PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö"

Transkriptio

1 1 VAUVA PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö TOIMINTA-AJATUS Toiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, jossa painottuu vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, kriisityö, väkivallan ehkäisytyö sekä mielenterveystyö. Ensi- ja turvakotitoiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä ja katkaista perhe-väkivaltakierrettä. Toiminta painottuu neljälle erityisosaamisen alueelle: Vauvaperhetyö Perhe- ja lähisuhdeväkivalta- ja kriisityö Perhetyö Lapsityö kaikki lapsen parhaaksi

2 2 VAUVA PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ ENSIKOTI (v ) Ensikodissa odotusaikana tai pienen vauvan kanssa asuville tukea vanhemmuuteen ja arkielämässä selviytymiseen. BABY BLUES (v ) Tukea, apua ja neuvontaa avopalveluna synnytyksen jälkeisestä masennuksesta ja uupumuksesta kärsivälle äidille ja hänen perheelleen. Tukea vanhemmille vauvan 3 vrk:n unirytmitysjaksolla PuolenMatkanTalossa. PEUKALOINEN (v ) Tukea varhaiseen vuorovaikutukseen päiväryhmätoiminnan ja perhekuntoutuksen avulla. PUOLENMATKANTALO (v ) Tuetun asumisen talo. Yhteisöllistä perhekuntoutusta ja päiväryhmätoimintaa. TURVAKOTI (v ) Turvaa ja tukea tarjoava päivystävä kriisipalvelu-yksikkö koko perheelle perheväkivalta tai sen uhka -tilanteessa. Naisten selviytymisvaiheen tukeminen: Terapeuttista yksilötyöskentelyä ja selviytymisryhmiä väkivallan seurauksista selviytymiseksi. AVOKRIISITYÖ (v ) Korjaavaa ja ennaltaehkäisevää avotyötä perheväkivaltatilanteissa. JUSSI-TYÖ (v ) Apua miehelle, jonka perheessä tai lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa. TURVALLISTEN PERHEIDEN P-HÄME proj. (v ) Perheen ja sen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön toimintamallien kehittämisprojekti. AVOTUPA (v ) Tapaamispaikka Tarjoaa erillään asuvalle lapselle ja vanhemmalle mahdollisuuden valvottuun tapaamiseen turvallisessa ympäristössä. ERITYISTASON ALVARI (v ) Ammatillista, pitkäkestoista ja tiivistä tukea lapsiperheelle. Työ perustuu perheen omien voimavarojen vahvistumiseen. Terapeuttinen auttaminen tapahtuu yhdessä toimien ja vuorovaikutuksessa perheen ja sen eri verkostojen kanssa. PERHETUPA (v ) Lapsiperheiden avoin kohtaamisen ja yhdessä toimimisen paikka. SÄRÖPERHE proj. (v ) Yhteishanke Dilan kanssa Ennaltaehkäisevää tukea ja arjen kannattelua vanhemmuuden alkuvaiheessa vapaaehtoistyön keinoin. Tukea lapselle perheen vaikeissa elämäntilanteissa yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. LAPSITYÖ

3 3 VAUVA ENSIKOTI VAUVA Os. Mustamäenkatu 74, LAHTI, puh. (03) fax (03) sähköposti: Ensikotitoiminnassa tärkeimpänä on tukea vanhemman ja vauvan välistä varhaista vuorovaikutussuhdetta. Ensikotiin tullaan, jos vanhemman / vanhempien omat voimat eivät riitä vauvan kanssa arjessa selviytymiseen. Syynä selviämättömyyteen voi olla mm. vauvan hoidossa tarvittavien taitojen puute, sairaus, uupumus, yksinäisyys, parisuhteen ongelmat, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö tai jokin akuutti elämäntilanne Työskentely ensikodissa: vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen konkreettinen tukeminen vauvan kehityksen havainnointi ja tukeminen yhteistyössä vanhemman kanssa vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen videointi sekä rakentavan palautteen anto asiakkaan tukeminen omien voimavarojensa löytämisessä ja arkielämän hallinnassa toiminnalliset ryhmät yksilö- ja paritapaamiset Varhaisen vuorovaikutuksen lisäksi ensikodissa opetellaan itsenäisessä elämässä tarvittavia käytännön taitoja, kuten ruoanlaittoa, siivousta, pyykinpesua ja talousasioiden suunnittelua. Sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä kasvu vanhempana ja parisuhteessa ovat ensikotijakson työskentelyssä mukana.

4 4 BABY BLUES VAUVA Os. Torikatu 3 B 6, LAHTI, puh sähköposti: Baby blues-vauvaperhetyö on tarkoitettu masentuneille, vastasyntyneen tai haastavahoitoisen vauvan äideille ja perheille. Vauvan syntymän jälkeen lähes jokainen äiti on herkistynyt ja mielialat vaihtelevat. Herkistyminen auttaa äitiä vastaamaan vauvan tarpeisiin. Synnytyksen jälkeinen masennus voi iskeä ennalta arvaamatta tai tulla hiipien sekä syvetä vähitellen. Masennuksen oireina on usein unettomuus, itkuisuus, syyllisyydentunteet ja halu eristäytyä. Joskus masennus on niin vaikea ja sitkeä, että tarvitaan ulkopuolista tukea. Jos vauvaa odottaessa tai synnytyksen jälkeen äidin sydämessä soi Baby blues jatkuvasti, eli alakulo ei mene ohi, tarjoaa Lahden ensi- ja turvakodin Baby Blues: keskustelutukea, yksilötapaamisia, paritapaamisia kotikäyntejä sekä perhetapaamisia ryhmätoimintaa puhelinneuvontaa vauvahieronnan ohjausta kirjallista infoa esim. lapsen unirytmitykseen laitospalveluna unirytmitystä Baby blues- toimintaa tehdään yhteistyössä mm. neuvoloiden, kotihoidon perhetyön sekä sairaaloiden kanssa. Toiminnassa on keskeistä: vahvistaa toimivaa varhaista vuorovaikutusta lasten ja vanhempien välillä tukea vanhemmuutta sekä parisuhdetta ennaltaehkäistä äidin syvempää masennusta tai vanhempien uupumista Tavoitteena on auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa ja luomaan toimivia verkostoja tuekseen.

5 5 ALUEELLINEN PERHEKUNTOUTUS o Perhekuntoutus Peukaloisen päiväryhmätoiminta o PuolenMatkanTalo, tuetun asumisen yksikkö Perhekuntoutus on havaittu toimivaksi työmuodoksi kriisissä oleville perheille. Perhekuntoutukseen painottuvalla työmuodolla tuetaan perheitä laaja-alaisesti vanhemmuuteen sekä arkielämän hallintaan. Alueellisella perhekuntoutuksella vastataan osaltaan jatkuvasti laajentuneeseen lastensuojelun avotyön tarpeeseen. Alueellisen perhekuntoutuksen toimintamuotoja ovat ryhmätoiminnat, hoidolliset keskustelut, ryhmän tarjoama tuki, käytännöntaitojen harjoittelu yhdessä oppimisen kautta sekä vanhemman ja lapsen varhaiseen vuorovaikutukseen keskittyminen. PEUKALOINEN VAUVA Os. Loviisankatu 14 B 24, LAHTI puh. (03) , ja sähköposti: Peukaloisen päiväryhmätyössä tuetaan vauvan (0-2v.) ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta, vanhemmuutta sekä arkielämän sujumista. Perhekuntoutuksella aktivoidaan ja tuetaan sellaista toimintaa, joka vahvistaa perheiden omaa elämää ja virittää uusia verkostoja perheiden selviytymisen tueksi. Työskentely vanhemman ja lapsen kanssa perustuu yhdessä laadittuun suunnitelmaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan laadittuihin tavoitteisiin. Työskentelymenetelmänä käytetään suljettua päiväryhmää, johon kokoontuu kerralla neljä äitiä lapsineen. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa viisi tuntia kerrallaan. Lisäksi ryhmäaikojen ulkopuolella työntekijät tapaavat koko perhettä kotikäynneillä. Ryhmän toimintajakso kestää syys- ja kevätlukukauden ja kauteen sisältyy koko perheelle tarkoitettu viikon perhekuntoutuskurssi Ensi- ja turvakotien liiton kurssikeskuksessa Sipoossa. Päiväryhmätoiminta on perheelle maksutonta.

6 Tuen tarpeen perusteina voivat olla: 6 vaikeudet äidin ja lapsen varhaisessa vuorovaikutussuhteessa väsyminen ja tuskastuminen lastenhoitoon rytmin puuttuminen elämästä, puutteellinen arjen hallinta yksinäisyys ja sosiaalisten verkostojen puute itseluottamuksen puute käytännön kasvatus- ja kodinhoitotaitojen puute akuutti elämänkriisi päihdeongelma masennus mielenterveyskuntoutuksen tarve PUOLENMATKANTALO VAUVA Os. Loviisankatu 14 A 1, LAHTI, puh , , ja sähköposti: PuolenMatkanTalon perhekuntoutus on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä vauva- ja pikkulapsiperheille, joka toteutetaan yhteistyössä perheen sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. PuolenMatkanTalon asiakkaaksi voi tulla koko perhe. Asiakkaaksi hakeudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. Perhekuntoutus tukee perhettä silloin kun vanhemmat tarvitsevat tukea varhaisen vuorovaikutuksen löytämiseen ja vahvistamiseen arkielämä ei suju; päivärytmi on kateissa, kodinhoidossa ja rahaasioidenhoidossa on puutteita, jne. uupumus tai masennus vie voimat vanhemmat tarvitsevat tukea laitosjaksojen jälkeen ennen omaan kotiin siirtymistä, esim. ensikoti, päihdehoitolaitos. perheessä on vaikea elämäntilanne; väkivaltaa, avioero, menetyksiä, tms. Perhekuntoutus on pitkäkestoista tukea; asiakkuus kestää noin vuoden. Perhekuntoutus koostuu päiväryhmätoiminnasta sekä perheen tarpeisiin räätälöidystä tuetusta asumisesta PuolenMatkanTalon pikkulapsiperheyhteisössä. Päiväryhmä on perhekuntoutuksen keskeinen menetelmä. Päiväryhmätoimintaa on kolmena päivänä viikossa klo Ryhmän arki on suunniteltu lapsiperheiden hyvän arjen näkökulmasta. Sen tavoitteena on tukea vanhemmuutta, lapsen ja vanhempien

7 7 välistä vuorovaikutusta sekä turvata lapsen iänmukaista kehitystä ja hoitoa. Arjen jakamisen lisäksi vanhemmuuteen liittyviä asioita käsitellään vanhempien terapeuttisissa ryhmissä. Perhe asuu PuolenMatkanTalossa omassa vuokra-asunnossaan ottaen osaa talon yhteisölliseen toimintaan. Perhekohtainen tuki suunnitellaan yhdessä perheen kanssa. Tuki voi olla esim. tukea lapsen hoitoon ja kasvatukseen, tietoihin ja taitoihin toimia vanhempana, tukea parisuhteen hoitoon, päihteettömään elämäntapaan, arjenhallintaan tai raha-asioiden hoitoon. PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ TURVAKOTI PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ Os. Mustamäenkatu 74, LAHTI puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Turvakoti on tarkoitettu parisuhde- ja perheväkivallan kohteeksi joutuneille tai sen uhan alla eläville henkilöille. Turvakoti tarjoaa heille kriisivaiheessa turvaa ja tukea sekä mahdollisuuden perheväkivaltakierteen katkaisuun. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden ja sinne voi hakeutua joko suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Turvakodissa asiakkaita tuetaan kriisivaiheessa. Turvakoti on monipuolinen palvelukeskus, josta kaikki osapuolet voivat saada tukea kriisitilanteen ratkaisemiseksi. Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tilanteeseen. Vanhempia tuetaan huomioimaan lapsi oman kriisinsä yhteydessä. Turvakodista lähdön jälkeen perheitä ohjataan käyttämään tarvittaessa yhdistyksemme tai yhteiskunnan ja muiden järjestöjen tuottamia palveluita.

8 Työskentelyn periaatteet ovat 8 turvallisuus ja vapaaehtoisuus koko perheen huomioiminen lasten erityinen huomioiminen myös muista palveluista tiedottaminen ja niihin ohjaaminen tarvittaessa traumatyön viitekehys Menetelminä käytetään terapeuttisia yksilökeskusteluja kaikille osapuolille perhetapaamisia ryhmiä (esim. turvakodin kriisiryhmä) lasten kanssa yksilöllistä työskentelyä terapeuttisin menetelmin ohjausta ja neuvontaa JUSSI-TYÖ PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ Os. Torikatu 3 B 6, LAHTI, puh. (03) , (03) , ja , fax (03) , sähköposti: Jussi-työ tarjoaa apua silloin, kun väkivalta tai sen uhka perheessä ja lähisuhteessa aiheuttaa pelkoa ja turvattomuutta. Miehellä on mahdollisuus oma-aloitteisesti hakea apua väkivaltatilanteessa. Perheväkivaltatilanteissa turvakotiin tulleen perheen miehelle tarjotaan mahdollisuus lähteä työskentelyyn väkivallan lopettamiseksi. Jussi-työ on ennen kaikkea keskustelumahdollisuuden järjestämistä miehelle tilanteessa, jossa mies haluaa lähteä selvittämään perheensä kriisiä. Jussi-työ tarjoaa kriisiapua, koska perheväkivaltatilanteessa myös mies on kriisissä ja tarvitsee apua selviytyäkseen terapeuttista keskusteluapua, jolloin on mahdollisuus tarvittaessa pitkäjänteiseenkin työskentelyyn

9 9 neuvontaa ja ohjausta, jolloin arvioidaan ja selvitetään muita mahdollisia tukija apuvaihtoehtoja verkostotyötä; yhteisverkostolle tarjotaan apua miehen kanssa työskentelyyn ja näin voidaan toimia miehen omana työntekijänä perheen auttamisprosessissa Tarvittaessa on mahdollisuus paritapaamiseen tai koko perheen yhteiseen keskusteluun. AVOKRIISITYÖ PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ Os. Torikatu 3 B 3a, Lahti, puh sähköposti: Avokriisityö on osa turvakotityön avopalvelua. Avokriisityö on suunnattu erilaista väkivaltaa kokeneille, jotka eivät välttämättä tarvitse turvakodin palvelua. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti, esim. yksilö-, perhe- ja verkostotyötä. Erityisesti pyritään ottamaan huomioon lapsen asema. Viranomaisyhteistyönä annetaan tarvittaessa koulutusta ja konsultointia. Työskentelyn tavoite tarjota yksilöille ja perheille mahdollisimman nopeasti tukea selviytymiseen yhteistyö lähi- ja viranomaisverkoston kanssa Avokriisityö täydentää nykyistä auttamisjärjestelmää kehittää yhteistä toimintamallia perheväkivaltatilanteisiin puuttumiksi konsultointi ja koulutus TURVALLISTEN PERHEIDEN PÄIJÄT-HÄME -projekti PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ Os. Ahvenistonkatu 2 as. 404, Lahti, puh , sähköposti: Perheen ja sen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön toimintamallien kehittämisprojekti v

10 10 Väkivalta ja turvattomuus on ongelma, jota ei voi millään yksittäisellä ratkaisulla poistaa. Projekti haluaa haastaa, ei ainoastaan auttajatahoja, vaan kaikkia päijät-hämäläisiä vaikuttamaan perheen arkielämän turvallisuuteen. Projektin kolme toimintalinjaa ovat: 1) paikallisen turvallisuuskumppanuuden luominen 2) turvallisuusnäkökulma osana auttamistyötä 3) arvioinnin ja seurannan välineiden luominen Projektin tarkoituksena on mm.: yhteisöllisen näkökulman vahvistaminen ja uudenlaisen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön kehittäminen verkostotyön ja vertaistuen menetelmien kehittäminen ja kokeileminen turvallisuustyössä tutkimuksia turvallisuutta lisäävistä tekijöistä tiedotus- ja vaikutustoiminta AVOTUPA Os. Rauhankatu 18 B 14, LAHTI, puh. (03) ja sähköposti: Tapaamispaikka lapselle ja hänestä erossa asuvalle vanhemmalle Tapaamispaikka tarjoaa lapselle ja erossa asuvalle vanhemmalle mahdollisuuden yhdessäoloon turvallisessa, tuetussa ja valvotussa ympäristössä.

11 11 Tapaamispaikkatyön tavoitteena on vahvistaa etä- ja tapaajavanhempien kykyä toimia vastuullisena, lapsen kehityksen ja kasvun tarpeet ymmärtävinä vanhempina ja auttaa heitä ymmärtämään vanhemmuuden merkitys lapsen kehitykselle. Työtä tehdään vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiverkoston kanssa tuoden esiin erityisesti lapsen näkökulma. Tapaamispaikkatoiminnan keskeisiä periaatteita ovat lapsikeskeisyys, yksilöllisyys, reaaliaikaisuus, turvallisuus ja tarpeellinen verkostotyö. Yhteistyötä tehdään pääasiassa oikeuden, sosiaalitoimen, lastenvalvojan ja perheneuvolan kanssa ja tapaamispaikka toteuttaa lähettävän viranomaisen kirjallisesti määrittelemiä tapaamissopimuksia. Yhteistyötä tehdään myös vankiloiden, lastensuojelulaitosten sekä ensi- ja turvakodin eri toimintamuotojen kanssa. Tapaamispaikalle on mahdollisuus varata sekä arki- että viikonloppuaikoja (ennakkoilmoittautuminen). Tapaamispaikan käytölle ei ole kuntarajoja. ALVARI- Os. Torikatu 3 B 6, LAHTI, puh. (03) ja , fax (03) , sähköposti: Alvari-perhetyö on lapsiperheille annettavaa suunnitelmallista, pitkäjänteistä, intensiivistä, eri viranomaisten ja muiden auttamistahojen yhteistyöhön perustuvaa apua kotiin. Perhekeskeinen tiimi- ja verkostotyöskentely aloitetaan ja tehdään osittain parityönä. Perhetyöntekijät tukevat perheitä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä, elinolojen parantamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa. Asiakasperheet ovat lahtelaisia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä. Asiakkuus syntyy Lahden ensi- ja turvakodin, sosiaalitoimen, terveydenhuollon tai muiden yhteistyötahojen kautta. Perheet voivat myös itse ottaa yhteyttä. Perhetyön tavoitteet ja suunnitelmat tehdään yhdessä perheen kanssa. Työskentely on intensiivistä ja tapaamisia voi olla useita kertoja viikossa.

12 Perhettä tuetaan vanhemmuudessa lapsen hoidossa ja kasvatuksessa vuorovaikutustaidoissa omien voimavarojen vahvistamisessa kriisien läpikäyminen arkielämän hallinnassa sosiaalisessa elämässä ja harrastuksissa 12 Työn tärkeimmät tavoitteet Toimivan ja luottamuksellisen suhteen luominen perheeseen Toimia lapsen äänenä ja valvoa lapsen etua Käytännön arjen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä perheen kanssa Työn menetelmät kotikäynnit yksilötyöskentely perheenjäsenten kanssa joustavat työajat, työskentely tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin vanhemmuuden roolikartta, verkostokartta, sukupuu, menetelmäkortit vuorovaikutuksen videointi perhekuntoutus toiminnalliset ryhmät ja retket PERHETUPA Os. Loviisankatu 14 A, katutaso, Lahti, puh. (03) , ja , sähköposti: Perhetupa on lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu kaikille Lahden seudun lapsiperheille. Perhetuvan toiminta jakaantuu avoimeen päivätoimintaan sekä ryhmätoimintaan. Avoin päivätoiminta perheiden yhteinen olohuone perhekahvilatoimintaa tilapäistä lastenhoitoa (0 7 -vuotiaille) palveluohjausta

13 rintapumppujen lainaus laulu- ja leikkituokioita (opiskelijoiden toteuttamana) vapaata yhdessäoloa ja vertaistukea 13 Ryhmätoiminta perheiden omat ryhmät esim. perhevalmennusten jatkoryhmät, erilaiset äiti-lapsi ryhmät työntekijöiden ohjaamat ryhmät esim. yhdistykset, neuvola, seurakunta vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta Vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen, lisää voimia arjessa jaksamiseen, annetaan mahdollisuus toisten vanhempien tapaamiseen, kuunteluun ja keskusteluun. Tuetaan vanhempien hyvän olon ja mielen saamista. Lapset saavat harjoitella sosiaalista vuorovaikutusta toisten lasten kanssa sekä ryhmässä oloa. SÄRÖPERHE -projekti Os. Ahvenistonkatu 2, Lahti, puh , , sähköposti: Säröperhe -projekti on Lahden ensi- ja turvakoti ry:n ja Lahden Diakoniasäätiön (Dila) yhteinen hanke v ), hallinnoinnista vastaa Dila. Lahden ensi- ja turvakoti ry:n vauvaperheiden ja Löydä Timanttien päihdeperheiden kanssa tehty työ on tuonut esille vahvan tarpeen saada näille perheille ammatillisen avun rinnalle jo sen aikana ja varsinkin sen päättymisen jälkeen jatkuva vapaaehtois- ja vertaistuki. Projektin tavoitteena on kehittää Lahden seudulle uusi toimintamalli, jonka avulla syrjäytymisvaarassa oleville ja runsaasti tukea tarvitseville lapsiperheille voitaisiin tarjota vapaaehtoisvoimin toteutettavaa tukea vanhemmuuden alkuvaiheessa ammatillisen avun ja vapaaehtoistyön nivouttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi

14 14 Projektissa luodaan puitteet perheiden tukemiselle vapaaehtoisten henkilöiden (vertaisten), vertaisperheiden, ryhmätoiminnan ja yhteistyön avulla. LASTEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ Lahden ensi- ja turvakoti osallistui Ensi- ja turvakotien liiton Lapsi asiakkaana - projektiin. Projektin päätyttyä jatketaan lasten kanssa työskentelyä kaikissa yhdistyksen työmuodoissa tavoitteena erityisesti lapsen näkyväksi tekeminen. Tavoitteena on edelleen kehittää työmenetelmiä, jonka avulla työntekijä kiinnittää huomion lapsen asemaan perheessä sekä pyrkiä tukemaan perhettä huomioimaan ja tukemaan lapsen kasvussa merkittäviä seikkoja, tarvittaessa saada lapselle myös ulkopuolista tukea ja ohjausta kriisitilanteissa ja niiden jälkeenkin sekä etsiä ne tahot, joiden kanssa ensi- ja turvakodin henkilökunta voisi tehdä yhteistyötä lasten asioihin liittyvissä asioissa sekä tehdä yhteistyötä lasten kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveystoimen tahojen kanssa. Toteuttamistapoina käytetään: lapsen haastattelua vanhempien haastattelua lasten ryhmiä persoona-, saga-, pantomiimi-, vahvuus- ja Cope-kortti menetelmiä konsultointiapua lomake, jota henkilökunta voi käyttää apuna menetelmien kirjaus suunnitelman toteutumisen seuranta yhteistyötä lasten psykiatrisen poliklinikan sekä perheneuvolan kanssa yhteistyötä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa - Kaikki lapsen parhaaksi -

15 LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY:N JÄSENEKSI LIITTYMINEN 15 Nimi Postiosoite Postitoimip. Puhelin Sähköposti Jäsenmaksu 10 /vuosi, opiskelijajäsenmaksu 5 /vuosi. Maksuun sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Esikko-lehti. Tilisiirtolomake jäsenmaksua varten lähetetään saatuamme ilmoituksen jäseneksi liittymisestä (ks. alla olevat yhteystietomme). Jäseneksi voi liittyä myös kotisivujemme kautta Lahden ensi- ja turvakoti ry Ahvenistonkatu 2 as. 404 puh. (03) , fax (03) sähköposti:

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry 1 Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin Ensi Koti perustettiin 23.10.1953 yksinäisten äitien ja lasten elämän kohottamiseksi oikeille raiteille Lapin ensi- ja turvakoti ry on järjestölähtöistä

Lisätiedot

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le

Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella. Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Nuoria perheitä tukevat palvelut Jyväskylässä ja Äänekoskella Työelämälähtöinen kehittäminen / Emmi Le Perheille kohdennetuilla palveluilla tuetaan vanhempia tai muita huoltajia turvaamaan lasten hyvinvointi

Lisätiedot

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA

NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA NEUVOLAN JA LASTENSUOJELUN PERHETYÖ VANTAALLA Outi Ingberg Marja-Liisa Tirronen 05/2009 PERHETYÖ Suunnitelmallista / tavoitteellista Määräaikaista Muutokseen tähtäävää Tavoitteena tukea ja edistää erityistä

Lisätiedot

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi!

Kuljemme rinnallasi. vaikutamme puolestasi. Autamme sinua ja perhettäsi! Autamme sinua ja perhettäsi! Kuljemme rinnallasi vaikutamme puolestasi [ keski-suomen ensi- ja turvakoti on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. lue lisää: ksetu.fi ] On oikein

Lisätiedot

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen

PSYKOLOGI- PALVELUT. Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen PSYKOLOGI- PALVELUT Varhaisen vuorovaikutuksen edistäminen Psykologipalveluiden vauvaperhetyö on suunnattu lastaan odottaville ja alle vuoden ikäisten lasten perheille. Se on yhtäaikaa ennaltaehkäisevää

Lisätiedot

TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ -

TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ - TAMPEREEN ENSI- JA TURVAKOTI - TAVOITTEENA TURVALLINEN ELÄMÄ - TURVAKOTI Perustettu v.1984 Tampereelle Petsamon kaupunginosaan (ensikoti v.1951) 7 perhepaikkaa Ympärivuorokautinen kriisipäivystys / puhelinneuvonta

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA

NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA NEUVOLAN PERHETYÖ KAARINASSA Neuvolan perhetyö Kaarinassa Vuonna 2014 neuvolan perhetyö on vakiinnuttanut paikkansa osana ennaltaehkäisevää palvelujärjestelmää. Neuvolan perhetyössä toimii kaksi perheohjaajaa

Lisätiedot

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa

Perhetyö. Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 1 Perhetyö Ylikartanon päiväkodin Perheiden Villiinassa 10.10.2012 Hanna Hirvonen, lastentarhanopettaja 2 MIKÄ ON PERHEIDEN VILLIINA? Ylikartanon päiväkodin avoimia varhaiskasvatuspalveluja tarjoava ryhmä

Lisätiedot

Ammattilaiset. lasten ja perheiden tukena. Me osaamme auttaa!

Ammattilaiset. lasten ja perheiden tukena. Me osaamme auttaa! Me osaamme auttaa! Ammattilaiset lasten ja perheiden tukena [ keski-suomen ensi- ja turvakoti on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen lastensuojelujärjestö. lue lisää: ksetu.fi ] On oikein pyytää

Lisätiedot

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013

Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava ja ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Rovaniemen kaupungin ennaltaehkäisevä, ohjaava sekä ryhmämuotoinen perhetyö vuosina 2012 2013 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015

Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön kriteerit 2015 Sisällys 1.LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU... 2 1.1 Lapsiperheiden kotipalvelun sisältö... 3 1.2 Lapsiperheiden kotipalvelun aloittaminen... 3 1.3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke

Ylä-Pirkanmaan lastensuojelun kehittämishanke 2(6) Sisällys Aloite perhetyöhön... 3 Aloitusvaihe... 3 n suunnitelman tekeminen... 4 n työskentelyvaihe... 4 n työskentelyn arviointi... 5 n päättäminen... 5 3(6) Aloite perhetyöhön Asiakkuus lastensuojelun

Lisätiedot

Varjosta valoon seminaari 20-9-12

Varjosta valoon seminaari 20-9-12 Varjosta valoon seminaari 20-9-12 Mitä ovat perheneuvolapalvelut Sosiaalihuoltolain 17 :n mukaan kunnan on huolehdittava kasvatus-ja perheneuvonnan järjestämisestä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukaan kasvatus-ja

Lisätiedot

Loimaan. Perhepalvelut

Loimaan. Perhepalvelut Loimaan Perhepalvelut PERHEPALVELUT Loimaan perhepalvelujen työmuotoja ovat palvelutarpeen arviointi, lapsiperheiden kotipalvelu, perhetyö ja sosiaa- liohjaus. Perhepalveluihin kuuluvat myös tukihenkilö-

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin toiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille

Lisätiedot

Lapin ensi- ja turvakoti ry

Lapin ensi- ja turvakoti ry Lapin ensi- ja turvakoti ry Turvakotipalvelut Työkokous lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyyn liittyen 25.2.2016 Turvakotilaki Laki valtion varoista maksettavasta korvauksesta turvakotipalveluiden tuottajalle

Lisätiedot

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä

Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö. Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä Lempäälän ennaltaehkäisevä perhetyö Pippuri/ kohtaamispaikka työryhmä 6.11.2017 Ennaltaehkäisevän perhetyön kokonaisuus PERHEVERSTAS PIKKUKETTU JOHTAVA PERHETYYÖNTEKIJÄ KISSANKULMA TOMERA PYRSTÖTÄHTI SÄPINÄ

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA

LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖ ESPOOSSA LUONNOS/ te 170912 TUOTE KOTIPALVELU, LASTENHOITO- APU, VARHAINEN TUKI KOTIPALVELU, VAMMAISTEN LASTEN JA LASTEN- SUOJELUN AVOHUOLLON PERHEILLE 1) VARHAISEN TUEN TEHOSTETTU

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja

Toiminta-ajatus. Perhetyö tukee lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa ja vahvistaa perheen omia voimavaroja Toiminta-ajatus Lapsiperhetyö on perheille annettavaa tukea, joka perustuu perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Perhetyö on lastensuojelun avohuollon toimenpide.

Lisätiedot

Vauvan Taika projektin loppuseminaari 10.10.2014

Vauvan Taika projektin loppuseminaari 10.10.2014 Vauvan Taika projektin loppuseminaari 10.10.2014 Dila Timantit vauvaperheiden vuorovaikutusyksikkö taustaorganisaatio Diakonialaitos Lahti kehittämisprojekti päihdeperheiden kuntouttavaa työtä v. 1998-2012

Lisätiedot

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa

Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Varhainen tunnistaminen ja tuen piiriin ohjaaminen neuvolassa ja kouluterveydenhuollossa Tuovi Hakulinen-Viitanen Tutkimuspäällikkö, Dosentti 13.9.2012 Tuovi Hakulinen-Viitanen 1 Säännölliset tapaamiset

Lisätiedot

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja

Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Lapsen elämää kahdessa kodissa -työpaja Ajoissa liikkeelle reseptejä ehkäisevään työhön 12.6.2012 Iisalmi Mika Ketonen eroperhetyöntekijä, Eroperheen kahden kodin lapset projekti, Lahden ensi- ja turvakoti

Lisätiedot

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta

Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Masentunut isä neuvolan asiakkaana Isien kokemuksia masennuksestaan ja tuen tarpeestaan perheen odottaessa lasta Pirjo Kotkamo psyk.esh., psykoterapeutti, TtM-opiskelija Esityksen sisältö I Isä-hankkeen

Lisätiedot

Orastavan vanhemmuuden tukeminen lastensuojelussa

Orastavan vanhemmuuden tukeminen lastensuojelussa Orastavan vanhemmuuden tukeminen lastensuojelussa Seija Stocklin Erityissosiaalityöntekijä Psykoterapeutti Sofian Riihenkulma 4, 00700 Helsinki Johdanto Omat varhaiset, myönteiset hoivakokemukset; jokainen

Lisätiedot

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut

Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Lapsiperheiden ryhmämuotoiset palvelut Perhepalvelukeskus, Korkalonkatu 4, 96100 Rovaniemi Päivitetty 1.5.2016 / Marja Leena Nurmela Kuva: Pekka Ojaniemi Palveluja perheille Avoin päiväkoti Avoimen päiväkodin

Lisätiedot

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto

Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon ky. Perhekeskeinen kouluterveydenhuolto Loppuraportti Liitteet 48 Hanke 041/ESLK/LK/2007 1.5.2007-31.10.2009 Marke Hietanen-Peltola Arto Honkala Marika Kivimäki-Sumrein

Lisätiedot

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry

Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Äidit irti synnytysmasennuksesta ÄIMÄ ry Perustettu vuonna 1998 Valtakunnallinen vertaistukiyhdistys Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistys Mielenterveyden keskusliiton

Lisätiedot

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA

KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA KOGNITIIVISET DEPRESSIOKOULUMALLISET RYHMÄT NEUVOLASSA Projektityöntekijä Sirpa Kumpuniemi Sateenvarjo-projekti Rovaniemi 4.2.2009 Taustaa Synnytyksen jälkeistä masennusta 10-15 % synnyttäneistä Vanhemman

Lisätiedot

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä

Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti. Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä Pääkaupungin turvakoti ry Turvakoti Minna Remes-Sievänen, vastaava sosiaalityöntekijä 2.6.2016 Turvakoti Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakoti Avoinna 24 h/7 ympärivuotisesti Mahdollisuus hakeutua itse

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Väkivalta ja päihteet Miestyön keskuksessa tehtävän työn näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta -seminaari 6.11.2013 Petteri Huhtamella Miestyön keskus Lapin ensi- ja turvakoti ry. Miestyön keskus Lähtenyt

Lisätiedot

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki

NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA. Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki NUORTEN ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN ODOTTAVIEN ÄITIEN TUKEMISEN TOIMINTAMALLEJA Marita Väätäinen Sanna Vähätiitto Oulun kaupunki Siskot-ryhmän taustaa Siskot -projekti on Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

Työelämäjakso. -Tervalammen kuntoutuskeskus perhekuntoutus 06/2011

Työelämäjakso. -Tervalammen kuntoutuskeskus perhekuntoutus 06/2011 Työelämäjakso -Tervalammen kuntoutuskeskus perhekuntoutus 06/2011 Perhekuntoutus Perhekuntoutus tarjoaa ympärivuorokautista laitoskuntoutuspalvelua ensisijaisesti helsinkiläisille perheille, joissa päihdeongelma

Lisätiedot

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat

Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero lapsiperheessä työn lähtökohdat Ero sisältää aina riskejä lapsen hyvinvoinnille ja vanhemmuus on haavoittuvaa Varhaisella tuella voidaan ennaltaehkäistä vanhempien eron kielteisiä vaikutuksia lapsen

Lisätiedot

MIESTYÖ. Miestyön keskus

MIESTYÖ. Miestyön keskus MIESTYÖ Miestyön keskus Miestyö on työtä, jonka kohteena ja lähtökohtana on mies itse Miksi mies tarvitsee apua? Muutokset perhesysteemeissä ja vanhemmuudessa haastavat miehiä aikaisempaan verrattuna uudella

Lisätiedot

Esityksemme sisältö ja tarkoitus:

Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Esityksemme sisältö ja tarkoitus: Lyhyt esittely Vantaan Nuorten turvatalon sekä Vantaan kaupungin Viertolan vastaanottokodin toiminnasta. Osoittaa, että ennakoivaan, ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön

Lisätiedot

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa

KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA. Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa KELLOKOSKEN PERHEKESKUS IKIOMA Taustalla Tuulas-hanke Toiminta alkanut elokuussa 2007 Kellokosken sosiaali- ja terveysaseman uusissa tiloissa TYÖNTEKIJÄT Hankerahoituksella palkatut työntekijät: IKIOMASSA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyön tarkoituksena on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita.

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE Lanula 27.8.2009, 111 Päivitetty 1.2.2015 LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT TAMPERE 2(6) Sisällysluettelo 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN JA PERHETYÖN KRITEERIT: TAUSTA JA PERUSTEET...

Lisätiedot

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut

Perhe- ja nuorisoneuvolapalvelut Perheneuvolat ja nuorisoneuvola turvaavat lasten, nuorten ja perheiden hyvää psykososiaalista kehitystä ja tulevaisuutta yhteistyössä perheiden ja eri toimijoiden kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia,

Lisätiedot

TUAS - Nuorten tuettu asuminen

TUAS - Nuorten tuettu asuminen TUAS - Nuorten tuettu asuminen Turun Kaupunkilähetys ry. Liisa Love Mitä TUAS toiminta on? Tukea 18 25 -vuotiaille aikuistuville nuorille itsenäisen elämän ja yksin asumisen alkutaipaleella Nuoria tuetaan

Lisätiedot

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1

Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä. Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 Kiintymyssuhteen vahvistaminen päihdeongelmaisessa perheessä Marja Nuortimo Rovaniemi 2.11.2007 2.11.2007 1 1. Yleistä Pidä kiinni-projektista, Talvikista ja Tuuliasta 2. Äiti ja perhe päihdekuntoutuksessa

Lisätiedot

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely

Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti. Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Koppi arjesta ehkäisevä työ lapsiperhepalveluissa Matinkylän projekti Parisuhteen tukeminen ja eroauttaminen lapsiperheissä -korityöskentely Marjatta Karhuvaara Perheasioiden yksikön esimies Korin koordinaattori

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

MARAK Oulussa 2010-2013. Siskomaija Pirilä, kouluttaja, perheterapeutti VET

MARAK Oulussa 2010-2013. Siskomaija Pirilä, kouluttaja, perheterapeutti VET MARAK Oulussa 2010-2013 Siskomaija Pirilä, kouluttaja, perheterapeutti VET Sisältö Kehitysympäristö Oulussa Marak-prosessi MARAK Toiminta on ollut vaivan arvoista... THL:n seuranta: työskentelyn ongelmia

Lisätiedot

Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta

Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta Väkivalta ja päihteet kolmannen sektorin ja kriisikeskustyön näkökulmasta Alkoholi ja väkivalta seminaari 6.11.2013 Pirjo Lehmuskoski Kriisityön vastaava Kriisikeskus Matalan kynnyksen kriisikeskus elää

Lisätiedot

LAATUKÄSIKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO. A) Omavalvontasuunnitelma liitteineen

LAATUKÄSIKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO. A) Omavalvontasuunnitelma liitteineen LAATUKÄSIKIRJAN SISÄLLYSLUETTELO A) Omavalvontasuunnitelma liitteineen rekisteriseloste asiakkaan suostumus tietojen luovuttamiseen lomake koulutussuunnitelma päihdeohjelma 1 Toimintaympäristö a) Perustiedot

Lisätiedot

Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola, ennalta ehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö ja Ensiperheiden tukityö

Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola, ennalta ehkäisevä ja lastensuojelun perhetyö ja Ensiperheiden tukityö PILKE-HANKE Tampereen kaupungin ja Muotialan asuin- ja toimintakeskus Ry:n (tamperelainen järjestö) yhteishanke, vuoden alkanut 2011 alusta Poikkisektorinen hanke: Kaupunki ja yhdistys Hyvinvointineuvola,

Lisätiedot

Kainuun sote. Perhekeskus

Kainuun sote. Perhekeskus Kainuun sote Perhekeskus Perheiden hyvinvointi on meille tärkeintä. Neuvolatoiminta Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia. Neuvolan laajat terveystarkastukset tarjoavat perheille tilaisuuden keskustella

Lisätiedot

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa

Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Laajennettu perhevalmennus Kaarinassa Toiminta vakiintunut Kehittämistyön tuloksena vuodesta 2008 alkaen laajennettu perhevalmennus on koskenut kaikkia kaarinalaisia ensisynnyttäjiä 2 Miten perhevalmennus

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012

Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Lapsiperheiden kotipalvelu- seminaari 16.10.2012 Anne Korhonen va. sosiaalipalvelujohtaja Niina Heino, perhetyöntekijä Imatrasta vajaan 29 000 asukkaan kaupunki kaakkoisella itärajalla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Päihteet ja vanhemmuus

Päihteet ja vanhemmuus Miten auttaa päihderiippuvaista äitiä ja lasta 14.3.2016 Pirjo Selin Vastaava sosiaalityöntekijä Avopalveluyksikkö Aino Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry www.ksetu.fi Päihteet ja vanhemmuus Päihdeäiti

Lisätiedot

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli

Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Vammaisen lapsen perheen tuki yleispalveluissa Imatran hyvinvointineuvolan toimintamalli Luota muhun konferenssi 15.5.2014 Toimialajohtaja Tiina Kirmanen Imatra Asukkaita n. 28 300 Synnytyksiä n. 220 vuodessa

Lisätiedot

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit

MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit MUHOKSEN PERHETYÖN kriteerit 2015 Sisällys 1. LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN KRITEERIT... 2 1.2 Kotipalvelu voi olla joko tilapäistä tai säännöllistä... 2 1.3 Mihin tarpeeseen lapsiperheiden kotipalvelua

Lisätiedot

Rovaniemen lapset ja perheet

Rovaniemen lapset ja perheet Rovaniemen lapset ja perheet Koko väestö 58 825 ( 31.12.2007) Perheet yhteensä 15 810 Lapsiperheet, % perheistä 43,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 23,0 (SOTKAnet) Lapsia 0 6 vuotiaat 4495 ( 2007),

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa

Siskomaija Pirilä. MARAK Oulussa Siskomaija Pirilä MARAK Oulussa 2010-2013 Sisällys Turvallisuustyön rakenne Turvallisuusohjelman painopisteet Yksi lyönti vähemmän-kehittämisympäristö MARAK-prosessi Toiminta on ollut vaivan arvoista THL:n

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Kuuselan perhekuntoutuskeskus

Kuuselan perhekuntoutuskeskus Kuuselan perhekuntoutuskeskus 1 Kuuselan perhekuntoutuskeskus sijaitsee Tikkurilan keskustassa. Toimitilat ovat suunniteltu ja rakennettu perhekuntoutusta varten. Kuusela koostuu kahdesta eri toisiinsa

Lisätiedot

Opinnäytetyö sosionomi yamk

Opinnäytetyö sosionomi yamk Opinnäytetyö sosionomi yamk Asumisyksikkö Kilpolan asiakasprosessin vaikuttavuuden arviointi 2.12.2015 Heidi Saukkonen Asumisyksikkö Kilpola Pääkaupungin turvakoti ry:n tuetun asumisen yksikkö 18 asuntoa,

Lisätiedot

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN

4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN 4.3.2015 SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISTEN LAPSIPERHEIDEN PERHETYÖN JA KOTIPALVELUN PALVELUKRITEERIT 1. Mitä on lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö? Lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön tavoitteena on

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 14.11.2013 Reetta Siukola 1 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Lisätiedot

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT

POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT POIJUPUISTON LASTENSUOJELUPALVELUT VASTAANOTTOKOTI TEHOSTETTU PERHETYÖ KOTIUTUS- JA TUKITYÖRYHMÄ 2 POIJUPUISTON VASTAANOTTOKOTI Espoolaisten 13-18 -vuotiaiden nuorten

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRI HELMI PERHETYÖ JA LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU 1 MITÄ PERHETYÖ ON? Perhetyöllä tarkoitetaan hyvinvoinnin tukemista sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa,

Lisätiedot

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin

Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Koulutusmateriaali haastaviin kasvatuskumppanuus kohtaamisiin Korostetaan yhteisöllisiä ja yhteiskunnallisia näkökohtia kasvatuksessa ja ihmisen kehityksessä Painopiste yksilön kiinnittymisessä yhteiskuntaan

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS

KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS KUOPION KAUPUNKI LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN PALVELUKUVAUS 1 Sisällys 1 Lapsiperheiden kotipalvelun ja kriteerien tarkoitus... 3 2 Lapsiperheiden kotipalvelun lainsäädännöllinen perusta... 3 3 Lapsiperheiden

Lisätiedot

NEUVOLAN PERHETYÖ - VARHAISTA TUKEA PERHEILLE. Laura Pakkanen & Anna-Kaisa Utriainen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaaliala

NEUVOLAN PERHETYÖ - VARHAISTA TUKEA PERHEILLE. Laura Pakkanen & Anna-Kaisa Utriainen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaaliala NEUVOLAN PERHETYÖ - VARHAISTA TUKEA PERHEILLE Laura Pakkanen & Anna-Kaisa Utriainen Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, sosiaaliala Monimuotoista, monimerkityksistä, arvokasta, ainutlaatuista perheiden elämää

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA

MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA MITÄ SUOMESSA ON MENEILLÄÄN EROAUTTAMISESSA JÄRJESTÖNÄKÖKULMASTA JUSSI PULLI KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ ENSI- JA TURVAKOTIEN LIITTO / NEUVOKESKUS EROFOORUMI 21.11.2012 Jos klikkaa internetistä (Google) olen eroamassa?

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

WOM. Lähisuhdeväkivalta ja ero: Palveluista ja väkivaltatyöstä Sosiaalityöntekijä Merja Järveläinen

WOM. Lähisuhdeväkivalta ja ero: Palveluista ja väkivaltatyöstä Sosiaalityöntekijä Merja Järveläinen Vahvistetaan naisia toimimaan lähisuhdeväkivaltaa vastaan koulutusta, tukea ja ohjausta sisältävän integroidun mallin avulla WOM Lähisuhdeväkivalta ja ero: Palveluista ja väkivaltatyöstä 28.8.2014 Sosiaalityöntekijä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA)

VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) VANHEMMUUSVALMENNUS 6 KK & 2-VUOTIS- RYHMÄNEUVOLOISSA (VAVA) 22.9.2017 Teologi-toimittaja, vanhemmuusvalmennuksen kouluttaja ja ohjaaja Tellervo Uljas Miten Miten sinä voit? MIKÄ VAVA? Porvoon ketterä

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on toiminut vuodesta 2008,

Lisätiedot

Opaslehtinen Ensikodista kotiutuville perheille. Omaan kotiin!

Opaslehtinen Ensikodista kotiutuville perheille. Omaan kotiin! Opaslehtinen Ensikodista kotiutuville perheille Omaan kotiin! JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO Toivomme, että tästä opaslehtisestä on sinulle hyötyä uudessa elämäntilanteessasi. Opaslehtiseen on koottu Lahden

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa

Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen Riihimäen perusopetuksessa Hupi tiimi Ville Saloranta, hankekoordinaattori Heini Lehtonen, sosiaaliohjaaja (Peltosaari) Kaisa Näsman, sosiaaliohjaaja (Lasitehdas)

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ

TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ TYÖKALUJA, TIETOA JA UUDENLAISTA NÄKÖKULMAA - RASKAANA OLEVIEN JA SYNNYTTÄNEIDEN ÄITIEN KOKEMUKSIA ILOA VARHAIN- RYHMISTÄ Terveydenhoitaja Reetta Koskeli ja sairaanhoitaja Noora Kapanen 27.9.2011 OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS

OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUS JA YHTEISÖLLISYYS OSALLISUUDEN JA YHTEISÖLLISYYDEN VAHVISTAMINEN JA TUKEMINEN RYHMÄMUOTOISILLA TOIMINNOILLA v AVOIMET RYHMÄTOIMINNOT Avoin päiväkoti ja alueelliset perheryhmät Isä lapsi toiminta

Lisätiedot

Tarja Tirkkonen 12.10.2015

Tarja Tirkkonen 12.10.2015 Tarja Tirkkonen 12.10.2015 Perheiden erityispalvelut Hanne Kalmari perheiden erityispalvelujen päällikkö Perheneuvola Leena Lehikoinen perheneuvolan päällikkö Perheoikeudelliset asiat Katja Niemelä perheoikeudellisten

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry. Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu. Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistyksen hallitus Toiminnankoordinaattori OMA Hoivapalvelu Oy:n

Lisätiedot

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä

Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Lapsikeskeinen tilannearvio Lastensuojelutarpeen arviointi peruspalveluiden sosiaalityössä Vertaiskonsultaatioseminaari 8.-9.6.2006 Metsä-Luostolla / 8.6.2006 / Maija Uramo Lapsikeskeisen lastensuojelun

Lisätiedot

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta

Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä. Liperin kunta Lähellä perhettä Varhaiskasvatuksen perheohjaus Liperissä Liperin kunta Asukasluku: asukkaita 12 286 (tammikuu 2012) Taajamat: Liperi, Viinijärvi, Ylämylly Lapsia päivähoidossa yht. n. 600 lasta Päiväkodit:

Lisätiedot

Perheneuvola lapsiperheen tukena. Mitä ja milloin?

Perheneuvola lapsiperheen tukena. Mitä ja milloin? Perheneuvola lapsiperheen tukena Mitä ja milloin? Sosiaalihuoltolain velvoittamaa toimintaa Kunnilla on Sosiaalihuoltolain mukaan velvollisuus järjestää kasvatus- ja perheneuvontaa asukkailleen. Kasvatus-

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus

Iloa vanhemmuuteen. lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus Iloa vanhemmuuteen lapsiperheiden toimiva palvelukokonaisuus NETTI SIVUJEN UUDISTUS LAPSIPERHDEN PALVELUT Apua lapsiperheille (Hätätilanne) Äitiys-ja lastenneuvola Isyysasiat Päivähoito Esiopetus Koulut

Lisätiedot

POHJOINEN VARHAISKASVATUSPÄIVÄ 6.5.2010 Kaija Leppälä ja Helena Mäkelä

POHJOINEN VARHAISKASVATUSPÄIVÄ 6.5.2010 Kaija Leppälä ja Helena Mäkelä POHJOINEN VARHAISKASVATUSPÄIVÄ 6.5.2010 Kaija Leppälä ja Helena Mäkelä Peruspalvelukuntayhtymä Kallio PPKY Kallio aloitti toimintansa 1.1.2008 Kallio vastaa lakisääteisten sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014

Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa. Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Auttava omainen psykiatrisessa sairaalassa Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen ja Salon seudun yhdistysten kumppanuusprojekti 2012-2014 Taustaa hankkeelle Yhdistyksen jäsenten kokemusten perusteella

Lisätiedot

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi

Ei tarvitse pärjätä yksin. Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Ei tarvitse pärjätä yksin Uudenmaan vapaaehtoistoiminta lapsiperheiden tueksi Perheet ovat erilaisia ja elämäntilanteet vaihtelevat. Vanhemmat voivat välillä tuntea väsymystä arjen pyörittämiseen, yksinäisyyttäkin.

Lisätiedot

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012

ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012 3. lokakuuta 2012 Miessakit ry ISÄT KUULLUKSI, NÄKYVÄKSI JA OSALLISTUVAKSI HELSINKI 3.10.2012 Isätyöntekijä Ilmo Saneri Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta. Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja

Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta. Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja Lapsen huomioiminen kun perheessä on sairautta Suvi Laru, PsM, psykologi, psykoterapeutti, opettaja Esityksen teemat Mitä sairaus tarkoittaa lapselle ja nuorelle? Miten sairaus näkyy perheessä? Mitä ja

Lisätiedot

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen

TUKIPAJA. vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen TUKIPAJA Räätälöityä apua erityistarpeisiin Tukea vaativaan vanhemmuuteen vertaistuellinen työtapa selviytymiskeinot tasa-arvoisuus luottamuksellisuus voimaantuminen Tukipaja on vuonna 2008 perustettu

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA

TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TIEDOTE TERVEYSPALVELUISTA TERVEYDENHOITAJA Tavattavissa ylä-asteen tiloissa, ulko-ovi löytyy lukion puoli päästä. Voit ottaa yhteyttä puhelimitse p. 4390253, 0447390253 tai sähköpostin kautta: paula.lammi@ras.fi

Lisätiedot

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne

Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne Lapsen hyvä arki- hankkeen rakenne PaKaste Pohjois-Pohjanmaa Lapsen hyvä arki Kallion kehittämistiimi Selänteen kehittämistiimi Kuusamo-Posio- Taivalkoski kehittämistiimi Varhaiskasvatuksen työryhmä Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot