Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio)"

Transkriptio

1 POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKI AJA 9/2010 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä KOKOUSTI EDOT Läsnä Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Maakunnan yhteistyöryhmä Aika klo Paikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali (Sepänkatu 1, Kuopio) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 5 Luovien alojen Sarka Luova Pohjois-Savo -hankkeen ja ArtHub -hankekokonaisuuden esittely maakunnan yhteistyöryhmälle Euroopan parlamentin jäsenen Riikka Mantereen Brysselin terveiset ja katsaus vuoden 2013 jälkeisen ohjelmapolitiikan valmisteluun 1-3 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät Itä-Suomen alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite hankkeet 8 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 9 Tiedoksi saatetavat asiat 10 Muut asiat 11 Seuraava kokous 12 Kokouksen päättäminen

2 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 2 Allekirjoitukset: Markku Rossi Kari Tark Käsiteltävät asiat: 1 12~ Pöytäkirjan tarkastus: Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Miettinen Hannu 4 1? / Luoma Esko Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä: Pohjois-Savon liiton toimistossa ~? S päivänä ~v ~jr~kuuta 2010 toimistoaikana. Mikko Härkönen, EU-koordinaattori

3 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3 JÄSENET: Rossi, Markku, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto (-) Aiho-Törrönen Sirpa, Savon Yrittäjät ry, III vpj. (-) Eskelinen Tarja, Finnvera Oyj (-) Hentelä-Aho Pirjo, Pohjois-Savon liitto Pylvänen Timo, Kuopion kauppakamari Immonen Jarmo, Elinkeinoelämän keskusliitto Kauppinen Hannu, Pohjois-Savon liitto (-) Keränen Petri, Pohjois-Savon ELY-keskus (-) Mutanen Jari, Pohjois-Savon ELY-keskus (-) Liinamaa Jaana, Pohjois-Savon liitto Luoma Esko, Pohjois-Savon liitto (-) Manner Riikka, Pohjois-Savon liitto Miettinen Hannu, SAK Ollila Timo, Pohjois-Savon ELY-keskus Pihlaja Eija, Pohjois-Savon ELY-keskus Ruotsalainen Olavi, Pohjois-Savon liitto, II vpj. Rytkönen Pirjo, Pohjois-Savon liitto Hilpinen Merja, Pohjois-Savon ELY-keskus Savolainen Juhani, MTK Pohjois-Savo poistui :n 6 jälkeen klo (-) Semi Matti, Pohjois-Savon liitto (-) Syrjänen Mirja, Akava Tertsunen-Berg Tiina, STTK (-) Tolppi Veli-Matti, Savonia-amk. Virranta Kari, Pohjois-Savon ELY-keskus, 1 vpj. Väänänen Kalervo, Itä-Suomen yliopisto VARAJÄSENET: Savolainen Leila Fagerlund Eino Vainikainen Toni Mäyrä Kaarina Kankaanpää Tapio Virta Aira Huttunen Esko Muhonen Airi Könönen Eeva Sorjonen Anu Halonen Hannu Kärkkäinen Saija Kosonen Mauri Rusi Pirkko Karjalainen Timo Toppinen Jouni Kotkanoja Raija Utriainen Mikko Sirviö Irma Immonen Pekka Nevalainen San Ahtonen Harri Vidgren Mervi Vainikainen Kirsi Lintunen Petri Huttunen Jussi, Pohjois-Savon liitto, esittelijä Tarkiainen Kari, Pohjois-Savon liitto, sihteeri Pysyvät asiantuntijat Paronen Petteri Palokangas Risto Muut kokouskohtaiset asiantuntijat Rissanen Henrik Anna Vilkuna poistui :n 5 jälkeen klo 9.54 Jyri Wuorisalo poistui :n 5 jälkeen klo 9.54 Sonninen Ansa Mikael Karikoski poistui :n 5 jälkeen klo 9.54

4 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 4 KOKOUKSEN AVAUS, JÄRJESTÄYTYMINEN JA LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN Maakunnan yhteistyöryhmä 1 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakunnan yhteistyöryhmä 2 Maakunnan yhteistyöryhmä toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi. Maakunnan yhteistyöryhmä totesi kokouksen Iaillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltai seksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Maakunnan yhteistyöryhmä 3 Tarkastusvuorossa ovat Liinamaa Jaana ja Luoma Esko. Tarkastajiksi valittiin Miettinen Hannu ja Luoma Esko. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Maakunnan yhteistyöryhmä 4 Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen työjärjestykseksi. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi kokouksen asialistan kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että pykälät 5 ja 6 vaihtoivat paikkaansa. Lisäksi pykälässä 10 Muut asiat keskusteltiin MYR:n mahdollisesta opintomatkasta.

5 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 5 LUOVIEN ALOJEN SARKA LUOVA POHJOIS-SAVO -HANKKEEN JA ARTHUB - HANKEKOKONAISUUDEN ESITTELY MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE Maakunnan yhteistyöryhmä 5 Keväällä 2009 maakunnan yhteistyöryhmässä esitettiin toivomus, että Pohjois-Savossa toteutettavien tuovien alojen hankkeiden toteutuksesta olisi hyvä kuulla väliaikatietoja. Tämän vuoksi hankkeen rahoittaja ELY-keskus ehdotti, että hanketahot voisivat itse tulla maakunnan yhteistyöryhmään kertomaan hankkeiden toiminnasta ja vaikuttavuudesta. Sarka Luova Pohjois-Savo -hankkeen ja ArtHub -hankekokonaisuuden projektipäälliköt Anna Vilkuna ja Niila Tamminen esittelevät hankkeiden toimintaa ja niiden vaikuttavuut ta. Merkitään asiat tiedoksi. Projektipäällikkö Anna Vilkuna esitteli Sarka Luova Pohjois-Savo -hankkeen ja Taidetoi mikunnan pääsihteeri Mikael Karikoski ja hallituksen puheenjohtaja Jyri Wuorisalo Art Hub hankekokonaisuuden toimintaa ja vaikuttavuutta. Asiat merkittiin tiedoksi. EUROOPAN PARLAMENTIN JAÄSENEN RIIKKA MANTEREEN TERVEISET JA KATSAUS VUODEN 2013 JÄLKEISEEN OHJELMAPOLITIIKAN VALMISTELUUN Maakunnan yhteistyöryhmä 6 Ohjelmakausi lähestyy loppuaan ja nyt valmistellaan jo kovaa vauhtia vuo den 2013 jäkeistä ohjelmakautta. EU:n komissio muun muassa julkistaa 9. marraskuuta viidennen koheesioraportin, jossa linjataan vuoden 2013 jälkeistä aluekehityspolitiikkaa. Euroopan parlamentinjäsen Riikka Manner kertoo Brysselin terveiset ja esittelee katsa uksen niin EU:n aluepolitiikan kuin koko EU:n rahoituskehyksen valmistelusta seuraavalle rahoituskaudelle. Merkitään asiat tiedoksi. Riikka Manner oli estynyt tulemasta kokoukseen. Tämän vuoksi maakuntajohtaja Jussi Huttunen esitteli Mantereen sijasta vuoden 2013 jälkeisen EU-ohjelmapolitiikan valmiste lun tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Asiat merkittiin tiedoksi.

6 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 6 MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN KÄSITTELYÄ JA LAUSUNTOA EDELLYTTÄVÄT ITÄ-SUOM EN ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE HANKKEET Maakunnan yhteistyöryhmä 7 Liitteet 1-3 ITÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAAN PUOLLETTAVIKSI ESITETTÄ VÄT HANKKEET TL2 Kuvantavat mittausteknologiat ja niiden teolliset sovellukset (VTT) / Valtion teknilli nen tutkimuskeskus Hankkeen esitteli Timo Ollila Teema: Mittaus ja sensori Liite 1 Hanke on rinnakkaishanke Itä-Suomen yliopiston samannimisen hankkeen kanssa. Hankkeen käsittely: Kalervo Väänänen jääväsi itsensä ja poistui salista hankkeen käsittelyn ajaksi. Hankkeelle haettu tuki on EU + valtio Hankkeelle esitetty tuki on EU + valtio MYR:n sihteeristö pitää hanketta tavoitteiltaan ja painopisteiltään ohjelmaan sopivana ja esittää, että MYR puoltaa hankkeen rahoittamista. MYR puolsi hankkeen rahoitusta. Kuvantavat mittausteknologiat ja niiden teolliset sovellukset (UEF) / Valtion teknilli nen tutkimuskeskus Hankkeen esitteli Timo Ollila Teema: Mittaus ja sensori Liite2 Hanke on rinnakkaishanke VTT:n samannimisen hankkeen kanssa. Hankkeen käsittely: Kalervo Väänänen jääväsi itsensä ja oli poissa salista hankkeen käsittelyn ajan. Hankkeelle haettu tuki on EU + valtio Hankkeelle esitetty tuki on EU valtio MYR:n sihteeristö pitää hanketta tavoitteiltaan ja painopisteiltään ohjelmaan sopivana ja esittää, että MYR puoltaa hankkeen rahoittamista. MYR puolsi hankkeen rahoitusta.

7 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 7 MANNER SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAAN PUOLLETTAVIKSI ESI TETTÄVÄT HANKKEET TL1 Hankkeen käsittely: PK-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen / Pohjois-Savon ELY-keskus Hankkeen esitteli Merja Hilpinen Teema: Ei teemaa Liite3 Kari Virranta jääväsi itsensä ja poistui salista hankkeen käsittelyn ajaksi. Hankkeelle on myönnetty tehdyllä päätöksellä tukea (EU + valtio) Tällä hakemuksella hankkeen hallinnoija hakee hankkeelle lisärahoitusta jajatkoaikaa 3 vuotta saakka. Hankkeelle haettu lisätuki on EU + valtio Hankkeelle esitetty lisätuki on EU + valtio MYR:n sihteeristö pitää hanketta tavoitteiltaan ja painopisteiltään ohjelmaan sopivana ja esittää, että MYR puoltaa hankkeen lisärahoittamista. MYR puolsi hankkeen rahoitusta. ITÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAAN HYLÄTTÄVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET Ei hanke-esityksiä. MANNER-SUOMEN ESR-TOIMENPIDEOHJELMAAN HYLÄTTÄVIKSI ESITET TÄVÄT HANKKEET Ei hanke-esityksiä. MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄLLE TIEDOKSI SAATETfAVAT HANKKEET Maakunnan yhteistyöryhmä 8 Liite4 Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on merkinnyt tietoonsa liitteen 4 mukaiset hank keet MYR:lle tiedoksi tuotavista aluehallinnon hankkeista ajalla Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.

8 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 8 TIEDOKSI SAATEHAVAT ASIAT Maakunnan yhteistyöryhmä 9 1. Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus vahvisti pidetyssä kokouksessa Finnvera Oyj:n varajäsenen vaihtumisen. Uusi varajäsen on apulaisaluejohtaja Toni Vainikainen. Merkitään asia tiedoksi. Merkittiin asia tiedoksi. MUUT ASIAT Maakunnan yhteistyöryhmä 10 SEURAAVA KOKOUS Maakunnan yhteistyöryhmä Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli mahdollisesta opintomatkasta. Opintomat kakohteina mainittiin mm. Ruka, Talvivaara tai Pietari. Asiasta ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa tehty päätöksiä. Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään maanantaina klo 9.00 Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa. Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään maanantaina klo 9.00 Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Maakunnan yhteistyöryhmä 12 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki PÖYTÄKIRJA 1(10) EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS AIKA Klo 17.00 PAIKKA Pasila, tila 2004 KUTSUTUT 1 Salla Korhonen paikalla 2 Juhani Sillanpää paikalla 3 Teemu Tiilikainen paikalla 4 Tiina Hiltunen paikalla

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 25.11.2014 N:o 14/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 20.11.2014 Sivu 170 Kokousaika Tiistai 25.11.2014 kello 16.30 20.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 24.5.2011, kello 16.30 17.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

26 Rakennusvalvonnan toimipisteet Ristiinassa ja Suomenniemellä. 27 Kohdeavustukset 2015, Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry

26 Rakennusvalvonnan toimipisteet Ristiinassa ja Suomenniemellä. 27 Kohdeavustukset 2015, Kiesilä-Pajulahti-Kakkolan kyläyhdistys ry Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Aika 12.05.2015, klo 18:00-19:15 Paikka Kahvila-ravintola Salmenranta Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 Pöytäkirjan tarkastus 26 Rakennusvalvonnan

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Perusturvalautakunta. Kokousnumero 8 / 2008 Aika To 18.12.2008 klo 18.00-19.00 PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 8 / 2008 Aika To klo 18.00-19.00 Paikka Palvelukeskus KOKOUSKUTSU Torstaina klo 18.00- Palvelukeskus Nro 8/2008 ASIA LIITE 58 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 59 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 26.6.2012, kello 17.30 19.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 16.6.2015 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 33

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki

Hannu Rantala Leena Palomäki Raila Palomäki Tommi Rautio Mirja Sorri Teuvo Sulin Mikko Vännilä. Kari Numminen Seija Matomäki Viranomainen No 4/2012 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 39 KOKOUSAIKA 30.5.2012 klo 18.00-18.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Tuiskulan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS...

PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS... KOKOUS Yhteistyötoimikunta 15.4.2014 KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ ASIA SIVU 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 15 15 N TARKASTAJIEN VALINTA... 15 16 KUNTARAKENNESELVITYS... 16 17 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

Lisätiedot

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015

25 Anttolan yhtenäiskoulun kohdeavustus matkan Saksaan Ostholsteinisssa sijaitsevaan Pönitzin kouluun 25.-30.4.2015 Mikkeli Pöytäkirja 4/2015 1 (15) Aika 21.04.2015, klo 18:00-19:37 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31 Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Anttolan

Lisätiedot

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää

Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää :N Aika: klo 10.00 Paikka: Läsnä: Hyvinkääsali, Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa liitetystä ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät osakkeenomistajat. 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Hallituksen esitys 27.4.2007 puoluekokoukselle Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...1 Jäsenistö...1 Päätöselimet...2 Hallitus...2 Valtuuskunta...2 Puoluekokous...3 Eduskuntaryhmä...3

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kunnanhallitus 7.5.2015. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kunnanhallitus 7.5.2015. Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 AIKA 7.5.2015 13:30-15:03 PAIKKA Tervola KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 5 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 72 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola

Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (14) Aika 17.03.2015, klo 18:00-20:21 Paikka Anttola-talo, Taipaleentie 31, 52100 Anttola Käsitellyt asiat 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 17 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot