PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL"

Transkriptio

1 IKH7255 PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the machine and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax

2 1 SÄÄNNÖT ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYSTÄ FIN Tämä laite on rakennettu yhdenmukaiseksi voimassa olevien kansallisten ja yhteisöllisten sääntöjen kanssa onnettomuuksien ehkäisystä. Turvalaitteiden väärinkäyttö ja/tai peukalointi vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta Neuvoja käyttäjälle Tarkista että tyyppikilpeen merkitty jännite on sama kuin verkkojännite. Tyyppikilpi on kiinnitetty yleensä laitteen moottoriin. Tarkista sähkönsyötön ja maadoitusjärjestelmän tehokkuus; kytke laitteen sähköjohto pistorasiaan ja maadoitusjohdin maadoitusjärjestelmään. Kun laitteen pääosa on lepoasennossa (kohotettuna), on terän oltava liikkumattomana paikoillaan. Laitetta ei saa käyttää mikäli sen suojukset eivät ole paikoillaan. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina ennen terän vaihtoa, ennen säätö- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista sekä mikäli laite toimii epänormaalisti. Käytä aina suojalaseja. Älä koskaan vie kättäsi tai käsivarttasi sahausalueelle laitteen ollessa käynnissä. Älä siirrä laitetta sen sahatessa. Älä käytä väljiä vaatteita joissa on liian pitkät hihat, liian suuria käsineitä, rannekoruja, ketjuja tai muita esineitä jotka saattavat jäädä kiinni laitteeseen sen ollessa käynnissä; sido pitkät hiukset taakse. Älä pidä työskentelyalueella välineitä, työkaluja tai muita esineitä. Suorita aina yksi työvaihe kerrallaan. Älä koskaan pidä käsissäsi useita esineitä samanaikaisesti. Pidä kädet aina mahdollisimman puhtaina. Vahinkojen välttämiseksi kaikki sisäiset ja/tai ulkoiset toimenpiteet, huollot ja korjaukset on suoritettava hyvin valaistulla alueella tai missä valoa tulee riittävästi lisälähteistä Suojusten sijainti terään vahingossa koskemisen estämiseksi Metallisuojus ruuvattuna terän pääosaan. Itsesäätyvä liikkuva muovisuojus, sovitettu sama-akselisesti kiinteään suojukseen nähden Sähkövaruste Sähkövaruste takaa suojan sähköiskuja vastaan, joita voi saada suoran tai epäsuoran kosketuksen seurauksena. Tämän varusteen aktiiviset osat on koteloitu rasiaan, johon pääsy on rajoitettu ruuveilla jotka voi avata ainoastaan erikoistyökalulla; osiin syötetään vaihtovirtaa alhaisella jännitteellä. Varuste on suojattu roiskevedeltä ja pölyltä. Järjestelmän suojaus oikosulkuja vastaan on varmistettu lasisulakkeilla ja maadoituksella; mikäli moottori ylikuormittuu, suojauksesta huolehtii lämpösondi. Virtakatkon sattuessa on erityinen käynnistyspainike nollattava Hätätilanteet Väärinkäytön tai vaarallisen tilanteen yhteydessä laite voidaan pysäyttää välittömästi painamalla punaista painiketta. HUOMIO: Laitteen käytön nollaus suoritetaan jokaisen hätäpysäytyksen jälkeen uudelleenaktivoimalla erityinen käynnistyspainike. 2

3 2 SUOSITUKSIA JA NEUVOJA Suosituksia ja neuvoja laitteen käyttöön Laite on suunniteltu erimuotoisten ja profiilisten metallirakennusmateriaalien sahaamiseen verstaissa ja sorvaamoissa sekä yleiseen koneelliseen rakennustyöhön. Laitteen käyttöön tarvitaan ainoastaan yksi henkilö. Sisäänajaaksesi laitteen on suositeltavaa aloittaa laitteen käyttö noin puolen tunnin intervallein. Tämä tulisi toistaa 2-3 kertaa, jonka jälkeen laitetta voidaan käyttää yhtäjaksoisesti. Varmista aina ennen sahauksen aloittamista että työstettävä kappale on kiinnitetty puristimeen tiukasti ja että kappaleen pää on asianmukaisesti tuettu. Älä käytä muun kokoisia teriä kuin mitä teknisissä tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli terä juuttuu sahauskohtaan, vapauta käyttöpainike välittömästi, sammuta laite, avaa puristin varovasti, poista kappale ja tarkista ettei terä tai sen hampaat ole vaurioituneet. Mikäli havaitset vaurioita, vaihda terä uuteen. Ennen kuin suoritat mitään korjaustoimenpiteitä laitteelle, keskustele asiasta jälleenmyyjän kanssa. 3 TEKNISET TIEDOT Sahauskapasiteettitaulukko ja tekniset tiedot Sahauskapasiteetti x50 45 DX x50 Kolmivaiheinen sähkömoottori 2-nopeuksiselle teränpyörimiselle HP 1.3 Välityspyörästö öljykylvyssä Suhdeluku 1:33 Max. terän halkaisija mm 250 Terän pyörimisnopeus rpm 42/84 Sahanterän reikä mm 32 Puristimen kita mm 100 Laitteen paino kg 85 4 LAITTEEN MITAT, KULJETUS, ASENNUS JA PURKAMINEN Laitteen mitat 3

4 4.2 - Laitteen kuljetus ja käsittely Mikäli laitetta on tarve siirtää omassa pakkauksessaan, käytä haarukkatrukkia tai kiinnitä laite nostohihnoilla kuvan mukaisesti Laitteen käyttötilan ja -ympäristön vähimmäisvaatimukset Verkkojännite ja taajuus yhdenmukainen laitteen moottorin tietojen kanssa. Ympäristön lämpötila välillä -10 C ja +50 C. Suhteellinen ilmankosteus ei saa olla yli 90% Laitteen ankkurointi Aseta laite kovalle ja tasaiselle betonilattialle siten, että laitteen taakse jää vähintään 800 mm:n etäisyys seinistä; ankkuroi laite maahan piirroksen mukaisesti käyttäen ruuveja ja paisuntatulppia tai betoniin upotettuja ankkuritankoja. Varmista että laite on vaakasuorassa Sähkökytkennät Laite toimitetaan ilman pistoketta, joten asiakkaan on itse asennutettava omiin työolosuhteisiin sopiva pistoke: 1. Kytkentäkaavio 5-johtoiselle järjestelmälle jossa nollajohdin kolmivaihelaitteelle pistorasia 16A:n pistokkeelle 2. Kytkentäkaavio yksivaihejärjestelmälle pistorasia 16A:n pistokkeelle Irto-osien ja varusteiden asennusohjeet Sovita toimitetut osat kuvan mukaisesti: osa 1. Ruuvaa vipu pääosaan ja kiinnitä se osa 2. Sovita vartta kannattava tanko osa 3. Kiinnitä jalusta tiukasti runkoon 4

5 4.7 - Laitteen deaktivointi Mikäli laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, on suositeltavaa toimia seuraavasti: 1. irrota pistoke pistorasiasta 2. vapauta pääosan palautusjousi 3. tyhjennä leikkuunestesäiliö 4. puhdista ja rasvaa laite huolellisesti 5. tarvittaessa peitä laite Purkaminen Yleisiä ohjeita Mikäli laite aiotaan pysyvästi hävittää tai romuttaa, jaa hävitettävä materiaali tyypin ja koostumuksen mukaan seuraavasti: 1. Valurauta tai rautamateriaalit jotka koostuvat ainoastaan metallista ovat uusioraaka-aineita, joten ne voidaan viedä rautavalimoon uudelleensulatettavaksi sen jälkeen kun niistä on poistettu kohdassa 3 luokitellut aineet; 2. Sähkökomponentit, mukaan lukien johto ja sähkömateriaali (magneettikortit jne.), lukeutuvat kategoriaan materiaaleista jotka on Euroopan yhteisön lakien mukaan luokiteltu assimiloituvaksi yhdyskuntajätteeksi, joten ne voidaan jättää sivuun julkisen jätehuoltopalvelun kerättäväksi; 3. Vanhat mineraaliöljyt, synteettiset öljyt ja/tai sekoitetut öljyt sekä emulgoidut öljyt ja voiteluaineet ovat erikoisjätettä, joten ne on kerättävä ja toimitettava vanhan öljyn hävittämiskeskukseen. HUOMIO: Koska jätteitä koskevat standardit ja lainsäädäntö kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, on käyttäjän itse selvitettävä laitteen hävittämishetkellä voimassa olevat säännökset, sillä ne saattavat erota yllämainituista ohjeista joita tulee pitää ainoastaan yleisinä suuntaviivoina. 5 LAITTEEN TOIMINNALLISET OSAT Pääosa Pääosa koostuu osista jotka välittävät liikettä (moottori, välitysyksikkö), voitelevasta leikkuunestepumpusta ja sähkökomponenteista Puristin Käsipyöräkäyttöinen järjestelmä, joka puristaa materiaalia työstön aikana. Siihen sisältyy myös purseenestolaite, joka pitää työstökappaletta paikoillaan. 5

6 5.3 - Runko Tukirakenne pääosalle (pyörivä varsi astesahaukseen omalla kiinnitysjärjestelmällä), puristimelle, varren pysäyttimelle ja leikkuunesteen säiliön suojukselle. 6 TOIMINTASYKLIN KUVAUS Ennen käyttöä on laitteen kaikkien pääkomponenttien oltava säädettynä optimisäätöihin (katso kappale 7; Laitteen säätötoimenpiteet ) Käynnistys ja sahaussykli Varmista ettei laite ole hätäpysäytystilassa; mikäli se on, vapauta punainen painike (1). Aseta työstökappale puristimeen (3) ja kiristä kappale paikoilleen käsipyörällä (5). Tartu pääosan säätövarren kahvaan (4) ja paina painiketta (2) tarkistaen että terä pyörii oikeaan suuntaan (mikäli ei, vaihda kahden vaiheenjohdon paikkoja keskenään) ja että leikkuunestettä tulee riittävä määrä. Laite on nyt käyttövalmis. Muista että sahausnopeus ja terätyyppi - yhdistettynä sopivaan pääosan laskunopeuteen - ovat ratkaisevan tärkeät tekijät sahauslaadun sekä laitteen suorituskyvyn kannalta. Kun otat käyttöön uuden terän, lisätäksesi sen käyttöikää ja työtehoa suorita ensimmäiset 2-3 sahausta kohdistamalla kappaleeseen vähäistä painetta, jolloin sahaukseen kuluva aika on noin kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Lisätietoja löydät kohdasta 9.5 Terän sisäänajo. Vaaratilanteessa tai toimintahäiriön sattuessa paina punaista hätäpainiketta (1) sammuttaaksesi laitteen välittömästi. 7 LAITTEEN SÄÄTÖTOIMENPITEET Terän pääosa Mikäli nivelkohdassa on liian paljon aksiaalista välystä, kiristä ruuvit (6). Varo kuitenkin kiristämästä liikaa Puristin Ei vaadi mitään erityisiä säätötoimenpiteitä. 6

7 7.3 - Varren kiinnityksen säätö Mikäli varren asento ei ole riittävän tiukasti kiinnitetty, löysää vivussa olevaa ruuvia (1), pidä holkkia (2) asennossa, käännä vipua vasemmalle ja kiristä ruuvi. LAITE ON OLTAVA KYTKETTYNÄ POIS VERKKOVIRRASTA ENNEN SEURAAVIEN TOIMENPITEIDEN SUORITTAMISTA Terän vaihto Vaihtaaksesi terän: Vapauta liikkuva suojus ja käännä se taakse. Kiinnitä puristimeen puukappale ja nojaa terä sitä vasten. Avaa ruuvi (1) laitteen mukana toimitetulla erikoisavaimella kääntämällä ruuvia myötäpäivään (vasenkätinen kierre) ja poista terää tukeva laippa. Aseta uusi terä paikoilleen ja varmista että hampaiden pyörimissuunta on oikea. Kiinnitä sen jälkeen laippa, ruuvi ja liikkuva suojus paikoilleen Voitelevan leikkuunestepumpun vaihto Irrota putket voitelu-jäähdytysjärjestelmästä. Irrota kiinnitysruuvit ja vaihda pieni pumppu pitäen käyttökaran huolellisesti keskitettynä vetoakselin laakeriin. 8 RUTIINI- JA ERIKOISHUOLTOTOIMENPITEET Huoltotoimenpiteet on jaettu päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja puolivuosittain suoritettaviin toimenpiteisiin. Huoltotoimenpiteiden laiminlyönti aiheuttaa laitteen ennenaikaisen kulumisen sekä alhaisen suorituskyvyn Päivittäinen huolto Laitteen yleinen puhdistus kertyneen sahausjätteen poistamiseksi. Täytä leikkuunestesäiliö. Tarkista terä kulumien varalta. Nosta pääosa korkeaan asentoon välttääksesi palautusjousen myötäjännityksen. Tarkista suojusten ja hätäpysäytyspainikkeen toimivuus Viikoittainen huolto Laitteen tarkempi yleispuhdistus kertyneen sahausjätteen poistamiseksi, erityisesti leikkuunestesäiliöstä. Puhdista suodatin pumpun imupään ja imun alueelta. Puhdista ja voitele puristimen ruuvi ja liukuohjain. Puhdista terän suojus. 7

8 Teroita terän hampaat Kuukausittainen huolto Tarkista ruuvien riittävä kireys moottorissa, pumpussa, leuoissa ja suojuksissa. Tarkista että suojukset ovat ehjät. Voitele pääosan saranan tappi Puolivuosittainen huolto Vaihda öljy välitysyksikköön. Käytä öljytyyppiä GEARCO 85W- 140 (NATIONAL CHEMSEARCH), MOBIL GLYCOLE 30, KLUBER SINTHESO 460 EP tai vastaavaa seuraavien ohjeiden mukaisesti: Poista sähkölaatikon yhdyspistoke ja ruuvaa käsikahva auki. Valuta vanha öljy pois tyhjennysaukosta (1). Kaada uutta öljyä käsikahvan kiinnitysreiästä merkkiin (2) asti pitäen pääosaa vaaka-asennossa. Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen Leikkuunesteet Koska markkinoilla on laaja valikoima näitä tuotteita, voi käyttäjä valita parhaiten tarpeisiinsa sopivan tuotteen. Tyyppiä SHELL LUTEM OIL ECO voidaan pitää standardina. Veteen laimennetun öljyn minimiprosenttiosuus on 8-10% Öljyn hävittäminen Öljyn hävittämistä kontrolloidaan tarkoin säännöksin. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta 4.8 Purkaminen Erikoishuolto Ainoastaan pätevä ammattilainen saa suorittaa laitteen erikoishuollon. Kehotamme kuitenkin ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja/tai maahantuojaan. Termi erikoishuolto kattaa myös turva- ja suojalaitteiden uudelleen asettamisen. 9 MATERIAALILUOKITUS JA TERÄN VALINTA Tavoitteena on erinomainen leikkuulaatu, mikä on erilaisten tekijöiden kuten materiaalin kovuuden, muodon ja paksuuden, sahattavan kappaleen poikkileikkauksen, sahanterätyypin valinnan, sahausnopeuden sekä pääosan laskunopeuden hallinnan sopiva yhdistelmä. Nämä osatekijät tulee yhdistellä sopusuhtaisesti kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin harkintakykyä ja tervettä järkeä käyttäen, jotta aikaansaataisiin optimiolosuhteet jotka eivät vaadi lukuisia laitteen valmistelukertoja mikäli suoritettavana on monia erilaisia töitä. Käyttäjän on helpompi selvittää erilaiset ongelmat joita saattaa ilmetä aika ajoin, mikäli hänellä on hyvä tietämys näistä osatekijöistä. Kehotammekin käyttäjää valitsemaan aina alkuperäisteriä, jotka takaavat korkean laadun ja suorituskyvyn. 8

9 9.1 - Materiaalien määrittely Alla olevaan taulukkoon on listattu materiaalien ominaisuuksia oikean terävalinnan helpottamiseksi. TERÄSLAJIT OMINAISUUDET KÄYTTÖ Rakennusteräkset Hiiliteräkset Jousiteräkset Seostetut teräkset karkaisuun, päästöön ja typetykseen Seostetut pintakarkaisuteräkset I UNI Fe360 Fe430 Fe510 C20 C40 C50 C60 50CrV4 60SiCr8 35CrMo4 39NiCrMo4 41CrAlMo7 D DIN St37 St44 St52 CK20 CK40 CK50 CK60 50CrV4 60SiCr7 34CrMo4 36CrNiMo4 41CrAlMo7 F AF NOR E24 E28 E36 XC20 XC42H1 XC55 50CV4 35CD4 39NCD4 40CADG12 GB SB A A A A A M 39 USA AISI-SAE Kovuus BRINELL HB Kovuus ROCKWELL HRB R=N/mm NiCrMo7 20NiCrMo2 21NiCrMo2 20NCD7 20NCD2 En H Teräs laakereille 100Cr6 100Cr6 100C6 534 A NiCrMoKU 56NiCrMoV Työkaluteräs C100KU C100W1 BS 1 S X210Cr13KU X210Cr12 Z200C12 BD2 - BD3 D6 - D SiMo8KU Y60SC7 S Ruostumaton teräs Kupariseokset Erikoismessinki Pronssi Valurauta X12Cr13 X5CrNi1810 X8CrNi1910 X8CrNiMo Terän valinta Z5CN18.09 Z6CDN17.12 Alumiinikupariseos G-CuAl11Fe4Ni4 UNI 5275 Erikoismangaani/piimessinki G-CuZn36Si1Pb1 UNI5038 Mangaanipronssi SAE43 - SAE430 Fosforipronssi G-CuSn12 UNI 7013/2a Harmaa raakarauta G25 Pallografiittivalurauta GS600 Taottava valurauta W C S , Kaikkein ensimmäiseksi on valittava työstettävälle materiaalille sopiva hammasjako seuraavien kriteerien mukaisesti: kappaleet joilla on ohut ja/tai vaihteleva poikkileikkaus kuten muotolevyt, putket ja levyt, tarvitsevat tiheän hammastuksen, jolloin sahauksessa samanaikaisesti käytettyjen hampaiden määrä on 3-6; kappaleet joilla on suuri tai yhtenäinen poikkileikkaus tarvitsevat harvan hammasvälin, joka sallii lastujen suuremman määrän sekä paremman hampaiden läpäisyn; myös pehmeät materiaalit ja muovit (kevytmetallit, pehmeä pronssi, teflon, puu jne.) tarvitsevat harvan hammasvälin Hammasjako Kuten aiemmin esitettiin, hammasjako riippuu seuraavista tekijöistä: materiaalin kovuus kappaleen mitat seinämän paksuus 9

10 S (mm) Jako Muoto Nopeus 2:een asti yli :een asti Sahaaminen ja etenemisnopeus B muotoiltu C umpinainen C umpinainen C umpinainen C umpinainen C umpinainen Sahaamisnopeutta (m/min) ja etenemisnopeutta (cm 2 /min = teränhampaiden kulkema alue lastuja poistettaessa) rajoittaa kuumuus jota syntyy hampaiden kärjissä. Sahaamisnopeus on riippuvainen materiaalin vastustuksesta (R = N/mm 2 ), kovuudesta (HRC) sekä leveimmän poikkileikkauksen mitoista. Liian korkea etenemisnopeus (= terän laskeutuminen) aiheuttaa yleensä terän poikkeamisen ideaaliselta sahausreitiltä, jolloin lopputulos on epäsuora sekä pysty- että vaakatasolla Terän sisäänajo Käyttäessäsi terää ensimmäistä kertaa on suositeltavaa sisäänajaa terä suorittamalla useita leikkauksia alhaisella etenemisnopeudella (= cm 2 /min keskimittaiseen materiaaliin huomioiden normaalin teräksen leikkuukapasiteetin ja poikkileikkauksen R = N/mm 2 ) levittäen sahausalueelle runsaasti leikkuunestettä Terän rakenne Yleisimmin käytetyt terät on valmistettu pikateräksestä (High Speed Steel HHS), joko normaalilaatuisesta (HHS/DMo5) tai korkealaatuisesta (HHS/Mo5+Co5) käsitellyllä hammastuksella, joka eroaa edellisestä siten, että sillä on korkea-arvoinen rakenteellinen kestävyys, suurempi kiinnileikkautumisen vastustus, jännityksen puuttuminen massassa ja parempi leikkuunesteen pitokyky työstön aikana Terätyypit Terien rakenneominaisuudet eroavat huomattavasti toisistaan, esimerkiksi: hampaan muodolta hampaan leikkuukulmalta Hampaan muoto Hampaiden muoto riippuu sahattavan kappaleen koosta, muodosta ja paksuudesta, sahattiinpa kappaletta sitten suoraan tai kulmassa. Se saattaa vaihdella myös hammasjaon mukaan, mutta ei kuitenkaan niin huomattavasti että tästä kannattaisi tehdä omaa luokitusperustetta. Hieno hammastus tulee valita pienille kappaleille joilla on profiloitu muoto ja putkimaisille kappaleille joilla on ohuet seinämät (2-5 mm materiaalista riippuen). 10

11 Suuri hammastus soveltuu keskikokoisille ja suurille kappaleille tai melko paksuille profiloiduille tai putkimaisille kappaleille (yli 5 mm). A hammastus: Normaali hieno hammastus. AW hammastus: Hieno hammastus vuorottaisella sivukallistuksella. B hammastus: Normaali suuri hammastus joko lastunirrotusviillolla tai ilman. BW hammastus: Suuri hammastus vuorottaisella sivukallistuksella. C (HZ) hammastus: Suuri hammastus karkealla hampaalla jossa kallistus molemmin puolin, vuorotellen viimeistelyhampaan kanssa jossa ei ole kallistusta. Karkea hammas on 0,15-0,30 mm korkeampi. Lisähammastus: Tällä tavoin valmistettuja teriä käytetään eirautametallien kuten kevytmetallien ja muovien sahaukseen sekä ennen kaikkea puuntyöstöön. Hampaat ovat kovametallilevyjä (HM), jotka on kovajuotettu terän runkoon; näitä on olemassa eri tyyppisinä ja muotoisina, mutta ottaen huomioon alan laajuuden aihetta ei käsitellä tässä sen tarkemmin. Hampaan leikkuukulma Jokaisella hampaalla on kaksi leikkuukulmaa: α : etukallistuskulma γ : takakallistuskulma SAHANTERIEN TEROITUS T p 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,4 3,8 4,2 5,1 5,9 7,2 d 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, h = 0,2 mm h = 0,3 mm Kallistuskulma vaihtelee etenkin sahattavan materiaalityypin mukaan. 11

12 Työstöarvosuositukset Pehmeä teräs R = N/mm 2 Puolikova teräs R = N/mm 2 Kova teräs R = N/mm 2 SAHATTAVA POIKKILEIKKAUS (MM) Timanttiteräs R = N/mm 2 Lämpökäsitelty teräs R = N/mm 2 Austeniittinen ruostumaton teräs R = N/mm 2 Martensiittinen ruostumaton teräs R = N/mm 2 Harmaa valurauta Alumiini ja seokset R = N/mm 2 Alumiini ja seokset R = N/mm 2 Kupari R = N/mm 2 Fosforipronssi R = N/mm 2 Kova pronssi R = N/mm 2 Messinki R = N/mm 2 Seostettu messinki R = N/mm 2 Titaani ja seokset R = N/mm 2 Putket ja palkit 0,05 D R = N/mm 2 Putket ja palkit 0,025 D R = N/mm 2 LEIKKUU- γ KULMAT α *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ SUOSITELLUT Kui Kerosiini Emulsio - Leikkuuöljy VOITELUAINEET va Kuiva Emulsio Leikkuuöljy Emulsio Kaavio sahausnopeuksista terän halkaisijan mukaan T Hammasjako millimetreissä d Hampaan reunuskartioetäisyyden halkaisija Av mm/min Eteneminen millimetreissä per minuutti h Hampaan ulkonema Vt m/min Sahausnopeus metreissä per minuutti γ Etukallistus Az Hampaan eteneminen α Takakallistus Ng/min Kierrosten määrä per minuutti N/mm Murtovetolujuus Z Hampaiden määrä terässä a-f Leikkuureunan litteät osat p Hampaan syvyys Putken halkaisija tai profiilin leveys 12

13 10 VIANETSINTÄ Tähän kappaleeseen on listattu mahdolliset viat ja toimintahäiriöt joita laitteessa saattaa ilmetä käytön aikana sekä korjaustoimenpiteet niiden poistamiseksi. Ensimmäinen osio sisältää terään ja sahaamiseen liittyvät viat ja toinen osio sähkökomponentteihin liittyvät viat Terään ja sahaamiseen liittyvät viat Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Hammasrikko Liian nopea eteneminen Hidasta etenemisnopeutta, kohdista vähäisempi paine. Väärä sahausnopeus Muuta terän nopeutta ja/tai halkaisijaa (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Väärä hammasjako Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Heikkolaatuinen terä Kappale kiinnitetty huonosti puristimeen Käytä parempilaatuista terää. Tarkista kappaleen kiinnitys. Terän ennenaikainen kuluminen Halkeillut terä Terä tärisee Aiemmin rikkoutunut hammas jäänyt leikkauskohtaan Leikkaus jatkuu aiemmin tehdystä leikkauksesta Liian vähän leikkuunestettä tai väärä emulsio Tahmeita materiaalikertymiä terässä Terää ei ole sisäänajettu oikein Väärä sahausnopeus Väärä hammasprofiili Väärä hammasjako Heikkolaatuinen terä Liian vähän leikkuunestettä Kovuus, muoto tai materiaalivirheet (hapettumat, inkluusiot, homogeenisyyden puute jne.) Väärä sahausnopeus Väärä hammasjako Tärinää Väärin teroitettu terä Heikkolaatuinen terä Leikkuunesteen väärä emulsio Väärä hammasjako Väärä hammasprofiili Kappale kiinnitetty huonosti puristimeen Poista kaikki leikkauskohtaan jääneet palaset huolellisesti. Suorita leikkaus toisesta kohdasta kappaletta kääntäen. Tarkista nesteen taso säiliössä. Lisää leikkuunesteen virtausta. Tarkista ettei aukko tai nesteen ulostuloputki ole tukkeutunut. Tarkista leikkuunesteseos ja käytä parempilaatuista terää. Katso kappale 9.5; Terän sisäänajo. Muuta terän nopeutta ja/tai halkaisijaa (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Käytä parempilaatuista terää. Tarkista nesteen taso säiliössä. Lisää leikkuunesteen virtausta. Tarkista ettei aukko tai nesteen ulostuloputki ole tukkeutunut. Alenna leikkuupainetta ja/tai etenemisnopeutta. Muuta terän nopeutta ja/tai halkaisijaa (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Tarkista kappaleen kiinnitys. Vaihda terä sopivampaan ja oikein teroitettuun. Käytä parempilaatuista terää. Tarkista veden ja öljyn prosenttiosuus emulsiossa. Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Tarkista kappaleen kiinnitys. 13

14 Uurteita leikkuupinnassa Leikkaus ei ole suora Terä juuttuu leikkauskohtaan Kappaleen mitat suuremmat kuin sallitut maksimimitat Väärä ja/tai liian suuri terän halkaisija Väärä ja/tai liian suuri terän halkaisija Kappale kiinnitetty huonosti puristimeen Liian nopea eteneminen Terän hampaat ovat kuluneet Liian vähän leikkuunestettä Hammastus ei hajauta lastuja hyvin Liian nopea eteneminen Kappale kiinnitetty huonosti puristimeen Terän pääosa ei ole suorassa Terän puolet on teroitettu eri tavoin Terä on kaupallisia standardimittoja ohuempi Likaa puristimessa Liian nopea eteneminen Alhainen sahausnopeus Väärä hammasjako Tahmeita materiaalikertymiä terässä Liian vähän leikkuunestettä Noudata ohjeita. Käytä sahattavan kappaleen mitoille sopivaa terää jossa on pienempi halkaisija. Terän leikkuuosa ei saa olla liian suuri sahattavan kappaleen muodolle. Käytä sahattavan kappaleen mitoille sopivaa terää jossa on pienempi halkaisija. Terän leikkuuosa ei saa olla liian suuri sahattavan kappaleen muodolle. Tarkista kappaleen kiinnitys. Hidasta etenemisnopeutta, kohdista vähäisempi paine. Teroita terä. Tarkista nesteen taso säiliössä. Lisää leikkuunesteen virtausta. Tarkista ettei aukko tai nesteen ulostuloputki ole tukkeutunut. Valitse terä jossa on suurempi hammasjako joka poistaa lastut paremmin ja pitää enemmän leikkuunestettä. Hidasta etenemisnopeutta, kohdista vähäisempi paine. Tarkista kappaleen kiinnitys, sillä se saattaa liikkua sivusuunnassa. Säädä pääosaa. Valitse terälaatu huolellisesti huomioiden kaikki yksityiskohdat kuten terän tyyppi ja rakenne. Puhdista puristin ja kontaktipinnat huolellisesti. Hidasta etenemisnopeutta, kohdista vähäisempi paine. Lisää sahausnopeutta. Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Tarkista leikkuunesteseos ja käytä parempilaatuista terää. Tarkista nesteen taso säiliössä. Lisää leikkuunesteen virtausta. Tarkista ettei aukko tai nesteen ulostuloputki ole tukkeutunut Sähkökomponentteihin liittyvät viat Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Vihreä merkkivalo Lamppu palanut Vaihda lamppu. HL ei Virtalähde Tarkista vaiheet, johdot, pistorasia ja pistoke. syty Jännitteen on tultava vastasuuntaan sulakkeista. Sulakkeet FU 1 Oikosulut Hätäpainike SB 1 päällä Tarkista tehokkuus. Etsi ja poista oikosulut. Varmista että painike on pois päältä ja sen kontaktit ovat kunnossa. Syklin nollaus tai linjapainike SB 2 Tarkista mekaaninen tehokkuus. Staattorikäämitykseen rakennettu lämpösondi on lauennut moottorin ylikuumenemisen takia Muuntaja TC 1 14 Tarkista virran jatkuvuus sondin kahdessa johdossa annettuasi moottorin jäähtyä noin minuutin ajan. Mikäli kahdessa johdossa ei tämän jälkeen ole virran jatkuvuutta, on moottori vaihdettava tai käämitettävä uudelleen. Tarkista että syöttöjännite on sama kuin verkkojännite ja antaa ulostuloarvon 24 V.

15 Moottori pysähtyy ja merkkivalo HL syttyy Sulake FU 2 Apurele KA Pistorasia ja pistoke joka yhdistää sähkölaatikon/kahvassa olevan mikrokytkimen Kahvassa oleva mikrokytkin SQ 1 Kaukokytkin KM Moottori M 1 Tarkista sulakkeen tehokkuus ja varmista että siinä ei ole oikosulkuja jotka laukaisisivat suojauksen. Tarkista että 24 V ulottuu käämin koskettimiin painikkeen SB 2 ollessa painettuna; mikäli näin tapahtuu ja rele ei ole itsesyöttävä, on se vaihdettava. Tarkista että pistoke on oikein kytketty ja etsi huonoja liitoksia laatikon sisältä. Tarkista toiminta ja/tai tehokkuus; vaihda mikäli rikkoutunut. Tarkista vaiheiden läsnäolo sekä sisääntulossa että ulostulossa; varmista ettei se ole tukkeutunut, että se sulkeutuu syötettäessä sekä ettei se aiheuta oikosulkuja; muuten vaihda se. Varmista ettei se ole palanut ja pyörii vapaasti. Se on ehkä käämitettävä uudelleen tai vaihdettava. 15

16 1 REGLER OM FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR SWE Denna maskin är byggd i enlighet med de ikraftvarande nationella och kollektiva reglerna om förebyggande av olyckor. Tillverkaren frigörs från allt ansvar om man använder maskinen på fel sätt och/eller om man tummar på säkerhetsanordningarna Råd till användaren Kontrollera att den spänning som står på typskylten överensstämmer med nätspänningen. Typskylten är oftast fäst på maskinens motor. Kontrollera eltillförselns och jordningssystemets effektivitet; koppla i maskinens stickpropp i uttaget och jordledaren till jordningssystemet. Då maskinens huvuddel är i viloläge (upplyft), måste bladet vara orörligt på sin plats. Maskinen får inte användas om dess skydd inte är på sina platser. Ta alltid ur stickproppen ur uttaget före bladet byts ut, före justerings- och serviceåtgärder påbörjas samt om maskinen fungerar onormalt. Använd alltid skyddsglasögon. För aldrig din hand eller arm till sågningsområdet då maskinen går. Flytta inte sågen medan den går. Använd inte lösa kläder med för långa ärmar, för stora handskar, armband, kedjor eller andra saker som kan fastna i maskinen medan den går; sätt upp långt hår i hästsvans. Håll arbetsområdet fritt från redskap, verktyg eller andra föremål. Utför alltid en arbetsfas åt gången. Håll aldrig flera föremål i händerna samtidigt. Håll dina händer så rena som möjligt. Alla inre och/eller yttre åtgärder, serviceåtgärder och reparationer måste utföras på en välbelyst plats eller någonstans där ljus kommer tillräckligt från tilläggskällor, så att olyckor undviks Position av skydden för oavsiktlig kontakt med bladet Metallskyddet skruvat på bladets huvuddel. Självreglerande rörligt plastskydd, koaxialt inpassad med det fasta skyddet Elektrisk utrustning Elektrisk utrustning garanterar ett skydd mot elektriska stötar, som kan fås till följd av direkt eller indirekt kontakt. De aktiva delarna som hör till denna utrustning finns inkapslade i en låda, till vilken tillgängligheten är begränsad av skruvar som endast kan öppnas med specialverktyg; delarna matas med lågspännings växelström. Utrustningen är skyddad från stänkvatten och damm. Systemets skydd mot kortslutningar försäkras med glasproppar och jordning; om motorn överbelastas sköter en värmesond om skyddet. Vid strömavbrott måste en viss startknapp nollställas Nödsituationer Vid fel användning eller farliga förhållanden kan man omedelbart stanna maskinen genom att trycka på den röda knappen. OBS: Nollställning av maskinens användning bör utföras efter varenda nödstoppning genom att på nytt aktivera den speciella startknappen. 16

17 2 REKOMMENDATIONER OCH RÅD Rekommendationer och råd för användning av maskinen Maskinen är designad för sågning av metallbyggnadsmaterial med olika former och profiler, i verkstäder och svarverier samt i allmänna maskinella byggnadsjobb. Endast en person behövs för användning av maskinen. För att inköra maskinen är det rekommendabelt att börja arbeta med en halv timmes intervall. Detta bör upprepas 2-3 gånger, efter vilka maskinen kan användas oavbrutet. Före du börjar såga bör du försäkra dig om att arbetsstycket är spänt fäst i klämman och att styckets ände stöds på rätt sätt. Använd inte blad i andra storlekar än vad som står i tekniska data. Om bladet fastnar i sågningspunkten, frigör genast användningsknappen, stäng av maskinen, öppna försiktigt klämman, ta bort arbetsstycket och kontrollera att inte bladet eller dess tänder är skadade. Om du upptäcker skador, byt ut bladet till ett nytt. Före du utför några som helst reparationsåtgärder på maskinen bör du diskutera saken med återförsäljaren. 3 TEKNISKA DATA Schema över sågningskapacitet och tekniska data Sågningskapacitet x50 45 DX x50 Trefasig elmotor för 2-hastighets blad rotation HP 1.3 Fördröjningsanordning i oljebad Relationstal 1:33 Max. blad diameter mm 250 Bladets rotationshastighet rpm 42/84 Sågbladets hål mm 32 Klämmans gap mm 100 Maskinens vikt kg 85 4 MASKINENS MÅTT, TRANSPORT, MONTERING OCH DEMONTERING Maskinens mått 17

18 4.2 - Transport och hantering av maskinen Om maskinen måste flyttas i sin egen förpackning, använd en gaffeltruck eller fäst maskinen med lyftremmar såsom bilden visar Minimi krav för maskinens användningsplats och -omgivning Nätspänningen och frekvens måste överensstämma med motorns data. Omgivningens temperatur mellan -10 C och +50 C. Den relativa luftfuktigheten får inte överskrida 90% Förankring av maskinen Placera maskinen på ett hårt och jämnt betonggolv så att maskinen är på åtminstone 800 mm:s avstånd från väggar; förankra maskinen i marken med skruvar och svällningstappar eller förankringsstänger som sänkts ner i betongen, såsom bilden visar. Försäkra dig om att maskinen är i vågrät position Elektriska kopplingar Maskinen levereras utan stickpropp, så kunden måste själv ha monterad dit en stickpropp som passar till arbetsförhållandena: 1. Kopplingsschema för ett 5-kabels system med nolledare till en trefasig maskin uttag för en 16A stickpropp 2. Kopplingsschema till ett enfasigt system uttag för ett 16A stickpropp Monteringsanvisningar för lösa delar och tillbehör Montera de levererade delarna så som bilden visar: del 1. Skruva i vippan i huvuddelen och fäst den del 2. Passa in stången som bär handtaget del 3. Fäst ställningen ordentligt i ramen 18

19 4.7 - Deaktivering av maskinen Om maskinen inte kommer att användas på en lång tid är det rekommendabelt att göra som följande: 1. ta ur stickproppen ur uttaget 2. frigör huvuddelens återföringsfjäder 3. töm skärvätskebehållaren 4. rengör och smörj maskinen noggrant 5. täck vid behov över maskinen Demontering Allmänna instruktioner Om man tänker göra sig av med maskinen eller skrota den helt, ska man dela upp det material som ska göras av med enligt typ av material och konsistens på följande sätt: 1. Gjutjärn eller järnmaterial som endast består av metall är returråvara, så de kan föras till en järnhytta för att åter smältas ner efter att de material som finns uppdelade i punkt 3 har tagits bort; 2. Elektriska komponenter, kabel och elektriska material (magnetkorten osv.) inräknade, räknas till kategorin av material som är klassade som assimilerande samhällsavfall enligt Europeiska gemenskapens lagar, så de kan lämnas åt sidan för att hämtas av en allmän avfallsservicetjänst; 3. Gamla mineraloljor, syntetiska oljor och/eller blandade oljor samt emulgerade oljor och smörjmedel är specialavfall så de måste samlas in och transporteras till ett destruktionscenter för gammal olja. OBS: Eftersom att de standarder och den lagstiftning som berör avfall ständigt ändras och utvecklas, måste användaren själv ta reda på vilka regler som gäller då maskinen ska göras av med eftersom att de kan variera från de instruktioner som ges ovan, som endast ska ses som allmänna riktlinjer. 5 MASKINENS OPERATIVA DELAR Huvuddel Huvuddelen består av delar som medlar rörelse (motorn, driftanordningen), av den smörjande skärvätskepumpen och av elkomponenterna Klämma Ett handhjulsdrivet system som klämmer fast materialet under bearbetning. Dit hör också en gradningsmaskin, som håller arbetsstycket på plats. 19

20 5.3 - Ram Stödkonstruktionen för huvuddelen (den roterande armen för gradvis sågning med ett eget fästningssystem), klämman, armens stoppare och för skärvätskebehållarens skydd. 6 BESKRIVNING AV OPERATIONSCYKELN Före användning måste maskinens alla huvudkomponenter vara justerade till optimal styrning (se stycke 7; Justeringsåtgärder för maskinen ) Startning och sågningscykel Försäkra dig om att maskinen inte är i nödstoppsläge; om den är, frigör den röda knappen (1). Placera arbetsstycket i klämman (3) och spänn stycket på plats med handhjulet (5). Ta tag i justeringsarmens handtag (4) och tryck på knappen (2) medan du kontrollerar att bladet roterar i rätt riktning (om inte, byt plats på två faskablar) och att det kommer tillräckligt med skärvätska. Maskinen är nu redo för användning. Kom ihåg att sågningshastigheten och typ av blad - förenade till en passande sänkningshastighet av huvuddelen - är de avgörande viktiga elementen från sågningskvalitetens och från maskinens prestationsförmågas ståndpunkter. För att förlänga ett nytt blads användningstid och effekt bör du utföra de första 2-3 sågningarna genom att rikta lågt tryck mot arbetsstycket. Då är sågningstiden ungefär dubbelt så lång som den är normalt. Tilläggsuppgifter hittar du i punkten 9.5; Inkörning av sågblad. Vid farliga situationer eller funktionsstörningar, tryck på den röda nödstoppsknappen (1) för att omedelbart stanna maskinen. 7 JUSTERINGSÅTGÄRDER FÖR MASKINEN Bladets huvuddel Om det finns för mycket axialt spelrum i ledpunkten, spänn skruvarna (6). Var försiktig med att inte spänna åt dem för mycket Klämma Kräver inga speciella justeringsåtgärder. 20

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original FI TEKNISET TIEDOT Moorrori: 230V~50Hz 2100W IP54 Halkaisuvoima:

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MÖNKIJÄ 50cc 4-HJULING 50 cc DAR0971 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs denna bruksanvisning

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W 600 2000 rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 12420 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 14730 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN

A 2608 (B, M) INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN. INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN SE NO FI GB INSTRUKTIONER och RESERVDELSLISTA BÄNK- och PELARBORRMASKIN INSTRUKTIONER og RESERVEDELSLISTE BENK- og SØYLEBOREMASKIN KÄYTTÖOHJEET ja VARAOSALUETTELO PENKKIÄ- ja PYLVÄSPORAKONE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 TURVALLISUUS VAROITUS! On vaarallista antaa muun kuin valtuutetun huoltohenkilön suoritettaviksi sellaiset huolto- tai korjaustyöt, joihin liittyy suojien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ JATKOJOHDOT Jatkojohtojen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa puunhalkaisukoneen ukoneen toiminnassa tehottomuutta ja siten koneen ylikuumenemisen. Varmista, että jatkojohdon pituus ei ylitä 10 m ja

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1 2.4GHz 01.30835T1 vol.1 Kyosho SandMaster Onnittelemme, että valitsit Kyoshon SandMaster -auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti

Lisätiedot

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn MT 3060 (09.03) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen uunin käyttöönottoa 3 Asennus 4 Sähköliitäntä 4 Cylinda IB 12.14 6 Cylinda IB 12.08 / IB 12.18 7 Puhdistus

Lisätiedot

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE.

ELBIL SÄHKÖAUTO LASTEN FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. LASTEN SÄHKÖAUTO 6V DELUXE MARIO KART ELBIL FÖR BARN 6V DELUXE MARIO KART VAROITUS! TUKEHTUMISVAARA - SISÄLTÄÄ PIENIÄ OSIA. EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE. VARNING! KVÄVNINGSRISK - INNEHÅLLER SMÅ DELAR.

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot