TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 Sisällysluettelo KASVUA JA KEHITYSTÄ AJAN HENGESSÄ 2 1 TOIMINTAVUOSI TOIMINTA TILASTOINA HENKILÖSTÖ TILAT LAADUN ARVIOINTI TALOUS TIEDOTUS 7 2 KEHITTÄMISHANKKEET JA OPINTOMATKAT KANSAINVÄLINEN TOIMINTA PAIKALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OPINTOMATKAT 9 3 OPETUSAINEET KERAVA AKATEMIA JA YLEISLUENNOT YHTEISKUNTA, KASVATUS, TERVEYS JA TIETOTEKNIIKKA KIELET Kursseja eri taso- ja ikäryhmille Opintomatka ja uudet kielet suosittuja TAIDEAINEET KÄDEN TAIDOT Uudet toimitilat kaupungintalon alakertaan Kunnostus kestävän kehityksen periaatteella Hyyppärän kudonta-asema Susheista karjalanpiirakoihin TANSSI JA LIIKUNTA 16 Toimitus ja taitto: suunnittelija-koordinaattori Mari Raatikainen Keravan Opisto, tammikuu

3 Kasvua ja kehitystä ajan hengessä Eri puolilla Suomea toimii noin 200 kansalaisopistoa. Ne muodostavat kattavan paikallisten ja omaleimaisten oppimis- ja sivistyskeskusten verkon, joiden suosio jatkuvasti on varsin suuri. Vuonna 1948 perustettu Keravan Opisto on viime vuosien aikana kehittynyt voimakkaasti. Tämä näkyy muun muassa kurssitarjonnan laajenemisena ja monipuolistumisena. Vuodesta 2008 vuoteen 2012 on opiston opetustuntimäärä kasvanut 9150 tunnista noin tuntiin. Samalla osallistujien lukumäärä on lisääntynyt noin kuudesta tuhannesta yli kymmeneen tuhanteen, eli suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin tuntimäärä. Ajan hengestä ja ihmisten vapaa-ajan käyttötottumuksista varmaankin kertoo se, että vuonna 2012 eniten ovat kasvaneet nimenomaan liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kurssit. Maltillisempaa lisäystä on ollut oikeastaan läpi linjan, aineryhmistä riippumatta. Keravan Opisto on tunnettu laaja-alaisena ja aikaansa seuraavana opistona, jossa ollaan valmiita kokeilemaan uusia sisältöjä ja toimintatapoja. Tällä hyväksi havaitulla linjalla on tarkoitus myös jatkaa. Oppimistilaisuuksien, oivallusten ja uusien asioiden kokeilemisen tarjoaminen Keravan ja sen ympäristön asukkaille on opistolle sen olemassaolon ja toiminnan kehittämisen ydin. Pertti Rantanen, rehtori 3

4 1 TOIMINTAVUOSI Toiminta tilastoina Toteuma kurssilajeittain 2012 Kurssilaji kursseja kurssilaiset tunnit Normaali opiston kurssi Kudonta-aseman tunnit Henkilöstökoulutus Projektirahoituksella toimivat Myyntipalvelukurssi Yleisluennot yht Edellisvuoteen verrattuna opiston normaalien kurssien määrä kasvoi 18 % ja yleisluentojen peräti 211 %. Yhteistyö jatkui Keravan kaupungin keskushallinnon Henkilöstöpalvelut - yksikön kanssa, ja yhteensä 26 henkilöstökoulusta järjestettiin yhteistyönä ja tilastoitiin Hellewi-kurssihallintajärjestelmään. Tilastoinnin helpottamiseksi vuonna 2012 nämä kurssit vaihdettiin Hellewissä myyntipalvelukursseista henkilöstökoulutuksiin. Opisto järjesti kaupungin yksiköille sekä muutamalle muulle yhteisölle ja yritykselle muun muassa ensiapukursseja, kielivalmennuksia sekä tietotekniikan kursseja. Osallistujat ja tunnit osallistujat tunnit

5 Vuonna 2012 opiston kurssilaisten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 17 % ja opetustuntien määrä 12%. Viimeisen viiden vuoden aikana osallistujien määrä on kasvanut 66 % ja opetustuntien määrä 19 %. 1.2 Henkilöstö Vuonna 2012 opistossa työskenteli 8 henkilöä, joista 4 kokoaikaisesti ja 4 osaaikaisesti opiston palkkalistoilla. Lisäksi opistossa toimi noin 160 tuntiopettajaa, kouluttajaa ja luennoitsijaa. Pitkäaikaiset kielten opettajat Leena Julmala ja Paula Konka jäivät eläkkeelle keväällä Elokuussa 2012 aloitti uutena kielten suunnittelijaopettajana FM Mari Heikkinen. Suunnittelija-koordinaattori VTM Mari Raatikainen vakinaistettiin toukokuussa Määräaikaisena suunnittelijana aloitti FM Tuomo Tenhunen, jonka pesti kestää lukuvuoden Toimisto sai vahvistusta liikuntatoimen sihteerinä toimivasta Paula Juhanantista, joka on työskennellyt opiston toimistossa kahtena päivänä viikossa elokuusta alkaen. Mari Heikkilä ja Tuomo Tenhunen aloittivat työnsä opistossa syksyllä Tilat Opistolla ei edelleenkään ollut omia opetustiloja yhtä opetusluokkaa lukuunottamatta toimistotilojen yhteydessä vanhan kaupungintalon kolmannessa kerroksessa. Suurin osa opiston kursseista järjestettiin pääosin Keravan lukion ja aikuislukion luokka- ja liikuntatiloissa. Kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä noin 30 eri toimipisteessä. 5

6 Päiväopetustilojen tarve ja puute näkyi jälleen toiminnassa. Päiväopetusta järjestettiin Hyyppärän käsityöasemalla, Jengan tiloissa, Kulttuuritoimiston neuvottelutilassa, Keravan Opiston opetustilassa sekä Keravan kirjastossa. Päiväopetustilojen puutetta helpotti Keravan lukion ja aikuislukion pohjakerroksessa sijaitseva luokka 0.49, johon saatiin loppuvuodesta ajantasaiset av-välineet. Lisäksi syksyllä valmistui käsityöluokka sekä monitoimitila kaupungintalon alakertaan, mikä mahdollisti päiväkurssien sekä uusien kädentaitojen kurssien toteuttamisen. 1.4 Laadun arviointi Kurssiarvioinnissa siirryttiin sähköisiin palautekyselyihin syksystä 2012 alkaen. Ne joilla ei ole sähköpostiosoitetta, voivat edelleen täyttää paperisen kurssiarviointilomakkeen. Myös opettajien kurssiarvioinnit pyydetään sähköisesti. Opisto käyttää laadunarvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä sähköistä asiakastyytyväisyyskyselyä Webropol-järjestelmän kautta. Asiakastyytyväisyyskysely 2012 lähetettiin kaikille syksyn opiskelijoille, joiden sähköpostiosoitteet löytyivät Hellewi-kurssihallintajärjestelmästä. Kysely lähetettiin 2519:lle opiskelijalle, ja vastauksia saatiin 527. Vastausprosentti oli 21. Kyselyssä arviointiin opiston toimintaa yleisesti sekä eri osa-alueita kuten opiston uudistunutta opintoohjelmaa ja nettisivustoa. Opiston yleistä toimintaa arvioitiin asteikolla 1-5. Arvosanat liikkuivat välillä 3,6-4,0. Arvosanan 4 saivat opiston toiminta yleensä sekä opetuksen laatu. Kurssitarjonta ja kurssien hinta-laatusuhde sai arvosanan 3,9. Heikoiten pärjäsivät opetustilat arvosanalla 3,6. Eri osa-alueiden arvioinnissa pärjäsi parhaiten opiston uudistunut opintoohjelma (4,1) sekä uusi ilmoittautumiskäytäntö (4,3), jossa syksyn opiskelijat saivat ilmoittautua kevään jatkaville kursseille jo joulukuussa netin kautta. Avoimia vastauksia saatiin runsaasti. Opisto sai runsaasti kiitosta, kurssitoiveita sekä kehittämisehdotuksia. 1.5 Talous Vuonna 2012 opiston toimintakulut olivat noin ja toiminnan tuotot noin Kurssien maksaminen helpottui, kun syksyllä otettiin käyttöön verkkomaksutoiminto, jolla kurssit voi kerätä ostoskoriin ja maksaa saman tien verkkopankin kautta. 6

7 1.6 Tiedotus Vuoden aikana opistossa kehitettiin sekä tehostettiin tiedotusta ja viestintää. Kaksi kertaa vuodessa julkaistava opinto-ohjelma uudistui, ja opisto sai myös uudet nettisivut, jotka julkaistiin kesällä ja joiden kehittäminen jatkuu edelleen. Syksyllä avattiin myös opiston facebook-sivu, jolla oli joulukuussa 2012 noin 230 tykkääjää. Keravan Opiston nettisivuilla sekä facebook-sivulla tiedotettiin alkavista kursseista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Syksyllä järjestettiin kurssiäänestys, jossa osallistujat saivat äänestää netin kautta suosikkikurssinsa viidestä vaihtoehdosta sekä esittää omia kurssitoiveitaan. Kurssiäänestyksen voitti Suklaa & viini tasting ja toiseksi tuli Method Putkisto 3D Luonnollinen Kasvoklinikka, jotka järjestetään keväällä Kehittämishankkeet ja opintomatkat 2.1 Kansainvälinen toiminta Opettajavierailu Latviasta Opistossa hyödynnettiin ensimmäisen kerran kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio Cimon Visit and changes - rahoitusmuotoa opetukseen. Myönnetyn rahoituksen tuella opistoon kutsuttiin ekotaiteilija ja opettaja Irena Laurina Latvian Riiasta. Laurina piti kurssin Pehmoeläimiä sukista ja hanskoista sekä osallistui Käsityökirpputori -tapahtumaan, jossa hän esitteli kierrätysideoitaan ja tuotteitaan. Irena Laurinan pehmoeläimiä sukista ja hanskoista. 7

8 Kevään hankehaussa opisto sai Cimosta myönteisen rahoituspäätöksen toisen Workshopin eli kansainvälisen työpajan järjestämiseen toukokuussa Opisto järjesti ensimmäisen Workshopin toukokuussa Tulevan Workshopin aiheena on tekstiilien kierrätys, jota tulee opettelemaan 20 opiskelijaa eri EUmaista. LIME -oppimiskumppanuus Opistossa jatkui kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke Learning Town Learning on Immigrant and Multicultural Education (LIME). Opisto koordinoi syksyllä 2011 käynnistynyttä kahdeksan maan hanketta, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien opetuksesta sekä muusta monikulttuurisesta toiminnasta aikuiskoulutusorganisaatioissa eri Euroopan maissa. Yleisöä tutustumassa Hyvinkään Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijoiden aistitelttaan Kulttuurit kohtaavat illassa. Kulttuurit kohtaavat tapahtumaan osallistui noin 250 kanta ja uussuomalaista Kerava ja lähikuntien asukasta. 8

9 2.2 Paikalliset kehittämishankkeet Kiinni tulevaisuuteen (KITU) 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Keravan Opistolle nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen tarkoitettua erityisavustusta nuorten maahanmuuttajien kursseja varten. Tuen turvin opisto järjesti syksyllä 2012 työttömille maahanmuuttajille tehokielikurssin, jonka suoritti 16 opiskelijaa. Monikulttuurinen Tarakka-hanke Keväällä jatkui Keravan Opiston koordinoima Tarakka-hanke, jonka tavoitteena on kehittää Keravan moni-kulttuurista toimintaa ja aikuiskoulutusta paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeelle myönnettiin opetusministeriön laatu- ja kehittämisavustusta lukuvuodeksi Tarakka-työryhmään kuuluivat Keravan kaupungin Monikulttuurinen perhekeskus Topaasi, Keravan lukio ja aikuislukio, Keravan kirjasto sekä Setlementti Louhelan Monikulttuurinen Rinki. Maaliskuussa 2012 toteutettiin varsin onnistunut Kansainvälinen ilta, jonka ohjelmassa oli runsaasti musiikkiesityksiä eri maista ja kulttuureista. Iltaan osallistui noin 200 uus- ja kantasuomalaista. Tarakka-hankkeella tuettiin myös Keravan kirjaston toteuttamaa Elävä kirjasto -tapahtumaa. Keravan harrastepolku -hanke Keravan Opisto on mukana syksyllä käynnistyneessä Keravan harrastepolku - hankkeessa, jossa Keravan kaupungin Vapaa-aikaviraston yksiköt sekä paikalliset opistot, seurat ja järjestöt järjestävät 1-2 kertaa lukuvuodessa peruskoululuokille toiminnallisia opetustunteja ja työpajoja. Harrastepolkujen avulla pyritään tutustuttamaan ja aktivoimaan keravalaisia lapsia ja nuoria liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä näin lisäämään heidän hyvinvointiaan. Syksyllä opisto toteutti liikunta- ja tanssipolut pilottikoululle. Tanssiin tutustui 100 oppilasta luokilta, ja 75 yläluokkalaista tutustui kuntoboxingiin. Keravan harrastepolku hankkeen koordinaattori Milla Seppänen ja Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipisteen rehtori Sirpa Nenonen. Keravan taiteilijakoulutus - Osaava-ohjelma Keravan Opisto on mukana Keravan kaupungin opetus- ja kasvatusviraston järjestämässä Keravan taiteilijakoulutus -hankkeessa. Hanke kuuluu Osaavaohjelmaan, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama määräaikainen ja valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Hankkeen tavoitteena on kehittää opetuksen laatua yli oppilaitosrajojen. 9

10 2.3 Opintomatkat Vuoden aikana järjestettiin kaksi käsityöaiheista opintomatkaa: Käsityömatka Tarttoon ja Riikaan sekä Saksaan. Lisäksi järjestettiin Kieli- ja opintomatka Sisiliaan sekä Kulttuuri- ja opintomatka Saksaan Käsityömatka Tarttoon ja Riikaan Kesäinen käsityömatka suuntautui tänä vuonna Viron Tarttoon sekä Latvian Riikaan. Matkalle orientoiduttiin yleisöluennolla aikaisin maaliskuussa, jolloin setotutkija Mare Piho kävi kertomassa setokulttuurista matkalaisille ja muille halukkaille. Pellavatehtaan pitsihylly Riian kaupungissa. Matkalle osallistui 40 henkilöä. Matkan ensimmäinen yö vietettiin Tartossa, jossa tutustuttiin kaupunkiin, etnograafiseen museoon sekä Tarton Rahvaulikooliin. Seuraava päivä kierreltiin Setomaalla ja tutustuttiin alueen kulttuuriin, käsitöihin, historiaan ja tapoihin aidon seto-oppaan Mare Pihon johdolla. Setomaalta jatkettiin bussilla Riikaan, jossa tutustuttiin latvialaiseen käsityökulttuuriin. Ohjelma Riiassa oli hyvin monipuolinen, mistä on kiittäminen opiston latvialaisia ystäviä, jotka jaksoivat kaivaa kaikki mahdolliset hyvät ostospaikat, mielenkiintoisimmat näyttelyt sekä järjestää kouluvierailun Riga Art Schooliin. Matkan pääkohde Riiassa olivat kaksipäiväiset käsityömessut, jotka järjestettiin Juglan ulkomuseoalueella. Viimeinen vuorokausi vietettiin herraskaisesti: matkalaiset saivat Rundalenin palatsissa ikimuistoisen opastuksen kahden luvun pukuihin pukeutuneen palvelijan esittämänä. Päivän kruunasi majoittuminen Diklin kartanoon. 10

11 2.3.2 Berliinin joulumarkkinamatka Toinen käsityömatka suuntautui joulumarkkinoille Berliiniin, jonne lensi 25 henkilön ryhmä itsenäisyyspäivänä ja vietti kaupungissa 3 päivää. Tavoitteena oli ihmisten omatoiminen liikkuminen loistavilla, toimivilla julkisilla liikennevälineillä, jolloin jokainen voi tutustua miljoonakaupungin yltäkylläiseen kulttuuri-, historia- ja joulumarkkinatarjontaan oman mieltymyksensä mukaan. Porukka jakautui keskimäärin kahtia, ja joulumarkkinoita kierreltiin yhdessä ja erikseen.yksi ryhmä kävi kauneimmalla Gendarmenmarktin joulutorilla, nostalgisilla Spandauerin markkinoilla sekä Charlottenburgissa. Viikonloppuna vierailtiin myös Dalhemin aidoilla käsityömarkkinoilla sekä tietenkin Aleksanderplatzin markkinoilla Kieli- ja kulttuurimatkat Saksaan ja Italiaan Keväisellä kulttuurimatkalla tutustuttiin Sachsen-Anhaltin osavaltiossa sijaitsevaan Ascherslebenin kaupunkiin, joka on Keravan ystävyyskaupunki. Matkalla tutustuttiin kaupungin historiaan ja kulttuuriin sekä lähellä sijaitsevaan Harzvuoristoon. Opiston pitkäaikaisen italian opettajan Carmelo Carnabuci johdolla opiskeltiin italian kieltä ja kulttuuria Carnabucin syntymäsaarella Sisiliassa. Syksyn kielimatkalle Italiaan lähti 25 innokasta opiskelijaa Keravalta ja lähikunnista testaamaan ja harjaannuttamaan italiankielentaitoaan aidossa ympäristössä. Matkalla vierailtiin naapurikaupungeissa Taorminassa ja vähän kauempana Syrakusassa sekä osallistuttiin paikallisen kunnan tarjoamaan kiertoajeluun. Sää suosi Sisilian kielimatkalle osallistuneita lokakuussa

12 3 OPETUSAINEET 3.1 Kerava Akatemia ja yleisluennot Luentoja 28 osallistujat 250 Suosituimpia luentoja olivat ravinto-, hyvinvointi- ja kasvatusaiheiset luennot, joita tarjottiin keväällä ja syksyllä. Syksyllä 2012 käynnistyi Kerava Akatemia, paikallinen foorumi, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupungin yhteisöllisyyttä ja keravalaista identiteettiä sekä edistää asukkaiden aktiivisuutta ja hyvinvointia. Kerava Akatemia kutsuu asukkaita ja yhteisöjä osallistumaan luento- ja keskusteluiltoihin sekä järjestämään niitä yhteistyössä opiston kanssa. Kansalaistoimintaan liittyvät luennot järjestettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n kanssa. Monikulttuurisen vapaaehtoistyön mahdollisuudet -luentosarja toteutettiin yhteistyössä Setlementti Louhela ry:n kanssa. Kirjaston kanssa yhteistyössä pidettiin salin täyteen vetänyt Taanilan tunnit - luentosarja. Keravan museon kanssa järjestettiin uudessa Taide- ja museokeskus Sinkassa Elämää Keravalla -kirjoituskurssi sekä Orno - Valoa -luentosarja. 3.2 Yhteiskunta, kasvatus, terveys ja tietotekniikka Aine Kurssilaiset Tunnit Historia, yhteiskunta ja talous Psykologia ja kasvatus Terveys ja hyvinvointi Tietotekniikka Yht Yhteiskunnallisista ja humanistisista aineista kevään uusia suosittuja kursseja olivat sukututkimuksen sekä tukiviittomien peruskurssit. Keväällä alkoivat suuren suosion saaneet Häntä heilumaan! -koiraluennot ja kurssit, jotka jatkuivat syksyllä yhteistyössä Keravan koiraharrastajat ry:n kanssa. 12

13 Miehiä houkuteltiin opistoon miehille suunnatuilla kursseilla sekä sekakursseilla kuten punttikoulu ja lavatanssikurssit. Syksyn uusi suosittu miesten kurssi oli Taiji miehille. Tietotekniikan opetus painottui selkeästi ikäihmisten opettamiseen sekä kuvankäsittelyyn eri ohjelmilla. Myös sosiaalisen median käyttö kiinnosti. Syksyllä toteutettiin uusia kursseja, joilla tutustuttiin tietoturvaan, pilvipalveluihin, langattomiin verkkoihin ja laitteisiin. Häntä heilumaan! -luennot ja kurssit kiinnostivat keravalaisia. 3.3 Kielet Toteutuneet tunnit 2852 Kurssilaiset yhteensä 1484 Keravan Opisto järjesti kieltenopetusta tuttuun tapaan laajalla kielivalikoimalla. Vuonna 2012 opistossa saattoi opiskella yhteensä 16 eri kieltä: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, kreikka, viro, kiina, latina, japani, saame, arabia ja puola Kursseja eri taso- ja ikäryhmille Useimmissa kielissä toteutettiin eri tasoryhmiä, joista opiskelijoiden oli mahdollista valita omaa kielitaitoaan vastaavan ryhmän. Alkeiskursseista täyteen tulivat niin englannin, saksan, venäjän, espanjan kuin italiankin alkeiskurssit. Myös eteneminen yhä haastavammalle tasolle oli mahdollista monissa kielissä erilaisten jatko- ja keskustelukurssien ansiosta. Niissä opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus ylläpitää kielitaitoaan ja hioa sitä yhä korkeammalle tasolle. Opiston kielikurssit oli suunnattu lähinnä aikuisopiskelijoille. Nuoria oli mukana erityisesti japanin kursseilla. Seniorit kasvavana opiskelijaryhmänä ovat löytäneet tiensä niin iltakursseille kuin päiväryhmiin. Senioreille suunnattua päiväopetusta oli lähinnä englannin, saksan, venäjän, espanjan ja italian kielissä. Näin elinikäisen oppimisen tavoite toteutuu käytännössä. 13

14 3.3.2 Opintomatka Italiaan ja uudet kielet suosittuja Englanti jatkoi suosituimpana kielenä aiempien vuosien tapaan. Hyvänä kakkosena seurasi espanja. Suosiotaan kasvattivat myös italia ja japani. Yksi syy italian suosioon oli varmasti syyslomalla järjestetty hyvin onnistunut kieli- ja kulttuurimatka Sisiliaan opiston pitkäaikaisen italian opettajan Carmelo Carnabucin johdolla. Japaniin lisättiin syksyllä yksi uusi kurssi suuren kysynnän vuoksi. Englannin verkkokurssien pitämistä jatkettiin ja kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet Speak better English -kurssille. Uusista kielistä oltiin selvästi kiinnostuneita, ja vuonna 2012 järjestettiin saamen ja puolan kielen ja kulttuurin lyhytkurssit. Koko lukukauden kestävien ja kerran viikossa kokoontuvien ryhmien lisäksi järjestettiin 3 tuntia kerrallaan kokoontuvia espanjan ja viron tehokursseja. Hyvin suosittuja olivat myös monet kertauskurssit. Opiston kurssitarjottimelta löytyi myös maahanmuuttajille suunnattuja kielikursseja. Suomen kielen kurssien lisäksi järjestettiin englannin kielen kurssi venäjänkielisille. Projektirahoituksella järjestettiin suomen kielen tehokielikurssi maahanmuuttajille. Vuonna 2012 suurimmalla osalla Keravan Opiston kieltenopettajista oli korkeakoulututkinto ja he olivat kokeneita aikuisopettajia. Tämän päivän aikuisopiskelija haluaa oppia puhumaan opiskelemallaan kielellä, ja opetusmetodeina käytettiinkin käytännön kielitaitoa edistäviä tehtäviä kuten haastatteluja, rooliharjoituksia ja pelejä. Sisilian kielimatkalla tutustuttiin paikalliseen kulttuuriin. 14

15 3.4 Taideaineet Aine Kurssilaiset yhteensä Tunnit yhteensä Musiikki Kuvataiteet Esittävä taide ja kirjallisuus Vuonna 2012 jatkuivat tutut suositut kuvataiteen ja valokuvauksen kurssit. Uusia asiakkaiden toivomia musiikkikursseja olivat kitaransoiton kurssit sekä Opiston sekakuoro, jonne voivat tulla miehet ja naiset vähäiselläkin laulukokemuksella. Syksyllä aloitettiin uutena myös pianonsoiton pariopetus, jolle mahtui yksityisopetusta useampi soittaja ja joka voitiin tarjota pienemmällä kurssimaksulla. Taidenäyttelytila Visito avattiin Keravan terveyskeskuksessa. Toiminta käynnistyi yhteistyössä terveysviraston kanssa tuottamaan hyvinvointia terveyskeskuksen henkilöstölle, asiakkaille ja potilaille. Näyttelyt toimivat myös väylänä opiston kuvataideryhmien harrastajille oman taiteensa esilletuomiseen. Vuonna 2012 oli kaksi näyttelyä. Kuvataideopiskelijoiden kevätnäyttelyssä oli esillä lukuvuonna harrasteryhmissä tehtyjä oppilastöitä. Vuosien varrelta -näyttelyyn oli kuratoitu kuuden entisen ja nykyisen opiskelijan töitä. Mukana olivat Raija Hedström, Maire Ketola, Marjut Kyyrö, Sulo Nykänen, Jani Saloheimo ja Ritva Sine. 3.5 Käden taidot Toteutuneet tunnit 1827 Kurssilaiset yhteensä Uudet toimitilat kaupungintalon alakertaan Vuoden tärkein asia oli uusien ja ajanmukaisten työtilojen valmistuminen, mikä paransi huomattavasti kädentaitokurssien laatua. Entiseen verrattuna opetustilojen pinta-ala kolminkertaistui. Uudet tilat käsittävät kaksi luokkaa, työhuone-varaston sekä muita varastoja. Toinen luokka sisustettiin ompeluun ja muihin tekstiilitöihin soveltuvaksi ja toinen luokka kaikkeen muuhun kuten värjäyksiin, painantoihin, huovutukseen ja lasitöihin. Turkistyöt saatiin sijoitettua hiukan ompelutilasta erilleen - allergisten onneksi. 15

16 Kädentaitojen opetus on tarkoitus jatkossa keskitetään uusiin tiloihin. Ainoastaan puutyöt jatkavat Saviolla ja huonekalujen verhoilusekä pintakäsittelykurssit Jengassa. Myös lasinsulatusuuni tullaan siirtämään uusiin tiloihin seuraavaksi vuodeksi. Uudet tilat mahdollistavat uudenlaisia kursseja ja tekniikoita kuten värjäykset, painannat ja paperimassatyöt, joihin ei ole aikaisemmin ollut soveltuvia tiloja. Uudet tilat mahdollistavat myös aikuisten että lasten toimimisen samoissa tiloissa Kunnostus kestävän kehityksen periaatteella Uudet tilat kunnostettiin vanhan kaupungintalon alakerrassa sijaitsevaan entiseen ruokalaan ja suurkeittiöön kestävän kehityksen periaatteella. Sisustuksessa käytettiin mahdollisimman paljon vanhoja, käytöstä poistettuja huonekaluja, joita kunnostettiin, verhoiltiin, paranneltiin ja otettiin uudelleen käyttöön. Tilkkutyöntaitajien talkooporukka valmisti sovituskopin verhot sekä ainakin yli 30 vuotta vanhan sohvan päällisen. Materiaalina he käyttivät sisustusliikkeestä poisheitettyjä mallikartastojen kangaspaloja sekä tilkkuvakoista löytyneitä sisustuskankaita. Nuorisopaja Jenga päällysti entisen ruokalan 37 tuolia tilkkuvakkojen aarteista. Opiston opettajia uusien käsityötilojen avajaisissa. Kuva: Eija Lindström. 16

17 Kaupungin varastoista kerättiin vanhoja laatikostoja (karttalaatikostoja, työpöytien laatikostoja, kirjaston arkistolaatikosto) ja kaappeja käyttöön. Uusi leikkuupöytä saatiin lukion opettajainhuoneen 3,8 metriä pitkästä pöydästä. Uusien tilojen avajaiset pidettiin syyslukukauden alussa, ja kakkukahvilla kävi noin 200 innokasta tiloihin ja työnäytöksiin tutustujaa. Kierrätysaihetta ja kestävää kehitystä painotettiin myös kurssitarjonnassa: ohjelmassamme oli ensimmäistä kertaa Klipsukurssi aloittelijoille, jossa virkataan asusteita ja koruja tölkkien avausklipsuista. Samoin kierrätysaiheiset ekokorttija paperintekokurssit vetivät hyvin osallistujia kuten myös pitkään ohjelmassa ollut kierrätys- ja kahvipussipunonta. Kevään ja syksyn käsityökirpputorilla vanhat tavarat vaihtoivat omistajaa. Syksyn kirppiksellä nähtiin ennätysmäärä kävijöitä: noin 700 asiakasta ja 50 myyjää. Keravan kaupunki järjesti uuden Joulun taikamaa tapahtuman Kerava kävelykadulla joulukuussa. Opisto osallistui tapahtumaan toteuttamalla uusissa käsityötiloissa kaksi joulupajaa: Lasten ja vanhempien pajassa askarreltiin joulukortteja ja koristeita. Aikuisten pajassa valmistettiin pallovalaisimia. Joulupajoissa kävi yhteensä noin 60 eri-ikäistä askartelijaa. Joulupajassa tehtiin pallo-valaisimia paperinaruista Hyyppärän kudonta-asema Vuonna 2012 kudonta-asemalla oli 806 käyttöpäivää, mikä merkitsee 33 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana Hyyppärässä kudottiin loimia yhteensä 1313 metriä. Opiston käsityökurssien siirryttyä uusiin tiloihin kudonta-asema jatkoi Hyyppärässä toimintaansa hieman väljemmissä puitteissa. Keravan Karjalaseura aloittaa tiloissa käsityökerhon pitämisen. Yläkerrassa jatkavat toimintaansa Muotisorjat ja Hopeataiturit. Kudonta-aseman Avoimet ovet -tapahtumissa tammikuussa ja syyskuussa asiakkailla oli mahdollisuus tutustua kudonta-aseman valmiisiin kudonnaisiin sekä varata aika omaan kudontaan. Tapahtumiin osallistui yhteensä 80 henkilöä. 17

18 Kudonta-aseman toiminnasta osa muutettiin avoimeksi opiston opetukseksi, josta merkitään osallistujat sekä kaikki kudonnanohjaajan opetustunnit opiston Hellewi-kurssihallintajärjestelmään. Kudonta-asemalla alkoi uutuutena elokuusta lähtien kankaankudonnan opetus. Kurssitunteja oli 262 joihin osallistui 108 henkilöä. Vuoden aikana kierrätysmateriaaleja on hyödynnetty ahkerasti. Suosittuja ovat olleet perinteinen räsymatto eri kuvioin, niin kutsutut laiskan miehen ryijyt sekä videonauhasta kudotut kassit. Keravan kudonta-asema Hyyppärä sijaitsee osoitteessa Kalevankatu 1. Kuva: Eija Lindström Susheista karjalanpiirakoihin Kotitalouskursseilla jatkui kansainvälinen makumaailma. Tutuiksi tulivat sushit sekä vietnamilaiset ja italialaiset ruuat. Nostalgisuutta ja lapsuudenkaipuuta herätti monessa myös karjalanpiirakoiden leivontakurssi. Moni tuli kurssille mummun herkulliset piirakat mielessään harjoittelemaan itse perinteistä piirakantekoa. 18

19 3.6 Tanssi ja liikunta Tunnit yhteensä 2061 Kurssilaiset yhteensä 3284 Vuonna 2012 liikunnan ja tanssin opetustuntien määrä nousi reilusti, millä vastattiin kasvavaan kysyntään. Kurssien määrän kasvu on näkynyt myös liikuntakurssien toimitilojen määrän lisääntymisenä. Perinteiset joogat säilyttivät suuren suosionsa. Naisten kuntoliikunta sekä pilateskurssit olivat myös hyvin suosittuja. Miehiä houkuteltiin mukaan opiston liikuntakursseille kahdella Äijäjooga-ryhmällä, Miesten kuntopiirillä ja Miesten Taijilla. Keravan Opisto aloitti syksyllä yhteistyökurssit Keravan Naisvoimistelijat ry:n kanssa, mikä mahdollisti uusien kurssien tarjoamisen. Uusia kursseja tarjottiin myös yhteistyössä Liikuntakeskus Pompit:n (entinen Spurtti) kanssa. Yhteistyö on hyödyttänyt kaikkia osapuolia ja tuonut opistolle uusia kursseja sekä uusia eri -ikäisiä asiakkaita. Kintaista tehtyyn Latvian karttaan tutustuttiin Käsityömatkalla Riikaan ja Tarttoon. 19

20 Keravan Opisto Aleksis Kiven tie 4 (3. krs) Kerava keravanopisto(at)kerava.fi 20

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014

KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 1 KERAVAN OPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 Julkaisija: Kerava Opisto Taitto: Grapica Oy, Pia Kauppinen 2015 PÄÄKIRJOITUS... 3 TOIMINTAVUOSI 2014... 4 TOIMINTA TILASTOINA...

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO

PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO PIEKSÄMÄEN SEUTUOPISTO TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 PIEKSÄMÄEN SEUTUOPIS- TOSTA Opistomme on huikea kohtaamispaikka paikkakunnan asukkaille. Kurssimme, luentomme ja tapahtumamme tavoittavat

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 29 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 29... 4 Strategiatyö... 4 Kestävä kehitys... 6 Yhteistyö ja kumppanuudet 29... 7 Hankeyhteistyö ja kansainvälisyys...

Lisätiedot

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla

Syksy 2013. Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat. opi innostu oivalla Syksy 2013 Kurssit, luennot tapahtumat, opintomatkat opi innostu oivalla 1 Keravalla opitaan ja oivalletaan Kansalaisopistojen toiminta on tyypillisesti kunnallista lähipalvelua, johon osallistutaan pääasiassa

Lisätiedot

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto

Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto . Julkaisija: Laukaan kansalaisopisto PL 6 41341 Laukaa www.laukaa.fi/kansalaisopisto Kirjoittajat: Paula Aro-Suhanto, Maarit Hedman, Tiina Häkkinen, Anu Kauppinen, Marjo Pakka, Maija-Leena Ström Kansien

Lisätiedot

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin

REHTORIN KATSAUS. Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta. Rehtori Jukka Nummelin Toimintakertomus vuosi 2013 Sisällysluettelo REHTORIN KATSAUS...3 Jokiläänin kansalaisopisto 40 vuotta...3 LIIKUNTA...5 Opettajat...5 Kommenteja ryhmien toiminnasta...5 MUSIIKKI...7 Kevätlukukausi 2013...7

Lisätiedot

Keravan Opiston kevät 2015 opinto-ohjelma

Keravan Opiston kevät 2015 opinto-ohjelma Keravan Opiston kevät 2015 opinto-ohjelma SISÄLLYSLUETTELO Yhteystiedot... 37 Opiston henkilöstö ja vastuualueet... 38 Ilmoittautuminen... 39 Opiskelusta ja opistosta... 40 Opetuspaikat... 42 Luennot ja

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Toimintakertomus 2009 ja tavoitteet 2010 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2009 2 3.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2010 JA TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Toimintakertomus 2010 ja tavoitteet 2011 Sisällysluettelo 1. Visio, toiminta-ajatus ja arvot 1 2. Johtokunnan puheenjohtajan katsaus vuoteen 2010 2 3.

Lisätiedot

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY Sisällysluettelo I YLEISTÄ 3 II HALLINTO 5 1.

Lisätiedot

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat

Keravan Opisto. Syksy 2015 opinto-ohjelma. Kurssit Luennot Tapahtumat Keravan Opisto Syksy 2015 opinto-ohjelma Kurssit Luennot Tapahtumat 2 Sisältö Sisältö Ilmoittautumislomake...3 Yhteystiedot...6 Ilmoittautuminen...7 Opiskelusta ja opistosta...8 Opetuspaikat...11 Kartta...12

Lisätiedot

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION

TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION 2011 2011 TAITO PIRKANMAA RY PIRKANMAA CRAFTS ASSOCIATION Strategia 2011 2013 Käsi- ja taideteollisuusjärjestö Taito Groupin strategia: Kulttuuri elää käsityössä. Visio Taito Pirkanmaa ry on kaikille avoin,

Lisätiedot

Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014

Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014 Savitaipaleen kansalaisopiston toimintakertomus 2013-2014 Savitaipaleen kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa vapaasta sivistystyöstä annetun lain puitteissa toimialueensa asukkaille

Lisätiedot

MYÖTÄTUULI TIEDOTE 3/2013 JÄRVENPÄÄN OPISTO MANNILANTIE 4, 04400 JÄRVENPÄÄ Puh. 09-2719 2498 www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto

MYÖTÄTUULI TIEDOTE 3/2013 JÄRVENPÄÄN OPISTO MANNILANTIE 4, 04400 JÄRVENPÄÄ Puh. 09-2719 2498 www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto MYÖTÄTUULI TIEDOTE 3/2013 JÄRVENPÄÄN OPISTO MANNILANTIE 4, 04400 JÄRVENPÄÄ Puh. 09-2719 2498 www.jarvenpaa.fi/jarvenpaanopisto Järvenpään Opisto - JOP JOP on jokaiselle oppia porukassa! Muutosta ilmassa?

Lisätiedot

Keravan juhlavuosi on täynnä kohtaamisia

Keravan juhlavuosi on täynnä kohtaamisia Julkinen tiedote Keravalaisen oma kaupunkilehti 1 2014 Onnea 90-vuotias Kerava! Keravan juhlavuosi on täynnä kohtaamisia Seuraa Keravaa Facebookissa tai Twitterissä ja pysyt menossa mukana! Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY 2 TOIMINTAKERTOMUS 2014 JÄRVILAKEUDEN KANSALAISOPISTON

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2013 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Ilmoittautuminen. Opinto-ohjelma 2015 2016. www.kokkola.fi/kso-kni

Ilmoittautuminen. Opinto-ohjelma 2015 2016. www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Opinto-ohjelma 2015 2016 www.kokkola.fi/kso-kni Ilmoittautuminen Syyslukukaudella 2015 alkaville kursseille ilmoittaudutaan porrastetusti KIELET, TIETOTEKNIIKKA, DIGI- JA VALO- KUVAUS,

Lisätiedot

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut

Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Opi, liiku, lue, soita Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013 2014 Järvenpään Opisto Keskisen Uudenmaan Musiikkiopisto Kirjastopalvelut Liikuntapalvelut Vapaa-aika- ja harrastuspalvelut 2013-14 Vapaa-aika-

Lisätiedot

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi

HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013. www.harjulansetlementti.fi HARJULAN SETLEMENTTI RY VUOSIKERTOMUS 2013 www.harjulansetlementti.fi ESITTELY Harjulan Setlementti on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava merkittävä monialatoimija Lahden seudulla. Tavoitteena

Lisätiedot

Katsaus kirjaston toimintaan... 1

Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Sisällysluettelo Katsaus kirjaston toimintaan... 1 Kirjastoverkko: Kouvolan kirjastot... 3 Kouvolan pääkirjasto... 3 Elimäen ja Inkeroisten kirjastot... 6 Haanojan ja Korian kirjastot... 6 Kuusankosken

Lisätiedot

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Vuosikertomus. Kalliolan Kannatusyhdistys ry 2012 Vuosikertomus Kalliolan Kannatusyhdistys ry SISÄLLYS 1. Johdanto Ihmisistä hyvä tulee 4 Kalliolan arvot 5 Kalliolan toiminta-ajatus 6 Setlementtiliike 7 Toiminnanjohtajan katsaus 8 Yhdessä ihmisten

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Etelä-Suomi 1 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007

Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007 Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomus 2007 Sisältö Toimitus Sari Lehikoinen Taitto Meri Jähi Helsingin kaupunginkirjasto 3 Organisaatio 3 Kaupunginkirjasto pähkinänkuoressa 4 HelMet-kirjasto rajatonta

Lisätiedot

Oppia, liikuntaa, kulttuuria

Oppia, liikuntaa, kulttuuria Oppia, liikuntaa, kulttuuria Liikuntapalvelun syksy 2014 ja kevät 2015 -ohjelma Keravan Opiston opintotarjonta syksy 2014 Mukana menossa Keravan kaupunginkirjasto Kulttuuripalvelut Nuorisopalvelut Taide-

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 2008 Sisällysluettelo Helsingin kaupunginkirjasto ja HelMet-kirjasto pähkinänkuoressa 3 Kirjastotoimen johtajan katsaus: Eläköön kirjasto! 5 Helsingin kaupunginkirjastolle Suomen laatupalkinto

Lisätiedot

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS

Johtajan katsaus JOHTAJAN KATSAUS SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 SUOMEN VIRON INSTITUUTIN TOIMINTAVUOSI 2012 Sisältö Johtajan katsaus 5 Yleisö ja ohjelmisto Hankkeet ja tapahtumat 6 Kirjastotoiminta 8 Kiertonäyttelytoiminta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY

VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY VUOSIKERTOMUS 2014 KALLIOLAN KANNATUSYHDISTYS RY SISÄLLYS: 1. Johdanto Kalliolan arvot 2 Kalliolan toiminta-ajatus 2 Setlementtiliike 2 Toiminnanjohtajan katsaus 2 2. Setlementtityötä pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot