laajemmin sivuilla Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laajemmin sivuilla 12 17. Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen"

Transkriptio

1 Yhteiskuntavastuuraportti 2011

2 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa liiketoimintamme kehityksestä vuonna 2011 ja ennakoimme vuoden 2012 näkymiä. Raportin laajuus ja sisältö Ekokemin toiminta perustuu vastuullisuuteen ja ympäristömyötäisyyteen. Vuodesta 1994 alkaen olemme julkaisseet ympäristöraportin. Vuonna 2001 laajensimme sen yhteiskuntavastuuraportiksi, joka kattaa ympäristöasioiden lisäksi taloudellisen ja sosiaalisen vastuullisuuden raportoinnin. Vuoden 2012 raportin sisältö on rakenteeltaan edellisen vuoden kaltainen. Olennaisuusanalyysin uudessa tarkastelussa todettiin, että Säästämme luonnonvaroja -teema kuvaa Ekokemin koko toimintaa, sitä ei voida pitää enää yhtenä yhteiskuntavastuun näkökohtana. Uudeksi vastuullisuusnäkökohdaksi nousi olennaisuusanalyysitarkastelussa osaaminen. Ekokemin vuoden 2011 liiketoiminnasta raportoidaankin kolmen vastuullisuusteeman kautta: osaamisen edelläkävijä, tinkimättömyys ja lähellä. Olennaisuus analyysistä kerrotaan lisää sivulla 12. Raporttimme noudattaa Global Reporting Initiativen (GRI) kestävän kehityksen G3:n raportointisuosituksia. Raportti kattaa Ekokem-konsernin toiminnot. Konsernin toimintatapaa ja palveluita kuvataan sivuilla 2 5 ja laajemmin sivuilla Strategian ja toimintaympäristön esittelyllä kuvaamme Ekokemin asemaa ja tavoitteita luonnonvarojen säästäjänä. Esittelemme myös konsernin hallintoa, riskienhallintaa ja johtamista. Sisällössä on otettu huomioon Kirjanpitolautakunnan (KILA) yleisohje toimintakertomuksesta. Tunnusluvut on laskettu samoin periaattein kuin vuoden 2010 raportissa, ellei toisin ole ko. tunnusluvun kohdalla mainittu. Talouden tunnusluvut perustuvat vahvistettuun tilinpäätökseen. Ympäristötiedoista valtaosa pohjautuu Ekokemin omiin, viranomaisille lähetettäviin raportteihin ja ulkoisiin tutkimustuloksiin. Tietojen pohjana ovat sertifioidut laatu-, turvallisuus- ja ympäristöjärjestelmät. Riippumaton Inspecta Sertifiointi Oy on todentanut raportin. Lisää tietoa Tämä raportti ilmestyy huhtikuussa Raportti julkaistaan myös internetissä Sivuilla ovat myös Ekokem-konsernin ja emoyhtiö Ekokem Oy Ab:n tilinpäätökset liitetietoineen. Vuoden 2012 raportti julkaistaan keväällä YHTEYSTIEDOT toimitusjohtaja Timo Piekkari puh viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden päällikkö Auli Westerholm puh viestinnän suunnittelija Virpi Mäenanttila puh Lukemisen avuksi Käytämme tässä raportissa uuden jätelain mukaisia termejä vaarallinen jäte ja etusijajärjestys aikaisemmin käytettyjen ongelmajätteen ja jätehierarkian sijasta. Etuliitteitä Kerroin etuliite ja tunnus = 10 9 giga G = 10 6 mega M = 10 3 kilo k Energiayksiköiden välisiä muuntokertoimia 1 MWh = 3,6 GJ 1 GJ = 0,278 MWh 1 GWh = MWh 1 TWh = GW EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

3 Toimitusjohtajan katsaus Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Toiminnalliset tavoitteet ja tulokset Ekokemin toiminnallisia tavoitteita tarkastellaan viiden yhteiskuntavastuunäkökulman kautta. Osaamisen edelläkävijä Vuonna 2011 panostettiin merkittävästi esimiestyön parantamiseen. Sisältö Ekokem lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 10 Ekokemin yhteiskuntavastuu 12 Olennaisuuden arviointi ja raportointi 12 Toimintaympäristö ja strategia 14 Sidosryhmäyhteistyö 16 Toiminta Osaamisen edelläkävijä 20 Tinkimättömästi 24 Lähellä 32 Taloudellinen vastuu Hallinto 37 Hallitus 40 Strateginen johtoryhmä 42 GRI-taulukko 43 Varmennuslausunto Tinkimättömästi Luonnonvarojen säästäminen on yhteisenä tekijänä kaikessa Ekokemin liiketoiminnassa. 32 Lähellä Hyvinvointimatka, koko henkilökunnan kolmen vuoden hyvinvointiohjelma, on osa työterveyshuollon tarjoamaa terveyskasvatusta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

4 EkokEm LYHYESTI MISSIO Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta ja toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. VISIO Ekokem on materiaali- ja energiatehokkuutta lisäävänä palveluyrityksenä ympäristönhuollon halutuin yhteistyökumppani Suomessa ja lähialueilla ja toimialan markkinajohtaja Suomessa. ARVOT Vastuullisuus Uudistushakuisuus Yksilön arvostaminen Rehellisyys 2 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

5 ekokem LyhyeSTI Ekokem säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti. Ekokem on vaativan ympäristönhuollon kokonaispalvelujen tuottaja, jonka vahvuuksia ovat asiantuntemus ja henkilökohtainen asiakaspalvelu. Ekokem on toteuttanut kestäviä ratkaisuja asiakkaidensa kanssa jo 30 vuoden ajan. Ekokemin ympäristönhuollon palveluja on saatavilla koko Suomessa. Ulkomailla toteutetaan parhaillaan ympäristörakentamisen projekteja Etiopiassa ja Seychelleillä. STORA enso ja ekokem Stora Enso ja Ekokem Stora Enso ja Ekokem ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2007 alkaen. Ekokem hoitaa yhdeksällä paikkakunnalla yhteensä 12 eri yksikön ympäristö ja jätehuoltoa. Yhteistyö sisältää muun muassa vaarallisten jätteiden jätehuoltoa, muiden jätteiden kierrättämistä ja hyödyntämistä sekä energiayhteistyötä. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa esitellään esimerkkejä yhteistyöstä Stora Enson kanssa: Anjalankosken tehtaat s. 19, Varkauden tehtaat s. 25, Imatran tehtaat s. 30 ja Enocellin tehdas s. 34. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

6 ekokem LyhyeSTI Ekokemin toimintamalli Ekokem tarjoaa kierrätys-, hyötykäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja sekä maaperänkunnostuksen ja ympäristörakentamisen palveluja. Ekokem on myös merkittävä jäteperäisen energian tuottaja. Ekokem etsii asiakkaiden jätemateriaaleille jatkuvasti parempia reittejä, joissa otetaan huomioon kierrätyksen ja hyötykäytön uudet mahdollisuudet. KÄYTÖSTÄ POISTUVA MATErIAALI JA hukkaenergia SYNTYTAVAN, OMINAISUUKSIEN JA SISÄLLÖN TUNTEMUS Teollisuustuotannon jätteet ja sivutuotteet Kaupan ja rakentamisen jätteet Energiatuotannon jätteet Yhdyskuntajätteet Hukkaenergia Pilaantuneet maat ja vedet PALVELUT Materiaali- ja energiatehokkuuden kartoitus Jätteiden käsittelyn, keruun ja kuljetusten suunnittelu ja hallinnointi Prosessiratkaisut asiakkaan luona Pilaantuneiden maa- ja vesialueidenkunnostaminen Kaatopaikkojen rakentaminen ja ylläpito Logistiikka, jätteen vastaanotto ja esikäsittely Koulutus-, neuvonta- ja muut tukipalvelut Ympäristöön, energiaan, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvä lainsäädäntö, normisto ja tavoitteet tuovat jatkuvasti uusia haasteita asiakkaille. Yhdistämällä asiakkaan oma prosessi ja toimintatapatuntemus sekä Ekokemin asiantuntijuus löydetään innovatiivisia kustannustehokkaita ratkaisuja materiaalien hallintaan ja energian tuotantoon. Uudet ratkaisut parantavat kannattavuutta, riskien hallintaa ja yrityskuvaa. Ekokemin tarjoamat palvelut kattavat asiakkaiden erilaiset ympäristönhuollon tarpeet. Jätehuollossa Ekokem ottaa vastuun koko palveluketjusta alkaen jätteiden keruusta asiakkaan toimipisteessä ja päättyen turvalliseen ja ympäristömyötäiseen jätteidenkäsittelyyn. Yhteis työ voi olla yksittäisiä toimituksia, kattavia konserni sopimuksia tai hankkeita, joissa Ekokem ottaa vastuun osasta asiakkaan teollista prosessia. 4 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

7 ekokem LyhyeSTI Ekokemin jätenoutojen toimintavarmuus vuonna 2011 oli Asiakastyytyväisyyden tavoitetaso Asiakastyytyväisyys 5 96% 4 > 4 3 4, JATKOKÄYTÖN VAATIMUSTEN OSAAMINEN Jätteen määrän ja haitallisuuden väheneminen Energian säästö Materiaalikierrätys Lämpö- ja sähköenergian tuotanto Maa- ja ympäristörakentaminen Loppusijoitus hyötykäyttö Jätteen määrän ja haitallisuuden vähentäminen Hyvin suunnitellulla syntypaikkalajittelulla saadaan hyödynnettävät jätteet mahdollisimman puhtaina talteen. Prosessimuutoksilla tai jätteiden käsittelymenetelmiä kehittämällä vähennetään jätteiden määrää tai haitallisuutta. Energian säästö Jätteiden keruun, kuljetuksen ja käsittelyn kokonaissuunnittelu ja muut materiaali ja energiatehokkuutta parantavat ratkaisut johtavat energian kulutuksen pienenemiseen. Materiaalikierrätys Materiaaleja palautetaan uudelleen käytettäviksi muovi, teräs ja rakennusaineteollisuudelle sekä maanrakennukseen. Lämpö- ja sähköenergian tuotanto Energiaa sisältävä jäte, joka ei kelpaa kierrätettäväksi, hyödynnetään energian tuotannossa. Jäteperäisiä polttoaineita tai hukkaenergiaa hyödyntämällä säästetään neitseellisiä poltto aineita ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Maa- ja ympäristö rakentaminen Maa ja ympäristörakentamisessa hyödynnetään puhdistettua maata, arinakuonaa ja erilaisia teollisuuden sivuvirtoina syntyviä materiaaleja. Loppusijoitus Turvalliseen loppusijoitukseen päätyvät ainoastaan ne jätteet ja käsittelyn lopputuotteet, joita ei voida enää hyödyntää. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

8 EKOKEM Lyhyesti Kasvu jatkui Konsernin liikevaihto nousi 124,5 miljoonaan euroon (109,4 milj. e). Kasvua oli kaikilla liiketoiminta-alueilla. Liikevoitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 22,3 prosenttia. AVAINLUVUT muutos, % 2009 Liikevaihto, milj. e 124,5 109,4 13,8 94,3 Liikevoitto, milj. e 19,2 15,7 22,3 7,1 % liikevaihdosta 15,4 14,4 7,5 Tilikauden tulos, milj. e 14,6 12,5 16,8 4,2 Tulos/osake, e 4,1 3,5 17,1 1,2 Osinkoa/osake, e 2,20* 2,00 10,0 1,00 Sijoitetun pääoman tuotto, % 14,3 12,3 5,5 Oman pääoman tuotto, % 12,1 11,1 4,0 Investoinnit, milj. e 37,2 10,4 257,7 9,0 T&K-menot, milj. e 2,5 2,0 25,0 1,6 % liikevaihdosta 2,0 1,8 1,7 Jätettä käsittelyyn**, t 738** 706** 507** Ympäristörakentamisessa hyödynnetty, t ,2 - Tuotettua energiaa, GWh ,9 436 Henkilöstö keskimäärin ,2 326 Maksetut palkat ja sivukulut, milj. e 20,7 19,2 7,7 20,9 Liikevaihto/henkilö, e 390,5 354,0 10,3 289,3 * ehdotus yhtiökokoukselle ** jätemäärien seurantaa on laajennettu, ja eri vuosien luvut eivät täysin vertailukelpoisia keskenään Liikevaihdon kasvu sekä ydinprosessien, muun muassa logistiikan kehittäminen nostivat liikevoiton 19,2 miljoonaan euroon (15,7 milj. e). Taloudellinen asema Konsernin taloudellinen asema säilyi vahvana Voimala 2 -investoinnista huolimatta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 prosenttia (12,3 %). Konsernilla on korollista vierasta pääomaa 11,2 miljoonaa euroa (14,8 milj. e). Omavaraisuusaste on 71,0 prosenttia (69,1 %). Likvidejä varoja oli vuoden lopussa 4,2 miljoonaa euroa (7,1 milj. e). Vuoden 2012 investointien rahoitus tulee vaatimaan ulkopuolista rahoitusta, jonka saanti kohtuullisin ehdoin on varmistettu. Kasvua kaikilla liiketoiminta-alueilla Ympäristö- ja jätepalvelut -liiketoiminta kasvoi kaikilla sektoreilla. Ekokem menestyi kotimaisissa palvelukilpailutuksissa panostamalla avainasiakkuuksiin sekä tarjoamalla asiakkaille laajoja kokonaispalveluratkaisuja. Voimala 2:n energiahyödyntämiseen valmistautuen lisättiin suunnitellusti jätteen vastaanottoa ja välitystä. Ympäristörakentamisen liikevaihto kasvoi EUrahoitteisten projektivientikohteiden ansiosta. Myös kotimainen projektitoiminta oli vilkasta, ja valtakunnalliseen palvelukeskusverkostoon tehdyt investoinnit ovat tuottaneet tulosta. Liikevaihto Milj. e Liikevoitto Milj. e % Sijoitetun pääoman tuotto % , ,4 19, , Milj. e % liikevaihdosta EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

9 Ekokem lyhyesti Energialiiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen. Vuoden alussa otettiin käyttöön energiatehokkuutta lisäävä savukaasujen lauhdutusinvestointi. Yhdyskuntajätteitä hyödyntävä Voimala 1 toimi suunnitellusti, ja energiatehokkuuden parantamiseen tehdyt investoinnit paransivat tulosta. Kaukolämpötoimitukset Riihimäelle ja Hyvinkäälle kasvoivat. Ympäristö- ja jätepalvelut, 59,6 % Liikevaihdon jakauma 2011 Liiketoiminta-alueiden mukaan, % Ympäristörakentaminen, 30,9 % Näkymät vuodelle 2012 Ekokem keskittyy strategiansa mukaisesti asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen ja luonnonvarojen säästämiseen. Toteutetut energiatehokkuutta parantavat investoinnit mahdollistavat lämmöntuotannon lisäämisen, ja tulevan Voimala 2:n käyttöönotolla varmistamme kaukolämmön alueellisen kysynnän tyydyttämisen sekä oman tarpeen ylittävän sähkön myynnin lisäämisen. Ennakoitavissa oleva suhdannetaantuma vaikuttaa eniten Ekokemin ympäristörakentamisen liiketoimintoihin. Teollisuuden tuotannon taantuma taas vähentää ympäristörakentamisen massojen määrää. Jäteperäisen energian tuotanto kotitalousjätteestä sekä tästä toiminnasta syntyvien tuhkien ja kuonien käsittelytoiminta jatkunevat tasaisina taantumasta huolimatta. Useat vuoden 2011 ja 2012 investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta. Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan maltillista kasvua, johon vaikuttavat Voimala 2:n valmistuminen ja Turun alueella helmikuussa 2012 toimintansa aloittanut yhteisyritys Liikevaihdon kehitys Liiketoiminta-alueiden mukaan, Milj. e 124,5 11,8 38,5 74, Energia Ympäristörakentaminen Ympäristö- ja jätepalvelut Energia, 9,5 % EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

10 ekokem LyhyeSTI Tapahtumia 2011 Uudet asiakkuudet ja projektit Ekokem voitti alkuvuodesta Fenestran ja Foster Wheelerin kokonaisjätehuoltosopimukset sekä jatkosopimuksen VR:n vaarallisten jätteiden jätehuollosta. Tammikuussa Ekokem voitti Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) kaikkien vaarallisten jätteiden palvelusopimukset kolmeksi vuodeksi. Addis Abeban kaatopaikkaurakan työt alkoivat Etiopiassa toukokuussa. Riihimäen Kaukolämmön kanssa Ekokem allekirjoitti kesäkuussa sopimuksen entistä suuremmista kaukolämpötoimituksista vuoden 2013 alusta alkaen. Teollisuusjätteen käsittelykeskuksen rakentaminen Salon Korvenmäen jäteasemalle aloitettiin kesäkuussa Liiketoiminnan kehittäminen ja investoinnit Voimala 2:n rakentaminen Riihimäen laitosalueella alkoi maanrakennustöillä tammikuussa. Työt etenivät koko vuoden 2011 aikataulussaan. Suomen Rakennusjäte Oy Turussa siirtyi Ekokemin omistukseen helmikuussa. Riihimäellä otettiin käyttöön alkuvuonna energiatehokkuutta lisäävä lauhdutus ja turbiini investointi. Kiteen kaupunki ja Ekokem allekirjoittivat toukokuussa esisopimuksen maa alueen kaupasta Puhokseen rakennettavaa ekovoimalaitosta varten. Ekokem aloitti toukokuussa elinkeinoelämän jätteiden vastaanoton Varkaudessa. Hausjärven Kuulojan teollisuusjätteen käsittelykeskuksen laajennuksen YVA selostus valmistui toukokuussa. ApURAhAT ja STIpendIT Ekokemin ympäristöstipendirahastosta jaettiin kesäkuussa tutkimusja opintoapurahoja seitsemään ympäristönhuollon tutkimukseen, yhteensä yli euroa. Stipendien jaon yhteydessä järjestettiin ympäristöseminaari. Turun Seudun Jätehuolto Oy ja Ekokem Oy Ab allekirjoittivat tammikuussa aiesopimuksen yhteistyön tiivistämiseksi teollisuuden ja kaupan jätteiden käsittelyssä. 8 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

11 ekokem LyhyeSTI Albanian projektit luovutettiin syyskuussa tilaajalleen. Pohjois Norjassa Ekokem voitti loppukesästä tarjouskilpailun laiturialueen sedimenttien kuivatuksen pilot kokeesta. Syyskuussa Ekokem aloitti Neste Oilin Porvoon jalostamon kanssa yhteistyön jalostamon koko jätehuollon ohjaamisesta. Yhteistyössä kehitetään muun muassa jätteiden hyötykäyttöä ja materiaalitehokkuutta. Ekokem solmi syyskuussa pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen Loimi Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa. Loimi Hämeen alueen kotitalousjätteen energiahyödyntäminen aloitetaan Voimala 2:ssa vuoden 2013 alusta alkaen. Ekokem aloitti lokakuussa Punkaharjun vanhan kaatopaikan kunnostamisen. Lokakuussa sovittiin UPM Kymmene Oyj:n vanhan öljysäiliöalueen kunnostamisesta Joensuun vaneritehtaan alueella. Ekokem aloitti jätetäyttöalueen kunnostustyön Kotkan Jumalniemessä. Kaakkois Suomen ELY ja Ekokem allekirjoittivat sopimuksen urakasta lokakuussa. Ekokem Palvelu Oy ja Wärtsilä Oyj allekirjoittivat lokakuussa sopimuksen Turun Aurajoen rannalla sijaitsevan vanhan telakka alueen kunnostamisesta asuinalueeksi. Ekokem Oy Ab ja Oy KWH Mirka Ab allekirjoittivat marraskuun alussa sopimuksen energiantuotannosta Mirkan Jepuan tuotantolaitokselle sekä tuotantojätteen hyötykäytöstä Syyskuun lopussa julistettiin vuoden 2012 apurahojen haku alkaneeksi. Ekokem ja Turun Seudun Jätehuolto sopivat yhteisyrityksen perustamisesta jäte ja ympäristöpalvelujen tuottamiseksi Turun talousalueen elinkeinoelämälle. Yhteisyritys muodostetaan yhdistämällä Ekokemiin kuuluva Suomen Rakennusjäte Oy ja Turun Seudun Jätehuollon omistama TSJ Yrityspalvelut Oy. Ekokem toteutti vuoden 2011 aikana julkaistuun EU raporttiin pohjautuen tutkimuksen, jossa on kartoitettu kriittisiksi luokiteltujen raaka aineiden esiintymistä jätevirroissa sekä arvioitu potentiaalisia kierrätyskohteita ja talteenottomenetelmiä näille raaka aineille. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

12 TOIMItusjohtajan katsaus Kannattavan kasvun vuosi Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Voimala 2 -projekti on aikataulussa, ja uusi voimala käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Vuoden 2011 keskeiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Vuonna 2010 käynnistynyt taloudellisten tunnuslukujen positiivinen kehitys jatkui. Tapana turvallisuus -ohjelman ansiosta poissaolon aiheuttaneiden oman henkilöstön tapaturmien määrä pieneni viidestä kahteen. Alihankkijoiden henkilöstön tapaturmien vähentämiseen kiinnitämme erityistä huomioita vuonna Kehitys ei päättyneenä vuonna ollut tyydyttävää. Yhtiön tulevaa kasvua tukevat investointihankkeet etenivät suunnitellusti. Voimala 2 -projekti on aikataulussa, ja uusi voimala käynnistyy näillä näkymin loppuvuonna Alueellista käsittelykeskusverkostoa laajennettiin vuonna 2011 Porissa, Salossa, Hausjärvellä ja Kouvolassa. Tarjontamme laajeni uusilla palvelukokonaisuuksilla. Tällaisia olivat mm. teollisuuden kokonaispalvelusopimukset, voimaloiden tuhkien ja kuonien käsittelysopimukset sekä KWH Mirkan kanssa solmittu yhdistetty jätteenkäsittely- ja energiantoimitussopimus. Mirkasopimuksen mukaan Ekokem investoi pienjätevoimalaan ja toimittaa yhtiölle sen tarvitseman lämmitys- ja prosessienergian hyödyntäen raaka-aineena Mirkan omia jätteitä. Rakennusjätemarkkinat muuttuivat vuoden 2011 aikana emmekä saavuttaneet tavoitteitamme liiketoiminnan kasvattamisessa. Jätekartoituksilla tuimme asiakkaittemme tavoitteita materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämiseksi ja luonnon varojen säästämiseksi sekä tehokkaamman jätehuollon toteuttamiseksi. Uudet palvelukonseptit ovat tulosta yhtiön aktiivisesta T&K-toiminnasta. Tässä yhteiskuntavastuuraportissa esitellään Ekokemin toimintaa Stora Ensolle kehitetyistä palveluista kertovin esimerkein. Muutokset liiketoimintaympäristössä Eettiset ja taloudelliset näkökohdat sekä yrityksissä että yhteiskunnassa laajemminkin johtavat resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen ja jätteiden määrän vähentämiseen sekä syntyvien jätteiden käsittelemiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Ekokem asiakkaidensa prosessit ja jätteen hyödyntämismahdollisuudet tuntevana yrityksenä hyötyy tästä kehityksestä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. 10 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

13 TOIMITUSjOhTAjAn katsaus Yhteiskuntavastuuseen liittyvää tavoitteellisuutta ja asetettujen tavoitteiden mittaamista tehostetaan vuonna yhteiskuntavastuu ekokemissä Vuonna 2011 yhteiskuntavastuu tuotiin vahvemmin osaksi liiketoiminnan suunnittelua, vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa yhteiskuntavastuun toteutumisesta lisättiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan suunnittelun vastuita selkeytettiin. Alkaneena vuonna yhteiskuntavastuuseen liittyvää tavoitteellisuutta ja asetettujen tavoitteiden mittaamista tehostetaan. Suhdannenäkymät alkaneena vuonna ovat epävarmat ja suhdanteiden vaikutusta yhtiön kehitykseen on vaikea arvioida. Useat vuoden 2011 ja 2012 investoinnit ja uudet palvelukonseptit kuitenkin vaimentavat heikkojen suhdanteiden mahdollista vaikutusta merkittävästi. Timo Piekkari toimitusjohtaja EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

14 ekokemin yhteiskuntavastuu Olennaisuuden arviointi ja raportointi Olennaisuuden arviointi on otettu Ekokemissä osaksi yhteiskuntavastuuta ja sen raportointia. Sillä varmistetaan, että kerromme toimintamme olennaisimmista asioista ja vastaamme sidosryhmiämme kiinnostaviin kysymyksiin. Vuonna 2011 käytiin sisäisessä työpajassa uudelleen läpi vuonna 2010 toteutettu sidosryhmäkysely. Keräsimme palautteita sekä raportista että toiminnastamme ja tutkimme niitä yhteiskuntavastuun näkökulmasta. Osaamisen merkitys nousi esiin vastuullisen liiketoiminnan yhtenä perustekijänä. Osaamisen taso vaikuttaa siihen, kuinka hyvin Ekokem pystyy vastaamaan sidosryhmiensä odotuksiin ja kuinka vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan. Osaamisella on suuri merkitys myös henkilöstön hyvinvointiin. Olennaisuustarkastelussa vahvistuivat tärkeimmiksi raportoitaviksi asioiksi: luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen toiminnan ympäristövaikutukset turvallisuus taloudellinen vastuu vastuu henkilöstöstä toiminta yhteiskunnassa. Tässä raportissa kerromme Ekokemin näistä olennaisuustarkastelussa tärkeiksi tunnistetuista asioista kolmen teeman mukaisesti: osaamisen edelläkävijänä (s ), tinkimättömästi (s ) ja lähellä (s ). Taloudellista vastuuta käsitellään erikseen sivulla 36. Raportoimme pääosin samoilla toimintaindikaattoreilla kuin vuonna Osa indikaattoreista on GRI-ohjeiston mukaisia ja osaa indikaattoreista on sovellettu kuvaamaan omaa toimintaamme. GRI-ohjeistuksen ja tämän raportin sisältövertailu löytyy sivuilta Olennaisuustarkastelun tärkeimpien asioiden linkittyminen Ekokemin strategiaan ja sidosryhmäyhteistyöhön on kuvattu seuraavilla aukeamilla (s ). Osaamisemme vaikuttaa siihen, kuinka vaikutamme ympäristöön ja yhteiskuntaan. 12 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

15 Ekokemin yhteiskuntavastuu Olennaisuustarkastelun tulokset 4 Toiminta yhteiskunnassa vuorovaikutus ja yhteistyö sidosryhmien ja toimipaikkojen lähiympäristön kanssa toiminnasta raportoiminen ja viestintä vaikuttaminen toimialalla Toiminnan ympäristövaikutukset toiminnasta aiheutuvat päästöt ilmaan, vesistöihin ja maaperään ympäristölupien noudattaminen ympäristön tarkkailu ja valvonta muut ympäristövaikutukset kuten melu, pöly ja hajut toiminnasta syntyvät jätteet Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen jätteiden ja sivutuotteiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystoiminta vaihtoehtoisten jätteidenkäsittelytapojen etsimiseksi ja arvioimiseksi (etusijajärjestyksen edistäminen) jätteellä tuotetun energian määrä (lämpö ja sähkö) energiankulutus ja energiatehokkuus Olennaisuus sidosryhmien kannalta Taloudellinen vastuu lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet ja tulokset toiminnan jatkuvuus ja vakavaraisuus taloudellinen panostus tutkimus- ja kehitystoimintaan Turvallisuus ympäristövahingot ja niihin liittyvät läheltä piti -tilanteet tapaturmat, altistumiset ja työturvallisuuskäytännöt tuotteiden ja palveluiden turvallisuus vaaratilanteiden ennakointi ja riskikartoitus Vastuu henkilöstöstä osaamisen kehittäminen ja koulutus hyvinvointi moniarvoisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvo 1 Olennaisuus Ekokemin liiketoiminnan kannalta 4 Yhteiskuntavastuun johtaminen Ekokemin yhteiskuntavastuun johtaminen on integroitu toiminnan ohjausjärjestelmään, josta käytämme nimeä toimintajärjestelmä. Se on sertifioitu järjestelmä, joka koostuu laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmistä ISO 9001, ISO ja OHSAS Toimintajärjestelmää, jota kuvataan toimintakäsikirjassa, arvioidaan auditoinnein vuosittain. Toimintakäsikirjaa uudistettiin vuonna Siihen lisättiin linjaukset Ekokemin yhteiskuntavastuun toteuttamisesta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

16 Ekokemin yhteiskuntavastuu Toimintaympäristö ja strategia Lainsäädännön muutokset ja toimintaympäristö Uusi jätelaki astuu voimaan toukokuussa Lain tavoitteena on edistää jätehuollon etusijajärjestyksen toteutumista. Tätä kehitystä tukee myös valmisteilla oleva orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoitusta rajoittava säädös sekä jo voimaanastunut jäteverolain uudistus. Jätelainsäädännön uudistaminen vahvistaa Ekokemin liiketoimintojen kysyntää ja kilpailuasemaa. Jätteiden hyödyntäminen yhdyskuntajätteiden voimaloissa tullaan tilastoimaan energiahyödyntämiseksi ja jätteen biohajoava osuus luokitellaan uusiutuvaksi polttoaineeksi. Nämä muutokset vahvistavat jätteenpolton hyväksyttävyyttä. Jätteenpoltto sitä varten suunnitelluissa laitoksissa luetaan tulevalla kaudella päästökaupan soveltamisalan ulkopuolelle. Tilanne pysyy siis tältä osin ennallaan. Jäteveron soveltaminen jätteenpolttoon on kirjattu jätelakiin sekä hallitusohjelmaan selvitysvelvoitteena. Polton jäteveron uskotaan ohjaavan jätettä enemmän materiaalina hyödynnettäväksi. Huomioiden jo käynnissä olevat kierrätys- ja käsittelylaitoshankkeet polton verottaminen tuskin vaikuttaisi kuvitellulla tavalla. Energiatehokkuuden parantamiseen ohjaava lainsäädäntö ja sen myötä käynnistyneet energiatehokkuusohjelmat sekä uusiutuvia polttoaineita koskeva lainsäädäntö vahvistavat jäteperäisen energiatuotannon asemaa sekä hukkaenergian hyödyntämiseen tähtääviä hankkeita. Energian hinnan nousun myötä asiakkaiden kiinnostus innovatiivisiin energiantuotantoratkaisuihin tullee kasvamaan. Turvallisuus Toiminnan ympäristövaikutukset Luonnonvarojen säästäminen ja jätteiden hyödyntäminen MATERIAALITEHOKKUUS ENERGIATEHOKKUUS Yhteiskuntavastuun näkökulma Tavoitteet Tulokset ja toimenpiteet vuonna 2011 Hylättyjä materiaaleja palautetaan uudelleen materiaalikiertoon joko entiseen tai uuteen käyttötarkoitukseen. Jätehuollon etusijajärjestyksen noudattamista edistetään. Asiakkaille tehtävissä kartoituksissa huomioidaan etusijajärjestys. Tutkimus- ja kehitystyöllä etsitään uusia hyödyntämisratkaisuja. Tuloksia: Energia- ja materiaalihyödynnettäväksi ohjattiin noin 75 % jätteistä. Vaarallisia jätteitä poistettiin materiaalikierrosta ja käsiteltiin pysyvään tilaan t. Toimenpiteitä: Alueellisia käsittelykeskuksia laajennettiin. Jätekartoituksia tehtiin suunnitelmien mukaisesti. Energiaa otetaan talteen kierrätykseen kelpaamattomista jätemateriaaleista tai hyödynnetään hukka energiaa. Jäteperäistä energiatuotantoa lisätään. Asiakkaiden prosessien energianhyödyntämisratkaisuja lisätään. Tuloksia: Tuotettu energiamäärä 465 GWh oli tavoitteiden mukainen. Kehitettiin uusi energiaratkaisu KWH Mirkalle. Toimenpiteitä: Fermion Oy:n energiantuotantoa tehostettiin. Voimala 2:n rakennustyöt käynnistettiin. Energiakatselmukset toteutettiin Riihimäellä ja Kouvolassa. Toimenpiteet 2012 Käsittelykeskusten toimintaa kehitetään. Yhteisyritys Ekopartnerit aloitti helmikuussa 2012 toimintansa Turussa. Tutkimus- ja kehitystyön uudeksi painopisteeksi otetaan kierrätys. Voimala 2 otetaan käyttöön loppuvuonna. KWH Mirkan bio- ja jäteperäistä polttoainetta hyödyntävä kattilalaitos rakennetaan Jepualle. Energiakatselmuksia jatketaan. 14 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

17 Ekokemin yhteiskuntavastuu Strategiset tavoitteet Liiketoimintastrategiassaan Ekokem on määritellyt toiminnalliset tavoitteet. Vuoteen 2014 mennessä Ekokemistä on kehittynyt Suomen arvostetuin kierrätys-, hyödyntämis- ja loppusijoituspalvelujen tuottaja Maineeltaan toimialan paras yritys toimintavarmuudessa, palvelun laadussa, henkilöstön ammattitaidossa ja asiakaspalvelussa Suomen suurin jäteperäisen energialiiketoiminnan harjoittaja Yksi Suomen kolmesta suuresta ympäristörakentamisen yrityksestä Osaamisjohtaja, jolla käytössä monipuolisin käsittely- ja hyötykäyttövalikoima Yritys, jonka toiminta on turvallista ihmisille ja ympäristölle. Tavoitteet yhteiskuntavastuun näkökulmasta Ekokemin toiminnallisia tavoitteita voidaan tarkastella yhteiskuntavastuun olennaisuustarkastelun tulosten kautta. Näkökulmiin liittyy yksi tai useampi vuosi tasolle tai pidemmälle aikavälille asetettu mitattava tavoite. Tavoitteiden saavuttaminen on sidottu ekokemiläisten tavoitepalkkioihin. Työturvallisuus- ja tulostavoite koskevat koko henkilöstöä. Muut tavoitteet on asetettu tehtävä- ja vastuualueiden mukaan. Strateginen johtoryhmä ja hallitus seuraavat kuukausittain toiminnan tuloksia ja tavoitteiden saavuttamista. Vastuu henkilöstöstä Taloudellinen vastuu YMPÄRISTÖ JA TURVALLISUUS OSAAMINEN TALOUS Palvelut toteutetaan ympäristömyötäisesti ja työturvallisuudesta tinkimättä. Ammattitaito ja jatkuva osaamisen kehittäminen luovat uusia ratkaisuja ja edesauttavat strategian toteutumista. Toiminta on taloudellisesti kannattavaa, ja tuottoa jaetaan sidosryhmille ja käytetään toiminnan kehittämiseen. Ei päästöjä. Ei lupaylityksiä. Nolla tapaturmaa. Ei vahinkoja. Osaamista kehitetään liiketoiminnan tarpeiden ja henkilöstön hyvinvoinnin näkökulmasta. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet on asetettu liikevaihdon, kannattavuuden sekä sijoitetun ja oman pääoman tuotolle. Tulokset: Tapaturmat vähenivät 60 %. Kaikki päästöylitykset vähenivät, savukaasupäästöylitykset vähenivät 67 %. Ympäristövahinkoja ei sattunut. Toimenpiteitä: Tapana turvallisuus -ohjelma ja Ympäristö ohjelma 2011 toteutettiin koko konsernissa. Riihimäen laitoksen ympäristön PCB-havaintoa tutkittiin tarkemmin. Tulokset: Ekokem arvioitiin toimialan parhaaksi tuotteiden ja palvelujen laadussa sekä henkilöstön ammattitaidossa ja asiantuntemuksessa ja toiseksi parhaaksi toimintavarmuudessa ja asiakaspalvelussa. Koulutuksien määrä per henkilö kasvoi. Toimenpiteitä: Kehitettiin koulutustarjotin. Panostettiin myyjäkoulutukseen. Esimiespäivät vakiinnutettiin. Tulokset: Liikevaihto kasvoi 14 % ja liikevoitto 22 %, sijoitetun pääoman tuotto oli 14,3 % ja oman pääoman tuotto 12,1 %. Investoinnit 37,2 milj. e. Ympäristöohjelma 2012 ja Yhdessä turvallisesti -ohjelma toteutetaan koko konsernissa. Henkilöstön osaaminen, kehitystarpeet ja odotukset kartoitetaan. Avainhenkilöille laaditaan kehityssuunnitelmat. Konsernin liikevaihtoon ja tulokseen odotetaan maltillista kasvua. Tulevat investoinnit ja uudet palvelukonseptit vaimentavat heikkojen suhdanteiden vaikutusta. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

18 Ekokemin yhteiskuntavastuu Pitkäjänteistä sidosryhmäyhteistyötä Ekokemin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, oma henkilöstö, toimipaikkojen ympäristön asukkaat, yhteistyökumppanit ja omistajat. Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on avointa ja aktiivista sekä Ekokemin arvojen mukaista. Aloitimme vuonna 2010 yhteiskuntavastuun kirkastamisen. Tarkastelua jatkettiin vuonna 2011 kartoittamalla sidosryhmäkohtaisesti toimivimpia vuorovaikutuskeinoja, joista valittiin muutamia kehittämiskohteiksi. Yhteistyön onnistumista seurataan joka toinen vuosi toteutettavalla henkilöstötutkimuksella, jatkuvilla toiminnan kehittämiseen liittyvillä tutkimuksilla sekä vuosittaisella asiakastyytyväisyystutkimuksella, johon lisättiin vuonna 2011 kysymyksiä Ekokemin yhteiskuntavastuuviestinnän sisällöstä ja laadusta. Sidosryhmät arvioivat Ekokemiä myös toimialan yrityskuvatutkimuksessa. Vaikuttaminen toimialan järjestöissä Ekokem vaikutti toimialan kehittymiseen osallistumalla aktiivisesti suomalaisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan hallitustasolla ja työryhmissä. Suomessa osallistutaan Ympäristöyritysten liiton, Jätehuoltoyhdistyksen, Kemianteollisuus ry:n sekä YM:n nimeämän Jätealan yhteistyöryhmän Toiminta yhteiskunnassa Asiakkaat Teollisuus, kauppa ja liikenne, yhdyskuntatekniikka, rakentaminen, terveydenhuolto, maa- ja metsätalous ja tuottajavastuuorganisaatiot Henkilöstö Yhteensä 304 työntekijää 16 toimipaikassa Ympäristön asukkaat ja VAIKUTTAJAT Toimipaikkojen lähinaapurit, toimintapaikkakuntien muut asukkaat ja yritykset sekä ympäristöja kansalaisjärjestöt Vuorovaikutustavat ja -keinot Asiakastyytyväisyyskyselyt Koulutukset ja seminaarit Asiakastilaisuudet ja -tapaamiset Palautejärjestelmä Verkkosivut Palautejärjestelmä, aloitteet Henkilöstötutkimukset Henkilökunnan tiedotustilaisuudet Sisäiset auditoinnit Lähtöhaastattelut Toimitusjohtajan kysymys-vastauspalsta kk-tiedotteessa Naapuritilaisuudet Avoimet ovet, muut vierailut Kouluyhteistyö Yhteistyöelinten kokoukset Työelämään tutustujat ja harjoittelijat Paikallisten yhdistysten tukeminen Sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2011 Luonnonvarojen säästäminen kilpailuedellytysten parantajana -asiakasseminaariin osallistui 150 asiakkaiden edustajaa. Lisäksi järjestettiin 17 ympäristönhuoltoon liittyvää kurssia, joille osallistui yhteensä 324 henkilöä sekä useita asiakaskohtaisia koulutuksia. Ekokem osallistui ChemBio Finland ja Teolliset Palvelut -messuille. Lisäksi Ekokem osallistui yhdessä asiakkaidensa kanssa yleismessuille Hämeenlinnassa, Lahdessa, Kiuruvedellä ja Kajaanissa. Aloitteita tehtiin 83, joista 47 palkittiin Sisäiset palautteet: 222 kpl Perustettiin Ekokem-raati. Henkilöstötilaisuudet koko henkilöstön seurattavissa samanaikaisesti videoyhteydellä Ekokemin järjestämiin naapuri- ja kuulemistilaisuuksiin osallistui yhteensä 35 henkilöä kolmella paikkakunnalla. Riihimäen laitoksen avoimet ovet järjestettiin kesäkuussa. Riihimäen ja Hausjärven alakoulut olivat mukana Ekokemin järjestämässä kummikoulutoiminnassa, joka jatkuu myös tulevina vuosina. Ekokemin toimipaikoilla vieraili yhteensä henkilöä, opiskelijoita, paikallisia järjestöjä ja viranomaisryhmiä. Kuinka yhteistyötä kehitetään 2012 Asiakaspalautteiden käsittelyä tehostetaan yhteiskuntavastuunäkökulmasta. Asiakastyytyväisyystutkimus kattaa myös asiakkaiden arviot ja odotukset yhteiskuntavastuusta Ekokemin toiminnassa. Toteutetaan ilmapiirikartoitus. Ekokem-raadin toimintaa kehitetään. Vahvistetaan vuorovaikutusta koko konsernissa. Laajennetussa johtoryhmässa on edustajia eri toimipaikoista. Ekokemin tunnettuutta lisätään toimipaikkakunnilla. 16 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

19 Ekokemin yhteiskuntavastuu toimintaan. Kansainvälisellä tasolla Ekokem on mukana Euritsin (European Union for Responsible Incineration and Treatment of Special Waste), ISWAn (International Solid Waste Association) ja CEWEPin (Confederation of European Waste-to-Energy Plants) toiminnassa. YhTEISTYÖKUMPPANIT Jätehuolto, kuljetus, koneurakointi, kiinteistöhuolto ja kunnossapito Muut toimialan vaikuttajat Ympäristö-, turvallisuus- ja kemikaali viranomaiset, toimialajärjestöt ja tutkimuslaitokset Omistajat Osakkeenomistajat ja potentiaaliset sijoittajat Sopimusneuvottelut Auditoinnit Tutkimus vastaanottopalveluista Palautejärjestelmä Asiantuntijaseminaarit (itse järjestetty ja osallistuminen muiden järjestämiin) Edunvalvonta Yhtiökokous Tilinpäätös ja yhteiskuntavastuuraportti Verkkosivut Osavuosikatsaukset Tutkimus Riihimäen vastaanottopalveluista: Kokonaistyytyväisyys oli edelleen hyvällä tasolla, asteikolla 1 5 arvo sanat olivat pääasiassa 4 tai 5. Turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioitiin entistä tarkemmin sopimusneuvotteluissa. Vuoden 2011 tammikuussa Ekokem jätti lausunnon jätelakiehdotuksesta. Erilaisia ympäristölupahakemuksia, jotka koskivat joko uutta toimintaa tai toiminnan muutosta jätettiin yhteensä 17 kpl. Jäte- ja ympäristöalan asiantuntijaseminaariin osallistui Riihimäellä 22 henkilöä. Tutkimuspainotteiseen ympäristöseminaariin Helsingissä osallistui 80 henkilöä. Yhtiökokoukseen osallistui 19 osakkaiden edustajaa. He edustivat 82,79 % osakekannasta. Tilinpäätös ja yhteiskuntavastuu raportti julkaistiin huhtikuussa. Vuonna 2012 toteutetaan Yhdessä turvallisesti -kampanja, jonka tavoitteena on vähentää yhteistyökumppaneiden tapaturmia. Yhteistyötä jatketaan nykyisen käytännön mukaisesti. Ekokemin uudet verkkosivut ja sijoittajien verkkopalvelu avattiin 2012 alussa. EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti

20 ToImInTa 2011 Ekokem rakentaa kestävän kehityksen yhteiskuntaa Ekokem säästää luonnonvaroja parantamalla asiakkaidensa materiaali- ja energiatehokkuutta sekä toimimalla itse ympäristömyötäisesti ja turvallisesti Palautamme jätteiksi siirrettyjä materiaaleja hyötykäyttöön. Toteutamme asiakkaillemme materiaali- ja energiatehokkaita jätteiden käsittely- ja energiantuotantoratkaisuja. Etsimme asiakkaidemme jätemateriaaleille jatkuvasti parempia reittejä, joissa otetaan huomioon kierrätyksen ja hyötykäytön uudet mahdollisuudet. Omassa toiminnassamme parannamme energiantuotannon tehokkuutta ja käytämme säästäen energiaa ja vettä. Vähennämme päästöjä ja lisäämme työturvallisuutta. 18 EKOKEM Yhteiskuntavastuuraportti 2011

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke

Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke Ekokemin Salon Jätevoimala-hanke KOHTI KIERTOTALOUTTA ketterästi ja kunnianhimoisesti Ekokemin liiketoiminta-alueet Mitä Ekokem tekee? 1 Kehitämme jätteitä vähentäviä ja hyödyntäviä ratkaisuja asiakkaidemme

Lisätiedot

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015

Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa. EU-edunvalvontapäivä 13.2.2015 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa EU-edunvalvontapäivä EU:n kiertotalouspaketti Komissiolta 2.7.2014 Kohti kiertotaloutta: jätteetön Eurooppa tiedonanto Direktiiviehdotukset mm. jätedirektiivin

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä

Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuus kierrätysyrityksessä Materiaalitehokkuusseminaari, Lahti 11.4.2013 Hanna Pynnönen Kuusakoski Oy Title and content slide Level 1 bullet - Level 2 bullet Level 3 bullet 1 Title and content

Lisätiedot

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem

KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014. Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem KOKOEKO seminaari, Kuopio, 11.2.2014 Palvelun tuottajan näkökulma Jaakko Soini, Ekokem Säästämme luonnonvaroja Säästämme luonnonvaroja parantamalla asiakkaiden materiaali- ja energiatehokkuutta. 2 Liikevaihto

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj

JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj JÄTTEENKÄSITTELYLAITOKSET Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Jyri Nummela, Lassila&Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj KULUTUSYHTEISKUNNASTA KIERRÄTYSYHTEISKUNNAKSI

Lisätiedot

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN

Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN Esityksen laatija 7/4/09 JÄTTEEN POLTON VAIKUTUS KIERRÄTYKSEEN 30.10.2014 Hyvä ympäristö ei synny sattumalta. Se on yhteinen juttu. Kiertokapula Oy:n tehtävänä on huolehtia mahdollisimman ympäristöystävällisesti

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2016 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa?

Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? Mihin Ylä-Savo panostaa tulevaisuudessa? 1. Jätehuolto, kierrätys ja ongelmajätteet 16.8.2007 16.8.2007 Page 1 of 13 Sisältö 1.1 REF... 3 1.2 Läheisyysperiaate... 4 1.3 Metalli+ympäristö... 5 1.4 kaikki

Lisätiedot

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus

Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto Case Varkaus 15.3.2006 Eeva Punta Linnunmaa Oy Luontaisesti syntynyt ekoteollisuuspuisto = tyypillisesti syntynyt suomalainen metsäteollisuusintegraatti liitännäisineen

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS

UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS UUDENKAUPUNGIN MATERIAALIKÄSITTELYKESKUS YVA-ohjelman julkistaminen 28.8.2013 MATERIAALINKÄSITTELYKESKUS HANKKEEN ESITTELY JORMA MIKKONEN Ympäristöhuollon tulevaisuuden trendit Niiden vaikutus Lounais-Suomeen

Lisätiedot

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012

Cargotecin ympäristö- ja turvallisuustunnusluvut 2012 1 (8) Cargotecin ympäristö ja turvallisuustunnusluvut 2012 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1

Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj. Lassila & Tikanoja Oyj 1 Jäte arvokas raaka-aine FIBS Ratkaisun Paikka 2015 Jorma Mikkonen, Lassila & Tikanoja Oyj Lassila & Tikanoja Oyj 1 JÄTTEET OVAT TULEVAISUUDEN RAAKA- AINETTA Kaatopaikat Hygieniauhan torjuminen Jätteiden

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja

HSY - katsaus. Isännöitsijäseminaari 13.11.2014. Raimo Inkinen, toimitusjohtaja HSY - katsaus Isännöitsijäseminaari 13.11.2014 Raimo Inkinen, toimitusjohtaja 13.11.2014 HSY:n strategia 2020 Visio 2020 : Vastuulliset, tehokkaat ja kehittyvät vesihuolto-, jätehuolto- ja seututietopalvelut

Lisätiedot

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen

KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen KIERRÄTTÄMÄLLÄ. Kiinteistöseminaari 22.3.2013 Jorma Mikkonen JÄTE EI OLE ENÄÄ UHKA VAAN MAHDOLLISUUS KAATOPAIKAT Tavoitteena hygienian parantaminen Luotiin terveydenhuollon jatkoksi Jätteiden hautaaminen

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Sisältö. Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI Sisältö 2 3 4 5 6 Sisältö Taustaa Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu 2 KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT TAUSTAA Keravan Energian

Lisätiedot

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007

Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Jätteen energiahyödyntäminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö Markku Salo Jätelaitosyhdistys ry 8.11.2007 Kuntien jätehuoltotehtävät Jätehuollon järjestäminen kunnan näkökulmasta, Kuntaliitto 2006 huolehtia

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuuraportti

Yhteiskuntavastuuraportti Yhteiskuntavastuuraportti 212 Yhteiskuntavastuuraportti on osa Ekokemin viestintää. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille tietoa yhtiön toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Kerromme tässä raportissa

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Eko-Kymppi. KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAINUUN YMPÄRISTÖOHJELMA 2020 Ympäristöseminaari 9.11.20121 Jätehuollon tulevaisuus Kainuussa 2012 Jukka Oikarinen puh. 08 636 611 fax. 08 636 614 www.eko-kymppi.fi info@eko-kymppi.fi

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.

Osaamisen kehittymisen arviointi. Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6. Osaamisen kehittymisen arviointi Leena Nuuttila, henkilöstön kehittämispäällikkö Helsingin Energia ESR-Futurex hankkeen seminaari 6.6.2012 Helsinki Helsingin Energia Yksi Suomen suurimmista energiayrityksistä.

Lisätiedot

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA

ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA ISBEO 2020 ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 www.isbeo2020.fi ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMAPROSESSI Jatketaan vuoden 2008 bioenergiaohjelmaa (Itä-Suomen neuvottelukunnan päätös 2009) Muuttunut poliittinen

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa Suomen ympäristökeskus ENY C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka 15.11.2016 Esityksen sisältö 1. Johdanto 2. Mitä on kiertotalous? 3. Yhdyskuntajätehuolto ja kierrätys

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1

Toimitusjohtajan katsaus. Matti Lievonen. 3.4.2014 Yhtiökokous 1 Toimitusjohtajan katsaus Matti Lievonen 1 Neste Oilin johtoryhmä Toimitusjohtaja: Matti Lievonen Yhteiset toiminnot Liiketoiminta-alueet Tuotanto ja logistiikka Ilkka Poranen Henkilöstö Hannele Jakosuo-Jansson

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2015 lyhyesti Loimme aidosti pohjoismaisen kiertotalousyhtiön Otimme käyttöön uuden tavan johtaa organisaatiota Haastavat markkinaolosuhteet käynnistimme tehokkuusohjelman

Lisätiedot

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron

Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron Elinkaarimallinnus ravinteiden kierron alueellisen optimin etsinnässä 30.8.2016 Navigators of sustainability LCA Consulting Oy Erikoistunut materiaali- ja energiavirtojen hallinnan parantamiseen elinkaarimallintamisen

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto

Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Vantaan Energian sidosryhmäkyselyn yhteenveto Sidosryhmäkysely Vantaan Energian sidosryhmäkysely toteutettiin 11.-20.9.2013 Kyselyyn vastasi 445 henkilöä. Vastausprosentti oli 27,6. - Yksityisasiakas 157

Lisätiedot

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011

Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 1 (6) Huhtikuu 2012 Cargotecin ympäristötunnusluvut 2011 Cargotec raportoi ympäristöön, työterveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista tukeakseen riskienhallintaa ja Cargotecin ympäristö, työterveys

Lisätiedot

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto

MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto MIHIN PANOSTAA JÄTEHUOLLON PÄÄTÖKSENTEOSSA? Mari Hupponen Tutkija Lappeenrannan teknillinen yliopisto TAUSTA Yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoitusta halutaan vähentää Energiahyötykäyttö lisääntynyt Orgaanisen

Lisätiedot

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma

Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Kotkan Energia Uusiutuvan energian ohjelma Niina Heiskanen Avainluvut lyhyesti Kotkan Energia 2013 Kotkan kaupungin kokonaan omistama osakeyhtiö Liikevaihto 43,2 milj. (45,9) Liikevoitto 4,9 milj. (4,2)

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella

Jätehierarkian toteuttaminen YTV-alueella Pääkaupunkiseudun jätehuolto- ja energiaratkaisut 1 hanke 2002-2007 YTV:n hallitus hyväksyi strategian 1/2002 Osa YTV:n jätehuoltostrategiaa Tavoitteena on syntyvän jätemäärän väheneminen vuoteen 2007

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Lähienergialiiton kevätkokous

Lähienergialiiton kevätkokous Lähienergialiiton kevätkokous 23.5.2017 Tarja Hellstén tarja.hellsten@vantaanenergia.fi 050 390 3300 Julkinen Vantaan Energia Oy TUOTAMME Tuotamme kaukolämpöä ja sähköä jätevoimalassa ja Martinlaakson

Lisätiedot

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu?

Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Kierrätys ja materiaalitehokkuus: mistä kilpailuetu? Green Growth osaamisfoorumi 31.5.2012 Jaana Lehtovirta, viestintäjohtaja, Lahti Energia Oy Lahti Energia Oy Toimimme energia-alalla Hyödynnämme jätettä

Lisätiedot

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni

Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Climbus-päättöseminaari 9.6.2009 Jorma Eloranta Toimitusjohtaja, Metso-konserni Voiko teknologia hillitä ilmastonmuutosta? Esityksen sisältö: Megatrendit ja ympäristö

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus

Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Suomen metsäbiotalouden tulevaisuus Puumarkkinapäivät Reima Sutinen Työ- ja elinkeinoministeriö www.biotalous.fi Biotalous on talouden seuraava aalto BKT ja Hyvinvointi Fossiilitalous Luontaistalous Biotalous:

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke. luvitusprosessi. Ilmansuojelupäivät Eeva Lillman

Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke. luvitusprosessi. Ilmansuojelupäivät Eeva Lillman Kymijärvi IIIlämpölaitoshanke luvitusprosessi Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Eeva Lillman Lahti Energia -konserni Lahti Energia Oy Emoyhtiö LE-Sähköverkko Oy Tytäryhtiö 100 % C-Ella Oy Osakkuusyhtiö 33,3

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen

PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA. Mikko Ruotsalainen PORVOON ENERGIA LUONNOLLINEN VALINTA Skaftkärr Skaftkärr hankkeen tavoitteena on rakentaa Porvooseen uusi energiatehokas 400 hehtaarin suuruinen, vähintään 6000 asukkaan asuinalue. Skaftkärr Koko projekti

Lisätiedot

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008

Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Ympäristöjohtaminen pähkinänkuoressa Miten saadaan vihreä tuuli puhaltamaan yrityksessä? Ympäristöystävällinen IT 3.4.2008 Tuula Pohjola Dosentti, TkT Teknillinen korkeakoulu TKK Ilmastonmuutos Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa

Unicon ReneFlex. Jätteestä energiaa Unicon ReneFlex Jätteestä energiaa KPA Uniconilla on vuosikymmenten kokemus energiahankkeista Tarjoamme vastuullisia energiaratkaisuja ja elinkaaripalveluita KPA Unicon on erikoistunut kattila- ja voimalaitosprojekteihin.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Kaavoitus ja jätehuolto

Kaavoitus ja jätehuolto 1 Kaavoitus ja jätehuolto Kaarina Rautio 21.4.2008 2 Maakunnan kehittämisen malli 2 3 Kaavajärjestelmä (MRL) Valtakunnalliset alueidenkäyttö- tavoitteet - Valtioneuvosto hyväksyy MAAKUNTAKAAVA Kuntien

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely

Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely Kiertotaloutta, hyviä käytäntöjä ja yhteistyötä rakentamisessa ja muissa teemoissa CIRCWASTE-hankkeen esittely Rakentamisen materiaalitehokkuus ja kiertotalous 7.11.2017 Tuuli Myllymaa Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia

Helen tänään Jarmo Karjalainen. Helsingin Energia 17.2.2010 Helen tänään Jarmo Karjalainen 1 EU:n tavoite sähkömarkkinoiden kehittymisestä Harmonisoitujen alueellisten markkinoiden kautta...... yhtenäiseen eurooppalaiseen markkina-alueeseen Pohjola Brittein

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma

Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Suomen cleantech strategia ja kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijyyden - toimintaohjelma Mari Pantsar-Kallio Strateginen johtaja Cleantechin strateginen ohjelma Cleantech kasvaa Maailmanmarkkinat

Lisätiedot

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila

Kantaverkkopäivä 3.9.2014. Hotelli Holiday Inn Pasila Kantaverkkopäivä 3.9.2014 Hotelli Holiday Inn Pasila Ohjelma klo 12.30 Ilmoittautuminen ja kahvi klo 13.00 Asiakkaat ja Fingrid Jukka Ruusunen, toimitusjohtaja, Fingrid Oyj klo 13.30 klo 14.00 Saavuttaako

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014

Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos. Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Naantalin uusi voimalaitos Astrum keskus, Salo 2.12.2014 Turun Seudun Energiantuotanto Oy Turun Seudun Energiantuotanto Oy TSME Oy Neste Oil 49,5 % Fortum Power & Heat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!!

Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! Kestävät liiketoimintaratkaisut! Bisneksen tulostekijät! #FIBS_RP15!! !!! Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Autamme yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa

Lisätiedot

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander

Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Liite 5 Kesko Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 1/2015 Tervetuloa yhtiökokoukseen 13.4.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Keskeiset tapahtumat 2014 Kannattavuus pysyi vahvalla tasolla Ruokakaupassa

Lisätiedot

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle

Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin. Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Puhdasta energiaa tulevaisuuden tarpeisiin Fortumin näkökulmia vaalikaudelle Investoiminen Suomeen luo uusia työpaikkoja ja kehittää yhteiskuntaa Fortumin tehtävänä on tuottaa energiaa, joka parantaa nykyisen

Lisätiedot

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A

OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A OMISTAJUUS KUULUU KAIKILLE J U H AN I E L O M AA, TO I M I T U S J O H TAJ A TAALERI MONIPUOLINEN FINANSSITALO Taaleri on Helsingin pörssiin listattu kasvava suomalainen varainhoitoa ja rahoitusta tarjoava

Lisätiedot

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka

Kiertotalous ja jätehuolto. Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Kiertotalous ja jätehuolto Olli Sahimaa, Suomen ympäristökeskus 14.11.2017 ENY-C2003 Vesi- ja ympäristötekniikka Sisältö 1. Johdanto 2. Kiertotalous Määritelmä Esimerkkejä Vaikutukset Suomessa 3. Jätehuolto

Lisätiedot

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys

Suominen Yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus Esitys Suominen Yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3. Esitys 25.4. Toimintakatsaus Kalle Tanhuanpää toimitusjohtaja Suominen yhteensä Milj. EUR Q1 Q1 26 26 Liikevaihto 54,3 49,3 22,6 Liikevoitto 1,3,6 1,2 Katsauskauden

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto

Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Uusiutuva energia ja hajautettu energiantuotanto Seminaari 6.5.2014 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö 1 Esityksen sisältö Uudet ja uusvanhat energiamuodot: lyhyt katsaus aurinkolämpö ja

Lisätiedot

Imatran ympäristöohjelma

Imatran ympäristöohjelma Imatran ympäristöohjelma Imatran kaupungin ympäristöohjelma on laadittu osana EAKRrahoitteista Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma -hanketta. Hankkeessa laadittiin ympäristöohjelmat jokaiselle Etelä-

Lisätiedot

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting

JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting JÄTTEIDEN ENERGIAHYÖDYNTÄMINEN SUOMESSA Kaukolämpöpäivät 2015, Radisson Blu Hotel Oulu Esa Sipilä Pöyry Management Consulting SISÄLLYS Jätteen energiahyödyntämisen nykytila Kierrätystavoitteet ja kaatopaikkakielto

Lisätiedot

Kestävä kehitys Fortumissa

Kestävä kehitys Fortumissa Kestävä kehitys Fortumissa Fortum For a cleaner world 2 3 Fortum luo arvoa Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista (SDG) Tärkeimmät vaikutuksemme SDG-tavoitteisiin 4 Tekojamme vuonna

Lisätiedot

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki

United Bankers Oyj. United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015. United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki United Bankers Oyj United Bankers Tuloskasvun tekijät 1.9.2015 United Bankers -konserni Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki UB Omaisuudenhoito UB Securities UB Rahastoyhtiö UB Capital UB Real Assets

Lisätiedot

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen

Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen Uusiutuvasta metsäbiomassasta polttonesteeksi Suomesta bioöljyn suurvalta -seminaari 15.10.2012 Toimitusjohtaja Timo Saarelainen 2 Sisältö Green Fuel Nordic Oy Strateginen näkökulma Taktinen näkökulma

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot

Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Ympäristöohjelma ja ajoneuvot Tiina Viitanen Kehitys-ympäristöpäällikkö Itella Posti Oy 1 Esityksen sisältö Yritysvastuu Itella:ssa Postinjakelun vaiheet CO2- päästökehitys Itellan ympäristöohjelma Ajotapa

Lisätiedot

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle

Fortum Otso -bioöljy. Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Fortum Otso -bioöljy Bioöljyn tuotanto ja käyttö sekä hyödyt käyttäjälle Kasperi Karhapää Head of Pyrolysis and Business Development Fortum Power and Heat Oy 1 Esitys 1. Fortum yrityksenä 2. Fortum Otso

Lisätiedot

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio

Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari , Kuopio Kiertotalouskylä KokoEko-seminaari, Kuopio Sisältö Yritysesittely Case: Kiertotalouskylä Ekokem & Fortum: kansainvälinenyhtiö 10 maata 14 jätteenpoltto-tai monipolttoainelaitosta 5 vaarallisen jätteen

Lisätiedot

Valtion omistajaohjauspolitiikka

Valtion omistajaohjauspolitiikka Valtion omistajaohjauspolitiikka Ekokem Pohjoismainen kiertotalousyhtiö Nyborg Kumla Riihimäki Hyvät tuotantolaitokset keskeisillä sijainneilla Riihimäki: Kaksi arinapolttolaitosta yhdyskuntajätteen polttoa

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja

Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Edistyksellisiä teknologiaratkaisuja ja palveluja luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen Rita Uotila sijoittajasuhdejohtaja Outotec lyhyesti Liikevaihto 1,9 mrd. euroa vuonna 2013 Toimituksia yli 80 maahan

Lisätiedot

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007

KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely. Pekka Hyvärinen 3.10.2007 KOKOEKO-SEMINAARI öljynerotinjätteiden käsittely ESITYKSEN PÄÄKOHDAT Ekokem-yhtöt Öljynerotinjärjestelmän toiminta Erotinjätteiden luokitus Erotinjätteiden käsittely Iisalmen Keräysöljy Oy Suomen vanhimpia

Lisätiedot

Kamux puolivuosiesitys

Kamux puolivuosiesitys Kamux puolivuosiesitys 1.1. 30.6.2017 24.8.2017 Kamuxin kannattava kasvu jatkui strategian mukaisesti 1. Strategia kasvaa Euroopan johtavaksi käytettyjen autojen vähittäiskaupan ketjuksi toimii Jälleen

Lisätiedot

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke

Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Joensuun seudun jätteiden energiahyötykäyttö 24.10.2013, Joensuu Riikinvoiman Ekovoimalaitoshanke Hanke käynnistyi syksyllä 2010 Hankkeen perustana: Tarve Itä-Suomen jätteenpolttolaitokselle

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot