ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010. Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä"

Transkriptio

1 1 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Kilpailukutsu Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen, esteettömyyspolun ratkaiseminen, mahdollinen julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen. Kilpailulla haettiin ennakkoluulottomia ehdotuksia uudemman rakennuskannan korjaussuunnittelun kehittämiseksi. Erityisesti toivottiin kerrostalojen matalaenergiakorjaukseen soveltuvia, tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja. Suunnittelukohteina olivat 2-kerroksiset (kellari ja kaksi asuinkerrosta), tiiliverhoillut harjakattoiset, hissittömät asuinkerrostalot, jotka sijaitsevat samalla tontilla. Kilpailun järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa. Kilpailun tekniset järjestelyt hoiti TTY:n arkkitehtuurin laitos yhdessä Julkisivuyhdistys r.y.:n ja Suomen Betoniyhdistys r.y.:n kanssa. Julkisivuyhdistys r.y. on vuonna 1995 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on -edistää ja kehittää julkisivujen hyvää esteettistä ja teknistä rakentamistapaa -edistää määräysten ja ohjeiden aikaansaamista sekä käyttökelpoisten rakenneratkaisujen kehittämistä -edistää alan koulutusta -julkaista alaa koskevaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä -osallistua alan kansainväliseen toimintaan Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset Kilpailu oli avoin kaikille Aalto yliopiston Teknillisen korkeakoulun, Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtikouluissa opiskeleville. Palkinnot ja lunastukset Palkintoina jaettiin 7000 euroa seuraavasti: I palkinto 3000 II palkinto 1500 II palkinto 1500 Lunastus 500 Lunastus 500 Palkintolautakunta päätti yksimielisesti jakaa kaksi toista palkintoa ja jättää kolmannen jakamatta. Palkintolautakunta

2 2 Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeämänä: - Mikko Tarri, DI, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja - Jussi Mattila, TkT,Suomen Betoniyhdistys ry - Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry - Pekka Voltti, arkkitehti SAFA - Auri Häkkinen, toimittaja, Rakennuslehti OY:n nimeämänä: - Jouni Koiso-Kanttila Professori, Rakennusoppi - Yrjö Tuppurainen Professori, Korjausrakentaminen TTY:n nimeämänä: - Markku Hedman Professori, Asuntosuunnittelu - Kari Salonen Professori, Rakennusoppi Aalto Yliopiston Teknillisen korkeakoulun nimeämänä: - Hannu Huttunen Professori, Asuntosuunnittelu - Jaakko Keppo Tuntiopettaja, Rakennusoppi Palkintolautakunnan sihteerinä toimi Riina Takala Julkisivuyhdistyksestä. Kilpailun aikataulu Kilpailuaika alkoi to ja päättyi pe klo Kilpailutehtävä Kilpailutehtävän tausta Rakennukset sijaitsevat rantatontilla arvostetulla asuinalueella, joten niiden lisärakentaminen on taloudellisesti perusteltua korjauskustannusten osittaiseksi kattamiseksi. Rannan puoleisella rakennuksella on jo nyt esteetön merinäköala. Kilpailijan harkintaan jäi lisärakentamisen määrä. Tontille oli sijoitettava 1 ap/huoneisto, autotallipaikat mukaan lukien. Uudet ja nykyiset asunnot tuli suunnitella esteettömyysvaatimukset täyttäviksi (hissi, wc-tilat, ). Suunnittelun lähtökohtana oli tarve parantaa kohderakennusten ja niiden lähiympäristön laatutasoa asumisen, rakennustekniikan ja arkkitehtuurin näkökulmasta. Rakennusten julkisivu on kalkkihiekkatiiltä sekä lämmöneristettä 8-10 cm ja sisäpuolella kantava betonirunko. Kilpailijan tuli esittää teknisesti hyväksyttävissä oleva ohjelma rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on tulevaisuutta myös rakentamisessa. Ehdotuksen tekijä sai halutessaan käyttää tunnettuja energiantuottomuotoja ja ideoida myös ennakkoluulottomia tapoja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kyseeseen saattoi mm. tulla rakennuksen avaaminen/varjostaminen vuodenaikojen mukaan, vaippalasitus, tuulienergia, aurinkoenergia, geoterminen energia, lämmöntalteenotto (vaatii konehuoneen ja isot hormit), vaipan viherrakentaminen tms. Kilpailun tavoitteet Kilpailun tavoitteena oli löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja korjausrakentamiseen erityisesti matalaenergiakorjauksen näkökulmasta rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla sekä myös -parantaa rakennuksen ja sen julkisivujen teknistä käyttöikää elinkaariajattelun mukaisesti -parantaa rakennuksen ulkonäköä ja houkuttavuutta asuntomarkkinoilla -parantaa maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallisuutta -parantaa piha-alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huomioiden -parantaa liikuntarajoitteisten toimintaympäristöä eli luoda ns. esteettömyyspolku (hissilisäys)

3 3 -löytää uusia materiaali- ja suunnitteluratkaisuja tekniseen korjaamiseen sekä ehdotuksia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi -löytää lisärakentamiselle mielenkiintoisia suunnitteluratkaisuja Palkintolautakunta painotti ehdotusten teknistä kehittämiskelpoisuutta sekä uusien ideoiden esilletuomista arkkitehtuurin ja tuotekehittelyn näkökulmasta. Kilpailuehdotusten taloudellisuutta arvioitiin panos-tuotosajattelun mukaisesti. Yleisarviointi Yleistaso ja arvosteluperusteet Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen. Koska kyseessä oli painotetusti Ideakilpailu, palkintolautakunta päätti arvostelussaan painottaa osatekijöitä seuraavassa järjestyksessä: Tilaratkaisujen muutokset panos-tuotos-ajattelun suhteen Energiataloudellinen käsittelytapa arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suhteen Piharatkaisut ja lähiympäristö Muut ansiot Palkintolautakunta ei korostetusti painottanut ratkaisujen taloudellisuutta - sitä kuitenkaan vähättelemättä. Kilpailun luonteeseen ja tavoitteisiin kuului arkitodellisuudesta irtautuminen ja uusien ideoiden ja ratkaisutapojen etsintä. Ehdotuksilta ei arvostelussa edellytetty kuitenkaan teknisten ratkaisujen virheettömyyttä, vaan palkintolautakunta arvioi, olisiko esitetty idea mahdollista toteuttaa sitä sen omista lähtökohdista kehittäen. Tilaratkaisujen muutokset panos-tuotos-ajattelun suhteen Julkisivujen osuus keskiraskaan korjausrakentamisen kokonaiskustannuksissa on vähäinen verrattuna tilaratkaisuiden mahdollisiin kustannuksiin. Pääosin muutokset olivat harkittuja ja maltilla tehtyjä. Mukana oli toki myös ehdotuksia, joiden rakentamistaloudellinen ajattelutapa oli epärealistinen. Suuret, kalliit muutokset eivät tuoneet varsinaista lisäarvoa. Panos-tuotos-ajattelu ei ollut kohdallaan. Energiataloudellinen käsittelytapa arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suhteen Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä rakennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan kiinnostavampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimaisempi. Positiivisia muutoksia oli saatu aikaan hyvinkin hennoilla ja varovaisilla toimenpiteillä. Panos-tuotos-ajattelu on ollut kohdallaan. Rakennusta voimakkaasti muuttaneet ehdotukset sisälsivät joukon erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia. Laajojen asuntoalueiden korjausfilosofiana liiallinen muutos sisältää myös riskin kaoottisesta ja ylivirikkeellisestä lopputuloksesta. Huolestuttavan moni rakennusta voimakkaasti muuttava tai lisärakentava ehdotus ei ollut löytänyt tasapainoista lopputulosta. Joissakin tapauksissa lopputulos on muuttunut nykytilannetta laaduttomammaksi rakennus ei joko sitoudu aikaansa tai ei ole myöskään nykyarkkitehtuurin laatutekijöitä omaava. Piharatkaisut ja lähiympäristö Piharatkaisujen osuus arvioinneissa jäi vähäiseksi, johtuen pääasiassa siitä, että niiden suunnitteluun ei ollut kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Poikkeuksiakin toki löytyi. Autotallit ovat omia osakkeita ja liittyvät asuntoihin. Niiden säilyttäminen ei aiheuta runsasta pysäköintiä pihalla. Yleensä ihmiset ihastuvat pihan avaruuteen ja valoisuuteen. Silti se kestäisi katokset autoille, polkupyörille ja jätteille. Muut ansiot Muutamassa ehdotuksessa oli poikkeuksellisen ansiokkaasti tutkittu joko rakenteita, esteettömyyttä tai ekologiaa, mikä otettiin arvostelussa myönteisesti huomioon. Kilpailun luonteen vuoksi pidettiin ansiona myös

4 4 ehdotuksen omaperäisyyttä ja poikkeamista rutiininomaisista ratkaisuista. Jokunen varmalla ja kokeneella ammattitaidolla tehty ehdotus ehkä kärsi arvostelussa tästä linjauksesta. Tontin nykyinen tehokkuusluku on 0.4, eli 5000 m2:n tontilla se merkitsee kokonaiskerrosalaa 2000 m2 ja 500 m2 kerrosta kohden. Kilpailutontilla 0,5 merkitsisi lisäkerrosalaa 500 m2. Tämän lisäyksen saaminen lienee realistista. Lisäkerrosala 500 m2 jaettuna esimerkiksi kummankin rakennuksen katolle voisi toteutua ehdotuksia no 5, PUUN TUNTU tai no 8, HIIOHOI soveltaen. Lisäksi kerrosalan myyminen täysin uusia asuntoja varten lienee helpompaa ja toteutus kevytrakenteisena aiheuttaisi vähemmän häiriötä. Asuntojen sijoittaminen matalaan kellarikerrokseen johtaa kaivutöihin ja lisäksi lattiataso jää kriittisen alas. Syysmyrskyillä vesi on usein ollut puistokäytävällä ja pari kertaa vienyt laiturin. Esteettömyys A-talossa hissi voidaan sijoittaa nykyiseen porrashuoneeseen. n sisäänkäyntien heikkoutena on ollut katoksen puuttuminen, mikä voitaisiin hoitaa myös sisään vetona ja lisäksi tuulikaapit puuttuvat. B-talossa hissi johtaa uuden porrastornin rakentamiseen, jolloin myös tuulikaappi hoituu. Toiminnallisuus A-talon asunnoissa puutteeksi on koettu itäpuolen parvekkeiden puuttuminen. Niitä voitaisiin helposti ripustaa ranskalaisen parvekkeen kohdille tarpeen mukaan. B-talon asunnot on koettu hyviksi. Omalla sisäänkäynnillä varustettu huone on toiminut esimerkiksi hammaslääkärin ja jalkahoitajan vastaanottotilana. Ehdotuksissa esiintyy monia vaihtoehtoja, etupäässä ympäristöstä poikkeavia. Runsas puun käyttö arveluttaa huollon kannalta. Pikemminkin puusta julkisivussa on pyritty pääsemään eroon. Jako luokkiin ja ehdotuskohtainen arviointi Käsiteltyään ehdotuskohtaisesti kilpailuehdotukset, päätti palkintolautakunta laittaa ne seuraaviin luokkiin: Palkintoluokka 5 kpl (1,2,4,5,9) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet kiitettävästi ja osoittaen normaalista korjausrakentamisesta positiivisesti poikkeavaa, oivaltavaa ratkaisutapaa. Ylempi keskiluokka (YKL) 7 kpl (7,8,11,12,14,15,16) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti. Ehdotusten joukossa on erinomaisen oivaltavia osaratkaisuja, kokonaisuus ei aina ole kuitenkaan tasapainossa. Alempi keskiluokka (AKL) 6 kpl (3,6,10,13,17,18) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet hyvin mutta eivät ole onnistuneet ratkaisemaan kuin osan tavoitteista. Myös tässä luokassa on mielenkiintoisia yksityiskohtaratkaisuja.

5 nro NIMIMERKKI Planssit kpl Erillinen selostus Yliopisto Yksin/työr. Lopullinen sijoitus 5 1 SOPUKAT 5 X OY 1hlö 2 MR BEAM 3 X TTY 3 RANTANPLAN 4 - TTY 4 YHDESSÄ 5 X OY 2 hlöä 5 PUUN TUNTU 7 X OY 2 hlöä 6 COMPOSITION 4 - TTY 7 NERO 5 X AY-TKK 8 HIIOHOI 5 X TTY 9 CASSIS 5 - OY 10 ÄKRÄS 4 X OY 11 DUPONT&DUPOND 3 X TTY 12 EKOBARN 10 X OY 2 hlöä 13 KLASIT 2 - TTY 14 HOLLAND 6 X TTY 15 IDEOITA KODEISTA 5 X TTY 2 hlöä 16 HORISONTTI 5 X OY 17 BLUES BROTHERS 5 - AY-TKK 18 SINISIIVET 4 X TTY 2.PALKINTO LUNASTUS AKL 1.PALKINTO LUNASTUS AKL YKL YKL 2.PALKINTO AKL YKL YKL AKL YKL YKL YKL AKL AKL

6 6 Ehdotuskohtainen arviointi 1. SOPUKAT jaettu 2.palkinto 0,47 jossa ei ole huomioitu kesähuoneita, näiden kanssa 0,51 (0,4) Huolellisesti suunniteltu ja kauniisti esitetty työ. Kevyt, raikas ja dynaaminen. Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa asunnot ja autotallit lähes ennallaan. Lisähuoneet n katolla pieninä nappuloina, jolloin julkisivupintaa paljon ja suuntaukset hyvin eriarvoiset, kuten saunaosaston. Arvokasta lisätilaa katolla yhtiö ei voi myydä ulkopuoliselle, koska sidottu alakerran asuntoon. n katon kesähuoneet todella arvokkaalla paikalla ja kalliita, jos lasketaan rakennusoikeuteen. Sinänsä kaunis ajatus kattopuutarhoista. Rikas kattopaviljonkimaailma yhdessä linjakkaan yhtenäisen parvekevyöhykkeen kanssa muodostaa mielenkiintoisen ja jännittävän kokonaisuuden, jossa alkuperäisten rakennusten arkkitehtuuri on läsnä osana kokonaisuutta. A-talossa sijoitettu asuntoon, joka kompensoitu parvekesyvennyksen rakentamisella, tosin muillekin. Lohkaisee palan väestönsuojaa, jossa ainakin betonia purettavaksi. B-talossa hissit sijoitettu kuten monissa ehdotuksissa asuntoon, jolloin menetetään omalla sisäänkäynnillä varustettu huone, jolle talossa asukkailla on löytynyt monenlaista käyttöä. Pihan sisäänkäynneissä hissiin joudutaan kuitenkin nousemaan puoli tasoa. Nykyiset rollaattorin käyttäjät tuskin uskaltaisivat käyttää ehdotettua luiskaa. Kellarin sisäänkäynneissä katos ja tuulikaappi, ok. Lastenvaunut säilytyskomerotilaan, joka taas kylmäkellarin paikalle, jolloin saadaan yksi autotalli säilytettyä. Ennen ainakin vaadittiin kellaritiloista oma uloskäynti, joka voidaan ratkaista pohjoispäätyyn lohkaisemalla pala lämmönjakohuonetta, kun lämmönjakopaketti vie tilaa vain neliön verran. Todellisuudessa toimistotila on omana osakkeena, joten sen saaminen yhteistiloiksi on vaikeaa. Asuntoja paranneltu ja itäsivun parvekkeita on toivottu. Kattohuone täydentää hyvin huoneistojen kokojakaumaa. Kellarin saunaosastoa kehitelty, tosin samalla on sijoitettu omat saunat asuntoihin. Muutoksissa kaikista huoneistoista on poistunut yksi makuuhuone. Käytännössä valinnaisena vaihtoehtona vaikeuttaisi lvi- suunnittelua. Parvekeseinän ekologisuus tulee hyvin esiin. Miten huolletaan? Asuntoja 20 ja autopaikkoja esitetty 22. Puusto säilytettävissä. Pelastustiet puutteelliset. 2. MR BEAM lunastus 0,58 (0,4) Arkkitehtuuriltaan suurpiirteisen komea, mutta keskeneräinen. Alkuperäisten rakennusten osalta säilyttävä ratkaisu, jossa lisärakentaminen on sijoitettu yhdyspalkkiin ja kattojen Loft- asuntoihin. Palkki on sijoitettu tontin pohjoisosaan ja siten, että se varjostaa ainoastaan muutamaa makuuhuonetta ja sijainti korkealla säilyttää avaran korttelinäkymän. Poikkeava ratkaisu, jossa konstruktööri on lujilla. Rakennuksia yhdistävä luhtikäytävä-palkki rajaa pihaa mielenkiintoisesti sitä kuitenkaan sulkematta. Julkisivujen käsittely ja materiaalivalinnat selkeän komeita, tosin rakennetasolla ratkaisut alkutekijöissään. A-talossa hissin sijoitusta huoneistoon ei ole kompensoitu edes parvekkeella esimerkiksi tupakeittiön kohdalla. B-talossa hissiä tuskin pystyy toteuttamaan esitetyllä tavalla. Kellari ennallaan. Autotallien muuttaminen harrastetiloiksi on monimutkainen lupaprosessi. Vanhat asunnot käytännössä entiset.

7 7 Kellari ennallaan. Sisäänkäynti kellaritasoon vaatii kaivamista. Asunnot käytännössä entiset. Saunat uusissa asunnoissa olisi voinut korvata yhteisellä kattosaunalla? Miellyttävä puuritiläilme. Entä huolto? Asuntoja 30 ja autopaikkoja merkitty 29. Puusto säilytettävissä. 3. RANTANPLAN akl 0,6 (0,4) Arkkitehtoninen kokonaisote ei ole tasapainossa. Lisäkerros, varsinkin julkisivupiirroksissa, on dominoiva, nykyiset rakennukset alistava. Uudet parvekkeet näköaloineen komeat. Pohjapiirrosten merkinnöissä sekavuutta, esim. talon A nykytilanteeksi esitetty talo B. Kantavia seiniä purettu aiheettomasti. Kumpaankin rakennukseen lisätty raskaan tuntuinen lisäkerros, jossa toimivat asunnot. n 1. kerroksen asuntoihin on liitetty portaalla autotalli harrastetilana, joka ei ole mukana rakennusoikeusluvussa. Menetetyt autopaikat korvattu pihalla pysäköintikenttänä, jolloin viheralueet pienenevät vastoin tekijän väitettä. Vastakkainasetteluna autotallien uusi käyttö ja pihan varaaminen autoille? A-talossa hissin sijoittaminen porrashuoneeseen mahdollinen. B-talossa hissi sijoitettu asuntoon, joiden pohjia muutenkin uusittu. Esteetön sisäänkäynti kellariin pihan puolelta autotallin kustannuksella. Kellarin harrastetilat? Pyörät ja lastenvaunut huomioitu. Asuntoja avarrettu kantavia seiniä purkamalla? Parvekkeita suurennettu. Itäpuolelle olisi voinut lisätä parvekkeet. Kattokerroksen asunnot ilmeisesti a soveltaen. B-talo Kellarin sisäänkäynnin yhteydessä reilut pyörä- ja lastenvaunutilat. Asuntoja avarrettu ja varustettu porealtailla, vaikka uima-allaskin löytyy talosta. Lisäkerrokset pullistelevat näköalan suuntaan. 28 asuntoa ja 28 autopaikkaa, jotka vievät sisäpihan ja osan rantamaisemaa. 4. YHDESSÄ 1.palkinto 0,64 (0,4) Tasapainoinen, luonteva, kodikas, rauhallinen, eheä kokonaisuus. Lisärakentaminen molempien rakennusten lisäkerroksena ja osissa kellareita. Liiketilasta erotettu 2 asuntoa. Yhtenäiset parvekkeet länsisivuille ja pienet parvekkeet lisätty n itäsivulle. Autotallit otettu muuhun käyttöön, jolloin sisäpiha jouduttu uhraamaan autopaikoitukseen. Low-tech -energiaratkaisu tervetullut vaihtoehto vallitsevalle tekniikkakeskeiselle ajattelulle. Puurakenteinen lisäkerros ja rakenne ylipäätään luonteva ja hyvin tutkittu. Asuntopohjat huolella ja luontevasti toteutettu, pohjakerroksen avaaminen hyvä. A-talossa hissi sijoitettu asuntoon ja kompensoitu 1. kerroksessa parvekkeella ja 2. kerroksessa lisähuoneella uudessa lisäkerroksessa. B-talossa hissi sijoitettu asuntoon ja kompensaationa on huone kellarissa tai uudessa lisäkerroksessa. Kellarissa runsaasti aputiloja. Saunaosasto sijoitettu kattokerrokseen. Lisähuoneiden ansiosta huoneistokokojakauma runsaampi ja uusi tyyppi mielenkiintoisempi. Kaksikerroksisuudella saatu vaihtelua asuntotyyppeihin.

8 8 Poikkeaa ympäristöstään? 34 asuntoa ja 34 autopaikkaa, jotka täyttävät sisäpihan ja vievät suuren osan vanhaa puustoa. 5. PUUN TUNTU lunastus 0,5 (0,4) Huolellisesti tutkittu ehdotus. Lisärakentaminen sijoitettu n katolle ja n kellariin rannan puolelle, jolloin näkymät sta ovat mahdollisimman vapaat. n hissirakennus hallitsee pihaa. n parvekkeita on suurennettu reilusti ja itäsivulle on lisätty parvekkeita. Toimistotila on säilytetty. Suunnitelma päivittää alkuperäistä arkkitehtuuria mielenkiintoisesti. Rakennus on uudistuksilla muuttunut paljonkin, mutta uusi ilme pohjautuu kuitenkin vanhojen rakennusten arkkitehtuurin suomille mahdollisuuksille. B-talon irroitettu levymäinen porrashuone on jännittävä ratkaisu, tosin peittää näkymiä osasta makuhuoneita. A-talon hissit sijoitettu asuntoihin ja kompensoitu erkkerillä ja suuremmalla parvekkeella. Hissi lohkaisee osan väestönsuojaa. B-talossa portaat sijoitettu erilliseen pitkänomaiseen rakennukseen, jolloin esteettömyyspolku ja käynti esimerkiksi kellarikomerolla muodostuu todella pitkäksi ja välillä joudutaan ulkotilaan. Kellariasuntojen sisäänkäynti kaivannon kautta. A-talo Autotallien lukumäärä säilyy. Poistettu 12 asuntoa palvellut saunaosasto. Voidaan säilyttää, jos pesula esimerkiksi irtaimistovaraston paikalle. Tuulikaapit ehkä pienempinä ja katetut sisäänkäynnit, ok. Asunnoissa kantavia rakenteita purettu. Saavutettu hyöty kyseenalainen. Kattohuoneistot miellyttäviä. Toiseen kattohuoneistoon johtava porrashuone osana huoneistoa? Huoneiston yhden huoneen oma sisäänkäynti poistettu turhaan. Kattokerroksen sisään veto antaa kevyen vaikutelman. Kauniit julkisivut. 24 asuntoa ja 22 autopaikkaa. n kellariasunnot korossa + 3,15, jolloin piha + 3,00. Alkaa olla aika kriittinen tällä paikalla. Sisäpiha autokatoksineen ja porrasrakennuksineen tulee ahtaaksi. Pelastustiet? 6. COMPOSITION akl 0,5 (0,4) Arkkitehtonisesti hieman haparoiva, julkisivuissa parakkimainen kokonaisote. Pihajärjestelyt tehokkaat, kattokerroksen asunnot hyvin suunniteltu. Lisärakentaminen n katolle jättäen eteläpään vapaaksi, mikä vapauttaa näkymää sta. Lisäksi asunto n kellarissa. Ehdotuksessa keksitty huomattavasti yhteistiloja autotallien kustannuksella. A- talon parvekkeita suurennettu. Vanhat asunnot ennallaan. A-talossa hissi voidaan ratkaista todella näin. Neuvoteltu hissiasiamiehen kanssa. Avustus tosin vaatisi lisäkerroksen. B-talossa hissiratkaisu selkeä ja toimiva, mutta vaatii pohjoisosan autotallisyvennyksen jatkamista suurilla maanmuokkaustöillä. Hyvät yhteistilat. 4 autotallia säilytetty. Saunaosasto entinen. Asunnot entisellään. Kellarissa ylellinen saunaosasto, harraste- ym. tilat. Erillinen lenkkisaunakin? 3 autotallipaikkaa säilytetty. Halvan tuntuinen levyverhottuna. Vanha rakenne jätetty alle. Toimiiko? Asuntoja 23 ja autopaikkoja esitetty 22. Puusto säilytettävissä.

9 9 7. NERO ykl 0,6 (0.4) Rakennusten hahmon jopa kyseenalaisen voimakkaasti muuttava ehdotus, jonka perforoitu teräsverkko hiilletty puuverhous -kombinaatio voisi olla kaunis ja mielenkiintoinen yhdistelmä täysin uudessa rakennuksessa. Nyt vaikuttaa korjauskohteessa ylimitoitetulta muutostarpeelta. Lisärakentaminen kummassakin rakennuksessa lisäkerroksena. n pohja muokattu uudelleen ja muodostettu tuhlailevat porrashuone- ja aulatilat. n asunnoissa parveke muutettu olohuoneen kohdalle isommissa asunnoissa. Mielenkiintoiset piharakennelmat. Vähän leikkimielellä tehty ehdotus, joka muuttaa rakennuksen ja pihan ilmeen täysin. Autotallit säilytetty. A-talossa selvitty yhdellä hissillä yhteisaularatkaisun ansiosta. B-talossa esitetty ratkaisu vaatii pihan puolella laskeutumista ½ tasoa alas portailla? Vaikeasti huollettava paikka. Esteetön käynti rannan puolelta hyvä. Sauna poistettu ja sijoitettu piharakennelmaan. Kellarissa allasosasto muutettu kuntoilua palvelevaksi. Autotallipaikat säilytetty. Iv- konehuoneet vievät arvokasta tilaa kattokerroksessa. Voimakasta julkisivujen muotoilua ei pysty oikein yhdistämään pohjapiirustuksiin. Piharakennelmista olisi ollut kiva nähdä tarkempi suunnitelma. Mielenkiintoinen urbaani piha joka ei jätä paljon puustoa säilytettäväksi. Pysäköinti selkeästi katoksissa ja autotalleissa 30 kpl ja asuntoja 30 kpl. 8. HIIOHOI ykl 0,54 (0,4) Huolellisesti ja kauniisti esitetty ehdotus, jossa varsinkin B-talon julkisivut ovat onnistuneet. Tuomaristoa puhutti sekä A-talon tekninen kerros, eritoten sen käyttökelpoisuus ja poikkeava tyylilaji että myös B-talon uudet, voimakastyyliset porrashuoneet, jotka ovat ristiriidassa valittuun arkkitehtoniseen kokonaisotteen kanssa. Lisärakentaminen molempien rakennusten kattoasunnoilla, joissa isot terassit länteen. n vanhan osan päällä tekninen kerros. Osa autotalleista säilytetty ja ulkopaikoitus autokatoksessa ja tontin pohjoisrajalla. A-talossa huoneistossa ja kompensoitu parvekkeella itäjulkisivussa. B-talossa läpikulkuhissi toisen syöksyn paikalla ja uusi porras hissitornissa. Kellariin yhteys porrashuoneista vain hissillä tai länsipuolelta ulkoa. Kellarissa 3 autopaikkaa säilytetty. Juhlavat sisäänkäynnit ja yhteistilat. Sauna säilytetty. ja 2. kerroksen asunnot ennallaan. Kattokerroksessa valoisat porrasaulat ja avarat asunnot sekä yhteiset terassit ilmeisesti myös alempien kerrosten asukkaille. Kellarissa 9 autotallipaikkaa ja allasosasto säilytetty. 1. ja 2. kerroksen asunnot ennallaan. Kattokerroksessa porrashuoneisiin liittyvät yhteistilat ja terassit. sekä avarat asunnot. Uusien porrashuoneiden teknisen kerroksen konstruktiiviset aiheet tuntuvat vierailta muuten miellyttävissä julkisivuissa. Reilut kattoterassit keventävät miellyttävästi lisäkerroksia. Asuntoja 28 ja autopaikkoja esitetty reilut 35, joista riittää toimistotilallekin. Pohjoisrajan paikoitusrivi edellyttää tasoerosta johtuen tukimuuria ja aitaa rajalle. 9. CASSIS jaettu 2.palkinto

10 10 0,55 (0,4) Komea, ehjä, selkeä, uljas, jämäkkä. Lisärakentaminen kummankin rakennuksen katolle, jonne tehty lisäksi isot kattoterassit keventämään vaikutelmaa ja ssa antamaan läpinäkyvyyttä. Tallipaikat enimmäkseen säilytetty. Rakennusten rationalistista arkkitehtuuria on jatkettu helpon oloisesti. Selkeä kivi(rappaus)-puu -materiaaliyhdistelmä tukee hyvin arkkitehtonista ratkaisua. Kattokerros muurein rajattuine terasseineen on erittäin mielenkiintoinen. A-talossa asunnossa ja kompensoitu erkkerillä ja parvekkeella. B-talossa läpikulkuhissi toisen syöksyn paikalla ja uusi porras hissitornissa. Porrasyhteys kellariin kellarin lattiatason alapuolella olevan syvennyksen kautta. Saunaosasto entinen, 4 autotallipaikkaa, tuulikaapit, lastenvaunutilat ja katetut sisäänkäynnit. Toimistotila säilytetty. 1. ja 2. kerroksen asunnoissa parvekkeita suurennettu ja uudet itäsivulle. Tavanomaiset kattoasunnot. Saunaosastoa turhaan tiivistetty. Autotallipaikkoja säilytetty 9. Vanhat asunnot entisellään. Terassiasuntoihin käynti porrashuoneista melko avoimen ulkoterassin kautta ei huoltoa miellytä. Julkisivuissa moderni ilme. asuntoja 27 ja autopaikkoja 25. Paikat rantamaisemassa eivät toivottuja. Jäteasema huonossa paikassa, pitkä etäisyys kadulta. Vanha puusto säilytettävissä. 10. ÄKRÄS akl 0,5 (0,4) Rakennusten alkuperäistä arkkitehtuuria kunnioittava ehdotus. Sisältää useita ekologisesti hyviä ajatuksia, kuten viherkatot ja viherseinät. Joukossa kuitenkin vakavia puutteita kuten suoraan ulos avautuvat, suojaamattomat hissinovet. Hahmoltaan säilyttävä ratkaisu, jossa esteettömyys hoidettu hyvin. Lisärakentaminen sijoitettu kummankin rakennuksen kellariin, jolloin kaikki autopaikat pihalla. Lisäksi toimistotilasta on erotettu asuntoja. n asunnot suunniteltu uudelleen osittain huomioimatta kantavia rakenteita. Itäsivulle lisätty parvekkeet. n vanhat asunnot ennallaan. A-talossa hissit asunnoissa ja sovitettu uusiin asuntopohjiin. B-talossa hissit uusissa hissitorneissa ja muutettu yksivartisiksi. Liikuntaesteisten kulku rannan puolelta kellarin kautta tai läpikulkuhissillä suoraan ulkoa. Tämä ratkaisu ja ulkoportaat ovat huollon kannalta huonoja. Kellarissa hissi lohkaissut osan väestönsuojaa, josta tehty saunaosasto? Kellarin asunnot hoiva-asuntoja? Kerrosten asunnot sekavia ja kantavista rakenteista piittaamattomia. Suunniteltu uudelleen kantavista rakenteista piittaamatta. Asunnot sopivia hoiva-asuntoja. Allasosasto poistettu. Tilalla inva-sauna. Kerrosten asunnot ennallaan. Säilyttää vanhan ilmeen nykyiseen ympäristöön sopivana. Asuntoja 28 ja autopaikkoja 29. Pelastustiet huomioitu hyvin. Pysäköinti keskitetty tontin pohjoisosaan ja rajalla olevat paikat vaativat tukimuurin rakentamista. Aika tyly sisäänkäynti tontille. Puustoa säilytettävissä. 11. Dupont & Dupond ykl 0,56 (0,4)

11 11 Huolellisesti laadittu ehdotus, jonka esityksessä olisi kuitenkin toivonut pohjapiirrosten näyttävämpää esiintuomista havainnekuvien ja/tai julkisivupiirrosten kustannuksella. Kontrastoivat aiheet katujulkisivun musta alumiini ja sisäpihan lämmin puuverhous eivät esitetyllä värityksellä täysin vakuuttaneet. Luksustaloja tavoitteleva paikalle uutta arkkitehtuuria luova ehdotus, jossa asuntoja muutettu reippaasti. Lisärakentaminen kummankin rakennuksen katolle ja autotalleihin sijoitettu runsaasti aputiloja. Menetettyjä autotallipaikkoja ei ole ehdotuksessa esitetty tontille? A-talossa hissit asunnoissa ja kompensoitu laajentamalla tupakeittiö-olohuonetta ja lisäämällä parveke. B-talossa hissit sijoitettu entisen portaan paikalle ja tehty uusi porrashuonetorni, johon sisäänkäynti kellaritasoon vaatii toisen porrashuoneen osalta kaivamista. Ylelliset sisäänkäyntiaulat, toinen jopa keittiöllä. Parvekkeita suurannettu. Asunnoissa tupakeittiöt. Kattokerroksen sauna hienolla paikalla. Asunnot mielenkiintoiset. Allasosastoa laajennettu. Allas kilpauimarille ja savusauna pihalle. Luksusta. Vanhoissa asunnoissa makuuhuoneesta kylpyhuone. Kattokerroksen luksusasunnoissa voisi kyllä olla erilliset wc:t. Kuvastavat hyvin valittua koko kiinteistön kehittämisen linjaa. Jäänyt tutkimatta. Asuntoja ja autopaikkoja pihalla 10 ja autotallissa ekobarn ykl 0,7 (0,4) Arkkitehtuuri ehdotonta ja kansainvälisiä trendejä kosiskeleva, suhde lähtökohtaan ongelmallinen. Kuten tekijä sanoo, muutossuunnitelma on raju. Kahden kerroksen ja parven lisääminen tekee rakennuksista voimakkaasti ympäristöstä poikkeavia. a korotettu vain toisen porrashuoneen osalta, jolloin näkymä A- talosta säilyy paremmin. Varsinkin kellareissa joudutaan massiivisiin rakenteiden vahvistamisiin. Parvekevyöhykettä ideoitu lupaavasti, julkisivuissa parvekevyöhykkeen ilme kuitenkin turhan totinen. Pihalla yhteinen maakellari sympaattinen yhtreisöllisyyttä korostava idea. Puurakenne ok, puuverhousten käyttö kattopinnoilla tässä mittakaavassa tuhlailevaa. A-talossa hissit sijoitettu asuntoihin ja kompensoitu isommalla parvekkeella. B-talossa yksivartiset portaat ja hissi ulkona tornissa, joka joudutaan kaivamaan kellaritasoon ja toisaalta maanpintaa joudutaan korottamaan, jotta päästään ulkoa suoraan 1. kerrokseen. Kellari suljettu pihan puolelta? Sisäänkäynnit muutettu kellarista 1. kerrokseen, joka on johtanut esteettömyyden takia omituisiin luiskaratkaisuihin. Autokatoksen teko kellariin johtaa suuriin kaivutöihin ja hankalaan luiskaan kadulta. Sama koskee pyörävarastoksi esitetyn väestönsuojan käyntiä ulkoa. Sähkölaitoksen muuntamoon on käynti porrassyvennyksen kautta. Liiketila otettu asuin- ym. käyttöön. Vanhoja asuntoja muokattu. Olohuoneet jääneet osittain pieniksi. Talon saunaosasto hienolla paikalla. Loft- asunnoista puuttuu parvekkeet itäsivulta? Kellarin autohalli on johtanut vaikeisiin rakenneratkaisuihin. Lisäpaikkoja on saatu 7 kpl vanhaan talliratkaisuun verrattuna? Vanhojen asuntojen muutoksilla ei oleellista parannusta. Omalla sisäänkäynnillä varustetun huoneen porrashuoneen ovi poistettu, turhaan? Parvekkeita suurennettu. Uudet asunnot toimivia. Veistokselliset julkisivut täysin uutta tässä ympäristössä. Pihaa korotettu, jolloin piharakennus vaikuttaa matalammalta. Jätekatoksen sijainti toiminnallisesti hyvä, kerhohuone sen päällä arveluttaa. Pyöräilyyn kannustavat kunnon pyörävarastot. Asuntoja 41 ja autopaikkoja 42. Pohjoisrajan pysäköinti vaatii tukimuurin. Pihan korotus johtanee puiden ja istutusten uusimiseen. 13. KLasit akl 0,56 (0,4)

12 12 Runsaasti hyviä ja kehityskelpoisia ideoita sisältävä ehdotus, joka kärsii keskeneräisestä ja tasapaksusta esityksestä. Esimerkiksi pihajulkisivu etelään (pitäisi olla pohjoiseen) ei kerro, mihin avautuvat piharakennuksen kellarin ulkoiluvälinevarastot. Plansseissa paljon kapeita, tarpeettomia parvekevyöhykkeitä ja alimitoitetut hissit. Sinänsä hyvin massoitellut kattohuoneistot ovat ristiriitaisia leikkauspiirrosten kanssa. Kokonaisuutena puutteellinen esitys, jossa ei ole esitetty kaikkia kerroksia. Lisärakentaminen epämääräisesti lisärakennuksessa pihalla, kellareissa ja lisäkerroksessa. Muutosten logiikka ei selvinnyt. A-talossa asunnon kohdalla muokkaamalla asuntoa. B-talossa asunnon kohdalla, parvekkeita suurennettu. Pohjia muutettu entisistä rakenteista välittämättä. B-talo Allasosaston paikalla asunto. Saunaosasto kattokerrokseen. Kattokerrokseen johtaa 2 porrashuonetta palvelemaan pientä asuinpinta-alaa. Noudattaa epäloogisia pohjaratkaisuja. Asuntoja 29 ja autopaikkoja 22. Puusto säilytettävissä. 14. HOLLAND ykl 0,6 (0,4) Runsaasti hyviä ajatuksia sisältävä ehdotus, jonka ongelmana on ehkä liian täydellinen muodonmuutos. Onko se tässä tilanteessa ja mittakaavassa tarpeellista? Katujulkisivu on muuttunut aika massiiviseksi, näillä muutoksilla sinne olisi hyvin voinut laittaa asunnoille myös kunnon parvekkeet. Rannan pientalot sinänsä hyvä lisä, mutta tulvakorkeusvaatimus (+3.00) vaikea toteuttaa menettämättä nykyisten huoneistojen maisema-arvoja. Ehdotuksessa runsaasti lisärakentamista. Rakennusten korkeuden porrastuminen rantaa kohti loogista. Lisärakentaminen n lisäkerroksena, osin kahtena kerroksena (LVI-konehuone näyttää katujulkisivussa asuinkerrokselta), n kellarissa ja erillisinä pientaloina rannan puolella. Lisäksi toimistotilasta lohkaistu 2 asuntoa. A-talossa hissit asuintilasta, joka kompensoitu ko. huoneistoa kasvattamalla. Esteetön käynti taloon pohjoispäädystä. B-talossa hissit asuintilasta huoneistoa muokkaamalla. Esteetön käynti pohjoispuolen rapun vierestä kellarin tasossa. 4 autotallia säilytetty. Hyvät aputilat. Saunalle olisi voinut löytyä paikka kattokerroksesta. Itäsivun asuntoihin olisi voinut lisätä parvekkeet. Uusi kerros toistaa vanhaa. Kellarista osittain asuinkerros, jolloin autotallit poistettu. Vanhojen asuinkerrosten pienemmistä asunnoista hissiratkaisu poistanut erilliset wc:t. Pohjia muokattu, mutta ei välttämättä parannettu. Julkisivuissa keinotekoisia efektejä, joiden perusteet eivät selviä. Asuntoja 29 ja autopaikkoja 29. Esitetty pysäköintikatosratkaisu edellyttää pihan voimakasta muotoilua. Pelastustiet n ja pientalojen osalta miettimättä. Pientalot puiston rajassa kiinni? Niiden lattiakorko jää vaaditun + 3,00 alle. 15. IDEOITA KODEISTA ykl 0,6 (0,4) Ehdotuksen ansiot ovat korkeatasoisessa arkkitehtuurissa.

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on 1980-luvun elementtikerrostalon julkisivujen ilmeen kohentaminen,

Lisätiedot

- K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä -

- K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä - - K a u n i s t a ja k e s t ä v ä ä - KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.10. 4.12.2015 TULOSTEN JULKISTAMINEN KORJAUSRAKENTAMINEN 2016 WANHA SATAMA, HELSINKI KILPAILUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA Tehtävänä

Lisätiedot

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.

Mellunkylä 47295/1. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto 21.03.2014 Mellunkylä 47295/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Vienanpuisto Sijainti Tontti 47295 / 1 Vienankatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti

Lisätiedot

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI

arkkitehtuurikilpailu LIVING IN THE CITY, VAASA HAITARI HAVAINNEKUVA HIETASAARENKADULTA ÖSTERBOTTENSHUS HAITARI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut tiivistää kaupunkirakennetta ja luoda suojaisia pihoja asuinkortteleille. Uudet rakennukset on sovitettu mittakaavaltaan,

Lisätiedot

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03.

Mellunkylä 47298/1. Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamispäätös. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) 21.03. HANKESELOSTUS 1 (11) Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu 21.03.2014 Mellunkylä 47298/1 Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkatu Sijainti Tontti 47298 / 1 Vuokkiniemenkatu, Mellunkylä 00920 Helsinki Tontti on Kontulantien,

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800.

RUUTUA RAITAA PIHAT NÄKYMÄT AURINKOPANEELIT ASEMAPIIRUSTUS 1:800 ALUEJULKISIVU ETELÄÄN 1:800 ALUELEIKKAUS POHJOIS-ETELÄ 1:800. RUUTUA RAITAA Kaupunkikuva Korttelisuunnitelma noudattaa kaavarungon periaatteita. Kortteli muodostaa yhtenäisen ja omaleimaisen kokonaisuuden, joka kuitenkin korkeuksiltaan, suunniltaan ja mittakaavaltaan

Lisätiedot

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu

Kuninkaantammi 33397/1. Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio. Sijainti. Tontti. Asemakaava. Poikkeamishakemus. Ratkaisu HANKESELOSTUS 1 (11) Helsingin Asumisoikeus Oy Kuninkaantammenkierto 4 26.08.2015 Kuninkaantammi 33397/1 Helsingin Asumisoikeus Oy / Fannynkallio Sijainti Tontti Asemakaava Poikkeamishakemus Ratkaisu 33397

Lisätiedot

Kilpailuehdotus The Soma

Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotus The Soma Kilpailuehdotuksen yleiskuvaus Kilpailuehdotus koskee elinkaarikorttelin palveluasumiselle varattua osaa tonttia 3. Esitetyn suunnitteluratkaisun pääasiallinen tarkoitus on tarjota

Lisätiedot

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2

Helsingin Kaupungin Asunnot Oy c/o Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 1 (13) Heka Pihlajisto Oy H E N R I K L Ä T T I L Ä I S E N K A T U 1 2 HANKESELOSTUS 2 (13) Yleistä Sijainti Tontti 36110 / 12 Henrik Lättiläisenkatu 12, Viikki 00560 Helsinki Tontin koko

Lisätiedot

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16

HANKESELOSTUS 1 (18) Asunto Oy Helsingin Ariel Asunto Oy Helsingin Ariel. Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 1 (18) Arielinkatu 16 HANKESELOSTUS 2 (18) Yleistä Sijainti 10589 / 1 Arielinkatu 16, Kalasatama 00540 Helsinki Tontti Tontin koko on 1316m 2. Tontti on entistä mereen täyttömaalle tehtyä

Lisätiedot

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013

ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 HELSINGIN KAUPUNKI HANKESELOSTUS ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO 17.06.2013 Helsingin asumisoikeus Oy Kivipari Sijainti ja tontti Kaupunginosa 4, kortteli 4129, tontti Kiviparintie a 00920 Helsinki Tontti on Kiviparintiellä,

Lisätiedot

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA

ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA ASUMISYHTEISÖJÄ IKÄIHMISILLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LOPPUKIRI JA KOTISATAMA Loppukiri: Aktiiviset Seniorit Ry /Sato Birger Kaipiaisenkatu 1, 00550 Helsinki Kerrosala 3732 kem² Bruttoala 5181 brm² Huoneistoala

Lisätiedot

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim.

Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu Kieppi 1 2 3 4 5 ASEMAPIIRROS 1/500. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu. nimim. Jyväskylän Äijälänsalmi tontinluovutuskilpailu nimim. Kieppi Äijälänsalmen tontti on rakentamiseen kiinnostava ja haastava. Perinteisesti rakennuspaikka on ollut avointa maisematilaa, jota hyvin vaihteleva

Lisätiedot

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys

Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys 30.3.2016 Pientalotonttien tarjoaminen ammattirakentajille, kaavoituspalveluiden esitys Aika: Torstai 30.3.2016 klo 12:30 14.30 Paikka: Läsnä: Innogate Jouni Laitinen, kaavoituspäällikkö Elina Nissinen,

Lisätiedot

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200

nuovo YLEMPI KELLARIKERROS 1:200 1. KERROS 1:200 JULKISIVU VAASANKADULLE 1:200 ASEMAPIIRROS 1 : 500 Jyväskylä on Alvar Aallon ja modernin arkkitehtuurin kaupunki tämä on nostettu esille myös Jyväskylän arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmassa kaupungin rakentamista ohjaavana johtoajatuksena.

Lisätiedot

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.

Kirkkokatu 9. Asemakaavan muutos, 689. Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6. Kirkkokatu 9 Asemakaavan muutos, 689 Tontin viitesuunnitelma / Asemakaavan valmisteluvaiheen kuulemisaineisto (Kaavaluonnos) 1.6.2015 Tontin sijainti Heinolan keskustassa Lähtökohdat Korttelin 20 tontille

Lisätiedot

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILUN 2015 (23.10. 4.12.2015) ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILUN 2015 (23.10. 4.12.2015) ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILUN 2015 (23.10. 4.12.2015) ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1980-luvun alun elementtikerrostalon julkisivujen

Lisätiedot

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti

PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti PSOAS:n opiskelija-asuntokilpailu Huomisen opiskelijakoti 2.4. 10.8.2007 KILPAILUOHJELMA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä on vuonna 1969 rakennetun ja vuonna 1993

Lisätiedot

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne

HASO GUNILLA. Luonnokset Sijainti. Tontti. Asemakaava. Lähiympäristön suunnitteluohjeet. Ratkaisu. Liikenne HANKESELOSTUS HASO GUNILLA hnro () 7302527 20.03.3 HASO GUNILLA Luonnokset 20.3.203 Sijainti 49046 / 3 Gunillantie 23 00870 Helsinki Tontti Tontti on Koirasaarentien, Gunillantien ja Lorentzinkallion rajaamassa

Lisätiedot

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu

RASTERI. ALUESUUNNITTELUKILPAILU TURKU ENERGIAN TONTTI, Turku. Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Turku Energia- aluesuunnittelukilpailu Nimimerkki: RASTERI Lähtökohtana ehdotuksessa on ollut säilyttää vanhat arvokkaat rakennukset, palauttaa niiden sisä- ja ulkotilat alkuperäiseen asuunsa modernein

Lisätiedot

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu

lohja Nahkurinraitti vaihtoehtojen vertailu A B C D E Työssä on tutkittu vaihtoehtoisia tapoja sijoittaa asuinrakentamista Lohjan keskustassa sijaitsevan korttelin 222 tonteille 5 ja 7. Suunnittelualueena olevat tontit ovat Laurinkadun ja Nahkurinkadun

Lisätiedot

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2

H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 H EKA HERT TONIE MI KIRV ESM IEH EN KAT U 2 HEKA HERTTONIEMI, KIRVESMIEHENKATU 2 HANKENUMERO 7301020 LUONNOKSET 7.3.2016 Sijainti Kortteli 43081 Kirvesmiehenkatu 2 00880 Helsinki Tontti Tontti sijaitsee

Lisätiedot

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34.

Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto. Luonnokset 27.01.2014. HANKESELOSTUS 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34. HANKEELOTU 1 (3) Haso Palopostinpuisto Tapulikaupungintie 34 hnro 730 2003 27.1.2014 Helsingin Asumisoikeus Oy / Palopostinpuisto Luonnokset 27.01.2014 ijainti Kortteli 40122, tontti 2 Tapulikaupungintie

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA

TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA VIITASAAREN KAUPUNKI Maankäyttö 10.3.2010 TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVA KORTTELIT 270-274 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA KATUALUEET RAKENNUSTAPAOHJEET TUHMALANNIEMEN ASEMAKAAVAN RAKENNUSTAPAOHJEET 2 KORTTELI

Lisätiedot

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ!

ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Katunäkymä Näkymä asunnosta Järvinäkymä Kuva: Kaisa Paavilainen LINJA-AUTOASEMAN ALUE ENGELINRANTA 2016 HÄMEENLINNA FINLAND 27.05.2016 ENGELINRANTA - IHANAN LÄHELLÄ! Hämeenlinnan

Lisätiedot

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue.

KAAVAMÄÄRÄYKSET. A-3 Asuinrakennusten korttelialue. KAAVAMÄÄRÄYKSET A-3 Asuinrakennusten korttelialue. Kortteleissa nro 16, 118, 120, 136-139, 145a, 146a, 166-169, 182, 192, 195 ja 197 oleville tonteille rakennettaessa on, mikäli tonteille ei ole vahvistettu

Lisätiedot

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti

RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti RAKENNUSLIIKKEIDEN PALAUTTEEN TIIVISTELMÄ JA VASTINEET 30.4.2014 / Kaupunginarkkitehti Kaupunkisuunnittelujaosto pyysi lausuntoa seuraavilta rakennusliikkeiltä, jotka kaikki jättivät lausuntonsa. Lausunnot

Lisätiedot

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10

Sisällys: CITY 130... 4 CITY 140... 6 CITY 164... 8 CITY 180... 10 MALLISTO CITY 2 HB Kivitalojen kivitalomallisto on syntynyt tarpeista kehittää kivitalokonsepti, joka vastaa suomalaisen perheen tarpeita hyvin suunnitellusta, energia- ja kustannustehokkaasta sekä sopivan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä

Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1. 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa Matinkylä Kaupunkisuunnittelulautakunta Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 3425/10.02.03/2012 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 2.10.2014 8 Matinmetsä, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 310218, 23. kaupunginosa

Lisätiedot

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013

ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 Asunto Oy Mars Pieni Roobertinkatu 8 / Korkeavuorenkatu 27 00130 Helsinki Kaupunginosa 3 / Kortteli 58 / Tontti 17 ASUNTO OY MARS RAKENNUSHISTORIASELVITYS 25.4.2013 1 KOHDE 1.1 Yleistä Asunto Oy Mars sijaitsee

Lisätiedot

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja

CO 2. GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto. Paremman tulevaisuuden koteja CO 2 GREENBUILD KOMBI Ekotoimiva passiivitalomallisto KOMBI 144 Kaksikerroksinen puutalo on perinyt ulkomuotonsa perinteiseltä rintamamiestalolta. Lopputulos on silti moderni ja suunniteltu vastaamaan

Lisätiedot

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan

Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry:n kannanotto Tapanilan Kanervatien alueen kaavamuutosasiaan Tapanila-Seura ry suhtautuu myönteisesti Kanervatien asemakaavaan aiottuihin muutoksiin. Muutokset parantavat kaavaa ja entisestään

Lisätiedot

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu

Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu Järvenpään Perhelän korttelin kutsukilpailu ehdotusten vertailu KERROSALAT K-ALA HUONEISTOALAT BRUTTO-A HYÖTYALA ASUNNOT LIIKETILAT YHTEENSÄ as. lkm ap lkm asunnot as aputilat YHT. liiketilat aulatilat,

Lisätiedot

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka

Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy. Malagankatu 3, Helsinki. KOy Helsingin Jallukka Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli Oy Malagankatu 3, Helsinki KOy Helsingin Jallukka Urbaania asumista meren äärellä Jätkäsaaren tunnelma muodostuu kivijalkaliikkeistä, pyöräily- ja kävelyreiteistä

Lisätiedot

Kustannuskaaviopiirrokset

Kustannuskaaviopiirrokset Kustannuskaaviopiirrokset Luonnos. Laskelmat Riitta Eloranta ja Anne Papunen, Laskelmien valinnat ja johtopäätökset Laskelmien lähtökohtia Näissä laskelmissa on vertailtu kuvitteellista perustaloa kuvitteelliseen

Lisätiedot

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie

Passerie. TONTINLUOVUTUSKILPAILU PÄÄSKYVUORENRINNE, TURKU Passerie Passerie Alueen yleiskuvaus Pääskyvuoren alueen ilmettä leimaa jylhä rinne ja sen vanha upea puusto. Suunnitelma perustuu kaavaluonnoksen mukaisten tonttien sarjaan. Ehdotuksessa samankokoisista tonteista

Lisätiedot

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5

KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO , 2, 3, 4 JA 5 KAUKAJÄRVI, ASEMAKAAVA NO 7830 RAKENTAMISTAPAOHJEET RO-7830-1, 2, 3, 4 JA 5 Ohjeen laatija: Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, asemakaavoitus, arkkitehti Ilkka Kotilainen Ohjeiden tarkoitus: Rakentamistapaohjeiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA

JYVÄSKYLÄN CYGNAEUKSEN PUISTON ASUINKORTTELIN AVOIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU 11.05.2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA NÄKYMÄ VAPAUDENKADUN JA VAASANKADUN KULMASTA YÖAKAAN 11 AULOSKÄYTÄVÄ 8,1 7,1 LKEHUONESTOON 78, 7, 2,8 1,3 6,1 16 LKEHUONESTOON 16 16 2,8 LKEHUONESTOON 16 78,8

Lisätiedot

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti

Matti Kärki, kaupunkikuva-arkkitehti Aika klo 8.30 10.10 Paikka Rakennusvalvonta, Kielotie 20 C, 01300 Vantaa Jäsenet Asiantuntijajäsenet Muut osallistujat Allekirjoitukset Pekka Virkamäki, rakennusvalvontajohtaja Ilkka Rekonen, lupapäällikkö

Lisätiedot

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA

KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA sivu 1/10 KORTTELIN 1910 VÄHÄISTÄ SUUREMMAT POIKKEAMAT ASEMAKAAVASTA HAKEMUKSEN PERUSTELUT Rakennusalueen rajan ylitys Suunnitteluratkaisussa ylitetään osoitetun VIII-kerroksisen rakennusalueen raja Myrskynkadun

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

RAKENTAMISTAPAOHJE RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS RIESKALAN (37.) KAUPUNGINOSAN HEIKKILÄNMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskee Rieskalan (37.) kaupunginosan kortteleita: 26-30, 34-39, 5 Liittyy asemakaavaan n:o 609 1562 Rakentamistapaohjeet koskevat

Lisätiedot

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202

ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 ILOLA / T A I K A P U I S T O 3 Rakentamisohjeet kaupungin omistamille ao-tonteille Taikurintiellä ja Loitsukujalla kortteleissa 71200-71202 Taikapuisto 3 käsittää 19 omakotitonttia, joille kullekin saa

Lisätiedot

Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken. Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys

Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken. Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys Hissin jälkiasennuksesta päättäminen ja kustannusten jako huoneistojen kesken Pekka Luoto Toiminnanjohtaja Pohjois Suomen Kiinteistöyhdistys Asunto osakeyhtiölain uudistus 1.7.2010 Ennen asunto osakeyhtiölainmuutosta

Lisätiedot

tilat ja muuntelumahdollisuudet

tilat ja muuntelumahdollisuudet Miestentie 1 tilat ja muuntelumahdollisuudet Vuonna 1986 rakennetussa talossa on yhteensä n. 6 500 neliötä vuokrattavaa tilaa. Rakennuksessa on 3 henkilöhissiä ja tavarahissi. Autopaikkoja on yhteensä

Lisätiedot

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon.

KEILARANTA 1. aivan kiinteistön tontin rajalle ja kiinteistöstä tulee olemaan maanalainen yhteys suoraan metroon. KEILARANTA 1 Toukokuussa 2012 valmistunut toimistokiinteistö Suunnittelussa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet ja tilat on rakennettu käyttäen uusinta rakennustekniikkaa. Kiinteistölle on haettu

Lisätiedot

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VÄTINTIE 15, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VÄTINTIE 5, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO h+k+s, 7 m, 96 000 Vastaava välittäjä Sirpa Sobral Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 040 670 7440 sirpa@bolkv.fi Tämä Vätintien kaunis ja tilava kaksio

Lisätiedot

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006

MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 MURHEISTENRANTA 1/7 RAKENTAMISTAPAOHJE 11.10.2006 TÄMÄ RAKENTAMISTAPAOHJE KOSKEE MURHEISTENRANNAN ASEMAKAAVA- ALUETTA TÄYDENNYSRAKENNETTAVAN ALUEEN OSALTA. SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. PIENTALOTONTIT

Lisätiedot

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu 0.9 selitys ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.0111 1.0112 1.0113 1.022 1.023 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue.

Lisätiedot

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE

LAUSUNTO TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA LISÄRAKENTAMISMAHDOLLISUUDET TONTILLE +358-40-5573581 1 / 3 4.11.2014 LAUSUNTO VAALAN KUNTA - kunnanjohtaja Tytti Määttä - tekninen Juha Airaksinen - aluearkkitehti Harri Lindroos TERWARAITTI, SAHANRANTA, VAALA RANTASAUNAN KORJAUSARVIO JA

Lisätiedot

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi.

Rakennus on rakennettu asuinrakennuksena, mutta sen käyttötarkoitus on muutettu v päiväkodiksi. Kiinteistö 3485/16, Kiikkaistenkuja 13, 01800 Klaukkala Tontti Tontti sijaitsee Klaukkalan asemakaava-alueella. Asemakaavamerkintä on AO2 ½I, erillispientalojen korttelialue. Tontin pinta-ala on 1 882

Lisätiedot

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935

Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) Aurinkokuja 1 a valmis 2 935 95 Kortteli tontti Osoite Pinta-ala Rak.oik. Rakentamis- Vuosivuokra m² k-m² valmius (ind. 8/2015) 41041 11 Aurinkokuja 1 a 453 120 valmis 2 935 Kaavan mukaisesta rakentamisesta mm: Rakennuksen kerrosluku:

Lisätiedot

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ

AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ AS OY LEMPÄÄLÄN KARTANONPUISTO KUOKKALANTIE 3, 37550 LEMPÄÄLÄ TERVETULOA LEMPÄÄLÄN HAKKARIIN! Lempäälän Hakkariin aivan Hakkarinkartanon viereen

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011

VANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 ANTAAN KAUPUNKI Maankäyttö- ja ympäristötoimi Kaupunkisuunnittelu 27.4.2011 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät iranomaiset ja yhteisöt iite: Ilmoitus asemakaavamuutoksen viitesuunnitelman

Lisätiedot

Rakennusta alkuperäisasussaan

Rakennusta alkuperäisasussaan Raunion Tila 834-423-1-33 Omistajat Anne Rämö ja Juha Kujala Suunnittelu Jutta Varjus Rakentaminen Rauli Thynell, Juha itse ja sukulaiset Rakennuksen peruskorjaus, toisen kerroksen ja kuistin rakentaminen

Lisätiedot

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013

RAKENTAMISTAPAOHJE. asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 RAKENTAMISTAPAOHJE asemakaava nro 8465 II (Tammerkoski) koskee tonttia no. 11-6 YLA:..2013 Anna Hyyppä 18.2.2013 PERUSTIEDOT Rakentamistapaohjeen käyttö Rakentamistapaohjetta käytetään eri valmiusvaiheissaan

Lisätiedot

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma

KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma KORKEAVUORENKATU 21 Roomy oy Viitesuunnitelma 11.3.2015 ASEMAKAAVAN MUKAINEN RAKENNUSOIKEUS - Katurakennukselle 5920 - Pihasiivelle 1450 - kellari pihasiiven alla 225 - kellari pihakannen alla 330 - ullakko

Lisätiedot

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko

Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko Kivikonkaari 40 Helsinki, Etelä-Kivikko TA-Asumisoikeus Oy / Kivikonkaari 40 HUONEISTOLUETTELO, TALO 1 15.08.2014 n:o tyyppi m 2 kerros P=parveke PI=piha T=terassi A1 3H+K 79,5 2 P A2 2H+KT 66,0 2 P

Lisätiedot

Jankan liikekeskus IVä

Jankan liikekeskus IVä akeisuuskaavio L01 000 1 : 7000 Jankan liikekeskus ä 17.10.2016 FLYS 5 33210 PEE B la 6 699 m² ehokkuus 1,7 la 4 558 m² ehokkuus 1,3 SE 10100E2 SE 5940 E2 LE 200 E2 E 700 E2 YHEESÄ 11000 E2 PH-LEE P-L

Lisätiedot

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET

NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET ITÄ-TAMMISTO RAKENNUSTAPAOHJEET KORTTELIT 24-27 NAANTALI 18.08.2010 NAANTALI ITÄ-TAMMISTON RAKENNUSTAPAOHJEET A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y LEHMUSTIE 27 A 20720 TURKU

Lisätiedot

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160

Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Tilaihme taloksi: Young and Creative 160 Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Yksilöllisiä ratkaisuja helposti: talon hinta pysyy samana, mutta sisätilat ovat vapaasti valittavissa

Lisätiedot

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583

POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 POIJU 1/13 HELSINKI SÖRNÄISTENNIEMI KORTTELI 10583 ASEMAKAAVA: LÄNSISIIPI VARJOSTAA JA PEITTÄÄ KATTOKULMA LIIAN LOIVA AURINKOTEKNIIKALLE LÄNSISIIVEN KATTO JYRKEMMÄKSI USEAN ASUNNON NÄKYMÄT AVARTUVAT KATTO

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta

Eteläesplanadi 8. Helsinki ydinkeskusta Eteläesplanadi 8 Helsinki ydinkeskusta Vuoden 2016 lopussa vapautuva arvokiinteistö Helsingin ydinkeskustassa. Uuden käyttäjän tarpeen mukaan muunneltavia toimistotiloja 50 300 henkilön organisaatiolle.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 135. Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 28.06.2012 Sivu 1 / 1 2979/10.03.00/2012 135 Betoniharkkorakenteisen tukimuurin ja muiden piharakenteiden rakentamista koskevan toimenpidepyynnön saattaminen rakennuslautakunnan käsiteltäväksi,

Lisätiedot

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava

ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO Keskipellonkatu 10, 04230 Kerava ASUNTO OY KERAVAN KESKIPELTO KESKIPELLONKATU 10, 04230 KERAVA Arvioitu valmistuminen lokakuu 2016 Laadukas ja hyvin suunniteltu asumisoikeuskohde

Lisätiedot

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET 1 KOLJONVIRRAN KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET Sisällys 1. Tilarakenne ja muunneltavuus... 2 1.1. Käytävälinjan muuttaminen... 3 2. Koljonvirran tilat asumiskäytössä... 4 2.1. Hoitolaitostyyppinen asuminen... 4 2.1.1.

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta

ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta ARA-vuokra-asuntokannan sopeuttamisesta, kehittämisestä, riskienhallinnasta ja kuntien asumisen suunnittelusta Vuokrataloyhtiön toimenpiteet vuokratalokannan sopeuttamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvissa

Lisätiedot

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima

Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Kaupunkilaiseen makuun: Basic line Optima Esite ja hinnat 1/2015 Hiottua laatua yksilölliseen asumiseen Nuorekasta ilmettä: Basic Line Optima tarjoaa tilaa kaupunkilaiseen makuun Tontin tehokäyttäjä, Basic

Lisätiedot

PUISTOKADUN JA TORIKADUN KULMAKORTTELIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU /5

PUISTOKADUN JA TORIKADUN KULMAKORTTELIN TONTINLUOVUTUSKILPAILU /5 PUSTOKADUN JA TORKADUN KULMAKORTTELN TONTNLUOVUTUSKLPALU 31.1.2017 1/5 KAUPUNKKUVA JA ARKKTEHTUUR Syli asettuu Kuopion ruutukaavan kudelmaan luoden ympärilleen jäntevää ja omaperäistä kaupunkiympäristöä.

Lisätiedot

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. KAARELANTIE 6A, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, RIVITALO 2 5h+k+2 kph+s+wc, 131 m, 447 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Tässä asunnossa on

Lisätiedot

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012

Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus. Senni Sorri 21.9.2012 Alajärven Kullanmutkan ja koulukeskuksen alueen kehittämisehdotus Senni Sorri 21.9.2012 Senni Sorri 21.9.2012 / Tampereen teknillinen yliopisto / Arkkitehtuurin laitos Moderni puukaupunki -hankkeen diplomityöprojekti

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU

KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU KILPAILUKUTSU TUUSULAN RYKMENTINPUISTON LEIKKI- JA AKTIVITEETTIPUISTON SUUNNITTELUKILPAILU Sisällysluettelo 1. Kilpailun järjestäjä... 3 2. Kilpailukohde... 3 3. Kilpailun tavoitteet... 4 4. Ilmoittautuminen

Lisätiedot

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. TULLIKATU 7, NAANTALI MYYNTIESITE NAANTALI, KERROSTALO 3h+kt+s+ph/khh+wc+vh+las.terassi+v+ak, 84 m, 314 000 Vastaava välittäjä Johanna Willberg MYYNTIPÄÄLLIKKÖ, LKV, PARTNER, KAUPANVAHVISTAJA 040 041 048

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

http://nurxcity/webmap/content/result.htm

http://nurxcity/webmap/content/result.htm Sivu 1/6 KIRKONKYLÄ, Krannila Määräysnumero Ulkoasu 2.000 2.001 3.000 5.001 8.000 10.000 selitys Asuinkerrostalojen korttelialue. Rakennusten ensimmäiseen kerrokseen saa sijoittaa liiketiloja ja julkisia

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue Erillispientalojen korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.011 Asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialue. 1.021 Asuinpientalojen, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen korttelialue,

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus:

RAKENNUSTAPAOHJEET. Muutoksen kuvaus: 1 RAKENNUSTAPAOHJEET Muutoksen kuvaus: Asemakaavamuutoksessa on poistettu kaksi rivitalotonttia ja osoitettu niiden tilalle kolme pientalotonttia sekä virkistysaluetta. Alueen pohjoisosaan Pihakadun varrelle

Lisätiedot

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. ITÄINEN RANTAKATU 50, TURKU MYYNTIESITE TURKU, KERROSTALO 2 2-3h+k (yhtiöjärjestyksen mukaan 4h+k), 76 m, 335 000 Vastaava välittäjä Annika Virtanen KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ LKV, PARTNER 050 540 4524 annika@bolkv.fi

Lisätiedot

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä

Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto. LähiöOppi TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto LähiöOppi 1.9.2013 30.6.2015 TTY Arkkitehtuurin laitos Korjausrakentamisen tutkimusryhmä + Rakenteiden elinkaaritekniikan tutkimusryhmä Satu Huuhka arkkitehti SAFA,

Lisätiedot

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto

HEKA TAPANINVAINIO VIHERVARPUSENTIE 3 Vihervarpusentie 3, 5, 7, 9 00730 Helsinki Vuokrausaineisto Kerrostalo Vihervarpusentie Rivitalot Vihervarpusentie, ja 9 avainnekuvat ovat taiteellinen näkemys kohteesta eikä kaikin osin vastaa rakennettavaa kohdetta. EKA TAPANINVAINIO VIERVARPUSENTIE 000 elsinki

Lisätiedot

Kevyen kutsukilpailun mallit

Kevyen kutsukilpailun mallit Kevyen kutsukilpailun mallit Suomen Taiteilijaseuran mallikokoelmassa on kevyen kutsukilpailun osalta julkaistu seuraavat kolme mallia. Niistä ensimmäistä, kilpailuohjelman mallia kevytkilpailun järjestäjän

Lisätiedot

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti

Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Unelmakoti historiallisella paikalla Tulevaisuus rakennetaan tänään Asunto Oy Raahen Keskustan Portti Keskustan Portin tarina Keskustan Portin tarina ulottuu 1800-luvulle

Lisätiedot

ENNAKKOMARKKINOINNISSA

ENNAKKOMARKKINOINNISSA As Oy Ylivieskan Kino EAKKOMARKKIOIIS Osta omaksi tai sijoitusasunnoksi! As Oy Ylivieskan Kino rakennetaan Ylivieskan keskustan tuntumaan suojaiselle ja rauhalliselle tontille. Kaksikerroksinen luhtitalo

Lisätiedot

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5

K o y E l i m ä e n k a t u 1 5 KOy Helsingin Elimäenkatu 15 Kiinteistö Rakennus on valmistunut vuonna 1974 ja peruskorjattu 1990-luvun lopulla. Kiinteistön tilat soveltuvat sekä toimisto- että pienteolliseen käyttöön. Tilat ovat viimeksi

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11

RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 1 RAUHALAN UUDET TONTIT TERVAKOSKI R A K E N T A M I S T A P A O H J E E T KORTTELI 601 TONTIT 1,2,6, 9-11 Yleistä Rauhalan tontit sijaitsevat Tervakoskella 130-tien itäpuolella ja ne rajoittuvat Rauhalantiehen

Lisätiedot

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma

VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU. Harjun alue. Kilpailuohjelma VALAISTUKSEN IDEASUUNNITTELUKILPAILU Kilpailuohjelma Harjun alue 3.2.2010 TAUSTAA Jyväskylän kaupunki järjestää Harjun alueen Valaistussuunnittelun ideakilpailun. Tulos julkistetaan Valon kaupunki tapahtuman

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan

TOWNHOUSE. Kaupunkitalon suhde pihaan TOWNHOUSE Kaupunkitalon suhde pihaan PIHARAKENNE Ulkotilat kuuluvat kiinteästi Townhouserakennukseen. Tyypillisimmissä ratkaisuissa yhden perheen asuntoon liittyy pieni takapiha. NÄKYMÄT Townhousen rakenteesta

Lisätiedot

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue.

0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 3.00 Liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Määräysnumero Ulkoasu selitys 0.9 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET: 1.05 Asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Prosenttiluku ilmaisee kuinka suuren osan rakennusoikeudesta saa rakentaa

Lisätiedot

498 IISALMEN KESKUSTAKORTTELEIDEN 1 JA 9 KAAVAMUUTOSEHDOTUKSEN POHJALTA LAADITTAVA HAVAINNE- JA MARKKINOINTIMATERIAALI

498 IISALMEN KESKUSTAKORTTELEIDEN 1 JA 9 KAAVAMUUTOSEHDOTUKSEN POHJALTA LAADITTAVA HAVAINNE- JA MARKKINOINTIMATERIAALI 498 IISALMEN KESKUSTAKORTTELEIDEN 1 JA 9 KAAVAMUUTOSEHDOTUKSEN POHJALTA LAADITTAVA HAVAINNE JA MKINOINTIMATERIAALI KITYYPIT OY / KIRKKOKATU 4 A, 70100 KUOPIO GSM 0456511256 / 0405353231 498 IISALMEN KESKUSTAKORTTELEIDEN

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 YLEISÖTILAISUUS JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja / 9 Ark Oy 0..0 ,9 m, m, m, m yr -990- -990-0. 0 0 0... 0 ap +9.9 +0.0 +0.... +. +9. 9. -990-0. 0.0 Sibeliuksenväylä 0. 0 0 pergola / melusuoja 0. pergola / melusuoja ap

Lisätiedot

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5

JUHOLANKATU KORTTELI 114, tontit 4 ja 5 JUHOLANKATU KORTTELI, tontit ja Ark Oy, Punavuorenkatu, 000 Helsinki / 0.0.0 JUHOLANKATU, JÄRVENPÄÄ Kortteli, tontit ja R A K E N N U S T A P A O H J E YLEISTÄ Rakentamisohje koskee Järvenpään. kaupunginosan

Lisätiedot

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011

JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY JOKELA - VÄLIPOHJAN KANTAVUUDEN MÄÄRITYS RAPORTTI 1. KRS. KATON VAAKARAKENTEISTA Torikatu 26 80100 Joensuu 02.09.2011 JOENSUUN JUVA OY Penttilänkatu 1 F 80220 Joensuu Puh. 013 137980 Fax.

Lisätiedot

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ).

Palomääräykset Rakentamisessa noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa E1 Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet ( ). ESPOO / ÅMINNE KORTTELISUUNNITELMA JA RAKENNUSTAPAOHJEET Korttelit 45085, 45087, 45088 ja 45089 Yleistä Korttelisuunnitelma käsittää rakentamistapaohjeet ja korttelisuunnitelmakartan. Korttelisuunnitelmalla

Lisätiedot