PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö"

Transkriptio

1 1 VAUVA PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTATYÖ JA KRIISITYÖ L A P S I T Y Ö TOIMINTA-AJATUS Toiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä, jossa painottuu vanhemman ja lapsen varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen, kriisityö, väkivallan ehkäisytyö sekä mielenterveystyö. Ensi- ja turvakotitoiminnan tarkoituksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin ja turvalliseen kehitykseen, tukea vanhemmuutta ja perhettä sekä ehkäistä ja katkaista perhe-väkivaltakierrettä. Toiminta painottuu neljälle erityisosaamisen alueelle: Vauvaperhetyö Perhe- ja lähisuhdeväkivalta- ja kriisityö Perhetyö Lapsityö kaikki lapsen parhaaksi

2 2 VAUVA PERHE- JA LÄHISUHDE- VÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ ENSIKOTI (v ) Ensikodissa odotusaikana tai pienen vauvan kanssa asuville tukea vanhemmuuteen ja arkielämässä selviytymiseen. BABY BLUES (v ) Tukea, apua ja neuvontaa avopalveluna synnytyksen jälkeisestä masennuksesta ja uupumuksesta kärsivälle äidille ja hänen perheelleen. Tukea vanhemmille vauvan 3 vrk:n unirytmitysjaksolla PuolenMatkanTalossa. PEUKALOINEN (v ) Tukea varhaiseen vuorovaikutukseen päiväryhmätoiminnan ja perhekuntoutuksen avulla. PUOLENMATKANTALO (v ) Tuetun asumisen talo. Yhteisöllistä perhekuntoutusta ja päiväryhmätoimintaa. TURVAKOTI (v ) Turvaa ja tukea tarjoava päivystävä kriisipalvelu-yksikkö koko perheelle perheväkivalta tai sen uhka -tilanteessa. Naisten selviytymisvaiheen tukeminen: Terapeuttista yksilötyöskentelyä ja selviytymisryhmiä väkivallan seurauksista selviytymiseksi. AVOKRIISITYÖ (v ) Korjaavaa ja ennaltaehkäisevää avotyötä perheväkivaltatilanteissa. JUSSI-TYÖ (v ) Apua miehelle, jonka perheessä tai lähisuhteessa on väkivaltaa tai sen uhkaa. TURVALLISTEN PERHEIDEN P-HÄME proj. (v ) Perheen ja sen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön toimintamallien kehittämisprojekti. AVOTUPA (v ) Tapaamispaikka Tarjoaa erillään asuvalle lapselle ja vanhemmalle mahdollisuuden valvottuun tapaamiseen turvallisessa ympäristössä. ERITYISTASON ALVARI (v ) Ammatillista, pitkäkestoista ja tiivistä tukea lapsiperheelle. Työ perustuu perheen omien voimavarojen vahvistumiseen. Terapeuttinen auttaminen tapahtuu yhdessä toimien ja vuorovaikutuksessa perheen ja sen eri verkostojen kanssa. PERHETUPA (v ) Lapsiperheiden avoin kohtaamisen ja yhdessä toimimisen paikka. SÄRÖPERHE proj. (v ) Yhteishanke Dilan kanssa Ennaltaehkäisevää tukea ja arjen kannattelua vanhemmuuden alkuvaiheessa vapaaehtoistyön keinoin. Tukea lapselle perheen vaikeissa elämäntilanteissa yksilö- ja ryhmätyöskentelynä. LAPSITYÖ

3 3 VAUVA ENSIKOTI VAUVA Os. Mustamäenkatu 74, LAHTI, puh. (03) fax (03) sähköposti: Ensikotitoiminnassa tärkeimpänä on tukea vanhemman ja vauvan välistä varhaista vuorovaikutussuhdetta. Ensikotiin tullaan, jos vanhemman / vanhempien omat voimat eivät riitä vauvan kanssa arjessa selviytymiseen. Syynä selviämättömyyteen voi olla mm. vauvan hoidossa tarvittavien taitojen puute, sairaus, uupumus, yksinäisyys, parisuhteen ongelmat, mielenterveysongelmat, päihteiden käyttö tai jokin akuutti elämäntilanne Työskentely ensikodissa: vanhemman ja lapsen välisen varhaisen vuorovaikutuksen konkreettinen tukeminen vauvan kehityksen havainnointi ja tukeminen yhteistyössä vanhemman kanssa vauvan ja vanhemman vuorovaikutuksen videointi sekä rakentavan palautteen anto asiakkaan tukeminen omien voimavarojensa löytämisessä ja arkielämän hallinnassa toiminnalliset ryhmät yksilö- ja paritapaamiset Varhaisen vuorovaikutuksen lisäksi ensikodissa opetellaan itsenäisessä elämässä tarvittavia käytännön taitoja, kuten ruoanlaittoa, siivousta, pyykinpesua ja talousasioiden suunnittelua. Sosiaalisten taitojen vahvistuminen sekä kasvu vanhempana ja parisuhteessa ovat ensikotijakson työskentelyssä mukana.

4 4 BABY BLUES VAUVA Os. Torikatu 3 B 6, LAHTI, puh sähköposti: Baby blues-vauvaperhetyö on tarkoitettu masentuneille, vastasyntyneen tai haastavahoitoisen vauvan äideille ja perheille. Vauvan syntymän jälkeen lähes jokainen äiti on herkistynyt ja mielialat vaihtelevat. Herkistyminen auttaa äitiä vastaamaan vauvan tarpeisiin. Synnytyksen jälkeinen masennus voi iskeä ennalta arvaamatta tai tulla hiipien sekä syvetä vähitellen. Masennuksen oireina on usein unettomuus, itkuisuus, syyllisyydentunteet ja halu eristäytyä. Joskus masennus on niin vaikea ja sitkeä, että tarvitaan ulkopuolista tukea. Jos vauvaa odottaessa tai synnytyksen jälkeen äidin sydämessä soi Baby blues jatkuvasti, eli alakulo ei mene ohi, tarjoaa Lahden ensi- ja turvakodin Baby Blues: keskustelutukea, yksilötapaamisia, paritapaamisia kotikäyntejä sekä perhetapaamisia ryhmätoimintaa puhelinneuvontaa vauvahieronnan ohjausta kirjallista infoa esim. lapsen unirytmitykseen laitospalveluna unirytmitystä Baby blues- toimintaa tehdään yhteistyössä mm. neuvoloiden, kotihoidon perhetyön sekä sairaaloiden kanssa. Toiminnassa on keskeistä: vahvistaa toimivaa varhaista vuorovaikutusta lasten ja vanhempien välillä tukea vanhemmuutta sekä parisuhdetta ennaltaehkäistä äidin syvempää masennusta tai vanhempien uupumista Tavoitteena on auttaa perhettä löytämään omat voimavaransa ja luomaan toimivia verkostoja tuekseen.

5 5 ALUEELLINEN PERHEKUNTOUTUS o Perhekuntoutus Peukaloisen päiväryhmätoiminta o PuolenMatkanTalo, tuetun asumisen yksikkö Perhekuntoutus on havaittu toimivaksi työmuodoksi kriisissä oleville perheille. Perhekuntoutukseen painottuvalla työmuodolla tuetaan perheitä laaja-alaisesti vanhemmuuteen sekä arkielämän hallintaan. Alueellisella perhekuntoutuksella vastataan osaltaan jatkuvasti laajentuneeseen lastensuojelun avotyön tarpeeseen. Alueellisen perhekuntoutuksen toimintamuotoja ovat ryhmätoiminnat, hoidolliset keskustelut, ryhmän tarjoama tuki, käytännöntaitojen harjoittelu yhdessä oppimisen kautta sekä vanhemman ja lapsen varhaiseen vuorovaikutukseen keskittyminen. PEUKALOINEN VAUVA Os. Loviisankatu 14 B 24, LAHTI puh. (03) , ja sähköposti: Peukaloisen päiväryhmätyössä tuetaan vauvan (0-2v.) ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta, vanhemmuutta sekä arkielämän sujumista. Perhekuntoutuksella aktivoidaan ja tuetaan sellaista toimintaa, joka vahvistaa perheiden omaa elämää ja virittää uusia verkostoja perheiden selviytymisen tueksi. Työskentely vanhemman ja lapsen kanssa perustuu yhdessä laadittuun suunnitelmaan ja perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan laadittuihin tavoitteisiin. Työskentelymenetelmänä käytetään suljettua päiväryhmää, johon kokoontuu kerralla neljä äitiä lapsineen. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa viisi tuntia kerrallaan. Lisäksi ryhmäaikojen ulkopuolella työntekijät tapaavat koko perhettä kotikäynneillä. Ryhmän toimintajakso kestää syys- ja kevätlukukauden ja kauteen sisältyy koko perheelle tarkoitettu viikon perhekuntoutuskurssi Ensi- ja turvakotien liiton kurssikeskuksessa Sipoossa. Päiväryhmätoiminta on perheelle maksutonta.

6 Tuen tarpeen perusteina voivat olla: 6 vaikeudet äidin ja lapsen varhaisessa vuorovaikutussuhteessa väsyminen ja tuskastuminen lastenhoitoon rytmin puuttuminen elämästä, puutteellinen arjen hallinta yksinäisyys ja sosiaalisten verkostojen puute itseluottamuksen puute käytännön kasvatus- ja kodinhoitotaitojen puute akuutti elämänkriisi päihdeongelma masennus mielenterveyskuntoutuksen tarve PUOLENMATKANTALO VAUVA Os. Loviisankatu 14 A 1, LAHTI, puh , , ja sähköposti: PuolenMatkanTalon perhekuntoutus on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä vauva- ja pikkulapsiperheille, joka toteutetaan yhteistyössä perheen sosiaalityöntekijän ja muun verkoston kanssa. PuolenMatkanTalon asiakkaaksi voi tulla koko perhe. Asiakkaaksi hakeudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta. Perhekuntoutus tukee perhettä silloin kun vanhemmat tarvitsevat tukea varhaisen vuorovaikutuksen löytämiseen ja vahvistamiseen arkielämä ei suju; päivärytmi on kateissa, kodinhoidossa ja rahaasioidenhoidossa on puutteita, jne. uupumus tai masennus vie voimat vanhemmat tarvitsevat tukea laitosjaksojen jälkeen ennen omaan kotiin siirtymistä, esim. ensikoti, päihdehoitolaitos. perheessä on vaikea elämäntilanne; väkivaltaa, avioero, menetyksiä, tms. Perhekuntoutus on pitkäkestoista tukea; asiakkuus kestää noin vuoden. Perhekuntoutus koostuu päiväryhmätoiminnasta sekä perheen tarpeisiin räätälöidystä tuetusta asumisesta PuolenMatkanTalon pikkulapsiperheyhteisössä. Päiväryhmä on perhekuntoutuksen keskeinen menetelmä. Päiväryhmätoimintaa on kolmena päivänä viikossa klo Ryhmän arki on suunniteltu lapsiperheiden hyvän arjen näkökulmasta. Sen tavoitteena on tukea vanhemmuutta, lapsen ja vanhempien

7 7 välistä vuorovaikutusta sekä turvata lapsen iänmukaista kehitystä ja hoitoa. Arjen jakamisen lisäksi vanhemmuuteen liittyviä asioita käsitellään vanhempien terapeuttisissa ryhmissä. Perhe asuu PuolenMatkanTalossa omassa vuokra-asunnossaan ottaen osaa talon yhteisölliseen toimintaan. Perhekohtainen tuki suunnitellaan yhdessä perheen kanssa. Tuki voi olla esim. tukea lapsen hoitoon ja kasvatukseen, tietoihin ja taitoihin toimia vanhempana, tukea parisuhteen hoitoon, päihteettömään elämäntapaan, arjenhallintaan tai raha-asioiden hoitoon. PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ TURVAKOTI PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ Os. Mustamäenkatu 74, LAHTI puh. (03) , fax (03) , sähköposti: Turvakoti on tarkoitettu parisuhde- ja perheväkivallan kohteeksi joutuneille tai sen uhan alla eläville henkilöille. Turvakoti tarjoaa heille kriisivaiheessa turvaa ja tukea sekä mahdollisuuden perheväkivaltakierteen katkaisuun. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden ja sinne voi hakeutua joko suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Turvakodissa asiakkaita tuetaan kriisivaiheessa. Turvakoti on monipuolinen palvelukeskus, josta kaikki osapuolet voivat saada tukea kriisitilanteen ratkaisemiseksi. Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tilanteeseen. Vanhempia tuetaan huomioimaan lapsi oman kriisinsä yhteydessä. Turvakodista lähdön jälkeen perheitä ohjataan käyttämään tarvittaessa yhdistyksemme tai yhteiskunnan ja muiden järjestöjen tuottamia palveluita.

8 Työskentelyn periaatteet ovat 8 turvallisuus ja vapaaehtoisuus koko perheen huomioiminen lasten erityinen huomioiminen myös muista palveluista tiedottaminen ja niihin ohjaaminen tarvittaessa traumatyön viitekehys Menetelminä käytetään terapeuttisia yksilökeskusteluja kaikille osapuolille perhetapaamisia ryhmiä (esim. turvakodin kriisiryhmä) lasten kanssa yksilöllistä työskentelyä terapeuttisin menetelmin ohjausta ja neuvontaa JUSSI-TYÖ PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ Os. Torikatu 3 B 6, LAHTI, puh. (03) , (03) , ja , fax (03) , sähköposti: Jussi-työ tarjoaa apua silloin, kun väkivalta tai sen uhka perheessä ja lähisuhteessa aiheuttaa pelkoa ja turvattomuutta. Miehellä on mahdollisuus oma-aloitteisesti hakea apua väkivaltatilanteessa. Perheväkivaltatilanteissa turvakotiin tulleen perheen miehelle tarjotaan mahdollisuus lähteä työskentelyyn väkivallan lopettamiseksi. Jussi-työ on ennen kaikkea keskustelumahdollisuuden järjestämistä miehelle tilanteessa, jossa mies haluaa lähteä selvittämään perheensä kriisiä. Jussi-työ tarjoaa kriisiapua, koska perheväkivaltatilanteessa myös mies on kriisissä ja tarvitsee apua selviytyäkseen terapeuttista keskusteluapua, jolloin on mahdollisuus tarvittaessa pitkäjänteiseenkin työskentelyyn

9 9 neuvontaa ja ohjausta, jolloin arvioidaan ja selvitetään muita mahdollisia tukija apuvaihtoehtoja verkostotyötä; yhteisverkostolle tarjotaan apua miehen kanssa työskentelyyn ja näin voidaan toimia miehen omana työntekijänä perheen auttamisprosessissa Tarvittaessa on mahdollisuus paritapaamiseen tai koko perheen yhteiseen keskusteluun. AVOKRIISITYÖ PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ Os. Torikatu 3 B 3a, Lahti, puh sähköposti: Avokriisityö on osa turvakotityön avopalvelua. Avokriisityö on suunnattu erilaista väkivaltaa kokeneille, jotka eivät välttämättä tarvitse turvakodin palvelua. Palvelut suunnitellaan yksilöllisesti, esim. yksilö-, perhe- ja verkostotyötä. Erityisesti pyritään ottamaan huomioon lapsen asema. Viranomaisyhteistyönä annetaan tarvittaessa koulutusta ja konsultointia. Työskentelyn tavoite tarjota yksilöille ja perheille mahdollisimman nopeasti tukea selviytymiseen yhteistyö lähi- ja viranomaisverkoston kanssa Avokriisityö täydentää nykyistä auttamisjärjestelmää kehittää yhteistä toimintamallia perheväkivaltatilanteisiin puuttumiksi konsultointi ja koulutus TURVALLISTEN PERHEIDEN PÄIJÄT-HÄME -projekti PERHEVÄKIVALTA- JA KRIISITYÖ Os. Ahvenistonkatu 2 as. 404, Lahti, puh , sähköposti: Perheen ja sen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön toimintamallien kehittämisprojekti v

10 10 Väkivalta ja turvattomuus on ongelma, jota ei voi millään yksittäisellä ratkaisulla poistaa. Projekti haluaa haastaa, ei ainoastaan auttajatahoja, vaan kaikkia päijät-hämäläisiä vaikuttamaan perheen arkielämän turvallisuuteen. Projektin kolme toimintalinjaa ovat: 1) paikallisen turvallisuuskumppanuuden luominen 2) turvallisuusnäkökulma osana auttamistyötä 3) arvioinnin ja seurannan välineiden luominen Projektin tarkoituksena on mm.: yhteisöllisen näkökulman vahvistaminen ja uudenlaisen lähipiirin huomioivan turvallisuustyön kehittäminen verkostotyön ja vertaistuen menetelmien kehittäminen ja kokeileminen turvallisuustyössä tutkimuksia turvallisuutta lisäävistä tekijöistä tiedotus- ja vaikutustoiminta AVOTUPA Os. Rauhankatu 18 B 14, LAHTI, puh. (03) ja sähköposti: Tapaamispaikka lapselle ja hänestä erossa asuvalle vanhemmalle Tapaamispaikka tarjoaa lapselle ja erossa asuvalle vanhemmalle mahdollisuuden yhdessäoloon turvallisessa, tuetussa ja valvotussa ympäristössä.

11 11 Tapaamispaikkatyön tavoitteena on vahvistaa etä- ja tapaajavanhempien kykyä toimia vastuullisena, lapsen kehityksen ja kasvun tarpeet ymmärtävinä vanhempina ja auttaa heitä ymmärtämään vanhemmuuden merkitys lapsen kehitykselle. Työtä tehdään vuorovaikutuksessa lapsen, perheen ja lähiverkoston kanssa tuoden esiin erityisesti lapsen näkökulma. Tapaamispaikkatoiminnan keskeisiä periaatteita ovat lapsikeskeisyys, yksilöllisyys, reaaliaikaisuus, turvallisuus ja tarpeellinen verkostotyö. Yhteistyötä tehdään pääasiassa oikeuden, sosiaalitoimen, lastenvalvojan ja perheneuvolan kanssa ja tapaamispaikka toteuttaa lähettävän viranomaisen kirjallisesti määrittelemiä tapaamissopimuksia. Yhteistyötä tehdään myös vankiloiden, lastensuojelulaitosten sekä ensi- ja turvakodin eri toimintamuotojen kanssa. Tapaamispaikalle on mahdollisuus varata sekä arki- että viikonloppuaikoja (ennakkoilmoittautuminen). Tapaamispaikan käytölle ei ole kuntarajoja. ALVARI- Os. Torikatu 3 B 6, LAHTI, puh. (03) ja , fax (03) , sähköposti: Alvari-perhetyö on lapsiperheille annettavaa suunnitelmallista, pitkäjänteistä, intensiivistä, eri viranomaisten ja muiden auttamistahojen yhteistyöhön perustuvaa apua kotiin. Perhekeskeinen tiimi- ja verkostotyöskentely aloitetaan ja tehdään osittain parityönä. Perhetyöntekijät tukevat perheitä arkielämän hallinnassa, kriisien selvittämisessä, elinolojen parantamisessa ja omien voimavarojen vahvistamisessa. Asiakasperheet ovat lahtelaisia, erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä. Asiakkuus syntyy Lahden ensi- ja turvakodin, sosiaalitoimen, terveydenhuollon tai muiden yhteistyötahojen kautta. Perheet voivat myös itse ottaa yhteyttä. Perhetyön tavoitteet ja suunnitelmat tehdään yhdessä perheen kanssa. Työskentely on intensiivistä ja tapaamisia voi olla useita kertoja viikossa.

12 Perhettä tuetaan vanhemmuudessa lapsen hoidossa ja kasvatuksessa vuorovaikutustaidoissa omien voimavarojen vahvistamisessa kriisien läpikäyminen arkielämän hallinnassa sosiaalisessa elämässä ja harrastuksissa 12 Työn tärkeimmät tavoitteet Toimivan ja luottamuksellisen suhteen luominen perheeseen Toimia lapsen äänenä ja valvoa lapsen etua Käytännön arjen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä perheen kanssa Työn menetelmät kotikäynnit yksilötyöskentely perheenjäsenten kanssa joustavat työajat, työskentely tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin vanhemmuuden roolikartta, verkostokartta, sukupuu, menetelmäkortit vuorovaikutuksen videointi perhekuntoutus toiminnalliset ryhmät ja retket PERHETUPA Os. Loviisankatu 14 A, katutaso, Lahti, puh. (03) , ja , sähköposti: Perhetupa on lapsiperheiden avoin kohtaamispaikka, joka on tarkoitettu kaikille Lahden seudun lapsiperheille. Perhetuvan toiminta jakaantuu avoimeen päivätoimintaan sekä ryhmätoimintaan. Avoin päivätoiminta perheiden yhteinen olohuone perhekahvilatoimintaa tilapäistä lastenhoitoa (0 7 -vuotiaille) palveluohjausta

13 rintapumppujen lainaus laulu- ja leikkituokioita (opiskelijoiden toteuttamana) vapaata yhdessäoloa ja vertaistukea 13 Ryhmätoiminta perheiden omat ryhmät esim. perhevalmennusten jatkoryhmät, erilaiset äiti-lapsi ryhmät työntekijöiden ohjaamat ryhmät esim. yhdistykset, neuvola, seurakunta vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta Vanhemmat saavat tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen, lisää voimia arjessa jaksamiseen, annetaan mahdollisuus toisten vanhempien tapaamiseen, kuunteluun ja keskusteluun. Tuetaan vanhempien hyvän olon ja mielen saamista. Lapset saavat harjoitella sosiaalista vuorovaikutusta toisten lasten kanssa sekä ryhmässä oloa. SÄRÖPERHE -projekti Os. Ahvenistonkatu 2, Lahti, puh , , sähköposti: Säröperhe -projekti on Lahden ensi- ja turvakoti ry:n ja Lahden Diakoniasäätiön (Dila) yhteinen hanke v ), hallinnoinnista vastaa Dila. Lahden ensi- ja turvakoti ry:n vauvaperheiden ja Löydä Timanttien päihdeperheiden kanssa tehty työ on tuonut esille vahvan tarpeen saada näille perheille ammatillisen avun rinnalle jo sen aikana ja varsinkin sen päättymisen jälkeen jatkuva vapaaehtois- ja vertaistuki. Projektin tavoitteena on kehittää Lahden seudulle uusi toimintamalli, jonka avulla syrjäytymisvaarassa oleville ja runsaasti tukea tarvitseville lapsiperheille voitaisiin tarjota vapaaehtoisvoimin toteutettavaa tukea vanhemmuuden alkuvaiheessa ammatillisen avun ja vapaaehtoistyön nivouttaminen toimivaksi kokonaisuudeksi

14 14 Projektissa luodaan puitteet perheiden tukemiselle vapaaehtoisten henkilöiden (vertaisten), vertaisperheiden, ryhmätoiminnan ja yhteistyön avulla. LASTEN KANSSA TEHTÄVÄ TYÖ Lahden ensi- ja turvakoti osallistui Ensi- ja turvakotien liiton Lapsi asiakkaana - projektiin. Projektin päätyttyä jatketaan lasten kanssa työskentelyä kaikissa yhdistyksen työmuodoissa tavoitteena erityisesti lapsen näkyväksi tekeminen. Tavoitteena on edelleen kehittää työmenetelmiä, jonka avulla työntekijä kiinnittää huomion lapsen asemaan perheessä sekä pyrkiä tukemaan perhettä huomioimaan ja tukemaan lapsen kasvussa merkittäviä seikkoja, tarvittaessa saada lapselle myös ulkopuolista tukea ja ohjausta kriisitilanteissa ja niiden jälkeenkin sekä etsiä ne tahot, joiden kanssa ensi- ja turvakodin henkilökunta voisi tehdä yhteistyötä lasten asioihin liittyvissä asioissa sekä tehdä yhteistyötä lasten kanssa työskentelevien sosiaali- ja terveystoimen tahojen kanssa. Toteuttamistapoina käytetään: lapsen haastattelua vanhempien haastattelua lasten ryhmiä persoona-, saga-, pantomiimi-, vahvuus- ja Cope-kortti menetelmiä konsultointiapua lomake, jota henkilökunta voi käyttää apuna menetelmien kirjaus suunnitelman toteutumisen seuranta yhteistyötä lasten psykiatrisen poliklinikan sekä perheneuvolan kanssa yhteistyötä Ensi- ja turvakotien liiton kanssa - Kaikki lapsen parhaaksi -

15 LAHDEN ENSI- JA TURVAKOTI RY:N JÄSENEKSI LIITTYMINEN 15 Nimi Postiosoite Postitoimip. Puhelin Sähköposti Jäsenmaksu 10 /vuosi, opiskelijajäsenmaksu 5 /vuosi. Maksuun sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Esikko-lehti. Tilisiirtolomake jäsenmaksua varten lähetetään saatuamme ilmoituksen jäseneksi liittymisestä (ks. alla olevat yhteystietomme). Jäseneksi voi liittyä myös kotisivujemme kautta Lahden ensi- ja turvakoti ry Ahvenistonkatu 2 as. 404 puh. (03) , fax (03) sähköposti:

VUOSIKERTOMUS v. 2014

VUOSIKERTOMUS v. 2014 1 Lahden ensi- ja turvakoti ry VUOSIKERTOMUS v. 2014 kuva Launeenkatu 8 toimitilojen avajaisista 14.5.2014 Loviisankatu 14 A 3 15100 Lahti toimisto@lahdenensijaturvakoti.fi www.lahdenensijaturvakoti.fi

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus.

Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus. Toiminta 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi (ent. Baby blues)... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 12 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2

Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne. 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 Salon mielenterveys- ja päihdetyön palvelurakenne 13.9.2012 Salon mielenterveys- ja päihdesuunnitelman Liite 2 2(18) SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYSPALVELUT.....3 2.1. Erikoissairaanhoito......6

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Sisällys

Vuosikertomus 2010. Sisällys Vuosikertomus 2010 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 2 Toiminnanjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja strategia 5 Lastensuojelu 7 Vanhustyö 11 Perhe- ja kansalaistoiminta 17 Hallinto, tukipalvelut ja laatu

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI?

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20. Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisusarja 20 Mervi Uusimäki PERHETYÖTÄKÖ KAIKKI? Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulu 2005 Julkaisija: Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 1 KAUNIAISTEN LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA Sisältö Miksi tarvitaan lastensuojelun suunnitelma? 2 I NYKYTILA JA PALVELUJÄRJESTELMÄ 4 1. Lasten ja nuorten kasvuolot ja hyvinvointi Kauniaisissa 4 2. Lasten

Lisätiedot

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.

VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12. VÄKIVALTATYÖN LAITOS- JA AVOPALVELUTYÖN LAATUKRITEERIT 2.0 Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja hoito Hyväksytty liittohallituksessa 12.12.2013 Sisällys 1 Johdanto 3 1.1 Ensi- ja turvakotien liiton

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 10 2.2 Helsingin ensikodin avopalvelut

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016

HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 HAMINAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 2016 1. SUUNNITELMAN TARKOITUS JA VALMISTELUPROSESSI... 1 1.1. HAMINAN KAUPUNGIN VISIO JA ARVOT... 2 1.2. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vuosikertomus. Sisältö

Vuosikertomus. Sisältö Vuosikertomus 2011 Suunnittelu, kuvat ja taitto: Juho Paavola 2011, 2012 Kaikki tekstit: Tampereen ensi- ja turvakoti ry 2011 Kannen Ystäväpuun maalannut Riikka Latonen Painopaikka: Eräsalon Kirjapaino

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS

Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ AVOIMUUS Vuosikertomus 2012 SUVAITSEVAISUUS AVOIMUUS LUOTTAMUS LUOVUUS YHTEISTYÖ PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME Suvaitsevaisuus, avoimuus, luottamus, luovuus, yhteistyö Pienperheyhdistys

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla.

Lapsi ensin! Lapsella on oikeus hyvään elämään. Lapsen oikeuksien toteutuminen on aikuisten vastuulla. Toiminta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 5 2 ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Helsingin ensikoti, Vallilan ympärivuorokautiset yksiköt... 8 Perhekuntoutusyksiköt Balanssi, Triangeli ja Kaneli... 9 2.2 Helsingin

Lisätiedot

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ

S A L L Y. PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Vuosikertomus 2013 PÄÄMÄÄRÄMME Voimia vanhemmille, mahdollisuuksia lapsille S A L L Y ARVOMME UVAITSEVAISUUS VOIMUUS UOTTAMUS UOVUUS HTEISTYÖ Pienperheyhdistys ry on Helsingin ensikodissa asuneiden au-äitien

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys

Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys Perhekuntoutus Kuusikon kunnissa 2004 Lasten sijaishuollon työryhmän asettaman pienryhmän selvitys 28.6.2005 Aila Kumpulainen Raimo Valkonen 1 Kuusikko-työryhmän julkaisusarja Teksti: Aila Kumpulainen

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ

YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ YLÄ-SAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA 2014-2016 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Mitä on lastensuojelu?... 3 1.2 Lastensuojelusuunnitelma ja sen tarkoitus... 4 1.3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN

Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jyväskylän kaupungin raportit 2008 KUTSU KUMPPANUUTEEN EVÄITÄ ARKEEN Jaana Kemppainen (toim.) Jyväskylän seudun Perhe -hankkeen loppuraportti 2008 1 Esipuhe Ihminen on ihmisiä Tansanialainen sananlasku

Lisätiedot

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI

YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI YHDESSÄ TOIMIEN LASTEN JA PERHEIDEN TUEKSI SUUNNITELMA JÄRVI-POHJANMAAN LASTENSUOJELUN JÄRJES- TÄMISESTÄ JA KEHITTÄMISESTÄ VUOSILLE 2013-2016 -ENNALTA EHKÄISYSTÄ KORJAAVAAN TYÖHÖN SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 3

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020. Säkylän kunta Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2013 2020 Säkylän kunta 2012 Sisällysluettelo 1.0 Johdanto... 2 2.0 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin indikaattorit... 3 3.0 Lastensuojelun tarve... 7 3.1 Lastensuojelun

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015

LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 LASTENSUOJELUN SEKÄ LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN SUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2015 Perusturvalautakunta 21.12.2011 105 Siiliset yhteistoiminta-alue Siilinjärven kunta Maaningan kunta Nilsiän kaupunki 1

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja

Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Hyvä oppiminen syntyy hyvinvoivasta oppilaasta Perusopetuksen oppilashuollon käsikirja Sivistyslautakunta 19.04.2011 29 Sosiaali- ja terveyslautakunta 24.05.2011 38 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot