RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ AIKA klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 talousarvion ja 628 taloussuunnitelman hyväksyminen 299 Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman hyväksyminen 300 Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot 638 (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen/työterveyshuolto Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen ja 644 investointiosaan/kunnan keskusarkiston kunnostus 303 Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen ja 646 investoitiosaan/virastotalon lukitus 304 Määrärahamuutos TA-2014 Investointiosaan/Yläaste 648 Peruskorjaus/sisäilma ja kosteuden hallinta 305 Määrärahamuutos TA käyttötalousosaan/erikoissairaanhoito/kys 306 Rautavaaran kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen alkaen 308 Rautavaaran kunnan Ikääntymispoliittinen strategia ja 657 palvelurakenteen kehittämisohjelma Rautavaaran kunnan mielenterveys ja päihdetyön strategia Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien 660 maksuosuusperusteen muuttaminen/infotilaisuus kuntien edustajille 311 Edustajien nimeäminen Ylä-Savon henkilökuljetusten 662 ohjausryhmään 312 Paikallisen sopimuksen hyväksyminen/työsuojeluvaltuutetun 664 ajankäyttö ja toimialue työsuojelukaudella Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä 669 RTVO 316 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat 673

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ AIKA klo 10:30-15:05 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Matti puheenjohtaja poistui klo , puheenjohtaja klo saakka Korhonen Mikko 1. vpj. puheenjohtaja klo alkaen Kokkonen Kirsi 2. vpj. Korhonen Jorma jäsen Mustonen Mika jäsen poistui klo Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen poistui klo MUU Matikainen Matti kv:n pj. Oinonen Veijo kv:n 1.vpj. Pursiainen Rauni kv:n 2. vpj. Murto Unto kunnanjohtaja KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauha Partanen ja Mikko Korhonen, sekä varalle Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen. ALLEKIRJOITUKSET Matti Ahonen Mikko Korhonen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t :t PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauha Partanen Mikko Korhonen Jorma Korhonen :t :t PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen kokouksen nro 21/2014 laillisesti koollekutsutuksi ja päätövaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Aki Karmitsa ja Marita Riekkinen. Varalla Rauha Partanen ja Mikko Korhonen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Rauha Partanen ja Mikko Korhonen sekä varalle Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen. Valitaan ko. henkilöt. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen Khall Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa mm. lautakunnille ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadinnan ohjeeksi. Laadintaohjeisiin sisältyvät tiedot 2010, 2011, 2012 ja 2013 tilinpäätöksistä (TP) sekä vuoden 2014 talousarviosta (TA) ja vuoden 2015 taloussuunnitelman (TASU) luvuista. Laadinnassa käytettävät Tilastokeskuksen 2013 väestöennusteet ja USO2-verkosto hankkeen Kuntastrategia-2030 aineistoa. Vuodelle 2015 on erikseen määritelty punaisella värillä/vahvennuksella raamit, jotka ovat sitovana ohjeena kaikille lautakunnille valmistellessa vuoden 2015 talousarviota. Raamissa esitetty käyttötalouden kustannusten nousu (brutto) vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon on + 2,75%. Vuoden 2014 talousarviossa näkyy sosiaalitoimen käyttötaloudessa Suopursun perustaminen (Rautaharjussa sijainneen Ilola Oy:n siirtyminen kunnalle alkaen). Raamin ylityksiä ei sallita. Raamin määrittelyssä on huomioitu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoito KYSTERIssä, joka aloitti toimintansa alkaen. SoTe-järjestämislaki on lausunnolla (annettava mennessä) Vuoden 2015 talousarvion laadintaa edesauttavat edellisten vuosien ylijäämäisyys. Kunnan taseessa ei ole lainkaan kattamatonta alijäämää. Taseessa edellisten vuosien kumulatiivinen ylijäämä on Valtion hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tulossa tarkemmin tietoja RAUTAVAARA-SAVOTTAan: Kuntastrategia- ja talousseminaariin torstaina mennessä. Nyt esittelyssä käytetyt valtionosuudet ja kunnan omarahoitusosuus sekä arvio verotuloista perustuvat Suomen Kuntaliiton laatimiin arvioihin. Vuoden 2015 alusta lukien toteutuvassa valtionosuusuudistuksessa on alustavasti arvioitu Rautavaaran kunnan valtionosuusmäärän alenevan :a eli 369 /asukas.

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Leikkaus toteutuu vuosien aikana (leikkaus on 50 /asukas/vuosi). Kunnan asukasluku Vuodeksi 2015 on tulossa :n valtionosuusleikkaus aikaisemmilla päätöksillä. Laskelmissa ei ole otettu huomioon kunnille lailla säädettyjen uusien ja laajenevien tehtävien vaikutuksia vuoden 2015 valtionosuuteen. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Rautavaaran kunnan Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet päättää: 1. hyväksyä kaikille hallintokunnille liitteen mukaiset Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2015 ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet. Vuoden 2015 tavoite: Vuosikate riittää lakisääteisiin sumu-poistoihin ja järkeviin investointeihin. Vuoden 2015 tulostavoite: ylijäämäinen euroa (kunta perustettu ). Esittelijän TA-2015 ja TASUn lisäperustelut: - kunnan hallinnon uudistus:kunnan hallintosäännön uudistaminen/ vanhusneuvoston asema ja tehtävät, virkanimikkeet etc. - valtakunnan tasolla muutokset: SoTe-järjestämislaki eli järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella, lausuntoaika SoTe-laista päättyy , kaikki sosiaalipalvelut siirretään sote-alueen kuntayhtymälle - lähipalvelujen varmistaminen "Lex-Rautavaara": ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton yhteinen lähipalveluprojekti käynnistetty - käyttötulot: kasvuarvio 1,20 %-2,0 % (BKT-mukaan). - käyttömenot: kasvavat keskimäärin seuraavasti: palvelujen osto, lukuunottamatta terveydenhuoltoa keskimäärin 1,00 % ja muut menot 1,5 % - kunnassa entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI (aloitti alkaen) + maamme hallituksen linjauksen mukaan: jokainen kunta kuuluu johonkin viidestä sote-alueesta: Rautavaara kuuluu KYS- Soteen.

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ kunnan oma vakanssipohja: vuoden 2014 Helsun perusteella + toiminnalliset muutokset perusteltuna: selvitettävä ruokahuolto itsenäiseksi tulosyksiköksi ja siivoustoimi sivistystoimen vai teknisen toimen alaisuuteen. kunnassa laaditaan henkilömitoitus - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitteita (työllisyyslain muutos: vaikeasti työllistyvien aktivoinnin lisääntynyt vastuu kunnille, oppivelvollisuuden jatkaminen vuodella ei toteudu, sosiaalihuoltolain uudistus ja kotihoidon tuen jako puolisoiden kesken - sijaisten ottaminen: ensiksi selvitettävä sisäinen täyttö/työnkierto, oppisopimuskoulutus - vakinaiset virkojen ja toimien täyttö: täyttölupa kunnanhallitukselta - kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka - materiaalin ja palvelujen ostot: raamina entinen taso - kunkin toimialan on otettava tarkasteluun omien maksutulojensa perusteet ja tarvittaessa tehtävä päätökset maksujen korotuksista (kunnanhallituksen päätös asiasta : RAUTAVAARA-SAVOTTA/Tulorakenteen maksut ja taksat vuosina ) - alustava laskelma Rautavaaran kunnan valtionosuuksista vuona 2015 (Suomen kuntaliitto/ennakkotieto ): maksetaan kuukausittain 11 päivänä = kunnan 1. tilipäivä * asukasluku: (-29 hlöä eli -1,6%) * kunnan peruspalvelujen valtionosuus (=yhden putken vosu): , mistä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus: * muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (vuoden 2014 taso): kunnan valtionosuudet yhteensä vuonna 2015 (arvio): eli vähennystä vuodesta Rautavaaran kunnan osalta muutokset vv : pelkkä valtionosuuksien lasku : ja - 2,7% - alustava laskelma Rautavaaran kunnan verotulot: maksetaan kuukausittain päivänä = kunnan 2. tilipäivä/vuonna 2015, , josta: * kunnallisvero /kertynyt :

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ * kiinteistövero /kertynyt : * yhteisövero /kertynyt : kaikki verotulot yhteensä vuonna 2015 (arvio): / + 2,0% ja tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2008 lähtien 20,00%. Huom! Kunnan efektiivinen veroaste vuonna 2014 on 11,93 %, vuonna 2013: 11,83 % - kiinteistöveroprosentit: * yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,65 % * vakinainen asunto: 0,40 % * muu kuin vakinainen asunto: 0,90% * rakentamaton rakennuspaikka 2,00% Huom! kunnanvaltuuston päätöstä vuodelta 2008 ei ole laitettu täytäntöön. Rakennuspaikkoja: 68 kpl. - rakentamattomien rakennuspaikkojen verotus vv valmistelussa. - verotulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotustarvetta harkittava lokakuun lopussa: Huom! valtion tekemä valtionosuusuudistus Rautavaaran kunnalle: ja laskennallinen vaikutus kunnan tuloveroprosenttiin 3,7 %. - hankekohtaisten yksilöllisten poistoaikojen selvittyä uuden poistosuunnitelman mukainen poistotaso otetaan huomioon 2. kaikkien hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä talousarvion raamin mukainen talousarvio voidaan laatia. Esityksissä tulee yksityiskohtaisesti perustella ratkaisujen säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja tasoon sekä erikseen perusteet mahdollisille ylityksille. Jokaisen tulosalueen tulee tarkistaa ja päivittää hankkeensa kunnan vuoden 2015 talousarvion Hankesalkkuun. 3. kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä (Jory) ja kunnanhallitus tarkastelevat tarvittaessa talousarvion kokonaisraamia iltakoulussa uudelleen lokakuussa 2014, kun kunnalla on käytössä tarkemmat ennusteet valtionosuuksista ja verotuloista (ansio-, kiinteistö- ja yhteisöverotus). 4. määrätä Valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) ajaksi torstai klo ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali jatkovalmistelua varten. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Khall Hallintokunnissa on valmisteltu ja käsitelty vuoden 2015 talousarviota. Hallintokunnat ovat antaneet esityksensä ja niistä on koottu yhteenveto. Erillisessä liitteeseen sisältyy: Rautavaara-Savotta/Kuntastrategia 2030, yleinen talouskatsaus ja keskeiset lakimuutokset, Henkilöstö, vakinaiset virat, Käyttötalousosa/hallintokunnat, Vesi- ja viemärilaitos, Kunnan tytäryhtiöille asetetut tavoitteet, Investointiosa, Tuloslaskelmaosa, Kunnan kiinteistöstrategia vv , Henkilöstösuunnitelma, Hankesalk- ku, Puitelain 9 :n mukainen analyysi ja kunnan saama valtionosuusrahoitus 2015 Vuoden 2015 talousarvion budjettiriihet pidettiin: - tiistai /hallinto-osasto - keskiviikko /perusturvaosasto ja tekninen osasto - torstai /sivistysosasto. Lisäksi Johtoryhmän kokouksessa nro 5/ Vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelma : - Toimintakate: euroa - Verotulot: euroa - Valtionosuudet: euroa/muutos v euroa (vähennystä -4,9%) - Vuosikate: euroa - Poistot: euroa - Tilikauden tulos: euroa. Alijäämän kattamisvelvoitteen täyttämiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi jatkossa tulee tehtäväksi päätöksiä tulorahoituksen lisäämisestä ja menokasvun hillitsemisestä ja siten myös palvelutuotannon tasosta ja rakenteista. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite erillinen: - Rautavaaran kunnan talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille /kj:n ehdotus merkitsee vuoden 2015 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa tarvittaessa ohjeita talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksen jatkovalmisteluun operatiiviselle johto-

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ ryhmälle. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall Kuntarakennelain velvoittamana lähes kaikissa Suomen kunnissa laaditaan kuntarakenneselvityksiä ja neuvotellaan liitossopimuksista. Kahta perusvaihtoehtoa jatketaanko itsenäisenä kuntana vai kootaanko seudullisesti voimia yhteen on punnittava objektiivisesti ja kunnan asukkaiden tulevaa hyvinvointia ajatellen vuoden 2015 aikana. Pohjois-Savossa on kuntien yhteistyönä maakuntaliiton johdolla käynnistetty valmistautuminen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Tavoitteena maakunnan kokonoinen SoTe-kuntayhtymä. Lakiluonnoksen mukaan SoTe-uudistusta toimeenpantaessa korostetaan kansalaisten oikeutta yhdenvertaisiin palveluihin. Lähtökohtana on myös, että palveluita voidaan keskittää ainoastaan perustellusta syystä. Rautavaaran kunnan on oltava aktiivisesti mukana alueellista SoTe-palvelujärjestelmää suunniteltaessa ja uudistuksia toteutettaessa vuonna Laaditut ns. painelaskelmat osoittavat, että Rautavaaran kunnan aloudellinen asema kiristyy merkittävästi lähivuosien aikana. Rakenteellisia uudistuksia on toteutettava päättäväisesti kaikissa vaihtoehdoissa. Vuoden 2015 talousarviota on myös Rautavaaran kunnassa valmisteltu poikkeuksellisessa tilanteessa. Laadintaohjeita annettaessa talouden taantuma oli jatkunut jo useampia vuosia, eikä suunnitelmakaudelle ollut mahdollista antaa täsmällisiä ennusteita tai suunnittelun tunnuslukuja. Taloudellista jakovaraa ei siis ole, jolloin välttämättömät panostukset palveluiden sisällölliseen kehittämiseen on etsittävä tulosalueiden sisältä. Vuoden 2015 talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat: - Käyttömenot: Investoinnit: : ehtona ulkopuolinen rahoitus - Tuloveroprosentti: 21,0% - Verokertymä: Valtionosuudet: : leikkaus v ,9% - Vuosikate: Tulos: Lainat/asukas /asukas - Taseen ylijäämä: Suhteellinen velkaantuneisuus/tp 2013: 47,3% - Omavaraisuusaste/ TP 2013: 63,0%

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Esityslistan liite (erillinen): - Rautavaaran kunnan Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto: 1. hyväksyy Rautavaaran kunnan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman oheisen liitteen mukaisena. 2. kattaa vuoden 2015 tilikauden tuloksen taseessa olevien edellisten vuosien ylijäämällä :a. Kuntalain 65 :n mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus toteutuu. 3. merkitä tietoonsa saatetuksi, että kunnanhallitus perustaa tammikuussa 2015 Talouden vakauttamistyöryhmän. Vastuualueiden on sitouduttava järjestämään palvelunsa ja toimintansa nyt niille hyväksyttävien määrärahojen puitteissa. Ensi vuonna kunnan toiminnan painopisteinä ovat talouden tervehdyttäminen, palvelurakenteiden uusiminen, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistaminen sekä Kuntastrategia-2030-asiakirjan päivittäminen: henkilömitoitus, investoinnit jne. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavilla korjauksilla: Käyttötalousosa: - sivu 25/ asettaa tammikuussa Talouden vakauttamistyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella yhteistyössä hallintokuntien kanssa toimenpiteitä kunnan talouden vakauttamiseksi. Valmistelussa tarkastellaan kunnan tulorakennetta, toiminnan rakenteita, palvelujen uudelleenjärjestelyjä ja tehostamista sekä tietotekniikan hyväksikäytön lisäämistä kunnan palvelutuotannossa - sivu 33/Kotihoito: yöpartiotoiminta/yöhoito selvitettävä - sivu 43/Tekninen toimi: poistetaan teksti Henkilöstömäärää lisätään kunnossapitoon sisäisellä siirrolla kiinteistönhoidosta ja palkkaamalla yksi uusi henkilö kunnossapitoon, poistetaan teksti: Kiinteistönhuoltoon palkataan yksi henkilö kunnostustehtäviin siirtyvän tilalle. Kiinteistöhuoltoon tuleva henkilö voidaan mahdollisesti vuokrata vuokravälitysfirman kuatta. Henkilöstömuutoksia on tulossa työnjohtoon kunnan rakennusmestarin jäätyä eläkkeelle syksyllä Tarkennus: kunnospidossa on 1+1 ammattimiestä.

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Investointiosa: - sivu 51/Vesi- ja viemärilaitos: vesijohtoverkostossa olevat palopostit v määräraha :a siirretään Verkoston rakentamiseen ja peruskunnossapitoon. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn aikana: - jäsen Mika Mustonen poistui kokouksesta klo kunnanhallituksen pj Matti Ahonen poistui kokouksesta klo kunnanhallituksen 1.vpj Mikko Korhonen toimi puheenjohtajana tämän jälkeen.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman hyväksyminen Khall Työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevat lait tulivat voimaan vuoden 2014 alussa. Koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle vuoden 2014 aikana. Henkilöstöään kouluttava työnantaja voi saada taloudellisena kannusteena verovähennyksen tai koulutuskorvauksen. Tuen saa vain, jos koulutus perustuu työpaikalla laadittuun koulutussuunnitelmaan. Suunnitelmaa laadittaessa ja käsiteltäessä on noudatettava yhteistoimintalain säännöksiä. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Uusi lainsäädäntökokonaisuus muodostuu seuraavista lakimuutoksista: 1. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 2. Yhteistoimintalakien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat uudet säännökset 3. Laki koulutuksen korvaamisesta 4. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatalouden tuloverolain ns. koulutusvähennystä koskevat säännökset Työnantajan järjestämän koulutuksen on liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin senhetkisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja voi tarjota koulutusta koko henkilöstölle, tietylle henkilöstöryhmälle tai yksittäisille työntekijöille. Koulutus voi olla työntekijän ammattitaitoa ylläpitävää ja täydentävää lisä- ja täydennyskoulutusta. Työhön perehdytys tai opastus ei oikeuta korvaukseen. Oppisopimukseen, näyttötutkintoon tai työnkiertoon liittyvä koulutus sen sijaan oikeuttaa taloudelliseen tukeen, jos muut tuen edellytykset täyttyvät. Työnantaja saa taloudellisen kannusteen myös esimerkiksi lakisääteisistä koulutuksista. Koulutus voi olla sisäistä, työnantajan oman organisaation tuottamaa koulutusta esim. Dynasty-asianhallintakoulutus. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi hankkia koulutuksen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta esimerkiksi erilaisten kurssien, seminaarien ja konferenssien muodossa esim. Kuntaliiton ja yhteiskumppaneiden järjestämä USO2- verkostokoulutus vv Myös verkkokoulutukseen voi saada tukea. Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saa vähintään yhdeltä (1 pv) ja enintään kolmelta (3 pv) koulutuspäivältä verovuodessa työntekijää kohti. Yhden koulutuspäivän vähimmäiskesto on kuusi (6) tuntia. Kuuden tunnin koulutuspäivä voi kuitenkin muodostua myös useista yhtäjaksoisista, vähintään yhden tunnin pituisista koulutuksista tai koulutusjaksoista. Yksittäisten jaksojen ei tarvitse liittyä samaan kokonaisuuteen tai aihepiiriin, vaan kyse voi olla myös erisisältöisistä koulutuksista.

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijälle maksetaan koulutukseen osallistumisajalta palkkaa. Edellytyksenä on myös, ettei koulutettavan työntekijän palkkakustannuksiin ole saatu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista palkkatukea. Kuntien on mahdollista saada koulutuskorvausta, joka on kymmenen prosenttia (10%) koulutuspäivän keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvasta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta työttömyysvakuutusmaksun perinnän yhteydessä. Koulutussuunnitelmasta ei tarvitse ilmetä yksittäisiä työntekijöitä koskevia seikkoja, esimerkiksi minkälaiseen ja mihin koulutukseen kukin työntekijä vuoden aikana osallistuu. Kunkin työntekijän osalta kehityskeskustelun yhteydessä käydään läpi myös koulutustarve ja yhdessä esimiehen kanssa suunnitellaan koulutuksiin osallistuminen Kuntatyöantajan (KT) päivätyn tiedotteen mukaan koulutuskorvausta voi hakea tammikuussa 2015 Työttömyysvakuutusrahastolle palkkailmoituksen antamisen yhteydessä. Kaikki hakemusasiakirjat täyttöohjeineen ovat sähköisesti netissä. Lisätietoja edellä olevasta antaa: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelma päättää: 1. hyväksyä Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman liitteen mukaisesti. 2. jatkossa kunnan koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain talousprosessin yhteydessä henkilöstösuunnitelmaan (Helsuun). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU Khall Suomen Kuntaliiton Kutsukirje 9/2014 eli kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle on käynnissä. Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO2) verkostohankkeessa on kehitetty kuntien uuden sukupolven johtamistapoja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin. Hanke oli kumppanuus hanke, toteutettiin yhteistyössä Kuntaliittokonsernin, 35 kehittäjäkumppanikunnan ja Sitran julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Hanke on osa laajempaa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017-ohjelmaa. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toimintakentän sekä saamamme palautteen pohjalta olemme käynnistämässä USO3-jatkohanketta, joka toteutetaan vuoden 2015 alusta vuoden 2016 loppuun eli tämän valtuustokauden toimikausi. Hankkeen organisoinnista vastaavat yhteistyössä Suomen Kuntaliitto (valtakunnallinen hanke- ja kehittämistyö) ja FCG Konsultointi Oy (kuntakohtainen kehittäminen ja konsultointi). Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen toteavat Kuntalehdessä mm.: "Kuntien rooli ja palvelurakenteet ovat muotoutumassa uudelleen nyt jos koskaan tarvitaan valtakunnallista kuntajohdon yhteistä uudistamistyötä. Uuden sukupolven organisaatiot -verkosto tarjoaa tälle työlle monipuolisen ja vaikuttavan foorumin. USO on osallistujakuntiensa vertaisoppimis- ja vertaistukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija ja moottori." Nyt suunnitteilla on kolmas USO-verkoston toimikausi ( ), jonka teemana on kunnan uusi rooli ja johtaminen sekä kestävä talous. 1. Kunnan uuden roolin määrittäminen muutosten keskellä - Palvelut-elinvoima-demokratia-verkostot: miten kunnan perustehtävän hoitaminen ja rooli yhteiskunnassa muuttuu? - Yhteisöllisyys, kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen - Kunnan työnantajaroolin muutos 2. Kuntakonsernin ja palvelujen johtaminen - Kunnan organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestelmien muutokset uuden kuntalain ja SoTe-uudistuksen myötä - Omistaja- ja sopimusohjaus sekä näihin liittyvät menettelytavat ja

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ mallit kuntayhtymissä ja yhtiöissä - Palvelujen järjestämis- ja tuotantotapojen (kustannuslaskenta) strateginen kehittäminen 3. Kestävä talous toiminnan perustana - Strategialähtöisen talouden hallinnan keinot ja kokemusten vertailu - Kuntatalousohjelman ja sote-budjettikehyksen merkitys kunnan talousjohtamisessa - Luottamushenkilöjohdon vastuu toiminnan ja talouden kestävyydestä USO-verkoston toiminnassa huomioidaan erilaiset olosuhteet ja moninaiset muutokset aluerakenteessa ja palvelurakenteessa sekä kasvavat, tasapainoiset ja väestöä menettävät alueet. USO-verkoston toiminta ja työ koostuu USO-osallistujakuntien yhteisistä teemaseminaa-reista (3 kpl vuodessa), KuntaVertaiset-työpajoista kuntaryhmittäin (2 kpl vuodessa),kunta-kohtaisista, kunnan tarpeista lähtevistä kehittämistyöpajoista konsultin ohjaamana (2 3 kpl vuodessa) sekä verkoston työtä tukevista kirjallisista kehittämisaloitteista, joissa hyödynnetään verkostossa syntyvää tietoa ja näkemyksiä sekä ajankohtaista tutkimustietämystä. Kokonaisuutta tuetaan monikanavaisella viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Kj Unto Murron selvitys : Miksi osallistuminen USO3-verkostohankkeeseen on erittäin tärkeää pienkunnalle? " Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on hyvinvointikunta. Koulutus, sosiaalipalvelut ja terveydenhoito järjestetään suurelta osin kuntien kautta, ja jopa pääosin kuntien omina palveluina. Monessa muussa maassa kunnat hoitavat vain lähipalveluja ja elinvoimapalveluja, raskaan sarjan palvelut ovat laajemman alueen tai valtion vastuulla. Suomessakin kuntien toimintaympäristö ja kuntia koskeva lainsäädäntö ovat kuitenkin muuttumassa radikaalisti haastaen kuntien nykyisen roolin. Puhutaan maamme uudesta kunnallishallinnon perustuslaista. Kuntien rooli on jo monella tapaa muuttunut palveluntuottajana ja/tai järjestäjänä 2000-luvun aikana joko lainsäädännön toimesta tai omaehtoisesti: esim. ympäristöterveydenhuolto, terveydenhuolto, ympäristönsuojelu, maaseutuelinkeinot, talous-, velka- ja kuluttajaneuvonta, alueellinen pelastustoimi, kiireellinen ensihoito sekä ammatillinen koulutus. Tuleva lainsäädäntö koskien sosiaali- ja terveysuudistusta, toimeentulotukea, lukiokoulutuksen ja rakennusvalvonnan järjestämistä vaikuttavat monella tavalla totuttuihin kunnalle kuuluneisiin tehtäviin. Liikenne- ja kuntaministeri Risikko asetti syyskuussa työryhmän hahmottamaan Tulevaisuuden Kuntaa. Työryhmän toimeksiannon taustalla on ajatus kuntien roolin muuttumisesta palvelujen järjestäjänä,

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ tuottajana ja rahoittajana sekä demokratiayhteisönä ja verottajana. Työryhmän odotetaan pohtivan lähidemokratiaa, osallistumista ja yhteisöllisyyttä. Ryhmältä odotetaan visioita tämän vuodenloppuun mennessä. Kuntauudistuksen tarve johtuu perimmältään siitä, että aikanaan syntynyt kuntarakenteemme ei vastaa nykyajan tarpeisiin. Kaupungistuminen jatkuu Suomessa vielä pitkään. Kasvavilla kaupunkiseuduilla kuntarajat käyvät yhä keinotekoisemmiksi ja estävät kokonaisvaltaista maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnitelua ja kestävää kehitystä. Ihmisten ja yritysten arki ei katso kuntarajoja ja kuntien on kyettävä tunnistamaan tämä entistä paremmin. Miten Rautavaaran kunnan rooli muuttuu, kun SoTe-uudistus vie kunnan budjettivallasta prosenttia ja valtaosan työntekijöistä? Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain parlamentaarinen ohjausryhmä on päättänyt tuottamisvastuun määritelmästä. Yksittäinen kunta ei voi määritelmän mukaan toimia tuottamisvastuullisena toimijana, jotta palvelut saadaan integroitua kokonaisvaltaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään uudistuksessa viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Tuottamisvastuu voi olla lakiluonnoksen aikaisemmasta versiosta poiketen vain kuntayhtymällä tai sen sijasta tuottamisvastuualueen vastuukunnalla, jos alueen kunnat niin yksimielisesti sopivat. Sote-alueet päättävät tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät ja niiden tehtävät. Parlamentaarinen ohjausryhmä päätti tuottamisvastuullisten kuntayhtymien enimmäismäärästä. Jokaisen tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän on vastattava ehkäisevistä, korjaavista ja hoitavista sekä kuntouttavista ja muista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Tämän mukaisesti tuotta-misvastuullisia kuntayhtymiä voi olla enintään seuraavasti mm: KYS- erva-alueelle muodostuvalle sote-alueelle enintään neljä tuottamisvastuullista kuntayhtymää. Alueilla voidaan päättää, että tuottamisvastuullisia kuntayhtymiä on edellä mainittua vähemmän. On täysin selvää, että yksi kuntien perusjalkana pidetty itsehallinto muuttaa merkittävästi muotoaan. Kun kunnilta viedään rahat ja päätösvalta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, jää jäljelle lähinnä koulutus, kulttuuri ja alueensa kehittäminen. Silloin kunnan tehtäväksi jää paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen. Millaisen organisaation kunta tarvitsee jatkossa huolehtiakseen varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, entisestään kasvavasta työllistämi-

18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ sen vastuustaan, kunnallistekniikasta (ml.vesi- ja jätevesihuollosta), elinkeinopolitiikasta. Mitä Rautavaaran kunnan visio: Eloa, Iloa ja Älyä tarkoittaa vuonna 2016? Rautavaaran kunta osallistui edelliseen Uuden sukupolven organisaatiot hankkeeseen eli USO2-verkostohankkeesee Seminaareja järjestettiin etänä 9 kpl ja Kuntastrategiatyöpajoja 5 kpl. Tuotoksena Rautavaaran kunnalle uusi Kuntastrategia-2030 asiakirja, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa Monitoimihallilla. Yhdyshenkilöinä toimivat kunnanjohtaja Unto Murto ja ict-asiantuntija Petri Kettunen. USO3-verkostossa pienten kuntien maksuosuus /v + alv, joka sisältää kaikille verkoston kunnille yhteiset verkostoseminaarit ja KuntaVertaiset (yhteensä 5 vuodessa) ja kuntien omiin kehittämistarpeisiin räätälöidyn kuntakohtaisen konsultointituen (2-3 työpajaa vuodessa) sekä edellä mainittuja osioita tukevan tietotuotannon sekä verkoston koordinointi- ja viestintäpalvelut. Esillä olevista teemoista erityisesti teemat kunnan uuden roolin määrittäminen sekä kuntakonsernin ja palvelujen johtaminen yhdistettynä uuden kuntalain talouden tasapainoa edellyttämät vaatimukset korostavat luottamushenkilöjohdon vastuuta toiminnan ja talouden kestävyydestä ovat tärkeitä Rautavaaran kunnan tulevaisuuden osalta. Lisätietoja edellä antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: päättää, että Rautavaaran kunta: 1. osallistuu Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO3)-verkostoon toimikaudella nimetä Rautavaaran kunnan yhdyshenkilöiksi USO3-verkostohankkeeseen kunnanjohtajan, talous- ja kehittämisjohtajan sekä ict-asiantuntijan. Käydyn keskustelun aikana jäsen Marita Riekkinen ehdotti, jäsen Jorma Korhosen kannattama, että kunta ei osallistu USO3-verkostoon toimikaudella , vaan määräraha säilytetään vuoden 2015 talousarviossa ja se käytettäisiin tarvittavan koulutuksen ostamiseen.

19 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Julistettuaan keskustelun päättyneeksi pj Mikko Korhonen totesi, koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta vastaavat "Jaa" ja ne, jotka kannattavat jäsen Marita Riekkisen ehdotusta vastaavat "Ei". Puheenjohtajan tekemä selonteko ja äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin "Jaa"-ääniä 2 (Mikko Korhonen ja Rauha Partanen) ja "Ei"-ääniä 3 (Marita Riekkinen, Jorma Korhonen ja Kirsi Kokkonen). Poissa 2 (Matti Ahonen ja Mika Mustonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen jäsen Marita Riekkisen ehdotuksen äänin 3-2. Poissa 2. Liitteet Liite 1 Suomen Kuntaliiton kutsu

20 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen/työterveyshuolto Ytk 38 Työterveyshuollon kustannukset ovat osalta kaiken kaikkiaan Vuoden 2014 budjetissa on menokohdalle varattu työterveyshuollon kustannuksien kattamiseen Varattu määräraha ei täten tule riittämään kustannuksien kattamiseen. Hallinnon alta ei löydy käyttötaloudesta muuta kohtaa jolla menon voisi kattaa. Pj:n esitys: Yhteistyökomitea esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavaa: Kyseinen määrärahan ylitys katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. Rahaa varataan lisää yhteensä Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. on kokouksessa nro 1/ :ssä 3 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista antaa: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:t: ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. tehdä euron määrärahamuutoksen vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden tilikohdalle /Työterveyshuolto. 2. määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksella. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:30-20:00 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta

23 Talousarvio 2016 / Käyttötalous / tukipalvelulautakunta. 24 Teknisen johtajan ajankohtaiskatsaus / tukipalvelulautakunta Mäntyharju Pöytäkirja 5/2015 1 (10) Aika 29.10.2015, klo 17:30-18:39 Paikka Kunnantalo, teknisen johtajan huone Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22 Pöytäkirjan tarkastus 23

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi

KH 6 Kunnanhallitus Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Valtuusto 4 30.01.2017 Esitys uudeksi hallintosäännöksi 13/00.01.01/2012 KH 6 Kunnanhallitus 12.1.2016 Valmistelija: kunnansihteeri Peter Stenvall, peter.stenvall(at)sipoo.fi Uusi kuntalaki (410/2015)

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo

MÄNTYHARJUN KUNTA Kh Kv liite 3. Palkkiosääntö. Kvalt hyväksynyt Voimaantulo MÄNTYHARJUN KUNTA Kh 10.12.2012 Kv 30.1.2013 liite 3 Palkkiosääntö Kvalt hyväksynyt 30.1.2013 25 Voimaantulo 1.2.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille suoritetaan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Kunnanhallitus 355 19.10.2015 Kunnanhallitus 404 01.12.2015 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 157/2/20/200/2015 Khall 19.10.2015 355 Valtuusto hyväksyi vuoden 2016 talousarvion raamin

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta

1. Valtuutettu Veijo Oinosen aloite Aluehallintovirastolle selvittämään Ensihoidon palvelutasopäätöstä rautavaaralaisten osalta Kunnanvaltuusto 10 11.05.2015 Kunnanhallitus 132 25.05.2015 Kunnanhallitus 146 08.06.2015 Perusturvalautakunta 21 20.01.2016 Valtuutettujen aloitteet/valtuutettu Veijo Oinosen valtuustoaloite 11.5.2015

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2016 1

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 1/2016 1 04.02.2016 Aika 04.02.2016 klo 08:30-11:20 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta

Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta Kunnanhallitus 84 18.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 28.02.2013 Sonkajärven kunnan lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 100/00.04.01/2013 Kunnanhallitus 18.02.2013 84 Valmistelija: kunnanjohtaja Simo Mäkinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 36 (42) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 23.4.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 20 valtuutettua

Lisätiedot

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto

MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Vanhusneuvosto MUONION KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MUONION VANHUSNEUVOSTON KOKOUS Aika KLO 14.00 16.30 Paikka Läsnä Sosiaalitoimiston kokoushuone Kutsutut/osallistujat Läsnä Yrjö Perkkiö veteraanijärjestöjen edustaja,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne

Kemijärven kaupungin organisaatio- ja päätöksentekorakenne Kaupunginhallitus 195 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 59 15.06.2015 Kaupunginhallitus 278 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 81 21.09.2015 Kaupunginhallitus 232 06.06.2016 Kemijärven kaupungin organisaatio- ja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 12.03.2012 131 Kunnanhallitus 26.03.2012 149 Kunnanvaltuusto 10.4.2012 15 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

Lisätiedot

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti:

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti: Kunnanhallitus 4 13.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallitus 31 03.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 09.02.2015 Kunnanhallituksen valitseminen KHALL 4 Hallintojohtaja Kuntalain 3 luvun 17 :n mukaan

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 Maaseutulautakunta 26.09.2012 Aika 26.09.2012 klo 19:00-19:45 Paikka Maaseututoimisto, Keskuskatu 51 b Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

16 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta

16 Tarkastuslautakunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma Kuntatarkastajan tarkastushavainnot tarkastuksesta Mäntyharju Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Aika 01.09.2015, klo 13:00-15:18 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 14 Pöytäkirjan tarkastus 15 Talouden

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja

Ehdotus Esittelijä: Markku T Tuunainen, perusturvajohtaja Mäntyharju Ote pöytäkirjasta 8/2015 1 (5) Perusturvalautakunta, 31, 21.10.2015 Perusturvalautakunta, 36, 10.11.2015 36 Talousarvio 2016 / perusturvalautakunta MjuDno-2015-1188 Perusturvalautakunta, 21.10.2015,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Haapajärven kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Haapajärven kaupunki Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto 14.11.2011 66 1.11.2011 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Luottamushenkilölle suoritetaan

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen

Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen Kunnanhallitus 57 09.03.2015 Valtuusto 8 30.03.2015 Laukaan kunnan hallintosäännön päivittäminen ja konserniohjeen tarkistaminen 477/00.01.01/2012 Kunnanhallitus 09.03.2015 57 Valmistelija: vs. hallintojohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 67 15.03.2016 Aika 15.03.2016 klo 12:00-13:55 Paikka Kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 69 35 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1)

Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Kunnanhallitus 8 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallituksen toimikauden pituus ja kunnanhallituksen valitseminen (ohm. 1) Khall 19.01.2015 8 Kunnanhallituksen asema ja tehtävät määritellään

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p ,

Valmistelija / lisätiedot: Hirvelä Heli. Lisätietoja päätöksestä Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, p , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 6, 23.01.2017 Kaupunginvaltuusto, 100, 19.12.2016 Kaupunginhallitus, 12, 09.01.2017 6 Yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaoston varajäsenen vaali

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö

VÖYRIN KUNTA. Palkkiosääntö VÖYRIN KUNTA Palkkiosääntö Hyväksytty kunnanvaltuustossa 4.10.2012, 58 Astuu voimaan 1.1.2013 VÖYRIN KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2 1 SOVELTAMISALA Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi

Espoon kaupunki Pöytäkirja Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma , sosiaali- ja terveystoimi 30.10.2013 Sivu 1 / 1 1978/02.02.00/2013 104 Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma 2014-2016, sosiaali- ja terveystoimi Valmistelijat / lisätiedot: Maija Havo, puh. (09) 816 23013 Aulis Majuri,

Lisätiedot