ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010. Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä"

Transkriptio

1 1 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Kilpailukutsu Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen, esteettömyyspolun ratkaiseminen, mahdollinen julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen. Kilpailulla haettiin ennakkoluulottomia ehdotuksia uudemman rakennuskannan korjaussuunnittelun kehittämiseksi. Erityisesti toivottiin kerrostalojen matalaenergiakorjaukseen soveltuvia, tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja. Suunnittelukohteina olivat 2-kerroksiset (kellari ja kaksi asuinkerrosta), tiiliverhoillut harjakattoiset, hissittömät asuinkerrostalot, jotka sijaitsevat samalla tontilla. Kilpailun järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa. Kilpailun tekniset järjestelyt hoiti TTY:n arkkitehtuurin laitos yhdessä Julkisivuyhdistys r.y.:n ja Suomen Betoniyhdistys r.y.:n kanssa. Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on -edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa -edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä -edistää alan koulutusta -julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä -osallistua alan kansainväliseen toimintaan Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset Kilpailu oli avoin kaikille Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikouluissa opiskeleville. Palkinnot ja lunastukset Palkintoina jaettiin 7000 euroa seuraavasti: I palkinto 3000 II palkinto 1500 II palkinto 1500 Lunastus 500 Lunastus 500 Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa kaksi toista palkintoa ja jättää kolmannen jakamatta. Palkintolautakunta

2 2 Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeämänä: - Mikko Tarri, DI, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja - Jussi Mattila, TkT,Suomen Betoniyhdistys ry - Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry - Pekka Voltti, arkkitehti SAFA - Auri Häkkinen, toimittaja, Rakennuslehti OY:n nimeämänä: - Jouni Koiso-Kanttila Professori, Rakennusoppi - Yrjö Tuppurainen Professori, Korjausrakentaminen TTY:n nimeämänä: - Markku Hedman Professori, Asuntosuunnittelu - Kari Salonen Professori, Rakennusoppi Aalto Yliopiston Teknillisen korkeakoulun nimeämänä: - Hannu Huttunen Professori, Asuntosuunnittelu - Jaakko Keppo Tuntiopettaja, Rakennusoppi Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Riina Takala Julkisivuyhdistyksestä. Kilpailun aikataulu Kilpailuaika alkoi to ja päättyi pe klo Kilpailutehtävä Kilpailutehtävän tausta Rakennukset sijaitsevat rantatontilla arvostetulla asuinalueella, joten niiden lisärakentaminen on taloudellisesti perusteltua korjauskustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Rannan puoleisella rakennuksella on jo nyt esteetön merinäköala. Kilpailijan harkintaan jäi lisärakentamisen määrä. Tontille oli sijoitettava 1 ap/huoneisto, autotallipaikat mukaan lukien. Uudet ja nykyiset asunnot tuli suunnitella esteettömyysvaatimukset täyttäviksi (hissi, wc-tilat, ). Suunnittelun lähtökohtana oli tarve parantaa kohderakennusten ja niiden lähiympäristön laatutasoa asumisen, rakennustekniikan ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Rakennusten julkisivu on kalkkihiekkatiiltä sekä lämmöneristettä 8-10 cm ja sisäpuolella kantava betonirunko. Kilpailijan tuli esittää teknisesti hyväksyttävissä oleva ohjelma rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on tulevaisuutta myös rakentamisessa. Ehdotuksen tekijä sai halutessaan käyttää tunnettuja energiantuottomuotoja ja ideoida myös ennakkoluulottomia tapoja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kyseeseen saattoi mm. tulla rakennuksen avaaminen/varjostaminen vuodenaikojen mukaan, vaippalasitus, tuulienergia, aurinkoenergia, geoterminen energia, lämmöntalteenotto (vaatii konehuoneen ja isot hormit), vaipan viherrakentaminen tms. Kilpailun tavoitteet Kilpailun tavoitteena oli löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja korjausrakentamiseen erityisesti matalaenergiakorjauksen näkökulmasta rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla sekä myös -parantaa rakennuksen ja sen julkisivujen teknistä käyttöikää elinkaariajattelun mukaisesti -parantaa rakennuksen ulkonäköä ja houkuttavuutta asuntomarkkinoilla -parantaa maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallisuutta -parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huomioiden -parantaa liikuntarajoitteisten toimintaympäristöä eli luoda ns. esteettömyyspolku (hissilisäys)

3 3 -löytää uusia materiaali- ja suunnitteluratkaisuja tekniseen korjaamiseen sekä ehdotuksia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi -löytää lisärakentamiselle mielenkiintoisia suunnitteluratkaisuja Palkintolautakunta painotti ehdotusten teknistä kehittämiskelpoisuutta sekä uusien ideoiden esilletuomista arkkitehtuurin ja tuotekehittelyn näkökulmasta. Kilpailuehdotusten taloudellisuutta arvioitiin panos-tuotosajattelun mukaisesti. Yleisarviointi Yleistaso ja arvosteluperusteet Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen. Koska kyseessä oli painotetusti Ideakilpailu, palkintolautakunta päätti arvostelussaan painottaa osatekijöitä seuraavassa järjestyksessä: Tilaratkaisujen muutokset panos-tuotos-ajattelun suhteen Energiataloudellinen käsittelytapa arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suhteen Piharatkaisut ja lähiympäristö Muut ansiot Palkintolautakunta ei korostetusti painottanut ratkaisujen taloudellisuutta - sitä kuitenkaan vähättelemättä. Kilpailun luonteeseen ja tavoitteisiin kuului arkitodellisuudesta irtautuminen ja uusien ideoiden ja ratkaisutapojen etsintä. Ehdotuksilta ei arvostelussa edellytetty kuitenkaan teknisten ratkaisujen virheettömyyttä, vaan palkintolautakunta arvioi, olisiko esitetty idea mahdollista toteuttaa sitä sen omista lähtökohdista kehittäen. Tilaratkaisujen muutokset panos-tuotos-ajattelun suhteen Julkisivujen osuus keskiraskaan korjausrakentamisen kokonaiskustannuksissa on vähäinen verrattuna tilaratkaisuiden mahdollisiin kustannuksiin. Pääosin muutokset olivat harkittuja ja maltilla tehtyjä. Mukana oli toki myös ehdotuksia, joiden rakentamistaloudellinen ajattelutapa oli epärealistinen. Suuret, kalliit muutokset eivät tuoneet varsinaista lisäarvoa. Panos-tuotos-ajattelu ei ollut kohdallaan. Energiataloudellinen käsittelytapa arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suhteen Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä rakennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan kiinnostavampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimaisempi. Positiivisia muutoksia oli saatu aikaan hyvinkin hennoilla ja varovaisilla toimenpiteillä. Panos-tuotos-ajattelu on ollut kohdallaan. Rakennusta voimakkaasti muuttaneet ehdotukset sisälsivät joukon erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia. Laajojen asuntoalueiden korjausfilosofiana liiallinen muutos sisältää myös riskin kaoottisesta ja ylivirikkeellisestä lopputuloksesta. Huolestuttavan moni rakennusta voimakkaasti muuttava tai lisärakentava ehdotus ei ollut löytänyt tasapainoista lopputulosta. Joissakin tapauksissa lopputulos on muuttunut nykytilannetta laaduttomammaksi rakennus ei joko sitoudu aikaansa tai ei ole myöskään nykyarkkitehtuurin laatutekijöitä omaava. Piharatkaisut ja lähiympäristö Piharatkaisujen osuus arvioinneissa jäi vähäiseksi, johtuen pääasiassa siitä, että niiden suunnitteluun ei ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Poikkeuksiakin toki löytyi. Autotallit ovat omia osakkeita ja liittyvät asuntoihin. Niiden säilyttäminen ei aiheuta runsasta pysäköintiä pihalla. Yleensä ihmiset ihastuvat pihan avaruuteen ja valoisuuteen. Silti se kestäisi katokset autoille, polkupyörille ja jätteille. Muut ansiot Muutamassa ehdotuksessa oli poikkeuksellisen ansiokkaasti tutkittu joko rakenteita, esteettömyyttä tai ekologiaa, mikä otettiin arvostelussa myönteisesti huomioon. Kilpailun luonteen vuoksi pidettiin ansiona myös

4 4 ehdotuksen omaperäisyyttä ja poikkeamista rutiininomaisista ratkaisuista. Jokunen varmalla ja kokeneella ammattitaidolla tehty ehdotus ehkä kärsi arvostelussa tästä linjauksesta. Tontin nykyinen tehokkuusluku on 0.4, eli 5000 m2:n tontilla se merkitsee kokonaiskerrosalaa 2000 m2 ja 500 m2 kerrosta kohden. Kilpailutontilla 0,5 merkitsisi lisäkerrosalaa 500 m2. Tämän lisäyksen saaminen lienee realistista. Lisäkerrosala 500 m2 jaettuna esimerkiksi kummankin rakennuksen katolle voisi toteutua ehdotuksia no 5, PUUN TUNTU tai no 8, HIIOHOI soveltaen. Lisäksi kerrosalan myyminen täysin uusia asuntoja varten lienee helpompaa ja toteutus kevytrakenteisena aiheuttaisi vähemmän häiriötä. Asuntojen sijoittaminen matalaan kellarikerrokseen johtaa kaivutöihin ja lisäksi lattiataso jää kriittisen alas. Syysmyrskyillä vesi on usein ollut puistokäytävällä ja pari kertaa vienyt laiturin. Esteettömyys A-talossa hissi voidaan sijoittaa nykyiseen porrashuoneeseen. n sisäänkäyntien heikkoutena on ollut katoksen puuttuminen, mikä voitaisiin hoitaa myös sisään vetona ja lisäksi tuulikaapit puuttuvat. B-talossa hissi johtaa uuden porrastornin rakentamiseen, jolloin myös tuulikaappi hoituu. Toiminnallisuus A-talon asunnoissa puutteeksi on koettu itäpuolen parvekkeiden puuttuminen. Niitä voitaisiin helposti ripustaa ranskalaisen parvekkeen kohdille tarpeen mukaan. B-talon asunnot on koettu hyviksi. Omalla sisäänkäynnillä varustettu huone on toiminut esimerkiksi hammaslääkärin ja jalkahoitajan vastaanottotilana. Ehdotuksissa esiintyy monia vaihtoehtoja, etupäässä ympäristöstä poikkeavia. Runsas puun käyttö arveluttaa huollon kannalta. Pikemminkin puusta julkisivussa on pyritty pääsemään eroon. Jako luokkiin ja ehdotuskohtainen arviointi Käsiteltyään ehdotuskohtaisesti kilpailuehdotukset, päätti palkintolautakunta laittaa ne seuraaviin luokkiin: Palkintoluokka 5 kpl (1,2,4,5,9) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet kiitettävästi ja osoittaen normaalista korjausrakentamisesta positiivisesti poikkeavaa, oivaltavaa ratkaisutapaa. Ylempi keskiluokka (YKL) 7 kpl (7,8,11,12,14,15,16) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti. Ehdotusten joukossa on erinomaisen oivaltavia osaratkaisuja, kokonaisuus ei aina ole kuitenkaan tasapainossa. Alempi keskiluokka (AKL) 6 kpl (3,6,10,13,17,18) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet hyvin mutta eivät ole onnistuneet ratkaisemaan kuin osan tavoitteista. Myös tässä luokassa on mielenkiintoisia yksityiskohtaratkaisuja.

5 nro NIMIMERKKI Planssit kpl Erillinen selostus Yliopisto Yksin/työr. Lopullinen sijoitus 5 1 SOPUKAT 5 X OY 1hlö 2 MR BEAM 3 X TTY 3 RANTANPLAN 4 - TTY 4 YHDESSÄ 5 X OY 2 hlöä 5 PUUN TUNTU 7 X OY 2 hlöä 6 COMPOSITION 4 - TTY 7 NERO 5 X AY-TKK 8 HIIOHOI 5 X TTY 9 CASSIS 5 - OY 10 ÄKRÄS 4 X OY 11 DUPONT&DUPOND 3 X TTY 12 EKOBARN 10 X OY 2 hlöä 13 KLASIT 2 - TTY 14 HOLLAND 6 X TTY 15 IDEOITA KODEISTA 5 X TTY 2 hlöä 16 HORISONTTI 5 X OY 17 BLUES BROTHERS 5 - AY-TKK 18 SINISIIVET 4 X TTY 2.PALKINTO LUNASTUS AKL 1.PALKINTO LUNASTUS AKL YKL YKL 2.PALKINTO AKL YKL YKL AKL YKL YKL YKL AKL AKL

6 6 Ehdotuskohtainen arviointi 1. SOPUKAT jaettu 2.palkinto 0,47 jossa ei ole huomioitu kesähuoneita, näiden kanssa 0,51 (0,4) Huolellisesti suunniteltu ja kauniisti esitetty työ. Kevyt, raikas ja dynaaminen. Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa asunnot ja autotallit lähes ennallaan. Lisähuoneet n katolla pieninä nappuloina, jolloin julkisivupintaa paljon ja suuntaukset hyvin eriarvoiset, kuten saunaosaston. Arvokasta lisätilaa katolla yhtiö ei voi myydä ulkopuoliselle, koska sidottu alakerran asuntoon. n katon kesähuoneet todella arvokkaalla paikalla ja kalliita, jos lasketaan rakennusoikeuteen. Sinänsä kaunis ajatus kattopuutarhoista. Rikas kattopaviljonkimaailma yhdessä linjakkaan yhtenäisen parvekevyöhykkeen kanssa muodostaa mielenkiintoisen ja jännittävän kokonaisuuden, jossa alkuperäisten rakennusten arkkitehtuuri on läsnä osana kokonaisuutta. A-talossa sijoitettu asuntoon, joka kompensoitu parvekesyvennyksen rakentamisella, tosin muillekin. Lohkaisee palan väestönsuojaa, jossa ainakin betonia purettavaksi. B-talossa hissit sijoitettu kuten monissa ehdotuksissa asuntoon, jolloin menetetään omalla sisäänkäynnillä varustettu huone, jolle talossa asukkailla on löytynyt monenlaista käyttöä. Pihan sisäänkäynneissä hissiin joudutaan kuitenkin nousemaan puoli tasoa. Nykyiset rollaattorin käyttäjät tuskin uskaltaisivat käyttää ehdotettua luiskaa. Kellarin sisäänkäynneissä katos ja tuulikaappi, ok. Lastenvaunut säilytyskomerotilaan, joka taas kylmäkellarin paikalle, jolloin saadaan yksi autotalli säilytettyä. Ennen ainakin vaadittiin kellaritiloista oma uloskäynti, joka voidaan ratkaista pohjoispäätyyn lohkaisemalla pala lämmönjakohuonetta, kun lämmönjakopaketti vie tilaa vain neliön verran. Todellisuudessa toimistotila on omana osakkeena, joten sen saaminen yhteistiloiksi on vaikeaa. Asuntoja paranneltu ja itäsivun parvekkeita on toivottu. Kattohuone täydentää hyvin huoneistojen kokojakaumaa. Kellarin saunaosastoa kehitelty, tosin samalla on sijoitettu omat saunat asuntoihin. Muutoksissa kaikista huoneistoista on poistunut yksi makuuhuone. Käytännössä valinnaisena vaihtoehtona vaikeuttaisi lvi- suunnittelua. Parvekeseinän ekologisuus tulee hyvin esiin. Miten huolletaan? Asuntoja 20 ja autopaikkoja esitetty 22. Puusto säilytettävissä. Pelastustiet puutteelliset. 2. MR BEAM lunastus 0,58 (0,4) Arkkitehtuuriltaan suurpiirteisen komea, mutta keskeneräinen. Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa lisärakentaminen on sijoitettu yhdyspalkkiin ja kattojen Loft- asuntoihin. Palkki on sijoitettu tontin pohjoisosaan ja siten, että se varjostaa ainoastaan muutamaa makuuhuonetta ja sijainti korkealla säilyttää avaran korttelinäkymän. Poikkeava ratkaisu, jossa konstruktööri on lujilla. Rakennuksia yhdistävä luhtikäytävä-palkki rajaa pihaa mielenkiintoisesti sitä kuitenkaan sulkematta. Julkisivujen käsittely ja materiaalivalinnat selkeän komeita, tosin rakennetasolla ratkaisut alkutekijöissään. A-talossa hissin sijoitusta huoneistoon ei ole kompensoitu edes parvekkeella esimerkiksi tupakeittiön kohdalla. B-talossa hissiä tuskin pystyy toteuttamaan esitetyllä tavalla. Kellari ennallaan. Autotallien muuttaminen harrastetiloiksi on monimutkainen lupaprosessi. Vanhat asunnot käytännössä entiset.

7 7 Kellari ennallaan. Sisäänkäynti kellaritasoon vaatii kaivamista. Asunnot käytännössä entiset. Saunat uusissa asunnoissa olisi voinut korvata yhteisellä kattosaunalla? Miellyttävä puuritiläilme. Entä huolto? Asuntoja 30 ja autopaikkoja merkitty 29. Puusto säilytettävissä. 3. RANTANPLAN akl 0,6 (0,4) Arkkitehtoninen kokonaisote ei ole tasapainossa. Lisäkerros, varsinkin julkisivupiirroksissa, on dominoiva, nykyiset rakennukset alistava. Uudet parvekkeet näköaloineen komeat. Pohjapiirrosten merkinnöissä sekavuutta, esim. talon A nykytilanteeksi esitetty talo B. Kantavia seiniä purettu aiheettomasti. Kumpaankin rakennukseen lisätty raskaan tuntuinen lisäkerros, jossa toimivat asunnot. n 1. kerroksen asuntoihin on liitetty portaalla autotalli harrastetilana, joka ei ole mukana rakennusoikeusluvussa. Menetetyt autopaikat korvattu pihalla pysäköintikenttänä, jolloin viheralueet pienenevät vastoin tekijän väitettä. Vastakkainasetteluna autotallien uusi käyttö ja pihan varaaminen autoille? A-talossa hissin sijoittaminen porrashuoneeseen mahdollinen. B-talossa hissi sijoitettu asuntoon, joiden pohjia muutenkin uusittu. Esteetön sisäänkäynti kellariin pihan puolelta autotallin kustannuksella. Kellarin harrastetilat? Pyörät ja lastenvaunut huomioitu. Asuntoja avarrettu kantavia seiniä purkamalla? Parvekkeita suurennettu. Itäpuolelle olisi voinut lisätä parvekkeet. Kattokerroksen asunnot ilmeisesti a soveltaen. B-talo Kellarin sisäänkäynnin yhteydessä reilut pyörä- ja lastenvaunutilat. Asuntoja avarrettu ja varustettu porealtailla, vaikka uima-allaskin löytyy talosta. Lisäkerrokset pullistelevat näköalan suuntaan. 28 asuntoa ja 28 autopaikkaa, jotka vievät sisäpihan ja osan rantamaisemaa. 4. YHDESSÄ 1.palkinto 0,64 (0,4) Tasapainoinen, luonteva, kodikas, rauhallinen, eheä kokonaisuus. Lisärakentaminen molempien rakennusten lisäkerroksena ja osissa kellareita. Liiketilasta erotettu 2 asuntoa. Yhtenäiset parvekkeet länsisivuille ja pienet parvekkeet lisätty n itäsivulle. Autotallit otettu muuhun käyttöön, jolloin sisäpiha jouduttu uhraamaan autopaikoitukseen. Low-tech -energiaratkaisu tervetullut vaihtoehto vallitsevalle tekniikkakeskeiselle ajattelulle. Puurakenteinen lisäkerros ja rakenne ylipäätään luonteva ja hyvin tutkittu. Asuntopohjat huolella ja luontevasti toteutettu, pohjakerroksen avaaminen hyvä. A-talossa hissi sijoitettu asuntoon ja kompensoitu 1. kerroksessa parvekkeella ja 2. kerroksessa lisähuoneella uudessa lisäkerroksessa. B-talossa hissi sijoitettu asuntoon ja kompensaationa on huone kellarissa tai uudessa lisäkerroksessa. Kellarissa runsaasti aputiloja. Saunaosasto sijoitettu kattokerrokseen. Lisähuoneiden ansiosta huoneistokokojakauma runsaampi ja uusi tyyppi mielenkiintoisempi. Kaksikerroksisuudella saatu vaihtelua asuntotyyppeihin.

8 8 Poikkeaa ympäristöstään? 34 asuntoa ja 34 autopaikkaa, jotka täyttävät sisäpihan ja vievät suuren osan vanhaa puustoa. 5. PUUN TUNTU lunastus 0,5 (0,4) Huolellisesti tutkittu ehdotus. Lisärakentaminen sijoitettu n katolle ja n kellariin rannan puolelle, jolloin näkymät sta ovat mahdollisimman vapaat. n hissirakennus hallitsee pihaa. n parvekkeita on suurennettu reilusti ja itäsivulle on lisätty parvekkeita. Toimistotila on säilytetty. Suunnitelma päivittää alkuperäistä arkkitehtuuria mielenkiintoisesti. Rakennus on uudistuksilla muuttunut paljonkin, mutta uusi ilme pohjautuu kuitenkin vanhojen rakennusten arkkitehtuurin suomille mahdollisuuksille. B-talon irroitettu levymäinen porrashuone on jännittävä ratkaisu, tosin peittää näkymiä osasta makuhuoneita. A-talon hissit sijoitettu asuntoihin ja kompensoitu erkkerillä ja suuremmalla parvekkeella. Hissi lohkaisee osan väestönsuojaa. B-talossa portaat sijoitettu erilliseen pitkänomaiseen rakennukseen, jolloin esteettömyyspolku ja käynti esimerkiksi kellarikomerolla muodostuu todella pitkäksi ja välillä joudutaan ulkotilaan. Kellariasuntojen sisäänkäynti kaivannon kautta. A-talo Autotallien lukumäärä säilyy. Poistettu 12 asuntoa palvellut saunaosasto. Voidaan säilyttää, jos pesula esimerkiksi irtaimistovaraston paikalle. Tuulikaapit ehkä pienempinä ja katetut sisäänkäynnit, ok. Asunnoissa kantavia rakenteita purettu. Saavutettu hyöty kyseenalainen. Kattohuoneistot miellyttäviä. Toiseen kattohuoneistoon johtava porrashuone osana huoneistoa? Huoneiston yhden huoneen oma sisäänkäynti poistettu turhaan. Kattokerroksen sisään veto antaa kevyen vaikutelman. Kauniit julkisivut. 24 asuntoa ja 22 autopaikkaa. n kellariasunnot korossa + 3,15, jolloin piha + 3,00. Alkaa olla aika kriittinen tällä paikalla. Sisäpiha autokatoksineen ja porrasrakennuksineen tulee ahtaaksi. Pelastustiet? 6. COMPOSITION akl 0,5 (0,4) Arkkitehtonisesti hieman haparoiva, julkisivuissa parakkimainen kokonaisote. Pihajärjestelyt tehokkaat, kattokerroksen asunnot hyvin suunniteltu. Lisärakentaminen n katolle jättäen eteläpään vapaaksi, mikä vapauttaa näkymää sta. Lisäksi asunto n kellarissa. Ehdotuksessa keksitty huomattavasti yhteistiloja autotallien kustannuksella. A- talon parvekkeita suurennettu. Vanhat asunnot ennallaan. A-talossa hissi voidaan ratkaista todella näin. Neuvoteltu hissiasiamiehen kanssa. Avustus tosin vaatisi lisäkerroksen. B-talossa hissiratkaisu selkeä ja toimiva, mutta vaatii pohjoisosan autotallisyvennyksen jatkamista suurilla maanmuokkaustöillä. Hyvät yhteistilat. 4 autotallia säilytetty. Saunaosasto entinen. Asunnot entisellään. Kellarissa ylellinen saunaosasto, harraste- ym. tilat. Erillinen lenkkisaunakin? 3 autotallipaikkaa säilytetty. Halvan tuntuinen levyverhottuna. Vanha rakenne jätetty alle. Toimiiko? Asuntoja 23 ja autopaikkoja esitetty 22. Puusto säilytettävissä.

9 9 7. NERO ykl 0,6 (0.4) Rakennusten hahmon jopa kyseenalaisen voimakkaasti muuttava ehdotus, jonka perforoitu teräsverkko hiilletty puuverhous -kombinaatio voisi olla kaunis ja mielenkiintoinen yhdistelmä täysin uudessa rakennuksessa. Nyt vaikuttaa korjauskohteessa ylimitoitetulta muutostarpeelta. Lisärakentaminen kummassakin rakennuksessa lisäkerroksena. n pohja muokattu uudelleen ja muodostettu tuhlailevat porrashuone- ja aulatilat. n asunnoissa parveke muutettu olohuoneen kohdalle isommissa asunnoissa. Mielenkiintoiset piharakennelmat. Vähän leikkimielellä tehty ehdotus, joka muuttaa rakennuksen ja pihan ilmeen täysin. Autotallit säilytetty. A-talossa selvitty yhdellä hissillä yhteisaularatkaisun ansiosta. B-talossa esitetty ratkaisu vaatii pihan puolella laskeutumista ½ tasoa alas portailla? Vaikeasti huollettava paikka. Esteetön käynti rannan puolelta hyvä. Sauna poistettu ja sijoitettu piharakennelmaan. Kellarissa allasosasto muutettu kuntoilua palvelevaksi. Autotallipaikat säilytetty. Iv- konehuoneet vievät arvokasta tilaa kattokerroksessa. Voimakasta julkisivujen muotoilua ei pysty oikein yhdistämään pohjapiirustuksiin. Piharakennelmista olisi ollut kiva nähdä tarkempi suunnitelma. Mielenkiintoinen urbaani piha joka ei jätä paljon puustoa säilytettäväksi. Pysäköinti selkeästi katoksissa ja autotalleissa 30 kpl ja asuntoja 30 kpl. 8. HIIOHOI ykl 0,54 (0,4) Huolellisesti ja kauniisti esitetty ehdotus, jossa varsinkin B-talon julkisivut ovat onnistuneet. Tuomaristoa puhutti sekä A-talon tekninen kerros, eritoten sen käyttökelpoisuus ja poikkeava tyylilaji että myös B-talon uudet, voimakastyyliset porrashuoneet, jotka ovat ristiriidassa valittuun arkkitehtoniseen kokonaisotteen kanssa. Lisärakentaminen molempien rakennusten kattoasunnoilla, joissa isot terassit länteen. n vanhan osan päällä tekninen kerros. Osa autotalleista säilytetty ja ulkopaikoitus autokatoksessa ja tontin pohjoisrajalla. A-talossa huoneistossa ja kompensoitu parvekkeella itäjulkisivussa. B-talossa läpikulkuhissi toisen syöksyn paikalla ja uusi porras hissitornissa. Kellariin yhteys porrashuoneista vain hissillä tai länsipuolelta ulkoa. Kellarissa 3 autopaikkaa säilytetty. Juhlavat sisäänkäynnit ja yhteistilat. Sauna säilytetty. ja 2. kerroksen asunnot ennallaan. Kattokerroksessa valoisat porrasaulat ja avarat asunnot sekä yhteiset terassit ilmeisesti myös alempien kerrosten asukkaille. Kellarissa 9 autotallipaikkaa ja allasosasto säilytetty. 1. ja 2. kerroksen asunnot ennallaan. Kattokerroksessa porrashuoneisiin liittyvät yhteistilat ja terassit. sekä avarat asunnot. Uusien porrashuoneiden teknisen kerroksen konstruktiiviset aiheet tuntuvat vierailta muuten miellyttävissä julkisivuissa. Reilut kattoterassit keventävät miellyttävästi lisäkerroksia. Asuntoja 28 ja autopaikkoja esitetty reilut 35, joista riittää toimistotilallekin. Pohjoisrajan paikoitusrivi edellyttää tasoerosta johtuen tukimuuria ja aitaa rajalle. 9. CASSIS jaettu 2.palkinto

10 10 0,55 (0,4) Komea, ehjä, selkeä, uljas, jämäkkä. Lisärakentaminen kummankin rakennuksen katolle, jonne tehty lisäksi isot kattoterassit keventämään vaikutelmaa ja ssa antamaan läpinäkyvyyttä. Tallipaikat enimmäkseen säilytetty. Rakennusten rationalistista arkkitehtuuria on jatkettu helpon oloisesti. Selkeä kivi(rappaus)-puu -materiaaliyhdistelmä tukee hyvin arkkitehtonista ratkaisua. Kattokerros muurein rajattuine terasseineen on erittäin mielenkiintoinen. A-talossa asunnossa ja kompensoitu erkkerillä ja parvekkeella. B-talossa läpikulkuhissi toisen syöksyn paikalla ja uusi porras hissitornissa. Porrasyhteys kellariin kellarin lattiatason alapuolella olevan syvennyksen kautta. Saunaosasto entinen, 4 autotallipaikkaa, tuulikaapit, lastenvaunutilat ja katetut sisäänkäynnit. Toimistotila säilytetty. 1. ja 2. kerroksen asunnoissa parvekkeita suurennettu ja uudet itäsivulle. Tavanomaiset kattoasunnot. Saunaosastoa turhaan tiivistetty. Autotallipaikkoja säilytetty 9. Vanhat asunnot entisellään. Terassiasuntoihin käynti porrashuoneista melko avoimen ulkoterassin kautta ei huoltoa miellytä. Julkisivuissa moderni ilme. asuntoja 27 ja autopaikkoja 25. Paikat rantamaisemassa eivät toivottuja. Jäteasema huonossa paikassa, pitkä etäisyys kadulta. Vanha puusto säilytettävissä. 10. ÄKRÄS akl 0,5 (0,4) Rakennusten alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava ehdotus. Sisältää useita ekologisesti hyviä ajatuksia, kuten viherkatot ja viherseinät. Joukossa kuitenkin vakavia puutteita kuten suoraan ulos avautuvat, suojaamattomat hissinovet. Hahmoltaan säilyttävä ratkaisu, jossa esteettömyys hoidettu hyvin. Lisärakentaminen sijoitettu kummankin rakennuksen kellariin, jolloin kaikki autopaikat pihalla. Lisäksi toimistotilasta on erotettu asuntoja. n asunnot suunniteltu uudelleen osittain huomioimatta kantavia rakenteita. Itäsivulle lisätty parvekkeet. n vanhat asunnot ennallaan. A-talossa hissit asunnoissa ja sovitettu uusiin asuntopohjiin. B-talossa hissit uusissa hissitorneissa ja muutettu yksivartisiksi. Liikuntaesteisten kulku rannan puolelta kellarin kautta tai läpikulkuhissillä suoraan ulkoa. Tämä ratkaisu ja ulkoportaat ovat huollon kannalta huonoja. Kellarissa hissi lohkaissut osan väestönsuojaa, josta tehty saunaosasto? Kellarin asunnot hoiva-asuntoja? Kerrosten asunnot sekavia ja kantavista rakenteista piittaamattomia. Suunniteltu uudelleen kantavista rakenteista piittaamatta. Asunnot sopivia hoiva-asuntoja. Allasosasto poistettu. Tilalla inva-sauna. Kerrosten asunnot ennallaan. Säilyttää vanhan ilmeen nykyiseen ympäristöön sopivana. Asuntoja 28 ja autopaikkoja 29. Pelastustiet huomioitu hyvin. Pysäköinti keskitetty tontin pohjoisosaan ja rajalla olevat paikat vaativat tukimuurin rakentamista. Aika tyly sisäänkäynti tontille. Puustoa säilytettävissä. 11. Dupont & Dupond ykl 0,56 (0,4)

11 11 Huolellisesti laadittu ehdotus, jonka esityksessä olisi kuitenkin toivonut pohjapiirrosten näyttävämpää esiintuomista havainnekuvien ja/tai julkisivupiirrosten kustannuksella. Kontrastoivat aiheet katujulkisivun musta alumiini ja sisäpihan lämmin puuverhous eivät esitetyllä värityksellä täysin vakuuttaneet. Luksustaloja tavoitteleva paikalle uutta arkkitehtuuria luova ehdotus, jossa asuntoja muutettu reippaasti. Lisärakentaminen kummankin rakennuksen katolle ja autotalleihin sijoitettu runsaasti aputiloja. Menetettyjä autotallipaikkoja ei ole ehdotuksessa esitetty tontille? A-talossa hissit asunnoissa ja kompensoitu laajentamalla tupakeittiö-olohuonetta ja lisäämällä parveke. B-talossa hissit sijoitettu entisen portaan paikalle ja tehty uusi porrashuonetorni, johon sisäänkäynti kellaritasoon vaatii toisen porrashuoneen osalta kaivamista. Ylelliset sisäänkäyntiaulat, toinen jopa keittiöllä. Parvekkeita suurannettu. Asunnoissa tupakeittiöt. Kattokerroksen sauna hienolla paikalla. Asunnot mielenkiintoiset. Allasosastoa laajennettu. Allas kilpauimarille ja savusauna pihalle. Luksusta. Vanhoissa asunnoissa makuuhuoneesta kylpyhuone. Kattokerroksen luksusasunnoissa voisi kyllä olla erilliset wc:t. Kuvastavat hyvin valittua koko kiinteistön kehittämisen linjaa. Jäänyt tutkimatta. Asuntoja ja autopaikkoja pihalla 10 ja autotallissa ekobarn ykl 0,7 (0,4) Arkkitehtuuri ehdotonta ja kansainvälisiä trendejä kosiskeleva, suhde lähtökohtaan ongelmallinen. Kuten tekijä sanoo, muutossuunnitelma on raju. Kahden kerroksen ja parven lisääminen tekee rakennuksista voimakkaasti ympäristöstä poikkeavia. a korotettu vain toisen porrashuoneen osalta, jolloin näkymä A- talosta säilyy paremmin. Varsinkin kellareissa joudutaan massiivisiin rakenteiden vahvistamisiin. Parvekevyöhykettä ideoitu lupaavasti, julkisivuissa parvekevyöhykkeen ilme kuitenkin turhan totinen. Pihalla yhteinen maakellari sympaattinen yhtreisöllisyyttä korostava idea. Puurakenne ok, puuverhousten käyttö kattopinnoilla tässä mittakaavassa tuhlailevaa. A-talossa hissit sijoitettu asuntoihin ja kompensoitu isommalla parvekkeella. B-talossa yksivartiset portaat ja hissi ulkona tornissa, joka joudutaan kaivamaan kellaritasoon ja toisaalta maanpintaa joudutaan korottamaan, jotta päästään ulkoa suoraan 1. kerrokseen. Kellari suljettu pihan puolelta? Sisäänkäynnit muutettu kellarista 1. kerrokseen, joka on johtanut esteettömyyden takia omituisiin luiskaratkaisuihin. Autokatoksen teko kellariin johtaa suuriin kaivutöihin ja hankalaan luiskaan kadulta. Sama koskee pyörävarastoksi esitetyn väestönsuojan käyntiä ulkoa. Sähkölaitoksen muuntamoon on käynti porrassyvennyksen kautta. Liiketila otettu asuin- ym. käyttöön. Vanhoja asuntoja muokattu. Olohuoneet jääneet osittain pieniksi. Talon saunaosasto hienolla paikalla. Loft- asunnoista puuttuu parvekkeet itäsivulta? Kellarin autohalli on johtanut vaikeisiin rakenneratkaisuihin. Lisäpaikkoja on saatu 7 kpl vanhaan talliratkaisuun verrattuna? Vanhojen asuntojen muutoksilla ei oleellista parannusta. Omalla sisäänkäynnillä varustetun huoneen porrashuoneen ovi poistettu, turhaan? Parvekkeita suurennettu. Uudet asunnot toimivia. Veistokselliset julkisivut täysin uutta tässä ympäristössä. Pihaa korotettu, jolloin piharakennus vaikuttaa matalammalta. Jätekatoksen sijainti toiminnallisesti hyvä, kerhohuone sen päällä arveluttaa. Pyöräilyyn kannustavat kunnon pyörävarastot. Asuntoja 41 ja autopaikkoja 42. Pohjoisrajan pysäköinti vaatii tukimuurin. Pihan korotus johtanee puiden ja istutusten uusimiseen. 13. KLasit akl 0,56 (0,4)

12 12 Runsaasti hyviä ja kehityskelpoisia ideoita sisältävä ehdotus, joka kärsii keskeneräisestä ja tasapaksusta esityksestä. Esimerkiksi pihajulkisivu etelään (pitäisi olla pohjoiseen) ei kerro, mihin avautuvat piharakennuksen kellarin ulkoiluvälinevarastot. Plansseissa paljon kapeita, tarpeettomia parvekevyöhykkeitä ja alimitoitetut hissit. Sinänsä hyvin massoitellut kattohuoneistot ovat ristiriitaisia leikkauspiirrosten kanssa. Kokonaisuutena puutteellinen esitys, jossa ei ole esitetty kaikkia kerroksia. Lisärakentaminen epämääräisesti lisärakennuksessa pihalla, kellareissa ja lisäkerroksessa. Muutosten logiikka ei selvinnyt. A-talossa asunnon kohdalla muokkaamalla asuntoa. B-talossa asunnon kohdalla, parvekkeita suurennettu. Pohjia muutettu entisistä rakenteista välittämättä. B-talo Allasosaston paikalla asunto. Saunaosasto kattokerrokseen. Kattokerrokseen johtaa 2 porrashuonetta palvelemaan pientä asuinpinta-alaa. Noudattaa epäloogisia pohjaratkaisuja. Asuntoja 29 ja autopaikkoja 22. Puusto säilytettävissä. 14. HOLLAND ykl 0,6 (0,4) Runsaasti hyviä ajatuksia sisältävä ehdotus, jonka ongelmana on ehkä liian täydellinen muodonmuutos. Onko se tässä tilanteessa ja mittakaavassa tarpeellista? Katujulkisivu on muuttunut aika massiiviseksi, näillä muutoksilla sinne olisi hyvin voinut laittaa asunnoille myös kunnon parvekkeet. Rannan pientalot sinänsä hyvä lisä, mutta tulvakorkeusvaatimus (+3.00) vaikea toteuttaa menettämättä nykyisten huoneistojen maisema-arvoja. Ehdotuksessa runsaasti lisärakentamista. Rakennusten korkeuden porrastuminen rantaa kohti loogista. Lisärakentaminen n lisäkerroksena, osin kahtena kerroksena (LVI-konehuone näyttää katujulkisivussa asuinkerrokselta), n kellarissa ja erillisinä pientaloina rannan puolella. Lisäksi toimistotilasta lohkaistu 2 asuntoa. A-talossa hissit asuintilasta, joka kompensoitu ko. huoneistoa kasvattamalla. Esteetön käynti taloon pohjoispäädystä. B-talossa hissit asuintilasta huoneistoa muokkaamalla. Esteetön käynti pohjoispuolen rapun vierestä kellarin tasossa. 4 autotallia säilytetty. Hyvät aputilat. Saunalle olisi voinut löytyä paikka kattokerroksesta. Itäsivun asuntoihin olisi voinut lisätä parvekkeet. Uusi kerros toistaa vanhaa. Kellarista osittain asuinkerros, jolloin autotallit poistettu. Vanhojen asuinkerrosten pienemmistä asunnoista hissiratkaisu poistanut erilliset wc:t. Pohjia muokattu, mutta ei välttämättä parannettu. Julkisivuissa keinotekoisia efektejä, joiden perusteet eivät selviä. Asuntoja 29 ja autopaikkoja 29. Esitetty pysäköintikatosratkaisu edellyttää pihan voimakasta muotoilua. Pelastustiet n ja pientalojen osalta miettimättä. Pientalot puiston rajassa kiinni? Niiden lattiakorko jää vaaditun + 3,00 alle. 15. IDEOITA KODEISTA ykl 0,6 (0,4) Ehdotuksen ansiot ovat korkeatasoisessa arkkitehtuurissa.

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN 3.4.2008 sivu 1/34 UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus...2 1.2 Osallistumisoikeus...3 1.3 Palkintolautakunta ja asiantuntijat...3

Lisätiedot

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU 28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND 2003 03 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN

KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN 1 Tulevaisuuden senioriasuminen (TSA) tutkimus KESKUSTAN ASUINKERROSTALOJEN PERUSPARANNETTAVIEN PIHOJEN KEHITTÄMINEN IKÄÄNTYVIEN ASUKKAIDEN TARPEISIIN OULUN YLIOPISTO Arkkitehtuurin osasto Korjausrakentamisen

Lisätiedot

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

Ammattilaisille. 17 Tiivis, energiatehokas ja viihtyisä. 4 Kerrostalot rannalla. 10 Kivitalo asukkaan toiveisiin. 24 Yhteisöllisyys jo suunnitteluun

Ammattilaisille. 17 Tiivis, energiatehokas ja viihtyisä. 4 Kerrostalot rannalla. 10 Kivitalo asukkaan toiveisiin. 24 Yhteisöllisyys jo suunnitteluun Ammattilaisille 4 Kerrostalot rannalla 10 Kivitalo asukkaan toiveisiin 17 Tiivis, energiatehokas ja viihtyisä 24 Yhteisöllisyys jo suunnitteluun Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen

Lisätiedot

Maunulan 1950-luvun arkitaide

Maunulan 1950-luvun arkitaide Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2012:7 Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Maunulan 1950-luvun arkitaide Korjaustapaohje Helsingin

Lisätiedot

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen

Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Taloyhtiöiden toiveita lisärakentamiseen Kyselyvastausten yhteenveto Uudenmaan liitto 2015 1 Uudenmaan liitto 2015 Kansi: Ulvilantie 11, valokuva Satu Åkerblom Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa

Lisätiedot

JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET

JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET Teknillinen korkeakoulu Sosiaali- ja terveydenhuollon tekniikan ja rakentamisen instituutti Sotera Arkkitehtiosaston julkaisuja 2006/90 JÄLKIASENNUSHISSIEN VAIKUTUKSET arkkitehtuuri kustannukset esteettömyys

Lisätiedot

NCC parhaat kohteet 2008-2011. arkkitehtuuri

NCC parhaat kohteet 2008-2011. arkkitehtuuri Arviointipöytäkirja NCC parhaat kohteet 2008-2011 arkkitehtuuri 1 NCC Asuminen 26.04.2012 NCC Property Development NCC Rakennus Optiplan N C C PARHAAT KOHTEET 2008-2011 A R V I O I N T I P Ö Y T Ä K I

Lisätiedot

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI

Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI Kivestä muuraamalla viihtyisien ja kestävien asuinympäristöjen INFORMAATIOLEHTI 4 Tampereella laatua ajan henkeen 15 Aluesuunnittelua Alankomailla 18 Tiili säilyttää Salmisaaren hengen 24 Kivitalon tiiveys

Lisätiedot

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen

Ta m pe re. Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yksi MONIKKOhankkeen kuudesta pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen Asukaslähtöisyydestä yhteisöllisyyteen on yhteisöllisen asumisen suunnitelma Tampereen Vuorekseen. Suunnitelma jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäisessä pohditaan keinoja asukaslähtöisen suunnitteluprosessin

Lisätiedot

Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta

Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta Ympäristöministeriön raportteja 27 2011 Lisärakentaminen osana korjausrakentamishanketta Sanna Lukkarinen Anni Kärki Arto Saari Juha-Matti Junnonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Julkisivukilpailussa kehityskelpoisia ratkaisuja

Julkisivukilpailussa kehityskelpoisia ratkaisuja JULKISIVUT Tekniikan tohtori Anu Soikkeli Oulun yliopistosta piti Julkisivukilpailun antia mielenkiintoisena ja innovatiivisena, mutta ne eivät soveltuisi vielä käytännössä lähiötalojen korjausratkaisuiksi.

Lisätiedot

Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander

Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander Vanhat arvot vai uudet vaatimukset B Tieteiden talon suunnittelusta Vilhelm Helander Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 6:ssa sijaitseva entinen koulurakennus on korjattu ja muutettu tieteellisten seurojen

Lisätiedot

ENERGIATALON SUUNNITTELU

ENERGIATALON SUUNNITTELU 1 N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U by S I S Ä L T Ö Esipuhe 6 Kimmo Huttunen, Kehityspäällikko, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER,

Lisätiedot

Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua

Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2010 Ville Martikainen Turun omistamien kiinteistöjen käyttötarkoitusvertailua Kurjenlinna & Lintulan kiinteistö (vanha Nuorisokeskus Palatsi) Turun

Lisätiedot

Vuokratalon uusi elämä

Vuokratalon uusi elämä SUOMEN YMPÄRISTÖ 42 2006 Vuokratalon uusi elämä ASUMINEN Anneli Lyytikkä Heikki Kukkonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ JULKAISUSARJA 42 2006 Vuokratalon uusi elämä Anneli Lyytikkä Heikki Kukkonen Helsinki 2006

Lisätiedot

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon rakennussuojelu esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon arkkitehtuurin historian diplomityö valvoja: professori Vilhelm Helander ohjaaja: arkkitehti Satu Åkerblom tekijä: Sasu Hälikkä Sotera

Lisätiedot

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä

Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Tasavertaisuus, Oikeudenmukaisuus, Laillisuus Pispala Visio 2008 Rakennusoikeus -ryhmä Näsijärveltä Ilmasta Pyhäjärveltä Julkaisun kokoajat: Antti Ivanoff, Aarne

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA AALTO-YLIOPISTO OTANIEMEN KAMPUSKIRJASTO PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA ARKKITEHDIT NRT OY JKMM OY WISE GROUP FINLAND OY OY PQR CONSULT AB SÄHKÖ-OHMI OY ALUSTAVA 27.03.2014 27.03.2014 1(22) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN HELSINGIN SILTAMÄESSÄ

TÄYDENNYSRAKENTAMINEN HELSINGIN SILTAMÄESSÄ S I LTA M Ä K I TÄYDENNYSRAKENTAMINEN HELSINGIN SILTAMÄESSÄ Konsta Lehti D I Ä SÄ Konsta Lehti Lehti Diplomityö Tampereen teknillinen yliopisto Rakennetun ympäristön tiedekunta Arkkitehtuurin laitos laitos

Lisätiedot

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy

Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Tampereen Eteläpuiston yhteistyöryhmän vuorovaikutusalustan ensimmäisen kyselyn tulokset 10.6.2015 Akordi Oy Kyselun tausta: Eteläpuiston yhteistyöryhmän työn tueksi on perustettu sähköinen vuorovaikutusalusta

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

JULKISIVUYHDISTYS R.Y.

JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUYHDISTYS R.Y. JULKISIVUJEN KORJAUSOPAS Julkisivujen korjausopas Päätoimittaja: Eero Jukkola Julkaisija: Julkisivuyhdistys r.y. Kustantaja: Suomen Media-Kamari Oy Ulkoasu ja taitto: Riina Takala

Lisätiedot

Pähkinärinteen asemakaavamuutos

Pähkinärinteen asemakaavamuutos Vantaa Kaupunkisuunnittelu Timo Kallaluoto Pähkinärinteen asemakaavamuutos Ilmakuva Vantaan kaupunki 2011. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20.1.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 001515 1.

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE

SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET ASUNTOALUEILLE YLEINEN OSA (osa 1) Hyväksytty rakennuslautakunnassa 11.10.2001 O s a 1 Y L E I N E N O S A 1 YLEISTÄ 2 SUUNNITELMAT Näillä ohjeilla pyritään ohjaamaan asuntojen

Lisätiedot