Kurssi ja tuntiopas sivu alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kurssi ja tuntiopas sivu 1 1.8.2012 alkaen"

Transkriptio

1 Kurssi jatuntiopas sivu alkaen TässäoppaassaselostetaanmitenaloitetaanliikunnallinenAstangajoogajamiten harjoittelussaedetäänvaiheittainkoulunopetusohjelmassa.opetustaonkehitetty suomalaiseenharjoittelukulttuuriinsopivaksivuodesta1992. ALKEISTASONKURSSITJATUNNITuusillejaaloittelijoille Astangajooganharjoittelualoitetaanalkeiskurssilla.Alkeiskurssivaihtoehdotovat: Alkeet viikonloppukurssi (AnnankadunyläkertajaKolmaslinjavuoroviikoin,sis.10xkortti) Alkeet arki iltakurssi tiistai iltaisin(annankadunalakerta,5viikonjakso+10xkortti) keskiviikkoiltaisin(kolmaslinja,5viikonjakso+10xkortti) Alkeet aamukurssikertaajille keskiviikkoisin(annankadunalakerta,5viikonjakso+10xkortti) Alkeet kertauskurssi(annankadunalakerta,kerrankuussaviikonloppu) Astanganalkeiskurssilla pääpainoonhengityksen,vartalonryhdintukilihastenjafyysisenliikunnan treenaamisessajooganasentoharjoituksilla,joitarytmitetäänjaenergisoidaanerityisellä joogahengityksellä.myöskeskittymistäharjoitetaanerilaisillatekniikoilla.kurssilla opetetaanasanaharjoituksenperusperiaatteetjaharjoitteluunliittyvätkäytännönasiat, selostetaanastangajooganharjoittelumahdollisuuksiakoulullajako.salilla,opetellaan alkeistasonjooga asentojenjaliikesarjojenturvallistaharjoittelua. Alkeet tunnit ontarkoitettuäskettäinalkeiskurssinkäyneilleoppilaille.tunnillaharjoitellaan alkeistasonperussarjaaistumasarjanpurvattanasanaanasti.loppuliikkeinä padmasanasarja.tunnitkoulunkaikillasaleilla,tuntiensisältöonsamanlainen. Alkeet2 tunti onhiemanedistyneempiohjattualkeistunti,jokaontarkoitettujonkinaikaa alkeistunneillajooganneille.alkeet2 tunneillevoimennä,kunharjoitukseenkaipaa jotainuuttatekemistä.siirtymiseeneitarvitakurssia.tunnillatehdäänalkeiden istumasarjaaeteenpäinjanusirsasanaa:hanasti,jaloppuliikkeisiinlisätäänmuutamia hartiaseisontoja(sarvangasana,halasana,uttanapadasana).tunnitkoulunkaikilla saleilla,tuntiensisältöonsamanlainen. JuhaJavanainen K.PattabhiJois Helsingissäv.2006 PetriRäisänen

2 Kurssi jatuntiopas alkaen sivu2 ALKEISMYSOREJAALKEISJATKOalkeistasonoppilaille Seuraavatharjoitustasotalkeisoppilaille,jotkahaluavatkehittääjoogaharjoitustaan. Valittavanaonkaksivaihtoehtoa,joissasuositusonedetäkurssinkauttako.tunneille: alkeismysoreomanharjoituksenkehittämiseksijasisäistämiseksi alkeisjatkoohjatunharjoituksenjatkamiseksi Alkeismysorekurssi(valinnainen) valmentaaitsenäiseen,omaantahtiintehtäväänjoogaharjoittelunsekäjoogasalillaettä kotona.alkeismysorenharjoituspohjautuualkeet2 tasonjoogasarjaan,jariittääettä osaaalkeissarjansuurinpiirteinulkoa.kurssillaopetellaanalkeismysore harjoittelun perusteita,itsenäisenjaavustetunjoogaharjoittelunperiaatteitajatarkistetaan,että joogaharjoitustatehdäänoikeinjaitselleparhaitensopivallatavalla.alkeismysore tarkoittaakäytännössäharjoitteluaomanhengityksenantamanrytminmukaisesti. Opettajapystyysilloinpaneutumaanhenkilökohtaisemminkunkinoppilaanharjoitukseen jasiinäkeskeisiinasioihin.itsenäisempiharjoittelujaomaanhengitykseenkeskittyminen avaamyössyvemmänymmärryksenjooganvaikutuksista. KurssejapidetäänjokatoinenviikonloppuvuorotellenAnnankadunalakerrassa, yläkerrassajakolmannellalinjalla.kurssinjälkeensuositellaanosallistumista alkeismysoretunneille. Alkeismysoretunnilla harjoitellaanavustetustiomanhengityksentahdissa.tunninohjausonluonteeltaan seuraamista,avustamistajaopastamista.avustaminenvoiollasanallistataifyysinen korjaus,jottaoppilassaisiparemmantuntuman,mihinsuuntaanasanaaontarkoitus viedä.tunneillajokainenedistyyomaantahtiinsa,jauusiaasentojaopetetaanvähitellen yksikerrallaan,kunentisetasennotalkavatsujuaparemmin,jamyösoman harjoitussarjanmuistaminenparanee.alkeismysoretuntejaonkaikillasaleilla. Alkeisjatkokurssilla(suositus) opetellaanuusienasentojenturvallistaharjoitteluaistumasarjanmaricasanaaastisekä päälläseisonta.kurssillakehitetäänasentojentekniikkaajahengitystä,jasyvennetään oppilaantietoaastangajoogasta.kurssionkaksipäiväinenjasisältää5tuntiaopetusta. Kurssinjälkeenvoiosallistuaalkeisjatkonohjatuilletunneille.Kurssejapidetäännoinjoka toinenkuukausiannankadunyläkerrassa. Alkeisjatkotunnillaharjoitellaanohjatusti alkeisjatkonjoogasarjandynaamisuuttajahengityksensujuvuutta.ohjausjatkuu periaatteessatauoittaläpikokojoogasarjan,mikäkehittääerityisestifyysistäkuntoaja kestävyyttä,sekäasentosarjojenhengitys liikeyhdistelmienoppimista.tunnin kokonaiskestoonnoin70min.tuntejapidetäänannankadunala jayläkerrassa. Kuva:PattabhiJois opettaahelsingissä v.2001 K

3 Kurssi jatuntiopas alkaen sivu3 JATKOTASONHARJOITTELUalkeismysore jaalkeisjatko oppilaille Tekniikka1 kurssi(suositus) sopiisekäalkeismysore ettäalkeisjatkonoppilaille.kurssionjatkoaalkeisjatkon harjoitussarjalle.kurssillatarkistetaanalkeisjatkonasentojenharjoitteluajaopetellaan istumasarjanasentojamaricasanacasti.loppuliikkeisiinlisätäänsiltaharjoitus,uusia hartiaseisontoja,jaharjoitellaanpäälläseisonnantekniikkaa.monetuusistaasennoista ovatmelkovaikeita,aluksijopapelottavia,jotenonhyvintärkeäätietäämitennäitä vaikeampiaasentojaharjoitellaanoikein.kurssinjälkeenvoiosallistuaturvallisestijatkotunnille(ohjattutunti)taialkeismysore taimysoretunneille(harjoitteluomaantahtiin). KurssitnoinkerrankuussaAnnankadunalakerrassa,yläkerrassajaKolmannellalinjalla. Mysorekurssi(1pv) perehdytysmysoreharjoitteluun,sopiisekäalkeismysore ettäalkeisjatkonoppilaille. Kurssionjatkoaalkeisjatkonharjoitussarjalle,Annankadunyläkerta. Jatkotunti onohjattuharjoitustekniikka1 kurssinpohjalta,jasesisältääistumasarjanasennot maricasanacastisekäkaikkiloppuliikkeetml.siltaharjoitus,hartiaseisontaaja päälläseisonta.jatkonharjoituskehittääkuntoajakestävyyttäsekäyleistävenyvyyttäja liikkuvuutta.tunninkestoon1h20min,opetusannankadunala jayläkerrassa. Mysoretunti onkuinalkeismysoretuntimuutaminpoikkeuksin: harjoitukseenonvarattuenemmänaikaa harjoituksetaikaisemminaamullataiiltapäivällä tunnillaonliukuvaaloitus jaopetusaika opettajatovatyleensäkokeneempiakuinmuillatunneilla(sekäharjoitelleetettä opettaneetkauemmin),koskavainmysoretunneillaharjoitellaankaikkein vaativimpiajooga asentoja. Mysore tunneillevoivatosallistuakuitenkinkaikentasoisetoppilaat,jotkamuistavat kutakuinkinomanharjoitussarjansa.opettajiltakannattaakysyäainaneuvoa,joson epävarmajossainasiassa,jamyöskertoajosonjotainkipujataivaivoja,jotkatuntuvat harjoituksessa.tuntejapidetäänkaikillasaleilla,tunninkestovaihteleevälillä1,5 2,5h. TEKNIIKKA2 KURSSIedistyneillejatkotaso jamysoreoppilaille KurssionjatkoaTekniikka1 kurssille.senpohjaksisuositellaanharjoittelua jatkotunneillataimysoretunneilla.kurssillasyvennetäänkäsitystäjooganperiaatteistaja asenoitumistajoogan harjoitteluun.jooga asentojentekniikoissakeskitytäänensimmäisensarjanloppuosan asentoihinmaricasanad:stäeteenpäinenintäänsarjanloppuunkurssiryhmästäriippuen. Kurssinjälkeenharjoitteluavoijatkaamysoretunneillasekäohjattu1 tunneilla.tekniikka 2 kurssejapidetäänaluksiannankadunyläkerrassakahdestilukukaudessa. Mysoretunnit,katsoyllä. Ohjattu1 onkokoensimmäisensarjanohjaus,muttakaikkiaasentojaeitarvitseosatavaanmukana voifiilistelläkin.tunninkestonoin1h45min,opetuseerikinkadullakerranviikossa(su).

4 Kurssi jatuntiopas alkaen sivu4 MYSORE JALED CLASS INTENSIIVITharjoituksenenergisoimiseen Mysoreintensiivitovatyleensä1 2viikonmittaisiaharjoitusjaksojasu pe(6pv)taima pe (5pv).Intensiivientarkoitusoninnostaapäivittäiseenharjoitteluun,mikäantaa uudenlaisenkokemuksenjoogastaosanapäivittäisiärutiinejajasenerityisistä vaikutuksista.led classintensiivitovatpuolestaanohjattujaintensiivejä,joissaohjaus kattaayleensäkoko1.sarjan.,muttamyös2.sarjanohjattujaintensiivejäonjärjestetty mm.vv.2006,2009ja2011.kurssientarkoitusonmyösenergisoidajoogaharjoitusta. IntensiivienopettajatovathyvinkokeneitaopettajiaSuomestajaulkomailta,joillaon omakohtainenkokemusastangajooganopettajamestarinpattabhijoisinopetuksesta Mysoressa,Intiassa. IntensiivejäHelsinginAstangaJoogakoulullavuonna2012:JayashreejaNarasimhan (Mysore,Intia),EddieStern(NYC,USA),GaneshMohan(Chennai,Intia),CharlieTaylor Rugman(Lontoo,Iso Britannia),PetriRäisänen,HanneSydänmaajaJuhaJavanainen. KESÄRETRIITTIJAMINIRETRIITIT Joogakoulujärjestääkokonaisvaltaisiajoogajaksojamm.yhteistyössäHoutskarin kansanopistonkanssaturunsaaristossahoutskarinsaarellaheinäkuussa.jaksojen viikko ohjelmassaonaamuisenjooga asentoharjoituksenlisäksiharjoitustekniikkatunteja,hengitysharjoituksia,jooganfilosofiaa,joogamantrojenresitointia,ayurvedaterveystietoa.aloitteljatvoivatosallistuaohjatuilleaamutunneillejaedistyneemmät aamumysoretunneille.lapsilleonmyösjoogatuntejaaamupäivisinikäryhmittäin: satujoogaa3 5vuotiaillejatemppujoogaa6 10vuotiaille.Muuohjelmaonavoinkaikille kurssilaisillekiinnostuksenjajaksamisenmukaan.retriitteihinkuuluumonipuolinen kasvisruokasekämajoitus1 4hhuoneissa. Miniretriititovatviikonlopunmittaisiaohjelmakokonaisuuksia,joitajoogakoulujärjestää keväällä2012eripuolillasuomeayhteistyössäpaikallisryhmienkanssa.ohjelmassaon asanaharjoitustenlisäksitekniikkaharjoituksia,hengitysharjoituksia,luentojaja keskusteluajoogasta. AYURVEDA TERVEYSTIETO kurssit,luennot,konsultaatiot,hoidot Ayurvedaonvanhaintialainenluonnonmukainenlääkintäjärjestelmä,jossaotetaan huomioonihmisenyksilöllisetominaisuudet,mikäsopiikullekin.ayurvedisten päivärutiinientavoitteenaonterveydenedistäminenjasairauksienennaltaehkäisy. Ayurvedisetmenetelmätenergisoivatjooganharjoittelua,parantavatruoansulatustaja auttavattasapainottamaanmm.vuodenaikojenvaihtelunvaikutuksiaelimistössä. Ayurvedanavullapidetäänylläelimistön tulta,jajooganharjoitukset varsinkin hengitys puhaltavatelimistön tuleen lisääilmaa/happeasepänpalkeidentavoin,joiden yhteisvaikutuksenasyntyyvoimakassisäinenhehku,jokasäteileeihmisestämonintavoin mm.jaksamisena,energisyytenä,yleisenähyvinvointinajailoisuutena.intiassaayurvedaa jajoogaapidetäänkintoisiaantäydentävinä sisartieteinä. KavitaGuptaPohjois Intiastaopettaasuomeksimm.Ayuvedanalkeiskursseja, jatkokurssejajateemakursseja.kurssienlisäksikavitapitääterveydenhoitokonsultaatioitajaayurvedisiahoitoja,annankadunalakerta.

5 Kurssi jatuntiopas alkaen sivu5 JOOGANFILOSOFIA MånsBroojaJanneKontalaovatIntialaisenjoogaperinteensuomalaisiaasiantuntijoita,ja hepitävätmahdollisuuksiensamukaanfilosofisiate tojajooganeriaiheista joogakoulullanoin2 4xlukukaudessa. Länsimaissajoogakäsitetäännykyisinfyysisenterveydenjahyvinvoinninjärjestelmäksi asentoharjoitustenkorostumisenvuoksi,kuntaasintialainenklassinenkäsitysjoogasta onhyvinerilainen:joogaonmielentoimintojenhillitsemistäjakeskittymiskyvyn kehittämistä;edistynyttäjoogaaovaterityisethengitys,keskittymis ja mietiskelyharjoitukset,joihinjooga asentoharjoituksetvalmistelevat.joogan mentaalisissatasoissaedistymistäeipidetämahdollisenailmanvankkaaeettistäja vakaumuksellistapohjaa,joitafilosofiallayritetäänvalottaa.luennotsopivat kaikentasoisillejooganharrastajille,kestonoin1,5hannankadunyläkerrassa. JOOGASUTRATJA MANTRAT Sanskritinkielistenjoogasutrienja mantrojenopintopiiri.muinaistenjopayli2000vuotta vanhojenmantrojen(hymnien)resitoinninsanotaanvaikuttavanihmismieleen tasapainottavastijaedistävänmm.keskittymiskykyäjaoppimista.lausuntaonlaulamista helpompaa,silläsiinäkäytetäänvainkolmeasäveltasoa,elieitarvitseosatalaulaa. Sanskritinkielistenmantrojenlausuntaonkielenjoogaa,sillämonetsanskritinäänteet ovatvarsinhaastaviaaluksi,muttakunniistäpääseejyvälle,avautuumaailma,jossaäänet kietoutuvatfilosofiseksikudelmaksi.sopiikaikentasosisillejooganharrastajille. Opintopiireistäjaluennoistatiedotetaankoulunilmoitustauluilla. KIRTAN SamiVähäherttuajaTeroMäntylälaulattavatjasäestävätintialaisiapyhiälaulujakaikille kiinnostuneillekolmannellalinjallakerranviikossailtaisin,kestonoin1h. JOOGAALAPSILLE 3 5vuotiaidenryhmä(satujooga),Kolmaslinja(la) 6 8vuotiaidenryhmä,Kolmaslinja(la) YKSITYISTUNNIT Järjestämmeyksityisopetustakoulunjoogasaleilla.Yhteydenototkouluntoimistoon. YRITYS JAYHTEISÖTUNNIT Järjestämmeopetustayritystenjayhteisöjenomissatiloissataikoulunjoogasaleilla. Yhteydenototkouluntoimistoon. ALKEISKURSSITENGLANNIKSI Järjestämmeviikonloppukurssejaenglanniksi.Yhteydenototkouluntoimistoon. HelsinginAstangaJoogakoulu,Eerikinkatu8/Annankatu29Balakerta(ovikoodi0050) 15

Liikuntakalenteri 2015 2016

Liikuntakalenteri 2015 2016 Liikuntakalenteri 2015 2016 Riihimäen kaupunki Liikuntapalvelut Kalevankatu 5 11 11100 Riihimäki 6/2014 www.riihimaki.fi Sisältö: Ohjatut terveysliikuntaryhmät 1 Maksut 1 Ilmoittautuminen 2 Tuntikuvaukset

Lisätiedot

Avoin päiväkoti SoPeVa

Avoin päiväkoti SoPeVa Avoin päiväkoti SoPeVa Laurintie 31 p. 044 7829247 (tiedustelut, ilmoittautumiset ja varaukset) Facebook -> Avoin päiväkoti Sopeva Kesäkuun 2015 ohjelma Viikko 23 Maanantai 1.6 *Retki hiekkapuistoon *Lähdetään

Lisätiedot

Suomussalmen L A S T E N N U O R T E N K E S Ä 2 0 1 5

Suomussalmen L A S T E N N U O R T E N K E S Ä 2 0 1 5 Suomussalmen L A S T E N N U O R T E N J A K E S Ä 2 0 1 5 Suomussalmen kesäloman 4H-leiri on tänä vuonna ruokakoulu! 02.06.2015-04.06.2015 Paikka: Korp iku lm an Kievari, Kyrön t ie 93, 89600 Su om u

Lisätiedot

Kentän ja maalien koko

Kentän ja maalien koko Kenelle? Alle 10-vuotiaille pojille ja tytöille Mitä? Käsipalloa sovelletuin säännöin: normaalia pienempi kenttä, maalit sekä pehmeä, kuminen pallo. Kentällä 5 (4 + 1) pelaajaa. Voidaan pelata sekajoukkuein,

Lisätiedot

EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö

EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö EeNet käyttöohje SHA pelaajille harjoituspäiväkirjan täyttö 1. Kirjautuminen Seuran valmennuspäällikkö, joukkueen valmentaja tai joukkueenjohtaja luo pelaajalle tunnukset EeNettiin noin 1kk ennen ensimmäistä

Lisätiedot

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin

Kiipulan. ammattiopisto. Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Kiipulan ammattiopisto Työvaltaisesti itsensä kokoiseen ammattiin Mikä Kiipula? Kiipulan ammattiopisto on valtakunnallinen ammatillinen erityisoppilaitos. Se järjestää koulutusta ja kuntoutusta erityistä

Lisätiedot

InfoKRYKÄ 1/12 TURUN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT TVJ RY:N TIEDOTUSLEHTI

InfoKRYKÄ 1/12 TURUN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT TVJ RY:N TIEDOTUSLEHTI InfoKRYKÄ 1/12 TURUN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT TVJ RY:N TIEDOTUSLEHTI PUHEENJOHTAJAN PALSTA YHDEN PYSÄHDYKSEN TAKTIIKKA Tartun innolla uuteen haasteeseen Turun Seudun vammaisjärjestöjen puheenjohtajana.

Lisätiedot

F-, E- ja D-tytöt Yleisesti valmennuksestaja ja treenamisesta Mitä ja miten salilla tehdään

F-, E- ja D-tytöt Yleisesti valmennuksestaja ja treenamisesta Mitä ja miten salilla tehdään F-, E- ja D-tytöt Yleisesti valmennuksestaja ja treenamisesta Mitä ja miten salilla tehdään JP Laamanen / E-tytöt ONNEKSI OLKOON 1. Olette valinneet teknisesti HAASTAVAN lajin lapsellenne 2. Lapsenne ovat

Lisätiedot

Viikkotiedote 17.4.2015 vko 16

Viikkotiedote 17.4.2015 vko 16 Sivu 1 Viikkotiedote 17.4.2015 vko 16 Koulullamme järjestetään Bothmer-kurssi 24.-26.4. Tässä viikkotiedotteessa lisää tietoa ko. kurssista. Kouluyhdityksen jäsenille kurssin hinta on vain 50. Lämpimästi

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN AIKUISOPISTO

PYHÄJÄRVISEUDUN AIKUISOPISTO PYHÄJÄRVISEUDUN AIKUISOPISTO Kaikille kursseille ilmoittaudutaan kurssin kohdalla mainittuun päivään mennessä joko puhelimitse 02 8328 446 tai netissä: https://www.opistopalvelut.fi/pyhajarviseutu/ Sinisellä

Lisätiedot

1. päivä Teema: Ampuma-aseet ja turvallisuus

1. päivä Teema: Ampuma-aseet ja turvallisuus RUUTIASEAMPUMAKORTTIKURSSIN OPETUSAIHEKOHTAINEN TUNTIJAKO Koulutuksen vähimmäiskesto Opetusaihe ja sen keskeinen opetussisältö 1. päivä Teema: Ampuma-aseet ja turvallisuus 45 min 1. KURSSIN AVAUS JA JÄRJESTELYT

Lisätiedot

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus

ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus ISOverstaan virtuaaliluokka hanke, arviointitutkimus Raportti kyselystä Kuopion klassillisen lukion oppituntitallenteita lukuvuonna 2007 2008 käyttäneille opettajille (huhtikuu 2008) Teemu Valtonen ja

Lisätiedot

UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461

UUSI KIRJA / UUDEHKO KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 JALASJÄRVEN LUKIO 1.-3. VUOSIKURSSI Kauppilantie 1 UUSI KIRJA / "UUDEHKO" KIRJA, KATSO TARKASTI ISBN-NUMERO, 61600 Jalasjärvi PAINOS YMS. LISÄTIEDOT Puh. 4580 460, 4580 461 Kirjoja on mahdollisuus kierrättää,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011-2012

VUOSIKERTOMUS 2011-2012 VUOSIKERTOMUS 2011-2012 SAVONLINNAN AIKUISLUKIO Savonlinnan aikuislukio on Savonlinnan kaupungin ylläpitämä luokaton ja kurssimuotoinen iltakoulu, jossa on peruskoulu ja lukio. Aikuislukio aloitti toimintansa

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET OPINTO-OHJELMA

LAPSET, NUORET JA PERHEET OPINTO-OHJELMA NURMIJ ÄRVEN OPISTO w w w r u.n is p o n e rv a j i m fi. to LAPSET, NUORET JA PERHEET OPINTO-OHJELMA 2014-2015 NURMIJÄRVEN OPISTO LAPSET, NUORET JA PERHEET Lasten ja nuorten kursseille lapsi/nuori tulee

Lisätiedot

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen

Espoo. Kirkkonummi. Omnia. Yhteishaun jälkeen Espoo 2014 Kirkkonummi Omnia Yhteishaun jälkeen Sisällysluettelo u YHTEISHAUN TULOSTEN JULKISTAMINEN JA OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN... 3 KESÄLLÄ HAUSSA OLEVAT KOULUTUKSET... 3 Yhteishaun lisähaku 16.6.2014

Lisätiedot

VIIVÄSTYNEITTEN OPISKELIJOIDEN TARINOITA kun en valmistunutkaan, hanskat putos käsistä

VIIVÄSTYNEITTEN OPISKELIJOIDEN TARINOITA kun en valmistunutkaan, hanskat putos käsistä VIIVÄSTYNEITTEN OPISKELIJOIDEN TARINOITA kun en valmistunutkaan, hanskat putos käsistä Anne Mustonen Tampereen ammattikorkeakoulu VIIVÄSTYNEITTEN TARINOITA Tässä esityksessä kerrotaan TAMKin yliaikaisille

Lisätiedot

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA

GOLFvanhempien. Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA GOLFvanhempien opas Kansallinen JUNIORIGOLFOHJELMA 1. Golf harrastuksena 1. GOLF HARRASTUKSENA Golf on usein koko perheen yhteinen harrastus, mutta enenevässä määrin lapset ja nuoret innostuvat lajista

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0

Ahlmanin ammattiopisto, Tampere 22.06.2015 16:11 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0 33/2015 (1. jakso) 10. - 16.08.2015 Viikkotuntimäärä: 0 Maanantai 10.08. Tiistai 11.08. Keskiviikko 12.08. Torstai 13.08. Perjantai 14.08. Lauantai 15.08. Sunnuntai 16.08. 34/2015 (1. jakso) 17. - 23.08.2015

Lisätiedot

Tietokoneen ajokorttikoulutus ryhmät

Tietokoneen ajokorttikoulutus ryhmät Tietokoneen ajokorttikoulutus ryhmät 130117 TIETOKONEEN A-AJOKORTTIKOULUTUS, KUVANKÄSITTELY ma 17:30-20:45, ke 17:30-20:45 6 krt. 24t/46 9.1.2013-28.1.2013 Opiskellaan tietokoneen a-ajokortin opintomäärästä

Lisätiedot

Tampereen Parkinson-yhdistys ry

Tampereen Parkinson-yhdistys ry JÄSENTIEDOTE 3/2014 20.8.2014 Tampereen Parkinson-yhdistys ry Osoite: Satakunnankatu 56, 33230 Tampere Puhelin: 044 987 7830 toimistoon (tiistaisin 10 13) 050 307 3470 arkipäivisin päiväaikaan Sähköposti:

Lisätiedot

TARJOILUHINNASTO 2015 ULKOINEN MYYNTI

TARJOILUHINNASTO 2015 ULKOINEN MYYNTI ULKOINEN MYYNTI NIMIKE VEROTON HINTA ALV 14 % määrä VEROLLINEN HINTA Kahvi/Tee 1,33 0,19 1,50 Kahvileipä, makea 1,93-3,51 0,27-0,49 2,20-4,00 Kahvileipä, suolainen 2,37-3,95 0,33-0,55 2,70-4,50 Mehulasi

Lisätiedot

Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014)

Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014) Revontuli-Opisto Opinto-ohjelma syyslukukausi 2014 (9.6.2014) VERKKOKURSSIT HISTORIA 1301100V SUKUTUTKIMUSTA ALOITTELIJOILLE pe 17.30-20.00 Adobe Connect -koulutus, 31.10. 21.11.2014 Sukututkija Hannu

Lisätiedot

FITLANDIA-TREENIOPAS. - 12 viikon ohjelma puolimaratonille-

FITLANDIA-TREENIOPAS. - 12 viikon ohjelma puolimaratonille- FITLANDIA-TREENIOPAS - 12 viikon ohjelma puolimaratonille- ASIANTUNTIJA Janne Ukonmaanaho Janne Ukonmaanaho on vuoden 2010 Barcelonan EMkilpailujen 3000m esteiden 15., estejuoksun kaksinkertainen Suomen

Lisätiedot

Vanhustenviikko 5.-13.10. Hyviä vuosia Vantaalla

Vanhustenviikko 5.-13.10. Hyviä vuosia Vantaalla Vanhustenviikko 5.-13.10. Hyviä vuosia Vantaalla Yhteiskristillinen hartaushetki la 5.10. klo 13-14.30 Koivukylän vanhustenkeskus, monitoimitila, Karsikkokuja 13 Sisäänkäynti pääovista, radan puolelta.

Lisätiedot

Kevään 2013 koulutustapahtumiin

Kevään 2013 koulutustapahtumiin Kevät 2013 Koulutusvastaava Kevään 2013 koulutustapahtumiin ilmoittaudutaan maanantaihin 14. tammikuuta 2013 mennessä. Lippukunnissa ilmoittautuminen tehdään koulutusvastaavalle. Tarkistakaa, että lippukuntanne

Lisätiedot

Tiedostomuotoinen katurekisteri

Tiedostomuotoinen katurekisteri Tiedostomuotoinen katurekisteri Tietuemallia käytetään sopimusjakeluiden reittien osoitteiden/osoitesegmenttien sekä reitteihin kiinnitettyjen heittolaatikkotietojen sekä niihin kohdistettavien osoitteiden

Lisätiedot

Yhteishakuopas Kevät 2015

Yhteishakuopas Kevät 2015 Yhteishakuopas Kevät 2015 2 Yhteishakuopas 2015, sähköinen julkaisu Julkaisija: Oulun seudun ammattiopisto OSAO Toteutus: OSAO Kuvat: OSAOn kuvapankki OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO OSAO Yhteishakuopas Kevät

Lisätiedot