POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-SAVON LIITTO ESITYSLISTA 2/2014. Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1"

Transkriptio

1 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 1 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika Ma klo 9.00 Paikka Pohjois-Savon liitto, Maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio Kokouksen esityslista liitteineen on saatavana Itä-Suomen rakennerahastoportaalista: tai -> Pohjois-Savo ->Maakunnan yhteistyöryhmä KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 1 Rakennerahasto-ohjelmia koskevat valtakunnalliset teema-arvioinnit Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2014 täydennys ja rahoitussuunnitelma 7 4 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma, Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma 8 Rakennerahasto-ohjelman hakuajat ja teemahaut 9 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät Itä-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoitteen hankkeet 10 5 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 11 6 Tiedoksi saatettavat asiat 12 Muut asiat 13 Seuraava kokous 14 Kokouksen päättäminen

2 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 2 Allekirjoitukset: Seppo Kääriäinen Janna Merenniemi Käsiteltävät asiat: 1 14 Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Eija Pihlaja Marita Rundelin Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä: Pohjois-Savon liiton toimistossa päivänä kuuta 2014 toimistoaikana. Janna Merenniemi, EU-koordinaattori

3 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3 JÄSENET: VARAJÄSENET: ( ) Kääriäinen Seppo, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto ( ) Pahajoki Juho ( ) Airas Rauno, Pohjois-Savon liitto, III vpj. ( ) Haverinen Timo ( ) Alho-Törrönen Sirpa, Savon Yrittäjät ry, II vpj. ( ) Fagerlund Eino ( ) Grönlund Tiina, Pohjois-Savon liitto ( ) Huusko Senja ( ) Huhtiniemi Silja, Kuopion kauppakamari ( ) Kankaanpää Tapio ( ) Huuskonen Pentti, Pohjois-Savon liitto ( ) Immonen Pekka ( ) Kaipiainen Juha, Pohjois-Savon ELY-keskus ( ) Blomberg Jan ( ) Keränen Petri, Pohjois-Savon ELY-keskus ( ) Muhonen Airi ( ) Laakkonen Jukka, Elinkeinoelämän keskusliitto ( ) Hedman Pirjo ( ) Leskinen Jaakko, Pohjois-Savon liitto ( ) Huttunen Esko ( ) Luttinen Helka, Pohjois-Savon liitto ( ) Laitinen Tiia ( ) Miettinen Hannu, SAK ( ) Laaksorinne Maarit ( ) Mutanen Jari, Pohjois-Savon ELY-keskus ( ) Könönen Eeva ( ) Mönkkönen Jukka, Itä-Suomen yliopisto ( ) Meriläinen Tuomo ( ) Nykänen Sari, Pohjois-Savon liitto ( ) Hahtala Mia ( ) Ollila Timo, Pohjois-Savon ELY-keskus ( ) Tuomela Tuija ( ) Pihlaja Eija, Pohjois-Savon ELY-keskus ( ) Karjalainen Timo ( ) Rundelin Marita, Pohjois-Savon liitto ( ) Kastari Tuija ( ) Räikkönen Taina, Akava Pohjois-Savo ( ) Riekkinen Jyrki ( ) Savolainen Juhani, MTK Pohjois-Savo ( ) Sirviö Irma ( ) Susitaival Hannu, Pohjois-Savon liitto ( ) Savolainen Jukka ( ) (nimeämättä), Finnvera Oyj ( ) Korhonen Kimmo ( ) Tirkkonen Pirjo, STTK ( ) Hiltunen Anne ( ) Vidgrén Mervi, Savonia-amk. ( ) Rissanen Riitta ( ) Virranta Kari, Pohjois-Savon ELY-keskus, I vpj. ( ) Vainikainen Kirsi ( ) Huttunen Jussi, Pohjois-Savon liitto, esittelijä ( ) Merenniemi Janna, Pohjois-Savon liitto, sihteeri Pysyvät asiantuntijat ( ) Paronen Petteri, Kuopion kaupunki ( ) Lätti-Hyvönen Sirpa (vara) ( ) Palokangas Risto, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry ( ) Sonninen Ansa, Itä-Suomen AVI Muut kokouskohtaiset asiantuntijat ( ) Vehreävesa Satu, Pohjois-Savon liitto

4 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 4 KOKOUKSEN AVAUS, JÄRJESTÄYTYMINEN JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Puheenjohtaja avaa kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakunnan yhteistyöryhmä 2 Maakunnan yhteistyöryhmä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmä 3 Tarkastusvuorossa ovat Eija Pihlaja ja Marita Rundelin. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakunnan yhteistyöryhmä 4 Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.

5 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 5 RAKENNERAHASTO-OHJELMIA KOSKEVAT VALTAKUNNALLISET TEEMA-ARVIOINNIT Maakunnan yhteistyöryhmä 5 Rakennerahastotoimenpiteiden arviointi perustuu yleisasetuksen (EY) No 1083/2006 artiklaan 47, jossa määritellään arviointiin liittyvät yleiset säännökset sekä artiklaan 48, jossa määritellään jäsenvaltioiden arviointiin liittyvät tehtävät ja vastuut. Yleisasetuksen mukaisesti rakennerahastotoimia tulee arvioida ennen tukitoimien aloitusta eli ohjelmien laadintavaiheessa (ex-ante), ohjelmakauden aikana ja ohjelmakauden jälkeen (ex-post). Jäsenmaat ovat vastuussa näistä kahdesta ensin mainitusta kun taas komissio on itse vastuussa ohjelmien ja tukitoimien jälkikäteisarvioinnista. Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamana EAKR-ohjelman teema-arvioinnin on toteuttanut Ramboll Management Consulting Oy ja ESR-arvioinnin Ramboll Management Consulting Oy yhteistyössä Tempo Economics Oy:n kanssa. Henrik Pekkala Ramboll Management Consulting Oy:stä kertoo arvioinnin kokonaisuudesta ja tuloksista. Liite 1 Katsaus rakennerahasto-ohjelmien valtakunnallisiin teema-arviointeihin (lähetetään sähköpostitse myöhemmin) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee katsauksen tiedoksi. POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN 2014 TÄYDENNYS JA RAHOITUS- SUUNNITELMA Maakunnan yhteistyöryhmä 6 Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014, ALKE-laki) 33 :n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan joka toinen vuosi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa. ALKE-lain 33 :ään liittyvän valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot kansallisen, EU:n ja valtion vastinrahan rahoitusosuuksista sekä arviot kuntien ja muiden julkisyhteisöjen rahoitusosuuksista. EU:n ja sitä vastaavan valtion rahoitusosuuksien arviot tehdään hallintoviranomaisen ohjeistuksen mukaisesti seuraavan varainhoitovuoden jakoa ja sitä seuraavan vuoden talousarvioehdotusta koskevia neuvotteluja varten. Vuosi 2014 on EU:n ohjelmakauden ensimmäinen rahoitusvuosi. Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää alueiden rahoitusesitykset tässä vaiheessa rakennerahastoohjelman osalta. Ensimmäinen varsinaisen toimeenpanosuunnitelman laadinta ohjeistetaan loppukeväästä/kesällä ja ne laaditaan syksyllä.

6 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 6 Pohjois-Savon maakuntahallitus on hyväksynyt Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ovat yhteistyössä laatineet Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2014 täydennyksen, joka sisältää EU-varojen kohdentamista koskevan rahoitussuunnitelman. EU-varoilla tuettava toiminta perustuu Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman toimintalinjoihin. Tarkemmin Pohjois-Savon kehittämisen painopisteet on esitetty Pohjois- Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa vuodelle 2014 (asiakirja löytyy osoitteesta Toimeenpanosuunnitelman täydennys ja rahoitussuunnitelma 2014 hyväksytään MYR:ssä ja ne viedään tiedoksi maakuntahallitukselle Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymä vuoden 2014 rahoitussuunnitelman tulee toimittaa Työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään Liite 2 TEM/271/ /2014: Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan liittyvän Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadinta koskien vuoden 2014 varojen jakoa Liite 3 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2014 täydennys ja rahoitussuunnitelma Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2014 täydennyksen ja rahoitussuunnitelman. MYR valtuuttaa sihteeristön tekemään tarvittavia teknisiä korjauksia ennen asiakirjan palautusta Työ- ja elinkeinoministeriöön. KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA ITÄ- JA POHJOIS- SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA Maakunnan yhteistyöryhmä 7 Manner-Suomen alueella toteutetaan yhtä yhteistä rakennerahasto-ohjelmaa, joka käsittää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) että sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot ovat valmistelleet yhteistyössä alueen kuntien, ELYkeskusten ja muiden sidosryhmien kanssa Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen rakennerahastosuunnitelman. Työ- ja elinkeinoministeriö on hyödyntänyt alueellista suunnitelmaa Suomen rakennerahasto-ohjelman valmistelussa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma on valtakunnallisen Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelman täydennysosa, joka täsmentää ohjelman toteutusta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Alueellisessa suunnitelmassa nostetaan esiin Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisia erityispiirteitä ja ohjelmatoteutuksen painotuksia. Maakunnissa tapahtuva aluelähtöinen toteutus pohjautuu maakuntaohjelmiin, ja sitä täsmennetään maakuntaohjelmien toimeenpano-suunnitelmissa. Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman tuettava toiminta on yhdenmukainen valta-kunnallisen ohjelma-asiakirjan kanssa.

7 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 7 Alueellista suunnitelmaa päivitetään vastaamaan Suomen ja EU-komission neuvottelutuloksia, mikäli Suomen rakennerahasto-ohjelmaan tulee muutoksia. Suunnitelmaan on mahdollista tehdä tarvittaessa teknisiä korjauksia. Alueellista suunnitelmaa on käsitelty useita kertoja MYR:ssä ja maakuntahallituksessa. Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyy Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman kokouksessaan. Liite 4 Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma, Itä- ja Pohjois- Suomen alueellinen suunnitelma Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee Itä- ja Pohjois-Suomen alueellisen suunnitelman. RAKENNERAHASTO-OHJELMAN HAKUAJAT JA TEEMAHAUT Maakunnan yhteistyöryhmä 8 Itä-Suomen maakuntaliittojen ohjelmatyöryhmä on keskustellut maakunnissa sovellettavista hakuajoista. Ohjelma toteutuksen ja hankkeiden valmistelun takia on tarpeellista koordinoida yhtenäisiä hakuaikoja. Pohjois-Savon MYR:n sihteeristö on esittänyt muille Itä-Suomen maakunnille Itä-Suomen maakunnille ensimmäisenä ohjelman toteutusvuonna yhtenäisiä hakuaikoja siten, että ne päättyisivät kesäkuun puoliväliin, syyskuun loppuun ja tammikuun loppuun Tällä aikataululla ensimmäiset rahoituspäätökset olisi mahdollista tehdä elokuussa Maakunnan yhteistyöryhmä on valinnut Pohjois-Savon vuosien kehittämisteemoiksi kone- ja energiateknologian sekä terveysklusterin ja terveyttä tukevat elintarvikkeet. Teemoja koskevat haut esitetään käynnistettäväksi aikaisintaan loppusyksystä. Tarkoituksena on käynnistää myös Itä- ja Pohjois-Suomen alueen hakuja. Alueen yhteiset teemat ovat puuraaka-aineen uudet käyttömahdollisuudet ja kestävä kaivosteollisuus. Niitä koskevat yhteiset haut julistetaan auki todennäköisesti vuoden 2015 puolella. Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi hakuaikojen ja teemahakujen valmistelun. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYÄ JA LAUSUNTOA EDELLYTTÄVÄT ITÄ-SUOMEN ALUEELLI- NEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITTEEN HANKKEET Maakunnan yhteistyöryhmä 9 ITÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAAN PUOLLETTAVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET Ei hanke-esityksiä

8 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 8 MANNER SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAAN PUOLLETTAVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET Ei hanke-esityksiä. ITÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAAN HYLÄTTÄVIKSI ESITETTÄVÄT HANK- KEET Ei hanke-esityksiä. MANNER-SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAAN HYLÄTTÄVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET Ei hanke-esityksiä. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETTAVAT HANKKEET Maakunnan yhteistyöryhmä 10 Liite 5 Tiedoksi saatettavat EAKR- ja ESR -hankkeet ajalta Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi sihteeristön käsittelemät hankkeet. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Maakunnan yhteistyöryhmä EU:n koheesiopolitiikan pitkän aikavälin arviointi Itä-Suomessa 15 Regions arviointitutkimus Regions -arviointitutkimuksessa ( ) selvitettiin EU:n koheesiopolitiikan ja erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpiteiden pitkän aikavälin vaikutuksia EU:n jäsenmaissa vuosina Sen osana toteutettu Itä- Suomen tapaustarkastelu käsittelee EAKR-ohjelmien vaikutuksia Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakunnissa vuodesta 1995 lähtien toteutetuilla kolmella EU-ohjelmakaudella. Liite 6: Tiedote Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi. MUUT ASIAT Maakunnan yhteistyöryhmä 12

9 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 9 SEURAAVA KOKOUS Maakunnan yhteistyöryhmä 13 Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous järjestetään maanantaina klo 9.00 alkaen Maaningalla MTT Halolan tiloissa. Kokouksen yhteydessä maakunnan yhteistyöryhmälle esitellään MTT:n toimintaa. Vierailu päättyy lounaaseen noin klo Tietoa ilmoittautumisesta, kuljetuksesta sekä muista yksityiskohdista lähetetään myöhemmin. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Maakunnan yhteistyöryhmä 14 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo.

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio)

Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio) POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKI AJA 9/2010 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTI EDOT Läsnä Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Maakunnan yhteistyöryhmä Aika 1.11.2010 klo 9.05 10.45 Paikka Pohjois-Savon

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013

CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite. Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 2007 2013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen ESR-ohjelma-asiakirja 20072013 CCI 2007 FI 052 PO 001 EU:n alueellinen kilpailukykyja työllisyystavoite Manner-Suomen

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015

Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto Pvm Nro 3.6.2015 3 / 2015 KOKOUSAIKA Torstai 11.6.2015 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS... 2 27 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 5.5.2015 Pöytäkirja 2/2015 1 Aika 05.05.2015 klo 17:30-19:16 Paikka Lammenkatu 18, Outokumpu, Monitoimitila Osallistujat Läsnä Pekkanen Niina puheenjohtaja Westman Juhani varapuheenjohtaja Laeslehto Tuula jäsen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Aika 21.04.2015, klo 18:00-19:37 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Anttolan

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 0 Kaakkois-Suomi Venäjä CBC 2014 2020 ohjelma Cross-border cooperation CBC Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisällys JOHDANTO... 1 YLEISTÄ CBC OHJELMASTA... 2 KAAKKOIS-SUOMI VENÄJÄ CBC 2014 2020 -OHJELMAN

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 4.7.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluehallintovirastoista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksen tavoitteena on koota eräiden

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 1/2009 Aika: 22.1.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla Jäsen Kulonen Esko paikalla Kämäräinen Susanna paikalla Leinonen

Lisätiedot

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta

R AKENNERAHASTOT. ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta R AKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta Hannu Pirkola RAKENNERAHASTOT ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ RAKENNERAHASTOT ohjelmien

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot