PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL"

Transkriptio

1 IKH7255 PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the machine and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax

2 1 SÄÄNNÖT ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYSTÄ FIN Tämä laite on rakennettu yhdenmukaiseksi voimassa olevien kansallisten ja yhteisöllisten sääntöjen kanssa onnettomuuksien ehkäisystä. Turvalaitteiden väärinkäyttö ja/tai peukalointi vapauttaa valmistajan kaikesta vastuusta Neuvoja käyttäjälle Tarkista että tyyppikilpeen merkitty jännite on sama kuin verkkojännite. Tyyppikilpi on kiinnitetty yleensä laitteen moottoriin. Tarkista sähkönsyötön ja maadoitusjärjestelmän tehokkuus; kytke laitteen sähköjohto pistorasiaan ja maadoitusjohdin maadoitusjärjestelmään. Kun laitteen pääosa on lepoasennossa (kohotettuna), on terän oltava liikkumattomana paikoillaan. Laitetta ei saa käyttää mikäli sen suojukset eivät ole paikoillaan. Irrota laitteen pistoke pistorasiasta aina ennen terän vaihtoa, ennen säätö- tai huoltotoimenpiteiden aloittamista sekä mikäli laite toimii epänormaalisti. Käytä aina suojalaseja. Älä koskaan vie kättäsi tai käsivarttasi sahausalueelle laitteen ollessa käynnissä. Älä siirrä laitetta sen sahatessa. Älä käytä väljiä vaatteita joissa on liian pitkät hihat, liian suuria käsineitä, rannekoruja, ketjuja tai muita esineitä jotka saattavat jäädä kiinni laitteeseen sen ollessa käynnissä; sido pitkät hiukset taakse. Älä pidä työskentelyalueella välineitä, työkaluja tai muita esineitä. Suorita aina yksi työvaihe kerrallaan. Älä koskaan pidä käsissäsi useita esineitä samanaikaisesti. Pidä kädet aina mahdollisimman puhtaina. Vahinkojen välttämiseksi kaikki sisäiset ja/tai ulkoiset toimenpiteet, huollot ja korjaukset on suoritettava hyvin valaistulla alueella tai missä valoa tulee riittävästi lisälähteistä Suojusten sijainti terään vahingossa koskemisen estämiseksi Metallisuojus ruuvattuna terän pääosaan. Itsesäätyvä liikkuva muovisuojus, sovitettu sama-akselisesti kiinteään suojukseen nähden Sähkövaruste Sähkövaruste takaa suojan sähköiskuja vastaan, joita voi saada suoran tai epäsuoran kosketuksen seurauksena. Tämän varusteen aktiiviset osat on koteloitu rasiaan, johon pääsy on rajoitettu ruuveilla jotka voi avata ainoastaan erikoistyökalulla; osiin syötetään vaihtovirtaa alhaisella jännitteellä. Varuste on suojattu roiskevedeltä ja pölyltä. Järjestelmän suojaus oikosulkuja vastaan on varmistettu lasisulakkeilla ja maadoituksella; mikäli moottori ylikuormittuu, suojauksesta huolehtii lämpösondi. Virtakatkon sattuessa on erityinen käynnistyspainike nollattava Hätätilanteet Väärinkäytön tai vaarallisen tilanteen yhteydessä laite voidaan pysäyttää välittömästi painamalla punaista painiketta. HUOMIO: Laitteen käytön nollaus suoritetaan jokaisen hätäpysäytyksen jälkeen uudelleenaktivoimalla erityinen käynnistyspainike. 2

3 2 SUOSITUKSIA JA NEUVOJA Suosituksia ja neuvoja laitteen käyttöön Laite on suunniteltu erimuotoisten ja profiilisten metallirakennusmateriaalien sahaamiseen verstaissa ja sorvaamoissa sekä yleiseen koneelliseen rakennustyöhön. Laitteen käyttöön tarvitaan ainoastaan yksi henkilö. Sisäänajaaksesi laitteen on suositeltavaa aloittaa laitteen käyttö noin puolen tunnin intervallein. Tämä tulisi toistaa 2-3 kertaa, jonka jälkeen laitetta voidaan käyttää yhtäjaksoisesti. Varmista aina ennen sahauksen aloittamista että työstettävä kappale on kiinnitetty puristimeen tiukasti ja että kappaleen pää on asianmukaisesti tuettu. Älä käytä muun kokoisia teriä kuin mitä teknisissä tiedoissa on ilmoitettu. Mikäli terä juuttuu sahauskohtaan, vapauta käyttöpainike välittömästi, sammuta laite, avaa puristin varovasti, poista kappale ja tarkista ettei terä tai sen hampaat ole vaurioituneet. Mikäli havaitset vaurioita, vaihda terä uuteen. Ennen kuin suoritat mitään korjaustoimenpiteitä laitteelle, keskustele asiasta jälleenmyyjän kanssa. 3 TEKNISET TIEDOT Sahauskapasiteettitaulukko ja tekniset tiedot Sahauskapasiteetti x50 45 DX x50 Kolmivaiheinen sähkömoottori 2-nopeuksiselle teränpyörimiselle HP 1.3 Välityspyörästö öljykylvyssä Suhdeluku 1:33 Max. terän halkaisija mm 250 Terän pyörimisnopeus rpm 42/84 Sahanterän reikä mm 32 Puristimen kita mm 100 Laitteen paino kg 85 4 LAITTEEN MITAT, KULJETUS, ASENNUS JA PURKAMINEN Laitteen mitat 3

4 4.2 - Laitteen kuljetus ja käsittely Mikäli laitetta on tarve siirtää omassa pakkauksessaan, käytä haarukkatrukkia tai kiinnitä laite nostohihnoilla kuvan mukaisesti Laitteen käyttötilan ja -ympäristön vähimmäisvaatimukset Verkkojännite ja taajuus yhdenmukainen laitteen moottorin tietojen kanssa. Ympäristön lämpötila välillä -10 C ja +50 C. Suhteellinen ilmankosteus ei saa olla yli 90% Laitteen ankkurointi Aseta laite kovalle ja tasaiselle betonilattialle siten, että laitteen taakse jää vähintään 800 mm:n etäisyys seinistä; ankkuroi laite maahan piirroksen mukaisesti käyttäen ruuveja ja paisuntatulppia tai betoniin upotettuja ankkuritankoja. Varmista että laite on vaakasuorassa Sähkökytkennät Laite toimitetaan ilman pistoketta, joten asiakkaan on itse asennutettava omiin työolosuhteisiin sopiva pistoke: 1. Kytkentäkaavio 5-johtoiselle järjestelmälle jossa nollajohdin kolmivaihelaitteelle pistorasia 16A:n pistokkeelle 2. Kytkentäkaavio yksivaihejärjestelmälle pistorasia 16A:n pistokkeelle Irto-osien ja varusteiden asennusohjeet Sovita toimitetut osat kuvan mukaisesti: osa 1. Ruuvaa vipu pääosaan ja kiinnitä se osa 2. Sovita vartta kannattava tanko osa 3. Kiinnitä jalusta tiukasti runkoon 4

5 4.7 - Laitteen deaktivointi Mikäli laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan, on suositeltavaa toimia seuraavasti: 1. irrota pistoke pistorasiasta 2. vapauta pääosan palautusjousi 3. tyhjennä leikkuunestesäiliö 4. puhdista ja rasvaa laite huolellisesti 5. tarvittaessa peitä laite Purkaminen Yleisiä ohjeita Mikäli laite aiotaan pysyvästi hävittää tai romuttaa, jaa hävitettävä materiaali tyypin ja koostumuksen mukaan seuraavasti: 1. Valurauta tai rautamateriaalit jotka koostuvat ainoastaan metallista ovat uusioraaka-aineita, joten ne voidaan viedä rautavalimoon uudelleensulatettavaksi sen jälkeen kun niistä on poistettu kohdassa 3 luokitellut aineet; 2. Sähkökomponentit, mukaan lukien johto ja sähkömateriaali (magneettikortit jne.), lukeutuvat kategoriaan materiaaleista jotka on Euroopan yhteisön lakien mukaan luokiteltu assimiloituvaksi yhdyskuntajätteeksi, joten ne voidaan jättää sivuun julkisen jätehuoltopalvelun kerättäväksi; 3. Vanhat mineraaliöljyt, synteettiset öljyt ja/tai sekoitetut öljyt sekä emulgoidut öljyt ja voiteluaineet ovat erikoisjätettä, joten ne on kerättävä ja toimitettava vanhan öljyn hävittämiskeskukseen. HUOMIO: Koska jätteitä koskevat standardit ja lainsäädäntö kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, on käyttäjän itse selvitettävä laitteen hävittämishetkellä voimassa olevat säännökset, sillä ne saattavat erota yllämainituista ohjeista joita tulee pitää ainoastaan yleisinä suuntaviivoina. 5 LAITTEEN TOIMINNALLISET OSAT Pääosa Pääosa koostuu osista jotka välittävät liikettä (moottori, välitysyksikkö), voitelevasta leikkuunestepumpusta ja sähkökomponenteista Puristin Käsipyöräkäyttöinen järjestelmä, joka puristaa materiaalia työstön aikana. Siihen sisältyy myös purseenestolaite, joka pitää työstökappaletta paikoillaan. 5

6 5.3 - Runko Tukirakenne pääosalle (pyörivä varsi astesahaukseen omalla kiinnitysjärjestelmällä), puristimelle, varren pysäyttimelle ja leikkuunesteen säiliön suojukselle. 6 TOIMINTASYKLIN KUVAUS Ennen käyttöä on laitteen kaikkien pääkomponenttien oltava säädettynä optimisäätöihin (katso kappale 7; Laitteen säätötoimenpiteet ) Käynnistys ja sahaussykli Varmista ettei laite ole hätäpysäytystilassa; mikäli se on, vapauta punainen painike (1). Aseta työstökappale puristimeen (3) ja kiristä kappale paikoilleen käsipyörällä (5). Tartu pääosan säätövarren kahvaan (4) ja paina painiketta (2) tarkistaen että terä pyörii oikeaan suuntaan (mikäli ei, vaihda kahden vaiheenjohdon paikkoja keskenään) ja että leikkuunestettä tulee riittävä määrä. Laite on nyt käyttövalmis. Muista että sahausnopeus ja terätyyppi - yhdistettynä sopivaan pääosan laskunopeuteen - ovat ratkaisevan tärkeät tekijät sahauslaadun sekä laitteen suorituskyvyn kannalta. Kun otat käyttöön uuden terän, lisätäksesi sen käyttöikää ja työtehoa suorita ensimmäiset 2-3 sahausta kohdistamalla kappaleeseen vähäistä painetta, jolloin sahaukseen kuluva aika on noin kaksinkertainen normaaliin verrattuna. Lisätietoja löydät kohdasta 9.5 Terän sisäänajo. Vaaratilanteessa tai toimintahäiriön sattuessa paina punaista hätäpainiketta (1) sammuttaaksesi laitteen välittömästi. 7 LAITTEEN SÄÄTÖTOIMENPITEET Terän pääosa Mikäli nivelkohdassa on liian paljon aksiaalista välystä, kiristä ruuvit (6). Varo kuitenkin kiristämästä liikaa Puristin Ei vaadi mitään erityisiä säätötoimenpiteitä. 6

7 7.3 - Varren kiinnityksen säätö Mikäli varren asento ei ole riittävän tiukasti kiinnitetty, löysää vivussa olevaa ruuvia (1), pidä holkkia (2) asennossa, käännä vipua vasemmalle ja kiristä ruuvi. LAITE ON OLTAVA KYTKETTYNÄ POIS VERKKOVIRRASTA ENNEN SEURAAVIEN TOIMENPITEIDEN SUORITTAMISTA Terän vaihto Vaihtaaksesi terän: Vapauta liikkuva suojus ja käännä se taakse. Kiinnitä puristimeen puukappale ja nojaa terä sitä vasten. Avaa ruuvi (1) laitteen mukana toimitetulla erikoisavaimella kääntämällä ruuvia myötäpäivään (vasenkätinen kierre) ja poista terää tukeva laippa. Aseta uusi terä paikoilleen ja varmista että hampaiden pyörimissuunta on oikea. Kiinnitä sen jälkeen laippa, ruuvi ja liikkuva suojus paikoilleen Voitelevan leikkuunestepumpun vaihto Irrota putket voitelu-jäähdytysjärjestelmästä. Irrota kiinnitysruuvit ja vaihda pieni pumppu pitäen käyttökaran huolellisesti keskitettynä vetoakselin laakeriin. 8 RUTIINI- JA ERIKOISHUOLTOTOIMENPITEET Huoltotoimenpiteet on jaettu päivittäin, viikoittain, kuukausittain ja puolivuosittain suoritettaviin toimenpiteisiin. Huoltotoimenpiteiden laiminlyönti aiheuttaa laitteen ennenaikaisen kulumisen sekä alhaisen suorituskyvyn Päivittäinen huolto Laitteen yleinen puhdistus kertyneen sahausjätteen poistamiseksi. Täytä leikkuunestesäiliö. Tarkista terä kulumien varalta. Nosta pääosa korkeaan asentoon välttääksesi palautusjousen myötäjännityksen. Tarkista suojusten ja hätäpysäytyspainikkeen toimivuus Viikoittainen huolto Laitteen tarkempi yleispuhdistus kertyneen sahausjätteen poistamiseksi, erityisesti leikkuunestesäiliöstä. Puhdista suodatin pumpun imupään ja imun alueelta. Puhdista ja voitele puristimen ruuvi ja liukuohjain. Puhdista terän suojus. 7

8 Teroita terän hampaat Kuukausittainen huolto Tarkista ruuvien riittävä kireys moottorissa, pumpussa, leuoissa ja suojuksissa. Tarkista että suojukset ovat ehjät. Voitele pääosan saranan tappi Puolivuosittainen huolto Vaihda öljy välitysyksikköön. Käytä öljytyyppiä GEARCO 85W- 140 (NATIONAL CHEMSEARCH), MOBIL GLYCOLE 30, KLUBER SINTHESO 460 EP tai vastaavaa seuraavien ohjeiden mukaisesti: Poista sähkölaatikon yhdyspistoke ja ruuvaa käsikahva auki. Valuta vanha öljy pois tyhjennysaukosta (1). Kaada uutta öljyä käsikahvan kiinnitysreiästä merkkiin (2) asti pitäen pääosaa vaaka-asennossa. Asenna kaikki osat takaisin paikoilleen Leikkuunesteet Koska markkinoilla on laaja valikoima näitä tuotteita, voi käyttäjä valita parhaiten tarpeisiinsa sopivan tuotteen. Tyyppiä SHELL LUTEM OIL ECO voidaan pitää standardina. Veteen laimennetun öljyn minimiprosenttiosuus on 8-10% Öljyn hävittäminen Öljyn hävittämistä kontrolloidaan tarkoin säännöksin. Katso tarkemmat ohjeet kohdasta 4.8 Purkaminen Erikoishuolto Ainoastaan pätevä ammattilainen saa suorittaa laitteen erikoishuollon. Kehotamme kuitenkin ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään ja/tai maahantuojaan. Termi erikoishuolto kattaa myös turva- ja suojalaitteiden uudelleen asettamisen. 9 MATERIAALILUOKITUS JA TERÄN VALINTA Tavoitteena on erinomainen leikkuulaatu, mikä on erilaisten tekijöiden kuten materiaalin kovuuden, muodon ja paksuuden, sahattavan kappaleen poikkileikkauksen, sahanterätyypin valinnan, sahausnopeuden sekä pääosan laskunopeuden hallinnan sopiva yhdistelmä. Nämä osatekijät tulee yhdistellä sopusuhtaisesti kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin harkintakykyä ja tervettä järkeä käyttäen, jotta aikaansaataisiin optimiolosuhteet jotka eivät vaadi lukuisia laitteen valmistelukertoja mikäli suoritettavana on monia erilaisia töitä. Käyttäjän on helpompi selvittää erilaiset ongelmat joita saattaa ilmetä aika ajoin, mikäli hänellä on hyvä tietämys näistä osatekijöistä. Kehotammekin käyttäjää valitsemaan aina alkuperäisteriä, jotka takaavat korkean laadun ja suorituskyvyn. 8

9 9.1 - Materiaalien määrittely Alla olevaan taulukkoon on listattu materiaalien ominaisuuksia oikean terävalinnan helpottamiseksi. TERÄSLAJIT OMINAISUUDET KÄYTTÖ Rakennusteräkset Hiiliteräkset Jousiteräkset Seostetut teräkset karkaisuun, päästöön ja typetykseen Seostetut pintakarkaisuteräkset I UNI Fe360 Fe430 Fe510 C20 C40 C50 C60 50CrV4 60SiCr8 35CrMo4 39NiCrMo4 41CrAlMo7 D DIN St37 St44 St52 CK20 CK40 CK50 CK60 50CrV4 60SiCr7 34CrMo4 36CrNiMo4 41CrAlMo7 F AF NOR E24 E28 E36 XC20 XC42H1 XC55 50CV4 35CD4 39NCD4 40CADG12 GB SB A A A A A M 39 USA AISI-SAE Kovuus BRINELL HB Kovuus ROCKWELL HRB R=N/mm NiCrMo7 20NiCrMo2 21NiCrMo2 20NCD7 20NCD2 En H Teräs laakereille 100Cr6 100Cr6 100C6 534 A NiCrMoKU 56NiCrMoV Työkaluteräs C100KU C100W1 BS 1 S X210Cr13KU X210Cr12 Z200C12 BD2 - BD3 D6 - D SiMo8KU Y60SC7 S Ruostumaton teräs Kupariseokset Erikoismessinki Pronssi Valurauta X12Cr13 X5CrNi1810 X8CrNi1910 X8CrNiMo Terän valinta Z5CN18.09 Z6CDN17.12 Alumiinikupariseos G-CuAl11Fe4Ni4 UNI 5275 Erikoismangaani/piimessinki G-CuZn36Si1Pb1 UNI5038 Mangaanipronssi SAE43 - SAE430 Fosforipronssi G-CuSn12 UNI 7013/2a Harmaa raakarauta G25 Pallografiittivalurauta GS600 Taottava valurauta W C S , Kaikkein ensimmäiseksi on valittava työstettävälle materiaalille sopiva hammasjako seuraavien kriteerien mukaisesti: kappaleet joilla on ohut ja/tai vaihteleva poikkileikkaus kuten muotolevyt, putket ja levyt, tarvitsevat tiheän hammastuksen, jolloin sahauksessa samanaikaisesti käytettyjen hampaiden määrä on 3-6; kappaleet joilla on suuri tai yhtenäinen poikkileikkaus tarvitsevat harvan hammasvälin, joka sallii lastujen suuremman määrän sekä paremman hampaiden läpäisyn; myös pehmeät materiaalit ja muovit (kevytmetallit, pehmeä pronssi, teflon, puu jne.) tarvitsevat harvan hammasvälin Hammasjako Kuten aiemmin esitettiin, hammasjako riippuu seuraavista tekijöistä: materiaalin kovuus kappaleen mitat seinämän paksuus 9

10 S (mm) Jako Muoto Nopeus 2:een asti yli :een asti Sahaaminen ja etenemisnopeus B muotoiltu C umpinainen C umpinainen C umpinainen C umpinainen C umpinainen Sahaamisnopeutta (m/min) ja etenemisnopeutta (cm 2 /min = teränhampaiden kulkema alue lastuja poistettaessa) rajoittaa kuumuus jota syntyy hampaiden kärjissä. Sahaamisnopeus on riippuvainen materiaalin vastustuksesta (R = N/mm 2 ), kovuudesta (HRC) sekä leveimmän poikkileikkauksen mitoista. Liian korkea etenemisnopeus (= terän laskeutuminen) aiheuttaa yleensä terän poikkeamisen ideaaliselta sahausreitiltä, jolloin lopputulos on epäsuora sekä pysty- että vaakatasolla Terän sisäänajo Käyttäessäsi terää ensimmäistä kertaa on suositeltavaa sisäänajaa terä suorittamalla useita leikkauksia alhaisella etenemisnopeudella (= cm 2 /min keskimittaiseen materiaaliin huomioiden normaalin teräksen leikkuukapasiteetin ja poikkileikkauksen R = N/mm 2 ) levittäen sahausalueelle runsaasti leikkuunestettä Terän rakenne Yleisimmin käytetyt terät on valmistettu pikateräksestä (High Speed Steel HHS), joko normaalilaatuisesta (HHS/DMo5) tai korkealaatuisesta (HHS/Mo5+Co5) käsitellyllä hammastuksella, joka eroaa edellisestä siten, että sillä on korkea-arvoinen rakenteellinen kestävyys, suurempi kiinnileikkautumisen vastustus, jännityksen puuttuminen massassa ja parempi leikkuunesteen pitokyky työstön aikana Terätyypit Terien rakenneominaisuudet eroavat huomattavasti toisistaan, esimerkiksi: hampaan muodolta hampaan leikkuukulmalta Hampaan muoto Hampaiden muoto riippuu sahattavan kappaleen koosta, muodosta ja paksuudesta, sahattiinpa kappaletta sitten suoraan tai kulmassa. Se saattaa vaihdella myös hammasjaon mukaan, mutta ei kuitenkaan niin huomattavasti että tästä kannattaisi tehdä omaa luokitusperustetta. Hieno hammastus tulee valita pienille kappaleille joilla on profiloitu muoto ja putkimaisille kappaleille joilla on ohuet seinämät (2-5 mm materiaalista riippuen). 10

11 Suuri hammastus soveltuu keskikokoisille ja suurille kappaleille tai melko paksuille profiloiduille tai putkimaisille kappaleille (yli 5 mm). A hammastus: Normaali hieno hammastus. AW hammastus: Hieno hammastus vuorottaisella sivukallistuksella. B hammastus: Normaali suuri hammastus joko lastunirrotusviillolla tai ilman. BW hammastus: Suuri hammastus vuorottaisella sivukallistuksella. C (HZ) hammastus: Suuri hammastus karkealla hampaalla jossa kallistus molemmin puolin, vuorotellen viimeistelyhampaan kanssa jossa ei ole kallistusta. Karkea hammas on 0,15-0,30 mm korkeampi. Lisähammastus: Tällä tavoin valmistettuja teriä käytetään eirautametallien kuten kevytmetallien ja muovien sahaukseen sekä ennen kaikkea puuntyöstöön. Hampaat ovat kovametallilevyjä (HM), jotka on kovajuotettu terän runkoon; näitä on olemassa eri tyyppisinä ja muotoisina, mutta ottaen huomioon alan laajuuden aihetta ei käsitellä tässä sen tarkemmin. Hampaan leikkuukulma Jokaisella hampaalla on kaksi leikkuukulmaa: α : etukallistuskulma γ : takakallistuskulma SAHANTERIEN TEROITUS T p 1,3 1,6 2,1 2,5 2,9 3,4 3,8 4,2 5,1 5,9 7,2 d 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4, h = 0,2 mm h = 0,3 mm Kallistuskulma vaihtelee etenkin sahattavan materiaalityypin mukaan. 11

12 Työstöarvosuositukset Pehmeä teräs R = N/mm 2 Puolikova teräs R = N/mm 2 Kova teräs R = N/mm 2 SAHATTAVA POIKKILEIKKAUS (MM) Timanttiteräs R = N/mm 2 Lämpökäsitelty teräs R = N/mm 2 Austeniittinen ruostumaton teräs R = N/mm 2 Martensiittinen ruostumaton teräs R = N/mm 2 Harmaa valurauta Alumiini ja seokset R = N/mm 2 Alumiini ja seokset R = N/mm 2 Kupari R = N/mm 2 Fosforipronssi R = N/mm 2 Kova pronssi R = N/mm 2 Messinki R = N/mm 2 Seostettu messinki R = N/mm 2 Titaani ja seokset R = N/mm 2 Putket ja palkit 0,05 D R = N/mm 2 Putket ja palkit 0,025 D R = N/mm 2 LEIKKUU- γ KULMAT α *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ *T mm Vt m/ Av mm/ SUOSITELLUT Kui Kerosiini Emulsio - Leikkuuöljy VOITELUAINEET va Kuiva Emulsio Leikkuuöljy Emulsio Kaavio sahausnopeuksista terän halkaisijan mukaan T Hammasjako millimetreissä d Hampaan reunuskartioetäisyyden halkaisija Av mm/min Eteneminen millimetreissä per minuutti h Hampaan ulkonema Vt m/min Sahausnopeus metreissä per minuutti γ Etukallistus Az Hampaan eteneminen α Takakallistus Ng/min Kierrosten määrä per minuutti N/mm Murtovetolujuus Z Hampaiden määrä terässä a-f Leikkuureunan litteät osat p Hampaan syvyys Putken halkaisija tai profiilin leveys 12

13 10 VIANETSINTÄ Tähän kappaleeseen on listattu mahdolliset viat ja toimintahäiriöt joita laitteessa saattaa ilmetä käytön aikana sekä korjaustoimenpiteet niiden poistamiseksi. Ensimmäinen osio sisältää terään ja sahaamiseen liittyvät viat ja toinen osio sähkökomponentteihin liittyvät viat Terään ja sahaamiseen liittyvät viat Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Hammasrikko Liian nopea eteneminen Hidasta etenemisnopeutta, kohdista vähäisempi paine. Väärä sahausnopeus Muuta terän nopeutta ja/tai halkaisijaa (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Väärä hammasjako Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Heikkolaatuinen terä Kappale kiinnitetty huonosti puristimeen Käytä parempilaatuista terää. Tarkista kappaleen kiinnitys. Terän ennenaikainen kuluminen Halkeillut terä Terä tärisee Aiemmin rikkoutunut hammas jäänyt leikkauskohtaan Leikkaus jatkuu aiemmin tehdystä leikkauksesta Liian vähän leikkuunestettä tai väärä emulsio Tahmeita materiaalikertymiä terässä Terää ei ole sisäänajettu oikein Väärä sahausnopeus Väärä hammasprofiili Väärä hammasjako Heikkolaatuinen terä Liian vähän leikkuunestettä Kovuus, muoto tai materiaalivirheet (hapettumat, inkluusiot, homogeenisyyden puute jne.) Väärä sahausnopeus Väärä hammasjako Tärinää Väärin teroitettu terä Heikkolaatuinen terä Leikkuunesteen väärä emulsio Väärä hammasjako Väärä hammasprofiili Kappale kiinnitetty huonosti puristimeen Poista kaikki leikkauskohtaan jääneet palaset huolellisesti. Suorita leikkaus toisesta kohdasta kappaletta kääntäen. Tarkista nesteen taso säiliössä. Lisää leikkuunesteen virtausta. Tarkista ettei aukko tai nesteen ulostuloputki ole tukkeutunut. Tarkista leikkuunesteseos ja käytä parempilaatuista terää. Katso kappale 9.5; Terän sisäänajo. Muuta terän nopeutta ja/tai halkaisijaa (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Käytä parempilaatuista terää. Tarkista nesteen taso säiliössä. Lisää leikkuunesteen virtausta. Tarkista ettei aukko tai nesteen ulostuloputki ole tukkeutunut. Alenna leikkuupainetta ja/tai etenemisnopeutta. Muuta terän nopeutta ja/tai halkaisijaa (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Tarkista kappaleen kiinnitys. Vaihda terä sopivampaan ja oikein teroitettuun. Käytä parempilaatuista terää. Tarkista veden ja öljyn prosenttiosuus emulsiossa. Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Tarkista kappaleen kiinnitys. 13

14 Uurteita leikkuupinnassa Leikkaus ei ole suora Terä juuttuu leikkauskohtaan Kappaleen mitat suuremmat kuin sallitut maksimimitat Väärä ja/tai liian suuri terän halkaisija Väärä ja/tai liian suuri terän halkaisija Kappale kiinnitetty huonosti puristimeen Liian nopea eteneminen Terän hampaat ovat kuluneet Liian vähän leikkuunestettä Hammastus ei hajauta lastuja hyvin Liian nopea eteneminen Kappale kiinnitetty huonosti puristimeen Terän pääosa ei ole suorassa Terän puolet on teroitettu eri tavoin Terä on kaupallisia standardimittoja ohuempi Likaa puristimessa Liian nopea eteneminen Alhainen sahausnopeus Väärä hammasjako Tahmeita materiaalikertymiä terässä Liian vähän leikkuunestettä Noudata ohjeita. Käytä sahattavan kappaleen mitoille sopivaa terää jossa on pienempi halkaisija. Terän leikkuuosa ei saa olla liian suuri sahattavan kappaleen muodolle. Käytä sahattavan kappaleen mitoille sopivaa terää jossa on pienempi halkaisija. Terän leikkuuosa ei saa olla liian suuri sahattavan kappaleen muodolle. Tarkista kappaleen kiinnitys. Hidasta etenemisnopeutta, kohdista vähäisempi paine. Teroita terä. Tarkista nesteen taso säiliössä. Lisää leikkuunesteen virtausta. Tarkista ettei aukko tai nesteen ulostuloputki ole tukkeutunut. Valitse terä jossa on suurempi hammasjako joka poistaa lastut paremmin ja pitää enemmän leikkuunestettä. Hidasta etenemisnopeutta, kohdista vähäisempi paine. Tarkista kappaleen kiinnitys, sillä se saattaa liikkua sivusuunnassa. Säädä pääosaa. Valitse terälaatu huolellisesti huomioiden kaikki yksityiskohdat kuten terän tyyppi ja rakenne. Puhdista puristin ja kontaktipinnat huolellisesti. Hidasta etenemisnopeutta, kohdista vähäisempi paine. Lisää sahausnopeutta. Valitse sopiva terä (ks. kappale 9; Materiaaliluokitus ja terän valinta ). Tarkista leikkuunesteseos ja käytä parempilaatuista terää. Tarkista nesteen taso säiliössä. Lisää leikkuunesteen virtausta. Tarkista ettei aukko tai nesteen ulostuloputki ole tukkeutunut Sähkökomponentteihin liittyvät viat Ongelma Mahdollinen syy Korjaustoimenpide Vihreä merkkivalo Lamppu palanut Vaihda lamppu. HL ei Virtalähde Tarkista vaiheet, johdot, pistorasia ja pistoke. syty Jännitteen on tultava vastasuuntaan sulakkeista. Sulakkeet FU 1 Oikosulut Hätäpainike SB 1 päällä Tarkista tehokkuus. Etsi ja poista oikosulut. Varmista että painike on pois päältä ja sen kontaktit ovat kunnossa. Syklin nollaus tai linjapainike SB 2 Tarkista mekaaninen tehokkuus. Staattorikäämitykseen rakennettu lämpösondi on lauennut moottorin ylikuumenemisen takia Muuntaja TC 1 14 Tarkista virran jatkuvuus sondin kahdessa johdossa annettuasi moottorin jäähtyä noin minuutin ajan. Mikäli kahdessa johdossa ei tämän jälkeen ole virran jatkuvuutta, on moottori vaihdettava tai käämitettävä uudelleen. Tarkista että syöttöjännite on sama kuin verkkojännite ja antaa ulostuloarvon 24 V.

15 Moottori pysähtyy ja merkkivalo HL syttyy Sulake FU 2 Apurele KA Pistorasia ja pistoke joka yhdistää sähkölaatikon/kahvassa olevan mikrokytkimen Kahvassa oleva mikrokytkin SQ 1 Kaukokytkin KM Moottori M 1 Tarkista sulakkeen tehokkuus ja varmista että siinä ei ole oikosulkuja jotka laukaisisivat suojauksen. Tarkista että 24 V ulottuu käämin koskettimiin painikkeen SB 2 ollessa painettuna; mikäli näin tapahtuu ja rele ei ole itsesyöttävä, on se vaihdettava. Tarkista että pistoke on oikein kytketty ja etsi huonoja liitoksia laatikon sisältä. Tarkista toiminta ja/tai tehokkuus; vaihda mikäli rikkoutunut. Tarkista vaiheiden läsnäolo sekä sisääntulossa että ulostulossa; varmista ettei se ole tukkeutunut, että se sulkeutuu syötettäessä sekä ettei se aiheuta oikosulkuja; muuten vaihda se. Varmista ettei se ole palanut ja pyörii vapaasti. Se on ehkä käämitettävä uudelleen tai vaihdettava. 15

16 1 REGLER OM FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR SWE Denna maskin är byggd i enlighet med de ikraftvarande nationella och kollektiva reglerna om förebyggande av olyckor. Tillverkaren frigörs från allt ansvar om man använder maskinen på fel sätt och/eller om man tummar på säkerhetsanordningarna Råd till användaren Kontrollera att den spänning som står på typskylten överensstämmer med nätspänningen. Typskylten är oftast fäst på maskinens motor. Kontrollera eltillförselns och jordningssystemets effektivitet; koppla i maskinens stickpropp i uttaget och jordledaren till jordningssystemet. Då maskinens huvuddel är i viloläge (upplyft), måste bladet vara orörligt på sin plats. Maskinen får inte användas om dess skydd inte är på sina platser. Ta alltid ur stickproppen ur uttaget före bladet byts ut, före justerings- och serviceåtgärder påbörjas samt om maskinen fungerar onormalt. Använd alltid skyddsglasögon. För aldrig din hand eller arm till sågningsområdet då maskinen går. Flytta inte sågen medan den går. Använd inte lösa kläder med för långa ärmar, för stora handskar, armband, kedjor eller andra saker som kan fastna i maskinen medan den går; sätt upp långt hår i hästsvans. Håll arbetsområdet fritt från redskap, verktyg eller andra föremål. Utför alltid en arbetsfas åt gången. Håll aldrig flera föremål i händerna samtidigt. Håll dina händer så rena som möjligt. Alla inre och/eller yttre åtgärder, serviceåtgärder och reparationer måste utföras på en välbelyst plats eller någonstans där ljus kommer tillräckligt från tilläggskällor, så att olyckor undviks Position av skydden för oavsiktlig kontakt med bladet Metallskyddet skruvat på bladets huvuddel. Självreglerande rörligt plastskydd, koaxialt inpassad med det fasta skyddet Elektrisk utrustning Elektrisk utrustning garanterar ett skydd mot elektriska stötar, som kan fås till följd av direkt eller indirekt kontakt. De aktiva delarna som hör till denna utrustning finns inkapslade i en låda, till vilken tillgängligheten är begränsad av skruvar som endast kan öppnas med specialverktyg; delarna matas med lågspännings växelström. Utrustningen är skyddad från stänkvatten och damm. Systemets skydd mot kortslutningar försäkras med glasproppar och jordning; om motorn överbelastas sköter en värmesond om skyddet. Vid strömavbrott måste en viss startknapp nollställas Nödsituationer Vid fel användning eller farliga förhållanden kan man omedelbart stanna maskinen genom att trycka på den röda knappen. OBS: Nollställning av maskinens användning bör utföras efter varenda nödstoppning genom att på nytt aktivera den speciella startknappen. 16

17 2 REKOMMENDATIONER OCH RÅD Rekommendationer och råd för användning av maskinen Maskinen är designad för sågning av metallbyggnadsmaterial med olika former och profiler, i verkstäder och svarverier samt i allmänna maskinella byggnadsjobb. Endast en person behövs för användning av maskinen. För att inköra maskinen är det rekommendabelt att börja arbeta med en halv timmes intervall. Detta bör upprepas 2-3 gånger, efter vilka maskinen kan användas oavbrutet. Före du börjar såga bör du försäkra dig om att arbetsstycket är spänt fäst i klämman och att styckets ände stöds på rätt sätt. Använd inte blad i andra storlekar än vad som står i tekniska data. Om bladet fastnar i sågningspunkten, frigör genast användningsknappen, stäng av maskinen, öppna försiktigt klämman, ta bort arbetsstycket och kontrollera att inte bladet eller dess tänder är skadade. Om du upptäcker skador, byt ut bladet till ett nytt. Före du utför några som helst reparationsåtgärder på maskinen bör du diskutera saken med återförsäljaren. 3 TEKNISKA DATA Schema över sågningskapacitet och tekniska data Sågningskapacitet x50 45 DX x50 Trefasig elmotor för 2-hastighets blad rotation HP 1.3 Fördröjningsanordning i oljebad Relationstal 1:33 Max. blad diameter mm 250 Bladets rotationshastighet rpm 42/84 Sågbladets hål mm 32 Klämmans gap mm 100 Maskinens vikt kg 85 4 MASKINENS MÅTT, TRANSPORT, MONTERING OCH DEMONTERING Maskinens mått 17

18 4.2 - Transport och hantering av maskinen Om maskinen måste flyttas i sin egen förpackning, använd en gaffeltruck eller fäst maskinen med lyftremmar såsom bilden visar Minimi krav för maskinens användningsplats och -omgivning Nätspänningen och frekvens måste överensstämma med motorns data. Omgivningens temperatur mellan -10 C och +50 C. Den relativa luftfuktigheten får inte överskrida 90% Förankring av maskinen Placera maskinen på ett hårt och jämnt betonggolv så att maskinen är på åtminstone 800 mm:s avstånd från väggar; förankra maskinen i marken med skruvar och svällningstappar eller förankringsstänger som sänkts ner i betongen, såsom bilden visar. Försäkra dig om att maskinen är i vågrät position Elektriska kopplingar Maskinen levereras utan stickpropp, så kunden måste själv ha monterad dit en stickpropp som passar till arbetsförhållandena: 1. Kopplingsschema för ett 5-kabels system med nolledare till en trefasig maskin uttag för en 16A stickpropp 2. Kopplingsschema till ett enfasigt system uttag för ett 16A stickpropp Monteringsanvisningar för lösa delar och tillbehör Montera de levererade delarna så som bilden visar: del 1. Skruva i vippan i huvuddelen och fäst den del 2. Passa in stången som bär handtaget del 3. Fäst ställningen ordentligt i ramen 18

19 4.7 - Deaktivering av maskinen Om maskinen inte kommer att användas på en lång tid är det rekommendabelt att göra som följande: 1. ta ur stickproppen ur uttaget 2. frigör huvuddelens återföringsfjäder 3. töm skärvätskebehållaren 4. rengör och smörj maskinen noggrant 5. täck vid behov över maskinen Demontering Allmänna instruktioner Om man tänker göra sig av med maskinen eller skrota den helt, ska man dela upp det material som ska göras av med enligt typ av material och konsistens på följande sätt: 1. Gjutjärn eller järnmaterial som endast består av metall är returråvara, så de kan föras till en järnhytta för att åter smältas ner efter att de material som finns uppdelade i punkt 3 har tagits bort; 2. Elektriska komponenter, kabel och elektriska material (magnetkorten osv.) inräknade, räknas till kategorin av material som är klassade som assimilerande samhällsavfall enligt Europeiska gemenskapens lagar, så de kan lämnas åt sidan för att hämtas av en allmän avfallsservicetjänst; 3. Gamla mineraloljor, syntetiska oljor och/eller blandade oljor samt emulgerade oljor och smörjmedel är specialavfall så de måste samlas in och transporteras till ett destruktionscenter för gammal olja. OBS: Eftersom att de standarder och den lagstiftning som berör avfall ständigt ändras och utvecklas, måste användaren själv ta reda på vilka regler som gäller då maskinen ska göras av med eftersom att de kan variera från de instruktioner som ges ovan, som endast ska ses som allmänna riktlinjer. 5 MASKINENS OPERATIVA DELAR Huvuddel Huvuddelen består av delar som medlar rörelse (motorn, driftanordningen), av den smörjande skärvätskepumpen och av elkomponenterna Klämma Ett handhjulsdrivet system som klämmer fast materialet under bearbetning. Dit hör också en gradningsmaskin, som håller arbetsstycket på plats. 19

20 5.3 - Ram Stödkonstruktionen för huvuddelen (den roterande armen för gradvis sågning med ett eget fästningssystem), klämman, armens stoppare och för skärvätskebehållarens skydd. 6 BESKRIVNING AV OPERATIONSCYKELN Före användning måste maskinens alla huvudkomponenter vara justerade till optimal styrning (se stycke 7; Justeringsåtgärder för maskinen ) Startning och sågningscykel Försäkra dig om att maskinen inte är i nödstoppsläge; om den är, frigör den röda knappen (1). Placera arbetsstycket i klämman (3) och spänn stycket på plats med handhjulet (5). Ta tag i justeringsarmens handtag (4) och tryck på knappen (2) medan du kontrollerar att bladet roterar i rätt riktning (om inte, byt plats på två faskablar) och att det kommer tillräckligt med skärvätska. Maskinen är nu redo för användning. Kom ihåg att sågningshastigheten och typ av blad - förenade till en passande sänkningshastighet av huvuddelen - är de avgörande viktiga elementen från sågningskvalitetens och från maskinens prestationsförmågas ståndpunkter. För att förlänga ett nytt blads användningstid och effekt bör du utföra de första 2-3 sågningarna genom att rikta lågt tryck mot arbetsstycket. Då är sågningstiden ungefär dubbelt så lång som den är normalt. Tilläggsuppgifter hittar du i punkten 9.5; Inkörning av sågblad. Vid farliga situationer eller funktionsstörningar, tryck på den röda nödstoppsknappen (1) för att omedelbart stanna maskinen. 7 JUSTERINGSÅTGÄRDER FÖR MASKINEN Bladets huvuddel Om det finns för mycket axialt spelrum i ledpunkten, spänn skruvarna (6). Var försiktig med att inte spänna åt dem för mycket Klämma Kräver inga speciella justeringsåtgärder. 20

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL

PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL IKH7255 PYÖRÖSAHA METALLILLE CIRKELSÅG FÖR METALL CIRCULAR SAW FOR METAL Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja

Lisätiedot

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1032 2010-02 SURGE ARRESTER SET FOR POLE MOUNT TRANSFORMER YLIJÄNNITESUOJASETTI PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 2/8 PEM1032 2010-02 ENGLISH GENERAL INFORMATION -

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61

TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE. Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 TYÖLAITTEET KA250/400 KA300/450 KERÄÄVÄ AURAN KÄYTTÖOHJE Mateko Oy Punasillantie 6 40950 Muurame PUH. 014 3349 400 FAX 014 2440 61 EY-Vaatimustenmukaisuusvakuutus koneesta Lapinlahden levypalvelu Oy vakuuttaa,

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää.

SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS M * SIRIUS valaisin on asemoitava siten, ettei pitkäaikaista katsomista valaisimeen voi olettaa tapahtuvan 2,3m lähempää. SIRIUS luminaire should be positioned so that prolonged staring into the

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu Jag har gått

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T

Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käsitrukki 2.5 ton ST-DF2.5T Käyttöohje Varoitukset Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää käsitrukkia. Säilytä ohje vastaisen varalle. Käytä trukkia vain sille tarkoitettuihin käyttötarkoituksiin.

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0

Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Rev. 1.0 Sauvasekoitin Metos MF 2000 Combi 4248002 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto...

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST SUPER CUT 50 ESITTELY SUPER CUT-50 plasmaleikkureiden valmistuksessa käytetään nykyaikaisinta MOSFET invertteri tekniikka. Verkkojännitteen 50Hz taajuus muunnetaan korkeaksi taajuudeksi

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

Kumilevylaakerit / Bärlager

Kumilevylaakerit / Bärlager Äänen- ja tärinäneristykseen vakiotuotevalikoimassae on tarjolla erilaisia tuotteita. Nämä jakautuvat kahteen päätuoteperheeseen - kumilevylaakereihin sekä tärinäneristimiin. Lisäksi ääneneristykseen tuotevalikoimassae

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Matkustaminen Liikkuminen

Matkustaminen Liikkuminen - Sijainti Jag har gått vilse. Et tiedä missä olet. Kan du visa mig var det är på kartan? Tietyn sijainnin kysymistä kartalta Var kan jag hitta? Tietyn rakennuksen / n sijainnin tiedustelu... en toalett?...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST

KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST KÄYTTÖ-OHJE EVERLAST Power Plasma 50 Power Plasma 60 Power Plasma 80 HUOMIO! TAKUU EI KATA VIKAA JOKA JOHTUU LIAN AIHEUTTAMASTA LÄPILYÖNNISYÄ PIIRIKORTILLA/KOMPONENTEISSA. Jotta koneelle mahdollistetaan

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE TT 93500 TT 93600 TT 93500 PL TT 93600 PL ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 2 TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 140 mm leveys 498 mm (TT 93500 ) leveys 598 mm (TT 93600 ) syvyys 480 mm Sähköliitäntä 230V/10A,

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot