1.2 Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset Kilpailu oli avoin kaikille OY:n, TTY:n ja Aalto yliopiston arkkitehtikouluissa opiskeleville.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1.2 Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset Kilpailu oli avoin kaikille OY:n, TTY:n ja Aalto yliopiston arkkitehtikouluissa opiskeleville."

Transkriptio

1 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 1. Kilpailukutsu 1.1 Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1970 luvun elementtikerrostalon lisärakentamisen ideoiminen, julkisivujen ilmeen kohentaminen, energiatehokkuuden ja toiminnallisuuden parantaminen sekä pihamiljöön uusiminen. Kilpailulla haettiin ennakkoluulottomia ehdotuksia uudemman rakennuskannan korjaussuunnittelun kehittämiseksi sekä yleisemmin myös lukujen aluerakentamisen ns. ongelmakohtien ratkaisuvaihtoehdoiksi. Erityisesti toivottiin kerrostalojen matalaenergiakorjaukseen soveltuvia, tulevaisuuteen suuntaavia ratkaisuja. Suunnittelukohteena oli tyypillinen 3 kerroksinen (kellari ja kolme asuinkerrosta), elementtitekniikalla toteutettu tasakattoinen, hissitön asuinkerrostalo, jossa on tällä hetkellä 45 asuntoa. Kilpailun järjesti Julkisivuyhdistys r.y. yhdessä Oulun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Aalto yliopiston arkkitehtikoulujen kanssa. Kilpailun tekniset järjestelyt on hoitanut Oulun yliopiston arkkitehtuurin osasto yhdessä Julkisivuyhdistys r.y.:n kanssa. 1.2 Osallistumisoikeus ja opintosuoritukset Kilpailu oli avoin kaikille OY:n, TTY:n ja Aalto yliopiston arkkitehtikouluissa opiskeleville. 1.3 Palkinnot ja lunastukset Palkintoina oli jaettavana 7000 euroa seuraavasti: I palkinto 3000 II palkinto 2000 III palkinto 1000 Lunastus 500 Lunastus Palkintolautakunta Julkisivuyhdistys r.y.:n nimeämänä: Mikko Tarri, DI, Julkisivuyhdistyksen puheenjohtaja Maritta Koivisto, arkkitehti SAFA, Rakennustuoteteollisuus RTT ry OY:n nimeämänä: Jouni Koiso Kanttila, professori, Rakennusoppi TTY:n nimeämänä: Kari Salonen, professori, Rakennusoppi 1

2 Aalto yliopiston nimeämänä: Pirjo Sanaksenaho, arkkitehti Sekä: Ilkka Höttönen, taloyhtiön edustaja Auri Häkkinen, toimittaja, Rakennuslehti Palkintolautakunnan sihteerinä toimii Riina Takala Julkisivuyhdistyksestä, palkintolautakunnan ulkopuolisena asiantuntijana toimi dosentti Anu Soikkeli. 1.5 Kilpailun aikataulu Kilpailuaika alkoi ja päättyi Kilpailutekniset tiedot 2.1 Ehdotusten avaaminen Saapuneet kilpailuehdotukset avattiin ja numeroitiin seuraavasti: 1. Paueczka 3 planssia ok asiakirjat 2. L aurore d amour 4 ok 3. Grunfried 3 ok 4. Kotoinen 6 ok 5. Matusser 4 ok 6. Kyllikillä kylässä 5 ok 7. Kite ok 8. Between yards 4 ok 9. Jesus crist 4 ok 10. C raput 3 ok 11. katve 5 ok 12. Oulun voitto 5 ok 13. Omega 3 ok 14. Nousu 7 ok 15. Ruska 5 ok 16. Sidereal 8 ok 17. Golden lane 4 ok 18. Spoku 2 ok 19. Shut your fac ade 3 ok 20. Rimanylitys 6 ok 21. Koto 7 ok 22. Serpentiini 5 ok 23. Kude 4 ok 24. A3 4 ok 25. Solstice 5 ok 26. Nosto 4 ok 27. Robert Schumann 3 (puutteellinen aineisto) 28. Puolapuut 4 ok 29. Fotoni 5 ok 30. Högelström 3 ok 2

3 31. Thinki inside the box 6 ok 32. Hado 4 ok 33. Vaahtera 6 ok Ehdotus nro 27 päätettiin hylätä puutteellisten asiakirjojen vuoksi. 2.2 Kilpailuehdotusten palautus ja käyttöoikeus Palkitut ja lunastetut työt jäävät Julkisivuyhdistys r.y.:n haltuun. Muut alkuperäispiirustukset palautetaan tekijöille (arkkitehtikouluille). Järjestäjällä on oikeus kuvauttaa ne ja käyttää niitä julkisivukorjauksen esimerkkiaineistona tilaisuuksissaan ja julkaisuissaan. Tekijänoikeus säilyy ehdotuksen tekijällä. 3 Kilpailutehtävä 3.1 Kilpailutehtävän tausta Kilpailutehtävän valinnan taustana on se, että Suomessa on runsaasti 1960 luvulla ja sen jälkeen rakennettuja ns. elementtiaikakauden asuinkerrostaloja, joista merkittävä osa on tullut tai on tulossa lähiaikoina ensimmäistä kertaa korjattavaksi. Rakennusten energiatehokkuus on yleensä erittäin heikko verrattuna uudisrakentamiseen, tulevista energiamääräyksistä puhumattakaan. Osassa tästä rakennuskannasta julkisivun betonirakenteet ovat vaurioituneet siten, että tarvitaan suhteellisen raskaita korjaustoimia. Näissä tapauksissa, kun rakennuksen ilme tulee korjaustoimien seurauksena joka tapauksessa muuttumaan, korjaamisessa on käytettävissä hyvin monenlaisia arkkitehtonisia mahdollisuuksia. Suomen rakentamista ohjaavat energiamääräykset tiukkenevat koko ajan. Energiaa säästävät ns. matalaenergiakorjaukset eivät ole yleensä kannattavia, jos tarkastellaan pelkästään energian säästöstä saatavia hyötyjä. Jos samalla kuitenkin saavutetaan parempi sisäilma ja pystytään torjumaan rakenteiden turmeltumismekanismit, niin toimenpide on elinkaaritaloudellisesti perusteltu. Matalaenergiakorjaukseen liittyy esim. rakennuksen vaipan lämmöneristävyyden parantaminen sekä IVratkaisujen uusiminen ja sen myötä saavutettava lämmöntalteenotto. Uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto on tulevaisuutta myös rakentamisessa. Ehdotuksen tekijä on halutessaan voinut käyttää tunnettuja energiantuottomuotoja ja ideoida myös ennakkoluulottomia tapoja rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Kyseeseen ovat voineet tulla mm. rakennuksen massoittelu, vaippalasitus, tuulienergia, aurinkoenergia, geoterminen energia, lämmön talteenotto, vaipan viherrakentaminen tms. 3.3 Kilpailun tavoitteet Kilpailun tavoitteena on ollut löytää ennakkoluulottomia ratkaisuja korjausrakentamiseen erityisesti matalaenergiakorjauksen näkökulmasta rakennuksen energiatehokkuutta parantamalla sekä myös löytää lisärakentamiselle mielenkiintoisia suunnitteluratkaisuja parantaa rakennuksen ja sen julkisivujen teknistä käyttöikää elinkaariajattelun mukaisesti parantaa rakennuksen ulkonäköä ja houkuttavuutta asuntomarkkinoilla parantaa maantasokerroksen ja asuntojen toiminnallisuutta löytää uusia materiaali ja suunnitteluratkaisuja tekniseen korjaamiseen sekä ehdotuksia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseksi parantaa piha alueen esteettistä ja toiminnallista laatua kaikki ikäryhmät huomioiden parantaa liikuntarajoitteisten toimintaympäristöä eli luoda ns. esteettömyyspolku (hissilisäys) 3

4 Palkintolautakunta on painottanut ehdotusten teknistä kehittämiskelpoisuutta sekä uusien ideoiden esilletuomista arkkitehtuurin ja tuotekehittelyn näkökulmasta. Kilpailuehdotusten taloudellisuutta on arvioitu panos tuotos ajattelun mukaisesti. 4 Yleisarviointi ja jako luokkiin 4.1 Yleistaso ja arvosteluperusteet Palkintolautakunta piti kilpailun yleistasoa erittäin korkeana. Ehdotuksissa oli perehdytty kiitettävästi kilpailun tavoitteisiin ja mukana oli useita ennakkoluulottomia ehdotuksia sekä energiatehokkuuden, materiaalinkäytön että teknisten ratkaisujen suhteen. Elinkaariasumisen vaatimukset oli nostettu useassa ehdotuksessa ansiokkaasti esille. Koska kyseessä oli nimenomaan ideakilpailu, palkintolautakunta päätti arvostelussaan painottaa osatekijöitä seuraavassa järjestyksessä: 1. Energiataloudellinen käsittelytapa arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suhteen 2. Tilaratkaisujen muutokset panos tuotos ajattelun suhteen 3. Piharatkaisut ja lähiympäristö 4. Muut ansiot Palkintolautakunta ei korostetusti painottanut ratkaisujen taloudellisuutta sitä kuitenkaan vähättelemättä. Kilpailun luonteeseen ja tavoitteisiin kuului arkitodellisuudesta irtautuminen ja uusien ideoiden ja ratkaisutapojen etsintä. Ehdotuksilta ei arvostelussa edellytetty teknisten ratkaisujen virheettömyyttä, vaan palkintolautakunta arvioi, olisiko esitetty idea mahdollista toteuttaa sitä sen omista lähtökohdista kehittäen. 4.2 Energiataloudellinen käsittelytapa arkkitehtuurin ja teknisten ratkaisujen suhteen Parhaissa ehdotuksissa oli jalostettu nykyistä rakennusta ja saatu siitä arkkitehtuuriltaan aiempaa kiinnostavampi ja asuntomarkkinoilla vetovoimaisempi. Positiivisia muutoksia oli saatu aikaan hyvinkin hennoilla ja varovaisilla toimenpiteillä. Panos tuotos ajattelu on näin ollut kohdallaan. Rakennusta voimakkaasti muuttaneet ehdotukset sisälsivät joukon erittäin mielenkiintoisia ehdotuksia. Laajojen asuntoalueiden korjaustapana liiallinen muutos sisältää myös riskin kaoottisesta ja ylivirikkeellisestä lopputuloksesta, mikä parhaimmissa töissä oli kuitenkin vältetty. Huolestuttavan moni rakennusta voimakkaasti muuttava tai lisärakentava ehdotus ei ollut löytänyt tasapainoista lopputulosta. Joissakin tapauksissa lopputulos oli jopa muuttunut nykytilannetta laaduttomammaksi rakennus ei enää sitoudu aikaansa eikä ole myöskään nykyarkkitehtuurin laatutekijöitä omaava. 4.3 Tilaratkaisujen muutokset panos tuotos ajattelun suhteen Julkisivujen osuus keskiraskaan korjausrakentamisen kokonaiskustannuksissa on vähäinen verrattuna tilaratkaisuiden mahdollisiin kustannuksiin. Pääosin muutokset olivat harkittuja ja maltilla tehtyjä. Mukana oli toki myös ehdotuksia, joiden rakentamistaloudellinen ajattelutapa oli epärealistinen. Suuret, kalliit muutokset eivät tuoneet varsinaista lisäarvoa panos tuotos ajattelu ei ollut kohdallaan. Jotkut ehdotukset olisivat uudisrakennuksina edustaneet korkeatasoista arkkitehtuuria, mutta korjaussuunnitteluehdotuksina sisälsivät paljon harkitsemattomia ja panostuotos ajattelun pohjalta liioiteltuja toimenpiteitä. 4.4 Piharatkaisut ja lähiympäristö 4

5 Yleensä ottaen pihojen suunnitteluun oli kilpailuehdotuksissa kiinnitetty liian vähän huomiota tai niiden suunnittelu oli jätetty kokonaan tekemättä. Keskimäärin pihapiirit ja lähiympäristö olivat varsin tavanomaisia ja osittain jopa vain käsittelemätöntä tontinosaa. Parhaimmissa ehdotuksissa pihan suunnittelussa oli otettu huomioon eri ikäiset käyttäjäryhmät ja luotu esteettömyyspolku. Joissain ehdotuksissa oli erinomaisesti rikastettu pihapiiriä mm. saunarakennuksella, viherhuoneilla, kesäkeittiöillä tai pihamökeillä. 4.5 Muut ansiot Muutamassa ehdotuksessa oli poikkeuksellisen ansiokkaasti tutkittu joko rakenteita, esteettömyyttä tai ekologiaa, mikä otettiin arvostelussa myönteisesti huomioon. Kilpailun luonteen vuoksi pidettiin arvostelussa ansiona myös ehdotuksen omaperäisyyttä ja poikkeamista rutiininomaisista ratkaisuista. Jokunen varmalla ja kokeneella ammattitaidolla tehty ehdotus ehkä kärsi arvostelussa tästä linjauksesta. 5. Jako luokkiin ja ehdotuskohtainen arviointi Ehdotuksen nro 27 ei katsottu täyttävän kilpailun vaatimuksia eikä sitä arvosteltu. Käsiteltyään ehdotuskohtaisesti muut kilpailuehdotukset, päätti palkintolautakunta laittaa ne seuraaviin luokkiin: 5.1 Palkintoluokka 5 kpl (8, 14, 21, 22, 25) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet kiitettävästi ja osoittaen normaalista korjausrakentamisesta positiivisesti poikkeavaa, oivaltavaa ratkaisutapaa. 5.2 Yläluokka (YL) 3 kpl (4, 26, 28) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet kiitettävästi. Ehdotuksia voi pitää ennakkoluulottomina ja raikkaina puheenvuoroina korjausrakentamisen suunnittelukentässä. 5.3 Ylempi keskiluokka (YKL) 9 kpl (2, 3, 6, 10, 15, 19, 20, 31, 33) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet erittäin hyvin ja ammattitaitoisesti. Ehdotusten joukossa on erinomaisen oivaltavia osaratkaisuja, kokonaisuus ei aina ole kuitenkaan täysin tasapainossa. 5.4 Alempi keskiluokka (AKL) 9 kpl (1, 12, 13, 16, 18, 23, 24, 29, 32) Ehdotukset, jotka ovat paneutuneet kilpailun tavoitteisiin hyvin, mutta eivät ole onnistuneet ratkaisemaan kuin osan tavoitteista. Myös tässä luokassa on mielenkiintoisia yksityiskohtaratkaisuja. Osassa ehdotuksia ns. panos tuotos ajattelu ei ole kohdannut todellisuutta. 5.5 Alaluokka (AL) 6 kpl (5, 7, 9, 11, 17, 30) Ehdotukset, jotka ovat ratkaisseet kilpailun tavoitteet välttävästi ja ovat joissakin kohdissa selvästi tehneet virheellisiä ratkaisuja kokonaistavoitteiden suhteen. Osassa ehdotuksia ns. panos tuotosajattelua ei ole otettu huomioon. 5.6 Ehdotuskohtainen arviointi 5

6 Jokaisesta ehdotuksista laadittiin arviot, jotka ovat tämän pöytäkirjan liitteenä. Niihin on koottu palkintolautakunnan arviointeja ja mahdollisia huomautuksia. Arkkitehtuurin laitosten vastaavat opettajat antavat pyydettäessä tarkemman työkohtaisen arvioinnin tai pitävät oman laitoksensa töistä erillisen kritiikkitilaisuuden. 6. Kilpailun ratkaisu Päätettyään yksimielisesti luokkajaon ja palkittavat ehdotukset, palkintolautakunta päätti jakaa palkinnot seuraavasti: 1. palkinto, 3000 euroa, nimimerkille nro 21 Koto 2. palkinto, 2000 euroa, nimimerkille nro 22 Serpentiini 3. palkinto, 1000 euroa, nimimerkille nro 8 Between yards Lunastus, 500 euroa, nimimerkille nro 14 Nousu Lunastus, 500 euroa, nimimerkille nro 25 Solstice 7. Nimikuorten avaus Palkintolautakunnan läsnä ollessa avattiin nimikuoret ja tekijöiksi osoittautuivat: 1. palkinto, 3000 euroa, nimimerkille nro 21 Koto Juha Kivistö ja Katariina Knuuti, Oulun yliopisto 2. palkinto, 2000 euroa, nimimerkille nro 22 Serpentiini Annina Ruuhilahti ja Jaakko Niskanen, Tampereen teknillinen yliopisto 3. palkinto, 1000 euroa, nimimerkille nro 8 Between yards Rafael Alonso Candau, Tampereen teknillinen yliopisto Lunastus, 500 euroa, nimimerkille nro 14 Nousu Juha Nissinen, Oulun yliopisto ja Teemu Immonen, Aalto yliopisto Lunastus, 500 euroa, nimimerkille nro 25 Solstice Ulla Passoja ja Vesa Pekka Kiiskinen, Oulun yliopisto Palkintolautakunta

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010. Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä

ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Kilpailukutsu KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010. Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä 1 KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 23.09. 26.11.2010 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Kilpailukutsu Kilpailutehtävä ja kilpailun järjestäjä Tehtävänä oli 1960-luvun lopulla rakennettujen kahden pienkerrostalon täydennysrakentaminen,

Lisätiedot

Julkisivukilpailussa kehityskelpoisia ratkaisuja

Julkisivukilpailussa kehityskelpoisia ratkaisuja JULKISIVUT Tekniikan tohtori Anu Soikkeli Oulun yliopistosta piti Julkisivukilpailun antia mielenkiintoisena ja innovatiivisena, mutta ne eivät soveltuisi vielä käytännössä lähiötalojen korjausratkaisuiksi.

Lisätiedot

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 31.10. 12.12.2014. Julkisivuyhdistys r.y. Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto

KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 31.10. 12.12.2014. Julkisivuyhdistys r.y. Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto KERROSTALON KORJAUKSEN IDEAKILPAILU 31.10. 12.12.2014 Julkisivuyhdistys r.y. Aalto yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto KILPAILUN TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHTA Tehtävänä oli 1970-luvulla

Lisätiedot

KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. 7.4.2010 Palkintolautakunta

KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. 7.4.2010 Palkintolautakunta K K K K K K K K KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA K 7.4.2010 Palkintolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN...3 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN

UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN 3.4.2008 sivu 1/34 UUSIA RATKAISUJA MAALLA ASUMISEEN SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...2 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus...2 1.2 Osallistumisoikeus...3 1.3 Palkintolautakunta ja asiantuntijat...3

Lisätiedot

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas

Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. www.jyvaskyla.fi/kangas Jyväskylän Kankaan ideakilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA www.jyvaskyla.fi/kangas 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN 5 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 6 1.2 Osanotto-oikeus 6 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU 28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU

Lisätiedot

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu

Tampereen Konservatoriotalon Säätiö. Musiikkiakatemiatalon laajennus. Yleinen arkkitehtuurikilpailu Tampereen Konservatoriotalon Säätiö Musiikkiakatemiatalon laajennus Yleinen arkkitehtuurikilpailu 1 Sisällysluettelo 1. Kilpailukutsu 3 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 3 1.2 Osallistumisoikeus

Lisätiedot

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS Koonnut DI Sirkka Saarinen syyskuu 2012 elokuu 2013 TAPAHTUMIA SYYSKUU 12 Kehäradan valmistuminen myöhästyy vuodella Liikennevirasto kertoi, että Kehäradan liikenteen aloitus myöhästyy

Lisätiedot

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013

Tuuliniitty. ideakutsukilpailu. Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Tuuliniitty ideakutsukilpailu Tapiolan Tuuliniityn kilpailuohjelma 1.11.2012 31.1.2013 Sisältö Järjestäjä Asuntosäätiö, Metsäliitto Osuuskunta, SAFA, Espoon kaupunki Internetsivut www.tuuliniitty.fi Kilpailun

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Riikka Rahtola - Kimmo Rönkä - Kristiina Tervaskanto. Hissi tuli taloon. Kokemuksia hissin rakentamisesta

S u o m e n y m p ä r i s t ö. Riikka Rahtola - Kimmo Rönkä - Kristiina Tervaskanto. Hissi tuli taloon. Kokemuksia hissin rakentamisesta S u o m e n y m p ä r i s t ö 794 Riikka Rahtola - Kimmo Rönkä - Kristiina Tervaskanto Hissi tuli taloon Kokemuksia hissin rakentamisesta HELSINKI 2005........................ Y M P Ä R I S T Ö M I N I

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Uudistava täydentäminen - purkava saneeraus Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:9 HELSINGIN

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi. Energia ja asuminen MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2009 Energia ja asuminen Rakennusten energiatehokkuus Ilmastonmuutos ohjaa energiantuotantoa ja -käyttöä Kiinteistön omistaja energia- ja ilmastotalkoissa

Lisätiedot

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012

Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 RADANVARSI Lahden keskusta-alueen radanvarren ideakilpailu 2.4.-13.9. 2012 Palkintolautakunnan arvostelupöytäkirja 14.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kilpailutehtävän kuvaus 2. Kilpailun yleisarvostelu 3.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Yli-insinööri 27.2.2013 Jyrki Kauppinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISESTA KORJAUS- JA MUUTOSTÖISSÄ PERUSTELUMUISTIO 1 Yleistä Euroopan

Lisätiedot

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon

rakennussuojelu <> esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon rakennussuojelu esteettömyys - uusi hissi vanhaan kerrostaloon arkkitehtuurin historian diplomityö valvoja: professori Vilhelm Helander ohjaaja: arkkitehti Satu Åkerblom tekijä: Sasu Hälikkä Sotera

Lisätiedot

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa

Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Juhani Heljo, Antti Kurvinen, Jaakko Vihola Energiansäästömahdollisuudet rakennuskannan korjaustoiminnassa Liitteet III Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous.

Lisätiedot

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA

Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA KAIVANNONLAHDEN TONTINLUOVUTUSKILPAILU Lehtoniemen Jalokivet - KILPAILUOHJELMA luonnos 24.11.2014 2 lmakuva kilpailualueelta Järjestäjät Internetsivut Taitto Valokuvat Viistokuvat Kuopion Kaupunki http://www.kuopio.fi/web/kaavoitus/hankkeet-ja-kilpailut

Lisätiedot

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND

MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND VIIKIN MAAHERRANPUISTON MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILU 17.6. 15.10.2002 MAISEMA-ARKKITEHTUURIKILPAILUJA LANDSKAPSARKITEKTURTÄVLINGAR I FINLAND LANDSCAPE ARCHITECTURAL COMPETITIONS IN FINLAND 2003 03 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET

Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET Lähes nollaenergiarakennuksen käsitteet, tavoitteet ja suuntaviivat kansallisella tasolla LOPPURAPORTTI HANKKEEN SISÄLTÖ JA TULOKSET 31.3.2015 Granlund Oy / Erja Reinikainen, Lassi Loisa, Anni Tyni FInZEB

Lisätiedot

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys

Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2015 Pienituloisen omistusasujan energiaköyhyys Energiaköyhyyden jatkoselvitys liittyen asuntojen lämmitysremontteihin ja energiakuluihin Suvi Runsten, Kati Berninger,

Lisätiedot

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila

Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Eduskunnan peruskorjaushankkeen toiminnalliset lähtökohdat ja tavoitetila Perkola-toimikunnan raportti EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 2/2007 ISBN 978-951-53-2956-1 (nid) ISBN 978-951-53-2957-8 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja

Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja Synergiatalo uusi tapa, erilaisia valintoja Juha Niemelä, diplomi-insinööri Rakennuttajapäällikkö, Senaatti-kiinteistöt juha.niemela@senaatti.fi Juha Lemström, arkkitehti Johtaja, Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten

Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa järjestettäviä kansallisia maisema-arkkitehtuurikilpailuja varten KILPAILUSÄÄNNÖT (Landscape architectural competition conditions) - hyväksytty MARK:n jäsenkokouksessa 7.6.2001 - korvaa 31.3.1998 päivätyt säännöt Suomen Maisema-arkkitehtiliiton kilpailusäännöt Suomessa

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset. JUHA -projektin osaraportti 6.9.2007. Juhani Heljo, Eero Nippala TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakennustuotannon ja talouden laitos Juhani Heljo, Eero Nippala Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa - Rakentaminen ja rakennukset JUHA

Lisätiedot

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet

Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet Suomen ympäristö 768 RAKENTAMINEN Katja Virtanen - Riikka Rahtola Risto Vahanen - Pekka Korhonen - Heimo Levamo Juha Salmi - Jouko Taskinen Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet IKE-esitutkimus...

Lisätiedot

Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen

Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen Vesa Koskelainen Ryhmäkorjaushankkeen johtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) Rakentamisen koulutusohjelma Opinnäytetyö 3.4.2014 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Vesa

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU

Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU 1 Kerrostalon ilmastonmuutos energiatalous ja sisäilmasto kuntoon KIMU Projektin yhteenveto Markku Rantama, Jyri Nieminen, Jari Palonen, Ilpo Kouhia, Mauri Marttila, Petri Pylsy, Jari Virta Projektin tausta

Lisätiedot