Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010"

Transkriptio

1 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010

2

3 Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2010 Pirkanmaan liitto Julkaisu C 47

4 Pirkanmaan liitto Tampere 2011 Sarja C, julkaisu nro 47 ISSN ISBN Lupa nro 103/MML/11

5 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Maakuntajohtajan katsaus Liiton toiminnan perusteet Käyttötalousosa Luottamushenkilöhallinto Varsinainen toiminta Aluekehitys Edunvalvonta Maakuntakaavoitus Hallinto Luottamushenkilöt ja henkilöstö Pirkanmaan liiton maakuntavaltuuston jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä toimikautena Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet Maakuntahallituksen nimeämä työryhmä Liiton edustajat eri toimielimissä Maakuntajohtajan asettamat työryhmät Liiton virasto, henkilöstö Tilinpäätöskertomus Tilinpäätöksen liitetiedot Allekirjoitukset... 54

6 3 1. Maakuntajohtajan katsaus Vuosi 2010 alkoi kunnallistalouden näkökulmasta poikkeuksellisen haastavana. Kuntatalouden kannalta valtion toimenpiteet, laman syvyyttä suppeamman irtisanomiset ja vuoden jälkipuoliskolla nopeasti myönteisesti kehittynyt talous johtivat kuitenkin kohtuullisen hyviin tilinpäätöksiin. Liiton toiminnassa suhdannetilanne näkyi pidättyvyytenä ja varovaisuutena. Vuoden alkupuolen vireillä ollut maakuntajohtajan valintaprosessi oli liiton toimiston sisäiseen toimintaan eniten vaikuttanut tapahtuma. Vuosi 2010 oli kuitenkin kokonaisuutena hyvinkin dynaaminen vuosi. EU-ohjelmien toteutuminen ja vireillä olleet kaavat etenivät varsin hyvin. Syksyn aikana liiton toimistossa on valmisteltu organisaation ja toimintamallin uudistamista. Keskeisimmät uudistamisen periaatteet ovat olleet voimakas avoimuuden lisääminen ja raja-aitojen madaltaminen. Tämän työn rinnalla valmisteltiin vuoden 2012 toimintasuunnitelma niin, että maakunnan keskeisimpien tavoitteiden saavuttamiseksi asetettiin kaikelle liiton toiminnalle tavoitteet. Samassa yhteydessä linjattiin käytettävissä olevien EU-varojen suuntaaminen näihin tavoitteisiin. Pirkanmaan liiton keskeisimmät tavoitteet liittyvät maakunnan aseman vahvistamiseen, hyvän kilpailuedun saavuttamiseen ja tuottavuuden parantamiseen. Kilpailuedun kannalta keskeisimpiä ovat elinkeinopoliittiset kärjet ja osaamiseen perustuvat kilpailutekijät, ympäristölliset kärjet ja maakuntalaisiin ja heidän asemaan ja valmiuksiinsa liittyvät tekijät. Maakunnan tuottavuudella tarkoitetaan tuottavuutta Pirkanmaalla yleensä, että julkisella sektorilla erityisesti. Syksyn aikana linjattiin Länsi-Suomi yhteistyötä niin, että olemme aktiivisesti mukana Länsi- Suomen yhteistyössä ja alueellisessa kehittämisessä. Euroopan Unionin edunvalvonnan osalta Pirkanmaa käyttää Tampereen kaupungin kanssa yhteistä toimistoa. Brysselissä on lisätty toimistojen välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Vastaavasti edunvalvonta-asioissa on vaihdettu näkemyksiä etukäteen ja valmisteltu kannanottoja hyvässä yhteistyössä. Syksy 2010 on ollut EU:n tulevan politiikan kannalta tärkeä. Komissio on julkaissut tulevaisuuden linjauksia ja asettanut julkisesti kommentoitavaksi. Pirkanmaan liitto on tavannut kaikki aluepolitiikan kannalta keskeiset komission johtavat virkamiehet syksyn aikana ja toimittanut näkemyksensä kirjallisesti heidän tietoonsa. Pirkanmaan kannalta komission linjaukset ovat vastanneet varsin hyvin tavoitteitamme. Merkittävimmät näistä ovat koko EU-alueen kattava alue- ja rakennepolitiikka, innovatiiviset kehittämisvälineet ja sekä alueellinen että temaattinen lähestymistapa. Pirkanmaan maakuntavaltuusto ovat linjanneet maakunnan tulevaisuutta tavalla, mikä mahdollistaa kuntayhteistyön hyvän kehittämisen, fokusoidumman alueellisen kehittämisen ja aktiivisesti verkostomaisen toimintatavan. Syksyllä aloitettu maakuntahallituksen neljän viikon kokousrytmi on toiminut hyvin.

7 4 Pirkanmaan liiton henkilökunta on ollut aktiivisesti mukana toimiston työn kehittämisessä. Ilman runsasta osallistumista ja vuoropuhelua uudistusten tekeminen on aina vaikeampaa. Uskon, että löytämämme yhdessä tekemisen tapa tuo koko toimistolle uusia myönteisiä mahdollisuuksia ja kokemuksia. Esa Halme

8 5 2. Liiton toiminnan perusteet Pirkanmaan visio 2025 Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistuskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla arvostetaan omaehtoisuutta ja monikulttuurisuutta. Yhtenäinen Pirkanmaa toimii ihmiskeskeisesti, kansainvälisesti, yhteistyöhakuisesti ja ympäristövastuullisesti. Maakuntasuunnitelma sisältää Pirkanmaan omat tavoitteet alueelliselle kehitykselle ja kehittämistyön linjaukset pitkälle tulevaisuuteen. Se perustuu vuorovaikutteiseen prosessiin, jossa Pirkanmaan keskeiset toimijat yhdessä etsivät ja sopivat maakunnan tulevaisuuden päälinjoista. Päämäärien saavuttamiseksi maakuntasuunnitelman tavoitteet on koottu neljäksi kehittämiskokonaisuudeksi: - elinkeinot ja yrittäminen: yritysten, klusterien ja T&K toiminnan kehitysmahdollisuudet - osaaminen ja työvoima: koulutuksen oikea kohdentaminen ja osaavan työvoiman riittävyys - infrastruktuuri: liikenteen, logistiikan, aluerakenteen ja teknisen huollon toimivuus - asuminen, elinympäristö ja palvelut: palveluiden saatavuus ja arjen sujuvuus Maakuntasuunnitelmaa toteuttavat omalla toiminnallaan kaikki ne tahot ja resurssihaltijat, jotka tunnistavat esiin nostetut painoalueet omikseen ja haluavat toimia menestyvässä maakunnassa. Pirkanmaan liitto toimii Pirkanmaan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi aluekehitystä, maakuntakaavoitusta ja niitä tukevaa tutkimusta ja suunnittelua sekä edunvalvontaa harjoittavana Pirkanmaan kuntien muodostamana kuntayhtymänä. Pirkanmaan liiton toiminta-ajatus ja visio Pirkanmaan liitto on aluekehitys- ja maakuntakaavoitusviranomainen. Se toimii Pirkanmaan maakunnan omaehtoisen kehittämistyön ja maakunnallisen yhteistyön edistäjänä, maakuntakaavan laatijana sekä maakunnan kehittämisstrategian kokoajana ja sen toteuttamisen edistäjänä ja koordinoijana. Liitto sovittaa yhteen viranomaisten ja muiden maakunnassa toimivien tahojen toimenpiteitä.

9 6 Pirkanmaan liiton toiminta perustuu lakiin alueiden kehittämisestä sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maakunnan kuntien muodostamana kuntayhtymänä liiton toiminta on järjestetty kuntalain mukaisesti ja sen toiminta-alue perustuu maakuntajakolakiin. Liiton avaintehtävinä on huolehtia Pirkanmaan maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden edusta, maakunnan aluekehityksestä sekä maakuntakaavoituksesta. Jäsenkuntien tarpeiden pohjalta tuetaan kuntien ja kuntayhtymien välistä yhteistoimintaa ja tarvittaessa osallistutaan siihen sekä toimitaan maakunnallisena yhteistyöelimenä. Visio on näkemys liiton tulevaisuudesta; tahtotila joka on innostava, haluttava ja samalla mahdollinen. Tärkeää ei ole visio sinänsä vaan se, miten sen toteuttaminen onnistuu. Pirkanmaan liiton visio vuoteen 2015 Pirkanmaan liitto on menestyvän ja modernin Pirkanmaan maakunnan omaa tahtoa toteuttava vahva ja tehokas aluekehittäjäorganisaatio. Liitolla on resurssit, kyky ja tahto toteuttaa ennakoivaa, innovatiivista ja osaavaa kehittämistyötä muuttuvassa toimintaympäristössä. Vision toteuttamiseksi on asetettu seuraavat toiminnan kehittämisen päämäärät. Päämäärät kuvaavat tavoiteltavaa tahtotilaa Pirkanmaata kehitetään koko maakunnan vahvuuksia monipuolisesti hyödyntäen - Pirkanmaan alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään hallitusti varmistaen niin toimivuus, taloudellisuus ja elinympäristön korkea laatu - Yhteiskunnan resursseista saadaan oikeudenmukainen osuus pirkanmaalaisten hyväksi - Pirkanmaalla on vahvistuva identiteetti ja hyvä imago - Pirkanmaan liitto toimii tehokkaasti ja taloudellisesti - Pirkanmaan liiton tehtäviin varmistetaan osaava ja motivoitunut henkilöstö

10 7 Suunnittelujärjestelmä ja aikataulu akunnan suunnittelu Maakunnan suunnittelu VN (SM) v valtakunnalliset alueiden kehittämisen tavoitteet Alueiden kehittämislaki MAAKUNTASUUNNITELMA visio tavoiteltava kehitys kehittämislinjaukset ja strategia tavoitetilan vaatima aluerakenne MAAKUNTA- OHJELMA kehittämistoimenpiteet MAAKUNTA- KAAVA alueiden käyttö VN (YM) v valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Maankäyttö- ja rakennuslaki TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Pirkanmaan maakunnallisen kehittämissuunnittelun tarkistusvaiheet Maakuntasuunnitelma Maakuntaohjelma - toteuttamissuunnitelma Seudulliset suunnitelmat Maakuntakaava Vaihemaakuntakaavat

11 8 3. Käyttötalousosa 3.1. Luottamushenkilöhallinto Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma poikkeama Toimintatulot Toimintamenot , , , ,88 Netto +/ , , , ,88 Maakuntavaltuusto Maakuntavaltuuston kokoonpano vastaa maakunnan kunnallisvaalien tulosta poliittiselta jakaumaltaan. Jokaisesta jäsenkunnasta on valtuutettuja asukasluvun mukaan kutakin alkavaa asukasta kohden yksi, kuitenkin enintään kolmasosa koko valtuuston lukumäärästä. Valtuustoon jäsenmäärä on 59 jäsentä. Maakuntavaltuusto kokoontui sääntömääräisiin kokouksiinsa ja Kokouksista ilmoitettiin maakuntavaltuuston päättämistä liiton virallisissa ilmoituslehdissä sekä sääntöjen määräämillä muilla tavoilla. Koulutusta järjestettiin kokousten yhteydessä. Maakuntahallitus Maakuntahallitukseen kuuluu 11 jäsentä. Kokouksiin osallistuvat lisäksi maakuntavaltuuston puheenjohtajat. Jokaisella seutukunnalla on edustus maakuntahallituksessa tai maakuntavaltuuston puheenjohtajistossa. Maakuntahallitus kokoontui 16 kertaa. Maakuntahallituksen opintomatka suuntautui Bryssellin ja Lontooseen, joissa tutustuttiin Euroopan Unionin neuvoston, Suomen EU-edustuston ja Iso-Britannian Suomen suurlähetystön toimintoihin. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 5 jäsentä. Lautakunnan kaikki jäsenet ja varajäsenet ovat maakuntavaltuuston jäseniä. Vuonna 2010 tarkastuslautakunta kokoontui 4 kertaa. Liiton tilintarkastaja osallistui lautakunnan kokouksiin ja raportoi tehtyä tilintarkastusta. Lautakunnan sihteerityö tehtiin liiton toimesta. Kuntalain mukaisesti lautakunta teki huhtikuun 28. päivänä kokoontuneelle maakuntavaltuustolle esityksen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja antoi arviointikertomuksen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

12 Varsinainen toiminta Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma poikkeama Toimintatulot , , , ,13 Toimintamenot , , , ,17 Netto +/ , , , ,30 Liiton keskeiset tehtäväkokonaisuudet vuonna 2010 olivat: - kansallinen ja EU edunvalvonta - maakuntakaavoituksen vaihekaavatyöt - maakuntaohjelman valmistelu - aluehallintouudistushankkeen tuomat uudet tehtävät Liiton tehtävät voidaan jakaa kolmeen avaintehtävään, aluekehitykseen, aluesuunnitteluun ja edunvalvontaan ja avaintehtäviä tukevaan hallintoon Aluekehitys Aluekehitystyön keskeiset tavoitteet vuodelle 2010 Maakuntaohjelman valmistelu Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja maakunnan yhteistyöasiakirjan laatiminen Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite: Länsi-Suomen EAKR - toimenpideohjelma ja Manner-Suomen ESR -ohjelman Länsi-Suomen alueosio, toteutustoimet ja väliarviointi Osaamiskeskusohjelman rahoituksen hallinnointi, väliarviointi Tietopalvelujen sisällön uudistaminen Maakuntasuunnitelma Maakunnan kehittäminen ja suunnittelu nojaavat maakuntasuunnitelmaan, joka on alueen toimijoiden yhteen sovitettuihin näkemyksiin perustuva strateginen kehittämissuunnitelma. Maakuntasuunnitelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa syksyllä 2009, ja uuden maakuntaohjelman valmistelu alkoi sen pohjalta.

13 10 Maakuntaohjelma Maakuntaohjelmassa esitetään maakuntasuunnitelman pohjalta maakunnan kehittämisen keskeiset toiminnalliset kokonaisuudet. Se toimii konkreettisten kehittämis- ja muutoskohteiden osoittajana ja eri toimijoiden ja kehittämisinstrumenttien työnjaon välineenä. Vuoden 2010 aikana maakuntaohjelman valmisteluun keskeisinä vaiheina kuuluivat mm. teemakohtaiset ideointityöpajat, 10. ja vaikuttajaseminaari ohjelman linjauksista, internet-kysely ohjelman teemavalinnoista, maaliskuu työseminaari seutukuntien, ELY-keskuksen, korkeakoulujen ja kauppakamarin kanssa, maakuntasuunnittelun kurssi (uusien ja vaihtoehtoisten ohjelmasisältöjen ja - prosessien hahmottelu) Tampereen yliopiston kanssa, kevätlukukausi lausunto- ja kommentointikierros, maakuntavaltuuston koulutustilaisuus, Pirkanmaan maakuntaohjelma vuosille hyväksyttiin maakuntavaltuustossa Ohjelman kehittämiskokonaisuudet ovat 1) uudistuvat osaamis- ja elinkeinorakenteet, 2) vahvistuva ja eheytyvä infrastruktuuri, sekä 3) pito- ja vetovoimaiset toimintaympäristöt. Ohjelman suuntaamisessa on otettu huomioon edellisen maakuntaohjelman ulkopuolinen arviointi, jonka toteutti kilpailutuksen perusteella Net Effect Oy. Maakuntaohjelmaa konkretisoiva tehtävä vuonna 2010 oli lisäksi vuotuisen toteuttamissuunnitelman valmistelu ja siihen perustuvien rahoituspäätösten sekä kannanottojen ja lausuntojen valmistelu. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma ja maakunnan yhteistyöasiakirja Pirkanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma sisältää arvion maakunnassa tarvittavasta valtion aluekehitysrahoituksesta sekä tiedot keskeisistä kehittämistoimista ja - hankkeista. Toteuttamissuunnitelma valmistellaan vuosittain laajassa yhteistyössä valtion piiriviranomaisten, kuntien ja muiden aluekehityksen rahoitukseen osallistuvien toimijoiden kanssa. Toteuttamissuunnitelman valmistelu vuosille käynnistyi keväällä kunnille, seutukunnille, kuntayhtymille, kehittämisyhtiöille, valtion viranomaisille sekä muille keskeisille sidosryhmille lähetetyllä laajalla tiedonkeruulla. Kesällä ja syksyllä toteuttamissuunnitelmaa muokattiin edelleen yhteistyötahoilta saadun palautteen mukaisesti. Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli ja maakuntahallitus hyväksyi toteuttamissuunnitelman lokakuussa. Maakunnassa on alueen kehittämiseen vaikuttavien toimenpiteiden ja rakennerahastoohjelmien toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Pirkanmaan liitto vastaa yhteistyöryhmän toiminnan koordinoinnista. Maakunnan yhteistyöryhmä ohjaa Pirkanmaalla Länsi-Suomen alueellisten EAKR- ja ESR -toimenpideohjelmien rahoitusta eri viranomaisille sekä valittuihin painopistetoimenpiteisiin vuosittain laadittavalla maakunnan yhteistyöasiakirjalla. Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi yhteistyöasiakirjan lokakuussa.

14 11 Länsi-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoiteohjelma, EAKR- ja ESRtoimenpideohjelmat Euroopan unionin rakennerahastojen alueellista kilpailukyky- ja työllisyystavoitetta koskeva toimenpideohjelma on voimassa vuosina EU:n kilpailukyky- ja työllisyysohjelman toteutus jakautuu Länsi-Suomen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) toimenpideohjelman ja valtakunnallisen, Länsi-Suomen suuralueosion sisältävän Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpideohjelman osoittamien painotusten mukaisesti. Vuonna 2010 käynnissä oli 48 Pirkanmaan liiton rahoittamaa EAKR -ohjelman hanketta. Käynnissä olleiden hankkeiden EU+valtio tukiosuus hankkeiden koko toteutusajalle on euroa ja kokonaisvolyymi kaikki rahoitusosuudet huomioiden euroa. Aluehallintouudistuksen yhteydessä Länsi-Suomen lääninhallitukselta siirtyi 13 käynnissä ollutta hanketta Pirkanmaan liitolle. Rahoituspäätöksiä tehtiin 31 hankkeelle. Myönnetty rahoitus jakautui seutukunnittain seuraavasti: Seutukunta (hankkeen kohdealue) Vuonna 2010 tehdyt rahoituspäätökset (hankkeet kpl) Myönnetty rahoitus, euroa (suluissa varaus ko. hankkeiden jatkorahoituksille tuleville vuosille) Yhden seutukunnan hankkeet Tampereen kaupunkiseutu ( ) Ylä-Pirkanmaa (0) Etelä-Pirkanmaa ( ) Lounais-Pirkanmaa ( ) Yliseutukunnalliset hankkeet Luoteis-Pirkanmaa, Lounais- Pirkanmaa, Ylä-Pirkanmaa (42 120) Ylä-Pirkanmaa, Lounais-Pirkanmaa (0) Luoteis-Pirkanmaa, Tampereen (0) kaupunkiseutu Lounais-Pirkanmaa, Tampereen ( ) kaupunkiseutu, Ylä-Pirkanmaa Koko maakunta ( ) Yhteensä rahoituspäätöksiä ( ) Myönnetystä rahoituksesta valtaosa ( euroa) kohdistui ohjelman toimintalinjaan 2) innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen. Vuonna 2010 tehdyistä rahoituspäätöksistä valtaosa (18 kpl, euroa) oli rahoituspäätöksiä uusille hankkeille. Jatkorahoituspäätöksiä aiempina vuosina käynnistyneille hankkeille tehtiin 13 kappaletta. Uusista hankkeista lukumäärällisesti suurin osa (9) kohdistui Tampereen kaupunkiseudulla toteutettavaan toimintalinjaan 4) suurten kaupunkiseutujen kehittäminen. Euromääräisesti eniten rahoitettiin kuitenkin toimintalinjan 2) innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen hankkeita ( euroa). Yhtä lukuun ottamatta kaikki toimintalinjasta 2) rahoitetut uudet hankkeet olivat oppilaitosten oppimisympäristöhankkeita. Liiton tehtäväkenttään kuuluu erityisesti EAKR:n Länsi-Suomen toimenpideohjelman toteuttamistyö Pirkanmaalla. Vuonna 2010 on siten keskitytty ohjelman toteutukseen, hankkeistukseen, rahoitukseen ja seurantaan sekä näihin liittyvään viranomaisyhteistyöhön. Tehtävinä ovat olleet mm. maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelu, tiedotus, hankeaktivointi sekä WFA -alueen ohjelmayhteistyö. Liitto on osallistunut EAKR:n Länsi-Suomen toimenpideohjelman koordinointiin koko ohjelma-alueella.

15 12 Muut ohjelmat Pirkanmaalla toteutettiin vuonna 2010 Tampereen seudun osaamiskeskusohjelmaa (OSKE) sekä koheesio- ja kilpailukykyohjelmaa (KOKO) koko maakunnan kattavilla viidellä ohjelma-alueella. Liitto rahoitti erillisellä maakunnan kehittämisrahalla näiden ohjelmien toteuttamista, vastasi rahoituspäätösten lainmukaisuudesta sekä valvoi hankkeiden toteutusta. Kansallisiin klusterikokonaisuuksiin ja niiden keskinäiseen yhteistyöhön perustuen Tampereen seudulla jatkettiin osaamiskeskusohjelman toteutusta kaudella seitsemän osaamisalaa kattavana. Tampereen seudun alat ovat älykkäät koneet, nano- ja mikrojärjestelmät ja tulevaisuuden materiaalit, jokapaikan tietotekniikka, HealthBio terveyden bioklusteri, hyvinvointi, tulevaisuuden energiateknologiat sekä digitaaliset sisällöt. Pirkanmaan liitto on osallistunut osaamiskeskusohjelman hallinnointiin ja toteutukseen. Ohjelmaa on toteutettu klusterien toimittamien vuosisuunnitelmien perusteella tarkoitukseen osoitetulla maakunnan kehittämisrahalla. Kansallisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman toteutus Pirkanmaalla alkoi vuonna 2010 Etelä-Pirkanmaan, Lounais-Pirkanmaan, Luoteis-Pirkanmaan, Ylä-Pirkanmaan, Keuruun ja Kaakkois- Pirkanmaan sekä Tampereen kaupunkiseudun ohjelma-alueilla. Keskeisimpänä kohteena ohjelmassa on aluekehittämisen toimintatapojen parantaminen, ja sillä tuetaan paikallistason strategista kehittämistyötä ja aluekehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. Ohjelmaan kuuluvista teemaverkostoista Pirkanmaalta hallinnoidaan maankäyttö, asuminen ja liikenne (MAL) -verkostoa (Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä) ja ikärakenteeltaan haasteellisten alueiden (DEMO) -verkostoa (Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys). Pirkanmaan liitto on toiminut ohjelmassa hallinnointi-osapuolena, ja se on kanavoinut ohjelman perusrahoitusta ohjelma-alueille niiden tavoitteita toteuttaviin toimiin. Kansallinen kehittämisrahoitus Työvoima- ja elinkeinoministeriö jakoi Pirkanmaan liitolle maakunnan kehittämisrahaa euroa vuodeksi Summasta osoitettiin koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) kansallisten verkostojen koordinointiin euroa. Lisäksi osaamiskeskusohjelman toteuttamiseen myönnettiin perusrahoitusta euroa.

16 13 Vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet ja tehdyt rahoituspäätökset on esitetty oheisessa taulukossa. rahoituspäätökset vuonna 2010, kpl vuonna 2010 tehdyt rahoituspäätökset, euroa käynnissä olleet hankkeet, kpl käynnissä olleille hankkeille myönnetty maakunnan kehittämisraha yhteensä koko toteutusaikana, euroa maakunnan kehittämisrahahankkeet (ohjelmiin sitomaton raha pois lukien KOKO-verkostot) KOKO-verkostot aluekeskusohjelmasta ja alueellisesta maaseutuosiosta rahoitetut hankkeet osaamiskeskusohjelmasta rahoitetut hank- keet yhteensä Käynnissä olleiden maakunnan kehittämisrahahankkeiden maakunnan kehittämisrahaosuus koko toteutusajalle on euroa ja kokonaisvolyymi kaikki rahoitusosuudet huomioiden euroa. * vuoden 2010 summaan sisältyy euroa KOKO-ohjelman kansallisten verkostojen koordinointiin korvamerkittyä rahoitusta.

17 14 Vuonna 2010 tehdyt rahoituspäätökset ohjelmiin sitomattomasta maakunnan kehittämisrahasta ja säästyneistä aluekeskusohjelma- ja alueellisen maaseutuosion varoista jakautuivat seutukunnittain seuraavasti: Seutukunta (kohdealue) Uusia hankkeita v 2010 rahoitettu kpl (suluissa vertailuluku vuodelta 2009) Myönnetty rahoitus, euroa (suluissa varaus ko. hankkeiden jatkorahoituksille tuleville vuosille) Etelä-Pirkanmaa 2 (2) ( ) Kaakkois-Pirkanmaa 1 (0) (27 325) Lounais-Pirkanmaa 1 (1) ( ) Luoteis-Pirkanmaa 1(0) ( ) Tampereen seutukunta 3 (3) ( ) Ylä-Pirkanmaa - (2) - Useamman seutukunnan hankkeet - (2) - Koko maakunnan hankkeet 6 (13) ( ) Ylimaakunnalliset hankkeet 1 (0) (51 100) Kansalliset KOKO-verkostot 2 (0) ( ) Yhteensä rahoituspäätöksiä uusille hankkeille 17(23) ( ) Vuonna 2010 tehdyt jatkorahoituspäätökset Myönnetty rahoitus, euroa (suluissa varaus ko. hankkeiden jatkorahoituksille tuleville vuosille) Lounais-Pirkanmaa (94 000) Koko maakunnan hankkeet (0) Yhteensä jatkorahoituspäätökset 2 (4) (94 000) Yhteensä rahoituspäätöksiä vuonna (27) ( ) Vuonna 2010 tehtyjen rahoituspäätösten osalta yksittäiset hankkeet olivat sisällöltään aiempia vuosia monipuolisempia ja monet hankkeista toteuttivat näin ollen useampaakin maakuntaohjelman toimintalinjaa. KOKO-ohjelmaan kuuluvien hankkeiden keskeisin sisältö on hanke-, kehittämis- ja verkostoyhteistyön edistäminen. KOKO-hankkeilla luodaan valmiuksia kunkin alueen omiin lähtökohtiin perustuville varsinaisille substanssihankkeille. Muiden kuin KOKO-ohjelman hankkeiden osalta vuonna 2010 tehdyt rahoituspäätökset painottuivat alueen keskeistä sijaintia hyödyntäviin hankkeisiin (teemoina logistiikka ja yritysten sijoittuminen) ja alueen matkailullista ja kulttuurillista vetovoimaa edistäviin ja hyödyntäviin hankkeisiin. Muu aluekehitystyö Vuoden 2010 alussa käynnistettiin uudistuneen lainsäädännön mukaisesti alueellisen ennakointiyhteistyön maakunnallinen tiivistäminen. Ennakointiyhteistyöhön on Pirkanmaalla valittu laaja näkökulma, ja lähdetty hahmottelemaan alueen toimijoita osallistavaa yhteistoimintamallia tulevaisuuden mahdollisuuksia ja näköaloja kartoittavalle työskentelylle. Alkuvuoden aikana kartoitettiin tulevaisuustiedon käyttäjien ja tuottajien tarpeita ja näkemyksiä, jonka jälkeen alettiin toimintamallin työstäminen asetetussa ohjausryhmässä.

18 15 Maakunnan toimijoiden kommentoitavaksi elokuussa jätetyssä ehdotuksessa mallin ehdotettiin koostuvan eri tahoja edustavien asiantuntijoiden verkostomaisista ja teemakohtaisista tiedonvaihtoringeistä, Pirkanmaata koskevan tulevaisuustiedon kokoamispaikkana toimivasta vuorovaikutteisesta Internet-portaallista sekä maakunnan toimijoita laajasti kokoavasta, säännöllisesti järjestettävästä alueellisesta tulevaisuusfoorumitapahtumasta. Lisäksi mallin mukaisesti on tarkoitus toteuttaa tapaus- ja kohderyhmäkohtaisia keskustelu-, tiedonjako- ja koulutustilaisuuksia. Saadun palautteen perusteella aloitettiin asiantuntijarinkien kokoaminen ja ennakointiportaalin suunnittelu, ja ensimmäinen tulevaisuusfoorumikokonaisuus järjestettiin syys-lokakuussa 2010 myönteisin tuloksin. Yhteistoimintamallin käytännön toteuttaminen jatkuu heti vuoden 2011 alussa asiantuntijarinkien ja ennakointiportaalin käynnistämisellä. Pirkanmaan ympäristöohjelman uudistaminen kuuluu uuden aluekehityslain hengessä Pirkanmaan liiton vetovastuulle. Ohjelmatyön tavoitteena on määritellä maakunnan ympäristön tilalle yhteinen visio ja teemakohtaiset strategiset tavoitteet vuoteen Ympäristöohjelmatyö lähti liikkeelle alkusyksyllä 2010 järjestetyllä edellisen ympäristöohjelman arviointikyselyllä, ja ohjelmatyön avausseminaari järjestettiin UKK-instituutissa Ohjelman valmistelua on tehty kolmessa asiantuntijoista koostuvassa teematyöryhmässä. Päävastuu ohjelman sisällöistä on Pirkanmaan ELY-keskuksella ja Pirkanmaan liitto toimii prosessin vetäjänä. Ohjelma valmistuu keväällä Maaseudun kehittämistyössä tavoitteeksi asetettiin toiminnan vaikuttavuuden ja yhteistyön lisääminen. Pirkanmaalla maaseututoimijoilla ei varsinaisesti ole ollut eri sektoreiden kehittäjiä yhteen kokoavaa toimijaa. Liitto tarjoaa tässä tehtävässä yhteistyön pöytää. Kehittämistyössä seurattiin Pirkanmaan maaseutuohjelman toteutumista ja maaseuturahaston hanketoimintaa. Toimintavuoden aikana Pirkanmaan ELY-keskus teki maaseudun kehittämisohjelman hankkeissa 5,3 miljoonan euron rahoituspäätökset. Liitto tiivisti vuoden aikana yhteyksiä muiden maaseututoimijoiden kanssa. Paikallisten toimintaryhmien kanssa käytiin yhteistoimintakeskusteluja ja järjestettiin niiden opintomatka EU:n toimintaan Brysseliin. Matkalla tutustuttiin Euroopan maaseutukehittäjien verkostoon (ENRD) ja LEADER-toimijoiden yhteisöön (ELARD). Lisäksi saatiin ajankohtaiskatsaukset komission, parlamentin ja Suomen edustuston edustajilta. Matkan aikana pidettiin yhteisseminaari belgialaisten LEADER-ryhmien kanssa ja solmittiin yksi nuorisohanketta koskeva yhteistoimintasopimus. Pirkanmaalaisten LEADER-ryhmien kansainvälinen toiminta vahvistui loppuvuodesta, kun ELARD:n puheenjohtajaksi seuraavan kahden toimintavuoden ajaksi valittiin Joutsenten reitin toiminnanjohtaja Petri Rinne. Marraskuussa järjestettiin ensimmäinen Pirkanmaan maaseutufoorumi. Siinä keskityttiin kylien toimintaan osana kuntakehittämistä ja kolmannen sektorin mahdollisuuksiin osana kuntalaisten palvelujen järjestämistä. Foorumiin osallistui yli 60 henkeä. Maaseutufoorumin istuntoja on tarkoitus jatkaa kahdesti vuodessa. Liitto osallistui maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän teemaryhmien järjestämiin tilaisuuksiin, joissa käsiteltiin kylämaisemaa, maaseutuasumista ja harvaan asutun maaseudun palveluja. Muutoinkin yhteyksiä valtakunnallisiin maaseututoimijoihin tiivistettiin.

19 16 Aluekehityksen tutkimus ja seuranta Vuoden aikana on valmisteltu erilaisia aluekehityksen suunnittelua ja toteuttamista tukevia raportteja ja erillisselvityksiä. Keväällä 2010 selvitettiin Pirkanmaan kuntien taloutta kyselyn ja tilastotutkimuksen avulla. Julkaisu Pirkanmaan kuntien talouden kehitys yleiskatsaus ja tunnuslukuja esittelee totuttuun tapaan kuntien viime vuosien tilinpäätöksiä, talousarvioita sekä kansallisia ennusteita tulevasta. Taantuman seuraukset koskettivat ensimmäisenä vientivetoista Tampereen seutua, mutta määräenemmistö Pirkanmaan kunnista selviytyi vuodesta 2009 melko hyvin. Edellisvuosi 2008 oli keskimääräisesti hyvin onnistunut, mikä osaltaan korosti maakunnassa tapahtunutta muutosta. Pirkanmaan liitto toimitti kuntataloutta koskevan osuuden myös Pirkanmaan ELY-keskuksen, Tredean ja Tampereen kauppakamarin julkaisuun Pirkanmaan talous 2010 toimialojen nykytila ja näkymät. Muu tilastollinen seuranta kohdistui ennen kaikkea maakuntaohjelmakauden päättymisen ja uuden kauden alkamisen sekä muiden aktiivisten prosessien tukemiseen. Syksyllä 2010 esiteltiin selvitys Maakuntaohjelman seurantamittareiden lähtötaso. Pirkanmaan maakuntaohjelmaa työstettäessä on pyritty etsimään mahdollisimman monipuolinen mittaristo eri tahojen seuraamista tiedoista. Lähtötasoselvityksessä esitellään näiden mittareiden viimeisimmät arvot Pirkanmaan osalta koko maahan suhteuttaen. Vuoden 2010 lopussa julkaistiin Pirkanmaan maakuntaohjelman seurantaraportti, jossa koottiin päättymässä olevan maakuntaohjelmakauden tavoitteiden ja seurantamittareiden toteutumista. Hanketoimenpiteet ovat jakaantuneet neljään toimintalinjaan melko tasaisesti ja niiden sisällä pääosin priorisoituihin kehittämistoimenpiteisiin. Tasapainottavan aluekehittämisen ajatusta on toteutettu suuntaamalla suhteellisen runsaasti hanketoimintaa keskusseudun ulkopuolelle. Tilastollisten mittareiden osalta ohjelmakauden alkuvuodet olivat maakunnan huippuvuosia, mutta taantuma heikensi tilannetta joiltain osin muuta maata voimakkaammin. Maakuntaohjelmaan kirjatut ohjelmalliset ja strategiset tavoitteet on pääosin onnistuttu toteuttamaan. Työvoima- ja koulutustarpeiden ennakoiminen on ollut aktiivivaiheessa vuoden 2010 aikana. Valtion taloudelliselta tutkimuskeskukselta saadut laskelmat Pirkanmaan toimialakohtaisista työpaikkaennusteista eivät olleet maakunnan odotusarvojen mukaisia. Korvaavia laskelmia ja perusteluja mm. väestön, työvoiman, elinkeinojen ja koulutustarpeen kehityksestä tuotettiin Pirkanmaan liiton tietopalvelussa. Tietopalvelu on huolehtinut aluekehitystehtävissä tarvittavien tietojen saatavuudesta ja ajantasaisuudesta. Tilastotietoihin perustuvat, vuosittain koottavat raportit on tarkoitettu kaikkien Pirkanmaan kehityksestä kiinnostuneiden käyttöön ja luettavissa myös internetissä Lisäksi on annettu myös asiakaskohtaista neuvontaa ja tietopalvelua muun muassa jäsenkunnille, kuntayhtymille ja muille sidosryhmille, konsulteille sekä maakunnan kehityksestä kiinnostuneille yksityishenkilöille.

20 17 Vuoden 2010 aikana ajankohtaiskatsaukset ovat käsitelleet seuraavia aihealueita: Pirkanmaan vuosikirja 2010 (tilasto-osuus) Pirkanmaan kuntien talouden kehitys yleiskatsaus ja tunnuslukuja (B 112) Maakuntaohjelman seurantamittareiden lähtötaso (E 19) Pirkanmaan maakuntaohjelman seurantaraportti (B 113) Lisäksi julkaisuiksi valmistuivat: Pirkanmaan maakuntaohjelma (A 49) Pirkanmaan maakuntaohjelman ympäristöselostus (E 18) Pirkanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma (E 17) Pirkanmaan liiton tiedotuslehdessä alettiin alkuvuonna 2010 julkaista tilastonurkkaa, jossa on ajankohtaisten tilastojen avulla esitelty maakunnan viimeaikaista kehitystä. Aiheita ovat olleet: 2/2010: Pirkanmaan väestönkasvu edelleen ripeää (väestönmuutokset ja ikärakenne) 3/2010: Tuloksellisimmat kunnat maakunnan ulkokehällä (kuntatalous) 4/2010: Pirkanmaan yrityskanta kasvoi 580 yrityksellä viime vuonna (uudet ja lopettaneet yritykset toimialoittain) 5/2010: Pirkanmaan teollisuudesta katosi työpaikkaa vuonna 2008 (työpaikkarakenteen muutokset). Samoja aiheita on osittain julkaistu myös yleisinä mediatiedotteina. Viranomais- ja muu yhteistyö Viranomaisten tulos- ja strategiasuunnitelmia koskevissa asioissa sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman ja yhteistyöasiakirjan valmistelussa on annettu lausuntoja. Aluekehitysviranomaisena liitto on vastannut maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) toiminnasta. Tätä varten liitolla on erillinen EAKR -ohjelman teknisellä tuella rahoitettu hallinnointihanke. Pirkanmaan maakunnan yhteistyöryhmä on kumppanuustoimielin, joka kokoaa maakunnassa toimivien vaikuttajatahojen edustajat yhteen. Maakunnan yhteistyöryhmän on asettanut Pirkanmaan maakuntahallitus. Yhteistyöryhmässä ovat tasapuolisesti edustettuina maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat, ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset sekä tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt. Yhteistyöryhmässä on 19 jäsentä. MYR:n toiminta on järjestetty sen oman työjärjestyksen mukaisesti. Yhteistyöryhmän sihteeristön muodostavat liiton ja aluehallintoviranomaisten edustajat. Sihteeristö huolehtii maakunnan yhteistyöryhmän valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtävistä.

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö

Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä. Työ- ja elinkeinoministeriö Maakuntien yhteistyöryhmät & ALKU uudistus ja uusi laki alueiden kehittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriö ALKU uudistus ja maakunnan yhteistyöryhmät ALKU uudistuksessa MYR:lle ei tullut erityisiä uusia

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 146/2009 vp laiksi alueiden kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunta 14.10.2009 Hallitusneuvos Tuula Manelius Neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Pirkanmaan liitto. Erityisasiantuntija Marko Koskinen

Pirkanmaan liitto. Erityisasiantuntija Marko Koskinen Pirkanmaan liitto Erityisasiantuntija Marko Koskinen 28.10.2010 Pirkanmaan kehittämisvisio (mitä tavoittelemme) Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta.

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso HÄMEEN LIITTO LIITE TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSA 2010 KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2010 Maakuntahallituksen hyväksymä taso 1 14.12.2009 MÄÄRÄRAHAT JA -TULOARVIOT Sitovat erät tummennettu Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Kyselyn tuloksia Kysely Lähetettiin aluekehittämisen keskeisille toimijoille heinäkuussa: Ministeriöt, ELYkeskukset, Maakuntien liitot, Tekes, eri sidosryhmät ja

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2014 12.8.2014 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo

Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä. Salo Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä Salo 4.9.2014 Esityksen sisältö 1. Paikkaperustaisuus lähtökohtana maaseudun kehittämisessä 2. Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän, YTR:n verkosto,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Pohjanmaan maakuntaohjelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pohjanmaan maakuntaohjelma 2018 2021 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maakuntahallituksen hyväksymä 30.1.2017 Sisältö 1 Maakuntaohjelman lähtökohdat... 3 2 Maakuntaohjelman tarkoitus ja sisältö...

Lisätiedot

Muotoilemme elämäämme kestäväksi

Muotoilemme elämäämme kestäväksi Muotoilemme elämäämme kestäväksi Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma strategia 2035 Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin suunnitelma maakunnan kehittämiseksi Pohjautuu sekä alueiden kehittämis- että maankäyttö-

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu

Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Valtioneuvoston tavoitepäätöksen valmistelu Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohta Työ- elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Haikko 15.3.2011 Lakiuudistuksen (Laki alueiden kehittämisestä 1651/2009)

Lisätiedot

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun

Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun TIEDOTE 23.4.2012 Maakuntahallitus käsitteli vaihemaakuntakaavaa Luonnos tuulivoimakaavaksi palautettiin uuteen valmisteluun Etelä-Savon maakuntahallitus päätti maanantaina 23. huhtikuuta palauttaa viraston

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen

Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmän uudistaminen Aluekehittämisjärjestelmä ja lainsäädäntö (luonnos keskeisistä sisällöistä koskien aluekehittämistä) Maakuntalaki (11/2016 HE eduskunnalle) Maakunnan tehtävät: Aluekehittämisviranomainen

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila

Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila Satakunnan Leader-ryhmät Spurtti-koulutus Ulvila 6.6.2014 Leader-ryhmät Toimintaa ohjaavat ohjelmat, lait ja asetukset Kansallinen taso: -Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma -Laki maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma MH , MYR Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 MH 22.9.2014, MYR 26.9.2014 Jarno Turunen Aluekehityspäällikkö Pasi Lamminluoto Maakuntasuunnittelija Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 18.2.2016 Maakunnallinen alue-ennakointi Alueellista ennakointia hyödynnetään mm. : Maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja maakuntakaavan laadinta, toteutus

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012

ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS -TAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMAN 2007 2013 SEURANTAKOMITEAN KOKOUS 1/2012 ESITYSLISTA Aika 7. 8.6.2012 7.6. klo 12 16.30, lounas klo 11 8.6. klo 9, aamukahvia

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma

Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma Työohjelman esittely 3.8.2011 2 Suunnitelman tausta ja rooli Edellinen liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistui vuonna 2004 Toimintaympäristön muutokset (mm.

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen strategisen tulossuunnitelman valmistelu Johtaja Juha S. Niemelä, Keski-Suomen TE-keskus MYR-seminaari seminaari, 10.9.2009 1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat

KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat KUNNALLISVAALIT 2012 Pirkanmaan kokonaisvaalitulos ja paikkalaskelmat SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe Lyhenteet Pirkanmaan kokonaisvaalitulos Ryhmittymien äänimäärät kunnittain Vertailua edellisiin vaaleihin

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA

MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA MAASEUTUPOLIITTINEN SELONTEKO 2009-2020 5. MAASEUTUPOLIITTINEN KOKONAISOHJELMA 2009-2013 Maaseutu hyvinvoinnin lähde Valmisteluprosessi ja keskeiset linjaukset Maaseutupolitiikan verkosto VALTIONEUVOSTO

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa

Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelmassa Sopimus rakennerahastotehtävien hoitamisesta, vastuunjaosta ja koordinoinnista Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 rakennerahasto-ohjelmassa 1. Sopijapuolet Kainuun liitto, Y -tunnus 2496992-4 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto

Alue-ennakoinnin uudistaminen. Satakuntaliitto Alue-ennakoinnin uudistaminen Satakuntaliitto 28.9.2016 Alue-ennakoinnin vuosikello 2016 Tulevaisuufoorumi (Satli) Maakunnallisen suunnittelujärjestelmän ajankohtaisten teemojen tarkastelu, osallistujina

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke

Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke Ennakointityö ja verkostoitumisen mahdollisuudet KJY ry:n koulutuksen järjestäjän alueellisen ennakoinnin menetelmät -hanke 18.6.2010 Hannu Simi, Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä Valtakunnallinen Koulutuksen

Lisätiedot

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ

MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Lapin maaseutufoorumi 20.-21.2.2012 MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OSANA ALUEKEHITTÄMISTÄ Eero Uusitalo professori, maaseutuneuvos, YTR:n pääsihteeri 20.2.2012 Maaseutu on oma politiikanalansa ja nivoutuu monin

Lisätiedot

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus

Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus Alueidenkäyttö ja maakuntauudistus ELY-keskusten roolista uusien maakuntien rooliin Jyrki Palomäki, yksikönpäällikkö 1.12.2016 Maakuntauudistus (sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) muutokset) Alueidenkäytön

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU Yhtymäkokous pöytäkirja 1/ Aika: keskiviikko 11.2.2015 klo 11.55-12.10 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, kokoushuone, Satakunnankatu 18 A, 2. krs. Osallistujat Päätöksentekijät Kangasalan kunta Lempäälän kunta Nokian

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016

Pirkanmaa. Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Pirkanmaa Yleisesittely, Pirkanmaan liitto 2016 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Puolen miljoonan asukkaan raja ylittyi vuonna 2013. Yli yhdeksän

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Liittojen päätehtävät Alueiden käyttö - Maakuntasuunnitelma ja kaava - Yhdyskuntarakenne, liikenne,

Lisätiedot

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT)

Monikeskuksisuuden monet todellisuudet (MOT) Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan alue ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit (AYI) jaoston tutkimuskokonaisuus "Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Monikeskuksisuuden monet Raine Mäntysalo

Lisätiedot

Kangasala. Kuntaraportti

Kangasala. Kuntaraportti Kangasala Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia

Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Kuntamarkkinat 12.9.2013: Mistä rahoitus kunnan päästövähennystoimenpiteisiin? Alustus muutamasta rahoitusinstrumentista - lisäksi muutama yleisasia Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto

Lisätiedot

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke

Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke Yhteinen tulevaisuus maaseudulla -hanke 1.1.2012-31.12.2014 Rahoittajina Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY -keskukset Hankkeen taustaa: Toimintarahan riittävyyteen piti reagoida ajoissa, ennen kuin rahat

Lisätiedot

Valkeakoski. Kuntaraportti

Valkeakoski. Kuntaraportti Valkeakoski Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti

Mänttä-Vilppula. Kuntaraportti Mänttä-Vilppula Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Hämeenkyrö. Kuntaraportti

Hämeenkyrö. Kuntaraportti Hämeenkyrö Kuntaraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 2/2007 Esityslista 2/2007 Aika Tiistai 3.4.2007 klo 18.00 Paikka Heikkilänmäen kalliosali Tapulikatu 15, Kerava 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 11 Toimintakertomus

Lisätiedot

TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017

TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017 13.11.2014 TOIMINTA JA TALOUS 2015-2017 Maakuntavaltuusto 14.11.2014 1 Keski-Suomen strategia ja visio 2040 Vuonna 2040 Keski-Suomi on osaava ja hyvinvoiva bio-, ja digitalouden kansainvälinen maakunta.

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Satakunnan maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelma Satakunnan maakuntaohjelman 2014-2017 osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tiivistelmä Satakuntaliitto laatii Satakunnan maakuntaohjelman vuosille 2014-2017. Maakuntaohjelma kokoaa toimenpiteet Satakunnan

Lisätiedot

EU-hankkeet - kehittämisen voimavara. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013

EU-hankkeet - kehittämisen voimavara. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013 EU-hankkeet - kehittämisen voimavara Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Laura Ahonen 4.4.2013 Jyväskylän kaupunki toteuttaa EU:n politiikkoja omalla alueellaan Jokainen toimiala on velvollinen seuraamaan

Lisätiedot

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen

Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen Laajakaistahankkeen toteuttaminen Lapissa Ritva Kauhanen 12.2.2016 Laajakaista kaikille hanke pyrkii turvaamaan tehokkaat tietoliikenneyhteydet kaikille Vuoteen 2015 mennessä lähes kaikki (yli 99 % väestöstä)

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 42 Aika tiistai 24.10.2006 klo 10.03 11.48 Paikka Carelicum, auditorio Koskikatu 5, Joensuu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 10: Läsnäolijat. (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon

Lisätiedot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot

Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sektoritutkimuksen neuvottelukunta ja sen jaostot Sari Löytökorpi, pääsihteeri Sektoritutkimus yhteiskuntapolitiikkaa ja yhteiskunnallisia palveluja tukevaa tutkimustoimintaa palvelee poliittisessa päätöksenteossa

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013

Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013 Kainuun aluekehitysstrategiat linjataan uudelleen 2013 Tuleva vuosi 2013 on tärkeä vuosi Kainuun aluekehitystyössä. Vuoden aikana uusitaan kaikki maakunnan keskeiset kehityssuunnitelmat: maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Harvaan asutun maaseudun

Harvaan asutun maaseudun Harvaan asutun maaseudun verkosto Lapin HAMA Rauno Kuha 3.10.2015 Lapin kylätoimintapäivät Maaseudun yhteistyöryhmä Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR on valtioneuvoston asettama yhteistyöelin Yhteistyöryhmässä

Lisätiedot

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset

EU-koheesiopolitiikan valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset EU-koheesiopolitiikan 2020+ valmistelu sekä OECD-raportin politiikkasuositukset Maakunnan yhteistyöryhmä 20.2.2017 Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja EU:n budjetin rakenne tehtäväalueittain 2014-2020

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Oma Häme: Maakuntauudistuksen sisältöryhmät

Oma Häme: Maakuntauudistuksen sisältöryhmät www.omahäme.fi Oma Häme: Maakuntauudistuksen sisältöryhmät Oma Häme valmistelu Lapset, nuoret, perheet Ikäihmiset Soteintegraatio Ohjausryhmä - päätökset ja linjaukset Aluekehitys ja kasvupalvelut Päihde-

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot