VAKAAT- työryhmä Leea Kolehmainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKAAT- työryhmä 22.11.2012 Leea Kolehmainen"

Transkriptio

1 VAKAAT- työryhmä Leea Kolehmainen

2 Yksinäisyyden kokemus Emotionaalinen ja sosiaalinen yksinäisyys Kulttuurisidonnaista Myönteistä; rauhoittumisen ja luovuuden voimavara tai Kielteistä; kärsimystä aiheuttavaa Elämän tarkoituksellisuudella tärkeä merkitys Yksinäisyyden kokemus ja yksinolo eri asioita

3 Yksinäisyys vanhuudessa Ihmissuhteiden laadulla suurin merkitys Paljon menetyksiä 36-39% ajoittain yksinäisiä ja 5% jatkuvasti Tärkeimpiä syitä oma sairaus, puolison kuolema, sukulaisten ja ystävien vähyys sekä elämän tarkoituksettomuus Merkityksellisten roolien puute

4 Yksinäisyyden seuraukset Ennakoi toiminnanvajeita, lisääntynyttä terveyspalvelujen käyttöä, kognition heikkenemistä sekä kuolemanvaaraa Itsemurhariski kasvaa; vuonna 2009 teki 171 yli 65v itsemurhan Lisää muistihäiriöitä ja laitoshoidon tarvetta Masennus yleistä, 8% jatkuvasti

5 Sosiaalisten suhteiden merkitys Vähentävät riskiä sairastua masennukseen Tärkeää kuulua edes johonkin sosiaaliseen ryhmään Mielekkäitä tehtäviä ja uusia rooleja Tuottaa mielihyvää ja psyykkistä hyvinvointia Ylläpitää sosiaalista identiteettiä, antaa emotionaalista ja materiaalista tukea, palveluja, tietoa ja sosiaalisia kontakteja Miehillä ja naisilla erityyppistä

6 Mistä apua? Ryhmätoiminnan hyödyt Hyödyllisimpiä ryhmät, joissa voi itse osallistua suunnitteluun Tavoitteellisia, sosiaalista aktiivisuutta lisäävää toimintaa ja sosiaalista tukea Vertaistuki, voimaantuminen, elämänhallinnan ja pystyvyyden tunteet Motivoi omahoitoon ja itsestä huolehtimiseen

7 KIRKON VANHUSTYÖ Avaintehtävänä ovat uskon, hengellisen ja henkisen elämän vahvistaminen, vanhusten ihmisarvon jakamaton puolustaminen ja oikeudenmukaisen kohtelun edistäminen. Kirkon vanhustyön tulee auttaa ja tukea niitä vanhuksia, jotka jäävät lähimmäisavun ja yhteiskunnan tukien ulkopuolelle.

8 Kristillinen ihmiskäsitys Kristillisen käsityksen mukaan ihmisarvo on ehdoton, jakamaton ja kaikille yhtäläinen. Ihmisarvo perustuu Jumalan luomistyöhön. Sitä ei voi menettää eikä sitä voi ansaita. Kristinuskon mukaan Jumalan rakkaus lahjoittaa ihmiselle hänen ainutlaatuisen arvonsa.

9 Tavoitteet vanhusten sekä vanhusten parissa tehtävän työn arvostuksen nostaminen vanhusten sosiaalisen pääoman ja kokemuksen hyödyntäminen seurakuntatyössä ja tämän pääoman siirtäminen nuoremmille sukupolville eri tavoin syrjäytymisuhan alla olevien vanhusten tukeminen ja hoitaminen aktiivinen yhteistyökumppani osana vanhushuollon palvelurakennetta verkostoitumista muiden toimijoiden kanssa tukea myönteistä suhtautumista vanhuuteen

10 Usko, toivo ja rakkaus- Kirkon vanhustyön strategia 2015 Tehtävänä ja tavoitteena on luoda perusteet, suuntaviivat ja tavoitteet kirkon vanhustyölle vuoteen Strategiaa on laadittu yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, lääninhallituksen, vanhustyön- ja kristillisten järjestöjen sekä isojen ja pienten seurakuntien edustajien kanssa. Strategiassa tarkastellaan kirkon vanhustyön arvoja, perustehtävää ja määritellään kirkon vanhustyön visio. Näiden pohjalta on laadittu yhdeksän kehittämistavoitetta ja niihin liittyvää toimenpide-ehdotusta.

11 Diakoninen vanhustyö etsii niitä vanhuksia, joita muu apu ei tavoita on läsnä vanhuksen arjessa ja elämän kipupisteissä, tuoden siihen tarvittavan avun ja tuen tehtävänä on ihmisarvon puolustaminen, oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen sekä hengellisen ja henkisen elämän vahvistaminen. nostaa esiin yhteiskunnalliseen keskusteluun vanhusten elämään liittyviä epäkohtia ja vaikuttaa näiden poistamiseksi etusijalla ovat heikoimmassa asemassa olevat ihmiset sekä ne, jotka eivät itse osaa tai pysty hakeutumaan seurakunnan tai yhteiskunnan palvelujen piiriin ottaa vastuuta erityisesti vanhojen ihmisten perusturvallisuuden edistämisestä pyrkii luomaan edellytyksiä eri sukupovien väliselle vuorovaikutukselle ja antaa näin merkitystä elämälle

12 Kotikäyntityö tavoitteena on vähentää vanhusten yksinäisyyttä ja turvattomuutta etusijalla ovat heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevat vanhukset tärkeänä tavoitteena on seurakuntayhteyden ylläpitäminen hengellisyyden vaaliminen, sielunhoito, toivon välittäminen ja kiireettömän ajan antaminen työntekijä saa laajemman kuvan vanhuksen kokonaistilanteesta ja avun tarpeesta

13 Seurakuntayhteyden merkitys vanhuksille tukee vanhusta oman elämän eheytymisessä ja kokoamisessa luo perustan pysyvälle toivolle vanhuksen sielunhoidon keskeisinä teemoina ovat elämässä koettujen menetysten käsitteleminen, keskenjääneiden tehtävien läpikäyminen ja loppuun saattaminen sekä tämänhetkisen elämän ratkaisujen tekemisessä tukeminen musiikilla ja yhteislaululla on keskeinen sija vanhusten tilaisuuksissa eksistentialististen kysymysten esille ottaminen ja käsittely ovat osa hyvää vanhustyötä

14 Lähimmäispalvelu lähimmäispalvelu on seurakunnan ystävävälitystä mukana olevat henkilöt voivat toimia mm. henkilökohtaisina ystävinä, laitoksissa vierailevina ystävinä, tukihenkilötoiminnassa ja muutoin kertaluonteisissa avustustehtävissä kirkon tehtävänä on herättää lähimmäisvastuu kaikissa ikäryhmissä

15 Yhteisvastuu 2013 auttaa yksinäisiä vanhuksia Vuonna 2013 Yhteisvastuun kotimaisena keräyskohteena on etsivän vanhustyön projekti, jonka kohderyhmänä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäytyneet vanhukset. pyritään saamaan vanhukset erilaisten palvelujen piiriin. Vanhusten vertaistukihenkilöiksi koulutetaan aktiivisia vanhuksia, jotka haluavat jakaa arkeaan ikäistensä kanssa. Kansainvälisen diakonian esimerkkikohteena on Kambodža

16 SAAVU- saavutettavuus ohjelma tarkoitetaan kaikkien ihmisten mahdollisuutta osallistua ja olla osallisina riippumatta heidän erilaisista ominaisuuksistaan jumalanpalvelukset ja seurakunnan tilaisuudet ovat vanhusten ulottuvilla liikuntarajoitteisille on esteetön pääsy seurakunnan tiloihin saattajapalvelu toimii vapaaehtoisverkostojen avulla käytettävissä on toimivat induktiosilmukat aistitoimintojen vajavuus huomioidaan valaistuksessa, pistekirjoitus- tai selkokielisellä tekstillä ja hyvällä äänentoistolla

17 Muistisairaan messu oikeus hengelliseen elämään ja Sanan ja sakramenttien yhteyteen toteuttamisessa on huomioitava vahvasti muistisairaiden ihmisten mahdollisuudet osallistua ja elää mukana kiinnitetään paljon huomiota ystävällisyyteen, lyhyyteen ja selkeyteen käytetään tuttuja virsiä, lauluja ja rukouksia

18 Lähimmäisen päivä Lähimmäisen päivää vietetään vuosittain elosyyskuussa Vuonna 2012 Lähimmäisen päivää vietettiin Teemana tänä vuonna on aktiivinen ikääntyminen ja sukupolvien välinen solidaarisuus.

19 Toimintamuotoja Surutyö; sururyhmät Mielenterveystyö; kerhot, leirit, keskustelut Päihdetyö Työttömät Vanhustyö; kerhot, Lepolan kyydit Vapaaehtoistyö, Aistivammaistyö; kuurot ja näkövammaiset Kehitysvammatyö; rippikoulut, leirit, retket Kriminaalityö Ystävän kammari Kriisityö Maahanmuuttajatyö Kansainvälinen diakonia, Tuutarin ystävyysseurakunta

20 Yhteistyötahoja Kouvolan kaupunki; sosiaalityö, liikuntatoimi Korttelikodit Työttömien yhdistys Mielenterveysseura, hoitokodit, sairaalat Ikäasema Kouvolan seudun muisti Sydänyhdistys, Surunauha ry, syöpäyhdistys Sotaveteraanit A-klinikka

21 Yhteystiedot Eija Grönvall, diakoniajohtaja Pasi Jurva, diakoni Lasse Karppela, diakoniapappi Leea Kolehmainen, diakoni Raisa Maaskola, diakoni Leena Sahamies, diakonissa Ulla Torniainen, diakonissa Stiina Porvali, sihteeri

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA

IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA IKÄIHMISTEN YHTEISÖLLISYYDEN EDISTÄMINEN KORTTELIKERHON PILOTOINTINA Marjatta Väisänen Artikkeli Korkeanasteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus Gerontologinen erityisosaaminen (30 op) Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA Paula Vartiainen DIAKONI HENGELLISEN TYÖN TEKIJÄNÄ VANHUSTEN PA- RISSA ITÄSUOMALAISESSA MAASEUTUSEURAKUNNASSA

Lisätiedot

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA

HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA HOITAJIA LIIAN VÄHÄN, EI HEILLÄ OLE AIKAA Viriketoiminta vanhusten toimintakyvyn tukena, virikemateriaalipaketti Tuulia Lehtimäki & Niina Leppänen Opinnäytetyö, Kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura

IKÄÄNTYVÄ MIELI. mielen hyvinvointia vanhetessa. Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura IKÄÄNTYVÄ MIELI mielen hyvinvointia vanhetessa Toimittanut Ilka Haarni Suomen Mielenterveysseura Helsinki

Lisätiedot

Vanhukset ei lopu koskaan

Vanhukset ei lopu koskaan Vanhukset ei lopu koskaan Väestön ikääntyminen diakoniatyöntekijöiden silmin Itä-Suomen yliopisto, teologian osasto Läntinen teologia Pro gradu -tutkielma, maaliskuu 2015 Käytännöllinen teologia Anu Backman

Lisätiedot

Käsi aurassa, sydän taivaassa!

Käsi aurassa, sydän taivaassa! Käsi aurassa, sydän taivaassa! ROVANIEMEN SEURAKUNNAN STRATEGIA 2011-2015 Vahvistettu kirkkovaltuustossa 8.12. 2010 Strategia- ja hallintosääntötyöryhmä Riku Tapio (pj), Antti Jääskeläinen, Raili Kerola,

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö

Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö Meidän kirkko Kuopiossa Osallisuuden yhteisö Kuopion ev.lut. seurakuntien strategia vuoteen 2015 1 (19) Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymänyhteiselle kirkkoneuvostolle Kirkon perustehtävä on julistaa evankeliumia

Lisätiedot

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET Tavallisen ihmisen tieto ja taito riittää Vapaaehtoisuus Tasa-arvoisuus Vastavuoroisuus Palkattomuus

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä

Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä Vapaaehtoiseksi? Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia Jyväskylässä VAPAAEHTOISTOIMINNAN PERIAATTEET Tavallisen ihmisen tieto ja taito riittää Vapaaehtoisuus Tasa-arvoisuus Vastavuoroisuus Palkattomuus

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS

Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys ry:n ja Palvelutalo Iso-Heikin lehti 1 2013 KUNNIOITUS RAKKAUS LUOTTAMUS VASTUULLISUUS Turun Kaupunkilähetys Apua tarvitsevien tukena vuodesta 1880 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA. Toimintasuunnitelma 2015-2017

LAUKAAN SEURAKUNTA. Toimintasuunnitelma 2015-2017 LAUKAAN SEURAKUNTA Toimintasuunnitelma 2015-2017 Johdanto Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 perustuu Laukaan seurakunnan strategiaan 2012-2020. Strategian mukaan seurakuntamme on 2015 kodikas ja helposti

Lisätiedot

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä

Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Diakonia-ammattikorkeakoulu B raportteja 58 Helena Kotisalo ja Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Helena Kotisalo & Lea Rättyä Diakonissat terveyden edistäjinä Raportti tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Lisätiedot

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen

MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta. Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen MUUTTO VILLA ANDANTEEN Kokemuksia hoivakotiin muutosta Inka Suhonen Opinnäytetyö, syksy 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015

Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSTURVAN EDELLÄKÄVIJÄ Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2011 2015 1 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Ikäpoliittinen ohjelma 2011 2015 Evijärven kunta Kauhavan kaupunki Lappajärven

Lisätiedot

Ikätovereita ja ilon hetkiä. Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan

Ikätovereita ja ilon hetkiä. Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan Ikätovereita ja ilon hetkiä Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan Ikätovereita ja ilon hetkiä Näkökulmia ikääntyvien maahanmuuttajien ryhmätoimintaan AVAUSSIVU OTSIKKO etukuva haaleammalla

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi. Loppuraportti

Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi. Loppuraportti Tukea ja toimintakykyä arkeen -projekti ikääntyvän maahanmuuttajan tueksi Loppuraportti 1 Sisältö Johdanto..3 Tukea ja toimintakykyä arkeen -projektin tavoitteet ja perustiedot.3 Kotoutumisen edistäminen

Lisätiedot

DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI

DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI DIAKONIA, HOITOKETJU JA YHTEISÖLLINEN TUKI Päihdetyön toteuttamismalli Helsingin seurakuntayhtymän erityisdiakoniassa. Kimmo Kajos Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö

Lisätiedot

Kehitytään KIMPASSA 1

Kehitytään KIMPASSA 1 Kehitytään KIMPASSA 1 Virtapiirien vapaaehtoisten vertaisohjaajien kirjoitustehtävän tuotoksia heille järjestetyssä Innostamossa (innostamis-virkistys- ja koulutuspäivä) syksyllä 2012. JOSKUS vapaaehtoistyössä

Lisätiedot

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi?

HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? HOITOKOTI PÄIVÄKUMMUN VAPAAEHTOISTYÖNTEKIJÖIDEN RINNALLA KULKIJAN OPAS Kuka kulkee vierelläsi? Marjo Lehto ja Irene Hoskelin Opinnäytetyö kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena

Tuula Kälviäinen. Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Tuula Kälviäinen Ikääntyneiden voimavarat kotona asumisen tukena Miltä näyttää teuvalaisten 83 87 -vuotiaiden ikäihmisten arki omassa kodissaan opinnäytetyö Kevät 2009 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN VANHUSTEN PALVELUTALOYHDISTYS RY:N VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kirsi Sunikka Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön

Lisätiedot

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI

2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI Vanhusstrategia 2006 2015 KOKEMÄEN KAUPUNKI 1 JOHDANTO...4 2 PALVELUSTRATEGIAN ARVOT JA PERIAATTEET...5 3 VÄESTÖTILANNE 31.12.2004 SEKÄ VÄESTÖENNUSTE V. 2015...5 4 IKÄIHMISTEN PALVELUJA KOSKEVAT SUOSITUKSET...7

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.5.2008 247. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.5.2008 247 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 272 297 Aika keskiviikko 14.5.2008 klo 16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja

Lisätiedot

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014

Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry:n vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys r.y. Vuosikertomus 2014 Turun Kaupunkilähetys ry on Turun vanhin edelleen toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys on perustettu

Lisätiedot