TÄYDENNETÄÄN! RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TÄYDENNETÄÄN! 28.8.2008 RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008"

Transkriptio

1 TÄYDENNETÄÄN! RAKENNUSSUUNNITTELUOHJE KIINTEISTÖKEHITYS 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO SUUNNITTELUOHJE...5 TAVOITTEET...5 YLEISET VAATIMUKSET...5 HANKESUUNNITELMA...5 HUOLTOKIRJA JA PIIRUSTUSOHJEET... 5 SUUNNITTELUOHJEEN SITOVUUS... 6 ELINKAARITALOUDEN HUOMIOON OTTAMINEN... 6 ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT...6 RAKENNESUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT... 7 LVI SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT... 7 SÄHKÖSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT... 8 GEOSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT Rakennustekniikka Rakennusalue Maarakenteet Päällysteet Aluevarusteet Aluerakenteet Talo Alapohjat Runko Julkisivut Ikkunat Ulko ovet Julkisivuvarusteet Erityiset julkisivurakenteet Vesikatot Vesikattovarusteet Kattoikkunat ja luukut Tila Tilajako osat Väliovet Tilapinnat Lattian pintarakenteet Lattiapinnat Sisäkattorakenteet Sisäkattopinnat Seinien pintarakenteet Seinäpinnat Erityiset tilapinnat Tilavarusteet Vakiokiintokalusteet Varusteet Vakiolaitteet Tilaopasteet Muut tilaosat Hoitotasot ja kulkurakenteet Rakennusaineiset pystyhormit ja muut kotelot Kevyet tilaelementit Kylmähuone elementit Talotekniikka Yleiset laatuvaatimukset Putkitekniikka Lämmitysjärjestelmät Lämmöntuotanto TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 2(44)

3 2112 Lämmönjakelu Lämmönluovutus Vesi ja viemärijärjestelmät Yleistä Vesijohtotarvikkeet Vedenotto ja käsittely Vesijohdot Viemäritarvikkeet Viemäriveden käsittely Viemäriputkistot Kalusteet Kaasujärjestelmät Palontorjuntajärjestelmät Putkieristykset Ilmastointitekniikka Ilmastointijärjestelmät Yleistä Ilmastointikoneisiin liittyvät osat Ilmastointikoneet Kanavistot ja kanavistovarusteet Päätelaitteet Väestönsuojan ilmastointilaitteet Jäähdytys ja kylmätekniset järjestelmät Yleistä Kylmäkoneistot Ilmastoinnin jäähdytys Eristykset Sähkötekniikka Asennusreitit Kaapelihyllyjärjestelmät Johtokanavajärjestelmät Lattiakanava ja lattiapistorasiajärjestelmät Putkitus ja rasiointi Sähkön pääjakelujärjestelmät Yleistä Pääkeskus ja pääkeskustila Muut keskukset Pääjohdot, maadoitukset ja potentiaalitasaukset Varavoimajärjestelmä ja tilat Ryhmäjohdot Laitteistojen sähköistys LVI järjestelmien kaapelointi Hissit Nosto ovet, puomit, portit, lastaustasaajat Savunpoistopuhaltimet, savunpoistoluukut, palopellit Jätepuristimet Pesulalaitteet Sähkön liitäntäjärjestelmät Pistorasiat Autonlämmityspistorasiat Valaistus Rakennuksen sisävalaistus Rakennusten ja alueiden ulkovalaistus Valaistuksen säätöjärjestelmät Sähkölämmityslaitteet Sulatukset, sulanapidot ja saattolämmitykset Sähkötekniset tietojärjestelmät Puhelinjärjestelmät Viestintäjärjestelmät Antennijärjestelmät Yleinen äänentoisto TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 3(44)

4 2423 Info ja AV järjestelmät Merkinantojärjestelmät Ajannäyttöjärjestelmä Sähköiset turvallisuusjärjestelmät Kulunvalvontajärjestelmä Rikosilmoitusjärjestelmä Videovalvontajärjestelmä Paloilmoitusjärjestelmä Turvavalaistusjärjestelmä Palosulku ja savunpoistojärjestelmä Tietoverkkojärjestelmät Yleiskaapelointijärjestelmä Automaatiojärjestelmät Talolaitteet Siirtolaitteet Hissit Tilalaitteet Keittiölaitteet ERILLISTILOJEN SUUNNITTELUOHJEET LIITE TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 4(44)

5 SUUNNITTELUOHJE TAVOITTEET Suunnitteluohjeen tavoitteena on ohjeistaa tilakeskuksen rakennuttamien rakennusten suunnittelijoita noudattamaan rakennuttajaorganisaatiossa hyviksi ja tarpeellisiksi todettuja suunnitteluratkaisuja. Ohjeet koostuvat toisaalta yleisemmistä suunnitteluperiaatteista ja toisaalta yksityiskohtaisista ratkaisuista, esim. kiinteistöjen siivous yms. tilojen varustamisesta jne. Suunnitteluohje ei korvaa suunnittelijoilta edellytettävää yleistä hyvän suunnittelun ja hyvien suunnittelu ja yhteistyötapojen noudattamisen vaatimusta. Tarkoituksena on sen sijaan tuoda esille niitä painotuksia, joita tilakeskus rakennuttamisessa haluaa noudattaa. Tämän ohjeen lisäksi noudatetaan TURVAVALVONTAJÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELUOHJE 2006 sekä RAKENNUSAUTOMAATION SUUNNITTELUOHJE YLEISET VAATIMUKSET Rakentamisessa tulee pyrkiä aina kokonaistaloudellisesti edullisimpaan ratkaisuun. Suunnitteluratkaisuja tehtäessä tulee kiinnittää huomiota rakennuksen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin, käyttöarvoon ja muunneltavuuteen. Tampereen kaupunki edellyttää omilta toimijoiltaan tilankäytön tehostamista. Pääosin vain päivisin käytettävien tilojen sijoittelussa ja kulkuyhteyksien suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon mahdollinen tilojen iltakäyttö. Tämä on otettava huomioon erityisesti koulujen suunnittelussa. Tilakeskus on kunnallisena liikelaitoksena velvollinen noudattamaan valtakunnallista hankintalainsäädäntöä. Suunnittelussa tulee esittää rakennusosien määritykset riittävän tarkasti yksilöiden ja kuitenkin samalla yleispätevästi siten, että esitetyt ratkaisut eivät rajoitu ainoastaan yhteen tuotemerkkiin. Kaupunki hankkii osan rakennusvarusteista ja laitteista omana hankintanaan vuosisopimusten perusteella. Tiedot ko. hanketta koskevista rakennuttajan hankinnoista on saatavissa kohteen rakennuttajalta. Ks. myös erillistilojen suunnitteluohjeet / SIIVOUSTILAT. HANKESUUNNITELMA Kaupungin investointiohjelman mukaisista rakennushankkeista laaditaan hankesuunnitelma toteutussuunnitelmien pohjaksi. Hankesuunnitelma laaditaan aina kustannusarvioltaan yli 1 M rakennushankkeista ja tarvittaessa erikseen sovituista pienemmistä hankkeista. Hankesuunnitelma määrittää hankkeen laajuuden, tilasuunnittelun erityistekijät, aikataulun ja hankkeen kustannukset. Hankesuunnitelma hyväksytetään tilakeskuksen ja hankkeen käyttäjien johtokunnissa. Hankesuunnitelma on aina otettava huomioon jatkosuunnittelussa ja tuotava esiin siinä esitettyihin tilaohjelmaan tai erityistekijöihin tulevat muutokset sekä kirjattava ne suunnittelukokouspöytäkirjaan. Hankesuunnitelmaan liittyy aina luonnokset. Luonnosten sitovuus vaihtelee eri hankkeissa. Suunnittelijoiden tulee aina tarkistaa ko. luonnokset ja tehdä niihin perustellut muutokset toteutussuunnittelun yhteydessä. Pienemmistä rakennushankkeista laaditaan ennen suunnittelua hankeselostus, joka määrittää rakennushankkeen lähtökohdat sekä hankkeen kustannusarvion ja aikataulun. HUOLTOKIRJA JA PIIRUSTUSOHJEET Tilakeskuksen rakennuttamissa rakennushankkeissa tulee rakennussuunnitelmat tallentaa sähköisinä tilaajan käyttöön noudattaen Tilakeskuksen suunnitelmille ja tiedonkeruulle antamaa ohjeistusta. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 5(44)

6 Ohjeet löytyvät internetistä osoitteesta: Ohjeistuksesta löytyvät: tiedonkeruuohje tike_yleisohje tike_arkkitehdin ohje tike_talotekniikan ohje tike_viralliset lomakkeet Tilakeskuksen rakennushankkeissa käytetään pääsääntöisesti projektipankkia. Projektipankkitiedon saa ko. hankkeen rakennuttajalta. SUUNNITTELUOHJEEN SITOVUUS Suunnittelijan tulee noudattaa tätä suunnitteluohjetta. Mikäli ohjeesta halutaan poiketa, tulee asia käsitellä suunnittelukokouksissa ja kirjata kokouspöytäkirjaan. ELINKAARITALOUDEN HUOMIOON OTTAMINEN Tampereen kaupungin Tilakeskuksen toiminta ajatuksen mukaisesti organisaation toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen kestävä ja elinkaareltaan tarkoituksenmukainen rakentaminen ja kiinteistönpito. Elinkaarisuunnittelu merkitsee koko elinkaaren huomioimista rakennuksen suunnitteluprosessissa. Rakennus on suunniteltava pitkäaikaista ja muuttuvaa käyttöä varten, sillä se vaikuttaa ympäristöönsä koko käyttöikänsä ajan. Oleellinen osa elinkaarisuunnittelua on rakennusten energiatehokkuuden tarkasteleminen. Energiakustannusten kasvaessa tulee niistä yhä merkittävämpi osa rakennuksen käyttökustannuksia. Matalaenergiarakennusten tekeminen tulee entistä houkuttelevammaksi, kun tarkastellaan koko rakennuksen elinkaarella muodostuneita käyttö ja korjauskustannuksia. Rakennuksen energiatehokkuus tuleekin huomioida ainakin rakennusten sijaintia, muotoa, vaipan osia sekä rakennuksen laitteita ja varusteita suunniteltaessa. Energiatehokkuutta tulee tarkastella koko hankkeen ajan aina hankesuunnittelusta käyttöönottoon ja käyttöön asti. Mitä aikaisemmassa vaiheessa rakennushanketta energiatehokkuus otetaan huomioon, sitä suuremmat säästöt elinkaarikustannusten suhteen saavutetaan. ARKKITEHDIN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA rakennustuotteiden ja materiaalien energiankäyttö tilaratkaisut, erikoistilojen sijoittelu, lämpövyöhykkeet maamassat ja rakennusten sijoittelu oikeat rakennusfysikaaliset ratkaisut haitallisten materiaalien (mm. päästöt, jätteet) käytön välttäminen käyttöikäajattelu muuntojoustavat suunnitteluratkaisut teknisten ratkaisujen hallittavuus talotekniikka, akustiikka ekotehokkaan toteutuksen varmistaminen ratkaisujen osalta palvelujen saatavuus, liikenneyhteydet TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 6(44)

7 TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjojen työstäminen toteutettaviksi suunnitelmiksi työpiirustukset, työselitykset, luettelot, kaaviot ym. huoltokirjan päivittäminen tuotteiden ja materiaalien käyttö ja huolto ohjeet, tiedotus tiivis yhteistyö rakennuttajan, käyttäjien ja muiden suunnittelijoiden kanssa RAKENNUSTYÖN AIKANA suunnitteluratkaisujen toteutettavuuden seuranta ja varmistus lähiympäristöön kohdistuvien vaikutusten minimointi materiaalivalintojen varmistaminen kulutuskestävyyden, käyttöiän, päästöjen, huollettavuuden, uudelleenkäytön ja kierrätyksen kannalta materiaalien dokumentointi uudelleenkäyttöä varten teknisten ratkaisujen kelpoisuuden varmistaminen palautteen dokumentointi, arviointi ja takaisinkytkentä suunnitteluun huoltokirjan viimeistely käytettyjen materiaalien, tuotteiden ja järjestelmien dokumentointi RAKENNESUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA rakennejärjestelmän ja keskeisten rakennemoduulien teknisten vaatimusten yksityiskohtainen määrittely rakennejärjestelmän ratkaisuvaihtoehdot alustavat rakennevaihtoehdot ja alustava käyttöikäsuunnittelu rakennevaihtoehtojen elinkaarivertailu ja valintasuositus rakennetyyppien määrittely, tarkentava käyttöikäsuunnittelu ja rakennustapaselostus rakenteiden luonnossuunnitelmat ja elinkaarilaskelmat suunnitelmien yhteensovitus muiden suunnittelijoiden kanssa luonnossuunnitelmien hyväksyttäminen tilaajalla TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA yksityiskohtaiset rakennesuunnitelmat ja laskelmat rakenteiden ja talotekniikan yhteensovitus tuotantosuunnitelmat huoltokirja käyttö, tarkastus ja huoltosuunnitelma kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle RAKENNUSTYÖN AIKANA työmaan ja tuottajien kokoukset ja katselmukset valmisosa ja asennussuunnittelu lisätehtävänä LVI SUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA ympäristöolosuhteiden mukaiset ja energiaa säästävät järjestelmäratkaisut uusiutuvat ja vaihtoehtoiset energialähteet vedenkulutuksen minimointi sekä sade ja sulamisvesien talteenotto LVI järjestelmien muuntojousto, huollettavuus ja uusiminen tilankäytön tehokkuus materiaalien kierrätettävyys päästöjen minimointi TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 7(44)

8 sisäolosuhteet ilman laatu, lämpöolosuhteet ja lämpökuormat, äänitasot, säädettävyys, ohjattavuus sisäolosuhteiden, energiankulutuksen ja järjestelmien toiminnan seuranta automaatiojärjestelmä ja sisäiset tietoverkot järjestelmien muunneltavuus, modulointi, standardointi, kestävyys ja käyttöikä sekä huollettavuus ja kunnossapito osapuolten välisen tiedonkulun varmistaminen huoltokirja suunnittelun edetessä tarkentuva TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjojen työstäminen toteutettaviksi suunnitelmiksi ja tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen suunnitelmien dokumentointi huoltokirjan täydentäminen käyttäjien sekä käyttö ja ylläpitohenkilöstön käytönopastuksen suunnittelu LVIKAratkaisujen osalta RAKENNUSTYÖN AIKANA rakennuksen energiataloudellinen käyttö, toimintatarkastukset, energia analyysit ja ennalta ehkäisevä hoito koneiden, laitteiden ja järjestelmien koekäyttö ja kuormitusajot saavutettavien sisäolosuhteiden vertailu tavoitteisiin suunnitelmien dokumentointi laativat käyttö ja huoltosuunnitelman tuottavat talotekniikan tiedot huoltokirjaan suunnittelevat ja toteuttavat kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutuksen ja tiedotuksen ja täydentävät käyttö ja huoltosuunnitelman rakennusaikaisilla tiedoilla SÄHKÖSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA ympäristöolosuhteiden mukaiset ja energiaa säästävät järjestelmäratkaisut uusiutuvat ja vaihtoehtoiset energialähteet käyttöaikojen ohjaaminen läsnäoloajat/luonnonvalo toiminnan tuottaman energian hyödyntäminen sähköjärjestelmien muuntojousto, huollettavuus ja uusiminen tilankäytön tehokkuus materiaalien kierrätettävyys päästöjen minimointi sisäolosuhteet lämpötilat, valaistus, luonnonvalo, lämpökuormat, lämpötilaerot, äänitasot, säädettävyys, ohjattavuus, sisäiset verkot järjestelmien muunneltavuus, modulointi, standardointi, kestävyys ja käyttöikä sekä huollettavuus ja kunnossapito osapuolten välisen tiedonkulun varmistaminen huoltokirja suunnittelun edetessä tarkentuva TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjojen työstäminen toteutettaviksi suunnitelmiksi ja tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen suunnitelmien dokumentointi huoltokirjan täydentäminen käyttäjien sekä käyttö ja ylläpitohenkilöstön käytönopastuksen suunnittelu sähkö, teleja automaatioratkaisujen osalta TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 8(44)

9 RAKENNUSTYÖN AIKANA rakennuksen energiataloudellinen käyttö, toimintatarkastukset, energia analyysit ja ennalta ehkäisevä hoito koneiden, laitteiden ja järjestelmien koekäyttö ja kuormitusajot saavutettavien sisäolosuhteiden vertailu tavoitteisiin suunnitelmien dokumentointi laativat käyttö ja huoltosuunnitelman tuottavat talotekniikan tiedot huoltokirjaan suunnittelevat ja toteuttavat kiinteistönhoitohenkilökunnan koulutuksen ja tiedotuksen ja täydentävät käyttö ja huoltosuunnitelman rakennusaikaisilla tiedoilla GEOSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT LUONNOSSUUNNITTELUSSA maamassojen kuljetukset ja kuljetusetäisyydet perustusten lämmöneristäminen pohja ja suotovesien hallinta muuntojoustavat perustusratkaisut hyötykuormat, jännevälit pohjarakentamiseen ja perustuksiin käytettävät materiaalit uusiutuvat/uusiutumattomat päästöjen minimointi haitallisten sivutuotteiden ja jätteiden minimointi maaperään soveltuvien materiaalien valinta materiaalien kestävyys ja käyttöikä vaikutukset pohjavesiin ja maaperään osapuolten välisen tiedonkulun varmistaminen huoltokirja suunnittelun edetessä tarkentuva TOTEUTUSSUUNNITTELUSSA luonnossuunnitteluvaiheen asiakirjojen työstäminen toteutettaviksi suunnitelmiksi ja tavoitteiden saavuttamisen varmistaminen määrittelee ympäristön suojaustarpeet geotekniseltä kannalta käyttöönottoon liittyvissä tehtävissä täydentävinä tehtävinä voi suorittaa pohjaveden tarkkailumittauksia sekä kunnossapitoon ja huoltoon liittyviä opastustehtäviä suunnitelmien dokumentointi huoltokirjan täydentäminen käyttäjien sekä käyttö ja ylläpitohenkilöstön käytönopastuksen suunnittelu georatkaisujen osalta RAKENNUSTYÖN AIKANA ekotehokkaan ja ympäristöystävällisen maan, pohja ja perustusrakentamisen varmistaminen kosteus ja päästörasitusten hallinta haitallisten, liukenevien materiaalien minimointi ja kiellettyjen aineiden käyttökiellon seuraaminen käytettävien materiaalien käyttöikä, uudelleenkäyttö ja kierrätettävyys TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 9(44)

10 1 RAKENNUSTEKNIIKKA 11 RAKENNUSALUE Tontinkäyttösuunnitelmaan, asemapiirrokseen tai pihasuunnitelmaan, tulee merkitä lumen kasauspaikat. Kasauspaikat tulee sijoittaa riittävän kauas aitarakenteista. Paikkojen valinnassa tulee ottaa huomioon turvallisuus, niiden käyttö tai käytön estäminen leikkeihin jne. Viheralueiden hoitoluokitus on sovittava rakennuttajan kanssa. Isot pysäköintialueet tulee suunnitella jaettaviksi eri osiin. Osien tulee olla riittävän yhtenäisiä, paikoitusalueiden välissä olevia pieniä istutuskaistoja tulee välttää. Pysäköintialueita ei sijoiteta 5 metriä lähemmäksi rakennuksen ulkoseinää (räystäältä tippuva lumi ja jää!). Puita ei istuteta 5 metriä lähemmäksi rakennuksen ulkoseiniä (kasvuetäisyys räystääseen, räystäskourujen, iv säleiköiden, tuloilmasuodatinten tukkiutumisen esto). Koneellisen huollon onnistumiseksi tulisi kaikkien kulkureittien olla min. 3 metriä leveitä. Talvikunnossapidon alueilla ei saisi olla porrasmaisia tasoeroja. 111 Maarakenteet RAKENNETTAVA ALUE Rakennusalueella olemassa oleva puusto ja muu säilytettävä kasvillisuus tulee suojata riittävästi ja jättää niiden ympärille elinmahdollisuudet säilyttävä suojaviheralue. Säilytettävän viheralueen huolto ja kunnostus tulee sisällyttää suunnitelmiin. KUIVATUSRAKENTEET Rakennussuunnitelmiin tulee liittää tontin pinnantasaussuunnitelma sekä salaojitus ja radonpoistosuunnitelmat. Alueen salaojituksen toiminta tulee kyetä tarkastamaan ja tarvittaessa puhdistamaan. On vältettävä mm. tarkastuskaivottomia umpiperiä. Suunnitelmissa tulee esittää salaojakaivojen, tarkastusputkien, mahdollisten imeytyspenkkojen ja purkupaikkojen sijainti. Käytettävissä tarkastuskaivoissa tulee olla tehdasvalmisteiset liitännät lähteville putkille. Pintavesikaivojen sijoittamista kulkureiteille ja hiekkapintaiselle alueelle on vältettävä. Syöksytorvista tulevat vedet johdetaan yleensä suoraan kaivoilla sadevesiviemäriin. Vaihtoehtoisesti loiskekupilla ja loiskekouruilla pois rakennuksen läheisyydestä imeytettäväksi tai käytettäväksi istutusten kasteluun. Avo ojien suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota puhdistettavuuteen, turvallisuuteen ja niiden rajaukseen piharakenteisiin. Rakennuksen alle jäävät halkaisijaltaan 110 mm ja suuremmat viemärit videokuvataan ns. robottikameralla mahdollisten tukosten havaitsemiseksi. Kuvaus ohjeistetaan rakennusurakoitsijan tehtäviin kuuluvaksi, kuvauksista toimitetaan dokumentit luovutusaineistoon. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 10(44)

11 113 Päällysteet LIIKENNE JA PAIKOITUSALUEIDEN PÄÄLLYSTEET Sekä sidotut että sitomattomat kulutuskerrokset suunnitellaan luokan 1 (RIL ) mukaisesti. Ensisijaisena vaihtoehtona on pidettävä sidottuja (asfaltti, betoni) kulutuskerroksia. Pääkulkureittien ja käytävien pintojen tulee olla kovia pintamateriaaleja esim. laatoitettuja tai asfaltoituja. Ladotut päällysteet suunnitellaan luokan 1. mukaisesti. Materiaalien tulee olla kulutusta kestäviä ja ilkivaltaa estäviä. Liikennöitävillä alueilla kivi ja laattarakenteiden paksuus ko. valmistajan ohjeen mukaisesti. Kulkuväylien liittyessä muihin pinnoitteisiin reunatukina käytetään esim. upotettavia reunatukia tai tarvittaessa ns. asfalttimakkaroita. Liimattavia reunatukia ei käytetä. Reunatukien korkeudet valitaan sellaisiksi, että kevyen liikenteen väylät ovat esteettömiä. OLESKELUALUEIDEN PINTARAKENTEET Hiekkaleikkialueiden sijoittelua laatta tai asfalttialueen reunalle tulee välttää hiekan kulkeutumisen estämiksi koville pinnoille. Hiekkaleikkialueita (tai hiekkalaatikoita) ei sijoiteta lähelle sisäänkäyntejä. Hiekkaleikkialueet rajataan riittävän korkealla puisella reunusrakenteella. Nurmikon reunaan liittyvät kivet / laatat sidotaan valamalla maakostealla betonilla (aikaansaadaan kiinteä päällystys, korkeuseroja ei synny). Leikkipihojen turva alustana käytetään ensisijaisesti turvalaattaa. Valettavaa turva alustaa käytettäessä tulee materiaalipaksuuden olla sama koko alueella. Alustan reuna alue suojataan kovalla materiaalilla. Turva alustan läpiviennit tehdään tiiviiksi. Turva alusta suunnitellaan viereistä pihaaluetta korkeammalle. Turva alustana voidaan käyttää myös pestyä hiekkaa. Turvahiekka alueen tulee rajautua nurmialueille mahdollisuuksien mukaan. NURMIALUEET Nurmikoiden suunnittelussa on kiinnitettävä huomio kasvualustaan, maanpinnan kallistuksiin, siementen laadun määrityksiin sekä nurmialueiden reunojen rajaukseen. Edelleen on otettava huomioon ulkoalueiden hoidossa tarvittavien koneiden ulottumat, kääntösäteet ja leveydet. Nurmikoiden rajauksissa on otettava huomioon talvihuolto. Reunatukina käytetään tarvittaessa upotettavia reunatukia. Oleskelunurmille tulee löytyä esteetön kulkuväylä. MUU KASVILLISUUS Kasveja valittaessa on kiinnitettävä huomiota niiden myrkyttömyyteen ja menestymismahdollisuuteen aiotulla kasvupaikalla. Istutukset tuetaan ja suojataan VTO 98 ohjeita noudattaen. Istutukset sijoitetaan riittävän etäälle pihateistä ja niitä ei tehdä isojen puiden alle. TARKASTUKSET Istutusten ja nurmialueiden hoito ja leikkaus tulee sisällyttää viherurakkaan kasvuunlähtötarkastukseen saakka. Kasvuunlähtötarkastus pidetään keväällä tehtyjen töiden osalta mennessä. Syksyllä tehtyjen töiden tarkastus pidetään seuraavana keväänä 1.6. mennessä. Pihatöiden vastaanottotarkastus pidetään viherurakkaan kuuluvien töiden valmistuttua, kuitenkin mennessä. Takuutarkastus pidetään yleisten sopimusehtojen mukaisesti, kuitenkin ko. vuonna mennessä. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 11(44)

12 114 Aluevarusteet TALOVARUSTEET Talovarusteet tulee valita siten, että ne kestävät ilkivaltaa (esim. ankkurointi). Opasteiden on oltava muunneltavia. Ne tulee sijoittaa siten, että ne ovat selvästi nähtävissä. Liikennealueen opasteiden tulee olla yksiselitteisiä ja näkyvästi sijoitettuja. Urheilu ja leikkikenttävarusteiden tulee olla helppohoitoisia, turvallisia (vrt. EU turvamääräykset) ja tarvittaessa siirrettäviä. Jätehuoltovarusteet valitaan jätehuoltomääräysten mukaisesti, Tampereen seudulla Pirkanmaan jätehuolto Oy:n ohjeita noudattaen. Varusteita valittaessa ja sijoitettaessa on otettava huomioon niiden suojaus ilkivallalta. Huom! jätehuoltokatosten ovien lukot varustetaan kaksoispesällä, sarjoitus Tampereen kaupungin avainsarjaan. Jätehuoltotilojen sijoittamisessa on otettava huomioon myös yhteydet rakennuksen sisällä oleviin siivoustiloihin sekä suurimpiin jätettä tuottaviin yksiköihin, esim. keittiöihin, koulujen teknisen työn tiloihin jne. Ulkona tupakointiin liittyvät ongelmat on ratkaistava tuhkakupit sijoitetaan vähemmän näkyvälle paikalle esim. sivusisäänkäynnin yhteyteen. Roskakorit Ulkotilojen roska astioiden tulee olla sateelta ja linnuilta suojattuja sekä lukittuja. Avain kolmioavain. 115 Aluerakenteet AIDAT JA TUKIMUURIT Porttileveyksien määrityksessä tulee ottaa huomioon lumityökoneet sekä pelastusajoneuvojen kulkutiet (aukon leveys min mm). Huoltoportin lisäksi suunnitellaan erillinen käyntiportti (min 1000 mm). Määrittelyssä on esitettävä myös korkeudet, käyntisalvan ja saranoiden tyypit. Porttien rakenteelliseen kestävyyteen ja vakavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota (esim. perustukset betonia ja runko metallia, portilla yhtenäinen teräsbetoniantura tai teräsrunko ). Vrt. EU:n turvanormit SFS EN Raollista vaakalauta aitaa ei käytetä pienten lasten piha alueilla (tikapuut). Aidan runkorakenteiden valinnassa otetaan huomioon pitkäaikaiskestävyys. Aitatolppina käytetään lähtökohtaisesti painekyllästettyä puuta tai terästä, selkälautana painekyllästettyä puuta. Tolppien perustamistapana on upotus maahan esim. betonilla tukien, teräskiila jalkoja käytetään vain erikseen sovittaessa. Erityisesti päiväkotien aitojen ja porttien suunnittelussa lisäksi huomioitavaa: aidan korkeus min mm aidan alareunan etäisyys maanpinnasta max. 100 mm portin salpa suunnitellaan niin, ettei lapsi saa avattua porttia sisäpihalta portit varustetaan aukipitosalvalla varottava sormien mentäviä rakoja ( esim. portteja suljettaessa) TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 12(44)

13 KATOKSET Sisäänkäyntien ulko ovien yläpuolelle tulee tehdä katokset, mikäli sisäänkäynti ei ole sisäänvedetty. Ulko ovien on aina auki ollessaan jäätävä katon alle. Sama koskee mahdollisuuksien mukaan ulko ovien edessä olevia portaita ja luiskia. ALUEEN PORTAAT, LUISKAT JA TERASSIT Portaat, luiskat ja terassit on suunniteltava sellaisiksi, että liikkumisteiselle löytyy aina sujuva kulkuväylä tontin eri toiminnallisille alueille ja rakennuksen sisäänkäynteihin. Sisäänkäynteihin liittyvät jalkasäleiköt on upotettava alustaansa. Niiden tulee olla koko kulkuväylän levyisiä ja ne tulee sijoittaa vähintään n. yhden metrin etäisyydelle sisäänkäyntikohdasta. Jalkasäleiköt on kytkettävä alustaansa ja jaettava ihmisvoimin nostettaviin osiin. Jalkasäleikön yhteyteen vesipiste pikaliittimellä. Portaiden ja luiskien puhdistettavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Ne eivät saa olla liukkaita. 12 TALO 122 Alapohjat Alapohjarakenteiden korkeustasoja määritettäessä on otettava huomioon lattian pintarakenteet, lämmitysjärjestelmät tms. Pääsääntöisesti kerroksen lattiapintojen tulee aina olla samassa tasossa. vrt. esteettömyys. Lattialämmityksellä varustettujen lattioiden rakenteet tulee hyväksyttää rakennuttajalla. Lattialämmityksen jakotukkeja ei tule sijoittaa lattiarakenteisiin, ks. myös kohta Runko Välipohjat Välipohjarakenteiden korkeustasoja määritettäessä on otettava huomioon varaukset lattian pintarakenteille ja tarvittaville kallistuksille. Pääsääntöisesti tulee kerroksen lattiapintojen aina olla samassa tasossa. vrt. esteettömyys. Lattialämmityksellä varustettujen lattioiden rakenteet tulee hyväksyttää rakennuttajalla. 124 Julkisivut 1242 Ikkunat Kunnostettavien ikkunoiden toimenpideselostus on hyväksytettävä rakennuttajalla. Korkeiden ikkunaseinien vierelle tulee jättää riittävä tilavaraus pesussa ja huollossa tarvittavien nostimien tms. käyttöä varten. PUUIKKUNAT Ikkunatyyppiä valittaessa on kiinnitettävä huomio niiden huoltoon ja pestävyyteen. Yläsaranoituja ikkunoita tulee välttää ja käyttää tarvittaessa alasaranointia tai kiinteitä ikkunoita. Puurunkoja käytettäessä tulee ulkopinta suojata alumiinilla. Saneerauskohteissa ratkaistaan asia tarvittaessa tapauskohtaisesti ottaen huomioon rakennussuojelunäkökohdat. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 13(44)

14 Mahdolliset sälekaihtimet tulee voida asentaa puitteitten väliin aina kun mahdollista. METALLI IKKUNAT Metalli ikkunoita käytettäessä on rakennuksen sisällä oleskelualueella otettava huomioon niiden kylmäsäteily Ulko ovet Ulko oviin tulee osoittaa riittävät varaukset (putkitukset, ylivientisuojat yms.) ovien sähköisille aukaisu ja lukituslaitteille siinäkin tapauksessa, ettei niitä rakentamisen yhteydessä oviympäristöön asenneta. Ovien rakenteessa tulee ottaa huomioon myös tarvittavien koneistojen ja ylimääräisten inva vetimien asennusmahdollisuudet. Kynnyksien muotoilussa tulee ottaa huomioon vrt. liikuntaesteiset ja tavaroiden kuljetus. Kulunvalvonnan helpottamiseksi tulee pyrkiä siihen, että rakennuksessa olisi vain yksi pääsisäänkäynti, jonka yhteydessä sijaitsee murtohälytyskeskus. Pää ja muiden sisäänkäyntiovien sarjoituksessa otettava huomioon rakennuksen iltakäyttö Julkisivuvarusteet Talotikkaiden määrittelyssä tulee ottaa huomioon kiipeilyn esto Erityiset julkisivurakenteet Rakennuksen ulkoseinään kiinnitetään rakennuksen nimi taustastaan irti olevin metallikirjaimin. Kirjainten koko, materiaali / väri ja sijoitus määräytyy arkkitehdin ohjeen mukaan rakennuksen arkkitehtuurin mukaisena. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 14(44)

15 126 Vesikatot 1264 Vesikattovarusteet Syöksytorvien alaosan tulee olla 2 metrin korkeudelle seinämävahvuudeltaan vähintään 2 mm teräsputkea. Syksytorvet ja sadevesikourut varustetaan sulatuksella. Talotikkaat, ks. kohta Kattokaivot varustetaan sulatuksella, ks. kohta Kattoikkunat ja luukut Kattoikkunoita tulee välttää. Mikäli niitä käytetään tulee niiden aukko varustaa murto ja putoamissuojarakenteena toimivalla teräsristikolla. Savunpoistoluukut varustetaan sähköisillä laukaisimilla. 13 TILA 131 Tilajako osat 1315 Väliovet Porrashuoneiden ja käytäviltä varsinaisiin käyttötiloihin johtaviin välioviin tulee osoittaa riittävät varaukset (putkitukset, ylivientisuojat yms.) ovien sähköisille aukaisu ja lukituslaitteille siinäkin tapauksessa, ettei niitä rakentamisen yhteydessä oviympäristöön asenneta. Ovien rakenteessa tulee ottaa huomioon myös tarvittavien koneistojen ja ylimääräisten inva vetimien asennusmahdollisuudet. Kynnyksiä tulee välttää (vrt. liikuntaesteiset, siivous ja tavaroiden kuljetus). Hoitolaitosten tms. rakennusten ovet, joissa kuljetaan pyörätuolia tai muita apuvälineitä käyttäen on varustettava törmäyssuojilla, ovilevyt lattiasta n. 300 mm korkeuteen ja karmit n. 900 mm korkeuteen saakka. Sairaaloissa ja tiloissa, joissa käytetään ja siirretään potilassänkyjä tms. ovisuojaus ulotetaan n. 900 mm korkeuteen. Siivoustilojen ovien tulee olla vähintään 900 mm leveitä, mielellään mm. PUUOVET Laakaovien pintalevynä tulee olla vähintään 6 mm vaneri, 2 kertainen kovalevy tms. julkisessa käytössä kestävä pintamateriaali helat ja lukot ovikaavioiden ja lukitussuunnitelman mukaan ERITYISOVET Kosteiden ja märkien tms. erikoistilojen ovet tulee valita kestämään vaadittuja erikoisolosuhteita. Tarvittaessa käytetään esim. muovirakenteisia ovia ja säädettäviä alumiinikarmeja. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 15(44)

16 LUKITUSSUUNNITELMA Lukitussuunnitelma tehdään aina yhteistyössä rakennuttajan, isännöitsijän ja käyttäjien kanssa. Lukitussuunnitelman yhteydessä määritetään rakennuksen kulunvalvontajärjestelmä ja siihen liittyvä laitteisto ja varustus. Siinä esitetään myös esteettömyyden vaatimukset, kääntöovikoneistot, palonsulkujärjestelmät jne. Samassa yhteydessä tehdään myös sarjoituskaavio. Lukkojen sarjoituksesta vastaa rakennuttaja ja pääkäyttäjä. Ks. myös turvavalvontajärjestelmien suunnitteluohje. Rakennusten ulko ovien ja pääkulkureittien ovissa yleensä timecon suojaus. Sähkösuunnittelijan tulee kirjata rakennuksen luovutuspiirustuksiin käytetyt timecon järjestelmätunnukset. Jätekatosten lukitus ks. kohta 114. Sisäänkäyntien lukitus vrt. kohta Ovet numeroidaan juoksevilla numeroilla. Tällöin ovinumero alkaa kerrosnumerolla ja mahdollisella rakennusosanumerolla. Numerointi on sovitettava lukitusnumerointiin, jolloin ovinumerot ovat sellaisenaan käytettävissä lukitussuunnitelmassa. 132 Tilapinnat Akustisesti vaativien tilojen suunnittelussa tulee tarvittaessa sopia tilaajan kanssa erityisasiantuntijan käytöstä Lattian pintarakenteet Erityisen huolellisesti ennen lattian tasoitusta paikataan ja täytetään mahdolliset kerrosten väliset reiät (vanhat putkireitit tms.) äänivuotojen estämiseksi. Paikkaukset tehdään perusrakenteen mukaisella materiaalilla, pu vaahtoa ei saa käyttää. Tasoitteena käytetään huonetilan käyttötarkoituksen mukaisesti joko kuivan tai märän tilan tasoitetta. Tasaisuusluokka laatoitettavissa tiloissa B, muualla A. HUOM! Vesieristyksen teossa käytetään aina valitun tuotevalmistajan tähän tarkoitukseen tehtyä, sertifioitua tuotekokonaisuutta, ei eri valmistajien tuotteita sekaisin. Vedeneristeeseen saa tehdä vain sellaisia läpivientejä jotka ovat tarpeen viemäröinnin rakentamiseksi. Isojen pesutilojen, keittiötilojen ja uima allastilojen yms. lattiapinnoista tulee arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan laatia yhteistyössä lattiakallistuspiirustukset ja hyväksytettävä ne työsuojelu ja terveysviranomaisilla. Valmiin lattiapinnan tasaisuusvaatimus on + 3 mm kahden(2) metrin matkalla. Lattiapinnan esteettömyysvaatimukset vrt. kohdat 122 ja 123. Lattialämmityksellä varustettujen lattioiden pintarakenteet tulee hyväksyttää rakennuttajalla Lattiapinnat Lattiapinnoitteiden valinnassa tulee pyrkiä siihen, että kohteen tahi yksittäisen tilan pinnoitteet ovat huollettavissa mahdollisimman samankaltaisilla menetelmillä. Lattiapinnoitteet ulotetaan pääsääntöisesti myös kiintokalusteiden alle. Lattiapinnoitteita valittaessa on otettava huomioon: portaiden lepotasot samalla tavoin huollettavasta materiaalista kuin porrasaskelmat ( esim. mo saiikkibetoniportaat + mosaiikkibetoni tai klinkkeri tms. laatoitus). linoleumia ei kovan kulutuksen tiloihin eikä tiloihin, joissa suuri kosteusrasitus (esim. terveydenhuoltotiloissa käsitellään mm. alkoholipohjaisia aineita jotka rasittavat roiskuessaan lattiaa) kosteissa tiloissa (esim. pesu ja wc tilat) turvalattia, mutta mahdollisimman pienellä karkeusas TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 16(44)

17 teella (puhtaanapito) turvallisuudesta tinkimättä keittiötiloissa turvalattia pienellä karkeusasteella (puhtaanapito) tai klinkkerilattia pintamateriaaliksi ei yksivärisiä (vaalea/tumma), mieluummin kuvioituja pinnoitteita ei halvimpia huokoisia keraamisia laattoja laattojen saumoissa vältetään vaaleita värejä kumimaton käyttöä harkitaan tilaajan kanssa tapauskohtaisesti ei tekstiilimattoja kovan kulutuksen tiloissa (esim. sisääntulot, aulat, käytävät) käytetään materiaaleina esim. kivilaattaa, kvartsivinyylilaattaa tai erikoiskäsiteltyjä muovimattoja / laattoja. Vrt. alla kovan kulutuksen tiloissa voidaan käyttää myös akryylibetonilattiaa (keittiöt, kiinteistöhoidon konetilat) tuulikaappeihin mattosyvennys (reunat laattaa), maton koko tai jako määritetään siten että se on ihmisvoimin nostettava. Mattosyvennys tulee pinnoittaa akryylibetonilla tai vastaavalla kosteutta eristävällä ja kulutusta kestävällä pinnoitteella. käytävät, suuret aulat: ei kynnyksiä (haittaavat liikuntaesteisiä ja siivouskoneiden kuljettamista) perinteisissä puulattioissa suositellaan pintakäsittelynä lakkausta tai maalausta parketit lakattuja tai öljyttyjä pinnoitteet pyrittävä valitsemaan pysyvästä mallistosta siten että tarvittava määrä paikkaus tai korjauspinnoitteita on kohtuullisen ajan saatavilla Terveydenhuoltotilojen lattiat: toimenpidehuoneisiin ei vahattavia lattioita (vahat eivät kestä esim. alkoholeja) tilat, joissa tehdään potilas, ruokakuljetuksia tai kuljetaan pyörätuolilla / paareilla (esim. aula, sisääntulo) tulee lattiamateriaali suunnitella sen mukaisesti (ei esim. nappulakumilattiaa tärinän vuoksi) varmistetaan tilat, joihin vaaditaan johtava ESD lattia (käytettävät koneet määrittävät tarpeen) turvalattiaa voi käyttää yleisissä tiloissa esim. vanhustenhoitotiloissa, vähentää todistettavasti liukastumisia / kaatumisia Koulujen ja päiväkotien lattiat: kotitalousluokka: ei kitkalattiaa teknisen työn lattiana suositellaan maalattua / käsiteltyä betonia, kumia, muovia tai puuta koulujen liikuntasaleissa käytetään pääsääntöisesti liikuntatiloihin tarkoitettuja muovimattoja, erityisesti sovittaessa aluejoustavia lattiarakenteita. LAATOITETTU LATTIA Julkisten rakennusten sisäänkäyntiaulat, yleisö wc tilat, pääsääntöisesti pesutilat ja kovan kulutuksen tilat laatoitetaan. Saniteettitiloissa jalkalistana holkkalista. Laattoina käytetään kulutusta kestäviä julkisten tilojen laattoja. Laattaa ja sen kokoa määritettäessä on minimoitava lattiapinnan saumojen määrä. Pesu ja suihkutilojen, uimahallien yms. lattialaatat saumataan epoksimassalla. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 17(44)

18 LINOLEUM Linoleum mattoja tai laattoja valittaessa otettava huomioon: lattioita ei vahata MASSALATTIAT IV konehuoneiden ja tuulikaappien lattiat päällystetään pääsääntöisesti akryylibetonilla tai vastaavalla pinnoitteella Sisäkattorakenteet WC ja siivoustilojen alakattorakenteiden tulee olla avattavia, esim. vinyylipintainen t listakannatteinen kipsilevyalakatto. Laitoskeittiöiden alakattojen tulee täyttää hygieniavaatimukset Sisäkattopinnat VAIMENNUSVERHOTTU KATTOPINTA Alakatoissa ja kattojen akustisissa pintarakenteissa, on vältettävä avoimia saumoja ja reunaalueita, jotta huonepöly ei kulkeutuisi alaslaskutilaan. Näkyviin jääviä siivousta vaikeuttavia avoimia kaapelihyllyjä tulee välttää. Alakaton akustovillalevyjen reunojen tulee olla vähintään sidontamaalattuja, jotta niistä lähtevää mineraalivillapölyä ei pääse kulkeutumaan huoneilmaan. Ominaispainoltaan suurehkojen alakattolevyjen kiinnitystavan rakenteellinen kestävyys ja turvallisuus tulee aina varmistaa Seinien pintarakenteet PANEELIVERHOUS Löylyhuoneiden paneelien vahvuuden tulee olla min. 19 mm Seinäpinnat MAALATTU SEINÄPINTA Maalattu seinäpinta, tasoitus kahteen kertaan tasoitettavat seinäpinnat huonekorttien mukaan kerran ylitasoitus pohjatasoitteella kerran ylitasoitus pintatasoitteella maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja kiiltoaste huonekorttien ja maalausselityksen mukaan. Käytetään kovaan kulutukseen soveltuvia maalityyppejä. Maalattu kipsilevyseinä kiinnitysruuvien kannat tasoitetaan näkymättömiin levysaumat tasoitetaan levyvalmistajan ohjeiden mukaan paperista saumanauhaa käyttäen ylitasoitus vähintään kertaalleen ennen maalausta maalaus vesiohenteisella dispersiomaalilla maalinvalmistajan ohjeiden mukaan, värisävy ja TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 18(44)

19 kiiltoaste huonekorttien ja maalausselityksen mukaan LAATOITETTU SEINÄPINTA Laattoja valittaessa otettava huomioon: mosaiikkilaattoja ei käytetä laatoituksen saumapinnan määrä on minimoitava Laatoituksen yleisperiaate: huonekorteissa mainittu allastaustan laatoitus tehdään n. kaksi laattaa allasta leveämpänä (yksi molemmin puolin), korkeus n. 3 laattaa altaan yläpuolelle alareuna jalkalistasta lähtien. Mikäli allas on lähellä sivuseinää laatoitus ulotetaan myös tälle seinälle vähintään altaan syvyyden verran. Laitoskeittiöiden, allashuoneiden sekä suihku ja pesutilojen laattapinnat saumataan epoksilla Erityiset tilapinnat AKUSTOPINNOITTEET Akustopinnoitteissa ei tule käyttää avosaumoja vaan mieluiten saumalistoja. 133 Tilavarusteet Yleistä Huonetilojen varusteet tulee eritellä sopimuksen mukaan joko tilakohtaisesti laadittavissa huonekorteissa tai toistuvien tilojen osalta mallihuonekorteissa Vakiokiintokalusteet Yleistä Rakennukseen tulevien naulakkotilojen suunnittelussa tulee kiinnittää huomio poistumisteiden paloturvallisuuteen ja mm. ulkovaatteiden aiheuttamaan suureen palokuormaan. Kalusteiden suunnittelussa ja valinnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota niiden kestävyyteen, huollettavuuteen ja turvallisuuteen. Tekstiiliverhousten tulisi olla vesipestäviä. Kalusteet kiinnitetään aina valmiiksi pintakäsitellylle seinäpinnalle. Kalusteiden pintakäsittelyissä on vältettävä vahattuja ja kuultokäsiteltyjä pintoja (pintojen puhdistettavuus). Käytävillä olevat kaapit, istuimet ja penkit pyritään kiinnittämään seinille riittävän ylös lattiasta (>200 mm, tällöin ei tarvita kalustejalkoja ja siivous helpottuu). Kalusteiden mitoituksessa, mm. kalustesokkelien mitoituksessa jne., on otettava huomioon siivouskoneiden käyttö. Esim. koulutilojen naulakoiden kenkätelineiden alle vähintään 400 mm vapaa tila Varusteet Varusteet tulee esittää tilakohtaisesti huonekorteissa. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 19(44)

20 Säleverhot Ikkunat varustetaan pääsääntöisesti ikkunapuitteiden väliin asennettavin säleverhoin. Valkokankaat Ilmoitustaulut Sijainti ja tarkka lopullinen koko määritetään paikalla tehtävässä katselmuksessa kiintokalusteiden yms. asennuksen jälkeen. Wc, pesu ja siivoustilojen varusteet Ks. erillistilojen suunnitteluohjeet Tuulikaappimatot Tuulikaappimatot huonekortin mukaisesti kokonaan lattiaan upotettuina. Maton koko tai jako määritetään siten että se on ihmisvoimin nostettava Opetustilojen kalusteet Ks. erillistilojen suunnitteluohjeet Vakiolaitteet Laitteet esitettävä huonekorteissa ja/tai kalustepiirustuksissa Tilaopasteet Arkkitehti laatii erillissuunnitelman sisätilojen opasteista. Jokainen ark pohjapiirustuksessa nimetty huone tai komeromainen tila varustetaan vastaavilla oveen tai seinään kiinnitettävillä opastetiedoilla; huoneen numero ja nimi. 134 Muut tilaosat 1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet Ilmastointikonehuoneisiin tulee aina olla yhteys sisätiloista, sisäportaasta ja normaalikorkuisen käyntioven kautta Rakennusaineiset pystyhormit ja muut kotelot Rakennusaineiset pystyhormit varustetaan avattavilla tarkastusluukuilla tai huolto ovilla. Ovelliset isot hormitilat varustetaan teräksisin huoltotasoin. 136 Kevyet tilaelementit 1362 Kylmähuone elementit Pakastehuoneet varustetaan aina lattiarakenteeseen upotettavilla lattiaelementillä. Lattia elementin alle asennetaan lattialämmitys. Lattia pinnoitetaan hitsattavalla rullakkoliikennettä kestävällä muovimatolla. TILAKESKUS / KIINTEISTÖKEHITYS Suunnitteluohje 20(44)

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU

TILAPALVELUJEN SÄHKÖSUUNNITTELU SÄH 2009 TILAPALVELUJEN SUUNNITTELUOHJEISTO SÄHKÖSUUNNITTELU Talo 90 rakennusosat H ja J Sähkö-, tele- ja tietojärjestelmät PÄIVITETTY 20.4.2009 MUUTOKSET ESITETTY TUMMENNETTUNA KURSIVOITUNATEKSTINÄ SÄH

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9

PERUSKORJAUS. HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 HANKESUUNNITELMA 6.2.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Yliopistonkatu 27 20100 TURKU Hanke: Turun Suomalaisen Yhteiskoulun (TSYK) koulukiinteistön peruskorjaaminen ja vuokraus

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä

Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hakavuoren kirkon korjaus Helsingin seurakuntayhtymä Hankeselvitysraportti 30.4.2012 Sisältö Sivunro 1 YHTEENVETO 1 2 SELVITYKSEN OSAPUOLET 1 3 KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 1 4 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 1

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku

KORJAUSRAKENTAMINEN HANKESUUNNITELMA. 10.2.2015 Sivu 1/11. Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku HANKESUUNNITELMA 10.2.2015 Sivu 1/11 Tilaaja: Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL 11 20101 Turku Hanke: Vanhuspalvelun ympärivuorokautinen hoito KORJAUSRAKENTAMINEN Turun Kiinteistöliikelaitos,

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA

SUUNNITTELUOHJE. Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA Kyyjärven kunta Honkalehdontie 8 43700 Kyyjärvi SUUNNITTELUOHJE HUOMIOITAVAA ARKKITEHTI- JA RAKENNESUUNNITTELUSSA YLEISTÄ Nämä ohjeet on laadittu Kyyjärven kunnan teknisen osaston toimesta. Ohjeiden tarkoituksena

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA

TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 12.1.2011 Vantaan kaupungin tilakeskus Hankepalvelut, hankevalmistelu Kielotie 13, 01300 Vantaa TUOMELAN KOULU perusparannus ja laajennus HANKESUUNNITELMA 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. TOIMINNASTA

Lisätiedot

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA

Yläniementie 29. PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT. Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA LAUKAAN KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUASUNNOT HANKESUUNNITELMA PVM 10.10.2013 Sivu 1/14 Tilaaja: Laukaan kunta, Tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA Hanke: Laukaan kehitysvammaisten asuntoryhmä Ohjatun asumisen yksikkö

Lisätiedot

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36

Dnro TRE: 1592 /10.03.07/2014 ote pöytäkirjasta osela 11.3.2014/ 36 TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 25.4.2014 Liisa Parviainen HANKE TREDU Lempäälä Valkeakoskentie 19, 37500 Lempäälä ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys Tampereen

Lisätiedot

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009

LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 VESALAN KOULU YLIKIIMINKI, OULU LVI-TYÖSELITYS 8.5.2009 LVI SUUNNITTELUTOIMISTO KAJAANINKATU 38 A 90100 OULU SISÄLLYSLUETTELO 0 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 4 0.2

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY

KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS. Urakkalaskenta YLITALO OY 4823 KARHULANVAARAN KOULU KUHMONTIE 3 89600 SUOMUSSALMI LVI-TYÖSELITYS Urakkalaskenta YLITALO OY I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O ELEKTRONIIKKATIE 3 90590 OULU toimisto@ytalo.fi Puh. 08-3224200 LVI-TYÖSELITYS

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI

Sivu 1 / 77 SUOMUSSALMEN HOITOKOTI LVIA-SELOSTUSOSA SUOMUSSALMEN HOITOKOTI Sivu 1 / 77 LVIA-SELOSTUSOSA LVI 01686-001 30.6.2014 Sivu 2 / 77 G00.00 YLEISTÄ... 8 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEISTA... 8 01.11 Rakennuskohde ja sen sijainti... 8 01.13 Rakennuttaja... 8 01.14 Käyttäjät...

Lisätiedot