SOSIAALITYÖN ARVOT JA JOHTAMINEN. Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne Rovaniemi Anneli Pohjola

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALITYÖN ARVOT JA JOHTAMINEN. Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne Rovaniemi 1.12.2009 Anneli Pohjola"

Transkriptio

1 SOSIAALITYÖN ARVOT JA JOHTAMINEN Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne Rovaniemi Anneli Pohjola

2 Eri aikakausien ratkaisuvaihtoehdot Lainsäädäntö Organisaatiomuutokset Verkostot Kehittämisprojektit Arviointi Johtaminen - kysymys: miten eettisyys eri vaiheissa mukana?

3 Johtamisen painopisteitä Strateginen johtaminen Muutosjohtaminen Tavoitejohtaminen Hyvinvointijohtaminen Verkostojohtaminen Kehittämisen johtaminen Palveluprosessien johtaminen Asiakasprosessien johtaminen Osaamisen johtaminen Henkilöstöjohtaminen Talouden johtaminen tulosjohtaminen Laatujohtaminen Arvojohtaminen ikäjohtaminen

4 Sosiaalityön muuttuva rooli Palvelurakenteen muutos Erityispalveluiden vaateet Erikoisosaamisen tarpeen kasvu Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus, STM 2007 Stt: asiakasprosessien johtaminen (palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelma, palveluohjauksen koordinaatio, päätöksenteko) Tiedontuottaminen, sosiaalinen raportointi ja vaikutusten arviointi Ehkäisevä ja rakenteellinen työ Kokonaisvastuu alan kehittämisestä

5 Arvot ja eettisyys aina läsnä Kaikki meidän toimintamme tapahtuu jonkun arvon tunnustamisen merkeissä (Erik Ahlman 1920)

6 Sosiaalityön ydin Erilaisten arvojen ja normien tiedostamionen ja tietoisuus omista arvoista sekä eettinen vastuunotto ovat ammatillisen sosiaalityön tärkein lähtökohta arvojen tiedostaminen ja eettinen pohdinta on ammatillisen sosiaalityön ydintä. (Rostila 2001)

7 Arvot ja yhteiskunnallisuus Tasa-arvo, yhdenmukaisuus Sosiaalinen oikeudenmukaisuus Ihmisarvo Elämän jatkuvuuden turvaaminen palveluperiaate Hyvinvointivastuu Vastavuoroisuus Luottamus Solidaarisuus

8 Ei vain etiikka Eettiset periaatteet lähtökohta Arvot saavat ilmauksensa etiikassa Moraalisuus moraaliajattelu kertoo mikä oikein Kysymys myös tiedosta Teoreettinen ymmärrys ilmiöistä - tietoisuus Kysymys asiantuntemuksesta Oikeudenmukaisuus Kysymys oikeuksista Tasa-arvo - yhdenvertaisuus Vastuu

9 Sosiaalialan ammattihenkilöiden eettiset periaatteet Ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus Itsenäisyys ja elämänhallinta Syrjäytymisen ehkäiseminen ja osallisuuden edistäminen Syrjinnän ja väkivallan vastustaminen Asiakkaan itsemääräämisoikeus Asiakkaan yksityisyys

10 Moniulotteinen sensitiivisyys Eettinen sensitiivisyys herkkyys ihmisten tarpeille ja yhteiskunnallisille vaikutussuhteille Historiallinen sensitiivisyys Kontekstuaalinen sensitiivisyys Kulttuurinen sensitiivisyys Ideologinen sensitiivisyys Poliittinen sensitiivisyys Toiminnallinen sensitiivisyys

11 Oikeudet I Ihmisoikeudet kv ihmisoikeussopimukset, Euroopan sosiaalinen peruskirja - Kansalaisoikeudet - poliittiset oikeudet - taloudelliset oikeudet - sivistykselliset oikeudet Perusoikeudet perustuslaki - oikeus sosiaaliturvaan 19 - oikeus perustoimeentulon turvaan - riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut - lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisen kasvun turvaaminen - oikeus asuntoon - oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin 17 - yhdenvertaisuuden takaaminen 6 - yksityiselämän suoja -oikeus elämään, henkilökohtaiseen vapauteen ja ja koskemattomuuteen 7

12 Oikeudet II Perusoikeudet vahvoja Osa suoraan velvoittavia Osa vaatii tarkentavaa lainsäädäntöä Edellyttävät järjestelmiä ja rakenteita Tuottavat viranomaisille velvoitteita Minimistandardi, ei maksimi Ihmisten oikeuksien kunnioittaminen Subjektiiviset oikeudet vastakohta ei harkinnanvarainen vaan aito objektiivisuus Lain tulkinta eettisen arvopohjan mukaan

13 Oikeudenmukaisuuden etiikka John Rawls: Oikeudenmukaisuutta voi pitää yhteiskunnallisten instituutioiden tärkeimpänä hyveenä taloudelliset erot ovat oikeudenmukaisia vain, jos ne ovat suurimmaksi hyödyksi huonoimmassa asemassa oleville Oikeudenmukaisuus on moraalinen kysymys

14 Etiikan ulottuvuuksia - Velvollisuusetiikka eettisten sääntöjen noudattaminen kaikissa tilanteissa - Seuraamusetiikka sääntöjen noudattamisen seurausten arviointi - Kommunikatiivinen etiikka tasavertainen keskustelu asianosaisten kanssa, kumppanuus - Vastuuetiikka ammatillisesti vastuullinen toiminta (sekä velvollisuus että seuraamus)

15 Ristiriitaisia intressejä Stt:n ja asiakkaan välillä Asiakkaiden ja muiden henkilöiden välillä Asiakasryhmien välillä Asiakasryhmien ja muun väestön välillä Järjestelmän ja asiakasryhmien välillä Instituution ja stt:n välillä Eri ammattiryhmien välillä - kysymys lojaalisuudesta - sosiaalityön kaksoistilaus

16 Tasapainoilua I Tulospaineet Työmäärä Taloudelliset rajoitteet Byrokratia Valtakysymykset Valintamahdollisuudet (2 huonosta?) Yksilöllisyyden huomioiminen Moraalisesti kestävä päätöksenteko

17 Tasapainoilua II Johtajan ammatillinen etiikka Virkamiesetiikka / hallinnollinen etiikka Lainsäädäntö, oikeudellisuus Henkilökohtainen etiikka tuloksellisuuskysymykset Toiminnan laatu Osaamisen ja asiantuntemuksen tukem. Voimavarojen jakaminen

18 Toiminnan edistäminen Uudistustarpeet Ihmisille aiheutuvat seuraukset Laadun varmistaminen Vaihtoehtoiset työkäytännöt Tietopohjasta huolehtiminen Toiminnan arviointi ja johtopäätökset Päätöksentekoon vaikuttaminen

19 Eettinen johtaminen Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus Tietoisuus Palvelukulttuurin luominen Mahdollisuuksien politiikka Sujuvuus, tuloksellisuus, vaikuttavuus Luottamuksellinen ilmapiiri Työntekijöiden tukeminen

20 Johtajuuden tehtäviä Sosiaalisen, inhimillisen ja osaamispääoman luominen Käytännöllis-moraalinen politiikka Poliittinen asianajo Osallisuus ja demokratia Voimavarojen rakentaminen Analyysityö Palvelutyötä!

21 Käytännön näkökulmia - vanhusten elämänlaatua tukeva johtaminen (Räsänen 09) Matala organisaatio Arjen toiminnan, substanssin tuntemus Toiminnan tarkoitus, toimintafilosofia ja eettiset periaatteet kaikkien tiedossa Perustehtävään keskittyminen Tarpeista lähteminen Ennaltaehkäisevä toimintamalli perustana Eettinen ymmärrys omasta tehtäväalueesta Eettisen keskustelun ylläpitäminen työkaluna Empaattisuus, kuunteleminen, luottamuksellinen ilmapiiri, työntekijöiden tarpeisiin reagoiva Osaamisen tukeminen

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Lähihoitajan eettiset ohjeet

Lähihoitajan eettiset ohjeet Lähihoitajan eettiset ohjeet Sisältö Esipuhe...3 Sosiaali- ja terveysala...4 Lähihoitajan ammatti...5 Lähihoitajan eettiset periaatteet...5 Ihmisarvon kunnioittaminen...5 Itsemääräämisoikeus...6 Oikeudenmukaisuus...6

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille

Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille Alue 2: Vaatimukset palvelun tarjoajille 1. Hyvä hallinto Kuvaus: Sosiaalipalveluja tuottavia yrityksiä johdetaan läpinäkyvästi, tehokkaasti ja johdonmukaisesti, ja niitä arvioidaan yrityksen menestyksen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet. 1. Johdanto

Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet. 1. Johdanto Sosiaalityön eettiset säännöt Sosiaalityön ammattieettiset periaatteet 1. Johdanto Eettinen harkinta on välttämätön osa sosiaalityöntekijän ammattitaitoa. Sosiaalityöntekijän kyky toimia eettisesti ja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Lääkärin etiikka 7. painos

Lääkärin etiikka 7. painos Lääkärin etiikka Lääkärin etiikka 7. painos Julkaisija: Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki Puhelin: 09 393 091 Faksi: 09 393 0794 laakariliitto@laakariliitto.fi www.laakariliitto.fi

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan

Marja Vaarama TYÖPAPERI. Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan Marja Vaarama TYÖPAPERI Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan 18 2013 Työpaperi 18/2013 Kaikenikäisille Hyvä Suomi Sukupolvipolitiikalla

Lisätiedot

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen

Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen TERVEYDEN EDISTÄMISEN KESKUS RY (TEKRY) JULKAISU 9/2011 Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen Järjestöt suunnan näyttäjinä Päivi Rouvinen-Wilenius ja Pirjo Koskinen-Ollonqvist (toim.) Tasa-arvo ja osallisuus

Lisätiedot

Esteettömyys yliopistojen verkkosivuilla

Esteettömyys yliopistojen verkkosivuilla Esteettömyys yliopistojen verkkosivuilla Vammaisen henkilön tiedonsaanti www-sivuilta opiskelujärjestelyjen arvioimiseksi Hannu Puupponen Pro gradu tutkielma Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus

Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Terveyden tasa-arvon tulevaisuus Juha Mikkonen Demos Helsinki associate Briefing Tehtäväsi ei ole nähdä tulevaisuuteen, vaan tehdä se mahdolliseksi. - Antoine de Saint-Exupéry Esipuhe 3 Kirjoittaja 5 Johdanto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU

TAMMERKOSKI-KLASSILLINEN KOULU TAMMERKOSKI KLASSILLINEN KOULU 2012 2013 Niin kuin aalto uittaa aallon yli valtameren niin selviydymme mekin toinen toistamme tukien. Risto Rasa SISÄLTÖ KESKEISIMMÄT TYÖTEHTÄVÄT... 4 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot