ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmastonmuutoksen vaikutuksista"

Transkriptio

1 14 Maailmalta Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsitään jo Afrikassa Kenialaisten opettajien ympäristöjärjestö osallistui Nairobin ilmastomarssiin. TUULI KASKINEN Ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät eriarvoisuutta maailmassa. Koko Afrikan kasvihuonekaasupäästöt ovat vaivaiset kolme prosenttia koko maailman päästöistä. Kehitysmaissa ilmiön aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista kärsitään jo nyt. V iktorian järvi kuivuu, paimentolaiset menettävät karjansa ja elämäntapansa, ja infrastruktuuria tuhoutuu tulvien takia, kertoi Grace Akumu Climate Network Africa:sta YK:n ilmastokokouksen yhteydessä Nairobissa järjestetyllä ilmastomarssilla 11. marraskuuta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt Afrikassa. Varat, joita valtio investoi maan kehitykseen menevät hukkaan, kun ilmastonmuutos tekee tyhjiksi kehitystavoitteet, Grace Akumu suree. Köyhien maiden on jo ennestään ennakoitu joutuvan kärsimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten. Kehitysmaissa ilmasto on yleensä jo valmiiksi lämpimämpi kuin pohjoisen teollisuusmaissa. Niiden asukkaat ovat riippuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille herkistä aloista, kuten maanviljelyksestä. Infrastruk- tuuri, kyky varautua katastrofeihin ja selviytyä niistä on puutteellinen. Lisäksi paljon ihmisiä asuu alavilla alueilla ja rannikoilla, jotka uhkaavat jäädä merenpinnan noustessa veden alle. Afrikka on luultuakin haavoittuvampi YK:n ympäristöjärjestö UNEP:n raportin mukaan Afrikka on ilmastonmuutoksen vaikutuksille vielä haavoittuvampi kuin aiemmin on ennakoitu. Ilmaston lämpenemisen myötä tulvien ja myrskyjen kaltaiset äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät ja niiden tuhot laajenevat, maanviljelyksen sadot pienenevät erityisesti kuivilla alueilla kuten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, käytettävissä olevan veden ja juomaveden määrät vähenevät kuivilla alueilla ja malarian kaltaisten tarttuvien tautien levinneisyys laajenee. Ilmastonmuutos uhkaa kehitysyhteistyöllä saavutettuja edistyksiä, kehitystavoitteiden, kuten nälän ja köyhyyden poistamisen, saavuttamista ja investointien tuottavuutta. Kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä tulisi huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhat ja riskit, sekä tarve auttaa yhteistyömaiden ihmisiä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Huomioimalla ilmastonmuutoksen uhat hankkeissa voidaan vähentää kohdealueen haavoittuvuutta vaikutuksille. Varat, joita valtio investoi maan kehitykseen menevät hukkaan, kun ilmastonmuutos tekee tyhjiksi kehitystavoitteet Ilmastonmuutoksen torjumatta jättäminen tulee kalliiksi Lokakuun 2006 lopulla julkaistussa raportissaan brittihallituksen ekonomisti Nicholas Stern arvioi ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemistoimien kustannuksia. Raportin viesti oli selvä: ellei kasvihuonekaasupäästöjä vähennetä, aiheuttaa ilmastonmuutos todennäköisesti katastrofaalisia muutoksia maailmantaloudessa. Ilmastonmuutoksen torjuminen ajoissa tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin torjumatta jättäminen, lämpenemisen vaikutuksiin sopeutuminen ja tuhojen korjailu. Erityisesti teollisuusmailta vaaditaan nyt sitoutumista entistä syvempiin päästövähennyksiin, mutta myös suurten ja nopeasti kehittyvien kehitysmaiden tulisi vähi- ILMASTOMARSSIT YMPÄRI MAAILMAN KIRITTIVÄT NAIROBIN NEUVOTTELUITA tellen osallistua päästöjen rajoittamiseen. Toisaalta on välttämätöntä tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuuden parantamista, jotta kehitysmaiden vaurastumisesta ei aiheutuisi yhtä suuria kasvihuonekaasujen päästöjä kuin nykyisten teollisuusmaiden teollistuessa. SALKA PÖLLÄNEN Kansainvälisen ilmastopolitiikan tekijät kokoontuivat Nairobiin neuvottelemaan ilmastosopimuksen tulevaisuudesta. Suomen neuvottelijat arvioivat ennakkoon, ettei osapuolikokouksessa tällä kertaa saavutettaisi erityisiä läpimurtoja. Ainakin ympäristöjärjestöjen näkökulmasta tulokset olivat laimeat, eikä tätä kokousta tulla muistamaan suurena edistyksenä. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset, jotka eri puolilla maailmaa kokoontuivat marssimaan ilmastonmuutoksen torjumisen ja ilmastooikeudenmukaisuuden puolesta, esittivät päättäjille sen sijaan tiukkoja vaatimuksia. Marsseja järjestettiin 4. ja 11. marraskuuta kymmenissä maissa. Teollisuusmailta vaadittiin sitoutumista tiukempiin päästövähennystavoitteisiin ja köyhien maiden tukemiseen. Marssien sanoma oli selkeä: enää ei ole aikaa hukattavaksi, vaan päästöjä on vähennettävä nyt. Neuvotteluiden tulokset eivät valitettavasti anna paljoa syytä optimismiin: selkeä aikataulu Kioton pöytäkirjan jatkolle jäi sopimatta, ja teollisuus- ja kehitysmaiden näkemykset siitä, miten päästövähennykset tulisi jakaa maiden kesken, ovat edelleen kaukana toisistaan. SALKA PÖLLÄNEN

2 Pinnalla 15 Ratkeaako kemikaalidirektiivi Suomen EU-kaudella? Suomen EU-puheenjohtajuuskausi lähestyy loppuaan. Ympäristöneuvoston kokous joulukuun puolessa välissä tekee viimeiset päätökset. Luonnonsuojelija seuraa miten jäte- ja ilmastopolitiikan sekä EU:n ympäristöpolitiikan kehittäminen etenevät. Nyt tulessa on erityisesti kilpailukykyneuvosto, joka neuvottelee REACH-kemikaalidirektiivistä. Suomen pitäisi viedä lopputulosta kohti Euroopan parlamentin vaatimaa suuntaa. Direktiiviin tarvitaan tiukka velvoite vaarallisten aineiden korvaamisesta turvallisemmilla vaihtoehdoilla. 1. Jätedirektiivin ratkaisu lähestyy Keskustelu jätepuitedirektiivistä kuumenee. Uutta ministerineuvoston tekstiä on sorvattu Suomen johdolla, ja tekstin avainkysymykseksi on noussut jätehierarkian sitovuus. Keskustelua siivittää eri eturyhmien lobbaus. Kättä väännetään erityisesti siitä, tullaanko jätehierarkiaan viittaamaan tiukemmalla general rule (yleissääntö) vai löysemmällä guiding principle (ohjaava periaate) muotoilulla. Myös jätteen synnyn ehkäisyn huomioiminen ja jätteenpoltto varastavat osansa huomiosta. Ministerit käsittelevät puheenjohtajamaan tekstiä vasta , mutta sitä ennen siitä keskustellaan asiantuntijakokouksissa. Kotimaassa keskustelut valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta lähestyvät suurta finaalia; ratkaiseva työryhmän kokous on Ministerille mietintö luovutetaan 10 TESTIÄ SUOMELLE 1. Tiukka kemikaalidirektiivi REACH voimaan 2. EU:lle vahvempi rooli ympäristöpolitiikassa 3. Ilmastoneuvottelut harppauksin eteenpäin 4. Jätepuitedirektiiviä parannettava 5. Stop biodiversiteetin vähentämiselle metsissä ja merillä 6. Puhdasta ilmaa Euroopalle jo joulukuussa, jonka jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle. 2. Nairobin ilmastokokous eteni hitaasti oikeaan suuntaan Marraskuun puolessa välissä pidetty Nairobin ilmastokokous päättyi laihaan kompromissiin. Kokous vei eteenpäin rahoitusasioita ja runnoi päätökseen monta teknistä asiakohtaa. Tärkein teema eli aikataulu Kioton jatkosopimukselle jäi kuitenkin ratkaisematta. Suomi EU:n puheenjohtajana hoiti ilmastokokouksessa käytännön järjestelyt huolella, mutta mielipidejohtajan asemaa Suomi ei itselleen ottanut. Kenialainen Climate Network 7. Pohjavedet turvattava tuleville sukupolville 8. Luonnonvarojen tehokkaalle käytölle mittarit 9. Luomuviljelylle vauhtia ja GMO-saastumiselle stop 10. Ympäristö EU Venäjä -yhteistyön kärkiteemaksi Lisätietoja: African johtaja Grace Akumu, mitä jäitte kokoukselta kaipaamaan? Ne maat, jotka ovat aiheuttaneet ilmastonmuutoksen, saapuvat kokouksiin mielessään ensimmäisenä taloudelliset intressit, toiseksi poliittinen hegemonia ja vasta viimeisenä huoli ympäristöstä. Teollisuusmaat pääsevät hädin tuskin Kioto-tavoitteisiinsa ja silti ne ovat nyt vaatimassa kehitysmailta päästörajoituksia. Sen takia Kioton pöytäkirjan jatkosta ei saatu kunnollista ratkaisua. Lisäksi olisin toivonut kokouksen lopullista päätöstä ainakin sopeutumisrahastosta ja päästövähennysprojektien ohjaamisesta myös Afrikkaan. Nairobin päätöksillä Afrikka pysyy edelleen sivustakatsojana koko ilmastosopimuksessa. 3. EU:n politiikka ei ratkaise kaikkea mutta paljon kuitenkin Luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö järjestivät EU:n ympäristöpolitiikkaa käsitelleen seminaarin. Bernt Nordman, Natur och Miljön toiminnanjohtaja, mitkä olivat seminaarin päätulokset eli missä ympäristöpolitiikka pitäisi tehdä? Kansallisen ympäristöpolitiikan merkitys on EU-jäsenyyden myötä vähentynyt. EU:n pitäisi edelleen vahvistaa erityisesti luonnonvarojen kulutuksen ohjausta muun muassa taloudellisilla ohjauskeinoilla. Sen sijaan perinteisen ympäristönsuojelun puolella kansallisten ratkaisujen merkitys korostuu uudelleen jatkossa. Suurin ongelma tällä hetkellä on EU-lainsäädännön puutteellinen ja jäykkä toimeenpano. Seminaarissa Stefan Scheuer EEB:stä rohkaisikin valtioita toimeenpanemaan direktiivejä nykyistä kunnianhimoisemmin. Erityisesti haluan kuitenkin muistuttaa, että demokraattisten rakenteiden roolia ympäristöpolitiikassa pitää puolustaa. Päätöksentekoa ei pidä antaa markkinavoimien tehtäväksi. HANNA VÄLITALO TUULI KASKINEN JOUNI NISSINEN Arviot Luontokirjoja pukin konttiin Mauri Leivo: Lintujärvi. 207 s., Maahenki Lintujärvi kertoo yhdestä vuodesta suomalaisella järvellä ja sen linnustosta. Tunnelmoiva, päiväkirjamainen teksti täydentää hyvin kirjan runsasta kuvitusta. Leivo on onnistunut kuvaamaan liejukanan hiippailua luhdalla, kaulushaikaroiden aamukierroksen järven yllä, ruskosuohaukkojen huikaisevaa soidinlentoa ja monia muita harvoin dokumentoituja tapahtumia. Kuvista välittyy arkinen, rauhallinen odottelu lintujärven rannalla. WWF on valinnut teoksen Vuoden Luontokirjaksi Lintujärvi oli raadin mielestä miellyttävä ja mukaansa tempaava lukukokemus, jossa Mauri Leivo onnistuu hienosti välittämään lintujärven tunnelmia. Mauri Leivo on Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Porvoossa asuva valokuvaaja, kirjailija ja toimittaja. Esa Kero, Juha Taskinen, Risto Kautiainen, Teemu Tuovinen: Lato. 150 s., Multikustannus Ladot ovat uhanalainen osa suomalaista maaseutua. Ne ovat vääjäämättä katoamassa maisemasta kuten kyläkaupat, maitolaiturit, huussit ja mummonmökit. Nostalgisen Lato-teoksen takana ovat uhanalaisia ilmiöitä jo pitkään tarkkaillut Esa Kero ja luontodokumenteistaan tunnettu Juha Taskinen. Heikki Willamo: Hirven klaani. 176 s., Otava Hirven klaani on runollinen ja tunnelmallinen valokuvateos pyhän hirven etsinnästä. Kirja puhuttelee niin luonnosta, muinaiskulttuureista kuin valokuvauksestakin kiinnostuneita. Lähtökohtana kirjassa ovat Heikki Willamon erilaiset kohtaamiset hirvien kanssa ja ystävystyminen tiettyjen yksilöiden kanssa. Arto Nironen: Rakkaus luontoon, vastaanotettuja kuvia. 151 s., Multikustannus Rakkaus luontoon on kokoelma upeita valokuvia Suomen luonnosta. Valokuvia siivittävät kirjoittajan muistot, päiväkirjamerkinnät ja eri lehdissä ilmestyneet kirjoitukset luontokokemuksista ja elämästä ylipäätänsä. Kirjoituksille on yhteistä hämmästys luonnon rikkauden ja monimuotoisuuden edessä. KOONNUT KAISA MURDOCH

3 16 Tulevaa Suomen luonnonsuojeluliitto ry Norpan menot Lähetä ilmoitukset: ETELÄ-HÄME Salpausselän luonnonystävät ry: Syyskokous to klo 18 alkaen ravintola Wanhassa Herrassa, Paavola-kabinetissa (Laaksokatu 17, Lahti) Hallituksen kokous samassa paikassa klo 17 alkaen. Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan vuodelle 2007 hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset- ja varajäsenet samoin kuin yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri järjestöihin. Vuosikokoukselle tiedoksi: Hallitus on kokouksessaan päättänyt, että yhdistys eroaa Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiristä ja hakee Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin jäsenyyttä. KAINUU Kainuun luonnonsuojelupiiri: Piiri esittäytyy Kainuulaisella joulutorilla Kajaanissa la su Myynnissä mm. Luontokalentereita. Tervetuloa juttelemaan! KYMENLAAKSO Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri: Joulukahvit ke klo Vaahteratalon luontotoimisto tarjoaa kaikille luontotoimijoille ja yhteistyökumppaneille joulukahvit. Tervetuloa! Luontopuoti toimii Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin tiloissa. Avoinna ma la klo Myytävänä on erilaisia ekologiseen elämäntapaan sopivia tuotteita, kuten luonnonkosmetiikkaa, pesuaineita, norppatuotteita, luontokirjoja sekä kestovaippoja ym. vauvanhoitoon. Osoite on Varuskuntakatu 8, Kouvola. POHJANMAA Vaasan ympäristöseura: Perinteiset pikkujoulut pe klo 18 alkaen Alkulan tilalla Vanhassa Vaasas- Viikko kaamoksen ja hämärän mailla sa (osoitteessa Gripinpolku 1). Tuo itsesi lisäksi jotakin pientä syötävää. Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot: vaasan. p / Anna. POHJOIS-POHJAN- MAA Pohjois-Pohjanmaan luonnosuojelupiiri: Tule glögille uuteen toimistoomme ti klo 14 18! Luonnonsuojelupiiri esittelee uutta toimistoaan ja tarjoaa samalla glögiä ja jouluista purtavaa. Tule toteamaan paikan päälle, millainen on Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelukeskus, joka nyttemmin sijaitsee Oulussa osoitteessa Kauppurienkatu 33, 4. kerros. Onko luonnonsuojelupiiri ollut kadoksissa? Yhteydet pelaavat taas. Lankapuhelinkin on käytössä ja numero tuttu eli (08) Kännykästäkin tavoittaa, p Postiosoi- Suomen luonnonsuojeluliitto ja Kilpisjärven biologinen asema järjestävät yhteistyössä joulukuun alussa viikon pituisen luonnonharraskurssin Kilpisjärvellä, Yliperän tuntureiden alueella. SLL:n kurssitarjonnassa kaamosviikon kurssi on tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Viikon aikana tehdään hiihtoretkiä Saanalle ja Jeahkatsille sekä kolmen valtakunnan rajalle. Riittävän lumipeitteen puuttuessa retkeillään maastossa kävellen. Päiväretkien jälkeen kaamosviikon osallistujat pääsevät saunan löylyihin ja reipashenkisimmät voivat pulahtaa Kilpisjärveen vilvoittelemaan. Osallistujat pääsevät viikon aikana kokemaan kuuluisan sinisen hämärän ja ne vaikuttavat värisävyt, jotka valtaavat maiseman päivänvalon kajastaessa hetken verran. Myös täyden kuun aika osuu kyseiselle viikolle. Iltaisin, opastettujen venyttelyjen jälkeen lähdetään nojatuolimatkoille Käsivarren erämaa-alueille ja Ruotsin ja Norjan komeille suurtuntureille. Kaamosviikon oppaina toimivat Aino Hämäläinen ja Eeva-Kaisa Hyry, jotka tuntevat alueen erittäin hyvin. SLL:n suositut luonnonharrastuskurssit jatkuvat jälleen vuonna 2007 entistä monipuolisempina. Kursseista lisää tietoa Luonnonsuojelijan numerossa 2/2007, joka ilmestyy Tiedustelu ja ilmoittautumiset: kurssisihteeri Heini Jalava, heini. p. (09) HEINI JALAVA LEENA LAURIKAINEN-NUORTEVA te on PL Oulu ja sähköpostiosoitteet ja Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys: Luontoväen pikkujoulut su klo 14 alkaen Papinkarin laavulla Oulunsalossa. Nuotion loimussa tarjolla kuumaa juotavaa, jouluista purtavaa sekä kaamoksen tunnelmaa. Tervetuloa! (Herkkujen hankintaa ajatellen ilmoittautuminen pikkujouluun olisi suotavaa, muttei pakollista. Yhteystiedot alla.) Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta: puheenjohtaja Heini Hyvärinen p ) tai sihteeri Tommi Sulkala (tommi. p ) POHJOIS-SAVO Pohjois-Savon Lintutieteellinen Yhdistyksen Kuikka: Kotisivut: Tiirakisa - kilpailu lintuhavaintojen palautusaktiivisuudesta. Lyhyesti: Kisan voittaa se joka tuona aikana ilmoittaa Tiira-havaintojärjestelmään (www.tiira.fi) eniten havaintoja. Kisassa jäseniä kannustetaan ilmoittamaan mahdollisimman paljon lintuhavaintoja koko Suomen alueelta. Järjestelmään toivotaan ilmoitettavan havaintoja myös tavallisista lajeista ja kaikkina vuodenaikoina, ei ainoastaan harvinaisuuksista ja fenologisesti ennätyksellisistä havainnoista. Etukäteen on mahdotonta ennakoida, miten lajien kannat muuttuvat. Tulevaisuudessa nykyään tavallisesta ja runsaasta lajista voi tulla harvinainen, jopa uhanalainen. Tällöin on tärkeää, että meillä on tietoa siitä miten lajilla meni ja missä sitä esiintyi ennen taantumista. Lisää tietoa kotisivuilla, yhteyshenkilönä toimii hallituksen jäsen Jarmo Yliluoma, tai p Talvilinnut tutuiksi su klo Kuopion museon kokoushuoneessa, Kauppakatu 23 ja Iisalmen luontomuseossa (os. Kirkkopuistonkatu 9). Opetellaan tunnistamaan tavallisia talvilajeja täytettyjen lintujen ja kuvien avulla. Tilaisuudet toimivat nonstoppina tule silloin kun haluat. Samalla tietoa lintuharrastuksesta ja liittymismahdollisuus yhdistykseen. Sään salliessa (pakkasraja 15) lähdetään lintukävelyille klo 12 em. paikoista. Tiedustelut Kuopiossa Asta Lähdesmäki ja Iisalmessa Jarmo Yliluoma. Pihabongaus -tapahtuma la su Tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla kotipihalla tai sen läheisyydessä joko lauantaina 27. tai sunnuntaina 28. tammikuuta. Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Osallistumismaksua ei ole eikä ilmoittautumista tarvita. Retki Kuopion Kolmisopen metsään su Lähtö kimppakyydein linja-autoaseman p-paikalta klo 10. Tiedustelut: Asta Lähdesmäki, p Havainnot pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti valtakunnalliseen havaintojärjestelmä Tiiraan Ilmoitathan viimeisetkin vuoden 2006 havainnot tammikuun 2007 loppuun mennessä. Lämmin kiitos jäsenille kuluneesta vuodesta! Iloista Joulun aikaa ja aktiivista vuotta 2007! SATAKUNTA Satakunnan luonnonsuojelupiiri: Glögikokous to klo 18 Norppaluodolla, Otavankatu 11 Pori. Tervetuloa uusi ja vanha hallitus! Ulvilan ympäristöseura: Hallituksen joulukokous ke Niemisen pakarilla Kullaalla klo 18. Tarjolla riisipuuroa ja rusinasoppaa! UUSIMAA Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri: Koulutusta järjestöväelle ti klo aiheena jätteiden synnyn ehkäiseminen ja siihen vaikuttaminen. Luonnonsuojeluliiton toimistolla Kotkankatu 9 (3. krs) Helsingissä. Esitelmät: - Michael Lettenmeier esittelee Valtakunnallisen jätesuunnitelman ja Alsut (alueelliset jätesuunnitelmat) mitä ne ovat ja miten järjestöt voivat vaikuttaa alsuihin jätteiden synnyn ehkäisyn edistämiseksi ja polton vastustamiseksi. - Eija Koski Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Uusi Elämä -hankkeesta kertoo, miten SOVA-lain (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) perusteella voi vaikuttaa kuntien jätestrategioihin. - Silja Huuhtanen YTV:sta kertoo jätteiden synnyn ehkäisyn mahdollisuuksista ja positiivisista kokemuksista eri aloilla ja kotitalouksissa - Erja Heino SLL:sta puhuu jätteenpolton hankkeista sekä syistä ja keinoista vastustaa polttolaitoksia sekä siitä, mitä polton tilalle Esitelmien jälkeen aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Seminaari on maksuton. Pientä purtavaa tarjolla. Tervetuloa! Tiedustelut: Erja Heino, erja. tai p Ilmoittautumiset tarjoilun takia: Ursula Immonen, fi tai p Espoon ympäristöyhdistys: Hallituksen kokous ke klo 18 Villa Apteekissa (os. Pappilantie 5, Espoon keskuksessa). Kokous on kaikille avoin tilaisuus, jossa käsitellään Espoon ajankohtaisia ympäristö- ja kaavoitusasioita. Vuoden 2007 alkupuolella esillä ovat mm. Näkinmetsän alueen kaavoitus Kauklahdessa, Kalajärven alueen kaavoitushankkeet, Matalajärven suojelu ja kunnostus, Espoon eteläosien yleiskaava, jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointi sekä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2007 ( PLJ 2007 ). Tarjolla glögiä, kahvia ja pientä naposteltavaa. Tervetuloa! Terv. Espoon ympäristöyhdistys ry, Jorma Lamminpää, yhd.siht., Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys: Pesätulien valmistelutalkoot la klo 10 Kotojärven laavulla. Tarjolle polkujen tallontaa ja merkintää sekä pesätulikokkojen rakentamista. Lisätietoja p Talkootarjoilujen vuoksi etukäteissoitto olisi hyvä.

4 Tulevaa 17 Pesätulille Kotojärven laavulle kokoonnutaan la klo Kun aurinko on pesässään, elävät tulet valaisevat hämärtyvän joulukuisen illan. Tarjoillaan kuumaa glögiä ja siirappipikkuleipiä. Ota oma muki mukaan. Lisätietoja p VARSINAIS-SUOMI Turun luonnonsuojeluyhdistys: Pikkujouluhenkinen jäsenilta ti klo 18 Luonnonsuojelukeskuksessa (Martink. 5). Tarjolla glögiä, pipareita, ym. sesonkisyötävää mahdollisimman lähelle luontoystävällisyyttä pyrkien. Ohjelmaa luontokuvien, seurapelien tms. muodossa. Tarjolla hyvää seuraa ja vapaamuotoista oleskelua lämminhenkisessä ilmapiirissä. Mahdollisuus myös yhdistystoiminnan suunnitteluun ja uusien juonien punomiseen ensi vuodelle. Eritoten kaavatyöryhmä pitäisi herättää henkiin, sillä yhdistykseltä pyydetään usein lausuntoja Turun uusista asemakaavoista ja niiden muutoksista. Ilmoittautuminen Lassi Suomiselle Turun luonnonsuojeluyhdistyksen ajankohtaiset tapahtumat internetissä osoitteessa LUONTO-LIITTO Luontokerho-ohjaajakurssi la su Vantaalla. Kurssi tarjoaa tietoa ja käytännön vinkkejä luontokerhon perustamisesta, ohjelman suunnittelusta sekä ohjaajana toimimisesta. Kurssi antaa vinkkejä lasten luonnonharrastukseen, ja on ensisijaisesti tarkoitettu luontokerhon perustaville. Kurssin ohjelmassa: ympäristökasvatuksen perusteet, luontokerhon ohjelman suunnittelu, kerhotoiminnan haasteet ja ongelmatilanteet, luontoleikkejä ja aistiharjoituksia. Kurssihinta: 40 e / 30 e (opisk., työtön, kotiäiti/isä), hinnoista 10 euron alennus Luonto-Liiton jäsenille. Hintaan sisältyy ohjelma, kurssimateriaali (mm. ohjaajakansio) ja ruuat. Lisätiedot ja ilmoittautumiset (viim. pe 5.1.): Minna Ertimo, p. (09) , Mielikuvitus ja ympäristökasvatus -luovien metodien workshop pe la Suomenlinnassa, Helsingissä. Ympäristökasvatusta luovan ilmaisun avulla. Haluatko päästä ainutlaatuiseen tapahtumaan, jossa työstetään ihan oikeaa Sieppo-lehteä? Workshopin aikana keksitään lehden teema ja suunnitellaan sisältöä, kirjoitetaan ja kuvitetaan, ladataan itseemme luovuutta, kuullaan tähtivierailijan luento ja tutustutaan uusiin ja vanhoihin Siepon avustajiin! Tule mukaan, jos sinua kiehtoo Siepon maailma! Tapahtuman hinta ja tarkempi ohjelma selviää joulukuussa Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Minna Ertimo, p. (09) Luonto-Liiton järjestöpäivät kaikille Luonto-Liiton aktiiveille pääkaupunkiseudulla. Lisätietoja Luonto-Liiton sähköpostilistoilla. Tilaisuus on maksuton. Lähde puhumaan kouluihin! Oletko kiinnostunut eläinten oikeuksista ja ympäristönsuojelusta? Haluatko kertoa niistä muillekin? Animalia ja Luonto-Liitto järjestävät eläinten oikeudet ja ympäristönsuojelu -hankkeen kiertueen yläasteille ja lukioihin keväällä Kouluvierailijoille koulutusta la su Helsingissä ja la su Oulussa (vain toiseen osallistutaan). Koulutus antaa valmiuksia käydä kertomassa eläinten oikeuksista ja ympäristönsuojelusta mm. yläasteilla ja lukioissa. Kouluvierailijoille maksetaan pieni palkkio. Koulutus on ilmainen ja osallistujien matkat maksetaan niille, jotka sitoutuvat kiertämään kouluissa ainakin silloin tällöin. Ilmoittautumiset ma 8.1. mennessä Eveliinalle: p Ryhdy nuorten eläinoikeus- ja ympäristöryhmien ohjaajaksi! Animalian ja Luonto-Liiton nuorisohankkeen kautta voit alkaa ohjata nuorten eläinoikeusja ympäristönsuojeluryhmiä. Nuortenryhmien ohjaamisesta maksetaan pieni palkkio. Ohjaajille järjestetään koulutustilaisuus, jossa saa valmiudet sekä ohjata että opettaa nuoria ja lisäksi saa itsekin ajankohtaista tietoa eläinoikeus- ja ympäristönsuojeluasioista. Koulutus pidetään Helsingissä la klo Kurssi on maksuton ja matkat maksetaan niille, jotka sitoutuvat pitämään kerhoja tai vetämään projekteja. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä millä paikkakunnalla voisit alkaa vetää toimintaryhmiä, sillä ryhmät alkavat pyöriä heti helmikuussa. Ilmoittautumiset ma 8.1. mennessä Eveliinalle: p , Eläinten oikeudet ja ympäristö -seminaari la Helsingissä nuorten luontotalolla ja la Oulussa nuorisokeskus Waldassa. Vapaa pääsy. Kaikenikäiset tervetuloa! Tarkista ajankohtainen aikataulu ja puhujat järjestäjien nettisivuilta: ja Uudenmaan piiri: Lupin nuorten illat joka toinen torstai Nuorten luontotalolla osoitteessa Mechelininkatu 36. Torstai-illoissa käsitellään ympäristöasioita kiinnostavalla tavalla, kuullaan asiantuntijoita, hengaillaan ja keskustellaan ajankohtaisista ympäristöaiheista. Tarjolla myös pientä syötävää. Mukaan voi tulla koska tahansa! Kevään alustava torstai-iltojen aikataulu: Vuoden 2007 toiminnan suunnittelu ja peli-ilta. Suunnitellaan toimintaa ja pelaillaan lautapelejä ynnä muuta hauskaa Jälkientunnistusilta. Eläinten jälkien pikakurssi 1.2. Talvilintu-ilta. yleisimmät pihan linnut ja niiden ruokinta Vaali- ja vaikuttamisilta. Eduskuntavallit lähestyvät. Mitä haluaisit tietää ehdokkaista? 1.3. Ekologinen jalanjälki-ilta. Mikä on ekologinen jalanjälki? Miten sen koko määräytyy ja voiko siihen vaikuttaa omilla valinnoillaan? Tule katsomaan, millaisen jäljen sinä jätät Kevätseurantailta Sarjakuvapiirtämisen ilta. Lup, VaLu ja Eny järjestävät ensi keväänä yhteistyössä nuorille suunnatun ympäristövaikuttamisen kurssiviikonlopun. Kurssilla käsitellään ympäristöongelmia eri näkökulmista, kuunnellaan asiantuntijoita, keskustellaan ja etsitään vaikuttamiskanavia ympäristön puolesta taistelemiseen. Tarkemmat tiedot kevään Nuorten Luonnossa. Ennakkoon kurssista voi tiedustella Lupin toimistolta, tai p. (09) VUOTOKSEN VOIMA OY KOKOUSKUTSU YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Torstaina klo 19 osoitteessa Vapaudenkatu 8, Kemijärvi Käsiteltävät asiat 1. Päätetään yhtiön osakepääoman alentamisesta. Alentaminen käytetään aikaisempien tilikausien tappioiden kattamiseen. 2. Päätetään osakepääoman alentamisen johdosta yhtiöjärjestykseen tarvittavista muutoksista. 3. Päätetään osakeannin jatkamisesta. 4. Muut esille tulevat asiat. Tarkempi esityslista kotisivuilla os: Kokoukseen ilmoittautuminen mennessä Helena Tiihoselle: p tai Hallitus Vantaan Luonnonystävät: Talviretki su pääkaupunkiseudun lähistölle. Retkikohde selviää myöhemmin. Luontoillan järkkäystalkoot ke Lasten ja nuorten luontoilta su 4.2. Heurekassa. Tervetuloa kysymään luonnosta ja lapsille on myös omaa ohjelmaa. Kiinnostuneita tarvitaan mukaa njo ideoimaan ja järjestämään tapahtumaa. Ilmoita itsesi mukaan VaLun toimistolle. Helmi-maaliskuussa on myös tulossa retkiluisteluretki sekä tähti- ja pöllöretki. Lasten talvileiri ks. Lupin tapahtumat. VaLun vuosikokous ke Vantaan Luonnonystävien sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tonttulan nuorisotalolla klo 18. Kokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja budjetti. Lisäksi valitaan järjestön hallitus vuodelle Tervetuloa kokoukseen uudet ja vanhat valulaiset! VaLun keskiviikkoilloissa (Tonttula, Ratatie 2) on tarjolla pientä iltapalaa, vaihtelevaa ohjelmaa ja mahdollisuus tutustua VaLun toimintaan sekä viettää aikaa... Tähti-ilta ke (tai muu te ta) VaLuRAUTAA 13.4., luonnonsuojelun tukikeikka Tikkurilan Vernissassa UHANALAISET KASVIT -NÄYTTELY Kasvitieteellinen puutarha järjestää näyttelyn yhteistyössä SLL:n, Suomen saintpauliayhdistyksen ja SYKE: n kanssa. Näyttelyssä esitellään uhanalaisuuden tilannetta ja syitä maailmalla. Näyttely on avoinna Helsingin Kasvitieteellisen puutarhan kasvihuonetiloissa , ti su klo 10 15, suljettu. JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY -KOULUTUS Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri järjestää koulutusta järjestöväelle tiistaina 16.1 keskustoimistolla (Kotkankatu 9, 3. krs.). Aiheena jätteen synnyn ehkäiseminen ja siihen vaikuttaminen. Esitelmöijinä mm. ekotehokkuuskonsultti Michael Lettenmeier, Eija Koski Kierrätyskeskuksesta, Silja Huuhtanen YTV:stä ja Erja Heino SLL:stä. Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi: Ursula Immonen, p Tulossa joulu-tammikuussa YMPÄRISTÖHALLINNOSSA JA MINISTERIÖSSÄ Selvitysmies pohtii Helsingin hakemusta Länsi-Sipoon kaappaamisesta. Ympäristönsuojelulain valmistelu jatkuu. Valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU II) luovutetaan ministerille Alueellisten jätesuunnitelmien valmistelu jatkuu, internetissä voi vaikuttaa Alsujen tekemiseen ja sisältöön. ks. Ympäristöministeriö tuo hallitukselle esityksen jätteenpolttoasetuksen muuttamisesta. Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmista käynnissä, lausu mielipiteesi mennessä alueelliselle ympäristökeskukselle ja vaikuta vesipuitedirektiivin toimeenpanoon. Biodiversiteettiohjelma lausunnolla. EDUSKUNNASSA SLL kuultavana jätepuitedirektiivistä eduskunnan ympäristövaliokunnassa Jätelain osittaisuudistus eduskuntakäsittelyssä Rakennerahastoja ja muita EU-rahastoja koskevia säädöksiä valmistellaan. Maankäyttö- ja rakennuslain heikennykset käsittelyssä. Budjetti 2007: rahaa ympäristötutkimuksesta maanteihin. Suojelijan kalenteri Kestävän metsätalouden rahoituslaki ja metsäkeskuslaki käsittelyssä. Ryhmäkannelaki käsittelyssä. Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä. Hallituksen esitys Kioton mekanismien käytöstä ja päästökauppalain muuttamisesta. EU-PUHEENJOHTAJAKAUDELLA Ympäristöministerineuvosto Brysselissä Suomen viimeinen päivä EU:n puheenjohtajamaana puheenjohtajuus siirtyy Saksalle. TAPAHTUMIA, TOIMINTAA SLL:n energia- ja ilmastovaliokunnan kokoontuminen keskustoimistolla (Kotkankatu 9) klo Tulossa Eläinten kulkureitit 4 -seminaari SYKE:ssä, järjestäjinä SLL ja Uudenmaan piiri. Lisätietoja Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Jokioisilla ja Forssassa. Lisätietoja Koulutusta järjestöväelle klo aiheena jätteiden synnyn ehkäiseminen ja siihen vaikuttaminen. Luonnonsuojeluliiton toimistolla Helsingissä (Kotkankatu 9, 3. krs.).

Epäonnea pesinnässä. Kuukkelin vuosi. Tätä rataa. Luonnonsuojelija 5/07

Epäonnea pesinnässä. Kuukkelin vuosi. Tätä rataa. Luonnonsuojelija 5/07 14 Tätä rataa Luonnonsuojelija 5/07 Kuukkelin vuosi EERO HEINONEN Epäonnea pesinnässä Lintuharrastaja Eero Heinonen seuraa Virtain Pahalamminvuoren kuukkeleita PIrkanmaalla. Aluetta uhkaavat hakkuut. 12.8

Lisätiedot

Itämerestä pulpahti paras vastamainos

Itämerestä pulpahti paras vastamainos Luonnonsuojelija 6/07 Tekijä&Näkijä 11 Itämerestä pulpahti paras vastamainos Vuoden vastamainokset on valittu. Luonto- Liiton ja Voima-lehden kolmatta kertaa järjestämään Mainoskupla-kilpailuun osallistui

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Metsätonttuja tapaamassa Luontopäiväkodin vieraana. Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä

Luonnonsuojelija. Metsätonttuja tapaamassa Luontopäiväkodin vieraana. Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä Norppatatuointi Kirjailija tallensi norppakuvion olkapäähänsä Vuoden lajit Kalasääski valittiin Kainuun lajiksi Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 1/2013 2,00 www.sll.fi/luonnonsuojelija

Lisätiedot

07 Kööpenhamina. 14 15 Miten Anna Puusta tuli metsäkummi? Hallitus vaikeuksissa ympäristökysymyksissä. polttopisteessa

07 Kööpenhamina. 14 15 Miten Anna Puusta tuli metsäkummi? Hallitus vaikeuksissa ympäristökysymyksissä. polttopisteessa 04 Hallitus vaikeuksissa ympäristökysymyksissä Luonnonsuojelija arvioi Vanhasen hallituksen ympäristöpolitiikkaa 07 Kööpenhamina polttopisteessa Mitä historialliselta ilmastokokoukselta voi odottaa? rakkaudesta

Lisätiedot

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina

13 LUMO2010- 04 Uraaniliikkeet. 14 15 Ilkka Hanski tietää minne lajit katoavat. vuosi käynnistyi. voittoisina 04 Uraaniliikkeet voittoisina Uraania etsineet kaivosyhtiöt perääntymässä Suomesta 13 LUMO2010- vuosi käynnistyi Luonnon monimuotoisuuden suojeleminen hidastaa myös ilmastonmuutosta rakkaudesta luontoon

Lisätiedot

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa

Rakkaudesta luontoon. Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa Rakkaudesta luontoon Suomen luonnonsuojeluliiton toimintaa RIKU CAJANDER LUONNONSUOJELU SYDÄMEN ASIANA. Helsingissä huhtikuussa 2009 järjestetty mielenosoitus saimaannorpan puolesta käynnisti uuden vaiheen

Lisätiedot

04 Myrskymetsät. 14 15 Ympäristökasvatus: kuka kasvattaa ja ketä? Elämä syntyy kallioperästä. suojeluun

04 Myrskymetsät. 14 15 Ympäristökasvatus: kuka kasvattaa ja ketä? Elämä syntyy kallioperästä. suojeluun 04 Myrskymetsät suojeluun Kesän myrskytuhot toivat metsiin monimuotoisuutta 13 Elämä syntyy kallioperästä Uusi Geologian teemapäivä kertoo geologisesta monimuotoisuudesta rakkaudesta luontoon 4/2010 2,00

Lisätiedot

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa

05 Metsähallitusta. 11 Elina Mustonen kokosi muusikot soittamaan norpalle. Iijoen suojelija palkittiin. pilkotaan salassa 05 Metsähallitusta pilkotaan salassa Kansallisomaisuudestamme, metsistä ja vesistä, tehdään bisnestä 12 Iijoen suojelija palkittiin Iijoki on jälleen uhattuna koskiensuojelulaista huolimatta rakkaudesta

Lisätiedot

10 Keskiluokkainen espoolainen meni öljylakkoon

10 Keskiluokkainen espoolainen meni öljylakkoon 05 Suojeltavaa riittää joka kunnassa 12 Tuuli, vesi ja aurinko 70 vuotta Metsiensuojelun kriteerit monipuolistuvat Luonnon ruhtinaallinen energiantarjonta rakkaudesta luontoon 4/2008 2,00 www.sll.fi 10

Lisätiedot

Valiokunnat tulevat. 70 vuotta. Miten käy metsien? Ei tietä Kutturaan! Uusi sarja energiatuotannon harhakuvista alkaa 8 kuoren alta: martti suosalo 11

Valiokunnat tulevat. 70 vuotta. Miten käy metsien? Ei tietä Kutturaan! Uusi sarja energiatuotannon harhakuvista alkaa 8 kuoren alta: martti suosalo 11 70 vuotta 05 Ei tietä Kutturaan! Vuoden turhin tiehanke on estettävä 12 Miten käy metsien? Tehokäytön ja suojelun ristitulessa rakkaudesta luontoon 2/2008 2,00 www.sll.fi 6 Valiokunnat tulevat Uusi sarja

Lisätiedot

11 Kutsu ystäväsi nauttimaan vehreästä luonnosta

11 Kutsu ystäväsi nauttimaan vehreästä luonnosta 04 Jo kymmeniä uraaniliikkeitä 06 Eurovaalit ovat ympäristövaalit Paikalliset nousevat vastustamaan ydinvoimaa ja uraanikaivoksia Puoluesihteerit vastasivat Luonnonsuojelijan kysymyksiin rakkaudesta luontoon

Lisätiedot

Paradise Oskar laulaa ilmaston puolesta

Paradise Oskar laulaa ilmaston puolesta 07 Uusia Kuukkelille turvaa keinoja metsiensuojeluun Lumen tulo Onko lumilapiolla käyttöä 18 tulevaisuudessa? Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 6/ 2011 2,00 www.sll.fi Paradise Oskar laulaa ilmaston

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 2/06. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti

Luonnonsuojelija. Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 2/06. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti Luonnonsuojelija 2/06 Phoca Mining valtasi Kolin uraanikaivokset valtaavat Suomea s. 4 5 Tunturikasvi- kurssille tai vaellukselle kesällä? Luonnonharrastuskurssit ja leirit s. 10 11. Luontomatkailu- professori

Lisätiedot

Talvivaara: Marssijat vetosivat ministeriin. Järvilohi. Joululahja luonnolle. Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys on vuoden paikallisyhdistys 10

Talvivaara: Marssijat vetosivat ministeriin. Järvilohi. Joululahja luonnolle. Iisalmen Luonnon Ystäväin Yhdistys on vuoden paikallisyhdistys 10 luonnonsuojelija 5/2012 15 Joululahja luonnolle 18 Luonnonsuojelusenkelin Saimaan joulukauppa aukesi Järvilohi hiljainen asukki Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 5/2012 2,00 Talvivaara: Marssijat

Lisätiedot

06 Sipoonkorpeen. 14 Kohtuutalous saapui Suomeen. 12 Milloin näit viimeksi kirkkaan tähtitaivaan? * * * * * Kaamos voi auttaa hiljentymään

06 Sipoonkorpeen. 14 Kohtuutalous saapui Suomeen. 12 Milloin näit viimeksi kirkkaan tähtitaivaan? * * * * * Kaamos voi auttaa hiljentymään 06 Sipoonkorpeen kansallispuisto Luonnonsuojelijoiden esittämä kansallispuistohanke toteutuu 16 Kaamos voi auttaa hiljentymään Ekoarjen sankarit etsivät vaihtoehtoja talven lentomatkoille etelän aurinkoon

Lisätiedot

Suojeluharjua vesitetään s. 3. Heikki Simolan kausi päättyy s. 2. Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11

Suojeluharjua vesitetään s. 3. Heikki Simolan kausi päättyy s. 2. Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11 Suojeluharjua vesitetään s. 3 Heikki Simolan kausi päättyy s. 2 V-P VIKLUND / LUONTOKUVAT Luonto-opas ja pitkospuut syntyivät hankerahoituksella s. 10 11 HINTA 2 EUROA ISSN 0788 8708 Sivu 2 luonnonsuojelija

Lisätiedot

Avantouinnin mestari. Vesivuosi 2012 Mitä virtaa Suomisuonissa? Susien puolella. 04 Kaivoksia kansallispuistoihin? 22 Pientalon lämmitysratkaisut

Avantouinnin mestari. Vesivuosi 2012 Mitä virtaa Suomisuonissa? Susien puolella. 04 Kaivoksia kansallispuistoihin? 22 Pientalon lämmitysratkaisut luonnonsuojelija 1/2012 10 Karpela: Susien puolella tiedonpuute lisää susipelkoa 15 neidon Vesivuosi 2012 Mitä virtaa Suomisuonissa? Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 1/2012 2,00 www.sll.fi Avantouinnin

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

6/07. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti. Tulokaslajit valtaavat Itämeren s. 16. Kai Hyttinen, muusikosta eräoppaaksi s. 15. s.

6/07. Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti. Tulokaslajit valtaavat Itämeren s. 16. Kai Hyttinen, muusikosta eräoppaaksi s. 15. s. Luonnon- suojelija 6/07 Päästöt alas, lumet takas! Tulokaslajit valtaavat Itämeren s. 16 Parhaat vastamainokset palkittu s. 11 Kai Hyttinen, muusikosta eräoppaaksi s. 15 Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti

Lisätiedot

Keskustalla on ote luonnonvaroista

Keskustalla on ote luonnonvaroista 2 Linjan veto Keskustalla on ote luonnonvaroista Luonnonsuojelija 3/07 Pääkirjoitus 11.6.2007 Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Heikki Susiluoma totesi Riihimäen liittokokouksen avauksessaan mielenkiintoisen

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Metsä opettaa. Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen. Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin

Luonnonsuojelija. Metsä opettaa. Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen. Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin Luonnonsuojelija 6 /2013 Jasper Pääkkönen Taistelu kalojen puolesta palkittiin Vuoden voitot Luonnonsuojeluliitto on etujärjestöjen ykkönen Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 6/2013

Lisätiedot

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen

tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen tampereen seudun luonto 2/2005 Tampereen seudun luonto 2/2005 22. vsk Villit, vapaat kaupunkimetsät s. 8-9 Metsänkulkijan taival s. 10-11 Keuruun ekokylä s. 12 Kilpikonnia pelastamassa s. 16-17 1 Tampereen

Lisätiedot

y hteystietoja Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen Anna Rissanen Venla Rossi Sari Santala

y hteystietoja Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja Anna-Maija Riekkinen Anna Rissanen Venla Rossi Sari Santala 4 2006 protu y hteystietoja yhdistyksen hallitus 2006 hallitus@protu.fi Anna Vuorjoki, puheenjohtaja 050-337 0689 Veikko Eranti, varapuheenjohtaja 050-369 5129 Pekka Tolvanen, sihteeri 040-759 7896 Jenni

Lisätiedot

Syksy on toimintaa 18 sivua paikallismenoa

Syksy on toimintaa 18 sivua paikallismenoa 09 Ympäristöpalkinto 34 Eero Murtomäki palkittiin Energiansäästöelämäntyöstään Lampputesti vai LED-lamppu? Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 4/2012 2,00 www.sll.fi Syksy on toimintaa 18 sivua paikallismenoa

Lisätiedot

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön

Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010. Häirintä pilaa työyhteisön VALTIOTIETEILIJÄ Koulutus Tieto Vastuu Valta 3-2010 Häirintä pilaa työyhteisön Onko irtisanominen kriisi vai mahdollisuus Työkalut HUIPULLE (Mutta O-P Karjalaiselle kelpaa nyt vain moukari) 2 Valtiotieteilijä

Lisätiedot

Luonnonsuojelija. Miten juhlit Suomen luontoa? Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu

Luonnonsuojelija. Miten juhlit Suomen luontoa? Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu Luonnonsuojelija 4 /2013 Kodin energiaremontti Remonttiin voi hakea energiatukea kunnalta Metsästyskausi Vähenevän metsähanhen metsästys jatkuu Luonnonsuojelija Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenlehti 4/2013

Lisätiedot

www.avomielin.fi Ajaton lehti avoimesti ajatteleville 2014 2015

www.avomielin.fi Ajaton lehti avoimesti ajatteleville 2014 2015 www.avomielin.fi Ajaton lehti avoimesti ajatteleville 2014 2015 Runot Pelon voittaminen Mua pelottaa, kun rintaan pistää. Mut kivun poltan liekein. Mikä se on kun pelottaa, mikä se on kun koskee, mistä

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivistä vauhtia vesiensuojelutyöhön s. 8 13. Norppasähkö pärjää vertailussa s. 7

Vesipuitedirektiivistä vauhtia vesiensuojelutyöhön s. 8 13. Norppasähkö pärjää vertailussa s. 7 Vesipuitedirektiivistä vauhtia vesiensuojelutyöhön s. 8 13 Norppasähkö pärjää vertailussa s. 7 REIJO JUURINEN / LUONTOKUVAT Suojele sienimetsäsi ja hanki kouluun luomua äänestä kuntavaaleissa! s. 3 HINTA

Lisätiedot

TYÖ MUUTTUU PROTU SIVIILISSÄ HALLITUSVAALIT

TYÖ MUUTTUU PROTU SIVIILISSÄ HALLITUSVAALIT Prometheus-leirin tuki ry Jäsenlehti 5 6/2009 protu TYÖ MUUTTUU PROTU SIVIILISSÄ HALLITUSVAALIT s i s ä l l y s 2 Pääkirjoitus 3 Uutiset 4 Tekstaripalsta 5 Puheenjohtajistolta 7 Työstä ja sen tekijöistä

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan

Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan EHYT 4 14.10.2014 Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n järjestötiedote Ehkäisevän päihdetyön viikko haastaa toimintaan kautta maan JATKUU SIVULLA Tammikuussa tienataan Tipattomalla EHYT ry:n koordinoima Tipaton

Lisätiedot