HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015"

Transkriptio

1 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TARKASTUSLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KUNNANHALLITUS MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Henkilöstöhallinto, sähköisen arkiston käyttöönotto TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki kunnanhallituksen alaiset kust.paikat Muu yleishallinto, verotuskustannukset Yleiskaavoitus, Koskenkylän osayleiskaavan laadinta Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, omaishoidon tuki Yhteistoiminta-alue, perusterveydenhuolto, ensihoito Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, palvelutalon kalusto -500 Tekninen jaosto, kk:n palvelutalon purkukulut Tekninen jaosto, GPS-mittalaite Tekninen jaosto, vesi- ja viemärilaitos, vesistötarkkailu (siirto ymp.suoj.) Yhteensä Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: - Valtionosuudet: Kunnan ja peruspalv. valtionosuus Verotuloihin perust. valtionos. tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos Muut rahoitustuotot: arvopapereiden myyntivoitot Korkokulut: korkokulut lainoista, suojaava koronvaihtosop Muut rahoituskulut: ei-suojaavan koronvaihtosop. korkokulut Yhteensä

2 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki kasv. ja op.ltk:n alaiset kust.paikat Peruskoulut, ryhmien pienennysavustus Peruskoulut, ryhmien pienennykset, menot Peruskoulut, koulujen tvt-laitteiden hankinta-avustus Peruskoulut, koulujen tvt-laitteiden hankinta, oma rahoitusosuus väh. 20 % Yläaste, opetuksen kehittämisavustus, koulunkäynninohjaajan palkkaan Yläaste, yhden koulunkäynninohjaajan palkkaaminen alkaen Yläaste, teknisen työn luokan koneet Narvan koulu, teknisen työn luokan koneet Yhteensä HYVINVOINTILAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki hyvinvointiltk:n alaiset kust.paikat

3 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TVA-tasojen nosto, vaikutus kaikki rak. ja ymp.ltk:n alaiset kust.paikat -530 Rakennusvalvonnan kalustohankinta, GPS-mittalaite Ympäristönsuojelun vesistötarkkailu (siirto tekniseltä jaostolta) Yhteensä

4 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx TULOSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 MUUTOS 3/2015 MUUTOS 5/2015 YHTEENSÄ TS 2016 TS TP 2014 Varsinainen toiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä /2015: Narvan terveysaseman tilojen saneeraaminen ja varustaminen

5 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx INVESTOINTIOSA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUTOS YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio / Muut pitkävaikutteiset menot Vesilahden laajakaistahanke ¹) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus ²) Kunnallistekniikan kaukovalvonta Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Maa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) Maa-alueet yhteensä Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ³) Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen Kirkonkylän alakoulun vesikaton korjaus Kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiiven remontointi koulun käyttöön ml. nyk. hammashoitola Ylämäen koulun liikuntasalin perusparannus Narvaan pk 4-os. liittymismaksut + kalusto 4 ) Peiponpellon väestönsuoja Peiponpellon lisäeteistilan rakentaminen Varautuminen terveyskeskuksen tilojen muutoksiin Narvan terveysaseman ikkunaremontti Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä 5 ) Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen/rahoitusosuus toimeksiantojen pääomasta Myytävät kiinteistöt Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka Ämmänhaudanmäki/kaavatiet Suomelan alueen maankäyttösopimus, kunnallistekniikka 6 )

6 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx INVESTOINTIOSA VUOSILLE MUUTOS YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio / Muut/kunnallistekniikka Kaavateiden päällystäminen Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet 7 ) Pururadan kunnostus Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön / avustus ja muut rah.os Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Koneet ja kalusto Moottorikelkka Kirkonkylän palvelutalon uusi kalusto Koneet ja kalusto yhteensä Osakkeet ja osuudet Keskuspuhdistamo, osakeyhtiön osakkeet Osakkeet ja osuudet yhteensä Investoinnit yhteensä, netto ¹) Jos hanke tulee ajankohtaiseksi, kunta varautuu omarahoitusosuuteen. ²) Vuoden 2016 määräraha sisältää euroa katuvalaistukseen 3 ) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista 4 ) Kunta vuokraa Narvan päiväkodin kiinteistön, henkilöstö on kunnan palveluksessa ja tilojen ylläpito on kunnan vastuulla. Talousarviokirja lähtee siitä, että Ahtialan päiväkodin toiminta lakkaa viimeistään Ahtialan päiväkotikiinteistön peruskorjaukseen (katto ym) ei ole talousarviokirjassa varauduttu. 5 ) Odottaa päätöstä Narvan terveysaseman jatkosta 6 ) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa vesi- ja viemärilinjaston materiaalit. 7 ) Määrärahaan lisätty euroa katuvalaistuksen uusimiseen Toteutetaan Ylämäen koulun ja päiväkodin yhteinen selvitys, jossa pohditaan mahdolliset laajentumispaineet ja -tarpeet.

7 Muutostalousarvio kevät 2015.xlsx RAHOITUSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2015 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2016 TS TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate 1 233,02 465,73 262,71 728,44 972,34 827,19 Tulorahoituksen korjauserät -106,00-530,00-530,00-468,00-200,00 Investointien rahavirta Investointimenot -428, ,00-387, ,00-958, ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 47,05 73,25 74,00 147,25 261,25 673,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 128, ,00-530,00 735, ,00 445,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 873,39-110,03-580,29-690,31 975,59-99,81 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -747,55 577,13 0,00 577,13-853,27 687,07 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000, , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , , ,93 Lyhytaikaisten lainojen muutos ,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 177,77-62,00-62,00-250,00-673,00 Rahoituksen rahavirta -569,79 515,13 0,00 515, ,27 14,07 Vaikutus maksuvalmiuteen 303,60 405,10-580,29-175,19-127,68-85,74 Lainat TP 2014 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2016 TS 2017 Lainamäärä milj. 14,37 16,44 0,00 16,44 15,59 16,28 Lainat /asukas

8 Raami koko kunta Tuloslaskelma 922 Vesilahti KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden ylijäämä (alij.)

9 Raami lautakunnat Tuloslaskelma Keskusvaalilautakunta KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tarkastuslautakunta KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kunnanhallitus KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kasvatus- ja opetusltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hyvinvointiltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennus- ja ymp. ltk KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteensä KV TA2015 raami Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Talouden tasapainotusohjelman säästö euroa, joka kohdistuu elinkeino- (ml. matkailutoimi), kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimeen, on raamissa kohdennettu vain kunnanhallituksen vastuualueeseen ( vuodelle 2017 eli siirtyy vuodella eteenpäin). Jako kunnanhallituksen ja hyvinvointilautakunnan välillä voidaan tehdä vasta, kun tarkemmat suunnitelmat toimenkuvien uudistamisesta on tehty. Säästötoimenpiteistä palkattomat virka- ja työvapaat sekä lomarahat on merkitty raamissa talousarvion 2015 mukaan hallintokunnille euron osalta (hallintokuntien omat merkinnät talousarviossa 2015) ja jäljelle jäävä euroa (= ) on merkitty kunnanhallituksen alle. Koulutusmäärärahasäästöt on jaettu hallintokunnille henkilökunnan määrän suhteessa. Sairauspoissaolojen säästötavoite vuonna 2016 on merkitty kokonaisuudessaan kunnanhallituksen alle.

10 HALLINNON MUUTOS VESILAHDEN VARHAISKASVATUKSESSA: Nykyinen tilanne Muutos PEIPONPELTO Hallinnollinen johtaja, 4 lapsiryhmää, 15 alaista PEIPONPELTO + SATUMETSÄ Hallinnollinen johtaja 8 lapsiryhmää, 29 alaista KURKINIITYN JA TAPOLANTUVAN lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 2 ryhmää, 6 alaista PEIPONPELLON VARAJOHTAJA -LTO Hallinnollista työaikaa 20% = 7,65 t/vko ( esim. nukkariajat) vastuualue: -päivystys -koulutusten suunnittelu - työntekijöiden lomien suunnittelu - sijaisjärjestelyt vuorollaan - päiväkodin johtajan varahenkilö NARVAN ALUE Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 4 ryhmää, 10 alaista NARVAN ALUE ( säilyy ennallaan) 4 ryhmää, 10 alaista, SATUMETSÄN PÄIVÄKOTI Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodinjohtaja 2 ryhmää, 6 alaista NARVAN ALUEEN VARAJOHTAJA-LTO Hallinnollinen työaika 10% = 3,8,t/vko - päivystystietojen keräys - työntekijöiden lomien suunnittelu - sijaisjärjestelyt vuorollaan - päiväkodin johtajan varahenkilö SATUMETSÄN PÄIVÄKODIN VARAJOHTAJA VASTUUOPETTAJA-LTO SATUMETSÄ hallinnollinen työaika 7% = 2,7 tuntia /vko - sijaisjärjestelyt vuorollaan

11 Nykyinen tilanne Muutos VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJA +koko kunnan päivähoitopäätökset VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSIHTEERI VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSIHTEERI +Titania- pääkäyttäjyys + Päikky- pääkäyttäjyys + Kunnallisten perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu yhdessä varhaiskasvatuksen johtajan kanssa

12 Varhaiskasvatuksen johtaja Hallinnollinen päiväkodin johtaja Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin johtaja 1. Johtaa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta, suunnittelua ja toteutumista varhaiskasvatuksen alueella. - Asiakaskaspalvelu - Varhaiskasvatuspalvelujen kehittäminen - Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön kehittäminen ja varmistaminen - Toimiminen moniammatillisissa työryhmissä 2. Vastaa varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä sekä laadukkaasta ja taloudellisesta toteutuksesta. Taloushallinto - Varhaiskasvatuksen talouden suunnittelu ja sen toteutumisen seuranta - Resurssien riittävyydestä huolehtiminen ja niiden oikea kohdentuminen 1.Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden päivähoitopalveluiden tuottamisesta varhaiskasvatussuunnitelman ja kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 2. Vastaa varhaiskasvatusalueensa henkilöstöjohtamisesta ja toimii yksikön kasvatus- ja ohjaushenkilöstön esimiehenä. - Kehityskeskustelut - Sijaisjärjestelyt - Populus-hyväksynnät - Palaverit - Tiimi-sopimukset - Päikky 3. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksikköjen pedagogisesta johtamisesta- yksikön varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi. - Palaverit - Pedagogiset keskustelut - Tiimisopimukset 4. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden talouden seurannasta. - Laskut - Tilaukset - Työvuorot 5.Vastaa yksiköidensä palveluohjauksesta ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. - Vastuu - Tietoisuus.Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden päivähoitopalveluiden tuottamisesta varhaiskasvatussuunnitelman ja kunnan toimintasuunnitelman mukaisesti. 2. Vastaa varhaiskasvatusalueensa henkilöstöjohtamisesta ja toimii yksikön kasvatus- ja ohjaushenkilöstön esimiehenä. - Kehityskeskustelut - Sijaisjärjestelyt - Populus-hyväksynnät - Palaverit - Tiimi-sopimukset - Päikky 3. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksikköjen pedagogisesta johtamisesta- yksikön varhaiskasvatussuunnitelman toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi. - Palaverit - Pedagogiset keskustelut - Tiimisopimukset 4. Vastaa johtamiensa varhaiskasvatusyksiköiden talouden seurannasta. - Laskut - Tilaukset - Työvuorot 5.Vastaa yksiköidensä palveluohjauksesta ja vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön toteuttamisesta. - Vastuu - Tietoisuus Päiväkodin varajohtaja 1.Varhaiskasvatusalueella toimiva varajohtaja on päiväkodin johtajan varahenkilö. 2. Vastaa päiväkodin johtajan tehtävistä hänen poissa ollessaan. 3. Vastaa erikseen määrätyistä säännöllisistä henkilöstö- ja suunnittelutehtävistä. - Työntekijöiden lomatoiveet/ lomiensuunnittelu - Päivystysten suunnittelu - Sijaisjärjestelyt- vuorollaan - Työvuorot? 4. Osallistuu yhdessä päiväkodin johtajan kanssa toiminnan organisointiin ja resurssien kohdentamisen suunnitteluun sekä yksikön varhaiskasvatussuunnitelman ja tiimien opetussuunnitelman toteuttamiseen ja arviointiin. 5.Vastaa toimintaa koskevien asioiden tiedottamisesta päiväkodin johtajalle ja henkilöstölle sekä asiakkaille sovittujen linjausten mukaisesti - Päiväkodin tiedotteet Palvelusihteeri 1.Hakemusten vastaanotto 2.Päivähoitomaksupäätökset 3.Asiakaslaskutus 4. Seutulaskutus 4.Asiakastyö 5.Laskujen asiatarkastus ja tiliöinti 6. Effica- pääkäyttäjyys!!! 7. Päikky- pääkäyttäjyys!!! 8. Asukas- pääkäyttäjyys 9. Soku- pääkäyttäjyys 10 Kotisivut 11. Sosiaalipalveluiden toimintatilaston kokoaminen 12. Toimistotyöt Arksitointi, Postitus, tilastointi 13. Surveypal- yhteyshenkilö Toimistosiheeri 14. Titania-pääkäyttäjyys!!! 15. Kunnallisten perhepäivähoitajien työvuorosuunnittelu yhdessä varhaiskasvatusjohtajan kanssa Hallinnollinen päiväkodin johtaja Lapsiryhmässä työskentelevä päiväkodin

13 Varhaiskasvatuksen johtaja 3.Koordinoi varhaiskasvatuspalveluja yhdessä päiväkotien johtajien kanssa ja vastaa varhaiskasvatuksen pedagogisesta johtamisesta. *Varhaiskasvatuksen johtaminen -Henkilöstön johtaminen, työhyvinvoinnin tukeminen ja perehdytys -Kunnallisten perhepäivähoitajien johtaminen, ohjaus ja valvonta -Yksityisen päivähoidon valvonta - Päivähoitopäätökset -Koko varhaiskasvatusta koskevat tiedotteet - Nivelvaiheen sopimukset ( päivähoitoesiopetus) *Osaamisen johtaminen -Kehityskeskustelut Varhaiskasvatuksen kehittäminen 7. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä työhyvinvoinnista sekä turvallisuussuunnitelman suunnittelusta ja toteutuksesta. 8. Vastaa johtamansa henkilöstön lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta ja kehityskeskusteluprosessista osana osaamisen johtamista. 9. Vastaa johtamansa yksikön varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä esi- ja perusopetuksen kanssa. - Nivelvaiheen sopimukset 10. Vastaa johtamiensa yksiköiden yhteistyöstä ammatillisissa verkostoissa ja hyvinvointineuvotteluissa. - Kolmikantaneuvottelut - Moniammatilliset työryhmät 11. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä osalta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä sovittujen linjausten mukaisesti. johtaja 7. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä työhyvinvoinnista sekä turvallisuussuunnitelman suunnittelusta ja toteutuksesta. 8. Vastaa johtamansa henkilöstön lakisääteisen täydennyskoulutuksen toteutumisesta ja kehityskeskusteluprosessista osana osaamisen johtamista. 9. Vastaa johtamansa yksikön varhaiskasvatustoiminnan kehittämisestä sekä yhteistyöstä esi- ja perusopetuksen kanssa. - Nivelvaiheen neuvottelut ( osaltaan) 10. Vastaa johtamiensa yksiköiden yhteistyöstä ammatillisissa verkostoissa ja hyvinvointineuvotteluissa. - Kolmikantaneuvottelut - Moniammatilliset työryhmät 11. Vastaa varhaiskasvatusyksiköidensä osalta sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta ja viestinnästä sovittujen linjausten mukaisesti. 12. Osallistuu alueensa henkilöstöresurssien suunnitteluun. - Päikky 13. Toimii varhaiskasvatuksen johtajan sijaisena tämän poissa ollessa. 12. Osallistuu alueensa henkilöstöresurssien suunnitteluun. - Päikky 13. Toimii varhaiskasvatuksen johtajan sijaisena tämän poissa ollessa. - Vasut - hoitosopimukset

14 Selvitys Ahtialan päiväkodista lisäselvitys

15 Ahtialan päiväkoti Entisen Ahtialan koulun tiloihin perustettiin ryhmäperhepäiväkoti Lapsimäärän lisääntymisen myötä ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi Päiväkodin tilojen koko mahdollistaa 21 lapsen /1 lastentarhanopettajan ja 2 lastenhoitajan ryhmän. Laitoshuoltajan työaika on 5h viitenä päivänä viikossa. Kun ryhmäperhepäiväkoti muutettiin päiväkodiksi, vanhempainillassa tiedotettiin, että koululaiset voidaan ottaa iltapäivähoitoon, mutta koululaisten iltapäivähoito ei saa aiheuttaa lisähenkilökunnan tarvetta Ahtilan päiväkodissa. Toimintatietoja: Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia 18, joista esioppilaita oli 5 ja 1-2-luokkalaisia 5. Toimintakauden käyttöaste oli 57,87 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä laitoshuoltaja 5h/pvä. Lapsia oli toimintakauden aikana 17, joista 1 esikoululainen ja luokkalaista. Toimintakauden käyttöaste oli 62,8 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa työskenteli lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja, jonka työaikaa lyhennettiin kevätkaudella 5 tuntiin neljänä päivänä viikossa. Lapsia oli yhteensä 18, joista esikoululaisia oli 5 ja 1-2 luokkalaisia 3. Lapsimäärä kasvoi keväällä 2014 ja suurimmalla osalla lapsista oli ns. sopimus hoitopäivien määrästä eli hoidontarve oli 10 tai 16 päivää kuukaudessa. Käyttöaste oli 66,19 %. Toimintakausi Ahtialan päiväkodissa on hoidossa 13 lasta, joista 4 tarvitsee päivähoitoa joka päivä. Muut lapset ovat ns. sopimuspäiväisiä eli heidän hoidontarpeensa on 10 tai 16 pvää / kk. Lasten laskennallinen suhdeluku on 13,75. Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi hoitolasten lukumäärä

16 Esim. Lasten ja hoitohenkilökunnan suhdeluvut Jokaiselle hoito- ja kasvatushenkilölle lasketaan 7 laskennallista lasta. Laskennallinen kerroin Kokopäivähoito: Alle 3-vuotias 1, v 1 Osapäivähoito: Alle 3-vuotias v 0.5 Toimintakaudella ei Rämsöössä ole esikoululaisia, jotka tarvitsisivat päivähoitoa. Mikäli 1-2-luokkalaisille tarjottaisiin hoitopaikka, se edellyttäisi kolmannen hoito- ja kasvatushenkilön palkkaamista. Päivähoitolaki ei koske oppivelvollisuusikäisiä, mistä johtuen Ahtialan päiväkodin henkilöstö on mitoitettu päivähoitolain mukaisesti päivähoitoa tarvitsevien lasten määrän mukaan. Päiväkodissa työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja sekä laitoshuoltaja(5 h viitenä päivänä viikossa). Toiminta: Ahtialan päiväkodissa tarjotaan hyvää ja laadukasta päivähoitoa painottaen luontokasvatusta ja leikkiä. Asiakaspalaute on asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella erinomaista. Nykyinen henkilökunta on erittäin motivoitunutta ja joustavaa. Päiväkodin aukioloaika Haasteita: Ahtialan päiväkotiin on vaikea saada pätevää lastentarhanopettajaa Kahdella työntekijällä toiminnan pyörittäminen on hankalaa. Työvuorosuunnittelu haasteellista, työvuorot pitkiä, kiertävää työntekijää käytetään säännöllisesti tasaamaan työaikoja. Toiminta hyvin haavoittuvaa, työvuoroissa pitää olla ääriaikoina yksin, vaikea saada sijaista, jos työntekijä sairastuu. Toiminnan järjestäminen eri-ikäisille lapsille on haasteellista kahden työntekijän päiväkodissa. Turvallisuus, työntekijä yksin eri-ikäisten lasten kanssa päiväkodin aukiolon ääriaikoina varsinkin iltapäivällä. Ruoka valmistetaan Narvan koulun keittiöllä ja kuljetetaan päiväkodille. Aikaisempina toimintakausina ruoka kuljetettiin joka päivä, mutta vähäinen ruokamäärä ei aina pysynyt tarpeeksi lämpimänä. Keväällä 2014 aloitetun kokeilun mukaisesti ruoka on kuljetettu päiväkodille 2 kertaa viikossa, osa valmistuskeittiöllä pakastettuna tai jäähdytettynä. Käytäntöä jatketaan kuluvalla toimintakaudella.

17 Lapsen päiväkohtainen hinta (laskettuna tammi- toukokuu 2014 toteutumasta ilman hallinnon kuluja ) Ahtiala: 44,45 / pvä Peiponpelto: 37,48 /pvä Nykyisyys: 2014 kesällä ei rakennuslupia ole haettu/myönnetty Rämsööseen Äitiysneuvolan tiedon mukaan 2 vauvaa on syntymässä Rämsööseen alkuvuodesta Kiireelliset korjaustarpeet Ahtialan päiväkotirakennukseen, selvitys mennessä: - Kuraeteisen hajuhaitan syyn selvittäminen ja vaurioituneiden rakenteiden korjaus - Alapohjan kunnostus - Lautalattioiden kunnostus Yht Vesikaton uusiminen Tulevaisuus: Ahtialan päiväkoti jatkaa toimintaansa: uutta lasta vuosittain päivähoitoon - lapsiryhmä edellyttää 2 työntekijää => haavoittuvuus ja haastavuus jatkuu - Rämsöön lapsille voidaan tarjota päivähoitoa omalla kylällä. Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu: - Lapset sijoitetaan Narvan olemassa oleviin ryhmiin - Hoitolasten vanhempien työhön kulkusuunta Nokia tai Sastamala. Perheillä pitkät kuljetusmatkat hoitopaikkaan Narvaan - Osa lapsista mahdollisesti haetaan päivähoitoon naapurikuntiin Sastamalaan tai Nokialle - Seutukunnan kokopäivähoidon hinta 966,71 /kk- perheeltä perittävä maksu ja osapäivä 483,35 /kk- perheeltä perittävä maksu - Yhden kokopäivälapsen, joka on päivähoidossa seutukunnan muussa kunnassa, kustannus kunnalle on perheen tuloista riippuen 8204 /vuosi /vuosi Ahtialan päiväkodin tilinpäätös 2013 talouden toteuma 6/ josta henkilöstökulut tukipalvelut rak. ja huoneiston vuokra Mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu henkilöstökuluja säästyy n ja tukipalveluista ( ruokakuljetukset sekä puhtaanapito) n vuodessa.

18 Lisäselvitysosio Lapsikohtainen hinta 2013 vahvistetusta tilinpäätöksestä (ei sisällä hallinnon kuluja). toteuma 1-12/2013 laskennalliset hoitopäivät päiväkohtainen hinta/ laskennallinen lapsi kuukausihinta/ laskennallinen lapsi vuosihinta/ laskennallinen lapsi Huom. päiväkodit Ahtiala ,49 69, , ,96 Tuulikallio ,20 78, , ,12 korjaustyöt 6-12/ 2013 Ristiveräjä ,80 60, , ,71 Satumetsä ,61 51, , ,25 Kurkiniitty ,76 55, , ,02 Tapolantupa ,97 46, , ,24 Peiponpelto ,10 41,01 881, ,85 Tampereen seutukunnan hinta vuonna 2014 ( perustuen 2013 vuoden kustannuslaskentaan): kokopäivähoito 966,71 /kk ja osapäivähoito 483,35 /kk. Tampereen seutukunnan hinta vuonna 2015: kokopäivähoito 1023,57 /kk ja osapäivähoito 511,78 /kk. Vesilahden päiväkotien käyttöasteet (aikuinen/lapsi suhdeluku) joulukuu maaliskuu 2015: päiväkodit joulukuu 2014 tammikuu 2015 helmikuu 2015 maaliskuu 2015 Kurkiniitty 72,39 71,81 75,26 81,42 Tapolantupa 78,19 80,01 83,35 76,38 Peiponpelto ,08 72,37 83,71 Satumetsä 92,20 85,90 83,37 82,46 Tuulikallio 80,32 79,40 77,28 75,42 Ristiveräjä 75,99 80,04 72,43 80,67 Ahtiala 68,23 73,21 64,29 69,27 Päiväkodin käyttöaste muodostuu päivittäin paikalla olevien (laskennallisten) lasten ja aikuisten lukumäärän suhteesta. Laskennalliseen lapsimäärään lasketaan: alle 3-vuotiaat kertoimella 1,75 (kokopäivähoito) ja kertoimella 1 (osapäivähoito) yli 3-vuotiaat kertoimella 1 (kokopäivähoito) ja kertoimella 0,5 (osapäivähoito). aamuhoitoinen kertoimella 0,2 esikoululainen (hoitoaika enintään 5 tuntia/pv) kertoimella 0,5 Esim. 16pv/kk alle 3-vuotias lasketaan kertoimella 1,32(koko päivä) ja kertoimella 1 osapäivä yli 3-vuotias lasketaan kertoimella 0,8 (koko päivä) ja kertoimella 0,5 osapäivä Palveluntarpeen kertoimet ovat seutukunnallisesti sovittu.

19 Päivähoitoikäisten lasten määrät; jaoteltu ikäryhmittäin postinumeron perusteella ( ) postinumero syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi syntymävuosi Yhteensä Rämsöö Krääkkiö Halkivaha Narva Yhteensä

20 AHTIALAN PÄIVÄKOTI Tilanne 3/2015 Lapsia päivähoidossa 12 Hoitolasten syntymävuodet ja lukumäärät syntymävuosi hoitolasten lukumäärä palveluntarve Lasten lukumäärä koko pv. koko kk koko pv 16 pv /kk koko pv 10 pv /kk osapv ( max 5 tuntia/pv) 16 pv /kk osa pv ( max. 5 tuntia /pvä) 10 pv/kk Suhdeluku: 9,87 Lasten suhdeluku määräytyy lapsen iän ja palveluntarpeen mukaan. Laskennalliseen lapsimäärään lasketaan: alle 3-vuotiaat kertoimella 1,75 (kokopäivähoito) ja kertoimella 1 (osapäivähoito) yli 3-vuotiaat kertoimella 1 (kokopäivähoito) ja kertoimella 0,5 (osapäivähoito). aamuhoitoinen kertoimella 0,2 esikoululainen (hoitoaika enintään 5 tuntia/pv) kertoimella 0,5 Esim. 16pv/kk alle 3-vuotias lasketaan kertoimella 1,32(koko päivä) ja kertoimella 1 osapäivä yli 3-vuotias lasketaan kertoimella 0,8 (koko päivä) ja kertoimella 0,5 osapäivä Palveluntarpeen kertoimet ovat seutukunnallisesti sovittu. Palveluntarve toimintakaudella Lapsia päivähoidossa 13 syntymävuosi hoitolasten lukumäärä (hoitosuhde alkaa 11/2015) palveluntarve Lasten lukumäärä koko pv koko kk koko pv 16 pv/kk koko pv 10 pv /kk osapv ( max 5 tuntia /pv) 16pv/kk osapv ( max 5 tuntia/pvä) 10pv/kk Suhdeluku: 12,12 (elokuu), 11,37 (syys- lokakuu), 13,87 ( ), joulukuu (13,37).Yhdellä hoitajalla saa olla suhdeluvullisesti 7 lasta.

21 Tiedustelut asiakasperheiltä Päivähoitoa tarvitsevien lasten perheiltä tiedusteltiin päivähoitohaun yhteydessä (Vko 10-11) halukkuutta siirtyä päivähoitoon Ahtialan päiväkotiin, mutta halukkuutta ei ilmennyt. Ahtilan päiväkodin asiakasperheille lähetettiin viikolla 8 postitse tiedustelu (palautuspäivä ), jossa tiedusteltiin, mihin he hakisivat lapsensa päivähoitoon, mikäli Ahtialan päiväkodin toiminta loppuu. Kyselykaavakkeessa oli mahdollisuus rastittaa hoitopaikka Narvaan, Kirkonkylään, Ylämäelle, Nokialle, Tampereelle, Sastamalaan, perhepäivähoitoon tai yksityiseen päivähoitoon. Kyselyjä lähetettiin 13 kappaletta ja vastauksia tuli 13. Monissa vastauksissa oli rastitettu useita vaihtoehtoja, kahdessa vastauksessa perhe oli valmis viemään lapsensa päivähoitoon Narvaan ja viidessä vastauksessa perhepäivähoitoon, mikäli perhepäivähoito järjestyy Rämsöössä. 6 lasta haettaisiin päivähoitoon toiseen kuntaan. Yhdessä vastauksessa vain Ahtiala tulee kysymykseen. Tampereen seutukunnan hinnat 2015 ovat seuraavat osapäivä 511,78 /kk => 6141, 36 /vuosi ja kokopäivä 1023,57 /kk => 12282,84 /vuosi. Seutuhinnasta / kk vähennetään lapsen päivähoitomaksu, joka on perheen tuloista riippuen /kk. Seutukunnalliset maksut määräytyvät palveluntarpeen mukaan. Ensi toimintakaudella palvelutarpeet Ahtialan lapsille ovat: 2 lasta 16 päivää /kk, 1 lapsi 10 pv/kk, 6 lasta kokopäivähoito kaikkina toimintapäivinä ja yksi lapsi osapäivähoito 16 pv/kk. Narva Kirkonkylä Ylämäki Nokia Tampere Sastamala perhepäivähoito yksityinen pph Ahtialan päiväkoti vastaukset 1. x* 2. x x* 3. x 4. x x 5. x 6. x x 7. x x* x 8. x x* x 9. x 10. x 11. x x x* 12. x 13. x *perhepäivähoito Rämsöössä Perhepäivähoitaja Rämsööseen Lempäälän- Vesilahden Sanomissa oli ilmoitus, missä kartoitettiin halukkuutta ryhtyä perhepäivähoitajaksi Rämsööseen. Yksi henkilö vastasi kyselyyn ja on mahdollisesti kiinnostunut perhepäivähoitajan työstä Rämsöössä. Ahtialan päiväkodin henkilökunnalta tiedusteltiin myös vaihtoehtoa toimia perhepäivähoitajana Rämsöössä, mutta tässä vaiheessa ei kiinnostusta tehtävään ilmennyt.

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN LEMPÄÄLÄN KUNTA VESILAHDEN KUNTA Dnro (Lempäälä) Dnro (Vesilahti) SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN Sopijakunnat Lempäälän kunta Vesilahden

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa

Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN Liite nro 25 Kv 56 /2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 56 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällys 1

Lisätiedot

Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet HÄMEENKYRÖN KUNTA Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ALKAEN 1.5.2012 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

TOHOLAMMIN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT TOHOLAMMIN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013

Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013 Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen

Rakennusvalvontaviranomaisen SODANKYLÄN KUNTA Rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 1 / 13 Sisältö Sivu

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013

JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet

Kuhmoisten kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet Kuhmoisten kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Rakennusluvat... 4 3 Toimenpideluvat ja ilmoitukset... 6 4 Purkamisluvat... 7 5 Maisematyöluvat... 7 6 Muita

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

TAIVASSALON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TAR- KASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRAN- OMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

TAIVASSALON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TAR- KASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRAN- OMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT TAIVASSALON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TAR- KASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRAN- OMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT Korvaa aiemman 21.10.2013 hyväksytyn taksan Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2015

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet ja taksan mallipohja 2012 Suositus TEKIJÄ Markku Axelsson 1. painos ISBN 978-952-213-845-3 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA

HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA Heinäveden kunnanvaltuusto h yv ä k s yn yt Taksa tulee voimaan 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä 3 2 Rakennusluvat 4 3 Toimenpideluvat ja -ilm oitukset 5 4 Purkam isluvat

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kirkkonummen kunnan Rakennus- ja ympäristölautakunnan hyväksymä 12.2.2013 9

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT. I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut Porin kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt 2.5.2012 PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTON TAKSAT I. Rakennustyön valvonnasta ja muista palveluista suoritettavat maksut I I. Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden

Lisätiedot