Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009"

Transkriptio

1 SLaL Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009 Tunti tunnista ei vetele ylitöiden korvaaminen..4 Vuoden lastenhoitaja Raija Roitto... 8 Tässä numerossa: Lapsi tarvitsee vanhemman aikaa ja tukea... 4 Lastenhoitajasta tuli kriisiperhetyöntekijä... 8 Perheasiain neuvottelukeskus auttaa arjessa... 16

2 Huolettomuus ja vapaus kuuluvat lapsuuteen Uusi vuosi ja uudet kujeet näinhän sanonta kuuluu. Uudet toimijat liiton luottamushenkilöinä aloittavat työnsä ja uudet haasteet odottavat. Uusi hallitus järjestäytyi tammi-helmikuun vaihteessa ja hallitus esitellään SLaL-lehdessä nro 2. Liiton toiminnassa jatketaan vahvasti jäsenten ammatillisuuden tukemista. Järjestämiemme alueellisten koulutuspäivien aiheena on lääkehoito, joka koskee yhtälailla päivähoidossa kuin sairaalassa työskenteleviä. Aihe on entistä tärkeämpi nykyään, kun hoidossa olevilla lapsilla on monenlaisia päivittäistä lääkitystä vaativia sairauksia. Jäsenemme ovat se ammattikunta, jotka ovat saaneet ainoina päivähoidon työntekijöistä opinnoissaan koulutusta lääkehoitoon liittyviin asioihin. Koulutuspäivässä paneudutaan myös koskettamisen voimaan, kuinka hieronnasta voi saada apua lasten levottomuuteen. Tänä vuonna juhlitaan lasten oikeuksien 20-vuotisjuhlavuotta. Sen pääteemana on lapsen oikeus osallistua, vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Lapsiasiavaltuutetun toimisto on toteuttanut kyselyn 4-9.-luokkalaisille, jonka perusteella lapset ja nuoret olivat tyytyväisimpiä kodin hyvinvointiin ja perheen huolenpitoon. Perheenjäsenten merkitys, kodin fyysiset puitteet sekä huolenpito korostuivat. Eniten toivottiin riitojen vähenemistä ja perheen yhteisen ajan lisäämistä. Ehkäpä nyt taloudellisen taantuman ollessa tosiasia, osataan antaa arvoa perheelle, yhteisöllisyydelle sekä tavallisille arkisille asioille. Kyselyn mukaan vapaa-ajalta toivottiin monipuolisia harrastusmahdollisuuksia sekä kavereiden kanssa vietettyä aikaa. Nuorten toiveena oli erityisesti saada kokoontumispaikkoja ja heille suunnattua toimintaa. Kyselyn perusteella valtaosalla suomalaisista lapsista ja nuorista on hyvät edellytykset turvalliselle, terveelliselle ja virikkeelliselle kasvulle. Suurin osa lapsista ja nuorista voi hyvin ja ovat tyytyväisiä elämäänsä. Elämää leimaa kuitenkin liiallinen suorittaminen niin koulutyössä kuin harrastuksissa, levon ja leikin jäädessä vähemmälle. On surullista, että jo lapsuudessa eletään tiukkojen aikataulujen tahdittamaa elämää. Olisiko nyt aikaa ja halua rauhoittua ja lopettaa kaikenlainen ylisuorittaminen? Näin alkuvuodesta postilaatikosta tippuu tiheään tahtiin laskuja. Myös SLaL:n jäsenmaksu on jäsenillemme tupsahtanut postiluukusta. Miettiessä kannattaako tuon jäsenmaksun maksaa, on hyvä taas pohtia mitä rahan vastineeksi saa. Liittomme jäsenmaksu verottajan vähennyksen jälkeen on kuukausille jaettuna alle puolitoista euroa. Sillä rahalla ei saa nykyään edes kahvikupillista kahvilassa. Lastenhoitoalan Liitto tekee työtä Sinun ammatillisten asioiden hyväksi, ammatillisuutta ja ammattitaitoa tukien, tuoden jäsentemme äänen kuuluviin esimerkiksi erilaisissa hankkeissa, lainsäädännön valmistelussa jne. Lehden myötä toivotan teille kaikille lukijoillemme reipasta ja aktiivista talvea! Eila Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry Puheenjohtaja Minna Leppäkorpi Gsm Liiton toimisto Postiosoite: PL 120, Tehy Puhelin: (09) kotisivut: SLaL Julkaisija Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry 43. vuosikerta ISSN Painopaikka: Miktor Oy Päätoimittaja Eila Seppälä-Vessari Toimitusneuvosto Tarja Helminen Raija Jaakkola Hanna Rasila Eila Seppälä-Vessari Heli Vepsä -Tuomi Lehden ulkoasu Sanakuva/Heli Soikkeli Ilmoitusmyynti Liiton toimisto Puhelin: (09) SLaL-lehdessä julkaistut jutut eivät ole aina järjestön virallinen linja. Lehdessä voidaan esitellä myös erilaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Aikakauslehtien Liiton jäsenlehti 2

3 Paljon uutta ja vähän kokemusta Uusi vuosi. Uusia vastavalmistuneita jäseniä, jotka aloittavat työnsä uusina työkavereina sekä liiton uusina jäseninä. Tarvitaan myös meitä kokeneita ja uusia haasteita vastaan ottavia, jotta kaikki toimii. Kukaan meistä ei pärjää yksin. Ensimmäinen jännittävä toimistopäivä liiton uutena puheenjohtajana on takana. Uutta sulateltavaa asiaa tuli paljon. Toiminnanjohtajan kanssa vietetty perjantai oli hyvin tietotäytteinen ja vaatii hetken sulattelua. Onneksi puheenjohtajuutta voi hoitaa osittain etätyönä, ainakin näin ensi alkuun. Työskentelen pääluottamusmiestehtävän lisäksi päiväkodissa lähes joka viikko. Se on työtä jota ei voi tehdä etätyönä, vaan ihmistä tarvitaan läsnä olevana, koko ajan. Yksikään päivä ei ole samanlainen. Uutta näin alkuvuodesta ovat myös suuret kuntaliitokset ja palvelurakennehankkeet sekä toiminta-alueet. Jotenkin tuntuu että tätä uusi-listaa voisi jatkaa loputtomiin. Onneksi on kuitenkin paljon asioita, jotka jatkuvat kuten ennenkin. Tehyn valtuusto- ja liittokokousvaaleihin toivotaan runsain mitoin lastenhoitajia ehdokkaiksi. Lastenhoitoalan Liitto on yksi Tehyn perustajajäsenistä, ja vain asettumalla ehdokkaaksi ja äänestämällä voi vaikuttaa. SLaL:n järjestämiä paikallisia koulutuksia voi ja kannattaa esittää täydennyskoulutukseksi omalle työnantajalle. Huolimatta siitä että joka paikassa puhutaan talouden taantumasta, lomautuksista, leikkauksista, puhutaan myös elvytyksestä ja siihen kuulu myös kouluttaminen ja kouluttautuminen. Uutena puheenjohtajana toivotan Teille kaikille hyvää alkanutta toimintavuotta. Minna Äänestä ja voita! Äänestä SLaL-lehden 6/08 paras juttu äänestyksessä eniten ääniä saivat jutut Curling- vanhempi ei siedä lastensa pettymyksiä ja Arjen arvo. Parhaaksi kuvaksi valittiin sivun 20 kuva. Onni suosi arvonnassa Riitta Sillanpäätä Kokkolasta ja Anna-Maija Korpelaa Oulaisista. Palkinnot on toimitettu voittajille. Äänestä lehden 1/09 paras juttu ja kuva. Käy äänestämässä kotisivuillamme mennessä lehden 1/09 paras juttu ja kuva. Vastaajien kesken arvotaan SLaL-tuotteita. 3

4 Lapsi tarvitsee vanhemman aikaa ja tukea Teksti: Inkeri Aalto Kuva: Krista Jussila Suomalaiset kertovat barometrien mukaan arvostavansa perhe-elämää. Silti sille ei tunnu kuitenkaan olevan riittävästi aikaa. On alettu puhua lasten vanhempien ruuhkavuosista, kun samaan aikaan opiskellaan, käydään työssä, harrastetaan, huolehditaan lapsista ja joskus myös omista vanhemmista. Lapsi tarvitsee aineellisen perusturvan lisäksi turvallista aikuista ja vanhemman todellista läsnäoloa arjessa. Lapset tarvitsevat vanhemmiltaan aikaa. Suomalaisten avioeroluvut ovat suuria pohjoismaisessa ja eurooppalaisessa vertailussa. Lapsiperheiden köyhyys on viime vuosikymmeninä huomattavasti lisääntynyt ja sen seuraukset ovat 4

5 nähtävissä. On väsymystä, yksinäisyyttä ja riittämättömyyden tunnetta vanhempana. Parisuhdeongelmat heijastuvat myös lapsen hyvinvointiin. Jos jommallakummalla vanhemmalla tai joskus jopa molemmilla on psyykkinen sairaus, perhe ei useinkaan selviä ilman apua. Vaikka suomalaisessa yhteiskunnassa ja perheissä on paljon riskitekijöitä, täytyy kuitenkin muistaa, että useimmat suomalaiset lapset voivat hyvin. Tuoreesta lapsiasiavaltuutettu Maria Kaisa Aulan selvityksestä käy ilmi, että eniten myönteistä sanottavaa lapsilla oli omasta perheestään; he ovat tyytyväisiä. Vanhemman psyykkinen sairaus on lapselle riskitekijä Huomio täytyy kiinnittää erityisesti niihin lapsiin, joiden lapsuuteen ja nuoruuteen on kasaantunut vaikeuksia. Vanhemman sairaus on yksi niistä. Toisen tai molempien vanhempien psyykkinen sairaus kuormittaa perheen arkea ja vaikeuttaa selviytymistä. Tilastollisesti joka kolmannella psykiatrisessa avohoidossa olevalla aikuisella on lapsia. Sellaisten lasten ja perheiden tukeminen, joissa vanhemmilla on mielenterveysongelmia, on äärimmäisen tärkeää. Suuri vaara on, että lapset, jotka kasvavat tällaisessa perheessä, sairastuvat myöhemmin myös itse. Vakavasti masentuneiden vanhempien lapsista sairastuu arvioiden mukaan 40% ennen 20. ikävuotta ja 60% ennen 25 ikävuotta. Pitkään on oltu tilanteessa, että vanhemman sairastuessa on hoidossa otettu huomioon ainoastaan hänet usein ei ole edes kysytty, onko potilaalla lapsia. Lapsen on usein mahdotonta ymmärtää psyykkistä sairautta, ellei häntä siinä auteta. Jos vanhempi ei ole aidosti läsnä, siitä seuraa yksinäisyyttä, pelkoa, turvattomuutta, hylätyksi tuntemisen kokemuksia, itseluottamuksen puutetta ja muuta onnelliseen lapsuuteen kuulumatonta vaikeutta. Lapsi voi tuntea suurta häpeää, josta ei voi puhua kenellekään. Lapsi joutuu usein myös kantamaan vastuuta sairastuneesta vanhemmastaan ja perheen arjesta. Lasta auttaa tieto tilanteesta, jotta hän ymmärtäisi ja osaisi käsitellä omia tunteitaan. Hyvät perhesuhteet ja perustarpeiden tyydyttyminen antavat turvaa. Ystävät, ulkopuoliset aikuiset, harrastukset ja kiinnittyminen päiväkotiin ja kouluun voivat olla tukena. Lapsen omat ominaisuudet ovat myös suureksi avuksi. Perheellä on uskomattoman paljon voimavaroja. Vaikeassa tilanteessa niitä voidaan tukea. Vanhempi, jolla on psyykkinen sairaus, kantaa usein suurta huolta siitä, miten lapsi voi. Aina ei jaksa olla hyvä vanhempi, vaikka sitä kuinka haluaisi. Kun vanhempi saa ajoissa tukea, vältytään tilanteelta, jossa lapsi alkaa kantaa perheestä liikaa vastuuta. Jakamalla tietoa ja antamalla tukea niin vanhemmille kuin lapsille vahvistetaan perheiden omaa toimintavoimaa ja lapsi saa paremmat mahdollisuudet varttua rakastavassa ja tasapainoisessa kodissa. Ehjä lapsen mieli - kampanja Vaikeuksissa olevia perheitä kyetään auttamaan entistä paremmin yhdistämällä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaaminen vertaisuuden voimaan. Mielenterveyden keskusliitolla on meneillään vuoden 2007 Yhteisvastuukeräyksen tuotolla toteutettava Ehjä lapsen mieli kampanja. Osana sitä järjestetään koulutusta perhetyötä tekeville ammattilaisille, jotta perheitä voitaisiin entistä paremmin tukea. Liiton paljon kiitosta saanut kuntoutusideologia on koulutusten perusta ja siihen yhdistetään Stakesissa kehitetty ja myös hyväksi havaittu Lapset puheeksi menetelmä. Näillä eväillä saadaan toteutettua hyvä täydennyskoulutus lasten parhaaksi. Kampanjassa jaetaan tietoa ja levitetään toivon sanomaa laajemminkin, jotta lapset ja nuoret voisivat paremmin. Tätä varten Mielenterveyden keskusliitossa on suunniteltu koulukampanja, johon kuuluvat Mielix-lautapeli ja mielix.fi -nettisivut. Tänä syksynä lanseerattiin Koulumieli koulujen henkisen hyvinvoinnin ilmapiirimittari, joka toimii netissä. Tulossa on vielä tilaisuuksia kouluille. Koulukampanjan pääkohderyhmä on peruskoululaiset, mutta esimerkiksi Mielix-lautapeliä voi soveltaen pelata pienempienkin kanssa. Mielix-pelejä saa Mielenterveyden keskusliitosta, niin kauan kuin niitä riittää. Peli on ilmainen, mutta postikulut veloitetaan. 5

6 Vuosi on kulunut lastensuojelulain uudistumisesta Lastenhoitaja Anne Saarinen on huolissaan lain vaikutuksista Lappeenrannassa. 6 Teksti: Päivi Tolonen Anne Saarinen työskenteli lastensuojelulain uudistumisen aikoihin vielä projektityöntekijänä Käskäes-projektissa Lappeenrannassa. Kolmivuotisessa varhaiskasvatustoimen projektissa testattiin muun muassa sitä, miten päiväkotien varhainen puuttuminen lasten ja perheiden pieniin pulmiin ehkäisee niiden paisumista isommiksi harmeiksi. Projekti päättyi syyskuun lopussa, joten Saarinen ehti nähdä jo projektityöntekijänä uuden lastensuojelulain vaikutuksia. - Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa on nyt vaikeampaa kuin ennen uutta lakia. Huoli lapsesta, eli varhainen puuttuminen ja pulmien ennalta ehkäisy eivät tunnu olevan tärkeässä osassa ainakaan Lappeenrannan päivähoitotoimessa, hän pahoittelee. - Ennen lain voimaantuloa päiväkodin oli mahdollisuus kutsua sosiaalityöntekijä ja perhe keskustelemaan lapsen tai perheen pulmista päiväkotiin. Tämän keskustelun perusteella sosiaalityöntekijä sitten harkitsi, oliko aiheellista tehdä lastensuojeluilmoitusta. Nyt sosiaalityöntekijä tulee päiväkotiin vasta kun lastensuojeluilmoitus on tehty. Tietoa kaivataan lisää Saarinen työskentelee tällä hetkellä kiertävänä lastenhoitajana kolmessa lappeenrantalaispäiväkodissa. Hän epäilee, etteivät kaikki päivähoidon työntekijät edes tiedä, miten lastensuojeluasioita hoidetaan kunnan sosiaalitoimessa. - Päiväkodeissa ei ole riittävästi tietoa siitä, mitä lastensuojeluilmoituksen jälkeen tapahtuu. Monet työntekijät saattavat vielä luulla, että lapsi otetaan heti huostaan. Moni pelkää myös perheiden leimautumista ja yhteistyön katkeamista heidän kanssaan. Tästä saattaa seurata, ettei päiväkodissa puututa perheiden huoliin riittävän ajoissa. Saarinen epäilee, että Lappeenrannan kaupungin sosiaalityöntekijöiden voimavarat on nyt suunnattu tarkoituksella lastensuojeluilmoituksen jälkeiseen työhön. - Onneksi tämä on vain Lappeenrannan kaupungin valinta. Muissa kunnissa toimitaan käsittääkseni niin, että sosiaalityöntekijät tulevat tarvittaessa keskustelemaan päiväkotiin. Lapsissa on tulevaisuus Anne Saarisen mielestä on liian varhaista arvioida, millaisia uuden lastensuojelulain vaikutukset päivähoitoon tulevat loppujen lopuksi olemaan. - Kaikki päivähoidon kentällä työskentelevät ovat selvästi vielä kuulolla ja vähän varpaillaankin miten asiat lähtevät rullaamaan. Ehkä vuoden päästä voisimme tarkastella paremmin, miten asioita on linjattu eri kunnissa. Hän kaipaa eri toimialojen välistä yhteistyötä lasten ja nuorten asioiden hoitamisessa. - Rajat julkisen sektorin eri toimialojen, kuten sosiaali- ja terveystoimen, sekä kasvatus- ja opetustoimen välillä ovat liian korkeat. Pulmista ei siksi osata puhua yhdessä. Lasten ja perheiden hyvinvointi paranisi varmasti, jos asioista pystyttäisiin puhumaan avoimemmin. Saarinen on iloinen siitä, että vuoden 2009 alussa Lappeenranta ja sen yhdeksän ympäristökuntaa yhdistyivät uudeksi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriksi. - Kun kunnilla on mahdollisuus oppia, miten toisissa kunnissa hoidetaan lastensuojeluasiat, sekä vertailla kokemuksiaan, se tulee varmasti tuottamaan hyviä tuloksia. Päivähoito jäi kuitenkin pois uudesta sosiaali- ja terveyspiiristä, joten se ei valitettavasti tule tästä yhteistyön mahdollisuudesta suoranaisesti hyötymään. Siksi olenkin hieman huolissani siitä, miten lasten hyvinvointi tulee kehittymään. Lapsissa on kuitenkin tulevaisuutemme ja heistä kasvavat uudet päättäjämme.

7 Soittokierros paljasti: Jonot perheneuvoloihin pitkät ympäri Suomea Perheneuvola auttaa vanhempia ratkomaan lapsen kehitykseen ja kasvatukseen liittyviä ongelmia. Se tukee vanhempia silloin, kun he kokevat olevansa neuvottomia lastensa kanssa ja perheen kaikki omat keinot on käytetty. Soittokierros suurimpien kaupunkien perheneuvoloihin paljastaa kuitenkin, että vastaanotolle joutuu jonottamaan kaikkialla Suomessa. - Meillä on tällä hetkellä keskimäärin 2-3 kuukauden jono. Kiireellisessä ongelmassa ajan saa alle kolmessa viikossa, kertoo Tampereen perheneuvolan toimistosihteeri Seija Keskinukari. Pikkulapsiperheet ovat etusijalla Oulun perheneuvolassa. Normaali jonotusaika on kaksi kuukautta, perheen akuutissa kriisitilanteessa aika järjestyy muutaman päivän sisällä. - Tilanne elää koko ajan, ja järjestämme kiireellistä apua tarvitseville uusia aikoja kaksi kertaa viikossa, kertoo perheneuvolan johtaja Anja Kinnunen. Turun perheneuvolan toiminta uudistuu Jyväskylän perheneuvolan sosiaalityötekijä Eeva Nyberg sanoo, että lasten ongelmat ajavat aikuisten parisuhdeongelmien ohi. Perheet joutuvat silti odottamaan lasten kiireettömien ongelmien kanssa vastaanotolle pääsyä noin 7 viikon ajan. Kriisiperheet saavat Jyväskylässä ajan viikon sisällä. Turussa jonotusajat vaihtelevat kiireettömissä, kuten lapsen kehityksellisiin ongelmiin liittyvissä tapauksissa kahdesta kolmeen kuukauteen. Akuutissa ongelmassa perhe pääsee neuvolaan viikon kuluessa. Kasvatus- ja perheneuvolan johtaja Riitta Englund valittelee tilannetta, mutta lupailee muutosta asiaan. - Aiomme ottaa käyttöön niin sanotun nopean puuttumisen mallin vuoden 2009 aikana. Tällöin osa perheistä voisi saada kahden viikon sisällä normaalia pidemmän, 2 3 tunnin mittaisen vastaanottoajan. Päivystäjämme haastattelisivat perheitä ajanvarauksen yhteydessä ja valitsisivat ne perheet, joiden ongelmat pystyttäisiin kenties hoitamaan yhdellä pidemmällä neuvolakäynnillä. Tarvittaessa voitaisiin perheelle varata vielä seuranta-aika, Englund kertoo. Helsinkiin perustettiin lasten psykiatrinen poliklinikka Helsingin perheneuvolan vs. johtaja Hanne Kalmari kertoo, että asiakkaista yli puolet pääsee vastanotolle kuukauden sisällä. Kiireettömät tapaukset voivat joutua odottamaan Helsingissä jopa kuukausia. - Ajanvarauspuhelimessamme päivystävät asiakastyötä tekevät psykologit ja sosiaalityöntekijät. He pystyvät kartoittamaan lapsen ja perheen tilanteen alustavasti puhelimessa. Jos päivystäjä toteaa, että ongelma vaatii selkeästi lastenpsykiatrista apua, hän ohjaa perheen esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Sitä kautta perhe voi saada lähetteen lasten psykiatriselle poliklinikalle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimivat lastenpsykiatriset poliklinikat aloittivat toimintansa viime syksynä. Aluepoliklinikoita on kolme ja ne sijaitsevat Pasilassa, Sörnäisissä ja Malmilla. Poliklinikoiden toiminnan käynnistymisen myötä Helsingin lasten- ja nuorten mielenterveystyöhön rekrytoitiin 50 uutta työntekijää. - Jos havaitsemme varsinaisella vastaanotollamme, että lapsella on vakavampi psykiatrinen ongelma, pystymme ohjaamaan lapsen tarvittaessa lastenpsykiatriselle poliklinikalle. Tämän mahdollistavat psykiatrisen poliklinikan ja perheneuvolan säännölliset yhteiset lähetekokoukset, Kalmari kiittelee uudistusta. Teksti ja kuva Päivi Tolonen 7

8 Lastenhoitajasta tuli kriisiperhetyöntekijä Riikka Huhtala näkee työnsä tulokset käytännössä. Teksti ja kuva: Päivi Tolonen Kriisiperheohjaaja Riikka Huhtala saapuu tapaamiseemme suoraan Lastensuojelun neuvottelukunnan kokouksesta. - Meillä oli tällä kertaa aiheena koulun oppilashuollon moniammatillinen yhteistyö. Eräs koulukuraattori kertoi työstään, ja sain häneltä hyviä vinkkejä omaa työtäni varten, hän hehkuttaa. Huhtala työskentelee jo viidettä vuotta Families First- kriisiperhetyössä Lapin ensi- ja turvakodissa Rovaniemellä. Yhdysvalloista lähtöisin oleva Families First oli vuosina Lapin ensi- ja turvakodin projekti. Kun työskentelytapa todettiin hyväksi, se jäi projektin päätyttyä vakituiseksi työmuodoksi. - Teemme lastensuojelun kriisityötä perheiden kotona. Ongelmat vaihtelevat lasten koulunkäyntiongelmista vanhempien mielenterveys- tai päihdeongelmiin. Kun perhe pääsee kriisityön piiriin, on sitä yleensä jo autettu lastensuojelun keinoin ja lasten sijoituksestakin on saatettu keskustella, Huhtala kertoo. Perheen neljä viikkoa kestävä auttamisjakso alkaa palaverilla, jossa mukana on perhe, lastensuojelun sosiaalityöntekijä sekä kaksi ensi- ja turvakodin kriisiperhetyöntekijää ja sosiaalityöntekijä. - Kartoitamme yhdessä perheen huolet ja ongelmat ja sitten aloitamme työskentelyn kaikkien perheen jäsenten kanssa. Neljän viikon auttamisjakson aikana Huhtala ja hänen työparinsa käyvät autettavan perheen kotona lähes päivittäin. - Kotikäynnit tehdään perheelle sopivina ajankohtina, niin etteivät ne häiritse heidän normaalia elämäänsä, työssä ja koulussa käyntiä. Jompikumpi kriisiperhetyöntekijöistä päivystää aina myös puhelimessa, joten perhe voi sovittujen kotikäyntien lisäksi soittaa meille joka päivä klo 9-21 välisenä aikana, Huhtala kertoo. Edistysaskeleet näkyviä Perheen ongelmat pyritään ratkaisemaan uusien käyttäytymismallien ja toimintatapojen avulla. Jos nuori lintsaa koulusta, lähdetään liikkeelle pienin askelin. - Voimme vaikka tehdä nuoren kanssa sopimuksen, että hän menee joka päivä kouluun viikon ajan. Jos sopimus pitää, hän saa siitä valitsemansa palkkion, esimerkiksi leffa- tai uimalipun. - Jos vanhemmalla on paha päihdeongelma, kannustamme häntä tietysti tilaamaan ajan esimerkiksi A-klinikalle, jossa hänen on mahdollisuus saada erikoisammattiapua omaan ongelmaansa. Kotikäynnit kestävät Huhtalan mukaan parista tunnista muutamaan tuntiin riippuen perheen sen hetkisestä tilanteesta. - Usein teemme yhdessä kotitöitä, pyykkäämme ja siivoamme. Samalla tarjoamme tietysti keskusteluapua. Kahden viikon työskentelyjakson jälkeen on välipalaverin vuoro. - Se pidetään perheen kotona, ja siihen osallistuu työparini ja minun lisäksi sosiaalityöntekijä. Neljän viikon auttamisjakso loppuu päätöspalaveriin, jota varten kriisityöntekijät kirjoittavat loppuraportin. Siihen mennessä on mietitty yhdessä jo sitäkin, millaista tukea perhe tarvitsee jatkossa. - Tapaamme perheen puolen vuoden päästä auttamisjaksosta ja soitamme heille vielä vuoden päästä. Parasta Huhtalan työssä on nähdä perheiden pieniä ja vähän suurempiakin edistysaskelia. - On aivan ihanaa todeta, että yksinhuoltajaäiti, joka ei ole jaksanut hoitaa lapsiaan eikä muitakaan arjen asioita, alkaa vähitellen pitää parempaa huolta kodistaan. Tällöin myös lapset voivat paremmin. Tai kun nuori, jolla on ollut ongelmia koulussa, saa hyvän todistuksen ja tajuaa itse, että yläkoulu pitää käydä kunnialla loppuun, jotta pääsisi elämässä eteenpäin. Kouvolalaistyttö päätyi Rovaniemelle Huhtala on lähtöisin Kouvolasta, mutta muutti 8

9 jo vuonna 1976 Rovaniemelle. - Se oli se tavallinen tarina. Olin ystäväni kanssa enoni perheen luona kylässä, ja eno pyysi työkaveriaan esittelemään meille Rovaniemen iltaelämää. Työkaverista tulikin sitten poikaystäväni. Reissasimme ensin pari vuotta Kouvolan ja Rovaniemen väliä, sitten menimme naimisiin ja muutin Rovaniemelle. Huhtala ehti ennen Rovaniemelle muuttoaan käydä lastenohjaajakoulutuksen Kauniaisten raamattuopistolla. - Työskentelin Kouvolan seurakunnan lastenohjaajana ja jatkoin samaa työtä Rovaniemellä. Kahden tyttären syntymän jälkeen hän oli yhteensä kymmenen vuotta kotona. Sitten hän palasi vielä joksikin aikaa lastenohjaajan työhön, kunnes opintie alkoi kiinnostaa. - Aloin opiskella lastenhoitajaksi ja valmistuin Hänen ensimmäinen työpaikkansa oli Rovaniemen keskussairaalan vastasyntyneiden ja lasten sisätautien osasto. - Sain vuoden sijaisuuden ja viihdyin erinomaisesti. Mutta kun toista sijaisuutta ei ruvennut heti kuulumaan, otin vastaan työtarjouksen Lapin ensi- ja turvakodin päiväkodissa. Pian Huhtala siirtyi päiväkodista varsinaisen ensi- ja turvakodin puolelle. - Asiakaskuntamme oli kirjavaa. Meillä oli äitien ja vauvojen lisäksi lapsia, joiden vanhemmat eivät kyenneet huolehtimaan heistä, sekä vanhuksia, jotka tarvitsivat tukea joihinkin arjen askareisiin. Perheille on riittävästi aikaa Vuonna 1999 alkoi Lapin ensi- ja turvakodissa toimia myös kriisiasema. Huhtala aloitti samoihin aikoihin ensi- ja turvakotien liiton vuoden mittaisen koulutuksen. Siellä hän oppi, miten väkivaltaa kohdanneita perheitä tulisi kohdata, tukea ja auttaa. - Aloitin työskentelyn kriisiasemalla, ja siitä muodostui elämäni haastavin työjakso. Perheillä oli pahoja kriisejä avioeroista päihde- ja perheväkivaltaan. Välillä minusta tuntui, että ovikelloa saattoi soittaa kuka tahansa. Oli raskasta kohdata väkivallan uhreja, mutta myös tekijöitä. Ja erityisesti lapsia, jotka olivat olleet näkijänä ja kokijana väkivaltatilanteissa, Huhtala muistelee. Nykyinen kriisiperheohjaajan työ tuntuu Huhtalasta omalta. Hän arvostaa erityisesti sitä, että perheille on riittävästi aikaa ja hän saa työskennellä samalla lasten kanssa. - Tämän paremmin ei perheitä voisi enää auttaa, niin tiivistä työskentelymme heidän kanssaan on. Aluksi Huhtalaa kyllä jännitti mennä toisten ihmisten koteihin, sillä hänelle koti on pyhä paikka. Sekin pelko meni pian ohi. - Nyt on helppoa mennä aivan uuteenkin perheeseen ensimmäiselle kotikäynnille. Askartelua ja luottamustehtäviä Huhtalan perhetyö- ja päivystysjakso kestää viitisen viikkoa, sitten on vuorossa kahden viikon päivystysvapaa. - Silloin käyn uimassa, mikä on uusin harrastukseni. Päivystysjakson aikana se ei onnistu, koska puhelin taskussa ei voi uida, hän virnuilee. Toinen mieluisa harrastus on askartelu. Hän tekee onnittelu- ja joulukortteja ystävilleen ja askartelee itse useimmat lahjatkin. Ystäviään hän soisi tapaavan enemmän. - Työjaksolla minulle ei jää aikaa heidän tapaamiseensa, mikä vähän harmittaa. Oman lovensa Huhtalan kalenteriin tekevät lukuisat luottamustehtävät. Hän on Lapin lastenhoitajayhdistyksen varapuheenjohtaja, Tehyn arktisen ammattiosaston hallituksen jäsen ja Lastensuojelun keskusliiton hallituksen varajäsen. Hän on ollut aiemmin mukana myös Martta- ja rajasotilaskotisisartoiminnassa. Armeijan miehiä on aviomieskin, Lapin lennoston eläkkeellä oleva hävittäjälentäjä. Nyt pariskunta haaveilee yllätys, yllätys isovanhemmuudesta. - Tyttäremme ovat jo 32- ja 29-vuotiaita, joten kohta olisi jo aika..., Huhtala naurahtaa. Nykyinen kriisiperheohjaajan työ tuntuu Huhtalasta omalta. Hän arvostaa erityisesti sitä, että perheille on riittävästi aikaa ja hän saa työskennellä samalla lasten kanssa. 9

10 Pienenkin päätä voi migreeni pakottaa Vaikka migreeni on yleistä, ei ole välttämättä tiedossa, että se voi alkaa jo varhain lapsena. Migreeni ei ole vaarallinen, mutta migreenikohtauksiin liittyvä voimakas päänsärky ja näköhäiriöt voivat estää normaalin toiminnan ja olla rajuudessaan pelottava niin lapsesta kuin aikuisestakin. Teksti ja kuvat: Eila Seppälä-Vessari Terveydenhoitajat Johanna Kopra ja Satu Savolainen saavat oman työnsä tueksi tietoa Terveysportista. Noin viidellä prosentilla koulunsa aloittavista suomalaislapsista on ollut migreenityyppistä päänsärkyä. Jo imeväisikäisellä voi olla migreeni. Migreenin esiintyvyys kasvaa kuitenkin iän myötä, ja murrosiästä lähtien tytöillä on migreeniä enemmän kuin pojilla. Migreenin toteaminen Migreeniin ei ole olemassa testiä eikä laboratoriotutkimusta. Diagnoosi perustuu migreenin tyypillisiin oireisiin ja piirteisiin, sekä siihen, ettei päänsärylle löydy muuta aiheuttavaa tekijää. Lasten migreeni diagnosoidaan sulkemalla pois muut mahdolliset päänsäryn aiheuttajat. Niinpä diagnoosin varmistaminen vaatii riittävän pitkän seuranta-ajan, yleensä noin puoli vuotta. Migreeni tulee yleensä kohtauksittain, ja siihen liittyy pahoinvointia tai oksentelua, silmien valoherkkyyttä sekä ääni- ja hajuherkkyyttä. Kipu on yleensä jyskyttävää, se tuntuu usein vain toisella puolella ja pahenee rasituksessa. Lasten migreenikohtaukset ovat lyhyempiä kuin aikuisten. Osalla migreeniä sairastavista on joko kohtausta ennen tai sen aikana lyhytkestoinen ennakko- tai auraoire, esimerkiksi valoilmiö silmässä tai vaikeus nähdä kunnolla. Migreenin syyt ja hoito Migreeniin sairastumiseen vaikuttaa perinnöllinen alttius. Migreeniä sairastavalla on usein joku migreeniä sairastava sukulainen. Migreenikohtauksia voi laukaista erilaiset ja hyvin yksilölliset tekijät. Hoidon kannalta on tärkeää, että lapsi itsekin oppii huomaamaan migreenikohtauksen alkamisen hyvissä ajoin. Koska kohtausta laukaisevat tekijät ovat yksilöllisiä, on tärkeää oppia tunnistamaan ne ja pyrkiä sopivassa määrin välttämään niitä, kertoo lastenneurologi Mirja Hämäläinen. Lapsi, jolla on migreenitaipumus voi reagoida päänsäryllä jännittäviin tai stressaaviin asioihin. Migreeniä sairastavilla lapsilla ei kuitenkaan ole enempää stressiä kuin muilla lapsilla. Kannattaa miettiä muiden laukaisevien tekijöiden ohella myös sitä, onko lapsen elämässä joku erityinen rasitusta aiheuttava tekijä kotona, koulussa tai kaveripiirissä, mikäli lapsella on tiheästi päänsärkyjä, neuvoo Hämäläinen. Akuutin kohtauksen hoito Migreeni-kohtauksen iskiessä, lapsen tulisi antaa mennä lepäämään rauhalliseen ja hämärään paikkaan. Lääke tulisi antaa niin pian kohtauksen alkamisen jälkeen kuin mahdollista ja riittävän suurina annoksina, neuvoo Hämäläinen. Pienille lapsille annetaan tavallisia särky- tai tulehduskipulääkkeitä ohjeiden mukaan. Mikäli tavalliset särky- ja tulehdus-kipulääkkeet eivät auta riittävästi, voidaan lähinnä yli 12-vuotilaille antaa migreeniin tarkoitettuja täsmälääkkeitä. Jos lapsi kärsii tiheästi pitkistä ja hankalista migreenikohtauksista, jotka selvästi haittaavat lapsen koulunkäyntiä ja muuta toimintaa, lääkäri voi ehdottaa migreenin estolääkitystä. Neuvolan huomioita Lastenneuvolan puolella ei juuri migreenitapauksiin törmää. Tilanne muuttuu, kun lapsi tulee 10

11 tystä, mutta se lopetettiin, koska todettiin, ettei sillä ole vaikutusta. Tuomo käyttää migreenin hoitona täsmälääkkeitä kovaan kipuun, muuten yritetään pärjätä tavallisilla särkylääkkeillä. Hän käyttää myös pahoinvointilääkettä tarvittaessa. Mikäli kohtauksen alettua saa oksennettua, se yleensä helpottaa oloa, kertoo Tuomo. Tuomon päänsärkykohtaukset tulevat usein iltaisin tai öisin. Ennakko-oireita ei Koskisten mielestä ole ollut, ainoastaan ehkä väsymystä normaalia enemmän. Mikäli Tuomon päätä särkee aamulla heti herättyä, hän ottaa itsenäisesti lääkkeet ja soittaa asiasta äidille töihin. Kivun ollessa kovaa, Tuomo joutuu jäämään pois koulusta. Reippaan ja aktiivisen pojan elämää viikoittaiset päänsäryt kuitenkin rajoittavat. Kaverit ovat tärkeitä tämänikäiselle, mutta onneksi he ovat ymmärtäväisiä, jos Tuomo joutuu kesken leikkien, sählynpeluun tai rumpuharjoitusten lähtemään kotiin lepäämään päänsäryn takia. Kotona on kiinnitetty erityistä huomiota migreeniin liittyviin asioihin, mm. säännölliseen ruokailuun ja riittävän unen määrään. Myös toimeliaan pojan tietokoneella viettämää aikaa on jouduttu migreenin takia rajoittamaan. Päänsärkykohtauksen aikana lapsi on: Tuomosta kipu tuntuu ja näyttää tällaiselta esikoulu- ja kouluikään. Päänsärkyä potevalta lapselta tutkitaan taustatietoina, onko perheessä migreeniä, onko lapsella mahdollisesti purentavika tai poskiontelotulehduksia, myös lapsen näkö tutkitaan, jotta voidaan pois sulkea näistä syistä johtuvat päänsäryt, lastenneuvolassa työskentelevät terveydenhoitajat Satu Savolainen ja Johanna Kopra kertovat. Särkypotilaiden perheille suositellaan päänsärkypäiväkirjan pitoa. Siihen kirjataan mm. päivämäärä, kellonaika, kivun kovuus, menikö kohtaus ohi ilman lääkettä ja kuinka lapsi käyttäytyi kohtauksen alettua, menikö hän esimerkiksi lepäämään hämärään huoneeseen itsekseen. On tärkeää huomioida, nukkuuko lapsi riittävästi, saako hän säännöllisesti ruokaa ja ulkoileeko hän riittävästi. On myös huolehdittava, ettei lapsi vietä liikaa aikaa tietokoneen parissa. Lisäksi on vielä selvitettävä, onko kyse jännityspäänsärystä vai migreenistä, opastavat Savolainen ja Kopra. Opettajan tai päiväkodin henkilökunnan on aina tiedettävä lapsen migreenistä ja mahdollisesta lääkityksestä. Tuomon tarina Viidesluokkalainen Tuomo Koskinen Jämsästä on kärsinyt migreenistä 8- vuotiaasta lähtien. Tuomo on pienestä pitäen ollut herkkä lapsi. Pienempänä jännittävät asiat aiheuttivat migreeniä, nyt niillä ei niinkään ole enää vaikutusta. Nykyään Tuomo kärsii migreenikohtauksista viikoittain. Laukaisevana tekijänä voi olla esimerkiksi kovat äänet ja kirkkaat valot, Tuomon äiti Marianne kertoo. Tuomo sai muutaman vuoden ajan migreenin estolääki- - huonovointinen ja kalpea - haluaa vetäytyä omiin oloihin - haluaa mennä nukkumaan - haluaa vetäytyä pois voimakkaista valoista ja äänistä - on pahoinvoiva ja oksenteleva Huomioi erityisesti: - lapsella on aivokalvontulehduksen oireita kuumetaudin yhteydessä: kova päänsärky, niskajäykkyys ja oksentelu (hakeuduttava välittömästi päivystyspoliklinikalle) - jos päänsärky on niin ankaraa, että se haittaa lapsen yleistilaa: hän ei jaksa leikkiä, syödä eikä seurustella, tai jos normaali särkylääke ei poista kipua. - Myös silloin, mikäli särky on toistunut usein eikä helpotu tavanomaisin hoitotoimenpitein tai jos särky haittaa lapsen normaalia elämää. Suomen Migreeniyhdistys ry yhdistyksen tarkoituksena on mm. päänsärkypotilaiden aseman ja hoidon edistäminen, auttaa ja tukea migreenipotilaita sekä muita päänsärkyjä sairastavia lasten päänsärky-projektin toteuttaja. Projektin tavoitteena oli vähentää toistuvista päänsäryistä aiheutuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia haittoja ja estää lasten päänsärkyjen kroonistuminen. Projekti tuotti mm. materiaalia, koulutti lasten kanssa toimivia ammattilaisia sekä järjesti vertaisryhmäohjaajakoulutusta, vertais-, sekä leiritoimintaa. Lisää migreeniyhdistyksestä: 11

Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenlehti 1/ 2015. Ystävistä voimaa arkeen. Työpaikkana vankilan perheosasto. Tämän lehden liitteenä jäsenmaksulaskusi

Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenlehti 1/ 2015. Ystävistä voimaa arkeen. Työpaikkana vankilan perheosasto. Tämän lehden liitteenä jäsenmaksulaskusi S Suomen Lastenhoitoalan Liiton jäsenlehti 1/ 2015 Ystävistä voimaa arkeen Työpaikkana vankilan perheosasto Tämän lehden liitteenä jäsenmaksulaskusi n i m o t t a lv u h n e d Vuo VIIKONLOPPU! 10. 12.4.2015

Lisätiedot

Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1 /2013

Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1 /2013 SLaL Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1 /2013 Ei tarvitse kuin lähteä ulos s.4 Lapset rakastavat musiikkia ja rytmejä s. 7 Paljon uutta, myös vanhaa ja hyväksi havaittua Suomen Lastenhoitoalan Liitto

Lisätiedot

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008

Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY. Perheen voimavaraistaminen neuvolatyön avulla 1.4.2006-30.6.2008 ESLH-2006-03839/So-62 Loppuraportti 11.9.2008 Arto Honkala Taina Kultanen Satu Kujala Laila Mäki-Kerttula

Lisätiedot

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista

Rokaten opintiellä. Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit. Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 1 2008 Rokaten opintiellä Järjestölääkärin työssä on sosiaalinen ulottuvuus Nalle-kerhon päiväkirja Kesän leirit Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista 3 4 6 8 10 tässä numerossa 12 10 12 14 16 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa

Raskaus ja päihteet. - vaikea yhdistelmä. sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa sosiaalialan riippumaton ammattilehti 3 2009 Baby P:n kuolema kuohuttaa Britanniassa Valtiolta edes ohjeet ruotsiksi! Senioriliike puolustaa ihmisarvoista vanhenemista Viestintä tueksi sosiaalialan muutoksiin

Lisätiedot

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan

SOSIAALITURVA 8/04. Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan SOSIAALITURVA 8/04 Psykososiaalista tukea tarvitsevat lapset joutuvat odottamaan liian kauan Pääkirjoitus 10. toukokuuta 2004 Lasten psykososiaalinen tuki on kuntien vastuulla Asiantuntijat varoittivat

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista

lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2013 2 lehti omaishoitajille ja läheisille Etäomaishoitajat Teknologia tutuksi Kesäherkkuja tuoreista aineksista Lähellä 2 2013 Kuva: Anna-Maija Saastamoinen 6 Professori Petri Merja-Maarit Kinnunen

Lisätiedot

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki

Sanasta miestä. Kokemuksia miesten kriisityöstä. Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Sanasta miestä Sanasta miestä Kokemuksia miesten kriisityöstä Ensi- ja turvakotien liitto ry, Helsinki Ensi- ja turvakotien liiton julkaisu 36 Ulkoasu: Markus Itkonen Taitto: Timo Jaakola Kirjapaino:

Lisätiedot

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin

Me muuttujat. Tekijöidensä näköinen muutos. Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia. Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Me muuttujat Järvenpään kaupungin Asiakkaan asialla -muutoshankkeen lehti, Joulukuu 2012 Toiminta uusiksi parastamalla muut ottavat mallia Suunta pitkäaikaishoidosta kotiinpäin Maahanmuuttaja kaipaa tietoa,

Lisätiedot

VANHEMPIEN 2 SANOMAT

VANHEMPIEN 2 SANOMAT VANHEMPIEN 2 SANOMAT 11 S U O M E N V A N H E M P A I N L I I T T O M A R I A N K A T U 2 8 B 5, 0 0 1 7 0 H E L S I N K I Yksin ei voi kasvaa, eikä kasvattaa Opettajaksi opiskeleva Idols-tähti Lotta Sandholm:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014

KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 1 KAUNIAISTEN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014 Sisällys MIKSI TARVITAAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA?... 2 1. LASTEN JA NUORTEN KASVUOLOT JA HYVINVOINTI KAUNIAISISSA... 3 2. LASTEN,

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön

Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Selkokielinen opas Suomen Pakolaisapu ry Suomen Pakolaisapu ry 1 ZZ Vertaisryhmätoiminnan opas maahanmuuttajatyöhön Toim. Yuko Kametani, Anne Korppinen ja

Lisätiedot

8 / 2013. Marika Halmetojan neuvo: Oman yrityksen perustamishaaveista ei kannata luopua. Palvelutalossa saariston helmassa

8 / 2013. Marika Halmetojan neuvo: Oman yrityksen perustamishaaveista ei kannata luopua. Palvelutalossa saariston helmassa 8 / 2013 Marika Halmetojan neuvo: Oman yrityksen perustamishaaveista ei kannata luopua Palvelutalossa saariston helmassa SISÄLLYS 8/2013 54 Mira Ikäheimonen ja Mirjam Holst ihastelevat hirveä aistikäytävällä.

Lisätiedot

Perheessä kaikki hyvin s. 8

Perheessä kaikki hyvin s. 8 Väestöliitto 3/09 Vappu Taipale: Perhe tulisi nähdä voimavarana s. 4 Perheessä kaikki hyvin s. 8 Nuori, koulutettu ja työtön Miten tässä näin kävi? s. 20 Vinkit oman hyvinvoinnin hoitoon s. 22 päätoimittajalta

Lisätiedot

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen

Huolet rohkeasti puheeksi! Olen hyvä, olen ainutlaatuinen Elokuu 12/00 SOSIAALITURVA Huolet rohkeasti puheeksi! Hämeenkyrössä saa apua oppimisvaikeuksiin Lapsen ääni kuuluviin Olen hyvä, olen ainutlaatuinen SOSIAALITURVA 12/2000 1 1 3/9/06, 2:05 PM SOSIAALITURVA

Lisätiedot

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24

Superäitejä ei ole. » Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12. Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10. Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 ray:n avustustoiminnan asiakaslehti Taloushallinto sähköistyy vauhdilla 10 Verkostoissa jaetaan kokemuksia 24 2 2011 Superäitejä ei ole» Jokainen vanhempi tarvitsee tukea kasvattajana s.12 HYVÄN TEKIJÄ

Lisätiedot

LAPSEMME. Terveestä vauvasta terve aikuinen. Kiroilu kuriin. Tulta turvallisesti Kirjastosta koko kansan olohuone. Koira apuna oppitunneilla

LAPSEMME. Terveestä vauvasta terve aikuinen. Kiroilu kuriin. Tulta turvallisesti Kirjastosta koko kansan olohuone. Koira apuna oppitunneilla Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 2/2013 LAPSEMME Kiroilu kuriin Tulta turvallisesti Kirjastosta koko kansan olohuone Koira apuna oppitunneilla Terveestä vauvasta terve aikuinen Pääkirjoitus

Lisätiedot

Väestöliitto 2/08. Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus. Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta!

Väestöliitto 2/08. Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus. Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta! Väestöliitto 2/08 Nähääx Kompassilla? Miten lukiolainen jaksaa? Elämä ilman pelkoa on lapsen oikeus Hyvä itsetunto suojaa kolhuilta! PÄÄTOIMITTAJA Helena Hiila TOIMITUSSIHTEERI Paula Alkio ULKOASU JA TAITTO

Lisätiedot

12 / 2014. Kuntayhtymät. vastaavat sotepalvelujen. tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA

12 / 2014. Kuntayhtymät. vastaavat sotepalvelujen. tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA 12 / 2014 Kuntayhtymät vastaavat sotepalvelujen tuottamisesta ANI FINNE YKSI YLI 90-VUOTIAISTA SISÄLLYS 12/2014 Toni Pönkkä ja Sofia Kiuru leipovat yhdessä piparkakkuja 64Kuuselakeskuksessa. 28 Jokainen

Lisätiedot

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus

Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Pysytään kärryillä! Perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on kehitysvamma tai merkittävä oppimisvaikeus Äiti ei pysy kärryillä -projekti 2010 2014 Näkökulmia, tietoa ja hyviä käytäntöjä Kevät 2015

Lisätiedot

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun

uusia ratkaisuja sosiaalialan riippumaton ammattilehti 95 vuotta Sosiaaliturva Huoltaja J.P. Roos vaatii tervettä järkeä Lastensuojelun sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 2007 J.P. Roos vaatii tervettä järkeä lastensuojeluun Ruotsalaisten tutkimusten mukaan lastensuojelun tulokset näyttävät kehnoilta Pitkä huoltoselvitysaika voi olla

Lisätiedot

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura

lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 2013 3 lehti omaishoitajille ja läheisille Iäkkäät omaishoitajat Miten huolehdit itsestäsi Eläkkeelle jäävä Salanko-Vuorela: Tragedioista versoi antoisa ura Lähellä 3 2013 Tässä numerossa Iäkkäät

Lisätiedot

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS

SOSIAALI- JA KUNTATALOUS SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 Sisällä: Länsi-Suomen lääni Lokakuu 6/2010 Osoitteellinen jakelu s. 2-38 Lastensuojelu s. 38-47 Erikoisryhmät Kuntoutus Vanhustyö Päihdehuolto + Muut palvelut Kujalantie 11 39590

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12

Tampereen kaupungin henkilöstölehti. Perhetyötä tutkittiin. Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 Tampereen kaupungin henkilöstölehti 3 2009 Perhetyötä tutkittiin Tyk-kuntoutus virkistää s.6 Passin paikalle selviämishoitoasema s.12 PÄÄKIRJOITUS HUHTIKUU 2009 Entisten nuorten työhyvinvointi SUSANNA

Lisätiedot

Hyvää joulua toivottaa Aleksi Nissinen!

Hyvää joulua toivottaa Aleksi Nissinen! 12 2008 Hyvää joulua toivottaa Aleksi Nissinen! super12 2008 3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Kaikki hoitajat rekisteriin 6 Varo lääkeväärennöksiä 7 Mitä kuuluu yksityissektorille? 8

Lisätiedot

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto

Eija Kilgast. Esteistä eroon. Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000. Sininauhaliitto Eija Kilgast Esteistä eroon Vammaisten päihdehaittojen ehkäisyprojektin loppuraportti 1998-2000 Sininauhaliitto Toimittaja Eija Kilgast Etukannen kuva Eeva Mehto / Kuvaliiteri Kannen suunnittelu Terttu

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja

Mielenterveys- ja päihdepalvelut. yhdessä enemmän. sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi. Kaikkia lastensuojelupalveluja sosiaalialan riippumaton ammattilehti www.sosiaalitieto.fi 5 2010 irtonumero 7,50 e Luottamushenkilö Birgitta Kaipio, Pedersöre Kaikkia lastensuojelupalveluja ei voi voi ostaa yritykseltä Tietosuoja hankaloittaa

Lisätiedot

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta.

Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Lapsi ja ero -hanke (2012 2014) Onni löytyy arjesta. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tampereen osastolla alkoi vuonna 2012 Lapsi ja ero kehittämishanke (RAY 2012-2014), joka on käynnistänyt uusia varhaisen

Lisätiedot

Kun on pakko pelata s. 8

Kun on pakko pelata s. 8 1/2009 ADHD-liiton jäsenlehti Vintiöstä ADHDtiedon jakajaksi s. 6 Kun on pakko pelata s. 8 Mikä ihmeen Tyttöjen Talo? s. 10 1 1/ 2 0 0 9 s i s ä l l y s p ä ä k i r j o i t u s Tässä numerossa ADHD-liitto

Lisätiedot