Hyvinvoinnin valmentamisen opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvoinnin valmentamisen opas"

Transkriptio

1 Hyvinvoinnin valmentamisen opas Jos sä haluut reipas olla ja täysin pihalle saa mennä polla. Tule keskipihalle, siellä alkaa pihakesä päivittäin klo Ellei sada vettä, räntää, lunta tai et vedä päiväunta. Petra toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena Kisko niskaas kuteet rennot tai riisu kaikki minkä hennot: Siis jos auringosta tykkäät, etkä rusketusta lykkää. Ota mukaan vaikka mitä, parvekkeilla kuukuillaan jo sitä, mitä touhua on tuolla amfiteatterin puolla. Miks en minä ole siellä? Sitähän ei kukaan kiellä! Tule mukaan. Pidä hauskaa. Nosta kuntoos ja itsetuntoos. Ei siis tarvi olla yksin, mennään yhdess käsityksin. Irja Lumikallas 2013 Hämeenlinnan seudun omaishoitajat ja läheiset ry Jyvässeudun Omaishoitajat ry Tampereen Seudun Omaishoitajat ry

2 Hyvinvoinnin valmentamisen opas Petra toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena Petra projekti Rahoitus: Raha-automaattiyhdistys Julkaisijat: Hämeenlinnan seudun omaishoitajat ja läheiset ry Jyvässeudun Omaishoitajat ry Tampereen Seudun Omaishoitajat ry Työryhmä: Kati Haavisto Orvokki Haavisto Kaarina Hauskala Elisa Järvenpää Leena Makkonen Ulla Oksanen Kirjapaino: Grano Oy, Hämeenlinna 2014

3 Sisältö MITEN KAIKKI ALKOI? 4 MIHIN OPAS ON TARKOITETTU? 6 MISTÄ HYVINVOINTI KOOSTUU? 7 TOIMINTAMALLIT HÄMEENLINNASSA 9 1. Taloyhtiötoiminta Taloyhtiötoiminta kantaa arjessa Taloyhtiötoiminnan vaiheet Tiedottaminen taloyhtiötoiminnassa Asukastoiminnan mallit Vapaaehtoisvalmennus taloyhtiötoiminnassa Vapaaehtoisten tukeminen Ryhmän käynnistäjän rooli innostajana Kaveriparitoiminta Hei mennään toiminta Kaksin kaverina 17 TOIMINTAMALLIT JYVÄSKYLÄSSÄ 19 Malli 1. Pitkäkestoinen hyvinvointivalmennus 20 Malli 2. ja Malli 3. Lyhytkestoisen hyvinvointivalmennuksen ja akuutin tuen mallit 22 Malli 4. Hyvinvoinnin purjehdus 23 Malli 5. Vapaaehtoisten koulutus 24 TOIMINTAMALLIT TAMPEREELLA 27 Petra - Vapaaehtoisvalmentajien koulutus 27 Valmennusmallit 28 Vapaaehtoisvalmennus 28 Hyvinvointivalmennus 30 Starttiryhmät 30 Liikunnan starttiryhmä 30 Hyvän mielen starttiryhmä 31 Senioritanssi 31 Teemapäivät 32 KIERTOKOULU YHTEISTYÖMALLINA 33

4 MITEN KAIKKI ALKOI? Petra projekti oli Hämeenlinnan seudun omaishoitajat ja läheiset ry:n, Jyvässeudun Omaishoitajat ry:n ja Tampereen Seudun Omaishoitajat ry:n vuosien aikana toteuttama Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama yhteistyöhanke. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja Raha-automaattiyhdistys järjestivät vuonna 2010 keväällä ensimmäisen hankepoliklinikka ideointipäivän kaikille liiton paikallisyhdistyksille. Päivän aikana esiteltiin erilaisia projekti-ideoita, jonka seurauksena syntyi idea paikallisyhdistysten välisestä yhteistyöhankkeesta. Uudesta tavasta tehdä yhteistyötä innostuttiin ja ideaa työstettiin useassa suunnittelupalaverissa. Jokainen hankeyhdistys teki oman hakemuksensa Ray:lle. Lähtökohtana Petra projektissa oli omaishoitajien jaksamisen tukeminen. Projektin aikana haluttiin tuoda hyvinvoinnista huolehtiminen osaksi omaishoitajan arkea. Hankeyhteistyön tavoitteena oli luoda henkilökohtaisen ohjauksen ja valmennuksen malleja omaishoitajien arjen voimavarojen ylläpitämiseksi sekä hyvinvoinnin edistämiseksi toimintakyvyn eri osa-alueilla. Yhteistyöhankkeen yhdistykset vastasivat kukin omasta hyvinvoinnin osa-alueesta, jotka jakaantuivat yhdistysten kiinnostuksen ja aiemman toiminnan mukaisesti. Petra projektin sisällöt yhdistyksittäin: Hämeenlinnan seudun omaishoitajat ja läheiset ry: Omaishoitajan henkilökohtaisen valmennuksen malli sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi Kohderyhmänä lähekkäin asuvat omaishoitoperheet ja naapurit Hämeenlinnassa omaishoitajien osallisuutta tuettiin lisäämällä sosiaalista pääomaa lähellä olevan yhteisön ja kaveriparitoiminnan avulla. Toiminnan taustalla oli ajatus, että arjen keskellä iloa ja virkistystä tuovien asioiden tekeminen voimaannuttaa jaksamaan myös raskaita asioita. Ihmisen on toisinaan tankattava, jotta jaksaa elää arjessa. Omaishoitajan mahdollisuudet irtaantua kodin ulkopuolelle ovat usein rajalliset. Hämeenlinnassa toimintaa järjestettiin taloyhtiöiden yhteisissä tiloissa, kerhohuoneissa, mankelihuoneissa tai pyykinkuivaustiloissa, joihin kaikki talon asukkaat olivat tervetulleita. Pääpaino oli ryhmämuotoisessa tuessa. Ryhmätoiminnoissa oli nähtävissä personal trainer- toiminnan ydin; kannustaminen, rohkaiseminen ja välittäminen. Petra-projektin vaikutukset näkyivät Hämeenlinnassa omaishoitajan osallisuuden ja naapuriavun lisääntymisenä. Luonnollisten kohtaamisten kautta syntyi ystävyyssuhteita, jotka jatkuivat toiminnan loputtua. Aktiivisimmat taloyhtiöiden asukkaat ottivat vastuuta yhteisen hyvinvoinnin lisääntymisestä ja taloyhtiöissä käynnistyi omaehtoisesti toimivia ryhmiä. Asukkaat innostuivat järjestämään myös erilaisia tapahtumia. Asukastoimintaan mukaan tulleet omaishoitajat kokivat projektin hyvänä ja tarpeellisena. 4 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

5 Jyvässeudun Omaishoitajat ry: Omaishoitajan psykososiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin valmennuksen malli Kohderyhmänä omaishoitajat Jyväskylän ja Toivakan alueelta Jyvässeudun Petra projektissa oli lähtökohtana omaishoitajan mielen hyvinvoinnin tukeminen hyvinvointivalmennuksen ja vapaaehtoistoiminnan kautta. Mielen hyvinvoinnin tukemisen keinoin autettiin omaishoitajia tunnistamaan kokonaisvaltaisen henkilökohtaisen hyvinvointinsa merkitys. Projektissa tehtiin alku- ja loppuhaastattelu jokaiselle pitkäkestoiseen hyvinvointivalmennukseen osallistuneelle. Omaishoitajien vastauksissa tuli selkeästi esiin tarve yksilölliseen tukeen oman hyvinvointinsa tunnistamiseksi. Hyvinvointivalmennuksen vaikutus omaishoitajan mielen hyvinvoinnin lisääntymisenä oli selkeästi osoitettavissa kyselyllä. Valmennuksen vaikutus näkyi omaishoitajien aktiivisuuden lisääntymisenä sosiaalisessa kanssakäymisessä esimerkiksi osallistumisena vertaistukiryhmiin, retkille ja eri tapahtumiin. Koska omaishoitajien mahdollisuus sitoutua pitkäkestoiseen valmennukseen ei aina ollut mahdollista omaishoitotilanteesta johtuen, kehitettiin heidän tuekseen lyhytkestoisen hyvinvointivalmennuksen malli sekä hyvinvoinnin purjehduksen malli. Projektissa kehitettiin lisäksi yhdistykselle mielekästä vapaaehtoistoimintaa, jolla tuettiin omaishoitajaa sekä vahvistettiin yhdistyksen toimintaa. Tuloksena on yhdistykselle tehty vapaaehtoistoiminnan käsikirja, joka auttaa yhdistystä kouluttamaan ja rekrytoimaan vapaaehtoisia. Tampereen Seudun Omaishoitajat ry: Omaishoitajan fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin henkilökohtaisen valmennuksen malli Kohderyhmänä liikkuvat ja vähän liikkuvat omaishoitajat Tampereen Petra projektissa haluttiin innostaa omaishoitajia liikkumiseen ja omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Projektissa haluttiin tuoda liikkuminen mielekkääksi ja helpoksi osaksi arkea. Joskus omasta itsestä huolehtiminen sitovan tilanteen keskellä unohtuu. Pienelläkin muutoksella voi olla suuri vaikutus hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen. Tärkeää on kipinän syttyminen ja oman ajan järjestäminen. Projektissa koulutettiin liikkuvista omaishoitajista vapaaehtoisvalmentajia vähän liikkuvien omaishoitajien tueksi. Tärkeintä Petra parien toiminnassa oli yhdessä liikkuminen ja keskustelun mahdollisuus. Myös liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvät teemapäivät kannustivat omaishoitajia osallistumaan. Toimintojen aikana syntyi myös uusia ystävyyssuhteita. Liikunnan starttiryhmissä tärkeinä asioina painottuivat uusien ihmisten tapaaminen, yhdessä oleminen, innostava ilmapiiri ja uusiin liikuntalajeihin tutustuminen. Liikkuminen ja yleinen hyvinvointi starttiryhmien aikana lisääntyi noin puolella osallistujista. Yhtenä liikuntaan innostavana toimintamuotona kokeiltiin senioritanssia. Ryhmän tarkoituksena oli innostaa omaishoitajia liikkumaan mukavalla tavalla ja tuoda uutta liikunnallista toimintaa yhdistykseen. Senioritanssista muotoutui pysyvä ja kasvava liikuntaryhmä yhdistykseen. Petra-toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena. 5

6 MIHIN OPAS ON TARKOITETTU? Tämä opas on tarkoitettu Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n paikallisyhdistysten ja muiden omaishoitajien parissa työskentelevien tahojen käyttöön. Opas sopii käytettäväksi myös muiden kohderyhmien toimintojen tueksi. Omaishoitolaissa omaishoito määritellään vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Suomen Omaishoidon verkoston määritelmässä omaishoitajuus ajatellaan laajemmin. Omaishoitajana voidaan pitää kaikkia, jotka hoitavat tai avustavat läheistään tämän kotona asumisen mahdollistamiseksi. Omaishoitajuus koskee useimpia ihmisiä jossain vaiheessa elämän varrella, joko itse hoitajana tai hoidon tarvitsijana. Oppaassa esitellään mahdollisuuksia omaishoitajan jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Oppaaseen on koottu yhteistyöhankkeen aikana kehitettyjä ja hyviksi koettuja toimintamalleja. Oppaan avulla yhdistyksissä voi käynnistää toimintaa ja kouluttaa vapaaehtoisvalmentajia kannustaviksi kavereiksi omaishoitajille. Petra -toimintamalleja voi toteuttaa yhdistyksissä omana toimintana sellaisenaan tai sovellettuna. Petra personal trainer tarkoittaa tässä yhteydessä vapaaehtoisvalmentajaa, joka toimii omaishoitajan tukena ja kannustajana. Omaishoitajan arjessa omasta hyvinvoinnista huolehtiminen jää usein taustalle. Osallistuminen hyvinvointia lisäävään toimintaan on helpompaa toisen ihmisen tai ryhmän kannustamana. Yhdessä tekeminen lisää myös vapaaehtoisen hyvinvointia. Kaikenlainen kannustaminen aktivoi. Tuntuu hyvältä, kun joku huomioi ja pyytää mukaan. Osallistumisen kynnys madaltuu ja uskallus lähteä kotoa virkistymään lisääntyy. Kuka tahansa voi olla kannustaja, tsemppari, Petra, minä sinulle tai sinä minulle. Petrataan yhdessä hyvinvointiamme! Toivomme mukavia hetkiä oppaasta löytyvien toimintamallien parissa! 6 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

7 MISTÄ HYVINVOINTI KOOSTUU? Hyvinvointi on ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin osa-alueiden kokonaisuus, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään (THL). Hyvinvointiin vaikuttaa ihminen itse, hänen lähiympäristönsä, elämänkokemuksensa sekä palvelujärjestelmä ja muut yhteiskunnalliset rakenteet. Terveys puolestaan on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila (WHO). Terveyteen vaikuttavat sairaudet sekä fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, mutta ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset, arvot ja asenteet. Hyvinvointi ja terveys määrittyvät ihmisen henkilökohtaisten kokemusten perusteella. Niitä voivat olla ilo, hyvä olo, kiitollisuus ja onnellisuus. Erilaisissa elämäntilanteissa itsestä huolehtiminen voi tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Tärkeää on löytää sopiva tasapaino omaa elämää koskevien asioiden välillä. Hyvinvoinnista huolehtiminen lisää itseluottamusta ja arvostusta omaa itseä kohtaan. Se tuo positiivista kokemusta omasta terveydestä, elämän laadusta ja tarkoituksellisuudesta. Sen lisäksi asenne ja ajatukset itsestä sekä omasta elämästä vaikuttavat hyvinvoinnin kokemukseen. Itsensä kuunteleminen selkeyttää ja antaa vastauksia arjessa toimimiseen. Mitä tarvitsen? Mitä haluan? Mitä voin itse tehdä hyvinvointini eteen? Hyvinvoinnin osa-alueet Fyysinen hyvinvointi = ihmisen kehollinen hyvinvointi Psyykkinen hyvinvointi = yleinen tyytyväisyys ja elämänlaatu Sosiaalinen hyvinvointi = osallisuutta ja mielekästä vuorovaikutusta TAMPERE Omaishoitajan fyysisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin henkilökohtaisen valmennuksen malli Kohderyhmänä liikkuvat ja vähän liikkuvat omaishoitajat JYVÄSKYLÄ Omaishoitajan psykososiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin valmennuksen malli Kohderyhmänä omaishoitajat Jyväskylän ja Toivakan alueelta HÄMEENLINNA Omaishoitajan henkilökohtaisen valmennuksen malli sosiaalisen osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi Kohderyhmänä lähekkäin asuvat omaishoitoperheet ja naapurit Kuvio 1. Petra projektin hyvinvoinnin osa-alueet Petra-toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena. 7

8 SOSIAALINEN HYVINVOINTI Sosiaalinen hyvinvointi perustuu osallisuuteen, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen toisten ihmisten kanssa. Se kuinka paljon tarvitsee ympärilleen toisia ihmisä, on aina yksilöllistä. Sosiaalinen kanssakäyminen antaa mahdollisuuden tuntea itsensä tarpeelliseksi, tulla hyväksytyksi, rakastetuksi ja kuulluksi. Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus syntyvät osallistumisen kautta. Osallistuminen ja yhdessä toimiminen tuovat iloa, vireyttä ja virkistystä. Ne myös lisäävät terveyttä ja onnellisuutta sekä parantavat elämänlaatua. Myönteiset elämänkokemukset liittyvät usein tapahtumiin, joita koetaan yhdessä muiden ihmisten kanssa. Yhteisö on sosiaalinen peili, jossa voi verrata, jakaa ja vaihtaa kokemuksia elämästä. Osallistuessaan ihminen voi kokea kuuluvansa johonkin. 8 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

9 TOIMINTAMALLIT HÄMEENLINNASSA Yhteisöllisyys voimavaraksi naapurit tutuiksi - omaishoitajat osallisiksi 1. Taloyhtiötoiminta Petran taloyhtiömalli on esimerkki siitä, miten omaishoitajan hyvinvointia on mahdollista tukea yhteisöllisyyden ja osallisuuden kautta lähellä kotia ja arkea. Yhdessä ollessa tullaan tutuiksi, jaetaan kokemuksia ja omaa arkea naapurien kanssa. Ystävyyssuhteet syntyvät luonnollisesti. Ystävystyminen mahdollistaa naapuriavun ja lähimmäisen auttamisen. Omaishoitajan sosiaalisen osallisuuden tukemisen toimintaympäristönä ovat tässä toimintamallissa kerrostalot. Petra-taloyhtiötoiminnan tarkoituksena on lisätä niin omaishoitajien kuin kaikkien talon asukkaiden hyvinvointia. Yhteisöllisyyden lisäämiseksi kerrostaloissa voidaan järjestää erilaista toimintaa. Yhteisen toiminnan lähtökohtana on omaehtoisuus ja sen juurruttaminen. Matalan kynnyksen taloyhtiötoimintaan ovat kaikki asukkaat tervetulleita. Sen avulla voidaan etsiä lisäksi kaveripareja omaishoitajan jaksamisen tueksi, käynnistämällä Hei mennään- tai Kaksin kaverina -toimintaa. Petra-toimintoihin osallistuminen on lisännyt päivittäistä kanssakäymistä, rappukäytävässä pysähdytään rupattelemaan pidemmäksikin aikaa Yhteisöllisyys tuo luottamusta ja luo inhimillisyyttä. Osallisuus ja osallistuminen tukevat ihmistä määrittelemään itseään ja tätä kautta parantamaan itsetuntemustaan. Yhdessä toisten kanssa voi myös käyttää osaamistaan muiden hyväksi. Petra-toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena. 9

10 TALOYHTIÖTOIMINTAMALLI ASUKASINFO * sisällön ja tavoitteiden esittelyä * keskustelua ehdotuksista ja toiveista * toiminnan käynnistäminen ASUKASTOIMINTA RYHMÄTOIMINTA TAPAHTUMAT JA RETKET TIETOISKUT * vuorovaikutusta * kehon ja aivojen aktivointia * elämyksiä * yhteisiä kokemuksia * yhdessäoloa HEI MENNÄÄN * toimitaan ryhmässä pareina * toteutetaan yhdessä yhteisiä mielenkiinnon kohteita KAVERIPARITOIMINTA KAKSIN KAVERINA * osallistavaa * mielenkiintoa ja ajatuksia herättävää * toimitaan kaksin * tehdään asioita, jotka voimaannuttavat ja tuottavat iloa kummallekin 1.1. Taloyhtiötoiminta kantaa arjessa Eihän tässä vielä olla omaishoitajia, mutta saattaa olla, ettei se aika ole kovinkaan kaukana. Hyvä siihen on varautua jo etukäteen. Omaishoitajan on tärkeä huolehtia hyvinvoinnistaan, jotta hän voisi huolehtia myös omaishoidettavastaan. Yhdessä innostuminen tuo merkitystä ja tarkoitusta elämään. Ryhmään kuuluminen antaa merkityksellisyyden ja näkyvyyden kokemuksen. Omaishoitajat pitävät tärkeänä, että voivat osallistua toimintaan lähellä kotia ja myös tavallisina naapureina. Myös omaishoidettavan voi ottaa toimintaan mukaan. Yhteisöllisyyden lisääntyessä omaishoitaja jakaa omaishoitajuudesta tietoa muille asukkaille. Tämä saattaa auttaa varhaisessa vaiheessa olevia omaishoitajia havahtumaan tilanteeseensa ja rohkaistumaan ottamaan selvää asioista, jotka tukevat hänen tulevaa omaishoitajan rooliaan. Mitä varhaisemmassa vaiheessa alkava omaishoitajuustilanne tiedostetaan, sitä paremmin pystytään vaikuttamaan omaishoitajan jaksamiseen. Omaishoitajuuden lähestyessä loppuaan, esimerkiksi hoitojaksojen lisääntyessä, omaishoitajan kiinnittyminen lähellä olevaan yhteisöön lisää merkittävästi hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan raskaassa elämänvaiheessa. Taloyhtiötoiminnan seurauksena syntyneet sosiaaliset kontaktit ovat merkityksellisiä uudessa elämäntilanteessa olevalle omaishoitajalla myös omaishoitajuuden loppuessa kokonaan. Hyvä mieli tulee toisten seurasta. On mukava kuulua johonkin. 10 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

11 1.2 Taloyhtiötoiminnan vaiheet 1. Omaishoitajan tai talon asukkaan pyyntö toiminnan käynnistämiseen 2. Lupa isännöitsijältä tai taloyhtiön hallitukselta Petra -toimintaan 3. Luukkujakeluna kutsut taloyhtiön tilassa pidettävään infoon 4. Infotilaisuus; toiminnan esittely ja asukastarpeiden kuuleminen 5. Toiminnan käynnistäminen 6. Omaehtoinen toiminta 1. Omaishoitajan tai talon asukkaan pyyntö toiminnan käynnistämiseen Tiedottaminen toiminnasta on tärkeää niin, että omaishoitaja, läheinen tai naapuri osaavat pyytää toiminnan käynnistämistä omassa taloyhtiössään. Toimintaa kannattaa käynnistää taloyhtiössä, missä todennäköisesti asuu omaishoitajia, läheistään auttavia tai ikääntyviä pariskuntia. Taloyhtiöstä on myös hyvä löytyä toiminnan toteuttamiseen tarvittava tila. Tila voi olla kerhohuone tai esimerkiksi pyykinkuivaushuone. Joku saattaa haluta kutsua ryhmän koolle omaan asuntoonsa. 2. Lupa isännöitsijältä tai taloyhtiön hallitukselta Petra -toimintaan Lupa Petra -toiminnan käynnistämiseen pyydetään taloyhtiön isännöitsijältä tai hallitukselta. 3. Luukkujakeluna kutsut taloyhtiön tilassa pidettävään infoon Kun lupa toiminnan käynnistämiseen on saatu, jaetaan asuntoihin luukkujakeluna tiedote, jossa asukkaita kutsutaan infotilaisuuteen oman talon yhteiseen tilaan. Infotilaisuudessa kerrotaan, että toiminnan tavoitteena on tukea asukkaita käynnistämään omassa talossa yhteistä toimintaa. 4. Infotilaisuus; toiminnan esittely ja asukastarpeiden kuuleminen Tilaisuudessa sovitaan millaista toimintaa halutaan sekä ajankohta sen käynnistämiselle. Lisäksi kysellään asukkaiden halukkuutta ohjata eri ryhmiä ja kannustetaan heitä omaehtoiseen toimintaan. Infotilaisuudessa yhteisesti sovitun toiminnan käynnistämisestä ja aikatauluista tiedotetaan porraskäytävien ilmoitustauluilla. Kaikki tiedotteet tulisi hyväksyttää taloyhtiön yhteyshenkilöllä. Petra-toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena. 11

12 5. Toiminnan käynnistäminen Asukastoimintamallit on kuvattu kohdassa Omaehtoinen toiminta Omaehtoiseen toimintaan saattamisessa ohjaajana toimii aluksi projektin/yhdistyksen työntekijä/vapaaehtoinen, joka siirtää vähitellen vastuuta ryhmälle. Silloin toiminnan toteuttaminen ei käy kenellekään liian raskaaksi, kun vastuuta kantaa useampi ryhmäläinen. Eikä ryhmän toiminta vaurioidu, jos joku on poissa ryhmästä. Omaehtoisen toiminnan juurruttamiseksi myös talojen kesken voidaan toimia ristiin. Taloyhtiön aktiivi käy ohjaamassa toimintaa toisessa talossa tai asukkaat voivat osallistua toisen talon toimintaan. Hämeenlinnassa laadittiin joidenkin ryhmien tueksi ideakansiot. Niiden tavoitteena on helpottaa omaehtoisen toiminnan käynnistymistä ja jatkuvuutta. Ryhmäläiset täydensivät myös itse kansioita omilla ideoillaan. Kopioston kopiointilupa Ryhmä ja muussa toiminnassa käytettyjen teosten ja julkaisujen materiaalin (kirja, lehtiartikkeli, käyttöopas tai valokuva) kopioiminen vaatii luvan. Lisätietoa kopiointiluvasta saa osoitteesta Omaehtoisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi toteutetaan projektin aikana laadittuja starttitoiminnan periaatteita: kiinnostuksen herättäminen innostaminen tekniikkaan, työtapaan, toimintaan, mahdollisuuksiin perehdyttäminen koukuttaminen saattaen vaihtaminen omaehtoinen toiminta 1.3 Tiedottaminen taloyhtiötoiminnassa Tiedottamisessa on erityisen tärkeää kohdistaa kutsu toimintaan jokaiselle taloyhtiön asukkaalle. Kaikki omaishoitajat eivät välttämättä halua omaishoitajuutta korostettavan liiaksi, vaan he toivovat voivansa olla mukana tavallisina asukkaina. Jotkut saattavat arastella osallistumista, jos kuvittelevat, että toiminta on tarkoitettu vain omaishoitajille. Joukossa on aina mukana myös niitä, jotka eivät tunnista olevansa omaishoitajia. Tiedottamista on hyvä tehdä sekä luukkujakeluna että yleisinä tiedotteina taloyhtiön ilmoitustaululla. Tiedottamisessa kannattaa kuunnella taloyhtiön asukkaiden toivomuksia ja ajatuksia. Ilmoitusten tulisi olla selkeitä, mutta riittävän värikkäitä ja kiinnostusta herättäviä. Paras keino tiedottaa on suusta suuhun kulkeva tieto eli puskaradio. Toisten kannustus aktivoi osallistumaan. 12 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

13 1.4. Asukastoiminnan mallit Taloyhtiötoiminta rakentuu monista erilaisista toiminnoista, jotta mahdollisimman moni asukas löytäisi itselleen sopivimman ryhmän. Samanhenkisissä porukoissa yhteys toisiin muuttuu nopeasti syvemmäksi ja yhteisöllisyys on voimaannuttavaa. Fyysistä toimintakykyä ylläpitävät venyttely-jumpparyhmät Ihmiset ovat motivoituneet pitämään yllä fyysistä toimintakykyään, siksi taloyhtiötoimintaa on helppo käynnistää jumpalla. Ohjaajana voi toimia aluksi projektin/yhdistyksen työntekijä/vapaaehtoinen. Omaehtoisen toiminnan tukena ryhmäläisille voidaan laatia ideakansio, johon kootaan fyysistä toimintakykyä ylläpitäviä ohjeita. Ideakansion osa-alueina voi olla venyttely, jumppa, tasapaino ja rentoutuminen. Lisäksi kansiossa voi olla osio, joka sisältää erityisohjeita kehon eri lihasryhmille. Tutuksi tulleita ja hyväksi havaittuja jumppaliikkeitä voidaan valokuvata ja kiinnittää liikuntatilan seinille. Näin ryhmäläiset saavat tukea omaehtoiselle toiminnalle. Eri paikkakunnilla järjestettävät vertaisohjaajakoulutukset kannustavat myös omaehtoiseen toimintaan. Vertaisohjaajakoulutuksia voi yhdistys järjestää myös itse. Hämeenlinnan toimintamallissa omaehtoisen toiminnan tukemiseksi jumppaajat osallistuivat Hämeenlinnan kaupungin toteuttamaan, Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa vanhuuteen VertaisVeturi koulutukseen, joka antoi perusvalmiudet toimia vertaisohjaajana ikäihmisten liikuntaryhmissä. Jumpparyhmäläiset saivat myös Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n edustajalta ohjausta, jossa osallistujat perehdytettiin kahden tason jumppaohjelmiin. Ne sisälsivät samanaikaisesti sekä vaativamman että kevyemmän jumpan ohjeet, joita voidaan toteuttaa yhtä aikaa sekä omaishoitajan että omaishoidettavan kanssa. Opastuksen lisäksi osallistujat saivat kirjalliset ohjeet perusjumppaan, tasapainojumppaan ja välinejumppaan. Liikuntakyky on parantunut, ei ole niin paljoa särkyjä. Kankeita oltaisiin ilman ryhmää. Aivoterveyttä vaalivat muistitreenit Taloyhtiöissä asukkaat ovat myös kiinnostuneita pitämään yllä aivoterveyttään erilaisten pulmatehtävien ja aivopähkinöiden avulla. Omaehtoisen toiminnan tueksi voidaan laatia pulmatehtäväkansio, joka sisältää erilaisia tehtäviä ja vastaukset niihin. Hyvää lähdemateriaalia löytyy kirjastoista Omaehtoisen toiminnan tueksi Hämeenlinnassa toteutettiin Muistitreenaajakoulutus yhteistyössä Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n ja Vapaaehtoiskeskus Pysäkin kanssa. Koulutuksen osioita olivat muun muassa aivoterveyden ylläpitäminen ja muisti, muistitreenaajan rooli ja tehtävät, aivoterveyttä ja muistia edistävät harjoitteet sekä käytännön harjoitukset. Petra-toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena. 13

14 Aivojen ja kehon eri osien yhteistoimintaa tasapainottava Aivojumppa Petra-talojen asukkaille järjestettiin Suomen Kinesiologiayhdistyksen toteuttama Aivojumpan vertaisohjaajakoulutus, jonka jälkeen osallistujilla oli riittävä tieto ohjata taloyhtiöissä aivojumppatuokioita. Virkistävät ja vireyttävät käsityöryhmät Käsityöryhmien omaehtoista toimintaa varten voidaan laatia ideakansio. Kansioon koottavien ohjeiden tulee olla helposti toteutettavia ja perustua edullisiin materiaaleihin, joiden valmistuksessa ei tarvita erikoistyökaluja. Erilaisten työtapojen (neulonta, virkkaus, solmeilu, massatyöt, huovutus jne.) lisäksi ideakansiossa voi olla osio, joka sisältää hyväntekeväisyysjärjestöjen lahjoitustoiveita ja yhteystietoja. Tutustumista syventävät jutusteluryhmät Juttutuvat ja jutusteluryhmät kokoontuvat kahvikupposen äärelle vapaaseen keskusteluun. Keskustelua voidaan virittää myös osallistujien alustamien aiheiden pohjalta. Vuorovaikutuksen siivittämiseen voidaan käyttää erilaisia keskustelukortteja, valokuvia tai lehtileikkeitä. Ryhmäläiset tuntevat toisensa paremmin ja toisista välittäminen on lisääntynyt. Viihdyttävät peliporukat Omaehtoisena toimintana ilman ulkopuolisen innostajan tukea käynnistyvät helposti erilaiset pelikortti- ja lautapeliryhmät sekä ulkopelit, kuten Mölkky. Asia alustukset Asia-alustukset ovat matalan kynnyksen toimintaa, jolloin riittää että tulee paikalle. Alustajina voivat toimia alueen yhdistykset, koulut ja laitokset. Aihesisällöt saattavat käsitellä terveyttä, hyvinvointia, kulttuuria tai arjen turvallisuutta. Myös oman talon asukkaiden tieto, taito ja kokemus tulee ottaa huomioon. Alustukset herättävät ajatuksia ja mielipiteenvaihtoa osallistujien keskuudessa jälkeenpäinkin. Osallistavat esittelyt Osallistavien esittelyiden tavoitteena on innostaa asukkaita yhteiseen toimintaan. Mukaansa tempaavia esityksiä voivat olla mm. lähiseudun kulttuuritarjontaa esittelevät infot, sieniseurojen neuvontatilaisuudet, lintuharrastajien lintujen tarkkailemisesta ja seuraamisesta kertovat esitykset tai potilasyhdistysten hyvinvointikampanjat. Luentojen osallistavasta luonteesta on hyvä neuvotella etukäteen esittelijöiden kesken. 14 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

15 Tapahtumat ja retket Juhlat, tapahtumat ja retket ovat myös toimintaa, joissa syntyy luonnollista vuorovaikutusta ja rakentuu syvempiä ihmissuhteita. Omassa talossa voi järjestää joulujuhlia tai laulaa yhteislauluja. Yhdistyksen ja Petra-talojen yhteisiä retkiä voidaan järjestää teatteriin ja erilaisiin kulttuurikohteisiin. Myös yhteiset luontoretket ja makkaranpaistohetket voivat olla suosittuja. Onpa ihanaa tämä Petra-toiminta, koska siihen voi osallistua ihan näin sukkasillaan. 2. Vapaaehtoisvalmennus taloyhtiötoiminnassa Omaehtoisuuteen ohjaava taloyhtiötoiminta perustuu hyvinvointia lisäävään valmennukseen sosiokulttuurisena innostamisena. Sen tunnusmerkkejä ovat rohkaisu, kannustaminen ja välittäminen. Yhteisen tekemisen kautta kasvaa tietoisuus, että omalla toiminnallaan voi vaikuttaa itseensä, yhteisöönsä ja ympärillään oleviin ihmisiin sekä yhteiskunnan suhtautumiseen itseään kohtaan. Petra -taloissa tämä tarkoittaa ihmisten kannustamista ottamaan vastuuta myös toisista ja taloyhtiön yhteisestä toiminnasta. Vapaaehtoisvalmennus on myös sitä, että ihmisille luodaan mahdollisuuksia tulla merkitykselliseksi ja siten toteuttaa itseään käyttämään taitojaan, osaamistaan ja elämänkokemustaan oman yhteisönsä hyväksi Vapaaehtoisten tukeminen Taloyhtiöissä vapaaehtoiset tukevat omalla aktiivisuudellaan säännöllisesti kokoontuvien ryhmien sekä tapahtumien, retkien ja tietoiskujen toteutumista. Vapaaehtoiset myös ohjaavat ryhmiä, osallistuvat tiedottamiseen ja toimivat yhteyshenkilönä ulkopuolisten toiminnan toteuttajien ja taloyhtiön välillä. Vapaaehtoisia voi tukea ainakin seuraavalla kolmella tavalla: Taloaktiivien yhteiset kehittämis- ja palautetapaamiset, joissa jaetaan omaa osaamista, kokemuksia ja ajatuksia, ideoidaan yhdessä uutta sekä kannustetaan, innostetaan ja tuetaan toisia Henkilökohtainen, työnohjauksellinen tuki ja kannustus, joka annetaan tarvittaessa yhdistyksen yhteyshenkilön taholta Informatiiviset tapaamiset taloyhtiöiden hallitusten kesken, jossa tiedotetaan yhteisöllisen toiminnan sisällöstä, merkityksestä ja tavoitteista 2.2. Ryhmän käynnistäjän rooli innostajana Ryhmän käynnistäjän innostajan näkökulmasta taloyhtiötoiminta sosiokulttuurisena innostamisena on sellaisen toiminnan kehittämistä ja organisoimista, joka saa ihmiset uskomaan ja luottamaan itseensä sekä tiedostamaan omat kykynsä, taitonsa ja voimavaransa. Ryhmän käynnistäjä toimii kannustajana ja liikkeellepanevana voimana, antaen asukkaille mahdollisuuden aktivoitua ja ottaa vastuuta. Kun omaehtoinen aktiivisuus taloyhtiöissä lisääntyy, muuttuu innostajan rooli vähemmän tärkeäksi ja vähemmän tarpeelliseksi. Tällöin vapaaehtoiset alkavat itse toimia ryhmänohjaajina, tiedottajina ja tapahtumien järjestäjinä sekä muiden asukkaiden aktivoijina. Petra-toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena. 15

16 3. Kaveriparitoiminta Kaveripari -malli omaishoitajan hyvinvoinnin tueksi perustuu kannustavalle ja mukaan ottavalle tavalle toimia. Tavoitteena on, että omaishoitaja ja vapaaehtoinen / naapuri ovat tasavertaisia toistensa kannustajia. Omaishoitaja saa itselleen innostajan, joka motivoi, tukee, rohkaisee sekä auttaa näkemään ja tekemään elämän merkityksellisiä asioita. Vapaaehtoisen kaverin roolissa korostuu kannustajan omat taidot, vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet, joita hän voi toteuttaa yhdessä omaishoitajan kanssa. Kannustava kaveri saa siten toiminnastaan iloa ja tyydytystä myös itselle Hei mennään toiminta Hei mennään toiminta on kuuden kuukauden mittainen menomatka, jossa tehdään ja koetaan elämyksiä ryhmässä ja pareittain. Hei Mennään -ryhmätoiminta on suunniteltu puolen vuoden mittaiseksi, jotta siihen olisi helppo sitoutua. Ryhmää voi jatkaa pitempäänkin, jos ryhmäläiset niin haluavat. Toiminnan avulla etsitään elämään valoa, mieltä ja merkitystä. Hei Mennään -toiminta voidaan aloittaa kaksipäiväisillä tsemppiseminaareilla. Seminaaripäivät tutustuttavat osallistujat toisiinsa ja innostavat heitä ottamaan ryhmänä vastuun toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Seminaarien aiheissa korostuvat omaan ja yhteiseen hyvinvointiin liittyvät teemat. Hei mennään Tsemppiseminaarit Ensimmäinen päivä / yksilö ja ryhmä 1. Oma hyvinvointi sen vahvistaminen ja valjastaminen ryhmän yhteiseksi voimavaraksi: mitä minulle kuuluu nyt mitkä ovat omat vahvuuteni miten voin käyttää vahvuuksiani tulevaisuuteni hyväksi 2. Mitä innostaminen ja innostuminen voisivat olla yhteisessä toiminnassa Toinen päivä / kahden kesken 1. Hyvinvointia vahvistava vuorovaikutus keskustelun keinoin: kohtaaminen vuorovaikutus kannustaminen antamisen ja saamisen hyvää tekevä vuorovaikutus 2. Tulevan toiminnan yhteinen suunnittelu, toteutus ja aikataulutus Tsemppiseminaarien päätteeksi osallistujat suunnittelevat yhteisiä ja kahdenkeskeisiä menoja ja sovittelevat aikataulut toimintasuunnitelmaksi ja toteutettavaksi toiminnaksi. Ryhmänä voi mennä kerran kuukaudessa esimerkiksi erilaisiin kulttuurikohteisiin. Näiden tapaamisten välillä parit toteuttavat lähimenoja kahdestaan. Kohteina voivat olla esimerkiksi elokuvat, taidenäyttelyt, kylpylä- ja kirjastokäynnit, yhteinen lounas tai kupponen kahvia torin laidan kahvilassa. 16 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

17 3.2. Kaksin kaverina Kaksin kaverina -toiminta on hyödyllinen silloin, kun taloyhtiöistä löytyy omaishoitaja/kannustava kaveripari ja he haluavat tukea kahdenkeskiseen toimintaansa. Tällöin voidaan toteuttaa kaverin kanssa menemistä Hei mennään -ryhmätoiminnan mukaisesti. Tsemppiseminaarit voidaan korvata kahdenkeskisellä hyvinvointisuunnitelman laatimisella yhdistyksen työntekijän tai vapaaehtoisen tuella. Hämeenlinnassa kannustava kaveri on mahdollista löytää myös SPR:n omaishoitajien tukitoiminnan kautta. Petra projekti on erinomainen idea ja paikkansa lunastanut seniorityön kentässä. Toivottavasti se jatkuu muodossa tai toisessa tulevaisuudessakin. Tämä työ on erittäin tärkeää. On ollut palkitsevaa olla mukana tällaisessa jutussa. -Petra projektin vapaaehtoinen- Petra-toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena. 17

18 PSYYKKINEN HYVINVOINTI Psyykkinen hyvinvointi on monitahoinen ja sitä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Psyykkisen hyvinvoinnin tunnusmerkkejä ovat mm. yleinen tyytyväisyys, elämänlaatu, hyvä itsetunto ja hyväksi koettu fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Psyykkinen hyvinvointi sisältää käsityksen omasta elämästä ja vaikutusmahdollisuuksista siihen. Se rakentuu muun muassa elämänkokemuksista ja niiden hyväksymisestä. Myönteinen kuva itsestä ja luottamus omiin kykyihin auttavat käsittelemään eteen tulevia ongelmia ja erilaisia tilanteita. Oleellinen osa psyykkistä hyvinvointia on käytettävissä olevat yksilölliset voimavarat ja elämäntilanteeseen liittyvien vaatimusten yhteensovittaminen. Siihen liittyy tasapainon etsiminen työn, levon, harrastusten ja itsestä huolehtimisen välillä sekä nautintoa erilaisista hetkistä arjen keskellä. 18 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

