LUOTEIS-VENÄJÄN STRATEGIASTA AVAIMIA TOIMINNAN ENNAKOINTIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUOTEIS-VENÄJÄN STRATEGIASTA AVAIMIA TOIMINNAN ENNAKOINTIIN"

Transkriptio

1 ITÄMERI-FOORUMI 2014 LUOTEIS-VENÄJÄN STRATEGIASTA AVAIMIA TOIMINNAN ENNAKOINTIIN Kauko Jämsén Pietarin Turku-keskuksen johtaja

2 Luoteis-Venäjän ilmiö tuli esille vuonna 2004 SITRA:n tekemän suomalais-venäläisen Advantage Northwest Russia tutkimuksen myötä. Viiteen EU-maahan, Norjaan ja Kaliningradin kautta Valko-Venäjään rajoittuvasta Luoteis-Venäjän alueesta voi kehittyä yksi 2000-luvun ensimmäisten vuosikymmenten voimakkaimmin kasvavista talousalueista niin Euroopassa kuin kokomaailmassa. Luoteis-Venäjän kilpailuetuina nähtiin mm. edullinen maantieteellinen sijainti Euroopan ja Venäjän omien markkinoiden läheisyydessä, runsaat raaka-ainevarat, Venäjän paras liikenneverkosto, teolliset perinteet, edullinen työvoima ja toimiva koulutusjärjestelmä. Venäjän talous oli kääntynyt vahvaan nousuun. Luoteis-Venäjällä nähtiin eväitä jopa Kiina-ilmiön tapaiseen talouskasvuun Valitettavasti tutkimuksen venäläisetkin tekijät katsovat tänään, että tulokset ovat toistaiseksi vaatimattomia. Syinä ovat eväiden hyödyntämistä edellyttävän talous- ja teollisuuspolitiikan puutteet sekä rakenteelliset ongelmat. Mm. metsäsektorilla on jopa taannuttu. Menestymisen lähtökohdat ovat kuitenkin edelleen olemassa. Esittäjän nimi 2

3 Luoteis-Venäjän federaatiopiirin sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen strategia vuoteen federaation subjektia 13,5 milj. asukasta 1,7 milj. km2-10 % Venäjän pinta-alasta 10 % Venäjän bkt:sta, 12 % teollisuustuotannosta ja 10 % työvoimasta arktinen sektori 1,5 milj. km2 40 % eurooppalaisen Venäjän metsä- ja 38 % vesivaroista % useista mineraalivaroista tärkeimmäksi tehtäväksi noussut kansainvälisten taloussuhteiden edistäminen; syinä liikenneinfrastruktuurin, yhteisyritysten ja rajojen yli tapahtuvan yhteistyön nopea kehitys sekä yritysten suuntautuminen ulkomaille strategiaa uusitaan presidentti Putinin 5/2012 antamasta määräyksestä; alueilta odotetaan ehdotuksia, työ voi kestää vuoden, hallituksen hyväksyntä ja toimintasuunnitelma tarvitaan uusi tavoite 2030? hankkeita siirretään budjettikaudelle Luoteis-Venäjän suunnitelmat synkronisoidaan laadintavaiheessa olevan Venäjän sosiaalis-taloudellisen kehityksen strategian vuoteen 2020 asti kanssa

4 LUOTEIS-VENÄJÄN STRATEGIAN TOIMINTASUUNNITELMA 109 tehtävää neljältä alueelta: tehokkaan talouskehityksen edellytysten luominen esteiden poistaminen erityisesti liikenteen, energian, informaatio- ja telekommunikaatioliiketoiminnan ja muun infrastruktuurin aloilla Luoteis-Venäjän federaatiopiirin sosiaalisen kehityksen nopeuttaminen ympäristökysymysten hoitaminen

5 LUOTEIS-VENÄJÄN STRATEGIAN TOTEUTTAMINEN toteuttajaksi perustettu 9/2012 itsenäinen ei-kaupallinen järjestö Luoteis-Venäjän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen kumppanuus, sopimus Varsinais-Suomen Liiton kanssa jäseninä kaikki 11 aluetta sekä 42 johtavaa yritystä ja järjestöä; rakennettu julkisen vallan ja elinkeinoelämän strateginen kumppanuussuhde edeltäjä oli 1992 perustettu Luoteis-Venäjän assosiaatio, joka oli vain alueiden järjestö 43 prioriteettiprojektia, 350 investointihanketta; päätehtävä investointien edistäminen ja infrastruktuurin kehittäminen asiantuntijaneuvosto ja federaatiotason Strategisten aloitteiden virasto arvioivat hankkeet; presidentinedustaja hankkii hallituksen ja Kremlin tuen; alueet pelkäävät byrokratiaa ja oman harkintaoikeuden kapenemista perinteiset pitkän tähtäimen ohjelmat keski- ja lyhyen ajan projekteiksi; strategiat toimiviksi yrityksillä nyt päärooli hanke- ja ohjelmapäätöksissä, ei kuvernööreillä; Moskovassa tehdyt asiakirjat vastaamaan Luoteis- Venäjän todellisuutta yritykset vaativat myös sosiaalista infrastruktuuria valvontaneuvoston puheenjohtaja, presidentin Luoteis-Venäjän edustaja Vladimir Bulavin; varapuheenjohtajat yrityspuolelta ja aluekehitysministeriöstä

6 STRATEGISIA TAVOITTEITA JA HANKKEITA VUOTEEN 2020 joulukuulta 2010 bkt:n kasvu 6-7 % Belkomur (Vienanmeri-Komi-Ural rata) yhteys Arkangelin ja Murmanskin satamiin Salla-Alakurtti-Kantalahti rata, yhteys Murmanskin satamaan Koillisväylän kehittäminen ja arktiset projektit, mm. mannerjalustan energiavarojen hyödyntäminen metsäsektorin modernisointi ja viennin optimointi innovaatiotoiminnan osuuden nostaminen tuotannossa 25 %:iin koneenrakennuksen osuus 30 %:iin uutta työpaikkaa erityisesti taloudellisesti heikoilla alueilla maataloustuotannon vuosikasvu 4,5-5 % työllisyys- ja työvoimakysymysten tehokas hoitaminen väestön reaalitulojen nousu 7-7,5 % vuodessa

7 EU:n ITÄMEREN ALUEEN STRATEGIAN JA LUOTEIS-VENÄJÄN STRATEGIAN SYNKRONISOINTI EU:lle ympäristö ja meriturvallisuus ovat ykkössijalla ja pääsyy strategin tekemiseen vuonna 2009 suhteiden rakentaminen kolmansien maiden kanssa tärkeätä tavoitteiden saavuttamiseksi; Venäjä halutaan mukaan Itämeri-yhteistyöhön pohjoisen ulottuvuuden politiikka mainio väline EU:n ja Venäjän yhteistyölle Itämerellä alueellisen identiteetin ja vetovoiman vahvistaminen globaalitaloudessa tärkeätä; kulttuuriperintö, turismi, Hansa-reitti Luoteis-Venäjän strategiassa ympäristö tulee viimeisenä; klassisen venäläisen ajattelun mukaisesti talousongelmien ratkaisu tärkeintä yhteistyöpartnereita ovat erityisesti Arktinen neuvosto, Barentsin euroarktinen neuvosto, Itämeren valtioiden neuvosto ja pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet Itämeriyhteistyötä Venäjä tekee kolmella tasolla: kahdenväliset hallitustason talouskomissiot, alueiden väliset yhteistyöelimet, EU:n rajanylittävät hankkeet

8 EU:n ITÄMEREN ALUEEN STRATEGIAN JA LUOTEIS-VENÄJÄN STRATEGIAN SYNKRONISOINTI Venäjä keskittyy hallitustenvälisiin isoihin hankkeisiin ja haluaa poistaa monista toimijoista johtuvia päällekkäisyyksiä. EU:lle on tärkeätä myös alhaalta ylös yhteistyö esim. yksityissektorin ja kansalaisjärjestöjen kanssa Venäjä odottanut EU:n strategialta enemmän huomiota innovaatio-ohjelmiin ja pkyritysten kehittämiseen Venäläiset eivät enää valita, että se on unohdettu EU:n Itämeri-strategiassa, koska se auttaa Venäjää omien ongelmien tunnistamisessa ja modernisaatiokumppanuuden toteuttamisessa Strategioiden koordinoinnissa keskitytään avainalojen sektoriohjelmiin ja konkreettisiin projekteihin Niitä ovat ympäristö, ml. maatalous, liikenne, elinkeinoyhteistyö ja innovaatiot, siviilisuojelu, ihmisten välinen vuorovaikutus (matkailu, koulutus, terveys, nuorisoyhteistyö, kulttuuri) Turun ja Varsinais-Suomen aloitteesta syntynyt Turku prosessi todettu EUrahoituksen arvoiseksi oivallukseksi kahden strategian yhteensovittamisessa konkreettisen yhteistyön avulla EU:n jäsenvallat ja komissio ovat antaneet Turulle vastuu yhdessä CBSS:n kanssa johtaa strategian toimintoja, joiden tavoitteena on naapureiden ja erityisesti Venäjän kanssa kehitettävä yhteistyö. Koordinointivastuu koskee koko Itämeri-strategian toimialuetta.

9 PIETARIN SOSIAALI-TALOUDELLISEN KEHITYKSEN STRATEGIA VUOTEEN 2030 asukasmäärä 5,9 miljoonaan, 2012: n. 5 milj. keskimääräinen elinikä 78 vuoteen, 10 vuotta sitten n. 60 vuotta elämisen laatu Hampurin, Barcelonan, Milanon tasolle BKT per capita viisinkertaiseksi 2385 tuh. ruplaan 17 valtionohjelman avulla Venäjän kilpailukykyiseksi innovaatiopääkaupungiksi pk-yritysten osuus 50 %:iin työvoimasta autoteollisuus kasvaa maltillisesti, lääketeollisuus voimakkaasti turistien määrä 10 miljoonaan jalkapalloilun MM-kisat 2018 kesäolympialaiset 2024? tavoitteet vaikeita, mutta tahtotilan näkeminen tärkeätä

10 POLIITTISEN JA TALOUDELLISEN TILANTEEN VAIKUTUKSET Lännen ja Venäjän suhteiden kiristyminen vaikuttaa tilapäisesti Venäjän asenteeseen Itämeren kysymyksissä ja dialogiin eri maiden kanssa. Monet Venäjän 2020-strategiat on tehty ennen Ukrainan kriisiä Pääministeri Medvedev vakuutti duumalle antamassaan selonteossa, että eristäytyminen lännestä ei olisi kohtalokasta; Venäjä lisää omaa tuotantoa ja etsii uusia kumppaneita Kiinasta, Intiasta, Aasiasta ja Latinalaisesta Amerikasta ja vaatii muita maita noudattamaan WTO:n sääntöjä Itämeren merkitys Venäjälle säilyy MIDin mukaan suurena, koska se on tärkeätä Luoteis-Venäjän kehitykselle ja tarjoaa mahdollisuuden suoraan yhteistyöhön EU:n kanssa Yhteisten hankkeiden ja modernisaatiokumppanuuden toteuttamista haittaa niiden yhdistäminen Venäjän sisäisten demokratia- ja muiden rajoitteiden poistamiseen; Venäjä pitää kiinni suvereenista demokratiastaan Globaali logistiikka, esim. Transaasian junarata Kiinan satamista Eurooppaan ohjaa yhteistyöhön

11 POLIITTISEN JA TALOUDELLISEN TILANTEEN VAIKUTUKSET Myönteisiä uutisia kuuluu erityisesti pohjoisen ulottuvuuden piiristä. Huhtikuussa Pietarissa pidetyssä huippujohtajien bisnesfoorumissa ja Oslon korkeimpien virkamiesten kokouksessa kiiteltiin EU:n ja Venäjän työtä yhteisten prioriteettiteemojen määrittelemiseksi Itämerellä Vuosi 2013 oli vaikea Luoteis-Venäjälle; teollisuuden ja maatalouden tuotanto laski 0,8 %, investoinnit 26 % ja rakentaminen 9 %. Kuluttajahintojen kasvu kiihtyi. Useimpien Venäjän alueiden budjetit miinukselle. Vain Moskova, Pietari, Moskovan alue ja Nenetsia selvisivät ilman valtion subventioita Nousuun pyritään mm. alueiden ja kuntien itsenäisyyttä lisäämällä; paikallishallintolain uudistus uumassa; luvassa lisää tehtäviä, mutta ei rahaa Krimin kehittämisen kustannukset arvaamattomia Ideologinen kasvatus tehostuu myös Luoteis-Venäjällä. Syynä presidentin ukaasi patrioottisen kasvatuksen valtionpolitiikan ajanmukaistamisesta. Kremlin mallin mukainen yhteiskunnallisten hankkeiden osasto presidentinedustaja Bulavinin hallintoon

12 MAHDOLLISUUKSIEN ENNAKOINTIA Arktisen alueen ja Koillisväylän tarjoamiin tilaisuuksiin pyrittävä mukaan henkilöyhteyksiä ja verkostoja rakentamalla; Varsinais-Suomen liiton yhteistyöpöytäkirja velvoittaa aloitteelliseen toimintaan Luoteis-Venäjän strategian uusimiseen voi vaikuttaa hyvien aloitteiden ja käytäntöjen esittämisellä. Suomen aktiivisuutta odotetaan federaation ja alueiden suuntaan Suomi ei saa päästää rappeutumaan vuosina tehdyn lähialueyhteistyön aikana luotuja verkostoja; varoja käytettiin lähes 330 milj. euroa, josta rahoitettiin vuosittain noin kahtasataa kehittämishanketta. Venäjän kiinnostus Itämeren alueella säilyy suurena nykyisestä odotusvaiheesta huolimatta. Kaasuputki, satamat, ulkomaankauppa, EU:n ja Naton laajentuminen ovat lisänneet myös Itämeren turvallisuuspoliittista merkitystä. Huomio kohdistunut Pietarin jätevesiongelman lisäksi lähinnä Kaliningradiin. Pietarin 2030-strategiassa mainitaan uutena kansainvälisenä haasteena Itämereen 2. maailmansodan jälkeen upotetut Natsi-Saksan kemialliset aseet, joiden säiliöt ruostuvat pian puhki. Liikenne, logistiikka ja korridorit ovat venäläisten mukaan lupaavia yhteistyökohteita. Erityisesti Turun ajaman Pohjoisen kasvuvyöhykehankkeen kannalta on toivottavaa, että Suomen valtio näkee hankkeen tärkeyden

13 MAHDOLLISUUKSIEN ENNAKOINTIA Venäjä ei todennäköisesti tee omaa Itämeri-strategiaansa, koska Moskovasta katsottuna Itämeren rooli ei ole kovin keskeinen ja Venäjällä on muitakin meriä. Itämeri olisi voinut saada enemmänkin huomiota Kremliä yli 13 vuotta hallinneen pietarilaisjohdon aikana. EU-maiden tulee pitää Venäjä kiinnostuneena omansa ja Luoteis-Venäjän strategian yhtymäkohtien hyödyntämisestä konkreettisissa hankkeissa. Arktisen alueen ja Koillisväylän taloudellinen kehittäminen kansainvälisellä yhteistyöllä saattaa viivästyä, koska Venäjä vahvistaa sotilasdoktriininsa mukaisesti asemiaan alueella. Venäjä pitää Koillisväylää kansallisomaisuutenaan. Moskovan geopoliittisen akatemian asiantuntijoiden kerrotaan katsovan, että taistelu arktisista alueista on jo siirtynyt alueiden jakovaiheeseen. Suomalaisten kannattaa tiivistää yhteyksiä ja verkostoitumista Venäjän ja sen alueiden viranomaisten kanssa tulevien parempien päivien varalta. Venäjällä on sama intressi MIDin apulaisosastopäällikkö Sergei Petrovitschin aamulla kertoman mukaan: EU ja Venäjä ovat luontaisia partnereita.

14 Venäjä tienhaarassa Argumenti i Fakti-lehti: Mukaelma Viktor Vasnetsovin kansansatutaulusta 1889: Ivan Tsarevitsch ja Harmaa Susi - haluaako Venäjän eliitti hypätä Eurooppaan ajavan BMW:n sijasta Venäjän omalle erityiselle tielle laukkaavan suden selkään ja ottaa elämänkumppanikseen länsineidon sijasta aitovenäläisen Jelenan?

15 Kiitos! Kauko Jämsén

Itämeriläinen 4/2013

Itämeriläinen 4/2013 2014 Itämeriläinen 4/2013 2 Itämeriläinen 4 2013 Itämeriläinen 4 2013 3 Otsikoissa nyt! Päätoimittajan terveiset Helena Erkkilä, päätoimittaja Katse kohti Arktista Kuluva vuosi on Centrum Balticumissa

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 B:4. Erillinen liite nro /

Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 B:4. Erillinen liite nro / Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 B:4 Erillinen liite nro / 2 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun liitto 2014 B: 4 3 4 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI Puh.

Lisätiedot

Kainuun Venäjä -strategia 2020

Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Maakuntahallitus 27.1.2014 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun liitto 2014 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU 1 87100 KAJAANI Puh. 08 6155 41 Fax. 08 6155 4260 Kuvat:

Lisätiedot

Kainuun Venäjä -strategia 2020 LUONNOS B:4. Kainuun maakuntahallitus 2014 Erillinen liite nro /asia nro

Kainuun Venäjä -strategia 2020 LUONNOS B:4. Kainuun maakuntahallitus 2014 Erillinen liite nro /asia nro Kainuun Venäjä -strategia 2020 LUONNOS B:4 Kainuun maakuntahallitus 2014 Erillinen liite nro /asia nro 2 Kainuun Venäjä -strategia 2020 Kainuun liitto 2014 B: 4 3 Julkaisija: KAINUUN LIITTO KAUPPAKATU

Lisätiedot

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun

Paavo Lipponen. Pohjoinen tahtotila. Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Paavo Lipponen Pohjoinen tahtotila Suomen edellytykset arktiseen talouskasvuun Sisällysluettelo Tiivistelmä...5 1. Johdanto...6

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Pulloposteja Itämeren alueesta

Pulloposteja Itämeren alueesta PULLOPOSTI 2014 Pulloposteja Itämeren alueesta Tiettävästi maailman vanhin pulloposti löytyi Itämerestä huhtikuussa 2014. Saksalaisen kalastajan verkkoon tarttunut viesti oli ollut matkalla yli sata vuotta.

Lisätiedot

Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus

Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET RESEARCH REPORTS 3/2002 Luoteis-Venäjä: talouskehitys ja kansainvälinen rahoitus Asta Niskanen VALTIOVARAINMINISTERIÖ SISÄLLYS TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 5 1 VENÄJÄN VIIMEAIKAINEN

Lisätiedot

Pietarin kalansaalis?

Pietarin kalansaalis? Baltic Business Network Pietarin kalansaalis? - Pietarin markkinat suomalaisten ja virolaisten yritysten näkökulmasta Pan-Eurooppa Instituutti 2003 Sakari Saarinen Hannu Pirilä Sisällysluettelo 1 Johdanto...5

Lisätiedot

Venäjä 2017: Venäjä 2017: kolme skenaariota

Venäjä 2017: Venäjä 2017: kolme skenaariota Venäjä 2017: Venäjä 2017: kolme skenaariota kolme skenaariota Toimittajat: Osmo Kuusi Hanna Smith Paula Tiihonen ISBN 978-951-53-2949-3 (sid.) ISBN 978-951-53-2952-3 (PDF) Kannen kuva: Wäinö Aaltonen,

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007

Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Suomi, Venäjä ja kansainvälinen yhteistyö Opetusministeriön toimintaohjelma 2003-2007 Opetusministeriön julkaisuja 2003:15 Opetusministeriö 2003 Undervisningsministeriet 2003 1 Opetusministeriö Meritullinkatu

Lisätiedot

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008

inforegio EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 fi inforegio panorama Nro 26 Kesäkuu 2008 EU:n koheesiopolitiikka 1988 2008: Sijoittaminen Euroopan tulevaisuuteen 1986 1992 1989 2008 1999 2003 1993 1997 1999 2002 1997 2001 2004 SISÄLLYS Alkusanat Dirk

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2009) 248/3 KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Euroopan unionin strategia

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

Joensuun Seudun imago Petroskoissa

Joensuun Seudun imago Petroskoissa Cities on the Move: Joensuu & Petrozavodsk Joensuun ja Petroskoin kaupunkien aluemarkkinoinnin, strategisen suunnittelun ja yritysneuvonnan kehittäminen Joensuun Seudun imago Petroskoissa Joensuun ja Petroskoin

Lisätiedot

Helsinki 11.03.08 Ole Norrback. Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat!

Helsinki 11.03.08 Ole Norrback. Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat! Helsinki 11.03.08 Ole Norrback Arvoisa Tasavallan Presidentti, hyvät kuulijat! Itämeri on ainoa meremme. Se on kaunis, luonnonvara, kuljetuskanava, tulolähde, kaatopaikka, "maailman likaisin meri" ja paljon

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R

KANSALAISEN ITÄMERI ª 5VVMJLLJ )PMPQBJOFO 5 ª 5V 5VVMJLLLJ ) LJ ) LJ PMPQ P BJOF JOF BJOFO k[mmww f1 Mfk_ Ɠ k?=m _1 1GE1G1_f [1R KANSALAISEN ITÄMERI 70 0 10 20 30 40 70 Itämeren valuma-alue Norjanmeri Barentsinmeri Napapiiri 60 Atlantti Pohjanmeri Skagerrak Tanska Norja Oslo Kattegat Kööpenhamina Arkonan allas Ruotsi Öölanti Bornholmin

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

BARENTSIN ALUEEN UUSIUTUVAT RAKENTEET

BARENTSIN ALUEEN UUSIUTUVAT RAKENTEET Maaherra, FT Eino Siuruainen Oulu 2010 BARENTSIN ALUEEN UUSIUTUVAT RAKENTEET SUOMALAISTEN YRITYSTEN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA LUOTEIS-VENÄJÄLLÄ Maaherra, FT Eino Siuruainen 3 4 Maaherra, FT Eino Siuruainen

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti

Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1999/2 Valtioneuvoston kanslia Tulevaisuusfoorumit 1998 - raportti Toimittanut Pauliina Peltonen Valtioneuvoston

Lisätiedot