KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo 2/2012. Keskiviikko klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo 2/2012. Keskiviikko 30.5.2012 klo 18.30-19.25"

Transkriptio

1 ympäristölautakunta Tervontie 4, Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2012 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko klo Sillankorvan kokoustila os. Tervontie 2, TERVO Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Ilkka Pursiainen, pj. Seija Kemppainen, vara pj. Maire Nissinen Reijo Huttunen Seija Korhonen Marjatta Puranen Jarmo Tarkkonen Esko Tossavainen, rak.tark., sihteeri, esittelijä Ilkka Tarvainen Kaisa-Liisa Turunen Vesa Riikonen Pekka Ovaskainen Mirva Liimatainen Kyllikki Pöysti Unto Iivarinen LAIL LISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS Todettiin. ASIAT 7-11 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kaksi paikalla olevaa lautakunnan jäsentä. Valittiin Seija Kemppainen ja Seija Korhonen. PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Ilkka Pursiainen Esko Tossavainen PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Tarkastusaika Allekirjoitukset Seija Kemppainen Seija Korhonen PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Tervon kunnan teknisessä toimistossa Allekirjoitus Toimistosihteeri Jukka Mykkänen

2 Ympäristölautakunta HEIKKI JOUPPILAN POIKKEAMISHAKEMUS Ymp.ltk. 7 Hakija: Jouppila Heikki Eino Johannes Kuninkaankatu 13 A14, Kuopio Lupakohde: Hietalahti 8:8, Knuutilan kylä. Pinta-ala on m² Toimenpide: Kaava: Poikkeus: Pariaitan rakentaminen Kallioveden ym. rantayleiskaava Kaavassa sallitun rakennusoikeuden ylittäminen Lupaviranomainen: Kunta, eli kunnanhallitus (MRL 171.1) Lausuntoviranomainen: Ympäristölautakunta Naapurien kuuleminen: Rajanaapurit on kuultu hakijan toimesta. Hanketta vastaan ei ole jätetty muistutuksia Heikki Jouppila on jättänyt kuntaan päivätyn poikkeamislupahakemuksen, jolla hän hakee lupaa rakennusoikeuden ylittämiseen rantayleiskaavassa annetusta rakennusoikeudesta (250 krs-m²). Hakijan selvityksen mukaan rakennuspaikalla on käytetty rakennusoikeutta loma-asuntoon ja siihen liittyviin talousrakennuksiin yhteensä 299 krs-m². Tontilla on tällä hetkellä seuraavat rakennukset: lomarakennus, autokatos/varasto, rantasauna, vierasmaja ja grillikatos(rakennelma, jolle ei lasketa kerrosalaa). Tontilta on syksyllä v purettu vanha, huonokuntoinen 36 krsm²:n suuruinen hirsinen päärakennus. Nyt olisi tarkoitus rakentaa 23,3 krsm²:n suuruinen kesäkäyttöön tarkoitettu pari-aitta. Kaikki tilan nykyiset rakennukset on rakennettu ennen Kallioveden ym. rantayleiskaavan valmistumista. Kyseinen kaava on hyväksytty oikeusvaikuttei - sena Tervon kunnanvaltuustossa / 31. Hakijan tontti sijaitsee Kallioveden ym. rantayleiskaavassa asuinalueella(a), jossa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 krs-m². Hakija perustelee hakemustaan seuraavasti: -vaikka tontilla on runsaasti rakennusneliöitä, ei makuuhuoneita ole riittävästi huomattavasti lisääntyneelle ja kasvavalle lapsikatraalle (6 kpl). -vanha hirsinen päärakennus jouduttiin purkamaan (syksy 2011) lahoamisen

3 Ympäristölautakunta ja homeongelmien vuoksi. Purettu rakennus olisi riittänyt tarpeisiimme mutta em. syyt johtivat purkamiseen. -suunniteltu pariaitta korvaisi puretun rakennuksen pienemmällä neliömääräl - lä. Purettu oli 36 m²- uusi tulisi olemaan 23,3 m², joten käytetty rakennusala pienentyisi 299 m²:stä 286,3 m²:n. Vähennystä 12,7 m². -vaikutukset: käytetyn rakennusalan väheneminen ja homeriskin poistuminen. Tontille on olemassa olevat tieyhteydet. Sähkökaapelointi on valmiina puretun rakennuksen jäljiltä. Rakennukseen ei tule vesihuoltoa. Perustelut Rakennuspaikka on rakentamiseen sovelias ja riittävän suuri. Hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueenkäytön muulle järjestelylle. Ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista. Ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopiva maisemalliselta kannalta. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki, Maankäyttö- ja rakennusasetus Päätösehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan Tervon kunnanhallitukselle Heikki Jouppilan poikkeamisluvan myöntämistä hakemuksen mukaisena. Rakennuksen väritys on tehtävä ympäristöön sopeutuvaksi.

4 Ympäristölautakunta EERO KORHOSEN POIKKEAMISHAKEMUS Ymp.ltk. 8 Eero Korhonen on toimittanut kuntaan päivätyn poikkeamislupahakemuksen, koskien asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön muodostamista lohkomalla (Kiinteisönmuodostamislaki /554, 33 ). Hakijan tarkoituksena olisi muodostaa lohkomalla 3613 m²:n suuruinen kiinteistö erottamalla se 4925 m²:n suuruisesta palstasta. Palsta kuuluu kiinteistöön jonka kiinteistötunnus on Näin muodostuvalla kiinteistöllä tulisivat sijaitsemaan hakijan omistuksessa olevat omakotitalo(200 krs-m²) ja talousrakennus(36 krs-m²). Hakijan tarkoituksena on myydä jäljelle jäävä 1312 m²:n suuruinen tontin osa Riitniemi Golf Oy:lle josta on tehty jo esisopimus. Riitniemi Golf Oy:n tar - koituksena on liittää po m²:n suuruinen määräala kiinteistöön kiinteistötunnus , joka on pinta-alaltaan tällä hetkellä noin 37 ha. Rakennuspaikka on kunnan rakennusjärjestyksen kohdassa 6 määritellyllä MRL 16 :n mukaisella suunnittelutarvealueella. Rakennusjärjestyksen kohdan 6 mukaisesti suunnittelutarvealueella rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 0,7 ha. Poikkeamista haetaan siis Tervon kunnan voimassaolevan rakennusjärjestyksen kohdan 6 määräyksestä. Poikkeamislupa on välttämätön sillä kiinteisönmuodostamislain /554, 33 :ssä todetaan mm. seuraavaa: Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikaksi tarkoitettu kiinteistö saadaan muodostaa lohkomalla, jos muodostettava kiinteistö täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä rakennuspaikalle asetetut vaatimukset. Lisäksi on katsottava, ettei vaikeuteta kaavoitusta, kaavan toteuttamista tai alueiden käytön muuta järjestämistä, jos lohkominen koskee: 1) oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa virkistys- tai suojelualueeksi osoitettua aluetta; 2) maankäyttö- ja rakennuslain 16 :ssä tarkoitettua suunnittelutarvealuetta; 3) aluetta, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten; tai 4) maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n mukaista ranta-aluetta, jolla ei ole voimassa sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa rakentamismahdollisuudesta on erityisesti määrätty. Rakennuspaikaksi tarkoitettu määräala saadaan 1 momentin estämättä lohkoa kiinteistöksi, jos 1) kunta antaa perustellusta syystä suostumuksensa lohkomiseen;

5 Ympäristölautakunta ) määräalaa varten on toimitusta aloitettaessa voimassa.... Tervon kunnan ympäristölautakunta on tehnyt suunnittelutarveratkaisun Ymp.ltk. 22. Siinä vaiheessa tilan pinta-ala oli noin 42 ha. Hakijalle on myönnetty rakennuslupa omakotitalon rakentamiseen , lupa nro: 24/03 ja lisäksi hakijalle on myönnetty rakennuslupa talousrakennuksen rakentamiseen , lupa nro: 53/05. Rajanaapureita(2 kpl) on kuultu hakijan toimesta. Rajanaapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeen johdosta. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki, 16 ja Maankäyttö- ja rakennusasetus Tervon kunnan rakennusjärjestys kohta 6. Kiinteisönmuodostamislaki /554, 33 Päätösehdotus: Ympäristölautakunta esittää lausuntonaan Tervon kunnanhallitukselle Eero Korhosen poikkeamisluvan myöntämistä hakemuksen mukaisena. Perustelut: -kiinteistö ja sillä sijaitsevat omakotitalo ja talousrakennus ovat välittömästi tiiviin omakotialueen vieressä. -kiinteistölle tieyhteys Kirkkotieltä. -kiinteistö liitetty kunnan vesi- ja viemäriverkostoon. -hanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai kaavan toteutumiselle. -hanke ei vaikeuta alueiden käytön muuta järjestämistä.

6 Ympäristölautakunta LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN YMPÄRISTÖTOIMEN MENOIHIN VUODELLE 2012 Ymp.ltk. 9 Kuntarekisteriohjelmien hankita Logica Suomi Oy:ltä on tullut ennakolta arvioitua kalliimmaksi. Ympäristötoimen talousarviossa vuodelle 2012 varatut määrärahat kuntarekisteriohjelmien hankitaan eivät näin ollen ole riittäneet. Vanha rakennusvalvonnan Kuntis-ohjelma on ollut suuri ongelma jo parin vuoden ajan sillä ohjelma on jollain tavalla jumissa eikä ohjelmalla ole voinut tehdä rakennuslupapäätöksiä jo yli kahteen vuoteen. Ohjelmaan ei ole saatavana myöskään enää ohjelmistopäivityksiä. Logica Suomi Oy:n toimitus sisälsi seuraavat ohjelmistolisenssit: -KuntaNet Rakennusvalvontaosa -KuntaNet Kiinteistöjen omistajaluettelo -KuntaNet Karttaliittymä Rakennusvalvontaan -KuntaNet Karttaliittymä Kiinteistöjen omistajaluetteloon Ympäristötoimen osuudeksi ohjelmistohankinnassa muodostui yhteensä 9.448,00 (alv. 0%) vuoden 2012 talousarviossa. Kuluvan vuoden talousarviossa on varattu vain 4.000,00 ohjelmistohankintoihin. KuntaNet-ohjelmistojen ylläpitomaksuihin ei oltu muistettu varautua vuoden 2012 talousarvion laadinnan yhteydessä. Ympäristötoimen osuus ylläpitomaksuista on 1.092,00 (alv. 0 %) vuoden 2012 talousarviossa. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi ympäristötoimen vuoden 2012 talousarvioon 5.448,00 (alv. 0 %) suuruisen lisämäärärahan Kuntarekisteriohjelmien hankitaan Logica Suomi Oy:ltä. Lisäksi ympäristölautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi ympäris - tötoimen vuoden 2012 talousarvioon 1.092,00 (alv. 0 %) suuruisen lisämäärärahan Kuntarekisteriohjelmien ylläpitomaksuihin.

7 Ympäristölautakunta YMPÄRISTÖTOIMEN RAPORTTI 1/2012 AJALTA Ymp.ltk. 10 Kunnan toimielinten tulee 1/3 vuosittain seurata ja raportoida toiminnastaan ja talousarvion toteutumisesta.ympäristötoimen raportti ajalta 1/2012 ajalta toiminnasta ja talousarvion toteutumisesta on oheismateriaalina n:o 1. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2012 talousarvion ja kunnanhallitus on antanut vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Päätösehdotus: Ympäristölautakunta käsittelee ja hyväksyy ympäristötoimen oheismateriaalina n:o 1 olevan vuoden 1/2012 raportin ajalta ja saattaa sen tiedoksi kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

8 Ympäristölautakunta LAUTAKUNNALLE TIEDOKSI Ymp.ltk Valtion viranomaisten kirjeet Pohjois-Savon ELY-keskus , Hirvi-, Ahvenis- ja Kalliojärven säännöstelyn tarkkailun tulokset , ilmoitus kiinteistökaupasta , päätös jätelain 49 :n mukaisesta jätetiedostoon hyväksymisestä, t:mi Timo Eskelinen, Iisalmi Tilastokeskus, Pohjois-Savon asuntotuotanto talotyypin mukaan v Oman kunnan viranomaiset Kunnanvaltuuston päätös , henkilökohtaisen varajäsenen nimeäminen ympäristölautakuntaan 3. Muut kirjeet Jätekukko, , yhteenveto Tervon jätetiedoista vuodelta 2011 Savo-Karjalan ympäristötutkimus Oy , Tervon kirkonkylän jätevedenpuhdistamon kuormitustarkkailu , testausseloste jätevesitutkimuksesta Rakennustarkastajan tekemät päätökset Myönnetyt rakentamisluvat Remes Tiina ja Unto, vapaa-ajan asunnon laajennus Kilpeläinen Raija, saunarakennuksen rakentaminen Tähtivaara Juhani, konehallin rakentaminen Lappalainen Leena, vapaa-ajan asunnon rakentaminen Hirvonen Anne Maarit, vapaa-ajan asunnon rakentaminen Hirvonen Anne Maarit, autokatoksen rakentaminen Hänninen Jouko, vapaa-ajan asunnon rakentaminen Hänninen Jouko, saunarakennuksen rakentaminen Mäkinen Tapio, saunarakennuksen rakentaminen Puranen Anja, talousrakennuksen rakentaminen Korhonen Timo, asuinrakennuksen laajentaminen Pentikäinen Seppo, varastorakennuksen rakentaminen Päätösehdotus: Lautakunta merkitsee edellä luetellut asiat tietoonsa saatetuiksi.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 8/2013 1 Tekninen lautakunta Aika 23.10.2013 klo 16:25-19:05 Paikka Kiteentie 25, Valtuustosali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kosonen Matti 16:25-19:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006

34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 16 35 Hallinto-osaston ja kunnanhallituksen laskujen hyväksyminen 2006 PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 23.1.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57 KOKOUSAIKA 27.6.2013 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 42 AIKA 16.04.2015 klo 17:00-19:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 44 24 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 16.09.2014 klo 17:30-19:17 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 164-184 Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 21/29.10.2012 308 Kokousaika 29.10.2012 klo 17.00 19.03. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 9/2012 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2012 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 84 TEKNLTK 85 TEKNLTK 86 TEKNLTK 87 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta n maankäytön kehityskuvan tarkistus, 2. vaihe Kunnan yleiskaavoituksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot