Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärkölän kunta Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta"

Transkriptio

1 Kokouskutsu 6/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Kunnanviraston kahvihuone Käsiteltävät asiat Sivu Liite Ilmoitusasiat Vesihuoltolain 11 :n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi (kiinteistötunnus ) Vesihuoltolain 11 :n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi (kiinteistötunnus ) Vesihuoltolain 11 :n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi (kiinteistötunnus ) /2014 Poikkeamishakemus, rakennuksen käyttötarkoituksen muutos/hakijana A.A. ja B.B /2014 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupahakemus/hakijana F.F Taapurin alueen louheen murskaus kesällä 2014 LISÄPYKÄLÄ /2014 Poikkeamislupahakemuksen ratkaiseminen/ hakijana H.H. Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa tiistaina Puheenjohtaja Julkipanotodistus Merk. Liisa Korpela Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Järvelässä Ilmoitustaulunhoitaja

2 Esityslista/pöytäkirja 6/ Ympäristölautakunta Kokousaika Keskiviikko klo Kokouspaikka Kunnanhallituksen kahvihuone Osallistujat Puheenjohtaja Liisa Korpela Varapuheenjohtaja Saku Uotila, läsnä klo , poissa Jäsenet Maire Huuppola Jari Rantala Pertti Rantala Sirpa Kinnari Kyösti Virolainen Varajäsen Hannu Rajala KH:n edustaja Esittelijä/sihteeri Reijo Päivärinta Riitta Hyytiäinen, ympäristösihteeri Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Lisäpykälä 38 Pöytäkirjan tarkastaminen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan ympäristölautakunnan jäsenet Nina Kämppi ja Kyösti Virolainen. Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti valita Hannu Rajalan ja Kyösti Virolaisen. Liisa Korpela puheenjohtaja Riitta Hyytiäinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastustoimitus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi Järvelässä / 2014 Hannu Rajala pöytäkirjantarkastaja Kyösti Virolainen pöytäkirjantarkastaja Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnanvirastossa tiistaina

3 Ympäristölautakunta Ilmoitusasiat Ymp.ltk Järvelän jätevedenpuhdistamo Velvoitetarkkailu, heinäkuu BOD 7-ATU :n ja fosforin osalta päästöpitoisuudet eivät vastanneet vaatimuksia. Saostuskemikaalin käyttö on ollut riittämätöntä. Velvoitetarkkailu, elokuu Puhdistamon toiminta oli tehokasta ja saavutti kaikki ympäristölupaehdoissa asetetut puhdistusarvot Vesistötarkkailu kesäkuu2014, elokuu Veden laatu vastasi tavanomaista tasoa. Jätevesien vaikutus ilmeni alapuolisilla havaintopisteillä lähinnä ammoniumtyppipitoisuuksien lievänä kohoamisena taustapisteeseen verrattuna. Öljyalan palvelukeskus Kunnostustyön loppuraportti, kohde Päijät-Hämeen jätelautakunta / Haja-asutusalueen jätehuollon palvelutason parantaminen / Jätehuoltomääräysten uusimisen aloittaminen Maavehmaantie Ilmoitus lannan kaukovarastoinnista patterissa, työtekniset syyt Hausjärven kunta / ymäristölautakunta - Eläinsuojan ympäristölupapäätös , Toivonen Matti, Rajakalliontie 121 Ympäristösihteerin päätöksiä - 10 / Maa-ainesvakuuden hyväksyminen, Lasse ja Hannele Kotka, luvat ja Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4 Ympäristölautakunta Vesihuoltolain 11 :n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi (kiinteistötunnus ) Ymp.ltk Kiinteistön omistaja hakee päivätyllä hakemuksella vesihuoltolain 10 :n mukaisesta vesihuoltolaitoksen viemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamista. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Alatie 18. Kyseessä on vapaa-ajanasunto, joka on kesäkäytössä ja käyttöaika noin 30 vrk/vuosi. Kiinteistöllä on asuinrakennus ja erillinen sauna. Talousvesi tulee vesihuoltolaitokselta painevetenä. Kiinteistöllä on pisuaari ja puucee. Hakemuksen mukaan jätevedet johdetaan umpisäiliöön, mutta kunnassa olevien tietojen mukaan jätevesijärjestelmänä on kaksi sakokaivoa, joiden jälkeen jätevedet johdetaan maastoon. Vuosina veden vuosikulutus on ollut 0 2 m 3 /vuosi. Vapautushakemuksen perusteluksi on todettu kiinteistön käyttömäärä. Terveydensuojeluviranomainen (PHSOTEY) toteaa lausunnossa mm. seuraavaa. Jos puuceen jätehuolto hoidetaan asianmukaisesti ja harmaiden jätevesien maahan imeyttäminen on hallittua, ei toiminnasta arvioida aiheutuvan terveyshaittaa. Terveydensuojelulliselta kannalta tarkasteltuna ei ole estettä myöntää vapautusta. Vapautus tulisi myöntää määräaikaisena esim vuodeksi. ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa. Kärkölän Vesi (tekninen lautakunta ) puoltaa vapautuksen myöntämistä kiinteistö vähäisen käytön vuoksi ja sen vuoksi, että kiinteistössä ei ole vesivessaa. Vapautuksen tulee olla määräaikainen ja mikäli olosuhteet ja/tai käyttötarkoitus kiinteistöllä muuttuvat, vapautusta tulee harkita uudelleen. Liittymismaksut viemäriin ovat 7863,88. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

5 Ympäristölautakunta ) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Oheismateriaali kartta Valmistelija: ympäristösihteeri Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Ympäristölautakunta ei myönnä hakijalle vapautusta vesihuoltolaitoksen viemäriin liittämisestä. Hakijan on liityttävä vesihuollon viemäriin mennessä. Perustelu Vesihuoltolain kaikki edellytykset eivät täyty. Jotta vapautus voidaan myöntää, kaikkien edellytysten tulisi täyttyä. Seuraavat edellytykset täyttyvät: Kiinteistön nykyinen veden käyttö on vähäistä ja liittäminen verkostoon muodostuu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Yksittäisen kiinteistön vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Pisuaarin jätevedet johdetaan maastoon, joten edellytys, että jätevesien johtaminen ja käsittely on järjestetty ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti, ei täyty. Vesihuoltolaki 119/ Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/ , 32 Päätös: Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen uuden lausunnon pyytämiseksi tekniseltä lautakunnalta, jossa asian käsittelyssä on ollut osoitevirhe.

6 Ympäristölautakunta Vesihuoltolain 11 :n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi (kiinteistötunnus ) Ymp.ltk Kiinteistön omistaja hakee päivätyllä hakemuksella vesihuoltolain 10 :n mukaisesta vesihuoltolaitoksen viemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamista. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Hähkäjärventie 16. Kyseessä on vapaa-ajanasunto, jossa vedenkulutus on 5-7- m 3 /vuosi. Kiinteistöllä lomarakennus. Harmaat vedet johdetaan betonirakenteisen sakokaivon kautta suoraa maaimeytykseen. Vapautushakemuksen perustelut: - Kiinteistö on vapaa-ajan käytössä, pääosan vuodesta tyhjillään. Käyttöä kesä-syyskuu välillä satunnaisesti yhteensä 3-4-viikkoa vuodessa. - Vedenkulutus vuodessa ollut 5-7- m3 vuosina Tästä valtaosa käytetty puutarhan kasteluun ja lasten kahluualtaaseen. - Ei vesi-wc:tä, suihku on putkien rikki jäätymisen vuoksi poistettu vuonna 2012, sisällä vettä on käytetty enää käsin tiskaamiseen ja juomavedeksi. - Rakennus vaatisi täydellisen saneerauksen tai purkamisen. Kevään 2014 jälkeen taloa ei ole enää tarkoitus käyttää, vaan se myydään tonttina ja viemäriliittymä tulee ajankohtaiseksi vasta rakennusvaiheessa kun uudisrakennuksen paikka on selvillä. - Viemäriliittymä olisi kohtuuton lisäkustannus kiinteistön nykyarvoon nähden. Kiinteistö sijaitsee I luokan pohjavesialueella. Terveydensuojeluviranomainen (PHSOTEY) toteaa lausunnossaan mm. että terveydensuojelun käsityksen mukaan I luokan pohjavesialueella ei tule imeyttää mitään jätevesiä maahan. Hakijan esittämä kiinteistön myynti ja purkaminen lähitulevaisuudessa on kuitenkin tarkoituksenmukaista huomioida vapautuspäätöksen yhteydessä. Terveydensuojeluviranomainen puoltaa lyhyeksi määräajaksi (2-3 vuodeksi) myönnettävää vapautusta. Tällöin vapautusperusteet tulevat uudelleen arvioitavaksi myös siinä tapauksessa, että hakijan esittämät kiinteistön purkaminen ja uudisrakentaminen eivät toteudu suunnitellulla tavalla. Kiinteistöllä tapahtuvan uudisrakentamisen yhteydessä kiinteistö tulee liittää kunnan viemäriverkkoon. ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa.

7 Ympäristölautakunta Kärkölän Vesi (tekninen lautakunta ) puoltaa vapautuksen myöntämistä kiinteistö vähäisen käytön vuoksi ja sen vuoksi, että kiinteistössä ei ole vesivessaa. Vapautuksen tulee olla määräaikainen ja mikäli olosuhteet ja/tai käyttötarkoitus kiinteistöllä muuttuvat, vapautusta tulee harkita uudelleen. Liittymismaksut viemäriin ovat 7219,08. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja 2) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Oheismateriaali kartta Valmistelija: ympäristösihteeri Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Ympäristölautakunta myöntää hakijalle vapautuksen vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon liittämisestä määräajaksi saakka. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu tai olosuhteet muuttuvat tai jätevesien määrässä tai laadussa tapahtuu muutoksia ennen määräajan umpeen kulumista, niin vapautusta on haettava uudelleen. Omistajan tai haltijan vaihdoksesta tai olosuhteiden muuttumisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistö voidaan myöhemmin olosuhteiden niin vaatiessa velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon.

8 Ympäristölautakunta Perustelu Kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaan pohjavesialueilla jätevesien maaperään johtaminen on pääsääntöisesti kielletty lukuun ottamatta vähäisiä määriä. Jätevesimäärä on yleensä vähäinen, kun vuotuinen käyttö asukasvuorokausina on vähäistä ja talousvesi kannetaan tai johdetaan siihen verrattavalla tilapäisellä vesijohdolla tai kiinteistö muutoin on veden käytön kannalta varustelultaan vaatimaton. Kiinteistön vedenkäyttö on viime vuosina ollut 5-7 m 3 ja kiinteistöllä syntyy vain harmaita jätevesiä ja valtaosa vedestä on käytetty puutarhan kasteluun ja lasten kahluualtaaseen. Liittäminen verkostoon muodostuu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Yksittäisen kiinteistön vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sekä kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely on järjestetty ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Vesihuoltolaki 119/ Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/ , 32 Päätös: Pertti Rantala teki Hannu Rajalan kannattamana esityksen, että määräajaksi annetaan Puheenjohtaja totesi, että asiasta oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että pidetään nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän pohjaehdotus on JAA ja Pertti Rantalan ehdotus EI, mikä hyväksyttiin. EI äänestivät jäsenet Maire Huuppola, Sirpa Kinnari, Jari Rantala, Saku Uotila ja varajäsen Hannu Rajala, JAA äänestivät jäsen Kyösti Virolainen ja puheenjohtaja Liisa Korpela. Puheenjohtaja totesi, että ympäristölautakunnan päätökseksi oli tullut jäsen Pertti Rantalan esitys äänin 6 2. Pöytäkirjanote Hakija, Hämeen ELY-keskus, terveydensuojeluviranomainen

9 Ympäristölautakunta Vesihuoltolain 11 :n mukainen vapautushakemus vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon liittämisvelvollisuudesta vapauttamiseksi (kiinteistötunnus ) Ymp.ltk Kiinteistön omistaja hakee päivätyllä hakemuksella vesihuoltolain 10 :n mukaisesta vesihuoltolaitoksen viemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamista. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Niinitie 4. Kyseessä on vapaa-ajanasunto, jonka käyttöaika on noin 30 vrk/vuosi ja käyttäjiä yksi henkilö. Kiinteistöllä on asuinrakennus, jossa sijaitsee myös sauna. Talousvesi tulee vesihuoltolaitokselta. Vesikäymälän jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytyskaivoon. Vuosina vedenkulutus on ollut 4-8 m 3 kahtena viime vuonna kulutus on ollut 4 m 3 /vuosi. Vapautushakemuksen perusteluksi hakija on todennut, että kiinteistön on yhden hengen käytössä, käyttö on vähäistä, omistaja on eläkeläinen ja ikää on jo 83 vuotta. Terveydensuojeluviranomainen (PHSOTEY) toteaa lausunnossa mm. seuraavaa. Terveydensuojelulliselta kannalta tarkasteltuna ei ole estettä myöntää vapautusta. Vapautus tulisi myöntää määräaikaisena esim vuodeksi. Vapautusperusteet tulee arvioida uudelleen aina myös silloin, jos kiinteistön käytössä tai rakennusten varustelutasossa tapahtuu muutoksia. ELY-keskus ei ole antanut lausuntoa. Kärkölän Vesi (tekninen lautakunta ) ei puolla vapautuksen myöntämistä kiinteistölle. Liittymismaksut viemäriin ovat 7863,88. Hakija toteaa vastineessaan , että ikä ja kunto huonot, käynnit vähentyneet, kahteen vuoteen ei ole oltu edes yötä, wcjätevedet menevät umpisäiliöön, osa vedestä menee pihan ja kukkapenkkien kasteluun, liittyminen on kohtuuton käyttöön nähden, eikä voi maksaa tuollaista summaa. Vesihuoltolain 11 :n mukaan vapautus liittämisvelvollisuudesta on myönnettävä, jos: 1) liittäminen verkostoon muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön vesihuoltolaitteiston rakentamisesta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy; ja

10 Ympäristölautakunta ) vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. Edellytyksenä jätevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttamiselle on lisäksi, että kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely voidaan järjestää ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Oheismateriaali kartta Valmistelija: ympäristösihteeri Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Ympäristölautakunta myöntää hakijalle vapautuksen vesihuoltolaitoksen viemäriin ja vesijohtoon liittämisestä määräajaksi saakka. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija vaihtuu tai olosuhteet muuttuvat tai jätevesien määrässä tai laadussa tapahtuu muutoksia ennen määräajan umpeen kulumista, niin vapautusta on haettava uudelleen. Omistajan tai haltijan vaihdoksesta tai olosuhteiden muuttumisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Kiinteistö voidaan myöhemmin olosuhteiden niin vaatiessa velvoittaa liittymään vesihuoltolaitoksen vesi- ja viemäriverkostoon. Perustelu Kyseessä on vapaa-ajanasunto ja käytetty vesimäärä on nykyisin vähäinen eli noin 4 m 3 /vuosi. Kiinteistöllä on wc, mutta WCjätevedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaiden jätevesien osalta kiinteistö on vähän varusteltu. Liittäminen verkostoon muodostuu kiinteistön omistajalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon liittämisestä aiheutuvat kustannukset ja vesihuoltolaitoksen palvelujen vähäinen tarve. Yksittäisen kiinteistön vapauttaminen ei vaaranna vesihuollon taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella sekä kiinteistön jätevesien johtaminen ja käsittely on järjestetty ympäristönsuojelulaissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti. Vesihuoltolaki 119/ Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/ , 32

11 Ympäristölautakunta Päätös: Kyösti Virolainen esitti, että vapautus myönnetään 10 vuodeksi. Puheenjohtaja totesi, että Kyösti Virolaisen esitys raukeaa kannattamattomana. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjanote Hakija, Hämeen ELY-keskus, terveydensuojeluviranomainen

12 Ympäristölautakunta Poikkeamishakemus, rakennuksen käyttötarkoituksen muutos/ hakijana A.A. ja B.B. Ymp.ltk Hakija A.A. ja B.B. Rakennuspaikka Rakennuspaikkana on 8540 m 2 tila Koivuranta osoitteessa Rantalantie 44 Valkjärven ranta-alueella. Rakennuspaikalla on 1940 rakennettu päärakennus, jonka kerrosala on 71,25 k-m 2, saunarakennus n. 18 m 2, liiterit n. 15 m 2 ja n. 10 m 2, autotalli n. 27 m 2 ja puucee. Talousvesi saadaan omasta kaivosta. Jätevedet: sisäwc:llä umpisäiliö 5,5 m 3, keittiö- ja saunavesille imeytys. Sijaintikartta ovat liitteenä nro 35/2014 Hakemus Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus halutaan muuttaa lomaasumisesta vakituiseksi asunnoksi. Rakentamista koskevat määräykset ym. Poikkeaminen (MRL 72, 171,172 ) Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi ilman siihen oikeuttavaa kaavaa edellyttää poikkeamislupaa. Rakennus sijaitsee Kärkölän kunnan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa RAalueella (Loma-asuntoalue). Poikkeus voidaan myöntää erityisestä syystä. Poikkeaminen ei saa: - aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista - vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

13 Ympäristölautakunta Kärkölän kunnan rakennusjärjestyksen (määräys 5.4) mukaan rakennuspaikan tulee täyttää seuraavat vaatimukset, ellei oikeusvaikutteisessa kaavassa ole toisin määrätty: - tontin pinta-alan tulee olla vähintään 3000 m 2 - kaikkien rakennuspaikalla sijaitsevien rakennusten etäisyyksien rantaviivasta sekä pinta-alojen tulee täyttää hakemuksesta päätettäessä voimassa olevan rakennusjärjestyksen määräykset - rakennuspaikan on sijaittava ympärivuotisesti hälytys- ja huoltoajoneuvoille ajettavan tien varrella - rakennuksen tulee täyttää pysyvään asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuksen voimassa olevan lainsäädännön mukaiset energiatehokkuus- ja ilmanvaihtovaatimukset. Kärkölän rakennusjärjestyksen mukaan (määräys 5.1) rakennuksia ja rakennelmia saa rakennuspaikalla olla enintään neljä. Hakijan perustelu Rantalan tilan 5:65 vanha päärakennus lohkottu omaksi tilaksi luvulla. Tilan vanha päärakennus sijaitsee Koivuranta-tilalla. Käytetty nykyisin loma-asuntona, nyt muuttaminen takaisin vakituiseksi asunnoksi. Rakennus on vuodelta 1940 ja se on kunnostettu Talo on rakennettu toisen hakijan äidin toimesta asuinrakennukseksi. Onko rakennusta koskaan muutettu virallisesti lomarakennukseksi. Kunnaninsinöörin lausunto Puollan hakemusta. Tilan Rantala omistaja ei ole myötämielinen hankkeelle ja on jättänyt muistutuksen, jossa todetaan mm. seuraavaa. - Kyseinen rakennus on ollut vuokrattuna useille vuokralaisille vuodesta 1954, jolloin edellinen omistaja muutti sieltä pois, aina vuoteen 1979 saakka. Tällöin A.A. osti sen. - Rantalantien varrella on seitsemän muuta kesäasuntoa ja kolme rakentamatonta tonttia, jotka kaikki sijaitsevat omistamieni maiden rajalla. Kukaan näistä muista ei ole hakenut käyttötarkoituksen muutosta. - Kesäasunnoille johtaja Rantalantie on heikohkosti perustettu peltotie, jolla ei ole säännöllistä talvikunnossapitoa. Talviaikainen kunnossapito saattaa aiheuttaa tien vieressä kulkevan salaojan ja tien alitse kulkevan valtaojan putkituksen jäätymisen. - Rakennus sijaitsee osayleiskaavassa loma-asuntoalueella. Valmistelija: ympäristösihteeri

14 Ympäristölautakunta Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Ympäristölautakunta myöntää poikkeamisen käyttötarkoituksen muutoksesta hakemuksen mukaisesti nykyisten rakennusten ja rakennelmien määrällä. Rakennuksen asuinkäyttöön tarkoitetut energiatehokkuus- ja ilmanvaihtovaatimukset ratkaistaan rakennusluvassa. Perustelu Käyttötarkoituksen muutos koskee rakennusta, jonka alkuperäinen käyttö on ollut vakituinen asuminen. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista tai rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Rakentaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden sisällä siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. (MRA 87 ) Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjanote Tiedoksi Hakija, Hämeen ELY-keskus Lahden seudun rakennusvalvonta

15 Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisu- ja poikkeamishakemus / hakijana F.F. Ymp.ltk Hakija F.F. Rakennuspaikka - Olemassa oleva rakennuspaikka tila Loukas kiinteistötunnus , jolla on 43 m 2 huonokuntoinen rakennus vapaaajankäytössä ja 24,5m 2 varasto - Rakennuspaikan koko on 2750 m 2 - Rakennuspaikka rajoittuu rata-alueeseen. Kärkölän kunnassa tehdyn selvityksen mukaan Tärinän vaikutusalueen laajuuden kartoitus, rakennuspaikka sijaitsee radan aiheuttaman tärinän vaikutusalueella. - Kärkölän kunnan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu alueelle AP-1 (= Pientalovaltainen asuntoalue). - Rakennuspaikan kohdalla on osayleiskaavamerkintänä meluntorjunnan tarve. Rakennustoimenpide - Varasto puretaan ja vanha asuinrakennus muutetaan varastoksi - Rakennetaan uusi omakotitalo, jonka kerrosala on 150 m 2 ja kerrosluku 1. - Uudisrakennuksen etäisyys seinästä ratakiskoihin on 36 m, nykyisestä rakennuksesta matkaa on 12 m - Rakennuspaikalle on tienkäyttöoikeus - Kiinteistölle tulee vesijohto - Tarkoitus on rakentaa matalaenergiatalo, johon ei tule vesiwc:tä eikä astianpesukonetta, pelkät harmaat vedet johdetaan suodatuslaitteen läpi Asemapiirros on liitteenä nro 36/2014. Hakijan perustelut Nykyinen asuinrakennus liian lähellä rataa ja perustus irtokiville, valmistunut Hakijan mukaan ei ole haittavaikutuksia. Rakentamista koskevat määräykset ym. Suunnittelutarve (MRL 137 ) Rakennuspaikka sijaitsee kunnan rakennusjärjestyksessä alueella, joka on suunnittelutarvealuetta.

16 Ympäristölautakunta Suunnittelutarveratkaisun myöntäminen edellyttää, että rakentaminen: - ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä - on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista - ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeaminen (MRL 171, 172 ) Rakennuspaikan pinta-ala ei täytä vähimmäispinta-alavaatimusta. Kärkölän kunnan oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa rakennuspaikka sijoittuu alueelle AP-1 (= Pientalovaltainen asuntoalue). Rakennuspaikan vähimmäispinta-alana on m 2. AP-1 -alueen suunnittelu- ja rakentamismääräyksiä: Aluetta ei ole tarkoitus asemakaavoittaa. Alueelle saa sijoittaa myös asumiselle tarpeellisia lähipalveluita ja virkistysalueita sekä sellaisia pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä, ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Rakennuspaikan tulee olla vähintään m 2. Olemassa olevia asuinrakennuksia saa peruskorjata ja laajentaa silloinkin, kun rakennuspaikka ei täytä pinta-alavaatimusta. Alueen vesihuolto hoidetaan kiinteistökohtaisesti tai alueen sisällä esim. osuuskuntamuotoisesti. Poikkeus voidaan myöntää erityisestä syystä. Poikkeaminen ei saa - aiheuttaa haitta kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista - vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kuuleminen Hakija on itse kuullut naapuritilojen haltijat ja kunta on kuullut Liikennevirastoa. Naapureilla ei ole ollut huomauttamista asiassa.

17 Ympäristölautakunta Liikenneviraston lausunnossa todetaan mm. seuraavaa. - Sijoitettaessa asuinrakentamista radan läheisyyteen, on otettava huomioon mahdolliset junaliikenteen aiheuttamat melu-, runkomeluja tärinähaitat. - Valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) on määritetty melun ohjearvot, jotka koskevat asuinrakennusten sisätiloja sekä oleskelualueita, tässä tapauksessa oleskelualueiksi katsottaneen omakotitontin piha-alueita. Runkomelun osalta on noudatettava VTT:n laatiman esiselvityksen Maaliikenteen aiheuttaman runkomelun arviointi (VTT tiedotteita 2468) suosituksia runkomelun raja-arvoista. Yleensä runkomeluhaitat ulottuvat 60 m (pehmeikkö) yli 200 m (kallio) etäisyydelle rautatiestä. Lisäksi on huomioitava raideliikenteen tärinän aiheuttama rakennuksen vaurioitumisriski sekä vaikutus asumismukavuuteen. Liikenneviraston näkemyksen mukaan edellä mainitut seikat tulee selvittää ja arvioida luvan myöntämisen edellytyksiä näiden selvitysten perusteella. Kunnaninsinöörin lausunto Puollan hakemusta, kun hakija selvittää ennen rakennusluvan hakemista Liikenneviraston lausunnossa edellytetyt melu-, tärinä- ja rakennuksen perustuksen vaurioitumisriskit. Kunnan hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta käsittelee suunnittelutarveratkaisut ja päättää MRL 171 :n mukaisesta poikkeamispäätöksestä. Valmistelija: ympäristösihteeri Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Ympäristölautakunta tekee myönteisen suunnittelutarveratkaisun ja myöntää poikkeamisen osayleiskaavan vähimmäispintaalavaatimuksesta seuraavilla ehdoilla: Ennen rakennusluvan myöntämistä on tehtävä riittävät melu-, runkomelu- ja tärinämittaukset ja rakentamisessa on noudatettava Liikenneviraston lausunnon mukaisia ohjeita ja selvityksiä. Perustelu Kyseessä on vanha rakennuspaikka ja se sijoittuu osayleiskaavan mukaiselle asumiseen tarkoitetulle alueelle.

18 Ympäristölautakunta Hankkeesta ei aiheudu haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, se ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä, on maisemallisesti sopivaa eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilymistä eikä virkistystarpeiden turvaamista eikä se johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristötai muita vaikutuksia. Se ei myöskään vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava kahden vuoden sisällä siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. (MRA 87 ) Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjanote Tiedoksi Hakija, Hämeen ELY-keskus Lahden seudun rakennusvalvonta

19 Ympäristölautakunta Taapurin alueen louheen murskaus kesällä 2014 Ymp.ltk Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, joka koski louheen murskausta ns. Taapurin alueella. Toiminta-ajaksi oli hyväksytty ilmoituksen mukaisesti toiminta-ajat välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-21 yhteensä 7 toimintapäivää. Lauantaisin ja sunnuntaisin ei ole toimintaa. Toiminta peruuntui, joten asiasta tehtiin uusi päätös Uudeksi toiminta-ajaksi oli ilmoituksessa esitetty ja myös ilmoituksen perusteella hyväksytty seuraavat: - toiminta-aika välisenä aikana maanantaista perjantaihin klo 7-21 enintään 7 työpäivää. Murskauksen suorittanut urakoitsija Hämeen Murskejaloste Oy ilmoitti selvityksessään seuraavat tiedot. Työmaan työpäivät ja ajat olivat seuraavat klo klo klo Annettuihin kellonaikoihin sisältyy murskauspaikan valmistelevat työt (pyöräkone + kaivinkone), noin 1,5 h/pv eli murskausaika on lyhyempi kuin yllä olevat ajat. Meillä oli oletus, että toiminta-aikaa on jatkettu keskeytyksettä asti. Kunnaninsinöörin selvityksen mukaan toinen ajanjakso perustui urakoitsijan omaan arvioon työn aikaisimmasta mahdollisesta heille sopivasta suoritusajankohdasta. Väärinkäsityksen ja tiedonkulun katkoksen vuoksi urakoitsija toteutti työn aloittaen sen kivien rammeroinnilla klo ja varsinainen murskaustyö suoritettuun Valitettava virhe johtui siitä, että urakoitsija ei saanut toista meluilmoitusta kirjallisena käyttöönsä enkä tilaajan puolesta muistanut varmistaa ilmoituksessa haettua oikeaa suoritusajankohtaa. Ympäristönsuojelulain 94 : n mukaan valvontaviranomaisen tulee tehdä ilmoitus 116 :ssä tarkoitetusta teosta tai laiminlyönnistä poliisille esitutkintaa varten. Ilmoitus saadaan kuitenkin jättää tekemättä, jos tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on rikosasiassa asianomistaja, jos yleistä etua on loukattu.

20 Ympäristölautakunta Ympäristönsuojelulaki 116 Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 luvun 1 4 :ssä. Joka muulla tavoin kuin 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tahallaan tai huolimattomuudesta 1) laiminlyö tässä laissa tarkoitetun ilmoituksen tekemisen, 2) laiminlyö viranomaisen tämän lain nojalla antamaan määräykseen perustuvan velvollisuutensa taikka toimii vastoin viranomaiselle antamaansa ilmoitusta. Valmistelija: ympäristösihteeri Päätösehdotus (ympäristösihteeri): Ympäristölautakunta tekee poliisille ympäristönsuojelulain 94 :n mukaisen tutkintapyynnön. Murskauksessa ei ole noudatettu viranomaiselle ilmoitettuja ja viranomaisen hyväksymiä toiminta-aikoja. Päätös: Puheenjohtaja Liisa Korpela esitti jäsenten Jari Rantalan, Sirpa Kinnarin ja Hannu Rajalan kannattamana, että ympäristölautakunta ei tee ilmoitusta, koska tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista, mutta ympäristölautakunta antaa molemmille osapuolille huomautuksen. Pertti Rantala esitti, että ympäristölautakunta ei tee ilmoitusta, koska tekoa on pidettävä olosuhteet huomioon ottaen vähäisenä eikä yleisen edun ole katsottava vaativan syytteen nostamista. Puheenjohtaja totesi, että esitys raukesi kannattamattomana. Puheenjohtaja totesi, että asiasta oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu vastaehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että pidetään nimenhuutoäänestys siten, että esittelijän pohjaehdotus on JAA ja Korpelan ehdotus EI, mikä hyväksyttiin. EI äänestivät jäsenet Maire Huuppola, Sirpa Kinnari, Jari Rantala, varajäsen Hannu Rajala ja puheenjohtaja Liisa Korpela. Tyhjää äänestivät jäsenet Pertti Rantala ja Kyösti Virolainen. Puheenjohtaja totesi, että ympäristölautakunnan päätökseksi oli tullut puheenjohtaja Liisa Korpelan esitys äänin 5 0 ja 2 tyhjää.

Kärkölän kunta Kokouskutsu 8/2014 Ympäristölautakunta

Kärkölän kunta Kokouskutsu 8/2014 Ympäristölautakunta Kokouskutsu 8/2014 Ympäristölautakunta Kokousaika Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Käsiteltävät asiat Sivu Liite 44 138 Ilmoitusasiat 45 139 Vesihuoltolain 11 :n mukainen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki Hanna Latva-Kiskola Vesihuoltolain mukaiset vapautukset Seinäjoen kaupunki Kehittämistehtävä tammikuu 2012 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämistehtävän tiivistelmä Koulutusyksikkö: Koulutusohjelma:

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen

126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 68 * 127 Anomus Pornaisten liittämiseksi Kehyli-alueeseen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistai 7.3.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 126 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo Määritelmät ja lyhenteet...4 1 YLEISTÄ...5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5 1.4 Rakennushankkeen suunnittelijat,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio

Valmistelija: ympäristönsuojelusihteeri Minna Isokallio Rakennus- ja ympäristölautakunta 25 16.04.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 40 25.06.2015 LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE DNRO 03208/15/5212 / ETELÄ-PORNAISTEN VESIOSUUSKUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano

Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon tehostamisen toimeenpano YMPÄRISTÖN- SUOJELU YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 2 2009 Haja-asutusalueiden jätevesihuollon

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 40 Maankäyttölautakunta 19.02.2014 Aika 19.02.2014 klo 18:10-20:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyrynsalmen kunnanhallitus 4.6.2013 HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tässä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 / 2013 KOKOUSAIKA Tiistai 21.05.2013 kello 17.00 18.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi

Kunnanhallitus. 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 99 * 200 Tien nimeäminen Metsä-Nikulantieksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 8/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 25.4.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Viranomaislautakunta 15.01.2014 AIKA 15.01.2014 klo 16:00-17:45 PAIKKA Pudasjärven kaupungintalo, kokoustila Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 63 Maankäyttölautakunta 19.03.2014 Aika 19.03.2014 klo 18:00-21:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 20 AIKA 04.03.2015 klo 17:00-18:15 PAIKKA Messi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen lainmukaisuus ja päätösvaltaisuus 22 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 23

Lisätiedot