RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2014 624"

Transkriptio

1 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ AIKA klo 10:30-15:05 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 talousarvion ja 628 taloussuunnitelman hyväksyminen 299 Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman hyväksyminen 300 Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot 638 (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen/työterveyshuolto Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen ja 644 investointiosaan/kunnan keskusarkiston kunnostus 303 Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen ja 646 investoitiosaan/virastotalon lukitus 304 Määrärahamuutos TA-2014 Investointiosaan/Yläaste 648 Peruskorjaus/sisäilma ja kosteuden hallinta 305 Määrärahamuutos TA käyttötalousosaan/erikoissairaanhoito/kys 306 Rautavaaran kunnanhallituksen vaali toimikaudeksi Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön tarkistaminen alkaen 308 Rautavaaran kunnan Ikääntymispoliittinen strategia ja 657 palvelurakenteen kehittämisohjelma Rautavaaran kunnan mielenterveys ja päihdetyön strategia Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen ja kuntien 660 maksuosuusperusteen muuttaminen/infotilaisuus kuntien edustajille 311 Edustajien nimeäminen Ylä-Savon henkilökuljetusten 662 ohjausryhmään 312 Paikallisen sopimuksen hyväksyminen/työsuojeluvaltuutetun 664 ajankäyttö ja toimialue työsuojelukaudella Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjelmät Rautavaara-Savotta: Kuntayhtymä- ja konsernikatsaus sekä 669 RTVO 316 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Rautavaara-Savotta: Savotan keskusteluasiat 673

2 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ AIKA klo 10:30-15:05 OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahonen Matti puheenjohtaja poistui klo , puheenjohtaja klo saakka Korhonen Mikko 1. vpj. puheenjohtaja klo alkaen Kokkonen Kirsi 2. vpj. Korhonen Jorma jäsen Mustonen Mika jäsen poistui klo Partanen Rauha jäsen Riekkinen Marita jäsen poistui klo MUU Matikainen Matti kv:n pj. Oinonen Veijo kv:n 1.vpj. Pursiainen Rauni kv:n 2. vpj. Murto Unto kunnanjohtaja KÄSITELLYT ASIAT LAILLISUUS JA PÄÄ- TÖSVALTAISUUS Kunnanhallituksen kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rauha Partanen ja Mikko Korhonen, sekä varalle Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen. ALLEKIRJOITUKSET Matti Ahonen Mikko Korhonen Unto Murto puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä :t :t PÖYTÄKIRJAN TAR KASTUS Rauha Partanen Mikko Korhonen Jorma Korhonen :t :t PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo Ilmoitustaulunhoitaja Kaisu Heikkinen

3 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall Kuntalain 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja Matti Ahonen toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen kokouksen nro 21/2014 laillisesti koollekutsutuksi ja päätövaltaiseksi.

4 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall Pöytäkirjan tarkastuksen suorittavat kunnanhallituksen jäsenet aakkosjärjestyksessä, kaksi jäsentä kerrallaan. Lisäksi valitaan kaksi jäsentä varalle. Pöytäkirjantarkastajina viime kokouksessa olivat: Aki Karmitsa ja Marita Riekkinen. Varalla Rauha Partanen ja Mikko Korhonen. Pöytäkirjan tarkastuksen vuorossa ovat: Rauha Partanen ja Mikko Korhonen sekä varalle Kirsi Kokkonen ja Jorma Korhonen. Valitaan ko. henkilöt. Ehdotus hyväksyttiin keskustelutta yksimielisesti.

5 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaara-Savotta: Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen Khall Kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan kunnanhallitus antaa mm. lautakunnille ulkoisten bruttomenojen raamin talousarvion laadinnan ohjeeksi. Laadintaohjeisiin sisältyvät tiedot 2010, 2011, 2012 ja 2013 tilinpäätöksistä (TP) sekä vuoden 2014 talousarviosta (TA) ja vuoden 2015 taloussuunnitelman (TASU) luvuista. Laadinnassa käytettävät Tilastokeskuksen 2013 väestöennusteet ja USO2-verkosto hankkeen Kuntastrategia-2030 aineistoa. Vuodelle 2015 on erikseen määritelty punaisella värillä/vahvennuksella raamit, jotka ovat sitovana ohjeena kaikille lautakunnille valmistellessa vuoden 2015 talousarviota. Raamissa esitetty käyttötalouden kustannusten nousu (brutto) vuoden 2014 alkuperäiseen talousarvioon on + 2,75%. Vuoden 2014 talousarviossa näkyy sosiaalitoimen käyttötaloudessa Suopursun perustaminen (Rautaharjussa sijainneen Ilola Oy:n siirtyminen kunnalle alkaen). Raamin ylityksiä ei sallita. Raamin määrittelyssä on huomioitu perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoito KYSTERIssä, joka aloitti toimintansa alkaen. SoTe-järjestämislaki on lausunnolla (annettava mennessä) Vuoden 2015 talousarvion laadintaa edesauttavat edellisten vuosien ylijäämäisyys. Kunnan taseessa ei ole lainkaan kattamatonta alijäämää. Taseessa edellisten vuosien kumulatiivinen ylijäämä on Valtion hallitusohjelman linjausten pohjalta talousarvion laadintaan on tulossa tarkemmin tietoja RAUTAVAARA-SAVOTTAan: Kuntastrategia- ja talousseminaariin torstaina mennessä. Nyt esittelyssä käytetyt valtionosuudet ja kunnan omarahoitusosuus sekä arvio verotuloista perustuvat Suomen Kuntaliiton laatimiin arvioihin. Vuoden 2015 alusta lukien toteutuvassa valtionosuusuudistuksessa on alustavasti arvioitu Rautavaaran kunnan valtionosuusmäärän alenevan :a eli 369 /asukas.

6 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Leikkaus toteutuu vuosien aikana (leikkaus on 50 /asukas/vuosi). Kunnan asukasluku Vuodeksi 2015 on tulossa :n valtionosuusleikkaus aikaisemmilla päätöksillä. Laskelmissa ei ole otettu huomioon kunnille lailla säädettyjen uusien ja laajenevien tehtävien vaikutuksia vuoden 2015 valtionosuuteen. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Rautavaaran kunnan Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeet päättää: 1. hyväksyä kaikille hallintokunnille liitteen mukaiset Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2015 ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet. Vuoden 2015 tavoite: Vuosikate riittää lakisääteisiin sumu-poistoihin ja järkeviin investointeihin. Vuoden 2015 tulostavoite: ylijäämäinen euroa (kunta perustettu ). Esittelijän TA-2015 ja TASUn lisäperustelut: - kunnan hallinnon uudistus:kunnan hallintosäännön uudistaminen/ vanhusneuvoston asema ja tehtävät, virkanimikkeet etc. - valtakunnan tasolla muutokset: SoTe-järjestämislaki eli järjestämisvastuu on viidellä sote-alueella, lausuntoaika SoTe-laista päättyy , kaikki sosiaalipalvelut siirretään sote-alueen kuntayhtymälle - lähipalvelujen varmistaminen "Lex-Rautavaara": ministeriöiden ja Suomen Kuntaliiton yhteinen lähipalveluprojekti käynnistetty - käyttötulot: kasvuarvio 1,20 %-2,0 % (BKT-mukaan). - käyttömenot: kasvavat keskimäärin seuraavasti: palvelujen osto, lukuunottamatta terveydenhuoltoa keskimäärin 1,00 % ja muut menot 1,5 % - kunnassa entinen palvelutaso, paitsi KYSTERI (aloitti alkaen) + maamme hallituksen linjauksen mukaan: jokainen kunta kuuluu johonkin viidestä sote-alueesta: Rautavaara kuuluu KYS- Soteen.

7 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ kunnan oma vakanssipohja: vuoden 2014 Helsun perusteella + toiminnalliset muutokset perusteltuna: selvitettävä ruokahuolto itsenäiseksi tulosyksiköksi ja siivoustoimi sivistystoimen vai teknisen toimen alaisuuteen. kunnassa laaditaan henkilömitoitus - palvelutasoa ei tule lisätä ilman lain velvoitteita (työllisyyslain muutos: vaikeasti työllistyvien aktivoinnin lisääntynyt vastuu kunnille, oppivelvollisuuden jatkaminen vuodella ei toteudu, sosiaalihuoltolain uudistus ja kotihoidon tuen jako puolisoiden kesken - sijaisten ottaminen: ensiksi selvitettävä sisäinen täyttö/työnkierto, oppisopimuskoulutus - vakinaiset virkojen ja toimien täyttö: täyttölupa kunnanhallitukselta - kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa saakka - materiaalin ja palvelujen ostot: raamina entinen taso - kunkin toimialan on otettava tarkasteluun omien maksutulojensa perusteet ja tarvittaessa tehtävä päätökset maksujen korotuksista (kunnanhallituksen päätös asiasta : RAUTAVAARA-SAVOTTA/Tulorakenteen maksut ja taksat vuosina ) - alustava laskelma Rautavaaran kunnan valtionosuuksista vuona 2015 (Suomen kuntaliitto/ennakkotieto ): maksetaan kuukausittain 11 päivänä = kunnan 1. tilipäivä * asukasluku: (-29 hlöä eli -1,6%) * kunnan peruspalvelujen valtionosuus (=yhden putken vosu): , mistä verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus: * muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet (vuoden 2014 taso): kunnan valtionosuudet yhteensä vuonna 2015 (arvio): eli vähennystä vuodesta Rautavaaran kunnan osalta muutokset vv : pelkkä valtionosuuksien lasku : ja - 2,7% - alustava laskelma Rautavaaran kunnan verotulot: maksetaan kuukausittain päivänä = kunnan 2. tilipäivä/vuonna 2015, , josta: * kunnallisvero /kertynyt :

8 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ * kiinteistövero /kertynyt : * yhteisövero /kertynyt : kaikki verotulot yhteensä vuonna 2015 (arvio): / + 2,0% ja tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2008 lähtien 20,00%. Huom! Kunnan efektiivinen veroaste vuonna 2014 on 11,93 %, vuonna 2013: 11,83 % - kiinteistöveroprosentit: * yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,65 % * vakinainen asunto: 0,40 % * muu kuin vakinainen asunto: 0,90% * rakentamaton rakennuspaikka 2,00% Huom! kunnanvaltuuston päätöstä vuodelta 2008 ei ole laitettu täytäntöön. Rakennuspaikkoja: 68 kpl. - rakentamattomien rakennuspaikkojen verotus vv valmistelussa. - verotulo- ja kiinteistöveroprosenttien korotustarvetta harkittava lokakuun lopussa: Huom! valtion tekemä valtionosuusuudistus Rautavaaran kunnalle: ja laskennallinen vaikutus kunnan tuloveroprosenttiin 3,7 %. - hankekohtaisten yksilöllisten poistoaikojen selvittyä uuden poistosuunnitelman mukainen poistotaso otetaan huomioon 2. kaikkien hallintokuntien tulee talousarvioesityksissään selvittää, minkälaisilla ratkaisuilla ja edellytyksillä talousarvion raamin mukainen talousarvio voidaan laatia. Esityksissä tulee yksityiskohtaisesti perustella ratkaisujen säästövaikutukset ja vaikutukset palvelujen järjestämiseen ja tasoon sekä erikseen perusteet mahdollisille ylityksille. Jokaisen tulosalueen tulee tarkistaa ja päivittää hankkeensa kunnan vuoden 2015 talousarvion Hankesalkkuun. 3. kunnanviraston operatiivinen johtoryhmä (Jory) ja kunnanhallitus tarkastelevat tarvittaessa talousarvion kokonaisraamia iltakoulussa uudelleen lokakuussa 2014, kun kunnalla on käytössä tarkemmat ennusteet valtionosuuksista ja verotuloista (ansio-, kiinteistö- ja yhteisöverotus). 4. määrätä Valtuustoseminaarin (strategia- ja talousseminaari) ajaksi torstai klo ja pitopaikkana kunnantalo/valtuustosali jatkovalmistelua varten. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

9 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Khall Hallintokunnissa on valmisteltu ja käsitelty vuoden 2015 talousarviota. Hallintokunnat ovat antaneet esityksensä ja niistä on koottu yhteenveto. Erillisessä liitteeseen sisältyy: Rautavaara-Savotta/Kuntastrategia 2030, yleinen talouskatsaus ja keskeiset lakimuutokset, Henkilöstö, vakinaiset virat, Käyttötalousosa/hallintokunnat, Vesi- ja viemärilaitos, Kunnan tytäryhtiöille asetetut tavoitteet, Investointiosa, Tuloslaskelmaosa, Kunnan kiinteistöstrategia vv , Henkilöstösuunnitelma, Hankesalk- ku, Puitelain 9 :n mukainen analyysi ja kunnan saama valtionosuusrahoitus 2015 Vuoden 2015 talousarvion budjettiriihet pidettiin: - tiistai /hallinto-osasto - keskiviikko /perusturvaosasto ja tekninen osasto - torstai /sivistysosasto. Lisäksi Johtoryhmän kokouksessa nro 5/ Vuoden 2015 talousarvion tuloslaskelma : - Toimintakate: euroa - Verotulot: euroa - Valtionosuudet: euroa/muutos v euroa (vähennystä -4,9%) - Vuosikate: euroa - Poistot: euroa - Tilikauden tulos: euroa. Alijäämän kattamisvelvoitteen täyttämiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi jatkossa tulee tehtäväksi päätöksiä tulorahoituksen lisäämisestä ja menokasvun hillitsemisestä ja siten myös palvelutuotannon tasosta ja rakenteista. Lisätietoja edellä mainituista asioista antaa kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite erillinen: - Rautavaaran kunnan talousarvio vuodelle 2015 ja taloussuunnitelma vuosille /kj:n ehdotus merkitsee vuoden 2015 talousarvion valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa tarvittaessa ohjeita talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksen jatkovalmisteluun operatiiviselle johto-

10 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ ryhmälle. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall Kuntarakennelain velvoittamana lähes kaikissa Suomen kunnissa laaditaan kuntarakenneselvityksiä ja neuvotellaan liitossopimuksista. Kahta perusvaihtoehtoa jatketaanko itsenäisenä kuntana vai kootaanko seudullisesti voimia yhteen on punnittava objektiivisesti ja kunnan asukkaiden tulevaa hyvinvointia ajatellen vuoden 2015 aikana. Pohjois-Savossa on kuntien yhteistyönä maakuntaliiton johdolla käynnistetty valmistautuminen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Tavoitteena maakunnan kokonoinen SoTe-kuntayhtymä. Lakiluonnoksen mukaan SoTe-uudistusta toimeenpantaessa korostetaan kansalaisten oikeutta yhdenvertaisiin palveluihin. Lähtökohtana on myös, että palveluita voidaan keskittää ainoastaan perustellusta syystä. Rautavaaran kunnan on oltava aktiivisesti mukana alueellista SoTe-palvelujärjestelmää suunniteltaessa ja uudistuksia toteutettaessa vuonna Laaditut ns. painelaskelmat osoittavat, että Rautavaaran kunnan aloudellinen asema kiristyy merkittävästi lähivuosien aikana. Rakenteellisia uudistuksia on toteutettava päättäväisesti kaikissa vaihtoehdoissa. Vuoden 2015 talousarviota on myös Rautavaaran kunnassa valmisteltu poikkeuksellisessa tilanteessa. Laadintaohjeita annettaessa talouden taantuma oli jatkunut jo useampia vuosia, eikä suunnitelmakaudelle ollut mahdollista antaa täsmällisiä ennusteita tai suunnittelun tunnuslukuja. Taloudellista jakovaraa ei siis ole, jolloin välttämättömät panostukset palveluiden sisällölliseen kehittämiseen on etsittävä tulosalueiden sisältä. Vuoden 2015 talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat: - Käyttömenot: Investoinnit: : ehtona ulkopuolinen rahoitus - Tuloveroprosentti: 21,0% - Verokertymä: Valtionosuudet: : leikkaus v ,9% - Vuosikate: Tulos: Lainat/asukas /asukas - Taseen ylijäämä: Suhteellinen velkaantuneisuus/tp 2013: 47,3% - Omavaraisuusaste/ TP 2013: 63,0%

11 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Esityslistan liite (erillinen): - Rautavaaran kunnan Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto: 1. hyväksyy Rautavaaran kunnan vuoden 2015 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman oheisen liitteen mukaisena. 2. kattaa vuoden 2015 tilikauden tuloksen taseessa olevien edellisten vuosien ylijäämällä :a. Kuntalain 65 :n mukainen alijäämän kattamisvelvollisuus toteutuu. 3. merkitä tietoonsa saatetuksi, että kunnanhallitus perustaa tammikuussa 2015 Talouden vakauttamistyöryhmän. Vastuualueiden on sitouduttava järjestämään palvelunsa ja toimintansa nyt niille hyväksyttävien määrärahojen puitteissa. Ensi vuonna kunnan toiminnan painopisteinä ovat talouden tervehdyttäminen, palvelurakenteiden uusiminen, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistaminen sekä Kuntastrategia-2030-asiakirjan päivittäminen: henkilömitoitus, investoinnit jne. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti seuraavilla korjauksilla: Käyttötalousosa: - sivu 25/ asettaa tammikuussa Talouden vakauttamistyöryhmän, jonka tehtävänä on valmistella yhteistyössä hallintokuntien kanssa toimenpiteitä kunnan talouden vakauttamiseksi. Valmistelussa tarkastellaan kunnan tulorakennetta, toiminnan rakenteita, palvelujen uudelleenjärjestelyjä ja tehostamista sekä tietotekniikan hyväksikäytön lisäämistä kunnan palvelutuotannossa - sivu 33/Kotihoito: yöpartiotoiminta/yöhoito selvitettävä - sivu 43/Tekninen toimi: poistetaan teksti Henkilöstömäärää lisätään kunnossapitoon sisäisellä siirrolla kiinteistönhoidosta ja palkkaamalla yksi uusi henkilö kunnossapitoon, poistetaan teksti: Kiinteistönhuoltoon palkataan yksi henkilö kunnostustehtäviin siirtyvän tilalle. Kiinteistöhuoltoon tuleva henkilö voidaan mahdollisesti vuokrata vuokravälitysfirman kuatta. Henkilöstömuutoksia on tulossa työnjohtoon kunnan rakennusmestarin jäätyä eläkkeelle syksyllä Tarkennus: kunnospidossa on 1+1 ammattimiestä.

12 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Investointiosa: - sivu 51/Vesi- ja viemärilaitos: vesijohtoverkostossa olevat palopostit v määräraha :a siirretään Verkoston rakentamiseen ja peruskunnossapitoon. Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn aikana: - jäsen Mika Mustonen poistui kokouksesta klo kunnanhallituksen pj Matti Ahonen poistui kokouksesta klo kunnanhallituksen 1.vpj Mikko Korhonen toimi puheenjohtajana tämän jälkeen.

13 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman hyväksyminen Khall Työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevat lait tulivat voimaan vuoden 2014 alussa. Koulutussuunnitelmat on saatettava uuden lain tasalle vuoden 2014 aikana. Henkilöstöään kouluttava työnantaja voi saada taloudellisena kannusteena verovähennyksen tai koulutuskorvauksen. Tuen saa vain, jos koulutus perustuu työpaikalla laadittuun koulutussuunnitelmaan. Suunnitelmaa laadittaessa ja käsiteltäessä on noudatettava yhteistoimintalain säännöksiä. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Uusi lainsäädäntökokonaisuus muodostuu seuraavista lakimuutoksista: 1. Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä 2. Yhteistoimintalakien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevat uudet säännökset 3. Laki koulutuksen korvaamisesta 4. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja maatalouden tuloverolain ns. koulutusvähennystä koskevat säännökset Työnantajan järjestämän koulutuksen on liityttävä työntekijän nykyisiin tai tuleviin työtehtäviin senhetkisen työnantajan palveluksessa. Työnantaja voi tarjota koulutusta koko henkilöstölle, tietylle henkilöstöryhmälle tai yksittäisille työntekijöille. Koulutus voi olla työntekijän ammattitaitoa ylläpitävää ja täydentävää lisä- ja täydennyskoulutusta. Työhön perehdytys tai opastus ei oikeuta korvaukseen. Oppisopimukseen, näyttötutkintoon tai työnkiertoon liittyvä koulutus sen sijaan oikeuttaa taloudelliseen tukeen, jos muut tuen edellytykset täyttyvät. Työnantaja saa taloudellisen kannusteen myös esimerkiksi lakisääteisistä koulutuksista. Koulutus voi olla sisäistä, työnantajan oman organisaation tuottamaa koulutusta esim. Dynasty-asianhallintakoulutus. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi hankkia koulutuksen ulkopuoliselta palveluntarjoajalta esimerkiksi erilaisten kurssien, seminaarien ja konferenssien muodossa esim. Kuntaliiton ja yhteiskumppaneiden järjestämä USO2- verkostokoulutus vv Myös verkkokoulutukseen voi saada tukea. Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saa vähintään yhdeltä (1 pv) ja enintään kolmelta (3 pv) koulutuspäivältä verovuodessa työntekijää kohti. Yhden koulutuspäivän vähimmäiskesto on kuusi (6) tuntia. Kuuden tunnin koulutuspäivä voi kuitenkin muodostua myös useista yhtäjaksoisista, vähintään yhden tunnin pituisista koulutuksista tai koulutusjaksoista. Yksittäisten jaksojen ei tarvitse liittyä samaan kokonaisuuteen tai aihepiiriin, vaan kyse voi olla myös erisisältöisistä koulutuksista.

14 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Verovähennyksen tai koulutuskorvauksen saaminen edellyttää lisäksi, että työntekijälle maksetaan koulutukseen osallistumisajalta palkkaa. Edellytyksenä on myös, ettei koulutettavan työntekijän palkkakustannuksiin ole saatu julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista palkkatukea. Kuntien on mahdollista saada koulutuskorvausta, joka on kymmenen prosenttia (10%) koulutuspäivän keskimääräisestä palkkakustannuksesta. Koulutuskorvasta haetaan työttömyysvakuutusrahastosta työttömyysvakuutusmaksun perinnän yhteydessä. Koulutussuunnitelmasta ei tarvitse ilmetä yksittäisiä työntekijöitä koskevia seikkoja, esimerkiksi minkälaiseen ja mihin koulutukseen kukin työntekijä vuoden aikana osallistuu. Kunkin työntekijän osalta kehityskeskustelun yhteydessä käydään läpi myös koulutustarve ja yhdessä esimiehen kanssa suunnitellaan koulutuksiin osallistuminen Kuntatyöantajan (KT) päivätyn tiedotteen mukaan koulutuskorvausta voi hakea tammikuussa 2015 Työttömyysvakuutusrahastolle palkkailmoituksen antamisen yhteydessä. Kaikki hakemusasiakirjat täyttöohjeineen ovat sähköisesti netissä. Lisätietoja edellä olevasta antaa: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: Esityslistan liite numerotta: - Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelma päättää: 1. hyväksyä Rautavaaran kunnan koulutussuunnitelman liitteen mukaisesti. 2. jatkossa kunnan koulutussuunnitelma laaditaan vuosittain talousprosessin yhteydessä henkilöstösuunnitelmaan (Helsuun). Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

15 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU Khall Suomen Kuntaliiton Kutsukirje 9/2014 eli kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle on käynnissä. Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen (USO2) verkostohankkeessa on kehitetty kuntien uuden sukupolven johtamistapoja ja organisaatiorakenteita 2020-luvun haasteisiin. Hanke oli kumppanuus hanke, toteutettiin yhteistyössä Kuntaliittokonsernin, 35 kehittäjäkumppanikunnan ja Sitran julkishallinnon johtamisohjelman kanssa. Hanke on osa laajempaa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017-ohjelmaa. Kuntien poliittisen ja viranhaltijajohtamisen yhä haasteellisemman toimintakentän sekä saamamme palautteen pohjalta olemme käynnistämässä USO3-jatkohanketta, joka toteutetaan vuoden 2015 alusta vuoden 2016 loppuun eli tämän valtuustokauden toimikausi. Hankkeen organisoinnista vastaavat yhteistyössä Suomen Kuntaliitto (valtakunnallinen hanke- ja kehittämistyö) ja FCG Konsultointi Oy (kuntakohtainen kehittäminen ja konsultointi). Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja tutkimus- ja kehitysjohtaja Kaija Majoinen toteavat Kuntalehdessä mm.: "Kuntien rooli ja palvelurakenteet ovat muotoutumassa uudelleen nyt jos koskaan tarvitaan valtakunnallista kuntajohdon yhteistä uudistamistyötä. Uuden sukupolven organisaatiot -verkosto tarjoaa tälle työlle monipuolisen ja vaikuttavan foorumin. USO on osallistujakuntiensa vertaisoppimis- ja vertaistukiverkosto, kokemus- ja tutkimustiedon kokoaja sekä paikallisen kehittämistyön konsultoija ja moottori." Nyt suunnitteilla on kolmas USO-verkoston toimikausi ( ), jonka teemana on kunnan uusi rooli ja johtaminen sekä kestävä talous. 1. Kunnan uuden roolin määrittäminen muutosten keskellä - Palvelut-elinvoima-demokratia-verkostot: miten kunnan perustehtävän hoitaminen ja rooli yhteiskunnassa muuttuu? - Yhteisöllisyys, kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen - Kunnan työnantajaroolin muutos 2. Kuntakonsernin ja palvelujen johtaminen - Kunnan organisaatiorakenteiden ja johtamisjärjestelmien muutokset uuden kuntalain ja SoTe-uudistuksen myötä - Omistaja- ja sopimusohjaus sekä näihin liittyvät menettelytavat ja

16 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ mallit kuntayhtymissä ja yhtiöissä - Palvelujen järjestämis- ja tuotantotapojen (kustannuslaskenta) strateginen kehittäminen 3. Kestävä talous toiminnan perustana - Strategialähtöisen talouden hallinnan keinot ja kokemusten vertailu - Kuntatalousohjelman ja sote-budjettikehyksen merkitys kunnan talousjohtamisessa - Luottamushenkilöjohdon vastuu toiminnan ja talouden kestävyydestä USO-verkoston toiminnassa huomioidaan erilaiset olosuhteet ja moninaiset muutokset aluerakenteessa ja palvelurakenteessa sekä kasvavat, tasapainoiset ja väestöä menettävät alueet. USO-verkoston toiminta ja työ koostuu USO-osallistujakuntien yhteisistä teemaseminaa-reista (3 kpl vuodessa), KuntaVertaiset-työpajoista kuntaryhmittäin (2 kpl vuodessa),kunta-kohtaisista, kunnan tarpeista lähtevistä kehittämistyöpajoista konsultin ohjaamana (2 3 kpl vuodessa) sekä verkoston työtä tukevista kirjallisista kehittämisaloitteista, joissa hyödynnetään verkostossa syntyvää tietoa ja näkemyksiä sekä ajankohtaista tutkimustietämystä. Kokonaisuutta tuetaan monikanavaisella viestinnällä ja vuorovaikutuksella. Kj Unto Murron selvitys : Miksi osallistuminen USO3-verkostohankkeeseen on erittäin tärkeää pienkunnalle? " Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on hyvinvointikunta. Koulutus, sosiaalipalvelut ja terveydenhoito järjestetään suurelta osin kuntien kautta, ja jopa pääosin kuntien omina palveluina. Monessa muussa maassa kunnat hoitavat vain lähipalveluja ja elinvoimapalveluja, raskaan sarjan palvelut ovat laajemman alueen tai valtion vastuulla. Suomessakin kuntien toimintaympäristö ja kuntia koskeva lainsäädäntö ovat kuitenkin muuttumassa radikaalisti haastaen kuntien nykyisen roolin. Puhutaan maamme uudesta kunnallishallinnon perustuslaista. Kuntien rooli on jo monella tapaa muuttunut palveluntuottajana ja/tai järjestäjänä 2000-luvun aikana joko lainsäädännön toimesta tai omaehtoisesti: esim. ympäristöterveydenhuolto, terveydenhuolto, ympäristönsuojelu, maaseutuelinkeinot, talous-, velka- ja kuluttajaneuvonta, alueellinen pelastustoimi, kiireellinen ensihoito sekä ammatillinen koulutus. Tuleva lainsäädäntö koskien sosiaali- ja terveysuudistusta, toimeentulotukea, lukiokoulutuksen ja rakennusvalvonnan järjestämistä vaikuttavat monella tavalla totuttuihin kunnalle kuuluneisiin tehtäviin. Liikenne- ja kuntaministeri Risikko asetti syyskuussa työryhmän hahmottamaan Tulevaisuuden Kuntaa. Työryhmän toimeksiannon taustalla on ajatus kuntien roolin muuttumisesta palvelujen järjestäjänä,

17 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ tuottajana ja rahoittajana sekä demokratiayhteisönä ja verottajana. Työryhmän odotetaan pohtivan lähidemokratiaa, osallistumista ja yhteisöllisyyttä. Ryhmältä odotetaan visioita tämän vuodenloppuun mennessä. Kuntauudistuksen tarve johtuu perimmältään siitä, että aikanaan syntynyt kuntarakenteemme ei vastaa nykyajan tarpeisiin. Kaupungistuminen jatkuu Suomessa vielä pitkään. Kasvavilla kaupunkiseuduilla kuntarajat käyvät yhä keinotekoisemmiksi ja estävät kokonaisvaltaista maankäytön, asumisen, liikenteen ja palvelujen suunnitelua ja kestävää kehitystä. Ihmisten ja yritysten arki ei katso kuntarajoja ja kuntien on kyettävä tunnistamaan tämä entistä paremmin. Miten Rautavaaran kunnan rooli muuttuu, kun SoTe-uudistus vie kunnan budjettivallasta prosenttia ja valtaosan työntekijöistä? Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain parlamentaarinen ohjausryhmä on päättänyt tuottamisvastuun määritelmästä. Yksittäinen kunta ei voi määritelmän mukaan toimia tuottamisvastuullisena toimijana, jotta palvelut saadaan integroitua kokonaisvaltaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirretään uudistuksessa viidelle sosiaali- ja terveysalueelle. Tuottamisvastuu voi olla lakiluonnoksen aikaisemmasta versiosta poiketen vain kuntayhtymällä tai sen sijasta tuottamisvastuualueen vastuukunnalla, jos alueen kunnat niin yksimielisesti sopivat. Sote-alueet päättävät tuottamisvastuussa olevat kuntayhtymät ja niiden tehtävät. Parlamentaarinen ohjausryhmä päätti tuottamisvastuullisten kuntayhtymien enimmäismäärästä. Jokaisen tuottamisvastuussa olevan kuntayhtymän on vastattava ehkäisevistä, korjaavista ja hoitavista sekä kuntouttavista ja muista sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluista yhtenäisenä kokonaisuutena. Tämän mukaisesti tuotta-misvastuullisia kuntayhtymiä voi olla enintään seuraavasti mm: KYS- erva-alueelle muodostuvalle sote-alueelle enintään neljä tuottamisvastuullista kuntayhtymää. Alueilla voidaan päättää, että tuottamisvastuullisia kuntayhtymiä on edellä mainittua vähemmän. On täysin selvää, että yksi kuntien perusjalkana pidetty itsehallinto muuttaa merkittävästi muotoaan. Kun kunnilta viedään rahat ja päätösvalta sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen, jää jäljelle lähinnä koulutus, kulttuuri ja alueensa kehittäminen. Silloin kunnan tehtäväksi jää paikallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen. Millaisen organisaation kunta tarvitsee jatkossa huolehtiakseen varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, entisestään kasvavasta työllistämi-

18 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ sen vastuustaan, kunnallistekniikasta (ml.vesi- ja jätevesihuollosta), elinkeinopolitiikasta. Mitä Rautavaaran kunnan visio: Eloa, Iloa ja Älyä tarkoittaa vuonna 2016? Rautavaaran kunta osallistui edelliseen Uuden sukupolven organisaatiot hankkeeseen eli USO2-verkostohankkeesee Seminaareja järjestettiin etänä 9 kpl ja Kuntastrategiatyöpajoja 5 kpl. Tuotoksena Rautavaaran kunnalle uusi Kuntastrategia-2030 asiakirja, jonka kunnanvaltuusto hyväksyi 140-vuotisjuhlakokouksessa Monitoimihallilla. Yhdyshenkilöinä toimivat kunnanjohtaja Unto Murto ja ict-asiantuntija Petri Kettunen. USO3-verkostossa pienten kuntien maksuosuus /v + alv, joka sisältää kaikille verkoston kunnille yhteiset verkostoseminaarit ja KuntaVertaiset (yhteensä 5 vuodessa) ja kuntien omiin kehittämistarpeisiin räätälöidyn kuntakohtaisen konsultointituen (2-3 työpajaa vuodessa) sekä edellä mainittuja osioita tukevan tietotuotannon sekä verkoston koordinointi- ja viestintäpalvelut. Esillä olevista teemoista erityisesti teemat kunnan uuden roolin määrittäminen sekä kuntakonsernin ja palvelujen johtaminen yhdistettynä uuden kuntalain talouden tasapainoa edellyttämät vaatimukset korostavat luottamushenkilöjohdon vastuuta toiminnan ja talouden kestävyydestä ovat tärkeitä Rautavaaran kunnan tulevaisuuden osalta. Lisätietoja edellä antavat: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp: päättää, että Rautavaaran kunta: 1. osallistuu Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO3)-verkostoon toimikaudella nimetä Rautavaaran kunnan yhdyshenkilöiksi USO3-verkostohankkeeseen kunnanjohtajan, talous- ja kehittämisjohtajan sekä ict-asiantuntijan. Käydyn keskustelun aikana jäsen Marita Riekkinen ehdotti, jäsen Jorma Korhosen kannattama, että kunta ei osallistu USO3-verkostoon toimikaudella , vaan määräraha säilytetään vuoden 2015 talousarviossa ja se käytettäisiin tarvittavan koulutuksen ostamiseen.

19 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Julistettuaan keskustelun päättyneeksi pj Mikko Korhonen totesi, koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti suoritettaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan ehdotusta vastaavat "Jaa" ja ne, jotka kannattavat jäsen Marita Riekkisen ehdotusta vastaavat "Ei". Puheenjohtajan tekemä selonteko ja äänestystapa hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin "Jaa"-ääniä 2 (Mikko Korhonen ja Rauha Partanen) ja "Ei"-ääniä 3 (Marita Riekkinen, Jorma Korhonen ja Kirsi Kokkonen). Poissa 2 (Matti Ahonen ja Mika Mustonen). Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyneen jäsen Marita Riekkisen ehdotuksen äänin 3-2. Poissa 2. Liitteet Liite 1 Suomen Kuntaliiton kutsu

20 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/ Määrärahamuutos TA-2014 käyttötalouteen/työterveyshuolto Ytk 38 Työterveyshuollon kustannukset ovat osalta kaiken kaikkiaan Vuoden 2014 budjetissa on menokohdalle varattu työterveyshuollon kustannuksien kattamiseen Varattu määräraha ei täten tule riittämään kustannuksien kattamiseen. Hallinnon alta ei löydy käyttötaloudesta muuta kohtaa jolla menon voisi kattaa. Pj:n esitys: Yhteistyökomitea esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle seuraavaa: Kyseinen määrärahan ylitys katetaan arvioitua paremmalla rahoituksen tuotolla. Rahaa varataan lisää yhteensä Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti. Khall Kuntalain (KuntaL 28) mukaan kunkin vuoden talousarvioon tehtävät muutokset on hyväksyttävä talousvuoden aikana ennen tilikauden päättymistä. on kokouksessa nro 1/ :ssä 3 hyväksynyt vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Ohjeiden mukaan tuloalueiden määrärahoja ei saa ylittää eikä siirtää toiselle tulosalueelle ilman valtuuston päätöstä. Valtuustolta on haettava ylitys- tai siirtopäätös heti kun tarve on ilmennyt. Investointiosan määrärahat ovat hankekohtaisesti sidottuja. Lisätietoja edellä mainituista antaa: kunnanjohtaja Unto Murto, puh ja sp:t: ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää: 1. tehdä euron määrärahamuutoksen vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden tilikohdalle /Työterveyshuolto. 2. määrärahamuutos katetaan arvioitua paremmalla rahoituksella. Ehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti.

Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU 2016-2017

Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU 2016-2017 Kunnanhallitus 300 09.12.2014 Rautavaara-Savotta: Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO3)-hankkeeseen osallistuminen/ta-2015 ja TASU 2016-2017 Khall 09.12.2014 300 kehittäjäkuntien haku 2015-2016 on käynnissä.

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet

Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Kunnanhallitus 201 07.09.2015 Rautavaara-Savotta: Kuntastrategia-2030 sekä vuoden 2016 talousarvion ja taloussuunnitelman 2017-2018 laadintaohjeet Khall 07.09.2015 201 Uusi Kuntalaki VI Osa Talous 13 luku

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 133

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 133 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 133 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 18:30-20:40 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 135 51 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016

Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Uuden Sukupolven Organisaatiot (USO) -verkosto 2015 2016 Kunnan uuden roolin määrittäminen sekä kuntajohtamisen ja kestävän talouden kehittäminen muutosten keskellä Kehittäjäkuntien haku verkoston 3. kaudelle

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat:

Vanhuspalvelulaki 10 Kunnan voimavarat: Kunnanhallitus 19 12.01.2015 Kunnanhallitus 62 16.02.2015 Vanhusneuvoston asettaminen vuosille 2015-2016 Khall 12.01.2015 19 Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/

Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/ Rautavaaran kunta Kokouskutsu 4/2017 47 Aika 09.11.2017 klo 18:30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Otsikko Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 24.03.2014 Sivu 1 / 1 5446/00.00.01/2012 Kaupunginhallitus 69 10.3.2014 29 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vaali Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 Jouni Majuri, puh.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Kokouskutsu Asia 7. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 29.05.2017 Sivu 1 / 1 1978/2017 00.00.01.00 7 Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen vaali (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Katja Rytilahti, puh. 050 382 6951 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 15.10.2013 KOKOUSAIKA 21.10.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 52 40 Asiantuntijan kuuleminen 2 53

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

(KuntaL 73 ) Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Kunnanhallitus 179 06.06.2017 Valtuusto 63 14.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021 KH 06.06.2017 179 Kuntalain 32 :n mukaan tulee valtuuston suorittaa kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 243. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto..06 Sivu / /06 00.00.0.00 Kaupunginhallitus 75 5..06 Valtuutetun, kaupunginhallituksen jäsenen, kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen ja kaupunginhallituksen tila- ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Elinkeinolautakunta 8.12.2011. KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 8.12.2011 KOKOUSAIKA Perjantai 16.12.2011 klo 9.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 57 35 Osallistuminen Oppiva

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 8/2012 Perusturvalautakunta 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 85 156 85 Lähihoitajan

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

Kuntalain 35 :n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan: Joutsan kunnanhallitus 8 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 7 19.01.2015 KUNNANHALLITUKSEN VAALI Joutsan kunnanhallitus 12.01.2015 8 Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 (5) 7 Kaupunginhallituksen johtamisen jaoston jäsenten valinta toimikaudeksi 2015 2016 HEL 2014-013179 T 00 00 02 Päätös päätti valita kaupunginhallituksen toimikaudeksi

Lisätiedot

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015

1/ /2013, 3/ /2013, 9/ /2013, 10/ /2013, 110/ /2015 Kaupunginhallitus 144 15.06.2015 Kaupunginvaltuusto 54 15.06.2015 Markku Ahjoniemen eronpyyntö Karkkilan kaupungin luottamustehtävistä 1/00.00.01/2013, 3/00.00.01/2013, 9/00.00.01/2013, 10/00.00.01/2013,

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan

KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen jäsen ja varajäsen sekä tarkastuslautakunnan YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 11/2017 KOKOUSAIKA 28.6.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 113 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallituksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta.

Kunnanhallituksen jäsenet voivat myös pyytää tilannekatsausta tai selvitystä haluamastaan asiasta. Kunnanhallitus 93 23.03.2015 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ja muut esille tulevat asiat Khall 23.03.2015 93 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa kunnanhallitukselle selvityksen olennaisista Rautavaaran kuntaa

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27. Rautavaaran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27. Rautavaaran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 27 10.03.2015 AIKA 10.03.2015 klo 12:00-13:45 PAIKKA Rautavaaran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo

Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, Espoo Espoon kaupunki terveyslautakunnan sosiaali- ja Pöytäkirja 20.04.2017 Sivu 1 / 10 Kokoustiedot Aika 20.04.2017 torstai klo 17:05-19:25 Paikka Valtuustotalo, Vihreiden ryhmätila, Espoonkatu 5, 02770 Espoo

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.6.2017 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 13.12.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 5.12.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.12.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 108 75

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 41 21.01.2013 Kaupunginvaltuusto 23 28.01.2013 Kaupunginhallitus 151 22.04.2013 Kaupunginvaltuuston päätöksen 28.1.2013 23 Jäsenten valitseminen Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitukseen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 115 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 AIKA 17.11.2014 klo 18:30-20:00 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 26 Tarkastuslautakunta 05.11.2014 AIKA 05.11.2014 klo 12:00-16:30 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Vastuullisen tilintarkastajan

Lisätiedot

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies

Toimielinten jäsenten vaali /Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies Kaupunginhallitus 187 23.05.2017 Valtuusto 39 05.06.2017 Kaupunginhallitus 224 27.06.2017 Toimielinten jäsenten vaali 2017-2021/Käräjäoikeuden lautamies ja kiinteistötoimitusten uskottu mies 1323/01.45/2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 10 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002973 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu

Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu LIITE 151a Kunnanhallitus 18/28.10.2008 457 Liikelaitoskuntayhtymä Meri-Lapin kuntapalvelut yhtymäkokouksen kokouskutsu AIKA 2.12.2008 klo 10.00- PAIKKA Länsi-Pohjan keskussairaala, Selkäsaarikabinetti

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 9 V 7.6.2017, Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002974 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen

Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Kunnanhallitus 242 12.10.2015 Perusturvalautakunta 54 21.10.2015 Rautavaara-Savotta: Hallintosäännön uudistaminen 1.1.2016 alkaen Khall 12.10.2015 242 Kunnanjohtaja Unto Murto antaa asiasta 07.10.2015

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 21/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 21/2017 1 (5) 12 V 7.6.2017, Keskusvaalilautakunnan asettaminen ja jäsenten valinta vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi HEL 2017-002991 T 00 00 02 Päätösehdotus esittää kaupunginvaltuustolle

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) Kaupunginhallitus 190 29.5.2017 6 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Päätöshistoria Kaupunginhallitus 29.5.2017 190

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat

Päätösehdotus (kunnanjohtaja): Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Täytäntöönpano: lautakunnat Kunnanhallitus 106 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 19 17.06.2015 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 KHALL 106 Valmistelija: controller Kari Jahnsson Johtoryhmässä on päätetty esittää

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2017 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 27.9.2017 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 2 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 3 3 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJIEN VAALI TOIMIKAUDELLE 2015-2016... 4

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta 16.09.2014 AIKA 16.09.2014 klo 16:00-20:21 PAIKKA KPMG:n toimitilat, Isokatu 32B, Oulu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 1.12.2011 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 24.11.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.11.2011 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 88 55

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 3131/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2017 1 (1) 190 Asianro 3131/00.00.01.00/2017 Jäsenten valinta ylikunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Kuntalain (410/2015) 32 :n mukaan toimielinten jäsenet valitaan valtuuston

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 6591/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 (1) 55 Asianro 6591/00.00.01.00/2016 Jäsenten valinta kunnallisiin luottamustoimiin Yleistä Valtioneuvosto on tehnyt 16. kesäkuuta 2016 päätöksen Kuopion ja Juankosken

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Yhtymävaltuusto 26 18.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja

Lisätiedot

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki

Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen Eija Mahlamäki 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 8/2012 Aika: Torstai 11.10.2012 klo. 19.00-20,45 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Iiris-Maija

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN

Kunnanhallitus Valtuusto OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN Kunnanhallitus 213 05.06.2017 Valtuusto 68 12.06.2017 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALITSEMINEN KHALL 213 Valmistelija: hallinnon sihteeri Marja Harjunen, 050-4636 280 Oulun

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 28.4.2015 30 Valtuusto 28.4.2015 30 1. MÄÄRÄALAN MYYMINEN RISTO MOISIOLLE Kh. 20.4.2015 35 Esityslistan liite 1 Risto Moisio haluaisi ostaa kunnalta määräalan Konneveden kunnan Siikakosken kylässä sijaitsevasta Simola-nimisestä

Lisätiedot

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen

Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen Kunnanhallitus 115 15.05.2017 Kunnanhallituksen vaali ja kunnanhallituksen toimikauden pituudesta päättäminen 7/010/2017 Kunnanhallitus 15.05.2017 115 Toimielin Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa ja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 4 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Puumala Pöytäkirja 1/2017 1 (11) Aika 21.09.2017, klo 15:58-17:11 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot