yrityksen käytössä oleviin sisäisiin raportointijärjestelmiin ja sitä voidaan täten pitää tosiasiallisena ja luotettavana. Raportti noudattaa Global Reporting Initiative (GRI) -raportointiohjeiden pääperiaatteita. Vuosi 2012 on ollut tärkeä askel kohti vastuullisempaa tulevaisuutta. Pannaan maailmaa jatkossakin yhdessä paremmaksi! Pekka Lindroos Johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet Alkoholijuomia valmistavana yrityksenä kohtaamme usein alkoholinkulutukseen ja sen väärinkäyttöön liittyviä kysymyksiä. Me Hartwallilla olemme sitoutuneita työskentelemään myönteisen juomakulttuurin edistämiseksi niin omassa toiminnassamme kuin yhteistyössä muiden kanssa. Olemme Sidosryhmät ovat keskeisessä roolissa vastuuohjelmassamme. Teemme yhteistyötä paitsi ympäristövastuumme kehittämiseksi ja tuotteidemme elinkaarivaikutusten pienentämiseksi, myös vastuullisen kuluttamisen edistämiseksi. Tuemme esimerkiksi Vanhempainliiton valistustyötä,

3 Hartwall 2 Yleistä Hiilijalanjälki tuo arvokasta tietoa HEINEKEN on kehittänyt tehokkaan ja kattavan järjestelmän, jolla mitataan konsernin toimintojen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Tätä laskentatapaa noudatetaan myös Hartwallilla. Mittaamme tarkoin kasvihuonepäästöjämme, jotta ymmärrämme paremmin arvoketjumme heikot kohdat ja niiden kehittämiseen tarvittavat toimet. HEINEKENin mittausjärjestelmän piiriin kuuluu 24 konsernin yritystä eli 90 % HEINEKENin toiminnasta. Miten mittaamme hiilijalanjäljen? HEINEKEN on kehittänyt mittausjärjestelmän pitäen silmällä tuotteiden koko elinkaarta. Järjestelmä pohjautuu WBCSD:n (World Business Council for Sustainable Development) / WRI:n (World Resource Institute) tuotteiden elinkaaren ja siitä raportoinnin standardeihin. Laskentamallia on mukautettu sopimaan paremmin konsernin raportointitarpeisiin. Hartwall seuraa kyseistä ohjeistusta omassa raportoinnissaan. Laskentamalli kattaa tuotteen elinkaaren kuusi vaihetta aina ohranjyvästä ravintolaan saakka: Viljely Viljelyvaihe pitää sisällään ohran ja muiden raaka-aineiden viljelyn oluita, siidereitä ja virvoitusjuomia varten. Mallastus & prosessointi Prosessointivaiheeseen kuuluu ohran mallastuksen lisäksi muut vastaavat vaiheet, kuten hedelmä- ja marjatiivisteiden prosessointi ja siirapin tuotanto. Juomien tuotanto Juomien tuotantovaihe kattaa niin oluen kuin siiderinkin panemisesta sekä virvoitusjuomien valmistuksesta johtuvat päästöt. Päästöt jakautuvat valmistuksessa syntyviin, valmistuksen mahdollistaviin ja loppukäytössä syntyviin päästöihin. Valmistuksessa päästöt muodostuvat fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä panimoilla. Valmistuksen mahdollistavat päästöt taas viittaavat veden ja lämmön hankinnasta muodostuneisiin päästöihin sekä muihin lisämateriaalihankintoihin. Tuotteen elinkaaren loppupäätä tarkasteltaessa selviävät käytössä syntyvät päästöt, jotka viittaavat syntyvän jätteen määrään. Pakkausmateriaalien tuotanto Pakkausmateriaalien tuotanto kattaa muun muassa alumiinin ja lasin tuotannon; tölkkien, pullojen ja tynnyreiden tuotannon sekä tuotteen elinkaaren loppupäässä syntyvän kierrätysmateriaalin tuotannon, kaatopaikkajätteen ja poltettavan jätteen määrän. Jakelu Jakeluun kuuluvat niin yrityksen sisäiset kuljetukset (kuten raaka-aineiden ja pakkausmateriaalin kuljetus tehtaalle) kuin loppukäyttöön suunnatut toimitukset (kuljetukset varastoihin ja myymälöihin). Jäähdytys Jäähdytysvaihe pitää sisällään juomien viilennyksen kotijääkaapeissa (pullot ja tölkit), vähittäismyynnissä, ravintoloissa sekä hanatuotteiden viilennyksen. Arvoketjumme kehityskohdat ja -toimenpiteet Laskentakaavalla saadaan tarkka arvio Hartwallin tuottaman jokaisen juomaryhmän hiilijalanjäljestä. Keskiarvo hiilijalanjäljestä Hartwallilla on noin 51,6 CO 2 eq/hl. Luku pohjautuu tarkkaan tietoon ja osin myös arvioihin etenkin sellaisten osa-alueiden kohdalla, jotka eivät ole ydinliiketoimintaamme. Tulevina vuosina haluamme keskittyä entistä tarkempaan raportointiin ja huomioida kehityskohdat yhä paremmin. Oheisessa graafissa näkyy Hartwallin hiilijalanjäljen muodostuminen arvoketjun eri vaiheissa ohrasta oluttupaan. Hiilijalanjäljen muodostuminen Hartwallilla Viljely Mallastus & prosessointi Juomien tuotanto Pakkausmateriaalien tuotanto Jakelu Jäähdytys 11 % 13 % 41 % 13 % 11 % 10 %

4 Hartwall 3 Yleistä HEINEKENilla arvoketjun kehitys on ensisijaista Painopisteet Viljely Mallastus Juomien pano Pakkaaminen Jakelu Asiakkaat Kuluttajat HEINEKENin tavoitteet vuodelle 2020 Vesi Panimoiden vedenkulutuksen vähentäminen neljänneksellä (25 %) Kulutuksen määrää tasataan tuotantoyksiköiden välillä etenkin alueilla, joilla vettä on niukasti saatavilla Vesi CO2 Raaka-aineet Vastuullinen juomakulttuuri Vastuullinen yrityskulttuuri Arvot ja toimintamallit CO2 CO 2 -päästöjen vähentämistavoitteet: tuotanto: 40 % jääkaappien kautta muodostuvat: 50 % Euroopan ja Yhdysvaltojen kuljetukset: 20 % Raaka-aineet Tavoitteena kuljettaa 60 % raaka-aineista paikallisten toimijoiden kautta Afrikassa. Tavoitteena hankkia ainakin 50 % raakaaineista kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Valvomme, että alihankkijoillemme asetettuja vaatimuksia noudatetaan. Vastuullinen juomakulttuuri Noudatamme alan ohjeistusta ja sopimuksia. Mahdollistamme vastuullisen kuluttamisen Heineken -tuotemerkeillämme. Konsernin jokainen markkina-alue raportoi julkisesti hankkeistaan alkoholin väärinkäytön ehkäisemiseksi.

5 Hartwall 4 Yleistä Mitä olemme luvanneet ja mitä olemme tehneet Mitä sanoimme tekevämme 2012 Mitä teimme 2012 Vihreä panimo Kehitämme yrityksemme ympäristövastuuta. Hartwall pienensi tuotannossaan syntyvän kierrättämättömän jätteen määrää 0,04 kg/hl:sta 0,02 kg/hl:aan vuonna Hartwallin tavoitteena oli laskea lämpöenergian kulutus 54,6 MJ/hl:aan. Tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu, koska lämpöenergian kulutus nousi 58,9 MJ/hl:sta 59,8 MJ/hl:aan johtuen pääasiassa kylmästä talvesta ja pienentyneestä tuotantomäärästä, mikä vähentää tuotannon tehokkuutta. Sähkönkulutuksen 10,0kWh/hl-tavoitteeseen ei päästy, sillä kulutus nousi 11,0kWh/hl:sta 11,2 kwh/hl:aan. Nousuun vaikutti tuotantomäärien pieneneminen. Hartwallin kokonaisenergiankulutus nousi 157,8 MJ/hl:sta 161,0 MJ/hl:aan ja täten tavoitetta 144,7 MJ/hl ei saavutettu. Kasvu johtui kylmästä talvesta ja pienentyneistä tuotantomääristä kaikilla Hartwallin tehtailla. CO 2 -päästötavoite 4,8 kg CO 2 /hl ei toteutunut Suorien ja epäsuorien päästöjen osuus oli 5,3 CO 2 /hl. Vedenkulutus kasvoi vuonna ,1 hl/hl:aan, jolloin 2,8 hl/hl-tavoite ei toteutunut. Kasvu johtui puhdistustoimenpiteiden määrän kasvusta Lahden tehtaalla, mikä taas on seurausta pienentyneestä tuotantovolyymista ja aiempaa pienemmistä tuotantoeristä.

6 Hartwall 5 Mitä sanoimme tekevämme 2012 Mitä teimme 2012 Vihreä liiketoiminta Etsimme tapoja, joilla vähentää pakkausmateriaalin määrää. Yhdenmukaistetut 1,5-litran muovipullot on otettu laajalti käyttöön. Uudistus on vähentänyt muovin käyttöä 82,5 tonnia vuodessa. Uudet, entistä kevyemmät Novelle Spin -pullot pienentävät hiilijalanjälkeä 11 % aiempiin pulloihin nähden. Uudet Dolly-pakkaukset ovat vähentäneet pakkaustarvetta. Haluamme vähentää jäähdyttämiseen kuluvan energian määrää. Hämeenlinnaan avattiin tehdas, joka valmistaa hankkimamme yleisimmät tölkit. Aiemmin tölkkejä tuotiin Puolasta, mutta nykyään 95 % tölkkien valmistuksesta tapahtuu Suomessa. Vuonna 2012 lanseerattiin maailman ensimmäinen vihreä hanateknologia, David Green, jonka myötä energiankulutus laskee 75 % perinteisiin oluthanoihin nähden. Työntekijät mukaan Haluamme panostaa johtamistaitojen kehittämiseen. Tarjoamme työkaluja johdon entistä tehokkaampaan työskentelyyn. Valmistelut perinteisten jäähdyttimien vaihtamiseksi on aloitettu. Hartwall on myös vaihtanut vuosittain noin jääkaappia entistä ympäristöystävällisempiin versioihin. Hartwall on kehittänyt kaksivuotisen johtamisvalmennuksen, jolla kehitetään johdon kompetenssia. Viimeisimmän työtyytyväisyystutkimuksen mukaan työntekijöiden tyytyväisyys johtamisen eri osa-alueisiin on parantunut. 360-arviointityökalu otettiin laajasti käyttöön. Työkalun avulla palautteen antaminen kollegoiden, johdon ja alaisten välillä on sujuvaa. Johtamispäiviä kehitettiin luomaan vuoropuhelua liittyen henkilöstöhallinnon ja johdon prosesseihin. Myös räätälöityä esimiesvalmennusta on ollut tarjolla. Haluamme panostaa suorituksen ja osaamisen johtamiseen toimihenkilöiden osalta. Hartwallin arvot päivitettiin ja lanseerattiin vuoden 2012 aikana, ja kyselyn mukaan jo 87 % työntekijöistä tuntee yrityksen arvot. Jokaiselle toimihenkilölle on luotu henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat osana suoritusjohtamisprosessia. Nämä tavoitteet yhdistyvät rahalliseen palkitsemiseen.

7 Hartwall 6 Mitä sanoimme tekevämme 2012 Mitä teimme 2012 Jatkamme työtä työntekijöidemme turvallisuuden kehittämiseksi. Hartwall välittää Pyrimme suosimaan kotimaista tuotantoa raakaainevalinnoissa. Haluamme käyttää 1 %:n yrityksen liikevoitosta yhteiskunnallisesti merkittäviin projekteihin. Työtapaturmien määrä pysyi muuttumattomana edellisvuoteen nähden. Onnettomuuksien vakavuusaste laski huomattavasti, ja tapaturmataajuus putosi 507 onnettomuudesta johtuneesta poissaolopäivästä 197 päivään. Vuonna 2012 ostimme muun muassa mallasta, sokeria ja pakkaamiseen tarkoitettuja raaka-aineita kotimaisilta toimijilta yhteensä 13,9 miljoonan euron edestä. Hartwall valitsi kohteeksi Lastensairaala hankkeen, jolle seuraavan viiden vuoden aikana lahjoitetaan miljoona euroa. Vastuullinen kuluttaminen Haluamme edistää vastuullista kulutusta ja ehkäistä alkoholin väärinkäyttöä. Hartwallin nautivastuullisesti.fi-verkkosivusto ohjaa kuluttajia rikastuttamaan ruokakulttuuriaan myös oluen nauttimisen osalta. Hartwall on mukana Hammaspeikko-nimisessä yhteistyössä Lahden kaupungin suun terveydenhuollon kanssa, ja sen tarkoituksena on valistaa nuoria hammashoidon tärkeydestä. Hartwall toi markkinoille uuden matala-alkoholisen oluen (3,5 %) ja tarjoaa suurimman valikoiman tässä kategoriassa Suomessa. David Green -hanateknologia lanseerattiin yleiseen käyttöön. Kulutusta ohjataan näin 0,25-litran lasien käyttöön. Pyrimme markkinoimaan vastuullisesti. Hartwall vetäytyi isojen pakkauskokojen aggressiivisesta hintakilpailusta. Hartwall ei saanut huomautuksia Sosiaali- ja terveysasioiden lupa- ja valvontavirasto Valviralta vuoden 2012 aikana. Haluamme tarjota asiakkaillemme laajan tuotevalikoiman. Hartwall otti kantaa keskusteluun energiajuomien haittavaikutuksista lapsiin ja nuoriin muokkaamalla pakkauksiaan aikuisiin vetoavaan suuntaan. Hartwall ei markkinoi tuotteitaan koulujen läheisyydessä. Hartwall lanseerasi stevioliglykosideillä makeutettuja juomia vuonna 2011, ja tuotekehitys sekä lanseeraukset jatkuivat vuoden 2012 aikana.

8 Hartwall 7 Mitä sanoimme tekevämme 2012 Mitä teimme 2012 Kumppanuuksilla eteenpäin Etsimme aktiivisesti keinoja alkoholista johtuvien sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Hartwall tukee Suomen Vanhempainliiton vastuullisen vanhemmuuden kampanjaa ja kannustaa vanhempia puuttumaan nuorten alkoholinkäyttöön. Hartwall jatkoi Kännissä olet ääliö -kampanjan tukemista. Hartwall kustansi koululaisten kyydit Päihdeputki-tapahtumaan Lahdessa. Asennetta Kampanja Oy:n kanssa tehtävä pitkäaikainen päihdevalistusyhteistyö jatkui. Lasten ja nuorten säätiön kanssa sovittiin Myrsky-projektin aloittamisesta vuonna Projektin avulla rohkaistaan nuoria positiivisen minäkuvan luomiseen taiteen kautta.

9 Hartwall 8 Vähennämme Vihreä panimo Hartwallin tavoitteena on jatkuvasti kehittää ympäristövastuutaan. Lukuun ottamatta kierrätyskelvottoman jätteen määrälle asetettuja tavoitteita, suurin osa vuoden 2012 ympäristötavoitteista jäi saavuttamatta. Tämä johtuu tuotantomäärien pienenemisestä eli prosesseista tuli aiempaa tehottomampia. Tuotantomäärä Hartwallilla pieneni 12,8 % vuonna 2012 johtuen oluen tuotantomäärän pienenemisestä Lahden tehtaalla. Lisäksi vesipullojen tuotannon määrä Karijoella laski 4,8 %. Karijoen tehtaan tuotanto on verrattain pientä Lahden tuotantoyksikköön nähden. Minimoidakseen ympäristövaikutukset, Hartwall keskittyi 2012 IT-prosessiensa kehittämiseen. Hartwall esimerkiksi: Otti käyttöön virtuaalikokoustyökalun, joka vähentää matkustamisen tarvetta Hartwallin eri toimipisteiden välillä ja näin ollen pienentää hiilijalanjälkeä. Mittaamme vuosittain työkalun mahdollistamaa matkustamisen vähentymistä. Uudisti palvelimensa ja poisti käytöstä tarpeettomat palvelimet vuoden 2012 aikana. Vuotuinen energiankulutus on vähentynyt 940 kwh. Otti käyttöön sähköiset palkkakuitit, jotta paperin käyttö vähenisi. Hartwall ei saanut ympäristöön tai turvallisuuteen liittyviä valituksia vuoden 2012 aikana. Energiankulutus Hartwallin pitkäntähtäimen suunnitelma on käyttää uusiutuvia energiamuotoja ja vähentää energiankulutusta. Tavoitteenamme vuonna 2012 oli vähentää lämpöenergiankulutusta 54,6 MJ/hl:aan. Lämpöenergiankulutus kuitenkin nousi vuoden ,9 MJ/hl:sta 59,8 MJ/hl:aan vuonna Lämpöenergiankulutuksen kokonaismäärän nousu johtuu pääosin Lahden tehtaan lämpöenergiankulutuksen lisäyksestä. Tämä taas on seurausta kylmästä talvesta ja pienentyneestä tuotantomäärästä, mikä vähentää tuotannon tehokkuutta. Hartwallin sähkönkulutuksen tavoite vuonna 2012 oli 10,0 kwh/hl. Tavoitteeseen ei kuitenkaan päästy, koska sähkönkulutus nousi vuoden ,0 kwh/hl:sta 11,2 kwh/hl:aan vuonna Sähkönkulutuksen nousuun vaikutti myös tuotantomäärien pieneneminen. Hartwallin kokonaisenergiankulutus nousi vuoden ,8 MJ/hl:sta 161,0 MJ/hl:aan vuonna Näin ollen vuodelle 2012 asetettu tavoite 144,7 MJ/hl ei toteutunut. Kokonaisenergiankulutuksen kasvu johtui kylmästä talvesta ja pienentyneistä tuotantomääristä kaikilla Hartwallin tehtailla. Pienentyneet tuotantomäärät johtavat suurempaan energiankulutukseen. Sähkönkulutuksen kasvu on merkittävin syy Harwallin kasvaneeseen kokonaisenergiankulutukseen. CO 2 -päästöt Hartwallin tavoitteena oli 4,8 kg CO 2 /hl vuodelle Lahden tehtaan pienentyneen tuotantomäärän vuoksi tavoitteeseen ei päästy. Näin ollen suorien ja epäsuorien CO 2 -päästöjen määrä nousi 5,3 kg CO 2 /hl:aan (2011: 4,9 kg CO 2 /hl). Vedenkulutus Hartwallin tuotantoyksiköiden vedenkulutus nousi vuoden ,0 hl/hl:sta 3,1 hl/hl:aan vuonna 2012, minkä vuoksi vuodelle 2012 asetettua tavoitetta 2,8 hl/hl ei saavutettu. Kierrätyskelvottoman teollisuusjätteen määrä väheni 0,02 kg/hl:aan. Vedenkulutuksen kasvu johtuu puhdistustoimenpiteiden määrän kasvusta Lahden tehtaalla. Tämä taas on seurausta pienentyneestä tuotantovolyymista ja aiempaa pienemmistä tuotantoeristä. Orgaanisten jätevesien päästöt pintavesiin pysyivät 50 kg COD -tasolla vuonna Nämä päästöt tulevat Karijoen lähdeveden pullotustehtaalta eivätkä vaadi jatkotoimenpiteitä, sillä ne eivät vaikuta merkittävästi jäteveden laatuun. Lahden tehtaan tuotannossa syntyvien jätevesien käsittelystä vastaa kolmas osapuoli. Kierrätys Vaikka moni ympäristötavoite jäi saavuttamatta vuonna 2012, pystyimme kuitenkin vähentämään kierrätyskelvottoman teollisuusjätteen määrää tuotannossamme 0,02 kg/ hl:aan (2011: 0,04 kg/hl). Näin ollen 0,06 kg/hl -tavoite saavutettiin. Kierrätyskelvottoman jätteen määrän pienentyminen johtuu työntekijöiden aiempaa paremmasta valveutuneisuudesta kierrätysasioissa, mikä taas on seurausta kierrätykseen liittyvästä koulutuksesta. Vastuullista orgaanisen jätteen kierrätystä Hartwallin ja St1:n yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta 2009, jolloin bioetanolin Etanolix-valmistuslaitoksen rakentaminen Hartwallin Lahden tuotantolaitoksen yhteyteen aloitettiin. Hartwallin tuotannosta yli jäävä hiiva ja juomanvalmistuksen ylijäämänesteet kierrätetään St1:lle bioetanolin raaka-aineeksi, ja näin orgaanista jätettä voidaan hyödyntää kestävällä tavalla entistä tehokkaammin. Vuositasolla Lahden valmistuslaitoksen tuotantokapasiteetti on miljoona litraa etanolia, ja tästä määrästä noin kolmannes perustuu Hartwallilta saatuihin jäte-eriin. Kyseisellä etanolimäärällä on mahdollista korvata litraa bensiiniä, mikä puolestaan vastaa lähes miljoona kiloa fossiilisia hiilidioksidipäästöjä. Etanolix-prosessin käyttöönoton myötä Hartwallin jätevesikuormitus on pienentynyt, mikä näkyy konkreettisesti jäteveteen liittyvissä kustannuksissa. Myös yhteistyökumppanin St1:n ympäristövaikutukset ovat vähentyneet, sillä Hartwallilta saadut juomanvalmistuksen ylijäämänesteet ovat korvanneet puhtaan raakaveden käymisvaiheeseen liittyvissä prosesseissa. Jatkossa Etanolix-prosessin hiilidioksiditase pienenee Lahden tuotantoyksikössä entisestään, sillä käymisvaiheessa talteen otettu hiilidioksidi puhdistetaan Hartwall Lahden hiilidioksidin talteenottolaitoksessa. Tämän jälkeen puhdistettua hiilidioksidia voidaan uusiokäyttää juomien valmistuksessa. Hartwall on hyödyntänyt hiilidioksidin kierrätystä jo aiemmin omassa tuotannossaan. Tarkoituksena on laajentaa yhteistyötä koskemaan myös muiden Hartwallin tuotannossa syntyvien jätteiden käsittelyä.

10 Hartwall 9 Vähennämme Vihreä liiketoiminta Hartwall haluaa vastata ympäristöystävällisten tuotteiden ja pakkausten kasvavaan kysyntään. Tuotanto- ja toimitusketjumme hiilijalanjäljen mittaaminen on tärkeä tapa arvioida kehitystämme ympäristöasioissa. Tämän vuoksi panostamme erityisesti jakeluketjumme tehostamiseen ja kestävää kehitystä tukevaan tuotekehitykseen. Hiilidioksidipäästöjen pienentäminen edellyttää läheistä yhteistyötä alihankkijoiden, logististen kumppaneiden ja asiakkaidemme kanssa. Tehokkaat jakelukanavat Hartwall on tehostanut jo usean vuoden ajan tavarantoimitustaan, jotta CO 2 -päästöt saataisiin pienemmiksi. Toimitusreittimme olivat 2012 yhteensä 9,73 miljoonaa kilometriä (2011: 9,85 miljoonaa kilometriä). Suurin syy lyhentyneille reiteille oli tuotantomäärien pienentyminen ja jakelukanavien tehostaminen. Hartwall panosti myös muihin CO 2 -päästöjä pienentäviin toimenpiteisiin vuonna Kuljetusten polttoaineenkulutuksen seuranta ja sen kehittäminen on osa HEINEKENin Green Distribution -hanketta, johon Hartwallkin osallistuu. Hankkeen avulla pystymme mittaamaan kuljetuskalustomme hiilijalanjäljen hehtolitroina ja tonneina. Vuonna 2012 päästöt kasvoivat hehtolitroina 0,2 CO 2 e/hl, kun taas kokonaispäästöt pienenivät 472 CO 2 e-tonniin. Ympäristöystävällisyys pakkausten elinkaaressa Yksi tärkeä tapa pienentää toimintojemme ympäristövaikutuksia on kehittää pakkauksiamme. Paransimme pakkaustemme ympäristöystävällisyyttä vuonna 2011 harmonisoimalla osan 1,5-litran muovipul- loista. Tämä parantaa pullojen operatiivista tehokkuutta. Pullojen käyttö laajeni 2012, ja tämän vuoksi muovinkulutuksemme väheni 82,5 tonnia (2011: 80 tonnia). Hartwall lanseeraa 2013 uuden Novelle Spin -pullon, joka on edeltäjäänsä paljon kevyempi. Näin ollen myös hiilijalanjälki pienenee 11 %. Jotta tuotekehittely synnyttäisi yhä lisää ympäristöystävällisiä tuloksia, asiantuntijatiimimme kokoontuvat säännöllisin väliajoin arvioimaan ja edistämään suunnitteluprojekteja. Vuonna 2012 oli vireillä noin 50 projektia, suunnilleen sama määrä kuin Hartwall toi markkinoille uudistetut Dolly -pakkaukset 2012, jotka ovat suosituimpia vähittäismyyntipakkauksia. Näiden ansiosta pakkaustarve väheni vuonna 2012, mikä toi toimintaamme kustannus- ja materiaalitehokkuutta. Hartwall hankkii vuonna 2012 Hämeenlinnaan avatusta tehtaasta valtaosan käyttämistään tölkeistä. Tehtaassa valmistetaan yleisimpiä, 0,33 ja 0,5 litran tölkkejä. Uuden tehtaan ansiosta suurin osa Hartwallin tölkeistä tuotetaan nyt Suomessa sen sijaan, että ne tuotaisiin Puolasta. Ekologinen jäähdytys HEINEKEN oli ensimmäisiä panimoalan yrityksiä, joka otti käyttöön maailmanlaajuisesti ympäristöystävälliset jääkaapit. Vuonna 2011 konsernin uudet jääkaapit täyttivät yhden tai useamman ympäristövaatimuksen ja säästivät käytössä 30 % energiaa. Tavoitteena on päästä 35 % energiasäästöihin ja pienentää samalla hiilijalanjälkeä. Vuosittain Hartwall vaihtaa noin jääkaappia ympäristöystävällisiin malleihin. Vuoden 2012 aikana toimme vahvasti markkinoille David Green -hanoja, maailman ensimmäistä vihreää hanateknologiaa edustavia oluthanoja. David-hanat kuluttavat 75 % vähemmän energiaa kuin perinteinen hanateknologia. Lanseeraus alkoi 2012 alussa, ja tällä hetkellä käytössä on noin 500 David-hanaa. Vuoden 2012 aikana aloitimme valmistelut myös vanhojen jäähdytysjärjestelmien korvaamiseksi. Vastuullisuutta myös alihankkijoille asettamamme eettisen koodin kautta HEINEKEN on sitoutunut kantamaan vastuuta yhteiskunnasta globaalin toimintansa kautta. Konserni edellyttää alihankkijoiltaan ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutuneisuutta samoihin arvoihin myös omassa liiketoiminnassaan. Myös Hartwall edellyttää alihankkijoidensa allekirjoittavan eettisen koodin noudattamista koskevan sopimuksen (Supplier Code), jonka avulla taataan niin ympäristön kuin ihmistenkin turvallisuus ja oikeudet. Vuoden 2012 lopussa Hartwallin yhteistyökumppaneista 85 % oli allekirjoittanut sopimuksen LIFE-CYCLE ASSESSMENTS % CONDUCTED ON PACKAGING tölkeistä tuotetaan suomessa. Lapin Kulta Luomu vaihtoehto joka on tullut jäädäkseen Luomutuotanto ja sen mukanaan tuomat uudet tuotteet kiinnostavat yhä useampaa suomalaista. Aitous ja luonnonläheisyys ovat keskeisiä lähtökohtia Hartwallin Lapin Kulta -oluelle, ja tuoteperheeseen on kuulunut luomutuotteita jo parin vuoden ajan. Kahtena talvena Hartwall on valmistanut yhteistyössä pienpanimo Teerenpelin kanssa erikoiserän Lapin Kulta Tuisku -luomuolutta, ja viime vuonna lanseerattiin Lapin Kulta Luomu Jouluolut. Vuonna 2012 Hartwall toi markkinoille luomuoluen, Lapin Kulta Luomu Lagerin, joka on tullut oluthyllyihin jäädäkseen. Lapin Kulta Luomu on luonnon parhaista raaka-aineista valmistettu lager, jonka puhdas maku syntyy suomalaisesta luomuohrasta. Tähän asti kotimaisen luomumallasohran saatavuus on ollut hyvin rajallista, mutta Lapin Kulta Luomun myötä Hartwall on osaltaan sitoutunut tukemaan suomalaisen luomuohran viljelyä. Tähän asti luomuoluet ovat olleet yleensä erikoisoluita tai pienempiä kausituotteita. Voikin sanoa, että nyt esittelemämme Lapin Kulta Luomu on ensimmäinen suuri suomalainen luomuolut, kertoo tuotepäällikkö Pekko Koski.

11 Hartwall 10 Vahvistamme Työntekijät mukaan Hartwall haluaa keskittyä työntekijöidensä hyvinvointiin ja turvallisuuteen kokonaisvaltaisesti. Mielestämme johtamistaitojen kehittäminen, työntekijöiden ja yhteistyökumppaneidemme turvallisuus sekä henkilöstömme henkinen hyvinvointi ovat avaimia entistä parempaan työhyvinvointiin. Näiden osa-alueiden eteen tehty työ on tuottanut tulosta vuonna Johtamistaitojen kehittäminen Hartwallin tärkeimpiä työhyvinvoinnin osa-alueita on esimiestyön kehittäminen. Näin ollen lanseerasimme 2012 kaksivuotisen johtamisvalmennuksen, joka on parhaillaan käynnissä. Ohjelmaan osallistuu arviolta 100 esimiesasemassa olevaa henkilöä ja yrityksemme asiantuntijaa. Hartwall on ottanut käyttöön myös 360-palautetyökalun. Työkalun avulla kollegoiden, ylemmän johdon ja alaisten on helppo antaa palautetta esimiesasemassa oleville. Palautetta käydään yhdessä läpi valmennusryhmän kanssa ja jokainen voi tämän jälkeen kehittää parannusta vaativia osa-alueita esimiestyössään. Nämä kehitystavoitteet ovat sidoksissa myös henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin. Vuoden 2012 aikana Hartwall panosti myös esimiespäivien kehittämiseen osana johtamiskoulutusta. Johtamispäivillä käydään läpi henkilöstöjohtamisen ja -työn prosesseja esimiesten näkökulmasta, minkä tavoitteena on valmentaa esimiehiä ja samalla tarjota heille mahdollisuus verkottumiseen. Hartwall tarjoaa esimiehille myös viestintään liittyvää koulutusta ja ryhmäkoulutustilaisuuksia. Olemme myös määritelleet ja lanseeranneet kuusi johtamiskompetenssia marraskuussa Vuonna 2013 Hartwall luo esimiehilleen henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat, jossa jokainen esimiesasemassa oleva saa yhden näihin kompetensseihin liittyvän tavoitteen toteutettavakseen. Johtamisen kehittämiseksi lanseeratut toimenpiteet ovat parantaneet työntekijöiden tyytyväisyyttä esimiestyöhön. Vuoden 2012 työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti oli 92 % (2011: 80 %), ja kyselyyn vastanneet olivat aiempaa tyytyväisempiä esimiestyöhön. Johtajuutta mitataan yhdeksällä eri osa-alueella. Vuonna 2012 Hartwall osallistui mainetutkimukseen, jossa yrityksen mainetta mitattiin seitsemään osa-alueeseen jakautuvilla kysymyksillä. Haastattelut kohdistettiin tärkeimmille sidosryhmille, ja tulokset osoittivat maineemme parantuneen vuoteen 2011 verrattuna. Käymme vastaukset tarkasti läpi, jotta voimme hyödyntää tuloksia toimintamme kehittämisessä. Vuonna 2012 lanseerasimme Hartwallin arvot, jotka auttavat meitä vahvistamaan organisaatiokulttuuriamme ja saavuttamaan itsellemme asettamamme tavoitteet. Työtyytyväisyyskyselyn mukaan jo 87 % työntekijöistämme tuntee nämä arvot. Suorituksen ja osaamisen johtaminen Panostimme 2012 erityisesti toimihenkilöidemme suorituksen ja osaamisen johtamiseen. Tämä näkyy muun muassa toimihenkilöiden henkilökohtaisina kehityssuunnitelmina, jotka ovat sidoksissa palkkakehitykseen. Työturvallisuus Työturvallisuus on työntekijöidemme hyvinvoinnin perusta. Vuoden 2012 aikana työtapaturmat pysyivät samalla tasolla kuin Onnettomuuksien vakavuusaste laski huomattavasti, ja tapaturmataajuus putosi 507 onnettomuudesta johtuneesta poissaolopäivästä 197 päivään. Tapaturmataajuus kasvoi hieman 3,7 (2011: 3,6) tapaukseen per 100 työntekijää. Työntekijöidensä turvallisuuden lisäksi Hartwall haluaa panostaa myös alihankkijoidensa turvallisuuteen. Vuonna 2012 raportoitiin kolme alihankkijoiden turvallisuuteen liittynyttä työtapaturmaa Lahdessa. Onnettomuuksien määrä oli näin ollen sama kuin Lievempiä tapaturmia tapahtui vain yksi vuonna 2012, mikä on yksi vähemmän kuin vuonna Hartwall jatkaa työtään alihankkijoiden turvallisuuden takaamiseksi myös tulevaisuudessa. Työhyvinvointi Vuonna 2011 Hartwall toteutti laajan työhyvinvointikyselyn kaikissa toimipisteissään. Tulosten pohjalta jokainen työntekijä sai tarkan analyysin elämäntavoistaan, terveydestään, työturvallisuudestaan sekä henkisestä hyvinvoinnistaan. Henkilökohtaisen palautteen lisäksi tutkimus antoi tärkeää tietoa Hartwallin työhyvinvoinnista yleisesti, ja tulosten avulla voimme analysoida tarpeellisia kehityskohteita. Olemme myös tarjonneet henkilökohtaista valmennusta työhyvinvoinnin parantamiseksi. Hartwallin työntekijöiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi on alansa parhaimmistoa. Vuoden 2008 jälkeen Hartwallin poissaoloista ja onnettomuuksiin liittyvistä vakuutusmaksuista aiheutuvat kulut ovat laskeneet entisestään ja ovat tällä hetkellä keskimääräistä alhaisempia alan muihin toimijoihin verrattaessa. 87 % Hartwallin työntekijöistä tuntee yrityksen arvot.

12 Hartwall 11 Vahvistamme Hartwall välittää Hartwall pyrkii olemaan kelpo yrityskansalainen veronmaksun ja suoran sekä epäsuoran työllistämisen kautta. Tuemme myös paikallistuotantoa niin raaka-ainehankinnoissa kuin pakkausmateriaaleissa. Lisäksi investoimme yhteiskunnallisesti merkittäviin hankkeisiin, joiden avulla voimme olla osana yhteiskuntamme kehitystä. Vuonna 2012 Hartwall osallistui Vanhempainliiton Kotirintamakampanjaan sekä oli mukana Lahden hammashoidon tukemisessa. Lisäksi lähdimme mukaan Lastensairaala hankkeeseen. Vastuullinen yrityskansalaisuus takaa liiketoimintamme jatkuvuuden tulevaisuudessa. Pekka Lindroos Johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet Hartwall osana yhteiskuntaa Taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida monella tapaa. Hartwall maksoi veroja 318,0 miljoonaa euroa vuonna 2012 (2010: 335,0 miljoonaa) ja 11,5 miljoonaa euroa ennakkoveroa sekä kierrätysmaksuja 7,8 miljoonaa euroa. Vaikutamme yhteiskuntaan myös laajemmin työntekijöidemme maksamien verojen kautta. Vuonna 2012 yrityksen palveluksessa oli keskimäärin 862 työntekijää. Panimoteollisuus työllistää epäsuorasti työntekijää Panimoliiton tietojen mukaan panimoala työllisti henkeä Suomessa vuonna 2012 ja epäsuorasti työllistettyjä arvioidaan olevan suomalaista. Tämän perusteella Hartwall työllistää suoraan ja alihankintaketjun kautta noin henkeä. Mallas tulee aina Suomesta Hartwall pyrkii ostamaan raaka-aineensa aina paikallisilta toimijoilta, jos vain mahdollista. Vuonna 2012 hankimme maltaan, sokerin ja monia muita raaka-aineita sekä pakkausmateriaaleja, kuten muovikorkkeja, suomalaisilta toimijoilta. Näiden hankintojen kokonaisarvo oli 31,6 miljoonaa euroa, josta raaka-aineiden määrä oli 13,9 miljoonaa euroa. Suurimmat paikalliset hankinnat koostuvat maltaasta ja sokerista. Hartwallin yhteiskuntavastuuhankkeet Tavoitteenamme on sijoittaa 1 % tuotoistamme yhteiskuntaa tukeviin hankkeisiin. Vuonna 2012 otimme askeleen tavoitetta kohti, sillä Hartwall aloitti yhteistyön Lastensairaala hankkeessa Helsingissä. Hartwall lahjoittaa euroa Lastensairaala hankkeeseen suomalaista työllistyy suoraan tai välillisesti Hartwallin kautta. Hartwall on mukana Lastensairaala talkoissa Vuonna 2012 Hartwall lähti Uuden Lastensairaalan ensimmäiseksi tukijaksi huomattavalla panoksella. Lahjoitussumma on yhteensä miljoona euroa, ja samalla Hartwall on sitoutunut tukemaan hanketta sairaalan valmistumiseen vuonna 2017 saakka. Kyseessä on yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti tärkeä hanke, ja paikallisyhteisön vastuullisena jäsenenä Hartwall haluaa olla näissä talkoissa mukana. Uusi Lastensairaala tukiyhdistys perustettiin, jotta Suomeen saataisiin uusi, kaikkia maamme lapsia palveleva erikoissairaanhoidon huippuyksikkö. Tämänhetkiset Lastenklinikan tilat ovat riittämättömät ja niiden kunto ei ole vaaditulla tasolla. Uuden sairaalan kokonaiskustannusten on arveltu olevan 160 miljoonaa euroa, ja tästä 30 miljoonaa kerätään yksityisiltä tahoilta. Varainhankinnan kannalta erityisesti ensimmäiset vuodet ovat merkittäviä, ja sitoutuessaan hankkeeseen jo alkuvaiheessa, Hartwall toimii suunnannäyttäjänä muille yrityksille ja koko yhteiskunnallemme. Hartwallin lähteminen mukaan projektiin merkitsee paitsi suurta rahallista tukea, myös uskottavuutta koko hankkeelle. Olemme saaneet Uudelle Lastensairaalalle hyvän alun, ja suuren yrityksen ollessa ensimmäinen tukijamme, se haastaa myös muut yritykset mukaan tekemään hyvää, kertoo Tukiyhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja Anne Berner.

13 Hartwall 12 Vahvistamme Vastuullinen kuluttaminen Alkoholijuomien valmistajana Hartwall on sitoutunut tukemaan vastuullista kuluttamista ja ehkäisemään alkoholin väärinkäyttöä niin oman toimintansa kuin kumppanuuksiensa kautta. Hartwall on luonnollisesti myös päihteetön työpaikka. Kohtuullista kulutusta Heinekenin olut on esimerkki ensimmäisistä vastuullisen kuluttamisen kampanjoista. Lisäksi Nauti vastuullisesti -logo on integroitu Suomessa myytäviin HEINEKENin tuotteisiin. Vastuullisuusviesti on otettu käyttöön myös Hartwallin alkoholijuomissa. Nauti vastuullisesti -viesti nähtiin suomeksi ensimmäistä kertaa jääkiekon Karjala-turnauksessa marraskuussa Vastuullisuus Hartwallilla näkyy oluen yhteydessä palvelun tärkeytenä sekä laadun eikä määrän korostamisena. Jotta viesti leviäisi entistä paremmin, Hartwall lanseerasi 2012 nautivastuullisesti.fisivuston. Sivusto tarjoaa tietoa Hartwallin tuotteista, juoman ja ruoan yhdistämisestä sekä Hartwallin ympäristön eteen tekemästä työstä. Haluamme edistää vastuullista juomakulttuuria sivuston avulla. Hartwall on myös mukana Panimoliiton kohtuullisesti.fi-sivuston kehittämisessä. Vuoden 2012 aikana Hartwall on vastannut matala-alkoholisten juomien kysynnän kasvuun. Tästä johtuen lanseerasimme 3,5 prosenttia alkoholia sisältävän oluen, ja tulemme jatkamaan matala-alkoholisten juomien tuotekehittelyä. Vuonna 2013 lanseeraamme matala-alkoholisia, stevioliglykosideilla makeutettuja juomia. Vuonna 2012 Hartwall lanseerasi ravintolakäyttöön uudet David-hanat, jotka edustavat teknologiallaan kestävää kehitystä. Hanat tuovat huomattavia energiasäästöjä perinteisiin hanoihin verrattuna. David-hanat ohjaavat kulutusta myös pienempiin lasikokoihin suosien 0,25-litran laseja 0,5-litran tuopin sijaan. Haluamme painottaa palvelun ja laadun merkitystä määrän sijaan. Olemme laskeneet pienten pakkausten, kuten 6-packien, hintaa ja vetäytyneet suurten kokojen salkkukaupasta. Pienet pakkaukset ovat suosituimpia kuluttajien keskuudessa. Lyhyellä aikavälillä olemme Haluamme viestiä matala-alkoholisilla juomilla laadun merkitystä määrän sijaan. Nautivastuullisesti.fi -sivusto ohjaa kuluttajia rikkaamman ruokakulttuurin pariin ja edistää positiivista olutkulttuuria. Sivuston viestit tulevat esille myös muussa Hartwallin markkinoinnissa ja pakkauksissa. Valentina Costanza Hanaoluen laatupäällikkö kärsineet myyntimäärien pienenemisestä, mutta uskomme että pidemmän ajan kuluessa tämä oli oikea ratkaisu tulevaisuuden myynnin takaamiseksi. Niin asiakkaiden palaute kuin myyntimäärätkin puhuvat puolestaan. Kuluttajat haluavat jatkuvasti yhä enemmän tuotteita, joissa yhdistyvät luomuraakaaineet ja kevyt maku. Keskitymme myös stevioliglykosideilla makeutettujen tuotteiden kehittelyyn vuoden 2013 aikana, toteaa markkinointijohtaja Ann-Mari Hämäläinen. Vastuullinen markkinointi ja laaja tuotevalikoima Hartwallin tuotteiden markkinointitoimenpiteet käyvät läpi tarkan seulan, joka perustuu HEINEKENin vastuullisen viestinnän tavoitteisiin. Hartwall ei saanut huomautuksia Valviralta vuoden 2012 aikana. Panimoliitto uudisti itseohjautuvaan säätelyyn kannustavan ohjeistuksensa keväällä Ohjeistuksen mukaan alkoholin TV-mainonta tarkastetaan aina ennen yleisölle näyttämistä. Keskustelu lasten ja nuorten energiajuomien kulutuksesta kiihtyi vuonna Muun muassa Vanhempainliitto esitti 16-vuoden ikärajaa energiajuomien ostamisen edellytykseksi. Hartwall on samaa mieltä siitä, että lasten ei tulisi nauttia energiajuomia, ja tämän vuoksi muokkasimme pakkauksiamme aikuisiin vetoavaan suuntaan. Samalla kuitenkin myös aikuisten tulisi muistaa kohtuullisuus energiajuomien käytössä. Hartwall ei myöskään markkinoi tuotteitaan koulujen läheisyydessä. Hartwall on mukana Hammaspeikko-nimisessä yhteistyössä Lahden kaupungin suun terveydenhuollon kanssa. Kyseessä on innovatiivinen ja ennakkoluuloton hanke jossa nuoret pyritään saamaan paremmin hammashuollon piiriin valistamalla heitä hampaidenhoidon tärkeydestä. Hartwall esitteli ensimmäisinä EU:ssa stevioliglykosideilla makeutetut juomat EU:n hyväksyttyä makeuttajan. Vuonna 2012 jatkoimme stevioliglykosideilla makeutettujen juomien tuotekehittelyä. David-hanat tukevat laadukkaampaa ja vastuullisempaa anniskelua Hartwallin markkinoille tuomat David-hanat vastaavat paitsi oluen laatuun liittyviin vaatimuksiin, myös vastuulliselle alkoholinkäytölle asetettuihin odotuksiin. Hanoissa käytetty teknologia mahdollistaa hanaoluen korkean laadun jatkuvan ylläpitämisen: hanalinjastoja ei tarvitse pestä eikä puhdistaa erikseen, ja lisäksi oluen lämpötila on aina optimaalinen. Samalla konseptiin kuuluva 0,25-litran lasi edistää vastuullisuudesta kumpuavaa laatu ennen määrää -ajattelua. David-hanoja on tällä hetkellä käytössä hieman yli 500, ja tavoitteena on kaksinkertaistaa niiden lukumäärä vuoden 2014 loppuun mennessä. Asiakkailta ja ravintoloitsijoilta saatu palaute on ollut yksinomaan positiivista, ja myös David-hanojen ympäristövaikutukset ovat myönteisiä: hanat ovat energiatehokkuudeltaan edistyksellisiä, sillä ne kuluttavat kolmanneksen vähemmän energiaa kuin tavalliset hanat. Lisäksi huoltokäyntien määrä vähenee. Vuoden 2013 aikana tavoitteena on kasvattaa David-hanoista lasketun oluen myyntiä litroissa 92 prosentilla.

14 Hartwall 13 Vaikutamme Kumppanuuksilla eteenpäin Hartwall on sitoutunut ratkomaan alkoholin väärinkäytön yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia. Hyvä yrityskansalaisuus edellyttää avun tarpeessa olevien nuorten huomiointia. Vanhempainliiton kanssa tehty yhteistyö edistää vastuullista juomakulttuuria ja kannustaa vanhempia puuttumaan nuorten alkoholinkäyttöön. Jatkuva yhteistyö sidosryhmien kanssa on ainut tapa tukea jo alkanutta juomakulttuurin kehittymistä vastuullisemmaksi. Pekka Lindroos Johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet Hartwallilla uskotaan valistukseen Yhteistyö paitsi nuorten myös heidän vanhempiensa kanssa on keskeisessä roolissa alkoholinkäyttöön liittyvien riskien minimoimiseksi ja niistä valistamiseksi. Hartwall on omalta osaltaan tukemassa kahta erilaista kampanjaa, jotka molemmat tähtäävät paremman alkoholikulttuurin saavuttamiseen omista näkökulmistaan. Hartwall osallistuu Vanhempainliiton ulkomainoskampanjaan, jonka tavoitteena on tukea vanhempien kasvatusvastuuta nuorten alkoholinkäytön ehkäisemisessä. Hartwall on ensimmäistä kertaa mukana tällaisessa yhteistyössä: yhteinen huoli lapsista ja nuorista on saanut nämä kaksi hyvin erilaista toimijaa samalle puolelle pöytää. Myös Vanhempainliitolle sopii, että kumppanina on panimoalan yritys. Vastuu nuortemme tulevaisuudesta on yhteinen. Hartwall on mukana myös nuorille suunnatussa Päihdeputki-tapahtumassa, jossa lahtelaisille kuudesluokkalaisille annetaan toiminnallista päihdekasvatusta. Päihdeputkeen osallistuu tänä vuonna 42 kuudetta luokkaa 18:sta eri alakoulusta. Hartwall kustantaa luokkien kuljetukset tapahtumaan, ja näin jokaisella kaupungin kuudesluokkalaisella on mahdollisuus päästä mukaan. Oppituntien aikana järjestettävä päihdekasvatustapahtuma koostuu erillisistä osioista, joiden teemoina ovat muun muassa energiajuomat, tupakka, alkoholi ja huumeet. Teemoja lähestytään fiktiivisten päiväkirjojen tarinoiden kautta. Alkoholijuomat on suunnattu aikuisille, ja tarvitsemme vanhempien apua niiden kulutuksen valvomiseksi. Vanhempainliiton aloitteesta lanseerattu kampanja herättää ajatuksia, joita myös Hartwall haluaa toiminnallaan tukea. Yhdessä Panimoliiton muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Hartwall lanseerasi Kännissä olet ääliö -kampanjan jo vuonna 2007, joka herätettiin henkiin uudelleen vuonna Huhtikuussa lanseeratut Kohtuullisesti.fi- verkkosivut jatkavat kampanjan ajatusta. Panimoliiton jäsenenä Hartwall haluaa osallistua sivuston kehittämiseen. Vuonna 2012 Hartwall jatkoi vuotta aiemmin menestyksekkäästi alkanutta yhteistyötä Asennetta-Kampanja Oy:n kanssa. Kampanja tavoitti vuoden aikana nuorta, ja saatu palaute osoitti alkoholivalistukselle olevan runsaasti kysyntää. Haluamme jatkaa ennaltaehkäisevää työtä alkoholin väärinkäytön vähentämiseksi myös Nuorten syrjäytyminen on tämän päivän polttavia puheenaiheita. Hartwall osallistui Suomen lasten ja nuorten säätiön lanseeraamaan Myrsky-projektiin, joka on suunnattu vuotiaiden terveen itsetunnon kehittämiseen. Projektissa nuoret hakevat positiivista minäkuvaa taiteen kautta. Projekti käynnistetään virallisesti kesällä 2013, ja Hartwallin kolmivuotinen sopimus liiton kanssa mahdollistaa vastaavat projektit myös jatkossa. Myrsky-projektilla syrjäytymistä vastaan Hartwall on ensimmäistä kertaa mukana Suomen lasten ja nuorten säätiön alaisessa Myrsky-hankkeessa, jonka kantavana teemana on taistelu nuorten syrjäytymistä vastaan. Hankkeen myötä vuotiaita nuoria autetaan saamaan elämän syrjästä kiinni. Tavoitteena on tukea nuoria taiteen kautta oman itsetuntonsa kasvattamisessa ja identiteettinsä kehittämisessä sekä tarjota kokemuksia aikuisten arvostuksesta. Myrsky-projekteja on lukuisia ympäri Suomen. Projekti, jossa Hartwall on mukana, käynnistyy kunnolla alkukesästä 2013, ja kotimainen tunnettu tuotemerkki Jaffa on siinä keskeisessä roolissa. Ympäri Suomea saapuvat nuoret tulevat suunnittelemaan alan ammattilaisen ohjauksella julisteita, jotka kuvastavat Jaffaa ja Jaffan iloa. Projektin kummisetänä toimii taiteilija Erik Bruun. Nuorten taiteilijoiden teoksille tullaan järjestämään pienimuotoinen näyttely, jonka jälkeen julisteet luovutetaan Linnanmäen huvipuistoon. Siellä ne tulevat olemaan näkyvillä lähivuosina. Valittuja julisteita on myös mahdollista käyttää Hartwallin omassa kampanjoinnissa. Myrsky-projektin myötä nuoret saavat töilleen runsaasti näkyvyyttä ja arvostusta, mikä vaikuttaa myönteisesti heidän onnistumisen kokemuksiinsa. Merkittävänä suomalaisena yrityksenä ja yhteiskuntamme jäsenenä Hartwall haluaa kantaa vastuuta apua tarvitsevista nuorista. Myrsky-hankkeen kanssa tehty sopimus on kolmevuotinen, ja näin projekteja tullaan järjestämään tulevina myös vuosina.

15 Hartwall 14 Liite Katsaus Hartwallin toiminnan ympäristövaikutuksiin Toiminnan tunnusluvut Yksikkö Tuotantovolyymi khl 2 842, , ,6 Lämpöenergia GJ , , ,3 Sähkö MWh CO 2 -päästö (suora) tonnia CO 2 -päästö (epäsuora) tonnia NH 3 käytössä kg NH 3 -hävikki kg 0,00 0,00 0,00 HC-pohjaiset jäähdytysaineet käytössä kg HC-pohjaiset jäähdytysaineet hävikki kg 8,5 25,0 3,0 kg R11 ekvivalentti 0,00 0,00 0,00 kt CO 2 ekvivalentti , , ,0 Haloneja käytössä kg 0,00 0,00 0,00 Veden kulutus m , , ,0 Jäteveden määrä m , , ,8 Jäteveden orgaanien kuorma ennen käsittelyä (COD) tonnia COD Sivutuotteet, pakkaus- ja teollisuusjätteet yhteensä tonnia Kaatopaikkajäte tonnia Ongelmajätteiden määrä tonnia 9,23 2,33 1,42 Kierrättämättömien ongelmajätteiden määrä tonnia 4,12 0,00 0,00

16 Petra Gräsbeck Head of Communications Puh gsm Pekka Lindroos Johtaja, lakiasiat ja yhteiskuntasuhteet Puh Oy Hartwall Ab PL Helsinki Puh Faksi Tutustu HEINEKENin Vastuullisuusraporttiin 2012 osoitteessa:

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos

Arla ja Luomu. Nnenna Liljeroos Arla ja Luomu Nnenna Liljeroos 24-11-2014 Arla on kansainvälinen ja paikallinen meijerialan suunnannäyttäjä. Kannustamme ihmisiä ympäri maailman elämään terveellisesti tarjoamalla ravitsevia ja turvallisia

Lisätiedot

PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja

PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja PRAMIA OY Vastuullinen alkoholijuomien valmistaja PRAMIA YRITYS Olemme toimineet vuodesta 1990 lähtien Suomessa Pramia Oy Ruotsissa Pramia AB Norjassa Pramia As Olemme perheomisteinen yritys PRAMIAN TARINA

Lisätiedot

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset

Taloudellisen vastuun tavoitteet ja tulokset KESKEISIÄ TAVOITTEITA JA TULOKSIA 07.10.2016 Esittelemme tällä sivulla keskeisiä taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun tavoitteita ja tuloksia. Lisää vastuullisuustyömme tuloksia

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007

Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 Ympäristö ja turvallisuus: päämäärät ja tavoitteet 2006-2008; toteumat 2006, 2007 TUOTTEET JA PAKKAUKSET : - liuottimien käyttö liima-, lakka- ja pesuainevalmistuksessa pienemmäksi - M1-luokiteltujen tuotteiden

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 4 Sosiaalista vastuuta Suomessa vuodesta 1836. Haluamme olla vastuullisin panimoalan yritys. 5 Vastuullisuus Hartwallilla

Sisällysluettelo. 4 Sosiaalista vastuuta Suomessa vuodesta 1836. Haluamme olla vastuullisin panimoalan yritys. 5 Vastuullisuus Hartwallilla VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 HARTWALL VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 Hartwall ensimmäisenä tukemaan Lastensairaalaa 1 000 000 eurolla TAMMI-HELMIKUU Hartwall tukee Vanhempainliiton kampanjaa alaikäisten alkoholinkäyttöä

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE

OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE YOU DRINK WE CARE OMISTAUTUNUT YMPÄRISTÖLLE Vesi on yksi planeettamme kallisarvoisimmista luonnonvaroista ja sen ollessa yrityksemme päätuote, tiedostamme kuinka tärkeää sen suojeleminen on. Valitsemalla

Lisätiedot

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1

Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Yritysvastuu sosiaalialalla 30.10.2013 AN 1 Sosiaalialan yritysvastuu tarkoittaa yrityksen vastuuta omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan toimia, jotka hyödyttävät työntekijöitä ja muita yrityksen

Lisätiedot

Ympäristö ja turvallisuus

Ympäristö ja turvallisuus CARGOTEC VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 / Ympäristö ja turvallisuus 1 Ympäristö ja turvallisuus Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut raportoidaan vuosittain samalta ajanjaksolta kuin talousluvut.

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

Kansalainen Sinebrychoff 2015

Kansalainen Sinebrychoff 2015 Kansalainen Sinebrychoff 2015 Yritysvastuu Sinebrychoffilla Sinebrychoffin yritysvastuun periaatteet ja tämä esitys - kattavat kuusi aihealuetta: 1 Liiketoiminnan eettisyys 2 Vastuu henkilöstöstä 3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen

Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig. Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen Vastuullisuus ei ole makuasia - Paulig Inspectan asiakastilaisuus 02092014 /Leena Miettinen 2014 PAULIG GROUP 2014 PAULIG GROUP Niin Pauligin perhe kuin yrityskin ovat läpi historiansa olleet maailmalla

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company

Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Eden Springs on nyt hiilineutraali ja sertifioitu CarbonNeutral company Ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi Eden Springs, Suomen johtava yritysten juomavesiratkaisujen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015

YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU ENERGIATEHOKKUUS. Vastuullisuus / Vastuullisuus HKScanissa / Ympäristö HKSCAN VUOSIKERTOMUS 2015 YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖVASTUU Vastuu ympäristöstä on tärkeää HKScanille ja sen sidosryhmille. Sidosryhmien odotukset sekä kiristyvät määräykset edellyttävät ympäristöasioiden jatkuvaa kehittämistä. Konsernimme

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI

HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI HIILIJALANJÄLKI- RAPORTTI Hotelli Lasaretti 2013 21.2.2014 HIILIJALANJÄLJEN LASKENTA Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Riina Antikainen, Maija Mattinen, Marja Salo Suomen ympäristökeskus (SYKE) 18.12.2013 Kuva: Mauri Mahlamäki Muut kuvat: Sitran resurssiviisaus

Lisätiedot

Vastuullisuusraportti 2013

Vastuullisuusraportti 2013 Vastuullisuusraportti 2013 Global Compact -ohjelma YK:n perustama ja johtama yritysten vastuullisuusohjelma Global Compact on toiminut vuodesta 2000 lähtien. Se perustettiin sitouttamaan kansainvälisesti

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

uusia päämääriä Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Rio+20 Lisää tähän ja otsikko kestävä kehitys tuloksia ja uusia päämääriä Johtaja, EK Säteilevät Naiset seminaari Rion ympäristö- ja kehityskonferenssi 1992 Suurten lukujen tapahtuma 180 valtiota, 120

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 23.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 23.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa

Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Ympäristövastuu Ruukin teräspaalutuotteissa Minna Salmi Ruukin Teräspaalupäivä 26.1.2012 Ympäristövastuu terästuotannosta teräspaalutuotteisiin Luotettava paalun valmistusketju RR- ja RD-paalujen edut

Lisätiedot

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge

Pakkauksen. rooli. SUOMEN PAKKAUSYHDISTYS RY Roger Bagge Pakkauksen rooli Yhteenveto» Hyvä pakkaus täyttää perustehtävänsä: suojaa ja informoi» Tuotteen valmistuksen ympäristökuorma on moninkertainen pakkaukseen verrattuna» Käytetty pakkaus voidaan kierrättää»

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2013

1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2013 1 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 213 25.4.214 2 (9) Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 213 Tämä raportti on osa Cargotecin kestävän kehityksen raportointia. Raportti

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Aina vihreä ja tuore 30 vuotta kattokasvihuoneviljelyä

Aina vihreä ja tuore 30 vuotta kattokasvihuoneviljelyä Vastuullinen Famifarm Vastuullisuutemme on hyvin käytännönläheistä toimintaa, ja se perustuu pohjimmiltaan yrityksemme arvoihin ja tavoitteisiin sekä niiden saavuttamiseen. Haluamme tämän julkaisun kautta

Lisätiedot

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta

Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa kalalle yhteenveto syksyn 2016 työpajasta Miten lisää arvoa? Kuinka saada lisää arvoa kalalle ja kalan kasvattajalle? Osallistujat ohjattiin ideoimaan keinoja kalan ja kalankasvattajien

Lisätiedot

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET

MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET MATERIAALITEHOKKUUS JA JÄTTEET Materiaalitehokkuus ja jätteenhallinta kattavat eläinraaka-aineen kaikkien osien hyödyntämisen, pakkausmateriaalien käytön pienentämisen sekä tuotantohävikin ja ruokajätteen

Lisätiedot

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön

Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazer-konserni sitoutuu vastuullisen palmuöljyn käyttöön Fazerin tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä hankimme ainoastaan RSPO-sertifioitua, entistä paremmin jäljitettävää palmuöljyä. Tämä tarkoittaa

Lisätiedot

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala

Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä. 27.3.2015 Jokke Eljala Tiivistelmä ostamisesta ja Suomalaisen Työn Liiton merkeistä 27.3.2015 Jokke Eljala Esityksen sisältö 1. Tutkimuksen tausta ja keskeisimmät löydökset 2. Mitä tuotteissa ja palveluissa arvostetaan ja ollaanko

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

TILT vastuullisempi energiajuoma. Mediainfo

TILT vastuullisempi energiajuoma. Mediainfo TILT vastuullisempi energiajuoma Mediainfo 21.10.2011 Sisällys Energiajuomat Suomessa Mikä on energiajuoma? Energiajuomia koskevat suositukset Suomessa Suomalaisten suhtautuminen energiajuomien kulutukseen

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

SSAB:n kestävän kehityksen strategia. 25. lokakuuta 2017

SSAB:n kestävän kehityksen strategia. 25. lokakuuta 2017 SSAB:n kestävän kehityksen strategia 25. lokakuuta 2017 SSAB:n kestävän kehityksen strategia kolme painopistealuetta Kestävät toiminnot Kestävä tuotevalikoima Vastuullinen kumppani 2 SSAB:n kestävän kehityksen

Lisätiedot

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj

Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj Raision osavuosikatsaus tammi-syyskuu 217 Toimitusjohtaja Pekka Kuusniemi Talousjohtaja Antti Elevuori Raisio Oyj 8.11.217 Raision Q3/217 lyhyesti Konsernin liikevaihto* 18,8 (12,8), kasvua +5,8 % Kalanrehujen

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti

Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa. PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Tulevaisuuden mahdollisuudet paperiteollisuudessa PMA 18.-20.5.2011 Pentti Ilmasti Metsäteollisuus on tärkeää Suomelle - nyt ja tulevaisuudessa 50 sellu- ja paperitehdasta sekä noin 200 muuta jalostustehdasta

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Powerflute for first class packaging. Savon Sellu Oy. Päättäjien Metsäakatemia 21.5.2014

Powerflute for first class packaging. Savon Sellu Oy. Päättäjien Metsäakatemia 21.5.2014 Powerflute for first class packaging Savon Sellu Oy Päättäjien Metsäakatemia 21.5.2014 1 Savon Sellu koivusta pahvia 9.5.2014 2 Savon Sellun historia Metsänomistajat ajoivat tehtaan rakentamista 1960-luvulla

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä?

1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? Kestävä kehitys Kelassa 2012 Sisältö 1 Miksi tarvitsemme kestävää kehitystä? 3 Painopisteenä kestävyys 3 Ohjelman perusta ja tavoite 3 Yhteinen globaali haaste 3 Kestävyys on monien asioiden summa 4 2

Lisätiedot

Rauman kaupunki Yrityspalvelut

Rauman kaupunki Yrityspalvelut Rauman kaupunki Yrityspalvelut Energiatehokkuuden, päästöjen ja kustannusten laskennalla vaikutetaan yritysten imagoon ja kilpailukykyyn Esittelyaineistoa Reijo Laine Senior & Sons Oy Rauman kaupunki lähti

Lisätiedot

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi

SataPV-projekti. lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti lisätiedot: projektipäällikkö Suvi Karirinne, TkT puh. 02 620 3304 suvi.karirinne@samk.fi SataPV-projekti Aurinkosähköä Satakunnasta 2 Uusiutuvien energiamuotojen kasvua ajavat voimat Vuosittainen

Lisätiedot

Opiskelijan palveluksessa

Opiskelijan palveluksessa 1 Opiskelijan palveluksessa Ylioppilaskunnan yritystoimintaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunta hoitaa liiketoimintaansa HYY Yhtymän kautta. 2 Yhtymän tehtävänä on: - tuottaa voittoa omistajalleen jotta

Lisätiedot

IKEA FOOD KESTÄVÄ KEHITYS

IKEA FOOD KESTÄVÄ KEHITYS IKEA FOOD KESTÄVÄ KEHITYS Page 1 IKEA FOOD PRODUCT DEVELOPMENT PROCESS 2010 "Voin sanoa, että sekä IKEA että sen henkilökunta ovat parhaat tietämäni. Yhteishenki on mahtava, ja haluamme kaikki olla mukana

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat

vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat Kuinka Tapiolan vastuullisuuslupaukset konkretisoituvat henkilöstöjohtamisessa? ht i Henry Foorumi Veera Lammi 9.11.2010 9.11.2010 1 Agenda Miksi vastuullinen johtaminen on tärkeää? Miten vastuullista

Lisätiedot

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä

Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sinun valinnallasi on merkitystä Vastuullista ajattelua tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa Sinun valinnallasi on merkitystä Suunnittelemme tuotteemme kulutusta vähentäviksi. Pienempi kulutus, suurempi säästö Autamme yritystäsi keskittymään

Lisätiedot

Puu vähähiilisessä keittiössä

Puu vähähiilisessä keittiössä Puu vähähiilisessä keittiössä 16.09.2013 Matti Kuittinen Arkkitehti, tutkija Tässä esityksessä: 1. Miksi hiilijalanjälki? 2. Mistä keittiön hiilijalanjälki syntyy? 3. Puun rooli vähähiilisessä sisustamisessa

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija

energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija HR energiaviisaiden elämäntapojen portinvartija 2 Työ on tärkein osa ihmisen elämän sisältöä yli 65 v. 46-55 v 26-35 v Lyhyt ammattikoulutus Opistotaso Akateeminen 0 25 50 75 100 Täysin samaa mieltä Jokseenkin

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015

KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 KESTÄVÄÄ TYÖTÄ CASE L&T Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja Eben 17.11.2015 Lassila & Tikanoja Oyj 2 MAAILMA ON RAJUSSA MURROKSESSA Lassila & Tikanoja Oyj Mukaillen: Finland Futures Research Centre

Lisätiedot

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2.

Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Kuinka Sandvik huomioi murskausturvallisuuden Pekka Jauhiainen 13.2. Turvallisuus ensin Hätäuloskäynti Suojavarusteet 112 Kokoontumispaikka Hälytys Sandvikin tavoitteena on, että sen toiminta ei aiheuta

Lisätiedot

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki

Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09. Markkinakatsaus Helsinki Suomen Sahat Sidosryhmäpäivä 09 Markkinakatsaus 24.11.2009 Helsinki Sahateollisuus on metsäteollisuuden selkäranka Järeän puun hankinta käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme Saha- ja vaneriteollisuus

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015

Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Uusi puu kertoo, mihin puu pystyy SYYSKUU 2015 Esityspohjan malli 9/15/2015 1 Suomalainen metsäala hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja 2 Maailma vuonna 2030 on taas erilainen Meillä on monia haasteita globaalisti

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja

Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja Peab pohjoismainen yhteiskuntarakentaja EVENTES BUSINESS GARDEN Espoo 1 Liikeideamme Peab on rakennusalan yritys, jonka tärkein tavoite on ehdoton LAATU ja AMMATTITAITO rakennusprosessin kaikissa vaiheissa.

Lisätiedot

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1

KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 KAIKILLE SOPIVA TYÖ! 19.5.2015 Heikki Pitkänen 24.6.2015 1 Lasten Päivän Säätiö Linnanmäen huvipuisto avattiin 27.5.2015 Lasten Päivän Säätiö perustettiin 1956 Perustajina keskeiset lastensuojelujärjestöt

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus

Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Pohjoismaiden johtava Cleantechteknologiakeskus Vauhditamme yrityksiä kasvuun ja kansainvälisille markkinoille. Rakennamme Lahden alueesta maailmanluokan ympäristöliiketoiminnan

Lisätiedot

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016

TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 TAVARANTOIMITTAJA- TILAISUUS 14.4.2016 Tervetuloa! OHJELMA 9.30 Tilaisuuden avaus - Tervetuloa ja ajankohtaiset - Valikoimastrategia 2017-2020 - Verkkokaupan tilannekatsaus 11.15 Tauko ja siirtyminen 11.30

Lisätiedot

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti

Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Teollisuuskemikaalit ja -muovit asiakaslähtöisesti Laatua, asiakaslähtöisyyttä ja suuria volyymeja Suomen Unipol Oy on vuonna 1979 perustettu suomalaisyritys. Tarjoamme mm. Suomen, Skandinavian, Baltian

Lisätiedot

Santander yrityksenä

Santander yrityksenä 100 % vastuu Olet oman elämäsi pääosassa 14.2.2012 Esityksen sisältö Santander yrityksenä Mistä kaikki alkoi 100% vastuu ajattelun tavoitteet Vastuun vuosi 2011 Vastuukyselyn tuloksia Hankkeen hyödyt vs

Lisätiedot

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja.

Alla olevat tiedot täydentävät Munksjön 2014 vuosikertomuksessa annettuja tietoja. Global Reporting Initiative (GRI) Global Reporting Initiative (GRI) on riippumaton, verkostopohjainen organisaatio, joka on kehittänyt kestävän kehityksen raportointiviitekehyksen. GRI on vapaaehtoinen

Lisätiedot

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku

Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku BIOJALOSTUKSEN INNOVAATIOPÄIVÄ 30.5.2013, Lappeenranta Bioetanolia food waste to wood waste kestävän, hajautetun biopolttoainetuotannon kehityspolku St1 Biofuels Oy Patrick Pitkänen Globaali energiahaaste

Lisätiedot

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi?

LIMUVIINA. mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? LIMUVIINA mitä valmistustaparajoitteesta luopuminen tarkoittaisi? HALLITUSPUOLUEIDEN EDUSKUNTA- RYHMÄT ESITTIVÄT, ETTÄ ALKOHOLILAIN UUDISTUKSEN MYÖTÄ LUOVUTTAISIIN KAUPOISSA MYYTÄVÄN ALKOHOLIN VALMISTUSTAPARAJOITTEESTA.

Lisätiedot

Paremman elämän puolesta

Paremman elämän puolesta Paremman elämän puolesta MSD toimii paremman elämän puolesta, suomalaisen potilaan parhaaksi. Meille on tärkeää, että jokainen lääkehoitoa tarvitseva saa juuri hänelle parhaiten sopivan hoidon. Me MSD:llä

Lisätiedot

Kulutuksen nykytrendit

Kulutuksen nykytrendit Kulutuksen nykytrendit Terhi-Anna Wilska Keski-Uudenmaan elinkeinopäivä 28.10. 2014 Mitä kuluttamisessa on 2 tapahtumassa? Elintason nousu, välttämättömyyksien muuttuminen Digitalisaatio, teknologian jokapaikkaistuminen

Lisätiedot

Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty?

Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty? Miten hiilikukan taustalaskenta on tehty? Satu Pahkala 6.6.2011 1 Satu Pahkala Esityksen sisältö Mikä on Hiilikukka? Miksi Hiilikukka? Miten laskenta on tehty Opit ja jatkosuunnitelmat 2 Satu Pahkala Fazerin

Lisätiedot

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia

Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Fiblonin tarina Meidän tapamme toimia Ainutlaatuinen tapa toimia Fiblonilla on alalla ainutlaatuinen tapa toimia paneudumme asiakkaidemme liiketoimintaan ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia palvelu-

Lisätiedot

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ

TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ TOIMINTA- JÄRJESTELMÄ KLINGER Finland Oy ISO9001» ISO14001» OHSAS18001 www.klinger.fi KLINGER FINLAND YRITYKSENÄ KLINGER Finland Oy on monipuolinen teknisen alan maahantuontiyritys. Autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset

Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Kestävän kehityksen innovatiiviset sovellukset Mari Puoskari Johtaja, kestävän kehityksen palvelut TEKES Green Growth aamiaissessio: ICT vihreän talouden mahdollistajana 23.11.2012 Olemme kestävän kehityksen

Lisätiedot

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Oy Hartwall Ab Momentin Group Oy Olvi Oyj Red Bull Finland Oy Saimaan Juomatehdas Oy Oy Sinebrychoff Ab Valvoo panimo- ja virvoitusjuomateollisuuden etuja alkoholi-

Lisätiedot

Vacon puhtaan teknologian puolesta

Vacon puhtaan teknologian puolesta Vacon puhtaan teknologian puolesta Vesa Laisi, toimitusjohtaja, Vacon Oyj 16.11.2011 11/21/2011 1 Vacon - Driven by drives Vacon on globaali taajuusmuuttajavalmistaja. Yhtiö on perustettu vuonna 1993 Vaasassa.

Lisätiedot

HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI. Hotelli-ravintola Lasaretti

HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI. Hotelli-ravintola Lasaretti HIILIJALANJÄLKIRAPORTTI Hotelli-ravintola Lasaretti 1.3.2012 Hiilijalanja ljen laskenta Ecompterin Hiilijalanjäljen laskentamenetelmät perustuvat Greenhouse Gas Protocollan (GHG Protocol) mukaiseen laskentastandardiin

Lisätiedot

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta

Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Vastuullisuusraportointi ympäristönäkökulmasta Oiva-iltapäivä 29.10.2014 / kk SATO lyhyesti 2 Vastuullisuus SATOssa Ympäristövastuu Energiatehokkuus Elinkaari-investoinnit Jätemäärien pienentäminen Investointien

Lisätiedot

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup

Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup Alkoholijuomien matkustajatuonti vuonna 2014 TNS Gallup TNS 2014 Kotipaikka/Domicile Espoo Y-tunnus/Company code 0114300-3 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusasetelma Seuraavassa

Lisätiedot

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia

STRATEGIA 2020. Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia STRATEGIA 2020 Pieniä kosketuksia, pysyviä vaikutuksia 1 Sisällysluettelo Visio s. 3 Edistämme kaupunkilaisten hyvinvointia kulttuurikosketuksilla Viemme kulttuuria ja taidetta keskelle kaupunkilaisten

Lisätiedot

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan

Ålandsbanken ja kestävä toiminta. täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan Ålandsbanken ja kestävä toiminta täyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta täyttää omia tarpeitaan 2014 Tiemme kestävään kehitykseen Meidän tulee olla luonnollinen valinta

Lisätiedot