Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010

2

3 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 47

4 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 47 ISSN ISBN Lupa nro 103/MML/11

5 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Maakuntajohtajan katsaus Liiton toiminnan perusteet Käyttötalousosa Luottamushenkilöhallinto Varsinainen toiminta Aluekehitys Edunvalvonta Maakuntakaavoitus Hallinto Luottamushenkilöt ja henkilöstö Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimikautena Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet Maakuntahallituksen nimeämä työryhmä Liiton edustajat eri toimielimissä Maakuntajohtajan asettamat työryhmät Liiton virasto, henkilöstö Tilinpäätöskertomus Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset... 54

6 3 1. Maakuntajohtajan katsaus Vuosi 2010 alkoi kunnallistalouden näkökulmasta poikkeuksellisen haastavana. Kuntatalouden kannalta valtion toimenpiteet, laman syvyyttä suppeamman irtisanomiset ja vuoden jälkipuoliskolla nopeasti myönteisesti kehittynyt talous johtivat kuitenkin kohtuullisen hyviin tilinpäätöksiin. Liiton toiminnassa suhdannetilanne näkyi pidättyvyytenä ja varovaisuutena. Vuoden alkupuolen vireillä ollut maakuntajohtajan valintaprosessi oli liiton toimiston sisäiseen toimintaan eniten vaikuttanut tapahtuma. Vuosi 2010 oli kuitenkin kokonaisuutena hyvinkin dynaaminen vuosi. EU-ohjelmien toteutuminen ja vireillä olleet kaavat etenivät varsin hyvin. Syksyn aikana liiton toimistossa on valmisteltu organisaation ja toimintamallin uudistamista. Keskeisimmät uudistamisen periaatteet ovat olleet voimakas avoimuuden lisääminen ja raja-aitojen madaltaminen. Tämän työn rinnalla valmisteltiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma niin, että maakunnan keskeisimpien tavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin kaikelle liiton toiminnalle tavoitteet. Samassa yhteydessä linjattiin käytettävissä olevien EU-varojen suuntaaminen näihin tavoitteisiin. Pirkanmaan liiton keskeisimmät tavoitteet liittyvät maakunnan aseman vahvistamiseen, hyvän kilpailuedun saavuttamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Kilpailuedun kannalta keskeisimpiä ovat elinkeinopoliittiset kärjet ja osaamiseen perustuvat kilpailutekijät, ympäristölliset kärjet ja maakuntalaisiin ja heidän asemaan ja valmiuksiinsa liittyvät tekijät. Maakunnan tuottavuudella tarkoitetaan tuottavuutta Pirkanmaalla yleensä, että julkisella sektorilla erityisesti. Syksyn aikana linjattiin Länsi-Suomi yhteistyötä niin, että olemme aktiivisesti mukana Länsi- Suomen yhteistyössä ja alueellisessa kehittämisessä. Euroopan Unionin edunvalvonnan osalta Pirkanmaa käyttää Tampereen kaupungin kanssa yhteistä toimistoa. Brysselissä on lisätty toimistojen välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Vastaavasti edunvalvonta-asioissa on vaihdettu näkemyksiä etukäteen ja valmisteltu kannanottoja hyvässä yhteistyössä. Syksy 2010 on ollut EU:n tulevan politiikan kannalta tärkeä. Komissio on julkaissut tulevaisuuden linjauksia ja asettanut julkisesti kommentoitavaksi. Pirkanmaan liitto on tavannut kaikki aluepolitiikan kannalta keskeiset komission johtavat virkamiehet syksyn aikana ja toimittanut näkemyksensä kirjallisesti heidän tietoonsa. Pirkanmaan kannalta komission linjaukset ovat vastanneet varsin hyvin tavoitteitamme. Merkittävimmät näistä ovat koko EU-alueen kattava alue- ja rakennepolitiikka, innovatiiviset kehittämisvälineet ja sekä alueellinen että temaattinen lähestymistapa. Pirkanmaan maakuntavaltuusto ovat linjanneet maakunnan tulevaisuutta tavalla, mikä mahdollistaa kuntayhteistyön hyvän kehittämisen, fokusoidumman alueellisen kehittämisen ja aktiivisesti verkostomaisen toimintatavan. Syksyllä aloitettu maakuntahallituksen neljän viikon kokousrytmi on toiminut hyvin.

7 4 Pirkanmaan liiton henkilökunta on ollut aktiivisesti mukana toimiston työn kehittämisessä. Ilman runsasta osallistumista ja vuoropuhelua uudistusten tekeminen on aina vaikeampaa. Uskon, että löytämämme yhdessä tekemisen tapa tuo koko toimistolle uusia myönteisiä mahdollisuuksia ja kokemuksia. Esa Halme

8 5 2. Liiton toiminnan perusteet Pirkanmaan visio 2025 Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistuskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla arvostetaan omaehtoisuutta ja monikulttuurisuutta. Yhtenäinen Pirkanmaa toimii ihmiskeskeisesti, kansainvälisesti, yhteistyöhakuisesti ja ympäristövastuullisesti. Maakuntasuunnitelma sisältää Pirkanmaan omat tavoitteet alueelliselle kehitykselle ja kehittämistyön linjaukset pitkälle tulevaisuuteen. Se perustuu vuorovaikutteiseen prosessiin, jossa Pirkanmaan keskeiset toimijat yhdessä etsivät ja sopivat maakunnan tulevaisuuden päälinjoista. Päämäärien saavuttamiseksi maakuntasuunnitelman tavoitteet on koottu neljäksi kehittämiskokonaisuudeksi: - elinkeinot ja yrittäminen: yritysten, klusterien ja T&K toiminnan kehitysmahdollisuudet - osaaminen ja työvoima: koulutuksen oikea kohdentaminen ja osaavan työvoiman riittävyys - infrastruktuuri: liikenteen, logistiikan, aluerakenteen ja teknisen huollon toimivuus - asuminen, elinympäristö ja palvelut: palveluiden saatavuus ja arjen sujuvuus Maakuntasuunnitelmaa toteuttavat omalla toiminnallaan kaikki ne tahot ja resurssihaltijat, jotka tunnistavat esiin nostetut painoalueet omikseen ja haluavat toimia menestyvässä maakunnassa. Pirkanmaan liitto toimii Pirkanmaan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi aluekehitystä, maakuntakaavoitusta ja niitä tukevaa tutkimusta ja suunnittelua sekä edunvalvontaa harjoittavana Pirkanmaan kuntien muodostamana kuntayhtymänä. Pirkanmaan liiton toiminta-ajatus ja visio Pirkanmaan liitto on aluekehitys- ja maakuntakaavoitusviranomainen. Se toimii Pirkanmaan maakunnan omaehtoisen kehittämistyön ja maakunnallisen yhteistyön edistäjänä, maakuntakaavan laatijana sekä maakunnan kehittämisstrategian kokoajana ja sen toteuttamisen edistäjänä ja koordinoijana. Liitto sovittaa yhteen viranomaisten ja muiden maakunnassa toimivien tahojen toimenpiteitä.

9 6 Pirkanmaan liiton toiminta perustuu lakiin alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maakunnan kuntien muodostamana kuntayhtymänä liiton toiminta on järjestetty kuntalain mukaisesti ja sen toiminta-alue perustuu maakuntajakolakiin. Liiton avaintehtävinä on huolehtia Pirkanmaan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden edusta, maakunnan aluekehityksestä sekä maakuntakaavoituksesta. Jäsenkuntien tarpeiden pohjalta tuetaan kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistoimintaa ja tarvittaessa osallistutaan siihen sekä toimitaan maakunnallisena yhteistyöelimenä. Visio on näkemys liiton tulevaisuudesta; tahtotila joka on innostava, haluttava ja samalla mahdollinen. Tärkeää ei ole visio sinänsä vaan se, miten sen toteuttaminen onnistuu. Pirkanmaan liiton visio vuoteen 2015 Pirkanmaan liitto on menestyvän ja modernin Pirkanmaan maakunnan omaa tahtoa toteuttava vahva ja tehokas aluekehittäjäorganisaatio. Liitolla on resurssit, kyky ja tahto toteuttaa ennakoivaa, innovatiivista ja osaavaa kehittämistyötä muuttuvassa toimintaympäristössä. Vision toteuttamiseksi on asetettu seuraavat toiminnan kehittämisen päämäärät. Päämäärät kuvaavat tavoiteltavaa tahtotilaa Pirkanmaata kehitetään koko maakunnan vahvuuksia monipuolisesti hyödyntäen - Pirkanmaan alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään hallitusti varmistaen niin toimivuus, taloudellisuus ja elinympäristön korkea laatu - Yhteiskunnan resursseista saadaan oikeudenmukainen osuus pirkanmaalaisten hyväksi - Pirkanmaalla on vahvistuva identiteetti ja hyvä imago - Pirkanmaan liitto toimii tehokkaasti ja taloudellisesti - Pirkanmaan liiton tehtäviin varmistetaan osaava ja motivoitunut henkilöstö

10 7 Suunnittelujärjestelmä ja aikataulu akunnan suunnittelu Maakunnan suunnittelu VN (SM) v valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Alueiden kehittämislaki MAAKUNTASUUNNITELMA visio tavoiteltava kehitys kehittämislinjaukset ja strategia tavoitetilan vaatima aluerakenne MAAKUNTA- OHJELMA kehittämistoimenpiteet MAAKUNTA- KAAVA alueiden käyttö VN (YM) v valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Pirkanmaan maakunnallisen kehittämissuunnittelun tarkistusvaiheet Maakuntasuunnitelma Maakuntaohjelma - toteuttamissuunnitelma Seudulliset suunnitelmat Maakuntakaava Vaihemaakuntakaavat

11 8 3. Käyttötalousosa 3.1. Luottamushenkilöhallinto Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma poikkeama Toimintatulot Toimintamenot , , , ,88 Netto +/ , , , ,88 Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston kokoonpano vastaa maakunnan kunnallisvaalien tulosta poliittiselta jakaumaltaan. Jokaisesta jäsenkunnasta on valtuutettuja asukasluvun mukaan kutakin alkavaa asukasta kohden yksi, kuitenkin enintään kolmasosa koko valtuuston lukumäärästä. Valtuustoon jäsenmäärä on 59 jäsentä. Maakuntavaltuusto kokoontui sääntömääräisiin kokouksiinsa ja Kokouksista ilmoitettiin maakuntavaltuuston päättämistä liiton virallisissa ilmoituslehdissä sekä sääntöjen määräämillä muilla tavoilla. Koulutusta järjestettiin kokousten yhteydessä. Maakuntahallitus Maakuntahallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kokouksiin osallistuvat lisäksi maakuntavaltuuston puheenjohtajat. Jokaisella seutukunnalla on edustus maakuntahallituksessa tai maakuntavaltuuston puheenjohtajistossa. Maakuntahallitus kokoontui 16 kertaa. Maakuntahallituksen opintomatka suuntautui Bryssellin ja Lontooseen, joissa tutustuttiin Euroopan Unionin neuvoston, Suomen EU-edustuston ja Iso-Britannian Suomen suurlähetystön toimintoihin. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä. Lautakunnan kaikki jäsenet ja varajäsenet ovat maakuntavaltuuston jäseniä. Vuonna 2010 tarkastuslautakunta kokoontui 4 kertaa. Liiton tilintarkastaja osallistui lautakunnan kokouksiin ja raportoi tehtyä tilintarkastusta. Lautakunnan sihteerityö tehtiin liiton toimesta. Kuntalain mukaisesti lautakunta teki huhtikuun 28. päivänä kokoontuneelle maakuntavaltuustolle esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja antoi arviointikertomuksen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

12 Varsinainen toiminta Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma poikkeama Toimintatulot , , , ,13 Toimintamenot , , , ,17 Netto +/ , , , ,30 Liiton keskeiset tehtäväkokonaisuudet vuonna 2010 olivat: - kansallinen ja EU edunvalvonta - maakuntakaavoituksen vaihekaavatyöt - maakuntaohjelman valmistelu - aluehallintouudistushankkeen tuomat uudet tehtävät Liiton tehtävät voidaan jakaa kolmeen avaintehtävään, aluekehitykseen, aluesuunnitteluun ja edunvalvontaan ja avaintehtäviä tukevaan hallintoon Aluekehitys Aluekehitystyön keskeiset tavoitteet vuodelle 2010 Maakuntaohjelman valmistelu Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja maakunnan yhteistyöasiakirjan laatiminen Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite: Länsi-Suomen EAKR - toimenpideohjelma ja Manner-Suomen ESR -ohjelman Länsi-Suomen alueosio, toteutustoimet ja väliarviointi Osaamiskeskusohjelman rahoituksen hallinnointi, väliarviointi Tietopalvelujen sisällön uudistaminen Maakuntasuunnitelma Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu nojaavat maakuntasuunnitelmaan, joka on alueen toimijoiden yhteen sovitettuihin näkemyksiin perustuva strateginen kehittämissuunnitelma. Maakuntasuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa syksyllä 2009, ja uuden maakuntaohjelman valmistelu alkoi sen pohjalta.

13 10 Maakuntaohjelma Maakuntaohjelmassa esitetään maakuntasuunnitelman pohjalta maakunnan kehittämisen keskeiset toiminnalliset kokonaisuudet. Se toimii konkreettisten kehittämis- ja muutoskohteiden osoittajana ja eri toimijoiden ja kehittämisinstrumenttien työnjaon välineenä. Vuoden 2010 aikana maakuntaohjelman valmisteluun keskeisinä vaiheina kuuluivat mm. teemakohtaiset ideointityöpajat, 10. ja vaikuttajaseminaari ohjelman linjauksista, internet-kysely ohjelman teemavalinnoista, maaliskuu työseminaari seutukuntien, ELY-keskuksen, korkeakoulujen ja kauppakamarin kanssa, maakuntasuunnittelun kurssi (uusien ja vaihtoehtoisten ohjelmasisältöjen ja - prosessien hahmottelu) Tampereen yliopiston kanssa, kevätlukukausi lausunto- ja kommentointikierros, maakuntavaltuuston koulutustilaisuus, Pirkanmaan maakuntaohjelma vuosille hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Ohjelman kehittämiskokonaisuudet ovat 1) uudistuvat osaamis- ja elinkeinorakenteet, 2) vahvistuva ja eheytyvä infrastruktuuri, sekä 3) pito- ja vetovoimaiset toimintaympäristöt. Ohjelman suuntaamisessa on otettu huomioon edellisen maakuntaohjelman ulkopuolinen arviointi, jonka toteutti kilpailutuksen perusteella Net Effect Oy. Maakuntaohjelmaa konkretisoiva tehtävä vuonna 2010 oli lisäksi vuotuisen toteuttamissuunnitelman valmistelu ja siihen perustuvien rahoituspäätösten sekä kannanottojen ja lausuntojen valmistelu. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja maakunnan yhteistyöasiakirja Pirkanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää arvion maakunnassa tarvittavasta valtion aluekehitysrahoituksesta sekä tiedot keskeisistä kehittämistoimista ja - hankkeista. Toteuttamissuunnitelma valmistellaan vuosittain laajassa yhteistyössä valtion piiriviranomaisten, kuntien ja muiden aluekehityksen rahoitukseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Toteuttamissuunnitelman valmistelu vuosille käynnistyi keväällä kunnille, seutukunnille, kuntayhtymille, kehittämisyhtiöille, valtion viranomaisille sekä muille keskeisille sidosryhmille lähetetyllä laajalla tiedonkeruulla. Kesällä ja syksyllä toteuttamissuunnitelmaa muokattiin edelleen yhteistyötahoilta saadun palautteen mukaisesti. Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja maakuntahallitus hyväksyi toteuttamissuunnitelman lokakuussa. Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahastoohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Pirkanmaan liitto vastaa yhteistyöryhmän toiminnan koordinoinnista. Maakunnan yhteistyöryhmä ohjaa Pirkanmaalla Länsi-Suomen alueellisten EAKR- ja ESR -toimenpideohjelmien rahoitusta eri viranomaisille sekä valittuihin painopistetoimenpiteisiin vuosittain laadittavalla maakunnan yhteistyöasiakirjalla. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi yhteistyöasiakirjan lokakuussa.

14 11 Länsi-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelma, EAKR- ja ESRtoimenpideohjelmat Euroopan unionin rakennerahastojen alueellista kilpailukyky- ja työllisyystavoitetta koskeva toimenpideohjelma on voimassa vuosina EU:n kilpailukyky- ja työllisyysohjelman toteutus jakautuu Länsi-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelman ja valtakunnallisen, Länsi-Suomen suuralueosion sisältävän Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpideohjelman osoittamien painotusten mukaisesti. Vuonna 2010 käynnissä oli 48 Pirkanmaan liiton rahoittamaa EAKR -ohjelman hanketta. Käynnissä olleiden hankkeiden EU+valtio tukiosuus hankkeiden koko toteutusajalle on euroa ja kokonaisvolyymi kaikki rahoitusosuudet huomioiden euroa. Aluehallintouudistuksen yhteydessä Länsi-Suomen lääninhallitukselta siirtyi 13 käynnissä ollutta hanketta Pirkanmaan liitolle. Rahoituspäätöksiä tehtiin 31 hankkeelle. Myönnetty rahoitus jakautui seutukunnittain seuraavasti: Seutukunta (hankkeen kohdealue) Vuonna 2010 tehdyt rahoituspäätökset (hankkeet kpl) Myönnetty rahoitus, euroa (suluissa varaus ko. hankkeiden jatkorahoituksille tuleville vuosille) Yhden seutukunnan hankkeet Tampereen kaupunkiseutu ( ) Ylä-Pirkanmaa (0) Etelä-Pirkanmaa ( ) Lounais-Pirkanmaa ( ) Yliseutukunnalliset hankkeet Luoteis-Pirkanmaa, Lounais- Pirkanmaa, Ylä-Pirkanmaa (42 120) Ylä-Pirkanmaa, Lounais-Pirkanmaa (0) Luoteis-Pirkanmaa, Tampereen (0) kaupunkiseutu Lounais-Pirkanmaa, Tampereen ( ) kaupunkiseutu, Ylä-Pirkanmaa Koko maakunta ( ) Yhteensä rahoituspäätöksiä ( ) Myönnetystä rahoituksesta valtaosa ( euroa) kohdistui ohjelman toimintalinjaan 2) innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Vuonna 2010 tehdyistä rahoituspäätöksistä valtaosa (18 kpl, euroa) oli rahoituspäätöksiä uusille hankkeille. Jatkorahoituspäätöksiä aiempina vuosina käynnistyneille hankkeille tehtiin 13 kappaletta. Uusista hankkeista lukumäärällisesti suurin osa (9) kohdistui Tampereen kaupunkiseudulla toteutettavaan toimintalinjaan 4) suurten kaupunkiseutujen kehittäminen. Euromääräisesti eniten rahoitettiin kuitenkin toimintalinjan 2) innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen hankkeita ( euroa). Yhtä lukuun ottamatta kaikki toimintalinjasta 2) rahoitetut uudet hankkeet olivat oppilaitosten oppimisympäristöhankkeita. Liiton tehtäväkenttään kuuluu erityisesti EAKR:n Länsi-Suomen toimenpideohjelman toteuttamistyö Pirkanmaalla. Vuonna 2010 on siten keskitytty ohjelman toteutukseen, hankkeistukseen, rahoitukseen ja seurantaan sekä näihin liittyvään viranomaisyhteistyöhön. Tehtävinä ovat olleet mm. maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelu, tiedotus, hankeaktivointi sekä WFA -alueen ohjelmayhteistyö. Liitto on osallistunut EAKR:n Länsi-Suomen toimenpideohjelman koordinointiin koko ohjelma-alueella.

15 12 Muut ohjelmat Pirkanmaalla toteutettiin vuonna 2010 Tampereen seudun osaamiskeskusohjelmaa (OSKE) sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO) koko maakunnan kattavilla viidellä ohjelma-alueella. Liitto rahoitti erillisellä maakunnan kehittämisrahalla näiden ohjelmien toteuttamista, vastasi rahoituspäätösten lainmukaisuudesta sekä valvoi hankkeiden toteutusta. Kansallisiin klusterikokonaisuuksiin ja niiden keskinäiseen yhteistyöhön perustuen Tampereen seudulla jatkettiin osaamiskeskusohjelman toteutusta kaudella seitsemän osaamisalaa kattavana. Tampereen seudun alat ovat älykkäät koneet, nano- ja mikrojärjestelmät ja tulevaisuuden materiaalit, jokapaikan tietotekniikka, HealthBio terveyden bioklusteri, hyvinvointi, tulevaisuuden energiateknologiat sekä digitaaliset sisällöt. Pirkanmaan liitto on osallistunut osaamiskeskusohjelman hallinnointiin ja toteutukseen. Ohjelmaa on toteutettu klusterien toimittamien vuosisuunnitelmien perusteella tarkoitukseen osoitetulla maakunnan kehittämisrahalla. Kansallisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteutus Pirkanmaalla alkoi vuonna 2010 Etelä-Pirkanmaan, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Keuruun ja Kaakkois- Pirkanmaan sekä Tampereen kaupunkiseudun ohjelma-alueilla. Keskeisimpänä kohteena ohjelmassa on aluekehittämisen toimintatapojen parantaminen, ja sillä tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. Ohjelmaan kuuluvista teemaverkostoista Pirkanmaalta hallinnoidaan maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) -verkostoa (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä) ja ikärakenteeltaan haasteellisten alueiden (DEMO) -verkostoa (Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys). Pirkanmaan liitto on toiminut ohjelmassa hallinnointi-osapuolena, ja se on kanavoinut ohjelman perusrahoitusta ohjelma-alueille niiden tavoitteita toteuttaviin toimiin. Kansallinen kehittämisrahoitus Työvoima- ja elinkeinoministeriö jakoi Pirkanmaan liitolle maakunnan kehittämisrahaa euroa vuodeksi Summasta osoitettiin koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) kansallisten verkostojen koordinointiin euroa. Lisäksi osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen myönnettiin perusrahoitusta euroa.

16 13 Vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet ja tehdyt rahoituspäätökset on esitetty oheisessa taulukossa. rahoituspäätökset vuonna 2010, kpl vuonna 2010 tehdyt rahoituspäätökset, euroa käynnissä olleet hankkeet, kpl käynnissä olleille hankkeille myönnetty maakunnan kehittämisraha yhteensä koko toteutusaikana, euroa maakunnan kehittämisrahahankkeet (ohjelmiin sitomaton raha pois lukien KOKO-verkostot) KOKO-verkostot aluekeskusohjelmasta ja alueellisesta maaseutuosiosta rahoitetut hankkeet osaamiskeskusohjelmasta rahoitetut hank- keet yhteensä Käynnissä olleiden maakunnan kehittämisrahahankkeiden maakunnan kehittämisrahaosuus koko toteutusajalle on euroa ja kokonaisvolyymi kaikki rahoitusosuudet huomioiden euroa. * vuoden 2010 summaan sisältyy euroa KOKO-ohjelman kansallisten verkostojen koordinointiin korvamerkittyä rahoitusta.

17 14 Vuonna 2010 tehdyt rahoituspäätökset ohjelmiin sitomattomasta maakunnan kehittämisrahasta ja säästyneistä aluekeskusohjelma- ja alueellisen maaseutuosion varoista jakautuivat seutukunnittain seuraavasti: Seutukunta (kohdealue) Uusia hankkeita v 2010 rahoitettu kpl (suluissa vertailuluku vuodelta 2009) Myönnetty rahoitus, euroa (suluissa varaus ko. hankkeiden jatkorahoituksille tuleville vuosille) Etelä-Pirkanmaa 2 (2) ( ) Kaakkois-Pirkanmaa 1 (0) (27 325) Lounais-Pirkanmaa 1 (1) ( ) Luoteis-Pirkanmaa 1(0) ( ) Tampereen seutukunta 3 (3) ( ) Ylä-Pirkanmaa - (2) - Useamman seutukunnan hankkeet - (2) - Koko maakunnan hankkeet 6 (13) ( ) Ylimaakunnalliset hankkeet 1 (0) (51 100) Kansalliset KOKO-verkostot 2 (0) ( ) Yhteensä rahoituspäätöksiä uusille hankkeille 17(23) ( ) Vuonna 2010 tehdyt jatkorahoituspäätökset Myönnetty rahoitus, euroa (suluissa varaus ko. hankkeiden jatkorahoituksille tuleville vuosille) Lounais-Pirkanmaa (94 000) Koko maakunnan hankkeet (0) Yhteensä jatkorahoituspäätökset 2 (4) (94 000) Yhteensä rahoituspäätöksiä vuonna (27) ( ) Vuonna 2010 tehtyjen rahoituspäätösten osalta yksittäiset hankkeet olivat sisällöltään aiempia vuosia monipuolisempia ja monet hankkeista toteuttivat näin ollen useampaakin maakuntaohjelman toimintalinjaa. KOKO-ohjelmaan kuuluvien hankkeiden keskeisin sisältö on hanke-, kehittämis- ja verkostoyhteistyön edistäminen. KOKO-hankkeilla luodaan valmiuksia kunkin alueen omiin lähtökohtiin perustuville varsinaisille substanssihankkeille. Muiden kuin KOKO-ohjelman hankkeiden osalta vuonna 2010 tehdyt rahoituspäätökset painottuivat alueen keskeistä sijaintia hyödyntäviin hankkeisiin (teemoina logistiikka ja yritysten sijoittuminen) ja alueen matkailullista ja kulttuurillista vetovoimaa edistäviin ja hyödyntäviin hankkeisiin. Muu aluekehitystyö Vuoden 2010 alussa käynnistettiin uudistuneen lainsäädännön mukaisesti alueellisen ennakointiyhteistyön maakunnallinen tiivistäminen. Ennakointiyhteistyöhön on Pirkanmaalla valittu laaja näkökulma, ja lähdetty hahmottelemaan alueen toimijoita osallistavaa yhteistoimintamallia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja näköaloja kartoittavalle työskentelylle. Alkuvuoden aikana kartoitettiin tulevaisuustiedon käyttäjien ja tuottajien tarpeita ja näkemyksiä, jonka jälkeen alettiin toimintamallin työstäminen asetetussa ohjausryhmässä.

18 15 Maakunnan toimijoiden kommentoitavaksi elokuussa jätetyssä ehdotuksessa mallin ehdotettiin koostuvan eri tahoja edustavien asiantuntijoiden verkostomaisista ja teemakohtaisista tiedonvaihtoringeistä, Pirkanmaata koskevan tulevaisuustiedon kokoamispaikkana toimivasta vuorovaikutteisesta Internet-portaallista sekä maakunnan toimijoita laajasti kokoavasta, säännöllisesti järjestettävästä alueellisesta tulevaisuusfoorumitapahtumasta. Lisäksi mallin mukaisesti on tarkoitus toteuttaa tapaus- ja kohderyhmäkohtaisia keskustelu-, tiedonjako- ja koulutustilaisuuksia. Saadun palautteen perusteella aloitettiin asiantuntijarinkien kokoaminen ja ennakointiportaalin suunnittelu, ja ensimmäinen tulevaisuusfoorumikokonaisuus järjestettiin syys-lokakuussa 2010 myönteisin tuloksin. Yhteistoimintamallin käytännön toteuttaminen jatkuu heti vuoden 2011 alussa asiantuntijarinkien ja ennakointiportaalin käynnistämisellä. Pirkanmaan ympäristöohjelman uudistaminen kuuluu uuden aluekehityslain hengessä Pirkanmaan liiton vetovastuulle. Ohjelmatyön tavoitteena on määritellä maakunnan ympäristön tilalle yhteinen visio ja teemakohtaiset strategiset tavoitteet vuoteen Ympäristöohjelmatyö lähti liikkeelle alkusyksyllä 2010 järjestetyllä edellisen ympäristöohjelman arviointikyselyllä, ja ohjelmatyön avausseminaari järjestettiin UKK-instituutissa Ohjelman valmistelua on tehty kolmessa asiantuntijoista koostuvassa teematyöryhmässä. Päävastuu ohjelman sisällöistä on Pirkanmaan ELY-keskuksella ja Pirkanmaan liitto toimii prosessin vetäjänä. Ohjelma valmistuu keväällä Maaseudun kehittämistyössä tavoitteeksi asetettiin toiminnan vaikuttavuuden ja yhteistyön lisääminen. Pirkanmaalla maaseututoimijoilla ei varsinaisesti ole ollut eri sektoreiden kehittäjiä yhteen kokoavaa toimijaa. Liitto tarjoaa tässä tehtävässä yhteistyön pöytää. Kehittämistyössä seurattiin Pirkanmaan maaseutuohjelman toteutumista ja maaseuturahaston hanketoimintaa. Toimintavuoden aikana Pirkanmaan ELY-keskus teki maaseudun kehittämisohjelman hankkeissa 5,3 miljoonan euron rahoituspäätökset. Liitto tiivisti vuoden aikana yhteyksiä muiden maaseututoimijoiden kanssa. Paikallisten toimintaryhmien kanssa käytiin yhteistoimintakeskusteluja ja järjestettiin niiden opintomatka EU:n toimintaan Brysseliin. Matkalla tutustuttiin Euroopan maaseutukehittäjien verkostoon (ENRD) ja LEADER-toimijoiden yhteisöön (ELARD). Lisäksi saatiin ajankohtaiskatsaukset komission, parlamentin ja Suomen edustuston edustajilta. Matkan aikana pidettiin yhteisseminaari belgialaisten LEADER-ryhmien kanssa ja solmittiin yksi nuorisohanketta koskeva yhteistoimintasopimus. Pirkanmaalaisten LEADER-ryhmien kansainvälinen toiminta vahvistui loppuvuodesta, kun ELARD:n puheenjohtajaksi seuraavan kahden toimintavuoden ajaksi valittiin Joutsenten reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne. Marraskuussa järjestettiin ensimmäinen Pirkanmaan maaseutufoorumi. Siinä keskityttiin kylien toimintaan osana kuntakehittämistä ja kolmannen sektorin mahdollisuuksiin osana kuntalaisten palvelujen järjestämistä. Foorumiin osallistui yli 60 henkeä. Maaseutufoorumin istuntoja on tarkoitus jatkaa kahdesti vuodessa. Liitto osallistui maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän teemaryhmien järjestämiin tilaisuuksiin, joissa käsiteltiin kylämaisemaa, maaseutuasumista ja harvaan asutun maaseudun palveluja. Muutoinkin yhteyksiä valtakunnallisiin maaseututoimijoihin tiivistettiin.

