laajemmin sivuilla Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laajemmin sivuilla 12 17. Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 2011

2 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa liiketoimintamme kehityksestä vuonna 2011 ja ennakoimme vuoden 2012 näkymiä. Raportin laajuus ja sisältö Ekokemin toiminta perustuu vastuullisuuteen ja ympäristömyötäisyyteen. Vuodesta 1994 alkaen olemme julkaisseet ympäristöraportin. Vuonna 2001 laajensimme sen yhteiskuntavastuuraportiksi, joka kattaa ympäristöasioiden lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden raportoinnin. Vuoden 2012 raportin sisältö on rakenteeltaan edellisen vuoden kaltainen. Olennaisuusanalyysin uudessa tarkastelussa todettiin, että Säästämme luonnonvaroja -teema kuvaa Ekokemin koko toimintaa, sitä ei voida pitää enää yhtenä yhteiskuntavastuun näkökohtana. Uudeksi vastuullisuusnäkökohdaksi nousi olennaisuusanalyysitarkastelussa osaaminen. Ekokemin vuoden 2011 liiketoiminnasta raportoidaankin kolmen vastuullisuusteeman kautta: osaamisen edelläkävijä, tinkimättömyys ja lähellä. Olennaisuus analyysistä kerrotaan lisää sivulla 12. Raporttimme noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen G3:n raportointisuosituksia. Raportti kattaa Ekokem-konsernin toiminnot. Konsernin toimintatapaa ja palveluita kuvataan sivuilla 2 5 ja laajemmin sivuilla Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen säästäjänä. Esittelemme myös konsernin hallintoa, riskienhallintaa ja johtamista. Sisällössä on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje toimintakertomuksesta. Tunnusluvut on laskettu samoin periaattein kuin vuoden 2010 raportissa, ellei toisin ole ko. tunnusluvun kohdalla mainittu. Talouden tunnusluvut perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen. Ympäristötiedoista valtaosa pohjautuu Ekokemin omiin, viranomaisille lähetettäviin raportteihin ja ulkoisiin tutkimustuloksiin. Tietojen pohjana ovat sertifioidut laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät. Riippumaton Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut raportin. Lisää tietoa Tämä raportti ilmestyy huhtikuussa Raportti julkaistaan myös internetissä Sivuilla ovat myös Ekokem-konsernin ja emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n tilinpäätökset liitetietoineen. Vuoden 2012 raportti julkaistaan keväällä YHTEYSTIEDOT toimitusjohtaja Timo Piekkari puh viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Auli Westerholm puh viestinnän suunnittelija Virpi Mäenanttila puh Lukemisen avuksi Käytämme tässä raportissa uuden jätelain mukaisia termejä vaarallinen jäte ja etusijajärjestys aikaisemmin käytettyjen ongelmajätteen ja jätehierarkian sijasta. Etuliitteitä Kerroin etuliite ja tunnus = 10 9 giga G = 10 6 mega M = 10 3 kilo k Energiayksiköiden välisiä muuntokertoimia 1 MWh = 3,6 GJ 1 GJ = 0,278 MWh 1 GWh = MWh 1 TWh = GW EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

3 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet ja tulokset Ekokemin toiminnallisia tavoitteita tarkastellaan viiden yhteiskuntavastuunäkökulman kautta. Osaamisen edelläkävijä Vuonna 2011 panostettiin merkittävästi esimiestyön parantamiseen. Sisältö Ekokem lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 10 Ekokemin yhteiskuntavastuu 12 Olennaisuuden arviointi ja raportointi 12 Toimintaympäristö ja strategia 14 Sidosryhmäyhteistyö 16 Toiminta Osaamisen edelläkävijä 20 Tinkimättömästi 24 Lähellä 32 Taloudellinen vastuu Hallinto 37 Hallitus 40 Strateginen johtoryhmä 42 GRI-taulukko 43 Varmennuslausunto Tinkimättömästi Luonnonvarojen säästäminen on yhteisenä tekijänä kaikessa Ekokemin liiketoiminnassa. 32 Lähellä Hyvinvointimatka, koko henkilökunnan kolmen vuoden hyvinvointiohjelma, on osa työterveyshuollon tarjoamaa terveyskasvatusta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

4 EkokEm LYHYESTI MISSIO Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta ja toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. VISIO Ekokem on materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävänä palveluyrityksenä ympäristönhuollon halutuin yhteistyökumppani Suomessa ja lähialueilla ja toimialan markkinajohtaja Suomessa. ARVOT Vastuullisuus Uudistushakuisuus Yksilön arvostaminen Rehellisyys 2 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

5 ekokem LyhyeSTI Ekokem säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. Ekokem on vaativan ympäristönhuollon kokonaispalvelujen tuottaja, jonka vahvuuksia ovat asiantuntemus ja henkilökohtainen asiakaspalvelu. Ekokem on toteuttanut kestäviä ratkaisuja asiakkaidensa kanssa jo 30 vuoden ajan. Ekokemin ympäristönhuollon palveluja on saatavilla koko Suomessa. Ulkomailla toteutetaan parhaillaan ympäristörakentamisen projekteja Etiopiassa ja Seychelleillä. STORA enso ja ekokem Stora Enso ja Ekokem Stora Enso ja Ekokem ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2007 alkaen. Ekokem hoitaa yhdeksällä paikkakunnalla yhteensä 12 eri yksikön ympäristö ja jätehuoltoa. Yhteistyö sisältää muun muassa vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, muiden jätteiden kierrättämistä ja hyödyntämistä sekä energiayhteistyötä. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa esitellään esimerkkejä yhteistyöstä Stora Enson kanssa: Anjalankosken tehtaat s. 19, Varkauden tehtaat s. 25, Imatran tehtaat s. 30 ja Enocellin tehdas s. 34. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

6 ekokem LyhyeSTI Ekokemin toimintamalli Ekokem tarjoaa kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem on myös merkittävä jäteperäisen energian tuottaja. Ekokem etsii asiakkaiden jätemateriaaleille jatkuvasti parempia reittejä, joissa otetaan huomioon kierrätyksen ja hyötykäytön uudet mahdollisuudet. KÄYTÖSTÄ POISTUVA MATErIAALI JA hukkaenergia SYNTYTAVAN, OMINAISUUKSIEN JA SISÄLLÖN TUNTEMUS Teollisuustuotannon jätteet ja sivutuotteet Kaupan ja rakentamisen jätteet Energiatuotannon jätteet Yhdyskuntajätteet Hukkaenergia Pilaantuneet maat ja vedet PALVELUT Materiaali- ja energiatehokkuuden kartoitus Jätteiden käsittelyn, keruun ja kuljetusten suunnittelu ja hallinnointi Prosessiratkaisut asiakkaan luona Pilaantuneiden maa- ja vesialueidenkunnostaminen Kaatopaikkojen rakentaminen ja ylläpito Logistiikka, jätteen vastaanotto ja esikäsittely Koulutus-, neuvonta- ja muut tukipalvelut Ympäristöön, energiaan, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvä lainsäädäntö, normisto ja tavoitteet tuovat jatkuvasti uusia haasteita asiakkaille. Yhdistämällä asiakkaan oma prosessi ja toimintatapatuntemus sekä Ekokemin asiantuntijuus löydetään innovatiivisia kustannustehokkaita ratkaisuja materiaalien hallintaan ja energian tuotantoon. Uudet ratkaisut parantavat kannattavuutta, riskien hallintaa ja yrityskuvaa. Ekokemin tarjoamat palvelut kattavat asiakkaiden erilaiset ympäristönhuollon tarpeet. Jätehuollossa Ekokem ottaa vastuun koko palveluketjusta alkaen jätteiden keruusta asiakkaan toimipisteessä ja päättyen turvalliseen ja ympäristömyötäiseen jätteidenkäsittelyyn. Yhteis työ voi olla yksittäisiä toimituksia, kattavia konserni sopimuksia tai hankkeita, joissa Ekokem ottaa vastuun osasta asiakkaan teollista prosessia. 4 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

7 ekokem LyhyeSTI Ekokemin jätenoutojen toimintavarmuus vuonna 2011 oli Asiakastyytyväisyyden tavoitetaso Asiakastyytyväisyys 5 96% 4 > 4 3 4, JATKOKÄYTÖN VAATIMUSTEN OSAAMINEN Jätteen määrän ja haitallisuuden väheneminen Energian säästö Materiaalikierrätys Lämpö- ja sähköenergian tuotanto Maa- ja ympäristörakentaminen Loppusijoitus hyötykäyttö Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Hyvin suunnitellulla syntypaikkalajittelulla saadaan hyödynnettävät jätteet mahdollisimman puhtaina talteen. Prosessimuutoksilla tai jätteiden käsittelymenetelmiä kehittämällä vähennetään jätteiden määrää tai haitallisuutta. Energian säästö Jätteiden keruun, kuljetuksen ja käsittelyn kokonaissuunnittelu ja muut materiaali ja energiatehokkuutta parantavat ratkaisut johtavat energian kulutuksen pienenemiseen. Materiaalikierrätys Materiaaleja palautetaan uudelleen käytettäviksi muovi, teräs ja rakennusaineteollisuudelle sekä maanrakennukseen. Lämpö- ja sähköenergian tuotanto Energiaa sisältävä jäte, joka ei kelpaa kierrätettäväksi, hyödynnetään energian tuotannossa. Jäteperäisiä polttoaineita tai hukkaenergiaa hyödyntämällä säästetään neitseellisiä poltto aineita ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Maa- ja ympäristö rakentaminen Maa ja ympäristörakentamisessa hyödynnetään puhdistettua maata, arinakuonaa ja erilaisia teollisuuden sivuvirtoina syntyviä materiaaleja. Loppusijoitus Turvalliseen loppusijoitukseen päätyvät ainoastaan ne jätteet ja käsittelyn lopputuotteet, joita ei voida enää hyödyntää. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

8 EKOKEM Lyhyesti Kasvu jatkui Konsernin liikevaihto nousi 124,5 miljoonaan euroon (109,4 milj. e). Kasvua oli kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevoitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 22,3 prosenttia. AVAINLUVUT muutos, % 2009 Liikevaihto, milj. e 124,5 109,4 13,8 94,3 Liikevoitto, milj. e 19,2 15,7 22,3 7,1 % liikevaihdosta 15,4 14,4 7,5 Tilikauden tulos, milj. e 14,6 12,5 16,8 4,2 Tulos/osake, e 4,1 3,5 17,1 1,2 Osinkoa/osake, e 2,20* 2,00 10,0 1,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,3 12,3 5,5 Oman pääoman tuotto, % 12,1 11,1 4,0 Investoinnit, milj. e 37,2 10,4 257,7 9,0 T&K-menot, milj. e 2,5 2,0 25,0 1,6 % liikevaihdosta 2,0 1,8 1,7 Jätettä käsittelyyn**, t 738** 706** 507** Ympäristörakentamisessa hyödynnetty, t ,2 - Tuotettua energiaa, GWh ,9 436 Henkilöstö keskimäärin ,2 326 Maksetut palkat ja sivukulut, milj. e 20,7 19,2 7,7 20,9 Liikevaihto/henkilö, e 390,5 354,0 10,3 289,3 * ehdotus yhtiökokoukselle ** jätemäärien seurantaa on laajennettu, ja eri vuosien luvut eivät täysin vertailukelpoisia keskenään Liikevaihdon kasvu sekä ydinprosessien, muun muassa logistiikan kehittäminen nostivat liikevoiton 19,2 miljoonaan euroon (15,7 milj. e). Taloudellinen asema Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana Voimala 2 -investoinnista huolimatta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 prosenttia (12,3 %). Konsernilla on korollista vierasta pääomaa 11,2 miljoonaa euroa (14,8 milj. e). Omavaraisuusaste on 71,0 prosenttia (69,1 %). Likvidejä varoja oli vuoden lopussa 4,2 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Vuoden 2012 investointien rahoitus tulee vaatimaan ulkopuolista rahoitusta, jonka saanti kohtuullisin ehdoin on varmistettu. Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta kasvoi kaikilla sektoreilla. Ekokem menestyi kotimaisissa palvelukilpailutuksissa panostamalla avainasiakkuuksiin sekä tarjoamalla asiakkaille laajoja kokonaispalveluratkaisuja. Voimala 2:n energiahyödyntämiseen valmistautuen lisättiin suunnitellusti jätteen vastaanottoa ja välitystä. Ympäristörakentamisen liikevaihto kasvoi EUrahoitteisten projektivientikohteiden ansiosta. Myös kotimainen projektitoiminta oli vilkasta, ja valtakunnalliseen palvelukeskusverkostoon tehdyt investoinnit ovat tuottaneet tulosta. Liikevaihto Milj. e Liikevoitto Milj. e % Sijoitetun pääoman tuotto % , ,4 19, , Milj. e % liikevaihdosta EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

9 Ekokem lyhyesti Energialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen. Vuoden alussa otettiin käyttöön energiatehokkuutta lisäävä savukaasujen lauhdutusinvestointi. Yhdyskuntajätteitä hyödyntävä Voimala 1 toimi suunnitellusti, ja energiatehokkuuden parantamiseen tehdyt investoinnit paransivat tulosta. Kaukolämpötoimitukset Riihimäelle ja Hyvinkäälle kasvoivat. Ympäristö- ja jätepalvelut, 59,6 % Liikevaihdon jakauma 2011 Liiketoiminta-alueiden mukaan, % Ympäristörakentaminen, 30,9 % Näkymät vuodelle 2012 Ekokem keskittyy strategiansa mukaisesti asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Toteutetut energiatehokkuutta parantavat investoinnit mahdollistavat lämmöntuotannon lisäämisen, ja tulevan Voimala 2:n käyttöönotolla varmistamme kaukolämmön alueellisen kysynnän tyydyttämisen sekä oman tarpeen ylittävän sähkön myynnin lisäämisen. Ennakoitavissa oleva suhdannetaantuma vaikuttaa eniten Ekokemin ympäristörakentamisen liiketoimintoihin. Teollisuuden tuotannon taantuma taas vähentää ympäristörakentamisen massojen määrää. Jäteperäisen energian tuotanto kotitalousjätteestä sekä tästä toiminnasta syntyvien tuhkien ja kuonien käsittelytoiminta jatkunevat tasaisina taantumasta huolimatta. Useat vuoden 2011 ja 2012 investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta. Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan maltillista kasvua, johon vaikuttavat Voimala 2:n valmistuminen ja Turun alueella helmikuussa 2012 toimintansa aloittanut yhteisyritys Liikevaihdon kehitys Liiketoiminta-alueiden mukaan, Milj. e 124,5 11,8 38,5 74, Energia Ympäristörakentaminen Ympäristö- ja jätepalvelut Energia, 9,5 % EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

10 ekokem LyhyeSTI Tapahtumia 2011 Uudet asiakkuudet ja projektit Ekokem voitti alkuvuodesta Fenestran ja Foster Wheelerin kokonaisjätehuoltosopimukset sekä jatkosopimuksen VR:n vaarallisten jätteiden jätehuollosta. Tammikuussa Ekokem voitti Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kaikkien vaarallisten jätteiden palvelusopimukset kolmeksi vuodeksi. Addis Abeban kaatopaikkaurakan työt alkoivat Etiopiassa toukokuussa. Riihimäen Kaukolämmön kanssa Ekokem allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen entistä suuremmista kaukolämpötoimituksista vuoden 2013 alusta alkaen. Teollisuusjätteen käsittelykeskuksen rakentaminen Salon Korvenmäen jäteasemalle aloitettiin kesäkuussa Liiketoiminnan kehittäminen ja investoinnit Voimala 2:n rakentaminen Riihimäen laitosalueella alkoi maanrakennustöillä tammikuussa. Työt etenivät koko vuoden 2011 aikataulussaan. Suomen Rakennusjäte Oy Turussa siirtyi Ekokemin omistukseen helmikuussa. Riihimäellä otettiin käyttöön alkuvuonna energiatehokkuutta lisäävä lauhdutus ja turbiini investointi. Kiteen kaupunki ja Ekokem allekirjoittivat toukokuussa esisopimuksen maa alueen kaupasta Puhokseen rakennettavaa ekovoimalaitosta varten. Ekokem aloitti toukokuussa elinkeinoelämän jätteiden vastaanoton Varkaudessa. Hausjärven Kuulojan teollisuusjätteen käsittelykeskuksen laajennuksen YVA selostus valmistui toukokuussa. ApURAhAT ja STIpendIT Ekokemin ympäristöstipendirahastosta jaettiin kesäkuussa tutkimusja opintoapurahoja seitsemään ympäristönhuollon tutkimukseen, yhteensä yli euroa. Stipendien jaon yhteydessä järjestettiin ympäristöseminaari. Turun Seudun Jätehuolto Oy ja Ekokem Oy Ab allekirjoittivat tammikuussa aiesopimuksen yhteistyön tiivistämiseksi teollisuuden ja kaupan jätteiden käsittelyssä. 8 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

11 ekokem LyhyeSTI Albanian projektit luovutettiin syyskuussa tilaajalleen. Pohjois Norjassa Ekokem voitti loppukesästä tarjouskilpailun laiturialueen sedimenttien kuivatuksen pilot kokeesta. Syyskuussa Ekokem aloitti Neste Oilin Porvoon jalostamon kanssa yhteistyön jalostamon koko jätehuollon ohjaamisesta. Yhteistyössä kehitetään muun muassa jätteiden hyötykäyttöä ja materiaalitehokkuutta. Ekokem solmi syyskuussa pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen Loimi Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Loimi Hämeen alueen kotitalousjätteen energiahyödyntäminen aloitetaan Voimala 2:ssa vuoden 2013 alusta alkaen. Ekokem aloitti lokakuussa Punkaharjun vanhan kaatopaikan kunnostamisen. Lokakuussa sovittiin UPM Kymmene Oyj:n vanhan öljysäiliöalueen kunnostamisesta Joensuun vaneritehtaan alueella. Ekokem aloitti jätetäyttöalueen kunnostustyön Kotkan Jumalniemessä. Kaakkois Suomen ELY ja Ekokem allekirjoittivat sopimuksen urakasta lokakuussa. Ekokem Palvelu Oy ja Wärtsilä Oyj allekirjoittivat lokakuussa sopimuksen Turun Aurajoen rannalla sijaitsevan vanhan telakka alueen kunnostamisesta asuinalueeksi. Ekokem Oy Ab ja Oy KWH Mirka Ab allekirjoittivat marraskuun alussa sopimuksen energiantuotannosta Mirkan Jepuan tuotantolaitokselle sekä tuotantojätteen hyötykäytöstä Syyskuun lopussa julistettiin vuoden 2012 apurahojen haku alkaneeksi. Ekokem ja Turun Seudun Jätehuolto sopivat yhteisyrityksen perustamisesta jäte ja ympäristöpalvelujen tuottamiseksi Turun talousalueen elinkeinoelämälle. Yhteisyritys muodostetaan yhdistämällä Ekokemiin kuuluva Suomen Rakennusjäte Oy ja Turun Seudun Jätehuollon omistama TSJ Yrityspalvelut Oy. Ekokem toteutti vuoden 2011 aikana julkaistuun EU raporttiin pohjautuen tutkimuksen, jossa on kartoitettu kriittisiksi luokiteltujen raaka aineiden esiintymistä jätevirroissa sekä arvioitu potentiaalisia kierrätyskohteita ja talteenottomenetelmiä näille raaka aineille. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

12 TOIMItusjohtajan katsaus Kannattavan kasvun vuosi Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Voimala 2 -projekti on aikataulussa, ja uusi voimala käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2011 keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Vuonna 2010 käynnistynyt taloudellisten tunnuslukujen positiivinen kehitys jatkui. Tapana turvallisuus -ohjelman ansiosta poissaolon aiheuttaneiden oman henkilöstön tapaturmien määrä pieneni viidestä kahteen. Alihankkijoiden henkilöstön tapaturmien vähentämiseen kiinnitämme erityistä huomioita vuonna Kehitys ei päättyneenä vuonna ollut tyydyttävää. Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Voimala 2 -projekti on aikataulussa, ja uusi voimala käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna Alueellista käsittelykeskusverkostoa laajennettiin vuonna 2011 Porissa, Salossa, Hausjärvellä ja Kouvolassa. Tarjontamme laajeni uusilla palvelukokonaisuuksilla. Tällaisia olivat mm. teollisuuden kokonaispalvelusopimukset, voimaloiden tuhkien ja kuonien käsittelysopimukset sekä KWH Mirkan kanssa solmittu yhdistetty jätteenkäsittely- ja energiantoimitussopimus. Mirkasopimuksen mukaan Ekokem investoi pienjätevoimalaan ja toimittaa yhtiölle sen tarvitseman lämmitys- ja prosessienergian hyödyntäen raaka-aineena Mirkan omia jätteitä. Rakennusjätemarkkinat muuttuivat vuoden 2011 aikana emmekä saavuttaneet tavoitteitamme liiketoiminnan kasvattamisessa. Jätekartoituksilla tuimme asiakkaittemme tavoitteita materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämiseksi ja luonnon varojen säästämiseksi sekä tehokkaamman jätehuollon toteuttamiseksi. Uudet palvelukonseptit ovat tulosta yhtiön aktiivisesta T&K-toiminnasta. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa esitellään Ekokemin toimintaa Stora Ensolle kehitetyistä palveluista kertovin esimerkein. Muutokset liiketoimintaympäristössä Eettiset ja taloudelliset näkökohdat sekä yrityksissä että yhteiskunnassa laajemminkin johtavat resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen sekä syntyvien jätteiden käsittelemiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Ekokem asiakkaidensa prosessit ja jätteen hyödyntämismahdollisuudet tuntevana yrityksenä hyötyy tästä kehityksestä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 10 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

13 TOIMITUSjOhTAjAn katsaus Yhteiskuntavastuuseen liittyvää tavoitteellisuutta ja asetettujen tavoitteiden mittaamista tehostetaan vuonna yhteiskuntavastuu ekokemissä Vuonna 2011 yhteiskuntavastuu tuotiin vahvemmin osaksi liiketoiminnan suunnittelua, vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa yhteiskuntavastuun toteutumisesta lisättiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan suunnittelun vastuita selkeytettiin. Alkaneena vuonna yhteiskuntavastuuseen liittyvää tavoitteellisuutta ja asetettujen tavoitteiden mittaamista tehostetaan. Suhdannenäkymät alkaneena vuonna ovat epävarmat ja suhdanteiden vaikutusta yhtiön kehitykseen on vaikea arvioida. Useat vuoden 2011 ja 2012 investoinnit ja uudet palvelukonseptit kuitenkin vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta merkittävästi. Timo Piekkari toimitusjohtaja EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

14 ekokemin yhteiskuntavastuu Olennaisuuden arviointi ja raportointi Olennaisuuden arviointi on otettu Ekokemissä osaksi yhteiskuntavastuuta ja sen raportointia. Sillä varmistetaan, että kerromme toimintamme olennaisimmista asioista ja vastaamme sidosryhmiämme kiinnostaviin kysymyksiin. Vuonna 2011 käytiin sisäisessä työpajassa uudelleen läpi vuonna 2010 toteutettu sidosryhmäkysely. Keräsimme palautteita sekä raportista että toiminnastamme ja tutkimme niitä yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Osaamisen merkitys nousi esiin vastuullisen liiketoiminnan yhtenä perustekijänä. Osaamisen taso vaikuttaa siihen, kuinka hyvin Ekokem pystyy vastaamaan sidosryhmiensä odotuksiin ja kuinka vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan. Osaamisella on suuri merkitys myös henkilöstön hyvinvointiin. Olennaisuustarkastelussa vahvistuivat tärkeimmiksi raportoitaviksi asioiksi: luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen toiminnan ympäristövaikutukset turvallisuus taloudellinen vastuu vastuu henkilöstöstä toiminta yhteiskunnassa. Tässä raportissa kerromme Ekokemin näistä olennaisuustarkastelussa tärkeiksi tunnistetuista asioista kolmen teeman mukaisesti: osaamisen edelläkävijänä (s ), tinkimättömästi (s ) ja lähellä (s ). Taloudellista vastuuta käsitellään erikseen sivulla 36. Raportoimme pääosin samoilla toimintaindikaattoreilla kuin vuonna Osa indikaattoreista on GRI-ohjeiston mukaisia ja osaa indikaattoreista on sovellettu kuvaamaan omaa toimintaamme. GRI-ohjeistuksen ja tämän raportin sisältövertailu löytyy sivuilta Olennaisuustarkastelun tärkeimpien asioiden linkittyminen Ekokemin strategiaan ja sidosryhmäyhteistyöhön on kuvattu seuraavilla aukeamilla (s ). Osaamisemme vaikuttaa siihen, kuinka vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan. 12 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

15 Ekokemin yhteiskuntavastuu Olennaisuustarkastelun tulokset 4 Toiminta yhteiskunnassa vuorovaikutus ja yhteistyö sidosryhmien ja toimipaikkojen lähiympäristön kanssa toiminnasta raportoiminen ja viestintä vaikuttaminen toimialalla Toiminnan ympäristövaikutukset toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan, vesistöihin ja maaperään ympäristölupien noudattaminen ympäristön tarkkailu ja valvonta muut ympäristövaikutukset kuten melu, pöly ja hajut toiminnasta syntyvät jätteet Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystoiminta vaihtoehtoisten jätteidenkäsittelytapojen etsimiseksi ja arvioimiseksi (etusijajärjestyksen edistäminen) jätteellä tuotetun energian määrä (lämpö ja sähkö) energiankulutus ja energiatehokkuus Olennaisuus sidosryhmien kannalta Taloudellinen vastuu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja tulokset toiminnan jatkuvuus ja vakavaraisuus taloudellinen panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan Turvallisuus ympäristövahingot ja niihin liittyvät läheltä piti -tilanteet tapaturmat, altistumiset ja työturvallisuuskäytännöt tuotteiden ja palveluiden turvallisuus vaaratilanteiden ennakointi ja riskikartoitus Vastuu henkilöstöstä osaamisen kehittäminen ja koulutus hyvinvointi moniarvoisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvo 1 Olennaisuus Ekokemin liiketoiminnan kannalta 4 Yhteiskuntavastuun johtaminen Ekokemin yhteiskuntavastuun johtaminen on integroitu toiminnan ohjausjärjestelmään, josta käytämme nimeä toimintajärjestelmä. Se on sertifioitu järjestelmä, joka koostuu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä ISO 9001, ISO ja OHSAS Toimintajärjestelmää, jota kuvataan toimintakäsikirjassa, arvioidaan auditoinnein vuosittain. Toimintakäsikirjaa uudistettiin vuonna Siihen lisättiin linjaukset Ekokemin yhteiskuntavastuun toteuttamisesta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

16 Ekokemin yhteiskuntavastuu Toimintaympäristö ja strategia Lainsäädännön muutokset ja toimintaympäristö Uusi jätelaki astuu voimaan toukokuussa Lain tavoitteena on edistää jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista. Tätä kehitystä tukee myös valmisteilla oleva orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittava säädös sekä jo voimaanastunut jäteverolain uudistus. Jätelainsäädännön uudistaminen vahvistaa Ekokemin liiketoimintojen kysyntää ja kilpailuasemaa. Jätteiden hyödyntäminen yhdyskuntajätteiden voimaloissa tullaan tilastoimaan energiahyödyntämiseksi ja jätteen biohajoava osuus luokitellaan uusiutuvaksi polttoaineeksi. Nämä muutokset vahvistavat jätteenpolton hyväksyttävyyttä. Jätteenpoltto sitä varten suunnitelluissa laitoksissa luetaan tulevalla kaudella päästökaupan soveltamisalan ulkopuolelle. Tilanne pysyy siis tältä osin ennallaan. Jäteveron soveltaminen jätteenpolttoon on kirjattu jätelakiin sekä hallitusohjelmaan selvitysvelvoitteena. Polton jäteveron uskotaan ohjaavan jätettä enemmän materiaalina hyödynnettäväksi. Huomioiden jo käynnissä olevat kierrätys- ja käsittelylaitoshankkeet polton verottaminen tuskin vaikuttaisi kuvitellulla tavalla. Energiatehokkuuden parantamiseen ohjaava lainsäädäntö ja sen myötä käynnistyneet energiatehokkuusohjelmat sekä uusiutuvia polttoaineita koskeva lainsäädäntö vahvistavat jäteperäisen energiatuotannon asemaa sekä hukkaenergian hyödyntämiseen tähtääviä hankkeita. Energian hinnan nousun myötä asiakkaiden kiinnostus innovatiivisiin energiantuotantoratkaisuihin tullee kasvamaan. Turvallisuus Toiminnan ympäristövaikutukset Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen MATERIAALITEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUS Yhteiskuntavastuun näkökulma Tavoitteet Tulokset ja toimenpiteet vuonna 2011 Hylättyjä materiaaleja palautetaan uudelleen materiaalikiertoon joko entiseen tai uuteen käyttötarkoitukseen. Jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista edistetään. Asiakkaille tehtävissä kartoituksissa huomioidaan etusijajärjestys. Tutkimus- ja kehitystyöllä etsitään uusia hyödyntämisratkaisuja. Tuloksia: Energia- ja materiaalihyödynnettäväksi ohjattiin noin 75 % jätteistä. Vaarallisia jätteitä poistettiin materiaalikierrosta ja käsiteltiin pysyvään tilaan t. Toimenpiteitä: Alueellisia käsittelykeskuksia laajennettiin. Jätekartoituksia tehtiin suunnitelmien mukaisesti. Energiaa otetaan talteen kierrätykseen kelpaamattomista jätemateriaaleista tai hyödynnetään hukka energiaa. Jäteperäistä energiatuotantoa lisätään. Asiakkaiden prosessien energianhyödyntämisratkaisuja lisätään. Tuloksia: Tuotettu energiamäärä 465 GWh oli tavoitteiden mukainen. Kehitettiin uusi energiaratkaisu KWH Mirkalle. Toimenpiteitä: Fermion Oy:n energiantuotantoa tehostettiin. Voimala 2:n rakennustyöt käynnistettiin. Energiakatselmukset toteutettiin Riihimäellä ja Kouvolassa. Toimenpiteet 2012 Käsittelykeskusten toimintaa kehitetään. Yhteisyritys Ekopartnerit aloitti helmikuussa 2012 toimintansa Turussa. Tutkimus- ja kehitystyön uudeksi painopisteeksi otetaan kierrätys. Voimala 2 otetaan käyttöön loppuvuonna. KWH Mirkan bio- ja jäteperäistä polttoainetta hyödyntävä kattilalaitos rakennetaan Jepualle. Energiakatselmuksia jatketaan. 14 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

17 Ekokemin yhteiskuntavastuu Strategiset tavoitteet Liiketoimintastrategiassaan Ekokem on määritellyt toiminnalliset tavoitteet. Vuoteen 2014 mennessä Ekokemistä on kehittynyt Suomen arvostetuin kierrätys-, hyödyntämis- ja loppusijoituspalvelujen tuottaja Maineeltaan toimialan paras yritys toimintavarmuudessa, palvelun laadussa, henkilöstön ammattitaidossa ja asiakaspalvelussa Suomen suurin jäteperäisen energialiiketoiminnan harjoittaja Yksi Suomen kolmesta suuresta ympäristörakentamisen yrityksestä Osaamisjohtaja, jolla käytössä monipuolisin käsittely- ja hyötykäyttövalikoima Yritys, jonka toiminta on turvallista ihmisille ja ympäristölle. Tavoitteet yhteiskuntavastuun näkökulmasta Ekokemin toiminnallisia tavoitteita voidaan tarkastella yhteiskuntavastuun olennaisuustarkastelun tulosten kautta. Näkökulmiin liittyy yksi tai useampi vuosi tasolle tai pidemmälle aikavälille asetettu mitattava tavoite. Tavoitteiden saavuttaminen on sidottu ekokemiläisten tavoitepalkkioihin. Työturvallisuus- ja tulostavoite koskevat koko henkilöstöä. Muut tavoitteet on asetettu tehtävä- ja vastuualueiden mukaan. Strateginen johtoryhmä ja hallitus seuraavat kuukausittain toiminnan tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista. Vastuu henkilöstöstä Taloudellinen vastuu YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS OSAAMINEN TALOUS Palvelut toteutetaan ympäristömyötäisesti ja työturvallisuudesta tinkimättä. Ammattitaito ja jatkuva osaamisen kehittäminen luovat uusia ratkaisuja ja edesauttavat strategian toteutumista. Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, ja tuottoa jaetaan sidosryhmille ja käytetään toiminnan kehittämiseen. Ei päästöjä. Ei lupaylityksiä. Nolla tapaturmaa. Ei vahinkoja. Osaamista kehitetään liiketoiminnan tarpeiden ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on asetettu liikevaihdon, kannattavuuden sekä sijoitetun ja oman pääoman tuotolle. Tulokset: Tapaturmat vähenivät 60 %. Kaikki päästöylitykset vähenivät, savukaasupäästöylitykset vähenivät 67 %. Ympäristövahinkoja ei sattunut. Toimenpiteitä: Tapana turvallisuus -ohjelma ja Ympäristö ohjelma 2011 toteutettiin koko konsernissa. Riihimäen laitoksen ympäristön PCB-havaintoa tutkittiin tarkemmin. Tulokset: Ekokem arvioitiin toimialan parhaaksi tuotteiden ja palvelujen laadussa sekä henkilöstön ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa ja toiseksi parhaaksi toimintavarmuudessa ja asiakaspalvelussa. Koulutuksien määrä per henkilö kasvoi. Toimenpiteitä: Kehitettiin koulutustarjotin. Panostettiin myyjäkoulutukseen. Esimiespäivät vakiinnutettiin. Tulokset: Liikevaihto kasvoi 14 % ja liikevoitto 22 %, sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 % ja oman pääoman tuotto 12,1 %. Investoinnit 37,2 milj. e. Ympäristöohjelma 2012 ja Yhdessä turvallisesti -ohjelma toteutetaan koko konsernissa. Henkilöstön osaaminen, kehitystarpeet ja odotukset kartoitetaan. Avainhenkilöille laaditaan kehityssuunnitelmat. Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan maltillista kasvua. Tulevat investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden vaikutusta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

18 Ekokemin yhteiskuntavastuu Pitkäjänteistä sidosryhmäyhteistyötä Ekokemin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, oma henkilöstö, toimipaikkojen ympäristön asukkaat, yhteistyökumppanit ja omistajat. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on avointa ja aktiivista sekä Ekokemin arvojen mukaista. Aloitimme vuonna 2010 yhteiskuntavastuun kirkastamisen. Tarkastelua jatkettiin vuonna 2011 kartoittamalla sidosryhmäkohtaisesti toimivimpia vuorovaikutuskeinoja, joista valittiin muutamia kehittämiskohteiksi. Yhteistyön onnistumista seurataan joka toinen vuosi toteutettavalla henkilöstötutkimuksella, jatkuvilla toiminnan kehittämiseen liittyvillä tutkimuksilla sekä vuosittaisella asiakastyytyväisyystutkimuksella, johon lisättiin vuonna 2011 kysymyksiä Ekokemin yhteiskuntavastuuviestinnän sisällöstä ja laadusta. Sidosryhmät arvioivat Ekokemiä myös toimialan yrityskuvatutkimuksessa. Vaikuttaminen toimialan järjestöissä Ekokem vaikutti toimialan kehittymiseen osallistumalla aktiivisesti suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan hallitustasolla ja työryhmissä. Suomessa osallistutaan Ympäristöyritysten liiton, Jätehuoltoyhdistyksen, Kemianteollisuus ry:n sekä YM:n nimeämän Jätealan yhteistyöryhmän Toiminta yhteiskunnassa Asiakkaat Teollisuus, kauppa ja liikenne, yhdyskuntatekniikka, rakentaminen, terveydenhuolto, maa- ja metsätalous ja tuottajavastuuorganisaatiot Henkilöstö Yhteensä 304 työntekijää 16 toimipaikassa Ympäristön asukkaat ja VAIKUTTAJAT Toimipaikkojen lähinaapurit, toimintapaikkakuntien muut asukkaat ja yritykset sekä ympäristöja kansalaisjärjestöt Vuorovaikutustavat ja -keinot Asiakastyytyväisyyskyselyt Koulutukset ja seminaarit Asiakastilaisuudet ja -tapaamiset Palautejärjestelmä Verkkosivut Palautejärjestelmä, aloitteet Henkilöstötutkimukset Henkilökunnan tiedotustilaisuudet Sisäiset auditoinnit Lähtöhaastattelut Toimitusjohtajan kysymys-vastauspalsta kk-tiedotteessa Naapuritilaisuudet Avoimet ovet, muut vierailut Kouluyhteistyö Yhteistyöelinten kokoukset Työelämään tutustujat ja harjoittelijat Paikallisten yhdistysten tukeminen Sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2011 Luonnonvarojen säästäminen kilpailuedellytysten parantajana -asiakasseminaariin osallistui 150 asiakkaiden edustajaa. Lisäksi järjestettiin 17 ympäristönhuoltoon liittyvää kurssia, joille osallistui yhteensä 324 henkilöä sekä useita asiakaskohtaisia koulutuksia. Ekokem osallistui ChemBio Finland ja Teolliset Palvelut -messuille. Lisäksi Ekokem osallistui yhdessä asiakkaidensa kanssa yleismessuille Hämeenlinnassa, Lahdessa, Kiuruvedellä ja Kajaanissa. Aloitteita tehtiin 83, joista 47 palkittiin Sisäiset palautteet: 222 kpl Perustettiin Ekokem-raati. Henkilöstötilaisuudet koko henkilöstön seurattavissa samanaikaisesti videoyhteydellä Ekokemin järjestämiin naapuri- ja kuulemistilaisuuksiin osallistui yhteensä 35 henkilöä kolmella paikkakunnalla. Riihimäen laitoksen avoimet ovet järjestettiin kesäkuussa. Riihimäen ja Hausjärven alakoulut olivat mukana Ekokemin järjestämässä kummikoulutoiminnassa, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Ekokemin toimipaikoilla vieraili yhteensä henkilöä, opiskelijoita, paikallisia järjestöjä ja viranomaisryhmiä. Kuinka yhteistyötä kehitetään 2012 Asiakaspalautteiden käsittelyä tehostetaan yhteiskuntavastuunäkökulmasta. Asiakastyytyväisyystutkimus kattaa myös asiakkaiden arviot ja odotukset yhteiskuntavastuusta Ekokemin toiminnassa. Toteutetaan ilmapiirikartoitus. Ekokem-raadin toimintaa kehitetään. Vahvistetaan vuorovaikutusta koko konsernissa. Laajennetussa johtoryhmässa on edustajia eri toimipaikoista. Ekokemin tunnettuutta lisätään toimipaikkakunnilla. 16 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

19 Ekokemin yhteiskuntavastuu toimintaan. Kansainvälisellä tasolla Ekokem on mukana Euritsin (European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste), ISWAn (International Solid Waste Association) ja CEWEPin (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) toiminnassa. YhTEISTYÖKUMPPANIT Jätehuolto, kuljetus, koneurakointi, kiinteistöhuolto ja kunnossapito Muut toimialan vaikuttajat Ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaali viranomaiset, toimialajärjestöt ja tutkimuslaitokset Omistajat Osakkeenomistajat ja potentiaaliset sijoittajat Sopimusneuvottelut Auditoinnit Tutkimus vastaanottopalveluista Palautejärjestelmä Asiantuntijaseminaarit (itse järjestetty ja osallistuminen muiden järjestämiin) Edunvalvonta Yhtiökokous Tilinpäätös ja yhteiskuntavastuuraportti Verkkosivut Osavuosikatsaukset Tutkimus Riihimäen vastaanottopalveluista: Kokonaistyytyväisyys oli edelleen hyvällä tasolla, asteikolla 1 5 arvo sanat olivat pääasiassa 4 tai 5. Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioitiin entistä tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Vuoden 2011 tammikuussa Ekokem jätti lausunnon jätelakiehdotuksesta. Erilaisia ympäristölupahakemuksia, jotka koskivat joko uutta toimintaa tai toiminnan muutosta jätettiin yhteensä 17 kpl. Jäte- ja ympäristöalan asiantuntijaseminaariin osallistui Riihimäellä 22 henkilöä. Tutkimuspainotteiseen ympäristöseminaariin Helsingissä osallistui 80 henkilöä. Yhtiökokoukseen osallistui 19 osakkaiden edustajaa. He edustivat 82,79 % osakekannasta. Tilinpäätös ja yhteiskuntavastuu raportti julkaistiin huhtikuussa. Vuonna 2012 toteutetaan Yhdessä turvallisesti -kampanja, jonka tavoitteena on vähentää yhteistyökumppaneiden tapaturmia. Yhteistyötä jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti. Ekokemin uudet verkkosivut ja sijoittajien verkkopalvelu avattiin 2012 alussa. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

20 ToImInTa 2011 Ekokem rakentaa kestävän kehityksen yhteiskuntaa Ekokem säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti Palautamme jätteiksi siirrettyjä materiaaleja hyötykäyttöön. Toteutamme asiakkaillemme materiaali- ja energiatehokkaita jätteiden käsittely- ja energiantuotantoratkaisuja. Etsimme asiakkaidemme jätemateriaaleille jatkuvasti parempia reittejä, joissa otetaan huomioon kierrätyksen ja hyötykäytön uudet mahdollisuudet. Omassa toiminnassamme parannamme energiantuotannon tehokkuutta ja käytämme säästäen energiaa ja vettä. Vähennämme päästöjä ja lisäämme työturvallisuutta. 18 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä

Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä Energiakustannusten alentaminen yrityksissä keinoina energiatehokkuussopimukset ja uusiutuva energia Kajaani Timo Määttä 30.11.2016 Luotettavaa tietoa ja vaikuttavia ratkaisuja resurssitehokkaisiin toimiin

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA

BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Biojalostamohanke BIOJALOSTAMOITA POHJOISMAISSA Sunpine&Preem Arizona Chemicals SP Processum Fortum Borregaard Forssa UPM Forchem Neste Oil Kalundborg FORSSAN ENVITECH-ALUE Alueella toimii jätteenkäsittelylaitoksia,

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä

STHS 40. koulutuspäivät Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä STHS 40. koulutuspäivät 16.2.2016 Pentti Rantala Ex-tj, eläkkeellä pentti.rantala@live.fi 1 Pirkanmaan Jätehuolto Oy kuntien omistama yhtiö toimialueella asuu noin 420 000 asukasta 2 jätteenkäsittelykeskusta

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja

Suominen Yhtymä Oyj. Toimintakatsaus. Tulostiedote Esitys Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Tulostiedote 1.1. - 31.12.27 Esitys 11.2. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q4/27 Q4/26 27 26 Liikevaihto 54,1 54,2 215,2 22,6 Liikevoitto ennen arvonalennuksia

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008

Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Ahlstrom Oyj Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 28 25.4.28 Toimitusjohtaja Risto Anttonen Tammi-maaliskuu 28 lyhyesti Toimintaympäristö pysyi haastavana Liikevaihto kasvoi viime aikojen kasvuinvestointien

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014

Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Oriola-KD Oyj Tammi-syyskuu 2014 Eero Hautaniemi toimitusjohtaja 23.10.2014 Oriola-KD tammi-syyskuu 2014 Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,9 (16,6) miljoonaa euroa Ruotsin tukkukaupan

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA

DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN JÄTEHUOLLOSSA 4.10.2016 Hanna-Liisa Järvinen Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on perustettu vuonna 2002 Yhtiö on kuulunut RenoNorden ASA Group:iin vuodesta 2013 Yhtiö

Lisätiedot

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos

Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos Kymenlaakson energia- ja ilmastostrategiatyö alustava strategialuonnos www.ekokymenlaakso.fi Pia Outinen 1 1 Tavoite ja tarkoitus Tehtävä Kymenlaaksolle Strategia sisältää Kymenlaakson vision, toiminnalliset

Lisätiedot

Cargotec Varsinainen yhtiökokous

Cargotec Varsinainen yhtiökokous Cargotec Varsinainen yhtiökokous 22.3.2016 Toimitusjohtaja Mika Vehviläinen 22.3.2016 2 Yhtiökokous Cargotecin vuosi 2015 Onnistumiset Selkeä kannattavuuden paraneminen Kalmarissa ja Hiabissa Kannattavin

Lisätiedot

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma

OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma OP Mäntsälän yhteiskuntavastuuohjelma Paikallisuus ja yhteiskunta Kestävä taloudellinen menestyminen Hyvinvointi ja turvallisuus paikallisesti ja valtakunnallisesti Ympäristö Oman toiminnan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7)

Elintarviketeollisuusliitto ry Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto ympäristökyselystä 2007 1(7) Yhteenveto Elintarviketeollisuusliiton vuonna 2007 toteuttamasta ympäristökyselystä Elintarviketeollisuusliitto kokosi vuonna 2006 ensimmäisen teollisuuden yhteisen

Lisätiedot

Glaston tammi-maaliskuu 2016

Glaston tammi-maaliskuu 2016 Glaston tammi-maaliskuu 2016 28.4.2016 Q1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 25,0 (22,5) M Tilauskanta 31.3.2016 oli 34,5 (52,8) M Liikevaihto oli 29,4 (26,3) M Vertailukelpoinen liikevoitto oli 0,7 (1,2)

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016

LIIKETOIMINTAKATSAUS. Tammi-Syyskuu 2016 Q3 Detection Technology Oyj LIIKETOIMINTAKATSAUS Tammi-Syyskuu 2016 DETECTION TECHNOLOGY OYJ:N LIIKETOIMINTAKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2016 Detection Technology Q3: Myynti kaksinkertaistui Heinä-syyskuu 2016

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013

Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Ensimmäisen neljänneksen tulos 2013 Matti Lievonen, toimitusjohtaja 24. huhtikuuta 2013 Sisällys 1 Q1 tulos 2 Markkinoiden kehitys 3 Näkymät 4 Ajankohtaiset painopisteet 5 Liitteet 24.4.2013 2 Disclaimer

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö

Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet. Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte ja jätehuollon tavoitteet Tekstiilijäte raaka-aineena -seminaari 4.6.2014 Sirje Stén, ympäristöministeriö Tekstiilijäte osana jätehuoltoa ja sen tavoitteita Tekstiilien uudelleenkäyttö ja

Lisätiedot

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä

Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Paperikiista heikensi toista vuosineljännestä Nordkalk Oyj Abp: osavuosikatsaus tammikuu-kesäkuu 2005 liikevaihto laski 123,3 (1-6/:131,9) miljoonaan euroon (-7 %) voitto ennen satunnaiseriä laski 3,5

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko

Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n kehikko Suomen energia- ja ilmastostrategia ja EU:n 2030- kehikko Teollisuusneuvos Petteri Kuuva Ilmasto- ja energiapolitiikan aamupäivä, Rake-sali 27.4.2016 Agenda Strategian valmisteluprosessi EU:n 2030 tavoitteet

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa

Luottamushenkilökoulutus 2013. Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa 2 16.4.2013 Yritysesittely 2011 Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta

Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Kiertotalous, cleantech ja yritysvastuu yrityksen näkökulmasta Ammattilaisen kädenjälki 9.11.2016 Mia Nores 1 Cleantech eli puhdas teknologia Tuotteet, palvelut, prosessit ja teknologiat, jotka edistävät

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projektin viisi työpakettia TP1: Kuntien ympäristöjohtaminen ja ohjelmatyö TP2: Ympäristötietämyksen lisääminen TP3: Energiatehokkuus ja uusiutuvan

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund

Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 27.10.2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2014 Talous- ja rahoitusjohtaja Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi Mikko Helander Kesko Oyj:n hallitus on nimittänyt Kesko Oyj:n toimitusjohtajaksi ja Keskokonsernin pääjohtajaksi

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö

Energiatehokkuustoimikunnan mietintö ClimBus-ohjelman päätösseminaari 9.-10.6.2009 Energiatehokkuustoimikunnan mietintö 9.6.2009 Sirkka Vilkamo Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energian loppukulutus vuosina 1990 2006 sekä perusurassa

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus

KEMIN ENERGIA OY Ilmastopäivä Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy Lämmöntuotanto Sähkön osakkuudet Energiatehokkuussopimus Kemin Energia Oy on Kemin kaupungin 100 % omistama energiayhtiö Liikevaihto 16 miljoonaa euroa Tase 50 miljoonaa euroa 100 vuotta

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma

Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä. Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Fingrid Oyj Omaisuuden hallinnan teemapäivä Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan 19.5.2016 / Kimmo Honkaniemi, Mikko Luoma Näkökulmia urakoitsijan laadunhallintaan Esityksen sisältö Turvallisuus etulinjassa

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 HAUS kehittämiskeskus Oy, Helsinki Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEENPOLTON KAPASITEETTI Jätteiden

Lisätiedot

materiaalitehokkuuden näkökulmasta

materiaalitehokkuuden näkökulmasta IE-direktiivi ja jätedirektiivi materiaalitehokkuuden näkökulmasta Laura Karvonen, Ulla Lassi ja Toivo Kuokkanen Analytiikkapäivät Kokkola Esityksen sisältö Materiaalitehokkuuden määritelmä Materiaalitehokkuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/

Osavuosikatsaus 1-6/ Digia Oyj Osavuosikatsaus 1-6/2010 12.8.2010 Juha Varelius Toimitusjohtaja Pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi Liikevaihto 67,8 miljoonaa euroa (61,9 MEUR), kasvua 9,7 % Liikevoitto

Lisätiedot

Riikinvoiman ajankohtaiset

Riikinvoiman ajankohtaiset Riikinvoiman ajankohtaiset Yhdyskuntajätteestä energiaa kiertopetitekniikalla 18.2.2016 Sisältö 1. Hanke- ja prosessiesittely 2. Kiertopetitekniikan haasteet ja mahdollisuudet 3. Tilannekatsaus Riikinvoiman

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT

VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT VESIHUOLTO 2016 PÄIVÄT MAA JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ JUHA NIEMELÄ 8.6.2016 1 Sininen biotalous kasvua vesiluonnonvarojen kestävästä hyödyntämisestä ja vesiosaamisesta Maapallon väestö vuonna 2030 noin 9

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päätösluonnos Liite 2 Neuvotteleva virkamies Ville Schildt METSÄHALLITUKSEN LIIKETOIMINNAN PALVELU- JA MUUT TOIMINTATAVOITTEET SEKÄ TULOS- JA TULOUTUSTAVOITE AJANJAKSOLLE 1.1. 31.3.2016 Metsähallituksesta annetun lain (1378/2004) mukaan Metsähallituksen tehtävänä

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot