laajemmin sivuilla Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laajemmin sivuilla 12 17. Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 2011

2 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa liiketoimintamme kehityksestä vuonna 2011 ja ennakoimme vuoden 2012 näkymiä. Raportin laajuus ja sisältö Ekokemin toiminta perustuu vastuullisuuteen ja ympäristömyötäisyyteen. Vuodesta 1994 alkaen olemme julkaisseet ympäristöraportin. Vuonna 2001 laajensimme sen yhteiskuntavastuuraportiksi, joka kattaa ympäristöasioiden lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden raportoinnin. Vuoden 2012 raportin sisältö on rakenteeltaan edellisen vuoden kaltainen. Olennaisuusanalyysin uudessa tarkastelussa todettiin, että Säästämme luonnonvaroja -teema kuvaa Ekokemin koko toimintaa, sitä ei voida pitää enää yhtenä yhteiskuntavastuun näkökohtana. Uudeksi vastuullisuusnäkökohdaksi nousi olennaisuusanalyysitarkastelussa osaaminen. Ekokemin vuoden 2011 liiketoiminnasta raportoidaankin kolmen vastuullisuusteeman kautta: osaamisen edelläkävijä, tinkimättömyys ja lähellä. Olennaisuus analyysistä kerrotaan lisää sivulla 12. Raporttimme noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen G3:n raportointisuosituksia. Raportti kattaa Ekokem-konsernin toiminnot. Konsernin toimintatapaa ja palveluita kuvataan sivuilla 2 5 ja laajemmin sivuilla Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen säästäjänä. Esittelemme myös konsernin hallintoa, riskienhallintaa ja johtamista. Sisällössä on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje toimintakertomuksesta. Tunnusluvut on laskettu samoin periaattein kuin vuoden 2010 raportissa, ellei toisin ole ko. tunnusluvun kohdalla mainittu. Talouden tunnusluvut perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen. Ympäristötiedoista valtaosa pohjautuu Ekokemin omiin, viranomaisille lähetettäviin raportteihin ja ulkoisiin tutkimustuloksiin. Tietojen pohjana ovat sertifioidut laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät. Riippumaton Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut raportin. Lisää tietoa Tämä raportti ilmestyy huhtikuussa Raportti julkaistaan myös internetissä Sivuilla ovat myös Ekokem-konsernin ja emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n tilinpäätökset liitetietoineen. Vuoden 2012 raportti julkaistaan keväällä YHTEYSTIEDOT toimitusjohtaja Timo Piekkari puh viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Auli Westerholm puh viestinnän suunnittelija Virpi Mäenanttila puh Lukemisen avuksi Käytämme tässä raportissa uuden jätelain mukaisia termejä vaarallinen jäte ja etusijajärjestys aikaisemmin käytettyjen ongelmajätteen ja jätehierarkian sijasta. Etuliitteitä Kerroin etuliite ja tunnus = 10 9 giga G = 10 6 mega M = 10 3 kilo k Energiayksiköiden välisiä muuntokertoimia 1 MWh = 3,6 GJ 1 GJ = 0,278 MWh 1 GWh = MWh 1 TWh = GW EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

3 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet ja tulokset Ekokemin toiminnallisia tavoitteita tarkastellaan viiden yhteiskuntavastuunäkökulman kautta. Osaamisen edelläkävijä Vuonna 2011 panostettiin merkittävästi esimiestyön parantamiseen. Sisältö Ekokem lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 10 Ekokemin yhteiskuntavastuu 12 Olennaisuuden arviointi ja raportointi 12 Toimintaympäristö ja strategia 14 Sidosryhmäyhteistyö 16 Toiminta Osaamisen edelläkävijä 20 Tinkimättömästi 24 Lähellä 32 Taloudellinen vastuu Hallinto 37 Hallitus 40 Strateginen johtoryhmä 42 GRI-taulukko 43 Varmennuslausunto Tinkimättömästi Luonnonvarojen säästäminen on yhteisenä tekijänä kaikessa Ekokemin liiketoiminnassa. 32 Lähellä Hyvinvointimatka, koko henkilökunnan kolmen vuoden hyvinvointiohjelma, on osa työterveyshuollon tarjoamaa terveyskasvatusta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

4 EkokEm LYHYESTI MISSIO Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta ja toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. VISIO Ekokem on materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävänä palveluyrityksenä ympäristönhuollon halutuin yhteistyökumppani Suomessa ja lähialueilla ja toimialan markkinajohtaja Suomessa. ARVOT Vastuullisuus Uudistushakuisuus Yksilön arvostaminen Rehellisyys 2 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

5 ekokem LyhyeSTI Ekokem säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. Ekokem on vaativan ympäristönhuollon kokonaispalvelujen tuottaja, jonka vahvuuksia ovat asiantuntemus ja henkilökohtainen asiakaspalvelu. Ekokem on toteuttanut kestäviä ratkaisuja asiakkaidensa kanssa jo 30 vuoden ajan. Ekokemin ympäristönhuollon palveluja on saatavilla koko Suomessa. Ulkomailla toteutetaan parhaillaan ympäristörakentamisen projekteja Etiopiassa ja Seychelleillä. STORA enso ja ekokem Stora Enso ja Ekokem Stora Enso ja Ekokem ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2007 alkaen. Ekokem hoitaa yhdeksällä paikkakunnalla yhteensä 12 eri yksikön ympäristö ja jätehuoltoa. Yhteistyö sisältää muun muassa vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, muiden jätteiden kierrättämistä ja hyödyntämistä sekä energiayhteistyötä. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa esitellään esimerkkejä yhteistyöstä Stora Enson kanssa: Anjalankosken tehtaat s. 19, Varkauden tehtaat s. 25, Imatran tehtaat s. 30 ja Enocellin tehdas s. 34. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

6 ekokem LyhyeSTI Ekokemin toimintamalli Ekokem tarjoaa kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem on myös merkittävä jäteperäisen energian tuottaja. Ekokem etsii asiakkaiden jätemateriaaleille jatkuvasti parempia reittejä, joissa otetaan huomioon kierrätyksen ja hyötykäytön uudet mahdollisuudet. KÄYTÖSTÄ POISTUVA MATErIAALI JA hukkaenergia SYNTYTAVAN, OMINAISUUKSIEN JA SISÄLLÖN TUNTEMUS Teollisuustuotannon jätteet ja sivutuotteet Kaupan ja rakentamisen jätteet Energiatuotannon jätteet Yhdyskuntajätteet Hukkaenergia Pilaantuneet maat ja vedet PALVELUT Materiaali- ja energiatehokkuuden kartoitus Jätteiden käsittelyn, keruun ja kuljetusten suunnittelu ja hallinnointi Prosessiratkaisut asiakkaan luona Pilaantuneiden maa- ja vesialueidenkunnostaminen Kaatopaikkojen rakentaminen ja ylläpito Logistiikka, jätteen vastaanotto ja esikäsittely Koulutus-, neuvonta- ja muut tukipalvelut Ympäristöön, energiaan, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvä lainsäädäntö, normisto ja tavoitteet tuovat jatkuvasti uusia haasteita asiakkaille. Yhdistämällä asiakkaan oma prosessi ja toimintatapatuntemus sekä Ekokemin asiantuntijuus löydetään innovatiivisia kustannustehokkaita ratkaisuja materiaalien hallintaan ja energian tuotantoon. Uudet ratkaisut parantavat kannattavuutta, riskien hallintaa ja yrityskuvaa. Ekokemin tarjoamat palvelut kattavat asiakkaiden erilaiset ympäristönhuollon tarpeet. Jätehuollossa Ekokem ottaa vastuun koko palveluketjusta alkaen jätteiden keruusta asiakkaan toimipisteessä ja päättyen turvalliseen ja ympäristömyötäiseen jätteidenkäsittelyyn. Yhteis työ voi olla yksittäisiä toimituksia, kattavia konserni sopimuksia tai hankkeita, joissa Ekokem ottaa vastuun osasta asiakkaan teollista prosessia. 4 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

7 ekokem LyhyeSTI Ekokemin jätenoutojen toimintavarmuus vuonna 2011 oli Asiakastyytyväisyyden tavoitetaso Asiakastyytyväisyys 5 96% 4 > 4 3 4, JATKOKÄYTÖN VAATIMUSTEN OSAAMINEN Jätteen määrän ja haitallisuuden väheneminen Energian säästö Materiaalikierrätys Lämpö- ja sähköenergian tuotanto Maa- ja ympäristörakentaminen Loppusijoitus hyötykäyttö Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Hyvin suunnitellulla syntypaikkalajittelulla saadaan hyödynnettävät jätteet mahdollisimman puhtaina talteen. Prosessimuutoksilla tai jätteiden käsittelymenetelmiä kehittämällä vähennetään jätteiden määrää tai haitallisuutta. Energian säästö Jätteiden keruun, kuljetuksen ja käsittelyn kokonaissuunnittelu ja muut materiaali ja energiatehokkuutta parantavat ratkaisut johtavat energian kulutuksen pienenemiseen. Materiaalikierrätys Materiaaleja palautetaan uudelleen käytettäviksi muovi, teräs ja rakennusaineteollisuudelle sekä maanrakennukseen. Lämpö- ja sähköenergian tuotanto Energiaa sisältävä jäte, joka ei kelpaa kierrätettäväksi, hyödynnetään energian tuotannossa. Jäteperäisiä polttoaineita tai hukkaenergiaa hyödyntämällä säästetään neitseellisiä poltto aineita ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Maa- ja ympäristö rakentaminen Maa ja ympäristörakentamisessa hyödynnetään puhdistettua maata, arinakuonaa ja erilaisia teollisuuden sivuvirtoina syntyviä materiaaleja. Loppusijoitus Turvalliseen loppusijoitukseen päätyvät ainoastaan ne jätteet ja käsittelyn lopputuotteet, joita ei voida enää hyödyntää. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

8 EKOKEM Lyhyesti Kasvu jatkui Konsernin liikevaihto nousi 124,5 miljoonaan euroon (109,4 milj. e). Kasvua oli kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevoitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 22,3 prosenttia. AVAINLUVUT muutos, % 2009 Liikevaihto, milj. e 124,5 109,4 13,8 94,3 Liikevoitto, milj. e 19,2 15,7 22,3 7,1 % liikevaihdosta 15,4 14,4 7,5 Tilikauden tulos, milj. e 14,6 12,5 16,8 4,2 Tulos/osake, e 4,1 3,5 17,1 1,2 Osinkoa/osake, e 2,20* 2,00 10,0 1,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,3 12,3 5,5 Oman pääoman tuotto, % 12,1 11,1 4,0 Investoinnit, milj. e 37,2 10,4 257,7 9,0 T&K-menot, milj. e 2,5 2,0 25,0 1,6 % liikevaihdosta 2,0 1,8 1,7 Jätettä käsittelyyn**, t 738** 706** 507** Ympäristörakentamisessa hyödynnetty, t ,2 - Tuotettua energiaa, GWh ,9 436 Henkilöstö keskimäärin ,2 326 Maksetut palkat ja sivukulut, milj. e 20,7 19,2 7,7 20,9 Liikevaihto/henkilö, e 390,5 354,0 10,3 289,3 * ehdotus yhtiökokoukselle ** jätemäärien seurantaa on laajennettu, ja eri vuosien luvut eivät täysin vertailukelpoisia keskenään Liikevaihdon kasvu sekä ydinprosessien, muun muassa logistiikan kehittäminen nostivat liikevoiton 19,2 miljoonaan euroon (15,7 milj. e). Taloudellinen asema Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana Voimala 2 -investoinnista huolimatta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 prosenttia (12,3 %). Konsernilla on korollista vierasta pääomaa 11,2 miljoonaa euroa (14,8 milj. e). Omavaraisuusaste on 71,0 prosenttia (69,1 %). Likvidejä varoja oli vuoden lopussa 4,2 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Vuoden 2012 investointien rahoitus tulee vaatimaan ulkopuolista rahoitusta, jonka saanti kohtuullisin ehdoin on varmistettu. Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta kasvoi kaikilla sektoreilla. Ekokem menestyi kotimaisissa palvelukilpailutuksissa panostamalla avainasiakkuuksiin sekä tarjoamalla asiakkaille laajoja kokonaispalveluratkaisuja. Voimala 2:n energiahyödyntämiseen valmistautuen lisättiin suunnitellusti jätteen vastaanottoa ja välitystä. Ympäristörakentamisen liikevaihto kasvoi EUrahoitteisten projektivientikohteiden ansiosta. Myös kotimainen projektitoiminta oli vilkasta, ja valtakunnalliseen palvelukeskusverkostoon tehdyt investoinnit ovat tuottaneet tulosta. Liikevaihto Milj. e Liikevoitto Milj. e % Sijoitetun pääoman tuotto % , ,4 19, , Milj. e % liikevaihdosta EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

9 Ekokem lyhyesti Energialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen. Vuoden alussa otettiin käyttöön energiatehokkuutta lisäävä savukaasujen lauhdutusinvestointi. Yhdyskuntajätteitä hyödyntävä Voimala 1 toimi suunnitellusti, ja energiatehokkuuden parantamiseen tehdyt investoinnit paransivat tulosta. Kaukolämpötoimitukset Riihimäelle ja Hyvinkäälle kasvoivat. Ympäristö- ja jätepalvelut, 59,6 % Liikevaihdon jakauma 2011 Liiketoiminta-alueiden mukaan, % Ympäristörakentaminen, 30,9 % Näkymät vuodelle 2012 Ekokem keskittyy strategiansa mukaisesti asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Toteutetut energiatehokkuutta parantavat investoinnit mahdollistavat lämmöntuotannon lisäämisen, ja tulevan Voimala 2:n käyttöönotolla varmistamme kaukolämmön alueellisen kysynnän tyydyttämisen sekä oman tarpeen ylittävän sähkön myynnin lisäämisen. Ennakoitavissa oleva suhdannetaantuma vaikuttaa eniten Ekokemin ympäristörakentamisen liiketoimintoihin. Teollisuuden tuotannon taantuma taas vähentää ympäristörakentamisen massojen määrää. Jäteperäisen energian tuotanto kotitalousjätteestä sekä tästä toiminnasta syntyvien tuhkien ja kuonien käsittelytoiminta jatkunevat tasaisina taantumasta huolimatta. Useat vuoden 2011 ja 2012 investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta. Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan maltillista kasvua, johon vaikuttavat Voimala 2:n valmistuminen ja Turun alueella helmikuussa 2012 toimintansa aloittanut yhteisyritys Liikevaihdon kehitys Liiketoiminta-alueiden mukaan, Milj. e 124,5 11,8 38,5 74, Energia Ympäristörakentaminen Ympäristö- ja jätepalvelut Energia, 9,5 % EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

10 ekokem LyhyeSTI Tapahtumia 2011 Uudet asiakkuudet ja projektit Ekokem voitti alkuvuodesta Fenestran ja Foster Wheelerin kokonaisjätehuoltosopimukset sekä jatkosopimuksen VR:n vaarallisten jätteiden jätehuollosta. Tammikuussa Ekokem voitti Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kaikkien vaarallisten jätteiden palvelusopimukset kolmeksi vuodeksi. Addis Abeban kaatopaikkaurakan työt alkoivat Etiopiassa toukokuussa. Riihimäen Kaukolämmön kanssa Ekokem allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen entistä suuremmista kaukolämpötoimituksista vuoden 2013 alusta alkaen. Teollisuusjätteen käsittelykeskuksen rakentaminen Salon Korvenmäen jäteasemalle aloitettiin kesäkuussa Liiketoiminnan kehittäminen ja investoinnit Voimala 2:n rakentaminen Riihimäen laitosalueella alkoi maanrakennustöillä tammikuussa. Työt etenivät koko vuoden 2011 aikataulussaan. Suomen Rakennusjäte Oy Turussa siirtyi Ekokemin omistukseen helmikuussa. Riihimäellä otettiin käyttöön alkuvuonna energiatehokkuutta lisäävä lauhdutus ja turbiini investointi. Kiteen kaupunki ja Ekokem allekirjoittivat toukokuussa esisopimuksen maa alueen kaupasta Puhokseen rakennettavaa ekovoimalaitosta varten. Ekokem aloitti toukokuussa elinkeinoelämän jätteiden vastaanoton Varkaudessa. Hausjärven Kuulojan teollisuusjätteen käsittelykeskuksen laajennuksen YVA selostus valmistui toukokuussa. ApURAhAT ja STIpendIT Ekokemin ympäristöstipendirahastosta jaettiin kesäkuussa tutkimusja opintoapurahoja seitsemään ympäristönhuollon tutkimukseen, yhteensä yli euroa. Stipendien jaon yhteydessä järjestettiin ympäristöseminaari. Turun Seudun Jätehuolto Oy ja Ekokem Oy Ab allekirjoittivat tammikuussa aiesopimuksen yhteistyön tiivistämiseksi teollisuuden ja kaupan jätteiden käsittelyssä. 8 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

11 ekokem LyhyeSTI Albanian projektit luovutettiin syyskuussa tilaajalleen. Pohjois Norjassa Ekokem voitti loppukesästä tarjouskilpailun laiturialueen sedimenttien kuivatuksen pilot kokeesta. Syyskuussa Ekokem aloitti Neste Oilin Porvoon jalostamon kanssa yhteistyön jalostamon koko jätehuollon ohjaamisesta. Yhteistyössä kehitetään muun muassa jätteiden hyötykäyttöä ja materiaalitehokkuutta. Ekokem solmi syyskuussa pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen Loimi Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Loimi Hämeen alueen kotitalousjätteen energiahyödyntäminen aloitetaan Voimala 2:ssa vuoden 2013 alusta alkaen. Ekokem aloitti lokakuussa Punkaharjun vanhan kaatopaikan kunnostamisen. Lokakuussa sovittiin UPM Kymmene Oyj:n vanhan öljysäiliöalueen kunnostamisesta Joensuun vaneritehtaan alueella. Ekokem aloitti jätetäyttöalueen kunnostustyön Kotkan Jumalniemessä. Kaakkois Suomen ELY ja Ekokem allekirjoittivat sopimuksen urakasta lokakuussa. Ekokem Palvelu Oy ja Wärtsilä Oyj allekirjoittivat lokakuussa sopimuksen Turun Aurajoen rannalla sijaitsevan vanhan telakka alueen kunnostamisesta asuinalueeksi. Ekokem Oy Ab ja Oy KWH Mirka Ab allekirjoittivat marraskuun alussa sopimuksen energiantuotannosta Mirkan Jepuan tuotantolaitokselle sekä tuotantojätteen hyötykäytöstä Syyskuun lopussa julistettiin vuoden 2012 apurahojen haku alkaneeksi. Ekokem ja Turun Seudun Jätehuolto sopivat yhteisyrityksen perustamisesta jäte ja ympäristöpalvelujen tuottamiseksi Turun talousalueen elinkeinoelämälle. Yhteisyritys muodostetaan yhdistämällä Ekokemiin kuuluva Suomen Rakennusjäte Oy ja Turun Seudun Jätehuollon omistama TSJ Yrityspalvelut Oy. Ekokem toteutti vuoden 2011 aikana julkaistuun EU raporttiin pohjautuen tutkimuksen, jossa on kartoitettu kriittisiksi luokiteltujen raaka aineiden esiintymistä jätevirroissa sekä arvioitu potentiaalisia kierrätyskohteita ja talteenottomenetelmiä näille raaka aineille. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

12 TOIMItusjohtajan katsaus Kannattavan kasvun vuosi Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Voimala 2 -projekti on aikataulussa, ja uusi voimala käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2011 keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Vuonna 2010 käynnistynyt taloudellisten tunnuslukujen positiivinen kehitys jatkui. Tapana turvallisuus -ohjelman ansiosta poissaolon aiheuttaneiden oman henkilöstön tapaturmien määrä pieneni viidestä kahteen. Alihankkijoiden henkilöstön tapaturmien vähentämiseen kiinnitämme erityistä huomioita vuonna Kehitys ei päättyneenä vuonna ollut tyydyttävää. Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Voimala 2 -projekti on aikataulussa, ja uusi voimala käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna Alueellista käsittelykeskusverkostoa laajennettiin vuonna 2011 Porissa, Salossa, Hausjärvellä ja Kouvolassa. Tarjontamme laajeni uusilla palvelukokonaisuuksilla. Tällaisia olivat mm. teollisuuden kokonaispalvelusopimukset, voimaloiden tuhkien ja kuonien käsittelysopimukset sekä KWH Mirkan kanssa solmittu yhdistetty jätteenkäsittely- ja energiantoimitussopimus. Mirkasopimuksen mukaan Ekokem investoi pienjätevoimalaan ja toimittaa yhtiölle sen tarvitseman lämmitys- ja prosessienergian hyödyntäen raaka-aineena Mirkan omia jätteitä. Rakennusjätemarkkinat muuttuivat vuoden 2011 aikana emmekä saavuttaneet tavoitteitamme liiketoiminnan kasvattamisessa. Jätekartoituksilla tuimme asiakkaittemme tavoitteita materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämiseksi ja luonnon varojen säästämiseksi sekä tehokkaamman jätehuollon toteuttamiseksi. Uudet palvelukonseptit ovat tulosta yhtiön aktiivisesta T&K-toiminnasta. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa esitellään Ekokemin toimintaa Stora Ensolle kehitetyistä palveluista kertovin esimerkein. Muutokset liiketoimintaympäristössä Eettiset ja taloudelliset näkökohdat sekä yrityksissä että yhteiskunnassa laajemminkin johtavat resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen sekä syntyvien jätteiden käsittelemiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Ekokem asiakkaidensa prosessit ja jätteen hyödyntämismahdollisuudet tuntevana yrityksenä hyötyy tästä kehityksestä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 10 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

13 TOIMITUSjOhTAjAn katsaus Yhteiskuntavastuuseen liittyvää tavoitteellisuutta ja asetettujen tavoitteiden mittaamista tehostetaan vuonna yhteiskuntavastuu ekokemissä Vuonna 2011 yhteiskuntavastuu tuotiin vahvemmin osaksi liiketoiminnan suunnittelua, vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa yhteiskuntavastuun toteutumisesta lisättiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan suunnittelun vastuita selkeytettiin. Alkaneena vuonna yhteiskuntavastuuseen liittyvää tavoitteellisuutta ja asetettujen tavoitteiden mittaamista tehostetaan. Suhdannenäkymät alkaneena vuonna ovat epävarmat ja suhdanteiden vaikutusta yhtiön kehitykseen on vaikea arvioida. Useat vuoden 2011 ja 2012 investoinnit ja uudet palvelukonseptit kuitenkin vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta merkittävästi. Timo Piekkari toimitusjohtaja EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

14 ekokemin yhteiskuntavastuu Olennaisuuden arviointi ja raportointi Olennaisuuden arviointi on otettu Ekokemissä osaksi yhteiskuntavastuuta ja sen raportointia. Sillä varmistetaan, että kerromme toimintamme olennaisimmista asioista ja vastaamme sidosryhmiämme kiinnostaviin kysymyksiin. Vuonna 2011 käytiin sisäisessä työpajassa uudelleen läpi vuonna 2010 toteutettu sidosryhmäkysely. Keräsimme palautteita sekä raportista että toiminnastamme ja tutkimme niitä yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Osaamisen merkitys nousi esiin vastuullisen liiketoiminnan yhtenä perustekijänä. Osaamisen taso vaikuttaa siihen, kuinka hyvin Ekokem pystyy vastaamaan sidosryhmiensä odotuksiin ja kuinka vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan. Osaamisella on suuri merkitys myös henkilöstön hyvinvointiin. Olennaisuustarkastelussa vahvistuivat tärkeimmiksi raportoitaviksi asioiksi: luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen toiminnan ympäristövaikutukset turvallisuus taloudellinen vastuu vastuu henkilöstöstä toiminta yhteiskunnassa. Tässä raportissa kerromme Ekokemin näistä olennaisuustarkastelussa tärkeiksi tunnistetuista asioista kolmen teeman mukaisesti: osaamisen edelläkävijänä (s ), tinkimättömästi (s ) ja lähellä (s ). Taloudellista vastuuta käsitellään erikseen sivulla 36. Raportoimme pääosin samoilla toimintaindikaattoreilla kuin vuonna Osa indikaattoreista on GRI-ohjeiston mukaisia ja osaa indikaattoreista on sovellettu kuvaamaan omaa toimintaamme. GRI-ohjeistuksen ja tämän raportin sisältövertailu löytyy sivuilta Olennaisuustarkastelun tärkeimpien asioiden linkittyminen Ekokemin strategiaan ja sidosryhmäyhteistyöhön on kuvattu seuraavilla aukeamilla (s ). Osaamisemme vaikuttaa siihen, kuinka vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan. 12 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

15 Ekokemin yhteiskuntavastuu Olennaisuustarkastelun tulokset 4 Toiminta yhteiskunnassa vuorovaikutus ja yhteistyö sidosryhmien ja toimipaikkojen lähiympäristön kanssa toiminnasta raportoiminen ja viestintä vaikuttaminen toimialalla Toiminnan ympäristövaikutukset toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan, vesistöihin ja maaperään ympäristölupien noudattaminen ympäristön tarkkailu ja valvonta muut ympäristövaikutukset kuten melu, pöly ja hajut toiminnasta syntyvät jätteet Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystoiminta vaihtoehtoisten jätteidenkäsittelytapojen etsimiseksi ja arvioimiseksi (etusijajärjestyksen edistäminen) jätteellä tuotetun energian määrä (lämpö ja sähkö) energiankulutus ja energiatehokkuus Olennaisuus sidosryhmien kannalta Taloudellinen vastuu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja tulokset toiminnan jatkuvuus ja vakavaraisuus taloudellinen panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan Turvallisuus ympäristövahingot ja niihin liittyvät läheltä piti -tilanteet tapaturmat, altistumiset ja työturvallisuuskäytännöt tuotteiden ja palveluiden turvallisuus vaaratilanteiden ennakointi ja riskikartoitus Vastuu henkilöstöstä osaamisen kehittäminen ja koulutus hyvinvointi moniarvoisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvo 1 Olennaisuus Ekokemin liiketoiminnan kannalta 4 Yhteiskuntavastuun johtaminen Ekokemin yhteiskuntavastuun johtaminen on integroitu toiminnan ohjausjärjestelmään, josta käytämme nimeä toimintajärjestelmä. Se on sertifioitu järjestelmä, joka koostuu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä ISO 9001, ISO ja OHSAS Toimintajärjestelmää, jota kuvataan toimintakäsikirjassa, arvioidaan auditoinnein vuosittain. Toimintakäsikirjaa uudistettiin vuonna Siihen lisättiin linjaukset Ekokemin yhteiskuntavastuun toteuttamisesta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

16 Ekokemin yhteiskuntavastuu Toimintaympäristö ja strategia Lainsäädännön muutokset ja toimintaympäristö Uusi jätelaki astuu voimaan toukokuussa Lain tavoitteena on edistää jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista. Tätä kehitystä tukee myös valmisteilla oleva orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittava säädös sekä jo voimaanastunut jäteverolain uudistus. Jätelainsäädännön uudistaminen vahvistaa Ekokemin liiketoimintojen kysyntää ja kilpailuasemaa. Jätteiden hyödyntäminen yhdyskuntajätteiden voimaloissa tullaan tilastoimaan energiahyödyntämiseksi ja jätteen biohajoava osuus luokitellaan uusiutuvaksi polttoaineeksi. Nämä muutokset vahvistavat jätteenpolton hyväksyttävyyttä. Jätteenpoltto sitä varten suunnitelluissa laitoksissa luetaan tulevalla kaudella päästökaupan soveltamisalan ulkopuolelle. Tilanne pysyy siis tältä osin ennallaan. Jäteveron soveltaminen jätteenpolttoon on kirjattu jätelakiin sekä hallitusohjelmaan selvitysvelvoitteena. Polton jäteveron uskotaan ohjaavan jätettä enemmän materiaalina hyödynnettäväksi. Huomioiden jo käynnissä olevat kierrätys- ja käsittelylaitoshankkeet polton verottaminen tuskin vaikuttaisi kuvitellulla tavalla. Energiatehokkuuden parantamiseen ohjaava lainsäädäntö ja sen myötä käynnistyneet energiatehokkuusohjelmat sekä uusiutuvia polttoaineita koskeva lainsäädäntö vahvistavat jäteperäisen energiatuotannon asemaa sekä hukkaenergian hyödyntämiseen tähtääviä hankkeita. Energian hinnan nousun myötä asiakkaiden kiinnostus innovatiivisiin energiantuotantoratkaisuihin tullee kasvamaan. Turvallisuus Toiminnan ympäristövaikutukset Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen MATERIAALITEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUS Yhteiskuntavastuun näkökulma Tavoitteet Tulokset ja toimenpiteet vuonna 2011 Hylättyjä materiaaleja palautetaan uudelleen materiaalikiertoon joko entiseen tai uuteen käyttötarkoitukseen. Jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista edistetään. Asiakkaille tehtävissä kartoituksissa huomioidaan etusijajärjestys. Tutkimus- ja kehitystyöllä etsitään uusia hyödyntämisratkaisuja. Tuloksia: Energia- ja materiaalihyödynnettäväksi ohjattiin noin 75 % jätteistä. Vaarallisia jätteitä poistettiin materiaalikierrosta ja käsiteltiin pysyvään tilaan t. Toimenpiteitä: Alueellisia käsittelykeskuksia laajennettiin. Jätekartoituksia tehtiin suunnitelmien mukaisesti. Energiaa otetaan talteen kierrätykseen kelpaamattomista jätemateriaaleista tai hyödynnetään hukka energiaa. Jäteperäistä energiatuotantoa lisätään. Asiakkaiden prosessien energianhyödyntämisratkaisuja lisätään. Tuloksia: Tuotettu energiamäärä 465 GWh oli tavoitteiden mukainen. Kehitettiin uusi energiaratkaisu KWH Mirkalle. Toimenpiteitä: Fermion Oy:n energiantuotantoa tehostettiin. Voimala 2:n rakennustyöt käynnistettiin. Energiakatselmukset toteutettiin Riihimäellä ja Kouvolassa. Toimenpiteet 2012 Käsittelykeskusten toimintaa kehitetään. Yhteisyritys Ekopartnerit aloitti helmikuussa 2012 toimintansa Turussa. Tutkimus- ja kehitystyön uudeksi painopisteeksi otetaan kierrätys. Voimala 2 otetaan käyttöön loppuvuonna. KWH Mirkan bio- ja jäteperäistä polttoainetta hyödyntävä kattilalaitos rakennetaan Jepualle. Energiakatselmuksia jatketaan. 14 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

17 Ekokemin yhteiskuntavastuu Strategiset tavoitteet Liiketoimintastrategiassaan Ekokem on määritellyt toiminnalliset tavoitteet. Vuoteen 2014 mennessä Ekokemistä on kehittynyt Suomen arvostetuin kierrätys-, hyödyntämis- ja loppusijoituspalvelujen tuottaja Maineeltaan toimialan paras yritys toimintavarmuudessa, palvelun laadussa, henkilöstön ammattitaidossa ja asiakaspalvelussa Suomen suurin jäteperäisen energialiiketoiminnan harjoittaja Yksi Suomen kolmesta suuresta ympäristörakentamisen yrityksestä Osaamisjohtaja, jolla käytössä monipuolisin käsittely- ja hyötykäyttövalikoima Yritys, jonka toiminta on turvallista ihmisille ja ympäristölle. Tavoitteet yhteiskuntavastuun näkökulmasta Ekokemin toiminnallisia tavoitteita voidaan tarkastella yhteiskuntavastuun olennaisuustarkastelun tulosten kautta. Näkökulmiin liittyy yksi tai useampi vuosi tasolle tai pidemmälle aikavälille asetettu mitattava tavoite. Tavoitteiden saavuttaminen on sidottu ekokemiläisten tavoitepalkkioihin. Työturvallisuus- ja tulostavoite koskevat koko henkilöstöä. Muut tavoitteet on asetettu tehtävä- ja vastuualueiden mukaan. Strateginen johtoryhmä ja hallitus seuraavat kuukausittain toiminnan tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista. Vastuu henkilöstöstä Taloudellinen vastuu YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS OSAAMINEN TALOUS Palvelut toteutetaan ympäristömyötäisesti ja työturvallisuudesta tinkimättä. Ammattitaito ja jatkuva osaamisen kehittäminen luovat uusia ratkaisuja ja edesauttavat strategian toteutumista. Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, ja tuottoa jaetaan sidosryhmille ja käytetään toiminnan kehittämiseen. Ei päästöjä. Ei lupaylityksiä. Nolla tapaturmaa. Ei vahinkoja. Osaamista kehitetään liiketoiminnan tarpeiden ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on asetettu liikevaihdon, kannattavuuden sekä sijoitetun ja oman pääoman tuotolle. Tulokset: Tapaturmat vähenivät 60 %. Kaikki päästöylitykset vähenivät, savukaasupäästöylitykset vähenivät 67 %. Ympäristövahinkoja ei sattunut. Toimenpiteitä: Tapana turvallisuus -ohjelma ja Ympäristö ohjelma 2011 toteutettiin koko konsernissa. Riihimäen laitoksen ympäristön PCB-havaintoa tutkittiin tarkemmin. Tulokset: Ekokem arvioitiin toimialan parhaaksi tuotteiden ja palvelujen laadussa sekä henkilöstön ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa ja toiseksi parhaaksi toimintavarmuudessa ja asiakaspalvelussa. Koulutuksien määrä per henkilö kasvoi. Toimenpiteitä: Kehitettiin koulutustarjotin. Panostettiin myyjäkoulutukseen. Esimiespäivät vakiinnutettiin. Tulokset: Liikevaihto kasvoi 14 % ja liikevoitto 22 %, sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 % ja oman pääoman tuotto 12,1 %. Investoinnit 37,2 milj. e. Ympäristöohjelma 2012 ja Yhdessä turvallisesti -ohjelma toteutetaan koko konsernissa. Henkilöstön osaaminen, kehitystarpeet ja odotukset kartoitetaan. Avainhenkilöille laaditaan kehityssuunnitelmat. Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan maltillista kasvua. Tulevat investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden vaikutusta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

18 Ekokemin yhteiskuntavastuu Pitkäjänteistä sidosryhmäyhteistyötä Ekokemin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, oma henkilöstö, toimipaikkojen ympäristön asukkaat, yhteistyökumppanit ja omistajat. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on avointa ja aktiivista sekä Ekokemin arvojen mukaista. Aloitimme vuonna 2010 yhteiskuntavastuun kirkastamisen. Tarkastelua jatkettiin vuonna 2011 kartoittamalla sidosryhmäkohtaisesti toimivimpia vuorovaikutuskeinoja, joista valittiin muutamia kehittämiskohteiksi. Yhteistyön onnistumista seurataan joka toinen vuosi toteutettavalla henkilöstötutkimuksella, jatkuvilla toiminnan kehittämiseen liittyvillä tutkimuksilla sekä vuosittaisella asiakastyytyväisyystutkimuksella, johon lisättiin vuonna 2011 kysymyksiä Ekokemin yhteiskuntavastuuviestinnän sisällöstä ja laadusta. Sidosryhmät arvioivat Ekokemiä myös toimialan yrityskuvatutkimuksessa. Vaikuttaminen toimialan järjestöissä Ekokem vaikutti toimialan kehittymiseen osallistumalla aktiivisesti suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan hallitustasolla ja työryhmissä. Suomessa osallistutaan Ympäristöyritysten liiton, Jätehuoltoyhdistyksen, Kemianteollisuus ry:n sekä YM:n nimeämän Jätealan yhteistyöryhmän Toiminta yhteiskunnassa Asiakkaat Teollisuus, kauppa ja liikenne, yhdyskuntatekniikka, rakentaminen, terveydenhuolto, maa- ja metsätalous ja tuottajavastuuorganisaatiot Henkilöstö Yhteensä 304 työntekijää 16 toimipaikassa Ympäristön asukkaat ja VAIKUTTAJAT Toimipaikkojen lähinaapurit, toimintapaikkakuntien muut asukkaat ja yritykset sekä ympäristöja kansalaisjärjestöt Vuorovaikutustavat ja -keinot Asiakastyytyväisyyskyselyt Koulutukset ja seminaarit Asiakastilaisuudet ja -tapaamiset Palautejärjestelmä Verkkosivut Palautejärjestelmä, aloitteet Henkilöstötutkimukset Henkilökunnan tiedotustilaisuudet Sisäiset auditoinnit Lähtöhaastattelut Toimitusjohtajan kysymys-vastauspalsta kk-tiedotteessa Naapuritilaisuudet Avoimet ovet, muut vierailut Kouluyhteistyö Yhteistyöelinten kokoukset Työelämään tutustujat ja harjoittelijat Paikallisten yhdistysten tukeminen Sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2011 Luonnonvarojen säästäminen kilpailuedellytysten parantajana -asiakasseminaariin osallistui 150 asiakkaiden edustajaa. Lisäksi järjestettiin 17 ympäristönhuoltoon liittyvää kurssia, joille osallistui yhteensä 324 henkilöä sekä useita asiakaskohtaisia koulutuksia. Ekokem osallistui ChemBio Finland ja Teolliset Palvelut -messuille. Lisäksi Ekokem osallistui yhdessä asiakkaidensa kanssa yleismessuille Hämeenlinnassa, Lahdessa, Kiuruvedellä ja Kajaanissa. Aloitteita tehtiin 83, joista 47 palkittiin Sisäiset palautteet: 222 kpl Perustettiin Ekokem-raati. Henkilöstötilaisuudet koko henkilöstön seurattavissa samanaikaisesti videoyhteydellä Ekokemin järjestämiin naapuri- ja kuulemistilaisuuksiin osallistui yhteensä 35 henkilöä kolmella paikkakunnalla. Riihimäen laitoksen avoimet ovet järjestettiin kesäkuussa. Riihimäen ja Hausjärven alakoulut olivat mukana Ekokemin järjestämässä kummikoulutoiminnassa, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Ekokemin toimipaikoilla vieraili yhteensä henkilöä, opiskelijoita, paikallisia järjestöjä ja viranomaisryhmiä. Kuinka yhteistyötä kehitetään 2012 Asiakaspalautteiden käsittelyä tehostetaan yhteiskuntavastuunäkökulmasta. Asiakastyytyväisyystutkimus kattaa myös asiakkaiden arviot ja odotukset yhteiskuntavastuusta Ekokemin toiminnassa. Toteutetaan ilmapiirikartoitus. Ekokem-raadin toimintaa kehitetään. Vahvistetaan vuorovaikutusta koko konsernissa. Laajennetussa johtoryhmässa on edustajia eri toimipaikoista. Ekokemin tunnettuutta lisätään toimipaikkakunnilla. 16 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

19 Ekokemin yhteiskuntavastuu toimintaan. Kansainvälisellä tasolla Ekokem on mukana Euritsin (European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste), ISWAn (International Solid Waste Association) ja CEWEPin (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) toiminnassa. YhTEISTYÖKUMPPANIT Jätehuolto, kuljetus, koneurakointi, kiinteistöhuolto ja kunnossapito Muut toimialan vaikuttajat Ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaali viranomaiset, toimialajärjestöt ja tutkimuslaitokset Omistajat Osakkeenomistajat ja potentiaaliset sijoittajat Sopimusneuvottelut Auditoinnit Tutkimus vastaanottopalveluista Palautejärjestelmä Asiantuntijaseminaarit (itse järjestetty ja osallistuminen muiden järjestämiin) Edunvalvonta Yhtiökokous Tilinpäätös ja yhteiskuntavastuuraportti Verkkosivut Osavuosikatsaukset Tutkimus Riihimäen vastaanottopalveluista: Kokonaistyytyväisyys oli edelleen hyvällä tasolla, asteikolla 1 5 arvo sanat olivat pääasiassa 4 tai 5. Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioitiin entistä tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Vuoden 2011 tammikuussa Ekokem jätti lausunnon jätelakiehdotuksesta. Erilaisia ympäristölupahakemuksia, jotka koskivat joko uutta toimintaa tai toiminnan muutosta jätettiin yhteensä 17 kpl. Jäte- ja ympäristöalan asiantuntijaseminaariin osallistui Riihimäellä 22 henkilöä. Tutkimuspainotteiseen ympäristöseminaariin Helsingissä osallistui 80 henkilöä. Yhtiökokoukseen osallistui 19 osakkaiden edustajaa. He edustivat 82,79 % osakekannasta. Tilinpäätös ja yhteiskuntavastuu raportti julkaistiin huhtikuussa. Vuonna 2012 toteutetaan Yhdessä turvallisesti -kampanja, jonka tavoitteena on vähentää yhteistyökumppaneiden tapaturmia. Yhteistyötä jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti. Ekokemin uudet verkkosivut ja sijoittajien verkkopalvelu avattiin 2012 alussa. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

20 ToImInTa 2011 Ekokem rakentaa kestävän kehityksen yhteiskuntaa Ekokem säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti Palautamme jätteiksi siirrettyjä materiaaleja hyötykäyttöön. Toteutamme asiakkaillemme materiaali- ja energiatehokkaita jätteiden käsittely- ja energiantuotantoratkaisuja. Etsimme asiakkaidemme jätemateriaaleille jatkuvasti parempia reittejä, joissa otetaan huomioon kierrätyksen ja hyötykäytön uudet mahdollisuudet. Omassa toiminnassamme parannamme energiantuotannon tehokkuutta ja käytämme säästäen energiaa ja vettä. Vähennämme päästöjä ja lisäämme työturvallisuutta. 18 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

tehdään jätteestä arvokasta

tehdään jätteestä arvokasta tehdään jätteestä arvokasta yhteiskuntavastuuraportti 2013 sisältö Resurssitehokkuutta parantamalla Ekokem rakentaa omalta osaltaan kestävään kehitykseen perustuvaa kierrätysyhteiskuntaa. timo PieKKari

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010

YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2010 Tutkimus& kehitys YHDEKSÄS YHTEIS KUNTA VASTUURAPORTTIMME, OLE HYVÄ! Yhteiskuntavastuuraportti on osa Eko toiminnot. Yhtiöiden palvelut kuvataan lyhyesti sivuilla 2 5 ja

Lisätiedot

ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009

ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009 ekokem-konsernin Yhteiskuntavastuuraportti 2009 10 ekokemin toiminta-ajatus, strategia, arvot ja hallinto 16 ekokem-yhtiöiden tuotteet ja palvelut 23 kokonaisjätehuollon kumppani 26 taloudellinen vastuu

Lisätiedot

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia

JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski. Teemme jätteestä historiaa. Ilmastonmuutos. Energia Teemme jätteestä historiaa EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2008 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski Ilmastonmuutos Energia SisällysluettelO Lukijalle...3 vuoden 2008 tapahtumia...4 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014

GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 GASUMIN YRITYSVASTUU 2014 SISÄLLYS Sisällys Julkaisu- ja yhteystiedot 2 Gasum lyhyesti 3 Vuoden kohokohtia 5 Vastuullisuuden johtaminen ja tavoitteet 6 Muuttuva toimintaympäristö 10 Olennaisten asioiden

Lisätiedot

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8

Lukijalle...3. Toimitusjohtajan puheenvuoro...4. Ekokemin turvallinen toiminta...8 EKOKEM OY AB:N YMPÄRISTÖ- JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2005 Riihimäki, Pori ja Jämsänkoski SisällysluettelO Lukijalle...3 Toimitusjohtajan puheenvuoro...4 Ekokemin toiminta-ajatus, visio, strategia ja arvot...5

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja

2/13. Kasvavaa moottorivalmistusta. Suomessa. Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Ekokem. Dieselmoottorivalmistaja Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Jätelainsäädännön uudistus etenee 12 Ekokemin apurahat haettavana 22 Toimintamme laajentui 2/13 Lehden liitteenä Ekokemin 2014 kurssiesite! Kasvavaa moottorivalmistusta Suomessa

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti

Ympäristöselonteon vahvistamispäätös. Tikkurilan toimipaikat. Yhteiskuntavastuun raportti Yhteiskuntavastuun raportti Tikkurilan toimipaikat Ympäristöselonteon vahvistamispäätös DNV Certification Oy/Ab on akkreditoituna todentajana (FIN-V-002) tarkastanut Tikkurila Oy:n Vantaan toimipaikan

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

Lassila & Tikanoja Oyj

Lassila & Tikanoja Oyj L&T palveluksessasi Sisältö Kohtaamme työssämme vuosittain miljoonia asiakkaita ja tarpeita. Palveluksessasi on tuhansia Lassila & Tikanojan ammattilaisia löytämässä oikeita ratkaisuja ja huolehtimassa,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan puheenvuoro

Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Sisältö 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Vuosi 2005 lyhyesti 6 Strategia 7 Tavoitteet 8 Ympäristöpalvelut 10 Kiinteistöpalvelut 12 Teollisuuspalvelut 14 Laatu, ympäristö

Lisätiedot

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI

2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 VASTUULLISUUS- RAPORTTI Vastuullisuus on Vaconin liiketoiminnan perusta, ja se näkyy yhtiön toiminnassa, ajattelutavassa ja johtamisessa. Vastuullisena yhtiönä Vacon kehittää maailmanlaajuisia toimintojaan

Lisätiedot

4/11. Junttan Oy käyttää ekologista paalutustekniikkaa. Ekokem. Yritykselle on laadittu myös esimerkillinen jätehuoltosuunnitelma

4/11. Junttan Oy käyttää ekologista paalutustekniikkaa. Ekokem. Yritykselle on laadittu myös esimerkillinen jätehuoltosuunnitelma Ekokem Tässä lehdessä myös 7 Ajankohtaista säädöksistä 12 Kriittiset raaka-aineet talteen 21 Vanha telakka-alue asuinkäyttöön 21 Hajautettuja energiaratkaisuja 22 Vuoden 2012 koulutustarjonta 4/11 Junttan

Lisätiedot

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8

Sisältö. Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 VUOSIKERTOMUS 2009 Sisältö Lassila & Tikanoja 2009 Lassila & Tikanoja 2009 2 Toimitusjohtajan puheenvuoro 4 Tavoitteet 6 Strategia 7 Toimintaympäristö 8 Toimialakatsaukset Toimialat lyhyesti 10 Ympäristöpalvelut

Lisätiedot

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22

sisältö Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20 Ympäristö 22 2 sisältö Vacon lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 8 Toimintaympäristö 10 Strategia 12 Tutkimus ja tuotekehitys 14 Tuotanto ja logistiikka 16 Myynti ja markkinointi 18 Yhteiskuntavastuu 20

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions

YRITYSVASTUURAPORTTI 2009. Casting Future Solutions YRITYSVASTUURAPORTTI 2009 Casting Future Solutions Sisältö COMPONENTA-KONSERNI 1 Toimitusjohtajalta 2 Componenta lyhyesti 4 Componentan liiketoiminta ja toimintaympäristö 6 Yritysvastuu Componentassa 8

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI?

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3. Paikallisuus työtä lähellä... 23. Mitä valtio-omisteisten yhtiöiden tulee raportoida? Mikä on GRI? SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO....................................... 3 Raportin sisällöstä................................ 3 Vapo: tuotteita, palveluita ja energiaa turpeesta ja puusta...........................................

Lisätiedot

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011

M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 M-real/Metsä board vuosikertomus 2011 2 toimitusjohtajan katsaus 4 toimintaympäristö 6 Metsä boardin strategia 8 paperboard 10 paper and pulp 12 kestävä kehitys 22 tilinpäätös 98 selvitys hallinto- ja

Lisätiedot

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board

M e t s ä b o a r d v u o s ikert o M us 2 0 12 2012 Metsä board VUOSIKERTOMUS 2012 korkealaatuisia kartonkeja ja papereita Metsä Board on Euroopan johtava taivekartongin valmistaja, maailman johtava päällystettyjen valkopintaisten kraftlainerien tuottaja ja merkittävä

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Fortum ja yhteiskunta

Fortum ja yhteiskunta Fortum ja yhteiskunta 24 Fortum lyhyesti Sisältö 3 Vastuullista liiketoimintaa tuottavasti 4 Vastuullisuus luo kestävää liiketoimintaa 5 Kestävän kehityksen ohjelma määrittelee tavoitteet 6 Puhtaampaa

Lisätiedot

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI

Atrian yritysvastuuraportti 09 VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI 2 Hyvä Lukija Tässä raportissa kerrotaan, kuinka Atria 1 vaikuttaa toimintaympäristössään ja koko yhteiskunnassa, ja kuinka Atria ottaa vastuullisuuden huomioon toiminnassaan

Lisätiedot

28 Ympäristövaikutukset

28 Ympäristövaikutukset 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluetteloelo Vastuullisuus 3 Johtamiskyvykkyyksien kehittäminen 28 Ympäristövaikutukset Hankinnat ja raaka-aineet Suunnittelu ja tuotekehitys Tuotannon energiatehokkuus Päästöt

Lisätiedot