19 TOIMINTAMALLIT JYVÄSKYLÄSSÄ Omaishoitajan hyvinvoinnin tukeminen Omaishoitajan psykososiaalista ja henkistä hyvinvointia voidaan tukea neuvonnalla, ohjauksella ja tiedotuksella samoin kuin vertaistuella ja vapaaehtoistoiminnalla. Tilanteet, joissa omaishoitaja saattaa tarvita tukea, ovat useimmiten hoidettavan tai hänen omassa terveydentilassa tapahtuvat muutokset. Tuen muoto sekä määrä on aina omaishoitajan tarpeesta lähtevää. Siihen pyritään vastaamaan joko omalla toiminnalla tai ohjaamalla tarvittavan tuen piiriin, usein toimimalla rinnan julkisen sektorin kanssa. Omaishoitotyön kuormittavuus ja omaishoitajien omien hyvinvointiin liittyvien tarpeiden ohittaminen synnytti ajatuksen hyvinvointivalmennuksesta. Valmennus on omaishoitajan lähtökohdasta tapahtuvaa osallistavaa toimintaa. Hyvinvointivalmennus suunniteltiin niin, että koulutettu vapaaehtoinen toimii valmentajana. Vapaaehtoiset kokivat valmennuksen liian haasteellisena ja valmennus toteutettiin ammattilaisten turvin. Osa koulutuksen saaneista vapaaehtoisista ryhtyi kuitenkin vapaamuotoiseen ystävätoimintaan, joista muodostui niin sanottuja Petra-pareja. Petra-parien toiminta on lenkkeilyä, kulttuuria, ryhmätoimintaa ja matkoja sekä muuta virkistystoimintaa. Henkilökohtainen hyvinvointivalmennus antaa omaishoitajalle tilaisuuden pohtia omaa elämäntilannettaan sekä kannustaa häntä mahdolliseen muutokseen. Valmennuksessa omaishoitaja laatii oman hyvinvointisuunnitelman yhdessä hyvinvointivalmentajan kanssa. Hyvinvointisuunnitelmaan kirjataan ne asiat, jotka omaishoitaja sillä hetkellä kokee tärkeäksi hyvinvointinsa lisäämisen kannalta. Omaishoitajan psyykkistä hyvinvointia lisää merkittävästi hänen ja hoidettavan hyvä suhde sekä onnistumisen kokemukset omaishoitotilanteissa. Omaishoitajan hyvinvoinnin tukemisessa pyritään vahvistamaan omaishoitajan kykyä kohdata haasteita omaishoitotilanteissa eri toimintamalleilla. Petra-toiminta omaishoitajan hyvinvoinnin tukena. 19

20 Projektin toimintamallit: Malli 1. Pitkäkestoinen hyvinvointivalmennus: yksilökeskeinen tuki, jossa omaishoitajalle laaditaan hyvinvointisuunnitelma. Tuen kesto vaihtelee 3-6 kk:tta. Malli 2. Lyhytkestoinen hyvinvointivalmennus: yksilökeskeinen tuki, jossa omaishoitaja tutustuu hyvinvointiaan tukeviin vaihtoehtoihin ja valitsee niistä itselleen sopivan tavan jatkaa joko itsenäisesti tai ryhmämuotoisesti eteenpäin. Malli 3. Akuutti tuki: lyhytkestoinen yksilöllinen tuki, jolla tuetaan kriisiluontoisen tuen tarpeessa olevaa omaishoitajaa. Tuen antajana on alan ammattilainen. Malli 4. Hyvinvoinnin purjehdus: jossa ryhmäläiset saavat hyvinvointia lisäävää tietoa ja taitoa. Purjehdus kestää 2h x 5pv. Malli 5. Vapaaehtoisten koulutus: vapaaehtoisten koulutus yhdistyksen erilaisiin tehtäviin. Koulutuksen painopiste on vuorovaikutuksessa. Malli 1. Pitkäkestoinen hyvinvointivalmennus Omaishoitotilanteen tunnistaminen Omaishoitaja huolestuu omasta jaksamisestaan Yhteistyön käynnistäminen Omaishoitaja tapaa yksilöllisesti valmentajan Hyvinvointisuunnitelma Omaishoitaja tunnistaa muutostarpeen ja sitoutuu muutokseen Ohjaus ja valmennus Omaishoitaja saa hyvinvointia lisäävää tietoa ja toimintatapoja Arviointi ja suunnitelman tarkistaminen Omaishoitaja valitsee ja kokeilee eri toimintoja hyvinvointinsa vahvistamiseksi Valmennuksen päättäminen ja jatkosta sopiminen Omaishoitajan itsetuntemus on kasvanut Omaishoitaja osaa valita itseään parhaiten tukevia toimintatapoja 20 Hyvinvoinnin valmentamisen opas

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

PETRA projekti omaishoitajan jaksamisen tukena. Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset

PETRA projekti omaishoitajan jaksamisen tukena. Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset PETRA projekti 2011-2014 omaishoitajan jaksamisen tukena Hämeenlinnan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset PETRA projekti 2011-2014 näin kun yhdess ollaan niin tullaan tuttaviks PETRA projekti auttaa käynnistämään

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille

Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille Täyttä elämää eläkkeellä -valmennuksella hyvinvointia ikääntyville ja eläkeikää lähestyville työntekijöille TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Täyttä elämää eläkkeellä -hanke

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri

Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää. Anna Viipuri Toimintakyvyn edistäminen osana kotihoidon perustehtävää Anna Viipuri 30.9.2014 Toimintakyky Ihminen on kokonaisuus, toimintakyvyn tukeminen on kokonaisvaltaista. Se on haastavaa, mikä edellyttää hoitajalta

Lisätiedot

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen

KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA. Varhainen havaitseminen ja tukeminen KUNTOUTUSOHJAAJA OMAISHOITOPERHEEN TUKENA Varhainen havaitseminen ja tukeminen Ihminen tarvitsee toista» Mutta me pohojalaaset... OMAISHOIDON TUKEMISEN ALKUTAIVAL v. 2009 alkoi "Yhdessä tehden- Ajoissa

Lisätiedot

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen)

9.30 Aamukahvi. 12.00 Lounas (omakustanteinen) Näin homma toimii seminaari sekä Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry 15 - vuotta Aika: Torstai 31.10.2013 Paikka: Wegeliussali, ODL, Albertinkatu 16, 90100 Oulu 9.30 Aamukahvi 10.00 Musiikkiesitys

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

Yhteinen Polku hanke 2009-13

Yhteinen Polku hanke 2009-13 Yhteinen Polku hanke 2009-13 Omaishoitoperheen varhaisen tunnistamisen ja tukemisen malli Joensuun seudulle Omaisyhteistyö seminaari 30.1.2013 Joensuu http://www.jelli.fi/yhteinen-polku-minakoomaishoitaja/tapahtumat-koulutukset

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea

Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Yhdistyksen toiminnasta vireyttä, virtaa ja vertaistukea Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset Maarit Väisänen OMAISHOITO MIKKELISSÄ Valtakunnallisiin arvioihin perustuen Mikkelissä on n. 3000 omaishoitajaa,

Lisätiedot

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi

Ovet. Omaishoitajavalmennus. Keinoja omaishoitajan tukemiseksi. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry www.omaishoitajat.fi Ovet Omaishoitajavalmennus Keinoja omaishoitajan tukemiseksi Minäkö omaishoitaja? Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on hoitajan ja hoidettavan etu: antaa omaiselle mahdollisuuden jäsentää tilannetta,

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI

PALVELUKESKUKSET INTOA ELÄMÄÄN YSTÄVÄPIIRI PALVELUKESKUKSET Palvelukeskuksissa tuetaan alueen asukkaiden aktiivisuutta ja kotona selviytymistä sekä pyritään edistämään ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä, terveyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Lisätiedot

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA

FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA FYYSINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI UUDESSA KOTIMAASSA 29.9.2014 Eva Rönkkö Eläkeläiset ry Monikulttuurisen työn tavoitteet: - Tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien arkea, auttaa heitä löytämään mielekästä

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

4eventin palvelut Långvikissa

4eventin palvelut Långvikissa 4eventin palvelut Långvikissa Fyysinen hyvinvointi Kehon ikä -kartoitus Lähtölaukaus elämänpituiselle hyvinvointimatkalle Kehon ikä -kartoitus on kokemuksemme mukaan motivoivin yksilötason terveyskunnon

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan?

Liikkuva Tuki. Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Liikkuva Tuki Miksi jotkut ihmiset asuvat tehostetussa palveluasumisessa ja samassa tilanteessa olevat toiset ihmiset asuvat ja pärjäävät kotonaan? Matti Järvinen Porin perusturva Psykososiaalisten palvelujen

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Elämäntapamuutos valmennusohjelma

Elämäntapamuutos valmennusohjelma Elämäntapamuutos valmennusohjelma Mitä on kokonaisvaltainen hyvinvointi? Fyysinen hyvinvointi -terveys, kunto, lepo, ruoka Henkinen hyvinvointi -suhde omaan itseen, itsetuntemus, itsensä arvostaminen,

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry

Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi Setlementti Louhela ry Vapaaehtoistoiminta ikääntyvien parissa Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi 2.2.2016 Setlementti Louhela ry Oikeus hyvään elämään iästä ja toimintakyvystä riippumatta Iäkkäät ihmiset eivät ole yhtenäinen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Sivu 1/5 OMAISHOIDON HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA Päivämäärä Hoidettavan nimi Ulla Ahkera Hoidettavan henkilötunnus 111111-1111 Hoidettavan osoite Ahertajantie 6 912121 Kuusioja Hoidettavan puhelinnumero

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN

VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN VAPAAEHTOISTEN JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN Perusedellytys vapaaehtoistoiminnalle VAPAAEHTOINEN ITSE (1/2) Vapaaehtoistoiminnan tarkoitus on tuoda iloa ihmisten elämään, myös vapaaehtoiselle itselleen. Mukaan

Lisätiedot

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo

Puolueettomuus. Autettavan Toiminnan ehdoilla toimiminen ilo Puolueettomuus Vapaaehtoistoiminnassa toimitaan tasapuolisesti kaikkien edun mukaisesti. Vapaaehtoinen ei asetu kenenkään puolelle vaan pyrkii toimimaan yhteistyössä eri osapuolten kanssa. Mahdollisissa

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

Ikääntyminen ja henkiset voimavarat

Ikääntyminen ja henkiset voimavarat Ikääntyminen ja henkiset voimavarat Agronomiliiton tilaisuus 5.11.2013 Vuoden psykologi Toimialapäällikkö, PsT Sirkkaliisa Heimonen Ikäinstituutti Ikäinstituutti - hyvän vanhenemisen asiantuntija Tehtävänä

Lisätiedot

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja

OmaisOiva-toiminta Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja OmaisOiva-toiminta 2017 Kristiina Mustakallio, toiminnanjohtaja Toiminta-alue ja yhteistyöverkosto Toiminta-alue: Espoon ja Kauniainen Länsi-Uudenmaan suurimmat kunnat: Kirkkonummi, Raasepori, Inkoo, Hanko

Lisätiedot

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI

ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI ETSIVÄ OMAISTYÖ MALLI Huoli puheeksi ikääntyvän omaisasia sanoiksi OPAS AMMATTILAISILLE Sain toivoa tulevaan. Oli helpottavaa, kun sai purkaa pahaa oloa. Vahvistui ajatus, että itsestä täytyy pitää huolta.

Lisätiedot

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005

Läheiset ry. Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja. o Perustettu vuonna 2002. o Jäseniä noin 320. o TAVATA-projekti 2003-2005 Etelä-Karjalan Omaishoitajat ja Läheiset ry o Perustettu vuonna 2002 o Jäseniä noin 320 o TAVATA-projekti 2003-2005 o VOIMAVARAKETJU projekti 2006-2008 o KATVE-projekti 2009 2011 o PUHUMALLA PUHTIA TAPAAMALLA

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori

Mahdollisuuksien Matka. Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Mahdollisuuksien Matka Päätösseminaari 7.10.2010 Minna Laine ph, so, logoterapeutti (LTI) Oriveden hoivapalveluyhdistys ry projektikoordinaattori Logos-projekti 2008-2010 Ray:n tuella Päämääränä on muistisairaan

Lisätiedot

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla

Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Osallisuutta yhteisöllisellä vertaistoiminnalla Ikääntyneidenpäihde- ja mielenterveystyön verkoston yhteistyöseminaari 23.4.2015 Mona Särkelä-Kukko Marjo Karila 14.4.2015 1 Pohdittavaksi alkuun: Pohdi

Lisätiedot

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta:

HYVINVOINTITAPAAMINEN. 1. tapaaminen / 20. Muuta: HYVINVOINTITAPAAMINEN 1. tapaaminen / 20 Omaisen syntymävuosi Siviilisääty LÄHEISEN TAUSTATIEDOT Läheiseni on 1. puoliso 3. sisar / veli 2. lapsi 4. joku muu, kuka Syntymävuosi Missä / miten asuu? Diagnoosi(t)

Lisätiedot

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME?

OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? OLETKO YKSI MEISTÄ? KUULUTKO JOUKKOOMME? Läheiseni on sairastunut, tulevaisuus huolestuttaa minua, mistä saisin tietoa? Tuetko ja avustatko läheistäsi arjessa? Ethän jää pohtimaan asioita yksin, vaan tule

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013

- 10 askelta paremaan vapaaehtoistoimintaan (Karreinen, Halonen, Tennilä) Visio, 2. painos 2013 Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Lari Karreinen 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - VTM, aikuiskouluttaja, järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI!

ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! ILOA ELÄMÄÄN - TULE VAPAAEHTOISEKSI! Vapaaehtoistyön periaatteet Vapaaehtoisten toiminta on tärkeä tapa tuoda vaihtelua, iloa ja virkistystä ikäihmisten arkeen sekä asumispalveluissa että kotihoidossa.

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa

Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa Hyvät toimintatavat käyttöön Kunnon Hoitaja muutosta asenteisiin ja toimintakulttuuriin Toimenpideohjelman verkostotapaaminen TERVE-SOS tapahtumassa 6.5.2015 Jyväskylä Riitta Turunen Ikääntyvien neuvontakeskus

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu

Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus. Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu Näkökulmia omaishoitajuuteen omaishoidon moninaisuus Kaksin et ole yksin seminaari, Kivitippu 18.10.2011 Omaishoito osana perheen elämää Elämä muuttuu? omaishoito voi tulla elämään erilaisissa elämänvaiheissa

Lisätiedot

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin

Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Oma ääni kuuluviin omat taidot näkyviin Hyvää Ikää Kaikille seminaari Seinäjoella 18.9.2014 Marjut Mäki-Torkko Vammaispalvelujen johtaja, KM Mitä ajattelet ja sanot minusta Sitä luulet minusta Sinä olet

Lisätiedot

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita

Vanhuksia on moneksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat. Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Vanhuksia on moneksi Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat Henkilöt, joilla on useita sairauksia ja toiminnanvajeita Itsenäisesti kotona asuvat, mutta jotka ovat haurastumisen riskissä Hyväkuntoiset eläkeläiset

Lisätiedot

Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet

Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet Ikäihmisten elämänlaatu ja toimintamahdollisuudet Kati Närhi, Sirpa Kannasoja ja Mari Kivitalo, JYU Sari Rissanen, Elisa Tiilikainen, Hanna Ristolainen, Tuula Joro ja Anneli Hujala, UEF Osahankkeen tavoite

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta?

Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Miten hyvinvointiteknologia tukee muistisairaiden turvallisuutta? Kokeilusta käytäntöön seminaari Holiday Club Saimaa, 19.4.2017 Hankkeen tavoitteet Alkavaa muistisairautta

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti

IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA. Kotka 29.9.2015 Anni Pentti IKÄIHMISTEN KUNTOUTTAMINEN KOTIHOIDOSSA Kotka 29.9.2015 Anni Pentti Ikäihmisten kuntoutus = Geriatrinen kuntoutus Laaja-alaista, kokonaisvaltaista kuntoutusta Ymmärretään ihmisen normaali ikääntyminen

Lisätiedot

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom

Yhdessä ain rinnakkain. Harry Forsblom Yhdessä ain rinnakkain 1 Forssan Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminta käynnistyi 7.10.2004. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat tällä hetkellä kaupungeista Forssa ja Somero sekä kunnista Jokioinen,

Lisätiedot

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA

Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? MALLI: OPPIJOIDEN OSALLISTAMINEN AIKUISOPPIJAN VIIKON TOTEUTTAMISESSA Oppijan osallistamisen malli Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa Miksi oppijoiden osallistamista Aikuisoppijan viikon toteuttamisessa tarvitaan? Aikuisoppijoiden osallistuminen Aikuisoppijan viikon (AOV)

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 15.15 palautekeskustelu Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n seminaari pidämme puolta pidämme huolta 11.00 Tilaisuuden avaus ja ajankohtaista Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry 11.15 Puhtia hyvästä itsetunnosta

Lisätiedot

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja

Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Hanna Leskelä, fysioterapeutti Reetta Kananoja, avopalveluohjaaja Lääkärin rooli toimintakykyä tukevan ja edistävän työn korostamisessa Kunnon Hoitaja koulutus kaipaa tuekseen laajan organisaation tuen

Lisätiedot

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

Mika Vuori. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Mika Vuori Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen KKI-päivät/ Laatua liikunnan palveluketjuun 18.3.2015 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin palvelutilaukset (Tilinpäätösennuste 2014) ennaltaehkäisevät

Lisätiedot

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä

Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Omaishoitaja asiakkaana sosiaali- ja terveydenhuollossa kokemuksia kohtaamisesta ja kehittämisestä Seinäjoki 5.4.2011 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Omaishoitajat ja Läheiset Liitto 14.4.2011 Omaishoito

Lisätiedot

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna

Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa Seinäjoki Tanja ja Susanna Yhdistyksen hyvä käytäntö: Vapaaehtoiset Satakunnassa 6.6.2017 Seinäjoki Tanja ja Susanna MISTÄ VAPAAEHTOISIA SAA? *ON HAASTE!* Vapaaehtoisia: Hallitus Ryhmänohjaajat Porissa, Kankaanpäässä ja Raumalla

Lisätiedot

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus 22.3.2010 Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi - asiakas OpinOven asiakas on jokainen aikuinen, joka haluaa kehittää

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011

SISÄLTÖ TOMI ORAVASAARI 2011 SISÄLTÖ Vapaaehtoistoiminnan määritelmä Vapaaehtoistoiminta Suomessa Vapaaehtoistoiminnan merkitys RAY:n rahoittamissa järjestöissä Vapaaehtoistoiminnan trendit Vapaaehtoistoiminnan vahvuudet ja heikkoudet,

Lisätiedot

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen?

, Onneksi on omaishoitaja. Mistä voimia arkeen? 17.4.2012, Onneksi on omaishoitaja Mistä voimia arkeen? Teemat joita käsittelen Voimia vapaa-ajasta Voimia itsestä Voimia läheisistä Luvan antaminen itselle Omaishoitajan hyvinvointi Omaishoitajan on tärkeää

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa

Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Omaishoitajuus erikoissairaanhoidossa Kokemuksia omaishoitajien tukemisesta ja tunnistamisesta syöpätautien poliklinikalla ja sydäntautien vuodeosastolla A32 Näkökulmia omaishoitajuuteen Erikoissairaanhoidossa

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella oleville.

Lisätiedot

Hyvinkään sairaanhoitoalueen II Järjestöfoorumi

Hyvinkään sairaanhoitoalueen II Järjestöfoorumi Hyvinkään sairaanhoitoalueen II Järjestöfoorumi Soile-Maria Linnemäki Yhteisökoordinaattori 30.9.2013 Taustaa Vapaaehtoistoiminta esillä mediassa ja ihmisten huulilla Tutkimuksia: puolet suomalaisista

Lisätiedot

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia

ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia ARJEN VOIMAVARAT JA NIIDEN JAKSAMISTA TUKEVA SEKÄ TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ VAIKUTUS - Muistisairaan puolison miesomaishoitajana toimivien kokemuksia Elina Hynninen ja Maria Kolehmainen Toimeksiantajat: Itä-Suomen

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus)

Arviointikriteerit (yli 2 vvh kokonaisuudessa myös hyvän osaamisen kuvaus) VALINNAISAINEEN OPETUSSUUNNITELMA: MUSIIKKI (Make music) Musiikin monipuolinen tekeminen ryhmässä. HYPE painotus Musiikin tekeminen ryhmässä kehittää sosiaalisia taitoja. Oma tekeminen täytyy sovittaa

Lisätiedot

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen

VERKOSTOISSA ON VOIMAA. Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen VERKOSTOISSA ON VOIMAA Ilo kasvaa liikkuen seminaari 17.9.2015, Päivi Virtanen LIIKKUVA LAPSUUS VARHAISKASVATUKSEN HANKE LASTEN ARKILIIKKUMISEN LISÄÄMISEKSI 2 LIIKKUVA LAPSUUS HANKKEEN TAUSTATIETOJA Hanke

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.).

Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Luonnossa kotonaan kriteerit Luonnossa kotonaan -toiminnalle on määritelty Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) ja Toimipaikan kriteerit (2.). Toiminnan laadulliset kriteerit (1.) kuvaavat tapaa, jolla

Lisätiedot

äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä

äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä äänivitamiinia mielelle ja keholle 2009 AiP seminaari 8.9.2009 Eija Lämsä Eija Lämsä Palveluinnovaatio virikkeelliseen ja kuntouttavaan vanhustyöhön. Kehitetty Tekesin iwell hankkeessa vanhustyön toimijoiden

Lisätiedot

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen?

Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Eläköön elämä ja työ IV Mistä virtaa tähän kaikkeen? Pirkko-Liisa Vesterinen Paikallisjohtaja, dosentti Management Institute of Finland, MIF Itsetuntemus lähtökohtana Vastaa itsellesi Kuka minä olen itselleni?

Lisätiedot

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on?

Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Henkilökohtainen budjetointi Mitä se on? Vammaispalvelujen asiakasraati 18.9.2014 Oma tupa, oma lupa kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI OMA

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI

4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI 4.12.2015 VAMOS VAIKUTTAVA SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN KONSEPTI Sosiaalinen kuntoutus pähkinänkuoressa Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: 1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen; 2)

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa

KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa KAIKKI MUKAAN! Lasten osallisuus päiväkodissa Aiheita Osallistumisen alkuun Onnistumisen avaimia Osallistumisen hyötyjä ja haasteita Osallisuuden käsitteitä Lasten osallisuus päiväkodissa Keskiössä yhteisössä

Lisätiedot

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe

Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa. Kouvolan seudun Muisti ry Dos. Erja Rappe Ympäristöön säilötty muisti auttaa selviytymään arjessa Kouvolan seudun Muisti ry 14.2.2017 Dos. Erja Rappe 9.2.2017 Al Esityksen sisältö Ympäristö ja hyvinvointi Muistisairaalle tärkeitä ympäristötekijöitä

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf

Uudelle polulle. Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Uudelle polulle Omaishoitajako. Kuka hän on? Mitä hän tekee? Hän nostaa, kantaa, pesee, pukee, syöttää, juottaa. Touhuaa päivät, valvoo yöt. Hän itkee, rukoilee, nauraa, laulaa. Hän väsyy tiuskii, komentaa.

Lisätiedot

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus

Pikatreffit. Pikatreffien kuvaus 1 (9) Pikatreffit Materiaalipaketti sisältää: - mainoskirjepohjat opiskelijoille ja työnantajille - ohjeet opiskelijoille ja työnantajille - matchmaking-viestipohjat treffien jälkeen lähetettäväksi - treffikorttipohjat

Lisätiedot

Vahvistun ryhmässä. Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen

Vahvistun ryhmässä. Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen Vahvistun ryhmässä Opas vertaistukiryhmän käynnistämiseen Aivovammaliitto 2013 RYHMÄN KÄYNNISTÄMINEN Aloittaminen on tärkeää On hienoa ja tärkeää, että käynnistät alueellasi vertaistukiryhmän! Vertaistukiryhmän

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke. Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan osahanke Voimavaralähtöisyys ja kuvat palvelusuunnittelussa Kehittämissuunnittelija Piia Liinamaa 2013 Vammaispalvelulain

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä

Kykyviisari. Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari Työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmän hyödyntäminen asiakastyössä Kykyviisari sopii kaikille työikäisille Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn arviointimenetelmä kaikille työikäisille,

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE

LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE LIIKU OMIN VOIMIN - TERVEYSLIIKUNTAHANKE Hanke esittely vuodelle 2016 Liikunta on lääkettä! Liikunta missä muodossa tahansa on kaikkein tärkeintä. Sinä itse päätät miten sinä liikut, mitä sinä syöt, mitä

Lisätiedot

Muistikylä projekti

Muistikylä projekti Muistikylä projekti 2016-2018 Projektiesittely 42 -seminaari, 26.4. 2017 Maija Haapakoski Salon Muistiyhdistys ry Muistikylä-projekti 2016-2018 Yhä useampi muistisairas elää kotona, taloyhtiössään ja lähiympäristössään

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry

Turun Kaupunkilähetys ry Turun Kaupunkilähetys ry Perustettu vuonna 1880. Toiminta pohjautuu kristillis-sosiaalisiin arvoihin. Tavoitteena on syrjäytymisen ehkäisy, yksinäisyyden kokemuksen lievittäminen ihmisten omia voimavaroja

Lisätiedot

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus

Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen sekä kehittämistarpeiden kartoitus Kotihoidon, tukipalveluiden ja palveluohjauksen henkilökunnalle syksyllä 2014 1. Ikä Vastaajien määrä: 86

Lisätiedot