TOIMINTAKERTOMUS 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2012"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 2012 TOIMINTAKERTOMUS 2012

2 Sisällysluettelo KASVUA JA KEHITYSTÄ AJAN HENGESSÄ 2 1 TOIMINTAVUOSI TOIMINTA TILASTOINA HENKILÖSTÖ TILAT LAADUN ARVIOINTI TALOUS TIEDOTUS 7 2 KEHITTÄMISHANKKEET JA OPINTOMATKAT KANSAINVÄLINEN TOIMINTA PAIKALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OPINTOMATKAT 9 3 OPETUSAINEET KERAVA AKATEMIA JA YLEISLUENNOT YHTEISKUNTA, KASVATUS, TERVEYS JA TIETOTEKNIIKKA KIELET Kursseja eri taso- ja ikäryhmille Opintomatka ja uudet kielet suosittuja TAIDEAINEET KÄDEN TAIDOT Uudet toimitilat kaupungintalon alakertaan Kunnostus kestävän kehityksen periaatteella Hyyppärän kudonta-asema Susheista karjalanpiirakoihin TANSSI JA LIIKUNTA 16 Toimitus ja taitto: suunnittelija-koordinaattori Mari Raatikainen Keravan Opisto, tammikuu

3 Kasvua ja kehitystä ajan hengessä Eri puolilla Suomea toimii noin 200 kansalaisopistoa. Ne muodostavat kattavan paikallisten ja omaleimaisten oppimis- ja sivistyskeskusten verkon, joiden suosio jatkuvasti on varsin suuri. Vuonna 1948 perustettu Keravan Opisto on viime vuosien aikana kehittynyt voimakkaasti. Tämä näkyy muun muassa kurssitarjonnan laajenemisena ja monipuolistumisena. Vuodesta 2008 vuoteen 2012 on opiston opetustuntimäärä kasvanut 9150 tunnista noin tuntiin. Samalla osallistujien lukumäärä on lisääntynyt noin kuudesta tuhannesta yli kymmeneen tuhanteen, eli suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin tuntimäärä. Ajan hengestä ja ihmisten vapaa-ajan käyttötottumuksista varmaankin kertoo se, että vuonna 2012 eniten ovat kasvaneet nimenomaan liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kurssit. Maltillisempaa lisäystä on ollut oikeastaan läpi linjan, aineryhmistä riippumatta. Keravan Opisto on tunnettu laaja-alaisena ja aikaansa seuraavana opistona, jossa ollaan valmiita kokeilemaan uusia sisältöjä ja toimintatapoja. Tällä hyväksi havaitulla linjalla on tarkoitus myös jatkaa. Oppimistilaisuuksien, oivallusten ja uusien asioiden kokeilemisen tarjoaminen Keravan ja sen ympäristön asukkaille on opistolle sen olemassaolon ja toiminnan kehittämisen ydin. Pertti Rantanen, rehtori 3

4 1 TOIMINTAVUOSI Toiminta tilastoina Toteuma kurssilajeittain 2012 Kurssilaji kursseja kurssilaiset tunnit Normaali opiston kurssi Kudonta-aseman tunnit Henkilöstökoulutus Projektirahoituksella toimivat Myyntipalvelukurssi Yleisluennot yht Edellisvuoteen verrattuna opiston normaalien kurssien määrä kasvoi 18 % ja yleisluentojen peräti 211 %. Yhteistyö jatkui Keravan kaupungin keskushallinnon Henkilöstöpalvelut - yksikön kanssa, ja yhteensä 26 henkilöstökoulusta järjestettiin yhteistyönä ja tilastoitiin Hellewi-kurssihallintajärjestelmään. Tilastoinnin helpottamiseksi vuonna 2012 nämä kurssit vaihdettiin Hellewissä myyntipalvelukursseista henkilöstökoulutuksiin. Opisto järjesti kaupungin yksiköille sekä muutamalle muulle yhteisölle ja yritykselle muun muassa ensiapukursseja, kielivalmennuksia sekä tietotekniikan kursseja. Osallistujat ja tunnit osallistujat tunnit

5 Vuonna 2012 opiston kurssilaisten määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 17 % ja opetustuntien määrä 12%. Viimeisen viiden vuoden aikana osallistujien määrä on kasvanut 66 % ja opetustuntien määrä 19 %. 1.2 Henkilöstö Vuonna 2012 opistossa työskenteli 8 henkilöä, joista 4 kokoaikaisesti ja 4 osaaikaisesti opiston palkkalistoilla. Lisäksi opistossa toimi noin 160 tuntiopettajaa, kouluttajaa ja luennoitsijaa. Pitkäaikaiset kielten opettajat Leena Julmala ja Paula Konka jäivät eläkkeelle keväällä Elokuussa 2012 aloitti uutena kielten suunnittelijaopettajana FM Mari Heikkinen. Suunnittelija-koordinaattori VTM Mari Raatikainen vakinaistettiin toukokuussa Määräaikaisena suunnittelijana aloitti FM Tuomo Tenhunen, jonka pesti kestää lukuvuoden Toimisto sai vahvistusta liikuntatoimen sihteerinä toimivasta Paula Juhanantista, joka on työskennellyt opiston toimistossa kahtena päivänä viikossa elokuusta alkaen. Mari Heikkilä ja Tuomo Tenhunen aloittivat työnsä opistossa syksyllä Tilat Opistolla ei edelleenkään ollut omia opetustiloja yhtä opetusluokkaa lukuunottamatta toimistotilojen yhteydessä vanhan kaupungintalon kolmannessa kerroksessa. Suurin osa opiston kursseista järjestettiin pääosin Keravan lukion ja aikuislukion luokka- ja liikuntatiloissa. Kursseja ja luentoja järjestettiin yhteensä noin 30 eri toimipisteessä. 5

6 Päiväopetustilojen tarve ja puute näkyi jälleen toiminnassa. Päiväopetusta järjestettiin Hyyppärän käsityöasemalla, Jengan tiloissa, Kulttuuritoimiston neuvottelutilassa, Keravan Opiston opetustilassa sekä Keravan kirjastossa. Päiväopetustilojen puutetta helpotti Keravan lukion ja aikuislukion pohjakerroksessa sijaitseva luokka 0.49, johon saatiin loppuvuodesta ajantasaiset av-välineet. Lisäksi syksyllä valmistui käsityöluokka sekä monitoimitila kaupungintalon alakertaan, mikä mahdollisti päiväkurssien sekä uusien kädentaitojen kurssien toteuttamisen. 1.4 Laadun arviointi Kurssiarvioinnissa siirryttiin sähköisiin palautekyselyihin syksystä 2012 alkaen. Ne joilla ei ole sähköpostiosoitetta, voivat edelleen täyttää paperisen kurssiarviointilomakkeen. Myös opettajien kurssiarvioinnit pyydetään sähköisesti. Opisto käyttää laadunarvioinnissa ja toiminnan kehittämisessä sähköistä asiakastyytyväisyyskyselyä Webropol-järjestelmän kautta. Asiakastyytyväisyyskysely 2012 lähetettiin kaikille syksyn opiskelijoille, joiden sähköpostiosoitteet löytyivät Hellewi-kurssihallintajärjestelmästä. Kysely lähetettiin 2519:lle opiskelijalle, ja vastauksia saatiin 527. Vastausprosentti oli 21. Kyselyssä arviointiin opiston toimintaa yleisesti sekä eri osa-alueita kuten opiston uudistunutta opintoohjelmaa ja nettisivustoa. Opiston yleistä toimintaa arvioitiin asteikolla 1-5. Arvosanat liikkuivat välillä 3,6-4,0. Arvosanan 4 saivat opiston toiminta yleensä sekä opetuksen laatu. Kurssitarjonta ja kurssien hinta-laatusuhde sai arvosanan 3,9. Heikoiten pärjäsivät opetustilat arvosanalla 3,6. Eri osa-alueiden arvioinnissa pärjäsi parhaiten opiston uudistunut opintoohjelma (4,1) sekä uusi ilmoittautumiskäytäntö (4,3), jossa syksyn opiskelijat saivat ilmoittautua kevään jatkaville kursseille jo joulukuussa netin kautta. Avoimia vastauksia saatiin runsaasti. Opisto sai runsaasti kiitosta, kurssitoiveita sekä kehittämisehdotuksia. 1.5 Talous Vuonna 2012 opiston toimintakulut olivat noin ja toiminnan tuotot noin Kurssien maksaminen helpottui, kun syksyllä otettiin käyttöön verkkomaksutoiminto, jolla kurssit voi kerätä ostoskoriin ja maksaa saman tien verkkopankin kautta. 6

7 1.6 Tiedotus Vuoden aikana opistossa kehitettiin sekä tehostettiin tiedotusta ja viestintää. Kaksi kertaa vuodessa julkaistava opinto-ohjelma uudistui, ja opisto sai myös uudet nettisivut, jotka julkaistiin kesällä ja joiden kehittäminen jatkuu edelleen. Syksyllä avattiin myös opiston facebook-sivu, jolla oli joulukuussa 2012 noin 230 tykkääjää. Keravan Opiston nettisivuilla sekä facebook-sivulla tiedotettiin alkavista kursseista, tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista. Syksyllä järjestettiin kurssiäänestys, jossa osallistujat saivat äänestää netin kautta suosikkikurssinsa viidestä vaihtoehdosta sekä esittää omia kurssitoiveitaan. Kurssiäänestyksen voitti Suklaa & viini tasting ja toiseksi tuli Method Putkisto 3D Luonnollinen Kasvoklinikka, jotka järjestetään keväällä Kehittämishankkeet ja opintomatkat 2.1 Kansainvälinen toiminta Opettajavierailu Latviasta Opistossa hyödynnettiin ensimmäisen kerran kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio Cimon Visit and changes - rahoitusmuotoa opetukseen. Myönnetyn rahoituksen tuella opistoon kutsuttiin ekotaiteilija ja opettaja Irena Laurina Latvian Riiasta. Laurina piti kurssin Pehmoeläimiä sukista ja hanskoista sekä osallistui Käsityökirpputori -tapahtumaan, jossa hän esitteli kierrätysideoitaan ja tuotteitaan. Irena Laurinan pehmoeläimiä sukista ja hanskoista. 7

8 Kevään hankehaussa opisto sai Cimosta myönteisen rahoituspäätöksen toisen Workshopin eli kansainvälisen työpajan järjestämiseen toukokuussa Opisto järjesti ensimmäisen Workshopin toukokuussa Tulevan Workshopin aiheena on tekstiilien kierrätys, jota tulee opettelemaan 20 opiskelijaa eri EUmaista. LIME -oppimiskumppanuus Opistossa jatkui kansainvälinen Grundtvig-oppimiskumppanuushanke Learning Town Learning on Immigrant and Multicultural Education (LIME). Opisto koordinoi syksyllä 2011 käynnistynyttä kahdeksan maan hanketta, jonka tavoitteena on jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä maahanmuuttajien opetuksesta sekä muusta monikulttuurisesta toiminnasta aikuiskoulutusorganisaatioissa eri Euroopan maissa. Yleisöä tutustumassa Hyvinkään Laurean ammattikorkeakoulun opiskelijoiden aistitelttaan Kulttuurit kohtaavat illassa. Kulttuurit kohtaavat tapahtumaan osallistui noin 250 kanta ja uussuomalaista Kerava ja lähikuntien asukasta. 8

9 2.2 Paikalliset kehittämishankkeet Kiinni tulevaisuuteen (KITU) 2012 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Keravan Opistolle nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen tarkoitettua erityisavustusta nuorten maahanmuuttajien kursseja varten. Tuen turvin opisto järjesti syksyllä 2012 työttömille maahanmuuttajille tehokielikurssin, jonka suoritti 16 opiskelijaa. Monikulttuurinen Tarakka-hanke Keväällä jatkui Keravan Opiston koordinoima Tarakka-hanke, jonka tavoitteena on kehittää Keravan moni-kulttuurista toimintaa ja aikuiskoulutusta paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeelle myönnettiin opetusministeriön laatu- ja kehittämisavustusta lukuvuodeksi Tarakka-työryhmään kuuluivat Keravan kaupungin Monikulttuurinen perhekeskus Topaasi, Keravan lukio ja aikuislukio, Keravan kirjasto sekä Setlementti Louhelan Monikulttuurinen Rinki. Maaliskuussa 2012 toteutettiin varsin onnistunut Kansainvälinen ilta, jonka ohjelmassa oli runsaasti musiikkiesityksiä eri maista ja kulttuureista. Iltaan osallistui noin 200 uus- ja kantasuomalaista. Tarakka-hankkeella tuettiin myös Keravan kirjaston toteuttamaa Elävä kirjasto -tapahtumaa. Keravan harrastepolku -hanke Keravan Opisto on mukana syksyllä käynnistyneessä Keravan harrastepolku - hankkeessa, jossa Keravan kaupungin Vapaa-aikaviraston yksiköt sekä paikalliset opistot, seurat ja järjestöt järjestävät 1-2 kertaa lukuvuodessa peruskoululuokille toiminnallisia opetustunteja ja työpajoja. Harrastepolkujen avulla pyritään tutustuttamaan ja aktivoimaan keravalaisia lapsia ja nuoria liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin sekä näin lisäämään heidän hyvinvointiaan. Syksyllä opisto toteutti liikunta- ja tanssipolut pilottikoululle. Tanssiin tutustui 100 oppilasta luokilta, ja 75 yläluokkalaista tutustui kuntoboxingiin. Keravan harrastepolku hankkeen koordinaattori Milla Seppänen ja Keravanjoen koulun Jaakkolan toimipisteen rehtori Sirpa Nenonen. Keravan taiteilijakoulutus - Osaava-ohjelma Keravan Opisto on mukana Keravan kaupungin opetus- ja kasvatusviraston järjestämässä Keravan taiteilijakoulutus -hankkeessa. Hanke kuuluu Osaavaohjelmaan, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama määräaikainen ja valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisohjelma. Hankkeen tavoitteena on kehittää opetuksen laatua yli oppilaitosrajojen. 9

10 2.3 Opintomatkat Vuoden aikana järjestettiin kaksi käsityöaiheista opintomatkaa: Käsityömatka Tarttoon ja Riikaan sekä Saksaan. Lisäksi järjestettiin Kieli- ja opintomatka Sisiliaan sekä Kulttuuri- ja opintomatka Saksaan Käsityömatka Tarttoon ja Riikaan Kesäinen käsityömatka suuntautui tänä vuonna Viron Tarttoon sekä Latvian Riikaan. Matkalle orientoiduttiin yleisöluennolla aikaisin maaliskuussa, jolloin setotutkija Mare Piho kävi kertomassa setokulttuurista matkalaisille ja muille halukkaille. Pellavatehtaan pitsihylly Riian kaupungissa. Matkalle osallistui 40 henkilöä. Matkan ensimmäinen yö vietettiin Tartossa, jossa tutustuttiin kaupunkiin, etnograafiseen museoon sekä Tarton Rahvaulikooliin. Seuraava päivä kierreltiin Setomaalla ja tutustuttiin alueen kulttuuriin, käsitöihin, historiaan ja tapoihin aidon seto-oppaan Mare Pihon johdolla. Setomaalta jatkettiin bussilla Riikaan, jossa tutustuttiin latvialaiseen käsityökulttuuriin. Ohjelma Riiassa oli hyvin monipuolinen, mistä on kiittäminen opiston latvialaisia ystäviä, jotka jaksoivat kaivaa kaikki mahdolliset hyvät ostospaikat, mielenkiintoisimmat näyttelyt sekä järjestää kouluvierailun Riga Art Schooliin. Matkan pääkohde Riiassa olivat kaksipäiväiset käsityömessut, jotka järjestettiin Juglan ulkomuseoalueella. Viimeinen vuorokausi vietettiin herraskaisesti: matkalaiset saivat Rundalenin palatsissa ikimuistoisen opastuksen kahden luvun pukuihin pukeutuneen palvelijan esittämänä. Päivän kruunasi majoittuminen Diklin kartanoon. 10

11 2.3.2 Berliinin joulumarkkinamatka Toinen käsityömatka suuntautui joulumarkkinoille Berliiniin, jonne lensi 25 henkilön ryhmä itsenäisyyspäivänä ja vietti kaupungissa 3 päivää. Tavoitteena oli ihmisten omatoiminen liikkuminen loistavilla, toimivilla julkisilla liikennevälineillä, jolloin jokainen voi tutustua miljoonakaupungin yltäkylläiseen kulttuuri-, historia- ja joulumarkkinatarjontaan oman mieltymyksensä mukaan. Porukka jakautui keskimäärin kahtia, ja joulumarkkinoita kierreltiin yhdessä ja erikseen.yksi ryhmä kävi kauneimmalla Gendarmenmarktin joulutorilla, nostalgisilla Spandauerin markkinoilla sekä Charlottenburgissa. Viikonloppuna vierailtiin myös Dalhemin aidoilla käsityömarkkinoilla sekä tietenkin Aleksanderplatzin markkinoilla Kieli- ja kulttuurimatkat Saksaan ja Italiaan Keväisellä kulttuurimatkalla tutustuttiin Sachsen-Anhaltin osavaltiossa sijaitsevaan Ascherslebenin kaupunkiin, joka on Keravan ystävyyskaupunki. Matkalla tutustuttiin kaupungin historiaan ja kulttuuriin sekä lähellä sijaitsevaan Harzvuoristoon. Opiston pitkäaikaisen italian opettajan Carmelo Carnabuci johdolla opiskeltiin italian kieltä ja kulttuuria Carnabucin syntymäsaarella Sisiliassa. Syksyn kielimatkalle Italiaan lähti 25 innokasta opiskelijaa Keravalta ja lähikunnista testaamaan ja harjaannuttamaan italiankielentaitoaan aidossa ympäristössä. Matkalla vierailtiin naapurikaupungeissa Taorminassa ja vähän kauempana Syrakusassa sekä osallistuttiin paikallisen kunnan tarjoamaan kiertoajeluun. Sää suosi Sisilian kielimatkalle osallistuneita lokakuussa

12 3 OPETUSAINEET 3.1 Kerava Akatemia ja yleisluennot Luentoja 28 osallistujat 250 Suosituimpia luentoja olivat ravinto-, hyvinvointi- ja kasvatusaiheiset luennot, joita tarjottiin keväällä ja syksyllä. Syksyllä 2012 käynnistyi Kerava Akatemia, paikallinen foorumi, jonka tavoitteena on vahvistaa kaupungin yhteisöllisyyttä ja keravalaista identiteettiä sekä edistää asukkaiden aktiivisuutta ja hyvinvointia. Kerava Akatemia kutsuu asukkaita ja yhteisöjä osallistumaan luento- ja keskusteluiltoihin sekä järjestämään niitä yhteistyössä opiston kanssa. Kansalaistoimintaan liittyvät luennot järjestettiin yhteistyössä Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:n kanssa. Monikulttuurisen vapaaehtoistyön mahdollisuudet -luentosarja toteutettiin yhteistyössä Setlementti Louhela ry:n kanssa. Kirjaston kanssa yhteistyössä pidettiin salin täyteen vetänyt Taanilan tunnit - luentosarja. Keravan museon kanssa järjestettiin uudessa Taide- ja museokeskus Sinkassa Elämää Keravalla -kirjoituskurssi sekä Orno - Valoa -luentosarja. 3.2 Yhteiskunta, kasvatus, terveys ja tietotekniikka Aine Kurssilaiset Tunnit Historia, yhteiskunta ja talous Psykologia ja kasvatus Terveys ja hyvinvointi Tietotekniikka Yht Yhteiskunnallisista ja humanistisista aineista kevään uusia suosittuja kursseja olivat sukututkimuksen sekä tukiviittomien peruskurssit. Keväällä alkoivat suuren suosion saaneet Häntä heilumaan! -koiraluennot ja kurssit, jotka jatkuivat syksyllä yhteistyössä Keravan koiraharrastajat ry:n kanssa. 12

13 Miehiä houkuteltiin opistoon miehille suunnatuilla kursseilla sekä sekakursseilla kuten punttikoulu ja lavatanssikurssit. Syksyn uusi suosittu miesten kurssi oli Taiji miehille. Tietotekniikan opetus painottui selkeästi ikäihmisten opettamiseen sekä kuvankäsittelyyn eri ohjelmilla. Myös sosiaalisen median käyttö kiinnosti. Syksyllä toteutettiin uusia kursseja, joilla tutustuttiin tietoturvaan, pilvipalveluihin, langattomiin verkkoihin ja laitteisiin. Häntä heilumaan! -luennot ja kurssit kiinnostivat keravalaisia. 3.3 Kielet Toteutuneet tunnit 2852 Kurssilaiset yhteensä 1484 Keravan Opisto järjesti kieltenopetusta tuttuun tapaan laajalla kielivalikoimalla. Vuonna 2012 opistossa saattoi opiskella yhteensä 16 eri kieltä: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, kreikka, viro, kiina, latina, japani, saame, arabia ja puola Kursseja eri taso- ja ikäryhmille Useimmissa kielissä toteutettiin eri tasoryhmiä, joista opiskelijoiden oli mahdollista valita omaa kielitaitoaan vastaavan ryhmän. Alkeiskursseista täyteen tulivat niin englannin, saksan, venäjän, espanjan kuin italiankin alkeiskurssit. Myös eteneminen yhä haastavammalle tasolle oli mahdollista monissa kielissä erilaisten jatko- ja keskustelukurssien ansiosta. Niissä opiskelijoille tarjoutui mahdollisuus ylläpitää kielitaitoaan ja hioa sitä yhä korkeammalle tasolle. Opiston kielikurssit oli suunnattu lähinnä aikuisopiskelijoille. Nuoria oli mukana erityisesti japanin kursseilla. Seniorit kasvavana opiskelijaryhmänä ovat löytäneet tiensä niin iltakursseille kuin päiväryhmiin. Senioreille suunnattua päiväopetusta oli lähinnä englannin, saksan, venäjän, espanjan ja italian kielissä. Näin elinikäisen oppimisen tavoite toteutuu käytännössä. 13

14 3.3.2 Opintomatka Italiaan ja uudet kielet suosittuja Englanti jatkoi suosituimpana kielenä aiempien vuosien tapaan. Hyvänä kakkosena seurasi espanja. Suosiotaan kasvattivat myös italia ja japani. Yksi syy italian suosioon oli varmasti syyslomalla järjestetty hyvin onnistunut kieli- ja kulttuurimatka Sisiliaan opiston pitkäaikaisen italian opettajan Carmelo Carnabucin johdolla. Japaniin lisättiin syksyllä yksi uusi kurssi suuren kysynnän vuoksi. Englannin verkkokurssien pitämistä jatkettiin ja kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet Speak better English -kurssille. Uusista kielistä oltiin selvästi kiinnostuneita, ja vuonna 2012 järjestettiin saamen ja puolan kielen ja kulttuurin lyhytkurssit. Koko lukukauden kestävien ja kerran viikossa kokoontuvien ryhmien lisäksi järjestettiin 3 tuntia kerrallaan kokoontuvia espanjan ja viron tehokursseja. Hyvin suosittuja olivat myös monet kertauskurssit. Opiston kurssitarjottimelta löytyi myös maahanmuuttajille suunnattuja kielikursseja. Suomen kielen kurssien lisäksi järjestettiin englannin kielen kurssi venäjänkielisille. Projektirahoituksella järjestettiin suomen kielen tehokielikurssi maahanmuuttajille. Vuonna 2012 suurimmalla osalla Keravan Opiston kieltenopettajista oli korkeakoulututkinto ja he olivat kokeneita aikuisopettajia. Tämän päivän aikuisopiskelija haluaa oppia puhumaan opiskelemallaan kielellä, ja opetusmetodeina käytettiinkin käytännön kielitaitoa edistäviä tehtäviä kuten haastatteluja, rooliharjoituksia ja pelejä. Sisilian kielimatkalla tutustuttiin paikalliseen kulttuuriin. 14

15 3.4 Taideaineet Aine Kurssilaiset yhteensä Tunnit yhteensä Musiikki Kuvataiteet Esittävä taide ja kirjallisuus Vuonna 2012 jatkuivat tutut suositut kuvataiteen ja valokuvauksen kurssit. Uusia asiakkaiden toivomia musiikkikursseja olivat kitaransoiton kurssit sekä Opiston sekakuoro, jonne voivat tulla miehet ja naiset vähäiselläkin laulukokemuksella. Syksyllä aloitettiin uutena myös pianonsoiton pariopetus, jolle mahtui yksityisopetusta useampi soittaja ja joka voitiin tarjota pienemmällä kurssimaksulla. Taidenäyttelytila Visito avattiin Keravan terveyskeskuksessa. Toiminta käynnistyi yhteistyössä terveysviraston kanssa tuottamaan hyvinvointia terveyskeskuksen henkilöstölle, asiakkaille ja potilaille. Näyttelyt toimivat myös väylänä opiston kuvataideryhmien harrastajille oman taiteensa esilletuomiseen. Vuonna 2012 oli kaksi näyttelyä. Kuvataideopiskelijoiden kevätnäyttelyssä oli esillä lukuvuonna harrasteryhmissä tehtyjä oppilastöitä. Vuosien varrelta -näyttelyyn oli kuratoitu kuuden entisen ja nykyisen opiskelijan töitä. Mukana olivat Raija Hedström, Maire Ketola, Marjut Kyyrö, Sulo Nykänen, Jani Saloheimo ja Ritva Sine. 3.5 Käden taidot Toteutuneet tunnit 1827 Kurssilaiset yhteensä Uudet toimitilat kaupungintalon alakertaan Vuoden tärkein asia oli uusien ja ajanmukaisten työtilojen valmistuminen, mikä paransi huomattavasti kädentaitokurssien laatua. Entiseen verrattuna opetustilojen pinta-ala kolminkertaistui. Uudet tilat käsittävät kaksi luokkaa, työhuone-varaston sekä muita varastoja. Toinen luokka sisustettiin ompeluun ja muihin tekstiilitöihin soveltuvaksi ja toinen luokka kaikkeen muuhun kuten värjäyksiin, painantoihin, huovutukseen ja lasitöihin. Turkistyöt saatiin sijoitettua hiukan ompelutilasta erilleen - allergisten onneksi. 15

16 Kädentaitojen opetus on tarkoitus jatkossa keskitetään uusiin tiloihin. Ainoastaan puutyöt jatkavat Saviolla ja huonekalujen verhoilusekä pintakäsittelykurssit Jengassa. Myös lasinsulatusuuni tullaan siirtämään uusiin tiloihin seuraavaksi vuodeksi. Uudet tilat mahdollistavat uudenlaisia kursseja ja tekniikoita kuten värjäykset, painannat ja paperimassatyöt, joihin ei ole aikaisemmin ollut soveltuvia tiloja. Uudet tilat mahdollistavat myös aikuisten että lasten toimimisen samoissa tiloissa Kunnostus kestävän kehityksen periaatteella Uudet tilat kunnostettiin vanhan kaupungintalon alakerrassa sijaitsevaan entiseen ruokalaan ja suurkeittiöön kestävän kehityksen periaatteella. Sisustuksessa käytettiin mahdollisimman paljon vanhoja, käytöstä poistettuja huonekaluja, joita kunnostettiin, verhoiltiin, paranneltiin ja otettiin uudelleen käyttöön. Tilkkutyöntaitajien talkooporukka valmisti sovituskopin verhot sekä ainakin yli 30 vuotta vanhan sohvan päällisen. Materiaalina he käyttivät sisustusliikkeestä poisheitettyjä mallikartastojen kangaspaloja sekä tilkkuvakoista löytyneitä sisustuskankaita. Nuorisopaja Jenga päällysti entisen ruokalan 37 tuolia tilkkuvakkojen aarteista. Opiston opettajia uusien käsityötilojen avajaisissa. Kuva: Eija Lindström. 16

17 Kaupungin varastoista kerättiin vanhoja laatikostoja (karttalaatikostoja, työpöytien laatikostoja, kirjaston arkistolaatikosto) ja kaappeja käyttöön. Uusi leikkuupöytä saatiin lukion opettajainhuoneen 3,8 metriä pitkästä pöydästä. Uusien tilojen avajaiset pidettiin syyslukukauden alussa, ja kakkukahvilla kävi noin 200 innokasta tiloihin ja työnäytöksiin tutustujaa. Kierrätysaihetta ja kestävää kehitystä painotettiin myös kurssitarjonnassa: ohjelmassamme oli ensimmäistä kertaa Klipsukurssi aloittelijoille, jossa virkataan asusteita ja koruja tölkkien avausklipsuista. Samoin kierrätysaiheiset ekokorttija paperintekokurssit vetivät hyvin osallistujia kuten myös pitkään ohjelmassa ollut kierrätys- ja kahvipussipunonta. Kevään ja syksyn käsityökirpputorilla vanhat tavarat vaihtoivat omistajaa. Syksyn kirppiksellä nähtiin ennätysmäärä kävijöitä: noin 700 asiakasta ja 50 myyjää. Keravan kaupunki järjesti uuden Joulun taikamaa tapahtuman Kerava kävelykadulla joulukuussa. Opisto osallistui tapahtumaan toteuttamalla uusissa käsityötiloissa kaksi joulupajaa: Lasten ja vanhempien pajassa askarreltiin joulukortteja ja koristeita. Aikuisten pajassa valmistettiin pallovalaisimia. Joulupajoissa kävi yhteensä noin 60 eri-ikäistä askartelijaa. Joulupajassa tehtiin pallo-valaisimia paperinaruista Hyyppärän kudonta-asema Vuonna 2012 kudonta-asemalla oli 806 käyttöpäivää, mikä merkitsee 33 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana Hyyppärässä kudottiin loimia yhteensä 1313 metriä. Opiston käsityökurssien siirryttyä uusiin tiloihin kudonta-asema jatkoi Hyyppärässä toimintaansa hieman väljemmissä puitteissa. Keravan Karjalaseura aloittaa tiloissa käsityökerhon pitämisen. Yläkerrassa jatkavat toimintaansa Muotisorjat ja Hopeataiturit. Kudonta-aseman Avoimet ovet -tapahtumissa tammikuussa ja syyskuussa asiakkailla oli mahdollisuus tutustua kudonta-aseman valmiisiin kudonnaisiin sekä varata aika omaan kudontaan. Tapahtumiin osallistui yhteensä 80 henkilöä. 17

18 Kudonta-aseman toiminnasta osa muutettiin avoimeksi opiston opetukseksi, josta merkitään osallistujat sekä kaikki kudonnanohjaajan opetustunnit opiston Hellewi-kurssihallintajärjestelmään. Kudonta-asemalla alkoi uutuutena elokuusta lähtien kankaankudonnan opetus. Kurssitunteja oli 262 joihin osallistui 108 henkilöä. Vuoden aikana kierrätysmateriaaleja on hyödynnetty ahkerasti. Suosittuja ovat olleet perinteinen räsymatto eri kuvioin, niin kutsutut laiskan miehen ryijyt sekä videonauhasta kudotut kassit. Keravan kudonta-asema Hyyppärä sijaitsee osoitteessa Kalevankatu 1. Kuva: Eija Lindström Susheista karjalanpiirakoihin Kotitalouskursseilla jatkui kansainvälinen makumaailma. Tutuiksi tulivat sushit sekä vietnamilaiset ja italialaiset ruuat. Nostalgisuutta ja lapsuudenkaipuuta herätti monessa myös karjalanpiirakoiden leivontakurssi. Moni tuli kurssille mummun herkulliset piirakat mielessään harjoittelemaan itse perinteistä piirakantekoa. 18

19 3.6 Tanssi ja liikunta Tunnit yhteensä 2061 Kurssilaiset yhteensä 3284 Vuonna 2012 liikunnan ja tanssin opetustuntien määrä nousi reilusti, millä vastattiin kasvavaan kysyntään. Kurssien määrän kasvu on näkynyt myös liikuntakurssien toimitilojen määrän lisääntymisenä. Perinteiset joogat säilyttivät suuren suosionsa. Naisten kuntoliikunta sekä pilateskurssit olivat myös hyvin suosittuja. Miehiä houkuteltiin mukaan opiston liikuntakursseille kahdella Äijäjooga-ryhmällä, Miesten kuntopiirillä ja Miesten Taijilla. Keravan Opisto aloitti syksyllä yhteistyökurssit Keravan Naisvoimistelijat ry:n kanssa, mikä mahdollisti uusien kurssien tarjoamisen. Uusia kursseja tarjottiin myös yhteistyössä Liikuntakeskus Pompit:n (entinen Spurtti) kanssa. Yhteistyö on hyödyttänyt kaikkia osapuolia ja tuonut opistolle uusia kursseja sekä uusia eri -ikäisiä asiakkaita. Kintaista tehtyyn Latvian karttaan tutustuttiin Käsityömatkalla Riikaan ja Tarttoon. 19

20 Keravan Opisto Aleksis Kiven tie 4 (3. krs) Kerava keravanopisto(at)kerava.fi 20

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke

MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke MONIKULTTUURISUUS TAITO- JA TAIDEAINEISSA KIELEN OPPIMISEN APUVÄLINEENÄ -hanke LOPPURAPORTTI Heli Karppinen Kaukametsän opisto PL 251, 87101 Kajaani SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO..2 2 HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOKUNTA 26.5.2009 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA johtreht/4 1 4 POHJOISEN ALUEOPISTON ESITTELY Sto EHDOTUS Merkitään tiedoksi. Lisätiedot: Vattula Kaarina, aluerehtori (pohjoinen alueop.), puhelin 310 88541 ESITTELIJÄ Historiaa

Lisätiedot

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit:

Palvelukeskuksissa järjestettävät suomi 2 kurssit: Helsingin kaupungin suomenkielinen työväenopisto Poikkeavat kurssimaksut syksyllä 2015 KIELET JA TIETOAINEET YKSIKKÖ Suomi 2 kurssit Kielet TAIDEYKSIKKÖ Opintosetelein tuetut kurssit siten, että koko kurssimaksu

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET

LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Kokemäen kansalaisopisto 25.6.2013 LUKUVUODEN 2013 2014 OPETUSOHJELMAN PERUSTEET Työvuoden pituus ja opetuksen järjestäminen Työvuosi 1.8.2013 31.7.2014 Syyskausi 9.9. 15.12.2013 Kevätkausi 7.1. 18.5.2014

Lisätiedot

Espoon työväenopiston vuosikymmenet

Espoon työväenopiston vuosikymmenet Espoon työväenopiston vuosikymmenet 1950-luku Perustaminen ja ensimmäinen työkausi. 1957 Valtuusto päätti tammikuussa 1957 perustaa kuntaan kaksikielisen varttuneille nuorille ja aikuisille tarkoitetun

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA. Lokakuu 2016 Koonnut Irma Kettunen VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN OPISKELU SUOMESSA Lokakuu 216 Koonnut Irma Kettunen Sisällys 1. Opiskelu peruskoulussa... 3 2. Opiskelu lukiossa... 4 3. Opiskelu ammattioppilaitoksessa ja ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa

Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance 2013: Sukupuolten väliset erot tasoittumassa Education at a Glance: OECD Indicators (EaG) on OECD:n koulutukseen keskittyvän työn lippulaivajulkaisu, joka kertoo vuosittain koulutuksen

Lisätiedot

Internetin saatavuus kotona - diagrammi

Internetin saatavuus kotona - diagrammi Internetin saatavuus kotona - diagrammi 2 000 ruotsalaista vuosina 2000-2010 vastata Internetiä koskeviin kysymyksiin. Alla oleva diagrammi osoittaa, kuinka suurella osuudella (%) eri ikäryhmissä oli Internet

Lisätiedot

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1.

Espoon työväenopisto. Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä. Saara Patoluoto 30.1. Espoon työväenopisto Visiomme: Espoon työväenopisto on Suomen arvostetuin vapaan sivistystyön suunnannäyttäjä Saara Patoluoto 30.1.2014 Espoon työväenopisto Lainsäädännöllinen tehtävä ja tarkoitus ( Laki

Lisätiedot

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari

Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Kiikarissa Kiina ja Japani Yanzu- ja Ippo -hankkeiden seminaari Opetushallitus 15.1.2016 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki KIIKARISSA KIINA JA JAPANI 9:30 Seminaarin avaus Eira Kasper, Vaskivuoren

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen

Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittäminen Koordinaattoritapaaminen 29.- 30.10.2009 Anna-Kaisa Mustaparta Minkä kielten opetusta mukana olevat kunnat ja koulut aikovat lisätä tai kehittää?

Lisätiedot

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.

Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen. Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10. Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen Perusopetuksen vieraiden kielten opetuksen kehittämisen koordinaattoritapaaminen 29.10.2009 Maahanmuuttajien oman äidinkielen opetus Espoossa järjestetään perusopetusta

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella

Alkio-opisto. Jyväskylän Korpilahdella Alkio-opisto Jyväskylän Korpilahdella Avoimia yliopisto- ja amk-opintoja Yleissivistäviä opintoja Kokous-, juhla- ja majoituspalveluja Kursseja Jyväskylän Korpilahdella Monipuolista oppia ja hyötyä Valmistautumista

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Elinikäisen oppimisen ohjelma

Elinikäisen oppimisen ohjelma Elinikäisen oppimisen ohjelma GRUNDTVIG Liikkuvuustoiminnot 2013 Grundtvig-liikkuvuustoiminnot Aikuiskoulutushenkilöstön liikkuvuus Täydennyskoulutusapurahat Vierailut ja vaihdot Asiantuntijavaihdot (Assistantships)

Lisätiedot

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014

Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut. Annukka Muuri 18.11.2014 Kuudesluokkalaisten maahanmuuttajaoppilaiden suomen kielen tason vaihtelut Annukka Muuri 18.11.2014 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat Maahanmuuttajaoppilaiden määrä on kasvanut seitsemässä vuodessa noin

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset

Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Päivitetty 8.10.2007 MS KOULUTUSPALVELUSUUNNITELMA Vuosi 2007 Vuosi 2010 Tarjonta (mitä koulutusta, millaisin menetelmin) Tarjonnan muutokset Asiakkaat ja kilpailijat Asiakasryhmien ja kilpailutilanteen

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun.

Yhtenäiskoulu. Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI. www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU. opas. peruskoulun. Yhtenäiskoulu Louhentie 3 00610 HELSINKI PL 3312 00099 HELSINGIN KAUPUNKI www.ynk.edu.hel.fi YHTENÄISKOULU opas peruskoulun luokille 7 9 Yhtenäiskoulun 7. - 9. luokkien tuntijako Vuosiluokka 7 8 9 Kaikille

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma. - tutkinnon sisältö ja rakenne Hanna Korpela Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 25.8.2016 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 AURANLAAKSON KANSALAISOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintaympäristön kuvaus Auranlaakson kansalaisopisto toimii neljän paikkakunnan alueella: Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä. Oppilaitoksen ylläpitäjä-

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa TULOKSIA Selvitysraportin julkistaminen 20.4.2016 Helsingin kaupungin työväenopisto Leena Saloheimo Vapaa Sivistystyö ry Selvitys

Lisätiedot

Raportti etsivästä nuorisotyöstä

Raportti etsivästä nuorisotyöstä VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Raportti etsivästä nuorisotyöstä Raportti etsivästä nuorisotyöstä Häggman Erik 2012 1 Sisältö 1 Johdanto... 5 2 Kyselyn toteutus ja raportti... 5 2.1... 5 3 Etsivän nuorisotyön

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti

Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä Siirtolaisuusinstituutti Monikulttuurisen opetuksen ajankohtaisiltapäivä 8.9.2016 Siirtolaisuusinstituutti Ohjelma: 12.30 Kahvitarjoilu 12.50 Aapiskukkopalkinnon luovuttaminen: Ann-Sofie Selin, puheenjohtaja, Finnish Reading Association

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain

Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain Ilmoittautuneet eri kokeisiin tutkintokerroittain 2006-2015 1 Äidinkieli, suomi Kevät Lkm 30 039 23 178 29 194 29 012 28 912 29 076 28 322 28 309 28 092 27 100 Syksy Lkm 16 923 5 969 6 114 5 766 5 680

Lisätiedot

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa

Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Suomesta äidinkielenä ja suomen äidinkielen opetuksesta Ruotsissa Sari Pesonen Tukholman yliopisto, suomen kielen osasto Slaavilaisten ja balttilaisten kielten, suomen, hollannin ja saksan laitos Stockholms

Lisätiedot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot

Kirjaston tilastot. Kokoelma Kirjaston lainaajat toimipisteittäin Kirjakokoelma, hankinta ja poistot Kirjaston tilastot 2003 Kokoelma 2003...1 Kirjaston lainaajat toimipisteittäin 2003...2 Kirjakokoelma, hankinta ja poistot 2003...3 Kirjakokoelma kielittäin 2003...4 Videot, DVD-videot ja CD-romit 2003...5

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö 2012

Etsivä nuorisotyö 2012 OPETUS JA KULTTUURIMINISTERIÖ Etsivä nuorisotyö 2012 Trenditiedot 2008-2012 Erik Häggman 2013 [KIRJOITA YRITYKSEN OSOITE] Sisältö 1. Johdanto... 5 2. Etsivän nuorisotyön palvelujen saatavuus 2008 2012...

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA

VUOSISUUNNITELMA 1 JOENSUUN KONSERVATORIO Vuosisuunnitelma käsitelty opettajakunnassa 18/9 2015 Toteutuksen arviointi käsitelty opettajakunnassa 31/5 2016 VUOSISUUNNITELMA 2015 2016 1. OPISKELIJAMÄÄRÄT SYKSY Tilanne 20.9.

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta Asianro 1901/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 30 Asianro 1901/00.01.02.00/2016 Taiteen perusopetuksen käsityön laajan oppimäärän opetuksen aloittaminen Kuopiossa, Kuopion Rouvasväenyhdistys ry:n hakemus kasvun

Lisätiedot

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15

Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Tehtaanpuiston yläasteen koulu PL 3714 00099 Helsingin kaupunki Johtokunta PÖYTÄKIRJAOTE 2016 / 4 1(3) 3.10.2016 Tehtaanpuiston yläasteen koulun johtokunnan kokous 1-5, 10 ja 15 Aika Maanantai 3.10.2016

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta

Kielet sähköistävät. Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Sähköä ilmassa IX valtakunnalliset lukiopäivät 12.- 12.11.2013 Kielet sähköistävät Mitä muutoksia perusopetuksen opetussuunnitelmaprosessi on tuomassa kieliin? Opetusneuvos Anna-Kaisa Mustaparta Suomi

Lisätiedot

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto

Opettajainkokous. 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio. Heikki Haaparanta 9/3/10. Porin kaupungin työväenopisto Ulvilan kansalaisopisto Opettajainkokous 2.9.2010 Porin työväenopiston auditorio 1 Tuntiopettaja on opiston kasvot! Tuntiopettajat tekevät opiston kannalta äärettömän merkittävää työtä. Tuntiopettajien työpanos on sitä, mistä

Lisätiedot

Arvosanajakaumia syksy

Arvosanajakaumia syksy jakaumia syksy 2014 1 Koko maa Äidinkieli, suomi Naiset 111 4,4 339 13,4 482 19,1 634 25,1 573 22,7 333 13,2 56 2,2 2528 4,0 Miehet 47 2,1 159 7,1 292 13,0 450 20,1 599 26,7 586 26,1 109 4,9 2242 3,4 Yhteensä

Lisätiedot

Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu

Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu Petroskoin suomalais-ugrilainen koulu Koulun historiasta Avattu 1.syyskuuta 1994 106 oppilasta lähti uuteen kouluun Lukuvuosi 2013-2014 920 oppilasta 889 opiskelee suomen kieltä, 34 vepsän kieltä, 130

Lisätiedot

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen

Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset. FT Emilia Valkonen Helsingin suomenkielisen työväenopiston LAKE-hankkeen tulokset FT Emilia Valkonen Hankkeen tarkoitus Selvittää: työväenopiston opetuksen tarve määritellä opetusresurssien jakamisessa käytetyt perusteet

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2015 3.3.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäjä romahti Kiinasta kasvua yli 40 prosenttia Suomessa kirjattiin 5 504 000 ulkomaista yöpymistä vuonna 2015.

Lisätiedot

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014

VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 VALKEAKOSKI-OPISTO VUONNA 2014 SIVISTYSTOIMEN ORGANISAATIO VALKEAKOSKI- OPISTO SIVISTYSTOIMEN KESKUS KIRJASTO- TOIMI KULTTUURI- TOIMI KANSALAIS- OPISTO TAITEEN PERUSOPETUS TILAUS- KOULUTUS KULTTUURI- TOIMISTO

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman tilanne OPH:n näkökulmia Pertti Pitkänen 30.3.2011 Osaamisen ja sivistyksen asialla KEHO: Toteutuneet muutokset - Lain tarkoitus ja tavoitteet sekä lain piiriin kuuluva

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

Pedapäivä- tapahtuma

Pedapäivä- tapahtuma Pedapäivä- tapahtuma 27.11.-28.11.2015 Perjantai 27.11.2015 12:30 Ilmoittautuminen 12:30 Messuosastot avautuvat, sali C LUENNOT, sali B 13:00 Musiikkiesitys, Leena Pääkkönen ja Pohjankartanon koulun oppilaat

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö,

Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, Oulun seudun ammattiopiston ammattilukio-opinnot Myllytullin yksikkö, 6.10.2016 Tarja Mäkipaaso, Oulun aikuislukio Mitä hyötyä? Vahvistetaan jatko-opintovalmiuksia - pääsykokeissa menestyminen - jatko-opinnoissa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Tapiolan lukio. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista.

Tapiolan lukio. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista. Miksi päädyin Tapiolan lukioon? Miten olen viihtynyt Tapiolan lukiossa? Mikä on parasta Tapiolan lukiossa? Miten opiskelu lukiossa

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

Miksi Porkkalan lukio?

Miksi Porkkalan lukio? Miksi Porkkalan lukio? Kaikki voivat menestyä! Suomen 5:nneksi paras lukio! STT:n vertailussa yo-tulokset suhteessa opiskelijoiden aloituskeskiarvoon Ystävällinen lukujärjestys PORKKALAN LUKIO oppitunnit

Lisätiedot

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi

Keravan kuvataidekoulu. Lukuvuosi Keravan kuvataidekoulu Lukuvuosi 2016-2017 Opetuspaikat Keravan kuvataidekoulu Paasikivenkatu 5 04200 Kerava Taidepäiväkoti Konsti (kuvismuskarin opetus) Puusepänkatu 3 04200 Kerava Toimisto Paasikivenkatu

Lisätiedot

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma

Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Matalasti koulutettujen osallistumisesta koulutukseen ja siihen vaikuttamisesta kansainvälinen ja kansallinen näkökulma Ari Antikainen & Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto email: ari.antikainen(at)joensuu.fi

Lisätiedot

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen

Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa. Kari Kivinen Kaksikielinen opetus Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa & Eurooppa-kouluissa Kari Kivinen 18.11.2016 FAKTAT Valtion koulu Suomen ja Ranskan välillä sopimus Vanhempainyhdistyksen ylläpitämä lastentarha

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus

Kysely Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen koulutus OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PERUSTIEDOT/Kansalaisopisto Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Kysely 2013 1. Yhteystiedot Kansalaisopisto Kansalaisopiston numero Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero

Lisätiedot

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon!

Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Viesti! Liiku! Sivisty! Tule Sammon keskuslukioon! Edessä antoisat vuodet Millaisessa ympäristössä sinä haluat viettää elämäsi kolme tai neljä tärkeää vuotta? Sammon keskuslukio Hakukoodi ainevalintakortissa:

Lisätiedot

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä

KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä KUVATAIDE Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen tuntijako työryhmä Mikko Hartikainen 18.11.2009 Kuvataide oppiaineena perusopetuksessa Visuaalista kulttuurikasvatusta Osa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) Suomenkielisen työväenopiston jk reh/6 27.08.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (9) 72 A. Belle Selene Xian valtuustoaloite vähäosaisten opiskelun tarpeesta HEL 2013-003033 T 00 00 03 Päätös Johtokunta päätti antaa valtuutettu Belle Selene Xian

Lisätiedot

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla

Eliksiiriä elämään. seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä elämään seniorikurssit Peräpohjolan Opistolla Eliksiiriä ja osallisuutta elämään Yksin, kaksin ja toisten kanssa opiskellen ja osallistuen kurssilla tai täysihoidossa. Peräpohjolan Opistolla

Lisätiedot

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet:

Kokoustiedot. Aika: torstai klo Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308. Saapuvilla olleet jäsenet: Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia PL 77700 02070 ESPOON KAUPUNKI omnia.fi PÖYTÄKIRJA 4 17.11.2016 1 (6) Kokoustiedot Aika: torstai 17.11.2016 klo 17.30 19.30 Paikka: Itätuulentie 1, kokoustila 308

Lisätiedot

Matkailun kehitys

Matkailun kehitys Matkailun kehitys 2014 7.4.2015 Lähde: Tilastokeskus. Luvut perustuvat ennakkotietoihin. Venäläismatkailijoiden katokäänsi ulkomaiset yöpymiset laskuun Suomessa kirjattiin 5 697 300 ulkomaista yöpymistä

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016

Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely Espoo. Joulukuu 2016 Pääkaupunkiseudun lukio-opiskelua koskeva kysely 016 Espoo Joulukuu 016 Tutkimuksen taustat Pääkaupunkiseudun opetustoimien palvelukykykysely perustuu kaupunkien yhteiseen voimassa olevaan koulutuksen

Lisätiedot

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014

SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 SUOMENKIELINEN KOULUTUS LUKUVUOSI 2013-2014 KOULU: Paraistenseudun koulu KEHITTÄMISSUUNNITELMA KEHITTÄMISKERTOMUS 1. JOHTAJUUS Työn kehittämistä tukevat käytänteet Koulun verkostoituminen ja yhteistyö

Lisätiedot

Torkkelin. hakuopas 2016

Torkkelin. hakuopas 2016 Torkkelin hakuopas 2016 Torkkelin Yhteystiedot Helsingin kuvataidelukio toimii väistötiloissa joulukuuhun 2016 saakka osoitteessa Mäkipellontie 19, 00320 Helsinki, ja tammikuusta 2017 lähtien osoitteessa

Lisätiedot

Pisterajat Vuosi

Pisterajat Vuosi Pisterajat 2006-2013 1 Äidinkieli, suomi L Kevät 92 90 88 86 87 87 86 87 Syksy 92 90 88 85 87 87 86 87 E Kevät 87 77 75 72 73 73 71 73 Syksy 87 77 75 73 73 73 72 71 M Kevät 80 62 60 60 61 62 60 62 Syksy

Lisätiedot

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille

Sastamalan Opisto. Seniorikampus. Kari Kotiranta. Opintovaihtoehtoja senioreille Kari Kotiranta Seniorikampus Opintovaihtoehtoja senioreille Taustaksi Aktiivinen seniori on voimavara. Liike-elämässä puhutaan bisneskummeista, jotka toimivat yhteistyössä kummiyrityksensä kanssa. Kaikilla

Lisätiedot

Monikulttuurinen kirjasto - kirjasto muutosagenttina naisten elämässä. Marjut Pohjalainen Pori 1.3.2016

Monikulttuurinen kirjasto - kirjasto muutosagenttina naisten elämässä. Marjut Pohjalainen Pori 1.3.2016 Monikulttuurinen kirjasto - kirjasto muutosagenttina naisten elämässä Marjut Pohjalainen Pori 1.3.2016 Lukuja Tampereen asukasluku n. 225 000 (2016) Hervannan (1973) Tampereen tytärkaupungin asukasluku

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus

Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010 Yleishyödyllisyys y yy ja yhteiskunnallisuus Setlementti Louhela ry Päätavoite 4. SETLEMENTTI LOUHELAN RINKULAN JA RINGIN VAPAAEHTOISTOIMINTA ON

Lisätiedot

Tapiolan lukio. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista.

Tapiolan lukio. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista. Opi ihmisestä. Opi elämästä. Opi maailmasta. Keskustele ja kyseenalaista. Tapiolan lukio tarjoaa laajan sivistyspohjan sekä pitkän kulttuuritradition, jossa tiede ja taide kukoistavat. Suuren lukion laaja

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus

Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Kuopion kaupunki / Kasvun ja oppimisen palvelualue / Lukiokoulutus Tilastotietoja lukioista lukuvuonna 2012-2013 Sisällys Kuopion lukioiden opiskelijavalinta 2012... 3 Kuopion lukioiden opiskelijat 20.9.2012...

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu

VARHAISKASVATUS, PERUSOPETUS JA LUKIOKOULUTUS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 ASETETUT TAVOITTEET. Kirkkokadun koulu 1 Kirkkokadun koulu 19.8.2015 Käyttösuunnitelman tavoitteet 2015 2 ASIAKAS/ASUKASNÄKÖKULMA 1-6 Koulukiusaamisen ennaltaehkäiseminen, 0 -toleranssi kiusaamisessa Koulukiusaamistapausten lukumäärä Kiusaamistapausten

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA

EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA EVÄITÄ ELÄMÄÄN LUKIOSTA Perustietoja lukio-opinnoista ja Paimion lukiosta MIKSI LUKIOON? o SAAT HYVÄN YLEISSIVISTYKSEN Pohja henkiselle kasvulle Eväät elinikäiseen oppimiseen o SAAT HYVÄT VALMIUDET JATKO-OPINTOIHIN

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta Asianro 1231/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (1) 34 Asianro 1231/12.00.01.01/2016 Kansalaisopiston maksujen perusteet lukuvuonna 2016-2017 Kansalaisopiston rehtori Kirsti Turunen Kansalaisopisto päättää palvelualueensa

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi Avoimet ovet 18. 19.1.2017 Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri, yhteishenki -suvaitsevaisuus, tasa-arvo,

Lisätiedot

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna

Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna Aseman koulun valinnaiset aineet lukuvuonna 2016-2017 Piirros Mika Kolehmainen Aseman koulun valinnaisuudesta info-tilaisuus 4.-5. lkn huoltajille ja oppilaille 6.4 klo 18 valinnat tehdään huoltajan WILMAssa

Lisätiedot

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00

-2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 -2, SIV-SU 2016-02-11 16:00 Kokouskutsu Torstaina 11.2.2016 klo 16.00, Päivähoito- ja koulutusvirasto, kokoushuone Selecta Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Markku Pukkinen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan?

Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Aasian ja Afrikan kielet tulivat lukion opsperusteisiin. Mitä muita muutoksia päivitys tuo mukanaan? Paula Mattila, opetusneuvos (Anu Halvaria mukaillen) Opetushallitus Mitä tässä esityksessä: Miten tähän

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot