5/2011 Kirkkoneuvosto 1 (25)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5/2011 Kirkkoneuvosto 1 (25)"

Transkriptio

1 NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 5/2011 Kirkkoneuvosto 1 (25) KOKOUSAIKA Maanantaina klo (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä Siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste Martti Viljanen, kirkkoherra, puheenjohtaja Alli Aitto-oja, Jukka Kukkola, Riitta Muilu, Esko Peräaho, Marita Kumpula, Marita Tölli, Mauri Uusitalo, Sampo Ylikoski Pasi Peltokorpi, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Annikki Klemola, talouspäällikkö, sihteeri ALKUHARTAUS JA Veisattiin virsi 54. Puheenjohtaja, kirkkoherra Martti Viljanen piti KOKOUKSEN AVAUS alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat 52 tervetulleiksi. LAILLISUUS JA PÄÄ- Kokouskutsu on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille ja kirkkkovaltuuston TÖSVALTAISUUS puheenjohtajistolle , ilmoitus kokouksesta on ollut nähtävänä -nimenhuuto khranviraston ilmoitustaululla alkaen. Todettiin kokouksesta -poissaolojen hyväksyminen poissa olevan Eeva-Maria Räsäsen, kutsuttu varajäsen Marita Kumpula -hyväksytyt varajäsenet oli paikalla. Hyväksyttiin poissa olo ja varajäsenen läsnäolo. Todettiin 53 Kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Alli Aitto-oja ja Jukka KASTAJAT JA ÄÄNTEN Kukkola. Kokouksesta kirjoitettu tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä LASKIJAT SEKÄ PÖY khranvirastossa, Vapaudentie 3, viraston aukiolopäivinä TÄKIRJAN NÄHTÄVIL- klo 9-15, paitsi tiistaina klo Nähtävänä oloa koskeva ilmoitus asetetaan LÄOLO 54 yllämainituksi ajaksi khranviraston ilmoitustaululle. PÖYTÄKIRJAN ALLE- Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Martti Viljanen, khra Annikki Klemola, tp PÖYTÄKIRJAN TAR- Pöytäkirja on todettu kokouksen kulun mukaiseksi. KASTUS Pöytäkirjan käsittelylehdet on varustettu nimikirjaimillamme. NÄHTÄVILLÄOLOSTA ILMOITTAMINEN Alli Aitto-oja Jukka Kukkola Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on asetettu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle Todistaa: PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa: Paikka ja päivämäärä

2 Kirkkoneuvosto KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 55 A) Edustajan ja varaedustajan nimeäminen Nivalan vanhustenkotiyhdistys ry:n yhdistyskokoukseen vuosiksi B) Matka-avustusanomus

3 Kirkkoneuvosto TILINTARKASTUS /PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 56 Nivalan seurakunnan tilintarkastus on suoritettu , tarkastuksesta on annettu kirkkoneuvostolle pöytäkirja. Tarkastussuunnitelman ja yhteisesti sovitun työnjaon mukaan tilintarkastajat Tauno Heino, Maarit Korkiakoski ja Tarja Mursu ovat pöytäkirjaan merkinneet havaintonaan seuraavaa: 1. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan kirkkohallituksen ja tuomiokapitulin määräämiä kolehtien kantopäiviä tulee noudattaa, ellei erityisen painavaa syytä siirtää kolehtia toiselle pyhäpäivälle. Tarkastuksessa todettiin, että kirkkohallituksen määräämiä kolehtien kantopäiviä oli vuoden 2010 aikana siirretty seitsemän kertaa. Suositeltavaa on noudattaa tarkemmin kirkkohallituksen ohjetta, koska vaarana on, että osa virallisista kolehdeista jää kokonaan kantamatta, kun kantopäivää siirretään. 2. Seurakunnan eri työalat järjestävät tapahtumia, joissa kerätään osallistujilta rahaa matkoista, osallistumismaksuja yms. Tilitykset tulee hoitaa viipymättä seurakunnan taloustoimistoon. 3. Tilinpäätös osoittaa ,31 euron alijäämää. Omavaraisuusaste oli 67,7 % (ed. v. 66,9 %). Maksuvalmius on parantunut ollen vuoden viimeisenä päivänä 44 päivää (ed. v. 32 pv). 4. Kirkkohallitus on vuonna 2004 antanut sisäisen valvonnan järjestämisestä ohjeen. Esitämme, että tämän ohjeen pohjalta täsmennetään seurakunnan sen valvonnan ohjeistusta. Kirkkoneuvosto merkinnee tietoon saatetuksi tilintarkastuksen pöytäkirjan. Kirkkoneuvosto yksimielisesti merkitsi tilintarkastuksen pöytäkirjan tietoon saatetuksi.

4 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto NIVALAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Kirkkoneuvosto 47 Tilinpäätös vuodelta 2010 sisältää sisäisiä vuokratuloja ja menoja. Pysyvien vastaavien jäljellä olevasta hankintahinnasta on sisäinen korko laskettu kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti 1,50 %:n mukaan. Poistot ja palkat on kohdennettu eri tehtäväalueille. Kertomusvuonna verotuloja kertyi yhteensä ,37 euroa, josta kirkollisverotuloja on ,92 euroa ja yhteisöverotuloja ,45 euroa. Verotulot laskivat edellisvuoteen verrattuna 7,5 %. Kertomusvuoden tilinpäätös on alijäämäinen ,31 euroa. Lisäksi tilinpäätös sisältää hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta Hautainhoitorahaston toimintatuotot ovat ,97 euroa, toimintakulut ,05. Tilikauden alijäämä on 2 845,23 euroa. Alijäämä katetaan edellisten tilikausien ylijäämillä ja siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. Kirkkoneuvosto hyväksynee seurakunnan vuoden 2010 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2010 ja päättänee jättää seurakunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2010 sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2010 tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen. Merkitään pöytäkirjaan, että kirkkoherra Martti Viljanen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana Kirkkoneuvosto 57 Tilintarkastajat ovat suorittaneet Nivalan seurakunnan tilintarkastuksen ja antaneet siitä tilintarkastuskertomuksen.

5 Kirkkoneuvosto NIVALAN SEURAKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 (jatkuu ) Kirkkoneuvosto esittänee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2010 sekä hautainhoitorahaston tilinpäätöksen vuodelta 2010 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

6 Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KALAJOEN ROVASTIKUNNAN DIAKONIATOIMIKUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS VUODELTA 2010 Kirkkoneuvosto 48 Nivalan seurakunta on hoitanut Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunnan kirjanpidon vuosina Kirkkoneuvosto päättänee jättää Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2010 tilintarkastajien tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen Kirkkoneuvosto 58 Tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen ja antaneet siitä tilintarkastuskertomuksen. Kirkkoneuvosto esittänee Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunnan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2010 kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi ja vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

7 Kirkkoneuvosto TILINTARKASTAJAN JA VARATILINTARKASTAJAN VALINTA VUOSIKSI Kirkkoneuvosto 59 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta alkaen. Kirkkovaltuusto valitsee yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tai näiden sijasta tilintarkastusyhteisön valtuustokauden ajaksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja taikka JHTT-, KHT- tai HTMtarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja. Joulukuussa 2011 voimaan tulevan kirkkolain 16 luvun mukainen Kirjurijärjestelmän käyttö edellyttävät, että seurakuntien on noudatettava uusia tietoturvallisuuteen liittyviä ohjeita ja määräyksiä, jotka Kirkkohallitus on antanut seurakunnille kirkkolain (KL 16 luku) perusteella. Samoin tulevaisuudessa kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus edellyttää sisäistä ja ulkoista valvontaa mm. tietoturvallisuuskysymyksissä. Tarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain ( /348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakunnalla ei ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Oy Audiator Ab on lähettänyt Nivalan seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista vuosille tarjouksen, jossa Oy Audiator Ab esittää päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Asko Vanhatupaa ja tämän varahenkilöksi JHTT; HTM Simo Paakkolaa. Kirkkoneuvosto keskustellee tilintarkastuksen järjestämisestä vuosiksi ja tehnee esityksen kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti esittää kirkkovaltuustolle tilintarkastusyhteisöksi Oy Audiator Ab:tä, josta päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT Asko Vanhatupa ja tämän varahenkilöksi JHTT; HTM Simo Paakkola.

8 Kirkkoneuvosto RAHAVAROJEN JA ARVOPAPEREIDEN TARKASTAJAT VUOSIKSI Kirkkoneuvosto 60 Rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajien valinta vuosiksi Kirkkoneuvosto valinnee kaksi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajaa vuosiksi Kirkkoneuvosto yksimielisesti valitsi rahavarojen ja arvopapereiden tarkastajiksi Esko Peräahon ja Sampo Ylikosken. Merkitään pöytäkirjaan, että kukaan ei halunnut suljettua lippuäänestystä.

9 Kirkkoneuvosto PELTOLAN PAPPILAN JA KANTTORILAN MYYNTI Kirkkoneuvosto 61 Talouspäällikkö on pyytänyt tarjouksen OP-kiinteistökeskuksesta, koskien Peltolan pappilan ja Kanttorilan myyntiä. Kirkkoneuvosto tehnee päätöksen toimenpiteistä. Kirkkoneuvosto yksimielisesti päätti, että asiantuntijapalvelu ostetaan Laaksojen OPKK:sta, koskien Peltolan pappila ja Kanttorilan myyntiä.

10 Kirkkoneuvosto KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN TARKASTAJAT VUOSIKSI Kirkkoneuvosto 62 Nivalan seurakunnassa kirkkovaltuusto on valinnut erikseen kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat. Edellisellä kaudella tarkastajina ovat toimineet Roope Alpua, Esa Harju ja Timo Meriläinen. Kirkkoneuvosto esittänee kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valinnee kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat toimikaudeksi Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

11 Kirkkoneuvosto KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN AIKA, PAIKKA JA ASIAT Kirkkoneuvosto 63 Kirkkovaltuuston kokous pidetään maanantaina klo seurakuntakodin Isossa Salissa (Kahvitus klo alkaen). Kokouksessa käsiteltävät asiat: 17 Kokouksen avaus ja alkuhartaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta sekä pöytäkirjan nähtävänä olo 20 Nivalan seurakunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Kalajoen rovastikunnan diakoniatoimikunnan tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta vuosiksi Kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat vuosiksi Ilmoitusasiat 25 Kokouksen päättäminen ja valitusosoitus

12 Kirkkoneuvosto MUUALLE HAUDATTUJEN MUISTOMERKKI/KIRKKOMAA Kirkkoneuvosto 64 Kirkkoneuvosto on antanut taidetoimikunnalle tehtäväksi selvittää muualle haudattujen muistomerkin hankintaa Kirkkomaalle. Taidetoimikunta on kokouksessaan käsitellyt asiaa. Muistomerkin ovat suunnitelleet Raimo Österberg, Riitta Latvala-Erkkilä ja Kari Krapu. Tarjous muistomerkistä on pyydetty Nivalan Kiveltä. Kirkkoneuvosto päättänee muualle haudattujen muistomerkin hankinnasta Kirkkomaalle. Kirkkoneuvosto yksimielisesti päätti, että muistomerkki hankitaan taidetoimikunnan esityksen mukaisesti Kirkkomaalle.

13 Kirkkoneuvosto ARKISTOSÄÄNTÖ Kirkkoneuvosto 65 Seurakunnan arkistosäännön esittelee arkistonhoitaja Laila Korkiakoski. Kirkkoherran Arkistosäännön käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

14 Kirkkoneuvosto ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Kirkkoneuvosto 66 Seurakunnan Arkistonmuodostussuunnitelman esittelee arkistonhoitaja Laila Korkiakoski. Kirkkoherran Arkistonmuodostussuunnitelman käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

15 Kirkkoneuvosto SEURAKUNTAKODIN URUT Kirkkoneuvosto 67 Nivalan seurakuntakodissa on urut, jotka aikanaan 1970-luvun alussa hankittiin Maliskylän kappeliin kyläläisten ja seurakunnan yhteistyönä. Niiden hinta oli n 25000mk. Maliskylän kappeli ei kuitenkaan ollut ko. uruille sopiva paikka ilman lämpötilan ja -kosteuden vaihtelujen vuoksi. Urut siirrettiinkin vuonna 1975 valmistuneeseen seurakuntakotiin. Kun seurakuntakoti purettiin, ne varastoitiin ja sijoitettiin vuonna 2005 uuteen seurakuntakotiin. Niiden käyttö on nykyään melko vähäistä. Kun kirkosta purettiin vanhat urut, hankittiin kirkkoon väliaikaiseksi soittimeksi laadukas soitin sähköurut, jotka kirkon uusien urkujen valmistumisen jälkeen sijoitettiin Uuden hautausmaan kappeliin, mistä puolestaan siirrettiin urut Maliskylän kappeliin. Karvoskylän kappelin rakentamisen yhteydessä urakoitsija hankki kappeliin uudet sähköurut. Vanhat käyttökelpoiset sähköurut on tällä hetkellä varastoituna seurakuntakodin Pienessä salissa. Syksyllä 2010 syntyi ajatus siitä, että kirkossa väliaikaisena soittimena olleet sähköurut voitaisiin sijoittaa seurakuntakodin Isoon saliin. Niillä olisi enemmän käyttöä kuin nykyisillä uruilla. Erään seurakunnan kanssa käytiin neuvotteluja urkujen myymisestä. Kirkkoneuvosto päättikin niiden myymisestä ja määritteli hinnaksi Myynti kuitenkin raukesi. Urkujen rakentamista harrastanut eläkkeellä oleva kanttori Tauno Satomaa arvioi urkujen hinnaksi 0-300, samaan päätyi puhelinkeskustelussa Oulun AMK:n urkujensoiton lehtori Ismo Hintsala. Asia sai uuden käänteen kun unkarilaisesta pienestä Nagyalásonyn evankelisesta seurakunnasta otettiin kirkkoherraan yhteyttä em. myyntihankkeesta tietämättä ja tiedusteltiin mahdollisuutta löytää Suomesta käytetyt urut heidän kirkkoonsa. Liite.

16 Kirkkoneuvosto SEURAKUNTAKODIN URUT (jatkuu) Mikäli kirkkoneuvosto päätyisi lahjoittamaan seurakuntakodin urut unkarilaiseen Nagyalásynyn evankeliseen kirkkoon lahjan saajat omalta puoleltaan huolehtisivat urkujen purkamisesta, kuljetuksesta ja uudelleen rakentamisesta. Näin nämä vanhat alun perin Maliskylän kappeliin hankitut urut saisivat palvella ehkä vielä pitkään unkarilaisessa kirkossa. Liitteet: Tietoja uruista, Tauno Satomaan kirje. Kirkkoherran Kirkkoneuvosto keskustellee seurakuntakodin urkujen nykytilanteesta ja päättänee niiden lahjoittamisesta Unkarin Nagyalásonyn seurakunnan kirkkoon. Lahjan saaja vastaa kaikista purkamiseen, kuljetukseen ja uudelleen rakentamiseen liittyvistä kustannuksista. Kirkkoneuvosto yksimielisesti päätti lahjoittaa seurakuntakodin urut Unkarin Nagyalásonyn seurakunnan kirkkoon. Lahjan saaja vastaa kaikista purkamiseen, kuljetukseen ja uudelleen rakentamiseen liittyvistä kustannuksista.

17 Kirkkoneuvosto DIAKONIATOIMIKUNTIEN VAROJEN KOHDENTAMINEN Kirkkoneuvosto 68 Diakoniatyönjohtokunta on kokouksessaan tehnyt esityksen kirkkoneuvostolle lopettavan diakoniatoimikunnan jäljellä olevien varojen käytöstä. Kirkkoneuvosto päättänee, että lopettavan diakoniatoimikunnan jäljellä olevat varat rahastoidaan Nivalan seurakunnan diakoniarahastoon diakoniatyönjohtokunnan esityksen mukaisesti. Kirkkoneuvosto yksimielisesti hyväksyi päätösesityksen.

18 Kirkkoneuvosto KIRKON ULKOMAAN YHTEYSHENKILÖN NIMEÄMINEN Kirkkoneuvosto 69 Diakoniatyön johtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että Kirkon ulkomaan avun (KUA) yhteyshenkilöiksi nimetään Katriina Tyhtilä ja Katja Tuunanen. Liitteenä pöytäkirjanote Kirkkoherran Kirkkoneuvosto päättänee hyväksyä Diakoniatyön johtokunnan esityksen. Kirkkoneuvosto yksimielisesti nimesi Kirkon ulkomaan avun (KUA) yhteyshenkilöiksi Katriina Tyhtilän ja Katja Tuunasen.

19 Kirkkoneuvosto EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN NIVALAN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:N YHDISTYSKOKOUKSEEN Kirkkoneuvosto 70 A) Kirkkoneuvoston tulee nimetä edustaja ja varaedustaja Nivalan vanhustenkotiyhdistys ry:n yhdistyskokoukseen vuosiksi Kirkkoneuvosto nimennee edustajan ja varaedustajan Nivalan vanhustenkotiyhdistys ry:n yhdistyskokoukseen vuosiksi Kirkkoneuvosto yksimielisesti valitsi Nivalan vanhustenkotiyhdistys ry:n yhdistyskokoukseen Nivalan seurakunnan edustajaksi vuosiksi Mauri Uusitalon ja varaedustajaksi Esko Peräahon. Merkitään pöytäkirjaan, että kukaan ei halunnut suljettua lippuäänestystä.

20 Kirkkoneuvosto MATKA-ASVUSTUSANOMUS Kirkkoneuvosto 70 B) Kalajoen rovastikunnan rovastikuntakuoro on kutsuttu Inkerin kirkko 400 vuotta juhlaan Petroskoihin He pyytävät seurakunnalta matka-avustusta 700 euroa. Liitteenä anomus. Kirkkoneuvosto yksimielisesti päätti, että Nivalan seurakunnalla ei mahdollisuus myöntää matka-avustusta, koska talousarvioon ei ole varattuna varoja.

21 Kirkkoneuvosto TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kirkkoneuvosto Tuloslaskelman toteutumavertailu Sima- ja munkkitilaus 3. Piispa Samuel Salmen syntymäpäiväkeräyksen tuotto ,45 euroa Kirkkoneuvosto yksimielisesti merkitsi asiat tietoon saatetuksi.

22 Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto 72 Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo Veisattiin virsi 78.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen.

Kirkkoherra Sanna Jukkola piti alkuhartauden, lukien tekstin Matkalla, veisattiin virsi 228 ja avasi kokouksen. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 3/2015 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 25.3.2015 klo 18.00-21.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2013 Kirkkovaltuusto 1 (8) KOKOUSAIKA Maanantaina 11.3.2013 klo 18.30-19.00 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Iso sali SAAPUVILLA OLLEET Ritva

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2015 Kirkkoneuvosto 1 (16) KOKOUSAIKA Maanantaina 23.2.2015 klo 18.00-19.45 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 10/2012 Kirkkoneuvosto 1 (16) KOKOUSAIKA Maanantaina 24.9.2012 klo 18.00-20.03 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri, sihteeri

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri, sihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 1/2015 Kirkkovaltuusto 1 (19) KOKOUSAIKA Maanantaina 19.1.2015 klo 18.30-19.35 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2011 Kirkkoneuvosto 1 (22)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2011 Kirkkoneuvosto 1 (22) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2011 Kirkkoneuvosto 1 (22) KOKOUSAIKA Maanantaina 07.02.2011 klo 18.00-20.45 (Kahvitus klo 17.45) KOKOUSPAIKKA Kokoushuone, kirkkoherranvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19)

NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19) NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 6/2014 Kirkkoneuvosto 1 (19) KOKOUSAIKA Maanantaina 1.9.2014 klo 18.00-19.40 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 ESITYSLISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 28.04.2015 2/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 28.04.2015 1 Aika 28.04.2015 klo 18.00 19.04 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Raappana Tauno jäsen Gammelin Pertti jäsen

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat:

KOKOUSKUTSU. Kokouksessa käsiteltävät asiat: KOKOUSKUTSU Kuusamon seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina 10. päivänä toukokuuta 2011 Seurakuntatalon isossa salissa alkaen klo 18.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Hallinnon ja

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne.

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kirkkoneuvosto 4.6.2013. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne. KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4 /2013 Kokousaika 4.6.2013 klo 17.00 19.05 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki Leena Ala-Käkelä Liisa Kallio Laila Karlstedt Risto

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 163

Kirkkoneuvosto Sivu 163 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2008 Kirkkoneuvosto Sivu 163 Kokousaika 29.10.2008 klo 18.00-19.35 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Pieni seurakuntatalo Iris Leppänen, puheenjohtaja Irja Haaranen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) Kirkkoneuvosto 27.3.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 (11) A S I A L U E T T E L O : 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastus 49 Ääntenlaskijat 50 Työjärjestys 51 Henkilöstöasia

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 9/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 18.11.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 102 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja

VARKAUDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015. Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli Laitinen Pertti (vpj.) Pulkkinen Sinikka Saraketo Katja Päivämäärä 1 Sivu KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 3.6.2015 klo 17.00 17.50 Paikka Majakan takkahuone, Ahlströminkatu 19 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aro Jorma Hynninen Kati Ikonen Jaakko Jumppainen Pauli

Lisätiedot

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki

KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 Kirkkoneuvosto Nro 10/2014. 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 107 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) 15.10.2014 klo 18.30 21.37 Jokelan pappila, Plassintie 2, Kalajoki Kari

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 25.2.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hannes Seppänen, kirkkoherra, Riina-Maria Marttanen, talouspäällikkö, sihteeri. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1(8) Aika Sunnuntai 4.1.2015 klo 12.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Miia Haapalainen Terttu Herukka Leena Jokinen Johanna Juntunen Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Martti Köngäs Marjatta

Lisätiedot