RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ AIKA klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 talousarvion ja 628 taloussuunnitelman hyväksyminen 299 Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman hyväksyminen 300 Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot 638 (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen/työterveyshuolto Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen ja 644 investointiosaan/kunnan keskusarkiston kunnostus 303 Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen ja 646 investoitiosaan/virastotalon lukitus 304 Määrärahamuutos TA-2014 Investointiosaan/Yläaste 648 Peruskorjaus/sisäilma ja kosteuden hallinta 305 Määrärahamuutos TA käyttötalousosaan/erikoissairaanhoito/kys 306 Rautavaaran kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen alkaen 308 Rautavaaran kunnan Ikääntymispoliittinen strategia ja 657 palvelurakenteen kehittämisohjelma Rautavaaran kunnan mielenterveys ja päihdetyön strategia Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien 660 maksuosuusperusteen muuttaminen/infotilaisuus kuntien edustajille 311 Edustajien nimeäminen Ylä-Savon henkilökuljetusten 662 ohjausryhmään 312 Paikallisen sopimuksen hyväksyminen/työsuojeluvaltuutetun 664 ajankäyttö ja toimialue työsuojelukaudella Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä 669 RTVO 316 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat 673

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ AIKA klo 10:30-15:05 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Matti puheenjohtaja poistui klo , puheenjohtaja klo saakka Korhonen Mikko 1. vpj. puheenjohtaja klo alkaen Kokkonen Kirsi 2. vpj. Korhonen Jorma jäsen Mustonen Mika jäsen poistui klo Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen poistui klo MUU Matikainen Matti kv:n pj. Oinonen Veijo kv:n 1.vpj. Pursiainen Rauni kv:n 2. vpj. Murto Unto kunnanjohtaja KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauha Partanen ja Mikko Korhonen, sekä varalle Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen. ALLEKIRJOITUKSET Matti Ahonen Mikko Korhonen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t :t PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauha Partanen Mikko Korhonen Jorma Korhonen :t :t PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen kokouksen nro 21/2014 laillisesti koollekutsutuksi ja päätövaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Aki Karmitsa ja Marita Riekkinen. Varalla Rauha Partanen ja Mikko Korhonen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Rauha Partanen ja Mikko Korhonen sekä varalle Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen. Valitaan ko. henkilöt. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen Khall Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa mm. lautakunnille ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadinnan ohjeeksi. Laadintaohjeisiin sisältyvät tiedot 2010, 2011, 2012 ja 2013 tilinpäätöksistä (TP) sekä vuoden 2014 talousarviosta (TA) ja vuoden 2015 taloussuunnitelman (TASU) luvuista. Laadinnassa käytettävät Tilastokeskuksen 2013 väestöennusteet ja USO2-verkosto hankkeen Kuntastrategia-2030 aineistoa. Vuodelle 2015 on erikseen määritelty punaisella värillä/vahvennuksella raamit, jotka ovat sitovana ohjeena kaikille lautakunnille valmistellessa vuoden 2015 talousarviota. Raamissa esitetty käyttötalouden kustannusten nousu (brutto) vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon on + 2,75%. Vuoden 2014 talousarviossa näkyy sosiaalitoimen käyttötaloudessa Suopursun perustaminen (Rautaharjussa sijainneen Ilola Oy:n siirtyminen kunnalle alkaen). Raamin ylityksiä ei sallita. Raamin määrittelyssä on huomioitu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoito KYSTERIssä, joka aloitti toimintansa alkaen. SoTe-järjestämislaki on lausunnolla (annettava mennessä) Vuoden 2015 talousarvion laadintaa edesauttavat edellisten vuosien ylijäämäisyys. Kunnan taseessa ei ole lainkaan kattamatonta alijäämää. Taseessa edellisten vuosien kumulatiivinen ylijäämä on Valtion hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tulossa tarkemmin tietoja RAUTAVAARA-SAVOTTAan: Kuntastrategia- ja talousseminaariin torstaina mennessä. Nyt esittelyssä käytetyt valtionosuudet ja kunnan omarahoitusosuus sekä arvio verotuloista perustuvat Suomen Kuntaliiton laatimiin arvioihin. Vuoden 2015 alusta lukien toteutuvassa valtionosuusuudistuksessa on alustavasti arvioitu Rautavaaran kunnan valtionosuusmäärän alenevan :a eli 369 /asukas.

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Leikkaus toteutuu vuosien aikana (leikkaus on 50 /asukas/vuosi). Kunnan asukasluku Vuodeksi 2015 on tulossa :n valtionosuusleikkaus aikaisemmilla päätöksillä. Laskelmissa ei ole otettu huomioon kunnille lailla säädettyjen uusien ja laajenevien tehtävien vaikutuksia vuoden 2015 valtionosuuteen. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Rautavaaran kunnan Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet päättää: 1. hyväksyä kaikille hallintokunnille liitteen mukaiset Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2015 ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet. Vuoden 2015 tavoite: Vuosikate riittää lakisääteisiin sumu-poistoihin ja järkeviin investointeihin. Vuoden 2015 tulostavoite: ylijäämäinen euroa (kunta perustettu ). Esittelijän TA-2015 ja TASUn lisäperustelut: - kunnan hallinnon uudistus:kunnan hallintosäännön uudistaminen/ vanhusneuvoston asema ja tehtävät, virkanimikkeet etc. - valtakunnan tasolla muutokset: SoTe-järjestämislaki eli järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella, lausuntoaika SoTe-laista päättyy , kaikki sosiaalipalvelut siirretään sote-alueen kuntayhtymälle - lähipalvelujen varmistaminen "Lex-Rautavaara": ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton yhteinen lähipalveluprojekti käynnistetty - käyttötulot: kasvuarvio 1,20 %-2,0 % (BKT-mukaan). - käyttömenot: kasvavat keskimäärin seuraavasti: palvelujen osto, lukuunottamatta terveydenhuoltoa keskimäärin 1,00 % ja muut menot 1,5 % - kunnassa entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI (aloitti alkaen) + maamme hallituksen linjauksen mukaan: jokainen kunta kuuluu johonkin viidestä sote-alueesta: Rautavaara kuuluu KYS- Soteen.

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ kunnan oma vakanssipohja: vuoden 2014 Helsun perusteella + toiminnalliset muutokset perusteltuna: selvitettävä ruokahuolto itsenäiseksi tulosyksiköksi ja siivoustoimi sivistystoimen vai teknisen toimen alaisuuteen. kunnassa laaditaan henkilömitoitus - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitteita (työllisyyslain muutos: vaikeasti työllistyvien aktivoinnin lisääntynyt vastuu kunnille, oppivelvollisuuden jatkaminen vuodella ei toteudu, sosiaalihuoltolain uudistus ja kotihoidon tuen jako puolisoiden kesken - sijaisten ottaminen: ensiksi selvitettävä sisäinen täyttö/työnkierto, oppisopimuskoulutus - vakinaiset virkojen ja toimien täyttö: täyttölupa kunnanhallitukselta - kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka - materiaalin ja palvelujen ostot: raamina entinen taso - kunkin toimialan on otettava tarkasteluun omien maksutulojensa perusteet ja tarvittaessa tehtävä päätökset maksujen korotuksista (kunnanhallituksen päätös asiasta : RAUTAVAARA-SAVOTTA/Tulorakenteen maksut ja taksat vuosina ) - alustava laskelma Rautavaaran kunnan valtionosuuksista vuona 2015 (Suomen kuntaliitto/ennakkotieto ): maksetaan kuukausittain 11 päivänä = kunnan 1. tilipäivä * asukasluku: (-29 hlöä eli -1,6%) * kunnan peruspalvelujen valtionosuus (=yhden putken vosu): , mistä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus: * muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (vuoden 2014 taso): kunnan valtionosuudet yhteensä vuonna 2015 (arvio): eli vähennystä vuodesta Rautavaaran kunnan osalta muutokset vv : pelkkä valtionosuuksien lasku : ja - 2,7% - alustava laskelma Rautavaaran kunnan verotulot: maksetaan kuukausittain päivänä = kunnan 2. tilipäivä/vuonna 2015, , josta: * kunnallisvero /kertynyt :

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ * kiinteistövero /kertynyt : * yhteisövero /kertynyt : kaikki verotulot yhteensä vuonna 2015 (arvio): / + 2,0% ja tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2008 lähtien 20,00%. Huom! Kunnan efektiivinen veroaste vuonna 2014 on 11,93 %, vuonna 2013: 11,83 % - kiinteistöveroprosentit: * yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,65 % * vakinainen asunto: 0,40 % * muu kuin vakinainen asunto: 0,90% * rakentamaton rakennuspaikka 2,00% Huom! kunnanvaltuuston päätöstä vuodelta 2008 ei ole laitettu täytäntöön. Rakennuspaikkoja: 68 kpl. - rakentamattomien rakennuspaikkojen verotus vv valmistelussa. - verotulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotustarvetta harkittava lokakuun lopussa: Huom! valtion tekemä valtionosuusuudistus Rautavaaran kunnalle: ja laskennallinen vaikutus kunnan tuloveroprosenttiin 3,7 %. - hankekohtaisten yksilöllisten poistoaikojen selvittyä uuden poistosuunnitelman mukainen poistotaso otetaan huomioon 2. kaikkien hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä talousarvion raamin mukainen talousarvio voidaan laatia. Esityksissä tulee yksityiskohtaisesti perustella ratkaisujen säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja tasoon sekä erikseen perusteet mahdollisille ylityksille. Jokaisen tulosalueen tulee tarkistaa ja päivittää hankkeensa kunnan vuoden 2015 talousarvion Hankesalkkuun. 3. kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä (Jory) ja kunnanhallitus tarkastelevat tarvittaessa talousarvion kokonaisraamia iltakoulussa uudelleen lokakuussa 2014, kun kunnalla on käytössä tarkemmat ennusteet valtionosuuksista ja verotuloista (ansio-, kiinteistö- ja yhteisöverotus). 4. määrätä Valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) ajaksi torstai klo ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali jatkovalmistelua varten. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Khall Hallintokunnissa on valmisteltu ja käsitelty vuoden 2015 talousarviota. Hallintokunnat ovat antaneet esityksensä ja niistä on koottu yhteenveto. Erillisessä liitteeseen sisältyy: Rautavaara-Savotta/Kuntastrategia 2030, yleinen talouskatsaus ja keskeiset lakimuutokset, Henkilöstö, vakinaiset virat, Käyttötalousosa/hallintokunnat, Vesi- ja viemärilaitos, Kunnan tytäryhtiöille asetetut tavoitteet, Investointiosa, Tuloslaskelmaosa, Kunnan kiinteistöstrategia vv , Henkilöstösuunnitelma, Hankesalk- ku, Puitelain 9 :n mukainen analyysi ja kunnan saama valtionosuusrahoitus 2015 Vuoden 2015 talousarvion budjettiriihet pidettiin: - tiistai /hallinto-osasto - keskiviikko /perusturvaosasto ja tekninen osasto - torstai /sivistysosasto. Lisäksi Johtoryhmän kokouksessa nro 5/ Vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelma : - Toimintakate: euroa - Verotulot: euroa - Valtionosuudet: euroa/muutos v euroa (vähennystä -4,9%) - Vuosikate: euroa - Poistot: euroa - Tilikauden tulos: euroa. Alijäämän kattamisvelvoitteen täyttämiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi jatkossa tulee tehtäväksi päätöksiä tulorahoituksen lisäämisestä ja menokasvun hillitsemisestä ja siten myös palvelutuotannon tasosta ja rakenteista. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite erillinen: - Rautavaaran kunnan talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille /kj:n ehdotus merkitsee vuoden 2015 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa tarvittaessa ohjeita talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksen jatkovalmisteluun operatiiviselle johto-

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ ryhmälle. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall Kuntarakennelain velvoittamana lähes kaikissa Suomen kunnissa laaditaan kuntarakenneselvityksiä ja neuvotellaan liitossopimuksista. Kahta perusvaihtoehtoa jatketaanko itsenäisenä kuntana vai kootaanko seudullisesti voimia yhteen on punnittava objektiivisesti ja kunnan asukkaiden tulevaa hyvinvointia ajatellen vuoden 2015 aikana. Pohjois-Savossa on kuntien yhteistyönä maakuntaliiton johdolla käynnistetty valmistautuminen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Tavoitteena maakunnan kokonoinen SoTe-kuntayhtymä. Lakiluonnoksen mukaan SoTe-uudistusta toimeenpantaessa korostetaan kansalaisten oikeutta yhdenvertaisiin palveluihin. Lähtökohtana on myös, että palveluita voidaan keskittää ainoastaan perustellusta syystä. Rautavaaran kunnan on oltava aktiivisesti mukana alueellista SoTe-palvelujärjestelmää suunniteltaessa ja uudistuksia toteutettaessa vuonna Laaditut ns. painelaskelmat osoittavat, että Rautavaaran kunnan aloudellinen asema kiristyy merkittävästi lähivuosien aikana. Rakenteellisia uudistuksia on toteutettava päättäväisesti kaikissa vaihtoehdoissa. Vuoden 2015 talousarviota on myös Rautavaaran kunnassa valmisteltu poikkeuksellisessa tilanteessa. Laadintaohjeita annettaessa talouden taantuma oli jatkunut jo useampia vuosia, eikä suunnitelmakaudelle ollut mahdollista antaa täsmällisiä ennusteita tai suunnittelun tunnuslukuja. Taloudellista jakovaraa ei siis ole, jolloin välttämättömät panostukset palveluiden sisällölliseen kehittämiseen on etsittävä tulosalueiden sisältä. Vuoden 2015 talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat: - Käyttömenot: Investoinnit: : ehtona ulkopuolinen rahoitus - Tuloveroprosentti: 21,0% - Verokertymä: Valtionosuudet: : leikkaus v ,9% - Vuosikate: Tulos: Lainat/asukas /asukas - Taseen ylijäämä: Suhteellinen velkaantuneisuus/tp 2013: 47,3% - Omavaraisuusaste/ TP 2013: 63,0%

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Esityslistan liite (erillinen): - Rautavaaran kunnan Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto: 1. hyväksyy Rautavaaran kunnan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman oheisen liitteen mukaisena. 2. kattaa vuoden 2015 tilikauden tuloksen taseessa olevien edellisten vuosien ylijäämällä :a. Kuntalain 65 :n mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus toteutuu. 3. merkitä tietoonsa saatetuksi, että kunnanhallitus perustaa tammikuussa 2015 Talouden vakauttamistyöryhmän. Vastuualueiden on sitouduttava järjestämään palvelunsa ja toimintansa nyt niille hyväksyttävien määrärahojen puitteissa. Ensi vuonna kunnan toiminnan painopisteinä ovat talouden tervehdyttäminen, palvelurakenteiden uusiminen, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistaminen sekä Kuntastrategia-2030-asiakirjan päivittäminen: henkilömitoitus, investoinnit jne. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavilla korjauksilla: Käyttötalousosa: - sivu 25/ asettaa tammikuussa Talouden vakauttamistyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella yhteistyössä hallintokuntien kanssa toimenpiteitä kunnan talouden vakauttamiseksi. Valmistelussa tarkastellaan kunnan tulorakennetta, toiminnan rakenteita, palvelujen uudelleenjärjestelyjä ja tehostamista sekä tietotekniikan hyväksikäytön lisäämistä kunnan palvelutuotannossa - sivu 33/Kotihoito: yöpartiotoiminta/yöhoito selvitettävä - sivu 43/Tekninen toimi: poistetaan teksti Henkilöstömäärää lisätään kunnossapitoon sisäisellä siirrolla kiinteistönhoidosta ja palkkaamalla yksi uusi henkilö kunnossapitoon, poistetaan teksti: Kiinteistönhuoltoon palkataan yksi henkilö kunnostustehtäviin siirtyvän tilalle. Kiinteistöhuoltoon tuleva henkilö voidaan mahdollisesti vuokrata vuokravälitysfirman kuatta. Henkilöstömuutoksia on tulossa työnjohtoon kunnan rakennusmestarin jäätyä eläkkeelle syksyllä Tarkennus: kunnospidossa on 1+1 ammattimiestä.

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Investointiosa: - sivu 51/Vesi- ja viemärilaitos: vesijohtoverkostossa olevat palopostit v määräraha :a siirretään Verkoston rakentamiseen ja peruskunnossapitoon. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn aikana: - jäsen Mika Mustonen poistui kokouksesta klo kunnanhallituksen pj Matti Ahonen poistui kokouksesta klo kunnanhallituksen 1.vpj Mikko Korhonen toimi puheenjohtajana tämän jälkeen.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman hyväksyminen Khall Työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevat lait tulivat voimaan vuoden 2014 alussa. Koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle vuoden 2014 aikana. Henkilöstöään kouluttava työnantaja voi saada taloudellisena kannusteena verovähennyksen tai koulutuskorvauksen. Tuen saa vain, jos koulutus perustuu työpaikalla laadittuun koulutussuunnitelmaan. Suunnitelmaa laadittaessa ja käsiteltäessä on noudatettava yhteistoimintalain säännöksiä. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Uusi lainsäädäntökokonaisuus muodostuu seuraavista lakimuutoksista: 1. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 2. Yhteistoimintalakien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat uudet säännökset 3. Laki koulutuksen korvaamisesta 4. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatalouden tuloverolain ns. koulutusvähennystä koskevat säännökset Työnantajan järjestämän koulutuksen on liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin senhetkisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja voi tarjota koulutusta koko henkilöstölle, tietylle henkilöstöryhmälle tai yksittäisille työntekijöille. Koulutus voi olla työntekijän ammattitaitoa ylläpitävää ja täydentävää lisä- ja täydennyskoulutusta. Työhön perehdytys tai opastus ei oikeuta korvaukseen. Oppisopimukseen, näyttötutkintoon tai työnkiertoon liittyvä koulutus sen sijaan oikeuttaa taloudelliseen tukeen, jos muut tuen edellytykset täyttyvät. Työnantaja saa taloudellisen kannusteen myös esimerkiksi lakisääteisistä koulutuksista. Koulutus voi olla sisäistä, työnantajan oman organisaation tuottamaa koulutusta esim. Dynasty-asianhallintakoulutus. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi hankkia koulutuksen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta esimerkiksi erilaisten kurssien, seminaarien ja konferenssien muodossa esim. Kuntaliiton ja yhteiskumppaneiden järjestämä USO2- verkostokoulutus vv Myös verkkokoulutukseen voi saada tukea. Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saa vähintään yhdeltä (1 pv) ja enintään kolmelta (3 pv) koulutuspäivältä verovuodessa työntekijää kohti. Yhden koulutuspäivän vähimmäiskesto on kuusi (6) tuntia. Kuuden tunnin koulutuspäivä voi kuitenkin muodostua myös useista yhtäjaksoisista, vähintään yhden tunnin pituisista koulutuksista tai koulutusjaksoista. Yksittäisten jaksojen ei tarvitse liittyä samaan kokonaisuuteen tai aihepiiriin, vaan kyse voi olla myös erisisältöisistä koulutuksista.

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijälle maksetaan koulutukseen osallistumisajalta palkkaa. Edellytyksenä on myös, ettei koulutettavan työntekijän palkkakustannuksiin ole saatu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista palkkatukea. Kuntien on mahdollista saada koulutuskorvausta, joka on kymmenen prosenttia (10%) koulutuspäivän keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvasta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta työttömyysvakuutusmaksun perinnän yhteydessä. Koulutussuunnitelmasta ei tarvitse ilmetä yksittäisiä työntekijöitä koskevia seikkoja, esimerkiksi minkälaiseen ja mihin koulutukseen kukin työntekijä vuoden aikana osallistuu. Kunkin työntekijän osalta kehityskeskustelun yhteydessä käydään läpi myös koulutustarve ja yhdessä esimiehen kanssa suunnitellaan koulutuksiin osallistuminen Kuntatyöantajan (KT) päivätyn tiedotteen mukaan koulutuskorvausta voi hakea tammikuussa 2015 Työttömyysvakuutusrahastolle palkkailmoituksen antamisen yhteydessä. Kaikki hakemusasiakirjat täyttöohjeineen ovat sähköisesti netissä. Lisätietoja edellä olevasta antaa: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelma päättää: 1. hyväksyä Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman liitteen mukaisesti. 2. jatkossa kunnan koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain talousprosessin yhteydessä henkilöstösuunnitelmaan (Helsuun). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU Khall Suomen Kuntaliiton Kutsukirje 9/2014 eli kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle on käynnissä. Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO2) verkostohankkeessa on kehitetty kuntien uuden sukupolven johtamistapoja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin. Hanke oli kumppanuus hanke, toteutettiin yhteistyössä Kuntaliittokonsernin, 35 kehittäjäkumppanikunnan ja Sitran julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Hanke on osa laajempaa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017-ohjelmaa. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toimintakentän sekä saamamme palautteen pohjalta olemme käynnistämässä USO3-jatkohanketta, joka toteutetaan vuoden 2015 alusta vuoden 2016 loppuun eli tämän valtuustokauden toimikausi. Hankkeen organisoinnista vastaavat yhteistyössä Suomen Kuntaliitto (valtakunnallinen hanke- ja kehittämistyö) ja FCG Konsultointi Oy (kuntakohtainen kehittäminen ja konsultointi). Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen toteavat Kuntalehdessä mm.: "Kuntien rooli ja palvelurakenteet ovat muotoutumassa uudelleen nyt jos koskaan tarvitaan valtakunnallista kuntajohdon yhteistä uudistamistyötä. Uuden sukupolven organisaatiot -verkosto tarjoaa tälle työlle monipuolisen ja vaikuttavan foorumin. USO on osallistujakuntiensa vertaisoppimis- ja vertaistukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija ja moottori." Nyt suunnitteilla on kolmas USO-verkoston toimikausi ( ), jonka teemana on kunnan uusi rooli ja johtaminen sekä kestävä talous. 1. Kunnan uuden roolin määrittäminen muutosten keskellä - Palvelut-elinvoima-demokratia-verkostot: miten kunnan perustehtävän hoitaminen ja rooli yhteiskunnassa muuttuu? - Yhteisöllisyys, kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen - Kunnan työnantajaroolin muutos 2. Kuntakonsernin ja palvelujen johtaminen - Kunnan organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestelmien muutokset uuden kuntalain ja SoTe-uudistuksen myötä - Omistaja- ja sopimusohjaus sekä näihin liittyvät menettelytavat ja

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ mallit kuntayhtymissä ja yhtiöissä - Palvelujen järjestämis- ja tuotantotapojen (kustannuslaskenta) strateginen kehittäminen 3. Kestävä talous toiminnan perustana - Strategialähtöisen talouden hallinnan keinot ja kokemusten vertailu - Kuntatalousohjelman ja sote-budjettikehyksen merkitys kunnan talousjohtamisessa - Luottamushenkilöjohdon vastuu toiminnan ja talouden kestävyydestä USO-verkoston toiminnassa huomioidaan erilaiset olosuhteet ja moninaiset muutokset aluerakenteessa ja palvelurakenteessa sekä kasvavat, tasapainoiset ja väestöä menettävät alueet. USO-verkoston toiminta ja työ koostuu USO-osallistujakuntien yhteisistä teemaseminaa-reista (3 kpl vuodessa), KuntaVertaiset-työpajoista kuntaryhmittäin (2 kpl vuodessa),kunta-kohtaisista, kunnan tarpeista lähtevistä kehittämistyöpajoista konsultin ohjaamana (2 3 kpl vuodessa) sekä verkoston työtä tukevista kirjallisista kehittämisaloitteista, joissa hyödynnetään verkostossa syntyvää tietoa ja näkemyksiä sekä ajankohtaista tutkimustietämystä. Kokonaisuutta tuetaan monikanavaisella viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Kj Unto Murron selvitys : Miksi osallistuminen USO3-verkostohankkeeseen on erittäin tärkeää pienkunnalle? " Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on hyvinvointikunta. Koulutus, sosiaalipalvelut ja terveydenhoito järjestetään suurelta osin kuntien kautta, ja jopa pääosin kuntien omina palveluina. Monessa muussa maassa kunnat hoitavat vain lähipalveluja ja elinvoimapalveluja, raskaan sarjan palvelut ovat laajemman alueen tai valtion vastuulla. Suomessakin kuntien toimintaympäristö ja kuntia koskeva lainsäädäntö ovat kuitenkin muuttumassa radikaalisti haastaen kuntien nykyisen roolin. Puhutaan maamme uudesta kunnallishallinnon perustuslaista. Kuntien rooli on jo monella tapaa muuttunut palveluntuottajana ja/tai järjestäjänä 2000-luvun aikana joko lainsäädännön toimesta tai omaehtoisesti: esim. ympäristöterveydenhuolto, terveydenhuolto, ympäristönsuojelu, maaseutuelinkeinot, talous-, velka- ja kuluttajaneuvonta, alueellinen pelastustoimi, kiireellinen ensihoito sekä ammatillinen koulutus. Tuleva lainsäädäntö koskien sosiaali- ja terveysuudistusta, toimeentulotukea, lukiokoulutuksen ja rakennusvalvonnan järjestämistä vaikuttavat monella tavalla totuttuihin kunnalle kuuluneisiin tehtäviin. Liikenne- ja kuntaministeri Risikko asetti syyskuussa työryhmän hahmottamaan Tulevaisuuden Kuntaa. Työryhmän toimeksiannon taustalla on ajatus kuntien roolin muuttumisesta palvelujen järjestäjänä,

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ tuottajana ja rahoittajana sekä demokratiayhteisönä ja verottajana. Työryhmän odotetaan pohtivan lähidemokratiaa, osallistumista ja yhteisöllisyyttä. Ryhmältä odotetaan visioita tämän vuodenloppuun mennessä. Kuntauudistuksen tarve johtuu perimmältään siitä, että aikanaan syntynyt kuntarakenteemme ei vastaa nykyajan tarpeisiin. Kaupungistuminen jatkuu Suomessa vielä pitkään. Kasvavilla kaupunkiseuduilla kuntarajat käyvät yhä keinotekoisemmiksi ja estävät kokonaisvaltaista maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnitelua ja kestävää kehitystä. Ihmisten ja yritysten arki ei katso kuntarajoja ja kuntien on kyettävä tunnistamaan tämä entistä paremmin. Miten Rautavaaran kunnan rooli muuttuu, kun SoTe-uudistus vie kunnan budjettivallasta prosenttia ja valtaosan työntekijöistä? Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain parlamentaarinen ohjausryhmä on päättänyt tuottamisvastuun määritelmästä. Yksittäinen kunta ei voi määritelmän mukaan toimia tuottamisvastuullisena toimijana, jotta palvelut saadaan integroitua kokonaisvaltaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään uudistuksessa viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Tuottamisvastuu voi olla lakiluonnoksen aikaisemmasta versiosta poiketen vain kuntayhtymällä tai sen sijasta tuottamisvastuualueen vastuukunnalla, jos alueen kunnat niin yksimielisesti sopivat. Sote-alueet päättävät tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät ja niiden tehtävät. Parlamentaarinen ohjausryhmä päätti tuottamisvastuullisten kuntayhtymien enimmäismäärästä. Jokaisen tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän on vastattava ehkäisevistä, korjaavista ja hoitavista sekä kuntouttavista ja muista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Tämän mukaisesti tuotta-misvastuullisia kuntayhtymiä voi olla enintään seuraavasti mm: KYS- erva-alueelle muodostuvalle sote-alueelle enintään neljä tuottamisvastuullista kuntayhtymää. Alueilla voidaan päättää, että tuottamisvastuullisia kuntayhtymiä on edellä mainittua vähemmän. On täysin selvää, että yksi kuntien perusjalkana pidetty itsehallinto muuttaa merkittävästi muotoaan. Kun kunnilta viedään rahat ja päätösvalta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, jää jäljelle lähinnä koulutus, kulttuuri ja alueensa kehittäminen. Silloin kunnan tehtäväksi jää paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen. Millaisen organisaation kunta tarvitsee jatkossa huolehtiakseen varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, entisestään kasvavasta työllistämi-

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 9.5.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2014 Kunnanvaltuusto 29.4.2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 24 8 Kuntalaisaloitteet vuonna 2013

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta 122 RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2012 Perusturvalautakunta KOKOUSAIKA MAANANTAINA 1.10.2012 KLO 14.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Varsinaiset jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 Rautavaaran kunta Pöytäkirja 2/2015 31 29.06.2015 Aika 29.06.2015 klo 18:30-20:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 33 13 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSKUTSU NRO 9/2014 Kunnanhallitus 28.05.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 klo 10.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 290 143 Rautavaaran

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSKUTSU NRO 7/2012 Perusturvalautakunta 26.9.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 1.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 66 123 66 Talousarvion

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSKUTSU NRO 2/2014 Kunnanhallitus 22.01.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 27.1.2014 klo 9.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 1 22 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2012 Sivu 57 Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 3/2012 Kunnanvaltuusto 7.11.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 12.11.2012 klo 18.00 20.05 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 58 23 Eron myöntäminen Toivo Rissaselle

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.7.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 4/2013 Kunnanvaltuusto 19.6.2013 KOKOUSAIKA Torstai 27.6.2013 klo 18.30 20.15 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 141 1 52 Tarkastuslautakunnan 2012

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä ke 7.11.2012 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU NRO 17/2012 Kunnanhallitus 31.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 05.11.2012 klo 9.30 15.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 461 219 Rautavaara-Savotta:

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 551 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30-21:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 263 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO

EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO EURAN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Lähtökohdat talousarviovuodelle 2015 ----------------------------------------------------- 2 Euran kunnan väestö, työllisyys ja elinkeinorakenne -------------------------------------

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS

Rautavaaran kunta. menestystekijä. Visio. tavoitetaso. Kunnanhallitus nro 4/4.4.2013 137 Kunnanvaltuusto nro 4/27.6.2013 53 TILINPÄÄTÖS Rautavaaran kunta TILINPÄÄTÖS 2012 Strategia prosessi; luo, sitouttaa ja opettaa Päamäärät Näkökulmat Kriittset menestystekijä Visio Arvot Mittarit ja tavoitetaso Toimintaympäristön ja kunnan arviointi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 6.3.2013 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 2/2013 Kunnanvaltuusto 27.2.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 4.3.2013 klo 18.30 20.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 50 1 31 Perustettavan Rautavaaran

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014

Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017. Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 1 Siikajoen kunta TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2015-2017 Valtuusto hyväksynyt 10 / 12 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 10.12.2014 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 4 1. YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot