RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2015 8.1.2015"

Transkriptio

1 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS

2 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJEESEEN TEHDYT MUUTOKSET... 5 SUUNNITTELUOHJE... 6 TAVOITTEET... 6 YLEISET VAATIMUKSET... 6 HANKESUUNNITELMA... 6 HUOLTOKIRJA- JA PIIRUSTUSOHJEET... 7 SUUNNITTELUOHJEEN SITOVUUS... 7 ELINKAARITALOUDEN HUOMIOON OTTAMINEN... 7 ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT... 8 RAKENNESUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT... 9 LVI-SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT... 9 SÄHKÖSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT GEOSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT Rakennustekniikka Rakennusalue Maarakenteet Päällysteet Aluevarusteet Aluerakenteet Talo Alapohjat Runko Julkisivut Ikkunat Ulko-ovet Erityiset ulko-ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Vesikatot Vesikattovarusteet Kattoikkunat ja -luukut Tila Tilajako-osat Väliovet Tilapinnat Lattian pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattopinnat Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Rakennusaineiset pystyhormit ja muut kotelot Kevyet tilaelementit Kylmähuone-elementit Talotekniikka Yleiset laatuvaatimukset Putkitekniikka Lämmitysjärjestelmät TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 2(59)

3 2111 Lämmöntuotanto Lämmönjakelu Lämmönluovutus Vesi- ja viemärijärjestelmät Yleistä Vesijohtotarvikkeet Vedenotto ja käsittely Vesijohdot Viemäritarvikkeet Viemäriveden käsittely Viemäriputkistot Kalusteet Kaasujärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Putkieristykset Ilmastointitekniikka Ilmastointijärjestelmät Yleistä Ilmastointikoneisiin liittyvät osat Ilmastointikoneet Kanavistot ja kanavistovarusteet Päätelaitteet Väestönsuojan ilmastointilaitteet Jäähdytys- ja kylmätekniset järjestelmät Yleistä Kylmäkoneistot Ilmastoinnin jäähdytys Eristykset Sähkötekniikka Asennusreitit Kaapelihyllyjärjestelmät Johtokanavajärjestelmät Lattiakanava- ja lattiapistorasiajärjestelmät Putkitus ja rasiointi Sähkön pääjakelujärjestelmät Yleistä Keskijännitemuuntamo ja kojeistot, pääkeskus ja pääkeskustila Muut keskukset Pääjohdot, maadoitukset ja potentiaalitasaukset Varavoimajärjestelmä ja -tilat Ryhmäjohdot Laitteistojen sähköistys LVI-järjestelmien kaapelointi Hissit Nosto-ovet, puomit, portit, lastaustasaajat Savunpoistopuhaltimet, savunpoistoluukut, palopellit Jätepuristimet Pesulalaitteet Sähkön liitäntäjärjestelmät Pistorasiat Autonlämmityspistorasiat Valaistus Rakennuksen sisävalaistus Rakennusten ja alueiden ulkovalaistus Valaistuksen säätöjärjestelmät Sähkölämmityslaitteet Sulatukset, sulanapidot ja saattolämmitykset Sähkötekniset tietojärjestelmät Puhelinjärjestelmät Viestintäjärjestelmät Antennijärjestelmät TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 3(59)

4 2422 Yleinen äänentoisto Info- ja AV-järjestelmät Merkinantojärjestelmät Ajannäyttöjärjestelmä Sähköiset turvallisuusjärjestelmät Kulunvalvontajärjestelmä Rikosilmoitusjärjestelmä Videovalvontajärjestelmä Paloilmoitusjärjestelmä Turvavalaistusjärjestelmä Palosulku- ja savunpoistojärjestelmä Tietoverkkojärjestelmät Yleiskaapelointijärjestelmä Automaatiojärjestelmät Talolaitteet Siirtolaitteet Hissit Kevythissit, siirtolaitteet ja tavaranostimet Tilalaitteet Keittiölaitteet Jätehuolto SISÄILMAOHJEISTUS UUDIS- JA KORJAUSHANKKEET SISÄILMA-ASIOIDEN HUOMIOIMINEN, YLEISTÄ PAINESUHTEET SISÄILMASTOLUOKKA PUHTAUSLUOKKA MATERIAALIT ILMANVAIHTO KOSTEUDENHALLINTA PURKUTYÖT LIITE 1. SIIVOUSTILOJEN VARUSTEET LIITE 2. SÄHKÖ- JA lvi-yhteenveto LIITE 3. esteettömyyskartoituksen mitoitusohjeet LIITE 4. Tehostettu palveluasuminen, keittiön suunnittelu TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 4(59)

5 SUUNNITTELUOHJEESEEN TEHDYT MUUTOKSET rev 0: vuoden 2008 suunnitteluohje päivitetty kokonaisuudessaan TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 5(59)

6 SUUNNITTELUOHJE TAVOITTEET Tämä suunnitteluohje ohjeistaa tilakeskuksen rakennuttamien rakennusten suunnittelijoita noudattamaan rakennuttajaorganisaatiossa hyviksi ja tarpeellisiksi todettuja suunnitteluratkaisuja. Ohjeet koostuvat toisaalta yleisemmistä suunnitteluperiaatteista ja toisaalta yksityiskohtaisista ratkaisuista, esimerkiksi kiinteistöjen siivous- yms. tilojen varustamisesta. Suunnitteluohje ei korvaa suunnittelijoilta edellytettävää yleistä hyvän suunnittelun ja hyvien suunnittelu- ja yhteistyötapojen noudattamisen vaatimusta. Tarkoituksena on sen sijaan tuoda esille niitä painotuksia, joita tilakeskus rakennuttamisessa haluaa noudattaa. Tämän suunnitteluohjeen lisäksi noudatetaan: Tilakeskuksen yleisohje Päiväkotien suunnitteluohje Rakennusautomaation suunnitteluohjeet: Mittausseurantaohje Grafiikkakuvaohje Hälytyspisteiden ohjelmointi Laitemerkintäjärjestelmä Rau suunnitteluohje Mallikaaviot Puitejärjestelyn urakkaohjelma Puitejärjestelyn urakkarajaliite Tekninen erittely Lvi yhteenveto Sähkö yhteenveto Linkki ohjeisiin: YLEISET VAATIMUKSET Rakentamisessa tulee pyrkiä aina kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Suunnitteluratkaisuja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin, käyttöarvoon ja muunneltavuuteen. Tampereen kaupunki edellyttää omilta toimijoiltaan tilankäytön tehostamista. Pääosin vain päivisin käytettävien tilojen sijoittelussa ja kulkuyhteyksien suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon mahdollinen tilojen iltakäyttö. Tämä on otettava huomioon erityisesti koulujen ja päiväkotien suunnittelussa. Iltakäyttöön suunnitellut tilat tulee esittää suunnitelmissa jo luonnosvaiheessa. Iltakäyttöalueet tulee suunnitella siten, että ne ovat helposti erotettavissa ja lukittavissa erilleen Tilakeskus on kunnallisena liikelaitoksena velvollinen noudattamaan valtakunnallista hankintalainsäädäntöä. Suunnittelussa tulee esittää rakennusosien määritykset riittävän tarkasti yksilöiden ja kuitenkin samalla yleispätevästi siten, että esitetyt ratkaisut eivät rajoitu ainoastaan yhteen tuotemerkkiin. Kaupunki hankkii osan rakennusvarusteista ja laitteista omana hankintanaan vuosisopimusten perusteella. Tiedot ko. hanketta koskevista rakennuttajan hankinnoista on saatavissa kohteen rakennuttajalta. Ks. myös erillistilojen suunnitteluohjeet / siivoustilat (liite). HANKESUUNNITELMA Kaupungin investointiohjelman mukaisista rakennushankkeista laaditaan hankesuunnitelma toteutussuunnitelmien pohjaksi. Hankesuunnitelma laaditaan aina kustannusarvioltaan yli 1 M ra- TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 6(59)

7 kennushankkeista ja tarvittaessa erikseen sovituista pienemmistä hankkeista. Hankesuunnitelma määrittää hankkeen laajuuden, tilasuunnittelun erityistekijät, aikataulun ja hankkeen kustannukset. Hankesuunnitelma hyväksytetään tilakeskuksen ja hankkeen käyttäjien johtokunnissa. Hankesuunnitelma on aina otettava huomioon jatkosuunnittelussa ja tuotava esiin siinä esitettyihin tilaohjelmaan tai erityistekijöihin tulevat muutokset sekä kirjattava ne suunnittelukokouspöytäkirjaan. Hankesuunnitelmaan liittyy aina luonnokset. Luonnosten sitovuus vaihtelee eri hankkeissa. Suunnittelijoiden tulee aina tarkistaa ko. luonnokset ja tehdä niihin perustellut muutokset toteutussuunnittelun yhteydessä. Pienemmistä rakennushankkeista laaditaan ennen suunnittelua hankeselostus, joka määrittää rakennushankkeen lähtökohdat sekä hankkeen kustannusarvion ja aikataulun. HUOLTOKIRJA- JA PIIRUSTUSOHJEET Tilakeskuksen rakennuttamissa rakennushankkeissa tulee rakennussuunnitelmat tallentaa sähköisinä tilaajan käyttöön noudattaen Tilakeskuksen suunnitelmille ja tiedonkeruulle antamaa ohjeistusta. Ohjeistuksesta löytyvät: Arkkitehdin ohje / Tilakeskuksen ohje arkkitehtipiirustusten laatimisesta Tilarajausohje arkkitehdille Tilakeskuksen ohje talotekniikan luovutusasiakirjojen laatijoille Tilakeskuksen yleisohje Tilakeskuksen tiedonkeruuohjeistus Tilakeskuksen viralliset tiedonkeruulomakkeet Linkki ohjeisiin: Tilakeskuksen rakennushankkeissa käytetään pääsääntöisesti projektipankkia. Projektipankkitiedon saa ko. hankkeen rakennuttajalta. SUUNNITTELUOHJEEN SITOVUUS Suunnittelijan tulee noudattaa tätä suunnitteluohjetta. Mikäli ohjeesta halutaan poiketa, tulee asia käsitellä suunnittelukokouksissa ja kirjata kokouspöytäkirjaan. ELINKAARITALOUDEN HUOMIOON OTTAMINEN Tampereen Tilakeskuksen toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen kestävä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen rakentaminen ja kiinteistönpito. Elinkaarisuunnittelun mukaisesti rakennus suunnitellaan pitkäaikaista ja muuttuvaa käyttöä varten ja otetaan huomioon sen vaikutus ympäristöönsä koko käyttöikänsä ajan. Keskeinen osa elinkaarisuunnittelua on rakennusten energiatehokkuuden tarkasteleminen. Kaupungin tavoitteena on rakentaa uudisrakennukset energialuokkaan A (2012). Olemassa olevien rakennusten korjaus- ja perusparannushankkeissa pyritään mahdollisimman hyvään energiatehokkuuteen ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja korjausaste. Uudisrakennusten energiatehokkuuden parantaminen kohdistetaan ensin lämpöhäviöiden pienentämiseen tehokkaalla ulkovaipan lämmöneristyksellä ja ilmanvaihdon lämmön talteenotolla. Toinen painopiste on sähkönkäytön tehostaminen mm. korkean hyötysuhteen sähkömoottoreilla, energiatehokkailla valaisimilla ja minimoimalla painehäviöitä käyttämällä väljiä IV-kanavia. Kolmas painopiste on ilmaisenergioiden hyödyntäminen ja neljäs painopiste kulutuksen ohjaaminen ja näyttäminen käyttäjille. Vasta kun edellä mainitut osa-alueet ovat hyvällä tasolla, voidaan tar- TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 7(59)

8 vittaessa tarkastella myös kohteeseen valittavia energiamuotoja ja mahdollista omaa energiantuotantoa. Yleensä pääasiallinen energiamuoto on kuitenkin kaukolämpö. Energiatehokkaaseen rakennukseen pyritään mahdollisimman kustannustehokkaasti. Energiatehokkuuden vuoksi ei ainoastaan lisätä rakennukseen uusia järjestelmiä, vaan myös tarkastellaan, mitä voidaan jättää pois. Tavoitteena on hyödyntää ilmaisenergioita ja välttää tilojen ylilämmittämistä etenkin välikaudella syksyllä ja keväällä. Hyödynnettäviä ilmaisenergioita ovat ainakin käyttäjistä ja tilojen käytöstä saatavat lämpökuormat ja jäähdytyksessä ilmanvaihdon vapaatuuletus. Energiatehokkaassa rakentamisessa suurin haaste ei enää ole lämmön riittävyys huippupakkasilla vaan nopea reagoiminen ylilämpöön syksyllä ja keväällä. Perinteiset ikkunoiden alle sijoitettavat lämmityspatterit ovat suurimman osan vuodesta kylmiä, joten ne eivät enää oikein sovellu lämmönsäätämiseen. Lattialämmitys taas toimii lämpöakkuna, mikä välikaudella johtaa helposti ylilämpöön. ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT Alla luetellun lisäksi noudatetaan myös suunnittelusopimuksessa määritetysti: RT Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 RT Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 LUONNOSSUUNNITTELUSSA rakennustuotteiden ja -materiaalien energiankäyttö tilaratkaisut, erikoistilojen sijoittelu, lämpövyöhykkeet maaston tasoerot ja rakennusten sijoittelu tontilla oikeat materiaalien ja rakenteiden rakennusfysikaalisten ratkaisujen läpikäynti yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa haitallisten materiaalien (mm. päästöt, jätteet) käytön välttäminen käyttöikäajattelu tilojen suunnittelu muuntojoustaviksi teknisten ratkaisujen hallittavuus talotekniikka, akustiikka ekotehokkaan toteutuksen varmistaminen ratkaisujen osalta palvelujen saatavuus; lähialueen palveluiden synergiaedut tutkitaan liikenneyhteydet (auto-, kevyt- ja julkinen liikenne sekä saattoliikenne) vältettävä risteävää liikennettä tontilla ja tonttiliittymissä kevyen liikenteen ja polkupyöräpaikkojen riittävä määrä TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjojen työstäminen toteutettaviksi suunnitelmiksi työpiirustukset, työselitykset, luettelot, kaaviot ym. rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuuden varmistaminen RakMK F2 ohjeiden mukaisesti huoltokirjan päivittäminen tuotteiden ja materiaalien käyttö- ja huolto-ohjeet, tiedotus tiivis yhteistyö rakennuttajan, käyttäjien ja muiden suunnittelijoiden kanssa ja kaupunkikuvatoimikunnan kanssa RAKENNUSTYÖN AIKANA suunnitteluratkaisujen toteutettavuuden seuranta ja varmistus lähiympäristöön kohdistuvien vaikutusten minimointi materiaalivalintojen varmistaminen kulutuskestävyyden, käyttöiän, päästöjen, huollettavuuden, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kannalta teknisten ratkaisujen kelpoisuuden varmistaminen palautteen dokumentointi, arviointi ja takaisinkytkentä suunnitteluun huoltokirjan viimeistely sisältäen: o käytettyjen materiaalien, tuotteiden ja järjestelmien dokumentointi TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 8(59)

9 RAKENNESUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA rakennejärjestelmän ja keskeisten rakennemoduulien teknisten vaatimusten yksityiskohtainen määrittely rakennejärjestelmän ratkaisuvaihtoehdot alustavat rakennevaihtoehdot ja alustava käyttöikäsuunnittelu rakennevaihtoehtojen elinkaarivertailu ja valintasuositus rakenteiden rakennusfysikaaliset ratkaisut yhdessä arkkitehdin kanssa rakennetyyppien määrittely, tarkentava käyttöikäsuunnittelu ja rakennustapaselostus rakenteiden luonnossuunnitelmat ja elinkaarilaskelmat suunnitelmien yhteensovitus muiden suunnittelijoiden kanssa luonnossuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat ja -laskelmat rakenteiden ja talotekniikan yhteensovitus tuotantosuunnitelmat esim. tilaelementtien suunnittelu pinnantasaussuunnitelma sekä salaojitus- ja radonpoistosuunnitelmat huoltokirja käyttö-, tarkastus- ja huoltosuunnitelma kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle RAKENNUSTYÖN AIKANA työmaan ja tuottajien kokoukset ja katselmukset valmisosa- ja asennussuunnittelu lisätehtävänä LVI-SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA ympäristöolosuhteiden mukaiset ja energiaa säästävät järjestelmäratkaisut uusiutuvat ja vaihtoehtoiset energialähteet vedenkulutuksen minimointi sekä sade- ja sulamisvesien talteenotto LVI-järjestelmien muuntojousto, huollettavuus ja uusiminen tilankäytön tehokkuus materiaalien kierrätettävyys päästöjen minimointi sisäolosuhteet ilman laatu, lämpöolosuhteet ja lämpökuormat, äänitasot, säädettävyys, ohjattavuus sisäolosuhteiden, energiankulutuksen ja järjestelmien toiminnan seuranta automaatiojärjestelmä ja sisäiset tietoverkot järjestelmien muunneltavuus, modulointi, standardointi, kestävyys ja käyttöikä sekä huollettavuus ja kunnossapito osapuolten välisen tiedonkulun varmistaminen huoltokirja suunnittelun edetessä tarkentuva TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjojen työstäminen toteutettaviksi suunnitelmiksi ja tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen suunnitelmien dokumentointi huoltokirjan täydentäminen käyttäjien sekä käyttö- ja ylläpitohenkilöstön käytönopastuksen suunnittelu LVIKAratkaisujen osalta TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 9(59)

10 RAKENNUSTYÖN AIKANA rakennuksen energiataloudellinen käyttö, toimintatarkastukset, energia-analyysit ja ennalta ehkäisevä hoito koneiden, laitteiden ja järjestelmien koekäyttö ja kuormitusajot saavutettavien sisäolosuhteiden vertailu tavoitteisiin suunnitelmien dokumentointi laativat käyttö- ja huoltosuunnitelman tuottavat talotekniikan tiedot huoltokirjaan suunnittelevat ja toteuttavat kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutuksen ja tiedotuksen ja täydentävät käyttö- ja huoltosuunnitelman rakennusaikaisilla tiedoilla SÄHKÖSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA ympäristöolosuhteiden mukaiset ja energiaa säästävät järjestelmäratkaisut uusiutuvat ja vaihtoehtoiset energialähteet käyttöaikojen ohjaaminen läsnäoloajat/luonnonvalo toiminnan tuottaman energian hyödyntäminen sähköjärjestelmien muuntojousto, huollettavuus ja uusiminen tilankäytön tehokkuus materiaalien kierrätettävyys päästöjen minimointi sisäolosuhteet lämpötilat, valaistus, luonnonvalo, lämpökuormat, lämpötilaerot, äänitasot, säädettävyys, ohjattavuus, sisäiset verkot järjestelmien muunneltavuus, modulointi, standardointi, kestävyys ja käyttöikä sekä huollettavuus ja kunnossapito osapuolten välisen tiedonkulun varmistaminen huoltokirja suunnittelun edetessä tarkentuva TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjojen työstäminen toteutettaviksi suunnitelmiksi ja tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen suunnitelmien dokumentointi huoltokirjan täydentäminen käyttäjien sekä käyttö- ja ylläpitohenkilöstön käytönopastuksen suunnittelu sähkö-, teleja automaatioratkaisujen osalta RAKENNUSTYÖN AIKANA rakennuksen energiataloudellinen käyttö, toimintatarkastukset, energia-analyysit ja ennalta ehkäisevä hoito koneiden, laitteiden ja järjestelmien koekäyttö ja kuormitusajot saavutettavien sisäolosuhteiden vertailu tavoitteisiin suunnitelmien dokumentointi laativat käyttö- ja huoltosuunnitelman tuottavat talotekniikan tiedot huoltokirjaan suunnittelevat ja toteuttavat kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutuksen ja tiedotuksen ja täydentävät käyttö- ja huoltosuunnitelman rakennusaikaisilla tiedoilla TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 10(59)

11 GEOSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA maamassojen kuljetukset ja kuljetusetäisyydet perustusten lämmöneristäminen pohja- ja suotovesien hallinta muuntojoustavat perustusratkaisut hyötykuormat, jännevälit pohjarakentamiseen ja perustuksiin käytettävät materiaalit uusiutuvat/uusiutumattomat päästöjen minimointi haitallisten sivutuotteiden ja jätteiden minimointi maaperään soveltuvien materiaalien valinta materiaalien kestävyys ja käyttöikä vaikutukset pohjavesiin ja maaperään osapuolten välisen tiedonkulun varmistaminen huoltokirja suunnittelun edetessä tarkentuva TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjojen työstäminen toteutettaviksi suunnitelmiksi ja tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen määrittelee ympäristön suojaustarpeet geotekniseltä kannalta käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä täydentävinä tehtävinä voi suorittaa pohjaveden tarkkailumittauksia sekä kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä opastustehtäviä suunnitelmien dokumentointi huoltokirjan täydentäminen käyttäjien sekä käyttö- ja ylläpitohenkilöstön käytönopastuksen suunnittelu georatkaisujen osalta RAKENNUSTYÖN AIKANA ekotehokkaan ja ympäristöystävällisen maan-, pohja- ja perustusrakentamisen varmistaminen kosteus- ja päästörasitusten hallinta haitallisten, liukenevien materiaalien minimointi ja kiellettyjen aineiden käyttökiellon seuraaminen käytettävien materiaalien käyttöikä, uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 11(59)

12 1 RAKENNUSTEKNIIKKA 11 RAKENNUSALUE Tontinkäyttösuunnitelmaan, asemapiirrokseen tai pihasuunnitelmaan, tulee merkitä lumen kasauspaikat. Kasauspaikat tulee sijoittaa riittävän kauas aitarakenteista. Paikkojen valinnassa tulee ottaa huomioon turvallisuus, niiden käyttö tai käytön estäminen leikkeihin jne. Viheralueiden hoitoluokitus on sovittava rakennuttajan kanssa. Isot pysäköintialueet tulee suunnitella jaettaviksi eri osiin. Osien tulee olla riittävän yhtenäisiä, paikoitusalueiden välissä olevia pieniä, vaikeasti huollettavia istutuskaistoja tulee välttää. Pysäköintialueita ei saa sijoittaa 5 metriä lähemmäksi rakennuksen ulkoseinää. Tällä minimoidaan katolta mahdollisesti putoavan lumen ja jään aiheuttamat vauriot. Pysäköinti- ja saattoliikenteen suunnittelussa on huomioitava etäisyydet ilmanottoaukkoihin, oviin ja ikkunoihin. Puita ei saa istuttaa 5 metriä lähemmäksi rakennuksen ulkoseiniä, eli etäisyys täysikasvuisen puun oksien päästä rakennukseen tulee olla vähintään 5 metriä. Tällä vältetään räystäskourujen, iv-säleiköiden, salaojien, tuloilmasuodatinten tukkiutumisen esto, routaeristeiden rikkoutuminen ja salaojien vaurioituminen. Kulkureittien suunnittelussa on huomioitava pihan kunnossapidon vaatimukset. Koneellisen huollon onnistumiseksi tulisi kaikkien kulkureittien olla vähintään 3 metriä leveitä. Aidat ja portit on suunniteltava siten, että koneellinen huolto ei esty. Alueilla, joita kunnossapidetään myös talvella, ei saisi olla porrasmaisia tasoeroja. Päiväkodeissa noudatetaan myös erillistä suunnitteluohjetta. Talvikunnossa pidettävissä piha-alueissa tulee välttää materiaaleja ja rakenteita, mitkä estävät koneellisen kunnossapidon. Rakennusalueella olemassa oleva puusto ja muu säilytettävä kasvillisuus tulee suojata riittävästi ja jättää niiden ympärille elinmahdollisuudet säilyttävä suojaviheralue. Säilytettävän viheralueen huolto ja kunnostus tulee sisällyttää suunnitelmiin. 111 Maarakenteet KUIVATUSRAKENTEET Rakennussuunnitelmiin tulee liittää tontin pinnantasaussuunnitelma sekä salaojitus- ja radonpoistosuunnitelmat. Alueen salaojituksen toiminta tulee kyetä tarkastamaan ja tarvittaessa puhdistamaan. On vältettävä mm. tarkastuskaivottomia umpiperiä. Suunnitelmissa tulee esittää salaojakaivojen, tarkastusputkien, mahdollisten imeytyspenkkojen ja purkupaikkojen sijainti. Käytettävissä tarkastuskaivoissa tulee olla tehdasvalmisteiset liitännät lähteville putkille. Pintavesikaivojen sijoittamista kulkureiteille ja hiekkapintaiselle alueelle on vältettävä. Syöksytorvista tulevat vedet johdetaan yleensä suoraan kaivoilla sadevesiviemäriin. Vaihtoehtoisesti loiskekupilla ja loiskekouruilla pois rakennuksen läheisyydestä imeytettäväksi tai käytettäväksi istutusten kasteluun. Avo-ojien suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota puhdistettavuuteen, turvallisuuteen ja niiden rajaukseen piharakenteisiin. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 12(59)

13 Rakennuksen alle jäävät halkaisijaltaan 110 mm ja suuremmat viemärit videokuvataan ns. robottikameralla mahdollisten tukosten havaitsemiseksi. Kuvaus ohjeistetaan rakennusurakoitsijan tehtäviin kuuluvaksi, kuvauksista toimitetaan dokumentit luovutusaineistoon. 113 Päällysteet LIIKENNE- JA PAIKOITUSALUEIDEN PÄÄLLYSTEET Sekä sidotut että sitomattomat kulutuskerrokset suunnitellaan luokan 1 (RIL ) mukaisesti. Ensisijaisena vaihtoehtona on pidettävä sidottuja (asfaltti, betoni) kulutuskerroksia. Pääkulkureittien ja -käytävien pintojen tulee olla kovia pintamateriaaleja esim. laatoitettuja tai asfaltoituja. Ladotut päällysteet suunnitellaan luokan 1. mukaisesti. Materiaalien tulee olla kulutusta kestäviä ja ilkivaltaa estäviä. Liikennöitävillä alueilla kivi- ja laattarakenteiden paksuus määritellään ko. valmistajan ohjeen mukaisesti. Kulkuväylien liittyessä muihin pinnoitteisiin reunatukina käytetään esim. upotettavia betonisia tai luonnonkivisiä reunatukia tai tarvittaessa ns. asfalttimakkaroita. Liimattavia reunatukia ei käytetä. Reunatukien suunnittelussa on huomioitava esteettömyysvaatimukset. OLESKELUALUEIDEN PINTARAKENTEET Hiekkaleikkialueiden sijoittelua laatta- tai asfalttialueen reunalle tulee välttää hiekan kulkeutumisen estämiksi koville pinnoille. Hiekkaleikkialueita tai hiekkalaatikoita ei sijoiteta lähelle sisäänkäyntejä. Hiekkaleikkialueet rajataan riittävän korkealla puisella reunusrakenteella. Nurmikon reunaan liittyvät kivet / laatat sidotaan valamalla maakostealla betonilla, jolla aikaansaadaan kiinteä päällystys ja vältetään korkeuserojen muodostuminen. Leikkipihojen turva-alustana käytetään ensisijaisesti turvalaattaa. Valettavaa turva-alustaa käytettäessä tulee materiaalipaksuuden olla sama koko alueella. Alustan reuna-alue suojataan kovalla materiaalilla. Turva-alustan läpiviennit tehdään tiiviiksi. Turva-alusta suunnitellaan viereistä pihaaluetta korkeammalle. Turva-alustana voidaan käyttää myös pestyä määräykset täyttävää turvahiekkaa. Turvahiekka-alueen tulee rajautua nurmialueille mahdollisuuksien mukaan. Päiväkodit, katso myös erillinen suunnitteluohje. Muiden oleskelualueiden pintarakenteet suunnitellaan tapauskohtaisesti. Suunnittelussa on huomioitava alueiden kunnossapito, ks. kohta 11. NURMIALUEET Nurmikoiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomio kasvualustaan, maanpinnan kallistuksiin, siementen laadun määrityksiin sekä nurmialueiden reunojen rajaukseen. Edelleen on otettava huomioon ulkoalueiden hoidossa tarvittavien koneiden ulottumat, kääntösäteet ja leveydet. Nurmikoiden rajauksissa on otettava huomioon talvihuolto. Reunatukina käytetään tarvittaessa upotettavia reunatukia. Oleskelunurmille tulee löytyä esteetön kulkuväylä. MUU KASVILLISUUS Kasveja valittaessa on kiinnitettävä huomiota niiden myrkyttömyyteen ja menestymismahdollisuuteen aiotulla kasvupaikalla. Istutukset tuetaan ja suojataan VTO 98 ohjeita noudattaen. Istutukset sijoitetaan riittävän etäälle pihateistä ja niitä ei tehdä isojen puiden alle. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 13(59)

14 TARKASTUKSET Istutusten ja nurmialueiden hoito ja leikkaus tulee sisällyttää viherurakkaan kasvunlähtötarkastukseen saakka. Viheralueiden hoito- ja kunnossapitotyöt sisältyvät urakkaan koko takuuajan. Ennen takuuajan päättymistä viheralueet katselmoidaan. Kasvunlähtötarkastus pidetään keväällä tehtyjen töiden osalta. Syksyllä tehtyjen töiden tarkastus pidetään seuraavana keväänä. Pihatöiden vastaanottotarkastus pidetään viherurakkaan kuuluvien töiden valmistuttua, kuitenkin mennessä. Takuutarkastus pidetään yleisten sopimusehtojen mukaisesti, kuitenkin ko. vuonna mennessä. 114 Aluevarusteet TALOVARUSTEET Talovarusteet tulee valita siten, että ne kestävät ilkivaltaa (esim. ankkurointi). Opasteiden on oltava muunneltavia. Ne tulee sijoittaa siten, että ne ovat selvästi nähtävissä. Liikennealueen opasteiden tulee olla yksiselitteisiä ja näkyvästi sijoitettuja. Urheilu- ja leikkikenttävarusteiden tulee olla EU-määräykset täyttäviä (EN 1176), helppohoitoisia, turvallisia ja tarvittaessa siirrettäviä. Leikkivarusteiden turva-alustat, katso kohta 113. Päiväkodit, katso myös erillinen suunnitteluohje. Jätehuoltovarusteet valitaan jätehuoltomääräysten mukaisesti, Tampereen seudulla Pirkanmaan jätehuolto Oy:n ohjeita noudattaen. Varusteita valittaessa ja sijoitettaessa on otettava huomioon niiden suojaus ilkivallalta. Huom! jätehuoltokatosten ovien lukot varustetaan kaksoispesällä, sarjoitus Tampereen kaupungin Tilakeskuksen avainsarjaan. Jätehuoltotilojen sijoittamisessa on otettava huomioon myös yhteydet rakennuksen sisällä oleviin siivoustiloihin sekä suurimpiin jätettä tuottaviin yksiköihin, esim. keittiöihin, koulujen teknisen työn tiloihin jne. Ulkona tupakointiin liittyvät ongelmat on ratkaistava. Mahdollinen tupakointipaikka on sijoitettava vähintään kahdeksan metrin etäisyydelle ilmanottoaukoista, ovista ja ikkunoista. Tupakointipaikka ei saa sijaita pääsisäänkäynnille johtavan reitin varrella. Kiinteistöissä tupakointi on kielletty. Pihavalaistuksen suunnittelu, katso kohta 235. Ulkotilojen roska-astioiden tulee olla sateelta ja linnuilta suojattuja sekä kolmioavaimella lukittavia. 115 Aluerakenteet AIDAT JA TUKIMUURIT Porttileveyksien määrityksessä tulee ottaa huomioon lumityökoneet sekä pelastusajoneuvojen kulkutiet (aukon leveys min mm). Huoltoportin lisäksi suunnitellaan erillinen käyntiportti (min 1000 mm). Määrittelyssä on esitettävä myös korkeudet, käyntisalvan ja saranoiden tyypit. Porttien rakenteelliseen kestävyyteen ja vakavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota (esim. perustukset betonia ja runko metallia, portilla yhtenäinen teräsbetoniantura tai teräsrunko ). Vrt. EU:n turvanormit SFS-EN Päiväkotien aidat, katso myös erillinen suunnitteluohje. Raollista vaakalauta-aitaa ei käytetä pienten lasten piha-alueilla (tikapuut). Aidan runkorakenteiden valinnassa otetaan huomioon pitkäaikaiskestävyys. Aitatolppina käytetään läh- TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 14(59)

15 tökohtaisesti painekyllästettyä puuta tai terästä, selkälautana painekyllästettyä puuta. Tolppien perustamistapana on upotus maahan esim. betonilla tukien, teräskiila-jalkoja käytetään vain erikseen sovittaessa. Erityisesti päiväkotien aitojen ja porttien suunnittelussa lisäksi huomioitavaa: - aidan korkeus min mm - aidan alareunan etäisyys maanpinnasta max. 100 mm - portin salpa suunnitellaan niin, ettei lapsi saa avattua porttia sisäpihalta - portit varustetaan aukipitosalvalla - varottava sormien mentäviä rakoja ( esim. portteja suljettaessa) Melualueiden aidat suunnitellaan tapauskohtaisesti. Kohteesta tilataan meluselvitys Tilakeskuksen toimesta, jonka perusteella määritellään meluaidan rakenne, sijainti ja koko. Aidan suunnittelussa tulee käyttää asiantuntijaa. Tampereen kaupungin alueelta on tehty Meluntorjunnan toimintasuunnitelma (MTTS). Lisätietoja meluntorjunnasta voi tarvittaessa kysyä myös Tampereen kaupungin ympäristötarkastajalta. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 15(59)

16 KATOKSET Sisäänkäyntien ulko-ovien yläpuolelle tulee tehdä katokset, mikäli sisäänkäynti ei ole sisäänvedetty. Ulko-ovien on aina auki ollessaan jäätävä katon alle. Sama koskee mahdollisuuksien mukaan ulko-ovien edessä olevia portaita ja luiskia. Suunnittelussa on huomioitava myös rakennusmääräyskokoelman säädökset. ALUEEN PORTAAT, LUISKAT JA TERASSIT Portaat, luiskat ja terassit on suunniteltava sellaisiksi, että liikkumisteiselle löytyy aina sujuva kulkuväylä tontin eri toiminnallisille alueille ja rakennuksen sisäänkäynteihin. Sisäänkäynteihin liittyvät jalkasäleiköt on upotettava alustaansa. Jalkasäleikköjen tulee olla koko kulkuväylän levyisiä. Jalkasäleiköt on kytkettävä alustaansa ja jaettava ihmisvoimin nostettaviin osiin. Jalkasäleikön yhteyteen vesipiste pikaliittimellä, jotta sisäänkäynnin alue saadaan puhdistettua helposti. Jalkasäleikön ruutujaon tulee olla sellainen, ettei se haittaa liikuntaesteisten kulkua eikä aiheuta liukastumisvaaraa, toisaalta lumen ja hiekan kertyminen ruutuväleihin tulee minimoida. Portaiden ja luiskien puhdistettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Ne eivät saa olla liukkaita. Portaiden ja luiskien lämmitys tutkitaan tapauskohtaisesti. Lämmitettävän alueen rajapintaan tulee sijoittaa linjakuivain tai jokin muu ratkaisu millä estetään valuvesien jäätyminen lämpimän ja kylmän rajapintaan. 12 TALO 122 Alapohjat Alapohjarakenteiden korkeustasoja määritettäessä on otettava huomioon lattian pintarakenteet, lämmitysjärjestelmät tms. Pääsääntöisesti kerroksen lattiapintojen tulee aina olla samassa tasossa. vrt. esteettömyys. Lattialämmityksellä varustettujen lattioiden rakenteet tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Lattialämmityksen jakotukkeja ei tule sijoittaa lattiarakenteisiin, ks. myös kohta 21. Lämmitysputkien ja/tai kaapeleiden todelliset sijainnit dokumentoidaan ja siirretään loppudokumentteihin. Mahdolliset kaluste- ja seinävaraukset merkitään pohjapiirustuksiin ja ne huomioidaan lattialämmityksen suunnittelussa. 123 Runko Välipohjat Välipohjarakenteiden korkeustasoja määritettäessä on otettava huomioon varaukset lattian pintarakenteille ja tarvittaville kallistuksille. Pääsääntöisesti tulee kerroksen lattiapintojen aina olla samassa tasossa. vrt. esteettömyys. Lattialämmityksellä varustettujen lattioiden rakenteet tulee hyväksyttää rakennuttajalla, katso myös kohta 122. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 16(59)

17 124 Julkisivut 1242 Ikkunat Kunnostettavien ikkunoiden toimenpideselostus on hyväksytettävä rakennuttajalla. Korkeiden ikkunaseinien vierelle tulee jättää riittävä tilavaraus pesussa ja huollossa tarvittavien nostimien tms. käyttöä varten. Maanpinnan ja ala-/välipohjarakenteen kantavuus varmistettava nostinreitin alueella. PUUIKKUNAT Ikkunatyyppiä valittaessa on kiinnitettävä huomio niiden huoltoon ja pestävyyteen. Yläsaranoituja ikkunoita tulee välttää ja käyttää tarvittaessa alasaranointia tai kiinteitä ikkunoita. Ikkunat ovat yleensä sisäänaukeavia puu-alumiini-ikkunoita, joissa ulkopuite on polttomaalattua alumiinia. Ikkunaliitosten tiiveyden, pellityksien sekä vesipeltien suunnitteluun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Vesipeltien jatkossaumat tulee olla tiiviitä, ks. RT Puukarmien käyttö saneerauskohteissa ratkaistaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennussuojelunäkökohdat. Mahdolliset sälekaihtimet tulee voida asentaa puiteväliin aina kun mahdollista, ks myös kohta METALLI-IKKUNAT Metalli-ikkunoita käytettäessä on rakennuksen sisällä oleskelualueella otettava huomioon niiden kylmäsäteily. Lasielementeissä ei saa käyttää alumiinivälilistoja, vaan rst-/tps-välilistoja tai vastaavia. Lasielementin sekä käytettävän metalliprofiilin valinnassa on kiinnitettävä huomiota kokonaisuuden u- arvoon, joka ei siis ole sama kuin lasielementin u-arvo. Metalli-ikkunoiden ääneneristävyysominaisuudet ovat yleensä heikommat kuin puu-alumiini-ikkunoilla. Tämä on huomioitava erityisesti melualueille suunniteltaessa. Karmit suunniteltava siten, että sälekaihdin on asennettavissa karmiväliin: mahdollisen välikarmin syvyys tulee olla matalampi. Sälekaihtimen ja yläkarmin väliin on jätettävä rako ilmankierron varmistamiseksi Ulko-ovet Ulko-oviin tulee osoittaa riittävät varaukset (putkitukset, ylivientisuojat yms.) ovien sähköisille aukaisu- ja lukituslaitteille siinäkin tapauksessa, ettei niitä rakentamisen yhteydessä oviympäristöön asenneta. Ovien rakenteessa tulee ottaa huomioon myös tarvittavien koneistojen ja ylimääräisten inva-vetimien asennusmahdollisuudet. Kynnyksien muotoilussa tulee ottaa huomioon vrt. liikuntaesteiset ja tavaroiden kuljetus. Kulunvalvonnan helpottamiseksi tulee pyrkiä siihen, että rakennuksessa olisi vain yksi pääsisäänkäynti, jonka yhteydessä sijaitsee murtohälytyskeskus. Pää- ja muiden sisäänkäyntiovien sarjoituksessa otettava huomioon rakennuksen iltakäyttö Erityiset ulko-ovet Moottoroitujen automaattiovien, rullaverho-ovien ja nosto-ovien takuuaikainen huolto sisältyy hankintaan Julkisivuvarusteet Auringonsäteilyn aiheuttamaa lämpökuormaa torjutaan varustamalla auringonpuoleiset ikkunat auringonsuojakäsittelyllä (g<0,3). Lisäksi ikkunoita varjostetaan räystäillä, lipoilla ja vaakasuuntaisilla aurinkovarjoilla, jolloin auringonsäteet tuovat talvella sisätiloihin valoa, mutta kesällä pystytään torjumaan tehokkaasti korkealta paistavan auringon lämpökuormaa. Mekaanisella varjostuksella myös torjutaan vähän lämpöä läpäisevien ikkunoiden ulkopuolista huurtumista syyskaudella. Julkisivun läpäiseviä kylmäsiltoja pyritään välttämään. Esimerkiksi katosten ja parvekkeiden ri- TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 17(59)

18 pustukset eivät saa läpäistä ulkovaippaa vaan ne varustetaan tarvittaessa lämmöneristeen ulkopuolisella kantavalla rakenteella. Talotikkaiden määrittelyssä tulee ottaa huomioon kiipeilyn esto Erityiset julkisivurakenteet Rakennuksen ulkoseinään kiinnitetään rakennuksen nimi taustastaan irti olevin metallikirjaimin. Taustavalaistus harkitaan tapauskohtaisesti. Kirjainten koko, materiaali / väri ja sijoitus määräytyy arkkitehdin ohjeen mukaan rakennuksen arkkitehtuurin mukaisena. Kadunnimikyltit ja valaistu osoitenumero suunnitellaan Tampereen kaupungin ohjeen mukaan. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 18(59)

19 126 Vesikatot 1264 Vesikattovarusteet Syöksytorvien alaosan tulee olla 2 metrin korkeudelle seinämävahvuudeltaan vähintään 2 mm teräsputkea. Syöksytorvet ja sadevesikourut varustetaan sulatuksella. Talotikkaat, ks. kohta Vesikaton turvavarusteet rakennusmääräyskokoelman ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Kattokaivot varustetaan sulatuksella, ks. kohta Vesieristeen läpivientejä on vältettävä Kattoikkunat ja -luukut Kattoikkunoita tulee välttää mahdollisen vesivuotoriskin vuoksi. Mikäli niitä käytetään, tulee niiden aukko varustaa murto- ja putoamissuojarakenteena toimivalla teräsristikolla. Kattoikkunoiden tiiviyteen ja auringonsuojaukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Savunpoistoluukut varustetaan sähköisillä laukaisimilla paloviranomaisten ohjeen mukaan. Rakennuksen sisäpuolinen huoltoreitti vesikatolle katolle tulee suunnitella RakMK F2 ohjeiden mukaisesti. 13 TILA 131 Tilajako-osat 1315 Väliovet Porrashuoneiden ja käytäviltä varsinaisiin käyttötiloihin johtaviin välioviin tulee osoittaa riittävät varaukset (putkitukset, ylivientisuojat yms.) ovien sähköisille aukaisu- ja lukituslaitteille siinäkin tapauksessa, ettei niitä rakentamisen yhteydessä oviympäristöön asenneta. Ovien rakenteessa tulee ottaa huomioon myös tarvittavien koneistojen ja ylimääräisten inva-vetimien asennusmahdollisuudet. Kynnyksiä tulee välttää (vrt. liikuntaesteiset, siivous ja tavaroiden kuljetus). Hoitolaitosten tms. rakennusten ovet, joissa kuljetaan pyörätuolia tai muita apuvälineitä käyttäen on varustettava törmäyssuojilla, ovilevyt lattiasta n. 300 mm korkeuteen ja karmit n mm korkeuteen saakka. Sairaaloissa ja tiloissa, joissa käytetään ja siirretään potilassänkyjä tms. ovisuojaus ulotetaan n mm korkeuteen. Siivoustilojen ovien tulee olla vähintään 900 mm leveitä, mielellään mm. PUUOVET Laakaovien pintalevynä tulee olla vähintään 6 mm vaneri, 2-kertainen kovalevy tms. julkisessa käytössä kestävä pintamateriaali helat ja lukot ovikaavioiden ja lukitussuunnitelman mukaan ERITYISOVET Kosteiden ja märkien tms. erikoistilojen ovet tulee valita kestämään vaadittuja erikoisolosuhteita. Tarvittaessa käytetään esim. muovirakenteisia ovia ja säädettäviä alumiinikarmeja. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 19(59)

20 LUKITUSSUUNNITELMA Lukitussuunnitelma tehdään aina yhteistyössä rakennuttajan, isännöitsijän ja käyttäjien kanssa. Lukitussuunnitelman yhteydessä määritetään rakennuksen kulunvalvontajärjestelmä ja siihen liittyvä laitteisto ja varustus. Siinä esitetään myös esteettömyyden vaatimukset, kääntöovikoneistot, palonsulkujärjestelmät jne. Samassa yhteydessä tehdään myös sarjoituskaavio. Lukkojen sarjoituksesta vastaa rakennuttaja ja pääkäyttäjä. Ks. myös turvavalvontajärjestelmien suunnitteluohje. Rakennusten ulko-ovien ja pääkulkureittien ovissa yleensä Timecon-suojaus. Sähkösuunnittelijan tulee kirjata rakennuksen luovutuspiirustuksiin käytetyt Timecon-järjestelmätunnukset. Jätekatosten lukitus ks. kohta 114. Sisäänkäyntien lukitus vrt. kohta Ovet numeroidaan juoksevilla numeroilla. Tällöin ovinumero alkaa kerrosnumerolla ja mahdollisella rakennusosanumerolla. Numerointi on sovitettava lukitusnumerointiin, jolloin ovinumerot ovat sellaisenaan käytettävissä lukitussuunnitelmassa. Ks. myös kohta 1335 Mekaaninen lukitus vähintään Abloy Sento tasoinen. Kohteeseen tulee asennuttaa tarvittavat patruunat, sekä sisälle että ulos. Paloilmoitinkohteisiin asennetaan palokuntaa varten yksi ulkopatruuna hyökkäysreitin läheisyyteen. Kohteisiin asennetaan ulos patruuna (KTL-1) sarjassa, johon laitetaan reittiavain lämmönjakoon Sisälle lämmönjakoon asennetaan patruuna joka on kaupungin sisäpatruunasarjassa. Mikäli kohteessa on hissi, tulee ulkoseinään asentaa sylinteri. OVISILMÄT Opetustilojen ovissa ovisilmät. Sijoitus, ks. RT sivu 18. Tyyppi määritetään tapauskohtaisesti. Jos tilan joku seinä tai ovi on lasia, ovisilmää ei tarvita. 132 Tilapinnat Tilasuunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota tilojen akustisiin olosuhteisiin ja vaimennukseen ja varmistaa tilojen akustinen esteettömyys. Akustisesti vaativien tilojen suunnittelussa tulee tarvittaessa sopia tilaajan kanssa erityisasiantuntijan käytöstä. Tilapintojen värityksissä tulee ottaa huomioon myös näkövammaiset. Tiloissa orientoitumista ja niiden hahmottamista voidaan parantaa merkittävästi oikeilla pintojen valöörieroilla. Esimerkiksi portaiden reunat tulee merkitä muusta porraspinnasta erottuvalla värillä (esim. kontrasti 70%), liukuesteellä tms. Toisaalta liian suuret kontrastit voivat aiheuttaa näköharhoja ja esim. dementoituneilla vaikutelman ylitettävästä esteestä tai rotkosta jne Lattian pintarakenteet Erityisen huolellisesti ennen lattian tasoitusta paikataan ja täytetään mahdolliset kerrosten väliset reiät (vanhat putkireitit tms.) äänivuotojen estämiseksi. Paikkaukset tehdään perusrakenteen mukaisella materiaalilla, pu-vaahtoa ei saa käyttää. Liitosten palokatkot on huomioitava. Tasoitteena käytetään huonetilan käyttötarkoituksen mukaisesti joko kuivan- tai märän tilan tasoitetta. Tasaisuusluokka laatoitettavissa tiloissa B, muualla A. HUOM! Vesieristyksen teossa käytetään aina valitun tuotevalmistajan tähän tarkoitukseen tehtyä, sertifioitua tuotekokonaisuutta, ei eri valmistajien tuotteita sekaisin. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 20(59)

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008

TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJE...5 TAVOITTEET...5 YLEISET VAATIMUKSET...5 HANKESUUNNITELMA...5 HUOLTOKIRJA JA PIIRUSTUSOHJEET...

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto

HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT. (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014. Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto 1 HANKESUUNNITELMA METALLIALAN UUDET TILAT (erityisalan ja turva-alan tilamuutos) 1.10.2014 Oppilaitos: Kainuun ammattiopisto Osoite: Opintie 3, 87100 KAJAANI Koulutuksen järjestäjä: Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA

SUUNNITTELUOHJE. Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi SUUNNITTELUOHJE HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA YLEISTÄ Nämä ohjeet on laadittu Kyyjärven kunnan teknisen osaston toimesta. Ohjeiden tarkoituksena

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa

Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Jarmo Hulkko Terveen talon toteutuksen kriteerit toimitilojen korjausrakentamisessa Esimerkkikohde Keltinmäen koulun peruskorjaus, vaihe 1 Aducate Reports and Books 5/2010 Aducate Centre for Training and

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS

KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA 30.9.2011 Sivu 1/21 Tilaaja: Keskushallinto/Tilakeskus Yliopistonkatu 27a 20100 Turku Hanke: Polttomoottorilaboratorion siirto Kupittaalle KORJAUSRAKENTAMINEN TAI VUOKRAUS HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö

Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Projektitunnus 11k11 Eri asukasryhmien muutostarpeiden ja esteettömyyden huomioiminen linjasaneerauksen suunnittelussa, Projektityö Insinööriopiskelijat: Kalle Nurmi Pyry Laaksonen Helsinki 9.5.2011 Tiivistelmä

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET

RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET TILAKESKUS 1 (11) RAKENNETEKNISET SUUNNITTELUVAATIMUKSET 1 Yleistä Suunnittelussa noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja määräyksiä. Noudatettavia ohjeita, ellei projektikohtaisessa ohjeistuksessa

Lisätiedot

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011

RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 RAKENTAMISOHJEET YMLA 8.9.2011 KARKKILAN KAUPUNKI AURINKORINNE, 1. toteutusvaihe, korttelit 29 30, 60 64 asemakaava ja asemakaavan muutos, sitova tonttijako laatija Karkkilan kaupunki, tekninen ja ympäristötoimiala,

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet

Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen raportteja 2 2013 Lähes nollaenergiatalon suunnitteluohjeet Mari Sepponen, Jyri Nieminen, Pekka Tuominen, Ilpo Kouhia, Jari Shemeikka, Meri Viikari, Kari Hemmilä

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998

Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 C2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Kosteus MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 1998 Ympäristöministeriö on rakennuslain 13 :n (557/89) nojalla antanut rakennusten toimivuutta

Lisätiedot

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123

Käyttäjän tiedot. Nimi. Katuosoite Hämeenkatu 1 A 1 Postiosoite Sähköposti. Puhelinnumero 000 1234123 1/68 Kohteen tiedot Nimi MALLITALO 1940 luvun esimerkki Katuosoite Hämeenkatu 1 Postiosoite 00000, Kotikunta Rakennuskunta/maakunta Helsinki, Uusimaa Käyttäjän tiedot Nimi Erkki Esimerkki Katuosoite Hämeenkatu

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot