(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari)"

Transkriptio

1 Hyväksytty: Ympäristölautakunta Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN MAKSUTAKSA ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä ja muun kuin 13 :n 3 momentissa tarkoitetun elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittelyä; 2) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 3) Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvontaa siltä osin kuin vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa; sekä 4) elintarvikemääräysten noudattamatta jättämiseen perustuvaa elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseksi tapahtuvaa tarkastusta. Kunta perii lisäksi maksun muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvistä tarkastuksista ja tutkimuksista sellaisena, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (ns. valvonta-asetuksen) artikloissa 27 ja 28 säädetään. B) Terveydensuojelulaissa (763/1994) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 5) terveydensuojelulain 13 mukaisista toiminnoista tehtävien ilmoitusten käsittelyä sekä; 6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 7) kunnalliseen valvontasuunnitelmaan sisältyvää tarkastusta, näytteenottoa ja näytteen tutkimista; 8) 6 :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen; 9) 13 :n nojalla tehtyjen ilmoitusten perusteella annettujen määräysten valvontaa; 10) 18 :n nojalla tehdyn hakemuksen perusteella annettujen määräysten valvontaa sekä 20 :ssä edellytettyyn talousveden laadun valvontaa ja tarkkailua; 11) 29 :ssä edellytettyyn uimaveden säännöllistä valvontaa.

2 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 2/12 12) asunnossa tai muussa oleskelutilassa suoritettua mittausta, näytteenottoa, tutkimusta ja selvitystä, joka liittyy 26 :n mukaisten terveyshaittojen selvittämiseen (arvonlisäverollinen); 13) kaivon omistajalta talousvesitutkimuksista silloin, kun kysymys ei ole 16 :n 4 momentissa tarkoitetusta talousvettä toimittavasta laitoksesta (arvonlisäverollinen). C) Tupakkalaissa (693/1976) säädettyihin kunnan viranomaisten suoritteisiin, jotka koskevat 16) 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan myöntämistä; 17) 10b :ssä tarkoitetun myyntiluvan vuotuista valvontamaksua; 18) 14a :ssä tarkoitetun kunnan valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia; 19) 14a :ssä tarkoitettuun kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvontaan silloin, kun määräysten antaminen perustuu tämän lain säännösten noudattamatta jättämiseen. D) Kuluttajaturvallisuuslaissa (920/2011) säädettyihin suoritteisiin, jotka koskevat 20) 22 :ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia 21) annetun päätöksen noudattamista koskevia tarkastuksia 22) 6 :ssä tarkoitetun palvelun tarjoamisen aloittamista, toiminnan olennaista muuttamista ja palvelun tarjoajan vaihtumista koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta ja siitä ilmoittamisesta toiminnanharjoittajalle (jäljempänä ilmoituksen käsittely). E) Lääkelaissa (395/1987) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 23) 54 d :ssä tarkoitetun nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan myöntämistä ja vuosittaista valvontamaksua. F) Muihin näytteisiin ja mittauksiin, jotka otetaan yritysten tai yksityisten omasta pyynnöstä ja jotka eivät ole lain edellyttämiä ns. viranomaisnäytteitä. 2 Maksujen määräytymisperusteet 2.1 Maksut perustuvat valvonnasta, matkoista, tarkastuksesta ja näytteenotosta viranomaiselle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrään. 2.2 Kokonaiskustannuksiin kuuluvat tehtävän hoitamisesta aiheutuvat toimintamenot, korot ja poistot sekä osuus hallintokustannuksista. Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 58,00 euroa. Lisäksi suunnitelmallisessa valvonnassa peritään käyntimaksu 25, Ulkopuolisten palveluiden (esimerkiksi ulkopuoliset asiantuntijat) ja laboratoriotutkimusten maksut määräytyvät aiheutuneiden kustannusten mukaan.

3 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 3/12 3 Käsittely ja hyväksymismaksut. Kuluttajaturvallisuuslain mukaisten ilmoitusten ja Elintarvikelain mukaisten huoneistoilmoitusten käsittelymaksut ja laitosten hyväksymismaksut sekä Terveydensuojelulain 13 :n mukaisten ilmoitusten käsittelymaksut ja Terveydensuojelulain 18 :n mukaisten laitosten hyväksymismaksut sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyynnin hyväksymismaksut. 3.1 Erilliset ilmoitusten ja hakemusten ohjeelliset käsittelymaksuryhmät on esitetty tämän taksan liitteessä Käsittely- tai hyväksymismaksun määräämisen perusteena on käsittely- tai hyväksymismenettelyn laatu ja laajuus. Maksu määräytyy hakemuksen tai ilmoituksen käsittelyyn käytetyn työajan ja aiheutuneiden kustannusten perusteella. Erityyppisiä kohteita koskevien lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika on arvioitu valtakunnallisen ohjeistuksen ja kokemuksen perusteella. Elintarvikelain mukaisen huoneistoilmoituksen sekä Kuluttajaturvallisuuslain mukaisen toiminnan aloittamisilmoituksen käsittelyyn sisältyy ilmoitusta koskevien tietojen tarkastaminen, tietojen siirtäminen viranomaisen valvontakohdetietojärjestelmään, alustava riskinarviointi sekä todistuksen lähettäminen toimijalle. Elintarvikelain mukaisen laitoksen hyväksymismaksun, Terveydensuojelulain 13 :n mukaisten ilmoitusten ja Terveydensuojelulain 18 :n mukaisten laitosten hyväksymismaksun perustuneena käytettävään työaikaan luetaan huoneiston käyttöönottotarkastus, asiakirjojen tarkastus, hakemuksen tai ilmoituksen käsittely sekä hyväksymispäätös. Toiminnan olennainen muuttaminen 3.3 Käsittely- tai hyväksymismaksua sovelletaan myös toiminnan olennaista muuttamista koskevaan ilmoitukseen tai hakemukseen. Muuttamista koskevasta päätöksestä tai todistuksesta peritään puolet maksutaulukossa (liite 1) esitetystä maksusta. Ehdollinen hyväksyminen 3.4 Hyväksymismaksua sovelletaan myös elintarvikelain mukaiseen ehdolliseen hyväksymispäätökseen. Ensimmäisestä ehdollisesta hyväksymisestä peritään uuden toiminnan maksu, ja seuraavista toiminnan olennaisen muutoksen maksu liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti. Toiminnan keskeyttäminen, lopettaminen tai toimijan vaihtuminen 3.5 Laitoksen tai toiminnan keskeyttämistä, toiminnan lopettamista sekä toimijan vaihtumista koskevan ilmoituksen käsittelystä ei peritä maksua. Useamman lain alle kuuluvien hakemusten tai ilmoitusten käsittely samalla kertaa 3.6 Mikäli samalla kertaa käsitellään useamman lain alle kuuluvia hakemuksia tai ilmoituksia, peritään kustannukset käytetyn ajan mukaan ½ tunnin tarkkuudella.

4 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 4/12 Muut hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuvat kustannukset 3.7 Maksut eivät sisällä kuulemisesta ja tiedottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Hakemuksen ja ilmoituksen käsittelystä aiheutuneet muut kustannukset kuten mahdolliset kuulemisesta ja tiedottamisesta aiheutuneet todelliset kulut lisätään määrättyyn maksuun erillisen selvityksen mukaisesti. 4 Ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelmaan sisältyvien tarkastusten maksut 4.1 Hyväksyttyyn valvontasuunnitelmaan perustuvasta tarkastuksesta ja näytteenotosta peritään valvontamaksu. Tarkastukseen kuuluu tarkastukseen valmistautuminen, tarkastus ja tarkastuskertomuksen kirjoittaminen. Tarkastuksesta aiheutuneet kulut peritään käytetyn ajan mukaan Liitteessä 1 on ohjeellinen maksuluokitus taulukkomuodossa. Hinnat perustuvat arvioon keskimääräisestä työajasta kussakin kohteessa ½ tunnin tarkkuudella. Tarkastuksen sisällöstä sekä valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävästä ajasta määrätään tarkemmin valtakunnallisessa toimialakohtaisessa valvontaohjelmassa ja Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan valvontasuunnitelmassa ja laatujärjestelmässä. Kohteen tarkastustiheys määräytyy riskinarvioinnin perusteella. Jos kohteessa on useita eri toimintoja, määräytyy tarkastustiheys ja maksu riskialtteimman toiminnan mukaan. 4.2 Yhdessä valvontakohteessa samanaikaisesti toteutettavista useista viralliseen valvontaan kuuluvista toimista peritään yksi yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määräytyy toimenpiteeseen käytetyn ajan perusteella. Tarkastuskertomukseen kirjataan kaikki lainsäädäntö, jonka mukaista valvontaa tarkastuskäynti sisältää. 5 Elintarvikelain mukaiset muut maksut 5.1 Euroopan unionin ulkopuolelle elintarvikkeita vievien elintarvikehuoneistojen valvonnasta peritään erillinen maksu siltä osin kun vienti ostajamaan vaatimuksesta edellyttää tavallista kattavampaa valvontaa. Maksu määräytyy tarkastuksiin kuluneen ajan perusteella. 5.2 Tarkastuksista, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden valvomiseen, peritään maksu aiheutuneiden kustannusten perusteella. 5.3 Lisäksi maksu peritään muustakin valvonnasta sekä siihen liittyvästä tutkimuksesta sellaisena kuin valvonta-asetuksen 27 ja 28 artiklassa säädetään. Tähän ryhmään kuuluvat myös toiminnanharjoittajan pyynnöstä tehtävät tarkastukset. 5.4 Elintarvikkeiden vientitodistuksista peritään kustannuksia vastaava maksu. 5.5 Lihantarkastuksesta ja maitohygieniatarkastuksista perittävä maksu määräytyy kunkin tarkastuksia tekevän eläinlääkärin taksan mukaan.

5 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 5/12 6 Terveydensuojelulain mukaiset muut maksut 6.1 Terveydensuojelulain 26 :n mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehdystä mittauksesta peritään kustannusten mukainen maksu (liite 1). Näytteiden tutkimusmaksut määräytyvät laboratorion kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Laboratoriot perivät yleensä itse suoraan asiakkaalta varsinaisesta tutkimisesta koituvat maksut. Ulkopuolisella asiantuntijalla teetettävät tutkimukset ja mittaukset määräytyvät kustannusten mukaan. Asiakkaan itsensä ottaman näytteen (näytteiden) laboratorioon toimittamisesta aiheutuneet rahtikustannukset peritään asiakkaalta. 6.2 Terveydensuojelulain mukainen terveyshaitan selvittämiseksi tehty ensimmäinen tarkastus asuntoon tai muuhun oleskelutilaan on ilmainen. 6.3 Terveydensuojelulain 49 :n mukaisen ulkopuolisen asiantuntijan pätevyyden arvioimisesta peritään maksu käytetyn ajan mukaan. 6.4 Vesilaitoksen sekä uimahallin tai kylpylän valvontatutkimusohjelman laatimisesta tai päivittämisestä aiheutuneet kulut peritään käytetyn ajan mukaan. 7 Tupakkalain mukainen myyntilupamaksu ja myyntiluvan vuosittainen valvontamaksu. Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta 7.1 Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut liitteessä 1. Myyntilupamaksu on samansuuruinen määräaikaisille ja toistaiseksi voimassa oleville luville. Myyntilupamaksu peritään vain hyväksytyistä luvista. 7.2 Valvontasuunnitelman mukaisista tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonnasta sekä suunnitelmallisen tarkastuksen yhteydessä havaitun epäkohdan johdosta annetun määräyksen tai kehotuksen valvonnasta peritään tarkastusmaksu käytetyn työajan mukaan. 8 Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa ja valvonta 8.1 Lääkelain mukaisen nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvasta sekä vuosittaisesta valvontamaksusta perittävä maksu liitteessä 1.

6 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 6/12 9 Näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 10 Muut maksut 9.1 Viranomaisten suorittama erillinen näytteenotto ja näytteiden tutkiminen (tutkimusmaksut laboratorio laskuttaa yleensä suoraan asiakkaalta) ovat maksullisia, ellei kohtuullisuussyistä muuta päätetä. Näytteenotosta koituvat kustannukset peritään liitteenä 1 olevien maksutaulukoiden mukaisesti. Tarkastuksissa ja sisäilmanäytteenotossa työtunnin hinta on 57,00 euroa. Tarkastusten yhteydessä tehtävästä näytteenotosta ei peritä erillistä maksua lukuun ottamatta sisäilma- ja luminometrinäytteiden ottamista 10.1 Toiminnanharjoittajan pyytämästä erillisestä lausunnosta peritään maksu todellisten kustannusten mukaan. Mikäli lausunnon antaminen vaatii tarkastuskäynnin, peritään tarkastusmaksu käytetyn työajan mukaan. 11 Maksun määrääminen poikkeustapauksissa 11.1 Ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyä lukuun ottamatta, milloin tämän taksan soveltaminen johtaa asian luonne ja merkitys huomioon ottaen ilmeiseen kohtuuttomuuteen, voidaan erityisistä syistä periä taksan mukaista maksua alhaisempi maksu tai maksu voidaan jättää perimättä Mikäli ilmoituksen tai hakemuksen käsittelyn vaatima työmäärä on huomattavasti keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 % liitteen mukaista maksua alhaisempana Valvontamaksun muutoksesta poikkeustapauksessa päättää se, jolla muutoinkin on asiassa ratkaisuvalta. 12 Hakemuksen peruuttaminen ja raukeaminen 12.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa/ilmoituksensa taikka asian käsittely kunnan viranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, peritään maksu käsittelyyn käytetyn ajan perusteella sekä muut mahdolliset käsittelystä aiheutuneet kulut, kuten kuulemisesta ja tiedottamisesta aiheutuneet kulut. 13 Hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 13.1 Hakemuksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, maksu määräytyy käsittelyyn käytetyn ajan perusteella Tupakan myyntilupahakemuksen hylkäämisestä ei peritä maksua 13.3 Jos hakemus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei peritä. 14 Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 14.1 Jos tuomioistuin palauttaa muutoksenhaun johdosta asian uudelleen käsiteltäväksi kunnan valvontaviranomaiselle, vähennetään tämän taksan

7 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa 7/12 mukaisesta maksusta, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta valvontaviranomaisen päätöksestä on peritty Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen johdosta, että hakija ei ole ollut hakemansa hyväksymispäätöksen tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan. 15 Maksun suorittaminen ja periminen 16 Voimaantulo 15.1 Valvontasuunnitelman mukainen maksu laskutetaan tehdystä tarkastuksesta Maksu on suoritettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, peritään viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 :n tarkoittaman korkokannan mukaan Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan se periä ulosottotoimin ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta (706/2007) säädetään (EL (23/2006) 72, TsL (763/1994) 50, TupL (693/1976) 25 b, KutuL (920/2011) Tupakan myyntiluvan sekä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvasta perittävä vuosittainen valvontamaksu laskutetaan kalenterivuosittain. Vuosittaisen valvontamaksun periminen lopetetaan luvan rauetessa Maksut määräytyvät ilmoituksen osalta vireille tulon päivänä ja tarkastuksen osalta tarkastuspäivänä voimassa olevan taksan mukaan Tupakan myyntilupavalvonnan vuosimaksun suuruus määräytyy maksun tarkistushetkellä voimassa olevan taksan perusteella 16.3 Tämä taksa tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015 Ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään XX. päivänä syyskuuta 2014 XX.

8 LIITE 1 Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa MAKSUTAULUKOT Valvontahenkilöstön työtunnin hinta on 57,00 euroa Maksut peritään käytetyn ajan mukaan. Alla olevat maksut ovat ohjeellisia, paitsi tummennetulla painetut VALVONTA- TAI TARKASTUSMAKSUT Käyntimaksu 25 Kohdetyyppi Tarkastusmaksu (ohjeellinen) Tarkastusaika (ohjeellinen) Elintarvike Tarjoilupaikka (ei ruuan valmistusta, vähäistä tarjoilua) Siirrettävä tila/ liikkuva myyntilaite Alkutuotanto Elintarvikehuoneisto, jossa ei fyysisesti käsitellä elintarvikkeita Elintarvikkeiden kuljetus (teollisuuspakatut, ei helposti pilaantuvat) Elintarvike Kioski Grillikioski Myymälä jossa teollisuuspakattuja elintarvikkeita Leipomo, ruoka- ja kahvileivän valmistusta Tarjoilukeittiö, jakelukeittiö (muualla valmistetun ruuan tarjoilua) Kahvila (ei ruoka-annosten tarjoilua) Munanpakkaamot Hunajanpakkaamot Elintarvikkeiden kuljetus (pakkaamattomat ja eihelposti pilaantuvat) Terveydensuojelu, Kuluttajaturvallisuus Vesilaitos alle 10 m 3 /vrk tai alle 50 henkilöä. Vesilaitos jolla ei omia ottamoita Kokoontumishuoneisto Leikkikenttä Uimaranta Kauneushoitola, muu ihon käsittely Elintarvike Myymälä, jossa palvelumyyntiä Elintarvikkeiden varasto tai tukku, ei helposti pilaantuvia elintarvikkeita Leipomo, helposti pilaantuvia tuotteita (pienimuotoinen) Laitoskeittiö, henkilöstöravintolat (ruuan valmistusta) Ravintola alle 50 asiakaspaikkaa Pikaruokapaikka Liha-alan laitos alle 1 milj. kg/v 58 1h 116 2h 174 3h

9 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa MAKSUTAULUKOT Liite 1 9/12 Kala-alan laitos alle kg/v Muut elintarvikkeiden valmistajat ja tuotantolaitokset Elintarvikkeiden kuljetus (pakkaamattomat ja kylmäja/tai lämpösäilytystä vaativat elintarvikkeet) Terveydensuojelu, Kuluttajaturvallisuus Vesilaitos yli 10 m3/vrk tai yli 50 henkilöä Päivä-, lasten- tai vanhainkoti Koulu Yleinen liikuntatila Majoitushuoneisto Tupakkalain mukainen valvonta (esim. ravintolat) Elintarvike Myymälä, jossa ruuan valmistusta Ravintola yli 50 asiakaspaikkaa ja ruuan valmistusta Leipomo, helposti pilaantuvia tuotteita Keskuskeittiöt (pienimuotoista) Terveydensuojelu, Kuluttajaturvallisuus Uimahalli, kylpylä Kuntosali Elintarvike Leipomo (laajaa leipomotoimintaa) Keskuskeittiöt (laajaa toimintaa) Toiminnot tai kohteet joita ei ole luokiteltu yllä tai Kohteet joissa yhdellä käynnillä tarkastetaan useamman lain alle kuuluvia asiakokonaisuuksia tai Kohteet jossa yhdellä käynnillä tarkastetaan useampi kohde (esim. yleisötilaisuudet) 174 3h 232 4h Käytetyn ajan mukaan Toiminnanharjoittajan pyynnöstä suoritettavat tarkastukset Tarkastukset, jotka voivat perustua elintarvikelain 7 luvussa tarkoitettujen toimenpiteiden (määräykset yms) valvomiseen Tupakkalain, Terveydensuojelulain tai Kuluttajaturvallisuuslain suunnitelmallisen tarkastuksen yhteydessä havaitun epäkohdan johdosta annetun määräyksen tai kehotuksen valvonta. Maitohygieniatarkastus Lihantarkastus Muu alkutuotannon tarkastus Tarkastuksen tekevän eläinlääkärin taksan mukaan. Jokaiselta tarkastuskäynniltä peritään käyntimaksu

10 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa MAKSUTAULUKOT Liite 1 10/12 NÄYTTEENOTTOMAKSUT, MITTAUSMAKSUT Tyyppi Maksu Vesinäytteet Elintarvikenäytteet 35 /näyte samasta toimipisteestä samalla näytteenottokerralla otetut seuraavat näytteet 3 /näyte. Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun. Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä otetuista näytteistä ei peritä erillistä näytteenottomaksua. Luminometrinäytteet Valvontasuunnitelman mukaisen tarkastuksen yhteydessä otettuna 8 /näyte. Erillisestä näytteenotosta lisäksi näytteenottomaksu 35. Sisäilmanäytteet Pinta- ja materiaalinäytteet sisäilmatutkimuksissa Terveydensuojelulain 26 mukaisen terveyshaitan toteamiseksi tehtävä erillinen mittaus Muu näytteenotto tai mittaus Asiakkaan toimittama näyte Käytetyn ajan mukaan + kilometrikorvaus KVTES mukaisesti Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut. Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun. Tapausharkinnan mukaan joko Käytetyn ajan mukaan + kilometrikorvaus KVTES mukaisesti tai näytteenottomaksu 35 Lisäksi peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut. Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun. Peritään mahdolliset rahti- tai postimaksut. Laboratorio perii erikseen näytteiden tutkimisesta kulloisenkin taksansa mukaisen maksun.

11 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa MAKSUTAULUKOT Liite 1 11/12 HAKEMUSTEN JA ILMOITUSTEN KÄSITTELYMAKSUT Tyyppi Elintarvikelain 13 1 mom elintarvikehuoneiston ilmoituksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä) Maksu 116 (2h) Kuluttajaturvallisuuslain 6 :n mukaisen ilmoituksen käsittely (ei tarkastuskäyntiä) Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset (tarkastuskäynti sisältyy) Eläinten pitoon tarkoitettu rakennus tai aitaus kaava-alueella Kuntosali Parturi, kampaamo tai kauneushoitola tai muu huoneisto, jossa harjoitetaan ihonkäsittelyä tai hoitoa Pienet julkiset huvi- ja kokoontumishuoneistot Yksityiset hautapaikat Yleiset uimarannat ja saunat Terveydensuojelulain mukaiset ilmoitukset tai hakemus (tarkastuskäynti sisältyy) Koulut (alle 50 oppilasta) Majoitushuoneistot, jossa yli 10 huonetta Matkustaja-alus, mikäli ilmoitusvelvollisuus Päivä-, lasten- ja vanhainkodit tai muu niihin rinnastettava laitos tai huoneisto (alle 50 paikkaa) Uimala Vesilaitosilmoituksen käsittely Elintarvikelaki Eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset 232 (4h) 580 (10h) Terveydensuojelulaki Hautausmaa Koulut yli 50 oppilasta Leirintäalue Päivä- lasten- ja vanhainkodit yli 50 paikkaa Yleinen uimahalli tai kylpylä Tupakan vähittäismyyntiluvan myöntämisestä ja vuotuisesta valvonnasta perittävät maksut Tupakan myyntipisteiden määrä (kpl) Lupamaksu Vuosittainen valvontamaksu Määräaikaisen luvan valvontamaksu / lisämyyntipiste Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa on 102 ja vuosittainen valvontamaksu 30

12 Ympäristöterveysvalvonnan maksutaksa MAKSUTAULUKOT Liite 1 12/12 MUUT MAKSUT Tyyppi Maksu Vesilaitoksen sekä uimahallin tai kylpylän valvontatutkimusohjelman laatiminen tai päivittäminen Elintarvikkeiden vientitodistukset Toiminnanharjoittajan pyytämä erillinen lausunto Käytetyn ajan mukaan Lisäksi käyntimaksu mikäli vaatii tarkastuskäynnin ULKOPUOLISTEN TOIMIJOIDEN MAKSUT Tyyppi Maksu Laboratoriotutkimukset (esim vesinäytteet, sisäilmanäytteet yms) Rahtikulut (esim asiakkaan ottaman näytteen toimittaminen laboratorioon) Hakemuksen tai ilmoituksen mahdolliset kuulemis tai tiedottamiskulut Ulkopuolisen asiantuntijan tekemät tutkimukset, mittaukset, selvitykset yms. Ulkopuolisen palveluntuottajan hinnaston mukaan

Ympäristöterveydenhuollon taksa

Ympäristöterveydenhuollon taksa PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 1.4.2015 Eura, Huittinen, Kokemäki, Köyliö, Säkylä Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1) laitosten hyväksymistä

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Liite nro 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Muutokset hyväksytty: Ympäristölautakunta 16.08.2011 57 Voimaantulo: 01.01.2011 01.09.2011

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7)

RAUMAN KAUPUNKI Ympäristöterveydenhuolto Terveysvalvonta 1(7) 1(7) TERVEYSVALVONNAN TAKSA 1 Maksujen perimisen säädösperusteet Tämän taksan mukaiset maksut peritään elintarvikelain (23/2006) 71 :n, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (jäljempänä

Lisätiedot

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA

LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA LIITE KAINUUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 SOVELTAMISALA Terveydensuojelulain (763/94) 50 :n, elintarvikelain (361/95) 24 :n, lain eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019. Päivitys 2015 1 Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2015-2019 Päivitys 2015 2 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö... 3 2.1 Toimialue...

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta.

2.3 Kauniaisten kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittely omakustannusarvo on 47 euroa tunnilta. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimassa 1.1.2015 alk. Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan, ilmoituksen

Lisätiedot

2.3 Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 36 euroa tunnilta.

2.3 Hausjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 36 euroa tunnilta. s. 1(9) HAUSJÄRVEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.5.2013 75 Voimaantulo 1.7.2013 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011) ja jätelain

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 KOKKOLAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1 Ympäristönsuojelulain (713/2014), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009), jätelain (646/2011) ja vesilain (587/2011) mukaisen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUE Jyväskylä, Hankasalmi, Joutsa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka

Lisätiedot

YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN. 1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Perusmaksut...

YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN. 1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Perusmaksut... YLEISET PERUSTELUT KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAK- SAAN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. TAKSAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Perusmaksut... 2

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7.

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7. SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunnan hyväksymä 22.5.2013 18. Taksa tulee voimaan 1.7.2013 Perustelut 1. Yleistä Taksassa on pyritty noudattamaan mahdollisimman

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut Porin kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt 2.5.2012 PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut I I. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 3.11.2009 83 Voimaan 1.12.2009 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.11.2011 96 Voimaan 1.1.2012 Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2)

Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Ohje elintarvike-, kuluttajaturvallisuus-, terveydensuojelu- ja tupakkalain valvontatietojen tallentamisesta valvontatietojärjestelmään (VATI 2) Vuodenvaihteessa keskitettyyn järjestelmään tulevat muutokset

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut... 2

1 Soveltamisala... 2. 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2. 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut... 2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Perustelut Sisältö 1. Yleistä 2. Taksan yksityiskohtaiset perustelut 1 Soveltamisala... 2 2 Maksujen määräytymisperusteet... 2 3 Lupien, ilmoitusten ja muiden

Lisätiedot

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo

Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 1 TERVEYDENSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA 2015 Toimialue: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Pornainen, Porvoo ja Sipoo 2 Sisältö innehåll 1 Johdanto... 2 2 Suunnitelman rakenne...3 3 Terveydensuojelun tehtäväalueiden

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA

SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA SOTKAMON KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (264/1961) ja merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen

Lisätiedot