Kruunuasunnot Oy Yritysvastuuraportti 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kruunuasunnot Oy Yritysvastuuraportti 2014"

Transkriptio

1 Oy Yritysvastuuraportti 2014

2 Yhtiö on perustettu 1999 osana valtion kiinteistöstrategian uudistusta Hallitus Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Timo Kankuri Jäsenet: hallintoneuvos Ilpo Nuutinen, prikaatikenraali Jukka Ojala, johtaja Aija Tasa Toimitusjohtaja kiinteistöneuvos Reijo Savolainen Lähtökohdat Yhtiön tehtävänä on tarjota asuntoja sekä puolustusvoimien että yksityisen sektorin tarpeisiin ja kehittää asuntoja ja asumisviihtyvyyttä konsernin emoyhtiö on valtio-omisteinen Governia Oy konserniin kuuluu 95 asunto-osakeyhtiötä joista pitkäaikaiseen omistukseen määriteltyä asuntoosakeyhtiötä on 70 Visio Oy on taloudellisesti ja toiminnallisesti erityisen vahva yritys, jonka asuntokanta on tarkoituksenmukaista ja kunkin alueen kilpailukykyisintä sekä kattaa puolustusvoimien tavoitteet sovittavilta osin.

3 Keskeiset sidosryhmät ja niiden odotukset -Riskien hallintaa - Puolustusvoimien asuntotarpeen turvaamista - Taloudellista tulosta - Energiatehokkuutta Omistaja - Kilpailukykyistä vuokraa - Viihtyisää asuntoa ja asuinympäristöä - Reagointia yhteydenottoihin Asukkaat Puolustusvoimat - Asuntoja tarpeeseen - Kohtuullista vuokratasoa - Joustavuutta ja nopeutta - Ammattimaisuutta - Häiriöttömyyttä - Yhteistyöhalukkuutta Kunnat ja viranomaiset Rahoittajat Yhteistyökumppanit - Luotettavuutta - Jatkuvuutta - Selkeitä pelisääntöjä - Vastuullista taloudenpitoa - Hyviä tunnuslukuja - Vakautta

4 Taloudellinen vastuu Keskeiset taloudelliset tunnusluvut: Konserni Tot Tot Liikevaihto M 23,3 28,7 Vuokra- ja käyttökorv. tuotot Myyntituotot Henkilöstökulut M 1,8 1,4 Poistot M 6,1 6,5 Liikevoitto M 0,06 2,2 Oman pääoman tuotto-% Omavaraisuus-aste- % 2,9 3,9 41,4 39,8 Quick ratio 2,8 4,1 Current ratio 4,2 6,5 Taloudelliset rahavirrat sidosryhmille: Kohde Rahavirta Asiakkaat 23,6 M 14,5 M Henkilöstö 1,8 M Julkinen sektori 6,6 M Palveluntuottajat Osakkeenomistajat 953 t Rahoittajat 701 t Investoinnit 17,1 M Perusparannus- ja uudistuotantoinvestoinnit tehdään kestävän kehityksen periaattein taloudellisesti kannattavina. Sijoitustoimintaa harjoitetaan vastuuntuntoisesti hajauttaen ja matalalla riskillä. Vuokrauksen käyttöaste vuonna 2014 oli 96,5 %.

5 Henkilöstö Yhtiössä työskentelee toimitusjohtajan lisäksi 18 henkilöä, joista yksi on opintovapaalla. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtajan ohella kehitysjohtaja ja talousjohtaja. Työntekijöiden keskiikä on 51,1 vuotta ikäjakauman painottuessa 40-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin. Työsuhteen keskipituus on 8,0 vuotta yhtiön kaikki työsuhteet olivat vakituisia kokoaikaisia työsuhteita. Sukupuolijakauma Naiset Miehet Henkilöstö 14 6 Toimihenkilöt 13 4 Ylemmät toimihenkilöt 1 1 Toimitusjohtaja 1 Ikäjakauma lkm % Alle 20 vuotta vuotta vu0tta vuotta vuotta 7 35 Vuoden 2014 aikana päättyi kaksi 60 tai yli 5 25 määräaikaista työsuhdetta. Muilta osin henkilöstössä ei ole ollut vaihtuvuutta. Teemme työtyytyväisyyskyselyn joka toinen vuosi. Vuonna 2014 kysely tehtiin marraskuussa. Tuloksissa todettiin mm., että tiedonkulkua eri yksiköiden sekä johdon ja henkilökunnan välillä tulee parantaa. Tilanteen parantamiseksi on tehty toimenpidesuunnitelma vuodelle 2015, jota on jo ryhdytty toteuttamaan. Yhtiössä on käytössä tulospalkkiojärjestelmä, jonka piiriin kuuluu koko henkilökunta. Yhtiön hallitus vahvistaa vuosittain tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet ja niiden raja-arvot.

6 Ympäristö Kestävän kehityksen periaatteet: Rakennusratkaisuissa huomioidaan ratkaisujen kestävyys teknisesti, asuntojen kysynnän kannalta ja asumisviihtyvyyden osalta Energiatehokkuus: Rakentamisessa huomioidaan ratkaisujen energiatehokkuus. Johdonmukaisella perusparannustoiminnalla on energiakuluja saatu merkittävästi pienemmälle tasolle yhtiön toiminnan aikana. Elinkaariajattelu: Toimintaan liittyviä ratkaisuja tehtäessä mietitään aina niiden kestävyys pitkällä tähtäimellä Lämpöindeksi 50,4 43,4 39,3 Vesi l/as/vrk Sähkö kwh/rm3 5,4 7,3 7,3 Kiinteistötaide: Kiinteistötaidetta käytetään osana asumisviihtyvyyden kehittämistä ja kunnossapitokulujen hallintaa. Saavutetut tulokset tukevat kiinteistötaiteen käyttöä. on liittynyt kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen, jonka takana ovat ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä RAKLI.

7 Yhteiskunta Yritysvastuun johtaminen: Yritysvastuun johtamisesta vastaa yhtiön toimitusjohtaja. Yritysvastuun toteutumisesta raportoidaan vuosittain Oy:n hallitukselle. Eettiset ohjeet: Kruunuasuntojen henkilökunnan toimintaa ohjaa koko Governiakonsernia koskevat eettiset ohjeet. Ohjeistus kattaa mm. yhtiön liiketoimintaperiaatteet, tasa-arvoasiat, toimintatavat eturistiriitatilanteissa ja lahjustenottokiellon. Paikallinen vaikuttaminen: toimii yhteistyössä puolustusvoimien, varuskuntien ja asukkaiden kanssa. Varuskuntien kanssa järjestetään vuosittain tapaamisia paikallisen asuntotilanteen läpikäymiseksi. Asukkaat koetaan voimavaraksi ja asukkaita kannustetaan osallistumaan asukastoimintaan. Kuntien kanssa ollaan tiiviissä yhteistyössä eri kaavahankkeiden osalta. Poliittinen vaikuttaminen: Oy ei osallistu poliittiseen toimintaan.

8 Tuotevastuu Terveellinen asuinympäristö Kiinteistöt pidetään siinä kunnossa, että ne luovat terveellisen asuinympäristön. Mahdollisiin ongelmiin puututaan heti, kun ne havaitaan Kestävät ratkaisut Niin hankinnoissa kuin rakentamisessa ja korjaamisessa huomioidaan ratkaisujen kestävyys sekä taloudelliselta että ympäristön kannalta Asuinympäristön viihtyvyys Kohteidemme asuinympäristöt pidetään siisteinä ja ulkoalueet suunnitellaan mahdollisimman hyvin asukkaiden tarpeita vastaaviksi Asiakastyytyväisyys Suoritamme säännöllisesti asumisviihtyvyystutkimuk sia, joiden tuloksien avulla kehittämme asiakastyytyväisyyttä

9 Hankintaperiaatteet Kaikissa hankinnoissa noudatetaan Tilaajavastuulakia sekä eettisesti kestäviä hankintaperusteita. Henkilökuntamme ei ota eikä anna lahjuksia. Keskeisenä toimintaperiaatteena on, että hankinnat toteuttavat kestävän kehityksen periaatteita. Kaikki investoinnit kilpailutetaan lukuun ottamatta erittäin poikkeuksellisia neuvottelu-urakoita, joiden myös tulee perustua markkinahintoihin. Korjauksista kaikki yli 10 t urakat kilpailutetaan. Muilta osin käytetään hyväksi tunnettuja yhteistyökumppaneita. Isännöinti ja kiinteistöjen huolto kilpailutetaan säännöllisin väliajoin tai tarpeen vaatiessa. Investoinneista päättää hallitus, toimitusjohtaja tai kehitysjohtaja hallituksen päättämien päätösvaltuuksien rajoissa.

10 Verojalanjälki TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT EUR % Tuloverot % Työnantajamaksut % Kiinteistöverot % Varainsiirtoverot % Muut verot % TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLITTÖMÄT VEROT YHTEENSÄ TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT EUR % Valmisteverot % Arvonlisäverot % Muut verot % TILIKAUDELTA MAKSETTAVAT VÄLILLISET VEROT YHT TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT EUR % Palkkaverot % Tieliikenteen verot 0 0 % Arvonlisäverot % Lähdeverot 0 0 % Valmisteverot 0 0 % TILIKAUDELTA TILITETTÄVÄT VEROT YHTEENSÄ SAADUT JULKISET TUET JA AVUSTUKSET EUR % Avustukset ja korvaukset % Yritystuet 0 0 % TILIKAUDELLA SAADUT JULKISET TUET JA AVUSTUKSET YHTEENSÄ

11 Yhteenveto verojalanjäljestä YHTEENVETO Verojalanjälki suhteutettuna liikevaihtoon EUR % Yhtiön liikevaihto Tilikaudelta välittömästi maksettavat verot 0 0 % Tilikaudelta välillisesti maksettavat verot 0 0 % Tilikaudelta tilitettävät verot 0 0 % Saadut avustukset % VEROJALANJÄLKI YHTEENSÄ TULOS ENNEN VEROJA VEROT SUHTEESSA LIIKEVAIHTOON -1,03 %

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2014 Vuoden 2013 lopulla Kruunuasunnot Oy:n omistukseen A-Kruunu Oy:ltä siirtyneen Dragsvikin talon numero 29 täsmäperusparannus valmistui. Talo on vapaarahoitteinen vuokratalo,

Lisätiedot

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2013 GOVERNIA TÄNÄÄN VALTIONEUVOSTON KANSLIA, OMISTAJAOHJAUSOSASTO GOVERNIA OY OMISTUKSET Kruunuasunnot Oy Corenet Oy Easy Km Oy Rantasarfvik Oy Mikkelin Pursiala Turun Telakkakiinteistöt

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni

Yritysvastuuraportti 2012. Governia-konserni Yritysvastuuraportti 2012 Governia-konserni 1 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 2.1 Organisaation perustiedot... 4 2.2 Yritysvastuun johtaminen ja toimintaperiaatteet...

Lisätiedot

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014

YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014 YRITYSVASTUU RAPORTTI 2014 GOVERNIA OY:N OMISTUSTEN SALKUTUS 2014 Governian rooli omistuksen PASSIIVINEN kehittämisessä AKTIIVINEN STAATTINEN SALKKU PITKÄAIKAISTEN VASTUIDEN HOITAMINEN JA OMISTUSTEN PARKKIPAIKKA

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012

YRITYSVASTUURAPORTTI 2012 YRITYSVASTUURAPORTTI YRITYSVASTUURAPORTTI Sivu 2 / 20 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 4 1.1 Organisaation perustiedot... 4 1.1.2 Käsittelypalvelut... 4 1.1.3

Lisätiedot

Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 31.12.2014

Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 31.12.2014 Raportti 1 (11) Boreal Kasvinjalostus Oy:n yritysvastuuraportti 1. Organisaation kuvaus 1.1 Organisaation perustiedot Kasvinjalostuksella on laaja vaikutuksensa ruuantuotantoon ja koko yhteiskuntaan niin

Lisätiedot

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2010

KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2010 KRUUNUASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS 2010 Riihimäen Kokonkatu 3:n molemmat kerrostalot kokivat perinpohjaisen perusparannuksen. Kesällä myös piha-alueet viimeisteltiin valmiiksi. Sisällys Kansikuvat: Yläkuvassa

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS

KUNTA-ASUNNOT OY VUOSIKERTOMUS KUNTA-ASUNNOT OY 20 14 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYSLUETTELO Kunta-asunnot Oy... 2 Toiminta-ajatus... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Kunnan kumppani... 6 Vastuullisuus... 8 Organisaatio... 10 Asukastoiminta...10

Lisätiedot

uusia ovia SATON VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2014

uusia ovia SATON VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 2014 SATON VUOSIKERTOMUS JA VASTUULLISUUSRAPORTTI 214 uusia ovia SATO Oyj, Panuntie 4, PL 41, 61 Helsinki Puh. 21 34 4 www.sato.fi VASTUULLINEN VUOSI 214 GRI viestii vastuullisuudesta 75 9 uutta vuokrasopimusta

Lisätiedot

Vuokra-asumista parhaimmillaan

Vuokra-asumista parhaimmillaan Vuokra-asumista parhaimmillaan Vuosikertomus VVO-yhtymä Oyj VVO käytti yli 250 miljoonaa euroa vuokra-asuntojensa korjaukseen, uudisrakentamiseen ja ostoihin. Vahvan kasvun ansiosta rakenteilla oli vuoden

Lisätiedot

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013

ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 1 ARCTIA YRITYSVASTUURAPORTTI 2013 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 1. ORGANISAATION KUVAUS, HALLINTO JA TOIMINTAPERIAATTEET 4 1.1 ORGANISAATION PERUSTIEDOT 4 1.1.1 HALLITUS JA TILINTARKASTAJAT

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy

Yritysvastuuraportti 2011. Suomen Lauttaliikenne Oy Yritysvastuuraportti 2011 Suomen Lauttaliikenne Oy 1 Sisällysluettelo 1. Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet... 3 1.1 Organisaation perustiedot... 3 1.2 Yhteiskuntavastuun johtaminen

Lisätiedot

Martela vastuullisuus raportti 2011

Martela vastuullisuus raportti 2011 Martela vastuullisuus raportti 211 2 Sisältö Esittely 3 Raportin sisältö ja kattavuus 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Martela auttaa asiakkaitaan vastuullisuudessa 5 Martela lyhyesti 6 Martela on työympäristömuutosten

Lisätiedot

Parhaita makuhetkiä.

Parhaita makuhetkiä. 2012 Parhaita makuhetkiä. VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Leijona lyhyesti 3. Liiketoiminta ja palvelut 4. Asiakastyytyväisyys 5. Henkilöstö 6. Ympäristö 7. Hankinta

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

2012 vastuullisuusraportti

2012 vastuullisuusraportti 212 vastuullisuusraportti MARTELAN VUOSIKERTOMUS 212 Sisällysluettelo Vastuullisuusraportti Vastuullisuusraportin esittely.... 4 Raportin sisältö ja kattavuus... 4 Raportin rakenne... 4 Raportoinnin kattavuus...

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2010 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2011

Yritysvastuuraportti 2011 1/42 Suomen Rahapaja Oy Yritysvastuuraportti 2011 Laadittu valtioneuvoston 3.11.2011 tekemän omistajapolitiikkaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti noudattaen listaamattomien valtio-omisteisten yhtiöiden

Lisätiedot

CSC YRITYSVASTUURAPORTTI

CSC YRITYSVASTUURAPORTTI CSC YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 CSC:n Yritysvastuuraportti 2014 1 Organisaation kuvaus, hallinto ja toimintaperiaatteet 2 Taloudellinen vastuu 3 Henkilöstö 4 Ympäristö 5 Yhteiskunta 6 Tuote- ja palveluvastuu

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI

VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI VUOSIKERTOMUS JA YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 SUOMEN LAUTTALIIKENNE -KONSERNI 2 ǀ FINFERRIES 2014 Sisällys Suomen Lauttaliikenne -konserni Finferries... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Arvomaailmamme....

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Turvallista ja parempaa vuokra-asumista

Turvallista ja parempaa vuokra-asumista Turvallista ja parempaa vuokra-asumista VVO on Suomen suurin yksityinen vuokra-asuntojen tarjoaja. Omistamme ja vuokraamme asuntoja 45 paikkakunnalla, ja tiloissamme asuu noin 80 000 asukasta. 3 VVO LYHYESTI

Lisätiedot

Lahden Talot lyhyesti

Lahden Talot lyhyesti vuosikertomus 2011 Lahden Talot lyhyesti L ahden Talot -konserni on Lahden seudun suurin vuokranantaja, joka omistaa, ylläpitää sekä vuokraa ja rakennuttaa vuokraasuntoja Lahdessa. Konsernilla on vankka

Lisätiedot

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen

vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen vuosikertomus 2013 huomisen inhimillinen asuminen SATO tuottaa hyvää asumista Koteja tarvitaan aina. Yli 70 vuotta asuntomarkkinoilla toimineena yrityksenä SATO tuntee suomalaisten asumistarpeet ja asuntotuotannon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme

VUOSIKERTOMUS 2012. kohtaamisia 2012. kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme VUOSIKERTOMUS 2012 kohtaamisia 2012 kohtaamme, kuuntelemme, toteutamme SATO vuonna 2012 ESITTELY sisältö SATO vuonna 2012 uudistumisen vuosi 2 SATO lyhyesti 3 Palvelukonseptit 4 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja

Yritysvastuuraportti. Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja MARINA BAY SANDS, SINGAPORE, 13.30 Innovatiivisilla ratkaisuilla parempia kaupunkeja Siva ja hänen kollegansa työskentelevät sykkivässä Marina Bay Sandsissä. Hotellija viihdekeskus on ensimmäinen kohde

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot