Musiikkitiede. Turun yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Musiikkitiede. Turun yliopisto"

Transkriptio

1 Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi

2 Musiikkitieteen henkilökunta Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson, FT, dos. Vastaanotto: keskiviikkoisin klo puh Yliopistonlehtori vastaa aineopinnoista ja HuK-tutkinnosta Susanna Välimäki, FT, dos. Vastaanotto: tiistaisin klo puh Yliopisto-opettaja vastaa perusopinnoista ja HOPSista Yrjö Heinonen, FT, dos. Vastaanotto: keskiviikkoisin klo puh Toimistosihteeri vastaa opintoneuvonnasta, www-sivuista sekä tiedotuksesta Tilda Junko, HuK Toimisto avoinna: ma pe klo ja 13 15, Minerva-rakennus, huone E116 puh Tutkijat ja tuntiopettajat (tavattavissa opetuksen yhteydessä tai erikseen sovitusti) Gligorijevic, Jelena, MA / Mononen, Sini, FM / Pääkkölä, Anna-Elena, FM, KM / Torvinen, Juha, FT, dosentti / Virtanen, Marjaana, FT / Dosentit Järviluoma, Helmi, FT / Leppänen, Taru, FT / Moisala, Pirkko FT / Sarjala, Jukka, FT / Suurpää, Lauri, FT / Torvinen, Juha, FT / Kirjastonhoitaja Maija Kyllönen / Opiskelijatuutorit Heino, Toni / Leino, Maija /

3 Sisällys Professorin tervehdys 4 Musiikkitiede Turun yliopistossa 5 Opintojen rakenne 6 Musiikkitieteen opetus, syksy Perusopinnot 8 Aineopinnot 9 Syventävät opinnot 12 Jatko-opinnot 13 Musiikkitieteen opetus, kevät Perusopinnot 14 Aineopinnot 14 Syventävät opinnot 17 Jatko-opinnot 17 Taiteiden tutkimuksen yhteiskurssit 18 Musicare-opetus 18 Åbo Akademin musiikkitieteen kurssit 18 Ohjeita opintojen suorittamiseen 20 Kirjatentit 20 Humanistisen tiedekunnan tenttipäivät Kirjatentin vastauksen laatiminen 22 Ohjeita kirjallisten tehtävien tekemiseen 23 Opiskeluetiketti 29 Muita opiskelua koskevia ohjeita ja tietoja 32 Musiikkitieteellisiä tapahtumia Lukujärjestykset 38 Musiikkitieteen infotilaisuus: Perjantaina klo Hovi-sali, Artiumin 1. kerros Sirkkala, Kaivokatu 12 Tervetuloa kaikki uudet ja vanhat opiskelijat!

4 Professorin tervehdys Musiikkitiede Turun yliopistossa on tehokas ja laadukas pieni yksikkö. Nyt on kulunut vuosi siitä, kun oppiaineen nykyinen opetushenkilökunta aloitti tehtävissään ja samalla opetussuunnitelma uudistettiin perusteellisesti. Kaikki merkit viittaavat siihen, että uudistukset tuottavat nopeasti tuloksia. Viime vuonna oppiaine tuotti kaksi kansainvälisesti korkeatasoista väitöskirjaa, ja kalenterivuosi 2013 tulee todennäköisesti olemaan ennätysvuosi pro gradu -tutkielmien lukumäärän suhteen. Viime lukuvuonna järjestettiin paljon opetusta ja penkillä istui lähes poikkeuksetta huomattavan suuri määrä pää- ja sivuaineopiskelijoita. Erityistä kiitosta opiskelijoilta saivat suoraan työelämään liittyvät kurssit, vaikka kaikki kurssit eivät tietysti voi olla sellaisia. Musiikkitieteen tehtävä on kouluttaa musiikin ja kulttuurialan asiantuntijoita laidasta laitaan, populaarimusiikista klassiseen, joustavasti ja työmarkkinoiden tarpeita vastaten. Musiikkitieteestä valmistuneet ovat tähän saakka sijoittuneet erinomaisesti työelämään, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että näin on myös tulevaisuudessa. Oppiaineen henkilökunta pyrkii opetuksessaan ja tutkimuksessaan vahvistamaan kansallisen musiikkikulttuurin ja paikallisten musiikkikulttuurien tuntemusta sekä tarjoamaan samalla koulutusta, joka vastaa verkottuvan ja kansainvälistyvän maailman haasteisiin. Kansainvälisestä profiilistamme olemme ylpeitä: oppiaineemme tutkijat pitivät viime lukuvuoden aikana esitelmiä muun muassa Oslossa ja New Yorkissa ja niinikään meillä vieraili monia ulkomaisia tutkijoita. Tutkijamme myös julkaisivat artikkeleita, kirjoja ja artikkelikokoelmia arvostetuissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa. Opiskelijat hyötyvät tästä kansainvälisyydestä muun muassa aktiivisen vaihto-opiskeluohjelmamme muodossa. Oppiaine on viime lukuvuoden aikana solminut Erasmus-vaihtosopimuksen neljään uuteen kansainväliseen kohteeseen, ja lisää uusia kohteita eri maissa on todennäköisesti tulossa. Kenties suurin etu musiikkitieteen opiskelusta juuri Turun yliopistossa on se, että oppiaine kuuluu poikkitieteelliseen Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokseen, joka tarjoaa opiskelijoille monenlaisia erinomaisia sivuainemahdollisuuksia. Erityisen suosittuja opiskelijoidemme keskuudessa ovat olleet mediatutkimuksen ja kulttuurihistorian kurssit, ja näiden oppiaineiden kanssa teemmekin läheisesti yhteistyötä. Oppiaineemme suhde Åbo Akademin musiikkitieteen oppiaineeseen on niin ikään tiivis ja aktiivinen, ja Turun yliopiston musiikkitieteen opiskelija voi paitsi laajentaa kurssivalikoimaansa myös parantaa ruotsin kielen taitoaan suorittamalla musikvetenskapenin kursseja Aurajoen tuntumassa. Tänä vuonna järjestetään Turussa kaksi musiikintutkimuksellista tapahtumaa, joihin kehotamme erityisen painokkaasti musiikkitieteen opiskelijoita osallistumaan. Helmikuussa 2013 Musiikin tutkimus nyt! -seminaari kokoaa yhteen kaikki turkulaiset musiikintutkijat, ja maaliskuussa on Suomen musiikintutkijoiden valtakunnallinen symposium, jonne saamme vieraiksi muun muassa sellaisia kansainvälisiä huippututkijoita kuin Claudia Gorbman, Sara Cohen, Morten Michelsen ja Jan Assman. Kaikki opiskelijat paikalle kuuntelemaan tämä on ainutlaatuinen mahdollisuus! Toivotan koko oppiaineen puolesta kaikki uudet musiikkitieteen opiskelijat tervetulleiksi oppiaineeseen ja kaikki vanhat opiskelijat uuteen lukuvuoteen. Olkaa aktiivisia: kysykää, tulkaa vastaanotoille, tutustukaa henkilökuntaan ja toisiinne, osallistukaa niin oppiaineen kuin ainejärjestönkin toimintaan ja nauttikaa musiikkitieteen opiskelusta! John Richardson Musiikkitieteen professori, Turussa

5 Musiikkitiede Turun yliopistossa Musiikkitieteen opetus kehittää musiikkiin liittyvää kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä musiikista kirjoittamista ja puhumista. Opiskelija perehtyy erilaisiin musiikkeihin, musiikkien sosiaalisiin ja historiallisiin kerrostumien, musiikintutkimuksen metodeihin sekä musiikki- ja kulttuurianalyysiin. Hän myös oppii arvioimaan ja tuottamaan tietoa. Turun yliopiston musiikkitieteen painopistealueena on kulttuurinen musiikintutkimus. Turkulainen musiikkitiede eroaakin muiden suomalaisten yliopistojen vastaavista oppiaineista erityisesti siinä, että musiikkia ja ääntä lähestytään yhdistämällä näkemyksiä kriittisestä kulttuurintutkimuksesta ja filosofiasta. Opetussuunnitelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia kehittää musiikillista asiantuntemusta. Taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteiset kurssit ja Musicare-yhteistyö Åbo Akademin ja Turun taideakatemian kanssa antavat oman lisänsä oppiaineen opetustarjontaan. Sivuaineita musiikkitieteen opiskelijan kannattaa valita työelämätoiveidensa ja tutkimuksellisen suuntautuneisuutensa perusteella. Loppututkinnon ohella työnantajat arvostavat musiikillista tietotaitoa, työ- ja järjestökokemusta sekä harrastuneisuutta. Musiikkitieteestä valmistuneet sijoittuvat yleensä hyvin työelämään. Musiikkitieteilijöitä työskentelee mm. taidehallinnossa (musiikkijuhlat, orkesteri-intendentti), medioissa (sähköiset viestimet, lehdistö), musiikkioppilaitoksissa (rehtori, yleisten musiikkiaineiden opettaja), tutkijoina, ääniteteollisuudessa ja kustannusyhtiöissä sekä musiikkiteknologian ja kansainvälisen kulttuuriyhteistyön piirissä. Musiikkitiede sivuaineena Musiikkitiede on kaikille opiskelijoille vapaasti valittavissa oleva sivuaine. Tasokoetta ei ole. Vuosittain voidaan ottaa 25 uutta sivuaineopiskelijaa. Lukukauden alussa uudet sivuaineopiskelijat ilmoittautuvat musiikkitieteen toimistoon. Sivuaineopintojen laajuutta ei ole rajoitettu, vaan opiskelija voi suorittaa opintojaksoja haluamansa määrän. Sivuaineopiskelija suorittaa perusopintoja 25 op ja aineopintoja vähintään 35 op. Sivuaineopiskelijalta ei edellytetä musiikkitieteessä suoritettua aineopintojen seminaaria, ellei hän aio suorittaa musiikkitieteen syventäviä opintoja. Sivuaineopiskelijan syventävien opintojen laajuus on 60 op mukaan lukien sivuaineen tutkielma (20 op). Opiskelu Turun yliopiston ja musiikkitieteen yleinen ohje on, että opiskelija suorittaisi lukuvuodessa vähintään 55 opintopistettä, mikä vastaa suositeltua tutkinnonsuorittamisen aikataulua. Ensimmäisenä vuonna tulisi keskittyä pääaineen perusopintoihin, joihinkin pääaineen aineopintoihin ja pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin. Myös sivuaineiden opinto-oikeuksia kannattaa hankkia heti opintojen alussa. Tästä oppaasta ja oppiaineen kotisivuilta (http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/musiikkitiede/) selviävät lukuvuoden aikana järjestettävät kurssit. Musiikkitieteen opiskelua koskevaa yleistä opintoneuvontaa antaa koko henkilökunta ja uusille opiskelijoille erityisesti opettajatuutori Yrjö Heinonen. Yksittäisiin opintojaksoihin kohdistuvia tietoja kannattaa kysyä jakson vastuuopettajalta. Opiskelijan on hyvä hakea opintokokonaisuuksien loppumerkinnät henkilökohtaisesti, jolloin hänellä on tilaisuus saada myös opintoneuvontaa. Musiikkitieteen opiskelijoita kehotetaan suorittamaan taiteiden tutkimuksen oppiaineryhmän yhteisiä kursseja, etenkin sellaisia, jotka voi sisällyttää musiikkitieteen pääaineopintoihin. 5 5

6 Opintojen rakenne Perusopinnot, 25 op P1. Johdatus musiikintutkimukseen, 5 op P1.a. Musiikkitiede tieteenalana, 3 op P1.b. Opiskeluvalmiudet, 2 op P2. Musiikin analyysi ja tulkinta I, 5 op P3. Musiikkikulttuurit ja tutkimusnäkökulmat, 15 op P3.a. Länsimainen klassinen musiikki I, 5 op P3.b. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret I, 3 op P3.c. Länsimainen populaarimusiikki, 4 op P3.d. Eurooppalainen kansanmusiikki ja ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit, 3 op Aineopinnot, 45 op A1. Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet, 5 op A2. Musiikin esitys- ja käyttöyhteydet, 5 op A3. Suomalainen musiikki, 5 op A4. Menetelmäopinnot I, yht. 10 op A4.a. Musiikin analyysi ja tulkinta II, 5 op A4.b. Laadullinen tutkimus I, 5 op A4.c. Musiikinhistorian tutkimus I, 5 op A5. Musiikintutkimuksen suuntauksia ja erityiskysymyksiä I, yht. 10 op A5.a. Populaarimusiikin tutkimus I, 5 op A5.b. Länsimainen klassinen musiikki II, 5 op A5.c. Musiikki ja identiteetti I, 5 op A5.d. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret II, 5 op A5.e. Musiikki, audiovisuaalisuus ja taiteidenvälisyys I, 5 op A5.f. Musiikkiteknologia ja media I, 5 op A5.g. Musiikki, subjektius ja kokemus I, 5 op A5.h. Musiikin tyylien tutkimus ja semiotiikka I, 5 op A5.i. Musiikin filosofia ja estetiikka I, 5 op A5.j. Äänellisen kulttuurin tutkimus I, 5 op A5.k. Musiikkijournalismi ja muut työelämään valmentavat opinnot I, 5 op A5.l. Muu ala I, 5 op A6. Aineopintojen seminaari ja HuK-tutkielma, 10 op Syventävät opinnot, op S1. Menetelmäopinnot II, yht. 10 op S1.a. Musiikin analyysi ja tulkinta III, 5 op S1.b. Laadullinen tutkimus II, 5 op S1.c. Musiikinhistorian tutkimus II, 5 op S2. Teemaseminaari, 5 op S3. Musiikintutkimuksen suuntauksia ja erityiskysymyksiä II, yht. 15 op S3.a. Populaarimusiikin tutkimus II, 5-10 op S3.b. Länsimainen klassinen musiikki III, 5-10 op S3.c. Musiikki ja identiteetti II, 5-10 op S3.d. Nykymusiikki, kokeellisuus ja uudet genret III, 5-10 op S3.e. Musiikki, audiovisuaalisuus ja taiteidenvälisyys II, 5-10 op S3.f. Musiikkiteknologia ja media II, 5-10 op S3.g. Musiikki, subjektius ja kokemus II, 5-10 op S3.h. Musiikin tyylien tutkimus ja semiotiikka II, 5-10 op S3.i. Musiikin filosofia ja estetiikka II, 5-10 op S3.j. Äänellisen kulttuurin tutkimus II, 5-10 op S3.k. Musiikkijournalismi ja muut työelämään valmentavat opinnot II, 5-10 op S3.l. Muu ala II, 5-10 op S4. Pro gradu -seminaari, 10 op S5. Pro gradu -tutkielma / sivuaineen tutkielma, op opetussuunnitelman tarkat tiedot: https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm 6

7 Musiikkitieteen opetus Tässä oppaassa esitellään oppiaineessa lukuvuonna järjestettävä opetus. Opintojaksot, joita korvaavaa opetusta ei ole ilmoitettu, suoritetaan kirjatenttinä tai esseinä opinto-oppaan vaatimusten mukaan (joihinkin jaksoihin sisältyy lisäksi kuunteluosuus). Joihinkin kursseihin pyydetään ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumisohjeet löytyvät kyseisten kurssien kuvauksista. Jos opetustietoihin tai esim. kirjaston aukioloaikoihin tulee muutoksia, niistä tiedotetaan oppiaineen www-sivuilla ja sähköpostilistalla. Mikäli ei toisin mainita, kaikki opetus järjestetään oppiaineen omissa tiloissa, Sirkkalan luentosaleissa. Yleiskuvan opetuksesta saa tiedotteen lopussa olevasta lukujärjestyksestä. Kunkin kurssin eteen merkityt koodit viittaavat opinto-oppaan opetussuunnitelman niihin kohtiin, joihin kurssin voi suorittaa. Esimerkiksi A4.a. tarkoittaa opetussuunnitelman kohtaa A4.a. Musiikin analyysi ja tulkinta II, 5 op. Kurssit voivat korvata sopimuksen mukaan muitakin kohtia, mutta poikkeavista korvaavuuksista tulee keskustella kurssin vastuuopettajan kanssa. Kunkin kurssin vastuuopettaja käy ilmi kurssikuvauksesta. Opettajien vastaanotoilla voi käydä keskustelemassa opiskeluun liittyvistä asioista. Opetusperiodit Syksy I periodi II periodi Kevät III periodi IV periodi Yksi periodi kestää 7 9 viikkoa. Opetusperiodien viimeinen viikko on pääsääntöisesti opetusvapaa viikko. Poikkeukset ilmoitetaan oppiaineen opetusohjelmassa. HUOM! Musiikkitieteen opiskelijan on seurattava oppiaineen internet-sivuja (http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/musiikkitiede/), joilla ilmoitetaan oppiaineen ajankohtaisista tapahtumista ja esimerkiksi opetusohjelman muutoksista. Musiikkitieteen opiskelijan on käytettävä utu.fi -sähköpostiosoitettaan, koska opettajat lähettävät opiskelijoille tarkoitetut viestit vain utu.fi-osoitteisiin (ei esim. gmail-osoitteisiin). Oppiaineella on myös omat facebook-sivut (Turun yliopisto, musiikkitiede), jotka toimivat tiedottamisen lisäkanavana. 7

8 Musiikkitieteen opetus, syksy 2012 Perusopinnot P1.a. Musiikkitiede tieteenalana, 3 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: P1b. Opiskeluvalmiudet, 2 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: I II periodi, maanantaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Yrjö Heinonen; opettajina oppiaineen henkilökunta ja vierailevat luennoitsijat Kurssilla tutustutaan musiikkitieteeseen taiteen- ja kulttuurintutkimukseen kuuluvana tieteenalana sekä perehdytään erityisesti kulttuurisen musiikkitieteen lähtökohtiin, kysymyksenasetteluihin ja lähestymistapoihin. Luennot ja oppimispäiväkirjat 1 5 I II periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Yrjö Heinonen; opettajina oppiaineen henkilökunta Kurssilla hankitaan musiikkitieteen perus- ja aineopinnoissa tarvittavia opiskeluvalmiuksia sekä tutustutaan tiedonhakumenetelmiin ja tieteellisen kirjoittamisen perusteisiin erityisesti musiikkitieteen näkökulmasta. Pääaineopiskelijat laativat henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) opettajatuutorin kanssa. Luennot ja harjoitustehtävät hyväksytty/hylätty P2. Musiikin analyysi ja tulkinta I, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: I II periodi, keskiviikkoisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Susanna Välimäki Kurssilla tutustutaan musiikkianalyysin perusteisiin sekä opetellaan erittelemään ja tulkitsemaan musiikin soivan aineksen perustekijöitä (esim. rytmiikka, harmonia, säveltasot, saundi/sointiväri, muotorakenne, genre, topokset, affekti, ruumiillisuus, lauluääni, sanoitus/teksti, visuaalisuus, akustiikka, tilallisuus) musiikin merkityksiä tarkastelevaa kulttuurista musiikintutkimusta painottaen. Luennot, oheiskirjallisuus (kurssimateriaali) ja harjoitustehtävät 1 5 8

9 P3.a. Länsimainen klassinen musiikki I, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: I II periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Anna-Elena Pääkkölä, muut opettajat Juha Torvinen, Susanna Välimäki ja Marjaana Virtanen Kurssilla tutustutaan eri näkökulmista länsimaisen klassisen musiikin historiaan, sen aikakausiin, pääpiirteisiin, tyylisuuntiin ja kulttuurisiin käytäntöihin, sekä musiikinhistorian tutkimuksen ja kirjoituksen peruskysymyksiin. Kurssilla painotetaan kuuntelua musiikintuntemuksen ja -tutkimuksen perusvälineenä. Luennot, oheiskirjallisuus, kirjalliset tehtävät ja kuuntelukoe 1 5 Aineopinnot A2./A5.j./ A5.l./S3.j./S3.l. Johdatus ekomusikologiaan: ekokriittisen musiikintutkimuksen menetelmiä ja sovelluksia, 3-5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: I II periodi (osin), torstaisin klo alkaen ja päättyen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Juha Torvinen Kurssi johdattaa ekomusikologian eli ekokriittisen musiikintutkimuksen peruskäsitteistöön, menetelmiin, tutkimuskohteisiin ja taustateorioihin. Kurssilla käsitellään ekomusikologian tieteidenvälistä luonnetta ja kulttuuris-poliittista perusorientaatiota. Lisäksi tarjotaan erilaisia esimerkkejä ekomusikologisen tutkimuksen kohteista ja toteutustavoista. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi musiikin ilmentämän ympäristösuhteen kriittinen tarkastelu, kestävän kehityksen näkökulma musiikillisiin käytäntöihin, ekokriittinen musiikkianalyysi sekä luonnonympäristöön kytkeytyvä paikkatietoisuus musiikissa ja musiikkikulttuureissa aina klassisesta populaariin. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ekokriittisen musiikintutkimuksen tutkimuksellisen perusasenteen sekä musiikillisten käytäntöjen ympäristöllisen vastuun. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa ympäristötietoista ja ekokriittistä käsitteistöä omiin opinnäytetöihinsä, omaan musiikkisuhteeseensa ja omaan tapaansa lukea musiikkia koskevia tekstejä. Luennot, oheiskirjallisuus sekä luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuva tentti 1 5 9

10 A3./A5.b/A5.h./S3.b./S3.h. Einojuhani Rautavaara s Mystical Aesthetics, 2 op Time: Place: Lecturer: Course content: Participation: Grading: Period I, 3 lectures: Monday at 10 12, Tuesday at and Thursday at Hovi lecture hall, Sirkkala Wojtek Stepien The course aims to give an overview to the Finnish composer Einojuhani Rautavaara s (b. 1928) output, by focusing on the cultural imagery of his music. Rautavaara s music is discussed in terms of spiritual, religious, and mystic symbolism. The musicological orientation of the approach combines music analysis, musical semiotics, psychoanalytic music research and the study of contemporary music. Themes of the lectures include, among others: Rautavaara s output as a macrotext; Rautavaara s aesthetics of creativity (The artist as a medium); Inter-art relations; The aesthetics of the double (Dobbelgänger); and Musical instruments as symbols. Mystical aesthetics is an important phenomenon in contemporary music in general; it is not a characteristic of Rautavaara s oeuvre only, though Rautavaara may be an excellent example of the neo-mystic composer. Lectures, course materials and study diaries. The language of instruction is English but is intended to be easy to follow. Recommend to students of all study levels. 1 5 A4.a./A5.a./S1.a./S3.a. Populaarimusiikin analyysi, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Edeltävät opinnot: Arvostelu: Ilmoittautuminen: I II periodi, keskiviikkoisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Yrjö Heinonen Kurssilla perehdytään populaarimusiikin analyysin lähtökohtiin, metodologisiin kysymyksiin sekä musiikkianalyysin merkitykseen populaarimusiikin tutkimuksessa. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat esimerkiksi musiikin, lyriikoiden ja kuvan väliset suhteet; äänite, kuvatallenne ja live-esitys; sekä genre, tyyli ja intertekstuaalisuus. Näitä teemoja ja niihin liittyvää kulttuurista merkityksenantoa havainnollistetaan populaarimusiikin eri genrejä edustavien analyysiesimerkkien avulla. Työskentelytapa on seminaarityyppinen siten, että I periodi painottuu analyysin lähtökohtien ja metodologisten kysymysten esittelyyn ja II periodi opiskelijoiden tekemien harjoitustöiden käsittelyyn. Luennot, oheiskirjallisuus ja kirjalliset tehtävät Perusopinnot suoritettu 1 5 Sähköpostitse opettajalle perjantaihin mennessä. Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että etusijalla ovat kurssin aineopintoihin tai syventäviin opintoihin suorittavat pääaineopiskelijat. 10

11 A4.a. Analyysiseminaari, 5 op ks. Syventävät opinnot A4.b./S1.b. Fieldwork methods in music research, 5 op Time: Place: Lecturer: Course content: Participation: Required studies: Grading: Periods II III, Mondays 14 16, starting from until (Period II) and from until (Period III) Musicology, Salonki lecture hall, Sirkkala Jelena Gligorijevic The course offers students a practical guide to fieldwork methodology in music research as well as an opportunity to exercise it in a small-scale research project of their interest. More specifically, the course aims to: theorize and situate fieldwork methods along disciplinary lines, with a special focus on musicology and ethnomusicology; introduce and theorize various issues and stages in fieldwork research, ranging from the questions of its epistemological framework and ethics through to writing up an ethnography; examine and illustrate the scope of fieldwork methods in music research through several thematically diverse examples; develop students skills (both verbal and written) in the presentation of ideas that are supported by the fieldwork data and selected theoretical concepts. Lectures, readings, discussions, oral presentations and written assignments. The course language is English. No previous studies in musicology required. Recommended to those students who have completed basic studies. Musicology major subject students take precedence. 1 5 A5.b./A5.h./S3.b./S3.h. Kiitolaukkaa ja kalmantanssia: klassisen musiikin topokset, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: II III periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Susanna Välimäki Kurssilla tarkastellaan länsimaisen taidemusiikin keskeisimpiä topoksia eli vakioaihelmia aina keskiajalta 2000-luvulle (esim. pastoraali, kliimaksi, lemmenkuolo, kalmantanssi, tuomiopäivä, metsästys, ratsastus, kone). Samalla perehdytään valikoiden klassisen musiikin keskeisiin teoksiin musiikin semantiikan näkökulmasta ja tutustutaan musiikin topos-tutkimukseen. Tavoitteena on oppia tuntemaan ja tunnistamaan tavallisimpia musiikillisia topoksia sekä tulkitsemaan niiden sisältöjä. Luennot, oheiskirjallisuus ja kirjalliset tehtävät

12 A6. Aineopintojen seminaari ja HuK-tutkielma, 10 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Edeltävät opinnot: Arvostelu: Ilmoittautuminen: Syventävät opinnot Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: Ilmoittautuminen: I IV periodi, torstaisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Yrjö Heinonen Seminaarissa hankitaan valmiuksia tieteellisen tutkielman suunnitteluun, kirjoittamiseen, suulliseen esittämiseen ja arviointiin. Osallistuminen seminaari-istuntoihin, tutkimussuunnitelman ja esitelmän kirjoittaminen, esitelmän suullinen esittäminen ja opponointi, esitelmän pohjalta kirjoitettu HuK-tutkielma sekä (pääaineopiskelijoilla) kypsyyskoe. Perusopinnot ja kirjallinen viestintä, mielellään myös opintojaksot A1 ja A4 aineopinnoista. Kirjallisen viestinnän sekä opintojaksot A1 ja A4 voi suorittaa samanaikaisesti aineopintojen seminaarin kanssa. Kirjallisen viestinnän tulee olla suoritettuna ennen HuK-tutkielmaa ja kypsyyskoetta. 1 5 Ilmoittautuminen sähköpostitse pe mennessä S1.a./S2.a./A4.a. Analyysiseminaari, 5 op II III periodi, maanantaisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Susanna Välimäki Seminaarissa syvennytään kulttuurisen musiikkianalyysin lähtökohtiin ja pääsuuntauksiin sekä musiikkianalyysin merkitykseen musiikintutkimuksessa opiskelijan omia analyyttisia kiinnostuksenkohteita painottaen ja taitoja harjoittaen. Musiikkianalyysi ymmärretään kurssilla laajasti tarkoittamaan minkä tahansa soivan musiikin (esim. klassinen, populaari, maailmanmusiikki, perinnemusiikki, jazz, kokeellinen, elokuva-, tv- ja pelimusiikki, äänitaide ja performanssi) erittelyä, kuvausta ja tulkintaa valitusta näkökulmasta käsin. Osallistuminen opetukseen sekä harjoitustyöt 1 5 Nettiopsussa tiistaihin mennessä. Kurssille otetaan enintään 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että aine- ja syventäviä opintoja tekevät pääaineopiskelijat ovat etusijalla. S1.a./S3.a. Populaarimusiikin analyysi, 5 op ks. Aineopinnot S1.b. Fieldwork methods in music research, 5 op ks. Aineopinnot S3.b./S3.h. Einojuhani Rautavaara s Mystical Aesthetics, 2 op ks. Aineopinnot S3.b./S3.h. Kiitolaukkaa ja kalmantanssia: klassisen musiikin topokset, 5 op ks. Aineopinnot S3.j./S3.l. Johdatus ekomusikologiaan: ekokriittisen musiikintutkimuksen menetelmiä ja sovelluksia, 3-5 op ks. Aineopinnot 12

13 S4. Pro gradu -seminaari, 10 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Edeltävät opinnot: Arvostelu: Ilmoittautuminen: I IV periodi, keskiviikkoisin klo alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala John Richardson Seminaari on tarkoitettu akateemisen lopputyön eli pro gradu -tutkielman kirjoittamisprosessin hallitsemiseen ohjauksen sekä vertaistuen avulla. Seminaarissa syvennetään tutkimustaitoja: harjoitellaan suullista ja kirjallista esittämistä sekä tieteellistä keskustelua ja opitaan projektinhallintaa. Seminaari suositellaan suoritettavaksi heti HuK-seminaarin suorittamisen jälkeen, vaikkei pro gradun aihe olisi vielä seminaarin alussa selvillä. Seminaarissa ohjataan opiskelijaa aina aiheen valinnasta alkaen työn toteuttamiseen ja loppuun saattamiseen. Seminaari muodostaa myös vertaisryhmän, joka kannustaa ja vauhdittaa opiskelijan työskentelyä oman tutkielmansa parissa. Jokaisessa periodissa on yksi istunto varattu kaikkien oppiaineessa käynnissä olevien pro gradu -töiden seurantaan; näille kerroille mukaan toivotaan kaikkia oppiaineen graduntekijöitä, vaikka pro gradu -seminaari olisi jo suoritettu aiempina lukuvuosina. Kirjalliset ja suulliset harjoitustyöt (mm. tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän laatiminen sekä kaksi opponointia). Seminaari sisältää verkko-opetusta Moodlessa. Opintojaksot S1., S2. ja S3. ainakin aloitettuina 1 5 sähköpostitse opettajalle tiistaihin mennessä Jatko-opinnot Tutkijaseminaari, 4-8 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Arvostelu: I IV periodi, torstaisin klo 16 18, pääsääntöisesti joka toinen viikko, alkaen Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala John Richardson; muut opettajat Susanna Välimäki ja Yrjö Heinonen Seminaari on tarkoitettu ensisijaisesti musiikkitieteen jatko-opiskelijoille heidän käynnissä olevien tutkimustensa käsittelyyn, ohjaukseen ja tukemiseen. Mahdollisuuksien mukaan seminaarissa voidaan kuitenkin käsitellä myös oppiaineen muiden tutkijoiden hankkeita ja tekstejä. Tutkijaseminaariin kuuluu viikkokokoontumisten ohella osallistuminen Musiikintutkimus, nyt! -seminaariin hyväksytty/hylätty 13

14 Musiikkitieteen opetus, kevät 2013 Perusopinnot P3.d. Eurooppalainen kansanmusiikki ja ulkoeurooppalaiset musiikkikulttuurit, 3 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: IV periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Yrjö Heinonen Kurssilla tutustutaan valikoidusti eurooppalaisiin kansanmusiikkitraditioihin ja ulkoeurooppalaisiin musiikkikulttuureihin, joita tarkastellaan erityisesti musiikin lajien sekä näiden lajien funktioiden ja käyttöyhteyksien näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan valikoidusti etnomusikologiassa ja kansanmusiikin tutkimuksessa sovellettuihin lähestymistapoihin. Luentoihin ja oheiskirjallisuuteen perustuvat kirjalliset tehtävät sekä kuuntelutehtävät 1 5 Aineopinnot A1. Kulttuurisen musiikintutkimuksen perusteet, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Edeltävät opinnot: Arvostelu: III IV periodi, torstaisin klo alkaen Ei ja Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala John Richardson; muut opettajat Yrjö Heinonen, Susanna Välimäki ja Juha Torvinen Kurssilla perehdytään kulttuurisen musiikintutkimukseen perusteisiin ja lähtökohtiin. Käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa kriittinen musiikintutkimus ja musiikkikritisismi, etnomusikologia, musiikkisosiologia, kulttuurintutkimus, hermeneutiikka, fenomenologia sekä muut kulttuurisen musiikintutkimuksen filosofiset ja tieteenfilosofiset lähtökohdat. Kurssin tavoitteena on luoda kokonaisnäkemys kulttuurisesta musiikintutkimuksesta sekä tarkastella valikoidusti joitakin sen keskeisiä erikoisalueita ja tutkimusperinteitä. Luennot, oheiskirjallisuus ja kirjalliset tehtävät Perusopinnot suoritettu, erityisesti P1.a. Musiikkitiede tieteenalana

15 A2./A5.c./A5.e./S3.c./S3.e. Camp, Kitsch and Bad Taste, 3 5 op Time: Place: Lecturer: Course content: Participation: Course level: Grading: Registration: Period IV, on Wednesdays 14 16, starting on , plus three Fridays, 8.3. and and 5.3. at Note that no lectures are scheduled for Wednesday Janus auditorium, Sirkkala John Richardson; with Anna-Elena Pääkkölä; course co-ordinator Sini Mononen; guest lecturers Susanna Välimäki, Susanna Paasonen, Altti Kuusamo, Roni Grén and Mari Pajala Is bad art always bad or is it sometimes so bad it s good? How do we make such judgments? And how are they related to social formations such as gender, ethnicity, place and class? Starting from Susan Sontag s Notes on Camp, the course will review theories and instances of camp in various genres and cultural contexts. Is the best bad art intentional or unintentional? How important are perceptions of old and new? The similar concept of kitsch is often, although not always, used to express disdain towards something that is commercial, overly sentimental or poorly crafted. Beyond these concepts, the use of low-grade, outmoded or vintage materials has become increasingly prevalent in an age of remix, remediation and lo-fi aesthetics. The course approaches these concepts from the perspectives of several arts disciplines and theoretical orientations. Lectures, readings (posted on Moodle), discussions, and written assignments such as study diaries and essays. The course will be taught in English but coursework will be accepted in both Finnish and English. Recommended to students in the Department of History, Culture and the Arts working at intermediate and advanced levels only 1 5 registration to Anna-Elena Pääkkölä fi) before Wednesday A4.b./S1.b. Fieldwork methods in music research, 5 op (continues from period II) Time: Place: Lecturer: Periods II III, Mondays 14 16, starting from until (Period II) and from until (Period III) Musicology, Salonki lecture hall, Sirkkala Jelena Gligorijevic A5.b./A5.h./S3.b./S3.h. Kiitolaukkaa ja kalmantanssia: klassisen musiikin topokset, 5 op (jatkuu syksyltä) Aika: Paikka: Vastuuopettaja: II III periodi, tiistaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Susanna Välimäki 15

16 A2./A5.e./S3.e. New Audiovisual Aesthetics, 3 5 op Time: Place: Lecturer: Course content: Participation: Course level: Grading: Registration: Period III, on Tuesdays 14 16/18, starting on The first 3 lectures ( and 22.1.) are double lectures 14 18, the next ones (29.1., 5.2., and 19.2.) Janus auditorium, Sirkkala John Richardson The course covers a wide range of issues associated with contemporary audiovisual culture from a perspective that emphasizes the role of sound and music in producing aesthetic and cultural meanings. While the main focus will be on sound in audiovisual contexts, the theoretical basis is transdisciplinary, drawing on approaches from musicology and sounds studies, media studies, film studies and cultural studies. Practices discussed in the course include independent films, music videos, live performances of music, internet practices and uses of music in gaming. The course will attempt to explain cultural meanings of some of the dominant tendencies in current audiovisual culture. Lectures, readings (posted on Moodle), discussions, and written assignments such as study diaries/essays. The language of instruction is English but coursework will be accepted in Finnish and English. Recommended to students in the Department of History, Culture and the Arts working at intermediate and advanced levels only. Some prior familiarity with audiovisual analysis is expected, which could include courses or lectures in film music studies or media studies registration to the lecturer before Tuesday A5.l./A2. Esittämisen tutkimuksen seminaari, 3 5 op ks. Syventävät opinnot A5.k./S3.k. Radiojournalismi: käytännön kurssi, 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: Ilmoittautuminen: III periodi, perjantaisin klo alkaen (huom.! ei kokoontumisia 8.2. ja 15.2.) Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Susanna Välimäki; toinen opettaja Karoliina Vesa (YLE) Kurssilla perehdytään musiikkijournalistiseen radiotyöhön käytännön tietouden ja taitojen näkökulmasta. Kurssilla käydään läpi radion musiikkiohjelmien perustyyppejä ja toimitustekniikkaa, alan ammatillista kenttää ja sen suhdetta musiikintutkimukseen sekä harjoitellaan radio-ohjelman käsikirjoittamista ja tehdään itsenäinen radiotyö. Kurssi toteutetaan yhdessä Yleisradion Musiikki 1:n toimituksen kanssa. Kurssiin sisältyy vierailu Radiotaloon Helsingin Pasilassa, jonka matkakustannukset (junalipun) opiskelija kustantaa itse. Osallistuminen opetukseen ja harjoitustehtävät 1 5 sähköpostitse opettajalle perjantaihin mennessä. Kurssille otetaan 12 musiikkitieteen pääaineopiskelijaa, jotka ovat opinnoissaan vähintään aineopintovaiheessa. 16

17 A6. Aineopintojen seminaari ja HuK-tutkielma 10 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: I IV periodi torstaisin klo 14 16, alkaen HUOM! Seminaari jatkuu syksyltä musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala Yrjö Heinonen Syventävät opinnot S1.a./S2.a./A4.a. Analyysiseminaari, 5 op (jatkuu syksyltä) S2./S.3.l./A5.l./A2. Esittämisen tutkimuksen seminaari, 3 5 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: Sisältö: Suoritustapa: Arvostelu: Ilmoittautuminen: S4. Pro gradu -seminaari, 10 op III periodi, maanantaisin klo alkaen Musiikkitieteen Hovi-sali, Sirkkala Marjaana Virtanen Seminaarissa tutustutaan esittämisen tutkimuksen suuntauksiin painopisteen ollessa länsimaisessa taidemusiikissa. Käsiteltäviin aiheisiin kuuluvat muun muassa elävien harjoitus- ja esitystilanteiden analyysi, etnografisten menetelmien soveltaminen sekä esittämisen empiirinen tutkimus. Opiskelija laatii seminaarin edetessä pienimuotoisen harjoitustyön, joka voi pitää sisällään esimerkiksi harjoitus- tai esitystilanteen observointia ja analysointia, äänitteen/videon pohjalta tehtävää esitysanalyysia tai oman muusikkouden reflektointia muusikko-tutkijan näkökulmasta. Harjoitustyön laajuus ja vaativuus määräävät seminaarista saadut opintopisteet. Luennot, referaatti ja harjoitustyö (essee). Kurssista saatavaa opintopistemäärää voi kasvattaa kuuntelemalla Esittämisen tutkimuksen seminaaripäivän Sähköpostitse opettajalle keskiviikkoon mennessä. S3.e. New Audiovisual Aesthetics, 3 5 op ks. Aineopinnot S3.c./S3.e. Camp, Kitsch and Bad Taste, 3 5 op ks. Aineopinnot S3.k. Radiojournalismi: käytännön kurssi, 5 op ks. Aineopinnot Aika: Paikka: Vastuuopettaja: I IV periodi, keskiviikkoisin klo alkaen HUOM! Seminaari jatkuu syksyltä. Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala John Richardson Jatko-opinnot Tutkijaseminaari, 4 8 op Aika: Paikka: Vastuuopettaja: I IV periodi, torstaisin klo 16 18, pääsääntöisesti joka toinen viikko HUOM! Seminaari jatkuu syksyltä Musiikkitieteen Salonki-huone, Sirkkala John Richardson; muut opettajat Susanna Välimäki ja Yrjö Heinonen 17

18 Taiteiden tutkimuksen yhteiskurssit Taiteiden tutkimuksen oppiaineet järjestävät yhteisopetuksena lukuvuonna useita kursseja, jotka korvaavat myös musiikkitieteen opintoja. Kysy korvaavuuksista oppiaineesta (kunkin opintojakson vastuuhenkilöltä). Syksyn 2012 yhteiskurssit: Kieliteoriat, kirjallisuus, kuvataide (3op) Tuomas Tolonen ja Liisa Steinby Transsukupuolisuus -harjoituskurssi (2/3/5 op) Lotta Kähkönen (Uus)materialismi taiteidentutkimuksessa (3/5 op) Jukka Sihvonen ja Kaisa Kurikka Lisäksi syyslukukaudella 2012 järjestetään luentosarja Tekstityöläisen näppäimistölle pilkottu leipä, jossa kirjoittamalla toimeentuloa hankkivat ihmiset kertovat työstään. Luentosarja sisältää kahdeksan kahden tunnin luentoa. Luentosarjan yhteyteen järjestetään Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen opiskelijoille tarkoitettuja pajoja, joissa voi valintansa mukaan pohtia omaa kirjoittajaprofiiliaan tai tutkimista ja kirjoittamista, julkaisemista ja tiedottamista. Lisätietoja ja kurssien tarkempi kuvaus Kevään 2013 yhteiskursseista ilmoitetaan myöhemmin verkkosivuilla. Musicare-opetus Turkulaisten musiikin alan oppilaitosten (Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Turun konservatorio ja Svenska yrkeshögskolan) Musicare-yhteistyöverkoston tarkoituksena on lisätä musiikkikoulutuksen monipuolisuutta. Verkostolle on luotu oppilaitosrajat ylittävää opetustarjontaa. Osa tarjonnasta on nähtävissä Musicaren www-sivuilla. Lisää tietoa Musicaresta sekä opetustarjonnasta verkkosivuilla: Yhteydenotot: Åbo Akademin musiikkitieteen kurssit Turun yliopiston opiskelijat voivat osallistua Åbo Akademin kursseille yliopistojen Joo-sopimuksen puitteissa. Viereisen sivun listassa on valikoima Åbo Akademin valinnaisista erikoiskursseista. Tarkempia tietoja listatuista sekä muista kursseista voi katsoa oppiaineen verkkosivuilta (www.abo.fi/musikvetenskap) sekä kysyä esim. sähköpostitse henkilökunnalta: Johannes Brusila Ulf Långbacka Camilla Hambro Brusilan ja Långbackan kursseilla opiskelijat voivat ruotsin lisäksi käyttää suomea tai englantia, Hambron kursseilla englantia. Bruce Johnsonin opetus on englanniksi ja kirjoitustehtävät suoritetaan englanniksi. Opetus tapahtuu pääosin humanistikeskus Arkenissa (Tehtaankatu 2). Tarkempia ajankohtaisia tietoja opetuspaikasta löytyy oppiaineen verkkosivuilta. Professori Richardsonin kanssa kannattaa sopia etukäteen kurssien korvaavuus-asioista. Suurin osa näistä kursseista voidaan sijoittaa musiikkitieteen valinnaisiin opintojaksoihin. 18

19 Barockmusik (Baroque music), 5 op Aika: Periodi 4, ti Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Barn- och ungdomsmusik, 5 op Aika: periodi 3, ke Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Genusforskning i musik (Gender studies in music), 5 op Aika: periodi 1, ke Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Kvinnor i nordisk musikhistoria, 5 op Aika: periodi 2, ti Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Musikfilosofi (Philosophy of music), 5 op Aika: periodi 2, ke Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Musik och sport, 5 op Aika: periodi 4, to 13-15; Paikka: Nikander Opettaja: Kaj Ahlsved Operahistoria (Opera history), 5 op Aika: periodi 4, ke Paikka: Nikander Opettaja: Camilla Hambro Populärmusikforskning (Popular music studies), 5 op Aika: periodi 1, ma 13-15; Paikka: Nikander Opettaja: Johannes Brusila The Cultural History of Sound (Ljudets kulturhistoria), 5 op Aika: periodi 3, ti ja to 13-15; Paikka: Auditorio Armfelt Opettaja: Bruce Johnson Tidig musik (Early music), 5 op Aika: Periodi 3, ti Paikka: Nikander Opettaja: Ulf Långbacka, Camilla Hambro 19

20 Ohjeita opintojen suorittamiseen Opintojaksojen suorittaminen Opintojaksoja voi suorittaa (1) osallistumalla opetukseen, (2) suorittamalla kirjatentin tai (3) kirjoittamalla esseitä tai muita opettajan kanssa sovittuja kirjallisia tehtäviä. Suoritustapoja on siis monia ja vaihtoehdoista voi neuvotella opintojakson vastuuopettajan kanssa. Ks. tarkemmat ohjeet alla. Perusopinnot suositellaan suoritettavaksi ensisijaisesti opetukseen osallistuen. Aineopintojen seminaari on pakollinen pääaineopiskelijalle sekä syventäviin opintoihin jatkavalle sivuaineopiskelijalle. Pro gradu -seminaari on pakollinen FM-tutkintoa suorittavalle pääaineopiskelijalle. Opintokokonaisuuksien suorittaminen Peruslähtökohtana on suorittaa opintokokonaisuudet (perus-, aine- ja syventävät opinnot) järjestyksessä. Opiskelijat voivat kuitenkin suorittaa myös osia ylemmästä opintokokonaisuudesta jo ennen kuin alempi opintokokonaisuus on kokonaan suoritettu, mikäli ei toisin ilmoiteta. Edellinen opintokokonaisuus tulee suorittaa vähintään keskiarvolla 3 ennen kuin saa oikeuden suorittaa ylemmän opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuksien loppumerkinnät Opintokokonaisuuksien loppumerkintähakemuksessa ilmoitetaan opintokokonaisuuteen käytettävät opintojaksot suorituspäivämäärien ja laajuuksien kera. Opiskelijan on hyvä keskustella kokonaisuuden sisällöstä vastuuopettajan kanssa ennen hakemuksen täyttämistä. Opintokokonaisuuksien vastuuopettajat: Yrjö Heinonen (perusopinnot), Susanna Välimäki (aineopinnot) ja John Richardson (syventävät opinnot). Vastuuopettajan allekirjoittama loppumerkintähakemus palautetaan musiikkitieteen toimistosihteerille Tilda Junkolle, joka vie loppumerkinnän rekisteriin. Loppumerkintäkaavakkeet löytyvät oppiaineen verkkosivuilta osoitteesta hum.utu.fi/oppiaineet/musiikkitiede/opiskelu/ (aivan sivun alalaidasta). Suoritusten arviointi Opintojaksojen suoritukset arvioidaan asteikolla 1 5, toisinaan myös hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuksien arvosanat (1 5) määräytyvät opintojaksojen arvosanojen painotetun keskiarvon mukaan, ks. Pro gradu -tutkielmat arvioidaan seitsenportaisella asteikolla: improbatur (hylätty), approbatur, lubenter approbatur, non sine laude approbatur, cum laude approbatur, magna cum laude approbatur, eximia cum laude approbatur ja laudatur. Pro gradu -tutkielman arvosanakohtaiset arviointiperusteet, ks. Kirjatentit Opiskelija voi suorittaa useita opintojaksoja kirjatentteinä. Perus- ja aineopintojen jaksoja voi tenttiä laitostenteissä ja syventäviä opintoja tiedekuntatenteissä. Tentit ajoittuvat humanistisessa tiedekunnassa perjantaipäiville (poikkeuksena tiistai ). Tenttiin ilmoittaudutaan tenttikuorella kymmenen päivää ennen tenttiä (eli ilmoittautuminen on tehtävä tenttiperjantaita edeltävän viikon tiistaina). Toimistosta voi kysyä neuvoja ja tenttikuoria (Tilda Junko / Minerva 1 krs. Huone E116). Täytetty tenttikuori palautetaan toimistoon tai toimiston ulkopuolella olevaan postilaatikkoon. Useissa opintojaksoissa on valinnan varaa tentittävien kirjojen suhteen; valitse tällöin kirjallisuus mieluummin oman kiinnostuksesi kuin helpoimman saatavuuden mukaan. Vaihtoehdoista sovitaan kuulustelijan kanssa. Joidenkin opin- 20

Musiikkitiede. Turun yliopisto

Musiikkitiede. Turun yliopisto Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi 2014 2015 Musiikkitieteen henkilökunta 2014 2015 Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista Susanna Välimäki,

Lisätiedot

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013

TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 TERVETULOA OPISKELEMAAN! Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelman infotilaisuus 27.8.2013 Päivän ohjelma 12.00 Opiskelukäytännöt INFIMissä 13.30 Kahvitauko 14.00 Tutkintokohtaiset

Lisätiedot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot

HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015. Historian perusopinnot HISTORIAN OPPIAINE KEVÄTLUKUKAUSI 2015 Historian perusopinnot yliopistonlehtori Henry Oinas-Kukkonen: Uusi aika, luento 16 t. + kirjallisuus, 8.1. 3.2. ti klo 10 12 HU205 ja to klo 14 16 HU106. Tentti

Lisätiedot

Musiikkitiede. Turun yliopisto

Musiikkitiede. Turun yliopisto Musiikkitiede Turun yliopisto Opiskelijan opas lukuvuosi 2013 2014 Musiikkitieteen henkilökunta 2013-2014 Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson,

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOIS-AMERIKAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS SAKSAN KIELI JA KULTTUURI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Pääaine: Puh: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Ylioppilastutkinnon jälkeen / ennen saksan

Lisätiedot

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA

PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT OHJEET KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA LV 2013 2014 1 Sisällysluettelo OPISKELU KULTTUURITUOTANNON JA MAISEMANTUTKIMUKSEN KOULUTUSOHJELMASSA... 3 KOULUTUSOHJELMAN

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (päivitetty 15.1.2013) Tärkeitä päivämääriä Opetus alkaa lukujärjestyksen mukaisesti maanantaina 7.1.2013, ellei toisin mainita.

Lisätiedot

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä

Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Infotilaisuus koulutusuudistuksen siirtymäajan päättymisestä 8.10.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Koulutusuudistuksen siirtymäaika Tampereen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA HOPS RANSKAN KIELI Nimi: Opiskelijanumero: Sähköpostiosoite: Puh: Pääaine: Yo-tutkinnon suoritusvuosi: Sivuaine(et): Minut valittiin ranskan kielen opiskelijaksi vuonna.

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Musiikkitiede Opiskelijan opas lukuvuosi 2015 2016

Musiikkitiede Opiskelijan opas lukuvuosi 2015 2016 Musiikkitiede Opiskelijan opas lukuvuosi 2015 2016 Musiikkitieteen henkilökunta 2015 2016 Professori vastaa syventävistä opinnoista, graduohjauksesta sekä jatko-opinnoista John Richardson, FT Vastaanotto:

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 27.8.2015 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot

Hallintotieteellisen alan kieliopinnot Hallintotieteellisen alan kieliopinnot 26.8.2015 Susanna Mäenpää Kielipalvelutkielten opetusta kaikille tiedekunnille Suunnittelee ja toteuttaa tutkintoon vaadittavat kotimaisten ja vieraiden kielten opinnot

Lisätiedot

Käsityötieteen opinnot

Käsityötieteen opinnot 1/8 Käsityötieteen opinnot Lukuvuonna 2003-2004 käsityötieteen opetus järjestetään käsityötieteen perus-, aine- ja osittain syventävien opintojen (1.-3. vuoden opinnot) osalta 2001-2003, 2003-2005 tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014

Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa (TaM) vaadittavat opinnot / Tutkintovaatimukset 2013-2014 1 (5) Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Graafisen suunnittelun koulutusohjelma (TaM) Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) Graafisen suunnittelun koulutusohjelmassa

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit

Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit OULUN YLIOPISTO Päivitys: 24. elokuuta 2015 Maantieteen koulutusohjelma Syksy 2015 Opintojaksot ja tentit HUOM: kaikille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa! HUOM: opintojaksojen tarkat aika-, sali-

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset

Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet Hallintotieteiden perustutkintojen määräykset Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja tutkintoja sääteleviä lakeja,

Lisätiedot

ESPANJA KEVÄÄN 2015 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 19.12.2014)

ESPANJA KEVÄÄN 2015 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 19.12.2014) ESPANJA KEVÄÄN 2015 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 19.12.2014) HENKILÖKUNTA Henkilökunnan työhuoneet sijaitsevat Fennicumissa, oikea siipi, 1. krs. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta. Professori BARTENS

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin

Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Orientaatiotilaisuus Avoimen yliopiston opintoihin Tervetuloa opiskelemaan Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 1 Ennen opiskelua Tutustu hyvin opinto-ohjelmaan verkkopalvelussa: luentojen ajat ja

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2014 tai keväällä 2015 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen 7.3.2014 LL TEKNILLINEN TIEDEKUNTA KAUPPATIETEEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINTO Ohjeita teknisen viestinnän opiskelijoille tutkintojen suorittamiseen SISÄLTÖ 1. KTK Giga - kandidaatintutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille 2.9.2014 1 Yliopiston lukuvuosi ja opetusperiodit 2014-2015 Yliopiston lukuvuosi 1.8. 31.7. Syyslukukausi I periodi: 1.9.-17.10. lukuvuoden avajaiset

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne. 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 27.8.2015 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 10.3.2015 IV OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 SYVENTÄVÄT OPINNOT Tutkimusmenetelmäopinnot

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen

Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa. Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Tervetuloa opiskelemaan sosiaalityötä Tampereen yliopistossa Tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille 3.9.2014 ma. professori Arja Jokinen Onnittelut valinnoistasi Ensinnäkin siitä, että olet valinnut

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA

AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA AVOIMEN YLIOPISTON KEVÄÄN KURSSITARJONTA 010851 TYÖHYVINVOINTI 5 op Salo 5.4.-1.6., 12 oppituntia AMK D113, Ylhäistentie 2 KTM Tiina Rantanen Kurssimaksu 62 sekä avoimen yliopiston maksu 50. Erikoiskurssi.

Lisätiedot

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille

Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan opinnot Avoimen yliopiston opiskelijoille Fysiikan laitos / Pia Saarinen www.helsinki.fi/yliopisto 4.9.2013 1 Fysiikan perusopinnot, 25 op - kokonaisuutena tai yksittäisinä kursseina 530281 Vuorovaikutukset

Lisätiedot

ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne)

ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne) ESPANJA KEVÄÄN 2013 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 20.12.2012, suomen kielen rakenne) Tarkemmat tiedot kursseista ja uudesta tutkintojärjestelmästä löytyvät vuoden 2012 2013 opintooppaasta ja opiskelijan yleisoppaasta.

Lisätiedot

Kevään 2013 alustava opetusohjelma

Kevään 2013 alustava opetusohjelma Kevään 2013 alustava opetusohjelma * Viikolla 10 ei ole opetusta * Muutokset ja täydennykset ovat mahdollisia niistä tiedotetaan oppiaineen internet-sivuilla. ******************************************************************************

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 25.8.2015 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015

III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 19.12.2014 Luokanopettajat Muutos 26.1.2015 Muutos 13.2.2015 Muutos 27.2.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA KEVÄTLUKUKAUDELLA 2015 Kieli- ja viestintäopinnot KKRUKK Ruotsin

Lisätiedot

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta

Syyslukukauden 2012 opintotarjonta Syyslukukauden 2012 opintotarjonta ELOKUVA JA TELEVISIO Elokuvan ja median historia 5 op MUOTOILU Taiteen ja kulttuurin historia 3 op MUSIIKKI Musiikin historia 5 op VIESTINTÄ Taidehistoria 5 op Viestintä

Lisätiedot

Käsityötieteen aineopinnot

Käsityötieteen aineopinnot Käsityötieteen aineopinnot KSc 1.4 Tekstiilitalous 2 ov (63302) 2. opintovuosi kl (Marja Anttila). Ks. 2. opintovuoden työjärjestys. Suurryhmä viikko 2 ti 7.1.2003 klo 14.30-16.00, S 10/527 suurryhmä viikko

Lisätiedot

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus

SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus OPETUSSUUNNITELMA SUOMEN KIELI 1 Vuosiluokkien 5-10 saamelainen luokanopettajakoulutus 30 opintopistettä Dutkan- ja oahppostivra dohkkehan 21.6.2013 áššis 72/13 1. OPPIAINEEN YLEISET TIEDOT... 3 1.1. OPPIAINEEN

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

ESPANJA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 2.10.2014)

ESPANJA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 2.10.2014) ESPANJA SYKSYN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 2.10.2014) HENKILÖKUNTA Henkilökunnan työhuoneet sijaitsevat Fennicumissa, oikea siipi, 1. krs. Tarkista vastaanottoajat www-sivuilta. Professori BARTENS Angela,

Lisätiedot

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma

Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Ohjeita opinnäytetöiden tekijöille, ohjaajille ja tarkastajille 1. Kandidaatintutkielma Tutkintoja koskevan asetuksen (794/2004) 7 :n mukaan alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa

Lisätiedot

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset 109 Hallintotieteiden tiedekunta Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 5.6.2007. 1. Tutkintoja ja opiskelua koskevat määräykset Tutkintojen suorittamisessa noudatetaan

Lisätiedot

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola

Kurssin aloitus. AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola Kurssin aloitus AS-0.110 XML-kuvauskielten perusteet Janne Kalliola English Summary The lectures will be held in Finnish The slides are in Finnish, too All other material is in English The course book

Lisätiedot

FOLKLORISTIIKAN OPINTO-OHJELMA 2015 2016

FOLKLORISTIIKAN OPINTO-OHJELMA 2015 2016 FOLKLORISTIIKAN OPINTO-OHJELMA 2015 2016 PERIODI I 31.8. 25.10.2015 Perusopinnot KANS1401 P1. JOHDANTO KULTTUURIEN TUTKIMUKSEEN 5 op Ti 1.9 klo 12 14 Pha1, professori Matti Kamppinen: kulttuuriteoriat

Lisätiedot

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet

Opintojaksot Perusopinnot 25 op Aineopinnot 35 op Opintojaksot 687600P Johdatus taidehistoriaan (5op) Laajuus Opetuskieli Ajoitus Osaamistavoitteet Opintojaksot Perusopinnot 25 op 687600P Johdatus taidehistoriaan 5 op 687601P Taidehistorian peruskurssi 13 op 687602P Kotimaan ekskursio 3 op 687603P Valinnaiset opinnot 4 op Aineopinnot 35 op 687604A

Lisätiedot

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1

PUHEVIESTINTÄ Maturiteetti PUH0Y96 12.05.2008 HYV K 1.00 1 Jyväskylän yliopisto 29.08.2011 O P I N T O S U O R I T U S O T E Sukunimi : Rekola Etunimet : Pauli Mikael Syntymäaika : 01.03.1985 Opinto-oikeus : Valmistunut Koulutusohjelma : Erikoiskoulutus : Pääaine

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1

Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä 2010 2011 1 Kulttuurienvälinen viestintä Maailma pienenee, viestintäteknologia otetaan käyttöön ja matkailu lisääntyy. Yritykset ja yhteisöt suuntaavat toimintaansa yhä globaalimmin.

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 27.2.2014, kurssi A2.6)

RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 27.2.2014, kurssi A2.6) RANSKA RANSKAN KÄÄNTÄMISEN JA TULKKAUKSEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 27.2.2014, kurssi A2.6) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea

Lisätiedot

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013

MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 MONITIETEISET YMPÄRISTÖOPINNOT 2012 2013 Yhteystiedot Monitieteisten ympäristöopintojen järjestelyistä ja suunnittelusta vastaa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan biologian laitos, sekä monitieteisten

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1

Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus 2009 2010 1 Suomen kirjallisuus Suomen kirjallisuuden aineopinnot (35 opintopistettä) järjestetään yhteistyössä Vaasan yliopiston nykysuomen ja kääntämisen laitoksen ja Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018

Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Informaatiotieteiden yksikkö (SIS) Kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset lukuvuosille 2015-2018 Nämä määräykset astuvat voimaan 1.8.2015. Määräykset on vahvistettu

Lisätiedot

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30

Käsityönopettajan koulutus. Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 Käsityönopettajan koulutus Uusien opiskelijoiden aloitusinfo maanantaina 2.9. klo 9.00-10.30 1 Infon aiheet þ Käsityötieteen professori Leena K. Kaukisen tervehdys þ Ilmoittautuminen þ Käsityönopettajan

Lisätiedot

ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO)

ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO) ESPANJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (Päivitetty 17.12.2013, Erikoisalojen käännökset su-es, sekä AO että SO) Tarkemmat tiedot kursseista ja uudesta tutkintojärjestelmästä löytyvät vuoden 2013 2014 opintooppaasta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015

TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 TAMPEREEN YLIOPISTO Muutos 25.8.2015 Kasvatustieteiden yksikkö Muutos 11.9.2015 Luokanopettaja Muutos22.10.2015 Muutos 04.11.2015 III OPINTOVUOSI OPETUSOHJELMA SYYSLUKUKAUDELLA 2015 Yleisiä valmiuksia

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / VENÄJÄN JA ITÄ-EUROOPAN TUTKIMUS TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Johdatus alue- ja kulttuurintutkimukseen

Lisätiedot

Opinto-opas: Aineopinnot,

Opinto-opas: Aineopinnot, Opinto-opas: Aineopinnot, 2013-2015 YUNET NUORISOTUTKIMUKSEN AINEOPINNOT (35 op) Valtakunnallisena yliopistoverkostona YUNET järjestää opetusta ja kokoaa yhteen jäsenyliopistojen opetustarjontaa. Aineopintojen

Lisätiedot

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita

Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita Tapiolan lukiossa Opiskelija valitsee 1-2 pakollista kuvataiteen kurssia. Ensimmäisen pakollisen kurssin jälkeen (KU1 Minä, kuva ja kulttuuri) voi valita muita kursseja mielenkiintonsa mukaan vapaassa

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014

Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Kirjoittajainfo KYL 13.5.2014 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ 1 (9) JOHTAMISKORKEAKOULU Huom.! Päivitetty 19.12.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ talousjohtamisen opintosuunta (oppiaineet finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

Lisätiedot

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE

ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE 1 (5) ILMOITTAUTUMINEN OPINNOILLE Opintojen toteutuksille tulee ilmoittautua SoleOPSissa niiden ilmoittautumisaikana joko HOPSilta tai toteutussuunnitelmalta. Ilmoittautumisajat - syksyn opinnoille 15.4.

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS. Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 TERVEYSTIETEIDEN LAITOS Hoitotieteen, hoitotieteen didaktiikan aineopintojen ja terveyshallintotieteen opintojen aikataulut Syksy 2014 MCH schedule (International Master s Programme in Health and Wellbeing

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo

2015-2016. Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015. Kouvolan Yhteislyseo Kirjoittajainfo KYL 11.5.2015 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4.

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto. 1. vuosi. 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. Viestinnän ja median linja Kandidaatin tutkinto 1. vuosi JOVP1 Johdatus viestintään ja JOVP2 Vuorovaikutuksen JOVP3 Viestinnän etiikka ja JOVP4 Mediahistoria ja mediaan 5 op perusteet 5 op oikeus 5 op

Lisätiedot

Hämeen kesäyliopisto

Hämeen kesäyliopisto Lukuvuosikalenteri Hämeen kesäyliopisto Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaiset oikeustieteen väyläopinnot Päivitetty 4.6.2014 Yleisohjeet Luennot ovat avoimia kaikille Hämeen kesäyliopiston HTK-väyläopiskelijoille

Lisätiedot

2 Opintojen kesto ja laajuus

2 Opintojen kesto ja laajuus Wienin yliopisto Fennistiikan BA- opintojen tutkintovaatimukset (epävirallinen, lyhennetty suomennos) Alkuperäiset saksankieliset tutkintovaatimukset on julkaistu Wienin yliopiston ilmoituslehdessä (Mitteilungsblatt

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

RANSKA RANSKAN KIELEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 11.2.2014, kurssi A5.2./S5.2.)

RANSKA RANSKAN KIELEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 11.2.2014, kurssi A5.2./S5.2.) RANSKA RANSKAN KIELEN LINJA KEVÄÄN 2014 OPETUSOHJELMA (päivitetty 11.2.2014, kurssi A5.2./S5.2.) Henkilökunta Henkilökunnan työhuoneet ovat Rosetassa lukuun ottamatta professori Suomela-Salmea sekä tutkijoita

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan venäjän asiantuntijoiksi

Lisätiedot

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012

Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Kirjoittajainfo KYL 11.5.2012 Lukio-opinnoista Lukion päättötodistus Minimi 75 kurssia Pakolliset kurssit ja vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia suoritettuina Lukiokoulutuksen päätteeksi ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

Kurssien suorittamisen ajoitus

Kurssien suorittamisen ajoitus Kurssien suorittamisen ajoitus Katso taulukosta, missä vaiheessa eri aineiden t suositellaan suoritettaviksi. Tutustu etenkin syventävien en sisältöihin opinto-oppaan avulla, jotta tulet valinneeksi omien

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op

Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) 402092 Ranskalainen filologia, aineopinnot pääaineopiskelijalle (RRA200P) 45 op Ranskalaisen filologian opintokokonaisuuksien rakenne (2009-2011) PÄÄAINEOPISKELIJAT: 402086 Ranskalaisen filologian perusopinnot (RRA100) 25 op 405177 Kielioppi (RRA101) 6 op 405178 Ranskan kielen tuottaminen

Lisätiedot

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi.

Pääluvun tekstin jälkeen tuleva alaotsikko erotetaan kahdella (2) enterin painalluksella,väliin jää siis yksi tyhjä rivi. KIRJALLISEN TYÖN ULKOASU JA LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN Tämä ohje on tehty käytettäväksi kasvatustieteiden tiedekunnan opinnoissa tehtäviin kirjallisiin töihin. Töiden ohjaajilla voi kuitenkin olla omia toivomuksiaan

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen ALOITUS...2 WEBOODIN OPINTO-OPPAAN LÖYTÄMINEN...2 WEBOODIN OPINTO-OPAS...4 Opetus välilehti...5 Tentit -välilehti...6 Tutkintorakenteet -välilehti...6 Opintokokonaisuudet

Lisätiedot

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla.

Opinto-oikeus Taidehistorian opiskeluoikeus on kaikilla läsnä olevaksi ilmoittautuneilla yliopiston opiskelijoilla. Taidehistoria Osoite: Taidehistoria, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto Puhelin: 029 448 3313 (opintotoimisto), 029 448 3334 (lehtori) Sähköposti: paivi.kynkaanniemi@oulu.fi (opintotoimisto), jorma.mikola@oulu.fi

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Venäjän kielen opinnot

Venäjän kielen opinnot Venäjän kielen opinnot 249 Venäjän kielen opinnot Euroopan unionin jäsenenä Suomelta odotetaan monialaista ja -tasoista Venäjän tuntemusta. Tiedekorkeakouluista valmistuneita venäjän kieltä osaavia haetaan

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMAN KANDIDAATINTYÖOHJE Ohje hyväksytty osastoneuvostossa 17.8.2005 1 Sisällys 1. Kandidaatintyö ja sen tarkoitus...2 2. Kandidaatintyön aihe ja tarkastaja...3 3. Kandidaatintyön

Lisätiedot

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen

ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen ehops-opastus 2015-2016 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015

YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 1 YHTEISKUNTA- JA KULTTUURITIETEIDEN YKSIKKÖ 7.7.2015 HUMANISTISTEN TIETEIDEN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN KANDIDAATIN, SEKÄ FILOSOFIAN, PSYKOLOGIAN JA YHTEISKUNTATIETEIDEN MAISTERIN TUTKINTOJA

Lisätiedot

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat?

1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan koulutusohjelman opintosuunnat? Seppo Saastamoinen 25.9.2003 Sivu 1/6 TEKNILLISEN KORKEAKOULUN TUTKINTOSÄÄNTÖ (http://www.hut.fi/yksikot/opintotoimisto/lait/tutkintosaanto_111200_voimassaoleva.htm) 1. Mitkä ovat tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1 OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNTA Kandidaatintutkinto ja kandidaatintyö Ohjeet 2015 1. Tekniikan kandidaatin tutkinto ja sen yleiset tavoitteet... 1 2. Kandidaatin tutkintoon liittyvä kandidaatin

Lisätiedot