MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR"

Transkriptio

1 XTP9 MAANTIIVISTÄJÄ VIBRATORPLATTA PLATE COMPACTOR Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the machine and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax

2

3 MERKINNÄT Laitteen tyyppikilvessä on seuraavat merkinnät, jotka sisältävät tärkeää tietoa tuotteesta tai sen käytöstä. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Käytä aina suojavarusteita. Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia, turvajalkineita, suojakäsineitä sekä suojakypärää. Turva- ja suojalaitteiden muuttaminen tai poistaminen on kiellettyä. Älä koske laitteen kuumiin osiin, koska se voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pysy etäällä laitteen pyörivistä osista. Älä tupakoi tai käytä avotulta laitteen läheisyydessä. Noudata erityistä varovaisuutta, kun varastoit, käsittelet tai käytät polttoainetta. Se on äärimmäisen herkästi haihtuvaa ja räjähtävää kaasuuntuessaan. Pidä lapset ja sivulliset etäällä laitteesta. VAROITUKSET JA TURVAOHJEET Yleiset turvallisuusohjeet Tutustu laitteen toimintaperiaatteeseen. Lue ohjekirja ja sisäistä sen ohjeet sekä koneeseen kiinnitettyjen merkintöjen merkitys. Ymmärrä laitteen käyttötarkoitus ja sen rajoitukset sekä käyttöön liittyvät mahdolliset vaaratekijät. Tutustu läpikotaisin ohjaimiin ja niiden asianmukaiseen käyttöön. Opettele, miten laite pysäytetään nopeasti ja miten sen ohjaimet kytketään irti. Älä yritä käyttää laitetta, ennen kuin ymmärrät täysin sen käytön ja sen moottorin huollon sekä kuinka vältät onnettomuudet ja/tai tapaturmat ja/tai omaisuusvahingot. Työskentelyalueen turvallisuus Älä koskaan käynnistä tai käytä moottoria suljetussa tilassa. Pakokaasut ovat myrkyllisiä ja ne sisältävät hiilimonoksidia (häkää), joka on hajuton ja tappavan myrkyllinen kaasu. Käytä tätä konetta vain hyvin tuuletetuissa ulkotiloissa. Älä koskaan käytä konetta, jos näkyvyys tai valaistus on puutteellinen. Käyttäjän turvallisuus Älä käytä konetta huumausaineiden, alkoholin tai lääkityksen alaisena, koska ne heikentävät kykyäsi käyttää konetta asianmukaisella tavalla. Pukeudu asianmukaisesti. Käytä paksuja pitkiä housuja, saappaita ja suojakäsineitä. Älä käytä löysiä vaatteita, lyhyitä housuja tai minkäänlaisia koruja. Suojaa pitkät hiukset siten, että ne ovat hartioiden

4 tason yläpuolella. Pidä hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi loitolla liikkuvista osista. Ne voivat takertua laitteen liikkuviin osiin. Tarkasta kone aina ennen käynnistystä. Pidä suojalaitteet paikoillaan ja toimintakykyisinä. Varmista, että kaikki pultit, mutterit, jne. ovat varmasti kiristettyjä. Älä koskaan käytä konetta, joka tarvitsee korjausta tai on huonossa kunnossa. Vaihda vahingoittuneet, puuttuvat tai vialliset osat ennen koneen käyttöä. Tarkasta mahdolliset polttoainevuodot. Pidä koneesi hyvässä käyttökunnossa. Älä käytä konetta, jos moottori ei sammu ja käynnisty asianmukaisesti kytkimestä. Bensiinikäyttöinen kone, jota ei voi ohjata moottorin kytkimestä, on vaarallinen ja vaihdettava uuteen. Ota tavaksesi tarkastaa, että kaikki säätöavaimet on poistettu koneesta ja sen käyttöalueelta ennen sen käynnistystä. Avain, joka on jätetty kiinni pyöriviin osiin, voi aiheuttaa henkilötapaturman. Pysy valppaana, tarkkaile mitä olet tekemässä ja käytä tervettä maalaisjärkeä käyttäessäsi konetta. Älä kurottele. Älä käytä konetta, jos olet avojaloin tai jos jalassasi on sandaalit tai vastaavat kevyet jalkineet. Käytä turvajalkineita, jotka suojaavat jalkojasi ja parantavat tasapainoasi liukkailla pinnoilla. Säilytä tukeva asento ja tasapaino koko ajan. Tämä mahdollistaa paremman koneen hallinnan odottamattomissa tilanteissa. Vältä tahatonta käynnistystä. Varmista, että moottorin kytkin on pois päältä ennen koneen kuljetusta tai koneen kunnossapitotöiden tai huollon aloittamista. Koneen kuljetus tai huolto kytkin päällä altistaa onnettomuuksille. Polttoaineen käsittelyä koskevat varoitukset Polttoaine on herkästi syttyvää ja höyryyntyessään se voi syttyä räjähdysmäisesti. Huomioi varotoimenpiteet käsitellessäsi polttoainetta vähentääksesi vakavien henkilövahinkojen riskiä. Kun täytät tai tyhjennät polttoainesäiliötä, käytä hyväksyttyä polttoaineastiaa ja suorita toimenpiteet puhtaissa, hyvin tuuletetuissa ulkotiloissa. Älä tupakoi, vältä kipinöitä, avotulta tai muita sytytyslähteitä lähellä aluetta, jossa lisäät polttoainetta tai käytät konetta. Älä koskaan lisää polttoainetta sisätiloissa. Pidä maadoitetut johtavat esineet, kuten työkalut, kaukana paljaista, jännitteellisistä osista ja kytkennöistä välttääksesi kipinöinnin tai valokaaren muodostuksen. Ne voivat sytyttää polttoainehöyryn tai kaasun tuleen. Pysäytä aina moottori ja anna sen jäähtyä ennen kuin täytät polttoainesäiliötä. Älä koskaan irrota polttoainesäiliön tulppaa tai lisää polttoainetta, jos moottori on käynnissä tai jos se on kuuma. Älä käytä konetta, jos tiedät polttoainejärjestelmän vuotavan. Löysää polttoainesäiliön korkkia hitaasti vapauttaaksesi mahdollisen paineen säiliöstä. Älä koskaan ylitäytä polttoainesäiliötä (polttoaineen pinnan taso ei saisi olla ylemmän rajamerkin yläpuolella). Kiinnitä kaikki polttoainesäiliön ja - astioiden tulpat kunnolla ja pyyhi valunut polttoaine pois. Älä käytä konetta, jos polttoainesäiliön tulppa ei ole asianmukaisesti paikallaan. Vältä sytytyslähteitä vuotaneen polttoaineen lähellä. Jos polttoaine on vuotanut, älä yritä käynnistää moottoria, vaan siirrä kone pois vuotoalueelta ja vältä luomasta mitään sytytyslähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat haihtuneet. Säilytä polttoaine astioissa, jotka on erityisesti suunniteltu ja hyväksytty tähän tarkoitukseen. Säilytä polttoaine viileässä, hyvin tuuletetussa tilassa ja turvallisella etäisyydellä kipinöistä, avotulesta tai muista sytytyslähteistä. Älä koskaan säilytä polttoainetta (tai konetta, jonka säiliössä on polttoainetta) rakennuksessa, jossa polttoainehöyryt voivat altistua kipinöille, avotulelle tai muille sytytyslähteille (kuten vedenlämmitin, tulisija, kuivain tai muu vastaava). Anna moottorin jäähtyä ennen sen säilytystä suljetussa tilassa.

5 Koneen käyttöön ja huoltoon liittyvät varoitukset Erityinen varovaisuus on tarpeen, jos maantiivistäjää käytetään lasten, invalidien tai vanhusten läheisyydessä. Lapset tai vajaakuntoiset eivät saa käyttää konetta. Pidä lapset etäällä koneesta. Älä koskaan nosta tai kuljeta konetta, kun sen moottori on käynnissä. Älä pakota konetta. Käytä käyttökohteeseen sopivaa konetta. Oikeanlainen kone suorittaa työn paremmin ja turvallisemmin sillä teholla, johon se on suunniteltu. Älä muuta moottorin säädinasetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla. Säädin ohjaa moottorin suurinta turvallista kierrosnopeutta. Älä käytä moottoria suurella kierrosnopeudella, jos et käytä sitä maantiivistykseen. Älä laita käsiäsi tai jalkojasi lähelle pyöriviä osia. Vältä kosketusta kuumaan polttoaineeseen, öljyyn, pakokaasuihin ja kuumiin pintoihin. Älä koske moottoriin tai äänenvaimentimeen. Osat ovat äärimmäisen kuumia käytön aikana. Ne pysyvät kuumina vielä jonkin aikaa sen jälkeen, kun kone on sammutettu. Anna moottorin jäähtyä ennen kuin huollat tai säädät konetta. Jos konetta käynnistettäessä ilmenee epätavallista melua tai tärinää, sammuta moottori välittömästi, irrota sytytystulpan johto ja tarkasta häiriön syy. Epätavallinen melu tai tärinä on yleensä merkki viasta. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita. Tämän ohjeen laiminlyönti voi johtaa henkilövahinkoon. Huolla konetta huolella. Tarkasta mahdollinen liikkuvien osien poikkeama ja liitokset, osien murtumat ja muu laitteen kunto, joka voi vaikuttaa koneen käyttöön. Jos kone on vahingoittunut, se on korjattava ennen käyttöä. Monet onnettomuudet johtuvat huonosti huolletusta laitteesta. Pidä moottori ja äänenvaimennin puhtaana ruohosta, lehdistä, liiallisesta rasvasta ja hiilikarstasta vähentääksesi palovaaraa. Älä koskaan valele tai ruiskuta konetta vedellä tai muulla nesteellä. Pidä kahvat kuivina ja puhtaina. Puhdista käyttökädensijat jokaisen käytön jälkeen. Huomioi asianmukaiset öljyä koskevat jätteenkäsittelylait ja -määräykset suojellaksesi ympäristöä. Kun et käytä konetta, säilytä se lasten ulottumattomissa. Älä anna koneen käyttöön tai näihin ohjeisiin perehtymättömän henkilön käyttää konetta. Sammuta moottori ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen koneen puhdistusta, tarkastusta tai säätöä. Varmista aina ennen mitään huoltotöitä, että moottorin kytkin on OFF - asennossa. Irrota sytytystulpan johto ja pidä johto loitolla sytytystulpasta estääksesi tahattoman käynnistymisen. Vain valtuutettu huoltohenkilöstö saa huoltaa konetta alkuperäisiä varaosia käyttäen. Näin varmistetaan koneen turvallinen toiminta. Pidä kätesi, sormesi ja jalkasi etäällä aluslaatasta. Tartu maantiivistäjän kädensijaan lujasti molemmin käsin. Jos molemmat kädet ovat kiinni kädensijassa ja jalkasi ovat etäällä tiivistimen pohjasta, ei tiivistimen pohja voi vahingoittaa käsiäsi, sormiasi ja jalkojasi. Käytä konetta aina takaa, älä koskaan ohita konetta edestä tai seiso sen edessä, kun moottori on käynnissä. Älä koskaan sijoita työkaluja tai mitään muita esineitä levyn alle. Jos kone osuu vieraaseen esineeseen, pysäytä moottori, irrota sytytystulpan johto, tarkasta kone läpikotaisin vahinkojen varalta ja korjaa vahingot ennen koneen uudelleenkäynnistystä ja käyttöä. Älä ylikuormita konetta tiivistämällä liian syvään yhdellä ajolla tai liian nopealla taajuudella. Älä koskaan käytä konetta suurella ajonopeudella kovilla tai liukkailla pinnoilla. Noudata erityistä varovaisuutta, kun käytät tai ylität sorateitä, jalkakäytäviä tai yleisiä teitä. Pysy koko ajan valppaana yllättävien vaarojen tai liikenteen varalta. Laitteen päällä ei saa kuljettaa ihmisiä. Älä koskaan poistu käyttöpaikalta ja jätä maatiivistäjää ilman valvontaa, kun moottori on käynnissä.

6 Sammuta aina moottori, jos maantiivistystyö keskeytyy tai siirryt yhdestä paikasta toiseen. Pysy kaukana ojien reunoista ja vältä toimintoja, jotka voivat aiheuttaa maantiivistimen kaatumisen. Nouse aina rinteitä varovasti, suoraan ja peruuttamalla estääksesi maantiivisteen kaatumisen käyttäjän päälle. Pysäköi aina kone lujalle ja tasaiselle pinnalle ja sammuta työkalu. Rajoita käyttötunteja vähentääksesi altistumista tärinälle ja pidä ajoittain taukoja minimoidaksesi rasitustasi ja lepuuttaaksesi käsiäsi. Vähennä nopeutta ja voimaa, jos teet toistuvia siirtoja. Pyri sisällyttämään päivään myös töitä, joissa käsin pidettävän koneen käyttö ei ole välttämätöntä. TOIMITUKSEN SISÄLTÖ Maantiivistäjä toimitetaan osittain kokoonpantuna ja se lähetetään huolellisesti pakatussa puisessa pakkauksessa. Sisältö: 1. Maantiivistäjä 2. Käyttöohje 3. Varustepussi, joka sisältää seuraavat osat:

7 Lisävarusteet (eivät sisälly pakkaukseen): 4. Pyöräsarja XTP Kumimatto XTP9-1 ASENNUS Noudata alla olevia asennusohjeita. Maantiivistäjän kokoonpano kestää vain muutaman minuutin. Aisan kiinnitys Asenna aisan pään urat kouruihin, jotka sijaitsevat moottorin kannatuslevyssä. Kiinnitä M10x20-kuusiopulteilla, jousialuslevyillä ja tasaisilla aluslevyillä. Kumimattosarja (lisävaruste) Läpinäkyvän kumimaton avulla voidaan tiivistää betonilaattoja, kiviä, tiiliä ja harkkoja varovasti ja äänettömästi.

8 Kiinnitä kumimatto pohjalevyyn osoitetulla tavalla. Kohdista pohjalevyn, kumimaton sekä kiinnityslevyjen reiät ja kiinnitä matto M10x35-pulteilla, jousialuslevyillä ja tasaisilla aluslevyillä. Pyöräsarja (lisävaruste) Kiinnitä osittain kokoonpantu pyöräsarja maantiivistäjään M10X20-kuusiopulteilla, jousialuslevyillä ja tasaisilla aluslevyillä. Ennen maantiivistämisen aloittamista, irrota pyörät kuvan osoittamalla tavalla.

9 Moottoriöljy MOOTTORISTA ON TYHJENNETTY ÖLJY ENNEN KONEEN KULJETUSTA. Lisää moottoriöljyä (SAE 30) ennen ensimmäistä käyttökertaa, muuten moottori vaurioituu pysyvästi ja takuu raukeaa. OSAT JA OHJAIMET Moottorin kytkin Suunnanvaihtosauva Kaasun säätövipu Käyttökahva Nostokahva Ilmanpuhdistin Öljyntyhjennysletku Polttoainesäiliö Moottori Täryelementti Pohjalevy Pyöräsarja Aisan lukitustappi Aisa

10 Kahva Ohjaa konetta kahvan avulla. Suunnanvaihtosauva Kun sauvaa painetaan eteenpäin, maantiivistäjä liikkuu eteenpäin. Kun sauvaa painetaan taaksepäin, maantiivistäjä peruuttaa. Kun sauva on keskiasennossa (neutraali asento), maantiivistäjä ei liiku lainkaan. Kaasun säätövipu Kaasun säätövipu säätää moottorin kierrosnopeutta. Kaasuvivun säätäminen nostaa tai laskee moottorin kierroslukua. Aisa Kun maantiivistäjää käytetään, kahvan varren tulee olla ala-asennossa. Kun maantiivistäjä varastoidaan, siirrä kahvan varsi yläasentoon. Aisan lukitustappi Lukitustapilla aisa lukitaan yläasentoon kuljetusta ja varastointia varten. Nostokahva Maantiivistäjää voidaan nostaa kahvasta nosturilla tai muulla nostolaitteella. Hihnan suojus Suojus voidaan poistaa, jos V-hihna on tarkistettava. Maantiivistäjää ei saa käyttää ilman V-hihnan suojusta. Jos suojusta ei ole asennettu, käsi voi juuttua V-hihnan ja kytkimen väliin, mikä aiheuttaa vakavan vamman. Täryelementti Kytkin ja hihnaveto liikuttavat nopeasti epäkeskon akseliin asennettua painoa. Nopea akselin kierto aiheuttaa äkkinäisen nostoliikkeen ja alaspäin suuntautuvan junttaavan liikkeen ja liikuttaa samalla laitetta eteenpäin. Moottorin kytkin Moottorin kytkin käynnistää ja sammuttaa sytytysjärjestelmän. Moottorin kytkimen tulee olla ON-asennossa, jotta moottori käy. Kun kytkin käännetään OFF-asentoon, moottori sammuu. Öljyntyhjennysletku Likaantuneen öljyn käyttäminen voi aiheuttaa moottorin ennenaikaista kulumista ja vaurioita. Öljyn vaihto säännöllisesti on äärimmäisen tärkeää. Joustavan öljyletkun avulla voidaan öljy valuttaa sopivaan astiaan.

11 KÄYTTÖ Polttoaineen lisääminen Polttoaine: lyijytön bensiini (vähintään 95-oktaaninen) Täytä polttoainesäiliö hyvin tuuletetussa tilassa ennen moottorin käynnistämistä. Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen jäähtyä ennen polttoaineen lisäämistä. Älä ylitäytä. Moottorin käynnistäminen 1. Siirrä polttoaineventtiili ON-asentoon. 2. Käynnistä kylmä moottori siirtämällä rikastinvipu CLOSE-asentoon. 3. Käynnistä lämmin moottori uudelleen siirtämällä rikastinvipu OPEN-asentoon. 4. Siirrä kaasuvipu pois asennosta SLOW noin 1/3 FAST-asennon suuntaan. 5. Aseta suunnanvaihtosauva keskiasentoon (neutraali). 6. Käännä moottorin kytkin asentoon ON. 7. Käynnistä moottori käynnistimellä. Vetokäynnistys Vedä käynnistyskahvasta kevyesti, kunnes tunnet vastusta ja kiskaise sitten reippaasti kahvasta. Anna käynnistyskahvan palautua rauhallisesti. Jos rikastinvipu on siirretty CLOSE-asentoon moottorin käynnistämistä varten, siirrä sitä aseittain OPEN - asentoon, kun moottori lämpiää. Kun moottori on lämmennyt, vedä kaasun säätövivusta nostaaksesi moottorin kierroslukua. Aseta suunnanvaihtosauva haluamaasi asentoon. Levy alkaa täristä ja liikkua eteenpäin. Kulkusuunta Maantiivistäjän kulkusuunta määritellään suunnanvaihtosauvan avulla. Suunnanvaihtosauvan asennosta riippuen kone liikkuu, eteen- tai taaksepäin tai tiivistää maata paikallaan. 1. Kun sauva työnnetään eteenpäin (kuvassa F), maantiivistäjä liikkuu eteenpäin. 2. Kun sauva on keskiasennossa (neutraali=n), maantiivistäjä tiivistää maata paikallaan. 3. Kun sauvaa vedetään taaksepäin (kuvassa R), maantiivistäjä liikkuu taaksepäin.

12 Maantiivistäminen Älä käytä maantiivistäjää betonilla tai erittäin kovilla, kuivilla tai tiiviillä pinnoilla. Maantiivistäjä ei toimi asianmukaisesti vaan alkaa hyppiä, mikä voi vahingoittaa sekä levyä että moottoria. Tarvittavien toistojen määrä haluttua tiiviystasoa varten riippuu alustan tyypistä ja kosteuspitoisuudesta. Suurin mahdollinen maaperän tiiviys on saavutettu, kun havaitaan huomattava takaisku. Takaperin kuljettaessa käyttäjän on ohjattava maantiivistäjää kahvoista siten, ettei hän puristu kahvan ja mahdollisen esteen väliin. Erityistä tarkkaavaisuutta on noudatettava epätasaisella alustalla ja karkeaa materiaalia käsiteltäessä. Pysy tukevassa asennossa, kun työskentelet kyseisissä olosuhteissa. Ohjaa maantiivistäjää, mutta anna laitteen tehdä työ. Kahvojen painaminen alaspäin on tarpeetonta ja aiheuttaa iskunvaimentimen kulumista. Tasaisella pinnalla maantiivistäjä liikkuu eteenpäin nopeasti. Epätasaisella tai kaltevalla pinnalla maantiivistäjän kulkua saattaa joutua avustamaan työntämällä kahvasta hieman eteenpäin. Kun maantiivistäjää käytetään katukivetyksellä, sen levyn pohjaan tulee kiinnittää matto, joka ehkäisee halkeamien ja murtumien syntymistä kiviainekseen. Lisävarusteena on saatavissa erityinen uretaanimatto tähän tarkoitukseen. Maaperässä tarvitaan jonkin verran kosteutta tiivistämisen aikana, mutta liiallinen kosteus aiheuttaa maaperän osien takertumista toisiinsa ja vaikeuttaa tiivistämistä. Jos maaperä on erittäin kosteaa, anna sen kuivua hieman ennen tiivistämisen aloittamista. Jos maaperä on niin kuivaa, että se pölyää maantiivistäjää käytettäessä, on siihen lisättävä kosteutta, jotta tiivistystulos paranee. Maaperän kostuttaminen vähentää lisäksi ilmasuodattimen huoltotarvetta. Huomioi seuraavat seikat tiivistäessäsi maata kaltevilla pinnoilla (rinteissä, penkereillä jne.) 1. Lähesty rinnettä alhaalta (rinne, jonka tiivistäminen onnistuu ylämäkeen, voidaan tiivistää myös alamäkeen ilman riskejä). 2. Käyttäjä ei saa koskaan seisoa alamäen puolella. 3. Älä ylitä laitteen suurinta sallittua kaltevuuskulmaa (20 ). Jos suurin sallittu kaltevuuskulma ylitetään, moottorin voitelujärjestelmä (roiskevoitelu) saattaa vioittua, mikä johtaa väistämättä moottorin pääkomponenttien rikkoutumiseen. Moottorin pysäyttäminen Pysäytä moottori hätätapauksessa kääntämällä moottorin kytkin OFF-asentoon. Käytä normaaliolosuhteissa seuraavaa menetelmää: 1. Siirrä kaasun säätövipu tyhjäkäyntiasentoon. 2. Anna moottorin jäähtyä muutama minuutti, ennen kuin pysäytät sen.

13 3. Käännä moottorin kytkin OFF-asentoon. 4. Käännä polttoaineventtiilin vipu OFF-asentoon, jos tarpeen. Älä pysäytä moottoria kääntämällä rikastinvipua CLOSE-asentoon. Se voi aiheuttaa jälkisytytyksen tai moottorivaurion. Tyhjäkäyntikierrosnopeus Kun koneella ei suoriteta maantiivistystä, säädä kaasun säätövipu asentoon SLOW vähentääksesi moottorin kuormitusta. Moottorin kierrosnopeuden alentaminen tyhjäkäyntitasolle pidentää moottorin käyttöikää, vähentää polttoaineen kulutusta ja alentaa koneen melutasoa. NOSTAMINEN JA KULJETTAMINEN Tarkista koneen paino teknisistä tiedoista. Palovammojen ja tulipalovaaran välttämiseksi anna moottorin jäähtyä ennen koneen nostamista, kuljettamista tai varastointia sisätiloihin. Nosta konetta turvakehikon nostokahvasta. Käytä turvallista ketjua, kaapelia tai hihnaa, jonka nostokapasiteetti on riittävä. Konetta on kuljetettava pystyasennossa, jotta polttoainetta ei pääse valumaan ulos. Älä aseta konetta kyljelleen tai ylösalaisin.

14 Lukitse aisa paikoilleen lukitustapilla noston tai kuljetuksen ajaksi. Sido kone kiinni kuljetuksen ajaksi nostokahvan tai turvakehikon avulla. Jos konetta nostetaan väärin, se voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon. Nosta ainoastaan nostokahvasta. HUOLTO Huoltamalla maantiivistäjää varmistat koneen ja sen osien pitkän käyttöiän. Ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet 1. Sammuta moottori. Moottorin täytyy olla jäähtynyt ennen huoltotoimenpiteiden aloittamista. 2. Pidä moottorin kaasuvipu SLOW-asennossa, irrota sytytystulpan johto sytytystulpasta ja tarkista se. 3. Tarkasta maantiivistimen yleiskunto. Tarkasta mahdolliset löysät ruuvit, poikkeamat tai liikkuvien osien liitokset ja kaikki muut kohteet, jotka voivat vaikuttaa koneen turvalliseen käyttöön. 4. Poista kaikki lika maantiivistäjästä pehmeällä harjalla, pölynimurilla tai paineilmalla. Voitele kaikki liikkuvat osat korkealaatuisella kevyellä koneöljyllä. 5. Puhdista maantiivistäjän pohjalevy heti, kun siihen alkaa kerääntyä tiivistettävää maata. Kone ei toimi asianmukaisesti, jos pohjalevy ei ole tasainen ja puhdas. 6. Kiinnitä sytytystulpan johto paikalleen. Älä koskaan käytä painepesuria maantiivistäjän puhdistukseen. Vesi voi tunkeutua koneen ahtaisiin osiin ja aiheuttaa vahinkoa akseleille, hihnapyörille, laakereille tai moottorille. Painepesurien käyttö lyhentää koneen käyttöikää ja vähentää sen toimivuutta.

15 V-hihnan tarkistaminen V-hihnan on oltava moitteettomassa kunnossa, jotta saavutetaan optimaalinen voimansiirto moottorista epäkeskoakseliin. 1. Sammuta moottori. Moottorin täytyy olla jäähtynyt ennen V-hihnan tarkistamista. 2. Irrota hihnansuojus, jotta pääset käsiksi V-hihnaan. 3. Tarkista V-hihnan kunto. Jos V-hihna on murtunut, lohjennut tai lasittunut, se pitää vaihtaa heti kun mahdollista. V-hihnan vaihtaminen 1. Irrota hihnansuojuksen neljä pulttia. 2. Vapauta jousi kiristyskoukusta, jolloin hihna löystyy. 3. Nosta vanha V-hihna pois hihnapyörältä ja aseta uusi hihna tilalle. Koska pyörän ja moottorin kannen väli on ahdas, sytytystulpan hylsyä voi käyttää apuna uuden kiilahihnan asentamisessa. 4. Aseta V-hihna moottoripyörän ja kiristyspyörän ympärille. 5. Kiinnitä jousi takaisin alkuperäiseen asentoon ja tarkista V-hihnan asennus. 6. Aseta hihnan suojus takaisin paikoilleen. Varo, etteivät sormesi jää hihnan ja pyörän väliin hihnaa irrottaessasi tai asentaessasi.

16 Täryelementin moottorin öljynvaihto Täryelementin moottori on käsitelty Dextron III-, Mercon-, EXXON NUTO H-32 -automaattivaihteistoöljyllä tai vastaavalla. Vaihda öljy 200 käyttötunnin jälkeen. 1. Anna moottorin jäähtyä ennen öljynvaihtoa. Öljyntäyttötulppa Öljyntyhjennystulppa 2. Kallista pohjalevyä tyhjennysastian suuntaan, jotta kaikki käytetty öljy ja hiukkaset valuvat pois säiliöstä. 3. Irrota öljyntyhjennystulppa valuttaaksesi öljyn moottorista. Tarkista, onko öljyssä metallinpalasia, jotta voit varautua tuleviin ongelmiin. 4. Kun öljy on kokonaan tyhjennetty, aseta tulppa takaisin paikoilleen. 5. Palauta pohjalevy pystyasentoon. 6. Lisää moottoriin öljyä öljyntäyttöaukon kautta. Älä täytä liikaa. Liikatäyttö voi johtaa magnetointikoneen ylikuumenemiseen. 7. Lisää tiivisteainetta öljyntäyttötulppaan ja laita se takaisin paikoilleen.

17 Moottorin huolto Kohde Huoltoväli Jokaisen käytön jälkeen 1. kuukauden tai 20 tunnin jälkeen 3 kk:n tai 50 tunnin välein 6 kk:n tai 100 tunnin välein Vuosittain tai 300 tunnin välein Polttoöljy Tarkista määrä Vaihda Tarkista Ilmansuodatin Puhdista (1) Vaihda (2) Sakkakuppi Puhdista Sytytystulppa Tarkista & puhdista Vaihda Kipinänsammutin (valinnainen) Puhdista Tyhjäkäynti Tarkista & säädä (3) Venttiilien välys Tarkista & säädä (3) Polttoainesäiliö ja suodatin Puhdista (3) Polttokammio Puhdista 300 tunnin välein (3) Polttoaineletku Tarkista kahden vuoden välein (vaihda tarvittaessa) (3) (1) Huolla useammin, jos moottoria käytetään pölyisessä ympäristössä. (2) Vaihda ainoastaan paperielementti. (3) Käänny valtuutetun huoltoliikkeen puoleen tämän huoltotoimenpiteen osalta.

18 SÄILYTYS Jos maantiivistäjää ei käytetä vähintään 30 päivään, noudata seuraavia ohjeita valmistellaksesi koneen säilytystä varten: 1. Tyhjennä kaikki polttoaine polttoainesäiliöstä. Etanolia tai MTBE:tä sisältävä varastoitu polttoaine alkaa pilaantua 30 päivän sisällä. Saastuneen polttoaineen hartsipitoisuus on korkea, ja se voi tukkia kaasuttimen ja heikentää polttoaineen virtausta. 2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä, kunnes se pysähtyy. Tällä varmistetaan, ettei yhtään polttoainetta ole jäljellä kaasuttimessa, mikä auttaa estämään karstan muodostumista kaasuttimen sisään ja mahdolliset moottorivauriot. 3. Kun moottori on yhä lämmin, tyhjennä öljy moottorista. Täytä öljytila tuoreella suosituksen mukaisella öljyllä. 4. Anna moottorin jäähtyä. Irrota sytytystulppa ja valuta n. 60 ml korkealaatuista SAE-30 -moottoriöljyä sylinteriin. Vedä käynnistysnarusta hitaasti jakaaksesi öljyn tasaisesti sylinterin pinnoille. Aseta sytytystulppa takaisin paikalleen. Irrota sytytystulppa ja valuta kaikki öljy sylinteristä, ennen kuin yrität käynnistää koneen säilytyksen jälkeen. 5. Käytä puhdasta kangasta maantiivistäjän ulkopinnan puhdistukseen ja varmista ilma-aukkojen puhtaus. Älä käytä vahvoja pesuaineita tai petrolipohjaisia puhdistusaineita, kun puhdistat muoviosia. Kemikaalit voivat vahingoittaa muoviosia. 6. Lukitse aisa paikoilleen lukitustapilla kuvan mukaisesti. 7. Säilytä maantiivistäjää pystyasennossa puhtaassa, kuivassa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

19 Älä säilytä polttoainetta sisältävää maantiivistintä tuulettamattomassa tilassa, jossa polttoainehöyryt voivat syttyä tuleen avotulesta, kipinöistä, valaistuksesta tai muista sytytyslähteistä. Käytä polttoaineen säilytykseen vain hyväksyttyjä polttoainesäiliöitä. VIANETSINTÄ Ongelma Syy Ratkaisu Moottori ei käynnisty. 1. Sytytystulpan johtoa ei ole kytketty. 2. Polttoaine on loppunut tai se on pilaantunut. 3. Kaasun säätövipu ei ole käynnistysasennossa. 4. Kaasu ei ole ON- asennossa. 5. Polttoainelinja on tukkeutunut. 6. Viallinen sytytystulppa 7. Moottori on kastunut. 1. Kiinnitä sytytystulpan johto kunnolla sytytystulppaan. 2. Täytä puhtaalla, tuoreella bensiinillä. 3. Siirrä kaasun säätövipu käynnistysasentoon. 4. Kaasu täytyy asettaa asentoon kaasu kylmäkäynnistystä varten. 5. Puhdista polttoainelinja. 6. Puhdista ja säädä välys tai vaihda uuteen. 7. Odota muutama minuutti ja käynnistä uudelleen, mutta älä Moottori käy epäsäännöllisesti. Moottori ylikuumenee 1. Sytytystulpan johto on löysällä. 2. Kone käy CHOKEkylmäkäynnistysasennolla. 3. Tukkeutunut polttoainelinja tai pilaantunut polttoaine 4. Ilma-aukko on tukkeutunut. 5. Vettä tai likaa polttoainejärjestelmässä. 6. Likainen ilmanpuhdistin. 1. Moottorin öljytaso on matala. 2. Likainen ilmanpuhdistin. 3. Ilma ei virtaa vapaasti. käytä ryyppyä. 1. Kytke ja kiristä sytytystulpan johto. 2. Siirrä kaasuvipu OFFasentoon. 3. Puhdista polttoainelinja. Täytä säiliö puhtaalla, tuoreella bensiinillä. 4. Puhdista ilma-aukko. 5. Tyhjennä polttoainesäiliö. Täytä tuoreella polttoaineella. 6. Puhdista tai vaihda puhdistin. 1. Täytä kampikammio sopivalla öljyllä. 2. Puhdista ilmanpuhdistin. 3. Irrota puhallinkotelo ja puhdista se. Moottori ei sammu, kun kaasun säätövipu käännetään asentoon stop, tai moottorin kierrosluku ei kasva riittävästi, kun kaasun säätövipua säädetään. Maantiivistintä on vaikea ohjata, koska se tärisee. (Kone hyppii tai pyrkii eteenpäin.) Lika estää kaasuvivun toiminnan. Liian suuri moottorin kierrosluku kovalla maaperällä Poista lika ja jätteet. Aseta kaasun säädin alemmalle kierrosluvulle.

20

21 Det är förbjudet att avlägsna eller manipulera skydds- och säkerhetsanordningar. Vidrör inte delar som är heta under driften. Att göra så kan leda till svåra brännskador. Håll avståndet till roterande delar. Rök inte eller använd öppen låga. Var ytterst försiktig vid förvaring, hantering och användning av bränslen då dessa är extremt lättflyktiga och ångorna explosiva. Håll barn och åskådare på avstånd från maskinen. SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR Lär känna din maskin. Läs och var säker på att du förstår innehållet i bruksanvisningen och på maskinen anbringade skyltar. Lär känna användningen och begränsningar såväl som möjliga risker med detta verktyg. Bekanta dig ingående med samtliga manöverorgan och deras korrekta användning. Lär dig hur att snabbt stanna maskinen och frikoppla kontrollerna. Försök inte använda maskinen innan du är helt insatt i korrekt handhavande och underhåll av motorn, samt hur att undvika personskador och/eller skada på egendom. Säkerhet i arbetsområdet Starta aldrig motorn i slutna utrymmen. Avgaserna är farliga och innehåller kolmonoxid, en luktfri och dödlig gas. Starta denna enhet endast i väl ventilerat område utomhus. Använd aldrig maskinen i avsaknad av god sikt eller belysning. Personsäkerhet Använd inte maskinen när du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner som kan påverka din förmåga att använda den korrekt. Bär lämplig klädsel. Bär kraftiga långbyxor, skyddskor och -handskar. Bär inte löst sittande kläder, shorts och smycken av någon typ. Skydda långt hår med nät eller heltäckande huvudbonad. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan snärjas av roterande delar. Kontrollera din maskin innan du startar den. Håll skydden på plats och fullgott skick. Säkerställ att samtliga muttrar, skruvar mm. är ordentligt fastdragna. Använd aldrig maskinen om den är i behov av reparation eller i dåligt mekaniskt skick. Byt skadade, saknade eller felfungerande delar innan den används. Säkerställ att inget bränsleläckage förekommer. Håll maskinen i säkert arbetsskick. Använd inte maskinen om den inte kan startas eller stängas av med strömbrytaren. En bensinmotordriven maskin som inte kan stängas av med strömbrytaren är farlig och måste bytas. Ta för vana att kontrollera att inställningsverktyg och nycklar har avlägsnats från maskinen innan den startas. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra personskada. Var uppmärksam, se på vad du gör och använd maskinen med sunt förnuft.

22 Undvik onormala kroppsställningar. Använd inte maskinen när du är barfota eller bär sandaler eller liknande lätta skor. Bär skyddande skor som skyddar fötterna och förbättrar fotfästet på hala underlag. Stå alltid stadigt på båda fötterna och i god balans. Du kan då lättare kontrollera maskinen vid oväntade situationer. Undvik oavsiktlig igångsättning. Säkerställ att motorströmbrytaren står i OFF-läge före transport av maskinen eller innan underhåll eller service på enheten påbörjas. Att transportera eller utföra underhåll eller service med strömbrytare i ON-läge inbjuder till olyckor. Bränslesäkerhet Bränsle är ytterst lättantändlig, och ångorna kan vid antändning explodera. Vidtag åtgärder för att minska riskerna för svåra personskador. Använd en godkänd förvaringsbehållare vid påfyllning eller dränering av bränsletanken, och utför detta endast i ett rent och väl ventilerat område utomhus. Rök inte, tillåt inte gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor nära området vid bränslepåfyllning eller drift av enheten. Fyll aldrig på bränsle inomhus. Håll skyddsjordade, elektriskt ledande föremål såsom verktyg på avstånd från icke isolerade, spänningsförande delar och anslutningar för att undvika gnistbildning eller överslag. Sådana företeelser kan antända bränsleångor. Stoppa motorn och låt den kallna före bränslepåfyllning. Ta aldrig av tanklocket eller fyll på bränsle när motorn arbetar eller är varm. Använd inte maskinen om bränslesystemet läcker. Lossa tanklocket sakta för att släppa ut eventuellt övertryck i tanken. Överfyll aldrig bränsletanken (bränslenivån får inte vara över övre markeringen). Sätt tillbaka alla tanklock och lock på behållarna ordentligt, och torka bort spillt bränsle. Använd aldrig enheten utan tanklocket säkert monterat. Undvik att skapa en antändningskälla för spillt bränsle. Starta inte motorn efter ett bränslespill, men flytta maskinen bort från området där spillet inträffade, och undvik antändningskällor tills bensinen dunstat och ångorna ventilerats bort. Förvara bränsle i en behållare som är speciellt konstruerad och godkänd för detta ändamål. Förvara bränslet i ett svalt, väl ventilerat utrymme, på avstånd från gnistor, öppen låga och andra antändningskällor. Förvara aldrig bränslet eller maskinen med bränsle i tanken inomhus där ångorna kan nå en gnista, öppen låga eller andra antändningskällor såsom varmvattenberedare, pannor, klädtorkar eller liknande. Låt motorn kallna innan traktorn ställs undan till förvaring. Användning och underhåll Var speciellt uppmärksam när vibratorplattan används nära barn, personer med nedsatt rörelseförmåga eller äldre personer. Barn eller personer med nedsatt rörelseförmåga får inte använda maskinen. Håll barn på avstånd från maskinen. Lyft eller bär aldrig en maskin med motorn arbetande. Överbelasta inte maskinen. Använd rätt maskin för ditt uppdrag. Rätt maskin utför arbetet bättre och säkrare inom angivet effektområde. Ändra inte motorns varvtalsinställningar eller övervarva motorn. Varvtalskontrollen bestämmer högsta säkra motorvarvtal. Låt inte motorn arbeta med högt varvtal när du inte kompakterar. Håll händer och fötter på avstånd från roterande delar.

23 Undvik kontakt med hett bränsle, olja, avgaser och heta ytor. Vidrör inte motorn eller ljuddämparen. Dessa delar blir extremt heta under drift. De förblir heta en kort tid efter att enheten har stoppats. Låt motorn kallna innan du utför underhåll eller justeringar. Om maskinen börjar avge ovanliga ljud eller vibrationer, stäng omedelbart av motorn, koppla bort tändstiftskabeln, och utred orsaken. Onormala ljud eller vibrationer är ofta ett tecken på problem. Använd endast av tillverkaren godkända tillbehör och tillsatser. Underlåtenhet kan medföra svåra personskador. Underhåll maskinen. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats och andra orsaker som kan påverka maskinens funktion. Låt reparera skadade delar innan maskinen används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållen utrustning. Håll motorn och ljuddämparen fria från gräs, löv, fett och kolavlagringar för att minska brandrisken. Stänk eller spruta aldrig vatten eller andra vätskor på enheten. Håll handtagen torra, rena och fria från skräp. Rengör efter varje användning. Följ gällande bestämmelser för bortskaffning av bränsle, olja, etc. för att skydda miljön. Förvara den icke använda maskinen utom räckhåll för barn, och låt inte personer som inte är förtrogna med dess användning eller som inte läst dessa anvisningar använda den. Maskinen är farlig i händerna på icke utbildade användare. Kontrollera att samtliga rörliga delar stannat helt före rengöring, reparationer, kontroller eller justeringar. Säkerställ alltid att motorbrytaren står i läge OFF. Koppla bort tändstiftskabeln, och håll den på avstånd från tändstiftet för att undvika oavsiktlig motorstart. Låt endast kvalificerad servicepersonal reparera maskinen och endast med originalreservdelar. På så sätt säkerställs att maskinens säkerhet upprätthålls. För att undvika skador, håll händerna, fingrarna och fötterna på avstånd från basplattan. Håll vibratorplattans handtag i ett stadigt grepp med båda händerna. Med båda händerna på handtaget, och fötterna på avstånd från basplattan, kan händerna, fingrarna och fötterna inte skadas av maskinen. Handha alltid maskinen från baksidan. Passera eller stå aldrig framför maskinen när motorn arbetar. Placera aldrig verktyg eller andra föremål under basplattan. Om enheten kontaktar ett främmande föremål, stoppa motorn omedelbart, koppla bort tändstiftskabeln, kontrollera enheten noga med avseende på eventuell skada, och reparera skadan innan maskinen åter startas och används. Överbelasta inte maskinen genom att kompaktera alltför djup i en enda passage eller med för hög hastighet. Kör inte fort på hårt eller halt underlag. Var ytterst försiktig vid användning på eller när du korsar grusbelagda ytor, gångvägar eller vägar. Var uppmärksam på dolda risker eller trafik. Skjutsa aldrig passagerare. Lämna aldrig körplatsen och vibratorplattan utan uppsikt när motorn arbetar. Stoppa alltid motorn när kompakteringen är fördröjd eller vid transport från en plats till en annan. Håll avstånd till dikeskanter, och undvik situationer som kan leda till att maskinen välter. Kör alltid försiktigt uppför lutningar, rakt uppför och nedför, för att undvika att maskinen välter mot användaren. Parkera alltid enheten på fast och plant underlag, och stäng av maskinen. För att minska exponering till vibrationer, begränsa användningstiden, och ta regelbundna raster för att minimera upprepning och vila händerna. Minska hastigheten och kraften med vilka du utför den upprepade rörelsen. Försök fylla varje arbetsdag med arbeten som inte kräver användning av handmanövrerad kraftutrustning.

24 INNEHÅLL Vibratorplattan levereras delvis monterad och noga emballerad i en trälår. Innehåll: 1. Vibratorplatta 2. Bruksanvisning 3. Påse med monteringsmaterial, inklusive Tillbehör (ingår inte i leveransen): 4. Hjulsats XTP Stenläggningssats XTP9-1

25 MONTERING Genom att följa nedanstående monteringsanvisningar kan du montera din vibratorplatta på några få minuter. Handtagsenhet För in handtagstångens ändspår i slitsarna på motorenheten och fäst med sexkantskruvar M10x20, fjäderbrickor och planbrickor. Hjulsats (tillvalsalternativ)

26 Fäst den färdigmonterade hjulsatsen på vibratorplattan med sexkantskruvar M10x20, fjäderbrickor och planbrickor. Demontera hjulsatsen som visas nedan innan kompaktering. Stenläggningssats (tillvalsalternativ) Den genomskinliga gummidynan möjliggör att tyst och skonsamt kompaktera betongskivor, stenar, tegel och block. Fäst stenläggningsdynan på basplattan som visas ovan. Rikta in hålen i basplattan, stenläggningsdynan och fästpåtarna, och fäst med skruvar M10x35, fjäderbrickor och planbrickor. Motorolja OLJAN HAR DRÄNERATS AV FRAKTSKÄL. Fyll motorsumpen med olja (SAE 30) innan motorn startas då annars motorn skadas permanent och garantin förverkas.

27 DELAR OCH MANÖVERORGAN Motorströmbrytare Växelspak Gasreglage Handtag Lyftpunkt Luftrenare Oljedräneringsslang Bränsletank Motor Impulsgivare Basplatta Justerbara hjul Handtagstångens låssprint Handtagstång

28 Handtaggrepp Använd detta för att manövrera vibratorplattan. Växelspak För spaken framåt varvid vibratorplattan kör framåt. För spaken bakåt varvid vibratorplattan backar. Med spaken i mellanläge är vibratorplattan stationär (friläge). Gasreglage Gasspaken kontrollerar motorns varvtal. Motorns varvtal ökas eller sänks genom att föra spaken i de visade riktningarna. Handtagstång Vid användning ska detta handtag vara i nedfällt läge. När vibratorplattan förvaras, fäll handtaget till upprätt läge. Handtagstångens låssprint Används till att låsa handtagstången i upprätt läge för transport och förvaring. Lyftpunkt Används till att lyfta maskinen med kran eller annan lyftanordning Remskydd Demontera detta skydd för att komma åt kilremmen. Kör aldrig vibratorplattan utan kilremsskyddet monterat. Om kilremsskyddet inte är montera är risken stor att händerna kläms mellan remmen och kopplingen med svåra personskador som följd. Impulsgivare En på impulsaxeln excentriskt monterad vikt i impulshuset drivs med hög hastighet av en koppling och remdrivsystem. Detta höga axelvarvtal förorsakar maskinens snabba uppåt- och nedåtriktade stampande rörelse såväl som den framåtriktade. Motorströmbrytare Motorströmbrytaren aktiverar och avaktiverar tändsystemet. Motorströmbrytaren måste stå i läge ON för att motorn ska kunna arbeta. Motorn stoppas genom att vrida motorströmställaren till läge OFF. Oljedräneringsslang Att köra motorn med smutsig olja kan leda till snabbt slitage och haveri. Det är ytterst viktigt att regelbundet byta olja. Den flexibla oljedräneringsslangen underlättar dränering av oljan till en lämplig behållare.

29 HANDHAVANDE Bränslepåfyllning Bränsle: blyfri bensin (95 oktan eller högre) Fyll bränsle på en väl ventilerad plats innan motorn startas. Om motorn har arbetat, låt den kallna innan bränslepåfyllning. Överfyll inte. Att starta motorn 1. Ställ bränsleventilen i läge ON. 2. Vid start av en kall motor, för choken till läge CLOSE. 3. Vid start av en varm motor, för choken till läge OPEN. 4. För gasreglaget från läge SLOW ungefär 1/3 mot läge FAST. 5. Ställ växelspaken i friläge. 6. Ställ motorströmbrytaren i läge ON. 7. Kör startmotorn. Självindragande snörstart Dra sakta ut starthandtaget tills du känner ett motstånd, och dra snabbt ut handtaget och låt det dras tillbaka sakta. Om chokespaken har ställts i läge CLOSE för att starta motorn, för den gradvis till läge OPEN när motorn värms upp. När motorn är varm, öka motorns varvtal med gasreglaget. Ställ växelspaken i önskat läge. Plattan börjar vibrera, och kompakteringen kan påbörjas. Körning framåt och bakåt Körriktningen bestäms med växelspaken. Avhängigt växelspakens läge kompakterar plattan i riktning framåt, på stället eller i riktning bakåt. 1. För att köra maskinen framåt, för växelspaken framåt. 2. Om växelspaken ställs i friläge kommer maskinen att vibrera på platsen. 3. För att köra maskinen bakåt, för växelspaken bakåt.

30 Kompaktering Använd inte plattan på betong eller extremt hårda, torra eller kompakterade ytor. Plattan kommer att hoppa i stället för att vibrera och kan skadas liksom kan motorn. Erforderligt antal passager för att erhålla önska kompakteringsgrad är avhängigt typ av jord och dess fuktighet. Max kompaktering har uppnåtts när maskinen börjar kasta och hoppa. Vid körning bakåt måste användaren styra vibratorplattan sidledes med styrhandtagen så att han inte kläms mellan handtaget och ett eventuellt hinder. Speciell försiktighet ska iakttas vid arbete på ojämn mark eller vid kompaktering av grova material. Säkerställ stabil arbetsställning under sådana förhållanden. Styr maskinen under arbetet, men låt den utföra arbetet. Handtaget behöver inte pressas nedåt, och det medför större slitage på stötdämparna. Vibratorplattan förflyttar sig snabbt på plant underlag. På ojämnt underlag eller på sluttningar kan ett lätt tryck framåt på handtaget krävas för att hjälpa vibratorplattan framåt. På stenbeläggningar ska en dyna fästas under plattan för att förhindra flisning eller slipning av stenarna. En speciell uretandyna, avsedd för detta ändamål, finns tillgänglig som tillvalsalternativ. Även om en viss fukthalt i jorden är nödvändig kan alltför hög fukthalt leda till att jordpartiklarna klibbar vid varandra och förhindrar god kompaktering. Om jorden är mycket våt ska den tillåtas torka något före kompaktering. Om jorden är så torr att dammoln bildas ska jorden fuktas för att förbättra kompakteringen. Denna åtgärd minska även kravet på service av luftfiltret. Följande punkter ska observeras vid kompaktering på sluttande ytor (sluttningar, vallar, etc.): 1. Närma dig lutningen endast nerifrån (en lutning som enkelt kan köras uppför kan också kompakteras utför utan risk). 2. Operatören får aldrig uppehålla sig i lutningens riktning. 3. Högsta lutningen om 20 får inte överskridas. Om denna lutning överskrids felfungerar motorns smörjsystem (stänksmörning) och leder därför oundvikligen till haveri på viktiga motorkomponenter. Att stoppa motorn För att stoppa motorn vid en nödsituation, vrid helt enkelt motorströmbrytaren till läge OFF. Under normala förhållande ska följande procedur utföras. 1. Ställ gasreglaget i tomgångsläge för att stoppa maskinens rörelse. 2. Låt motorn kallna en eller två minuter innan den stoppas. 3. Ställ motorströmbrytaren i läge OFF. 4. Stäng om tillämplig bränsleventilen.

31 För inte choken till läge CLOSE för att stoppa motorn. Baktändning eller motorskada kan inträffa. Tomgångsvarvtal Ställ gasreglaget i läge SLOW för att minska påfrestningar på motorn när kompaktering inte sker. Att sänka motorns varvtal till tomgång bidrar till att förlänga motorns livslängd såväl som bränslebesparing och lägre buller från maskinen. LYFT OCH TRANSPORT Var god se tekniska data angående maskinens vikt. För att undvika brännskador eller brandrisker, låt motorn kalla innan maskinen lyfts/transporteras eller ställs in till förvaring inomhus. Lyft enheten i lyftöglan på skyddsbågen. Använd en lämplig kedja, vajer eller stropp med tillräcklig lyftkapacitet. Enheten ska transporteras i upprätt läge för att förhindra bränslespill. Lägg inte maskinen på sidan eller vänd den up och ner.

32 Spärra handtagstången i transportläge med låssprinten under lyft/transport. Surra enheten genom lyftöglan eller skyddsbågen vid transport. Maskinen kan falla och förorsaka skada på egendom eller personskador om den inte lyfts korrekt. Lyft den endast i lyftöglan. UNDERHÅLL Underhåll av din kompaktor säkerställer lång livslängd för maskinen och dess komponenter. Förebyggande underhåll 1. Stoppa motorn. Motorn ska tillåtas kallan innan underhåll påbörjas. 2. Behåll motorns gasreglage i läge SLOW, och koppla bort tändstiftskabeln från tändstiftet och bind den åt sidan. 3. Kontrollera Vibratorplattans allmänna kondition. Kontrollera att inga skruvar är lösa, att komponenterna sitter korrekt och inte kärvar liksom övrigt som kan inverka på säker användning. 4. Avlägsna allt skräp från vibratorplattan med en mjuk borste, dammsugare eller tryckluft. Smörj därefter samtliga rörliga delar med en högkvalitativ maskinolja. 5. Rengör vibratorplattans undersida så snart den börjar plocka upp jord. Enheten kan inte tillhandahålla bra resultat om undre ytan inte är slät och ren. 6. Återanslut tändstiftskabeln. Använd aldrig en högtryckstvätt vid rengöring av din vibratorplatta. Vatten kan tränga in i slutna utrymmen och skada axlar, remskivor, lager och motorn. Användning av högtryckstvätt resulterar i kortare livslängd och sänkta prestanda.

33 Att kontrollera kilremmen För att säkerställa optimal kraftöverföring från motorn till excenteraxeln måste kilremmen vara i fullgott skick. 1. Stoppa motorn. Motorn måste kallna innan kilremmen kontrolleras. 2. Demontera remskyddet för att komma åt kilremmen. 3. Kontrollera remmen. Om den är sprucken, fransad eller blanksliten ska den bytas snarast möjligt. Att byta kilremmen 4. Avlägsna det fyra skruvarna som fäster remskyddet, 5. Haka av fjädern från spännrullen för att frigöra remmen. 6. Ta den gamla kilremmen av skivorna och montera den nya remmen. Eftersom frigången mellan remskivan på excenteraxeln och motordäcket är litet kan en tändstiftshylsa underlätta påläggningen av den nya kilremmen. 7. Lägg remmen runt motorns drivskiva och spännrullen. 8. Haka fast spännfjädern på spännrullen, och kontrollera att remspänningen är korrekt. 9. Återmontera remskyddet. Var noga med att inte klämma fingrarna mellan remmen och skivorna vid bytet.

34 Oljebyte i impulsgivarhuset Impulsgivarhuset är fyllt med automatväxelolja Dextron III, Mercon, EXXON (ESSO) NUTO H-32 eller ekvivalent vätska. Byt vätska efter 200 driftstimmar. 1. Låt impulsgivaren kallna för oljebyte. Oljepåfyllningsplugg Oljedräneringsplugg 2. Luta plattan mot en skål så att all olja och partiklar dräneras ut. 3. Demontera impulsgivarenhetens oljedräneringsplugg. Undersök oljan med avseende på metallspån som en förebyggande åtgärd mot framtida problem. 4. Sätt tillbaka dräneringspluggen när alla olja runnit ur maskinen. 5. Ställ enheten upprätt. 6. Fyll på olja i impulshuset genom påfyllningsöppningen. Överfyll inte överfyllning kan leda till höga temperaturer i impulsgivaren. 7. Anbringa tätningsmedel på påfyllningspluggen och återmontera den.

35 Underhåll på motorn Komponent Serviceintervall Varje användning Efter 1 månad eller 20 driftstimmar Var 3:e månad eller 50 driftstimmar Var 6:e månad eller 100 driftstimmar Varje år eller 300 driftstimmar Motorolja Kontrollera nivån Byt Kontrollera Luftrenare Rengör (1) Byt (2) Slamkopp Rengör Tändstift Kontrollera och rengör Byt Gnistfångare (tillvalsutrustning) Rengör Tomgångsvarvtal Kontrollera och justera (3) Ventilspel Kontrollera och justera (3) Bränsletank och sil Förbränningskammare Rengör (3) Rengör Var 300:e driftstimme (3) Bränsleledning Kontrollera Varje 2 år (byt vid behov) (3) (1) Serva med kortare intervall vid användning i dammiga områden. (2) Byt endast pappersinsatsen. (3) Dessa komponenter ska servas av din serviceagent.

36 FÖRVARING Om vibratorplattan inte kommer att användas inom 30 dagar ska följande stag utföras för att konservera din enhet före förvaring. 1. Töm bränsletanken helt. Bränsle som innehåller etanol eller MTBF kan börja härskna efter 30 dagar. Härsket bränsle innehåller harts som kan blockera förgasaren och begränsa bränsleflödet. 2. Start motorn och låt den arbeta tills den stannar. Detta säkerställer att inget bränsle står kvar i förgasaren. På detta sätt undviks avlagringar i förgasaren och möjlig skada på motorn. 3. Dränera oljan ur motorn medans den fortfarande är varm. Fyll på med färsk olja enligt rekommendationerna. 4. Låt motorn kallna. Demontera tändstiftet och häll 60 ml SAE-30 olja i cylindern. Dra ut starthandtaget sakta för att distribuera oljan. Montera tillbaka tändstiftet. Demontera tändstiftet och dränera ut all olja ur cylindern innan motorn startas efter förvaringen. 5. Använd en ren trasa till att torka Vibratorplattans utsida ren och hålla ventilationsöppningarna fria från hinder. Använd inte starka rengöringsmedel eller petroleumbaserade rengöringsmedel vid rengöring av plastdelar. Kemikalier kan skada plaster. 6. Säkra handtaget med låssprinten som visas ovan. 7. Förvara din kompaktor i upprätt läge i ett rent och torrt utrymme med god ventilation.

37 Förvara inte vibratorplattan med bränsle i tanken i ett icke ventilerat område där bränsleångorna kan nå öppen låga, genistor, tändlågor eller andra antändningskällor. Använd endast godkända bränslebehållare. FELSÖKNING Problem Orsak Åtgärd Motorn startar inte. 1. Tändstiftskabeln är bortkopplad. 2. Inget eller härsket bränsle. 3. Gasreglaget inte i korrekt startläge. 4. Choken är inte i läge ON. 5. Blockera bränsleledning. 6. Igensatt tändstift. 7. Motorn är flödad med bränsle. 1. Anslut tändstiftskabeln ordentligt till stiftet. 2. Återfyll med rent, färskt bränsle. 3. För gasreglaget till startläge. 4. Gasreglaget måste placeras vid choke vid kallstart. 5. Rensa bränsleledningen. 6. Rengör, justera gapet eller byt. 7. Vänta några minuter innan Motorn arbetar ojämnt. Motorn överhettas 1. Lös tändstiftskabel. 2. Choken är stängd. 3. Blockerad bränsleledning eller härsket bränsle. 4. Avluftningen blockerad. 5. Vatten eller smuts i bränslesystemet. 6. Smutsig luftrenare. 1. Låg oljenivå i motorn. 2. Smutsig luftrenare. 3. Blockerat luftflöde. återstart, men pumpa inte. 1. Anslut och fäst tändstiftskabeln. 2. För chokespaken till läge OFF. 3. Rensa bränsleledningen. Fyll tanken med ren, färsk bensin. 4. Rensa avluftningshålet. 5. Dränera bränsletanken. Full på färskt bränsle 6. Rengör eller byt luftfiltret 1. Fyll vevhuset med korrekt olja. 2. Rengör luftrenaren. 3. Demontera huset och rengör. Motorn stannar inte när gasreglaget ställ på stopp, eller motorns varvtal ökar inte korrekt när gasreglaget justeras. Maskinen är svår att styra när den stampar. (Maskinen hoppar eller raglar framåt.) Skräp hindra gasreglagets rörelser. För högt motorvarvtal på hårda ytor. Rensa bort smuts och skräp. Ställ gasreglaget till lägre varvtal.

38

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI

TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI MEG95 TYÖKALUVAUNU JA YLÄKAAPPI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan Meganex-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning

HUOLTO-/PESUPUKKI SERVICELYFT MEG44. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. Bruksanvisning Översättning av originalbruksanvisning Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 1 HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 2 TURVALLISUUSOHJEITA VAROITUS! Opettele turvallisuus- ja varoitusohjeet ennen kuin alat käyttää ruohonleikkuria. Opettele pysäyttämään moottori

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

RUOHONLEIKKURI GRÄSKLIPPARE

RUOHONLEIKKURI GRÄSKLIPPARE RUOHONLEIKKURI GRÄSKLIPPARE OMISTAJAN KÄSIKIRJA BRUKSANVISNING ZAA0536 (W510VH) Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet läpi ennen tämän laitteen käyttöä ja noudata ohjeita. Läs och följ samtliga säkerhets-

Lisätiedot

Käyttöohje 5,5hv lumilinko

Käyttöohje 5,5hv lumilinko OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA A L K U P E R Ä I S T E N O H J E I D E N K Ä Ä N N Ö S Käyttöohje 5,5hv lumilinko Alkuperäisten ohjeiden käännös HANDAI IS REGISTERED TRADEMARK www.handai.fi 1. MERKIT

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE

SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE XWS024 SIRKKELINTERÄN TEROITUSKONE SLIPMASKIN FÖR SÅGKLINGOR SAW BLADE SHARPENING MACHINE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

Manuell framdrift/ Käsisyöttö

Manuell framdrift/ Käsisyöttö Käyttöohje bruksanvisning i original. käännös ALKUPERÄISTÄ KÄYTTÖOHJEKIRJASTA. artikelnr./tuote nro: 0458-395-0595 Manuell framdrift/ Käsisyöttö LOGOSOL M8 : Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå

Lisätiedot

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER XTP114 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUKSANVISNING PENSASLEIKKURI 25cc HÄCKSAX 25cc ZAA0388 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! Sisältö YLEISET

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE

F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F 50 F 75 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE F50 F / 50 F75 2 F50 / F75 F 50 KÄYTTÖ SWEPAC F 50 / F75 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS - --. 'EB2510 PUHALLIN shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 I Sisällysluettelo: 1. Tekninen erittely s 1 2. Käynnistäminen ja pysäyttäminen s2 3. Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001

22 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ22001 TONNIN PAINEILMA HALLITUNKKI TQ00 Ohjekirja Turvallisuutta koskevat varoitukset ja varotoimenpiteet VAROITUKSET: Työkalua käytettäessä on noudatettava turvallisuutta koskevia perusvarotoimenpiteitä henkilö-

Lisätiedot

WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI

WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI KÄYTTÖOHJE WR6413D 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI ZAA0510 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! rev.a 070126 2T POLTTOMOOTTORI RUOHOTRIMMERI FIN Onneksi olkoon onnistuneen valinnan

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri

TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri KÄYTTÖOHJE TEOLLISUUSIMURI Kuiva-/märkäimuri UAA65 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen! Read these instructions

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito...

KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart WCS-61. Sisällys Turvallisuus... 1~2 Käytön aloittaminen... 3 Käyttö... 4~5 Säilytys ja hoito... WCS-61 KÄYTTÄJÄN OPAS: Wonder Core Smart Ennen kuin käytät laitetta, lue huolella kohta Turvallisuus, jotta osaat käyttää laitetta oikein. Säilytä käyttöohjeet. Voit tarvita niitä myöhemmin. Jos annat

Lisätiedot

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557)

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) MR-TUOTE 91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) Käyttöohje Kopio alkuperäisestä Sisällys 1. Turvallisuusohjeet...2 2. Yleiset ominaisuudet...3 3. Pakkauksen

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno:

Cristallo ROLLAATTORI. Käyttöohje 1. Tilno: Cristallo ROLLAATTORI Tilno: 7 00 000 Käyttöohje Rollaattorin osat 4 5 6 0 7 8 9 Kahva Jarru Korkeussäädettävä kahvan tanko 4 Kahvan korkeuden säätövipu 5 Folding suoja 6 varastossa haltijat 7 Takapyörä

Lisätiedot

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR

HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 1 HONDA KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET BRUKS- OCH SERVICE ANVISNINGAR 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TURVALLISUUSOHJEITA 4 2. TURVAMERKINNÄT 6 3. KONEEN PÄÄOSAT 8 4. HALLINTALAITTEET 10 5. KÄYTTÖOHJEITA 14 6. TOIMENPITEET

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin.

VAROITUKSET. Älä pura laitetta osiin. VAROITUKSET Laitteen väärinkäyttö voi johtaa henkilövahinkoihin. Noudata kaikkia tässä ohjekirjassa annettuja ohjeita ja käytä laitetta oikein. Älä koskaan seiso laitteen alapuolella. Älä pura laitetta

Lisätiedot

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje 334T 338XPT Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 96899930/LZ5C joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 968999343 TRD5 TunnelRam -leikkuulaite, 968999344 TRD6 TunnelRam -leikkuulaite, 968999348 CD5 Combi -leikkuulaite,

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE

FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE FOCUS 650 KÄYTTÖOHJE Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään Z oom työtelineet ovat paljon enemmän kuin pelkkä työteline. Telineen kiinniytspaloja voidaan liikuttaa portaattomasti pöytäurissa ja pöydän

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ÄGARHANDBOK

KÄYTTÖOHJE ÄGARHANDBOK KÄYTTÖOHJE ÄGARHANDBOK MOTOCROSS-PYÖRÄ CROSSMOTORCYKEL DAR0937 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda! Sisältö TURVALLINEN

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen

Tervetuloa. Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Tervetuloa Polttoainelinjaston huolto, nykyaikaiset polttoaineet ongelmineen Koneiden yleisimmin käyttämät polttoaineet Diesel Bensiini 2T Bensiini Diesel ja Bensiini Suomessa ja EU:ssa (muuta ei saatavana)

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He)

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu. Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Lung test gas CO/He AGA 0,28 %, 9,3% lääkkeellinen kaasu, puristettu Hiilimonoksidi (CO), helium (He) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje

Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Eurovac 1500 Käyttö- ja huolto-ohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703

Lisätiedot

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYKELLYFT MOTORCYCLE LIFT

MOOTTORIPYÖRÄNOSTIN MOTORCYKELLYFT MOTORCYCLE LIFT Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder apparaten och

Lisätiedot

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen k äyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten ett ä vedät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Pylväsporakone Pelarborrmaskin DAO0093 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! rev.b 14062004

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Center H2600 Käyttöohje

Center H2600 Käyttöohje Center H2600 Käyttöohje Suomen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.suomenimurikeskus.fi eurovac@suomenimurikeskus.fi Krnro 346.703 ALV rek.

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot