ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ilmastonmuutoksen vaikutuksista"

Transkriptio

1 14 Maailmalta Ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsitään jo Afrikassa Kenialaisten opettajien ympäristöjärjestö osallistui Nairobin ilmastomarssiin. TUULI KASKINEN Ilmastonmuutoksen vaikutukset lisäävät eriarvoisuutta maailmassa. Koko Afrikan kasvihuonekaasupäästöt ovat vaivaiset kolme prosenttia koko maailman päästöistä. Kehitysmaissa ilmiön aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista kärsitään jo nyt. V iktorian järvi kuivuu, paimentolaiset menettävät karjansa ja elämäntapansa, ja infrastruktuuria tuhoutuu tulvien takia, kertoi Grace Akumu Climate Network Africa:sta YK:n ilmastokokouksen yhteydessä Nairobissa järjestetyllä ilmastomarssilla 11. marraskuuta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt Afrikassa. Varat, joita valtio investoi maan kehitykseen menevät hukkaan, kun ilmastonmuutos tekee tyhjiksi kehitystavoitteet, Grace Akumu suree. Köyhien maiden on jo ennestään ennakoitu joutuvan kärsimään ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten. Kehitysmaissa ilmasto on yleensä jo valmiiksi lämpimämpi kuin pohjoisen teollisuusmaissa. Niiden asukkaat ovat riippuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille herkistä aloista, kuten maanviljelyksestä. Infrastruk- tuuri, kyky varautua katastrofeihin ja selviytyä niistä on puutteellinen. Lisäksi paljon ihmisiä asuu alavilla alueilla ja rannikoilla, jotka uhkaavat jäädä merenpinnan noustessa veden alle. Afrikka on luultuakin haavoittuvampi YK:n ympäristöjärjestö UNEP:n raportin mukaan Afrikka on ilmastonmuutoksen vaikutuksille vielä haavoittuvampi kuin aiemmin on ennakoitu. Ilmaston lämpenemisen myötä tulvien ja myrskyjen kaltaiset äärimmäiset sääilmiöt yleistyvät ja niiden tuhot laajenevat, maanviljelyksen sadot pienenevät erityisesti kuivilla alueilla kuten Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, käytettävissä olevan veden ja juomaveden määrät vähenevät kuivilla alueilla ja malarian kaltaisten tarttuvien tautien levinneisyys laajenee. Ilmastonmuutos uhkaa kehitysyhteistyöllä saavutettuja edistyksiä, kehitystavoitteiden, kuten nälän ja köyhyyden poistamisen, saavuttamista ja investointien tuottavuutta. Kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä tulisi huomioida ilmastonmuutoksen aiheuttamat uhat ja riskit, sekä tarve auttaa yhteistyömaiden ihmisiä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Huomioimalla ilmastonmuutoksen uhat hankkeissa voidaan vähentää kohdealueen haavoittuvuutta vaikutuksille. Varat, joita valtio investoi maan kehitykseen menevät hukkaan, kun ilmastonmuutos tekee tyhjiksi kehitystavoitteet Ilmastonmuutoksen torjumatta jättäminen tulee kalliiksi Lokakuun 2006 lopulla julkaistussa raportissaan brittihallituksen ekonomisti Nicholas Stern arvioi ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemistoimien kustannuksia. Raportin viesti oli selvä: ellei kasvihuonekaasupäästöjä vähennetä, aiheuttaa ilmastonmuutos todennäköisesti katastrofaalisia muutoksia maailmantaloudessa. Ilmastonmuutoksen torjuminen ajoissa tulee huomattavasti edullisemmaksi kuin torjumatta jättäminen, lämpenemisen vaikutuksiin sopeutuminen ja tuhojen korjailu. Erityisesti teollisuusmailta vaaditaan nyt sitoutumista entistä syvempiin päästövähennyksiin, mutta myös suurten ja nopeasti kehittyvien kehitysmaiden tulisi vähi- ILMASTOMARSSIT YMPÄRI MAAILMAN KIRITTIVÄT NAIROBIN NEUVOTTELUITA tellen osallistua päästöjen rajoittamiseen. Toisaalta on välttämätöntä tukea uusiutuvan energian tuotantoa ja energiatehokkuuden parantamista, jotta kehitysmaiden vaurastumisesta ei aiheutuisi yhtä suuria kasvihuonekaasujen päästöjä kuin nykyisten teollisuusmaiden teollistuessa. SALKA PÖLLÄNEN Kansainvälisen ilmastopolitiikan tekijät kokoontuivat Nairobiin neuvottelemaan ilmastosopimuksen tulevaisuudesta. Suomen neuvottelijat arvioivat ennakkoon, ettei osapuolikokouksessa tällä kertaa saavutettaisi erityisiä läpimurtoja. Ainakin ympäristöjärjestöjen näkökulmasta tulokset olivat laimeat, eikä tätä kokousta tulla muistamaan suurena edistyksenä. Tuhannet ja taas tuhannet ihmiset, jotka eri puolilla maailmaa kokoontuivat marssimaan ilmastonmuutoksen torjumisen ja ilmastooikeudenmukaisuuden puolesta, esittivät päättäjille sen sijaan tiukkoja vaatimuksia. Marsseja järjestettiin 4. ja 11. marraskuuta kymmenissä maissa. Teollisuusmailta vaadittiin sitoutumista tiukempiin päästövähennystavoitteisiin ja köyhien maiden tukemiseen. Marssien sanoma oli selkeä: enää ei ole aikaa hukattavaksi, vaan päästöjä on vähennettävä nyt. Neuvotteluiden tulokset eivät valitettavasti anna paljoa syytä optimismiin: selkeä aikataulu Kioton pöytäkirjan jatkolle jäi sopimatta, ja teollisuus- ja kehitysmaiden näkemykset siitä, miten päästövähennykset tulisi jakaa maiden kesken, ovat edelleen kaukana toisistaan. SALKA PÖLLÄNEN

2 Pinnalla 15 Ratkeaako kemikaalidirektiivi Suomen EU-kaudella? Suomen EU-puheenjohtajuuskausi lähestyy loppuaan. Ympäristöneuvoston kokous joulukuun puolessa välissä tekee viimeiset päätökset. Luonnonsuojelija seuraa miten jäte- ja ilmastopolitiikan sekä EU:n ympäristöpolitiikan kehittäminen etenevät. Nyt tulessa on erityisesti kilpailukykyneuvosto, joka neuvottelee REACH-kemikaalidirektiivistä. Suomen pitäisi viedä lopputulosta kohti Euroopan parlamentin vaatimaa suuntaa. Direktiiviin tarvitaan tiukka velvoite vaarallisten aineiden korvaamisesta turvallisemmilla vaihtoehdoilla. 1. Jätedirektiivin ratkaisu lähestyy Keskustelu jätepuitedirektiivistä kuumenee. Uutta ministerineuvoston tekstiä on sorvattu Suomen johdolla, ja tekstin avainkysymykseksi on noussut jätehierarkian sitovuus. Keskustelua siivittää eri eturyhmien lobbaus. Kättä väännetään erityisesti siitä, tullaanko jätehierarkiaan viittaamaan tiukemmalla general rule (yleissääntö) vai löysemmällä guiding principle (ohjaava periaate) muotoilulla. Myös jätteen synnyn ehkäisyn huomioiminen ja jätteenpoltto varastavat osansa huomiosta. Ministerit käsittelevät puheenjohtajamaan tekstiä vasta , mutta sitä ennen siitä keskustellaan asiantuntijakokouksissa. Kotimaassa keskustelut valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta lähestyvät suurta finaalia; ratkaiseva työryhmän kokous on Ministerille mietintö luovutetaan 10 TESTIÄ SUOMELLE 1. Tiukka kemikaalidirektiivi REACH voimaan 2. EU:lle vahvempi rooli ympäristöpolitiikassa 3. Ilmastoneuvottelut harppauksin eteenpäin 4. Jätepuitedirektiiviä parannettava 5. Stop biodiversiteetin vähentämiselle metsissä ja merillä 6. Puhdasta ilmaa Euroopalle jo joulukuussa, jonka jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle. 2. Nairobin ilmastokokous eteni hitaasti oikeaan suuntaan Marraskuun puolessa välissä pidetty Nairobin ilmastokokous päättyi laihaan kompromissiin. Kokous vei eteenpäin rahoitusasioita ja runnoi päätökseen monta teknistä asiakohtaa. Tärkein teema eli aikataulu Kioton jatkosopimukselle jäi kuitenkin ratkaisematta. Suomi EU:n puheenjohtajana hoiti ilmastokokouksessa käytännön järjestelyt huolella, mutta mielipidejohtajan asemaa Suomi ei itselleen ottanut. Kenialainen Climate Network 7. Pohjavedet turvattava tuleville sukupolville 8. Luonnonvarojen tehokkaalle käytölle mittarit 9. Luomuviljelylle vauhtia ja GMO-saastumiselle stop 10. Ympäristö EU Venäjä -yhteistyön kärkiteemaksi Lisätietoja: African johtaja Grace Akumu, mitä jäitte kokoukselta kaipaamaan? Ne maat, jotka ovat aiheuttaneet ilmastonmuutoksen, saapuvat kokouksiin mielessään ensimmäisenä taloudelliset intressit, toiseksi poliittinen hegemonia ja vasta viimeisenä huoli ympäristöstä. Teollisuusmaat pääsevät hädin tuskin Kioto-tavoitteisiinsa ja silti ne ovat nyt vaatimassa kehitysmailta päästörajoituksia. Sen takia Kioton pöytäkirjan jatkosta ei saatu kunnollista ratkaisua. Lisäksi olisin toivonut kokouksen lopullista päätöstä ainakin sopeutumisrahastosta ja päästövähennysprojektien ohjaamisesta myös Afrikkaan. Nairobin päätöksillä Afrikka pysyy edelleen sivustakatsojana koko ilmastosopimuksessa. 3. EU:n politiikka ei ratkaise kaikkea mutta paljon kuitenkin Luonnonsuojeluliitto ja Natur och Miljö järjestivät EU:n ympäristöpolitiikkaa käsitelleen seminaarin. Bernt Nordman, Natur och Miljön toiminnanjohtaja, mitkä olivat seminaarin päätulokset eli missä ympäristöpolitiikka pitäisi tehdä? Kansallisen ympäristöpolitiikan merkitys on EU-jäsenyyden myötä vähentynyt. EU:n pitäisi edelleen vahvistaa erityisesti luonnonvarojen kulutuksen ohjausta muun muassa taloudellisilla ohjauskeinoilla. Sen sijaan perinteisen ympäristönsuojelun puolella kansallisten ratkaisujen merkitys korostuu uudelleen jatkossa. Suurin ongelma tällä hetkellä on EU-lainsäädännön puutteellinen ja jäykkä toimeenpano. Seminaarissa Stefan Scheuer EEB:stä rohkaisikin valtioita toimeenpanemaan direktiivejä nykyistä kunnianhimoisemmin. Erityisesti haluan kuitenkin muistuttaa, että demokraattisten rakenteiden roolia ympäristöpolitiikassa pitää puolustaa. Päätöksentekoa ei pidä antaa markkinavoimien tehtäväksi. HANNA VÄLITALO TUULI KASKINEN JOUNI NISSINEN Arviot Luontokirjoja pukin konttiin Mauri Leivo: Lintujärvi. 207 s., Maahenki Lintujärvi kertoo yhdestä vuodesta suomalaisella järvellä ja sen linnustosta. Tunnelmoiva, päiväkirjamainen teksti täydentää hyvin kirjan runsasta kuvitusta. Leivo on onnistunut kuvaamaan liejukanan hiippailua luhdalla, kaulushaikaroiden aamukierroksen järven yllä, ruskosuohaukkojen huikaisevaa soidinlentoa ja monia muita harvoin dokumentoituja tapahtumia. Kuvista välittyy arkinen, rauhallinen odottelu lintujärven rannalla. WWF on valinnut teoksen Vuoden Luontokirjaksi Lintujärvi oli raadin mielestä miellyttävä ja mukaansa tempaava lukukokemus, jossa Mauri Leivo onnistuu hienosti välittämään lintujärven tunnelmia. Mauri Leivo on Pohjois-Karjalasta kotoisin oleva Porvoossa asuva valokuvaaja, kirjailija ja toimittaja. Esa Kero, Juha Taskinen, Risto Kautiainen, Teemu Tuovinen: Lato. 150 s., Multikustannus Ladot ovat uhanalainen osa suomalaista maaseutua. Ne ovat vääjäämättä katoamassa maisemasta kuten kyläkaupat, maitolaiturit, huussit ja mummonmökit. Nostalgisen Lato-teoksen takana ovat uhanalaisia ilmiöitä jo pitkään tarkkaillut Esa Kero ja luontodokumenteistaan tunnettu Juha Taskinen. Heikki Willamo: Hirven klaani. 176 s., Otava Hirven klaani on runollinen ja tunnelmallinen valokuvateos pyhän hirven etsinnästä. Kirja puhuttelee niin luonnosta, muinaiskulttuureista kuin valokuvauksestakin kiinnostuneita. Lähtökohtana kirjassa ovat Heikki Willamon erilaiset kohtaamiset hirvien kanssa ja ystävystyminen tiettyjen yksilöiden kanssa. Arto Nironen: Rakkaus luontoon, vastaanotettuja kuvia. 151 s., Multikustannus Rakkaus luontoon on kokoelma upeita valokuvia Suomen luonnosta. Valokuvia siivittävät kirjoittajan muistot, päiväkirjamerkinnät ja eri lehdissä ilmestyneet kirjoitukset luontokokemuksista ja elämästä ylipäätänsä. Kirjoituksille on yhteistä hämmästys luonnon rikkauden ja monimuotoisuuden edessä. KOONNUT KAISA MURDOCH

3 16 Tulevaa Suomen luonnonsuojeluliitto ry Norpan menot Lähetä ilmoitukset: ETELÄ-HÄME Salpausselän luonnonystävät ry: Syyskokous to klo 18 alkaen ravintola Wanhassa Herrassa, Paavola-kabinetissa (Laaksokatu 17, Lahti) Hallituksen kokous samassa paikassa klo 17 alkaen. Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2007, päätetään jäsenmaksun suuruudesta, valitaan vuodelle 2007 hallituksen puheenjohtaja sekä varsinaiset- ja varajäsenet samoin kuin yhdistyksen edustajat ja varaedustajat eri järjestöihin. Vuosikokoukselle tiedoksi: Hallitus on kokouksessaan päättänyt, että yhdistys eroaa Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiristä ja hakee Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin jäsenyyttä. KAINUU Kainuun luonnonsuojelupiiri: Piiri esittäytyy Kainuulaisella joulutorilla Kajaanissa la su Myynnissä mm. Luontokalentereita. Tervetuloa juttelemaan! KYMENLAAKSO Kymenlaakson luonnonsuojelupiiri: Joulukahvit ke klo Vaahteratalon luontotoimisto tarjoaa kaikille luontotoimijoille ja yhteistyökumppaneille joulukahvit. Tervetuloa! Luontopuoti toimii Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin tiloissa. Avoinna ma la klo Myytävänä on erilaisia ekologiseen elämäntapaan sopivia tuotteita, kuten luonnonkosmetiikkaa, pesuaineita, norppatuotteita, luontokirjoja sekä kestovaippoja ym. vauvanhoitoon. Osoite on Varuskuntakatu 8, Kouvola. POHJANMAA Vaasan ympäristöseura: Perinteiset pikkujoulut pe klo 18 alkaen Alkulan tilalla Vanhassa Vaasas- Viikko kaamoksen ja hämärän mailla sa (osoitteessa Gripinpolku 1). Tuo itsesi lisäksi jotakin pientä syötävää. Lämpimästi tervetuloa! Lisätiedot: vaasan. p / Anna. POHJOIS-POHJAN- MAA Pohjois-Pohjanmaan luonnosuojelupiiri: Tule glögille uuteen toimistoomme ti klo 14 18! Luonnonsuojelupiiri esittelee uutta toimistoaan ja tarjoaa samalla glögiä ja jouluista purtavaa. Tule toteamaan paikan päälle, millainen on Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelukeskus, joka nyttemmin sijaitsee Oulussa osoitteessa Kauppurienkatu 33, 4. kerros. Onko luonnonsuojelupiiri ollut kadoksissa? Yhteydet pelaavat taas. Lankapuhelinkin on käytössä ja numero tuttu eli (08) Kännykästäkin tavoittaa, p Postiosoi- Suomen luonnonsuojeluliitto ja Kilpisjärven biologinen asema järjestävät yhteistyössä joulukuun alussa viikon pituisen luonnonharraskurssin Kilpisjärvellä, Yliperän tuntureiden alueella. SLL:n kurssitarjonnassa kaamosviikon kurssi on tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Viikon aikana tehdään hiihtoretkiä Saanalle ja Jeahkatsille sekä kolmen valtakunnan rajalle. Riittävän lumipeitteen puuttuessa retkeillään maastossa kävellen. Päiväretkien jälkeen kaamosviikon osallistujat pääsevät saunan löylyihin ja reipashenkisimmät voivat pulahtaa Kilpisjärveen vilvoittelemaan. Osallistujat pääsevät viikon aikana kokemaan kuuluisan sinisen hämärän ja ne vaikuttavat värisävyt, jotka valtaavat maiseman päivänvalon kajastaessa hetken verran. Myös täyden kuun aika osuu kyseiselle viikolle. Iltaisin, opastettujen venyttelyjen jälkeen lähdetään nojatuolimatkoille Käsivarren erämaa-alueille ja Ruotsin ja Norjan komeille suurtuntureille. Kaamosviikon oppaina toimivat Aino Hämäläinen ja Eeva-Kaisa Hyry, jotka tuntevat alueen erittäin hyvin. SLL:n suositut luonnonharrastuskurssit jatkuvat jälleen vuonna 2007 entistä monipuolisempina. Kursseista lisää tietoa Luonnonsuojelijan numerossa 2/2007, joka ilmestyy Tiedustelu ja ilmoittautumiset: kurssisihteeri Heini Jalava, heini. p. (09) HEINI JALAVA LEENA LAURIKAINEN-NUORTEVA te on PL Oulu ja sähköpostiosoitteet ja Kempeleen-Oulunsalon luonnonsuojeluyhdistys: Luontoväen pikkujoulut su klo 14 alkaen Papinkarin laavulla Oulunsalossa. Nuotion loimussa tarjolla kuumaa juotavaa, jouluista purtavaa sekä kaamoksen tunnelmaa. Tervetuloa! (Herkkujen hankintaa ajatellen ilmoittautuminen pikkujouluun olisi suotavaa, muttei pakollista. Yhteystiedot alla.) Lisätietoja yhdistyksen toiminnasta: puheenjohtaja Heini Hyvärinen p ) tai sihteeri Tommi Sulkala (tommi. p ) POHJOIS-SAVO Pohjois-Savon Lintutieteellinen Yhdistyksen Kuikka: Kotisivut: Tiirakisa - kilpailu lintuhavaintojen palautusaktiivisuudesta. Lyhyesti: Kisan voittaa se joka tuona aikana ilmoittaa Tiira-havaintojärjestelmään (www.tiira.fi) eniten havaintoja. Kisassa jäseniä kannustetaan ilmoittamaan mahdollisimman paljon lintuhavaintoja koko Suomen alueelta. Järjestelmään toivotaan ilmoitettavan havaintoja myös tavallisista lajeista ja kaikkina vuodenaikoina, ei ainoastaan harvinaisuuksista ja fenologisesti ennätyksellisistä havainnoista. Etukäteen on mahdotonta ennakoida, miten lajien kannat muuttuvat. Tulevaisuudessa nykyään tavallisesta ja runsaasta lajista voi tulla harvinainen, jopa uhanalainen. Tällöin on tärkeää, että meillä on tietoa siitä miten lajilla meni ja missä sitä esiintyi ennen taantumista. Lisää tietoa kotisivuilla, yhteyshenkilönä toimii hallituksen jäsen Jarmo Yliluoma, tai p Talvilinnut tutuiksi su klo Kuopion museon kokoushuoneessa, Kauppakatu 23 ja Iisalmen luontomuseossa (os. Kirkkopuistonkatu 9). Opetellaan tunnistamaan tavallisia talvilajeja täytettyjen lintujen ja kuvien avulla. Tilaisuudet toimivat nonstoppina tule silloin kun haluat. Samalla tietoa lintuharrastuksesta ja liittymismahdollisuus yhdistykseen. Sään salliessa (pakkasraja 15) lähdetään lintukävelyille klo 12 em. paikoista. Tiedustelut Kuopiossa Asta Lähdesmäki ja Iisalmessa Jarmo Yliluoma. Pihabongaus -tapahtuma la su Tarkkaillaan tunnin ajan lintuja omalla kotipihalla tai sen läheisyydessä joko lauantaina 27. tai sunnuntaina 28. tammikuuta. Pihabongaukseen voi osallistua kuka tahansa. Osallistumismaksua ei ole eikä ilmoittautumista tarvita. Retki Kuopion Kolmisopen metsään su Lähtö kimppakyydein linja-autoaseman p-paikalta klo 10. Tiedustelut: Asta Lähdesmäki, p Havainnot pyydetään ilmoittamaan ensisijaisesti valtakunnalliseen havaintojärjestelmä Tiiraan Ilmoitathan viimeisetkin vuoden 2006 havainnot tammikuun 2007 loppuun mennessä. Lämmin kiitos jäsenille kuluneesta vuodesta! Iloista Joulun aikaa ja aktiivista vuotta 2007! SATAKUNTA Satakunnan luonnonsuojelupiiri: Glögikokous to klo 18 Norppaluodolla, Otavankatu 11 Pori. Tervetuloa uusi ja vanha hallitus! Ulvilan ympäristöseura: Hallituksen joulukokous ke Niemisen pakarilla Kullaalla klo 18. Tarjolla riisipuuroa ja rusinasoppaa! UUSIMAA Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri: Koulutusta järjestöväelle ti klo aiheena jätteiden synnyn ehkäiseminen ja siihen vaikuttaminen. Luonnonsuojeluliiton toimistolla Kotkankatu 9 (3. krs) Helsingissä. Esitelmät: - Michael Lettenmeier esittelee Valtakunnallisen jätesuunnitelman ja Alsut (alueelliset jätesuunnitelmat) mitä ne ovat ja miten järjestöt voivat vaikuttaa alsuihin jätteiden synnyn ehkäisyn edistämiseksi ja polton vastustamiseksi. - Eija Koski Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Uusi Elämä -hankkeesta kertoo, miten SOVA-lain (suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi) perusteella voi vaikuttaa kuntien jätestrategioihin. - Silja Huuhtanen YTV:sta kertoo jätteiden synnyn ehkäisyn mahdollisuuksista ja positiivisista kokemuksista eri aloilla ja kotitalouksissa - Erja Heino SLL:sta puhuu jätteenpolton hankkeista sekä syistä ja keinoista vastustaa polttolaitoksia sekä siitä, mitä polton tilalle Esitelmien jälkeen aikaa keskustelulle ja kysymyksille. Seminaari on maksuton. Pientä purtavaa tarjolla. Tervetuloa! Tiedustelut: Erja Heino, erja. tai p Ilmoittautumiset tarjoilun takia: Ursula Immonen, fi tai p Espoon ympäristöyhdistys: Hallituksen kokous ke klo 18 Villa Apteekissa (os. Pappilantie 5, Espoon keskuksessa). Kokous on kaikille avoin tilaisuus, jossa käsitellään Espoon ajankohtaisia ympäristö- ja kaavoitusasioita. Vuoden 2007 alkupuolella esillä ovat mm. Näkinmetsän alueen kaavoitus Kauklahdessa, Kalajärven alueen kaavoitushankkeet, Matalajärven suojelu ja kunnostus, Espoon eteläosien yleiskaava, jätteenpolttolaitoksen ympäristövaikutusten arviointi sekä pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2007 ( PLJ 2007 ). Tarjolla glögiä, kahvia ja pientä naposteltavaa. Tervetuloa! Terv. Espoon ympäristöyhdistys ry, Jorma Lamminpää, yhd.siht., Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys: Pesätulien valmistelutalkoot la klo 10 Kotojärven laavulla. Tarjolle polkujen tallontaa ja merkintää sekä pesätulikokkojen rakentamista. Lisätietoja p Talkootarjoilujen vuoksi etukäteissoitto olisi hyvä.

4 Tulevaa 17 Pesätulille Kotojärven laavulle kokoonnutaan la klo Kun aurinko on pesässään, elävät tulet valaisevat hämärtyvän joulukuisen illan. Tarjoillaan kuumaa glögiä ja siirappipikkuleipiä. Ota oma muki mukaan. Lisätietoja p VARSINAIS-SUOMI Turun luonnonsuojeluyhdistys: Pikkujouluhenkinen jäsenilta ti klo 18 Luonnonsuojelukeskuksessa (Martink. 5). Tarjolla glögiä, pipareita, ym. sesonkisyötävää mahdollisimman lähelle luontoystävällisyyttä pyrkien. Ohjelmaa luontokuvien, seurapelien tms. muodossa. Tarjolla hyvää seuraa ja vapaamuotoista oleskelua lämminhenkisessä ilmapiirissä. Mahdollisuus myös yhdistystoiminnan suunnitteluun ja uusien juonien punomiseen ensi vuodelle. Eritoten kaavatyöryhmä pitäisi herättää henkiin, sillä yhdistykseltä pyydetään usein lausuntoja Turun uusista asemakaavoista ja niiden muutoksista. Ilmoittautuminen Lassi Suomiselle Turun luonnonsuojeluyhdistyksen ajankohtaiset tapahtumat internetissä osoitteessa LUONTO-LIITTO Luontokerho-ohjaajakurssi la su Vantaalla. Kurssi tarjoaa tietoa ja käytännön vinkkejä luontokerhon perustamisesta, ohjelman suunnittelusta sekä ohjaajana toimimisesta. Kurssi antaa vinkkejä lasten luonnonharrastukseen, ja on ensisijaisesti tarkoitettu luontokerhon perustaville. Kurssin ohjelmassa: ympäristökasvatuksen perusteet, luontokerhon ohjelman suunnittelu, kerhotoiminnan haasteet ja ongelmatilanteet, luontoleikkejä ja aistiharjoituksia. Kurssihinta: 40 e / 30 e (opisk., työtön, kotiäiti/isä), hinnoista 10 euron alennus Luonto-Liiton jäsenille. Hintaan sisältyy ohjelma, kurssimateriaali (mm. ohjaajakansio) ja ruuat. Lisätiedot ja ilmoittautumiset (viim. pe 5.1.): Minna Ertimo, p. (09) , Mielikuvitus ja ympäristökasvatus -luovien metodien workshop pe la Suomenlinnassa, Helsingissä. Ympäristökasvatusta luovan ilmaisun avulla. Haluatko päästä ainutlaatuiseen tapahtumaan, jossa työstetään ihan oikeaa Sieppo-lehteä? Workshopin aikana keksitään lehden teema ja suunnitellaan sisältöä, kirjoitetaan ja kuvitetaan, ladataan itseemme luovuutta, kuullaan tähtivierailijan luento ja tutustutaan uusiin ja vanhoihin Siepon avustajiin! Tule mukaan, jos sinua kiehtoo Siepon maailma! Tapahtuman hinta ja tarkempi ohjelma selviää joulukuussa Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Minna Ertimo, p. (09) Luonto-Liiton järjestöpäivät kaikille Luonto-Liiton aktiiveille pääkaupunkiseudulla. Lisätietoja Luonto-Liiton sähköpostilistoilla. Tilaisuus on maksuton. Lähde puhumaan kouluihin! Oletko kiinnostunut eläinten oikeuksista ja ympäristönsuojelusta? Haluatko kertoa niistä muillekin? Animalia ja Luonto-Liitto järjestävät eläinten oikeudet ja ympäristönsuojelu -hankkeen kiertueen yläasteille ja lukioihin keväällä Kouluvierailijoille koulutusta la su Helsingissä ja la su Oulussa (vain toiseen osallistutaan). Koulutus antaa valmiuksia käydä kertomassa eläinten oikeuksista ja ympäristönsuojelusta mm. yläasteilla ja lukioissa. Kouluvierailijoille maksetaan pieni palkkio. Koulutus on ilmainen ja osallistujien matkat maksetaan niille, jotka sitoutuvat kiertämään kouluissa ainakin silloin tällöin. Ilmoittautumiset ma 8.1. mennessä Eveliinalle: p Ryhdy nuorten eläinoikeus- ja ympäristöryhmien ohjaajaksi! Animalian ja Luonto-Liiton nuorisohankkeen kautta voit alkaa ohjata nuorten eläinoikeusja ympäristönsuojeluryhmiä. Nuortenryhmien ohjaamisesta maksetaan pieni palkkio. Ohjaajille järjestetään koulutustilaisuus, jossa saa valmiudet sekä ohjata että opettaa nuoria ja lisäksi saa itsekin ajankohtaista tietoa eläinoikeus- ja ympäristönsuojeluasioista. Koulutus pidetään Helsingissä la klo Kurssi on maksuton ja matkat maksetaan niille, jotka sitoutuvat pitämään kerhoja tai vetämään projekteja. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä millä paikkakunnalla voisit alkaa vetää toimintaryhmiä, sillä ryhmät alkavat pyöriä heti helmikuussa. Ilmoittautumiset ma 8.1. mennessä Eveliinalle: p , Eläinten oikeudet ja ympäristö -seminaari la Helsingissä nuorten luontotalolla ja la Oulussa nuorisokeskus Waldassa. Vapaa pääsy. Kaikenikäiset tervetuloa! Tarkista ajankohtainen aikataulu ja puhujat järjestäjien nettisivuilta: ja Uudenmaan piiri: Lupin nuorten illat joka toinen torstai Nuorten luontotalolla osoitteessa Mechelininkatu 36. Torstai-illoissa käsitellään ympäristöasioita kiinnostavalla tavalla, kuullaan asiantuntijoita, hengaillaan ja keskustellaan ajankohtaisista ympäristöaiheista. Tarjolla myös pientä syötävää. Mukaan voi tulla koska tahansa! Kevään alustava torstai-iltojen aikataulu: Vuoden 2007 toiminnan suunnittelu ja peli-ilta. Suunnitellaan toimintaa ja pelaillaan lautapelejä ynnä muuta hauskaa Jälkientunnistusilta. Eläinten jälkien pikakurssi 1.2. Talvilintu-ilta. yleisimmät pihan linnut ja niiden ruokinta Vaali- ja vaikuttamisilta. Eduskuntavallit lähestyvät. Mitä haluaisit tietää ehdokkaista? 1.3. Ekologinen jalanjälki-ilta. Mikä on ekologinen jalanjälki? Miten sen koko määräytyy ja voiko siihen vaikuttaa omilla valinnoillaan? Tule katsomaan, millaisen jäljen sinä jätät Kevätseurantailta Sarjakuvapiirtämisen ilta. Lup, VaLu ja Eny järjestävät ensi keväänä yhteistyössä nuorille suunnatun ympäristövaikuttamisen kurssiviikonlopun. Kurssilla käsitellään ympäristöongelmia eri näkökulmista, kuunnellaan asiantuntijoita, keskustellaan ja etsitään vaikuttamiskanavia ympäristön puolesta taistelemiseen. Tarkemmat tiedot kevään Nuorten Luonnossa. Ennakkoon kurssista voi tiedustella Lupin toimistolta, tai p. (09) VUOTOKSEN VOIMA OY KOKOUSKUTSU YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS Torstaina klo 19 osoitteessa Vapaudenkatu 8, Kemijärvi Käsiteltävät asiat 1. Päätetään yhtiön osakepääoman alentamisesta. Alentaminen käytetään aikaisempien tilikausien tappioiden kattamiseen. 2. Päätetään osakepääoman alentamisen johdosta yhtiöjärjestykseen tarvittavista muutoksista. 3. Päätetään osakeannin jatkamisesta. 4. Muut esille tulevat asiat. Tarkempi esityslista kotisivuilla os: Kokoukseen ilmoittautuminen mennessä Helena Tiihoselle: p tai Hallitus Vantaan Luonnonystävät: Talviretki su pääkaupunkiseudun lähistölle. Retkikohde selviää myöhemmin. Luontoillan järkkäystalkoot ke Lasten ja nuorten luontoilta su 4.2. Heurekassa. Tervetuloa kysymään luonnosta ja lapsille on myös omaa ohjelmaa. Kiinnostuneita tarvitaan mukaa njo ideoimaan ja järjestämään tapahtumaa. Ilmoita itsesi mukaan VaLun toimistolle. Helmi-maaliskuussa on myös tulossa retkiluisteluretki sekä tähti- ja pöllöretki. Lasten talvileiri ks. Lupin tapahtumat. VaLun vuosikokous ke Vantaan Luonnonystävien sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tonttulan nuorisotalolla klo 18. Kokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toimintasuunnitelma ja budjetti. Lisäksi valitaan järjestön hallitus vuodelle Tervetuloa kokoukseen uudet ja vanhat valulaiset! VaLun keskiviikkoilloissa (Tonttula, Ratatie 2) on tarjolla pientä iltapalaa, vaihtelevaa ohjelmaa ja mahdollisuus tutustua VaLun toimintaan sekä viettää aikaa... Tähti-ilta ke (tai muu te ta) VaLuRAUTAA 13.4., luonnonsuojelun tukikeikka Tikkurilan Vernissassa UHANALAISET KASVIT -NÄYTTELY Kasvitieteellinen puutarha järjestää näyttelyn yhteistyössä SLL:n, Suomen saintpauliayhdistyksen ja SYKE: n kanssa. Näyttelyssä esitellään uhanalaisuuden tilannetta ja syitä maailmalla. Näyttely on avoinna Helsingin Kasvitieteellisen puutarhan kasvihuonetiloissa , ti su klo 10 15, suljettu. JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISY -KOULUTUS Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri järjestää koulutusta järjestöväelle tiistaina 16.1 keskustoimistolla (Kotkankatu 9, 3. krs.). Aiheena jätteen synnyn ehkäiseminen ja siihen vaikuttaminen. Esitelmöijinä mm. ekotehokkuuskonsultti Michael Lettenmeier, Eija Koski Kierrätyskeskuksesta, Silja Huuhtanen YTV:stä ja Erja Heino SLL:stä. Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi: Ursula Immonen, p Tulossa joulu-tammikuussa YMPÄRISTÖHALLINNOSSA JA MINISTERIÖSSÄ Selvitysmies pohtii Helsingin hakemusta Länsi-Sipoon kaappaamisesta. Ympäristönsuojelulain valmistelu jatkuu. Valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU II) luovutetaan ministerille Alueellisten jätesuunnitelmien valmistelu jatkuu, internetissä voi vaikuttaa Alsujen tekemiseen ja sisältöön. ks. Ympäristöministeriö tuo hallitukselle esityksen jätteenpolttoasetuksen muuttamisesta. Kuuleminen vesienhoitosuunnitelmista käynnissä, lausu mielipiteesi mennessä alueelliselle ympäristökeskukselle ja vaikuta vesipuitedirektiivin toimeenpanoon. Biodiversiteettiohjelma lausunnolla. EDUSKUNNASSA SLL kuultavana jätepuitedirektiivistä eduskunnan ympäristövaliokunnassa Jätelain osittaisuudistus eduskuntakäsittelyssä Rakennerahastoja ja muita EU-rahastoja koskevia säädöksiä valmistellaan. Maankäyttö- ja rakennuslain heikennykset käsittelyssä. Budjetti 2007: rahaa ympäristötutkimuksesta maanteihin. Suojelijan kalenteri Kestävän metsätalouden rahoituslaki ja metsäkeskuslaki käsittelyssä. Ryhmäkannelaki käsittelyssä. Hallituksen esitys laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä. Hallituksen esitys Kioton mekanismien käytöstä ja päästökauppalain muuttamisesta. EU-PUHEENJOHTAJAKAUDELLA Ympäristöministerineuvosto Brysselissä Suomen viimeinen päivä EU:n puheenjohtajamaana puheenjohtajuus siirtyy Saksalle. TAPAHTUMIA, TOIMINTAA SLL:n energia- ja ilmastovaliokunnan kokoontuminen keskustoimistolla (Kotkankatu 9) klo Tulossa Eläinten kulkureitit 4 -seminaari SYKE:ssä, järjestäjinä SLL ja Uudenmaan piiri. Lisätietoja Suomen teollisen ekologian seuran seminaari Jokioisilla ja Forssassa. Lisätietoja Koulutusta järjestöväelle klo aiheena jätteiden synnyn ehkäiseminen ja siihen vaikuttaminen. Luonnonsuojeluliiton toimistolla Helsingissä (Kotkankatu 9, 3. krs.).

5 18 Askeleita Kansallismaisemamme kuvaaja Elokuvaohjaaja Markku Pölönen haluaisi olla turjottaa talvella kaikessa rauhassa. Olet kuvannut elokuvissa suomalaista kansallismaisemaa. Mikä on sinulle rakkain maisema? Pielinen. Sen rannalla olen lapsuuteni viettänyt. Meidän nykyiseltäkin pihalta näkyy samaa vaarakarjalaista maisemaa. Millainen on luontosuhteesi? Minä olen intohimoinen sekä wannabe- että hasbeen-luontoihminen. Olin jo lapsuudessani ja nuoruudessani puiden halaaja, joka silmät puoliummessa haahuili päivätolkulla pitkin metsiä. Voi hyvin sanoa, että metsä kirkkoni olla saa, koska siellä syntyy hyvin henkistynyt olotila. Olet kuvannut Kuningasjätkän suojellulla Pamilonkoskella, mitä mieltä olet paikallisesta metsänhakkuukiistasta? Olisihan se tylyä, että ne hienon kosken yläjuoksun metsät hakattaisiin. I.K. Inha jo aikanaan kulki niitä polkuja ja lausui: Kaupungissa on ihmisellä alituinen sota, mutta täällä erämaassa hajalle joutuneet hengen voimat kokoontuvat yhteen ja saavat levon. Edessäni hämärällä polulla lepattaa mielikuvitus hauraana kuin kaunis perhonen. Tämä mielikuvitusperhosten hämärä polku oli nyt tarkoitus päräyttää motolla kaljuksi, että saadaan lisää fyrkkaa jonnekin Etelä-Suomen kulutusmarkkinoille. Onko elokuvissasi jouduttu vaikuttamaan ympäröivään luontoon? Miten ympäristönäkökohdat on otettu huomioon kuvauksissa? On esimerkiksi kaivettu ilmakaapeleita maakaapeleiksi, piilotettu niitä maisemaa pilaamasta. Nuoren vesakon ja lepikon suojeleminen on onnistunut Suomessa loistavasti. Koska kaikki näkymät vesakoituvat umpeen, niin digitaalitekniikan avulla olemme tehneet sellaisia hakkuita että saadaan entinen kulttuurimaisema joistain kohtaa näkyviin. Virtuaalista metsänhoitotyötä olen siis tehnyt. Mikä viehättää hevosmetsuriajoissa? Kaipaatko takaisin aikaan ennen urbanisoitumista? Se on kaipuuta yksinkertaiseen elämään. Muistot omasta yksinkertaisen elämänpiirin taiasta liittyvät 60- lukuun, kun oltiin täysin omavaraisessa taloudessa eikä ollut sähköä. Nostalgia on sairautta. Sehän tarkoittaa olla ikävästä sairaana. Mutta menneissä muistoissa on ihanaa pulahtaa kuin kävisi lähteessä ja nousisi sieltä virkistäytyneenä pois. Lempiäänesi luonnossa? Mäntykangas, jossa kasvaa suoria mäntyjä ja kanervikkoa. Järveltä päin tuulee tasaisesti. Sellaisen metsän rauhallinen huokaaminen. Taisi olla Aleksis Kivi, joka sanoi metsän urut soivat. Männythän ovat kuin urkupillistön putket ja tuuli soittaa niitä. Se on uskomattoman terapeuttista, se puhdistaa ihmisen sielun niin kuin Ajax lattiapinnat. Voisitko tehdä elokuvan, joka on tehty kokonaan sisätiloissa? Jos sen sisätilan saa rakentaa, niin siinä tapauksessa. Meillä on suunnitelma tehdä sellainen maaginen sisätila, joka elää vuotta 1963, 7. päivää kesäkuuta. Sisätilassa kaikki on kuten tuona päivänä oli. Lämpötila, ikkunasta tuleva valo, työn äänet, tuoksut, päivän lehti, radio-ohjelma, joka silloin kuului. Omistat SF Suomen Filmiteollisuus Oy:n ja jatkat näin suomifilmiperinteitä. Miten jatkat legendaarisen T.J. Särkän perinteitä? Meillä on hassunhauska slogan perinteellä ja sydämellä. Legendaarinen tuotemerkki T.J. Särkkä on hyvä kirittäjä. Ei voi ihan mitä hyvänsä salkkareita tai muuta niljakasta töhkää ruveta tekemään. Haluamme tuoda happea, ilmaa tuotantoon. Ruuhka-Suomessa kuvataan niin paljon sellaista nahistelua aamukahvipöydän ääressä pahvilavasteissa. Me kuvaamme Suomen parhaissa ulkolavasteissa, Kolin upeissa maisemissa. Suomalainen maisema tulee olemaan esimerkiksi Karjalan kunnailla tv-sarjassa valtavan voimakkaasti läsnä. Kuoren alta Kukkuuko käki vielä Karjalan kunnailla? Käet ovat tulleet hullummiksi, ne ovat saaneet varmaan jotain ympäristömyrkkyä. Kukkuvat hirveän pitkään, ja jotkut hullut vanhat pojat pitkälle syyskesään asti. Vieläkin keväällä sanotaan aina, että tulkaapas nyt lapset kuuntelemaan kun käki kukkuu, lasketaanpa montako vuotta. Tulee sellainen lämmin ailahdus. Se on hieno lintu, vaikka se onkin paskiainen avioliittosuhteessa. Mikä on viestisi itsenäiselle Suomelle 2006? Yhteisöllisyys ja tolkku. Oikean yhteisöllisyyden katoaminen on surullinen asia ja tolkkua on sanottu myös viisaudeksi joskus. Että ei lähde mukaan kaiken maailman hölmöyksiin ja uskoo myös omiin omituisiin ominaisuuksinsa. Mikä eläin olisit? Minä olisin karhu. Miljoonalla suomalaisella on mielenterveysongelmia, se johtuu siitä että suomalaisten luontainen tapa elää on murrettu. Ei anneta enää elää normaalia talviturjotusta. Turjotuksella ei ole mitään tekemistä murjotuksen kanssa. Turjotus on sama kuin talviuni: käyttäydytään vaisummin, nukutaan paljon ja ei hymyillä niin paljon kuin kesällä. Eikä ainakaan ryntäillä suuna päänä kirkkaasti valaistuissa paikoissa konemaisesti hymyillen. Eihän meitä sellaiseen elämään ole tehty. LIISA HULKKO Norppaluodolta Kansalaiset ääneen Koko maan kattava vesienhoidon vuorovaikutteinen suunnittelu käynnistyi alueellisissa ympäristökeskuksissa toista vuotta sitten, kun lakisääteiset vesienhoidon yhteistyöryhmät perustettiin. Suunnitelmakausi on ensimmäinen ja päättyy vuoden 2009 lopulla, jolloin hoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelmat hyväksytään. Tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä ekologinen tila. Vesienhoitolaissa ja sen perustana olevassa EU:n vesipuitedirektiivissä korostetaan kansalaisten osallistumista ja riittävää tiedon saantia. Tärkeänä tavoitteena on lisätä yhteistyötä viranomaisten, sidosryhmien ja kansalaisten kesken. Sidosryhmät osallistuvat suunnitteluun 14 alueellisessa yhteistyöryhmässä, jotka edustavat keskeisiä viranomaisia ja intressitahoja. Osallisten määrittelyssä on painanut perinne. Koko maassa ryhmissä on jäseniä yhteensä vajaat 400, joista kansalaisjärjestöjen edustajia alle 30, vain seitsemisen prosenttia. Näistä yli puolet on luonnonsuojelujärjestöjen ja neljännes vapaa-ajankalastajien edustajia. Naisia yhteistyöryhmien jäsenistä on vain neljännes. Kansalaisnäkökulma jää turhan vajaaksi. Moniääniseen kansalaisvaikuttamiseen on kuitenkin periaatteessa hyvä mahdollisuus. Suunnitelmakauden aikana järjestetään kolme kansalaisten kuulemista, jolloin mielipiteiden antamiselle on aikaa peräti puoli vuotta. Ensimmäinen kuuleminen alkoi juhannuksen alla. Kuulemisessa kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Sen takaa laki. Mahdollisuus ei kuitenkaan riitä, ellei siitä tiedä. Kuinka moni on vesienhoidon suunnittelusta kuullutkaan? Ja jos onkin, avautuiko ilmoitus vesienhoitosuunnitelman työohjelman ja aikataulun nähtävillä olosta vaikuttamisväyläksi vesien tilaan? Mielipiteensä voi esittää myös vesiensuojelun tärkeistä kysymyksistä. Vesien tila koskettaa meitä kaikkia. Se myös kiinnostaa kansalaisia laajalti. Kodin hanasta valuvan pohjaveden, lähijärven, kalavesien ja uimapaikan tila on harvalle yhdentekevä. Leväpuuro liikuttaa. Väylät kansalaisten äänelle eivät avaudu itsestään. Monipuoliseen tiedottamiseen ja kansalaisten kohtaamiseen tarvitaan resursseja. Niitä ei ole riittävästi sen kummemmin ympäristökeskuksilla kuin yhteistyöhön osallistuvilla kansalaisjärjestöilläkään. Tiedotusvälineissäkin koko maan kattava suunnittelu on jäänyt miltei huomiotta. Vaikeasti hahmotettava suunnittelujär- jestelmä kiperine kysymyksineen kaipaisi kuitenkin tulkkeja ja kansalaiskeskustelun herättäjiä. Kansalaisia kuullaan vielä ensi ja seuraavanakin vuonna nähtävillä on yhteenveto tärkeistä vesistöalueen hoitoa koskevista kysymyksistä ja 2008 nitelmaehdotus. hoitosuun- Kaksi vuotta kansalaiskeskusteluun ei ole pitkä aika. Vielä ehdit avata äänesi tässäkin jaksossa kuuleminen päättyy Aineistot ja ohjeet löytyvät ympäristökeskuksista, kunnanvirastoista, kuntien pääkirjastoista ja internetistä. TUIRE LAURINOLLI Luonnonsuojeluliiton hallituksen varapuheenjohtaja > alueelliset ympäristökeskukset > ympäristönsuojelu > vesiensuojelu > vesienhoidon yhteistyö).

6 19 Vastaa lukijakyselyyn ja voita! Haluamme tarjota lukijoillemme ja jäsenillemme lehden, joka tuntuu läheiseltä ja mielenkiintoiselta. Jotta tunnemme lukijoidemme tarpeet, toivomme sinun vastaavan kysymyksiimme. Voit vastata kyselyyn myös Luonnonsuojeluliiton internet-sivuilla Jos vastaat mennessä, osallistut arvontaan, jossa viisi vastaajaa voittaa norppa-aiheisen palkinnon! TAITTELUOHJEET Leikkaa koko sivu irti ja taita se neljään osaan. Sulje kirje kuori nitomalla tai teippaamalla, ja lähetä se mennessä. Luonnonsuojeluliitto maksaa postimaksun. 1. Sukupuoleni on a. nainen b. mies 2. Ikäni on a. alle 24 b c d e Asun / asumismuotoni on a. yksin b. parisuhteessa, ei lapsia c. lapsiperhe d. vanhempien luona 4. Vuosituloni ovat a. alle b c d e. yli Koulutukseni on a. kansa-, keski- tai peruskoulu b. ammattikoulu tai vastaava c. ylioppilas d. ammattikorkeakoulu e. yliopisto f. jotain muuta 6. Työtilanteeni on a. vakituinen työ b. pätkätyö c. olen työttömänä / työvoimakoulutuksessa d. opiskelija / koululainen e. olen eläkkeellä f. yrittäjä 7. Asuinkuntani on a. pääkaupunkiseudulla b. muu yli asukkaan kaupunki c. alle asukkaan kaupunki d. muu kunta 8. Asuinalueeni on a. Uusimaa b. muu Etelä-Suomi c. Länsi-Suomi d. Itä-Suomi e. Pohjois-Suomi 9. Olen a. varsinainen jäsen b. perhejäsen c. lahjoittajajäsen d. en ole jäsen, vastaan kyselyyn irtolehtien luvun perusteella. 10. Aktiivisuuteni SLL:ssä a.olen jäsen, mutta en osallistu toimintaan. b. käyn joskus paikallisyhdistyksen tapahtumissa c. toimin aktiivisesti yhdistyksessä / piirissä / liitossa 11. Kun teen arkiostoksia (voit valita useampia) a. suosin halpaa hintaa b. yritän valita laatua c. suosin kotimaisia tuotteita d. yritän valita terveellisiä vaihtoehtoja e. vältän ylikansallisten yhtiöiden tuotteita f. ostan mitä mieleen tulee g. haluaisin ostaa enemmän lähiruokaa h. suosin reilun kaupan tuotteita i. vältän lihatuotteita j. vältän runsaasti pakattuja tuotteita k. suosin luomutuotteita 12. Muissa kulutuspäätöksissäni (voit valita useampia) a. vältän lyhytkestoisia ja kertakäyttöisiä tuotteita b. suosin palveluita c. suosin halpaa hintaa d. suosin ekomerkittyjä tuotteita e. vältän sähkö- ja materiaalisyöppöjä kodinkoneita f. suosin muodikkaita tuotteita g. hankin käytettyjä tuotteita ja koneita h. kotini toimii Norppa-sähköllä tai muulla ekosähköllä i. suosin lahjaostoksissani luontokauppojen tuotteita j. pyrin korjauttamaan kodinkoneeni 13. Olen viimeisen pari kuukauden aikana (voit valita useampia) a. käynyt elokuvissa b. käynyt teatterissa c. lukenut kaunokirjallisuutta d. lukenut tiede- tai kulttuuriteoksia e. käynyt taidenäyttelyssä f. harrastanut ohjattua liikuntaa g. käynyt urheilutapahtumassa h. käyttänyt kahvilapalveluita i. ostanut luontaistuotteita j. syönyt ulkona k. matkustanut julkisissa liikennevälineissä 14. Olen viimeisen vuoden aikana (voit valita useampia) a. etsinyt tietoa koulutusohjelmasta tai kursseista b. ostanut jotain netin kautta c. tehnyt matkan ulkomaille d. yöpynyt kotimaassa hotellissa / hostellissa e. käynyt kansallispuistossa f. käynyt kesäfestareilla g. käynyt kesän muissa kulttuuritapahtumissa h. käynyt kirjamessuilla tai -tapahtumissa i. tehnyt vapaaehtoistyötä järjestössä j. osallistunut mielenosoitukseen k. osallistunut hyväntekeväisyyskeräykseen 15. Harrastan (voit valita useampia) a. sauvakävelyä b. koiran ulkoilutusta c. lintuja d. sienestystä ja/tai marjastusta e. kalastusta f. metsästystä g. retkeilyä, vaeltamista h. hiihtämistä i. melontaa j. mökkeilyä k. luontovalokuvausta l. veneilyä, purjehtimista m. luontomatkailua n. puutarhanhoitoa o. muuta luontoharrastusta, mitä? p. minulla ei ole luontoharrastuksia 16. Käytän aikaa Luonnonsuojelijan lukemiseen a. silmäilen vain nopeasti b. alle 15 minuuttia c minuuttia d minuuttia e. yli tunnin 17. Suhdettani Luonnonsuojelijaan kuvaa (voit valita useampia) a. Luonnonsuojelija on raskas lukupaketti. b. Luonnonsuojelija herättää tunteita. c. Luonnonsuojelija on meidän kaikkien jäsenten lehti. d. Luonnonsuojelija on raikas ja kiinnostava. e. Luonnonsuojelija on liian yksipuolinen. f. Luonnonsuojelija on uudistunut positiivisesti. g. Luonnonsuojelijaa lukemalla pysyn hyvin selvillä ajankohtaisista ympäristöasioista. h. Säästän Luonnonsuojelijat myöhempää käyttöä varten. i. Luonnonsuojelijassa ei ole juurikaan luettavaa minulle. 18. Haluaisin Luonnonsuojelijaa kehitettävän seuraavasti (voit valita useampia) a. Pidän nykyisestä suunnasta. b. Haluaisin enemmän luonnonsuojeluun liittyviä juttuja. c. Haluaisin enemmän ympäristönsuojeluun ja politiikkaan liittyviä juttuja. d. Luonnonsuojelija voisi olla räväkämpi. e. Luonnonsuojelija tarvitsisi nuo- rekkaampia juttuja. f. Paikallistoiminta ja liiton konkreettinen toiminta saisi näkyä paremmin. g. Haluaisin kuulla lehdestä enemmän, miten juuri minä voin toimia. h. Haluaisin tilata lehden sähköisenä. 19. Luin / aion lukea seuraavat jutut tästä lehdestä (voit valita useampia) a. Vesirakentamisen aika on ohi -uutinen s. 3. b. Bioenergiabuumi jyllää -uutinen s c. Eija-Riitta Korholan Vastarannalta-kolumni s. 6 d. Lukijoilta kirjoitukset s. 7 e. Liitto toimii jutut s. 8-9 f. Kaija Keskinen tuntee Suomen luontokuvat s g. Markku Pölösen haastattelun Kuoren alta -palstalla s. 18 h. Joulu on huippu! -jutun Viherpiipertäjä-palstalla s. 22 i. Katugallupin Tahkon korotuksesta s. 23 j. Jäisen maailman lumoissa -jutun s Paras ja mieleenpainuvin juttu vuonna 2006? (voit virkistää muistiasi internetsivuilla: www. sll.fi/jasensivut/luonnonsuojelija) 20. Paras ja mieleenpainuvin kansi vuonna 2006? (voit virkistää muistiasi internetsivuila: Kiitos vastauksistasi! Luonnonsuojelijan toimitus

7 20 LUKIJAKYSELY Leikkaa koko sivu irti ja taita se neljään osaan. Sulje kirje kuori nitomalla tai teippaamalla, ja lähetä se mennessä. Samalla osastut norppapalkintojen arvontaan. Luonnonsuojeluliitto maksaa postimaksun. Kiitos! Suomen luonnonsuojeluliitto ry Kotkankatu 9, HELSINKI VASTAUSLÄHETYS Sopimus HELSINKI Fossiilisten polttoaineiden käytön yleistymisen myötä vapautui ennen näkemätön määrä energiaa teollisuuden tarpeisiin.

8 Askeleita 21 Uusia työntekijöitä Kaarina lataa voimansa ekoenergian edistämiseen Kaarina Toivonen, 25, aloitti ekoenergiavastaavan työn joulukuun alussa. Kaarina valmistuu piakkoin maatalous- ja metsätieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineenaan ympäristöekonomia. Kaarina teki pro gradu tutkielmansa Helsingin yliopiston ja TKK:n yhteisessä päästökauppahankkeessa. Hankkeeseen osallistuminen oli hänestä antoisaa ja hauskaakin. Viimeisin työkokemus on tullut ympäristöministeriöstä. Olen onnekas sillä pääsin juuri sellaiseen työhön, johon halusinkin: järjestösektorille energia- ja ilmastokysymysten pariin, Kaarina iloitsee. Ympäristökysymyksistä energiakysymykset ovat minusta yksi kiinnostavimmista kysymyksiä. Energiantuotannon ja -kulutuksen muuttaminen on tärkeä avain kestävämpään yhteiskuntaan. Onneksi hyviä ratkaisuja on jo olemassa, kunhan vain saataisiin ihmiset innostumaan ja motivoitumaan. Ekoenergiavastaava työskentelee Norppa suosittelee ekoenergiaa merkin parissa. Kaarina haluaa vaikuttaa siihen, että suomalaiset pysähtyisivät pohtimaan sähköntuotannon ympäristövaikutuksia ja valitsisivat koteihinsa ja toimistoihinsa ekosähköä. Norppamerkkiin liittyy myös hallinnointitehtäviä ja kansainvälistä yhteistyötä Bra Miljövalja Eugene -ympäristömerkkien kanssa. Tämän lisäksi ekoenergiavastaava osallistuu muuhun SLL:n energia- ja ilmastotyöhön. Espoosta junaradan varresta kotoisin oleva Kaarina kuvailee itseään myönteiseksi, avoimeksi ja vastuuntuntoiseksi. Vapaa-aikani kuluu poikaystävän, ystävien ja perheen kanssa. Tykkään lenkkeillä, tanssia, tehdä kaikenlaisia käsitöitä, käydä taidenäyttelyissä, keikoilla, elokuvissa ja seminaareissa sekä seurata maailman menoa, Kaarina luettelee kiinnostuksen kohteitaan. Kaarinan tavoittaa numerosta (09) ja osoitteesta LIISA HULKKO Luonnon hoiva synnytti Maamme taulun Hugo Simbergin rakastettu taulu Haavoittunut enkeli voitti Ateneumin järjestämän Maamme taulu -äänestyksen. Ajatuksen maalauksensa maisemaan taiteilija sai pitkillä kävelyretkillä, joita hän teki Töölönlahden rannalla ollessaan toipumassa viereisen Diakonissalaitoksen sairaalassa. Näin luonto hoiti taiteilijaa. Olisiko sinusta vesiasiantuntijaksi? Suomen luonnonsuojeluliitto hakee nyt keskustoimistoonsa vesiensuojeluhankkeen koordinaattoria. Työ on määräaikainen ja kestää vuoden. Työ alkaa Palkka on palkkaluokan A20 mukainen. Työnkuvaan kuuluu vesiensuojeluhankkeen koordinointi, aiheeseen liittyvien seminaarien ja koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä valistusmateriaalin valmisteleminen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu vesiensuojelukampanjan internetsivujen ylläpitoa, opetusmateriaalin valmistelua sekä hankkeesta tiedottamista ja yhteyshenkilönä toimimista. Hakijalta edellytetään vesiekologian ja vesitalouden tuntemusta sekä korkeakoulututkintoa esim. ympäristönsuojelutieteen, limnologian tai hydrobiologian alalta tai muuta soveltuvaa koulutusta. Hakijalta toivotaan kokemusta projektityöstä kuten vesistöjen kunnostusprojektien vetämisestä tai vesistöihin liittyvää muuta työkokemusta sekä EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ja Itämeren tuntemusta. Työ edellyttää organisointikykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä intoa ja kiinnostusta luonnonsuojelu- ja kansalaisjärjestötyöhön. Hyvä ruotsin kielen taito katsotaan eduksi. Vesiensuojeluhankkeen koordinaattorin esimiehenä toimii luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen. Hakemukset osoitteeseen Lisätietoja: Luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen, p ? Kysymys ja vastaus Kysymys: Muovikuusi, istutuskuusi vai metsäkuusi? Mitä Luonnonsuojeluliitto suosittelee joulukuuseksi? Vastaus: Tutkija Satu Lähteenoja FIN-MIPS kotitalous -hankkeesta: Haavoittunut enkeli voidaan nähdä monella tapaa. Hugo Simbergin mielestä maalauksia katsellessa ei saanut miettiä liikaa. Ei tarvinnut tietää, mitä taiteilija oli ajatellut maalauksen maalatessaan tai mitä maalauksessa oli tapahtunut. Voittoisa maalaus voidaan kuitenkin nähdä kertomuksena Simbergin parantumisesta ja toipilasajasta. Teos liittyy eurooppalaiseen symbolismiin ja taiteilijan omien ihanteiden etsintään. Simbergin mielestä realististen taiteilijoiden sielut olivat surkastuneet heidän pyrkimyksissään teknisesti täydellisiin tuloksiin, Ateneumin intendentti Timo Huusko kertoo. Myös äänestävä yleisö on päässyt analysoimaan teoksia. Haavoittunut enkeli on nähty suomalaisen periksiantamattomuuden, huolenpidon, sielun haavoittuvaisuuden, viattomuuden ja toivon symbolina. Monet ovat nähneet sen kuvaavan luonnon haavoittuvaisuutta. Se muistuttaa myös Töölönlahden tärkeydestä. Äänestyksessä toiseksi tuli Helene Schjerfbeckin Toipilas ja kolmanneksi Ferdinand von Wrightin Taistelevat metsot. Kärkikaksikko ei tullut Huuskolle yllätyksenä, mutta von Wrightin maalauksen saama kannatus yllätti intendentin. Yleisö ylisti maalauksen aitoa suomalaista metsämaisemaa ja upeaa luontokuvausta. Paras valinta joulukuuseksi on koristella omalla pihalla kasvava puu esimerkiksi kierrätysmateriaaleista tehdyillä koristella. Jos kuusen kuitenkin haluaa sisälle, on luonnonsuojelijan valinta lähimetsästä tuotu tavallinen luonnonkuusi, joka kuluttaa luonnonvaroja vain sen kuljetusmatkan verran eli miten kaukaa kuusi tuodaan autolla. Istutuskuusi on latva- tai harvennuskuusta huonompi vaihtoehto luonnolle, koska niiden kasvattamisessa käytetään useimmiten lannoitteita. Ulkomailta tuodut istutuskuuset ovat huonoin vaihtoehto Suomen luonto nähdään sellaisena, että mikään harvesteri ei ole käynyt pistämässä sitä sileäksi, luonto halutaan nähdä turmeltumattomana edelleenkin, pohtii Huusko. Luonto on aina antanut inspiraatiota taiteilijoille, eikä ole ihme, että monissa rakastetuissa maalauksissa se on voimakkaana läsnä. Simbergille luonto antoi inspiraation lisäksi voimia tervehtyä. Suomalainen luonto elää vahvana mielissämme, upeiden maalausten ansiosta usein koskemattomampana, kuin mitä se todellisuudessa on. KAISA MURDOCH luonnon kannalta, koska niitä kuljetetaan rekoilla jopa tuhansia kilometrejä. Toisaalta henkilöautokuljetusten merkitys on suurempi kuin rekkakuljetusten, joissa kuljetetaan kerralla paljon kuusia. Muovikuusen hankkiminen ei ole luonnonvarojen käytön kannalta välttämättä huono asia, jos samaa kuusta käytetään vuosia. Muovikuuset ovat kevyitä ja ne tuodaan Suomeen enimmäkseen laivalla, joka on ekotehokas kuljetustapa rekkaan tai lentokoneeseen verrattuna. Uuden muovikuusen hankkiminen joka vuosi ei kuitenkaan ole järkevää.

9 22 Elämäntapa Joulu on huippu! Viherpiipertäjä Joulu on vuoden suurin kulutushuippu. Viime vuonna suomalaiset käyttivät joululahjoihin, -ruokiin ja -tarvikkeisiin 750 miljoonaa euroa. Tänä vuonna joulukaupan ennustetaan kasvavan jopa kuudella prosentilla. Monelle joulun tärkeimmät asiat kiireettömyys, muista välittäminen ja yhdessä jakaminen uhkaavat jäädä tohinassa jalkoihin. SEPPO LEINONEN TALVELLA PARASTA ON..? Vuoden 2007 ensimmäisen Viherpiipertäjän teemana ovat talviset harrastukset. Mitkä ovat hienoja talviharrastuksia joko sisällä tai ulkona? Mitä kylmän ajan puuhia voisit suositella ympäristön näkökulmasta mitä et? Lähetä vastauksesi mennessä osoitteeseen Liitä viestiin mukaan nimesi, ammattisi/harrastuksesi ja kotipaikkasi. Rauhoittujista autoruuhka Helsinkiläinen opiskelija Kaj näkee monissa joulun suosikkilahjoissa ympäristöongelmia. Vaikkapa taulutelevisiot, muovilelut ja kerran luettavat kirjat ovat kestämättömiä, hän miettii. Myöskään muovisilla kertakäyttökuorilla varustetut hautakynttilät tai ulkomailta tuodut kinkut eivät saa Kajlta lämpöistä vastaanottoa. Joulussa hän korostaa henkistä latautumista vaikkapa hautausmaalla kävellen. Koska monet tulevat sinne omalla autolla, muodostuu esimerkiksi Helsingissä ruuhkia juuri hautausmaiden liepeille, Kaj pohtii joulun ristiriitoja. Yhteisiä kompromisseja Sehän kuluttaa niin hermoja kuin luontoa, jos ostetaan hirveässä stressissä läjäpäin turhia vehkeitä ja käydään antamassa ne lahjaksi pitkän auto- tai lentomatkan päässä sellaisille, joilla oikeasti on jo kaikkea, vihtiläinen projektikoordinaattori Eija kiteyttää. Aina joulua ei voi kuitenkaan viettää niin kuin itse haluaisi. Ympäristöihmisen käytännön ongelma voi olla, miten omat ajatukset hyvästä joulusta sopivat vaikkapa vanhempien tai lasten ajatuksiin. Joulukin on tässä mielessä yhdessä elämisen opettelua. Ekoilu voi helpottaa Kulutustutkija Sanna on huomannut, että joukosta erottuminen voi olla myös helpotus: Miehen suku ostaa paljon kalliita lahjoja. Elleivät sukulaiset ymmärtäisi ekohenkisyyttämme, heidän voisi olla vaikeaa hyväksyä epäsuhtaa lahjojemme välillä. Sanna stressaa lahjojen hankkimista, sillä hän ostaa harvoin uutta ja haluaisi lahjan olevan varmasti saajalleen mieluinen. Lahjan sopivuuden tavoittelukin saattaa tosin mennä liialliseksi. Tuttavani anoppi ostaa miniälleen joka vuosi numeroa suurempia alushousuja. Mikä pahinta, suurempi koko on aina sopiva! Joulu säteilee kauas Joulu ei tarkoita piikkiä vain elintarvikkeiden ja tavaroiden kulutukseen, vaan myös sähköä kuluu silloin eniten koko vuonna. Kulutushuippu ajoittuu perinteisesti jouluaaton aaton illaksi, jolloin uunit hohkaavat, saunat lämpiävät ja pölynimurit pörräävät. Tällöin sähkönkulutus saattaa olla jopa puolet normaali-iltaa suurempi. Energiapoliittisessa puheessa onkin tullut tavaksi pelotella sillä, että joulusauna ja -kinkku laitetaan pannaan, jos ei maahan saada uutta voimalaa. Yhden kulutuspiikin merkitys heijastuu näin koko suomalaiseen energiantuotantojärjestelmään. Samalla monet järjestöt ovat nähneet joulussa sesongin yhteisen hyvän edistämiselle. Raikkaita tuulahduksia kentälle on tuonut viime aikoina Kirkon Ulkomaanapu, jolta voi ostaa joululahjaksi esimerkiksi vuohen, 15 puuntainta tai polkupyörän kehitysmaahan. Mikäli ajatus jouluisesta tavaratalosta ahdistaa, tämän jutun oheen on listattu tahoja, jotka myyvät eettisempiä ja ympäris- töystävällisempiä tuotteita verkossa. Luonnonsuojeluliiton sivuilta (www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/ekolahja) taas löytyy vinkkejä aineettomista joululahjoista. Voisiko hyvä lahja ollakin omatekoinen runo, ikkunoiden pesu, vapaailta lastenhoidosta tai pitkä kävelylenkki talvisessa metsässä? ANNUKKA BERG Eettisiä ja ympäristöystävällisiä jouluostoksia: - Luonnonsuojeluliittoa tukeva Luontokauppa: - Luomua ja Reilun kaupan tuotteita kauppaava Ruohonjuuri: - Kierrätysmateriaaleja käyttävä Globe Hope: - Designia jätteistä tekevä SECCO: - Reilun kaupan Planet fair trade: - Kirkon Ulkomaanavun verkkokauppa: - UNICEFin tukikauppa: Anna joululahja luonnolle ja tue Luonnonsuojeluliiton toimintaa! Lahjoitukset: SAMPO Voit halutessasi suunnata lahjoituksesi eri toimintamuotoihin kirjoittamalla viestikenttään tunnuksen: * uhanalainen luonto * metsiensuojelu * vesiensuojelu * Luonnonsuojeluliiton aluetyö * kestävä tuotanto- ja kulutuspolitiikka * ilmastonmuutoksen torjunta ja kestävän energiapolitiikan edistäminen Lisätietoa lahjoituksista ja testamenteista p. (09) JARI PELTOMÄKI / LINTUKUVA.FI

10 Paikan päällä 23 Mitä mieltä olette Tahkon korotushankkeesta? Tahkon korotuksesta on jo puhuttu yli kymmenen vuotta. Korotussuunnitelman suurisuuntaisuus synnyttää epävarmuutta niin puoltajien kuin vastustajienkin piirissä. Taloustekijät puhuvat hankkeen puolesta. Raha virtaisi ja työpaikkoja syntyisi. Rahoituksessa hamutaan Venäjän ökyrikkaita. Mäen korottaminen metriä nykyisen mäen lakialuetta korkeammaksi ja 140 metriä syvän montun kaivaminen tapahtuisi uuden vuodepaikan myynnillä. Rakennusmateriaaleina käytettäisiin Siilinjärven Kemiran kaivosjätteitä eli sivukiveä, rikastehiekkaa ja kipsiä. Jätteen kuljetus tapahtuisi rautateitse, jonka VR rakentaisi suunnitelman mukaan. Kymmenen vuoden aikana 7 miljoonaa junavaunullista jätteitä siirtyisi nykyisen Tahkovuoren Välimäen päälle. Hanke on mieliä kuohuttava asia Nilsiän kaupungin asukkaiden piirissä. Hanketta on valmisteltu salamyhkäisesti. Hankkeen kyseenalaisuus tulee esille myös siinä, että ympäristön vaikutuksen arvioinnin (YVA) tekee sama taho, joka suunnittelee mäen korotusta eli Tahko Development Oy. YVA:n valmistuminen on nyt myöhässä puolitoista vuotta. Selonteon julkistaminen pitäisi tapahtua viimeistään tämän vuoden loppuun mennessä. Nilsiän luonnonsuojeluyhdistys on vastustanut hanketta määrätietoisesti. Hanke on järjen vastainen ja ympäristöä rajusti pilaava. Olemassa oleva Tahkon nykyinen matkailu kokisi pahan notkahduksen rakentamisesta koituvien häiriöiden vuoksi. Syvärin järvi rehevöityisi pahasti fosforin huuhtoutumisen takia. Olemme keränneet nimiä hanketta vastustavaan adressiin. Tähän mennessä koossa on noin 1200 nimeä. YVA:n selonteon tullessa kaupunginvaltuuston käsittelyyn, luovutamme adressin kaupungin päättäjille. MAURI TIAINEN Allekirjoita vetoomus osoitteessa: Ehdolla eduskuntaan Helsingissä Juha Beurling Hyvinvoiva ympäristö = turvallinen tulevaisuus 26v. valtiotieteiden maisteri NÄKEMYSTÄ POLITIIKKAAN Sos.dem. ympäristöliiton Villiruusun pj. Ympäristölautakunnan jäsen SDP:n Itämeri projektin vetäjä KOKEMUSTA ARKADIANMÄELTÄ Kansanedustajan avustaja 2003 alkaen Tule mukaan tukiryhmään: / Katugallup NILSIÄ Salme Asikainen, 74, eläkkeellä oleva opettaja, Nilsiä Tahkon korotus olisi rikos luontoa vastaan ja niitä ihmisiä vastaan, jotka täällä elävät. Tämä alue menee pilalle, jos tuodaan jätteitä Siilinjärveltä ja liian raskaalla kädellä puututaan luontoon. Sami Koponen, 16, opiskelija ja Kati Kasanen, 20, opiskelija, Nilsiä Olisi hyvä asia, tulisi rahaa enemmän. Kannatan Tahkon korotusta, työllistäisi ihmisiä, kun hommattaisiin maa Kemiralta. (Sami) En ole perehtynyt, ihan sama, kunhan ei kylälle näy. (Kati) Irma ja Pentti Juutinen, maatalouslomittajia ja innokkaita laskettelijoita, Nilsiä Ehdottomasti korotusta vastaan. Tahkoa on muokattu jo nyt, kun on laskettelurinteet. Pitäisi säilyttää luonnontilassa. Asutaan Tahkon takana, ei aamuaurinko näkyisi maisemallisesti sekä kun ajetaan massoja muualta. Mauno Savolainen, 65, eläkeläinen (ent. postinjakaja) ja maanviljelijä, Nilsiä Pitää tehdä korotus, se on välttämätöntä, työllistää Nilsiää ja lähiseutua, valtio rakentaa rautatiet. Joutaahan Kemiran massa tähän, nykytekniikalla saadaan maat puhdistettua ja tulisi koko maailman paras hyppyrimäki. Katugallup kiertää Luonnonsuojeluliiton 15 piirissä kysymässä paikallisilta asukkailta päivänpolttavista aiheista. Suomen luonnonsuojeluliiton keskustoimisto avoinna ma pe klo Puhelinvaihde ja tilaajapalvelu avoinna ma pe klo Kotkankatu 9, Helsinki p. (09) fax (09) työntekijöiden sähköposti: etunimi. materiaalitilaukset: TOIMISTO Mirja Breider JÄSENREKISTERI JA TILAAJAPALVELU Irma Kaitosaari, rekisterinhoitaja TOIMINNANJOHTAJA Eero Yrjö-Koskinen TALOUSPÄÄLLIKKÖ Rauni Järvinen JÄRJESTÖPÄÄLLIKKÖ Tarja Ketola KURSSISIHTEERI Heini Jalava LUONNONSUOJELUPÄÄLLIKKÖ Ilpo Kuronen LUONNONSUOJELUSIHTEERI Tapani Veistola YMPÄRISTÖNSUOJELUKOORDI- NAATTORI Jouni Nissinen METSÄASIANTUNTIJA Harri Hölttä VESIENSUOJELUKOORDINAATTORI Jaana Marttila VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ Matti Nieminen LUONNONSUOJELIJA/ INTERNETSIVUT Liisa Hulkko VENÄJÄKOORDINAATTORI Olli Turunen KOTI-MIPS -HANKE, TUTKIJA Satu Lähteenoja EU-KOORDINAATTORI Tuuli Kaskinen ILMASTONMUUTOS JA KEHITYS - HANKKEEN KOORDINAATTORI Salka Pöllänen SUOMEN LUONTO Jorma Laurila, päätoimittaja Alice Karlsson, toimitussihteeri Ritva Kupari, toimitussihteeri Antti Halkka, toimittaja (sijainen LUONNONSUOJELIJAN PALVELUKORTTI Suomen luonnonsuojeluliitto ry Haluan liittyä Luonnonsuojeluliittoon. Samalla liityn kotiseutuni luonnonsuojeluyhdistykseen ja saan Luonnonsuojelija-lehden 6 kertaa vuodessa. Lisätietoja jäseneduista Jäsenmaksu 2006 on 28 euroa, perhejäsenmaksu 10 euroa. Muutan osoitettani. Mikäli paikkakunta vaihtuu: haluan en halua vaihtaa yhdistystä Haluan lisätietoja jäsenten matkavakuutuksesta Tilaan Suomen Luonto -lehden (12 numeroa) Kestotilauksena (Jäsenille ja YkkösBonus-Norppakorttilaisille 45,50 euroa, muille 52 euroa) Määräaikaistilauksena (Jäsenille ja YkkösBonus-Norppakorttilaisille 49 euroa, muille 58,50 euroa) Tilaan Suomen Luonto -lehden kuusi numeroa määräaikaistilauksena 32 euroa Juha Kauppinen) Juha Valste, toimittaja Johanna Mehtola, toimittaja Elina Juva, toimituksen assistentti LUONNONSUOJELUKESKUKSET Lapin luonnonsuojelukeskus Tuula Leskelä, aluepäällikkö Valtakatu 22, Rovaniemi p Pohjois-Pohjanmaan ls-keskus Merja Ylönen, aluepäällikkö Kauppurienkatu 33, Oulu p. (08) Saimaan ls-keskus Kaarina Tiainen, aluepäällikkö Katariinantori 6, Lappeenranta p. (05) tai , f. (05) Varsinais-Suomen ls-keskus Hannu Klemola, aluepäällikkö Martinkatu 5, Turku p. (02) f. (02) LUONNONSUOJELUPIIRIT Etelä-Hämeen ls-piiri Anneli Jussila, piirisihteeri Hämeentie 2 A 6 as. 2, Hämeenlinna p.(03) Etelä-Savon ls-piiri Eeva Taimisto, piirisihteeri Pappilankatu 3, Savonlinna p. (015) Kainuun ls-piiri Virpi Juvonen, piirisihteeri Tahvintie 18, Mieslahti p Keski-Suomen ls-piiri Juhani Paavola, piirisihteeri Kilpisenkatu 8, Jyväskylä p./f. (014) , ti ( 18) Kymenlaakson ls-piiri Hanna Majander, piirisihteeri Varuskuntakatu 8, Kouvola Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Jäsennumero (jäsenkortista) YkkösBonus Norppa-kortin numero Sähköpostiosoite Osoite muuttuu, uusi osoite: Nimi Jakeluosoite Postinumero Postitoimipaikka Suomen luonnonsuojeluliiton ry:n rekistereiden osoitetietoja voidaan käyttää tai luovuttaa tilaus- ja suoramarkkinointitarkoituksiin. p./f. (05) Pirkanmaan ls-piiri: Kaija Helle, piirisihteeri Varastokatu 3, 4 krs, tsto Tampere p. (03) , f. (03) Pohjanmaan ls-piiri Teemu Tuovinen, piirisihteeri Valtionkatu 1, poste restante, Seinäjoki p. (06) Pohjois-Karjalan ls-piiri Kauppakatu 44, Joensuu p. (013) Pohjois-Savon ls-piiri Marja Tenhunen, piirisihteeri Kirkkokatu 35, Kuopio p./f. (017) Satakunnan ls-piiri Terhi Rajala, piirisihteeri Otavankatu 11, Pori p./f. (02) Uudenmaan ymp.suojelupiiri Ursula Immonen, piirisihteeri Kotkankatu 9, Helsinki p. (09) f. (09) LUONTO-LIITTO Annankatu 26 A, Helsinki p. (09) , f. (09) SUOMEN LUONNONSUOJELUN SÄÄTIÖ Kotkankatu 9, Helsinki Lahjoitukset Suomen Luonnonsuojelun Säätiölle: Sampo SUOMEN LUONNONSUOJELUN TUKI OY Kotkankatu 9, Helsinki p. (09) f. (09) Puhelinmarkkinointi yrityksille: p. (09) f. (09) Postimaksu maksettu. Halutessasi voit tukea liittoa maksamalla itse postimaksun. Suomen luonnonsuojeluliitto Kotkankatu 9, Helsinki VASTAUSLÄHETYS Tunnus HELSINKI

11 24 Näkökulma Jäisen maailman lumoissa PEKKA SAARI Uusi ulottuvuus syntyy vesien jäätyessä talven tullen. Kaupungin meteli ja tungos jäävät kauas taakse luistelijoiden kiitäessä jäätä pitkin. Avara maisema hiljentää mielen. M erellä tavoittaa autiuden, luonnon hiljaisuuden parhaimmillaan, kuvailee retkiluistelun harrastaja Pekka Saari. Ihmiset istuvat meren rannalla ja katsovat ulappaa nauttien. Samanlainen hyvä olo tulee, kun liikkuu jäällä. On sitä aavaa. Jää kuin kristalli Luonto muovaa jäätä kuin taideteosta. Jäähän syntyy kuplia, valumia, säröjä. Sileitä pintoja, rosoja ja teräviä piikkejä. Sulanut lumi saa uuden muodon kohvajäänä. Mosaiikkijää on kuin kristallia. Jää ulisee, paukkuu ja vaikertaa. Ulapalla jää saattaa kirskua ja murista kuin valtava villieläin. Tyyneen veteen syntynyt nuori teräsjää laulaa. Viileiden taidemuotojen rinnalla jään pyöreät muodot hellyttävät. Nimikin on kotoisasti pottujää. Paksut ahtojäät murskaantuvat jäälauttojen törmätessä merellä tehden esteitä luistelijan tielle. Tyynen vedenpinnan jäätyessä syntyy hohtava peilijää. Kiiltävä, puhdas pinta, johon luistin piirtää pitkiä kaariaan. Kiihtyvä vauhti ja kylmä tuuli poskilla. Mitä eniten etsitään, mistä hienoja elämyksiä tulee, on unelmajää. Sää voi olla hyvä tai huono, mutta jos löytyy hyvä jää, niin siitä tulee ikimuistoinen retki. Retkiluistelija tavoittaa luotoja ja saaria, jonne on kesällä vaikeaa päästä. Voi hengähtää ja nauttia aavasta maisemasta. Aistit valppaana Vain jääpeite erottaa auringosta ja avarasta maisemasta nauttivan retkiluistelijan hyisestä, pimeästä vesimassasta. Jää elää jalkojen alla sään ja veden liikkeiden muovatessa jäätä mielensä mukaan. Jäällä liikkuja kulkee aistit valppaina, tarkkailee jään väritystä, polkee luistimellaan, kuuntelee ja testaa jääsauvallaan löytääkseen aina turvallisen reitin. Täytyy olla varovainen, koskaan ei pidä lähteä yksin luistelemaan. Ei pidä lähteä vesille, joita ei tunne ja retkellä on aina oltava asiantunteva opas, joka osaa arvioida jään kestävyyttä. Ankara, kylmä maailma Ketun jalanjäljet suuntaavat kohti ulappaa. Kaunis jäämaailma on kylmä ja ankara: jäälle eksyneet eläimet usein paleltuvat ja kuolevat. Kauriit loukkaavat itsensä liukastellessaan, talvi jäädyttää muista jälkeen jääneen joutsenen. Kevään tullen voi nähdä muuttolintuja ja kevään ensimmäisiä hyönteisiä. Jää alkaa elää ja jäinen maailmaa sulkee ovensa. LIISA HULKKO TIETOA RETKILUISTELUSTA Jäälle ei saa koskaan lähteä yksin tai puutteellisesti varustautuneena. Pakolliset varusteet: - Retkiluistimet - Jäänaskalit ja pilli kaulatelineessä - Jääsauva ja heittoköysi - Lantiovyöllä varustettu reppu - Vaihtovaatekerta vesitiiviisti pakattuna - Ensiaputarvikkeet ja hypotermiapussi - Eväät, kuumaa juotavaa ja iloista mieltä Lisää tietoa retkiluistelusta Suomen retkiluistelijat ry:n sivustolta Ulapalla jää kirskuu ja murisee kuin valtava villieläin. Luonnon taidetta: pottujäätä, kuplia jäässä ja jäämosaiikkia. PEKKA SAARI

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön

Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Vesienhoitosuunnittelu vesiensuojelutyön kruununa - ulottuvuudet ympäristökasvatustyöhön Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä 5.11.2012 Marketta Virta, Uudenmaan ELY-keskus Mitä vesienhoitosuunnittelu on?

Lisätiedot

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT

Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT Suomen Kylmäyhdistys ry Kylföreningen i Finland rf SÄÄNNÖT PRH hyväksynyt 20.11.2006 1 Suomen Kylmäyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Kylmäyhdistys ry, ruotsiksi Kylföreningen i Finland

Lisätiedot

Lasten museokesä 2013

Lasten museokesä 2013 Lasten museokesä 2013 Museoiden kesä on täynnä tapahtumia, ja moni niistä on tarkoitettu erityisesti lapsille. Haluaisitko kehrätä, oppia vanhan ajan valokuvauksesta ja otattaa itsestäsi visiittikorttikuvan

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT

Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf SÄÄNNÖT Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri ry Nylands miljövårdsdistrik rf Nämä sääännöt on hyväksytty piirin syyskokouksessa 28.10.2006 ja rekisteröity yhdistysreksiteriin 28.12.2006. SÄÄNNÖT Yhdistys ja sen tarkoitus

Lisätiedot

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011

piraattipuolue PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 PIRAATTIPUOLUE-KYSELY 30.8.2011 Yleistä kyselystä: Toteutusaika: 13.7. 22.8.2011 Vastaajia yhteensä: 1003 Tarkoitus: Tuloksia hyödynnetään puolueen toiminnan kehittämisessä. Huomioitavaa: Eri kysymysten

Lisätiedot

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi

Kohti vähäpäästöistä Suomea. Espoon tulevaisuusfoorumi Kohti vähäpäästöistä Suomea Espoon tulevaisuusfoorumi 27.1.2010 Mitä tulevaisuusselonteko sisältää? Tavoite: vähäpäästöinen Suomi TuSessa hahmotellaan polkuja kohti hyvinvoivaa ja vähäpäästöistä yhteiskuntaa

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen ilman sitä maapallolla olisi 33 C kylmempää. Ihminen voimistaa kasvihuoneilmiötä ja siten lämmittää ilmakehää esimerkiksi

Lisätiedot

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme?

LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 miten menestymme? LähiTapiola vuonna 2020 Palautekysely 22.8.2014 miten menestymme? Palautekysely 22.8.2014 Vastasiko asiaosuus odotuksianne? 4,96 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Kristillinen Eläkeliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry Kristillinen Eläkeliitto ry Piirin mallisäännöt Mallisäännöt Hyväksytty PRH 1 Sisällys I PERUSSÄÄNNÖKSET... 2 Nimi, kotipaikka... 2 Tarkoitus... 2 Toiminta... 2 II JÄSENYYS... 3 Jäsenet... 3 Jäsenen velvollisuudet...

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Golf Digest lukijatutkimus

Golf Digest lukijatutkimus Golf Digest Golf Digest lukijatutkimus Toteutettu web-kyselynä toukokuussa 8 Vastaajat ovat Golf Digest lehden tilaajia ja lukijoita Vastaajia n = 479 Lehden jutut luetaan tarkkaan Luen lehden jutut Vastaajista

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Ritva bingo-emäntänä VANA

Ritva bingo-emäntänä VANA VANA JOUNI TENTATTA- Ritva bingo-emäntänä Halusin haastatella Jounia siksi, että hän on ahkerasti kirjoittanut lehteemme vuosien aikana, mutta en muista onko häntä haastateltu lehdessä kertaakaan. Esitin

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan.

Ensi keväänä vietettävien Kevätpäivien osalta järjestelyt ovat vielä avoinna. Viimeistään tulevassa syyskokouksessa saamme varmistusta asiaan. Jäsenkirje 2/12 SUOMEN RAVINAISTEN LIITTO RY:N JÄSENYHDISTYKSILLE Hyvät Ravinaiset Kesä on jo takanapäin, mutta voimme vielä muistella hienoja Mikkelin kuninkuusraveja ja muita tapahtumia. Syksy on tullut

Lisätiedot

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous

VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous VERKKO-OPISTO Sähköinen kokous Timo Reko timo.reko@msl.fi Sähköinen kokous Yhdistyksen hallitus voi halutessaan järjestää kokouksensa myös sähköisesti. Sähköinen kokous sopii erityisesti sellaisiin kokouksiin,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Ihmisen paras ympäristö Häme

Ihmisen paras ympäristö Häme Ihmisen paras ympäristö Häme Hämeen ympäristöstrategia Hämeen ympäristöstrategia on Hämeen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen on hyvä hämäläinen ympäristö vuonna 2020. Strategian tarkoituksena

Lisätiedot

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi

suurempi valoisampi halvempi helpompi pitempi kylmempi puheliaampi TEE OIKEIN Kumpi on (suuri) suurempi, Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) valoisampi kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) halvempi kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) helpompi

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisäksi puheenjohtaja kutsuu tarpeelliset kokousavustajat. 3 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen SUOMEN LÄHETYSSEURA RY:N VUOSIKOKOUS Aika lauantai 13.6.2015 klo 9.00 Paikka Rovaniemen kirkko, Yliopistonkatu 2, Rovaniemi ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus Kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan:

Valitse jokaiseen lauseeseen sopiva kysymyssana vastauksen mukaan: Kero, mitä menet tekemään. Malli: Menen yliopistoon Menen yliopistoon opiskelemaan. Menen kauppaan 5. Menen uimahalliin Menen kotiin 6. Menen kahvilaan Menen ravintolaan 7. Menen pankkiin 4. Menen kirjastoon

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1.

Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kaakon Beagle ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi on Kaakon Beagle ry (entinen Etelä-Suomen Beagleyhdistys ry) ja sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Yhdistys on Suomen kennelliitto-finska

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa.

YTYn tarkoituksena on valvoa ja edistää jäsentensä yhteisiä etuja työelämässä ja yhteiskunnassa. Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Yksityisalojen Esimiehet ja Asiantuntijat YTY ry, ruotsiksi Privatsektorns Chefer och Specialister, josta myöhemmin näissä säännöissä käytetään lyhennettä

Lisätiedot

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1

Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina ( ) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina 2015 2020 (5.6.2015) VANTAAN SEURAKUNNAT 1 Ympäristökasvatussuunnitelma vuosille 2015-2020 Vantaan seurakuntien ympäristökasvatussuunnitelma vuosina

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT SUOMEN KESKUSTANUORET RY:N ALUEJÄRJESTÖN MALLISÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Keskustanuorten XXXX aluejärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä yhdistyksestä voidaan

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista

Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista Yhteenveto jätteiden energiahyötykäyttöä koskevasta gallupista 22.9.2006 Käytännön toteuttaminen: Osoitettiin pääkaupunkiseudun 15 vuotta täyttäneelle väestölle Tutkimuksen teki TNS Gallup Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry 1(6) SÄÄNNÖT Merkitty yhdistysrekisteriin 17.11.2006 Muutokset merkitty rekisteriin 02.07.2010 Rekisterinumero 195.200 1 Nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.

- toimii jäsenyhdistystensä ja liiton yhdyssiteenä. - toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen. Senioripiiri Säännöt 1 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 2 Tarkoitus 3 Toiminta 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on kansallinen senioripiiri ry. Yhdistys kuuluu piirijärjestönä Kansallinen senioriliitto

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 Oulun Numismaattisen Kerhon r.y. säännöt (Hyväksytty 12.2.2007 pidetyssä vuosikokouksessa ja 12.3.2007 pidetyssä ylimääräisessä vuosikokouksessa.) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013

Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Lukijaprofiili Suomen Kuvalehti 2013 Suomen Kuvalehti Viikoittain ilmestyvä ajankohtaislehti: reportaaseja, haastatteluja ja uutisanalyyseja Lukijoita 303 000 Lukuminuutit 91 87 Lukukerrat 2,8 Mies 49

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. 1 PÄIJÄT-HÄMEEN TUTKIMUSSEURA R.Y:N SÄÄNNÖT Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Päijät-Hämeen tutkimusseura ja kotipaikka Lahden kaupunki. Tarkoitus 2 Seuran tarkoituksena on toimia Päijät-Hämeeseen kohdistuvan

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 TERVETULOA! Jouni Ponnikas Kajaanin yliopistokeskus, AIKOPA 6.5.2011 Ilmasto muuttuu Väistämätön muutos johon on sopeuduttava ja jota on hillittävä, mutta joka luo myös uutta

Lisätiedot

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa

Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Työharjoittelu Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa Minä rupesin hakemaan toppipaikkaa muutama kuukautta ennen kun tulin Sloveniaan. Minulla on kavereita, jotka työskentelee mediassa ja niiden kautta

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista

Kysely kotona asuvien vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista Valitse kohde. 1 (13) 28.3.2014 Kysely kotona asuvien 15-35 -vuotiaiden vammaisten henkilöiden asumisen tarpeista A. Taustatiedot Syntymävuosi? Sukupuoli? nainen mies Äidinkieli? suomi ruotsi muu Postinumero?

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

P U M P U L I P I L V E T

P U M P U L I P I L V E T T U O M O K. S I L A S T E P U M P U L I P I L V E T Runoja TUOMO K. SILASTE Teokset: Matka, romaani; 2007 Rakkaani kosketa minua, runoja; 2007 Apolloperhonen, runoja; 2008 Rakastettu leskirouva Gold,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: %

Kehnosti: 1 0 % % % % Hyvin: % Näytä kaikki vastaukset Julkaise tiedot Postitse jäse1 Sähköpostin1 Savon Vasa1 Yhdistyksen i1 Kuulumalla W1 Postitse jäsenkirjeellä 11.8 % Sähköpostin kautta jäsenkirjeellä tai tiedotteella 1 % Savon

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi.

LÄÄKÄRIN VASTAANOTTO TIEDOTTAA! Torstaina 20.11.14 lääkärin vastaanotto suljettu klo 11.00 16.00 henkilökunnan koulutuksen vuoksi. KOKKOLAN KAUPUNKI TIEDOTTAA Lohtajalainen Lohtajan aluetoimiston tiedotuslehti 21/2014 16.11.2014 Kokkolan kaupungin Lohtajan aluetoimisto os. Lokaniituntie 1, 68230 Lohtaja Avoinna ma pe, klo 9 11 ja

Lisätiedot

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta

Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta Harjoitusten ideat on sovellettu Bret Nicholauksen ja Paul Lowrien Ajatusleikki-kirjasta 1. Mikä olisi jännittävin paikka, jota haluaisit tutkia? 2. Jos voisit kutsua kenet tahansa maailmassa puhumaan

Lisätiedot

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen.

Yhdistyksen perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä tasa-arvon edistäminen. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hakunilan Seudun Koiraharrastajat HSKH r.y., josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä HSKH. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomen 100 vuotta. Suomi nyt. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Alhaalta ylöspäin Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi. Sisältö, tekijät ja budjetti. Avoin haku verkossa:

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013

Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle. Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutus kehitysvammaiselle vapaaehtoiselle Kehitysvammaisten Tukiliitto Best Buddies -projekti Marraskuu 2013 Tämä on esimerkki tasavertaisen kaveritoiminnan aloituskoulutuksesta.

Lisätiedot

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI

TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI TUUSULAN SENIORIT RY:N TIEDOTE SENIORIT TALVI-KEVÄT 2016 TAPAHTUMAKALENTERI vko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.1. 12.1. 21.1. 26.1. 4.2. 9.2. 18.2. 23.2. 3.3. 8.3. 16.3. 14.1. 28.1. 9. -10.2. 25.2. 10.3. 17.3.

Lisätiedot