19 16 Aluekehityksen tutkimus ja seuranta Vuoden aikana on valmisteltu erilaisia aluekehityksen suunnittelua ja toteuttamista tukevia raportteja ja erillisselvityksiä. Keväällä 2010 selvitettiin Pirkanmaan kuntien taloutta kyselyn ja tilastotutkimuksen avulla. Julkaisu Pirkanmaan kuntien talouden kehitys yleiskatsaus ja tunnuslukuja esittelee totuttuun tapaan kuntien viime vuosien tilinpäätöksiä, talousarvioita sekä kansallisia ennusteita tulevasta. Taantuman seuraukset koskettivat ensimmäisenä vientivetoista Tampereen seutua, mutta määräenemmistö Pirkanmaan kunnista selviytyi vuodesta 2009 melko hyvin. Edellisvuosi 2008 oli keskimääräisesti hyvin onnistunut, mikä osaltaan korosti maakunnassa tapahtunutta muutosta. Pirkanmaan liitto toimitti kuntataloutta koskevan osuuden myös Pirkanmaan ELY-keskuksen, Tredean ja Tampereen kauppakamarin julkaisuun Pirkanmaan talous 2010 toimialojen nykytila ja näkymät. Muu tilastollinen seuranta kohdistui ennen kaikkea maakuntaohjelmakauden päättymisen ja uuden kauden alkamisen sekä muiden aktiivisten prosessien tukemiseen. Syksyllä 2010 esiteltiin selvitys Maakuntaohjelman seurantamittareiden lähtötaso. Pirkanmaan maakuntaohjelmaa työstettäessä on pyritty etsimään mahdollisimman monipuolinen mittaristo eri tahojen seuraamista tiedoista. Lähtötasoselvityksessä esitellään näiden mittareiden viimeisimmät arvot Pirkanmaan osalta koko maahan suhteuttaen. Vuoden 2010 lopussa julkaistiin Pirkanmaan maakuntaohjelman seurantaraportti, jossa koottiin päättymässä olevan maakuntaohjelmakauden tavoitteiden ja seurantamittareiden toteutumista. Hanketoimenpiteet ovat jakaantuneet neljään toimintalinjaan melko tasaisesti ja niiden sisällä pääosin priorisoituihin kehittämistoimenpiteisiin. Tasapainottavan aluekehittämisen ajatusta on toteutettu suuntaamalla suhteellisen runsaasti hanketoimintaa keskusseudun ulkopuolelle. Tilastollisten mittareiden osalta ohjelmakauden alkuvuodet olivat maakunnan huippuvuosia, mutta taantuma heikensi tilannetta joiltain osin muuta maata voimakkaammin. Maakuntaohjelmaan kirjatut ohjelmalliset ja strategiset tavoitteet on pääosin onnistuttu toteuttamaan. Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoiminen on ollut aktiivivaiheessa vuoden 2010 aikana. Valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta saadut laskelmat Pirkanmaan toimialakohtaisista työpaikkaennusteista eivät olleet maakunnan odotusarvojen mukaisia. Korvaavia laskelmia ja perusteluja mm. väestön, työvoiman, elinkeinojen ja koulutustarpeen kehityksestä tuotettiin Pirkanmaan liiton tietopalvelussa. Tietopalvelu on huolehtinut aluekehitystehtävissä tarvittavien tietojen saatavuudesta ja ajantasaisuudesta. Tilastotietoihin perustuvat, vuosittain koottavat raportit on tarkoitettu kaikkien Pirkanmaan kehityksestä kiinnostuneiden käyttöön ja luettavissa myös internetissä Lisäksi on annettu myös asiakaskohtaista neuvontaa ja tietopalvelua muun muassa jäsenkunnille, kuntayhtymille ja muille sidosryhmille, konsulteille sekä maakunnan kehityksestä kiinnostuneille yksityishenkilöille.

20 17 Vuoden 2010 aikana ajankohtaiskatsaukset ovat käsitelleet seuraavia aihealueita: Pirkanmaan vuosikirja 2010 (tilasto-osuus) Pirkanmaan kuntien talouden kehitys yleiskatsaus ja tunnuslukuja (B 112) Maakuntaohjelman seurantamittareiden lähtötaso (E 19) Pirkanmaan maakuntaohjelman seurantaraportti (B 113) Lisäksi julkaisuiksi valmistuivat: Pirkanmaan maakuntaohjelma (A 49) Pirkanmaan maakuntaohjelman ympäristöselostus (E 18) Pirkanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (E 17) Pirkanmaan liiton tiedotuslehdessä alettiin alkuvuonna 2010 julkaista tilastonurkkaa, jossa on ajankohtaisten tilastojen avulla esitelty maakunnan viimeaikaista kehitystä. Aiheita ovat olleet: 2/2010: Pirkanmaan väestönkasvu edelleen ripeää (väestönmuutokset ja ikärakenne) 3/2010: Tuloksellisimmat kunnat maakunnan ulkokehällä (kuntatalous) 4/2010: Pirkanmaan yrityskanta kasvoi 580 yrityksellä viime vuonna (uudet ja lopettaneet yritykset toimialoittain) 5/2010: Pirkanmaan teollisuudesta katosi työpaikkaa vuonna 2008 (työpaikkarakenteen muutokset). Samoja aiheita on osittain julkaistu myös yleisinä mediatiedotteina. Viranomais- ja muu yhteistyö Viranomaisten tulos- ja strategiasuunnitelmia koskevissa asioissa sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja yhteistyöasiakirjan valmistelussa on annettu lausuntoja. Aluekehitysviranomaisena liitto on vastannut maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta. Tätä varten liitolla on erillinen EAKR -ohjelman teknisellä tuella rahoitettu hallinnointihanke. Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä on kumppanuustoimielin, joka kokoaa maakunnassa toimivien vaikuttajatahojen edustajat yhteen. Maakunnan yhteistyöryhmän on asettanut Pirkanmaan maakuntahallitus. Yhteistyöryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Yhteistyöryhmässä on 19 jäsentä. MYR:n toiminta on järjestetty sen oman työjärjestyksen mukaisesti. Yhteistyöryhmän sihteeristön muodostavat liiton ja aluehallintoviranomaisten edustajat. Sihteeristö huolehtii maakunnan yhteistyöryhmän valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes.

Eduskunta. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys. Valtioneuvosto. Tulevaisuusvaliokunta. Tutkimuslaitokset Tekes. Ennakoinnin institutionaalinen viitekehys Ministeriöt, keskusvirastot ja laitokset Eduskunta Valtioneuvosto Tulevaisuusvaliokunta TEM (Tekes), OKM, SM, MMM (Evira ja Mavi), YM, LVM Valtioneuvoston ennakointiverkosto

Lisätiedot

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.

- Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy. Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11. Satakuntaliitto - Satakunnan maakunnan liitto esittäytyy Esitys on saatavilla www.satakuntaliitto.fi/esitteet Laatija: Satakuntaliitto / Tiina Leino 13.11.2013 Satakuntaliitto Satakunnan kuntien lakisääteinen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitto. Erityisasiantuntija Marko Koskinen

Pirkanmaan liitto. Erityisasiantuntija Marko Koskinen Pirkanmaan liitto Erityisasiantuntija Marko Koskinen 28.10.2010 Pirkanmaan kehittämisvisio (mitä tavoittelemme) Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta.

Lisätiedot

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna

Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tiedon hyödyntäminen-seminaari 12.5. Hämeenlinna Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa Maakuntajohtaja Juhani Honka Jäsentely A. Joitakin ajatuksia Tilastokeskuksesta

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 Maakuntasuunnitelma ja väliarvioinnin suositukset pohjana Valintoihin perustuva strateginen asiakirja MAO 2003 2006: yrittäjyys, osaaminen, maaseutu, työllisyys,

Lisätiedot

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT

MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT 6.3.2013 Hannu Korhonen MAAKUNNAN SUUNNITTELUJÄRJESTELMÄ JA KESKI-SUOMEN LIITON TEHTÄVÄT Yhteisen kehittämistahdon muodostaja Strateginen suunnittelija ja kehittäjä Aktiivinen edunvalvoja 1 TOIMINNAN

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Maakunnan suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnittelujärjestelmä Maakunnan suunnittelujärjestelmä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISLAKI Maakuntasuunnitelma Valtakunnalliset alueidenkehittämisen tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maakuntakaava

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma

PIRKKALAN KUNTA. TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma PIRKKALAN KUNTA TOIMINTAMALLIEN JA PALVELUJÄRJESTELMIEN UUDISTAMINEN Strategiahanke-suunnitelma VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kuntastrategiaa toteuttava hanke... 4

Lisätiedot

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja

Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2.2013. Pauli Harju maakuntajohtaja Keskustelu- ja koulutustilaisuus Pohjois- Pohjanmaan uusille kunnan- /kaupunginvaltuustoille 7.2. Pauli Harju maakuntajohtaja Pohjois-Pohjanmaan liiton organisaatio 29+1 jäsenkuntaa TOIMIKUNNAT Matkailutoimikunta

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU

Strateginen maakuntaohjelma VALMISTELU Strateginen maakuntaohjelma 2014+ VALMISTELU Hämeen liitto valvoo kuntien etua ja toimii niin, että ihmiset haluavat ja voivat asua ja tehdä työtä Hämeessä. Hämeen jäsenkunnat ryhmittyvät Forssan, Hämeenlinnan

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ

KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ 03/2017 KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNAN KEHITTÄJÄNÄ Maakuntahallituksen kokous 25.8.2017 Tapani Mattila Keski-Suomen kuntien kuntayhtymä Maakuntahallituksen rooli Maakuntahallitus vastaa : Keski-Suomen kuntien

Lisätiedot

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013

Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 Miten maakuntia jatkossa kehitetään? Työ- ja elinkeinoministeriö Mari Anttikoski 17.1.2013 1. Taloustilanne haastaa uudistumaan 2. Maakuntien kehittäminen lyhyellä ja pitemmällä aikajänteellä 3. Maakuntaohjelmien

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018 2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maakuntahallituksen hyväksymä 30.1.2017 Sisältö 1 Maakuntaohjelman lähtökohdat... 3 2 Maakuntaohjelman tarkoitus ja sisältö...

Lisätiedot

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017

PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 TIEDOTUSTILAISUUS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON ELINKEINO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA 2014 2017 LUONNOS Ohjelmaa valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä Henkilöstö Asukkaat Asiantuntijaraadit

Lisätiedot

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen

Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen Maakuntahallitus 28 13.03.2017 Maakuntahallitus 136 25.09.2017 Uusimaa-ohjelma 2.0 ja sen ympäristöselostus: nähtäville asettaminen ja lausunnolle lähettäminen 507/03.00.00/2016 MHS 13.03.2017 28 Tiivistelmä

Lisätiedot

Keski-Suomen maakuntaohjelma

Keski-Suomen maakuntaohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lisätiedot ja luonnoksen kommentointi www.luovapaja.fi/keskustelu Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa

Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Alueyhteistyön kehittäminen määrällisten koulutustarpeiden ennakoinnissa Ennakointiyksikkö Samuli Leveälahti 15.12.2004 Osaamisen ja sivistyksen asialla Ennakoinnin ESR hanke Opetushallituksessa 1.1.2004

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma STRATEGINEN MAAKUNTAOHJELMA 2014+ Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Mikä on Häme-ohjelma Häme-ohjelma on Kanta-Hämeen tulevaisuuden tekemisen strateginen ohjelma. Maakunta valmistelee ohjelman yhtenä

Lisätiedot

ELYt ja alueellinen ennakointi

ELYt ja alueellinen ennakointi ELYt ja alueellinen ennakointi Naantali 7.6.2010 Jukka Peltokoski 7.6.2010 1 Ylijohtaja ELY- keskusten ennakointityön organisointi Huhtikuu 2010 Johtoryhmä Ennakoinnin organisointi ELYissä huhtikuu 2010

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.

Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu. Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6. Loppuraportti, VR 1 Aluekehitys ja strateginen suunnittelu Maakuntauudistuksen Satakunnan esivalmistelu Ohjausryhmän kokous Timo Vesiluoma 20.6.2017 Uuden maakunnan aluekehitystehtäviä 1/2 Strateginen

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmä ja lainsäädäntö (luonnos keskeisistä sisällöistä koskien aluekehittämistä) Maakuntalaki (11/2016 HE eduskunnalle) Maakunnan tehtävät: Aluekehittämisviranomainen

Lisätiedot

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014

Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Alueellisen koulutustarpeen ennakointi Päivi Holopainen, Lapin liitto Pohjoiskalotti osana arktista aluetta, 23.8.2014 Ennakoima yhessä! - Lapin ennakoinnin toimintamalli Pohjalla tiivis yhteistyö alueviranomaisten,

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä

Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Rakennerahastotoiminnalla kestävää kasvua ja työtä Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivä 13.11.2013 Congress Paasitorni, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 13.11.2013 2 Etunimi Sukunimi

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku

Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku Vipuvoimaa EU:lta hanketietoisku RR-hakuinfo 14.4.2010 Muotoiluakatemia Kuopio Itä-Suomen kehittämisstrategia Visio Vaikuttavuus-/ makrotavoitteet Ohjelmatavoitteet Kehittämisstrategian ydin Toimintalinjat

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2010-2012

Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2010-2012 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2010-2012 2 Pirkanmaan liiton talousarvio ja -suunnitelma 2010-2012 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 44 3 Pirkanmaan liitto Tampere 2009 Sarja C, julkaisu nro

Lisätiedot

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund

Uudenmaan liitto. Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja. Uudenmaan liitto Nylands förbund 1 Uudenmaan liitto Riitta Murto-Laitinen Aluesuunnittelusta vastaava johtaja Ampumaradat ja kaavoitusprosessi CASE-metropolialue Ampumaratojen tulevaisuus seminaari, 5.3.2010 Johtaja Riitta Murto-Laitinen,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN

MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN MAAKUNTAOHJELMA MAAKUNNAN MENESTYSOHJELMA OSAAMINEN Rauli Sorvari koulutuspäällikkö Keski-Suomen liitto Maakuntasuunnitelman linjaukset Aikuiskoulutuksella tuetaan työyhteisöjen kykyä uudistua ja kehittyä.

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä!

Häme-ohjelma Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma. Järjestöfoorum Riihimäki. Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä! Maakuntasuunnitelma ja maakuntaohjelma Hämeen parasta kehittämistä! Järjestöfoorum 4.9.2017 Riihimäki Maakunnan suunnittelujärjestelmään kuuluvat -maakuntasuunnitelma, -alueiden käytön suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa

Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutus Pohjois-Savossa Aikuiskoulutusstrategian laadinta ja toimeenpano Pohjois-Savossa: koulutusorganisaatioiden yhteistyö Aikuiskoulutuksen rooli elinkeinoelämän ja maakunnan kehittämisessä,

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Satakunnan maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tiivistelmä Satakuntaliitto laatii Satakunnan maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ TYÖJÄRJESTYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä 17.4.2007 Vahvistettu Etelä-Savon maakuntahallituksessa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmä

Alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmä Alueiden kehittämisen suunnittelujärjestelmä Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen 2/2010 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Alueiden kehittämislain

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma. Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Keski-Suomen ELY-keskus Ylijohtaja Juha S. Niemelä Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Landsbygdsutvecklings

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2010 2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntahallituksen hyväksymä 17.11.2008 Sisällys 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot