SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN"

Transkriptio

1 LEMPÄÄLÄN KUNTA VESILAHDEN KUNTA Dnro (Lempäälä) Dnro (Vesilahti) SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA KAAVOITUSMITTAUKSEN VALVONNASSA LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN Sopijakunnat Lempäälän kunta Vesilahden kunta Tarkoitus Lempäälän kunta ja Vesilahden kunta sopivat asemakaavojen ja ranta-asemakaavojen kaavoitusmittausten valvonnasta ja pohjakartan tarkistamisesta sekä hyväksymisestä Vesilahden kunnan alueella siten, että valvojatyö osoitetaan kuntalain 76 :n mukaisesti virkavastuulla Lempäälän kunnan viranhaltijalle. Vesilahden kunnan tehtävät Vesilahden kunta tilaa kaavoitusmittauksen valvontaa ja pohjakartan tarkistamista sekä hyväksymistä koskevan palvelun Lempäälän kunnalta. Vesilahden kunta toimittaa Lempäälän kunnan käyttöön tarvittavat aineistot ja tiedot. Lempäälän kunnan tehtävät Lempäälän kunnan maanmittausinsinööri vastaa viranhaltijana Vesilahden kunnan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta kaavoitusmittauksen valvonnasta ja pohjakarttojen tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Työssä noudatetaan julkishallinnon suosituksia JHS 160 Paikkatiedon laadunhallinta ja JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen. Työ suoritetaan 3 viikon kuluessa siitä, kun kaikki tarpeelliset aineistot ja tiedot on toimitettu Lempäälän kunnan käyttöön ellei muuta tilauksen yhteydessä sovita. Maksettava korvaus ja laskutus Vesilahden kunta maksaa korvauksen Lempäälän kunnalle asemakaavan ja rantaasemakaavan kaavoitusmittauksen valvonnasta ja kaavan pohjakartan tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Asemakaavan ja ranta-asemakaavan pohjakartan hyväksymisestä peritään 420,00 euron perusmaksu. Perusmaksun lisäksi peritään kaavan pohjakartan pinta-alan mukainen maksu. Pinta-alamaksu on 55,00 euroa jokaiselta alkavalta 10 hehtaarilta aina 500 hehtaariin asti. Mikäli pohjakartan pinta-ala ylittää 500 hehtaaria, peritään edellisten lisäksi lisämaksu, joka on 100,00 euroa jokaiselta alkavalta 200 hehtaarilta. Peruskartan ja maastokartan hyväksymisestä pohjakartaksi peritään 336,00 euroa. Hinnat ovat alv. 0% mukaisia. Täydennyskartoituksen hyväksymisestä veloitetaan 75% edellä mainituista maksuista. Toimitettu työ laskutetaan työn valmistumisen jälkeen. Maksuaika on 21 pv netto.

2 2 Vastuut Lempäälän kunta ja sen viranhaltija vastaavat Vesilahden kunnan kaavoitusmittauksen valvonnasta ja kaavan pohjakartan tarkistamisesta sekä hyväksymisestä kuten oman kuntansa alueella vastaavista tehtävistä. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse ja viimekädessä Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Sopimussakko Jos työtä ei suoriteta sovitussa määräajassa, Vesilahden kunnalla on oikeus periä sopimussakkona 10% sovitusta kokonaiskorvauksesta jokaista myöhästymispäivää kohti. Sopimussakko voidaan vähentää loppulaskusta. Yhteyshenkilöt Lempäälän kunnan yhteyshenkilö on maanmittausinsinööri Pirkko Saarinen. Vesilahden kunnan yhteyshenkilö on aluearkkitehti Leena Lahtinen. Sopimuksen voimaantulo voimassaolo ja irtisanominen Sopimus tulee voimaan, kun sen hyväksymistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemminpuolinen irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi molemmille sopijakunnalle. Lempäälässä LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS Olli Viitasaari Kunnanjohtaja Jaakko Hupanen Tekninen johtaja VESILAHDEN KUNNANHALLITUS Erkki Paloniemi Kunnanjohtaja Minna Hutko Hallintojohtaja

3 3

4 4

5 5

6 6 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Kunnanvaltuusto hyväksynyt x.x.2015 ( ) Voimaantulo x.x.2015 ( ) 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 :n ja muiden säännösten nojalla. 2 RAKENTAMISEN JA SIIHEN VERRATTAVIEN MUUTOKSIEN VALVONTA (MRL 125 ) 2.1 Uuden rakennuksen tai lisärakennuksen rakentaminen tai uudestaan rakentaminen rakennusta kohti 350,00 (270,00 ) lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan/m² 4,00 (3,80 ) 2.2 Rakenteeltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen /vähäisen rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen rakennusta kohti 200,00 (160,00 ) lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan/ m² 2,50 (2,30 ) 2.3 Rakennuksen rakentamiseen verrattava tai kerrosalaa lisäävä korjaus- ja muutostyö sekä rakennusaikainen muutos rakennusta kohti 200,00 (160,00 ) lisäksi muutettavan kokonaisalan mukaan 2,50 (2,30 ) 2.4 Turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin vaikuttava korjaus- ja muutostyö sekä käyttötarkoituksen olennainen muutos rakennusta kohti 200,00 (160,00 ) lisäksi rakennuksen kokonaisalan mukaan/ m² 2,60 (2,60 ) tai LVI-järjestelmässä muutoksia 1,20 (1,20 ) 2.5 Muut toimenpiteet, jotka MRL:n 113 perusteella ovat rakennuksia ja vaativat rakennusluvan (tuulivoimala, rakennelma, laituri, matkaviestitukiasema ja masto, kylmäasema ja mittarikatos, mainospylonit, ravintolateltta ym.) Toimenpidettä kohti 400,00 (270,00 ) 1

7 7 3 TOIMENPIDELUVAT JA ILMOITUKSET SEKÄ TOIMENPIDEILMOITUKSET (MRL 126, MRA 62 ) 3.1 Rakennusta tai toimenpidettä kohti (mm. rakennelma, jätekatos, ravintolaterassi, masto tai suurehko antenni, tuulivoimala, piippu, silta, melueste, varasto) Toimenpide 200,00 (160,00 ) Muut toimenpiteet (esim. jätevesijärjestelmän uusiminen, laituri, mainostaulu, aita, maalämpökaivo) 3.2 Rakennusjärjestyksen toimenpideilmoitus 140,00 (110,00 ) 4 PURKAMISLUVAT (MRL 127 ) 4.1 Lupa rakennuksen tai sen osan purkamiseen 150,00 (110,00 ) 4.2 Rakennuksen purkaminen niin, että se sisältyy rakennuslupahakemukseen 70,00 (50,00 ) 4.3 Rakennuksen purkamisilmoituksen käsittely 70,00 (50,00 ) 5 MAISEMATYÖLUVAT 5.1 Maisemaa muuttava maanrakennustyö tai puiden kaataminen 200,00 (160,00 ) 5.2 Vaikutuksiltaan väh. toimenpiteen toteamiseksi pidetty katselmus 60,00 (50,00 ) 6 MUITA LUPAKÄSITTELYYN LIITTYVIÄ TEHTÄVIÄ 6.1 Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen /naapuri 40,00 (30,00 ) Kuulutus- ja ilmoituskustannukset 160,00 (140,00 ) 6.2 Katselmuksen pitäminen naapurien kuulemiseksi 200,00 (110,00 ) 6.3 Aloittamisoikeuden myöntäminen 150,00 (110,00 ) 6.4 Kokoontumistilan enimmäishenkilömäärän vahvistaminen erillisellä päätöksellä /kokoontumistila 150,00 (110,00 ) 6.5 Lupa naapurin alueen käyttämiseen hakijalle välttämättömän rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamisessa 200,00 (110,00 ) 6.6 2

8 8 Työnjohtajapäätös 30,00 (27,00 ) 6.7 Päätös rakennuttajavalvonnasta ja valvontasuunnitelmasta 250,00 (210,00 ) 6.8 Päätös asiantuntijatarkastuksesta ja ulkopuolisesta tarkastuksesta 200,00 (110,00 ) 6.9 Ylimääräinen katselmus tai lausunto 150,00 (90,00 ) 6.10 Suunnitelmasta poikkeaminen (tarkekuvat) 150,00 (110,00 ) 6.11 Ylimääräinen katselmus, luvan voimassaolon päätyttyä 150,00 (90,00 ) 7 VOIMASSA OLEVAAN LUPAAN LIITTYVÄT TOIMENPITEET 7.1 Rakennusluvan jatkaminen ja tilapäisen rakennuksen paikallaan pysyttäminen asetetun määräajan jälkeen tai rakennusluvan voimassaoloajan pidentäminen tai lupapäätöksessä asetetun määräajan tai lupaehdon muuttaminen Rakennusta kohti 150,00 (120,00 ) 8 RAKENNUKSEN PAIKAN JA KORKEUSASEMAN MAALLE MERKITSEMINEN SEKÄ SIJAINTIKATSELMUKSEN TOIMITTAMINEN 8.1 Rakennusta kohti 250,00 (210,00 ) 8.2 Samanaikaisesti päärak. kanssa merkittävä talous- ym. rakennus 150,00 (110,00 ) 8.3 Laajennukset tai muut paikan merkitsemistä edellyttävät kohteet 350,00 (310,00 ) 8.4 Erikseen tehty sijaintitarkastus ilman rakennuspaikan merkintää 120,00 (110,00 ) 9 RAKENNUSRASITE, YHDYSKUNTATEKNIIKAN LAITE, VEDEN JOHTAMINEN, KIINTEISTÖJEN YHTEISJÄRJESTELY JA LUONNOLLISEN VESIENJUOKSUN MUUTTAMINEN 9.1 Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen tai poistaminen 250,00 (120,00 ) 9.2 Johdon, vähäisen laitteen, vesijohdon ym. sijoittamispäätös 250,00 (120,00 ) 9.3 Päätös kiinteistöjen yhteisjärjestelystä 250,00 (120,00 ) 3

9 9 10 RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO SEKÄ LUVATON JA LUVANVASTAINEN RAKENTAMINEN 10.1 Keskeneräinen rakennustyö, velvoitepäätös (ltk) 200,00 (100,00 ) 10.2 Viranhaltijan antama keskeyttämismääräys 200,00 (100,00 ) 10.3 Päätös uhkasakon asettamisesta tai teettämisuhka (ltk) 200,00 (110,00 ) 10.4 Päätös uhkasakon tuomit. / teettämisuhan täytäntöönpanosta (ltk) 200,00 (110,00 ) 11 POIKKEAMISPÄÄTÖS, SUUNNITTELUTARVERATKAISU JA VÄHÄINEN POIKKEUS 11.1 Suunnittelutarveratkaisu (MRL 16, 137 ) 450,00 (420,00 ) Kielteinen päätös 225,00 (210,00 ) 11.2 Kunnan poikkeamispäätös (MRL ) 450,00 (420,00 ) Kielteinen päätös 225,00 (210,00 ) 11.3 Kunnan lausunto ELY-keskukselle poikkeamishakemuksesta 200,00 (160,00 ) 11.4 Lupaviranomaisen lupapäätöksen yhteydessä myöntämä vähäinen poikkeaminen (MRL 175 ) 150,00 (140,00 ) Kohtiin lisätään kuulemiskustannukset taksan kohdan 6 :n mukaisesti 12 ARKISTO- JA KOPIOINTIPALVELUISTA SEKÄ TOIMITUSKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT Asiakkaan pyynnöstä tai tilauksesta piirustuksista tai muista asiakirjoista valmistetut valokopiot ja toimituskirja palvelumaksuna 20 ja lisäksi: Valokopio A4/A3 0,50/1,00 /sivu Pöytäkirjanote A4/A3 0,50/1,00 /sivu Muu asiakirjajäljennös, joka todistetaan oikeaksi 1,00 /sivu Perittävien maksujen minimiveloitus on 5. Asiakkaalle postitse toimitettavista asiakirjoista peritään postimaksun lisäksi toimituskuluina 0,50 /sivu Arkisto- ja kopiopalveluista, mikäli ne edellyttävät tavanmukaista enemmän työtä kuten asiakirjojen seulontaa, lajittelua tai muuta vastaavaa, peritään maksu käyttäen tuntiveloitusta 40,00 (20,00) /palvelu. Rakennus- tai muun luvan hakemiseen tai käsittelyyn liittyen asiakkaalle toimitettavista asiakirjoista tai valokopioista ei peritä maksua. 4

10 10 13 YKSITYISTIELAIN 47 MUKAISESTI PERITTÄVÄT MAKSUT Yksityistielain 47 mukaisesti toimituksista peritään tiejaoksen kokouspalkkiot ja matkakustannukset sekä välttämättömät toimituksen pitämisestä johtuvat menot. Asiakkaalle postitse toimitettavista asiakirjoista peritään postituskustannukset. Mikäli kuulutus on julkaistu kunnallisena ilmoituksena lehdessä, peritään hakijalta julkaisemisesta aiheutuneet ilmoituskulut. 14 MAKSUN PALAUTTAMINEN, ALENTAMINEN JA KOROTTAMINEN ERÄISSÄ TAPAUKSISSA 14.1 Jos hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus toteaa, että hakija ei ole hakemansa luvan tarpeessa, luvasta peritty maksu palautetaan hakemuksesta kokonaisuudessaan. Kun luvanhakija ilmoittaa luopuvansa voimassa olevasta luvasta, ennen kuin mihinkään luvan tarkoittamiin toimenpiteisiin on ryhdytty, luvanhaltijalle palautetaan hakemuksesta 50 % suoritetusta maksusta. Maksun palautusta on haettava kahden vuoden kuluessa ilmoituksesta luopua luvasta. Jos luvan voimassa ollessa haetaan lupaa rakennustyön tai toimenpiteen suorittamiseen uusien suunnitelmien mukaisesti, vanhasta lupamaksusta hyvitetään hakemuksesta 50 % luvan maksua määrättäessä. Jos rakennuksen rakentamista varten myönnetyn rakennusluvan voimassaolo raukeaa, luvanhaltijalle palautetaan hakemuksesta osa suoritetusta lupamaksusta riippuen viranomaisen siihen mennessä suorittamasta tarkastustoimenpiteestä, kuitenkin enintään 50 %. Jos rakennuslupa koskee useita rakennuksia ja lupa on toteutettu jonkin rakennuksen osalta, voidaan hakemuksesta palauttaa se maksun osa, joka vastaa luvan rauenneesta osasta suoritettua maksua. Mikäli lupahakemus hylätään, peritään luvanhakijalta enintään 50 % maksuperusteiden mukaisesta maksusta. Jos oikaisuvaatimuksen tuloksena viranhaltijan päätöstä muutetaan, peritään hakijalta lopullisen päätöksen mukaan määräytyvä maksu ja otetaan huomioon suoritettu maksu. Rakennuksen sijaintia ja korkeusasemaa koskeva viranomaismaksu (8 ) palautetaan tai hyvitetään hakemuksesta siltä osin, kuin luvassa määrätty tätä koskeva toimenpide on jäänyt suorittamatta. Jos kunnan päättämien maksujen mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti suurempi, kuin mitä ovat asian käsittelystä kunnalle aiheutuvat kulut, maksua voidaan alentaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Alennus voi olla enintään 25 %. Jos näiden maksujen mukaan määräytyvä maksu on yksittäistapauksessa olennaisesti pienempi, kuin mitä ovat asian käsittelyltä kunnalle aiheutuvat kulut, maksua voidaan korottaa ottaen huomioon asian käsittelyyn kulunut työaika, työmäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Korotus voi olla enintään 25 %. 5

11 11 Jos tarkastus- ja valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että luvanhakija tai toimintaan velvollinen on laiminlyönyt hänelle kuuluvan tehtävän, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon suoritetusta toimista kunnalle aiheutuneet kulut, kuitenkin enintään kaksinkertaisena Maksun suorittaminen Kun lupapäätös on tehty tai muu viranomaistehtävä on suoritettu, niin näiden maksujen mukainen maksu on maksettava laskussa määrätyssä ajassa. Jos maksua ei makseta laskussa määrätyssä ajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava viivästyskorkoa siten, kuin korkolaissa on määrätty. Korkolain mukainen viivästyskorkoprosentti merkitään kuhunkin laskuun. Asiakirjojen lunastusmaksu ja lainhuutomaksu sisältyvät maksuun. Jos näiden maksujen mukaisia laskuja ei makseta määräajassa, maksut ovat maankäyttö- ja rakennuslain 145 :n mukaisesti ulosottokelpoisia Kokonaisalan laskenta Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakoiden pinta-ala yhteensä ulkomitoin. Mukaan ei lasketa parvekkeita, katoksia eikä 160 cm matalampia tiloja. Tätä määritelmää soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan sekä säiliön, katoksen tai vastaavan kokonaisala. Rakennusvalvontamaksua määrättäessä otetaan rakennuksen maksuperusteen mukaisesta kokonaisalasta huomioon 500 m2 ylittävältä osalta huomioon 75 % ja 1000 m2 ylittävältä osalta 50 % Muistutus ja oikaisunhaku määrätystä maksusta Näiden maksujen perusteella määrättyä maksua koskevat muistutukset on tehtävä laskusta ilmenevässä ajassa kunnan rakennusvalvonnalle. Rakennusvalvonta voi muistutuksen johdosta korjata laskussa olevan virheen. Jos muistutus on tehty määräajassa, mutta maksua ei ole rakennusvalvonnassa muutettu, niin muistutuksen tekijä voi hakea oikaisua annettuun päätökseen siten kuin kuntalaissa säädetään. 15 MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO Nämä maksuperusteet ovat Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymät Voimaantulo alkaen. (Nämä maksuperusteet ovat Vesilahden kunnanvaltuuston hyväksymät xx.x Voimaantulo xx.x.2015 alkaen.) Rakennusvalvontamaksu määräytyy lupahakemuksen saapumispäivänä kunnassa voimassa olevien maksuperusteiden mukaan. 6

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Ymp.ltk. 11.11.2014 162 Liite no. 2. RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA-TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUIS- TA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 11.11.2014 Voimaantulo

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN

HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN Liite nro 25 Kv 56 /2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN TEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2015 ALKAEN Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 56 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa

Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa Ilomantsin kunta Rakennusvalvontataksa Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä

Lisätiedot

Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013

Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013 Kurikan kaupunki Rakennusvalvonnan taksat 1.1.2013 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013

JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013 1 JALASJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN TAKSAT 1.1.2013 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Loimaan kaupungissa Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällys 1

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

TOHOLAMMIN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT TOHOLAMMIN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet

Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet HÄMEENKYRÖN KUNTA Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet Hämeenkyrön rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteet ALKAEN 1.5.2012 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT

EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT EURAJOEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORI- TETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut 2 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja rakennustyön valvonnan viranomaistehtäviä

Lisätiedot

TAIVASSALON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TAR- KASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRAN- OMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

TAIVASSALON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TAR- KASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRAN- OMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT TAIVASSALON KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TAR- KASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRAN- OMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet

Kuhmoisten kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet Kuhmoisten kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksuperusteet Sisältö 1 Yleistä... 3 2 Rakennusluvat... 4 3 Toimenpideluvat ja ilmoitukset... 6 4 Purkamisluvat... 7 5 Maisematyöluvat... 7 6 Muita

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Suonenjoen kaupungissa 2015 Sisältö 1 Yleistä 2 Rakennusluvat 3 Toimenpideluvat ja -ilmoitukset 4 Purkamisluvat 5 Maisematyöluvat 6 Muita lupakäsittelyn ja

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen

Rakennusvalvontaviranomaisen SODANKYLÄN KUNTA Rakennusvalvontaviranomaisen lupa- ja valvontamaksut Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 1 / 13 Sisältö Sivu

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA. Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Kunnanhallitus 15.12.2014 547 Voimaantulo 1.1.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunnallinen asetuskokoelma

Kunnallinen asetuskokoelma N:o 413/2014 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen asetuskokoelma PIETARSAAREN KAUPUNGISSA MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUS- LAIN SEKÄ ASETUKSEN TARKOITTAMISTA VIRANOMAIS- TEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT

KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT KERAVAN RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTA- TEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITET- TAVAT MAKSUT Korvaa aiemman 21.10.2013 hyväksytyn taksan Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.3.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA

HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA HEINÄVEDEN KUNNAN KAKEN N USVALVONT AT AKSA Heinäveden kunnanvaltuusto h yv ä k s yn yt Taksa tulee voimaan 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä 3 2 Rakennusluvat 4 3 Toimenpideluvat ja -ilm oitukset 5 4 Purkam isluvat

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT

HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 LIITE 1 HAMINAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VAL- VONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTA- VAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012

RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 RAKENNUSTYÖN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.1.2013 RAYMLTK, 70, 1.11.2012 Loviisan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkistus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET KITTILÄN KUNNASSA Sisällysluettelo: 1 yleistä 2 rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien

Lisätiedot

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen

Rakennusvalvonnan taksa. Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen Rakennusvalvonnan taksa Taksa voimassa 1.4.2014 alkaen KARKKILAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 Yleistä 2 2 Rakentamisen

Lisätiedot

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. Maksut 01.01.2014 alkaen Kokkolan kaupungissa rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT LAPUAN KAUPUNGISSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2015 Nro 10 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 10 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 07.05.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA

RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA 1 405/02.03.00/2014 Rakltk 4.6.2014 53 RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT IITIN KUNNASSA Kunnanvaltuusto Voimaantulo xx.xx.2014 1 IITIN

Lisätiedot