Musiikkitiede. Turun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkitiede. Turun yliopisto"

Transkriptio

1 Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi

2 Musiikkitieteen henkilökunta Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson, FT, dos. Vastaanotto: keskiviikkoisin klo puh Yliopistonlehtori vastaa aineopinnoista ja HuK-tutkinnosta Susanna Välimäki, FT, dos. Vastaanotto: tiistaisin klo puh Yliopisto-opettaja vastaa perusopinnoista ja HOPSista Yrjö Heinonen, FT, dos. Vastaanotto: keskiviikkoisin klo puh Toimistosihteeri vastaa opintoneuvonnasta, www-sivuista sekä tiedotuksesta Tilda Junko, HuK Toimisto avoinna: ma pe klo ja 13 15, Minerva-rakennus, huone E116 puh Tutkijat ja tuntiopettajat (tavattavissa opetuksen yhteydessä tai erikseen sovitusti) Gligorijevic, Jelena, MA / Mononen, Sini, FM / Pääkkölä, Anna-Elena, FM, KM / Torvinen, Juha, FT, dosentti / Virtanen, Marjaana, FT / Dosentit Järviluoma, Helmi, FT / Leppänen, Taru, FT / Moisala, Pirkko FT / Sarjala, Jukka, FT / Suurpää, Lauri, FT / Torvinen, Juha, FT / Kirjastonhoitaja Maija Kyllönen / Opiskelijatuutorit Heino, Toni / Leino, Maija /

3 Sisällys Professorin tervehdys 4 Musiikkitiede Turun yliopistossa 5 Opintojen rakenne 6 Musiikkitieteen opetus, syksy Perusopinnot 8 Aineopinnot 9 Syventävät opinnot 12 Jatko-opinnot 13 Musiikkitieteen opetus, kevät Perusopinnot 14 Aineopinnot 14 Syventävät opinnot 17 Jatko-opinnot 17 Taiteiden tutkimuksen yhteiskurssit 18 Musicare-opetus 18 Åbo Akademin musiikkitieteen kurssit 18 Ohjeita opintojen suorittamiseen 20 Kirjatentit 20 Humanistisen tiedekunnan tenttipäivät Kirjatentin vastauksen laatiminen 22 Ohjeita kirjallisten tehtävien tekemiseen 23 Opiskeluetiketti 29 Muita opiskelua koskevia ohjeita ja tietoja 32 Musiikkitieteellisiä tapahtumia Lukujärjestykset 38 Musiikkitieteen infotilaisuus: Perjantaina klo Hovi-sali, Artiumin 1. kerros Sirkkala, Kaivokatu 12 Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat opiskelijat!

4 Professorin tervehdys Musiikkitiede Turun yliopistossa on tehokas ja laadukas pieni yksikkö. Nyt on kulunut vuosi siitä, kun oppiaineen nykyinen opetushenkilökunta aloitti tehtävissään ja samalla opetussuunnitelma uudistettiin perusteellisesti. Kaikki merkit viittaavat siihen, että uudistukset tuottavat nopeasti tuloksia. Viime vuonna oppiaine tuotti kaksi kansainvälisesti korkeatasoista väitöskirjaa, ja kalenterivuosi 2013 tulee todennäköisesti olemaan ennätysvuosi pro gradu -tutkielmien lukumäärän suhteen. Viime lukuvuonna järjestettiin paljon opetusta ja penkillä istui lähes poikkeuksetta huomattavan suuri määrä pää- ja sivuaineopiskelijoita. Erityistä kiitosta opiskelijoilta saivat suoraan työelämään liittyvät kurssit, vaikka kaikki kurssit eivät tietysti voi olla sellaisia. Musiikkitieteen tehtävä on kouluttaa musiikin ja kulttuurialan asiantuntijoita laidasta laitaan, populaarimusiikista klassiseen, joustavasti ja työmarkkinoiden tarpeita vastaten. Musiikkitieteestä valmistuneet ovat tähän saakka sijoittuneet erinomaisesti työelämään, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että näin on myös tulevaisuudessa. Oppiaineen henkilökunta pyrkii opetuksessaan ja tutkimuksessaan vahvistamaan kansallisen musiikkikulttuurin ja paikallisten musiikkikulttuurien tuntemusta sekä tarjoamaan samalla koulutusta, joka vastaa verkottuvan ja kansainvälistyvän maailman haasteisiin. Kansainvälisestä profiilistamme olemme ylpeitä: oppiaineemme tutkijat pitivät viime lukuvuoden aikana esitelmiä muun muassa Oslossa ja New Yorkissa ja niinikään meillä vieraili monia ulkomaisia tutkijoita. Tutkijamme myös julkaisivat artikkeleita, kirjoja ja artikkelikokoelmia arvostetuissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Opiskelijat hyötyvät tästä kansainvälisyydestä muun muassa aktiivisen vaihto-opiskeluohjelmamme muodossa. Oppiaine on viime lukuvuoden aikana solminut Erasmus-vaihtosopimuksen neljään uuteen kansainväliseen kohteeseen, ja lisää uusia kohteita eri maissa on todennäköisesti tulossa. Kenties suurin etu musiikkitieteen opiskelusta juuri Turun yliopistossa on se, että oppiaine kuuluu poikkitieteelliseen Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen, joka tarjoaa opiskelijoille monenlaisia erinomaisia sivuainemahdollisuuksia. Erityisen suosittuja opiskelijoidemme keskuudessa ovat olleet mediatutkimuksen ja kulttuurihistorian kurssit, ja näiden oppiaineiden kanssa teemmekin läheisesti yhteistyötä. Oppiaineemme suhde Åbo Akademin musiikkitieteen oppiaineeseen on niin ikään tiivis ja aktiivinen, ja Turun yliopiston musiikkitieteen opiskelija voi paitsi laajentaa kurssivalikoimaansa myös parantaa ruotsin kielen taitoaan suorittamalla musikvetenskapenin kursseja Aurajoen tuntumassa. Tänä vuonna järjestetään Turussa kaksi musiikintutkimuksellista tapahtumaa, joihin kehotamme erityisen painokkaasti musiikkitieteen opiskelijoita osallistumaan. Helmikuussa 2013 Musiikin tutkimus nyt! -seminaari kokoaa yhteen kaikki turkulaiset musiikintutkijat, ja maaliskuussa on Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium, jonne saamme vieraiksi muun muassa sellaisia kansainvälisiä huippututkijoita kuin Claudia Gorbman, Sara Cohen, Morten Michelsen ja Jan Assman. Kaikki opiskelijat paikalle kuuntelemaan tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus! Toivotan koko oppiaineen puolesta kaikki uudet musiikkitieteen opiskelijat tervetulleiksi oppiaineeseen ja kaikki vanhat opiskelijat uuteen lukuvuoteen. Olkaa aktiivisia: kysykää, tulkaa vastaanotoille, tutustukaa henkilökuntaan ja toisiinne, osallistukaa niin oppiaineen kuin ainejärjestönkin toimintaan ja nauttikaa musiikkitieteen opiskelusta! John Richardson Musiikkitieteen professori, Turussa

5 Musiikkitiede Turun yliopistossa Musiikkitieteen opetus kehittää musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä musiikista kirjoittamista ja puhumista. Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikkeihin, musiikkien sosiaalisiin ja historiallisiin kerrostumien, musiikintutkimuksen metodeihin sekä musiikki- ja kulttuurianalyysiin. Hän myös oppii arvioimaan ja tuottamaan tietoa. Turun yliopiston musiikkitieteen painopistealueena on kulttuurinen musiikintutkimus. Turkulainen musiikkitiede eroaakin muiden suomalaisten yliopistojen vastaavista oppiaineista erityisesti siinä, että musiikkia ja ääntä lähestytään yhdistämällä näkemyksiä kriittisestä kulttuurintutkimuksesta ja filosofiasta. Opetussuunnitelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kehittää musiikillista asiantuntemusta. Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteiset kurssit ja Musicare-yhteistyö Åbo Akademin ja Turun taideakatemian kanssa antavat oman lisänsä oppiaineen opetustarjontaan. Sivuaineita musiikkitieteen opiskelijan kannattaa valita työelämätoiveidensa ja tutkimuksellisen suuntautuneisuutensa perusteella. Loppututkinnon ohella työnantajat arvostavat musiikillista tietotaitoa, työ- ja järjestökokemusta sekä harrastuneisuutta. Musiikkitieteestä valmistuneet sijoittuvat yleensä hyvin työelämään. Musiikkitieteilijöitä työskentelee mm. taidehallinnossa (musiikkijuhlat, orkesteri-intendentti), medioissa (sähköiset viestimet, lehdistö), musiikkioppilaitoksissa (rehtori, yleisten musiikkiaineiden opettaja), tutkijoina, ääniteteollisuudessa ja kustannusyhtiöissä sekä musiikkiteknologian ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön piirissä. Musiikkitiede sivuaineena Musiikkitiede on kaikille opiskelijoille vapaasti valittavissa oleva sivuaine. Tasokoetta ei ole. Vuosittain voidaan ottaa 25 uutta sivuaineopiskelijaa. Lukukauden alussa uudet sivuaineopiskelijat ilmoittautuvat musiikkitieteen toimistoon. Sivuaineopintojen laajuutta ei ole rajoitettu, vaan opiskelija voi suorittaa opintojaksoja haluamansa määrän. Sivuaineopiskelija suorittaa perusopintoja 25 op ja aineopintoja vähintään 35 op. Sivuaineopiskelijalta ei edellytetä musiikkitieteessä suoritettua aineopintojen seminaaria, ellei hän aio suorittaa musiikkitieteen syventäviä opintoja. Sivuaineopiskelijan syventävien opintojen laajuus on 60 op mukaan lukien sivuaineen tutkielma (20 op). Opiskelu Turun yliopiston ja musiikkitieteen yleinen ohje on, että opiskelija suorittaisi lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä, mikä vastaa suositeltua tutkinnonsuorittamisen aikataulua. Ensimmäisenä vuonna tulisi keskittyä pääaineen perusopintoihin, joihinkin pääaineen aineopintoihin ja pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Myös sivuaineiden opinto-oikeuksia kannattaa hankkia heti opintojen alussa. Tästä oppaasta ja oppiaineen kotisivuilta (http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/musiikkitiede/) selviävät lukuvuoden aikana järjestettävät kurssit. Musiikkitieteen opiskelua koskevaa yleistä opintoneuvontaa antaa koko henkilökunta ja uusille opiskelijoille erityisesti opettajatuutori Yrjö Heinonen. Yksittäisiin opintojaksoihin kohdistuvia tietoja kannattaa kysyä jakson vastuuopettajalta. Opiskelijan on hyvä hakea opintokokonaisuuksien loppumerkinnät henkilökohtaisesti, jolloin hänellä on tilaisuus saada myös opintoneuvontaa. Musiikkitieteen opiskelijoita kehotetaan suorittamaan taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteisiä kursseja, etenkin sellaisia, jotka voi sisällyttää musiikkitieteen pääaineopintoihin. 5 5

6 Opintojen rakenne Perusopinnot, 25 op P1. Johdatus musiikintutkimukseen, 5 op P1.a. Musiikkitiede tieteenalana, 3 op P1.b. Opiskeluvalmiudet, 2 op P2. Musiikin analyysi ja tulkinta I, 5 op P3. Musiikkikulttuurit ja tutkimusnäkökulmat, 15 op P3.a. Länsimainen klassinen musiikki I, 5 op P3.b. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret I, 3 op P3.c. Länsimainen populaarimusiikki, 4 op P3.d. Eurooppalainen kansanmusiikki ja ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit, 3 op Aineopinnot, 45 op A1. Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet, 5 op A2. Musiikin esitys- ja käyttöyhteydet, 5 op A3. Suomalainen musiikki, 5 op A4. Menetelmäopinnot I, yht. 10 op A4.a. Musiikin analyysi ja tulkinta II, 5 op A4.b. Laadullinen tutkimus I, 5 op A4.c. Musiikinhistorian tutkimus I, 5 op A5. Musiikintutkimuksen suuntauksia ja erityiskysymyksiä I, yht. 10 op A5.a. Populaarimusiikin tutkimus I, 5 op A5.b. Länsimainen klassinen musiikki II, 5 op A5.c. Musiikki ja identiteetti I, 5 op A5.d. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret II, 5 op A5.e. Musiikki, audiovisuaalisuus ja taiteidenvälisyys I, 5 op A5.f. Musiikkiteknologia ja media I, 5 op A5.g. Musiikki, subjektius ja kokemus I, 5 op A5.h. Musiikin tyylien tutkimus ja semiotiikka I, 5 op A5.i. Musiikin filosofia ja estetiikka I, 5 op A5.j. Äänellisen kulttuurin tutkimus I, 5 op A5.k. Musiikkijournalismi ja muut työelämään valmentavat opinnot I, 5 op A5.l. Muu ala I, 5 op A6. Aineopintojen seminaari ja HuK-tutkielma, 10 op Syventävät opinnot, op S1. Menetelmäopinnot II, yht. 10 op S1.a. Musiikin analyysi ja tulkinta III, 5 op S1.b. Laadullinen tutkimus II, 5 op S1.c. Musiikinhistorian tutkimus II, 5 op S2. Teemaseminaari, 5 op S3. Musiikintutkimuksen suuntauksia ja erityiskysymyksiä II, yht. 15 op S3.a. Populaarimusiikin tutkimus II, 5-10 op S3.b. Länsimainen klassinen musiikki III, 5-10 op S3.c. Musiikki ja identiteetti II, 5-10 op S3.d. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret III, 5-10 op S3.e. Musiikki, audiovisuaalisuus ja taiteidenvälisyys II, 5-10 op S3.f. Musiikkiteknologia ja media II, 5-10 op S3.g. Musiikki, subjektius ja kokemus II, 5-10 op S3.h. Musiikin tyylien tutkimus ja semiotiikka II, 5-10 op S3.i. Musiikin filosofia ja estetiikka II, 5-10 op S3.j. Äänellisen kulttuurin tutkimus II, 5-10 op S3.k. Musiikkijournalismi ja muut työelämään valmentavat opinnot II, 5-10 op S3.l. Muu ala II, 5-10 op S4. Pro gradu -seminaari, 10 op S5. Pro gradu -tutkielma / sivuaineen tutkielma, op opetussuunnitelman tarkat tiedot: https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm 6

7 Musiikkitieteen opetus Tässä oppaassa esitellään oppiaineessa lukuvuonna järjestettävä opetus. Opintojaksot, joita korvaavaa opetusta ei ole ilmoitettu, suoritetaan kirjatenttinä tai esseinä opinto-oppaan vaatimusten mukaan (joihinkin jaksoihin sisältyy lisäksi kuunteluosuus). Joihinkin kursseihin pyydetään ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumisohjeet löytyvät kyseisten kurssien kuvauksista. Jos opetustietoihin tai esim. kirjaston aukioloaikoihin tulee muutoksia, niistä tiedotetaan oppiaineen www-sivuilla ja sähköpostilistalla. Mikäli ei toisin mainita, kaikki opetus järjestetään oppiaineen omissa tiloissa, Sirkkalan luentosaleissa. Yleiskuvan opetuksesta saa tiedotteen lopussa olevasta lukujärjestyksestä. Kunkin kurssin eteen merkityt koodit viittaavat opinto-oppaan opetussuunnitelman niihin kohtiin, joihin kurssin voi suorittaa. Esimerkiksi A4.a. tarkoittaa opetussuunnitelman kohtaa A4.a. Musiikin analyysi ja tulkinta II, 5 op. Kurssit voivat korvata sopimuksen mukaan muitakin kohtia, mutta poikkeavista korvaavuuksista tulee keskustella kurssin vastuuopettajan kanssa. Kunkin kurssin vastuuopettaja käy ilmi kurssikuvauksesta. Opettajien vastaanotoilla voi käydä keskustelemassa opiskeluun liittyvistä asioista. Opetusperiodit Syksy I periodi II periodi Kevät III periodi IV periodi Yksi periodi kestää 7 9 viikkoa. Opetusperiodien viimeinen viikko on pääsääntöisesti opetusvapaa viikko. Poikkeukset ilmoitetaan oppiaineen opetusohjelmassa. HUOM! Musiikkitieteen opiskelijan on seurattava oppiaineen internet-sivuja (http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/musiikkitiede/), joilla ilmoitetaan oppiaineen ajankohtaisista tapahtumista ja esimerkiksi opetusohjelman muutoksista. Musiikkitieteen opiskelijan on käytettävä utu.fi -sähköpostiosoitettaan, koska opettajat lähettävät opiskelijoille tarkoitetut viestit vain utu.fi-osoitteisiin (ei esim. gmail-osoitteisiin). Oppiaineella on myös omat facebook-sivut (Turun yliopisto, musiikkitiede), jotka toimivat tiedottamisen lisäkanavana. 7

8 Musiikkitieteen opetus, syksy 2012 Perusopinnot P1.a. Musiikkitiede tieteenalana, 3 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: P1b. Opiskeluvalmiudet, 2 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: I II periodi, maanantaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Yrjö Heinonen; opettajina oppiaineen henkilökunta ja vierailevat luennoitsijat Kurssilla tutustutaan musiikkitieteeseen taiteen- ja kulttuurintutkimukseen kuuluvana tieteenalana sekä perehdytään erityisesti kulttuurisen musiikkitieteen lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin ja lähestymistapoihin. Luennot ja oppimispäiväkirjat 1 5 I II periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Yrjö Heinonen; opettajina oppiaineen henkilökunta Kurssilla hankitaan musiikkitieteen perus- ja aineopinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia sekä tutustutaan tiedonhakumenetelmiin ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin erityisesti musiikkitieteen näkökulmasta. Pääaineopiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opettajatuutorin kanssa. Luennot ja harjoitustehtävät hyväksytty/hylätty P2. Musiikin analyysi ja tulkinta I, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: I II periodi, keskiviikkoisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Susanna Välimäki Kurssilla tutustutaan musiikkianalyysin perusteisiin sekä opetellaan erittelemään ja tulkitsemaan musiikin soivan aineksen perustekijöitä (esim. rytmiikka, harmonia, säveltasot, saundi/sointiväri, muotorakenne, genre, topokset, affekti, ruumiillisuus, lauluääni, sanoitus/teksti, visuaalisuus, akustiikka, tilallisuus) musiikin merkityksiä tarkastelevaa kulttuurista musiikintutkimusta painottaen. Luennot, oheiskirjallisuus (kurssimateriaali) ja harjoitustehtävät 1 5 8

9 P3.a. Länsimainen klassinen musiikki I, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: I II periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Anna-Elena Pääkkölä, muut opettajat Juha Torvinen, Susanna Välimäki ja Marjaana Virtanen Kurssilla tutustutaan eri näkökulmista länsimaisen klassisen musiikin historiaan, sen aikakausiin, pääpiirteisiin, tyylisuuntiin ja kulttuurisiin käytäntöihin, sekä musiikinhistorian tutkimuksen ja kirjoituksen peruskysymyksiin. Kurssilla painotetaan kuuntelua musiikintuntemuksen ja -tutkimuksen perusvälineenä. Luennot, oheiskirjallisuus, kirjalliset tehtävät ja kuuntelukoe 1 5 Aineopinnot A2./A5.j./ A5.l./S3.j./S3.l. Johdatus ekomusikologiaan: ekokriittisen musiikintutkimuksen menetelmiä ja sovelluksia, 3-5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: I II periodi (osin), torstaisin klo alkaen ja päättyen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Juha Torvinen Kurssi johdattaa ekomusikologian eli ekokriittisen musiikintutkimuksen peruskäsitteistöön, menetelmiin, tutkimuskohteisiin ja taustateorioihin. Kurssilla käsitellään ekomusikologian tieteidenvälistä luonnetta ja kulttuuris-poliittista perusorientaatiota. Lisäksi tarjotaan erilaisia esimerkkejä ekomusikologisen tutkimuksen kohteista ja toteutustavoista. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi musiikin ilmentämän ympäristösuhteen kriittinen tarkastelu, kestävän kehityksen näkökulma musiikillisiin käytäntöihin, ekokriittinen musiikkianalyysi sekä luonnonympäristöön kytkeytyvä paikkatietoisuus musiikissa ja musiikkikulttuureissa aina klassisesta populaariin. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ekokriittisen musiikintutkimuksen tutkimuksellisen perusasenteen sekä musiikillisten käytäntöjen ympäristöllisen vastuun. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa ympäristötietoista ja ekokriittistä käsitteistöä omiin opinnäytetöihinsä, omaan musiikkisuhteeseensa ja omaan tapaansa lukea musiikkia koskevia tekstejä. Luennot, oheiskirjallisuus sekä luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuva tentti 1 5 9

10 A3./A5.b/A5.h./S3.b./S3.h. Einojuhani Rautavaara s Mystical Aesthetics, 2 op Time: Place: Lecturer: Course content: Participation: Grading: Period I, 3 lectures: Monday at 10 12, Tuesday at and Thursday at Hovi lecture hall, Sirkkala Wojtek Stepien The course aims to give an overview to the Finnish composer Einojuhani Rautavaara s (b. 1928) output, by focusing on the cultural imagery of his music. Rautavaara s music is discussed in terms of spiritual, religious, and mystic symbolism. The musicological orientation of the approach combines music analysis, musical semiotics, psychoanalytic music research and the study of contemporary music. Themes of the lectures include, among others: Rautavaara s output as a macrotext; Rautavaara s aesthetics of creativity (The artist as a medium); Inter-art relations; The aesthetics of the double (Dobbelgänger); and Musical instruments as symbols. Mystical aesthetics is an important phenomenon in contemporary music in general; it is not a characteristic of Rautavaara s oeuvre only, though Rautavaara may be an excellent example of the neo-mystic composer. Lectures, course materials and study diaries. The language of instruction is English but is intended to be easy to follow. Recommend to students of all study levels. 1 5 A4.a./A5.a./S1.a./S3.a. Populaarimusiikin analyysi, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Edeltävät opinnot: Arvostelu: Ilmoittautuminen: I II periodi, keskiviikkoisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Yrjö Heinonen Kurssilla perehdytään populaarimusiikin analyysin lähtökohtiin, metodologisiin kysymyksiin sekä musiikkianalyysin merkitykseen populaarimusiikin tutkimuksessa. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat esimerkiksi musiikin, lyriikoiden ja kuvan väliset suhteet; äänite, kuvatallenne ja live-esitys; sekä genre, tyyli ja intertekstuaalisuus. Näitä teemoja ja niihin liittyvää kulttuurista merkityksenantoa havainnollistetaan populaarimusiikin eri genrejä edustavien analyysiesimerkkien avulla. Työskentelytapa on seminaarityyppinen siten, että I periodi painottuu analyysin lähtökohtien ja metodologisten kysymysten esittelyyn ja II periodi opiskelijoiden tekemien harjoitustöiden käsittelyyn. Luennot, oheiskirjallisuus ja kirjalliset tehtävät Perusopinnot suoritettu 1 5 Sähköpostitse opettajalle perjantaihin mennessä. Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että etusijalla ovat kurssin aineopintoihin tai syventäviin opintoihin suorittavat pääaineopiskelijat. 10

11 A4.a. Analyysiseminaari, 5 op ks. Syventävät opinnot A4.b./S1.b. Fieldwork methods in music research, 5 op Time: Place: Lecturer: Course content: Participation: Required studies: Grading: Periods II III, Mondays 14 16, starting from until (Period II) and from until (Period III) Musicology, Salonki lecture hall, Sirkkala Jelena Gligorijevic The course offers students a practical guide to fieldwork methodology in music research as well as an opportunity to exercise it in a small-scale research project of their interest. More specifically, the course aims to: theorize and situate fieldwork methods along disciplinary lines, with a special focus on musicology and ethnomusicology; introduce and theorize various issues and stages in fieldwork research, ranging from the questions of its epistemological framework and ethics through to writing up an ethnography; examine and illustrate the scope of fieldwork methods in music research through several thematically diverse examples; develop students skills (both verbal and written) in the presentation of ideas that are supported by the fieldwork data and selected theoretical concepts. Lectures, readings, discussions, oral presentations and written assignments. The course language is English. No previous studies in musicology required. Recommended to those students who have completed basic studies. Musicology major subject students take precedence. 1 5 A5.b./A5.h./S3.b./S3.h. Kiitolaukkaa ja kalmantanssia: klassisen musiikin topokset, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: II III periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Susanna Välimäki Kurssilla tarkastellaan länsimaisen taidemusiikin keskeisimpiä topoksia eli vakioaihelmia aina keskiajalta 2000-luvulle (esim. pastoraali, kliimaksi, lemmenkuolo, kalmantanssi, tuomiopäivä, metsästys, ratsastus, kone). Samalla perehdytään valikoiden klassisen musiikin keskeisiin teoksiin musiikin semantiikan näkökulmasta ja tutustutaan musiikin topos-tutkimukseen. Tavoitteena on oppia tuntemaan ja tunnistamaan tavallisimpia musiikillisia topoksia sekä tulkitsemaan niiden sisältöjä. Luennot, oheiskirjallisuus ja kirjalliset tehtävät

12 A6. Aineopintojen seminaari ja HuK-tutkielma, 10 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Edeltävät opinnot: Arvostelu: Ilmoittautuminen: Syventävät opinnot Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: Ilmoittautuminen: I IV periodi, torstaisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Yrjö Heinonen Seminaarissa hankitaan valmiuksia tieteellisen tutkielman suunnitteluun, kirjoittamiseen, suulliseen esittämiseen ja arviointiin. Osallistuminen seminaari-istuntoihin, tutkimussuunnitelman ja esitelmän kirjoittaminen, esitelmän suullinen esittäminen ja opponointi, esitelmän pohjalta kirjoitettu HuK-tutkielma sekä (pääaineopiskelijoilla) kypsyyskoe. Perusopinnot ja kirjallinen viestintä, mielellään myös opintojaksot A1 ja A4 aineopinnoista. Kirjallisen viestinnän sekä opintojaksot A1 ja A4 voi suorittaa samanaikaisesti aineopintojen seminaarin kanssa. Kirjallisen viestinnän tulee olla suoritettuna ennen HuK-tutkielmaa ja kypsyyskoetta. 1 5 Ilmoittautuminen sähköpostitse pe mennessä S1.a./S2.a./A4.a. Analyysiseminaari, 5 op II III periodi, maanantaisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Susanna Välimäki Seminaarissa syvennytään kulttuurisen musiikkianalyysin lähtökohtiin ja pääsuuntauksiin sekä musiikkianalyysin merkitykseen musiikintutkimuksessa opiskelijan omia analyyttisia kiinnostuksenkohteita painottaen ja taitoja harjoittaen. Musiikkianalyysi ymmärretään kurssilla laajasti tarkoittamaan minkä tahansa soivan musiikin (esim. klassinen, populaari, maailmanmusiikki, perinnemusiikki, jazz, kokeellinen, elokuva-, tv- ja pelimusiikki, äänitaide ja performanssi) erittelyä, kuvausta ja tulkintaa valitusta näkökulmasta käsin. Osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyöt 1 5 Nettiopsussa tiistaihin mennessä. Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että aine- ja syventäviä opintoja tekevät pääaineopiskelijat ovat etusijalla. S1.a./S3.a. Populaarimusiikin analyysi, 5 op ks. Aineopinnot S1.b. Fieldwork methods in music research, 5 op ks. Aineopinnot S3.b./S3.h. Einojuhani Rautavaara s Mystical Aesthetics, 2 op ks. Aineopinnot S3.b./S3.h. Kiitolaukkaa ja kalmantanssia: klassisen musiikin topokset, 5 op ks. Aineopinnot S3.j./S3.l. Johdatus ekomusikologiaan: ekokriittisen musiikintutkimuksen menetelmiä ja sovelluksia, 3-5 op ks. Aineopinnot 12

13 S4. Pro gradu -seminaari, 10 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Edeltävät opinnot: Arvostelu: Ilmoittautuminen: I IV periodi, keskiviikkoisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala John Richardson Seminaari on tarkoitettu akateemisen lopputyön eli pro gradu -tutkielman kirjoittamisprosessin hallitsemiseen ohjauksen sekä vertaistuen avulla. Seminaarissa syvennetään tutkimustaitoja: harjoitellaan suullista ja kirjallista esittämistä sekä tieteellistä keskustelua ja opitaan projektinhallintaa. Seminaari suositellaan suoritettavaksi heti HuK-seminaarin suorittamisen jälkeen, vaikkei pro gradun aihe olisi vielä seminaarin alussa selvillä. Seminaarissa ohjataan opiskelijaa aina aiheen valinnasta alkaen työn toteuttamiseen ja loppuun saattamiseen. Seminaari muodostaa myös vertaisryhmän, joka kannustaa ja vauhdittaa opiskelijan työskentelyä oman tutkielmansa parissa. Jokaisessa periodissa on yksi istunto varattu kaikkien oppiaineessa käynnissä olevien pro gradu -töiden seurantaan; näille kerroille mukaan toivotaan kaikkia oppiaineen graduntekijöitä, vaikka pro gradu -seminaari olisi jo suoritettu aiempina lukuvuosina. Kirjalliset ja suulliset harjoitustyöt (mm. tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän laatiminen sekä kaksi opponointia). Seminaari sisältää verkko-opetusta Moodlessa. Opintojaksot S1., S2. ja S3. ainakin aloitettuina 1 5 sähköpostitse opettajalle tiistaihin mennessä Jatko-opinnot Tutkijaseminaari, 4-8 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Arvostelu: I IV periodi, torstaisin klo 16 18, pääsääntöisesti joka toinen viikko, alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala John Richardson; muut opettajat Susanna Välimäki ja Yrjö Heinonen Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkitieteen jatko-opiskelijoille heidän käynnissä olevien tutkimustensa käsittelyyn, ohjaukseen ja tukemiseen. Mahdollisuuksien mukaan seminaarissa voidaan kuitenkin käsitellä myös oppiaineen muiden tutkijoiden hankkeita ja tekstejä. Tutkijaseminaariin kuuluu viikkokokoontumisten ohella osallistuminen Musiikintutkimus, nyt! -seminaariin hyväksytty/hylätty 13

14 Musiikkitieteen opetus, kevät 2013 Perusopinnot P3.d. Eurooppalainen kansanmusiikki ja ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit, 3 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: IV periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Yrjö Heinonen Kurssilla tutustutaan valikoidusti eurooppalaisiin kansanmusiikkitraditioihin ja ulkoeurooppalaisiin musiikkikulttuureihin, joita tarkastellaan erityisesti musiikin lajien sekä näiden lajien funktioiden ja käyttöyhteyksien näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan valikoidusti etnomusikologiassa ja kansanmusiikin tutkimuksessa sovellettuihin lähestymistapoihin. Luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuvat kirjalliset tehtävät sekä kuuntelutehtävät 1 5 Aineopinnot A1. Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Edeltävät opinnot: Arvostelu: III IV periodi, torstaisin klo alkaen Ei ja Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala John Richardson; muut opettajat Yrjö Heinonen, Susanna Välimäki ja Juha Torvinen Kurssilla perehdytään kulttuurisen musiikintutkimukseen perusteisiin ja lähtökohtiin. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa kriittinen musiikintutkimus ja musiikkikritisismi, etnomusikologia, musiikkisosiologia, kulttuurintutkimus, hermeneutiikka, fenomenologia sekä muut kulttuurisen musiikintutkimuksen filosofiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat. Kurssin tavoitteena on luoda kokonaisnäkemys kulttuurisesta musiikintutkimuksesta sekä tarkastella valikoidusti joitakin sen keskeisiä erikoisalueita ja tutkimusperinteitä. Luennot, oheiskirjallisuus ja kirjalliset tehtävät Perusopinnot suoritettu, erityisesti P1.a. Musiikkitiede tieteenalana

15 A2./A5.c./A5.e./S3.c./S3.e. Camp, Kitsch and Bad Taste, 3 5 op Time: Place: Lecturer: Course content: Participation: Course level: Grading: Registration: Period IV, on Wednesdays 14 16, starting on , plus three Fridays, 8.3. and and 5.3. at Note that no lectures are scheduled for Wednesday Janus auditorium, Sirkkala John Richardson; with Anna-Elena Pääkkölä; course co-ordinator Sini Mononen; guest lecturers Susanna Välimäki, Susanna Paasonen, Altti Kuusamo, Roni Grén and Mari Pajala Is bad art always bad or is it sometimes so bad it s good? How do we make such judgments? And how are they related to social formations such as gender, ethnicity, place and class? Starting from Susan Sontag s Notes on Camp, the course will review theories and instances of camp in various genres and cultural contexts. Is the best bad art intentional or unintentional? How important are perceptions of old and new? The similar concept of kitsch is often, although not always, used to express disdain towards something that is commercial, overly sentimental or poorly crafted. Beyond these concepts, the use of low-grade, outmoded or vintage materials has become increasingly prevalent in an age of remix, remediation and lo-fi aesthetics. The course approaches these concepts from the perspectives of several arts disciplines and theoretical orientations. Lectures, readings (posted on Moodle), discussions, and written assignments such as study diaries and essays. The course will be taught in English but coursework will be accepted in both Finnish and English. Recommended to students in the Department of History, Culture and the Arts working at intermediate and advanced levels only 1 5 registration to Anna-Elena Pääkkölä fi) before Wednesday A4.b./S1.b. Fieldwork methods in music research, 5 op (continues from period II) Time: Place: Lecturer: Periods II III, Mondays 14 16, starting from until (Period II) and from until (Period III) Musicology, Salonki lecture hall, Sirkkala Jelena Gligorijevic A5.b./A5.h./S3.b./S3.h. Kiitolaukkaa ja kalmantanssia: klassisen musiikin topokset, 5 op (jatkuu syksyltä) Aika: Paikka: Vastuuopettaja: II III periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Susanna Välimäki 15

16 A2./A5.e./S3.e. New Audiovisual Aesthetics, 3 5 op Time: Place: Lecturer: Course content: Participation: Course level: Grading: Registration: Period III, on Tuesdays 14 16/18, starting on The first 3 lectures ( and 22.1.) are double lectures 14 18, the next ones (29.1., 5.2., and 19.2.) Janus auditorium, Sirkkala John Richardson The course covers a wide range of issues associated with contemporary audiovisual culture from a perspective that emphasizes the role of sound and music in producing aesthetic and cultural meanings. While the main focus will be on sound in audiovisual contexts, the theoretical basis is transdisciplinary, drawing on approaches from musicology and sounds studies, media studies, film studies and cultural studies. Practices discussed in the course include independent films, music videos, live performances of music, internet practices and uses of music in gaming. The course will attempt to explain cultural meanings of some of the dominant tendencies in current audiovisual culture. Lectures, readings (posted on Moodle), discussions, and written assignments such as study diaries/essays. The language of instruction is English but coursework will be accepted in Finnish and English. Recommended to students in the Department of History, Culture and the Arts working at intermediate and advanced levels only. Some prior familiarity with audiovisual analysis is expected, which could include courses or lectures in film music studies or media studies registration to the lecturer before Tuesday A5.l./A2. Esittämisen tutkimuksen seminaari, 3 5 op ks. Syventävät opinnot A5.k./S3.k. Radiojournalismi: käytännön kurssi, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: Ilmoittautuminen: III periodi, perjantaisin klo alkaen (huom.! ei kokoontumisia 8.2. ja 15.2.) Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Susanna Välimäki; toinen opettaja Karoliina Vesa (YLE) Kurssilla perehdytään musiikkijournalistiseen radiotyöhön käytännön tietouden ja taitojen näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi radion musiikkiohjelmien perustyyppejä ja toimitustekniikkaa, alan ammatillista kenttää ja sen suhdetta musiikintutkimukseen sekä harjoitellaan radio-ohjelman käsikirjoittamista ja tehdään itsenäinen radiotyö. Kurssi toteutetaan yhdessä Yleisradion Musiikki 1:n toimituksen kanssa. Kurssiin sisältyy vierailu Radiotaloon Helsingin Pasilassa, jonka matkakustannukset (junalipun) opiskelija kustantaa itse. Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävät 1 5 sähköpostitse opettajalle perjantaihin mennessä. Kurssille otetaan 12 musiikkitieteen pääaineopiskelijaa, jotka ovat opinnoissaan vähintään aineopintovaiheessa. 16

17 A6. Aineopintojen seminaari ja HuK-tutkielma 10 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: I IV periodi torstaisin klo 14 16, alkaen HUOM! Seminaari jatkuu syksyltä musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Yrjö Heinonen Syventävät opinnot S1.a./S2.a./A4.a. Analyysiseminaari, 5 op (jatkuu syksyltä) S2./S.3.l./A5.l./A2. Esittämisen tutkimuksen seminaari, 3 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: Ilmoittautuminen: S4. Pro gradu -seminaari, 10 op III periodi, maanantaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Marjaana Virtanen Seminaarissa tutustutaan esittämisen tutkimuksen suuntauksiin painopisteen ollessa länsimaisessa taidemusiikissa. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat muun muassa elävien harjoitus- ja esitystilanteiden analyysi, etnografisten menetelmien soveltaminen sekä esittämisen empiirinen tutkimus. Opiskelija laatii seminaarin edetessä pienimuotoisen harjoitustyön, joka voi pitää sisällään esimerkiksi harjoitus- tai esitystilanteen observointia ja analysointia, äänitteen/videon pohjalta tehtävää esitysanalyysia tai oman muusikkouden reflektointia muusikko-tutkijan näkökulmasta. Harjoitustyön laajuus ja vaativuus määräävät seminaarista saadut opintopisteet. Luennot, referaatti ja harjoitustyö (essee). Kurssista saatavaa opintopistemäärää voi kasvattaa kuuntelemalla Esittämisen tutkimuksen seminaaripäivän Sähköpostitse opettajalle keskiviikkoon mennessä. S3.e. New Audiovisual Aesthetics, 3 5 op ks. Aineopinnot S3.c./S3.e. Camp, Kitsch and Bad Taste, 3 5 op ks. Aineopinnot S3.k. Radiojournalismi: käytännön kurssi, 5 op ks. Aineopinnot Aika: Paikka: Vastuuopettaja: I IV periodi, keskiviikkoisin klo alkaen HUOM! Seminaari jatkuu syksyltä. Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala John Richardson Jatko-opinnot Tutkijaseminaari, 4 8 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: I IV periodi, torstaisin klo 16 18, pääsääntöisesti joka toinen viikko HUOM! Seminaari jatkuu syksyltä Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala John Richardson; muut opettajat Susanna Välimäki ja Yrjö Heinonen 17

18 Taiteiden tutkimuksen yhteiskurssit Taiteiden tutkimuksen oppiaineet järjestävät yhteisopetuksena lukuvuonna useita kursseja, jotka korvaavat myös musiikkitieteen opintoja. Kysy korvaavuuksista oppiaineesta (kunkin opintojakson vastuuhenkilöltä). Syksyn 2012 yhteiskurssit: Kieliteoriat, kirjallisuus, kuvataide (3op) Tuomas Tolonen ja Liisa Steinby Transsukupuolisuus -harjoituskurssi (2/3/5 op) Lotta Kähkönen (Uus)materialismi taiteidentutkimuksessa (3/5 op) Jukka Sihvonen ja Kaisa Kurikka Lisäksi syyslukukaudella 2012 järjestetään luentosarja Tekstityöläisen näppäimistölle pilkottu leipä, jossa kirjoittamalla toimeentuloa hankkivat ihmiset kertovat työstään. Luentosarja sisältää kahdeksan kahden tunnin luentoa. Luentosarjan yhteyteen järjestetään Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille tarkoitettuja pajoja, joissa voi valintansa mukaan pohtia omaa kirjoittajaprofiiliaan tai tutkimista ja kirjoittamista, julkaisemista ja tiedottamista. Lisätietoja ja kurssien tarkempi kuvaus Kevään 2013 yhteiskursseista ilmoitetaan myöhemmin verkkosivuilla. Musicare-opetus Turkulaisten musiikin alan oppilaitosten (Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun konservatorio ja Svenska yrkeshögskolan) Musicare-yhteistyöverkoston tarkoituksena on lisätä musiikkikoulutuksen monipuolisuutta. Verkostolle on luotu oppilaitosrajat ylittävää opetustarjontaa. Osa tarjonnasta on nähtävissä Musicaren www-sivuilla. Lisää tietoa Musicaresta sekä opetustarjonnasta verkkosivuilla: Yhteydenotot: Åbo Akademin musiikkitieteen kurssit Turun yliopiston opiskelijat voivat osallistua Åbo Akademin kursseille yliopistojen Joo-sopimuksen puitteissa. Viereisen sivun listassa on valikoima Åbo Akademin valinnaisista erikoiskursseista. Tarkempia tietoja listatuista sekä muista kursseista voi katsoa oppiaineen verkkosivuilta (www.abo.fi/musikvetenskap) sekä kysyä esim. sähköpostitse henkilökunnalta: Johannes Brusila Ulf Långbacka Camilla Hambro Brusilan ja Långbackan kursseilla opiskelijat voivat ruotsin lisäksi käyttää suomea tai englantia, Hambron kursseilla englantia. Bruce Johnsonin opetus on englanniksi ja kirjoitustehtävät suoritetaan englanniksi. Opetus tapahtuu pääosin humanistikeskus Arkenissa (Tehtaankatu 2). Tarkempia ajankohtaisia tietoja opetuspaikasta löytyy oppiaineen verkkosivuilta. Professori Richardsonin kanssa kannattaa sopia etukäteen kurssien korvaavuus-asioista. Suurin osa näistä kursseista voidaan sijoittaa musiikkitieteen valinnaisiin opintojaksoihin. 18

19 Barockmusik (Baroque music), 5 op Aika: Periodi 4, ti Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Barn- och ungdomsmusik, 5 op Aika: periodi 3, ke Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Genusforskning i musik (Gender studies in music), 5 op Aika: periodi 1, ke Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Kvinnor i nordisk musikhistoria, 5 op Aika: periodi 2, ti Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Musikfilosofi (Philosophy of music), 5 op Aika: periodi 2, ke Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Musik och sport, 5 op Aika: periodi 4, to 13-15; Paikka: Nikander Opettaja: Kaj Ahlsved Operahistoria (Opera history), 5 op Aika: periodi 4, ke Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Populärmusikforskning (Popular music studies), 5 op Aika: periodi 1, ma 13-15; Paikka: Nikander Opettaja: Johannes Brusila The Cultural History of Sound (Ljudets kulturhistoria), 5 op Aika: periodi 3, ti ja to 13-15; Paikka: Auditorio Armfelt Opettaja: Bruce Johnson Tidig musik (Early music), 5 op Aika: Periodi 3, ti Paikka: Nikander Opettaja: Ulf Långbacka, Camilla Hambro 19

20 Ohjeita opintojen suorittamiseen Opintojaksojen suorittaminen Opintojaksoja voi suorittaa (1) osallistumalla opetukseen, (2) suorittamalla kirjatentin tai (3) kirjoittamalla esseitä tai muita opettajan kanssa sovittuja kirjallisia tehtäviä. Suoritustapoja on siis monia ja vaihtoehdoista voi neuvotella opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. tarkemmat ohjeet alla. Perusopinnot suositellaan suoritettavaksi ensisijaisesti opetukseen osallistuen. Aineopintojen seminaari on pakollinen pääaineopiskelijalle sekä syventäviin opintoihin jatkavalle sivuaineopiskelijalle. Pro gradu -seminaari on pakollinen FM-tutkintoa suorittavalle pääaineopiskelijalle. Opintokokonaisuuksien suorittaminen Peruslähtökohtana on suorittaa opintokokonaisuudet (perus-, aine- ja syventävät opinnot) järjestyksessä. Opiskelijat voivat kuitenkin suorittaa myös osia ylemmästä opintokokonaisuudesta jo ennen kuin alempi opintokokonaisuus on kokonaan suoritettu, mikäli ei toisin ilmoiteta. Edellinen opintokokonaisuus tulee suorittaa vähintään keskiarvolla 3 ennen kuin saa oikeuden suorittaa ylemmän opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuksien loppumerkinnät Opintokokonaisuuksien loppumerkintähakemuksessa ilmoitetaan opintokokonaisuuteen käytettävät opintojaksot suorituspäivämäärien ja laajuuksien kera. Opiskelijan on hyvä keskustella kokonaisuuden sisällöstä vastuuopettajan kanssa ennen hakemuksen täyttämistä. Opintokokonaisuuksien vastuuopettajat: Yrjö Heinonen (perusopinnot), Susanna Välimäki (aineopinnot) ja John Richardson (syventävät opinnot). Vastuuopettajan allekirjoittama loppumerkintähakemus palautetaan musiikkitieteen toimistosihteerille Tilda Junkolle, joka vie loppumerkinnän rekisteriin. Loppumerkintäkaavakkeet löytyvät oppiaineen verkkosivuilta osoitteesta hum.utu.fi/oppiaineet/musiikkitiede/opiskelu/ (aivan sivun alalaidasta). Suoritusten arviointi Opintojaksojen suoritukset arvioidaan asteikolla 1 5, toisinaan myös hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuksien arvosanat (1 5) määräytyvät opintojaksojen arvosanojen painotetun keskiarvon mukaan, ks. Pro gradu -tutkielmat arvioidaan seitsenportaisella asteikolla: improbatur (hylätty), approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Pro gradu -tutkielman arvosanakohtaiset arviointiperusteet, ks. Kirjatentit Opiskelija voi suorittaa useita opintojaksoja kirjatentteinä. Perus- ja aineopintojen jaksoja voi tenttiä laitostenteissä ja syventäviä opintoja tiedekuntatenteissä. Tentit ajoittuvat humanistisessa tiedekunnassa perjantaipäiville (poikkeuksena tiistai ). Tenttiin ilmoittaudutaan tenttikuorella kymmenen päivää ennen tenttiä (eli ilmoittautuminen on tehtävä tenttiperjantaita edeltävän viikon tiistaina). Toimistosta voi kysyä neuvoja ja tenttikuoria (Tilda Junko / Minerva 1 krs. Huone E116). Täytetty tenttikuori palautetaan toimistoon tai toimiston ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. Useissa opintojaksoissa on valinnan varaa tentittävien kirjojen suhteen; valitse tällöin kirjallisuus mieluummin oman kiinnostuksesi kuin helpoimman saatavuuden mukaan. Vaihtoehdoista sovitaan kuulustelijan kanssa. Joidenkin opin- 20

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS

FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS FOLKLORISTIIKAN OPISKELIJAN OPAS Tervetuloa opiskelemaan folkloristiikkaa Helsingin yliopiston Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle! Tähän oppaaseen on koottu tietoa ja

Lisätiedot

KULTTUURITUOTANNON JA

KULTTUURITUOTANNON JA TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2010 2011 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Maija Santikko Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta

Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta Taiteiden tiedekunta Yliopistonkatu 8 PL 122 96101 Rovaniemi Puhelin (016) 341 341 (vaihde) Lapin yliopisto taiteiden tiedekunta vastaava toimittaja taitto paino Maija-Sisko

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS

TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS TURUN YLIOPISTO HUMANISTINEN TIEDEKUNTA KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPINTO-OPAS 2012 2013 2 Julkaisija: TURUN YLIOPISTO Toimittaja: Sami Louekari Sivunvalmistus ja taitto:

Lisätiedot

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010

Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 Luonnontieteellisen Tiedekunnan Opinto-opas 2009-2010 ISSN 0782-9302 Toimitus: Heikki Kuoppala Kannen suunnittelu: Oulun yliopisto, Viestintäpalvelut Koulutusohjelmakohtaiset tekstin toimittajat / koostajat:

Lisätiedot

Opinto-opas 2008 2009

Opinto-opas 2008 2009 Opinto-opas 2008 2009 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34 & Yliopistonranta 10, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324

Lisätiedot

Opinto-opas 2009 2010

Opinto-opas 2009 2010 Opinto-opas 2009 2010 Vaasan yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Postiosoite: PL 700, 65101 VAASA Käyntiosoite: Wolffintie 34, 65200 VAASA Puhelinvaihde (06) 324 811 Telekopio (06) 324 8179 http://www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/

Lisätiedot

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423

Yhteystietoja. Yliopistonopettaja Pekka Matilainen pekka.matilainen@chydenius.fi 040-805 4423 ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSOPINNOT Opiskeluopas 2012-2013 Kokkolan yliiopiissttokesskuss Avoiin yliiopiisstto 2 Tämä opas on laadittu lukuvuosina 2012-2013 erityispedagogiikan perusopintoja tai sen osia

Lisätiedot

KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015

KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015 KANSATIETEEN OPISKELUOPAS LUKUVUOSI 2014 2015 Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto Käyntiosoite: Minerva, toimisto 1. krs, opetushenkilökunta 2. krs. puh. (02) 333

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus

Avoin yliopisto-opetus Avoin yliopisto-opetus Opinto-opas 2014 2015 Tervetuloa opiskelemaan avoimeen yliopistoon! Kädessäsi on Turun yliopiston avoimen yliopisto-opetuksen opinto-opas. Tämä opas sisältää tietoa lukuvuonna 2014

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2015-16 1 CONTENTS Opinto-oppaan käyttäjälle... 2 Vaasan yliopisto... 2 Kauppatieteellinen tiedekunta... 2 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 3 Kauppatieteiden

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2013-2014 1 SISÄLTÖ Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 4 Tiedekunnan

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 SISÄLLYS TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2008 2009 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTONEUVONTA... 6 OPINTOTOIMISTO... 6 TURUN KAUPPAKORKEAKOULUUN ILMOITTAUTUMINEN... 7 OPINTOAIKOJEN RAJAUS...

Lisätiedot

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi

Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille. Tuomas Nurmi Opas matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille Tuomas Nurmi 2015 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Opintojen aloitus 1 2.1 Yleisiä ohjeita........................... 1 2.2 Alun kurssivalinnoista......................

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015

Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 1 Kauppatieteellinen tiedekunta Opinto-opas 2014-2015 2 Opinto-oppaan käyttäjälle... 3 Vaasan yliopisto... 3 Kauppatieteellinen tiedekunta... 3 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat... 4 Kauppatieteiden

Lisätiedot

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163

SUOMEN KIELI JA VIESTINTÄ... 154 TEOLLISUUSTALOUS (TTY)... 158 MAISTERIOHJELMAT... 163 SISÄLLYS TURUN YLIOPISTO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN YKSIKKÖ... 3 LUKUVUODEN 2011 2012 TYÖSKENTELYAJAT... 5 OPINTOTOIMISTO... 6 OPETUSHENKILÖKUNNAN YHTEYSTIEDOT... 8 TURUN YLIOPISTOON ILMOITTAUTUMINEN...

Lisätiedot

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012

Opas kirjallisiin töihin. Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Opas kirjallisiin töihin Johtamiskorkeakoulu Politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto Syksy 2012 Sisällys 1. Aluksi 2. Kirjallisten esitysten lajit Referaatti Oppimispäiväkirja (luentopäiväkirja)

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEIDEN OPINTO-OPAS 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Vastaava toimittaja Opintoasiainpäällikkö Päivi Saari Taitto: Mervi

Lisätiedot

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS...

Englannin kieli...101 Ranskan kieli...106 Ruotsin kieli...113 Saksan kieli...115 Suomen kieli ja viestintä...119 TEOLLISUUSTALOUS... SISÄLLYSLUETTELO TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS...3 Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö, lukuvuoden 2005-2006 työskentelyajat...5 Turun kauppakorkeakouluun ilmoittautuminen...6 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14

KANSATIEDE. Turun yliopisto. Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 KANSATIEDE Turun yliopisto Kansatieteen opiskeluopas lv. 2013 14 Kansatiede Turun yliopisto Kansatiede European Ethnology Minerva, Kaivokatu 12 20014 Turun yliopisto puh. (02) 333 5260 kansatiede@utu.fi

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö

1. Johdanto. Johdanto. 1.1. Oppaan sisältö Johdanto 5 1. Johdanto Teknillisen tiedekunnan opinto-opas on tarkoitettu opiskelijan ja opettajan käsikirjaksi. Tiedekunnan opinto-oppaan lisäksi muita tärkeitä oppaita ovat Vaasan yliopiston yleisopas,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013

OPINTO-OPAS 2012-2013 OPINTO-OPAS 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO Opinto-oppaan käyttäjälle... 5 Vaasan yliopisto... 5 Kauppatieteellinen tiedekunta... 6 Kauppatieteellisen tiedekunnan hallinto... 6 Tiedekunnan oppiaineet ja koulutusohjelmat...

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto Tutkintojärjestelmä Asetuksen 794/2004 mukaisesti tiedekunnassa voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja filosofian maisterin (FM) tutkinnot.

Lisätiedot

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO

KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO OPINTO-OPAS KEVÄTKAUSI 2009 SALON KANSALAISOPISTO SOMERON KANSALAISOPISTO Meiltä löydät kaiken kodin kunnostamiseen - maalit - keraamiset laatat - tapetit - lattianpäällysteet - pienrauta Salo: Myllyojankatu

Lisätiedot

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN

21. TYÖELÄMÄN TUTKIMUS... 105 22. YHTEYSTIEDOT... 107 LIITTEET: ASETUS KAUPPATIETEELLISISTÄ TUTKINNOISTA MALLI KTM-TUTKINTOTODISTUKSESTA TURUN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN PORIN KTM-KOULUTUS... 3 Porin KTM-koulutus, lukuvuoden 2004-2005 työskentelyajat... 5 Korkeakouluun ilmoittautuminen... 6 Opintoneuvonta... 6 Lyhenteitä ja

Lisätiedot