ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010. Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä"

Transkriptio

1 1 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Kilpailukutsu Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen, esteettömyyspolun ratkaiseminen, mahdollinen julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen. Kilpailulla haettiin ennakkoluulottomia ehdotuksia uudemman rakennuskannan korjaussuunnittelun kehittämiseksi. Erityisesti toivottiin kerrostalojen matalaenergiakorjaukseen soveltuvia, tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja. Suunnittelukohteina olivat 2-kerroksiset (kellari ja kaksi asuinkerrosta), tiiliverhoillut harjakattoiset, hissittömät asuinkerrostalot, jotka sijaitsevat samalla tontilla. Kilpailun järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa. Kilpailun tekniset järjestelyt hoiti TTY:n arkkitehtuurin laitos yhdessä Julkisivuyhdistys r.y.:n ja Suomen Betoniyhdistys r.y.:n kanssa. Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on -edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa -edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä -edistää alan koulutusta -julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä -osallistua alan kansainväliseen toimintaan Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset Kilpailu oli avoin kaikille Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikouluissa opiskeleville. Palkinnot ja lunastukset Palkintoina jaettiin 7000 euroa seuraavasti: I palkinto 3000 II palkinto 1500 II palkinto 1500 Lunastus 500 Lunastus 500 Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa kaksi toista palkintoa ja jättää kolmannen jakamatta. Palkintolautakunta

2 2 Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeämänä: - Mikko Tarri, DI, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja - Jussi Mattila, TkT,Suomen Betoniyhdistys ry - Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry - Pekka Voltti, arkkitehti SAFA - Auri Häkkinen, toimittaja, Rakennuslehti OY:n nimeämänä: - Jouni Koiso-Kanttila Professori, Rakennusoppi - Yrjö Tuppurainen Professori, Korjausrakentaminen TTY:n nimeämänä: - Markku Hedman Professori, Asuntosuunnittelu - Kari Salonen Professori, Rakennusoppi Aalto Yliopiston Teknillisen korkeakoulun nimeämänä: - Hannu Huttunen Professori, Asuntosuunnittelu - Jaakko Keppo Tuntiopettaja, Rakennusoppi Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Riina Takala Julkisivuyhdistyksestä. Kilpailun aikataulu Kilpailuaika alkoi to ja päättyi pe klo Kilpailutehtävä Kilpailutehtävän tausta Rakennukset sijaitsevat rantatontilla arvostetulla asuinalueella, joten niiden lisärakentaminen on taloudellisesti perusteltua korjauskustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Rannan puoleisella rakennuksella on jo nyt esteetön merinäköala. Kilpailijan harkintaan jäi lisärakentamisen määrä. Tontille oli sijoitettava 1 ap/huoneisto, autotallipaikat mukaan lukien. Uudet ja nykyiset asunnot tuli suunnitella esteettömyysvaatimukset täyttäviksi (hissi, wc-tilat, ). Suunnittelun lähtökohtana oli tarve parantaa kohderakennusten ja niiden lähiympäristön laatutasoa asumisen, rakennustekniikan ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Rakennusten julkisivu on kalkkihiekkatiiltä sekä lämmöneristettä 8-10 cm ja sisäpuolella kantava betonirunko. Kilpailijan tuli esittää teknisesti hyväksyttävissä oleva ohjelma rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on tulevaisuutta myös rakentamisessa. Ehdotuksen tekijä sai halutessaan käyttää tunnettuja energiantuottomuotoja ja ideoida myös ennakkoluulottomia tapoja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kyseeseen saattoi mm. tulla rakennuksen avaaminen/varjostaminen vuodenaikojen mukaan, vaippalasitus, tuulienergia, aurinkoenergia, geoterminen energia, lämmöntalteenotto (vaatii konehuoneen ja isot hormit), vaipan viherrakentaminen tms. Kilpailun tavoitteet Kilpailun tavoitteena oli löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja korjausrakentamiseen erityisesti matalaenergiakorjauksen näkökulmasta rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla sekä myös -parantaa rakennuksen ja sen julkisivujen teknistä käyttöikää elinkaariajattelun mukaisesti -parantaa rakennuksen ulkonäköä ja houkuttavuutta asuntomarkkinoilla -parantaa maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallisuutta -parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huomioiden -parantaa liikuntarajoitteisten toimintaympäristöä eli luoda ns. esteettömyyspolku (hissilisäys)

3 3 -löytää uusia materiaali- ja suunnitteluratkaisuja tekniseen korjaamiseen sekä ehdotuksia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi -löytää lisärakentamiselle mielenkiintoisia suunnitteluratkaisuja Palkintolautakunta painotti ehdotusten teknistä kehittämiskelpoisuutta sekä uusien ideoiden esilletuomista arkkitehtuurin ja tuotekehittelyn näkökulmasta. Kilpailuehdotusten taloudellisuutta arvioitiin panos-tuotosajattelun mukaisesti. Yleisarviointi Yleistaso ja arvosteluperusteet Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen. Koska kyseessä oli painotetusti Ideakilpailu, palkintolautakunta päätti arvostelussaan painottaa osatekijöitä seuraavassa järjestyksessä: Tilaratkaisujen muutokset panos-tuotos-ajattelun suhteen Energiataloudellinen käsittelytapa arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suhteen Piharatkaisut ja lähiympäristö Muut ansiot Palkintolautakunta ei korostetusti painottanut ratkaisujen taloudellisuutta - sitä kuitenkaan vähättelemättä. Kilpailun luonteeseen ja tavoitteisiin kuului arkitodellisuudesta irtautuminen ja uusien ideoiden ja ratkaisutapojen etsintä. Ehdotuksilta ei arvostelussa edellytetty kuitenkaan teknisten ratkaisujen virheettömyyttä, vaan palkintolautakunta arvioi, olisiko esitetty idea mahdollista toteuttaa sitä sen omista lähtökohdista kehittäen. Tilaratkaisujen muutokset panos-tuotos-ajattelun suhteen Julkisivujen osuus keskiraskaan korjausrakentamisen kokonaiskustannuksissa on vähäinen verrattuna tilaratkaisuiden mahdollisiin kustannuksiin. Pääosin muutokset olivat harkittuja ja maltilla tehtyjä. Mukana oli toki myös ehdotuksia, joiden rakentamistaloudellinen ajattelutapa oli epärealistinen. Suuret, kalliit muutokset eivät tuoneet varsinaista lisäarvoa. Panos-tuotos-ajattelu ei ollut kohdallaan. Energiataloudellinen käsittelytapa arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suhteen Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä rakennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan kiinnostavampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimaisempi. Positiivisia muutoksia oli saatu aikaan hyvinkin hennoilla ja varovaisilla toimenpiteillä. Panos-tuotos-ajattelu on ollut kohdallaan. Rakennusta voimakkaasti muuttaneet ehdotukset sisälsivät joukon erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia. Laajojen asuntoalueiden korjausfilosofiana liiallinen muutos sisältää myös riskin kaoottisesta ja ylivirikkeellisestä lopputuloksesta. Huolestuttavan moni rakennusta voimakkaasti muuttava tai lisärakentava ehdotus ei ollut löytänyt tasapainoista lopputulosta. Joissakin tapauksissa lopputulos on muuttunut nykytilannetta laaduttomammaksi rakennus ei joko sitoudu aikaansa tai ei ole myöskään nykyarkkitehtuurin laatutekijöitä omaava. Piharatkaisut ja lähiympäristö Piharatkaisujen osuus arvioinneissa jäi vähäiseksi, johtuen pääasiassa siitä, että niiden suunnitteluun ei ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Poikkeuksiakin toki löytyi. Autotallit ovat omia osakkeita ja liittyvät asuntoihin. Niiden säilyttäminen ei aiheuta runsasta pysäköintiä pihalla. Yleensä ihmiset ihastuvat pihan avaruuteen ja valoisuuteen. Silti se kestäisi katokset autoille, polkupyörille ja jätteille. Muut ansiot Muutamassa ehdotuksessa oli poikkeuksellisen ansiokkaasti tutkittu joko rakenteita, esteettömyyttä tai ekologiaa, mikä otettiin arvostelussa myönteisesti huomioon. Kilpailun luonteen vuoksi pidettiin ansiona myös

4 4 ehdotuksen omaperäisyyttä ja poikkeamista rutiininomaisista ratkaisuista. Jokunen varmalla ja kokeneella ammattitaidolla tehty ehdotus ehkä kärsi arvostelussa tästä linjauksesta. Tontin nykyinen tehokkuusluku on 0.4, eli 5000 m2:n tontilla se merkitsee kokonaiskerrosalaa 2000 m2 ja 500 m2 kerrosta kohden. Kilpailutontilla 0,5 merkitsisi lisäkerrosalaa 500 m2. Tämän lisäyksen saaminen lienee realistista. Lisäkerrosala 500 m2 jaettuna esimerkiksi kummankin rakennuksen katolle voisi toteutua ehdotuksia no 5, PUUN TUNTU tai no 8, HIIOHOI soveltaen. Lisäksi kerrosalan myyminen täysin uusia asuntoja varten lienee helpompaa ja toteutus kevytrakenteisena aiheuttaisi vähemmän häiriötä. Asuntojen sijoittaminen matalaan kellarikerrokseen johtaa kaivutöihin ja lisäksi lattiataso jää kriittisen alas. Syysmyrskyillä vesi on usein ollut puistokäytävällä ja pari kertaa vienyt laiturin. Esteettömyys A-talossa hissi voidaan sijoittaa nykyiseen porrashuoneeseen. n sisäänkäyntien heikkoutena on ollut katoksen puuttuminen, mikä voitaisiin hoitaa myös sisään vetona ja lisäksi tuulikaapit puuttuvat. B-talossa hissi johtaa uuden porrastornin rakentamiseen, jolloin myös tuulikaappi hoituu. Toiminnallisuus A-talon asunnoissa puutteeksi on koettu itäpuolen parvekkeiden puuttuminen. Niitä voitaisiin helposti ripustaa ranskalaisen parvekkeen kohdille tarpeen mukaan. B-talon asunnot on koettu hyviksi. Omalla sisäänkäynnillä varustettu huone on toiminut esimerkiksi hammaslääkärin ja jalkahoitajan vastaanottotilana. Ehdotuksissa esiintyy monia vaihtoehtoja, etupäässä ympäristöstä poikkeavia. Runsas puun käyttö arveluttaa huollon kannalta. Pikemminkin puusta julkisivussa on pyritty pääsemään eroon. Jako luokkiin ja ehdotuskohtainen arviointi Käsiteltyään ehdotuskohtaisesti kilpailuehdotukset, päätti palkintolautakunta laittaa ne seuraaviin luokkiin: Palkintoluokka 5 kpl (1,2,4,5,9) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet kiitettävästi ja osoittaen normaalista korjausrakentamisesta positiivisesti poikkeavaa, oivaltavaa ratkaisutapaa. Ylempi keskiluokka (YKL) 7 kpl (7,8,11,12,14,15,16) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti. Ehdotusten joukossa on erinomaisen oivaltavia osaratkaisuja, kokonaisuus ei aina ole kuitenkaan tasapainossa. Alempi keskiluokka (AKL) 6 kpl (3,6,10,13,17,18) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet hyvin mutta eivät ole onnistuneet ratkaisemaan kuin osan tavoitteista. Myös tässä luokassa on mielenkiintoisia yksityiskohtaratkaisuja.

5 nro NIMIMERKKI Planssit kpl Erillinen selostus Yliopisto Yksin/työr. Lopullinen sijoitus 5 1 SOPUKAT 5 X OY 1hlö 2 MR BEAM 3 X TTY 3 RANTANPLAN 4 - TTY 4 YHDESSÄ 5 X OY 2 hlöä 5 PUUN TUNTU 7 X OY 2 hlöä 6 COMPOSITION 4 - TTY 7 NERO 5 X AY-TKK 8 HIIOHOI 5 X TTY 9 CASSIS 5 - OY 10 ÄKRÄS 4 X OY 11 DUPONT&DUPOND 3 X TTY 12 EKOBARN 10 X OY 2 hlöä 13 KLASIT 2 - TTY 14 HOLLAND 6 X TTY 15 IDEOITA KODEISTA 5 X TTY 2 hlöä 16 HORISONTTI 5 X OY 17 BLUES BROTHERS 5 - AY-TKK 18 SINISIIVET 4 X TTY 2.PALKINTO LUNASTUS AKL 1.PALKINTO LUNASTUS AKL YKL YKL 2.PALKINTO AKL YKL YKL AKL YKL YKL YKL AKL AKL

6 6 Ehdotuskohtainen arviointi 1. SOPUKAT jaettu 2.palkinto 0,47 jossa ei ole huomioitu kesähuoneita, näiden kanssa 0,51 (0,4) Huolellisesti suunniteltu ja kauniisti esitetty työ. Kevyt, raikas ja dynaaminen. Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa asunnot ja autotallit lähes ennallaan. Lisähuoneet n katolla pieninä nappuloina, jolloin julkisivupintaa paljon ja suuntaukset hyvin eriarvoiset, kuten saunaosaston. Arvokasta lisätilaa katolla yhtiö ei voi myydä ulkopuoliselle, koska sidottu alakerran asuntoon. n katon kesähuoneet todella arvokkaalla paikalla ja kalliita, jos lasketaan rakennusoikeuteen. Sinänsä kaunis ajatus kattopuutarhoista. Rikas kattopaviljonkimaailma yhdessä linjakkaan yhtenäisen parvekevyöhykkeen kanssa muodostaa mielenkiintoisen ja jännittävän kokonaisuuden, jossa alkuperäisten rakennusten arkkitehtuuri on läsnä osana kokonaisuutta. A-talossa sijoitettu asuntoon, joka kompensoitu parvekesyvennyksen rakentamisella, tosin muillekin. Lohkaisee palan väestönsuojaa, jossa ainakin betonia purettavaksi. B-talossa hissit sijoitettu kuten monissa ehdotuksissa asuntoon, jolloin menetetään omalla sisäänkäynnillä varustettu huone, jolle talossa asukkailla on löytynyt monenlaista käyttöä. Pihan sisäänkäynneissä hissiin joudutaan kuitenkin nousemaan puoli tasoa. Nykyiset rollaattorin käyttäjät tuskin uskaltaisivat käyttää ehdotettua luiskaa. Kellarin sisäänkäynneissä katos ja tuulikaappi, ok. Lastenvaunut säilytyskomerotilaan, joka taas kylmäkellarin paikalle, jolloin saadaan yksi autotalli säilytettyä. Ennen ainakin vaadittiin kellaritiloista oma uloskäynti, joka voidaan ratkaista pohjoispäätyyn lohkaisemalla pala lämmönjakohuonetta, kun lämmönjakopaketti vie tilaa vain neliön verran. Todellisuudessa toimistotila on omana osakkeena, joten sen saaminen yhteistiloiksi on vaikeaa. Asuntoja paranneltu ja itäsivun parvekkeita on toivottu. Kattohuone täydentää hyvin huoneistojen kokojakaumaa. Kellarin saunaosastoa kehitelty, tosin samalla on sijoitettu omat saunat asuntoihin. Muutoksissa kaikista huoneistoista on poistunut yksi makuuhuone. Käytännössä valinnaisena vaihtoehtona vaikeuttaisi lvi- suunnittelua. Parvekeseinän ekologisuus tulee hyvin esiin. Miten huolletaan? Asuntoja 20 ja autopaikkoja esitetty 22. Puusto säilytettävissä. Pelastustiet puutteelliset. 2. MR BEAM lunastus 0,58 (0,4) Arkkitehtuuriltaan suurpiirteisen komea, mutta keskeneräinen. Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa lisärakentaminen on sijoitettu yhdyspalkkiin ja kattojen Loft- asuntoihin. Palkki on sijoitettu tontin pohjoisosaan ja siten, että se varjostaa ainoastaan muutamaa makuuhuonetta ja sijainti korkealla säilyttää avaran korttelinäkymän. Poikkeava ratkaisu, jossa konstruktööri on lujilla. Rakennuksia yhdistävä luhtikäytävä-palkki rajaa pihaa mielenkiintoisesti sitä kuitenkaan sulkematta. Julkisivujen käsittely ja materiaalivalinnat selkeän komeita, tosin rakennetasolla ratkaisut alkutekijöissään. A-talossa hissin sijoitusta huoneistoon ei ole kompensoitu edes parvekkeella esimerkiksi tupakeittiön kohdalla. B-talossa hissiä tuskin pystyy toteuttamaan esitetyllä tavalla. Kellari ennallaan. Autotallien muuttaminen harrastetiloiksi on monimutkainen lupaprosessi. Vanhat asunnot käytännössä entiset.

7 7 Kellari ennallaan. Sisäänkäynti kellaritasoon vaatii kaivamista. Asunnot käytännössä entiset. Saunat uusissa asunnoissa olisi voinut korvata yhteisellä kattosaunalla? Miellyttävä puuritiläilme. Entä huolto? Asuntoja 30 ja autopaikkoja merkitty 29. Puusto säilytettävissä. 3. RANTANPLAN akl 0,6 (0,4) Arkkitehtoninen kokonaisote ei ole tasapainossa. Lisäkerros, varsinkin julkisivupiirroksissa, on dominoiva, nykyiset rakennukset alistava. Uudet parvekkeet näköaloineen komeat. Pohjapiirrosten merkinnöissä sekavuutta, esim. talon A nykytilanteeksi esitetty talo B. Kantavia seiniä purettu aiheettomasti. Kumpaankin rakennukseen lisätty raskaan tuntuinen lisäkerros, jossa toimivat asunnot. n 1. kerroksen asuntoihin on liitetty portaalla autotalli harrastetilana, joka ei ole mukana rakennusoikeusluvussa. Menetetyt autopaikat korvattu pihalla pysäköintikenttänä, jolloin viheralueet pienenevät vastoin tekijän väitettä. Vastakkainasetteluna autotallien uusi käyttö ja pihan varaaminen autoille? A-talossa hissin sijoittaminen porrashuoneeseen mahdollinen. B-talossa hissi sijoitettu asuntoon, joiden pohjia muutenkin uusittu. Esteetön sisäänkäynti kellariin pihan puolelta autotallin kustannuksella. Kellarin harrastetilat? Pyörät ja lastenvaunut huomioitu. Asuntoja avarrettu kantavia seiniä purkamalla? Parvekkeita suurennettu. Itäpuolelle olisi voinut lisätä parvekkeet. Kattokerroksen asunnot ilmeisesti a soveltaen. B-talo Kellarin sisäänkäynnin yhteydessä reilut pyörä- ja lastenvaunutilat. Asuntoja avarrettu ja varustettu porealtailla, vaikka uima-allaskin löytyy talosta. Lisäkerrokset pullistelevat näköalan suuntaan. 28 asuntoa ja 28 autopaikkaa, jotka vievät sisäpihan ja osan rantamaisemaa. 4. YHDESSÄ 1.palkinto 0,64 (0,4) Tasapainoinen, luonteva, kodikas, rauhallinen, eheä kokonaisuus. Lisärakentaminen molempien rakennusten lisäkerroksena ja osissa kellareita. Liiketilasta erotettu 2 asuntoa. Yhtenäiset parvekkeet länsisivuille ja pienet parvekkeet lisätty n itäsivulle. Autotallit otettu muuhun käyttöön, jolloin sisäpiha jouduttu uhraamaan autopaikoitukseen. Low-tech -energiaratkaisu tervetullut vaihtoehto vallitsevalle tekniikkakeskeiselle ajattelulle. Puurakenteinen lisäkerros ja rakenne ylipäätään luonteva ja hyvin tutkittu. Asuntopohjat huolella ja luontevasti toteutettu, pohjakerroksen avaaminen hyvä. A-talossa hissi sijoitettu asuntoon ja kompensoitu 1. kerroksessa parvekkeella ja 2. kerroksessa lisähuoneella uudessa lisäkerroksessa. B-talossa hissi sijoitettu asuntoon ja kompensaationa on huone kellarissa tai uudessa lisäkerroksessa. Kellarissa runsaasti aputiloja. Saunaosasto sijoitettu kattokerrokseen. Lisähuoneiden ansiosta huoneistokokojakauma runsaampi ja uusi tyyppi mielenkiintoisempi. Kaksikerroksisuudella saatu vaihtelua asuntotyyppeihin.

8 8 Poikkeaa ympäristöstään? 34 asuntoa ja 34 autopaikkaa, jotka täyttävät sisäpihan ja vievät suuren osan vanhaa puustoa. 5. PUUN TUNTU lunastus 0,5 (0,4) Huolellisesti tutkittu ehdotus. Lisärakentaminen sijoitettu n katolle ja n kellariin rannan puolelle, jolloin näkymät sta ovat mahdollisimman vapaat. n hissirakennus hallitsee pihaa. n parvekkeita on suurennettu reilusti ja itäsivulle on lisätty parvekkeita. Toimistotila on säilytetty. Suunnitelma päivittää alkuperäistä arkkitehtuuria mielenkiintoisesti. Rakennus on uudistuksilla muuttunut paljonkin, mutta uusi ilme pohjautuu kuitenkin vanhojen rakennusten arkkitehtuurin suomille mahdollisuuksille. B-talon irroitettu levymäinen porrashuone on jännittävä ratkaisu, tosin peittää näkymiä osasta makuhuoneita. A-talon hissit sijoitettu asuntoihin ja kompensoitu erkkerillä ja suuremmalla parvekkeella. Hissi lohkaisee osan väestönsuojaa. B-talossa portaat sijoitettu erilliseen pitkänomaiseen rakennukseen, jolloin esteettömyyspolku ja käynti esimerkiksi kellarikomerolla muodostuu todella pitkäksi ja välillä joudutaan ulkotilaan. Kellariasuntojen sisäänkäynti kaivannon kautta. A-talo Autotallien lukumäärä säilyy. Poistettu 12 asuntoa palvellut saunaosasto. Voidaan säilyttää, jos pesula esimerkiksi irtaimistovaraston paikalle. Tuulikaapit ehkä pienempinä ja katetut sisäänkäynnit, ok. Asunnoissa kantavia rakenteita purettu. Saavutettu hyöty kyseenalainen. Kattohuoneistot miellyttäviä. Toiseen kattohuoneistoon johtava porrashuone osana huoneistoa? Huoneiston yhden huoneen oma sisäänkäynti poistettu turhaan. Kattokerroksen sisään veto antaa kevyen vaikutelman. Kauniit julkisivut. 24 asuntoa ja 22 autopaikkaa. n kellariasunnot korossa + 3,15, jolloin piha + 3,00. Alkaa olla aika kriittinen tällä paikalla. Sisäpiha autokatoksineen ja porrasrakennuksineen tulee ahtaaksi. Pelastustiet? 6. COMPOSITION akl 0,5 (0,4) Arkkitehtonisesti hieman haparoiva, julkisivuissa parakkimainen kokonaisote. Pihajärjestelyt tehokkaat, kattokerroksen asunnot hyvin suunniteltu. Lisärakentaminen n katolle jättäen eteläpään vapaaksi, mikä vapauttaa näkymää sta. Lisäksi asunto n kellarissa. Ehdotuksessa keksitty huomattavasti yhteistiloja autotallien kustannuksella. A- talon parvekkeita suurennettu. Vanhat asunnot ennallaan. A-talossa hissi voidaan ratkaista todella näin. Neuvoteltu hissiasiamiehen kanssa. Avustus tosin vaatisi lisäkerroksen. B-talossa hissiratkaisu selkeä ja toimiva, mutta vaatii pohjoisosan autotallisyvennyksen jatkamista suurilla maanmuokkaustöillä. Hyvät yhteistilat. 4 autotallia säilytetty. Saunaosasto entinen. Asunnot entisellään. Kellarissa ylellinen saunaosasto, harraste- ym. tilat. Erillinen lenkkisaunakin? 3 autotallipaikkaa säilytetty. Halvan tuntuinen levyverhottuna. Vanha rakenne jätetty alle. Toimiiko? Asuntoja 23 ja autopaikkoja esitetty 22. Puusto säilytettävissä.

9 9 7. NERO ykl 0,6 (0.4) Rakennusten hahmon jopa kyseenalaisen voimakkaasti muuttava ehdotus, jonka perforoitu teräsverkko hiilletty puuverhous -kombinaatio voisi olla kaunis ja mielenkiintoinen yhdistelmä täysin uudessa rakennuksessa. Nyt vaikuttaa korjauskohteessa ylimitoitetulta muutostarpeelta. Lisärakentaminen kummassakin rakennuksessa lisäkerroksena. n pohja muokattu uudelleen ja muodostettu tuhlailevat porrashuone- ja aulatilat. n asunnoissa parveke muutettu olohuoneen kohdalle isommissa asunnoissa. Mielenkiintoiset piharakennelmat. Vähän leikkimielellä tehty ehdotus, joka muuttaa rakennuksen ja pihan ilmeen täysin. Autotallit säilytetty. A-talossa selvitty yhdellä hissillä yhteisaularatkaisun ansiosta. B-talossa esitetty ratkaisu vaatii pihan puolella laskeutumista ½ tasoa alas portailla? Vaikeasti huollettava paikka. Esteetön käynti rannan puolelta hyvä. Sauna poistettu ja sijoitettu piharakennelmaan. Kellarissa allasosasto muutettu kuntoilua palvelevaksi. Autotallipaikat säilytetty. Iv- konehuoneet vievät arvokasta tilaa kattokerroksessa. Voimakasta julkisivujen muotoilua ei pysty oikein yhdistämään pohjapiirustuksiin. Piharakennelmista olisi ollut kiva nähdä tarkempi suunnitelma. Mielenkiintoinen urbaani piha joka ei jätä paljon puustoa säilytettäväksi. Pysäköinti selkeästi katoksissa ja autotalleissa 30 kpl ja asuntoja 30 kpl. 8. HIIOHOI ykl 0,54 (0,4) Huolellisesti ja kauniisti esitetty ehdotus, jossa varsinkin B-talon julkisivut ovat onnistuneet. Tuomaristoa puhutti sekä A-talon tekninen kerros, eritoten sen käyttökelpoisuus ja poikkeava tyylilaji että myös B-talon uudet, voimakastyyliset porrashuoneet, jotka ovat ristiriidassa valittuun arkkitehtoniseen kokonaisotteen kanssa. Lisärakentaminen molempien rakennusten kattoasunnoilla, joissa isot terassit länteen. n vanhan osan päällä tekninen kerros. Osa autotalleista säilytetty ja ulkopaikoitus autokatoksessa ja tontin pohjoisrajalla. A-talossa huoneistossa ja kompensoitu parvekkeella itäjulkisivussa. B-talossa läpikulkuhissi toisen syöksyn paikalla ja uusi porras hissitornissa. Kellariin yhteys porrashuoneista vain hissillä tai länsipuolelta ulkoa. Kellarissa 3 autopaikkaa säilytetty. Juhlavat sisäänkäynnit ja yhteistilat. Sauna säilytetty. ja 2. kerroksen asunnot ennallaan. Kattokerroksessa valoisat porrasaulat ja avarat asunnot sekä yhteiset terassit ilmeisesti myös alempien kerrosten asukkaille. Kellarissa 9 autotallipaikkaa ja allasosasto säilytetty. 1. ja 2. kerroksen asunnot ennallaan. Kattokerroksessa porrashuoneisiin liittyvät yhteistilat ja terassit. sekä avarat asunnot. Uusien porrashuoneiden teknisen kerroksen konstruktiiviset aiheet tuntuvat vierailta muuten miellyttävissä julkisivuissa. Reilut kattoterassit keventävät miellyttävästi lisäkerroksia. Asuntoja 28 ja autopaikkoja esitetty reilut 35, joista riittää toimistotilallekin. Pohjoisrajan paikoitusrivi edellyttää tasoerosta johtuen tukimuuria ja aitaa rajalle. 9. CASSIS jaettu 2.palkinto

10 10 0,55 (0,4) Komea, ehjä, selkeä, uljas, jämäkkä. Lisärakentaminen kummankin rakennuksen katolle, jonne tehty lisäksi isot kattoterassit keventämään vaikutelmaa ja ssa antamaan läpinäkyvyyttä. Tallipaikat enimmäkseen säilytetty. Rakennusten rationalistista arkkitehtuuria on jatkettu helpon oloisesti. Selkeä kivi(rappaus)-puu -materiaaliyhdistelmä tukee hyvin arkkitehtonista ratkaisua. Kattokerros muurein rajattuine terasseineen on erittäin mielenkiintoinen. A-talossa asunnossa ja kompensoitu erkkerillä ja parvekkeella. B-talossa läpikulkuhissi toisen syöksyn paikalla ja uusi porras hissitornissa. Porrasyhteys kellariin kellarin lattiatason alapuolella olevan syvennyksen kautta. Saunaosasto entinen, 4 autotallipaikkaa, tuulikaapit, lastenvaunutilat ja katetut sisäänkäynnit. Toimistotila säilytetty. 1. ja 2. kerroksen asunnoissa parvekkeita suurennettu ja uudet itäsivulle. Tavanomaiset kattoasunnot. Saunaosastoa turhaan tiivistetty. Autotallipaikkoja säilytetty 9. Vanhat asunnot entisellään. Terassiasuntoihin käynti porrashuoneista melko avoimen ulkoterassin kautta ei huoltoa miellytä. Julkisivuissa moderni ilme. asuntoja 27 ja autopaikkoja 25. Paikat rantamaisemassa eivät toivottuja. Jäteasema huonossa paikassa, pitkä etäisyys kadulta. Vanha puusto säilytettävissä. 10. ÄKRÄS akl 0,5 (0,4) Rakennusten alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava ehdotus. Sisältää useita ekologisesti hyviä ajatuksia, kuten viherkatot ja viherseinät. Joukossa kuitenkin vakavia puutteita kuten suoraan ulos avautuvat, suojaamattomat hissinovet. Hahmoltaan säilyttävä ratkaisu, jossa esteettömyys hoidettu hyvin. Lisärakentaminen sijoitettu kummankin rakennuksen kellariin, jolloin kaikki autopaikat pihalla. Lisäksi toimistotilasta on erotettu asuntoja. n asunnot suunniteltu uudelleen osittain huomioimatta kantavia rakenteita. Itäsivulle lisätty parvekkeet. n vanhat asunnot ennallaan. A-talossa hissit asunnoissa ja sovitettu uusiin asuntopohjiin. B-talossa hissit uusissa hissitorneissa ja muutettu yksivartisiksi. Liikuntaesteisten kulku rannan puolelta kellarin kautta tai läpikulkuhissillä suoraan ulkoa. Tämä ratkaisu ja ulkoportaat ovat huollon kannalta huonoja. Kellarissa hissi lohkaissut osan väestönsuojaa, josta tehty saunaosasto? Kellarin asunnot hoiva-asuntoja? Kerrosten asunnot sekavia ja kantavista rakenteista piittaamattomia. Suunniteltu uudelleen kantavista rakenteista piittaamatta. Asunnot sopivia hoiva-asuntoja. Allasosasto poistettu. Tilalla inva-sauna. Kerrosten asunnot ennallaan. Säilyttää vanhan ilmeen nykyiseen ympäristöön sopivana. Asuntoja 28 ja autopaikkoja 29. Pelastustiet huomioitu hyvin. Pysäköinti keskitetty tontin pohjoisosaan ja rajalla olevat paikat vaativat tukimuurin rakentamista. Aika tyly sisäänkäynti tontille. Puustoa säilytettävissä. 11. Dupont & Dupond ykl 0,56 (0,4)

11 11 Huolellisesti laadittu ehdotus, jonka esityksessä olisi kuitenkin toivonut pohjapiirrosten näyttävämpää esiintuomista havainnekuvien ja/tai julkisivupiirrosten kustannuksella. Kontrastoivat aiheet katujulkisivun musta alumiini ja sisäpihan lämmin puuverhous eivät esitetyllä värityksellä täysin vakuuttaneet. Luksustaloja tavoitteleva paikalle uutta arkkitehtuuria luova ehdotus, jossa asuntoja muutettu reippaasti. Lisärakentaminen kummankin rakennuksen katolle ja autotalleihin sijoitettu runsaasti aputiloja. Menetettyjä autotallipaikkoja ei ole ehdotuksessa esitetty tontille? A-talossa hissit asunnoissa ja kompensoitu laajentamalla tupakeittiö-olohuonetta ja lisäämällä parveke. B-talossa hissit sijoitettu entisen portaan paikalle ja tehty uusi porrashuonetorni, johon sisäänkäynti kellaritasoon vaatii toisen porrashuoneen osalta kaivamista. Ylelliset sisäänkäyntiaulat, toinen jopa keittiöllä. Parvekkeita suurannettu. Asunnoissa tupakeittiöt. Kattokerroksen sauna hienolla paikalla. Asunnot mielenkiintoiset. Allasosastoa laajennettu. Allas kilpauimarille ja savusauna pihalle. Luksusta. Vanhoissa asunnoissa makuuhuoneesta kylpyhuone. Kattokerroksen luksusasunnoissa voisi kyllä olla erilliset wc:t. Kuvastavat hyvin valittua koko kiinteistön kehittämisen linjaa. Jäänyt tutkimatta. Asuntoja ja autopaikkoja pihalla 10 ja autotallissa ekobarn ykl 0,7 (0,4) Arkkitehtuuri ehdotonta ja kansainvälisiä trendejä kosiskeleva, suhde lähtökohtaan ongelmallinen. Kuten tekijä sanoo, muutossuunnitelma on raju. Kahden kerroksen ja parven lisääminen tekee rakennuksista voimakkaasti ympäristöstä poikkeavia. a korotettu vain toisen porrashuoneen osalta, jolloin näkymä A- talosta säilyy paremmin. Varsinkin kellareissa joudutaan massiivisiin rakenteiden vahvistamisiin. Parvekevyöhykettä ideoitu lupaavasti, julkisivuissa parvekevyöhykkeen ilme kuitenkin turhan totinen. Pihalla yhteinen maakellari sympaattinen yhtreisöllisyyttä korostava idea. Puurakenne ok, puuverhousten käyttö kattopinnoilla tässä mittakaavassa tuhlailevaa. A-talossa hissit sijoitettu asuntoihin ja kompensoitu isommalla parvekkeella. B-talossa yksivartiset portaat ja hissi ulkona tornissa, joka joudutaan kaivamaan kellaritasoon ja toisaalta maanpintaa joudutaan korottamaan, jotta päästään ulkoa suoraan 1. kerrokseen. Kellari suljettu pihan puolelta? Sisäänkäynnit muutettu kellarista 1. kerrokseen, joka on johtanut esteettömyyden takia omituisiin luiskaratkaisuihin. Autokatoksen teko kellariin johtaa suuriin kaivutöihin ja hankalaan luiskaan kadulta. Sama koskee pyörävarastoksi esitetyn väestönsuojan käyntiä ulkoa. Sähkölaitoksen muuntamoon on käynti porrassyvennyksen kautta. Liiketila otettu asuin- ym. käyttöön. Vanhoja asuntoja muokattu. Olohuoneet jääneet osittain pieniksi. Talon saunaosasto hienolla paikalla. Loft- asunnoista puuttuu parvekkeet itäsivulta? Kellarin autohalli on johtanut vaikeisiin rakenneratkaisuihin. Lisäpaikkoja on saatu 7 kpl vanhaan talliratkaisuun verrattuna? Vanhojen asuntojen muutoksilla ei oleellista parannusta. Omalla sisäänkäynnillä varustetun huoneen porrashuoneen ovi poistettu, turhaan? Parvekkeita suurennettu. Uudet asunnot toimivia. Veistokselliset julkisivut täysin uutta tässä ympäristössä. Pihaa korotettu, jolloin piharakennus vaikuttaa matalammalta. Jätekatoksen sijainti toiminnallisesti hyvä, kerhohuone sen päällä arveluttaa. Pyöräilyyn kannustavat kunnon pyörävarastot. Asuntoja 41 ja autopaikkoja 42. Pohjoisrajan pysäköinti vaatii tukimuurin. Pihan korotus johtanee puiden ja istutusten uusimiseen. 13. KLasit akl 0,56 (0,4)

12 12 Runsaasti hyviä ja kehityskelpoisia ideoita sisältävä ehdotus, joka kärsii keskeneräisestä ja tasapaksusta esityksestä. Esimerkiksi pihajulkisivu etelään (pitäisi olla pohjoiseen) ei kerro, mihin avautuvat piharakennuksen kellarin ulkoiluvälinevarastot. Plansseissa paljon kapeita, tarpeettomia parvekevyöhykkeitä ja alimitoitetut hissit. Sinänsä hyvin massoitellut kattohuoneistot ovat ristiriitaisia leikkauspiirrosten kanssa. Kokonaisuutena puutteellinen esitys, jossa ei ole esitetty kaikkia kerroksia. Lisärakentaminen epämääräisesti lisärakennuksessa pihalla, kellareissa ja lisäkerroksessa. Muutosten logiikka ei selvinnyt. A-talossa asunnon kohdalla muokkaamalla asuntoa. B-talossa asunnon kohdalla, parvekkeita suurennettu. Pohjia muutettu entisistä rakenteista välittämättä. B-talo Allasosaston paikalla asunto. Saunaosasto kattokerrokseen. Kattokerrokseen johtaa 2 porrashuonetta palvelemaan pientä asuinpinta-alaa. Noudattaa epäloogisia pohjaratkaisuja. Asuntoja 29 ja autopaikkoja 22. Puusto säilytettävissä. 14. HOLLAND ykl 0,6 (0,4) Runsaasti hyviä ajatuksia sisältävä ehdotus, jonka ongelmana on ehkä liian täydellinen muodonmuutos. Onko se tässä tilanteessa ja mittakaavassa tarpeellista? Katujulkisivu on muuttunut aika massiiviseksi, näillä muutoksilla sinne olisi hyvin voinut laittaa asunnoille myös kunnon parvekkeet. Rannan pientalot sinänsä hyvä lisä, mutta tulvakorkeusvaatimus (+3.00) vaikea toteuttaa menettämättä nykyisten huoneistojen maisema-arvoja. Ehdotuksessa runsaasti lisärakentamista. Rakennusten korkeuden porrastuminen rantaa kohti loogista. Lisärakentaminen n lisäkerroksena, osin kahtena kerroksena (LVI-konehuone näyttää katujulkisivussa asuinkerrokselta), n kellarissa ja erillisinä pientaloina rannan puolella. Lisäksi toimistotilasta lohkaistu 2 asuntoa. A-talossa hissit asuintilasta, joka kompensoitu ko. huoneistoa kasvattamalla. Esteetön käynti taloon pohjoispäädystä. B-talossa hissit asuintilasta huoneistoa muokkaamalla. Esteetön käynti pohjoispuolen rapun vierestä kellarin tasossa. 4 autotallia säilytetty. Hyvät aputilat. Saunalle olisi voinut löytyä paikka kattokerroksesta. Itäsivun asuntoihin olisi voinut lisätä parvekkeet. Uusi kerros toistaa vanhaa. Kellarista osittain asuinkerros, jolloin autotallit poistettu. Vanhojen asuinkerrosten pienemmistä asunnoista hissiratkaisu poistanut erilliset wc:t. Pohjia muokattu, mutta ei välttämättä parannettu. Julkisivuissa keinotekoisia efektejä, joiden perusteet eivät selviä. Asuntoja 29 ja autopaikkoja 29. Esitetty pysäköintikatosratkaisu edellyttää pihan voimakasta muotoilua. Pelastustiet n ja pientalojen osalta miettimättä. Pientalot puiston rajassa kiinni? Niiden lattiakorko jää vaaditun + 3,00 alle. 15. IDEOITA KODEISTA ykl 0,6 (0,4) Ehdotuksen ansiot ovat korkeatasoisessa arkkitehtuurissa.

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen,

Lisätiedot

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 22.09. 21.11.2008. 1. Kilpailukutsu. 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 22.09. 21.11.2008. 1. Kilpailukutsu. 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 22.09. 21.11.2008 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmeen

Lisätiedot

1.2 Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset Kilpailu oli avoin kaikille OY:n, TTY:n ja Aalto yliopiston arkkitehtikouluissa opiskeleville.

1.2 Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset Kilpailu oli avoin kaikille OY:n, TTY:n ja Aalto yliopiston arkkitehtikouluissa opiskeleville. KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 13.09. 26.10.2012 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1970 luvun elementtikerrostalon lisärakentamisen ideoiminen,

Lisätiedot

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on 1980-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmeen kohentaminen,

Lisätiedot

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 31.10. 12.12.2014. Julkisivuyhdistys r.y. Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 31.10. 12.12.2014. Julkisivuyhdistys r.y. Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 31.10. 12.12.2014 Julkisivuyhdistys r.y. Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto KILPAILUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA Tehtävänä oli 1970-luvulla

Lisätiedot

-massoittelu ja julkisivusommittelu kiinnostavaa -uusi parvekemaailma on vaikeasti hahmotettavissa -rakennuksen havainnekuva puuttuu

-massoittelu ja julkisivusommittelu kiinnostavaa -uusi parvekemaailma on vaikeasti hahmotettavissa -rakennuksen havainnekuva puuttuu 1 SYREENI Energiatehokkuuden parantaminen 5 1 2.P Tekniset ratkaisut ja materiaalivalinnat 5 -huolellisesti tutkittu, joskin kallis julkisivumuutos -julkisivut varsin tavanomaiset mutta muutos kuitenkin

Lisätiedot

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA

LETKAJENKKA VIIKIN SENIORITALO HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ 7.5.2010 PLANSSI 1 2 3 4 5 6 LETKAJENKKA ASEMAPIIRROS 1:1000 LETKAJENKKA Rakennukset ovat 4-kerroksisia asemakaavan mukaisesti. Rakennusmassat jakaantuvat pienempiin osiin inhimillistä mittakaavaa painottaen. Asumisen yhteisöllisyys on ollut

Lisätiedot

- K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä -

- K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä - - K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä - KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015 TULOSTEN JULKISTAMINEN KORJAUSRAKENTAMINEN 2016 WANHA SATAMA, HELSINKI KILPAILUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA Tehtävänä

Lisätiedot

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 22.09. 21.11.2008

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 22.09. 21.11.2008 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 22.09. 21.11.2008 Tehtävänä oli 1970-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS

AS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 28.5.2015 SELOSTUS OY MINNA CANTHINKATU 11 EHDOTUSVAIHEEN HAVAINNEAINEISTO 8.5.015 SELOSTUS Ehdotuksessa olevaa kadunvarsirakennusta korotetaan yhdellä kadunpuolelta sisäänvedetyllä kerroksella ja nykyisen Sepänkadun varrella

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10

HANKESELOSTUS 1 (14) Asunto Oy Helsingin Parrulaituri 26.04.2013. Asunto Oy Helsingin Parrulaituri. Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 1 (14) Parrulaituri 10 HANKESELOSTUS 2 (14) Yleistä Sijainti 10589 / 14 Parrulaituri 10, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1328m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

OPPILASASUNTOLAN KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 24.09. 03.12.2013

OPPILASASUNTOLAN KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 24.09. 03.12.2013 1 OPPILASASUNTOLAN KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 24.09. 03.12.2013 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on 1960-luvulla rakennetun oppilasasuntolan korjaussuunnittelu,

Lisätiedot

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN

Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Reiherintie 9 Kasperinkuja 15 Rudolfintie 10 / TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Kehittämishankkeen pilotti Kohde on lisäkerrosrakentamisen pilottihanke ja samalla esimerkki vuosina 1998 2001 toteutetun kehittämishankkeen

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2

Asunnot!!!! 4560 kem 2 Porrashuoneet á 15 m 2!!! 240 kem 2 YHT:!!!!! 4800 kem 2 KORTTELI 23124 AINEISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN POHJAKSI NÄKYMÄ VANHALTA NURMIJÄRVENTIELTÄ 01.08.2012 RAKENNUSOIKEUSLASKELMA (Ulkoseinistä laskettu mukaan 250 mm:n paksuinen osuus) 0 5 25 50m Asunnot!!!!

Lisätiedot

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl

VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl. VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl VILLA ROOSA Senioriasuntoja 28+1 kpl VILLA VIOLA Vuokra-asuntoja 28 kpl A Villa Roosa "Senioriasuntoja 28 + 1 kpl" Mahdollinen vaihtoehtoinen maanalainen yhdyskäytävä palvelutaloon Pohjajärjestelyt muutetaan

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILUN 2015 (23.10. 4.12.2015) ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILUN 2015 (23.10. 4.12.2015) ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILUN 2015 (23.10. 4.12.2015) ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1980-luvun alun elementtikerrostalon julkisivujen

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1

KAUPPATIE II KAUPPATIE II LIITE B1 LIITE B1 LUONNOSVAIHEEN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Lähtökohdat Asemakaavan muutosalue sijaitsee Hyrylän keskustassa Kauppatien varrella. Korttelin uudistaminen liittyy tiiviisti kunnan tavoitteeseen kehittää

Lisätiedot

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti 2.4. 10.8.2007 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on vuonna 1969 rakennetun ja vuonna 1993

Lisätiedot

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI)

NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) Ympa 31.10.2002 Ympa liite VIHDIN KUNTA NUMMELAN HAAKKOINMAAN TAAJAMANOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVA 110 (HIIDENRANNAN KOULUKORTTELI) RAKENTAMISOHJE KORTTELEILLE 417 JA 457 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖKESKUS 31.10.2002

Lisätiedot

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin

ILTARUSKO. Taiteilijan näkemys. Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko Kontukuja 2 00940 Helsinki turvallisesti omaan kotiin ITARUO Taiteilijan näkemys Helsingin Asumisoikeus Oy / Iltarusko 2 turvallisesti omaan kotiin Helsingin asumisoikeus Oy ITARUO Kontula, 2a, Senioriasuminen Iltaruskossa Yleistä Yhtiön läheisyydes on Kontulan

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 120 Kompakti yksikerroksinen ekotalo suuntaan katseensa huomiseen. Rakennuksen pinnat voidaan varustella aurinkopaneelein, jolloin se on valmis

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA

SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA SELVITYS HISSIEN RAKENTAMISEN MAHDOLLISUUDESTA OLYMPIAKYLÄN KAAVA-ALUEELLA Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2015 Riitta Salastie, Janne Prokkola, Marjaana Yläjääski ja Hertta Ahvenainen Olympiakylän

Lisätiedot

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011

PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA. Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 PUUN MAHDOLLISUUDET LÄHIL HIÖTALOJEN KORJAAMISESSA JA LISÄRAKENTAMISESSA Puurakentamisen ja energiatehokkaan rakentamisen RoadShow 2011 Anu Soikkeli Dosentti, arkkitehti Markku Karjalainen Dosentti, arkkitehti

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi

HELSINKI HIGH-RISE SUUNNITTELUOHJELMA. Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu. (Beta) www.helsinkihighrise.fi 1 HELSINKI HIGH-RISE Arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailu www.helsinkihighrise.fi (Beta) SUUNNITTELUOHJELMA 2 SUUNNITTELUOHJELMA Luonnos 1.12.2014 Suunnitteluvaatimukset ja -ohjeet Suunnitelmalle on alla

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU " o h o i! " 1/5

KANKAAN PIIPPURANTA / JYVÄSKYLÄN KANKAAN ENTISEN TEHDASALUEEN ALOITUSKORTTELIEN ARKKITEHTUURIKILPAILU  o h o i!  1/5 o h o i! rakennukset ja kaupunkikuva ankaan tehdasalueen aloituskorttelit sijoittuvat alueen sydämen, vanhan tehdasrakennuksen ympärille. Tehtaan mittakaava ja materiaalimaailma toistuu asuinkortteleiden

Lisätiedot

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE

LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN RAKENTAMISTAPAOHJE HURUSLAHDENRANNAN HAVAINNEKUVA 08.12.2003 LEUNANMÄEN - HURUSLAHDENRANNAN rennustapaohje kaavartta - ALUE 1 kortteli 1009, tontit 12, 18, 19 ja 21 31.08.2004

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot

LappliSENIORI. Lappli-senioritalot Lappli-senioritalot 1 Huolettoman asumisen aika 2 Lappli ajattelee asumista seniorikansalaisen näkökulmasta! Onko Sinulle tai läheisellesi koittanut elämänvaihe, jossa nykyisessä asunnossa asuminen ja

Lisätiedot

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Ulkoasu selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen korttelialue, jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja enintään 10 prosenttia kerrosalasta. Asuin-, liike- hotelli- ja toimistorakennusten

Lisätiedot

HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3

HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3 HANKESELOSTUS 1 (12) HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3 hnro 7301009 30.9.2015 HEKA Jätkäsaari, Välimerenkatu 3 Asuntotuotantotoimikunta 30.9.2015 Sijainti Tontti 20007 / 18 Välimerenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN

YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ LAADUKAS PIENTALOASUMINEN UUDENLAISET KAUPUNKIPIENTALOKONSEPTIT JOONAS MIKKONEN - ARKKITEHTI SAFA LÄHTÖKOHDAT YHDYSKUNTARAKENNETTA EHEYTTÄVÄ MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU = Yhdyskuntarakenteen

Lisätiedot

OMAKOTITALOT HIRSITYÖT. Ra-Re-Si. Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-278 248, 0500-867 680

OMAKOTITALOT HIRSITYÖT. Ra-Re-Si. Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-278 248, 0500-867 680 OMAKOTITALOT HIRSITYÖT Ra-Re-Si Rantasalmentie 430 57710 SAVONLINNA PUH./FAX 015-78 48, 0500-867 680 TUOHINIEMI 87,5 m 8,0 m Pienen perheen toimiva koti, jossa keittiö ja olohuone muodostavat yhtenäisen

Lisätiedot

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012.

33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki. Asemakaava on vahvistettu 14.02.2012. Haso Luutnantinpolku Luonnokset 04.05.2015 Sijainti Tontti 33254 Luutnantinpolku 2, 00410 Helsinki 00550 Helsinki Tontti sijaitsee Malminkartanon rautatieaseman läheisyydessä ja se rajautuu lännestä junarataan.

Lisätiedot

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

RANTAKORTTELEIDEN TUTKIELMAT SIPOON KUNNAN ERIKSNÄSIN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Sipoon kunta Kaavoitus RANTORTTELEDEN TUTKELMAT SPOON KUNNAN ERKSNÄSN OSAYLESKAAVAEHDOTUS 6.10.2014 SERUM ARKKTEHDT OY NLSÄNKATU 11-13 F 6 FN-00510 HELSNK FNLAND WWW.SERUM.F Perusratkaisu Kortteleiden

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ

NOSTE SISÄÄNTULO JYVÄSKYLÄÄN HÄMEENKADUN ALUEEN KUTSUKILPAILU SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ SISÄÄNTULONÄKYMÄ ETELÄSTÄ MAANALAINEN PYSÄKÖINTI (ALUE B) 1:1000 N HAVAINNEKUVA 1:1000 Suunnitelma muodostaa Jyväskylän ruutukaavakaupungin lounaiskulmaan selkeän päätteen ja uuden vetovoimaisen saapumisnäkymän

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

Koskelantie 17 Oulu, Toppila

Koskelantie 17 Oulu, Toppila Koskelantie 17 Oulu, Toppila KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 MALLASTIE KIINT. OY OULUN UUTTI Koskelantie 17 KOELANTIE MALLASTIE KIINTEISTÖ OY OULUN UUTTI/KOELANTIE 17 RAKENNUSTAPASELOSTUS Rakennuskohde

Lisätiedot

Esteettömyys asuntorakentamisessa

Esteettömyys asuntorakentamisessa Esteettömyys asuntorakentamisessa Lisäkustannus vai hyvää suunnittelua? 1.9.2015 Rakennusfoorumi RTS Sampo Vallius arkkitehti SAFA, kehittämisarkkitehti Jokaisella on oikeus hyvään asumiseen ESITYKSEN

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

myös kellarikerroksen maanpaineseinissä. LakkaLaineen harkkoulkoseinien pinnat on rapattu Lakkarappauslaastilla.

myös kellarikerroksen maanpaineseinissä. LakkaLaineen harkkoulkoseinien pinnat on rapattu Lakkarappauslaastilla. Vantaan asuntomessujen voittaja Kivitalo LakkaLaine Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, päätoimittaja Betoni Talo LakkaLaine voitti sekä Paras Piha- että Paras Talo-yleisöäänestykset Vantaan vuoden 2015

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10 MALLISTO CITY 2 HB Kivitalojen kivitalomallisto on syntynyt tarpeista kehittää kivitalokonsepti, joka vastaa suomalaisen perheen tarpeita hyvin suunnitellusta, energia- ja kustannustehokkaasta sekä sopivan

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio

Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio LIITE 7 Talo Osakeyhtiö Kuopion Tulliportinkatu 27, 70100 Kuopio Kohdeinventointi Laatija: Kiinteistökehitys Ko-Va Oy / Väinö Korhonen Pvm: 9.4.2014 KOHDEINVENTOINTILOMAKE ITÄ-SUOMI KUOPIO Kaupunginosa:

Lisätiedot

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi

AS.OY.SÄRMÄNKULMA. ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA ennakkomarkkinointi AS.OY.SÄRMÄNKULMA 1371m 2 alustava asemapiirros LAUTTAKYLÄNKATU SÄRMÄNKATU 1 5 10 15 20 25 30m 1H+TK 43,0m 2 alustava pjapiirros 10,8 m 2 kph 0,6 m 2 ppk tk 10,0 m

Lisätiedot

Kustannuskaaviopiirrokset

Kustannuskaaviopiirrokset Kustannuskaaviopiirrokset Luonnos. Laskelmat Riitta Eloranta ja Anne Papunen, Laskelmien valinnat ja johtopäätökset Laskelmien lähtökohtia Näissä laskelmissa on vertailtu kuvitteellista perustaloa kuvitteelliseen

Lisätiedot

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2.

SUUNNITELMASELOSTUS. 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki. Tontin koko on 4905 m 2. HANKESELOSTUS 1 (10) SUUNNITELMASELOSTUS Sijainti 45568/10 Ryynimyllynkatu 4 00920 Helsinki Tontti Tontin koko on 4905 m 2. Tontti on rakennuspaikkana haasteellinen tiiviille kaupunkirakenteelle. Tiukat

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU

OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT SUPPEA KUTSUKILPAILU OULUN YLIOPISTO, ARKKITEHTUURIN TIEDEKUNNAN TILAT Ehdotuksen lähtökohtana on ollut luoda Linnanmaan kampusrakenteeseen sopeutuva, omaleimainen, monikäyttöinen ja korkeatasoinen ratkaisu, joka selväpiirteisyydellään

Lisätiedot

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu

Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu KILPAILUKUTSU Komiakorttelin piha-alueiden ja julkisten ulkotilojen ideakilpailu 1. Kilpailun järjestäjä YIT Rakennus Oy yhteistyössä Seinäjoen kaupungin kanssa 2. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO

SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO SEPÄNKATU 9 70100 KUOPIO MYYDÄÄN Tarjousten perusteella ARVOKIINTEISTÖ KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT KIINTEISTÖTUNNUS 297-1-21-4 TONTIN PINTA-ALA 1206m² PÄÄRAKENNUS 1027m² SAUNA 160m² RAKENNUSTEN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu KERROSALAT K-ALA HUONEISTOALAT BRUTTO-A HYÖTYALA ASUNNOT LIIKETILAT YHTEENSÄ as. lkm ap lkm asunnot as aputilat YHT. liiketilat aulatilat,

Lisätiedot

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO

NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO NURMEKSEN ASEMAPUISTON ALUEEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14/ 10/ 2009 JENNI LEINONEN OULUN YLIOPISTO ALUEEN RAKEISUUSKAAVIO - SYVENTYMISALUE PUNAISELLA ALUESUUNNITELMALUONNOS PAIKOITUS - VÄHINTÄÄN 1 AUTOPAIKKA

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 ENTINEN BRUNBERGIN TEHDAS RAJOITTEET ASUINKÄYTÖLLE RAKENTAMISTA KOSKEVIEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NÄKÖ- KULMASTA

P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 ENTINEN BRUNBERGIN TEHDAS RAJOITTEET ASUINKÄYTÖLLE RAKENTAMISTA KOSKEVIEN LAKIEN JA MÄÄRÄYSTEN NÄKÖ- KULMASTA P O R V O O KORTTELI 37 / TONTTI 9 ENTINEN BRUNBERGIN TEHDAS RAJOITTEET ASUINKÄYTÖLLE RAKENTAMISTA KOSKEVIEN LAKIEN JA TEN NÄKÖ- KULMASTA 21.08.2012 1 / 6 1 PALO- JA HENKILÖTURVALLISUUS MRL 117, RakMK

Lisätiedot

C A S E S A T A M A K A T U

C A S E S A T A M A K A T U C A S E S A T A M A K A T U Kaksi lisäkerrosta 8-kerroksisen rakennuksen katolle PUUPÄIVÄ 26.11.2015 - Riina Savikko Mikä A-Insinöörit? Kuka Riina? WWW.AINS.FI CASE SATAMAKATU As Oy Tampereen Puolari 24

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 40800 Vaajakoski

Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 40800 Vaajakoski Kotaniementie 7 as 3 Kaunisharju, 1 Nyt ennakkomarkkinoinnissa upea rivitalo järven rannalla! As Oy Kotaranta rakennetaan omalle tontille Leppäveden rantaan. Yhtiö on vapaarahoitteinen ja käsittää yhden

Lisätiedot

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2

HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 HONKA LEHMUSKUJA 160 m 2 l 180 m 2 TUNNELMAA JA KODIKKUUTTA modernilla tavalla Lehmuskuja on suunniteltu sinulle, joka haluat kodiltasi toimivuutta sekä klassisia yksityiskohtia kuten ruutuikkunoita ja

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä.

Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Rauhallinen ja tilava koti Simonkylässä. Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 Helsinki-Vantaa lentokenttä Koivukylänväylä Koivukylä Asunto Oy Vantaan Sananjalantie 2 rakennetaan Simonkylän alueelle Vantaalle

Lisätiedot

Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken. Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys

Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken. Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys Asunto osakeyhtiölain uudistus 1.7.2010 Ennen asunto osakeyhtiölainmuutosta

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta

RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN. Lahden seudun rakennusvalvonta RAKENNUSVALVONNAN NÄKÖKULMA JÄLKIASENNUSHISSIEN RAKENTAMISEEN Lahden seudun rakennusvalvonta ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. ESTEETTÖMYYS: RakMk osat G1 ja F1 2. RAKENNUSLUPAMENETTELY 3. POISTUMISTURVALLISUUS: RakMk

Lisätiedot

UUDENMAANKATU 13 KAUPUNKIASUNNOT ROOMY

UUDENMAANKATU 13 KAUPUNKIASUNNOT ROOMY DENMAANKAT 13 KAPNKIASNNOT ROOMY Helsingin udenmaankatu 13:n piharakennus on rakennettu vuonna 1888. Alunperin talon ylimmät kerrokset olivat asuinkäytössä ja alimmissa toimi yleinen sauna. Saunaan liittyi

Lisätiedot

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 ASEMAKAAVA: LÄNSISIIPI VARJOSTAA JA PEITTÄÄ KATTOKULMA LIIAN LOIVA AURINKOTEKNIIKALLE LÄNSISIIVEN KATTO JYRKEMMÄKSI USEAN ASUNNON NÄKYMÄT AVARTUVAT KATTO

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta.

Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Rakentamistapaohjeet Rakentamistapaohjeet koskevat ek-merkinnällä osoitettuja tontteja: 405-1, 406-1, 406-24, 485-2 5, 490-1 4 sekä Avainkimpunmäen palstaviljelyaluetta. Korttelien ja tonttien numerot

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013

korjaukset Kellarikerroksen lämpöjohdot uusittu 2006 Todistus toimitetaan myöhemmin, liitteenä kulutustiedot vuosilta 2010-2013 Kiinteistön tiedot Rakennuksen nimi Rakennuksentyyppi Sijainti Tontin tiedot Ketorinne Asuinkerrostalo Ketomaantie 2 A, 41340 LAUKAA P-ala n. 2690 m 2, määräala 410-409-0016-0000 Lääkärilä Rakennusten

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 9

Huonetilat ja lisätilat 1 / 9 Huonetilat ja lisätilat 1 / 9 Kohteen tiedot Nimi 23. Ainoa Feeniks Katuosoite Rubiinikehä 16 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Koti kattojen yllä...

Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Koti kattojen yllä... Upeat ullakkoasunnot parhaimmalla paikalla Helsingin Kruununhaassa Kirkkokatu 5 A 51, Helsinki Ylellinen ullakoasunto Helsingin parhaalla paikalla Kruununhaassa.

Lisätiedot

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi

Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella. Pressi Ainutlaatuinen toimitilakohde Kehäradan varrella Pressi Jenita Kokkoniemi SRV 1.4.2014 Pressi Kaikki palat kohdallaan Uutta ajattelua toimitiloihin Toimisto ja tarpeen mukaisesti aputilat (huolto, showroom,

Lisätiedot

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi.

Rakennus on viimeksi ollut päiväkotikäytössä ja sen käyttötarkoitus on v. 2007 muutettu päiväkodiksi. Kiinteistö 1025/5, Olantie 3, 05200 Rajamäki Tontti Tontti sijaitsee Rajamäen Tykkitorninmäen asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO-15, erillispientalojen korttelialue. Tontille saa rakentaa yhden

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100

ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 TALOT ASKO LAX DESIGN JÄRVITAIMEN 100 JÄRVITAIMEN 100 kompakti tilaihme selkeä design innovatiivinen eteis- ja kodinhoitotila valoisa ja avara pohjaratkaisu JÄRVITAIMEN 100 Huoneistoala 99 m², Kerrosala

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 2.00 Yleisten rakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.01 Asuinkerrostalojen korttelialue. 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Liike- ja toimistotilaa saa olla 10

Lisätiedot