MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR"

Transkriptio

1 XTP9 MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the machine and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax

2

3 MERKINNÄT Laitteen tyyppikilvessä on seuraavat merkinnät, jotka sisältävät tärkeää tietoa tuotteesta tai sen käytöstä. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Käytä aina suojavarusteita. Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia, turvajalkineita, suojakäsineitä sekä suojakypärää. Turva- ja suojalaitteiden muuttaminen tai poistaminen on kiellettyä. Älä koske laitteen kuumiin osiin, koska se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä laitteen pyörivistä osista. Älä tupakoi tai käytä avotulta laitteen läheisyydessä. Noudata erityistä varovaisuutta, kun varastoit, käsittelet tai käytät polttoainetta. Se on äärimmäisen herkästi haihtuvaa ja räjähtävää kaasuuntuessaan. Pidä lapset ja sivulliset etäällä laitteesta. VAROITUKSET JA TURVAOHJEET Yleiset turvallisuusohjeet Tutustu laitteen toimintaperiaatteeseen. Lue ohjekirja ja sisäistä sen ohjeet sekä koneeseen kiinnitettyjen merkintöjen merkitys. Ymmärrä laitteen käyttötarkoitus ja sen rajoitukset sekä käyttöön liittyvät mahdolliset vaaratekijät. Tutustu läpikotaisin ohjaimiin ja niiden asianmukaiseen käyttöön. Opettele, miten laite pysäytetään nopeasti ja miten sen ohjaimet kytketään irti. Älä yritä käyttää laitetta, ennen kuin ymmärrät täysin sen käytön ja sen moottorin huollon sekä kuinka vältät onnettomuudet ja/tai tapaturmat ja/tai omaisuusvahingot. Työskentelyalueen turvallisuus Älä koskaan käynnistä tai käytä moottoria suljetussa tilassa. Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja ne sisältävät hiilimonoksidia (häkää), joka on hajuton ja tappavan myrkyllinen kaasu. Käytä tätä konetta vain hyvin tuuletetuissa ulkotiloissa. Älä koskaan käytä konetta, jos näkyvyys tai valaistus on puutteellinen. Käyttäjän turvallisuus Älä käytä konetta huumausaineiden, alkoholin tai lääkityksen alaisena, koska ne heikentävät kykyäsi käyttää konetta asianmukaisella tavalla. Pukeudu asianmukaisesti. Käytä paksuja pitkiä housuja, saappaita ja suojakäsineitä. Älä käytä löysiä vaatteita, lyhyitä housuja tai minkäänlaisia koruja. Suojaa pitkät hiukset siten, että ne ovat hartioiden

4 tason yläpuolella. Pidä hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi loitolla liikkuvista osista. Ne voivat takertua laitteen liikkuviin osiin. Tarkasta kone aina ennen käynnistystä. Pidä suojalaitteet paikoillaan ja toimintakykyisinä. Varmista, että kaikki pultit, mutterit, jne. ovat varmasti kiristettyjä. Älä koskaan käytä konetta, joka tarvitsee korjausta tai on huonossa kunnossa. Vaihda vahingoittuneet, puuttuvat tai vialliset osat ennen koneen käyttöä. Tarkasta mahdolliset polttoainevuodot. Pidä koneesi hyvässä käyttökunnossa. Älä käytä konetta, jos moottori ei sammu ja käynnisty asianmukaisesti kytkimestä. Bensiinikäyttöinen kone, jota ei voi ohjata moottorin kytkimestä, on vaarallinen ja vaihdettava uuteen. Ota tavaksesi tarkastaa, että kaikki säätöavaimet on poistettu koneesta ja sen käyttöalueelta ennen sen käynnistystä. Avain, joka on jätetty kiinni pyöriviin osiin, voi aiheuttaa henkilötapaturman. Pysy valppaana, tarkkaile mitä olet tekemässä ja käytä tervettä maalaisjärkeä käyttäessäsi konetta. Älä kurottele. Älä käytä konetta, jos olet avojaloin tai jos jalassasi on sandaalit tai vastaavat kevyet jalkineet. Käytä turvajalkineita, jotka suojaavat jalkojasi ja parantavat tasapainoasi liukkailla pinnoilla. Säilytä tukeva asento ja tasapaino koko ajan. Tämä mahdollistaa paremman koneen hallinnan odottamattomissa tilanteissa. Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että moottorin kytkin on pois päältä ennen koneen kuljetusta tai koneen kunnossapitotöiden tai huollon aloittamista. Koneen kuljetus tai huolto kytkin päällä altistaa onnettomuuksille. Polttoaineen käsittelyä koskevat varoitukset Polttoaine on herkästi syttyvää ja höyryyntyessään se voi syttyä räjähdysmäisesti. Huomioi varotoimenpiteet käsitellessäsi polttoainetta vähentääksesi vakavien henkilövahinkojen riskiä. Kun täytät tai tyhjennät polttoainesäiliötä, käytä hyväksyttyä polttoaineastiaa ja suorita toimenpiteet puhtaissa, hyvin tuuletetuissa ulkotiloissa. Älä tupakoi, vältä kipinöitä, avotulta tai muita sytytyslähteitä lähellä aluetta, jossa lisäät polttoainetta tai käytät konetta. Älä koskaan lisää polttoainetta sisätiloissa. Pidä maadoitetut johtavat esineet, kuten työkalut, kaukana paljaista, jännitteellisistä osista ja kytkennöistä välttääksesi kipinöinnin tai valokaaren muodostuksen. Ne voivat sytyttää polttoainehöyryn tai kaasun tuleen. Pysäytä aina moottori ja anna sen jäähtyä ennen kuin täytät polttoainesäiliötä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön tulppaa tai lisää polttoainetta, jos moottori on käynnissä tai jos se on kuuma. Älä käytä konetta, jos tiedät polttoainejärjestelmän vuotavan. Löysää polttoainesäiliön korkkia hitaasti vapauttaaksesi mahdollisen paineen säiliöstä. Älä koskaan ylitäytä polttoainesäiliötä (polttoaineen pinnan taso ei saisi olla ylemmän rajamerkin yläpuolella). Kiinnitä kaikki polttoainesäiliön ja - astioiden tulpat kunnolla ja pyyhi valunut polttoaine pois. Älä käytä konetta, jos polttoainesäiliön tulppa ei ole asianmukaisesti paikallaan. Vältä sytytyslähteitä vuotaneen polttoaineen lähellä. Jos polttoaine on vuotanut, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois vuotoalueelta ja vältä luomasta mitään sytytyslähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat haihtuneet. Säilytä polttoaine astioissa, jotka on erityisesti suunniteltu ja hyväksytty tähän tarkoitukseen. Säilytä polttoaine viileässä, hyvin tuuletetussa tilassa ja turvallisella etäisyydellä kipinöistä, avotulesta tai muista sytytyslähteistä. Älä koskaan säilytä polttoainetta (tai konetta, jonka säiliössä on polttoainetta) rakennuksessa, jossa polttoainehöyryt voivat altistua kipinöille, avotulelle tai muille sytytyslähteille (kuten vedenlämmitin, tulisija, kuivain tai muu vastaava). Anna moottorin jäähtyä ennen sen säilytystä suljetussa tilassa.

5 Koneen käyttöön ja huoltoon liittyvät varoitukset Erityinen varovaisuus on tarpeen, jos maantiivistäjää käytetään lasten, invalidien tai vanhusten läheisyydessä. Lapset tai vajaakuntoiset eivät saa käyttää konetta. Pidä lapset etäällä koneesta. Älä koskaan nosta tai kuljeta konetta, kun sen moottori on käynnissä. Älä pakota konetta. Käytä käyttökohteeseen sopivaa konetta. Oikeanlainen kone suorittaa työn paremmin ja turvallisemmin sillä teholla, johon se on suunniteltu. Älä muuta moottorin säädinasetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Säädin ohjaa moottorin suurinta turvallista kierrosnopeutta. Älä käytä moottoria suurella kierrosnopeudella, jos et käytä sitä maantiivistykseen. Älä laita käsiäsi tai jalkojasi lähelle pyöriviä osia. Vältä kosketusta kuumaan polttoaineeseen, öljyyn, pakokaasuihin ja kuumiin pintoihin. Älä koske moottoriin tai äänenvaimentimeen. Osat ovat äärimmäisen kuumia käytön aikana. Ne pysyvät kuumina vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun kone on sammutettu. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin huollat tai säädät konetta. Jos konetta käynnistettäessä ilmenee epätavallista melua tai tärinää, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta häiriön syy. Epätavallinen melu tai tärinä on yleensä merkki viasta. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa henkilövahinkoon. Huolla konetta huolella. Tarkasta mahdollinen liikkuvien osien poikkeama ja liitokset, osien murtumat ja muu laitteen kunto, joka voi vaikuttaa koneen käyttöön. Jos kone on vahingoittunut, se on korjattava ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletusta laitteesta. Pidä moottori ja äänenvaimennin puhtaana ruohosta, lehdistä, liiallisesta rasvasta ja hiilikarstasta vähentääksesi palovaaraa. Älä koskaan valele tai ruiskuta konetta vedellä tai muulla nesteellä. Pidä kahvat kuivina ja puhtaina. Puhdista käyttökädensijat jokaisen käytön jälkeen. Huomioi asianmukaiset öljyä koskevat jätteenkäsittelylait ja -määräykset suojellaksesi ympäristöä. Kun et käytä konetta, säilytä se lasten ulottumattomissa. Älä anna koneen käyttöön tai näihin ohjeisiin perehtymättömän henkilön käyttää konetta. Sammuta moottori ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen koneen puhdistusta, tarkastusta tai säätöä. Varmista aina ennen mitään huoltotöitä, että moottorin kytkin on OFF - asennossa. Irrota sytytystulpan johto ja pidä johto loitolla sytytystulpasta estääksesi tahattoman käynnistymisen. Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa konetta alkuperäisiä varaosia käyttäen. Näin varmistetaan koneen turvallinen toiminta. Pidä kätesi, sormesi ja jalkasi etäällä aluslaatasta. Tartu maantiivistäjän kädensijaan lujasti molemmin käsin. Jos molemmat kädet ovat kiinni kädensijassa ja jalkasi ovat etäällä tiivistimen pohjasta, ei tiivistimen pohja voi vahingoittaa käsiäsi, sormiasi ja jalkojasi. Käytä konetta aina takaa, älä koskaan ohita konetta edestä tai seiso sen edessä, kun moottori on käynnissä. Älä koskaan sijoita työkaluja tai mitään muita esineitä levyn alle. Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, pysäytä moottori, irrota sytytystulpan johto, tarkasta kone läpikotaisin vahinkojen varalta ja korjaa vahingot ennen koneen uudelleenkäynnistystä ja käyttöä. Älä ylikuormita konetta tiivistämällä liian syvään yhdellä ajolla tai liian nopealla taajuudella. Älä koskaan käytä konetta suurella ajonopeudella kovilla tai liukkailla pinnoilla. Noudata erityistä varovaisuutta, kun käytät tai ylität sorateitä, jalkakäytäviä tai yleisiä teitä. Pysy koko ajan valppaana yllättävien vaarojen tai liikenteen varalta. Laitteen päällä ei saa kuljettaa ihmisiä. Älä koskaan poistu käyttöpaikalta ja jätä maatiivistäjää ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.

6 Sammuta aina moottori, jos maantiivistystyö keskeytyy tai siirryt yhdestä paikasta toiseen. Pysy kaukana ojien reunoista ja vältä toimintoja, jotka voivat aiheuttaa maantiivistimen kaatumisen. Nouse aina rinteitä varovasti, suoraan ja peruuttamalla estääksesi maantiivisteen kaatumisen käyttäjän päälle. Pysäköi aina kone lujalle ja tasaiselle pinnalle ja sammuta työkalu. Rajoita käyttötunteja vähentääksesi altistumista tärinälle ja pidä ajoittain taukoja minimoidaksesi rasitustasi ja lepuuttaaksesi käsiäsi. Vähennä nopeutta ja voimaa, jos teet toistuvia siirtoja. Pyri sisällyttämään päivään myös töitä, joissa käsin pidettävän koneen käyttö ei ole välttämätöntä. TOIMITUKSEN SISÄLTÖ Maantiivistäjä toimitetaan osittain kokoonpantuna ja se lähetetään huolellisesti pakatussa puisessa pakkauksessa. Sisältö: 1. Maantiivistäjä 2. Käyttöohje 3. Varustepussi, joka sisältää seuraavat osat:

7 Lisävarusteet (eivät sisälly pakkaukseen): 4. Pyöräsarja XTP Kumimatto XTP9-1 ASENNUS Noudata alla olevia asennusohjeita. Maantiivistäjän kokoonpano kestää vain muutaman minuutin. Aisan kiinnitys Asenna aisan pään urat kouruihin, jotka sijaitsevat moottorin kannatuslevyssä. Kiinnitä M10x20-kuusiopulteilla, jousialuslevyillä ja tasaisilla aluslevyillä. Kumimattosarja (lisävaruste) Läpinäkyvän kumimaton avulla voidaan tiivistää betonilaattoja, kiviä, tiiliä ja harkkoja varovasti ja äänettömästi.

8 Kiinnitä kumimatto pohjalevyyn osoitetulla tavalla. Kohdista pohjalevyn, kumimaton sekä kiinnityslevyjen reiät ja kiinnitä matto M10x35-pulteilla, jousialuslevyillä ja tasaisilla aluslevyillä. Pyöräsarja (lisävaruste) Kiinnitä osittain kokoonpantu pyöräsarja maantiivistäjään M10X20-kuusiopulteilla, jousialuslevyillä ja tasaisilla aluslevyillä. Ennen maantiivistämisen aloittamista, irrota pyörät kuvan osoittamalla tavalla.

9 Moottoriöljy MOOTTORISTA ON TYHJENNETTY ÖLJY ENNEN KONEEN KULJETUSTA. Lisää moottoriöljyä (SAE 30) ennen ensimmäistä käyttökertaa, muuten moottori vaurioituu pysyvästi ja takuu raukeaa. OSAT JA OHJAIMET Moottorin kytkin Suunnanvaihtosauva Kaasun säätövipu Käyttökahva Nostokahva Ilmanpuhdistin Öljyntyhjennysletku Polttoainesäiliö Moottori Täryelementti Pohjalevy Pyöräsarja Aisan lukitustappi Aisa

10 Kahva Ohjaa konetta kahvan avulla. Suunnanvaihtosauva Kun sauvaa painetaan eteenpäin, maantiivistäjä liikkuu eteenpäin. Kun sauvaa painetaan taaksepäin, maantiivistäjä peruuttaa. Kun sauva on keskiasennossa (neutraali asento), maantiivistäjä ei liiku lainkaan. Kaasun säätövipu Kaasun säätövipu säätää moottorin kierrosnopeutta. Kaasuvivun säätäminen nostaa tai laskee moottorin kierroslukua. Aisa Kun maantiivistäjää käytetään, kahvan varren tulee olla ala-asennossa. Kun maantiivistäjä varastoidaan, siirrä kahvan varsi yläasentoon. Aisan lukitustappi Lukitustapilla aisa lukitaan yläasentoon kuljetusta ja varastointia varten. Nostokahva Maantiivistäjää voidaan nostaa kahvasta nosturilla tai muulla nostolaitteella. Hihnan suojus Suojus voidaan poistaa, jos V-hihna on tarkistettava. Maantiivistäjää ei saa käyttää ilman V-hihnan suojusta. Jos suojusta ei ole asennettu, käsi voi juuttua V-hihnan ja kytkimen väliin, mikä aiheuttaa vakavan vamman. Täryelementti Kytkin ja hihnaveto liikuttavat nopeasti epäkeskon akseliin asennettua painoa. Nopea akselin kierto aiheuttaa äkkinäisen nostoliikkeen ja alaspäin suuntautuvan junttaavan liikkeen ja liikuttaa samalla laitetta eteenpäin. Moottorin kytkin Moottorin kytkin käynnistää ja sammuttaa sytytysjärjestelmän. Moottorin kytkimen tulee olla ON-asennossa, jotta moottori käy. Kun kytkin käännetään OFF-asentoon, moottori sammuu. Öljyntyhjennysletku Likaantuneen öljyn käyttäminen voi aiheuttaa moottorin ennenaikaista kulumista ja vaurioita. Öljyn vaihto säännöllisesti on äärimmäisen tärkeää. Joustavan öljyletkun avulla voidaan öljy valuttaa sopivaan astiaan.

11 KÄYTTÖ Polttoaineen lisääminen Polttoaine: lyijytön bensiini (vähintään 95-oktaaninen) Täytä polttoainesäiliö hyvin tuuletetussa tilassa ennen moottorin käynnistämistä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä. Älä ylitäytä. Moottorin käynnistäminen 1. Siirrä polttoaineventtiili ON-asentoon. 2. Käynnistä kylmä moottori siirtämällä rikastinvipu CLOSE-asentoon. 3. Käynnistä lämmin moottori uudelleen siirtämällä rikastinvipu OPEN-asentoon. 4. Siirrä kaasuvipu pois asennosta SLOW noin 1/3 FAST-asennon suuntaan. 5. Aseta suunnanvaihtosauva keskiasentoon (neutraali). 6. Käännä moottorin kytkin asentoon ON. 7. Käynnistä moottori käynnistimellä. Vetokäynnistys Vedä käynnistyskahvasta kevyesti, kunnes tunnet vastusta ja kiskaise sitten reippaasti kahvasta. Anna käynnistyskahvan palautua rauhallisesti. Jos rikastinvipu on siirretty CLOSE-asentoon moottorin käynnistämistä varten, siirrä sitä aseittain OPEN - asentoon, kun moottori lämpiää. Kun moottori on lämmennyt, vedä kaasun säätövivusta nostaaksesi moottorin kierroslukua. Aseta suunnanvaihtosauva haluamaasi asentoon. Levy alkaa täristä ja liikkua eteenpäin. Kulkusuunta Maantiivistäjän kulkusuunta määritellään suunnanvaihtosauvan avulla. Suunnanvaihtosauvan asennosta riippuen kone liikkuu, eteen- tai taaksepäin tai tiivistää maata paikallaan. 1. Kun sauva työnnetään eteenpäin (kuvassa F), maantiivistäjä liikkuu eteenpäin. 2. Kun sauva on keskiasennossa (neutraali=n), maantiivistäjä tiivistää maata paikallaan. 3. Kun sauvaa vedetään taaksepäin (kuvassa R), maantiivistäjä liikkuu taaksepäin.

12 Maantiivistäminen Älä käytä maantiivistäjää betonilla tai erittäin kovilla, kuivilla tai tiiviillä pinnoilla. Maantiivistäjä ei toimi asianmukaisesti vaan alkaa hyppiä, mikä voi vahingoittaa sekä levyä että moottoria. Tarvittavien toistojen määrä haluttua tiiviystasoa varten riippuu alustan tyypistä ja kosteuspitoisuudesta. Suurin mahdollinen maaperän tiiviys on saavutettu, kun havaitaan huomattava takaisku. Takaperin kuljettaessa käyttäjän on ohjattava maantiivistäjää kahvoista siten, ettei hän puristu kahvan ja mahdollisen esteen väliin. Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava epätasaisella alustalla ja karkeaa materiaalia käsiteltäessä. Pysy tukevassa asennossa, kun työskentelet kyseisissä olosuhteissa. Ohjaa maantiivistäjää, mutta anna laitteen tehdä työ. Kahvojen painaminen alaspäin on tarpeetonta ja aiheuttaa iskunvaimentimen kulumista. Tasaisella pinnalla maantiivistäjä liikkuu eteenpäin nopeasti. Epätasaisella tai kaltevalla pinnalla maantiivistäjän kulkua saattaa joutua avustamaan työntämällä kahvasta hieman eteenpäin. Kun maantiivistäjää käytetään katukivetyksellä, sen levyn pohjaan tulee kiinnittää matto, joka ehkäisee halkeamien ja murtumien syntymistä kiviainekseen. Lisävarusteena on saatavissa erityinen uretaanimatto tähän tarkoitukseen. Maaperässä tarvitaan jonkin verran kosteutta tiivistämisen aikana, mutta liiallinen kosteus aiheuttaa maaperän osien takertumista toisiinsa ja vaikeuttaa tiivistämistä. Jos maaperä on erittäin kosteaa, anna sen kuivua hieman ennen tiivistämisen aloittamista. Jos maaperä on niin kuivaa, että se pölyää maantiivistäjää käytettäessä, on siihen lisättävä kosteutta, jotta tiivistystulos paranee. Maaperän kostuttaminen vähentää lisäksi ilmasuodattimen huoltotarvetta. Huomioi seuraavat seikat tiivistäessäsi maata kaltevilla pinnoilla (rinteissä, penkereillä jne.) 1. Lähesty rinnettä alhaalta (rinne, jonka tiivistäminen onnistuu ylämäkeen, voidaan tiivistää myös alamäkeen ilman riskejä). 2. Käyttäjä ei saa koskaan seisoa alamäen puolella. 3. Älä ylitä laitteen suurinta sallittua kaltevuuskulmaa (20 ). Jos suurin sallittu kaltevuuskulma ylitetään, moottorin voitelujärjestelmä (roiskevoitelu) saattaa vioittua, mikä johtaa väistämättä moottorin pääkomponenttien rikkoutumiseen. Moottorin pysäyttäminen Pysäytä moottori hätätapauksessa kääntämällä moottorin kytkin OFF-asentoon. Käytä normaaliolosuhteissa seuraavaa menetelmää: 1. Siirrä kaasun säätövipu tyhjäkäyntiasentoon. 2. Anna moottorin jäähtyä muutama minuutti, ennen kuin pysäytät sen.

13 3. Käännä moottorin kytkin OFF-asentoon. 4. Käännä polttoaineventtiilin vipu OFF-asentoon, jos tarpeen. Älä pysäytä moottoria kääntämällä rikastinvipua CLOSE-asentoon. Se voi aiheuttaa jälkisytytyksen tai moottorivaurion. Tyhjäkäyntikierrosnopeus Kun koneella ei suoriteta maantiivistystä, säädä kaasun säätövipu asentoon SLOW vähentääksesi moottorin kuormitusta. Moottorin kierrosnopeuden alentaminen tyhjäkäyntitasolle pidentää moottorin käyttöikää, vähentää polttoaineen kulutusta ja alentaa koneen melutasoa. NOSTAMINEN JA KULJETTAMINEN Tarkista koneen paino teknisistä tiedoista. Palovammojen ja tulipalovaaran välttämiseksi anna moottorin jäähtyä ennen koneen nostamista, kuljettamista tai varastointia sisätiloihin. Nosta konetta turvakehikon nostokahvasta. Käytä turvallista ketjua, kaapelia tai hihnaa, jonka nostokapasiteetti on riittävä. Konetta on kuljetettava pystyasennossa, jotta polttoainetta ei pääse valumaan ulos. Älä aseta konetta kyljelleen tai ylösalaisin.

14 Lukitse aisa paikoilleen lukitustapilla noston tai kuljetuksen ajaksi. Sido kone kiinni kuljetuksen ajaksi nostokahvan tai turvakehikon avulla. Jos konetta nostetaan väärin, se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. Nosta ainoastaan nostokahvasta. HUOLTO Huoltamalla maantiivistäjää varmistat koneen ja sen osien pitkän käyttöiän. Ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet 1. Sammuta moottori. Moottorin täytyy olla jäähtynyt ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 2. Pidä moottorin kaasuvipu SLOW-asennossa, irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja tarkista se. 3. Tarkasta maantiivistimen yleiskunto. Tarkasta mahdolliset löysät ruuvit, poikkeamat tai liikkuvien osien liitokset ja kaikki muut kohteet, jotka voivat vaikuttaa koneen turvalliseen käyttöön. 4. Poista kaikki lika maantiivistäjästä pehmeällä harjalla, pölynimurilla tai paineilmalla. Voitele kaikki liikkuvat osat korkealaatuisella kevyellä koneöljyllä. 5. Puhdista maantiivistäjän pohjalevy heti, kun siihen alkaa kerääntyä tiivistettävää maata. Kone ei toimi asianmukaisesti, jos pohjalevy ei ole tasainen ja puhdas. 6. Kiinnitä sytytystulpan johto paikalleen. Älä koskaan käytä painepesuria maantiivistäjän puhdistukseen. Vesi voi tunkeutua koneen ahtaisiin osiin ja aiheuttaa vahinkoa akseleille, hihnapyörille, laakereille tai moottorille. Painepesurien käyttö lyhentää koneen käyttöikää ja vähentää sen toimivuutta.

15 V-hihnan tarkistaminen V-hihnan on oltava moitteettomassa kunnossa, jotta saavutetaan optimaalinen voimansiirto moottorista epäkeskoakseliin. 1. Sammuta moottori. Moottorin täytyy olla jäähtynyt ennen V-hihnan tarkistamista. 2. Irrota hihnansuojus, jotta pääset käsiksi V-hihnaan. 3. Tarkista V-hihnan kunto. Jos V-hihna on murtunut, lohjennut tai lasittunut, se pitää vaihtaa heti kun mahdollista. V-hihnan vaihtaminen 1. Irrota hihnansuojuksen neljä pulttia. 2. Vapauta jousi kiristyskoukusta, jolloin hihna löystyy. 3. Nosta vanha V-hihna pois hihnapyörältä ja aseta uusi hihna tilalle. Koska pyörän ja moottorin kannen väli on ahdas, sytytystulpan hylsyä voi käyttää apuna uuden kiilahihnan asentamisessa. 4. Aseta V-hihna moottoripyörän ja kiristyspyörän ympärille. 5. Kiinnitä jousi takaisin alkuperäiseen asentoon ja tarkista V-hihnan asennus. 6. Aseta hihnan suojus takaisin paikoilleen. Varo, etteivät sormesi jää hihnan ja pyörän väliin hihnaa irrottaessasi tai asentaessasi.

16 Täryelementin moottorin öljynvaihto Täryelementin moottori on käsitelty Dextron III-, Mercon-, EXXON NUTO H-32 -automaattivaihteistoöljyllä tai vastaavalla. Vaihda öljy 200 käyttötunnin jälkeen. 1. Anna moottorin jäähtyä ennen öljynvaihtoa. Öljyntäyttötulppa Öljyntyhjennystulppa 2. Kallista pohjalevyä tyhjennysastian suuntaan, jotta kaikki käytetty öljy ja hiukkaset valuvat pois säiliöstä. 3. Irrota öljyntyhjennystulppa valuttaaksesi öljyn moottorista. Tarkista, onko öljyssä metallinpalasia, jotta voit varautua tuleviin ongelmiin. 4. Kun öljy on kokonaan tyhjennetty, aseta tulppa takaisin paikoilleen. 5. Palauta pohjalevy pystyasentoon. 6. Lisää moottoriin öljyä öljyntäyttöaukon kautta. Älä täytä liikaa. Liikatäyttö voi johtaa magnetointikoneen ylikuumenemiseen. 7. Lisää tiivisteainetta öljyntäyttötulppaan ja laita se takaisin paikoilleen.

17 Moottorin huolto Kohde Huoltoväli Jokaisen käytön jälkeen 1. kuukauden tai 20 tunnin jälkeen 3 kk:n tai 50 tunnin välein 6 kk:n tai 100 tunnin välein Vuosittain tai 300 tunnin välein Polttoöljy Tarkista määrä Vaihda Tarkista Ilmansuodatin Puhdista (1) Vaihda (2) Sakkakuppi Puhdista Sytytystulppa Tarkista & puhdista Vaihda Kipinänsammutin (valinnainen) Puhdista Tyhjäkäynti Tarkista & säädä (3) Venttiilien välys Tarkista & säädä (3) Polttoainesäiliö ja suodatin Puhdista (3) Polttokammio Puhdista 300 tunnin välein (3) Polttoaineletku Tarkista kahden vuoden välein (vaihda tarvittaessa) (3) (1) Huolla useammin, jos moottoria käytetään pölyisessä ympäristössä. (2) Vaihda ainoastaan paperielementti. (3) Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen tämän huoltotoimenpiteen osalta.

18 SÄILYTYS Jos maantiivistäjää ei käytetä vähintään 30 päivään, noudata seuraavia ohjeita valmistellaksesi koneen säilytystä varten: 1. Tyhjennä kaikki polttoaine polttoainesäiliöstä. Etanolia tai MTBE:tä sisältävä varastoitu polttoaine alkaa pilaantua 30 päivän sisällä. Saastuneen polttoaineen hartsipitoisuus on korkea, ja se voi tukkia kaasuttimen ja heikentää polttoaineen virtausta. 2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se pysähtyy. Tällä varmistetaan, ettei yhtään polttoainetta ole jäljellä kaasuttimessa, mikä auttaa estämään karstan muodostumista kaasuttimen sisään ja mahdolliset moottorivauriot. 3. Kun moottori on yhä lämmin, tyhjennä öljy moottorista. Täytä öljytila tuoreella suosituksen mukaisella öljyllä. 4. Anna moottorin jäähtyä. Irrota sytytystulppa ja valuta n. 60 ml korkealaatuista SAE-30 -moottoriöljyä sylinteriin. Vedä käynnistysnarusta hitaasti jakaaksesi öljyn tasaisesti sylinterin pinnoille. Aseta sytytystulppa takaisin paikalleen. Irrota sytytystulppa ja valuta kaikki öljy sylinteristä, ennen kuin yrität käynnistää koneen säilytyksen jälkeen. 5. Käytä puhdasta kangasta maantiivistäjän ulkopinnan puhdistukseen ja varmista ilma-aukkojen puhtaus. Älä käytä vahvoja pesuaineita tai petrolipohjaisia puhdistusaineita, kun puhdistat muoviosia. Kemikaalit voivat vahingoittaa muoviosia. 6. Lukitse aisa paikoilleen lukitustapilla kuvan mukaisesti. 7. Säilytä maantiivistäjää pystyasennossa puhtaassa, kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

19 Älä säilytä polttoainetta sisältävää maantiivistintä tuulettamattomassa tilassa, jossa polttoainehöyryt voivat syttyä tuleen avotulesta, kipinöistä, valaistuksesta tai muista sytytyslähteistä. Käytä polttoaineen säilytykseen vain hyväksyttyjä polttoainesäiliöitä. VIANETSINTÄ Ongelma Syy Ratkaisu Moottori ei käynnisty. 1. Sytytystulpan johtoa ei ole kytketty. 2. Polttoaine on loppunut tai se on pilaantunut. 3. Kaasun säätövipu ei ole käynnistysasennossa. 4. Kaasu ei ole ON- asennossa. 5. Polttoainelinja on tukkeutunut. 6. Viallinen sytytystulppa 7. Moottori on kastunut. 1. Kiinnitä sytytystulpan johto kunnolla sytytystulppaan. 2. Täytä puhtaalla, tuoreella bensiinillä. 3. Siirrä kaasun säätövipu käynnistysasentoon. 4. Kaasu täytyy asettaa asentoon kaasu kylmäkäynnistystä varten. 5. Puhdista polttoainelinja. 6. Puhdista ja säädä välys tai vaihda uuteen. 7. Odota muutama minuutti ja käynnistä uudelleen, mutta älä Moottori käy epäsäännöllisesti. Moottori ylikuumenee 1. Sytytystulpan johto on löysällä. 2. Kone käy CHOKEkylmäkäynnistysasennolla. 3. Tukkeutunut polttoainelinja tai pilaantunut polttoaine 4. Ilma-aukko on tukkeutunut. 5. Vettä tai likaa polttoainejärjestelmässä. 6. Likainen ilmanpuhdistin. 1. Moottorin öljytaso on matala. 2. Likainen ilmanpuhdistin. 3. Ilma ei virtaa vapaasti. käytä ryyppyä. 1. Kytke ja kiristä sytytystulpan johto. 2. Siirrä kaasuvipu OFFasentoon. 3. Puhdista polttoainelinja. Täytä säiliö puhtaalla, tuoreella bensiinillä. 4. Puhdista ilma-aukko. 5. Tyhjennä polttoainesäiliö. Täytä tuoreella polttoaineella. 6. Puhdista tai vaihda puhdistin. 1. Täytä kampikammio sopivalla öljyllä. 2. Puhdista ilmanpuhdistin. 3. Irrota puhallinkotelo ja puhdista se. Moottori ei sammu, kun kaasun säätövipu käännetään asentoon stop, tai moottorin kierrosluku ei kasva riittävästi, kun kaasun säätövipua säädetään. Maantiivistintä on vaikea ohjata, koska se tärisee. (Kone hyppii tai pyrkii eteenpäin.) Lika estää kaasuvivun toiminnan. Liian suuri moottorin kierrosluku kovalla maaperällä Poista lika ja jätteet. Aseta kaasun säädin alemmalle kierrosluvulle.

20

21 Det är förbjudet att avlägsna eller manipulera skydds- och säkerhetsanordningar. Vidrör inte delar som är heta under driften. Att göra så kan leda till svåra brännskador. Håll avståndet till roterande delar. Rök inte eller använd öppen låga. Var ytterst försiktig vid förvaring, hantering och användning av bränslen då dessa är extremt lättflyktiga och ångorna explosiva. Håll barn och åskådare på avstånd från maskinen. SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Lär känna din maskin. Läs och var säker på att du förstår innehållet i bruksanvisningen och på maskinen anbringade skyltar. Lär känna användningen och begränsningar såväl som möjliga risker med detta verktyg. Bekanta dig ingående med samtliga manöverorgan och deras korrekta användning. Lär dig hur att snabbt stanna maskinen och frikoppla kontrollerna. Försök inte använda maskinen innan du är helt insatt i korrekt handhavande och underhåll av motorn, samt hur att undvika personskador och/eller skada på egendom. Säkerhet i arbetsområdet Starta aldrig motorn i slutna utrymmen. Avgaserna är farliga och innehåller kolmonoxid, en luktfri och dödlig gas. Starta denna enhet endast i väl ventilerat område utomhus. Använd aldrig maskinen i avsaknad av god sikt eller belysning. Personsäkerhet Använd inte maskinen när du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner som kan påverka din förmåga att använda den korrekt. Bär lämplig klädsel. Bär kraftiga långbyxor, skyddskor och -handskar. Bär inte löst sittande kläder, shorts och smycken av någon typ. Skydda långt hår med nät eller heltäckande huvudbonad. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan snärjas av roterande delar. Kontrollera din maskin innan du startar den. Håll skydden på plats och fullgott skick. Säkerställ att samtliga muttrar, skruvar mm. är ordentligt fastdragna. Använd aldrig maskinen om den är i behov av reparation eller i dåligt mekaniskt skick. Byt skadade, saknade eller felfungerande delar innan den används. Säkerställ att inget bränsleläckage förekommer. Håll maskinen i säkert arbetsskick. Använd inte maskinen om den inte kan startas eller stängas av med strömbrytaren. En bensinmotordriven maskin som inte kan stängas av med strömbrytaren är farlig och måste bytas. Ta för vana att kontrollera att inställningsverktyg och nycklar har avlägsnats från maskinen innan den startas. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra personskada. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd maskinen med sunt förnuft.

22 Undvik onormala kroppsställningar. Använd inte maskinen när du är barfota eller bär sandaler eller liknande lätta skor. Bär skyddande skor som skyddar fötterna och förbättrar fotfästet på hala underlag. Stå alltid stadigt på båda fötterna och i god balans. Du kan då lättare kontrollera maskinen vid oväntade situationer. Undvik oavsiktlig igångsättning. Säkerställ att motorströmbrytaren står i OFF-läge före transport av maskinen eller innan underhåll eller service på enheten påbörjas. Att transportera eller utföra underhåll eller service med strömbrytare i ON-läge inbjuder till olyckor. Bränslesäkerhet Bränsle är ytterst lättantändlig, och ångorna kan vid antändning explodera. Vidtag åtgärder för att minska riskerna för svåra personskador. Använd en godkänd förvaringsbehållare vid påfyllning eller dränering av bränsletanken, och utför detta endast i ett rent och väl ventilerat område utomhus. Rök inte, tillåt inte gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor nära området vid bränslepåfyllning eller drift av enheten. Fyll aldrig på bränsle inomhus. Håll skyddsjordade, elektriskt ledande föremål såsom verktyg på avstånd från icke isolerade, spänningsförande delar och anslutningar för att undvika gnistbildning eller överslag. Sådana företeelser kan antända bränsleångor. Stoppa motorn och låt den kallna före bränslepåfyllning. Ta aldrig av tanklocket eller fyll på bränsle när motorn arbetar eller är varm. Använd inte maskinen om bränslesystemet läcker. Lossa tanklocket sakta för att släppa ut eventuellt övertryck i tanken. Överfyll aldrig bränsletanken (bränslenivån får inte vara över övre markeringen). Sätt tillbaka alla tanklock och lock på behållarna ordentligt, och torka bort spillt bränsle. Använd aldrig enheten utan tanklocket säkert monterat. Undvik att skapa en antändningskälla för spillt bränsle. Starta inte motorn efter ett bränslespill, men flytta maskinen bort från området där spillet inträffade, och undvik antändningskällor tills bensinen dunstat och ångorna ventilerats bort. Förvara bränsle i en behållare som är speciellt konstruerad och godkänd för detta ändamål. Förvara bränslet i ett svalt, väl ventilerat utrymme, på avstånd från gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Förvara aldrig bränslet eller maskinen med bränsle i tanken inomhus där ångorna kan nå en gnista, öppen låga eller andra antändningskällor såsom varmvattenberedare, pannor, klädtorkar eller liknande. Låt motorn kallna innan traktorn ställs undan till förvaring. Användning och underhåll Var speciellt uppmärksam när vibratorplattan används nära barn, personer med nedsatt rörelseförmåga eller äldre personer. Barn eller personer med nedsatt rörelseförmåga får inte använda maskinen. Håll barn på avstånd från maskinen. Lyft eller bär aldrig en maskin med motorn arbetande. Överbelasta inte maskinen. Använd rätt maskin för ditt uppdrag. Rätt maskin utför arbetet bättre och säkrare inom angivet effektområde. Ändra inte motorns varvtalsinställningar eller övervarva motorn. Varvtalskontrollen bestämmer högsta säkra motorvarvtal. Låt inte motorn arbeta med högt varvtal när du inte kompakterar. Håll händer och fötter på avstånd från roterande delar.

23 Undvik kontakt med hett bränsle, olja, avgaser och heta ytor. Vidrör inte motorn eller ljuddämparen. Dessa delar blir extremt heta under drift. De förblir heta en kort tid efter att enheten har stoppats. Låt motorn kallna innan du utför underhåll eller justeringar. Om maskinen börjar avge ovanliga ljud eller vibrationer, stäng omedelbart av motorn, koppla bort tändstiftskabeln, och utred orsaken. Onormala ljud eller vibrationer är ofta ett tecken på problem. Använd endast av tillverkaren godkända tillbehör och tillsatser. Underlåtenhet kan medföra svåra personskador. Underhåll maskinen. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats och andra orsaker som kan påverka maskinens funktion. Låt reparera skadade delar innan maskinen används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållen utrustning. Håll motorn och ljuddämparen fria från gräs, löv, fett och kolavlagringar för att minska brandrisken. Stänk eller spruta aldrig vatten eller andra vätskor på enheten. Håll handtagen torra, rena och fria från skräp. Rengör efter varje användning. Följ gällande bestämmelser för bortskaffning av bränsle, olja, etc. för att skydda miljön. Förvara den icke använda maskinen utom räckhåll för barn, och låt inte personer som inte är förtrogna med dess användning eller som inte läst dessa anvisningar använda den. Maskinen är farlig i händerna på icke utbildade användare. Kontrollera att samtliga rörliga delar stannat helt före rengöring, reparationer, kontroller eller justeringar. Säkerställ alltid att motorbrytaren står i läge OFF. Koppla bort tändstiftskabeln, och håll den på avstånd från tändstiftet för att undvika oavsiktlig motorstart. Låt endast kvalificerad servicepersonal reparera maskinen och endast med originalreservdelar. På så sätt säkerställs att maskinens säkerhet upprätthålls. För att undvika skador, håll händerna, fingrarna och fötterna på avstånd från basplattan. Håll vibratorplattans handtag i ett stadigt grepp med båda händerna. Med båda händerna på handtaget, och fötterna på avstånd från basplattan, kan händerna, fingrarna och fötterna inte skadas av maskinen. Handha alltid maskinen från baksidan. Passera eller stå aldrig framför maskinen när motorn arbetar. Placera aldrig verktyg eller andra föremål under basplattan. Om enheten kontaktar ett främmande föremål, stoppa motorn omedelbart, koppla bort tändstiftskabeln, kontrollera enheten noga med avseende på eventuell skada, och reparera skadan innan maskinen åter startas och används. Överbelasta inte maskinen genom att kompaktera alltför djup i en enda passage eller med för hög hastighet. Kör inte fort på hårt eller halt underlag. Var ytterst försiktig vid användning på eller när du korsar grusbelagda ytor, gångvägar eller vägar. Var uppmärksam på dolda risker eller trafik. Skjutsa aldrig passagerare. Lämna aldrig körplatsen och vibratorplattan utan uppsikt när motorn arbetar. Stoppa alltid motorn när kompakteringen är fördröjd eller vid transport från en plats till en annan. Håll avstånd till dikeskanter, och undvik situationer som kan leda till att maskinen välter. Kör alltid försiktigt uppför lutningar, rakt uppför och nedför, för att undvika att maskinen välter mot användaren. Parkera alltid enheten på fast och plant underlag, och stäng av maskinen. För att minska exponering till vibrationer, begränsa användningstiden, och ta regelbundna raster för att minimera upprepning och vila händerna. Minska hastigheten och kraften med vilka du utför den upprepade rörelsen. Försök fylla varje arbetsdag med arbeten som inte kräver användning av handmanövrerad kraftutrustning.

24 INNEHÅLL Vibratorplattan levereras delvis monterad och noga emballerad i en trälår. Innehåll: 1. Vibratorplatta 2. Bruksanvisning 3. Påse med monteringsmaterial, inklusive Tillbehör (ingår inte i leveransen): 4. Hjulsats XTP Stenläggningssats XTP9-1

25 MONTERING Genom att följa nedanstående monteringsanvisningar kan du montera din vibratorplatta på några få minuter. Handtagsenhet För in handtagstångens ändspår i slitsarna på motorenheten och fäst med sexkantskruvar M10x20, fjäderbrickor och planbrickor. Hjulsats (tillvalsalternativ)

26 Fäst den färdigmonterade hjulsatsen på vibratorplattan med sexkantskruvar M10x20, fjäderbrickor och planbrickor. Demontera hjulsatsen som visas nedan innan kompaktering. Stenläggningssats (tillvalsalternativ) Den genomskinliga gummidynan möjliggör att tyst och skonsamt kompaktera betongskivor, stenar, tegel och block. Fäst stenläggningsdynan på basplattan som visas ovan. Rikta in hålen i basplattan, stenläggningsdynan och fästpåtarna, och fäst med skruvar M10x35, fjäderbrickor och planbrickor. Motorolja OLJAN HAR DRÄNERATS AV FRAKTSKÄL. Fyll motorsumpen med olja (SAE 30) innan motorn startas då annars motorn skadas permanent och garantin förverkas.

27 DELAR OCH MANÖVERORGAN Motorströmbrytare Växelspak Gasreglage Handtag Lyftpunkt Luftrenare Oljedräneringsslang Bränsletank Motor Impulsgivare Basplatta Justerbara hjul Handtagstångens låssprint Handtagstång

28 Handtaggrepp Använd detta för att manövrera vibratorplattan. Växelspak För spaken framåt varvid vibratorplattan kör framåt. För spaken bakåt varvid vibratorplattan backar. Med spaken i mellanläge är vibratorplattan stationär (friläge). Gasreglage Gasspaken kontrollerar motorns varvtal. Motorns varvtal ökas eller sänks genom att föra spaken i de visade riktningarna. Handtagstång Vid användning ska detta handtag vara i nedfällt läge. När vibratorplattan förvaras, fäll handtaget till upprätt läge. Handtagstångens låssprint Används till att låsa handtagstången i upprätt läge för transport och förvaring. Lyftpunkt Används till att lyfta maskinen med kran eller annan lyftanordning Remskydd Demontera detta skydd för att komma åt kilremmen. Kör aldrig vibratorplattan utan kilremsskyddet monterat. Om kilremsskyddet inte är montera är risken stor att händerna kläms mellan remmen och kopplingen med svåra personskador som följd. Impulsgivare En på impulsaxeln excentriskt monterad vikt i impulshuset drivs med hög hastighet av en koppling och remdrivsystem. Detta höga axelvarvtal förorsakar maskinens snabba uppåt- och nedåtriktade stampande rörelse såväl som den framåtriktade. Motorströmbrytare Motorströmbrytaren aktiverar och avaktiverar tändsystemet. Motorströmbrytaren måste stå i läge ON för att motorn ska kunna arbeta. Motorn stoppas genom att vrida motorströmställaren till läge OFF. Oljedräneringsslang Att köra motorn med smutsig olja kan leda till snabbt slitage och haveri. Det är ytterst viktigt att regelbundet byta olja. Den flexibla oljedräneringsslangen underlättar dränering av oljan till en lämplig behållare.

29 HANDHAVANDE Bränslepåfyllning Bränsle: blyfri bensin (95 oktan eller högre) Fyll bränsle på en väl ventilerad plats innan motorn startas. Om motorn har arbetat, låt den kallna innan bränslepåfyllning. Överfyll inte. Att starta motorn 1. Ställ bränsleventilen i läge ON. 2. Vid start av en kall motor, för choken till läge CLOSE. 3. Vid start av en varm motor, för choken till läge OPEN. 4. För gasreglaget från läge SLOW ungefär 1/3 mot läge FAST. 5. Ställ växelspaken i friläge. 6. Ställ motorströmbrytaren i läge ON. 7. Kör startmotorn. Självindragande snörstart Dra sakta ut starthandtaget tills du känner ett motstånd, och dra snabbt ut handtaget och låt det dras tillbaka sakta. Om chokespaken har ställts i läge CLOSE för att starta motorn, för den gradvis till läge OPEN när motorn värms upp. När motorn är varm, öka motorns varvtal med gasreglaget. Ställ växelspaken i önskat läge. Plattan börjar vibrera, och kompakteringen kan påbörjas. Körning framåt och bakåt Körriktningen bestäms med växelspaken. Avhängigt växelspakens läge kompakterar plattan i riktning framåt, på stället eller i riktning bakåt. 1. För att köra maskinen framåt, för växelspaken framåt. 2. Om växelspaken ställs i friläge kommer maskinen att vibrera på platsen. 3. För att köra maskinen bakåt, för växelspaken bakåt.

30 Kompaktering Använd inte plattan på betong eller extremt hårda, torra eller kompakterade ytor. Plattan kommer att hoppa i stället för att vibrera och kan skadas liksom kan motorn. Erforderligt antal passager för att erhålla önska kompakteringsgrad är avhängigt typ av jord och dess fuktighet. Max kompaktering har uppnåtts när maskinen börjar kasta och hoppa. Vid körning bakåt måste användaren styra vibratorplattan sidledes med styrhandtagen så att han inte kläms mellan handtaget och ett eventuellt hinder. Speciell försiktighet ska iakttas vid arbete på ojämn mark eller vid kompaktering av grova material. Säkerställ stabil arbetsställning under sådana förhållanden. Styr maskinen under arbetet, men låt den utföra arbetet. Handtaget behöver inte pressas nedåt, och det medför större slitage på stötdämparna. Vibratorplattan förflyttar sig snabbt på plant underlag. På ojämnt underlag eller på sluttningar kan ett lätt tryck framåt på handtaget krävas för att hjälpa vibratorplattan framåt. På stenbeläggningar ska en dyna fästas under plattan för att förhindra flisning eller slipning av stenarna. En speciell uretandyna, avsedd för detta ändamål, finns tillgänglig som tillvalsalternativ. Även om en viss fukthalt i jorden är nödvändig kan alltför hög fukthalt leda till att jordpartiklarna klibbar vid varandra och förhindrar god kompaktering. Om jorden är mycket våt ska den tillåtas torka något före kompaktering. Om jorden är så torr att dammoln bildas ska jorden fuktas för att förbättra kompakteringen. Denna åtgärd minska även kravet på service av luftfiltret. Följande punkter ska observeras vid kompaktering på sluttande ytor (sluttningar, vallar, etc.): 1. Närma dig lutningen endast nerifrån (en lutning som enkelt kan köras uppför kan också kompakteras utför utan risk). 2. Operatören får aldrig uppehålla sig i lutningens riktning. 3. Högsta lutningen om 20 får inte överskridas. Om denna lutning överskrids felfungerar motorns smörjsystem (stänksmörning) och leder därför oundvikligen till haveri på viktiga motorkomponenter. Att stoppa motorn För att stoppa motorn vid en nödsituation, vrid helt enkelt motorströmbrytaren till läge OFF. Under normala förhållande ska följande procedur utföras. 1. Ställ gasreglaget i tomgångsläge för att stoppa maskinens rörelse. 2. Låt motorn kallna en eller två minuter innan den stoppas. 3. Ställ motorströmbrytaren i läge OFF. 4. Stäng om tillämplig bränsleventilen.

31 För inte choken till läge CLOSE för att stoppa motorn. Baktändning eller motorskada kan inträffa. Tomgångsvarvtal Ställ gasreglaget i läge SLOW för att minska påfrestningar på motorn när kompaktering inte sker. Att sänka motorns varvtal till tomgång bidrar till att förlänga motorns livslängd såväl som bränslebesparing och lägre buller från maskinen. LYFT OCH TRANSPORT Var god se tekniska data angående maskinens vikt. För att undvika brännskador eller brandrisker, låt motorn kalla innan maskinen lyfts/transporteras eller ställs in till förvaring inomhus. Lyft enheten i lyftöglan på skyddsbågen. Använd en lämplig kedja, vajer eller stropp med tillräcklig lyftkapacitet. Enheten ska transporteras i upprätt läge för att förhindra bränslespill. Lägg inte maskinen på sidan eller vänd den up och ner.

32 Spärra handtagstången i transportläge med låssprinten under lyft/transport. Surra enheten genom lyftöglan eller skyddsbågen vid transport. Maskinen kan falla och förorsaka skada på egendom eller personskador om den inte lyfts korrekt. Lyft den endast i lyftöglan. UNDERHÅLL Underhåll av din kompaktor säkerställer lång livslängd för maskinen och dess komponenter. Förebyggande underhåll 1. Stoppa motorn. Motorn ska tillåtas kallan innan underhåll påbörjas. 2. Behåll motorns gasreglage i läge SLOW, och koppla bort tändstiftskabeln från tändstiftet och bind den åt sidan. 3. Kontrollera Vibratorplattans allmänna kondition. Kontrollera att inga skruvar är lösa, att komponenterna sitter korrekt och inte kärvar liksom övrigt som kan inverka på säker användning. 4. Avlägsna allt skräp från vibratorplattan med en mjuk borste, dammsugare eller tryckluft. Smörj därefter samtliga rörliga delar med en högkvalitativ maskinolja. 5. Rengör vibratorplattans undersida så snart den börjar plocka upp jord. Enheten kan inte tillhandahålla bra resultat om undre ytan inte är slät och ren. 6. Återanslut tändstiftskabeln. Använd aldrig en högtryckstvätt vid rengöring av din vibratorplatta. Vatten kan tränga in i slutna utrymmen och skada axlar, remskivor, lager och motorn. Användning av högtryckstvätt resulterar i kortare livslängd och sänkta prestanda.

33 Att kontrollera kilremmen För att säkerställa optimal kraftöverföring från motorn till excenteraxeln måste kilremmen vara i fullgott skick. 1. Stoppa motorn. Motorn måste kallna innan kilremmen kontrolleras. 2. Demontera remskyddet för att komma åt kilremmen. 3. Kontrollera remmen. Om den är sprucken, fransad eller blanksliten ska den bytas snarast möjligt. Att byta kilremmen 4. Avlägsna det fyra skruvarna som fäster remskyddet, 5. Haka av fjädern från spännrullen för att frigöra remmen. 6. Ta den gamla kilremmen av skivorna och montera den nya remmen. Eftersom frigången mellan remskivan på excenteraxeln och motordäcket är litet kan en tändstiftshylsa underlätta påläggningen av den nya kilremmen. 7. Lägg remmen runt motorns drivskiva och spännrullen. 8. Haka fast spännfjädern på spännrullen, och kontrollera att remspänningen är korrekt. 9. Återmontera remskyddet. Var noga med att inte klämma fingrarna mellan remmen och skivorna vid bytet.

34 Oljebyte i impulsgivarhuset Impulsgivarhuset är fyllt med automatväxelolja Dextron III, Mercon, EXXON (ESSO) NUTO H-32 eller ekvivalent vätska. Byt vätska efter 200 driftstimmar. 1. Låt impulsgivaren kallna för oljebyte. Oljepåfyllningsplugg Oljedräneringsplugg 2. Luta plattan mot en skål så att all olja och partiklar dräneras ut. 3. Demontera impulsgivarenhetens oljedräneringsplugg. Undersök oljan med avseende på metallspån som en förebyggande åtgärd mot framtida problem. 4. Sätt tillbaka dräneringspluggen när alla olja runnit ur maskinen. 5. Ställ enheten upprätt. 6. Fyll på olja i impulshuset genom påfyllningsöppningen. Överfyll inte överfyllning kan leda till höga temperaturer i impulsgivaren. 7. Anbringa tätningsmedel på påfyllningspluggen och återmontera den.

35 Underhåll på motorn Komponent Serviceintervall Varje användning Efter 1 månad eller 20 driftstimmar Var 3:e månad eller 50 driftstimmar Var 6:e månad eller 100 driftstimmar Varje år eller 300 driftstimmar Motorolja Kontrollera nivån Byt Kontrollera Luftrenare Rengör (1) Byt (2) Slamkopp Rengör Tändstift Kontrollera och rengör Byt Gnistfångare (tillvalsutrustning) Rengör Tomgångsvarvtal Kontrollera och justera (3) Ventilspel Kontrollera och justera (3) Bränsletank och sil Förbränningskammare Rengör (3) Rengör Var 300:e driftstimme (3) Bränsleledning Kontrollera Varje 2 år (byt vid behov) (3) (1) Serva med kortare intervall vid användning i dammiga områden. (2) Byt endast pappersinsatsen. (3) Dessa komponenter ska servas av din serviceagent.

36 FÖRVARING Om vibratorplattan inte kommer att användas inom 30 dagar ska följande stag utföras för att konservera din enhet före förvaring. 1. Töm bränsletanken helt. Bränsle som innehåller etanol eller MTBF kan börja härskna efter 30 dagar. Härsket bränsle innehåller harts som kan blockera förgasaren och begränsa bränsleflödet. 2. Start motorn och låt den arbeta tills den stannar. Detta säkerställer att inget bränsle står kvar i förgasaren. På detta sätt undviks avlagringar i förgasaren och möjlig skada på motorn. 3. Dränera oljan ur motorn medans den fortfarande är varm. Fyll på med färsk olja enligt rekommendationerna. 4. Låt motorn kallna. Demontera tändstiftet och häll 60 ml SAE-30 olja i cylindern. Dra ut starthandtaget sakta för att distribuera oljan. Montera tillbaka tändstiftet. Demontera tändstiftet och dränera ut all olja ur cylindern innan motorn startas efter förvaringen. 5. Använd en ren trasa till att torka Vibratorplattans utsida ren och hålla ventilationsöppningarna fria från hinder. Använd inte starka rengöringsmedel eller petroleumbaserade rengöringsmedel vid rengöring av plastdelar. Kemikalier kan skada plaster. 6. Säkra handtaget med låssprinten som visas ovan. 7. Förvara din kompaktor i upprätt läge i ett rent och torrt utrymme med god ventilation.

37 Förvara inte vibratorplattan med bränsle i tanken i ett icke ventilerat område där bränsleångorna kan nå öppen låga, genistor, tändlågor eller andra antändningskällor. Använd endast godkända bränslebehållare. FELSÖKNING Problem Orsak Åtgärd Motorn startar inte. 1. Tändstiftskabeln är bortkopplad. 2. Inget eller härsket bränsle. 3. Gasreglaget inte i korrekt startläge. 4. Choken är inte i läge ON. 5. Blockera bränsleledning. 6. Igensatt tändstift. 7. Motorn är flödad med bränsle. 1. Anslut tändstiftskabeln ordentligt till stiftet. 2. Återfyll med rent, färskt bränsle. 3. För gasreglaget till startläge. 4. Gasreglaget måste placeras vid choke vid kallstart. 5. Rensa bränsleledningen. 6. Rengör, justera gapet eller byt. 7. Vänta några minuter innan Motorn arbetar ojämnt. Motorn överhettas 1. Lös tändstiftskabel. 2. Choken är stängd. 3. Blockerad bränsleledning eller härsket bränsle. 4. Avluftningen blockerad. 5. Vatten eller smuts i bränslesystemet. 6. Smutsig luftrenare. 1. Låg oljenivå i motorn. 2. Smutsig luftrenare. 3. Blockerat luftflöde. återstart, men pumpa inte. 1. Anslut och fäst tändstiftskabeln. 2. För chokespaken till läge OFF. 3. Rensa bränsleledningen. Fyll tanken med ren, färsk bensin. 4. Rensa avluftningshålet. 5. Dränera bränsletanken. Full på färskt bränsle 6. Rengör eller byt luftfiltret 1. Fyll vevhuset med korrekt olja. 2. Rengör luftrenaren. 3. Demontera huset och rengör. Motorn stannar inte när gasreglaget ställ på stopp, eller motorns varvtal ökar inte korrekt när gasreglaget justeras. Maskinen är svår att styra när den stampar. (Maskinen hoppar eller raglar framåt.) Skräp hindra gasreglagets rörelser. För högt motorvarvtal på hårda ytor. Rensa bort smuts och skräp. Ställ gasreglaget till lägre varvtal.

38

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MÖNKIJÄ 50cc 4-HJULING 50 cc DAR0971 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs denna bruksanvisning

Lisätiedot

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original

HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original HLS8T(34552) PUUNHALKAISUKONE Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VEDKLYV Bruksanvisning Översättning av bruksanvisning i original FI TEKNISET TIEDOT Moorrori: 230V~50Hz 2100W IP54 Halkaisuvoima:

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA

HUOMIO!!! KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING SUOMEKSI - SVENSKA HUOMIO!!! MUISTA LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖ- OHJEKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖ- KERTAA. VAROMATON KÄYTTÖ VOI AIHEUTTAA VAARATILAN- TEEN! MUISTA VARUSTEET!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 TURVALLISUUS VAROITUS! On vaarallista antaa muun kuin valtuutetun huoltohenkilön suoritettaviksi sellaiset huolto- tai korjaustyöt, joihin liittyy suojien

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V/6 V 4 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V/6 V 4 A Tuotenumero 10122 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/kylmä/korjaava/ylläpito Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu lyijyhappoakuille tyyppiä Akkukapasiteetti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W 600 2000 rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE

AKKULATURI 12 V 2 A KÄYTTÖOHJE AKKULATURI 12 V 2 A Tuotenumero 10121 KÄYTTÖOHJE Jännite Latausjännite (normaali/ylläpito) Nimellisvirta max. Käyttölämpötila Lataustyyppi Soveltuu seuraaville lyijyhappoakuille Akkukapasiteetti Kaapelit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S

2 vuoden takuu. 2 års garanti W 95 SF + S 2 vuoden takuu 2 års garanti W 95 SF + S 1 # 0209058 # 0050342 2 3 4 5 6 7 3 8 W 95 SF Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa ja huomioi turvallisuusohjeet. Säilytä käyttöohjetta

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ

PIDÄ SIVUL U L L I L SET T JA A LAP A SET T ETÄÄ Ä L Ä LÄ JATKOJOHDOT Jatkojohtojen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa puunhalkaisukoneen ukoneen toiminnassa tehottomuutta ja siten koneen ylikuumenemisen. Varmista, että jatkojohdon pituus ei ylitä 10 m ja

Lisätiedot

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1

2.4GHz. 01.30835T1 vol.1 2.4GHz 01.30835T1 vol.1 Kyosho SandMaster Onnittelemme, että valitsit Kyoshon SandMaster -auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti

Lisätiedot

2.4 GHz. 01.30992 vol.1

2.4 GHz. 01.30992 vol.1 2.4 GHz 01.30992 vol.1 RAGE VE Onnittelemme, että valitsit Kyoshon Rage VE auton. Ennen loppuasennuksen aloittamista, Sinun täytyy lukea käyttöohje huolellisesti läpi. Huomioi erittäin tarkasti kaikki

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000

Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 Käyttö- ja varaosakirja Instruktions- och reservdelsbok COMBISEED HT 3000/4000 INNEHÅLL 1. Förord och tillverkningsnummerplåt...6 2. Allmän presentation, billtyper och teknisk data...8 3. Säkerhetsinstruktioner....14

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se.

Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81. Ole ystävällinen ja lue huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa, ja säilytä se. Modell / Malli / Model: P70B17P-DF 90 933 80-81 SE Bruksanvisning Mikrovågsugn Var vänlig läs igenom bruksanvisningen noggrant innan användning och behåll den för framtida bruk. FI KäytTöohje Mikroaaltouuni

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 12420 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin.

LT2122A. Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. J O N S E R E D S E R V I C E Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill

KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill KAASUGRILLI Gasolgrill Gaasigrill TORNADO 221294 gr4;:>12sfefmhlr Valmistuttaja / Tillverkat för / Tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, FINLAND SISÄLLYS Turvaohjeet 4 Kuvitettu osaluettelo 6 Kokoamisohjeet

Lisätiedot

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn MT 3060 (09.03) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen uunin käyttöönottoa 3 Asennus 4 Sähköliitäntä 4 Cylinda IB 12.14 6 Cylinda IB 12.08 / IB 12.18 7 Puhdistus

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 14730 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot