JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS SISÄLLYSLUETTELO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KUNNANHALLITUS 19.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO"

Transkriptio

1 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SISÄLLYSLUETTELO 33 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE TYÖHJELMA VUODELLE VANHAINKODIN KORJAUSTYÖT / TILANNEKATSAUS VANHUSTENTALO II PERUSKORJAUS / TILANNEKATSAUS PAJUSENTIEN TURVALLISEKSI SAAMINEN JUUPAJOEN KUNNAN RISKIKARTOITUS JA VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN KUNNANHALLITUKSEN KEHITTÄMISJAOSTON VAALI KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT YHTEISTYÖTOIMIKUNNASSA VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JA TOIMIOHJE HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINNASTA JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN MERIKANTO-OPISTON JOHTOKUNTAAN POMOOTTORIN KUNTANEUVOTTELUKUNNAN EDUSTAJAT EDUSTAJAN VALINTA HYYTIÄLÄN METSÄASEMAN NEUVOTTELUKUNTAAN VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTA VUOSILLE KUNNIAMERKKITYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN VALTUUSTON PITÄMÄN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO KÄYTTÖSUUNNITELMAN VAHVISTAMINEN JA TOSITTEIDEN HYVÄKSYJÄT TALOUS- JA VELKANEUVONNAN SEURANTARAPORTTI VUODELTA VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE KESKENERÄISET ALOITTEET JUUPAJOEN ROTKO / TARJOUS METSO -KOHTEEKSI / RAUHOITUSMÄÄRÄYKSET KUNTA-ALAN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄ PAIKALLINEN JÄRJESTELYERÄ HENKILÖSTÖASIAT ANTOLAINA JUUPAJOEN VANHUSTENKOTIYHDISTYS RY:LLE LAUSUNTOPYYNTÖ KUNTARAKENNELAKILUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PALVELURAKENNETYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT. 102

2 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TILAISUUDET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT KIRJELMÄT

3 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KUNNANHALLITUS Kokouksen paikka ja aika Juupajoen kunnanvirasto, tiistaina klo Läsnäolevat jäsenet Muut läsnäolevat Hannu Hämylä Juha Soikka Tarja-Riitta Koskinen Anne Markkula Mirja Saarinen Janne Salomaa Heikki Sikiö Martta Lepistö Jani Jauhiainen Aarno Niemelä Antti Rahkonen Pirkko Lindström Pekka Maasilta Mervi Korhonen Sirkka Viiala puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen, poistu klo jäsen jäsen varajäsen valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja tekninen johtaja klo pöytäkirjanpitäjä perusturvajohtaja klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Soikka ja Tarja-Riitta Koskinen. Allekirjoitukset Puheenjohtaja Hannu Hämylä Pöytäkirjanpitäjä Mervi Korhonen Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty: Juupajoella Juha Soikka pöytäkirjantarkastaja Tarja-Riitta Koskinen pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja pidetään nähtävillä kunnanvirastossa klo

4 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSAIKA JA PAIKKA SEKÄ PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN NÄHTÄVILLÄ Juupajoen kunnan hallintosäännön 15 :n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista) ja se on lähetettävä, mikäli mahdollista vähintään kolme päivää ennen kokousta kirjallisesti kokouksen osallistujille. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua kokoukseen. Hallintosäännön 22 :ssä todetaan läsnäolo-oikeudesta ja puheoikeudesta eri toimielinten kokouksissa: Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - kunnanhallituksen kokouksessa teknisellä johtajalla - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla - toimielimen valitsemalla sihteerillä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Kunnanhallitus päättää kokoontua vuoden 2013 aikana varsinaisiin kokouksiinsa Juupajoen kunnanvirastolle tiistaina klo alustavan suunnitelman mukaan seuraavasti: Kunnanhallitus voi kokoontua tarpeen mukaan muulloinkin. Vuoden 2014 kokousaikataulu sovitaan ko. vuoden alussa.

5 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus päättää, että - esityslista lähetetään kokouskutsuna luottamushenkilöille ja niille, joilla on oikeus olla kokouksessa läsnä vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kiireellisissä tapauksissa kokouskutsu voidaan toimittaa puhelimitse tai sähköpostilla; - esityslista lähetetään myös kunnanhallituksen varajäsenille tiedoksi ja toimielimen varsinainen jäsen ilmoittaa esteestä suoraan varajäsenelleen. Edelleen kunnanhallitus päättää - antaa pöytäkirjan tarkastuksen kussakin kokouksessa vuorotteluperiaatetta noudattaen valittavan kahden jäsenen tehtäväksi; - pitää tarkastetut pöytäkirjat yleisesti nähtävillä Juupajoen kunnanvirastolla toisena kokouksen jälkeisenä päivänä virastoaikana; - ilmoittaa kokoustensa ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sillä tavalla kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan sekä - ilmoittaa valmistelijoille, että kunnanhallituksen käsiteltäväksi tarkoitetut asiat on huolellisesti valmisteltuina toimitettava ajoissa siten, että ne ovat viimeistään 7 päivää ennen kokousta listan kokoajalla. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

6 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VUODEN 2013 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Hallintosäännön 30 mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimille tulosaluekohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Määräraha- ja tuloarvio esitetään talousarviossa bruttomääräisinä. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Vuoden 2013 alusta tekninen lautakunta lakkautettiin ja kunnanvaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä lautakunnan tehtävät siirrettiin kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus hyväksyy hallintosäännön mukaan teknisen toimen osalta talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelman. Valtuusto hyväksyi vuoden 2013 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille kokouksessaan Tällöin teknisen lautakunnan alaiselle tulosalueelle bruttomenoiksi hyväksyttiin ja tuloiksi , jolloin nettomenoiksi jäi Menot sisältävät poistoja Liitteenä n:o 1 on teknisen toimen käyttösuunnitelma. Kunnanhallitus hyväksyy 2013 talousarvioon perustuvan teknisen toimen käyttösuunnitelman. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

7 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ TYÖHJELMA VUODELLE 2013 Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Hallintosäännön 6 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunnallistekniikan ja talonrakentamisen työohjelmasta. Vuoden 2013 talousarvion investointiosassa on hankekohtainen investointiohjelma vuosille Tekninen toimi on laatinut hankekohtaisen työohjelman vuodelle 2013 hyväksytyn talousarvion investointiosan pohjalta seuraavasti: Kp / Hanke KS 2013 Tot Perusturva / investoinnit Vanhainkodin korjaukset ( Keittiön lattian korjaus, sähkötyöt, pesuhuone-saunaosaston lattiapinnoitus, IV-kanavien puhdistus E Vanhustentalo II peruskorjaus Rahoitusosuudet valtiolta Päiväkodin peruskorjaus Pintojen uusimista 9030 Sivistystoimi / investoinnit Jääkiekkokaukalon laidat Tekninen toimi / investoinnit Kaavateiden perusparannus Katuvalaistus, Kopsamo, Korkeakoski Kopsamon kevyen liikenteen väylä Siirtoviemäri ja Tähtiniemen puhdistamo Loppurahoitus Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo Korkeakosken puhdistamon purkutyöt Investoinnit yhteensä Rakennuttaminen Rahoitusosuudet valtiolta Yhteensä Kunnanhallitus hyväksyy laaditun työohjelman Vanhainkodin korjausten, Vanhustentalo II peruskorjauksen, Kopsamon kevyen liikenteen väylän sekä siirtoviemärin ja Tähtiniemen puhdistamon osalta ja päättää, että työohjelma toimii investointien käyttösuunnitelmana.

8 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Koska on todennäköistä, että vanhainkodin korjausten ja Tähtiniemen puhdistamon loppurahoituksen sekä Korkeakosken puhdistamon purkutöiden osalta ei talousarvion määräraha tule riittämään, muiden kohteiden osalta työohjelmaan palataan myöhemmin keväällä viimeistään kuitenkin toukokuussa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen siten muutettuna, että työohjelmaan hyväksyttiin myös päiväkodin peruskorjaus.

9 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VANHAINKODIN KORJAUSTYÖT / TILANNEKATSAUS Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Vanhainkodin keittiö peruskorjattiin edellisen kerran vuonna Vanhainkodin peruskorjauksessa uusittiin keittiötiloista vain ilmanvaihto. Koko keittiön osalta jouduttiin lattiarakenteet purkamaan kulumisen ja rakenteissa olevan kosteuden vuoksi. Korjauksessa uusitaan lattiapinnoitteen lisäksi sähkötyöt, vesijohdot ja viemärit, pintarakenteita, kalusteita ja suoritetaan ilmastoinnin puhdistaminen. Työ valmistuu helmi-maaliskuussa ja on työllistänyt 1 3 miestä. Työn suorittaa Juupajoen Rakennus- ja Pihatyö Oy. Lisäksi vanhainkodilla selvitetään sauna- ja pesutilojen lattiarakenteiden uusimista ja tutkitaan sisäilmaongelmien edellyttämiä toimenpiteitä. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi vanhainkodin korjaustyön tilannekatsauksen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

10 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VANHUSTENTALO II PERUSKORJAUS / TILANNEKATSAUS Valmistelija: tekninen johtaja Pekka Maasilta, puh Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2012 on varattu vuosille yhteensä euroa Juupakodin läheisyydessä sijaitsevan vuokratalon (Vanhustentalo II) peruskorjaus- ja muutostöiden rahoittamiseen. Talousarviossa on tulona huomioitu ARA:n avustusta eur. Talousarvion rahoituslaskelmassa ei ole huomioitu hankkeeseen tarvittavaa korkotukilainaa euroa, josta hakemus on toimitettu ARA:lle. Hankkeen urakkatarjoukset (yht eur) on hyväksytty kunnanhallituksessa ja hanke on käynnistynyt. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tekemällään päätöksellä hyväksynyt kohteen perusparannussuunnitelmat ja kustannukset, perusparannuskustannukset yhteensä (sis. alv:n) eur (korkotuettavat ja avustettavat kustannukset alv 0 % eur. Hanke sisältää 16 kpl erityisasuntoja yht. 518,5 asm 2. Tilannekatsaus tekninen johtaja Pekka Maasilta: Hankkeen urakkasopimukset on allekirjoitettu Asunnot peruskorjataan inva mitoituksen mukaisesti. Peruskorjauksessa uusitaan mm. salaojitus, routaeristykset, vesikate, ikkunat, ulko-ovet, kaikki sisärakenteet, kaikki pinnoitteet ja kalusteet, viemärit, vesijohdot, lämpöjohdot ja patterit, ilmanvaihtoputket ja -koneet ja sähköjohdot. Taloihin rakennetaan uudet sisäänkäyntikatokset ja automaattinen sammutusjärjestelmä. Peruskorjaus tehdään kahdessa vaiheessa, ensin talot A ja B (10 asuntoa), valmistui joulukuussa ja talo C (6 asuntoa) valmistuu keväällä. Talo C:n rakennustyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti ja asunnot valmistuvat toukokuussa Koko hankkeen arvioidaan valmistuvan pihatöineen kesäkuussa Lisätöitä ovat aiheuttaneet mm. väliseinäanturoiden purkamattomat laudoitukset, jotka on jouduttu poistamaan, arvio lisätöistä tällä hetkellä n. 3 % ( eur). Oheisessa taulukossa on esitetty hankkeen kustannusarviot ja rahoitustilanne. Tämänhetkisen arvion mukaan koko hanke tulee maksamaan n euroa. Hankeen suunnittelun yhteydessä päädyttiin toteuttamaan saneeraus alustavaa suunnitelmaa perusteellisemmin (mm. lämpöputkisto ja ikkunat).

11 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VANHUSTENTALO II PERUSKORJAUS Talousarvio Aran hyv. Kustannukset kust.arvio ta alv 0 v Menot ,79 (sis. v ,33) Rahoitusosuudet ,00 ta.2013 v arvio Menot ,00 Rahoitusosuudet ,00 Yhteensä v Menot ,00 Rahoitusosuudet ,00 Netto ,00 Hanke valmistuu lopullisesti kesäkuussa 2013 Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Vanhustentalo II rakennushankkeen tilannekatsauksen kustannustietoineen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

12 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PAJUSENTIEN TURVALLISEKSI SAAMINEN Tapio Huppunen on kirjoittanut kirjeen kunnanhallitukselle, jossa hän kertoo Pajusentien tilanteesta seuraavaa: - tukkiralli on jatkunut Pajusentiellä eikä tilanteelle ole kahteen vuoteen tapahtunut mitään, paikallinen autoilija liikennöi tiellä liikaa - tekninen lautakunta on käsitellyt ko. asiaa ja , mutta päätökset eivät ole tyydyttäneet Tapio Huppusta, jolloin tekninen johtaja on neuvonut tekemään valituksen kunnanhallitukselle - tie on päällystetty, mutta päällyste on routinut siten, että tietä on vaikea aurata ja lakaista hiekasta - Huppunen toivoo, että kunnanhallitus tutustuisi tiehen paikan päällä, laittaisi tielle raskaan liikenteen ajokieltomerkit ja kunnostaisi tien. Teiden perusparantamisen investointimäärärahat on käytetty käyttösuunnitelman mukaisesti Ratakatu ja Poikkitien jalkakäytävä sekä Romulan alueen päällystykseen 2012 Lepolantien ja Tapulitien peruskorjaukseen ja leventämiseen Pajusentien osalta tie on rakennettava kokonaan uudestaan, kiinteistöiltä on lunastettava kaavanmukainen katualue n. 12 m, laadittava tie- ja rakentamissuunnitelma ja samalla on myös uusittava kunnallistekniikka tien rakentamisen yhteydessä. Kokonaiskustannukset ovat eikä tällaiseen investointiin ole ollut mahdollista ryhtyä. Hanke kevenisi huomattavasti jos rekkaliikenteelle asetettaisiin painorajoitus, mutta tekninen lautakunta ei pitänyt sitä mahdollisena, koska raskaan liikenteen on päästävä Pajusentien varressa oleville kiinteistöille ja metsätiloille. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja siirtää asian käsittelyn vuoden 2014 talousarvion käsittelyn yhteyteen. Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja toteaa, että kunnalla ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollisuutta toteuttaa Pajusentien peruskorjausta. Kunnanhallitus hyväksyi muutetun päätösehdotuksen yksimielisesti.

13 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ JUUPAJOEN KUNNAN RISKIKARTOITUS JA VAKUUTUSTEN KILPAILUTTAMINEN Juupajoen kunnan vakuutukset ovat olleet useita vuosia samassa vakuutusyhtiössä eikä vakuutuksia ole kilpailutettu pitkään aikaan. Vakuutukset liittyvät laajemmin koko kunnan riskienhallintaan. Kesällä voimaan tulleet kuntalain uudet säännökset velvoittavat kunnat järjestämään kunnan sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä raportoimaan niiden tuloksellisuudesta. Riskienhallinnan tulee olla järjestelmällistä toimintaa ja kattaa olennaiset kunnan ja kuntakonsernin toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Kunnan vakuutuksia on tarkasteltu vuosittain nykyisen vakuutusyhtiön edustajan kanssa ja siten pyritty pitämään vakuutusturva ajan tasalla. Optimiriskit ky on toteuttanut Juupajoen kunnan vakuutusanalyysin. Sen perusteella voidaan todeta, että kunnan vakuutusmaksut ovat kohtuulliset ja korvattavien vahinkojen määrä on ollut hyvin vähäinen. Tammikuussa toteutettiin johtoryhmän ja Optimisriskit ky:n edustajan kanssa riskienkartoituspäivä, jossa käytiin läpi kunnan kaikki vastuualueet, päivitettiin kiinteistö-, yms. omaisuustiedot, tunnusluvut ja pohdittiin kunnan riskejä laajasti. Kartoituksen perusteella laaditaan luonnos kilpailuttamisasiakirjoiksi. Aikataulu: vko 8 tarjouspyyntöaineiston tarkastaminen RH ryhmällä vko 9 kilpailutuksen käynnistäminen (tarjouspyynnön lähettäminen), avoin menettely vko 13 tarjouspyynnöt palautuvat vko 15 vakuutussuunnitelma vko 15 tai vko 16 hallituksen päätöskokous. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi kunnan riskien kartoitusmenettelyn ja vakuutusten kilpailuttamisen käynnistämisen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti.

14 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KUNNANHALLITUKSEN KEHITTÄMISJAOSTON VAALI Hallintosäännön 7 :n mukaan kunnassa on kehittämisjaosto. Kunnanhallitus nimeää kehittämisjaostoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet, joiden tulee olla kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä. Kunnanhallitus nimeää kehittämisjaoston jäsenistä yhden puheenjohtajaksi. Jaoston esittelijänä toimii kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen puheenjohtajistolla on läsnäolo- ja puheoikeus kehittämisjaoston kokouksissa. Kehittämisjaoston tehtävänä on 1. ohjata kuntastrategian, muiden strategioiden, suunnitelmien ja kehittämisohjelmien sekä -hankkeiden valmistelua 2. valmistella kuntastrategian ja taloussuunnittelun laadinnan pohjana olevia ennusteita 3. ohjata hallinnon kehittämistä 4. ohjata palvelutuotannon kehittämistä, palvelujen tuotantotapojen uudistamista ja palvelujen toimipisteverkon kehittämistä 5. valmistella talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaa 6. ohjata maankäytön suunnittelua ja maapolitiikkaa 7. ohjata kunnan asuntopolitiikkaa 8. ohjata elinkeinopolitiikkaa sekä valmistella elinkeinopolitiikkaan liittyvät asiat 9. ohjata kuntamarkkinointia 10. ohjata kuntayhteistyötä ja valmistella kunnan edunvalvonta-asioita. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain vaatimukset. Sekä miehiä että naisia on oltava vähintään 40 prosenttia eli 3 jäsenen jaostossa vähintään 1. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Kunnanhallitus valitsee kunnanhallituksen kehittämisjaostoon kolme jäsentä ja kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallitus valitsee jäseniksi valituista kehittämisjaoston puheenjohtajan.

15 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti ja valittiin kehittämisjaostoon seuraavat jäsenet: Jäsen Juha Soikka Mirja Saarinen Tarja-Riitta Koskinen Henkilökohtainen varajäsen Esko Välttilä Martta Lepistö Johanna Kallenautio Kehittämisjaoston puheenjohtajaksi valittiin Mirja Saarinen.

16 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJAT YHTEISTYÖTOIMIKUNNASSA Työnantajaa sitovasta yhteistoiminnasta ja yhteistoiminta menettelystä on säädetty laissa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnassa kunnissa (449/2007). Lain tarkoitus on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen. Yhteistoiminnan osapuolia ovat Juupajoen kunta työnantajana ja sen palveluksessa oleva henkilöstö. Jokaisessa kunnassa pitää olla yhteistoimintaelin. Sen toimikausi on neljä vuotta. Kunta-alan pääsopijajärjestö tai sen rekisteröity alayhdistys nimeää edustajan yhteistoiminta elimeen. Edustajan nimeäminen ratkaistaan jokaisessa pääsopijajärjestössä sisäisesti. Työsuojeluvaltuutettujen ja varavaltuutettujen vaali suoritetaan syksyllä 2013 ja nykyinen työsuojelutoimikunta jatkaa toimikautensa loppuun ( asti). Vuoden 2014 alusta perustettavan uuden työsuojelutoimikunnan valinnasta ja kokoonpanosta neuvotellaan järjestöjen kanssa ja tavoitteena olisi yhdistää työsuojelutoimikunnan ja yhteistyötoimikunnan toiminta. Kunnanhallitus nimeää yhteistyötoimikuntaan kaksi kunnanhallituksen edustajaa. Työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa on myös kunnanjohtaja. Pääsopijajärjestöt (ja Tehy) nimeävät yhteistyötoimikuntaan kukin yhden edustajan. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti ja nimettiin yhteistyötoimikuntaan kunnanhallituksen edustajiksi Anne Markkula ja Hannu Hämylä.

17 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Kunnanhallitus on toimikausittain asettanut Kuntaliiton suosituksen mukaisesti rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan, johon kunnan edustajien lisäksi ovat Juupajoen sotaveteraanit nimenneet edustajansa huomioiden myös sotainvalidien ja naisjaostojen edustavuuden. Neuvottelukunnan sihteerinä on toiminut perusturvajohtaja. Asetetaan vuosiksi rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, johon kunnanhallitus nimeää 2 edustajaa. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Juupajoen sotaveteraaneja nimeämään 3 edustajaa sekä Juupajoen sotainvalidit nimeävät 3 edustajaa. Perusturvajohtaja toimii neuvottelukunnan koollekutsujana ja sihteerinä. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti, ja nimettiin kunnanhallituksen edustajiksi rintamaveteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi Yrjö Rintamäki ja Sirkka-Liisa Oikari.

18 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN JA TOIMIOHJE HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINNASTA Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen kuntaomisteisiin osakeyhtiöihin yhtiökokousedustajan toimikaudekseen Yhtiökokousedustaja nimetään seuraaville yhtiöille: Koskitalot Oy, Juupajoen Lämpö Oy, As Oy Kopsamonlinna, Kiinteistö Oy Kirjakoski, Kiinteistö Oy Koskiportti ja Asuntohankintayhtiö Juupas Oy. Edelleen muihin osakeyhtiöihin, joissa kunnalla on huoneistoja, Asunto Oy Juupajoen Naapi ja Asunto Oy Kaukonhaka. Lisäksi kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen kunnan edustajan/edustajien valinnasta yhtiöiden hallitukseen. Yhtiö Koskitalot Oy Juupajoen Lämpö Oy As Oy Kopsamonlinna Kiinteistö Oy Kirjakoski Kiinteistö Oy Koskiportti Asuntohankintayhtiö Juupas Oy Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen yhtiökokousedustajat. Lisäksi kunnanhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen hallitusjäsenen nimeämisestä vuosille Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti ja nimettiin yhtiökokousedustajat seuraavasti Koskitalot Oy Juupajoen Lämpö Oy As Oy Kopsamonlinna Kiinteistö Oy Kirjakoski Kiinteistö Oy Koskiportti Asuntohankintayhtiö Juupas Oy Aarno Niemelä Hannu Hämylä Tarja-Riitta Koskinen Mirja Saarinen Juha Soikka Pirkko Lindström

19 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Kunnanhallitus esittää hallitusjäseniksi seuraavia henkilöitä: Jäsen Varajäsen Koskitalot Oy Aarno Niemelä Heikki Sikiö Juupajoen Lämpö Oy Pekka Maasilta Pirkko Lindström As Oy Kopsamonlinna Tarja-Riitta Koskinen Heikki Sikiö Kiinteistö Oy Kirjakoski Mirja Saarinen Martta Lepistö Kiinteistö Oy Koskiportti Juha Soikka Aarno Niemelä Asuntohankintayhtiö Juupas Oy Pirkko Lindström Jani Jauhiainen As Oy Juupajoen Naapin ja Asunto Oy Kaukonhakan yhtiökokousedustajaksi valittiin Tarja-Riitta Koskinen.

20 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN MERIKANTO-OPISTON JOHTOKUNTAAN Valtuusto hyväksyi sopimuksen musiikinopetuksen järjestämisestä Ylä- Pirkanmaan musiikkiopistossa ( alkaen Merikanto-opistossa). Merikanto-opisto on seutukunnallinen taideoppilaitos, jonka tehtävänä on antaa korkeatasoista ja monipuolista sävel- ja tanssitaiteen perusopetusta sekä järjestää konsertteja ja muuta musiikkikulttuurin kehittämiseen liittyvää toimintaa oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön erityistarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. Oppilaita on opiston toiminta-alueen kunnista seuraavasti: Virrat 210, Ähtäri 98, Ruovesi 108, Mänttä-Vilppula 229, Juupajoki 17 ja Orivesi 122. Sopimuksen mukaan Ylä-Pirkanmaan musiikkiopistossa on johtokunta, johon kuuluu 12 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Sopimuksen mukaan Juupajoen kunnanhallitus valitsee johtokuntaan yhden jäsenen ja 1 varajäsenen. Juupajoen jäsenenä toimi kaudella Lea Nurminen ja hänen varajäsenenään Pirjo Sahra. Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajan Merikanto-opiston johtokuntaan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti ja valittiin Merikanto-opiston johtokuntaan edustajaksi Lea Nurminen sekä hänelle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pirjo Sahra.

21 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ POMOOTTORIN KUNTANEUVOTTELUKUNNAN EDUSTAJAT 2013 Pomoottori ry on yksi Suomen 55:stä maaseudun kehittämisyhdistyksestä eli Leader -toimintaryhmästä. Pomoottorin toiminta-alueeseen kuuluvat Juupajoki, Kuhmalahti, Orivesi ja Pälkäne. Pomoottorin tehtävänä on auttaa maaseudun asukkaita, yhdistyksiä ja yrityksiä kehittämään aluettaan myöntämällä tukea erilaisille maaseudun kehittämishankkeille, joilla tähdätään oman asuin- ja toimintaympäristön viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseen. Pomoottorin ja sen toimialueen kuntien yhteistyöfoorumina on POMO-ohjelman toteutuksen aikana ollut kuntaneuvottelukunta. Neuvottelukunta on koostunut toimialueen kuntia edustavista luottamushenkilöistä (kaksi/kunta) ja Pomoottorin edustajista (2). Juupajoen kunnan edustajina ovat olleet Jani Jauhiainen ja Aarno Niemelä vuosina Kunnanhallitus nimeää kaksi edustajaa Pomoottorin kuntaneuvottelukuntaan vuodeksi Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti ja nimettiin Pomoottorin kuntaneuvottelukuntaan edustajiksi Jani Jauhiainen ja Aarno Niemelä.

22 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ EDUSTAJAN VALINTA HYYTIÄLÄN METSÄASEMAN NEUVOTTELUKUNTAAN Juupajoella sijaitsevalla Helsingin yliopiston alaisella Hyytiälän metsäasemalla on neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tarkoituksena on tehdä strategista suunnittelua ja kehittää metsäaseman toimintoja. Neuvottelukunta on myös yliopiston sisäinen yhteistyökanava metsätieteidenlaitoksen, fysiikanlaitoksen ja maatalousmetsätieteellisen tiedekunnan välillä. Neuvottelukunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Neuvottelukuntaan kuuluu edustajat yliopiston eri laitoksista, metsäaseman johtaja, Hyytiälän henkilökunnan edustaja sekä Pirkanmaan liiton edustaja. Neuvottelukunnassa on ollut edustaja myös Juupajoen kunnasta. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Oikari oli kunnan edustajana vuoden 2012 loppuun. Kunnanhallitus nimeää Juupajoen kunnan edustajaksi neuvottelukuntaan kunnanjohtajan. Hyväksyttiin ehdotus yksimielisesti ja nimettiin Juupajoen kunnan edustajaksi Pirkko Lindström.

23 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ VANHUSNEUVOSTON NIMEÄMINEN TOIMIKAUDELLE Kunnallisella vanhusneuvostolla tarkoitetaan ikäihmisten, kunnan viranomaisten, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen sekä muiden ikäihmisten parissa toimivien yhteistyöelintä. Ikääntyneen väestön vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi vanhusneuvostot voivat tehdä esityksiä, aloitteita sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä ikäihmisten elämän ja selviytymisen kannalta. Vanhusneuvostot osallistuvat esimerkiksi ikääntymispoliittisen strategian laatimiseen ja seuraavat strategian toteutumista kunnassa sekä ovat mukana kehittämishankkeissa. Vanhusneuvostot ovat tehneet aloitteita ja antaneet lausuntoja muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin, asumiseen ja elinympäristöön sekä liikuntaan ja virkistystoimintaan liittyvissä kysymyksissä. Vanhusneuvoston asettaminen on kunnille vapaaehtoista. Kun vanhusneuvoston asemasta ei säädetä lainsäädännössä, organisointi on kunnan vapaasti harkittavissa. Juupajoen kunnanvaltuusto on päättänyt perustaa kuntaan vanhusneuvoston ja hyväksynyt tätä varten toimintasäännön. Toimintasääntö kuuluu seuraavasti: Vanhusneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vanhusten sekä eläkeläisja vanhustyöjärjestöjen yhteistoimintaa sekä edesauttaa ikäihmisten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon. Vanhusneuvosto seuraa ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa, erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi, sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Vanhusneuvosto pyrkii myös edistämään ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa. Vanhusneuvosto vaikuttaa myös ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden tarpeisiin. Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat ja kunnanhallituksen/valtuuston määräämät tehtävät. Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

24 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Vanhusneuvostoon kuuluu puheenjohtaja ja 10 varsinaista jäsentä, sekä lisäksi kymmenen henkilökohtaista varajäsentä. Kuusi jäsentä valitaan kunnassa toimivista järjestöistä (2 kustakin järjestöstä), kolme jäsentä kunnan eri hallintokunnista, sekä yksi jäsen Juupajoen seurakunnasta. Sihteerinä toimii kunnan viranhaltija. Vanhusneuvoston toiminta kunnassa on hiipunut vuosien saatossa. Viimeksi neuvosto on nimetty vuosille Vanhusneuvoston kokoonpanoa on syytä tiivistää ja sen vuoksi kukin yhdistys ja muu taho nimeää yhden edustajan neuvostoon. Kunnanhallitus päättää, että kuntaan nimetään vanhusneuvosto toimintakaudelle Kunnanhallitus nimeää edustajansa ja varaedustajan vanhusneuvostoon. Lisäksi kunnanhallitus pyytää Juupajoen eläkkeensaajia, Juupajoen eläkeliittoa, Juupajoen seurakuntaa ja Juupajoen SPR:ää nimeämään edustajansa ja hänelle varajäsenen neuvostoon. Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston koollekutsujaksi ja sihteeriksi vanhustyönjohtajan. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Nimettiin vanhusneuvostoon kunnan edustajaksi Mirja Saarinen ja hänelle varaedustajaksi Martta Lepistö.

25 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PIRKANMAAN PELASTUSTOIMEN NEUVOTTELUKUNTA VUOSILLE Pirkanmaan pelastustoimen yhteistyösopimuksessa ja siihen liittyvässä johtosäännön 4 :ssä todetaan, että Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan kuuluu kymmenen (10) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Neuvottelukuntaan valitaan Tampereelta kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tampereen kaupunkiseudun kunnat: Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi valitsevat yhteensä kolme (3) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Muut kunnat: Akaa, Ikaalinen, Mänttä-Vilppula, Parkano, Sastamala, Valkeakoski, Virrat, Hämeenkyrö, Juupajoki, Kihniö, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi ja Urjala valitsevat yhteensä neljä (4) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Tampereen kaupunginhallitus valitsee neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a :n mukaan kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Nimeävien tahojen tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden. Tampereen kaupunki pyytää Pirkanmaan kuntia tekemään esityksensä neuvottelukunnan jäsenistä ja varajäsenistä edellä mainitun johtosäännön mukaisesti tasa-arvovaatimus huomioiden mennessä osoitteella Pirkanmaan pelastuslaitos/pelastuspäällikkö Esko Kautto. Kunnanhallitus tekee esityksen Juupajoen kunnan edustajaksi Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan yksimielisesti. Esitetään Juupajoen kunnan edustajaksi Pirkanmaan Pelastustoimen neuvottelukuntaan Pekka Maasiltaa ja varajäseneksi Pirkko Lindströmiä.

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO 23 KAAVOITUSASIOITA / RANTA-ASEMAKAAVAN LAATIMINEN SUINUN-VÄIHIN RANTA-ALUEELLE... 46 24 KOPSAMON KYLÄOSAYLEISKAAVALUONNOKSEN HYVÄKSYMINEN / KAAVOITUSTILANNE...

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 KUNNANHALLITUS 28.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2014... 2 2 VUODEN 2014 TALOUSARVIO / KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN / TEKNISEN TOIMEN VASTUUALUE... 5 3 VUODEN 2014

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624 09.12.2014 AIKA 09.12.2014 klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 KUNNANHALLITUS 19.8.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO 120 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE PIRKANMAAN ELY- KESKUKSEN VALITUKSESTA... 286 121 LAUSUNTOPYYNTÖ JÄTTEEN KIINTEISTÖITTÄISEN KULJETUKSEN

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 2/2014 24.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 17 KH 18 KH 19 KH 20 KH 21 KH 22 KH 23 KH 24 KH 25 KH 26 KH 27 KH 28 KH 29 KH 30 KH 31 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta Lausunnon antaminen Lohjan kaupungille

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot