HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KUNNANHALLITUS MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstöhallinto, sähköisen arkiston käyttöönotto TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki kunnanhallituksen alaiset kust.paikat Muu yleishallinto, verotuskustannukset Yleiskaavoitus, Koskenkylän osayleiskaavan laadinta Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, omaishoidon tuki Yhteistoiminta-alue, perusterveydenhuolto, ensihoito Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, palvelutalon kalusto -500 Tekninen jaosto, kk:n palvelutalon purkukulut Tekninen jaosto, GPS-mittalaite Tekninen jaosto, vesi- ja viemärilaitos, vesistötarkkailu (siirto ymp.suoj.) Yhteensä Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: - Valtionosuudet: Kunnan ja peruspalv. valtionosuus Verotuloihin perust. valtionos. tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos Muut rahoitustuotot: arvopapereiden myyntivoitot Korkokulut: korkokulut lainoista, suojaava koronvaihtosop Muut rahoituskulut: ei-suojaavan koronvaihtosop. korkokulut Yhteensä

2 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki kasv. ja op.ltk:n alaiset kust.paikat Peruskoulut, ryhmien pienennysavustus Peruskoulut, ryhmien pienennykset, menot Peruskoulut, koulujen tvt-laitteiden hankinta-avustus Peruskoulut, koulujen tvt-laitteiden hankinta, oma rahoitusosuus väh. 20 % Yläaste, opetuksen kehittämisavustus, koulunkäynninohjaajan palkkaan Yläaste, yhden koulunkäynninohjaajan palkkaaminen alkaen Yläaste, teknisen työn luokan koneet Narvan koulu, teknisen työn luokan koneet Yhteensä HYVINVOINTILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki hyvinvointiltk:n alaiset kust.paikat

3 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki rak. ja ymp.ltk:n alaiset kust.paikat -530 Rakennusvalvonnan kalustohankinta, GPS-mittalaite Ympäristönsuojelun vesistötarkkailu (siirto tekniseltä jaostolta) Yhteensä

4 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx TULOSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS TP 2014 Varsinainen toiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä /2015: Narvan terveysaseman tilojen saneeraaminen ja varustaminen

5 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx INVESTOINTIOSA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUTOS YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio / Muut pitkävaikutteiset menot Vesilahden laajakaistahanke ¹) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus ²) Kunnallistekniikan kaukovalvonta Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Maa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) Maa-alueet yhteensä Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ³) Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen Kirkonkylän alakoulun vesikaton korjaus Kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiiven remontointi koulun käyttöön ml. nyk. hammashoitola Ylämäen koulun liikuntasalin perusparannus Narvaan pk 4-os. liittymismaksut + kalusto 4 ) Peiponpellon väestönsuoja Peiponpellon lisäeteistilan rakentaminen Varautuminen terveyskeskuksen tilojen muutoksiin Narvan terveysaseman ikkunaremontti Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä 5 ) Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen/rahoitusosuus toimeksiantojen pääomasta Myytävät kiinteistöt Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka Ämmänhaudanmäki/kaavatiet Suomelan alueen maankäyttösopimus, kunnallistekniikka 6 )

6 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUTOS YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio / Muut/kunnallistekniikka Kaavateiden päällystäminen Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet 7 ) Pururadan kunnostus Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön / avustus ja muut rah.os Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Koneet ja kalusto Moottorikelkka Kirkonkylän palvelutalon uusi kalusto Koneet ja kalusto yhteensä Osakkeet ja osuudet Keskuspuhdistamo, osakeyhtiön osakkeet Osakkeet ja osuudet yhteensä Investoinnit yhteensä, netto ¹) Jos hanke tulee ajankohtaiseksi, kunta varautuu omarahoitusosuuteen. ²) Vuoden 2016 määräraha sisältää euroa katuvalaistukseen 3 ) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista 4 ) Kunta vuokraa Narvan päiväkodin kiinteistön, henkilöstö on kunnan palveluksessa ja tilojen ylläpito on kunnan vastuulla. Talousarviokirja lähtee siitä, että Ahtialan päiväkodin toiminta lakkaa viimeistään Ahtialan päiväkotikiinteistön peruskorjaukseen (katto ym) ei ole talousarviokirjassa varauduttu. 5 ) Odottaa päätöstä Narvan terveysaseman jatkosta 6 ) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa vesi- ja viemärilinjaston materiaalit. 7 ) Määrärahaan lisätty euroa katuvalaistuksen uusimiseen Toteutetaan Ylämäen koulun ja päiväkodin yhteinen selvitys, jossa pohditaan mahdolliset laajentumispaineet ja -tarpeet.

7 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx RAHOITUSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2016 TS TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 233,02 465,73 262,71 728,44 972,34 827,19 Tulorahoituksen korjauserät -106,00-530,00-530,00-468,00-200,00 Investointien rahavirta Investointimenot -428, ,00-387, ,00-958, ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 47,05 73,25 74,00 147,25 261,25 673,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 128, ,00-530,00 735, ,00 445,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 873,39-110,03-580,29-690,31 975,59-99,81 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -747,55 577,13 0,00 577,13-853,27 687,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000, , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , ,93 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 177,77-62,00-62,00-250,00-673,00 Rahoituksen rahavirta -569,79 515,13 0,00 515, ,27 14,07 Vaikutus maksuvalmiuteen 303,60 405,10-580,29-175,19-127,68-85,74 Lainat TP 2014 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 Lainamäärä milj. 14,37 16,44 0,00 16,44 15,59 16,28 Lainat /asukas

8 Raami koko kunta Tuloslaskelma 922 Vesilahti KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

9 Raami lautakunnat Tuloslaskelma Keskusvaalilautakunta KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tarkastuslautakunta KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnanhallitus KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetusltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvointiltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennus- ja ymp. ltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteensä KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouden tasapainotusohjelman säästö euroa, joka kohdistuu elinkeino- (ml. matkailutoimi), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimeen, on raamissa kohdennettu vain kunnanhallituksen vastuualueeseen ( vuodelle 2017 eli siirtyy vuodella eteenpäin). Jako kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan välillä voidaan tehdä vasta, kun tarkemmat suunnitelmat toimenkuvien uudistamisesta on tehty. Säästötoimenpiteistä palkattomat virka- ja työvapaat sekä lomarahat on merkitty raamissa talousarvion 2015 mukaan hallintokunnille euron osalta (hallintokuntien omat merkinnät talousarviossa 2015) ja jäljelle jäävä euroa (= ) on merkitty kunnanhallituksen alle. Koulutusmäärärahasäästöt on jaettu hallintokunnille henkilökunnan määrän suhteessa. Sairauspoissaolojen säästötavoite vuonna 2016 on merkitty kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alle.

10 HALLINNON MUUTOS VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA: Nykyinen tilanne Muutos PEIPONPELTO Hallinnollinen johtaja, 4 lapsiryhmää, 15 alaista PEIPONPELTO + SATUMETSÄ Hallinnollinen johtaja 8 lapsiryhmää, 29 alaista KURKINIITYN JA TAPOLANTUVAN lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 2 ryhmää, 6 alaista PEIPONPELLON VARAJOHTAJA -LTO Hallinnollista työaikaa 20% = 7,65 t/vko ( esim. nukkariajat) vastuualue: -päivystys -koulutusten suunnittelu - työntekijöiden lomien suunnittelu - sijaisjärjestelyt vuorollaan - päiväkodin johtajan varahenkilö NARVAN ALUE Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 4 ryhmää, 10 alaista NARVAN ALUE ( säilyy ennallaan) 4 ryhmää, 10 alaista, SATUMETSÄN PÄIVÄKOTI Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 2 ryhmää, 6 alaista NARVAN ALUEEN VARAJOHTAJA-LTO Hallinnollinen työaika 10% = 3,8,t/vko - päivystystietojen keräys - työntekijöiden lomien suunnittelu - sijaisjärjestelyt vuorollaan - päiväkodin johtajan varahenkilö SATUMETSÄN PÄIVÄKODIN VARAJOHTAJA VASTUUOPETTAJA-LTO SATUMETSÄ hallinnollinen työaika 7% = 2,7 tuntia /vko - sijaisjärjestelyt vuorollaan

11 Nykyinen tilanne Muutos VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA +koko kunnan päivähoitopäätökset VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSIHTEERI VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSIHTEERI +Titania- pääkäyttäjyys + Päikky- pääkäyttäjyys + Kunnallisten perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu yhdessä varhaiskasvatuksen johtajan kanssa

12 Varhaiskasvatuksen johtaja Hallinnollinen päiväkodin johtaja Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin johtaja 1. Johtaa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta, suunnittelua ja toteutumista varhaiskasvatuksen alueella. - Asiakaskaspalvelu - Varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen - Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen ja varmistaminen - Toimiminen moniammatillisissa työryhmissä 2. Vastaa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä sekä laadukkaasta ja taloudellisesta toteutuksesta. Taloushallinto - Varhaiskasvatuksen talouden suunnittelu ja sen toteutumisen seuranta - Resurssien riittävyydestä huolehtiminen ja niiden oikea kohdentuminen 1.Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden päivähoitopalveluiden tuottamisesta varhaiskasvatussuunnitelman ja kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 2. Vastaa varhaiskasvatusalueensa henkilöstöjohtamisesta ja toimii yksikön kasvatus- ja ohjaushenkilöstön esimiehenä. - Kehityskeskustelut - Sijaisjärjestelyt - Populus-hyväksynnät - Palaverit - Tiimi-sopimukset - Päikky 3. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksikköjen pedagogisesta johtamisesta- yksikön varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi. - Palaverit - Pedagogiset keskustelut - Tiimisopimukset 4. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden talouden seurannasta. - Laskut - Tilaukset - Työvuorot 5.Vastaa yksiköidensä palveluohjauksesta ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. - Vastuu - Tietoisuus.Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden päivähoitopalveluiden tuottamisesta varhaiskasvatussuunnitelman ja kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 2. Vastaa varhaiskasvatusalueensa henkilöstöjohtamisesta ja toimii yksikön kasvatus- ja ohjaushenkilöstön esimiehenä. - Kehityskeskustelut - Sijaisjärjestelyt - Populus-hyväksynnät - Palaverit - Tiimi-sopimukset - Päikky 3. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksikköjen pedagogisesta johtamisesta- yksikön varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi. - Palaverit - Pedagogiset keskustelut - Tiimisopimukset 4. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden talouden seurannasta. - Laskut - Tilaukset - Työvuorot 5.Vastaa yksiköidensä palveluohjauksesta ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. - Vastuu - Tietoisuus Päiväkodin varajohtaja 1.Varhaiskasvatusalueella toimiva varajohtaja on päiväkodin johtajan varahenkilö. 2. Vastaa päiväkodin johtajan tehtävistä hänen poissa ollessaan. 3. Vastaa erikseen määrätyistä säännöllisistä henkilöstö- ja suunnittelutehtävistä. - Työntekijöiden lomatoiveet/ lomiensuunnittelu - Päivystysten suunnittelu - Sijaisjärjestelyt- vuorollaan - Työvuorot? 4. Osallistuu yhdessä päiväkodin johtajan kanssa toiminnan organisointiin ja resurssien kohdentamisen suunnitteluun sekä yksikön varhaiskasvatussuunnitelman ja tiimien opetussuunnitelman toteuttamiseen ja arviointiin. 5.Vastaa toimintaa koskevien asioiden tiedottamisesta päiväkodin johtajalle ja henkilöstölle sekä asiakkaille sovittujen linjausten mukaisesti - Päiväkodin tiedotteet Palvelusihteeri 1.Hakemusten vastaanotto 2.Päivähoitomaksupäätökset 3.Asiakaslaskutus 4. Seutulaskutus 4.Asiakastyö 5.Laskujen asiatarkastus ja tiliöinti 6. Effica- pääkäyttäjyys!!! 7. Päikky- pääkäyttäjyys!!! 8. Asukas- pääkäyttäjyys 9. Soku- pääkäyttäjyys 10 Kotisivut 11. Sosiaalipalveluiden toimintatilaston kokoaminen 12. Toimistotyöt Arksitointi, Postitus, tilastointi 13. Surveypal- yhteyshenkilö Toimistosiheeri 14. Titania-pääkäyttäjyys!!! 15. Kunnallisten perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa Hallinnollinen päiväkodin johtaja Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin

13 Varhaiskasvatuksen johtaja 3.Koordinoi varhaiskasvatuspalveluja yhdessä päiväkotien johtajien kanssa ja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta. *Varhaiskasvatuksen johtaminen -Henkilöstön johtaminen, työhyvinvoinnin tukeminen ja perehdytys -Kunnallisten perhepäivähoitajien johtaminen, ohjaus ja valvonta -Yksityisen päivähoidon valvonta - Päivähoitopäätökset -Koko varhaiskasvatusta koskevat tiedotteet - Nivelvaiheen sopimukset ( päivähoitoesiopetus) *Osaamisen johtaminen -Kehityskeskustelut Varhaiskasvatuksen kehittäminen 7. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä työhyvinvoinnista sekä turvallisuussuunnitelman suunnittelusta ja toteutuksesta. 8. Vastaa johtamansa henkilöstön lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta ja kehityskeskusteluprosessista osana osaamisen johtamista. 9. Vastaa johtamansa yksikön varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä esi- ja perusopetuksen kanssa. - Nivelvaiheen sopimukset 10. Vastaa johtamiensa yksiköiden yhteistyöstä ammatillisissa verkostoissa ja hyvinvointineuvotteluissa. - Kolmikantaneuvottelut - Moniammatilliset työryhmät 11. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä osalta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä sovittujen linjausten mukaisesti. johtaja 7. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä työhyvinvoinnista sekä turvallisuussuunnitelman suunnittelusta ja toteutuksesta. 8. Vastaa johtamansa henkilöstön lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta ja kehityskeskusteluprosessista osana osaamisen johtamista. 9. Vastaa johtamansa yksikön varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä esi- ja perusopetuksen kanssa. - Nivelvaiheen neuvottelut ( osaltaan) 10. Vastaa johtamiensa yksiköiden yhteistyöstä ammatillisissa verkostoissa ja hyvinvointineuvotteluissa. - Kolmikantaneuvottelut - Moniammatilliset työryhmät 11. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä osalta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä sovittujen linjausten mukaisesti. 12. Osallistuu alueensa henkilöstöresurssien suunnitteluun. - Päikky 13. Toimii varhaiskasvatuksen johtajan sijaisena tämän poissa ollessa. 12. Osallistuu alueensa henkilöstöresurssien suunnitteluun. - Päikky 13. Toimii varhaiskasvatuksen johtajan sijaisena tämän poissa ollessa. - Vasut - hoitosopimukset

14 Selvitys Ahtialan päiväkodista lisäselvitys

15 Ahtialan päiväkoti Entisen Ahtialan koulun tiloihin perustettiin ryhmäperhepäiväkoti Lapsimäärän lisääntymisen myötä ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi Päiväkodin tilojen koko mahdollistaa 21 lapsen /1 lastentarhanopettajan ja 2 lastenhoitajan ryhmän. Laitoshuoltajan työaika on 5h viitenä päivänä viikossa. Kun ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi, vanhempainillassa tiedotettiin, että koululaiset voidaan ottaa iltapäivähoitoon, mutta koululaisten iltapäivähoito ei saa aiheuttaa lisähenkilökunnan tarvetta Ahtilan päiväkodissa. Toimintatietoja: Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia 18, joista esioppilaita oli 5 ja 1-2-luokkalaisia 5. Toimintakauden käyttöaste oli 57,87 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia oli toimintakauden aikana 17, joista 1 esikoululainen ja luokkalaista. Toimintakauden käyttöaste oli 62,8 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja, jonka työaikaa lyhennettiin kevätkaudella 5 tuntiin neljänä päivänä viikossa. Lapsia oli yhteensä 18, joista esikoululaisia oli 5 ja 1-2 luokkalaisia 3. Lapsimäärä kasvoi keväällä 2014 ja suurimmalla osalla lapsista oli ns. sopimus hoitopäivien määrästä eli hoidontarve oli 10 tai 16 päivää kuukaudessa. Käyttöaste oli 66,19 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa on hoidossa 13 lasta, joista 4 tarvitsee päivähoitoa joka päivä. Muut lapset ovat ns. sopimuspäiväisiä eli heidän hoidontarpeensa on 10 tai 16 pvää / kk. Lasten laskennallinen suhdeluku on 13,75. Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi hoitolasten lukumäärä

16 Esim. Lasten ja hoitohenkilökunnan suhdeluvut Jokaiselle hoito- ja kasvatushenkilölle lasketaan 7 laskennallista lasta. Laskennallinen kerroin Kokopäivähoito: Alle 3-vuotias 1, v 1 Osapäivähoito: Alle 3-vuotias v 0.5 Toimintakaudella ei Rämsöössä ole esikoululaisia, jotka tarvitsisivat päivähoitoa. Mikäli 1-2-luokkalaisille tarjottaisiin hoitopaikka, se edellyttäisi kolmannen hoito- ja kasvatushenkilön palkkaamista. Päivähoitolaki ei koske oppivelvollisuusikäisiä, mistä johtuen Ahtialan päiväkodin henkilöstö on mitoitettu päivähoitolain mukaisesti päivähoitoa tarvitsevien lasten määrän mukaan. Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja(5 h viitenä päivänä viikossa). Toiminta: Ahtialan päiväkodissa tarjotaan hyvää ja laadukasta päivähoitoa painottaen luontokasvatusta ja leikkiä. Asiakaspalaute on asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella erinomaista. Nykyinen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja joustavaa. Päiväkodin aukioloaika Haasteita: Ahtialan päiväkotiin on vaikea saada pätevää lastentarhanopettajaa Kahdella työntekijällä toiminnan pyörittäminen on hankalaa. Työvuorosuunnittelu haasteellista, työvuorot pitkiä, kiertävää työntekijää käytetään säännöllisesti tasaamaan työaikoja. Toiminta hyvin haavoittuvaa, työvuoroissa pitää olla ääriaikoina yksin, vaikea saada sijaista, jos työntekijä sairastuu. Toiminnan järjestäminen eri-ikäisille lapsille on haasteellista kahden työntekijän päiväkodissa. Turvallisuus, työntekijä yksin eri-ikäisten lasten kanssa päiväkodin aukiolon ääriaikoina varsinkin iltapäivällä. Ruoka valmistetaan Narvan koulun keittiöllä ja kuljetetaan päiväkodille. Aikaisempina toimintakausina ruoka kuljetettiin joka päivä, mutta vähäinen ruokamäärä ei aina pysynyt tarpeeksi lämpimänä. Keväällä 2014 aloitetun kokeilun mukaisesti ruoka on kuljetettu päiväkodille 2 kertaa viikossa, osa valmistuskeittiöllä pakastettuna tai jäähdytettynä. Käytäntöä jatketaan kuluvalla toimintakaudella.

17 Lapsen päiväkohtainen hinta (laskettuna tammi- toukokuu 2014 toteutumasta ilman hallinnon kuluja ) Ahtiala: 44,45 / pvä Peiponpelto: 37,48 /pvä Nykyisyys: 2014 kesällä ei rakennuslupia ole haettu/myönnetty Rämsööseen Äitiysneuvolan tiedon mukaan 2 vauvaa on syntymässä Rämsööseen alkuvuodesta Kiireelliset korjaustarpeet Ahtialan päiväkotirakennukseen, selvitys mennessä: - Kuraeteisen hajuhaitan syyn selvittäminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaus - Alapohjan kunnostus - Lautalattioiden kunnostus Yht Vesikaton uusiminen Tulevaisuus: Ahtialan päiväkoti jatkaa toimintaansa: uutta lasta vuosittain päivähoitoon - lapsiryhmä edellyttää 2 työntekijää => haavoittuvuus ja haastavuus jatkuu - Rämsöön lapsille voidaan tarjota päivähoitoa omalla kylällä. Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu: - Lapset sijoitetaan Narvan olemassa oleviin ryhmiin - Hoitolasten vanhempien työhön kulkusuunta Nokia tai Sastamala. Perheillä pitkät kuljetusmatkat hoitopaikkaan Narvaan - Osa lapsista mahdollisesti haetaan päivähoitoon naapurikuntiin Sastamalaan tai Nokialle - Seutukunnan kokopäivähoidon hinta 966,71 /kk- perheeltä perittävä maksu ja osapäivä 483,35 /kk- perheeltä perittävä maksu - Yhden kokopäivälapsen, joka on päivähoidossa seutukunnan muussa kunnassa, kustannus kunnalle on perheen tuloista riippuen 8204 /vuosi /vuosi Ahtialan päiväkodin tilinpäätös 2013 talouden toteuma 6/ josta henkilöstökulut tukipalvelut rak. ja huoneiston vuokra Mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu henkilöstökuluja säästyy n ja tukipalveluista ( ruokakuljetukset sekä puhtaanapito) n vuodessa.

18 Lisäselvitysosio Lapsikohtainen hinta 2013 vahvistetusta tilinpäätöksestä (ei sisällä hallinnon kuluja). toteuma 1-12/2013 laskennalliset hoitopäivät päiväkohtainen hinta/ laskennallinen lapsi kuukausihinta/ laskennallinen lapsi vuosihinta/ laskennallinen lapsi Huom. päiväkodit Ahtiala ,49 69, , ,96 Tuulikallio ,20 78, , ,12 korjaustyöt 6-12/ 2013 Ristiveräjä ,80 60, , ,71 Satumetsä ,61 51, , ,25 Kurkiniitty ,76 55, , ,02 Tapolantupa ,97 46, , ,24 Peiponpelto ,10 41,01 881, ,85 Tampereen seutukunnan hinta vuonna 2014 ( perustuen 2013 vuoden kustannuslaskentaan): kokopäivähoito 966,71 /kk ja osapäivähoito 483,35 /kk. Tampereen seutukunnan hinta vuonna 2015: kokopäivähoito 1023,57 /kk ja osapäivähoito 511,78 /kk. Vesilahden päiväkotien käyttöasteet (aikuinen/lapsi suhdeluku) joulukuu maaliskuu 2015: päiväkodit joulukuu 2014 tammikuu 2015 helmikuu 2015 maaliskuu 2015 Kurkiniitty 72,39 71,81 75,26 81,42 Tapolantupa 78,19 80,01 83,35 76,38 Peiponpelto ,08 72,37 83,71 Satumetsä 92,20 85,90 83,37 82,46 Tuulikallio 80,32 79,40 77,28 75,42 Ristiveräjä 75,99 80,04 72,43 80,67 Ahtiala 68,23 73,21 64,29 69,27 Päiväkodin käyttöaste muodostuu päivittäin paikalla olevien (laskennallisten) lasten ja aikuisten lukumäärän suhteesta. Laskennalliseen lapsimäärään lasketaan: alle 3-vuotiaat kertoimella 1,75 (kokopäivähoito) ja kertoimella 1 (osapäivähoito) yli 3-vuotiaat kertoimella 1 (kokopäivähoito) ja kertoimella 0,5 (osapäivähoito). aamuhoitoinen kertoimella 0,2 esikoululainen (hoitoaika enintään 5 tuntia/pv) kertoimella 0,5 Esim. 16pv/kk alle 3-vuotias lasketaan kertoimella 1,32(koko päivä) ja kertoimella 1 osapäivä yli 3-vuotias lasketaan kertoimella 0,8 (koko päivä) ja kertoimella 0,5 osapäivä Palveluntarpeen kertoimet ovat seutukunnallisesti sovittu.

19 Päivähoitoikäisten lasten määrät; jaoteltu ikäryhmittäin postinumeron perusteella ( ) postinumero syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi Yhteensä Rämsöö Krääkkiö Halkivaha Narva Yhteensä

20 AHTIALAN PÄIVÄKOTI Tilanne 3/2015 Lapsia päivähoidossa 12 Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi hoitolasten lukumäärä palveluntarve Lasten lukumäärä koko pv. koko kk koko pv 16 pv /kk koko pv 10 pv /kk osapv ( max 5 tuntia/pv) 16 pv /kk osa pv ( max. 5 tuntia /pvä) 10 pv/kk Suhdeluku: 9,87 Lasten suhdeluku määräytyy lapsen iän ja palveluntarpeen mukaan. Laskennalliseen lapsimäärään lasketaan: alle 3-vuotiaat kertoimella 1,75 (kokopäivähoito) ja kertoimella 1 (osapäivähoito) yli 3-vuotiaat kertoimella 1 (kokopäivähoito) ja kertoimella 0,5 (osapäivähoito). aamuhoitoinen kertoimella 0,2 esikoululainen (hoitoaika enintään 5 tuntia/pv) kertoimella 0,5 Esim. 16pv/kk alle 3-vuotias lasketaan kertoimella 1,32(koko päivä) ja kertoimella 1 osapäivä yli 3-vuotias lasketaan kertoimella 0,8 (koko päivä) ja kertoimella 0,5 osapäivä Palveluntarpeen kertoimet ovat seutukunnallisesti sovittu. Palveluntarve toimintakaudella Lapsia päivähoidossa 13 syntymävuosi hoitolasten lukumäärä (hoitosuhde alkaa 11/2015) palveluntarve Lasten lukumäärä koko pv koko kk koko pv 16 pv/kk koko pv 10 pv /kk osapv ( max 5 tuntia /pv) 16pv/kk osapv ( max 5 tuntia/pvä) 10pv/kk Suhdeluku: 12,12 (elokuu), 11,37 (syys- lokakuu), 13,87 ( ), joulukuu (13,37).Yhdellä hoitajalla saa olla suhdeluvullisesti 7 lasta.

21 Tiedustelut asiakasperheiltä Päivähoitoa tarvitsevien lasten perheiltä tiedusteltiin päivähoitohaun yhteydessä (Vko 10-11) halukkuutta siirtyä päivähoitoon Ahtialan päiväkotiin, mutta halukkuutta ei ilmennyt. Ahtilan päiväkodin asiakasperheille lähetettiin viikolla 8 postitse tiedustelu (palautuspäivä ), jossa tiedusteltiin, mihin he hakisivat lapsensa päivähoitoon, mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu. Kyselykaavakkeessa oli mahdollisuus rastittaa hoitopaikka Narvaan, Kirkonkylään, Ylämäelle, Nokialle, Tampereelle, Sastamalaan, perhepäivähoitoon tai yksityiseen päivähoitoon. Kyselyjä lähetettiin 13 kappaletta ja vastauksia tuli 13. Monissa vastauksissa oli rastitettu useita vaihtoehtoja, kahdessa vastauksessa perhe oli valmis viemään lapsensa päivähoitoon Narvaan ja viidessä vastauksessa perhepäivähoitoon, mikäli perhepäivähoito järjestyy Rämsöössä. 6 lasta haettaisiin päivähoitoon toiseen kuntaan. Yhdessä vastauksessa vain Ahtiala tulee kysymykseen. Tampereen seutukunnan hinnat 2015 ovat seuraavat osapäivä 511,78 /kk => 6141, 36 /vuosi ja kokopäivä 1023,57 /kk => 12282,84 /vuosi. Seutuhinnasta / kk vähennetään lapsen päivähoitomaksu, joka on perheen tuloista riippuen /kk. Seutukunnalliset maksut määräytyvät palveluntarpeen mukaan. Ensi toimintakaudella palvelutarpeet Ahtialan lapsille ovat: 2 lasta 16 päivää /kk, 1 lapsi 10 pv/kk, 6 lasta kokopäivähoito kaikkina toimintapäivinä ja yksi lapsi osapäivähoito 16 pv/kk. Narva Kirkonkylä Ylämäki Nokia Tampere Sastamala perhepäivähoito yksityinen pph Ahtialan päiväkoti vastaukset 1. x* 2. x x* 3. x 4. x x 5. x 6. x x 7. x x* x 8. x x* x 9. x 10. x 11. x x x* 12. x 13. x *perhepäivähoito Rämsöössä Perhepäivähoitaja Rämsööseen Lempäälän- Vesilahden Sanomissa oli ilmoitus, missä kartoitettiin halukkuutta ryhtyä perhepäivähoitajaksi Rämsööseen. Yksi henkilö vastasi kyselyyn ja on mahdollisesti kiinnostunut perhepäivähoitajan työstä Rämsöössä. Ahtialan päiväkodin henkilökunnalta tiedusteltiin myös vaihtoehtoa toimia perhepäivähoitajana Rämsöössä, mutta tässä vaiheessa ei kiinnostusta tehtävään ilmennyt.

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 7.6.2016 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 7.6.2016 Voimaantulo 1.1.2017 1 YLEISTÄ Luvan

Lisätiedot

Selvitys Ahtialan päiväkodista

Selvitys Ahtialan päiväkodista Selvitys Ahtialan päiväkodista 20.10.2014 14.4.2015 lisäselvitys 2 Ahtialan päiväkoti Entisen Ahtialan koulun tiloihin perustettiin ryhmäperhepäiväkoti 1.9.2006. Lapsimäärän lisääntymisen myötä ryhmäperhepäiväkoti

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 YLEISTÄ... 2 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOSTEN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LUPA- JA VALVONTAMAKSU (MRL 145 ) 1 Yleistä Luvan haltija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastusja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä. viranomaistehtävistä. viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Loimaan kaupungissa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä. viranomaistehtävistä. viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Loimaan kaupungissa Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä Rakennusvalvonnan sekä muista viranomaistehtävistä tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä maksut muista Loimaan suoritettavat kaupungissa viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat...

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat... Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.3.2016 Sivu 2/13 Sisällysluettelo: Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä (rakennusvalvontaviranomainen)... 4 1 Yleistä... 4

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA

LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA LIEKSAN JA NURMEKSEN TEKNISEN VIRASTON RAKENNUSVALVONTATAKSA Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 14.2.2013 Taksa tulee voimaan 1.3.2013 Sisältö Sivu 1 Yleistä 1 2 Rakennusluvat 1 3 Toimenpideluvat

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan lupamaksujen maksutaksa 2013

Rakennusvalvonnan lupamaksujen maksutaksa 2013 Rakennusvalvonnan lupamaksujen maksutaksa 2013 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä

Lisätiedot

Maksuperusteet maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen viranomaistehtävistä

Maksuperusteet maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen viranomaistehtävistä Merikarvian kunta Maksuperusteet maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen viranomaistehtävistä Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä ja palveluista suoritettavat maksut Vieremän kunnassa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä ja palveluista suoritettavat maksut Vieremän kunnassa Valtuusto 29.2.2016 7 Liite 4 1 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä ja palveluista suoritettavat maksut Vieremän kunnassa Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyvinkään kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen viranomaistehtävistä (rakennusvalvontaviranomainen)

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen viranomaistehtävistä (rakennusvalvontaviranomainen) Eurajoen kunta Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen viranomaistehtävistä (rakennusvalvontaviranomainen) Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 7.11.2005 2005 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia

NAANTALIN KAUPUNKI MAKSULUETTELO Rakentamisen valvonta ja neuvonta Luettelossa esitetään yleiset maksutiedot, ei sopimuskohtaisia 1 Uudisrakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL) rakentaminen ja laajentaminen + 4,50 /m 2 vapaa-ajan asunto tai sen laajentaminen tai saunan rakentaminen 400,00 + 4,50 /m 2 (vapaa-ajan

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VI- RANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Järvenpään kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt Voimaantulo

Tekninen lautakunta hyväksynyt Voimaantulo AKSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA ASETUSTEN TARKOITTAMISTA LUPA-, TARKAS- TUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMISTEHTÄVISTÄ Tekninen lautakunta hyväksynyt 11.10.2016 73 Voimaantulo 1.1.2017

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT 2013

HAUSJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT 2013 HAUSJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT 2013 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Pellon kunnassa

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Pellon kunnassa Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Pellon kunnassa Elinvoimalautakunta 2.2.2016 Voimaantulo 1.3.2016 Sisältö 1 Yleistä... 4 2 Rakennusluvat... 4 2.1 Rakennuksen tai vapaa-ajan asunnon

Lisätiedot

Tie- ja lupajaosto

Tie- ja lupajaosto Tie- ja lupajaosto 17.10.2013 62 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KANGASALAN KUNTA 1(8) KANGASALAN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai luvan

Lisätiedot

Rakennusvalvontataksa 2016

Rakennusvalvontataksa 2016 Rakennusvalvontataksa 2016 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä 7 Voimassaoleviin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kannuksen kaupungin rakennusvalvonnan maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä

Kannuksen kaupungin rakennusvalvonnan maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä Kannuksen kaupungin rakennusvalvonnan maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 1.5.2016 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma xlsx

Koko kunnan toteuma xlsx Koko kunnan toteuma 1-4 2015.xlsx Tuloslaskelma 5.5.2015 Tammikuu-Huhtikuu 2015 922 Vesilahti Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 251 628 1 473 896 4 777 732 24 1 847 345 6 110 921 Myyntituotot

Lisätiedot

Rääkkylän kunnan rakennusvalvontataksa

Rääkkylän kunnan rakennusvalvontataksa Rääkkylän kunnan rakennusvalvontataksa Taksan käsittelypäätökset Ympäristölautakunta 24.9.2015 29 Kunnanhallitus 2.11.2015 187 Voimaantulo 1.1.2016 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VLK/1485/02.03.00/2015 RAKENNUSVALVONTATAKSA 2016 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2016

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2016 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Kuopion kaupungissa 2016 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen SODANKYLÄN KUNTA. Ympltk

Rakennusvalvontaviranomaisen SODANKYLÄN KUNTA. Ympltk SODANKYLÄN KUNTA Ympltk 15.12.2016 90 Rakennusvalvontaviranomaisen taksa 1.1.2017 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 1 Sisältö

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT ROVANIEMEN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut 1 Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä perittävät maksut Joroisten ympäristölautakunnan 15.12.2016 38 hyväksymä Voimaan 1.2.2017 alkaen 1 YLEISTÄ Luvan hakija

Lisätiedot

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä. Nousiaisten kunnan ympäristölautakunta

Maksut maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen viranomaistehtävissä. Nousiaisten kunnan ympäristölautakunta Nousiaisten kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.2.2017 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 12.12.2016 81 Voimaantulo: 1.2.2017 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat

Lisätiedot

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 1 Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy Osakassopimus ver 25.4.2016 1. Osapuolet 1. Tampereen kaupunki, joka omistaa 71,20 % osakkeista ja äänivallasta 2. Ylöjärven kaupunki, joka omistaa 8,53 % osakkeista

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT KOSKEN TL KUNTA RAKENNUSVALVONTA TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Päivitetty 26.10.2015 Hyväksytty Kunnanhallitus 18.1.2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 )

2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 ) RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1/6 Puumalan kunnassa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT

RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2011 1 JALASJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LIITE 5 Ympäristölautakunta 13.4.2016 ULVILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty: Voimaantulo: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONTATOIMISTON TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONTATOIMISTON TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSVALVONTATOIMISTON TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty kaupunginvaltuusto: 05.09.2011 Voimaantulo: 01.10.2011 Keravan kaupungin rakennusvalvontatoimiston

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat

Rovaniemen kaupunki Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat Ymp.ltk. 23.11.2016 162 Taksa Liite 2 Rovaniemen kaupunki Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Voimassa alkaen Käsitelty TYL RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT POSIO 2016

Voimassa alkaen Käsitelty TYL RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT POSIO 2016 1 RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT POSIO 2016 2 Sisältö 1 Yleistä...4 2 Rakennusluvat...4 2.1 Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 ) tai laajentaminen (MRL 125.2 )...5 2.2 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen/vähäisen

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemiseksi tarpeellisista

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä INARIN KUNTA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNTA MAKSUT RAKENNUSVALVONTAAN KUULUVISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ

EVIJÄRVEN KUNTA MAKSUT RAKENNUSVALVONTAAN KUULUVISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ EVIJÄRVEN KUNTA MAKSUT RAKENNUSVALVONTAAN KUULUVISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ Hyväksytty kunnanhallitus: 11.3.2013 Voimaantulo: 1.4.2013 Sisältö: 1 YLEISTÄ... 3 2 RAKENNUSLUVAT... 4 2.1 ASUINRAKENTAMINEN...

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET K A U H A J O E N K A U P U N K I RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET VOIMAANTULO 1.1.2015 Kauhajoen kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Ympla 25.11.2015 liite nro 1 SUOMUSSALMEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 50 Voimaantulo 1.1.2016 2 RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Suomussalmen kunnassa rakennusvalvonnan

Lisätiedot

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen

Hollolan kunta Valvontajaosto. Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo alkaen Rakennusvalvonnan päätösvaltaluettelo 6.6.2016 alkaen Toimialajohtaja alueen päällikkö tekninen johtaja rakennustarkastaja 2 Maankäyttö- ja rakennuslaki MRL 15 Hyväksyy rakennusjärjestyksen MRL 21 Määrää

Lisätiedot

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT

TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT 1(10) TAIVALKOSKEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 28.01.2016 8 Voimaantulo 01.03.2016 2(10) RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Viranomaislautakunta 18.11.2015 81 Liite 1 Kaupunginhallitus 08.12.2015 353 PUDASJÄRVEN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Ympäristöosaston taksat ja maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan rakennustyön toteuttamiseksi ja rakennuksen paikan ja

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 2016 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen kunnan suorittamaan viranomaistehtävistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LEMPÄÄLÄN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kunnanvaltuusto 29.1.2015 11 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo:

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo: KAUHAVAN KAUPUNKI Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen 5 Vakuudet

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUT YLIVIESKAN KAUPUNGISSA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut 1 Yleistä 2 Rakentamisen luvat

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370 Riihimäen kaupunki TAKSAT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty 12.12.2011 Voimaantulo 1.2.2012 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa 1 (10) Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Tarkastusmaksu...

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37

MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT. Voimassa 1.5.2014 alkaen. Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 MAANKÄYTTÖPALVELUT MAKSUT Voimassa 1.5.2014 alkaen Hyväksytty maankäyttölautakunnassa 19.3.2014 / 37 Sisältää rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun sekä mittaus- ja kartastotoimen maksut. Arvonlisäverolliset

Lisätiedot

- rakennusta kohti lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,50 / m2

- rakennusta kohti lisäksi rakennuksen / laajennuksen kokonaisalan mukaan 2,50 / m2 Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESOTON TAKSAT 1.1.2017 ALKAEN YMPLTK 1.11.2016, 79 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ikaalisten kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI 1. KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 19.4.2016 36 Hyväksytty:

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD

KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD Kauniaisten kaupungin taksa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista rakentamiseen liittyvistä viranomaistehtävistä Voimassa alkaen 1.7.2014 (KV 28.4.2014 20), 25 1.1.2015 lukien

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA JA RAKENNUSVALVONNAN MUISTA PALVELUISTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 Hyväksytty kaupunginkehityksen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Voimaantulopäätökset: Joutsa RAKLTK 20.02.2006 KH 10.04.2006 KV 05.06.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

MUONION KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MUONION KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Muonio Olavi Airaksinen MUONION KUNNAN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1.4.2016- liite 2 Laadittu 20.1.2016 hyväksytty Muonio, tekninen ltk: 27.1.2016, 3 Rakennuslupataksa 2015-2 (14) Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa Sivu 1 / 10 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Iisalmen kaupungissa Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn

Lisätiedot

Loviisan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Loviisan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1.1.2011 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Loviisan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Rakennuttaja

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA

AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA AKAAN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONTATAKSA Valtuusto hyväksynyt 18.10.2006 Voimassa 1.1.2007 lukien RAKENNUSVALVONTATAKSA SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 2 Rakentaminen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TAKSA

RAKENNUSVALVONNAN TAKSA Ymla 13.10.2011 83 Pöytäkirj. Liite 47 RAKENNUSVALVONNAN TAKSA Taksa voimassa 1.1.2012 alkaen KARKKILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT. Liedon kunta SISÄLLYS

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT. Liedon kunta SISÄLLYS 1 SISÄLLYS 1 Yleistä 2 Rakennuslupa 3 Toimenpidelupa 4 Voimassa olevaan lupaan liittyvät päätökset ja katselmukset 5 Purkamislupa ja -ilmoitus 6 Maisematyölupa 7 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamisen

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA

KUUSAMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA KUUSAMON KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTATAKSA 1 Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta 3 Luvanvaraisten toimenpiteiden valvonta 4 Ilmoituksenvaraisten toimenpiteiden

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Ympla 25.11.2015 liite nro 3 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 54 Voimaantulo 1.1.2016 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot