Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus klo 13.00

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 6.11.2014 klo 13.00"

Transkriptio

1 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus klo NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Yhtiö jatkoi kulurakenteen tehostustoimia myös vuoden kolmannella neljänneksellä ja paransi liiketulostaan selvästi. Nurminen Logisticsin avainluvut Liikevaihto oli 40,8 milj. euroa (2013: 49,4 milj. euroa). Raportoitu liiketulos oli -0,1 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Liiketulosprosentti oli -0,3 % (2,2 %). Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,1 milj. euroa (1,5 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -1,8 milj. euroa (-1,2 milj. euroa). Nettotulos oli -2,0 milj. euroa (-1,9 milj. euroa). Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,18 euroa (-0,17 euroa). Tulos per osake, laimennettu, oli -0,18 euroa (-0,17 euroa). Kolmas vuosineljännes Liikevaihto oli 12,6 milj. euroa (2013: 16,7 milj. euroa). Raportoitu liiketulos oli 0,2 milj. euroa (-0,3 milj. euroa). Liiketulosprosentti oli 1,9 % (-2,1 %). Kertaluonteisista eristä puhdistettu liiketulos oli 0,2 milj. euroa (-0,2 milj. euroa). Tulos ennen veroja oli -0,4 milj. euroa (-1,0 milj. euroa). Nettotulos oli -0,4 milj. euroa (-1,1 milj. euroa). Tulos per osake, laimentamaton, oli -0,04 euroa (-0,09 euroa). Tulos per osake, laimennettu, oli -0,04 euroa (-0,09 euroa) alkaen Nurminen Logistics raportoi kolme liiketoimintayksikköä: Rautatielogistiikka, Erikoiskuljetukset ja projektit sekä Huolinta- ja lisäarvopalvelut. Vuonna 2013 yhtiö raportoi neljä liiketoimintayksikköä. Vuoden 2013 lopussa Transitologistiikka-liiketoimintayksikkö yhdistettiin Huolinta- ja lisäarvopalvelut -yksikköön. Yhtiön sisäistä raportointia ja ulkoisen raportoinnin segmenttijakoa on muutettu annetun pörssitiedotteen mukaisesti. Luumäen-rautatieterminaali ja Suomen-rautatiehuolintatoiminnot on siirretty Rautatielogistiikka-liiketoimintayksiköstä Huolinta- ja lisäarvopalvelut - liiketoimintayksikköön. Liiketoiminta raportoidaan uuden liiketoimintajaon mukaan tilikauden toisesta neljänneksestä lähtien. TOIMITUSJOHTAJA OLLI POHJANVIRTA: Operointikykymme on pysynyt hyvällä tasolla kaikissa liiketoimintayksiköissämme katsauskaudella. Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikössämme positiivinen kehitys jatkui ja onnistuimme laskevasta kokonaismarkkinasta huolimatta kasvattamaan markkinaosuuttamme vienti- ja tuontipalveluissa Suomessa. Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön tulos on parantunut selvästi tiukan kulukurin ansiosta katsauskaudella, mutta asiakkaiden projektitoimitusten lykkäykset tulevaisuuteen vaikuttivat negatiivisesti yksikön liikevaihtoon ja tulokseen kolmannella neljänneksellä. Rautatieliiketoiminnassa Suomen ja Venäjän rajan ylittävän liikenteen volyymit pysyivät vuoden kolmannella neljänneksellä toisen neljänneksen tasolla. Venäjän sisäisessä liikenteessä volyymit kasvoivat vuoden alkuun verrattuna. Yhtiö jatkoi tehostustoimia kulurakenteessa myös vuoden kolmannella neljänneksellä. Yleisestä markkinan

2 heikkenemisestä huolimatta olemme onnistuneet parantamaan tulostamme tehostustoimien ja myynnin positiivisen kehityksen ansiosta vuoden kolmannella neljänneksellä sekä alkuvuoteen että viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta toteaa. MARKKINATILANNE KATSAUSKAUDELLA Markkinaolosuhteet jatkuvat edelleen haastavina johtuen kireästä kansainvälispoliittisesta tilanteesta Venäjän ympärillä. Rautatielogistiikassa yhtiö uskoo volyymien laskun olevan ohi, mutta Suomesta Venäjälle lähtevä liikenne pysyy edelleen erityisen alhaisella tasolla. Ukrainan-liikenne on edelleen pysähdyksissä. Venäjän sisämarkkinalla yhtiön volyymit kasvoivat vuoden kolmannella neljänneksellä. Maantiekuljetusten halvemmat hinnat ja nopeammat toimitusajat ovat siirtäneet kuljetuksia rautateiltä maanteille. Erikoiskuljetusten ja projektien markkinoilla maailmantalouden epävarmuus ja rahamarkkinoiden kiristyminen heijastuivat kysyntään, joka jatkui vaimeana. Konepajateollisuuden kansainvälisten projektitoimitusten volyymit ovat edelleen alhaisella tasolla. Ruplan kurssin heikentyminen ja Ukrainan kriisi vaikuttivat Venäjän ja IVY-alueen kuljetusten kysyntään katsauskauden loppupuolella. Kilpailu jatkui kireäna, ja markkinahintataso vaihteli voimakkaasti. Suomen kokonaisviennin ja -tuonnin supistuminen edelleen aiheutti kiristyvää hintakilpailua, mutta Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikkö pystyi parantamaan liikevaihtoaan ja operatiivista tulostaan. Yksikön uusasiakashankinta on kehittynyt vaikeista markkinaolosuhteista huolimatta. KATSAUSKAUDEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS Katsauskauden liikevaihto oli 40,8 miljoonaa euroa (2013: 49,4 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2013 verrattuna 17 %. Raportoitu liiketulos oli -115 (1 108) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -174 (-391) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 59 (1 499) tuhatta euroa. Vertailukauden liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynti. Katsauskauden ja vertailukauden kertaluonteiset erät liittyivät henkilöstövähennyksiin. Venäjän ruplan heikentyminen katsauskaudella lisäsi yhtiön rahoituskuluja 0,3 miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen. Rautatielogistiikka Rautatielogistiikka-liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli (2013: ) tuhatta euroa ja liiketulos 972 (3 934) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -85 (-170) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli (4 103) tuhatta euroa. Vertailukauden liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynti. Rautatielogistiikan liikevaihto ja liiketulos ovat heikentyneet vuoden 2014 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana verrattuna viime vuoden vastaavaan jaksoon johtuen merkittävästi laskeneista Suomi Venäjä-liikenteen kuljetusvolyymeistä sekä Ukrainaan suuntautuvien kuljetusten pysähtymisestä. Venäjän sisäisissä kuljetuksissa onnistuttiin saamaan uusia, suoria asiakkuuksia, mutta Venäjän sisäinen liikenne ei vielä kompensoi Suomi Venäjä-liikenteen kuljetusmäärien laskua. Erikoiskuljetukset ja projektit

3 Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto oli katsauskaudella (2013: 7 036) tuhatta euroa ja liiketulos 143 (53) tuhatta euroa. Liiketulos ei sisällä kertaluonteisia eriä (2013: -25 tuhatta euroa). Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 143 (78) tuhatta euroa. Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtuen projektiliiketoiminnan volyymien laskusta. Tulos parani tiukan kulukurin ansiosta selvästi, liikevaihdon laskusta huolimatta. Yhtiö on tehostanut projektiliiketoiminnan asiakashankintaa Venäjällä muun muassa avaamalla toimipisteen Moskovaan. Tämä tulee näkymään yhtiön tilauskirjoissa lähitulevaisuudessa. Erikoiskuljetuksissa yhtiön markkinaosuus kasvoi, ja se onnistui saamaan uusia asiakkaita Suomessa. Huolinta- ja lisäarvopalvelut Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikön liikevaihto katsauskaudella oli (2013: ) tuhatta euroa ja liiketulos (-2 879) tuhatta euroa. Liiketulos sisältää kertaluonteisia eriä -89 (-196) tuhatta euroa. Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli ( ) tuhatta euroa. Huolinta- ja lisäarvopalvelut -liiketoimintayksikkö on pystynyt tehostamaan toimintaansa jatkuvasti katsauskauden kuluessa. Liiketoimintayksikön liikevaihto on kasvanut ja liiketulos parantunut merkittävästi viime vuoden vertailujaksoon verrattuna. Vuosaaren-terminaalissa paperi- ja metsäteollisuuden volyymit ovat kasvaneet, kun taas konepaja- ja metalliteollisuuden volyymit ovat vaihdelleet katsauskauden aikana merkittävästi. Baltian-yhtiöiden palveluiden kysyntä on vahvistunut, ja siellä saavutettiin merkittävä tulosparannus vertailukauteen verrattuna. Huolinta- ja lisäarvopalvelut -yksikön volyymikehityksen odotetaan jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä hiukan viime vuoden vastaavaa aikaa paremmalla tasolla. Yksikössä alkuvuonna tehtyjen toiminnan kehitystoimenpiteiden ja kustannussäästöjen odotetaan vahvistavan liiketoimintayksikön tulosta edelleen. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivisen toiminnan tappio katsauskaudella oli -0,9 (-1,5) miljoonaa euroa. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen korkea vuokrataso rasittaa muuten hyvää operatiivista tulosta merkittävästi. LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 1-9/ / /2013 Rautatielogistiikka Erikoiskuljetukset ja projektit Huolinta- ja lisäarvopalvelut Eliminoinnit Yhteensä LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 1-9/ / /2013 Rautatielogistiikka Erikoiskuljetukset ja projektit Huolinta- ja lisäarvopalvelut Yhteensä KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 12,6 miljoonaa euroa (2013: 16,7 miljoonaa), jossa oli laskua vuoteen 2013 verrattuna 25 %. Raportoitu liiketulos oli 234 (-346) tuhatta euroa. Liiketulos ei sisällä kertaluonteisia eriä (2013: -189 tuhatta euroa). Näin ollen vertailukelpoinen liiketulos oli 234 (-157) tuhatta euroa. Vertailukauden liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynti.

4 Venäjän ruplan heikkeneminen katsauskaudella heikensi yhtiön rahoitustulosta 0,2 miljoonalla eurolla. Tämä kurssitappio ei ole kassavirtavaikutteinen. Rautatielogistiikan liikevaihto ja tulos laskivat kolmannella neljänneksellä merkittävästi vertailujaksoon verrattuna. Lastausmäärät sekä Venäjän sisämarkkinoilla että Suomi Venäjäliikenteessä pysyivät alhaisina, osittain johtuen kausivaihteluista. Tilanne parani hieman syyskuussa. Suomi Venäjä-rautatieliikenteessä kilpailu on kovaa sekä rautatieoperaattorien välillä että maantiekuljetusten kanssa. Suomessa tehtyjen lastausten laskua kompensoitiin lastauksilla Venäjän sisämarkkinoilla, mutta johtuen Venäjän sisämarkkinoiden heikommista hinnoista tällä ei ole kyetty parantamaan liiketoimintayksikön tulosta. Vertailukauden liiketulosta paransi käytettyjen vaunujen myynti. Erikoiskuljetukset ja projektit -liiketoimintayksikön liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna johtuen projektiliiketoiminnan hiljenemisestä ja projektien aloitusten siirtymisestä eteenpäin. Liikevaihdon laskusta huolimatta yksikön tulos parani tiukan kulukurin ansiosta selvästi. Huolinta- ja lisäarvopalveluissa liikevaihto kasvoi vuoden kolmannella neljänneksellä verrattuna viime vuoteen, ja liiketulos parani. Suhteutettuna yleiseen taloustilanteeseen yksikön tuloskehitys tarkasteluajanjaksona oli hyvää. Vuosaaren-logistiikkakeskuksen operatiivisen toiminnan tappio kolmannella neljänneksellä oli -0,3 (2013: -0,6) miljoonaa euroa. Vuosaaren korkea vuokrataso rasittaa toimipisteen tulosta merkittävästi. Yhtiön muiden terminaalien käyttöaste ja tulos ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti. LIIKEVAIHTO SEGMENTEITTÄIN 7-9/ /2013 Muutos Rautatielogistiikka Erikoiskuljetukset ja projektit Huolinta- ja lisäarvopalvelut Eliminoinnit Yhteensä LIIKETULOS SEGMENTEITTÄIN 7-9/ /2013 Muutos Rautatielogistiikka Erikoiskuljetukset ja projektit Huolinta- ja lisäarvopalvelut Yhteensä TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat ennallaan: Nurminen Logistics uskoo sille tärkeän Venäjän ja sen lähialueen markkinan supistuvan vuonna 2014 johtuen Ukrainan kriisin pitkittymisestä, mutta piristyvän jälleen nopeasti erityisesti rautatiekuljetusvolyymien ja projektiliiketoiminnan osalta kansainvälispoliittisen tilanteen ratkettua. Suomen-viennissä ja -tuonnissa yhtiön markkinanäkymä on olemassa oleviin asiakassopimuksiin perustuen vakaa vuonna Nurminen Logistics arvioi sekä operatiivisen liiketuloksensa että osakekohtaisen tuloksensa paranevan vuoteen 2013 verrattuna, mutta liikevaihtonsa jäävän vuoden 2013 tasosta johtuen

5 Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikenteen volyymien laskusta Ukrainan kriisin ja Venäjälle määrättyjen sanktioiden vuoksi. Pitkällä aikavälillä yhtiön tavoitteena on kasvaa nopeammin kuin markkinat, vuosittain keskimäärin yli 15 %. Yli 50 % liikevaihdosta syntyy jatkossa Venäjän ja sen lähialueiden kasvumarkkinoilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa kannattavuuttaan ja saavuttaa 10 prosentin liikevoittotaso sekä 20 prosentin oman pääoman tuotto. LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Ukrainan kriisin pitkittyminen pitkälle vuoteen 2015 ja sitä seuraava Venäjän rahoitusmarkkinoiden kiristyminen edelleen vaikuttaisivat yhtiön länsimaisten ja venäläisten asiakkaiden Venäjälle meneviin tavaravirtoihin negatiivisesti, mikä taas vaikuttaisi yhtiön tulosnäkymiin merkittävästi. Yhtiö on vastaanottanut Itäisen tullipiirin Lappeenrannan tullin jälkikantopäätöksiä (yhteensä 32 kappaletta), joissa esitetään yhtiön olevan yhteisvastuussa konkurssiin menneen VG Cargo Oy:n kanssa maahantuontiveroista vuodelta Yhtiön vastuu maahantuontiveroista on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan se ei ole vastuussa kyseisistä maahantuontiveroista, mistä syystä yhtiö ei ole kirjannut asiasta kuluvarauksia. Jos tapauksessa on perusteita jälkikannolle, tulee se yhtiön näkemyksen mukaan kohdistaa ensisijaisesti VG Cargo Oy:n konkurssipesään ja sen voimassaolevaan tullivakuuteen. Yhtiö on valittanut tullin jälkikantopäätöksistä Helsingin hallinto-oikeudelle. RAHOITUS JA TASERAKENNE Liiketoiminnan rahavirta oli tuhatta euroa. Nettoinvestointien rahavirta oli 486 tuhatta euroa. Rahoituksen rahavirta oli -745 tuhatta euroa. Katsauskauden lopussa yhtiön likvidit rahavarat olivat tuhatta euroa. Maksuvalmius oli katsauskaudella tyydyttävä. Konsernin korollinen vieras pääoma oli 23,1 miljoonaa euroa ja konsernin korollinen nettovelka oli vastaavasti 21,2 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 52,7 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 31,8 %. INVESTOINNIT Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat katsauskauden aikana 459 (290) tuhatta euroa eli 1,1 % liikevaihdosta. Poistot olivat 1,9 (2,7) miljoonaa euroa eli 4,7 % liikevaihdosta. KONSERNIRAKENNE Nurminen Logistics Oyj:n Venäjän-tytäryhtiöt OOO John Nurminen, Pietari (100 %) ja ZAO Irtrans (100 %) on lakkautettu Nurminen Logistics -konserniin kuuluvat emoyhtiö Nurminen Logistics Oyj sekä sen suoraan tai välillisesti omistamat tytär- ja osakkuusyhtiöt (omistusosuus suluissa) RW Logistics Oy (100 %), Nurminen Logistics Services Oy (100 %), Nurminen Logistics Heavy Oy (100 %), Nurminen Logistics Finland Oy (100 %), Nurminen Maritime Latvia SIA (51 %), Pelkolan Terminaali Oy (20 %), OOO Nurminen Logistics (100 %), OOO John Nurminen Terminal (100 %), ZAO Terminal Rubesh (100 %), Nurminen Logistics LLC (100 %), UAB Nurminen Maritime (51 %), Nurminen Maritime Eesti AS (51 %), Team Lines Latvia SIA (23 %) sekä Team Lines Estonia Oü (20,3 %).

6 HENKILÖSTÖ Konsernin oman henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 237, kun se oli 261. Ulkomailla työskenteli 60 henkilöä. Rautatielogistiikan henkilöstömäärä oli 37, Erikoiskuljetusten ja projektien 22 ja Huolinta- ja lisäarvopalveluiden 162. Johtoon ja hallintohenkilöstöön kuului 16 henkilöä. Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella toteuttavansa kustannussäästöjä ja aloittavansa ytneuvottelut koko Suomen-henkilöstönsä lomauttamiseksi enintään 30 päiväksi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 aikana. PALKITSEMINEN Nurminen Logistics on ottanut käyttöönsä uuden avainhenkilöiden optio-ohjelman. Optiooikeuksien antamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska optio-oikeudet on tarkoitettu osaksi konsernin avainhenkilöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmää. Optiooikeuksilla kannustetaan avainhenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi. Optio-oikeuksilla pyritään myös sitouttamaan avainhenkilöitä työnantajaan. Järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 10 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut erikseen määritetyt johdon jäsenet. Optio-oikeuksien saaminen edellyttää kaikilta avainhenkilöiltä osakeomistusta yhtiössä. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden vaihto oli kappaletta, joka on 1,67 % osakkeiden kokonaismäärästä. Vaihdon arvo oli euroa. Katsauskauden alin kurssi oli 1,36 euroa osakkeelta ja ylin 2,20 euroa osakkeelta. Kauden päätöskurssi oli 1,40 euroa osakkeelta ja koko osakekannan markkina-arvo oli kauden lopussa euroa. Osakkeenomistajia oli katsauskauden lopussa 567. Yhtiöllä oli hallussaan omia osakkeita kappaletta, mikä on 0,2 % äänistä. VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Nurminen Logistics Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tehdyt päätökset on julkistettu pörssitiedotteella kyseisenä päivänä. OSINGONJAKOPOLITIIKKA Yhtiön hallitus on määrittänyt yhtiön osingonjakopolitiikan, jonka mukaan Nurminen Logistics Oyj pyrkii jakamaan vuosittain osinkona, yhtiön rahoitusaseman niin salliessa, noin kolmanneksen tuloksestaan. HALLITUKSEN VALTUUTUKSET Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään oman osakkeen, joita voidaan käyttää hallituspalkkioiden maksamiseen, hankkimisesta. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksetun hinnan mukaisesti hankintahetkellä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa

7 (suunnattu hankkiminen). Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 :ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Annetun valtuutuksen nojalla hallitus voi yhdellä tai useammalla päätöksellä antaa tai luovuttaa osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia määrän, joka vastaa enintään uutta osaketta siten, että sanottuja osakkeita ja/tai erityisiä oikeuksia voidaan käyttää muun muassa yritys- ja liiketoimintakauppojen tai muiden liiketoiminnan järjestelyiden ja investointien rahoittamiseen, omistusrakenteen laajentamiseen, hallituksen palkkioiden maksamiseen ja/tai henkilöstön kannustamiseen tai sitouttamiseen. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää sekä maksullisesta että maksuttomasta osakeannista. Valtuutus päättää maksuttomasta osakeannista sisältää oikeuden päättää myös osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa voi kulloinkin olla yhteensä enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista ehdoista osakeanteja ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia koskien. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta joka suhteessa samalla tavoin kuin yhtiökokouskin voisi näistä päättää, mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus päättää myös suunnatuista osakeanneista ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutus on voimassa 30. huhtikuuta 2015 asti. MUUT KATSAUSKAUDEN AIKAISET TAPAHTUMAT Nurminen Logistics Oyj järjestää osakeannin henkilöstölleen Yhtiö tiedotti , että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus päätti järjestää henkilöstöannin, jossa tarjotaan konsernin koko henkilöstön merkittäviksi yhtiön uusia osakkeita. Henkilöstöannissa tarjotaan yhteensä enintään yhtiön uutta osaketta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen konsernin henkilöstön merkittäväksi. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on kannustaa henkilöstöä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Yhtiö tiedotti , että hallitus on päättänyt päivittää henkilöstöannissa tarjottavien uusien osakkeiden merkintähintaa. Osakkeen uusi merkintähinta on 1,41 euroa/osake. Merkintähinta perustuu yhtiön osakkeen vaihdolla painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla ja siitä laskettavaan 10 prosentin alennukseen. Osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi on edellä mainittuna ajanjaksona 1,57 euroa osakkeelta. Osakkeiden merkintäaika on Yhtiö tiedotti , että Nurminen Logistics Oyj:n hallitus on hyväksynyt henkilöstöannin merkinnät. Nurminen Logistics Oyj:n hallitus hyväksyi henkilöstöannissa uuden osakkeen merkinnät, jotka vastaavat yhteensä ,05 euroa. Osakkeen merkintähinta oli 1,41 euroa/osake. Henkilöstöannin merkintäaika päättyi

8 Muutos omien osakkeiden määrään Nurminen Logisticsille on palautunut yhteensä osaketta, jotka oli myönnetty osakeperusteisina kannustimina. Osakkeet palautuivat kannustinohjelman sääntöjen mukaisesti työsuhteen päätyttyä. Nurminen Logisticsin hallussa olevien omien osakkeiden määrä oli palautumisen jälkeen yhteensä kappaletta, mikä vastasi 0,2 % Nurminen Logisticsin osakekannasta. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella Nurminen Logistics keskittää rautatieterminaalitoimintonsa Luumäelle Yhtiö tiedotti suunnitelmista vähentää terminaalikapasiteettiaan ja siirtää terminaalitoimintoja Niiralasta Luumäelle. Suunniteltujen muutosten henkilöstövaikutusten vuoksi Nurminen Logistics käynnisti Niiralan-toimipisteen terminaali- ja huolintahenkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelut saatiin päätökseen ja yhtiö päätti sulkea Niiralansisäterminaalinsa ja keskittää rautatieterminaalitoimintonsa Luumäelle. Projektitoimituksia Niiralan projektikentän kautta jatketaan. Neuvottelujen tuloksena Nurminen Logistics irtisanoo yhteensä enintään 9 henkilöä Niiralasta. Vähennykset toteutetaan välittömästi. Yhtiö tukee irtisanottavia uudelleentyöllistymisessä. Nurminen Logistics kirjaa vuoden 2014 ensimmäiselle neljännekselle alustavan arvion mukaan noin 0,2 miljoonan euron suuruiset, järjestelyyn liittyvät kulut. Järjestely tuo 0,4 miljoonan euron vuotuiset säästöt vuodesta 2015 alkaen. Nurminen Logistics on sopinut käyttöpääomarahoituksesta Suomessa Yhtiö tiedotti allekirjoittaneensa rahoittajapankkiensa kanssa jatkuvia liiketoimintoja koskevan 12 kuukautta kestävän rahoitussopimuksen. Rahoitussopimuksen ehtojen mukaan Nurminen Logistics sitoutuu siihen, ettei se ilman rahoittajien etukäteistä suostumusta jaa osinkoa tai pääomanpalautusta omistajille tai lunasta tai hanki omia osakkeitaan. Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n mukainen liputusilmoitus Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella vastaanottaneensa seuraavan arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta: Olli Pohjanvirta on ilmoittanut Nurminen Logistics Oyj:lle, että hänen henkilökohtainen sekä määräysvaltayhteisöidensä yhteenlaskettu omistus on noussut yli 5 prosentin (1/20) rajan Nurminen Logistics Oyj:n osakkeista. Olli Pohjanvirran määräysvaltayhteisö VGK Invest Oy on ostanut yhteensä Nurminen Logistics Oyj:n osaketta (4,98 prosenttia osakkeista ja äänimäärästä). Olli Pohjanvirran muu omistus Nurminen Logistics Oyj:ssä on seuraava: Olli Pohjanvirta omistaa suoraan osaketta (1,08 % osakkeista ja äänimäärästä) ja määräysvaltayhteisöidensä Etl Holding Oy:n kautta osaketta (1,21 % osakkeista ja äänimäärästä), Etl Invest Oy:n kautta osaketta (1,40 % osakkeista ja äänimäärästä) ja Russian Capital Management Oy:n kautta osaketta (0,19 % osakkeista ja äänimäärästä). Olli Pohjanvirta omistaa nyt Nurminen Logistics Oyj:n osaketta, mikä vastaa 8,87 % osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä. Nurminen Logistics Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä osakkeesta ja äänestä. Nurminen Logisticsille myönteinen välitystuomio verovastuuasiassa Yhtiö tiedotti , että välimiesoikeus on antanut Nurminen Logistics Oyj:lle myönteisen välitystuomion vanhan John Nurminen Oy:n vuoden 2007 verotusta koskevassa asiassa. Välimiesmenettelyssä selvitettiin verovastuun jakautumista uuden John Nurminen Oy:n ja Nurminen Logistics Oyj:n kesken liittyen vanhan John Nurminen Oy:n vuoden 2007 verotusta

9 koskevaan oikaisupäätökseen. Välitystuomion mukaan 0,4 miljoonan euron verovastuu kuuluu uuden John Nurminen Oy:n vastattavaksi. Vanha John Nurminen Oy jakautui jakautumissuunnitelman mukaisesti siten, että toinen vastaanottavista yhtiöistä oli uusi, perustettava John Nurminen ja toinen oli Kasola Oyj. Kasola Oyj:n nimi muutettiin Nurminen Logistics Oyj:ksi. Nurminen Logistics Oyj:n uudet osakkeet merkitty kaupparekisteriin Nurminen Logistics Oyj:n henkilöstöannissa merkityt uutta osaketta on rekisteröity kaupparekisteriin Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivämäärästä lukien. Nurminen Logistics Oyj:n osakkeiden lukumäärä on uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen osaketta. Kaupparekisteriin merkityt osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi alkaen. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT Nurminen Logisticsin yt-neuvottelut ovat päättyneet Nurminen Logistics ilmoitti suunnittelevansa toteuttavansa kustannussäästöjä lomauttamalla koko Suomen-henkilöstönsä enintään 30 päiväksi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 aikana. Neuvottelut on saatu päätökseen ja yhtiö on päättänyt lomauttaa koko Suomen-henkilöstönsä kahdeksi viikoksi vuoden 2014 viimeisen neljänneksen ja vuoden 2015 ensimmäisen puoliskon aikana. Yhtiö arvioi saavuttavansa toimenpiteillä noin 0,5 miljoonan euron kustannussäästöt. Lisäksi yhtiöllä on mahdollisuus lomauttaa vielä koko Suomen-henkilöstö kahden viikon ajalle vuoden 2015 aikana siten, että lomautusten kesto on yhteensä enintään 30 kalenteripäivää. Nurminen Logisticsin johtoryhmä on päättänyt osallistua säästöohjelmaan ja luopuu kahden viikon palkastaan vuoden 2014 viimeisen neljänneksen aikana. Vastaavasti Nurminen Logisticsin hallitus luopuu 20 prosentin osuudesta vuoden 2014 hallituspalkkioistaan. Asiasta tiedotettiin pörssitiedotteella Muutos Nurminen Logisticsin johtoryhmässä Yhtiö tiedotti , että Nurminen Logistics Oyj:n johtoryhmän jäsen, Rautatielogistiikkaliiketoiminnasta vastaava Senior Vice President Fedor Larionov on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta. Hän jätti tehtävänsä Rautatielogistiikka-liiketoiminnan johtajan tehtäviä hoitaa tämän jälkeen oman toimensa ohella toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta. Nurminen Logisticsin Moskovan-toimipisteen johtaja Kauko Tanninen toimii alkaen kaikkien yhtiön Venäjäntoimintojen operatiivisena johtajana. Yleislauseke Tietyt lausunnot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuuteen kohdistuvia ja perustuvat yhtiön tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille. Nurminen Logistics Oyj Hallitus Lisätietoja: Olli Pohjanvirta, toimitusjohtaja, p

10 JAKELU Nasdaq Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet Nurminen Logistics on vuonna 1886 perustettu logistiikkapalveluita tarjoava pörssiyhtiö. Yhtiö tuottaa asiakkailleen laadukkaita rautatiekuljetuksia, projektikuljetuspalveluita, erikoiskuljetuksia sekä huolinta- ja tavarankäsittelypalveluita. Nurminen Logisticsin päämarkkinat ovat Suomessa sekä Venäjällä ja sen lähialueilla. TAULUKKO-OSA Segmenttikohtaiset taulukot on esitetty osavuosikatsauksen selostusosassa KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 1-9/ / /2013 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot KAUDEN VOITTO/TAPPIO Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoero Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tulos/osake, laimentamaton -0,18-0,17-0,32

11 Tulos/osake, laimennettu -0,18-0,17-0,32 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA 7-9/ /2013 Muutos LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Aineiden ja tarvikkeiden käyttö Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut LIIKETULOS Rahoitustuotot Rahoituskulut Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset TULOS ENNEN VEROJA Tuloverot KAUDEN VOITTO/TAPPIO Muut laajan tuloksen erät Erät jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi: Muuntoero Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Tulos/osake, laimentamaton -0,04-0,09 0,05 Tulos/osake, laimennettu -0,04-0,09 0,05 KONSERNITASE VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Pääomaosuusmenetelmällä yhdistetyt yritykset Saamiset Laskennalliset verosaamiset

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013

NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Julkaistu: 2014-02-20 12:00:02 CET Nurminen Logistics Oyj Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 Vuosi 2013 oli vaikea, sekä liikevaihto että tulos heikkenivät selvästi Nurminen

Lisätiedot

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com

Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Tilinpäätös ja toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus...........................................................4

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Pääkonttori Satamakaari 24 00980 Helsinki p. 010 545 00 Y-tunnus: 0109707-8 www.nurminenlogistics.com Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus... 4 Konsernin laaja

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008

Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Julkaistu: 2009-02-25 08:00:00 CET Nurminen Logistics Oyj - Tilinpäätöstiedote NURMINEN LOGISTICS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2008 Nurminen Logistics Oyj Pörssitiedote 25.2.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Tilinpäätös 2010 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 1 Konsernituloslaskelma 6 Konsernitase 7 Konsernin rahavirtalaskelma 8 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksesta 9 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk

MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk 1 OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014 AFFECTO OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 4.8.2014 klo 11.00 Affecto Oyj:n osavuosikatsaus 1-6/2014 Konsernin keskeiset tunnusluvut MEUR 4-6/14 4-6/13 1-6/14 1-6/13 2013 viim. 12kk Liikevaihto

Lisätiedot

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK)

EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) EFORE OYJ Tilinpäätöstiedote 13.2.2014 klo 9.00 EFORE-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.11.2012 31.12.2013 (14 KK) Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat ajanjaksoon 1.11.2011 31.10.2012 (12

Lisätiedot

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013

CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 OSAVUOSIKATSAUS /2013 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 VAIKEA VUOSINELJÄNNES, KUSTANNUSLEIKKAUSTEN VAIKUTUKSET TOTEUTUMASSA 1-3/2013 keskeiset tapahtumat (vertailutiedot

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin Osavuosikatsaus 1 (27) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 (IFRS) YHTEENVETO Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin - Liikevaihto

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15

PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013 PKC Group Oyj OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2013 klo 8.15 PKC GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2013: HYVÄ SUORITUS HAASTAVASSA MARKKINATILANTEESSA TAMMI-MAALISKUU 2013 LYHYESTI Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti

OSAVUOSIKATSAUS 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010. Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti 21.7.2010 KELLO 9.00 1(21) TALENTUMIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUULTA 2010 Huhti-kesäkuu 2010 lyhyesti - Liikevaihto 21,1 milj. euroa (16,7 milj. euroa) - Liiketulos (EBIT) 0,5 milj. euroa (-2,6 milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q1/2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2010 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 HAASTAVA ENSIMMÄINEN VUOSINELJÄNNES Liikevaihto 101,1 (106,9) milj. euroa,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00

Osavuosikatsaus Q3/2013 1.11.2013, klo 8.00 1 (16) ATRIA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Atrian Venäjän järjestelyt painoivat tulosta 1.1. 30.9.2013 - Atria Venäjä luopuu sianlihan alkutuotannosta ja Moskovan tuotannollisista toiminnoista

Lisätiedot

best service solutions anywhere at any time

best service solutions anywhere at any time T I L I N P Ä Ä T Ö S T I E D O T E T A M M I K U U J O U L U K U U 2 0 1 3 KOHTUULLINEN TULOS VAIKEASSA KYSYNTÄTILANTEESSA best service solutions anywhere at any time ETTEPLAN OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2014

Lisätiedot

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA

DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA DIGIAN TOINEN VUOSINELJÄNNES 2015: LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO SELVÄSSÄ KASVUSSA Yhteenveto Tammi-kesäkuu Liikevaihto 52,8 (48,5) miljoonaa euroa, kasvua 8,9 prosenttia Liikevoitto ennen kertaluonteisia

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012

STOCKMANN Oyj Abp. Tilinpäätös 31.12.2012 STOCKMANN Oyj Abp Tilinpäätös 31.12.2012 TILINPÄÄTÖS 31.12.2012 sivu Hallituksen toimintakertomus 1 Osakepääoma ja osakkeet 8 Tunnusluvut 10 Konsernin tuloslaskelma 13 Konsernin tase 14 Oman pääoman muutoslaskelma

Lisätiedot

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30. Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015. Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 23.4.2015 klo 8.30 Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Taloudellinen kehitys tammi- maaliskuussa 2015 Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 411,3 (399,3) miljoonaa euroa.

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta

Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Digian kolmas vuosineljännes 2013: Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi, mutta panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat kannattavuutta Yhteenveto Tammi-syyskuu Liikevaihto 73,0 (75,0) miljoonaa

Lisätiedot

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011

Osavuosi- katsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2011 Page 1 Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.8.2011 klo 09.45 Ahlstromin osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2011: Strategian toteutus eteni vakaasti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ

OSAVUOSIKATSAUS Q2/2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 CRAMO OYJ OSAVUOSIKATSAUS /2011 / CRAMO OYJ / POWERING YOUR BUSINESS CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 VAHVA LIIKEVAIHDON KASVU, PAREMPI KANNATTAVUUS, LISÄÄNTYNYT MARKKINOIDEN

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00

Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2009 6.8.2009 klo 9.00 CRAMON OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2009 HAASTAVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, KOVIA SOPEUTUSTOIMIA Liikevaihto: 216,2 (280,8) milj. euroa, laskua 23,0 %; paikallisissa valuutoissa laskua 15,2 % EBITA-liikevoitto 6,3

Lisätiedot

ORALIN KASVU JATKUU VAHVANA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009

ORALIN KASVU JATKUU VAHVANA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009 Oral Hammaslääkärit Oyj Pörssitiedote 29.10.2009 klo 13.45 ORALIN KASVU JATKUU VAHVANA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2009 - Liikevaihto 23,6 (18,7) milj. euroa, kasvua 25,8 % - Liiketulos 0,5 (0,0) milj. euroa

Lisätiedot

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto - Liikevaihto 30,8 miljoonaa euroa, laskua 2,6 prosenttia - Liikevoitto 3,7 miljoonaa euroa, laskua 13,1 prosenttia - Kannattavuus (EBIT-%)

Lisätiedot