ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI"

Transkriptio

1 ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI Dnro 3560/06/2002 Kuolemaan johtanut tapaturma hississä Helsingissä Tutkijaryhmä: Heikki Viitala

2 ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Naisen kuolemaan johtanut tapaturma hississä Helsingissä Tapahtuma-aika klo Tapahtumapaikka Yhteenveto onnettomuudesta ja tutkinnan tuloksista (mitä tapahtui, syyt, seuraukset) Tutkijaryhmän ehdottamat toimenpiteet vastaavan onnettomuuden ehkäisemiseksi Tutkintaraportin päiväys Tutkijaryhmän allekirjoitukset ja nimenselvennykset Simonkatu, HELSINKI Keski-ikäinen nainen sai surmansa jäätyään puristuksiin roskasäiliön ja hissin takaseinän väliin. Hän oli kuljettamassa roska-astiaa hissillä alaspäin kun roskasäiliön alareuna vastasi kuilun oven ja edustaseinän väliseen rakoon, mikä sai säiliön työntymään kohti säiliön takana seisseen naisen rintakehää. Onnettomuushississä ei havaittu määräystenvastaisuuksia, jotka olisivat voineet vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Hisseissä, joiden korissa ei ole ovea, on tämäntyyppinen tapaturma aina mahdollinen. Turvatekniikan keskus laatii tiedotusmateriaalia siivoojien ja muuttomiesten koulutustarpeisiin ja pyrkii löytämään materiaalille jakelutiet alan yritysten ja kiinteistönhaltijoiden suuntaan. Korin oven lisäämiskysymystä hissin muun modernisoinnin yhteydessä selvitetään laajassa hissialan yhteistyöryhmässä Heikki Viitala

3 KUOLEMAAN JOHTANUT HISSIONNETTOMUUS HELSINGISSÄ 1. Yleiskuvaus onnettomuudesta Keski-ikäinen nainen sai maanantaina noin klo surmansa jäätyään puristuksiin hissin seinän ja roskasäiliön väliin. Hän oli kuljettamassa kookasta roskasäiliötä hissillä alaspäin kun roskasäiliön alareuna vastasi kuilun oven rakoon, mikä sai säiliön työntymään kohti säiliön takana seisseen naisen rintakehää. Onnettomuus vastaa perustyypiltään tapausta, joka on esitettynä kiilautumisvaarasta varoittavassa tarrassa. 2. Tapahtumapaikan kuvaus 3. Onnettomuustiedot Hissi, jossa onnettomuus tapahtui, on vetopyöräkäyttöinen, vuonna 1963 rakennettu alakonehissi, nimelliskuorma 320 kg. Hissille on tehty peruskorjaus vuonna 2000, jolloin mm. ohjauskeskus, kerrosjakolaitteet, nopeudenrajoittaja ja koneiston jarru on uusittu ja kori, kuilun ovet ja edustaseinä on päällystetty ruostumattomalla teräspellillä. Kuilun ovet ovat kääntöovia eikä ole korissa ovea. Hissi on peruskorjauksen suorittaneen hissiyrityksen huollossa. Hissiä on huollettu asianmukaisesti huolto-ohjelman mukaan. Hissi on tarkastettu viimeksi ja silloin todettu vaatimusten mukaiseksi. Mistään viasta tai puutteesta ei ole tarkastuspöytäkirjassa huomautettu. Hissi on tarkoitettu ihmisten käyttötarpeisiin ja on normaalia, että ihmiset kuljettavat hississä myös tavaraa. Hissin huoltoliike sai tiedon onnettomuudesta klo Raportin laatijalle tiedon tapahtumista toimitti huoltoliikkeen toimitusjohtaja noin klo Hän oli saanut tiedon hissipäivystäjältä. Saadun tiedon mukaan onnettomuuden uhri oli todettu kuolleeksi. 4. Onnettomuuden tutkinta Tämän raportin laatija tutki onnettomuuden seuraavana päivänä , jolloin paikalla olivat edustajat Helsingin rikospoliisista, hissin peruskorjauksen suorittaneesta yrityksestä ja huoltoliikkeestä, hissin haltijan edustajana peruskorjaustyössä avustanut hissikonsultti sekä pelastustoimiin osallistunut talonmies.

4 4.1 Aloituskokouksessa kerrotut tiedot Todettiin, että tietojen mukaan onnettomuus oli tapahtunut noin klo Surmansa saanut oli kuljettanut hississä pyörillä liikuteltavaa roska-astiaa, alustavien käsitysten mukaan ylöspäin. Mikäli arvelut pitäisivät paikkaansa, kyseessä olisi uusi, aiemmasta poikkeava kiilautumismekanismi roska-astialla. Onnettomuuden uhrilla oli kuitenkin havaittu puristumisjälkiä ylävartalossaan, mikä on tyypillistä kiilautumisonnettomuudessa silloin kun hissi liikkuu alaspäin. Jos hissi olisi liikkunut ylöspäin, vammat keskittyisivät todennäköisesti uhrin jalkoihin. 4.2 Havainnot tapahtumapaikalla Kuilun ovessa oli toisen kerroksen oven yläosassa lommo, minkä paikka sopi hyvin yhteen korin arvioidun sijainnin kanssa, mistä ei kuitenkaan ollut täsmällistä tietoa. Koria oli laskettu alaspäin pelastustoimien yhteydessä. Lommon sijainnista tai muodosta ei voitu päätellä kumpaan suuntaan hissi oli ollut menossa onnettomuuden tapahtuessa. Ohjauskeskuksesta ei myöskään voitu saada tällaista tietoa. Muita merkittäviä jälkiä, jotka olisivat selvästi liittyneet tapahtumiin, ei teräslevyllä pinnoitetusta hissikorista voitu havaita. Ohjauskeskuksen vikadiagnostiikka kertoi hissin pysähtyneen korin turvalaitteen toimittua. Korin turvalaitteita tässä hississä ovat liikkuva suojakynnys, yläsuojalevy ja korin seis-painike. Vihjeitä siitä ei voitu saada, mikä näistä oli pysäyttänyt hissin kulun. Onnettomuudessa mukana ollut, pyörillä liikuteltava muovinen roska-astia oli etummaisesta alareunastaan selvästi leikkautunut. Leikkausjälki särmässä oli tuore ja irtileikkautunut jäyste oli yhä kiinni laatikon muovipinnassa, reunan yläpuolella. Muovin pinnassa lähellä jäystettä oli myös pieni hitunen mustaa maalia, mitä oli myös toisen kerroksen oven yläpuolisessa edustaseinän karmiosuudessa. Nämä jäljet todistavat vahvasti, että hissi on liikkunut tapahtumahetkellä alaspäin. Roska-astian alareuna on törmännyt toisen kerroksen oven yläreunaan. Yläreunan raot olivat määräysten mukaisia ja ovi oli samassa tasossa kuin kerrosten välinen edustaseinä. Tämä suhteellisen pieni rako muodostaa kuitenkin huomattavan pykälän kun edustaseinää vastaan laahaa roska-astian terävä alasärmä vinossa asennossa. Vaikka tällä pykälällä tässä kyseisessä tapauksessa on huomattava merkitys tapahtumien kulkuun, niin todettakoon kuitenkin, että pykälä ei ole välttämätön ehto samanlaisen onnettomuuden syntymiseksi. Järvenpäässä sattuneessa kuolemaanjohtaneessa onnettomuudessa samanlainen astia kiilautui edustaseinää vasten sellaisella seinän osuudella, joka oli täysin suora ja sileä. Kitkan lisääntyminen astian kääntyessä poikittain voi siis yksinkin riittää kiilaamaan astian hissikorin takaseinää ja kattoa vasten. Roska-astiassa oli muutamia tyhjiä pulloja, joita nainen oli luultavasti kuljettamassa 3. kerroksesta alaspäin, huoneistosta pois.

5 5. Tutkinnan tulokset Tutkinnassa ei voitu havaita mitään vikaa hississä tai puutetta hissin huollossa tai tarkastuksissa tai hissin haltijan toimissa, joka olisi myötävaikuttanut onnettomuuden syntyyn. Onnettomuutta on pidettävä vahinkona, jossa yksi keskeinen tekijä on hississä kuljetetun esineen koko. Onnettomuuden syntyyn on vaikuttanut hissikorin ovettomuus, mikä on ollut Suomessa määräysten sallima hissin rakennustapa. EU:n hissisuosituksen mukainen korin oven lisääminen sellaisen olemassa olevan hissin koriin, jossa sitä ei ole entuudestaan, poistaa tämänkaltaisen kiilautumisonnettomuuden mahdollisuuden. Vuonna 2000 toteutetussa hissin peruskorjauksessa oven lisääminen hissikoriin olisi ollut aiheellista, vaikkakaan ei säädösten velvoittamaa, pakollista. Tämä onnettomuus tukee sitä käsitystä, että pyörillä varustetut isot esineet ovat herkkiä kiilautumaan edustaseinää vasten. Niiden kanssa hissin ahtautuminen on erittäin vaarallista. Hississä oli kiilautumisvaarasta varoittava tarra. Se oli sijoitettuna välittömästi oviaukon läheisyyteen, mistä sitä ei ehkä ole niin helppo havaita kuin korin kutsunappien läheisyydestä.. Tarran sisältämän viestin ymmärtäminen ei kuitenkaan ole kiinni pelkästään tarran näkyvyydestä. Hissimatkan luonne on sellainen, että hissin korissa matkustettaessa ei välttämättä tutkailla erilaisia varoituksia ja pohdita niiden syntymekanismeja. 6. Ehdotukset vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi Kauppa- ja teollisuusministeriölle neuvoa antavan Sähköturvallisuuslautakunnan työjaosto on ottanut kantaa kyseiseen hissionnettomuuteen. Todettiin, että nopein tapa toimia on tiedottaa asiasta, jakaa informaatiota ja järjestää valistuskampanjoita. Asian yksioikoinen hoitaminen pakottavilla säännöksillä ei ole tarkoituksenmukaista. Se aiheuttaisi poikkeuksellisen suuria kustannuksia kiinteistönhaltijoille. KTM, TUKES, sähköturvallisuuden neuvottelukunta ja hissialan toimijat voisivat yhdessä tiedottaa asiasta kiinteistöjen haltijoille. Taloudellisten ja turvallisten saneerausvaihtoehtojen tarjoamisessa hissitoimialalla itsellään on keskeinen rooli. Myös hissien käyttäjät tarvitsevat tietoa, jotta he osaavat käyttää hissejä turvallisesti sekä myös vaatia turvallisia ratkaisuja. Tiedottamista olisi kohdistettava myös erityisryhmille, kuten siivoojat ja muuttoyritykset Näiden linjausten mukaan toimitaan. Turvatekniikan keskus laatii tiedotusmateriaalia siivoojien ja muuttomiesten koulutustarpeisiin ja pyrkii löytämään jakelutiet tämän materiaalin toimittamiseksi siivoojien, muun kiinteistöhuoltohenkilöstön ja muuttoalan yritysten käyttöön. Samoin pyritään löytämään toimivat jakelutiet kiinteistönhaltijoiden suuntaan.

6 Korin oven lisäämiseen liittyviä asioita selvitetään lisäksi toimialan laajassa yhteistyöryhmässä, missä pohditaan hissien modernisoimisen pulmakysymyksiä. Ryhmässä on edustettuna erityyppiset hissifirmat, useimmat hissikonsultit, kaikki tarkastuslaitokset sekä myös joukko hissien peruskorjausten tilaajia. Edustajat ovat kaikki sellaisia, jotka ovat myös käytännössä toteuttaneet hissien peruskorjauksia. Tukes seuraa tiiviisti tämän työn etenemistä ja tarjoaa ryhmälle kokoustilan.

Heikki Viitala 28.11.2003 ONNETTOMUUSTUTKINTA- RAPORTTI 036ON009 ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ

Heikki Viitala 28.11.2003 ONNETTOMUUSTUTKINTA- RAPORTTI 036ON009 ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ ONNETTOMUUSTUTKINNAN TIIVISTELMÄ Onnettomuustapaus Asentajan kuolemaan johtanut tapaturma hissikorin katolla Turussa Tapahtuma-aika 17.10.2003 klo 10.05 Tapahtumapaikka Rakenteilla oleva laiva (Mariner

Lisätiedot

opas hissillä turvallisesti

opas hissillä turvallisesti 1 opas hissillä turvallisesti hissillä turvallisesti julkaisutiedot Tekstit: Tukes 6/2014. Kansikuva: Anna Byckling Piirroskuvat: Zack, ELA:n (European Lift Association) luvalla. Ulkoasu & taitto: Print

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys ONNETTOMUUSTUTKINTARAPORTTI DNRO 2544/06/2014 Tutkintaryhmä: Matti Nissilä, Sanna Pietikäinen, Maarit Talvitie Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Onnettomuustutkintaraportti

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen

Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen Onnettomuustutkinnan vaikuttavuuden mittaaminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 24.1.2010 Kai Valonen 2 Tiivistelmä Onnettomuustutkinnan laissa

Lisätiedot

Onnettomuustutkintaraportti Dnro 6701/06/2011. Säiliöauton kuljettajan menehtyminen raakatärpätin kuljetussäiliön

Onnettomuustutkintaraportti Dnro 6701/06/2011. Säiliöauton kuljettajan menehtyminen raakatärpätin kuljetussäiliön Onnettomuustutkintaraportti Dnro 6701/06/2011 Säiliöauton kuljettajan menehtyminen raakatärpätin kuljetussäiliön puhdistuksessa 7.6.2011 Tutkija: Timo Talvitie 2 Sisällysluettelo Tutkimusraportin tiivistelmä...

Lisätiedot

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille

Vakavien vaaratapahtumien tutkinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Opas sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille Kustantaja: Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry www.potilasturvallisuusyhdistys.fi Toimituskunta: Haavisto E, Helovuo A, Kinnunen M, Peltomaa K. 2012

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tietunnelien vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien raportointi

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tietunnelien vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien raportointi 17 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Tietunnelien vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien raportointi Tietunnelien vakavien vaaratilanteiden ja onnettomuuksien raportointi Liikenneviraston ohjeita 17/2015

Lisätiedot

TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA

TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA TAPATURMATILASTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SÄHKÖ- TURVALLISUUTTA KUVAAVAN INDIKAATTORIN KE- HITTÄMISEKSI TUKESISSA Tutkimusraportti 18.1.2007 Noora Hintikka TIIVISTELMÄ Turvatekniikan keskus (TUKES) tutkii osana

Lisätiedot

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA

RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA RONI UTRIAINEN NUORTEN MOPOAUTOILUN TURVALLISUUS SUOMESSA Kandidaatintyö Tarkastaja: lehtori Markus Pöllänen i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikan koulutusohjelma UTRIAINEN, RONI:

Lisätiedot

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle

Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle Turvallisuusopas ajoneuvonosturin kuljettajalle 1 Sisällysluettelo Saatteeksi 2 Ajoneuvonosturin kuljettaja teet tärkeää ja näkyvää työtä 3 Mitä sanovat säädökset 4 Käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Lisätiedot

Tutkintaselostus. Ajoneuvojen kuormausnosturien ja ylikorkeiden kuormien aiheuttamat onnettomuudet D7/2010Y

Tutkintaselostus. Ajoneuvojen kuormausnosturien ja ylikorkeiden kuormien aiheuttamat onnettomuudet D7/2010Y Tutkintaselostus D7/2010Y Ajoneuvojen kuormausnosturien ja ylikorkeiden kuormien aiheuttamat onnettomuudet Tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi

Lisätiedot

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu

Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Insinöörityö Työn ohjaaja: Työn valvoja: Sisällys Tiivistelmä Abstract Alkusanat Lyhenteet, käsitteet ja määritelmät 1 Johdanto 9 1.1 Yleistä 9 1.2 Turvatekniikan

Lisätiedot

JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET

JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/90 JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET arkkitehtuuri kustannukset esteettömyys

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tampereen kaupunki. Johanna Narvi. Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2010, vaihe II

Tampereen kaupunki. Johanna Narvi. Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2010, vaihe II Tampereen kaupunki Johanna Narvi Epilänharju Villilän pohjavesialueen lämmitysöljysäiliöiden kartoitusprojekti 2010, vaihe II Tampereen kaupunki Ympäristönsuojelun julkaisuja 2/2010 Teksti, kuvat, taulukot

Lisätiedot

TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ

TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ TOIMITILA-, PALO- JA PELASTUSTURVALLISUUS MAJOITUSYRITYKSESSÄ Touko Pajunen Opinnäytetyö Lokakuu 2010 Palvelujen tuottaminen ja johtaminen Matkailu-, ravitsemis- ja talousala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

D-TUTKINTA Kloorivuoto Rovaniemen uimahallissa

D-TUTKINTA Kloorivuoto Rovaniemen uimahallissa D-TUTKINTA Kloorivuoto Rovaniemen uimahallissa Päivämäärä 5.7.2006 Tutkija Kari Ylönen Tapahtumatiedot Tapahtuma-aika 5.7.2006 hieman ennen kello 11.00 Tapahtumapaikka Rovaniemen kaupungin uimahalli Vesihiisi

Lisätiedot

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon rakennussuojelu esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon arkkitehtuurin historian diplomityö valvoja: professori Vilhelm Helander ohjaaja: arkkitehti Satu Åkerblom tekijä: Sasu Hälikkä Sotera

Lisätiedot

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa

Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Asianumero 4622/2013/05.01.00 Asiakasturvallisuus luontopalveluissa Retkeilijöitä Teijon retkeilyalueella. Kuva: Anne Muuri. Tiivistelmä Tämä ohje käsittelee Metsähallituksen luontopalveluiden hallinnassa

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

Ultrakevytlentokoneen onnettomuus Viitasaarella 5.10.1998

Ultrakevytlentokoneen onnettomuus Viitasaarella 5.10.1998 Tutkintaselostus B 1/1998 L OH-U167 Beaver RX-550 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan tarkoituksena

Lisätiedot

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä

Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Juha Terho/ RKo 26.6.2015 Lausunto 1 (28) kirjaamo@tem.fi Lausuntopyyntö TEM/2221/00.04.01/2013 Lausunto hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt

Lisätiedot

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA

Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA Juho Jussila LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION KAUPPAKESKUS MATKUKSESSA LIIKETILOJEN RAKENTAMISPROSESSIN JOHTAMINEN ESI- MERKKINÄ H&M:N LIIKETILA KUOPION

Lisätiedot

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä

Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Tilintarkastuksen sääntely, ISA-standardit ja pienten yritysten tilintarkastus Suomessa - tilintarkastajien näkemyksiä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Olli

Lisätiedot

Kunnossapitovahingot maanteillä

Kunnossapitovahingot maanteillä Anna Myllylä, Maria Martiskainen Kunnossapitovahingot maanteillä Tienpitäjän vastuu ja korvausperiaatteet - Korvaushakemusten käsittely Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2007 Anna Myllylä, Maria Martiskainen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston avajaisseminaari 9.2.2011 Tukes ja asiakkaat - Turvallisuus Kiilto Oy:n strategisena tekijänä Antti OK Nieminen FT, dos. Toimitusjohtaja Kiilto Oy Arvoisat avajaisvieraat,

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Johanna Mäkelä TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HUOMAUTUSTEN VAIKUTUKSET YRITYKSEN LAINANSAANTIIN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Johdatus

Lisätiedot