Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle"

Transkriptio

1 1 (19) Osavuosikatsaus klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015 Liikevaihto 26,2 (24,7) milj. euroa kasvua 6 %, vertailukelpoisin valuuttakurssein 2 % Projektihenkilöstö: liikevaihto 24,1 (22,9) milj. euroa kasvua 5 % Konsultointi: liikevaihto 2,1 (1,8) milj. euroa kasvua 18 % Liiketulos -0,1 (0,3) milj. euroa eli -0,3 (1,3) % liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 0,2 (0,4) milj. euroa eli 0,8 (1,5) prosenttia liikevaihdosta. Tulos 0,1 (0,1) milj. euroa Osakekohtainen tulos 0,00 (0,00) euroa Liiketoiminnan nettorahavirta 0,0 (-1,3) milj. euroa Varsinainen yhtiökokous hyväksyi Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n (NPC) koko osakekannan hankinnan. Tavoitteena on saada kauppa päätökseen vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tarkennamme annettua taloudellista ohjeistustamme vuodelle 2015: Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna. Liiketuloksen odotetaan paranevan vuodesta. Ohjeistus ei sisällä mahdolliseen NPC-yritysjärjestelyyn liittyviä kertaluonteisia eriä eikä sen vaikutusta liikevaihtoon tai liiketulokseen. Aikaisempi ohjeistus: Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna. Liiketuloksen odotetaan paranevan vuodesta. Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. Suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan vertailuluvut. KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Milj. euroa 2015 Muutos % 1-12 Liikevaihto 26,2 24,7 6,0 98,9 Liiketulos -0,1 0,3-121,8 1,2 % liikevaihdosta -0,3 % 1,3 % 1,2 % Tulos 0,1 0,1-31,9 0,3 % liikevaihdosta 0,2 % 0,4 % 0,3 % Liiketoiminnan nettorahavirta 0,0-1,3 103,7 1,9 Rahavarat 10,5 12,1-12,8 10,3 Nettovelkaantumisaste, % -43,4 % -52,5 % -17,3-42,2 % Tulos/osake, euroa Laimentamaton 0,00 0,00-32,3 0,00 Laimennettu 0,00 0,00-32,1 0,00

2 2 (19) TOIMITUSJOHTAJA PATRICK VON ESSEN: Myynnin kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja oli kaikkien aikojen korkein. Myynti kasvoi sekä euroissa että vertailukelpoisin valuuttakurssein. Tämä on haastavassa markkinatilanteessa hyvä saavutus. Ensimmäisen neljänneksen liiketulos painui tappiolle. Pääsyynä tähän oli yritysjärjestelyyn liittyvät kertaluonteiset erät. Jatkamme kustannustehokkuuden parantamista läpi organisaation. Katsauskauden aikana sovimme muutoksista, jotka johtavat noin 0,3 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin Suomessa. Nämä säästöt toteutuvat osittain tänä vuonna ja kokonaan ensi vuonna. Myös muissa maissa toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi jatkuvat. Projektihenkilöstön kysyntä on laskussa erityisesti Norjassa. Projektihenkilöstö-liiketoimintamme myynti kuitenkin kasvoi katsauskaudella. Projektihenkilöstö-liiketoiminnan kannattavuus heikentyi vuodentakaisesta, johtuen pääasiallisesti laskuttamattomasta työajasta Norjassa ja asiakkaidemme edellyttämistä alennuksista. Emme onnistuneet täysimääräisesti alentamaan kustannuksiamme vastaavasti. Samalla panostukset tulevaisuuden kasvuun lähinnä Dovre Club ja kansainvälinen myynti olivat vertailukautta suuremmat. Konsultointi-liiketoimintamme myynti ja liiketulos paranivat selvästi edellisvuodesta. Erityisesti Norja ja Ruotsi paransivat viime vuoteen verrattuna. Lokakuussa julkaistun fokusoidun kasvun strategian mukaisesti tavoittelemme 200 miljoonan euron liikevaihtoa ja yli 10 miljoonan euron liiketulosta vuonna Maaliskuun alussa julkaisimme ehdollisen yritysjärjestelyn Norwegian Petroleum Consulting Groupin kanssa. Toteutessaan järjestely vie meidät merkittävästi lähemmäksi strategista liikevaihtotavoitettamme. Teemme par aikaa yritysjärjestelyyn liittyvää integraatiosuunnittelua. Tavoiteemme on edelleen, että kauppa saatetaan loppuun tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Osakkuusyhtiömme SaraRasan omistama pellettitehdas on siirretty Surabayaan. Uusi paikka mahdollistaa varmemman ja paremman raaka-aineen saatavuuden, alemmat tuotantokustannukset ja paremman logistiikan. Tuotanto alkaa uudestaan syksyllä suunnitelmien mukaan. LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN KEHITYS Liikevaihto :n liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 6 prosenttia ja oli 26,2 (24,7) miljoonaa euroa. Vertailukelposin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi noin 2 prosenttia. Liikevaihdosta Projektihenkilöstön osuus oli 92 (91) prosenttia ja Konsultoinnin 8 (9) prosenttia. Projektihenkilöstö-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 5,1 prosenttia ja oli 24,1 (22,9) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto pysyi ennallaan. Konsultointi-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 18,1 prosenttia ja oli 2,1 (1,8) miljoonaa euroa. Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna liikevaihto kasvoi 23 prosenttia. Markkina-alueittain EMEAn osuus liikevaihdosta oli 15,2 (14,8) miljoonaa euroa eli 58 (60) prosenttia. AMERICASin osuus liikevaihdosta oli 9,6 (8,8) miljoonaa euroa eli 37 (36) prosenttia. APACin osuus liikevaihdosta oli 1,3 (1,1) miljoonaa euroa eli 5 (4) prosenttia. Konserni solmi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana puitesopimuksen norjalaisen Frontica Advantage AS:n kanssa. Lokakuussa käynnistyneen ja erittäin vaativan kolmivaiheisen valintaprosessin päätteeksi Dovre Group valittiin projektinhallinnan ja teknisen konsultoinnin sopimustoimittajaksi Oslon alueella

3 3 (19) Norjassa. Frontica Advantage on osa kansainvälisesti toimivaa öljykenttäteollisuuden yrityspalveluihin erikoistunutta Frontica Business Solutions AS:ää. Puitesopimus on kolmivuotinen ja se sisältää kaksi yhden vuoden jatko-optiota. Liikevaihto segmenteittäin Milj. euroa 2015 Muutos % Muutos vertailukelpoisin valuuttakurssein % 1-12 Projektihenkilöstö 24,1 22,9 5,1 0,3 91,1 Konsultointi 2,1 1,8 18,1 22,8 7,8 Muut toiminnot 0,0 0,0 0,0 Konserni yhteensä 26,2 24,7 6,0 1,9 98,9 Liikevaihto markkina-alueittain Milj. euroa 2015 Muutos % Muutos vertailukelpoisin valuuttakurssein % 1-12 EMEA 15,2 14,8 3,3 4,7 58,0 AMERICAS 9,6 8,8 9,1-3,3 36,0 APAC 1,3 1,1 17,2 6,8 4,9 Konserni yhteensä 26,2 24,7 6,0 1,9 98,9 Dovre Groupin päämarkkinat alueittain: - EMEA: Lähi-itä, Norja, Ruotsi ja Suomi - AMERICAS: Kanada, Yhdysvallat - APAC: Korea, Sahalin (Venäjä) ja vuonna Australia Liiketulos Tammi-maaliskuun liiketulos oli -0,1 (0,3) miljoonaa euroa eli -0,3 (1,3) prosenttia liikevaihdosta. Liiketulosta heikensi 0,3 (0,0) miljoonan euron kertaluonteinen kulu johtuen pääosin yritysjärjestelyihin liittyvistä ulkoisista asiantuntijapalveluista. Projektihenkilöstön liiketulos oli 0,5 (0,8) miljoonaa euroa. Konsultoinnin liiketulos oli 0,2 (0,1) miljoonaa euroa. Muiden toimintojen liiketulos, joka sisältää kertaluonteiset kulut, oli -0,7 (-0,4) miljoonaa euroa. Projektihenkilöstön liiketuloksen lasku johtui pääosin asiakkaidemme tarpeesta vähentää kustannuksiaan. Konsultointi-liiketoimintaryhmässä alkuvuoden toiminta konsultointiyksiköissämme Norjassa ja Ruotsissa on ollut pirteää. Suomessa alkuvuosi on ollut heikompi, mutta olemme tehneet toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Suomessa pidettiin yhteistoimintaneuvottelut sekä työntekijöiden että johdon osalta. Neuvottelut koskivat koko konsernin henkilöstöä Suomessa. Neuvoitteluissa sovittiin muutoksista, jotka johtavat noin 0,3 miljoonan euron vuosittaisiin säästöihin Suomessa.

4 4 (19) Liiketulos segmenteittäin Milj. euroa 2015 Muutos % 1-12 Projektihenkilöstö 0,5 0,8-42,3 2,5 Konsultointi 0,2 0,1 184,6 0,8 Muut toiminnot -0,7-0,4-51,4-1,9 Kohdistamattomat 0,0-0,1 49,5-0,2 Konserni yhteensä -0,1 0,3-121,8 1,2 Tulos Tammi-maaliskuun tulos ennen veroja oli 0,1 (0,3) miljoonaa euroa. Rahoitustuottoihin ja -kuluihin kirjattiin kurssivoittoja 0,3 (0,1) miljoonaa euroa, joista suurin osa on ei-realisoituneita. Tulos sisältää konsernin osuuden, yhteensä -0,1 (-0,1) miljoonaa euroa, sen osakkuusyhtiöiden SaraRasa Biomass Pte Ltd:n ja SaraRasa Bioindo Pte Ltd:n tuloksista. Tulos verojen jälkeen oli 0,1 (0,1) miljoonaa euroa. Tammi-maaliskuun osakekohtainen tulos oli 0,00 (0,00) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli 3,0 (5,2) prosenttia. RAHOITUS, RAHAVIRTA JA INVESTOINNIT Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden päättyessä 38,8 (42,0) miljoonaa euroa. Konsernin likvidien varojen määrä oli 10,5 (12,1) miljoonaa euroa. Konsernin emoyhtiöllä sekä tytäryhtiöillä on lisäksi käyttämättömiä shekkitililimiittejä. Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 53,9 (49,9) prosenttia ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (gearing) -43,4 (-52,5) prosenttia. Korollista vierasta pääomaa oli 1,5 (1,0) miljoonaa euroa, ja sen osuus oman ja vieraan pääoman yhteissummasta oli 3,7 (2,5) prosenttia. Korollinen vieras pääoma oli lyhytaikaista. Konsernin liiketoiminnan nettorahavirta oli 0,0 (-1,3) miljoonaa euroa, johon sisältyy käyttöpääoman muutos 0,3 (-1,1) miljoonaa euroa. Investointien nettorahavirta oli -0,3 (-0,4) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 0,0 (-0,1) miljoonaa euroa. Rahoituksen nettorahavirta oli 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Uusia lyhytaikaisia lainoja nostettiin 0,0 (0,0) miljoonaa euroa. Taseen liikearvo oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6,9 (7,0) miljoonaa euroa. Viitteitä omaisuuserien arvonalentumisista ei ole todettu. HENKILÖSTÖ Dovre Group työllisti katsauskaudella keskimäärin 478 (470) henkeä. Henkilöstöstä 424 (419) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa ja 49 (47) konsultointitoiminnassa. Kauden lopun henkilöstömäärä oli 473 (473), josta 420 (422) työskenteli projektihenkilöstötoiminnassa ja 48 (47) konsultointitoiminnassa. Projektihenkilöstöstä 42 (42) prosenttia oli itsenäisiä liikkeenharjoittajia.

5 5 (19) Henkilöstö keskimäärin 2015 Muutos % 1-12 Projektihenkilöstö ,2 428 Konsultointi ,3 48 Muut toiminnot ,0 4 Yhteensä ,9 481 OSAKE, OSAKKEENOMISTAJAT JA OPTIO-OIKEUDET Osakepääoma ja osakevaihto :n osakepääoma oli katsauskauden päättyessä ,48 euroa ja osakkeiden lukumäärä Osakepääomassa ei tapahtunut muutoksia katsauskauden aikana. Katsauskauden aikana osakkeiden lukumäärässä tapahtunut muutos, yhteensä kappaletta, johtui yhtiön 2010A ja 2010C optio-ohjelmilla merkityistä uusista osakkeista. Merkintöjä vastaava osakemäärän lisäys merkittiin kaupparekisteriin Osakkeiden merkintähinta on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Katsauskaudella :n osakkeita vaihdettiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä noin 8,8 (11,4) miljoonaa kappaletta, mikä vastasi noin 4,4 (6,6) miljoonan euron vaihtoa. Kaupankäynnin alin kurssi oli 0,36 (0,46) euroa ja ylin kurssi oli 0,57 (0,68) euroa. Osakkeen päätöskurssi oli 0,48 (0,51) euroa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla oli noin 30,4 (32,1) miljoonaa euroa. Osakkeenomistajat ja johdon omistus :llä oli yhteensä (3 551) rekisteröityä osakkeenomistajaa mukaan lukien hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat, joita oli 9 (9). Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 0,9 (0,9) prosenttia. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistus sisältäen määräysvaltayhtiöiden ja samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten kautta omistetut osakkeet oli yhteensä ( ) osaketta, mikä vastaa noin 7,7 (7,5) prosenttia koko osake- ja äänimäärästä. Yhtiö tiedotti yritysjärjestelystä, jonka myötä yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousisi nykyisestä osakkeesta yhteensä osakkeeseen ja joka toteutuessaan johtaisi seuraaviin muutoksiin omistusosuuksissa: - Global Group AS:n omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä ylittää 15 prosenttia ja sen omistusosuus on osaketta, mikä vastaa 18,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeet annetaan Global Group AS:lle suunnatulla annilla vastikkeena Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n myynnistä. - Commuter AS:n omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä ylittää 15 prosenttia ja sen omistusosuus on osaketta, mikä vastaa 18,25 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä. Osakkeet annetaan Global Group AS:lle suunnatulla annilla vastikkeena Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n myynnistä. - Erkki Etolan ja hänen määräysvaltayhtiönsä Etra Capital Oy:n omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä alittaa 20 prosenttia, koska Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n myyjille annettavat uudet osakkeet laimentavat Erkki Etolan ja Etra Capitalin suhteellista

6 6 (19) omistusosuutta kaikista Dovre Groupin osakkeista. Erkki Etolan ja Etra Capitalin yhteenlaskettu omistusosuus kaikista osakkeista ja äänistä laskee 16,9 prosenttin. Järjestely ei vaikuta Erkki Etolan ja Etra Capitalin omistamien osakkeiden lukumäärään. - Ilari Koskelon ja hänen määräysvaltayhteisönsä Navdata Oy:n omistusosuus Dovre Groupin osakkeista ja äänistä alittaa 5 prosenttia, koska Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n myyjille annettavat uudet osakkeet laimentavat Ilari Koskelon ja Navdatan suhteellista omistusosuutta kaikista Dovre Groupin osakkeista. Ilari Koskelon ja Navdatan yhteenlaskettu omistusosuus kaikista osakkeista ja äänistä laskee 4,4 prosenttiin. Järjestely ei vaikuta Ilari Koskelon ja Navdatan omistamien osakkeiden lukumäärään. Optio-oikeudet Dovre Groupilla on kaksi optio-ohjelmaa, 2010 ja Jokainen optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden :n osakkeen. Optio-ohjelman 2010 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat: B-optiosarja: merkintähinta 0,42 euroa ja merkintäaika C-optiosarja: merkintähinta 0,33 euroa ja merkintäaika A-sarjan optio-oikeuksien merkintäaika päättyi Optiosarjan optio-oikeuksilla merkittiin yhteensä osaketta, joista osaketta merkittiin katsauskaudella. Merkitsemättä jääneet optio-oikeutta mitätöityivät. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa vuoden 2010 optio-ohjelman optiooikeuksista oli jäljellä ja ulkona yhteensä kappaletta. Optio-ohjelman 2013 optio-oikeuksia voidaan antaa yhteensä enintään kappaletta konsernin avainhenkilöille. Optio-ohjelman 2013 osakkeiden merkintähinnat ja -ajat ovat seuraavat: A-optiosarja: merkintähinta 0,45 euroa ja merkintäaika B-optiosarja: merkintähinta 0,58 euroa ja merkintäaika C-optiosarja: merkintähinta 0,51 euroa ja merkintäaika Ensimmäisellä vuosineljänneksellä myönnettiin 2013C-sarjan optio-oikeuksia kappaletta konsernin avainhenkilöille. Yhtiölle palautui 2013B-sarjan optio-oikeuksia kappaletta. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli myönnetty kappaletta. Vuoden 2013 optio-ohjelman optio-oikeuksista oli yhtiön hallussa yhteensä kappaletta. Toimitusjohtaja Patrick von Essen omisti yhteensä kappaletta optiosarjojen 2013B ja 2013C optioita. YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET :n pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokous päätti taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta, hallituksen kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja hallituksen valtuuttamisesta yhtiön omien osakkeiden hankintaan sekä päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi Norwegian Petroleum Consulting Group AS -nimisen yhtiön koko osakekannan hankinnan ja valtuutti hallituksen päättämään osakekannan hankintaan liittyvästä suunnatusta osakeannista, suunnatussa annissa annettavien osakkeiden ottamisesta pantiksi ja lisäosingosta.

7 7 (19) Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta maksettavan osingon määräksi 0,02 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä ollut rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksettiin Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä (4). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Rainer Häggblom, Ilari Koskelo, Arja Koski ja Tero Viherto. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Rainer Häggblomin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle euroa ja hallituksen jäsenelle euroa vuodessa. Lisäksi korvataan kohtuulliset matkakustannukset. Vuosipalkkiot maksetaan siten, että hallituksen jäsenille hankitaan 40 prosentilla palkkion brutto-osuudesta :n osakkeita NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla tai vaihtoehtoisesti osakkeet voidaan luovuttaa käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Hallituksen palkkiot ja niiden maksutapa eivät muuttuneet edellisvuodesta. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Päävastuullisena tilintarkastajana jatkaa KHT Mikko Järventausta. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta siten, että osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä säännellyllä markkinalla. Määrä vastaa enintään noin 9,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista valtuutukseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa saakka ja kumoaa aikaisemmin annetut hankkimisvaltuutukset. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta myös suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa mainituin edellytyksin. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 19,6 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön pääomarakenteen vahvistamiseksi, kannustinjärjestelmiin tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön omat osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen muista ehdoista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää yhtiöllä mahdollisesti panttina olevien omien osakkeiden realisoimisesta. Valtuutus on voimassa saakka. Valtuutus kumoaa aikaisemmin annetut osakeantia sekä optiooikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Yhtiökokous hyväksyi Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n koko osakekannan hankinnan ja valtuutti

8 8 (19) hallituksen päättämään yritysjärjestelyyn liittyvästä suunnatusta osakeannista, suunnatussa annissa annettavien osakkeiden ottamisesta pantiksi ja lisäosingosta seuraavin ehdoin: Hallitus valtuutettiin edellä mainitun osakeantia sekä optio-oikeuksia ja muita erityisiä oikeuksia koskevan valtuutuksen lisäksi päättämään enintään uuden osakkeen antamisesta osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla vastikkeena edellä mainitussa yritysjärjestelyssä. Suunnatulla osakeannilla on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Tämän valtuutuksen nojalla annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta tilikaudelta tai tätä edeltäviltä tilikausilta jaettavaan osinkoon. Antivaltuutus on voimassa saakka. Valtuutus ei kumoa edellä mainittua antivaltuutusta. Hallitus valtuutettiin päättämään yritysjärjestelyssä annettavien yhtiön osakkeiden ottamisesta pantiksi siten, että hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään yhtiön osakkeen ottamisesta pantiksi yritysjärjestelyyn liittyvien sopimusvastuiden vakuudeksi. Määrä vastaa enintään noin 9,5 prosenttia yhtiön nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää muista pantiksi ottamiseen liittyvistä ehdoista. Pantiksiottamisvaltuutus on voimassa saakka. Lisäksi hallitus valtuutettiin osana edellä mainittua yritysjärjestelyä päättämään 0,06 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta. Yritysjärjestelyssä annettavat uudet osakkeet eivät oikeuta hallituksen tämän valtuutuksen nojalla mahdollisesti päättämään lisäosinkoon. Lisäosingonjakovaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun saakka, kuitenkin enintään saakka. Yritysjärjestelyä koskevan asiakohdan hyväksyminen edellytti kaikkien asiakohtaan liittyvien päätösehdotusten hyväksymistä. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Konsernin lähiajan riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Projektihenkilöstö-liiketoimintaryhmässä merkittävimpiä riskejä ovat öljy- ja kaasualan asiakkaiden kustannussäästöt ja investointibudjettien leikkaukset sekä öljyn hinnan lasku. Venäjän kauppasanktiot eivät ole vielä vaikuttaneet toimintaamme Venäjällä. Jos sanktiot kuitenkin kiristyvät, on olemassa riski, että ne tulevat vaikuttamaan Venäjän toimintoihimme. Mahdolliseen yritysjärjestelyyn liittyy mahdollisuuksia, mutta myös riskejä, mm. integraation viivästyminen. Lisäksi toiminnan laajentaminen uusille maantieteellisille markkina-alueille edellyttää investointeja ja altistaa riskeille. Liiketoimintaryhmän muut haasteet ovat kilpailukyvyn ja kannattavuuden ylläpitäminen sekä avainhenkilöstön sitouttaminen yhä kilpailutetummilla markkinoilla. Liiketoimintaryhmän toiminta on projektiluontoista, mikä luo epävarmuutta toiminnan ennustettavuuteen. Dovre Groupilla on vastuu konsulttiensa työsuorituksesta. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole kokonaisvastuuta projektien toimituksesta. Konsultointi-liiketoiminnassa yleinen taloudellinen epävarmuus ei vaikuta yhtä suoraan Dovre Groupin palveluiden kysyntään. Tämä johtuu siitä, että merkittävä asiakkaamme Norjan julkinen sektori pyrkii investoimaan vastasyklisesti. Toimitusprojekteihin liittyy lisäksi vähäisiä asiakkaista ja omasta henkilöstöstä johtuvia riskejä, kuten projektien viivästyminen tai avainhenkilöstön menetykset. Dovre Group on sijoittanut uusiutuvaan energiaan keskittyvään projektikehitysyhtiöön SaraRasa Biomass Pte Ltd:hen sekä sen ensimmäiseen kehityshankkeeseen SaraRasa Bioindo Pte Ltd:hen. SaraRasa Bioindon tuotantoyksikkö sijaitsee Indonesiassa, jossa on korkea maariski. Muita olennaisia riskejä ovat mm. kaupallisiin sopimuksiin, erityisesti raaka-aineen osto- ja lopputuotteen myyntisopimuksiin liittyvät riskit. Indonesiassa sijaitsevan pellettituotantolaitoksen siirto Selatista Surabayaan kasvattaa liiketoimintariskiä lyhytaikaisesti, mutta vähentää sitä pitkällä aikavälillä.

9 9 (19) Konsernin raportointivaluutta on euro. Konsernin toiminnan kannalta merkittävimmät valuutat ovat Norjan kruunu, Kanadan dollari ja Yhdysvaltain dollari. Vaikka myynti ja vastaavat kulut ovat pääosin samassa valuutassa, valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa yhtiön liikevaihdon lisäksi myös liiketulokseen. Valuuttamääräisistä varoista ja veloista voi myös syntyä kurssivoittoja tai -tappioita. Konserni tekee suojaustoimenpiteitä valuuttakurssimuutoksien varalta tarpeen mukaan. NÄKYMÄT JA OHJEISTUS VUODELLE 2015 Markkinoilla on edelleen useita epävarmuuksia, mm. yleinen taloudellinen kehitys, öljyn hinta ja poliittinen epävakaus. Päämarkkinamme sijaitsevat kuitenkin poliittisesti ja taloudellisesti vakaissa maissa. Asiakkaamme ovat yhä varovaisempia tekemään investointipäätöksiä, emmekä odota kysynnän vilkastuvan vuoden 2015 aikana. Vahva panostuksemme myyntityöhön luo kuitenkin hyvät edellytykset kasvattaa Projektihenkilöstö-liiketoiminnan markkinaosuutta. Konsultointi-liiketoiminnassa meillä on vahva tilauskanta sekä julkisen että yksityisen sektorin asiakkailta. Markkinat konsolidoituvat ja odotamme tämän trendin jatkuvan. Odotamme kiinteiden kustannustemme laskevan vuosi vuodelta suhteessa liikevaihtoon. Tarkennamme annettua taloudellista ohjeistustamme vuodelle 2015: Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna. Liiketuloksen odotetaan paranevan vuodesta. Ohjeistus ei sisällä mahdolliseen NPC-yritysjärjestelyyn liittyviä kertaluonteisia eriä eikä sen vaikutusta liikevaihtoon tai liiketulokseen. Aikaisempi ohjeistus: Konsernin liikevaihdon ennustetaan olevan samalla tasolla kuin vuonna. Liiketuloksen odotetaan paranevan vuodesta. YRITYSJÄRJESTELY tiedotti pörssitiedotteella allekirjoittaneensa :n ja Norwegian Petroleum Consulting Group AS:n yhdistymistä koskevan ehdollisen sopimuksen. :n pidetty varsinainen yhtiökokous on hyväksynyt yritysjärjestelyn ja valtuuttanut yhtiön hallituksen päättämään yritysjärjestelyyn liittyen enintään vastikeosakkeen antamisesta, enintään yritysjärjestelyssä annettavan osakkeen pantiksiottamisesta sekä 0,06 euron osakekohtaisen lisäosingon jakamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Kaupan toteutuminen on lisäksi riippuvainen seuraavien ehtojen toteutumisesta: - Finanssivalvonta vahvistaa, että myyjillä ei ole velvollisuutta tehdä pakollista ostotarjousta tai myöntää myyjille poikkeuksen velvollisuudesta tehdä julkinen ostotarjous; - kilpailuviranomaiset hyväksyvät tarvittaessa järjestelyn; sekä - muille tavanomaisille yrityskaupan toteuttamisen edellytyksille. Kaksi ensimmäistä ehtoa eivät neuvonantajamme mukaan muodosta estettä järjestelyn loppuun saattamiseksi. Kauppa on tarkoitus toteuttaa vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

10 10 (19) TIEDOTUSTILAISUUS TULOKSESTA Dovre Groupin tiedotustilaisuus tammi-maaliskuun 2015 osavuosikatsauksesta pidetään keskiviikkona klo Helsingin pörssiklubilla, osoitteessa Fabianinkatu 14 A, 4. krs. Tilaisuuden esitysaineisto, joka on englanniksi, on saatavilla yhtiön kotisivuilla Helsingissä, 28. huhtikuuta 2015 DOVRE GROUP OYJ HALLITUS Lisätietoja: Patrick von Essen, toimitusjohtaja Heidi Karlsson, talousjohtaja Puh Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet

11 11 (19) Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia. KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA Muutos 1-12 (tuhatta euroa) 2015 % LIIKEVAIHTO , Liiketoiminnan muut tuotot ,1 105 Materiaalit ja palvelut ,1-406 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut , Poistot ,2-377 Liiketoiminnan muut kulut , Arvonalentumiset, myytävänä olevat varat LIIKETULOS , Rahoitustuotot ,6 483 Rahoituskulut ,3-216 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista ,5-555 TULOS ENNEN VEROJA ,1 885 Tuloverot ,2-617 TILIKAUDEN TULOS ,9 268 Muut laajan tuloksen erät: Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot ,0 16 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen ,0 16 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ ,6 284 Tilikauden voitto/osake, euro Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 0,00-32,3 0,00 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR) 0,00 0,00-32,1 0,00 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä (kpl) Laimentamaton Laimennettu Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa (kpl) Laimentamaton Laimennettu

12 12 (19) KONSERNIN TASE (tuhatta euroa) Muutos % VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet ,1 689 Liikearvo , Aineelliset hyödykkeet ,2 138 Osuudet osakkuusyhtiöissä ,0 521 Muut saamiset ,9 931 Laskennalliset verosaamiset ,6 307 Pitkäaikaiset varat , Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset , Tuloverosaaminen ,8 202 Rahat ja pankkisaamiset , Lyhytaikaiset varat , Myytävänä olevat varat ,6 890 VARAT YHTEENSÄ , OMA JA VIERAS PÄÄOMA Oma pääoma Osakepääoma , Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,8 463 Uudelleenarvostusrahasto ,0 0 Muuntoerot ,9-891 Kertyneet voittovarat , Oma pääoma , Pitkäaikainen vieras pääoma Laskennallinen verovelka ,0 568 Pitkäaikaiset muut velat ,8 37 Pitkäaikainen vieras pääoma ,2 605 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikaiset rahoitusvelat , Ostovelat ja muut velat , Tuloverovelka ,4 232 Lyhytaikaiset varaukset ,5 30 Lyhytaikainen vieras pääoma , OMA JA VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ ,

13 13 (19) KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA a) Osakepääoma b) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto c) Uudelleenarvostusrahasto d) Muuntoerot e) Kertyneet voittovarat f) Oma pääoma yhteensä (tuhatta euroa) a) b) c) d) e) f) OMA PÄÄOMA Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot Siirrot erien välillä Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Toteutuneet osakeoptiot Osakeperusteiset maksut Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA (tuhatta euroa) a) b) c) d) e) f) OMA PÄÄOMA Laaja tulos Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Muuntoerot Tilikauden laaja tulos yhteensä Liiketoimet omistajien kanssa Toteutuneet osakeoptiot Osakeperusteiset maksut Osingonjako Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä OMA PÄÄOMA

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 16. 1. Hallituksen toimintakertomus

Sisällysluettelo. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2013 16. 1. Hallituksen toimintakertomus Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo Avainluvut 2013 4 Dovre Group lyhyesti 5 Liikevaihdon kasvu jatkui vuonna 2013 6 Dovre Groupin strategia 2013 2017 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Projektihenkilöstö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45

OSAVUOSIKATSAUS. Proha Oyj Osavuosikatsaus 28.10.2010 klo 08.45 1 (17) Osavuosikatsaus klo 08.45 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2010 (IFRS) Prohan liiketulos tavoitteiden mukainen ilman luovutusvoittoa (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007). Proha Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2008 klo 09.00 PROHAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2008 (IFRS) Tammi syyskuu 2008: Liikevaihto kasvoi 31 % ja oli 46,6 milj. euroa (35,5 milj. euroa tammi syyskuussa 2007).

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology

Tilinpäätös 2009. Combining people and technology Tilinpäätös 2009 Combining people and technology Sisällys Proha Oyj:n tilinpäätös vuodelta 2009 1. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 (IFRS) 4 2. Proha Oyj:n konsernitilinpäätös, IFRS 11 2.1

Lisätiedot

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30

Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 Tecnomen Oyj PÖRSSITIEDOTE 06.02.2008 klo 8.30 TECNOMENIN TILINPÄÄTÖS 1.1.-31.12.2007 (tilintarkastamaton) Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 19,2 miljoonaa euroa (20,1) ja liiketulos oli 1,8

Lisätiedot

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA

DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA DIGIAN NELJÄS VUOSINELJÄNNES 2014: KOTIMAAN KANNATTAVUUS ERITTÄIN HYVÄLLÄ TASOLLA, QT:N LIIKEVAIHTO VAHVASSA KASVUSSA Yhteenveto Tammi-joulukuu Liikevaihto 97,4 (99,7) miljoonaa euroa, laskua 2,3 prosenttia

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 Alkuvuosi rauhallinen, tilauskanta kasvoi Keskeistä katsauskaudelta 1.1.-31.3.2014 Saadut tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 26,4 (28,8) miljoonaa euroa. Tilauskanta

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC Group Oyj TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 14.2.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2012 Liikevaihto kasvoi 68,7 % edellisestä vuodesta (1-12/2011) ollen 928,2 milj. euroa (550,2 milj. euroa).

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 1 (28) :n osavuosikatsaus 21.7.2015 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Yhteenveto kk 4 6 /2015 kk 4 6 /2014 Muutos kk 1 6 /2015 kk 1 6 /2014 Muutos kk 1 12 /2014

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto oli 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2010: Liikevaihto kasvoi 6,4 prosenttia, liikevoitto 14,2 prosenttia liikevaihdosta Yhteenveto - Liikevaihto 32,8 miljoonaa euroa, kasvua 6,4 prosenttia - Liikevoitto

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin Osavuosikatsaus 1 (27) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 (IFRS) YHTEENVETO Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin - Liikevaihto

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 (TILINTARKASTAMATON) 30.1.2015 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot