KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 20.1.2004"

Transkriptio

1 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2004 Jokioinen

2 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2004 ISSN

3 3 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2004 Aika: Tiistai Paikka: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), Jokioinen, M-talo Puheenjohtaja: Heikki Jalli, MTT/Kasvinsuojelu OHJELMA 8.30 Ilmoittautuminen ja kahvi 9.00 Tilaisuuden avaus Kari Tiilikkala, Kasvinsuojeluseuran pj 9.15 Mihin panostan viljanviljelyssä? Timo Jaakkola, ProAgria Pirkanmaan mk 9.45 Viljelykierto kunniaan Aulis Ansalehto, ProAgria Hämeen mk Ovatko viljojen kasvitaudit yleistyneet? Ohran tyvi- ja lehtilaikku ja torajyvä Marja Jalli, Boreal Kasvinjalostus Oy Suorakylvö muuttaa kasvitautitilannetta Mervi Lindroos, MTT/Kasvinsuojelu Ovatko viljojen tuhoeläimet lisääntyneet? Monenlaista vioitusta viljoissa Erja Huusela-Veistola, Tuholaisongelma suorakylvössä MTT/Kasvinsuojelu Sähköistä apua päätöksentekoon Sakari Raiskio, MTT/Kasvinsuojelu Juha Ikkala, Farmit Website Oy Lounas Hukkakaura hallintaan Eero Heino Resistenssitapauksia gramma-aineita vastaan Heikki Jalli, MTT/Kasvinsuojelu Strobiluriinien käyttöohjeistus Peppi Laine, MTT/Kasvinsuojelu Perunan tyvimädän hallintakeinot Asko Hannukkala, MTT/Kasvinsuojelu Perunan kalsiumlannoituksella laatua ja Kristian Forsman, taudinkestävyyttä MTT/Pohjois-Pohjanmaa Kahvi Uutuuksia kemialliseen kasvinsuojeluun

4 4 Sisältö 5 Kansallinen kasvinsuojelustrategia linjauksia tulevaisuuteen Kari Tiilikkala 8 Mihin panostan viljanviljelyssä? Timo Jaakkola 12 Viljelykierto kunniaan Aulis Ansalehto 14 Ohran tyvi- ja lehtilaikku ja torajyvä Marja Jalli 17 Suorakylvö muuttaa kasvitautitilannetta vai muuttaako Mervi Lindroos 21 Monenlaista vioitusta viljoissa, tuholaisongelma suorakylvössä Erja Huusela-Veistola, 23 Sähköistä apua päätöksentekoon Sakari Raiskio 24 Hukkakaura hallintaan Eero Heino 26 Resistenssitapauksia gramma-aineita vastaan Heikki Jalli 28 Strobiluriinien käyttöohjeistus Peppi Laine 31 Perunan tyvimädän hallintakeinot Asko Hannukkala 34 Perunan kalsiumlannoituksella laatua ja taudinkestävyyttä Kristian Forsman Uutuuksia kemialliseen kasvinsuojeluun 40 Spotlight Plus perunanvarsiston hävittämiseen Tuula Hiltunen 41 Monitor nyt myös perunan rikkakasvintorjuntaan Tuula Hiltunen 42 Electis torjuu tehokkaasti perunaruton Marko Toimela 43 Fazor pitkään varastoitavalle sipulille Asmo Saarinen 44 Stomp SC uutuustuote porkkanan ja sipulin rikkakasvintorjuntaan Tuula Hiltunen 0HULW)RUHVW:* ±$SXDWXNNLPLHKHQWlLQWRUMXQWDDQ.DOOH(UNNROD 46 Silwet Gold Erikoiskiinnite kasvinsuojeluaineille ja lehtilannoksille.dooh(unnrod 47 Acanto toimii T1 vaiheessa Arto Markkula 48 Kasvinsuojelun SM-kisat Vihdissä Posterit 50 Herneen kasvintuhoojien kartoitus Erja Huusela-Veistola, Mervi Lindroos, Heikki Jalli, Jukka Salonen 51 Muutoksia rikkakasvillisuudessa suorakylvöön siirryttäessä Heikki Jalli 52 Luomutarhaherneen rikkakasvintorjunnan vaikutus satoon Marja Kallela, Petri Vanhala ja Anna Talvitie 53 Peltovalvatin hallinta viljelykasvilajin ja viljelytekniikan avulla Petri Vanhala, Timo Lötjönen ja Jukka Salonen 54 Kastelumenetelmä ei vaikuta luonnonmukaisesti tuotetun mansikan laatuun Päivi Parikka 55 Keskikesän avokesanto torjuu juolavehnää Sanna Kakriainen-Rouhiainen, Jaana Väisänen, Petri Vanhala ja Timo Lötjönen 56 Kuminaöljy perunarutontorjunnassa Asko Hannukkala, Marjo Keskitalo, Jaana Laamanen ja Marika Rastas 57 Perunan tyvimätä siemenperunan tuotannossa Asko Hannukkala, Ari Lehtinen, Terhi Rantanen, Elina Virtanen ja Anne Rahkonen

5 5 KANSALLINEN KASVINSUOJELUSTRATEGIA linjauksia tulevaisuuteen Kari Tiilikkala MTT Kasvinsuojeluseura ry. antoi lausunnon MMM:lle kansallisesta kasvinsuojelustrategiasta (luonnos ) vuosille Lausunnossa kiinnitettiin huomio seuraaviin asioihin: Puhtaus kansalliseksi vahvuudeksi ja strategia kansanvälistymiseen Tietokannat verkoiksi ja tieto yhteiskäyttöön Tervetaimisasema Omavalvonta organisoitava ajatuksesta toimintaan Kasvinsuojeluaineiden tarkastuksessa panostusta seurantaan ja tiedon jatkuvaan kartuttamiseen Monimuotoisuus vahvuudeksi ei riskien lisääjäksi Toimenpiteet ammattilaisten vastuulle Kasvinsuojelu osaksi ympäristökasvatusta ja kuluttajaviestintää 1 Puhtaus kansalliseksi vahvuudeksi ja strategia kansanvälistymiseen Luonnoksen tekstissä mainitaan, että kasvinsuojelun riskit ovat ja pysyvät hallinnassa. Tämän väittämän faktista pohjaa perättiin, perusteellinen analyysi (SWOT) puuttui! Mikäli ogelmien hallintaan uskotaan esitetyllä tavalla, on asiaa on syytä korostaa strategiassa siten, että kansallista vahvuuttamme kannattaa hyödyntää aktiivisesti EUmaatalouspolitiikassa. Suomelle voidaan raivata paikka markkinoilla muutamien kasvien eurooppalaisena lisäysalueena. Puhtauden ja riskittömyyden ylläpidolle ja kasvinsuojelun laaja-alaiselle kehittämiselle tulee siten ei vain kansallisen strategian antama velvoite vaan EU:n kasvinsuojelustrategian mukainen tehtävä. 2 Tietokannat verkoiksi ja tieto yhteiskäyttöön Luonnoksessa mainitaan tuhoojatietokanta, viitataan lohkotietopankkiin ja laatutietoihin. Nyt olisi strategisesti oikea vaihe hahmottaa tietovarantojen kokonaisuus ja yhteiskäyttöisten tietokantojen kehitystarve sekä kasvinsuojelustrategian perustaminen nykyaikaisen tiedonhallinnan hyödyntämiselle. Suomella on mahdollisuus tehdä myös tiedonhallinasta vahvuus, jolla tuetaan elintarviketuotantoa globaaleilla markkinoilla, jotka luonnoksessakin mainitaan. Kasvinsuojelussa olisi sisältöä nykyaikaisen IT-tekniikan soveltamiselle monellakin tavalla, kuten KasperIT- tyyppiset palvelut osoittavat. Strategiana ei riitä, että tiedot ovat tallessa vaan yhteiskäyttöisyydellä on päästävä kasvinsuojeluun liittyvien tilanteiden parempaan ymmärtämiseen, korjaamiseen sekä hallintaan todistettavissa olevalla tavalla. Puheet puhtaudesta vaativat tuekseen faktista näyttöä. Em. listalla mainittujen tietovarantojen kytkentä säätietokantoihin (MTT/IL sopimus) mahdollistaa kasvinsuojeluun liittyvien ilmiöiden tutkimisen, ennustamisen ja päätöksentekoa tukevien palvelujen kehittämisen. Riskiarvioinneissakin suurin puute on tällä hetkellä tuhoojen esiintymistiedoista, ohjelmistoja ja mallejakin löytyy. 3. Tervetaimisasema Tervetaimiaseman rooli Suomen kasvinsuojelussa on erittäin merkittävä. Strategialuonnoksessa on tervetaimiaseman merkitys esitetty hyvin, mutta toiminnan

6 6 jatkuvuuden turvaamiseen liittyvään resurssointiin haluttiin vahva kannnaotto. Kansallisesti tärkeä toiminta ei saadaa jäädä pelkästään markkinalähtöisen rahan varaan. Taimiketjun rinnalle tarvitaan myös aukoton tietovirta. 4. Omavalvonta organisoitava ajatuksesta toimintaan Yhteiskunnan resurssit valvoa tuotantoa ovat rajalliset ja ylhäältä ohjatun laatuajattelun aika on kasvinsuojelussakin ohi. Strategisesti olisi järkevää hyödyntää yritysten omavalvontajärjestelmät ja keskittää yhteiskunnan resurssit omavalvonnan auditointiin sekä kasvinsuojelullisesti tärkeisiin tilanteisiin ja paikkoihin. Omavalvontaan siirtyminen edellyttää kuitenkin selkeää organisointia. Esimerkiksi perunaankeroisen seurantaan tarvitaan vuosittainen näytteidenotto perunapelloista (tavalla tai toisella), analytiikkapalvelujen akreditointi, laboratorioiden kytkentä toimialan yhteiseen tiedonhallintaan ja sen jälkeen karttuvan tietovarannon hyödyntäminen: a) maatila- ja puutarhayritysten laatutyössä, b) alueellisessa ja valtakunnallisessa laatutyössä, c) osana elintarvikeketjujen laatujärjestelmiä sekä e) EU:n alueen kasvinsuojelua. Omavalvonnan periaate sopii myös tervetaimituotantoon, jossa koko ketjun kattavalle laatujärjestelmälle on selvä tarve. Ilman yhteisesti resurssoituja kehittämishankkeita ei omavalvonta muutu vallitsevaksi käytännöksi eikä analyysitieto tuotannon pääomaksi..dvylqvxrmhoxdlqhlghqwdundvwxnvhvvdsdqrvwxvwdvhxudqwddqmdwlhgrqmdwnxyddq NDUWXWWDPLVHHQ Luonnoksessa mainitaan kasvinsuojelun kesto-ongelma : myynniltään pienivolyymiset aineet. Pelkästään resistenssiriskin torjunta edellyttää pyrkimystä pois yhden aineen riippuvuudesta kohti koko EU:n ainevalikoiman käyttöä. Muuten luonnoksen optimistisessa visiossa mainittu tilanne voi karata käsistä aineresistenssin myötä. Suppeaan käyttöön tulevien aineiden kansallinen tarkastuskynnystä voitaisiin madaltaa ja keskittää biologisen tehokkuuden tarkastusresursseja aineiden käyttötilanteissa tehtävään tiedon keruuseen ja jatkuvaan analysointiin. Kohteena pitäisi olla sekä hyötyjen mittaaminen että riskien seuranta, joihin MTT:n kasvinsuojelututkimuksella on toistaiseksi hyvät valmiudet. Mittaustiedon pohjana voidaan käyttää Kasvinsuojeluseura ry:n aloitteesta ja MMM:n rahoituksella kehitettyä Kasure-tietokantaa. Perusteluna on syytä mainita, että viljelyekosysteemissä tehtävä aineiden käytön hyödyn, valikoivuuden jne. sekä haittojen tai riskien osoittaminen edellyttää yleensä pitkiä aikasarjoja, tietomassaa, jonka real life data tuottaa selvästi yksittäisiä kokeita ja tutkimuksia paremmin. Vertailukelpoista tietoa ei ole juuri saatavissa kirjallisuudesta tai eteläisemmillä alueilla tehdyistä ainetarkastuksista joten on kansallisen strategian asia varmistaa, että aineiden hyöty/riskiarvioissa tarvittava data tuotetaan itse. 0RQLPXRWRLVXXVYDK YXXGHNVL ±HLULVNLHQOLVllMlNVL Viljelyalueidemme ympäristöt ovat eurooppalaisittain poikkeuksellisen monimuotoisia ja yksi kasvinsuojelun, erityisesti tuholaistorjunnan vahvuus. Monimuotoisuuden lisäämiseen liittyvät suositukset hyödyntävät huonosti peltoekosysteemiemme luonnonvarat.

7 7 Painopisteenä ovat olleet peltopinta-alaan laskettavien ruiskuttamattomien kaistojen rakentamiset, joihin liittyy kasvinsuojelun, lähinnä rikkakasvien aiheuttama riski. Luonnollisempaa olisi kehittää monimuotoisuutta ojan metsän puolelle. Tuholaisten massaesiintymisiä rajoittavien luontaisten vihollisten, linnuston jne. kannalta olisi suuri hyöty, jos peltojen ja metsien välissä olisi selvä vaihettumisvyöhyke; kukkivia kasvustoja, pensaita, pihlajia jne. Pelto hoidettasiin peltona rikkakasvit, tautipesäkkeet jne. huolellisesti torjuen. Samalla madallettaisiin varjostavaa metsää ja kehitettäisiin alueellista monimuotoisuutta muutaman metrin markinaalisia ratkaisuja selvästi laajemilla ja näkyvämmillä muutoksilla. Hallinnollinen raja peltomaan ja metsämaan välillä ei saisi olla esteenä monimuotoisuuden kehittämiseen kasvinsuojelua hyödyttävällä. 7RLPHQSLWHHWDPPDWWLODLVWHQYDVWXXOOH Suurten yksiköiden yleistyminen sekä ns. sivutoiminen viljely tuottavat kasvinsuojeluun uuden tärkeän ryhmän, kasvinsuojelupalvelujen tuottajat. Uuden yritystoiminnan kehittymisen perusteet ovat usein taloudelliset ja siten ekonomisesti kestävällä pohjalla. Kansalliseen kasvinsuojelustrategiaan kannattaisi kirjata ammattimaisen palveluyrittäjyyden vahvistamisen. Jo nyt on näyttöä siitä, että käytettävän torjuntakaluston laatu paranee uuden yrittäjyyden myötä. Palvelun tarjoajat ovat myös avainasemassa kun suunnitellaan uuden tietotekniikan hyödyntämistä kasvukauden aikaisessa päätöksenteossa. Kehitteillä olevat mobiilit tietopalvelut tarjoat vuoteen 2013 mennessä jo huomattavan tuen yrittäjille, jotka erikoistuvat kasvinsuojelutoimenpiteiden suunnitteluun ja tekoon. Täten viljelijöille suunnattua koulutusta tulisi nyt laajentaa myös palveluyrittäjien suuntaan systemaattisesti..dvylqvxrmhoxrvdnvl\pslulvw NDVYDWXVWDMDNXOXWWDMDYLHVWLQWll Kansallinen kasvinsuojelustrategia ei ole vain tuottajien ja heitä palvelevien toimijoiden asia. Hyvä kasvinsuojelutilanne ja sen ylläpitoon tehtävät satsaukset pitää saada kuluttajien tietoon, jotta laatutuotantoon perustuville tuotteille löytyy myös ostajia. Kaikkien, kansallisen kasvinsuojelustrategian tekijöidenkin, työlle pitää löytyä maksaja tarjontaketjujen päästä! Kuluttajaviestintä mainitaan luonnoksessa, muttei sitä, että ympäristökasvatus on tulossa entistä vahvemmin osaksi kansallista koulutuspolitiikkaa. Kasvinsuojeluun liittyvä asiat pitää nostaa nyt esiin ja saada tuleville kuluttajille - vuoden 2013 ostopäätösten tekijöillekin - heti oikeaa tietoa kansallisesta vahvuudesta nimeltään kasvinsuojelu. Yleinen vieraantuminen elintarviketuotannosta ja tietämättömyys alkutuotannosta on haaste, johon myös kansallisessa kasvinsuojelustrategiassa pitää tarttua tosissaan eikä vain sivulauseessa. Kasvinsuojeluseura ry. on valmistautunut jo parin vuoden ajan kuluttajaviestinnän aloittamiseen, mutta toiminta vaatii koko alan tuen ja resurssoinnin, sillä kuluttajaviestin pitää valmistautua huolella.

8 8 MIHIN PANOSTAN VILJANVILJELYSSÄ? Timo Jaakkola, ProAgria Pirkanmaan Maaseutukeskus Viljanviljelyä pidetään usein yksinkertaisena maatalouden perustoimintana, jonka suunnilleen jokainen itseään viljelijänä pitävä kuvittelee kohtuullisen hyvin hallitsevansa. Viljely nähdään helposti vain kylvöstä korjuuseen etenevänä prosessina, johon eri viljelymenetelmiä käyttävillä tiloilla liittyy erilaisia työvaiheita. Kun puhutaan ammattimaisesta viljanviljelystä, siirrytään käsittelemään huomattavasti monisäikeisempää toimintojen kokonaisuutta, jonka tavoitteena on tuottaa kannattavasti markkinakelpoista viljaa. Ammattimainen viljantuotanto koostuu vankkaan tietoon perustuvasta toiminnan suunnittelusta, omaan tuotantoon ja tavoitteisiin nähden oikein mitoitetuista resursseista, tehokkaasti toimivasta tuotantoprosessista, huolellisesti harkituista hankinnoista, onnistuneesta markkinoinnista, toiminnan mittaamisesta, arvioinnista ja jatkuvasta kehittämisestä. Käytännössä edellä luetellut viljatuotannon liikkuvat osat muodostavat viljatilan laatujärjestelmän, jonka avulla yksittäiset toiminnan osa-alueet voidaan liittää toisiaan tukevalla tavalla toimivaksi kokonaisuudeksi. Suunnittelu Menestyvän viljatilan toiminta perustuu huolella laadittuihin suunnitelmiin. Suunnitelmien keskeinen tarkoitus on linjata toiminnan tavoitteet eli käytännössä määritellä miksi tehdään sitä mitä tehdään. On mahdotonta tehdä oikeita ratkaisuja, jos ei tiedä mihin pyrkii. Varsinaiseen tuotantoprosessiin panostaminen riippuu suoraan viljelijän/viljelijäperheen tavoitteista. Tavoitteiden taas pitää olla oikeassa suhteessa markkinoihin, asiakasvaatimuksiin, maatalouspolitiikkaan, tilan resursseihin, sidosryhmien (mm. rahoittajat, hallinto) vaatimuksiin sekä viljelijäperheen omiin päämääriin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Mitattavien, realististen mutta haastavien, aikataulutettujen ja itselle hyväksyttävien tavoitteiden asettaminen on välttämätöntä, jotta myös toiminnan tulokset voisivat olla hyviä. Ilman tavoitteita, toiminnalla ei ole tarkoitusta. Viljelyn suunnittelun oikea ajankohta on syksyllä, jolloin on paras aika analysoida edellistä kasvukautta missä onnistuttiin ja missä ei. Syksyllä tehtävä suunnitelma antaa myös mahdollisuuden hyödyntää hankinnoissa edullista kausihinnoittelua on todellisen vaurauden merkki, jos on varaa ostaa siemenet ja lannoitteet vasta huhtikuussa. Hyvä viljelysuunnitelma on onnistunut tilan tuotantopotentiaalin ja markkinoiden odotusten yhdistelmä. Jos tilalla onnistutaan kolmena vuotena kymmenestä tuottamaan mallasohraa, voisi olla paikallaan miettiä muita tuotantovaihtoehtoja. Jos peltojen satopotentiaali ei riitä huipputuloksiin, kannattaa harkita viljelyä paremmin hinnoiteltuihin käyttötarkoituksiin. Jos viljelytekniikka odotuttaa kylvöille lähtöä, pitää näillä leveysasteilla usein luopua myöhäisemmistä ja satoisammista lajikkeista. Vaikka viljamarkkinoiden toiminnasta voidaan meillä olla ainakin kahta mieltä, on asiakasodotuksilla kuitenkin vaikutus myös viljelyn suunnitteluun. Internetin kautta on saatavissa varsin kattavasti tietoa mm. eri viljalajien futuurimarkkinoista, joiden avulla voi

9 9 ainakin karkealla tasolla tehdä viljelypäätöksiä. Tämän talven alhaisen kauran hinnan ei pitäisi olla kenellekään yllätys useimmiten viljelijät reagoivat vain vuoden liian myöhään. Resurssien hallinta Tuotantoresurssit rajaavat tilan toimintamahdollisuudet. Välittömästi käytettävissä olevat resurssit pitää huomioida toiminnan lyhyen aikavälin suunnittelussa. Investoinnit taas pitää painottaa siten, että pitkän aikavälin strategiset tavoitteet voivat toteutua. Resursseista heikoin määrittää toiminnan rajat ja parhaiten menestyy se, joka onnistuu optimoimaan resurssit suhteessa tavoitteisiin. Hieno tekniikka ei auta, jos pellot ovat huonossa kasvukunnossa. Kun tavoite on selvillä, on myös resurssien oikea kohdentaminen helpompaa. En tunne yhtäkään viljelijää, joka ei kylväessään toivoisi hyvää satoa. Valitettavasti vain pelkän toiveen varassa ei kovin paljoa ole odotettavissa. Tuotannon kannattavuutta pyritään turhan usein parantamaan pelkästään tuotantopanosten käyttömäärästä ja laadusta tinkimällä. Ei ole paljon tolkkua toiminnassa kun euron suorakylvökoneen laatikkoon lasketaan siementä suoraan siilosta ilman peittausta, ilman kunnostusta ja ilman tietoa siemenen ominaisuuksista. Huonolla siemenellä kylvettyä kasvustoa ei pelasta mikään. Viljatilan tärkein resurssi on yrittäjä ja hänen osaamisensa. Riippumatta maatalouspoliittisesta järjestelmästä, parasta tulosta tekevät edelleen parhaat yrittäjät. Kun euron liikevaihtoa pyörittävän viljatilan tulee toimintakykynsä säilyttääkseen investoida noin euroa vuodessa, usein vain marginaalinen osa tästä summasta kohdistuu tärkeimpään resurssiin. Useimmilla tiloilla 0,jotain %, parhailla tiloilla 3, jopa 5 %. Tuotannon hallinta Viljantuotannon prosessissa ostetuista tai itse tuotetuista tuotantopanoksista jalostetaan tavoitteen mukainen tuote. Koska prosessissa liikutellaan suuria määriä sekä tuotantopanoksia että myös tuotteita, on suunnittelussa viljelytoimenpiteiden ohella huomioitava myös logistiikan vaatimukset. Jatkuvasti heikentyvä tilusrakenne on lisännyt suunnittelun haasteellisuutta työkoneet kun toimivat kuitenkin paremmin pellolla kuin maantiellä. Tuotantoprosessi on viljelysuunnitelman toteuttamista olosuhteiden ja havaintojen ohjaamana. Ympäristötuki edellyttää viljelytoimenpiteiden kirjaamista, mutta toiminnan parantamisen ja oppimisen kannalta olisi vähintään yhtä tärkeää kirjata myös toimenpiteiden syyt ja seuraukset (hyvin yleinen toimintatapa isoisän aikaan!) Tuotantopanosten käyttömäärien ohella hyvä olisi kirjata myös koneen säätöarvot. Riippumatta siitä mitä kylvötekniikkaa käytetään, tärkeintä on saada perustettua hyvä kasvusto hyvistä oraista ei minkään kustannussäästön varjolla pidä tinkiä. Siksi ammattiviljelijällä harvoin näkee puhtaita housunpolvia kylvöaikana. Eri viljelytoimenpiteiden kannattavuus riippuu paitsi tavoitellusta ja/tai ennustetusta sadosta, myös tuotettavan tuotteen hinnasta. Jos esimerkiksi rehuohran tautitorjunnan kannattavuusrajana pidetään 4000 kg satotasoa (á 110 ¼WYRLVDPDDODMLDMDODMLNHWWD siemeneksi viljeltäessä kannattavan satotason raja olla 3000 kg (á 150 ¼WMRV

10 10 toimenpiteellä voidaan varmistaa sadon kauppakelpoisuus. Rikkatorjunta pitää aina tehdä hyvin oli satoennuste sitten 1000 tai 6000 kg, mutten vanhat synnit ovat vastassa monta vuotta eteenpäin. Toimenpiteiden kannattavuuteen vaikuttavat myös jo tehdyt panostukset kalliilla ostosiemenellä perustettua kasvustoa ei kannata säästää pilalle. Viljan sadetuksen kannattavuus on monta kertaa kyseenalaistettu, mutta kuivina vuosina se kannattaa ainakin savimailla edelleen, varsinkin jos tavoitteena on tuottaa paremmin hinnoiteltua viljaa, esim. mallasohraa kannattaa käyttää omaa taskulaskinta! Tärkeää on jälleen kerran tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovitus. Markkinointi Huomattava osa viljantuotannosta perustuu asiakkaan kanssa tehtyihin sopimuksiin. Riippumatta siitä, tehdäänkö sopimus vai ei, kiloakaan viljaa ei pidä tuottaa tietämättä sadon aiottua käyttötarkoitusta. Ajanmukainen kuivuri ja varastosiilosto, kuivuripäiväkirja ja varastokirjanpito linkittävät markkinoitavan sadon ennakkonäytteiden avulla peltolohkolle asti. Laatuviljalle löytyy aina osoite ja hinta, mutta laatu ei synny itsestään se pitää viljellä. Toiminnan mittaaminen Tavoite jonka toteutumista ei voi mitata on toive. Siksi ammattiviljelijän pitää seurata tuotantoprosessin ja koko tilan toimintaa mittareilla, jotka näyttävät missä mennään. Päätöksenteon pitää perustua toiminnasta saatavaan tietoon ja jos tietoa ei ole, on suuri riski tehdä vääriä päätöksiä. Informaatiojärjestelmästä on tulossa yhä merkittävämpi menestystekijä aktiivitiloille. Vain mitattavissa olevia asioita voidaan parantaa. Parhaat mittarit tuottavat tietoa, jonka avulla korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä lähes reaaliajassa. Muun muassa sadon määrän ja laadun ennustamiseen on tullut paljon uutta tekniikkaa päätöksenteon avuksi. Tekniikan avulla tuotantopanokset voidaan ohjata oikeaan paikkaan jolloin niille saadaan paras tuotantovaikutus. Toiminnan arviointi ja kehitys Jotta toiminta voisi kehittyä, pitää sen tuloksia myös arvioida säännöllisesti. Ovatko tavoitteet toteutuneet kokonaan, osittain vai ei lainkaan, mitkä tekijät tulokseen ovat vaikuttaneet ja mitä kehittämistoimenpiteitä em. johdosta on tehty tai tullaan tekemään. Vaatii rohkeutta vertailla saavutettuja tuloksia tavoitteisiin, mutta ilman kriittistä arviointia tyydytään usein helppoihin ratkaisuihin. Vuodesta toiseen samat isännät tietävät aina mikä meni pieleen yleensä syynä on aina poikkeuksellinen sää. Keskinkertaisilla tavoitteilla saadaan yleensä keskinkertaisia tai vähän huonompia tuloksia. Epäonnistumisen pelossa tavoitteet on helppo asettaa mukavuusrajalle, mutta lopputulos harvoin tyydyttää. Ei ole ongelma, jos ei aina onnistu ongelmia tulee vasta sitten jos ei näe tekemiään virheitä ja opi niistä. Toiminnan analysointi kannattaa tehdä ajan kanssa ja viedä tulokset osaksi tulevien vuosien suunnitelmia ja kehittyä paremmaksi osaajaksi.

11 11 Yhteenveto Vaikka maatalouspolitiikka on tehnyt viljanviljelystä hyvin tukiriippuvaista toimintaa, on viljelijän osaamisella edelleen merkittävä vaikutus toiminnan tuloksiin. Tuet ovat viljelijälle kuin myyntimiehelle pohjapalkka, mutta tiliä tehdään provisiolla eli viime kädessä omalla osaamisella. Parhaat yrittäjät tekevät tässäkin järjestelmässä erinomaista tulosta ja hyvä näin. Ei ole olemassa yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa viljellä viljaa. Toimintatapa jolla yksi viljelijä menestyy, ei välttämättä takaa menestystä muille. Ei ole olemassa yhtäkään tuotantopanosta, jolla onnistuu aina idioottivarmasti. Mutta on olemassa viljelijöitä, jotka ovat onnistuneet sovittamaan yhteen omat tavoitteensa, asiakkaan vaatimukset, olosuhteet, resurssit ja tuotantoprosessit. Tavat ovat hyvin erilaisia, mutta yksi asia on kaikille yhteistä: He kaikki haluavat oppia ja kehittyä - ja siihen kannattaa panostaa!

12 12 VILJELYKIERTO KUNNIAAN Kasvinviljelyagronomi Aulis Ansalehto ProAgria Hämeen Maaseutukeskus Hyvä viljelykierto on tavoite jokaisessa viljelysuunnittelutapahtumassa. Sitä täydellistä toteutusta vain on kovin vaikea saavuttaa. Erilaisia rajoittavia tekijöitä tuntuu löytyvän liikaakin. Niin tilojen kuin viljelysopimustenkin koko on jatkuvasti kasvamaan päin, se on jopa tavoitteena. Talouden rautaiset lait sanelevat sen. Mistä siis tinkiä ja kuinka paljon? Toisinaan viljelyn suunnittelu on kuin liikkumista heikolla jäällä kestääkö vai ei? Kummat ovat vahvempia, luonnon vai ihmisen talouden lait? Maan hyvä kasvukunto on hyvin monen eri tekijän summa. Osa näistä voi osittain korvata toista, mutta ei loppumattomiin. Viljelykierron merkitystä satotasoon on tutkittu jo kauan sitten. Monokulttuuriin verrattuna hyvän viljelykierron lopputulos vaikuttaa jo ennakkoon selvältä. Näitä periaatteita luomuviljely yrittää monien muiden lakien ja sääntöjen ohella noudattaa. Eri kasvien juuristo on erilainen siis syvä- ja matalajuurisia kasveja viljellään vuorotellen. Syvä juuristo hakee maan ravinnevarannoista täydennystä jankon alapuoleltakin, ja siinä sivussa pikkuhiljaa parantaa maan rakennettakin. Eri kasvit myös ottavat ravinteita eri määriä ja jopa eri tavalla. Yksi vuorotteluperiaate on humusta lisäävä tai vähentävä vaikutus. Nurmikasvit varsinkin monivuotisina ovat tässä ja monessa muussakin suhteessa parhaita. Monokulttuuri tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia niin rikkakasvien, kasvitautien kuin tuhoeläintenkin lisääntymiseen hallitsemattomassa määrin, kuten näillä päivillä on jo vuosikymmenet puhuttu. Viljatilan käytössä olevalla kasvivalikoimalla, puimurikasveilla, pystytään usein rakentamaan kasvinsuojelunkin näkökulmasta varsin käyttökelpoinen viljelykierto. Kaikessa toiminnassa pelloilla avaintekijänä on kuitenkin hyvä havaintojen teko paljon suuremmalla tarkkuudella kuin EU vaatii! Silloin ongelmiin on mahdollista tarttua ennen niiden kohtuutonta paisumista. Esimerkiksi hukkakaurahavaintojen teko erityisen tarkasti on tarpeen silloin, kun on tarkoitus käyttää kotoista siementä. Luonnon lainalaisuudet ajavat toisinaan talouden lakien ylitse. Viljelyn suunnittelu tapahtuu silloin luonnon ehdoilla tai loppuu kokonaan. Näin voidaan sanoa eräistä vaarallisista kasvintuhoojista, joille viljelykierto on ainoa torjunnan keino. Perunalla toinen toistaan tehokkaammat ankeroislajit sekä rengasmädät ovat rajoittaneet viljelyä monokulttuurin mentyä liian pitkälle. Ristikukkaiskasveilla möhöjuuri sekä pahkahome ovat tuottaneet toisinaan pahojakin takaiskuja, kun kaikki tekijät ovat osuneet tautien kannalta kohdalleen. Riittävän pitkä väli lohkolla rypsivuosien välillä on viimeistään silloin pakko tunnustaa. Viljoilla erityisesti ohra- ja/tai vehnävaltaisessa viljelykierrossa kasvitautien lisääntyminen on yleisesti tunnettu tosiasia. Mutta kuinka nopeasti näistä tutuista taudeista kehittyy entistä ärhäkämpiä kantoja, joihin kemian tarjoamat keinot eivät pure riittävästi? Suorakylvössä sekä kevennetyn muokkauksen lohkoilla hyvän viljelykierron tarve kiistatta kasvaa, sillä edellisen kasvuston jäänteet maan pinnalla ja muokkauskerroksessa saattavat lisätä merkittävästi tautipainetta. Karboksiinin teho ohran lentonokeen näyttää jo muutenkin menetetyltä. Ja jo pelkkä epäily strobiluriinien tehon heikkenemisestä tai jopa menetyksestä antavat aihetta epäillä varsinaisten ongelmien olevan vasta edessäpäin.

13 13 Viljelykierrossa olevia puutteita on voitu ja voidaan tiettyyn mittaan saakka korvata kemian tarjoamin keinoin. Jokainen tietenkin määrittää optiminsa itse. Mutta lienee hyvä kuitenkin varautua tilanteeseen, jossa hyväksi koettu keino ei enää pure riittävästi tai ei ole käytettävissä. Kasvinsuojeluaineiden rekisteröintipäätöksethän ovat voimassa vain viisi vuotta kerrallaan, ja ympäristöhallinto on tunnettu tälläkin alalla tehokkuudestaan. Kasvinsuojelun perusta on joka tapauksessa mahdollisimman hyvä, terve ja elinvoimainen kasvusto. Siinä kasvinsuojelutoimenpiteet eri muodoissaan antavat parhaan mahdollisen tuloksen. Tilan rajojen sisällä riittävän viljelykierron järjestäminen saattaa tuottaa vaikeuksia, vaikka hyvää tahtoa olisikin. Olisiko aika jälleen kerran pohtia myös tilusvaihtojen mahdollisuutta? Sitä ei kannata ainakaan alussa tehdä kovin vaikeaksi. Hehtaari hehtaarista, kasveja sen kummemmin erottelematta, vaikkapa vain vuodeksi kerrallaan voisi olla sopivan pehmeä alku. Muutaman prosentin sadonlisäys kummallekin osapuolelle voisi olla se sopiva kannustin, jolla viljelyn kehittämisvaihtoehtoja voitaisiin tälläkin tavalla lisätä. Meidän on joka tapauksessa hyvä muistaa, että kasvinsuojelun alalla luonto tarjoaa meille täyden ja hyvin monipuolisen vastuksen. Vain neuvokkaat menestyvät, heikommat luovuttavat: Ei kannata. -Luonnon omaa karsintaa sekin! Esikasvikokeiden tuloksia Ruotsista Jälkikasvin suhteellinen sato Esikasvi Juurikas Peruna Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Herne Juurikas Peruna Pellava Rapsi S.vehnä K.vehnä Ohra Kaura Herne Anon Palkokasvit viljelykierrossa. Biologisen typensidonnan ja ravinnetypen hyväksikäytön projekti. Julkaisu 6. Helsinki: Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto. 30 s.

14 14 OHRAN TYVI- JA LEHTILAIKKU JA TORAJYVÄ Marja Jalli, Boreal Kasvinjalostus Oy, Viljojen kasvitaudit ovat isäntäkasvinsa suhteen hyvin valikoivia. Tyvitauteja ja tähkähomeita aiheuttavia taudinaiheuttajia lukuun ottamatta pääosa taudinaiheuttajista aiheuttaa oireita vain yhdellä isäntäkasvilajilla. Näistä ilmalevintäisten härmän ja ruosteiden esiintymisrunsauteen on viljelijän ennakoivasti lähes mahdotonta vaikuttaa: esiintyminen Suomessa on sidoksissa koko Euroopan härmä- ja ruostetilanteeseen, jonka suurin vaikuttava tekijä on kasvukauden sääolot. Sen sijaan lähinnä yksi-isäntäisten viljojen lehtilaikkutautien esiintymiseen on viljelijällä huomattavasti runsaammat vaikutusmahdollisuudet. Kasvijätteessä ja siemenessä säilyvien taudinaiheuttajien elinkiertoon voi viljelijä vaikuttaa usealla eri toimella useassa eri vaiheessa. Kasvitautien ehkäisyä helpottaa kasvitautien isäntävalikoivuus. Siitä huolimatta, että yleisimmät viljojen kasvitaudit ovat meillä hyvin tunnettuja ja niiden torjuntamenetelmät tiedostettuja ja kehittyneitä, kasvitaudit tuntuvat yllättävän vuodesta toiseen. Viljojen kasvitautien aiheuttamat määrälliset ja laadulliset satotappiot vaihtelevat vuosittain ja alueittain mutta silti niitä esiintyy epäsäännöllisen säännöllisesti. 100 verkkolaikkua %:a kasvuston pinta-alasta Jokioinen Ylistaro Verkkolaikun esiintyminen Arve-ohrassa virallisissa lajikekokeissa vuosina Koepaikat Jokioinen ja Ylistaro. 0RQLLVlQWlLVHWNDVYLWDXGLWQRXVVHHWQlN\YLLQ Viljelykierron yksipuolistuttua ja viljelymenetelmien muututtua kevyemmän muokkauksen suuntaan on kasvitautien, joilla on monia eri isäntäkasveja, merkitys kasvanut. Taudinaiheuttajan määrän hallinta on vaikeutunut, sillä viljelykierrossa ei ole taudinaiheuttajan elinkierron katkaisevaa kasvilajia. Usean isäntäkasvin omaavasta kasvitaudeista Fusarium-sienten aiheuttamat tyvitaudit ja tähkähomeet, ohran- tyvi ja lehtilaikku sekä torajyvä ovat Suomessa yleisesti esiintyviä

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2002 Jokioinen 22.1.2002 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2002 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003

KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ 2003 Jokioinen 21.1.2003 2 KASVINSUOJELUN TEEMAPÄIVÄ Jokioinen 21.1.2003 Kasvinsuojeluseura ry. Neuvontajaosto Toimittanut Heikki Jalli Jokioinen 2003 ISSN 0784-3860 3 KASVINSUOJELUN

Lisätiedot

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN

SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN SELVITYS SERTIFIOIDUN SIEMENEN KÄYTÖN LISÄARVOSTA JA VAIKUTUKSESTA SADON LAATUUN 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 Tutkimuksen taustaa... 3 1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja osa-alueet... 3 2 TUTKIMUSAINEISTO...

Lisätiedot

Kasvuohjelma Opas 2012

Kasvuohjelma Opas 2012 OPAS 2 012 Kasvuohjelma Opas 2012 Julkaisija: Hankkija-Maatalous Oy Peltokuumolantie 4, 05800 Hyvinkää Postiosoite: PL 390, 05801 Hyvinkää Puhelin: 010 76 83000 Julkaisuajankohta: 1/2012 Asiakaspalautteet

Lisätiedot

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus

Tänä keväänä haettava uusi. Ympäristökorvaus TUET Ympäristökorvaus SILJA VUORI, teksti ja kuvat painottaa vesiensuojelua Maatilojen ympäristökorvaustoimenpiteet uudistuvat. Suojavyöhykkeet ja kerääjäkasvien kylvö ovat vahvasti mukana, koska niitä

Lisätiedot

UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E

UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 1 12 UUSI PATENTTIREHU MAITURI 12 000 E Sika ihmisen mallina lihavuustutkimuksessa Nyt on aika tilata SIEMENET JA TORJUNTA-AINEET

Lisätiedot

Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU. EVÄÄT kasvinsuojeluun UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA MAKASIINI. Raisioagron asiakaslehti

Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU. EVÄÄT kasvinsuojeluun UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA MAKASIINI. Raisioagron asiakaslehti Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 1 13 UUSI SOPIMUSVILJELY- KAUSI ALKAA EVÄÄT kasvinsuojeluun Uutta Suomessa: BENEMILK -REHUISSA TYYTYVÄISYYSTAKUU MAKASIINI

Lisätiedot

Parasta satoa kasvattamassa

Parasta satoa kasvattamassa Teema/viljat: Viljanviljelijän haastattelu, Sato entistä parempaan kasvuun, Lisätypestä teho irti, Vinkit syysviljoille, Fosforikuormitus kuriin kipsillä, Huippusatoja rypsistä 3/2008 LEVEÄMMÄKSI Yara

Lisätiedot

Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen

Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 5/2010 Täsmäviljely ja ravinteiden käytön tarkentaminen Liisa Pesonen, Jere Kaivosoja ja Pasi Suomi Tehoa maatalouden vesiensuojeluun TEHO-HANKKEEN JULKAISUJA 5/2010 Tehoa maatalouden

Lisätiedot

rehukauppaan Yhteistyöllä uusia lajikkeita Avant ja Stark suomalaista huippuosaamista

rehukauppaan Yhteistyöllä uusia lajikkeita Avant ja Stark suomalaista huippuosaamista AGRIMARKETIN ASIAKASJULKAISU 2 2014 Termiinihinnat tulivat rehukauppaan Yhteistyöllä uusia lajikkeita Avant ja Stark suomalaista huippuosaamista NYT NIITÄ SAA MEILTÄ! TILAA HETI! Laadukkaat, kotimaiset

Lisätiedot

Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet

Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet Liite 2/21 n 31.5.21 Ilmastonmuutos suurentaa satoja mutta se vaatii uudet lajikkeet Ilmaston lämpeneminen antaa Suomessa mahdollisuuden suurempiin satoihin. Se vaatii kuitenkin nykyisistä viljelykasveista

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Nr 1 2006. Juurikassarka 1/2006-1

JUURIKASSARKA. Nr 1 2006. Juurikassarka 1/2006-1 JUURIKASSARKA Nr 1 2006 Juurikassarka 1/2006-1 JUURIKAS- SARKA 1/2006 19. vuosikerta Päätoimittaja Nils Lindroos Toimitussihteeri Marte Römer-Lindroos Taitto Marte Römer-Lindroos Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

Kasvuohjelma-tutkimus 2010

Kasvuohjelma-tutkimus 2010 Kasvuohjelma-tutkimus 2010 -ISO-VILJA -sopimusten ennakkonäytetulokset -Kasvuohjelma -koetuloksia ja kokemuksia Kotkaniemestä 2010 Johdanto Ravinnetaseet hyötykäyttöön Maataloutta on pitkään syytetty vesiemme

Lisätiedot

2/2015. Kasvinsuojelu- LEHTI

2/2015. Kasvinsuojelu- LEHTI 2/2015 Kasvinsuojelu- LEHTI Kasvinsuojelu- 2/2015 LEHTI SISÄLTÖ Porkkanakemppi ja sen levittämä liberibakteeritauti aiheuttavat porkkanoissa erilaiset oireet... 36 Anne Nissinen ja Minna Haapalainen Tuleeko

Lisätiedot

VIHANNESVILJELYN TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN TAUTIEN JA LANNOITUKSEN HALLINNALLA

VIHANNESVILJELYN TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN TAUTIEN JA LANNOITUKSEN HALLINNALLA HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI RAPORTTEJA 80 VIHANNESVILJELYN TALOUDELLISEN KANNATTAVUUDEN KEHITTÄMINEN TAUTIEN JA LANNOITUKSEN HALLINNALLA JUHA TUOMOLA, HANNA AVIKAINEN, SARI IIVONEN, PIRJO KIVIJÄRVI,

Lisätiedot

Karjakompassi s.7 Tunnetko täydentävät ehdot? s.14 Kehitä sikasilmääsi s.16. ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 3 2011

Karjakompassi s.7 Tunnetko täydentävät ehdot? s.14 Kehitä sikasilmääsi s.16. ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 3 2011 Karjakompassi s.7 Tunnetko täydentävät ehdot? s.14 Kehitä sikasilmääsi s.16 ProAgria Etelä-Pohjanmaan jäsenasiakaslehti 3 2011 PÄÄKIRJOITUS PUHEENVUORO Lähiruoka on trendikästä R uoanlaitto on ollut jo

Lisätiedot

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset

SISÄLTÖ 2/2013 S. 22. S. 15 Vasikoiden haku sujuu S. 26. Kansi Sato-odotukset Kotitilalta2/2013 Hyvä siilohygienia varmistaa eläinten kasvun s. 8 9 HK:n viljanvälitys meni nettiin s. 10 Mehukasta luettavaa lihasta s. 22 23 Tavoitteena suuri sato ja edullinen rehu s. 4 6 SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä

MAATILAN VESIENHOITO. Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä MAATILAN VESIENHOITO Maatila tarvitsee luontoa ja puhdasta vettä Maanviljelijä tekee vuoden aikana kymmeniä ellei satoja päätöksiä, jotka suoraan tai epäsuorasti vaikuttavat vesien laatuun. Maataloustuotannosta

Lisätiedot

VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin

VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 13 VINKKEJÄ kesän täydennyslannoituksiin HUIPPUFARMARI HAUSSA -kisailijoiden mietteitä Lypsykarjatilojen kokemuksia BENEMILK

Lisätiedot

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle

LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 2 12 LIETELANTA sopii myös kasvinviljelylle UUSI AMINO- MAITURI 12 OOO E -puolitiiviste KÄYTTÄJÄKOKEMUKSIA PATENTTIREHUSTA

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Betfältet 3 2011

JUURIKASSARKA. Betfältet 3 2011 JUURIKASSARKA Betfältet 3 2011 JUURIKAS- SARKA 3/2011 24. vuosikerta/årgången Päätoimittaja/Huvudredaktör Marja Turakainen Toimitussihteeri Redaktionssekreterare Marte Römer-Lindroos Taitto/Ombrytning

Lisätiedot

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa

Terve peruna. Perunan hyvä kasvinterveydellinen viljelytapa Terve peruna Perunan hyvän kasvinterveydellisen viljelytavan ja integroidun kasvinsuojelun (IPM) ohjeisto perunan kasvintuhoojien hallitsemiseksi ja leviämisen estämiseksi 2014 Perunan hyvä kasvinterveydellinen

Lisätiedot

Kasvuohjelma Opas 2013

Kasvuohjelma Opas 2013 OPAS 201 3 Kasvuohjelma Opas 2013 Julkaisija: Hankkija-Maatalous Oy Peltokuumolantie 4, 05800 Hyvinkää Postiosoite: PL 390, 05801 Hyvinkää Puhelin: 010 76 83000 Julkaisuajankohta: 1/2013 Asiakaspalautteet

Lisätiedot

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi

Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi 151 Nurmesta biokaasua liikennepolttoaineeksi Arja Seppälä, Pellervo Kässi, Heikki Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Oiva Niemeläinen, Eeva Lehtonen, Jukka Höhn, Tapio Salo, Marjo Keskitalo, Matts Nysand, Erika

Lisätiedot

Uusia BENEMILK - kokemuksia

Uusia BENEMILK - kokemuksia Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset. 1 14 Uusia BENEMILK - kokemuksia VINKIT ALKAVALLE SOPIMUSVILJELY- KAUDELLE SINUSTAKO VUODEN 2014 HUIPPUFARMARI? RAISIOAGRON

Lisätiedot

ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN

ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset. 2 14 HAASTAJIA viime kauden Huippufarmareille VERKKOKAUPPA - helppo tapa toimia ROBOTTIKARJAN TUOTOS NOUSUUN Raisioagron

Lisätiedot

SÄÄSTÖÄ hakekuivauksella

SÄÄSTÖÄ hakekuivauksella Raisioagron asiakaslehti MAKASIINI Rehut, viljat, tuotantotarvikkeet ja -panokset 4 12 SÄÄSTÖÄ hakekuivauksella MUUTOKSIA KANOJEN RUOKINTA- SUOSITUKSIIN Tolosen karjassa MAITURI 12 000 E NOSTAA TUOTOSTA

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Nr 4 2005. Juurikassarka 4/2005-1

JUURIKASSARKA. Nr 4 2005. Juurikassarka 4/2005-1 JUURIKASSARKA Nr 4 2005 Juurikassarka 4/2005-1 JUURIKAS- SARKA 4/2005 18. vuosikerta Päätoimittaja Nils Lindroos Toimitussihteeri Marte Römer-Lindroos Taitto Marte Römer-Lindroos Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

JUURIKASSARKA. Betfältet

JUURIKASSARKA. Betfältet JUURIKASSARKA Betfältet 2 2015 JUURIKAS- SARKA 2/2015 28. vuosikerta/årgången Päätoimittaja/Huvudredaktör Susanna Muurinen Taitto/Ombrytning Ekenäs TypoGrafi/ Margita Lindgren Julkaisija Sokerijuurikkaan

Lisätiedot

1/2009 Vastuullisuuden ulottuvuudet s.14 Tilat mukana tutkimuksissa s.18 Ruuan hinta laskusuuntaan s.22 Maaningan lehmät tuottamaan energiaa s.

1/2009 Vastuullisuuden ulottuvuudet s.14 Tilat mukana tutkimuksissa s.18 Ruuan hinta laskusuuntaan s.22 Maaningan lehmät tuottamaan energiaa s. 1/2009 Vastuullisuuden ulottuvuudet s.14 Tilat mukana tutkimuksissa s.18 Ruuan hinta laskusuuntaan s.22 Maaningan lehmät tuottamaan energiaa s.4 Pääkirjoitus kuva: MIKKO JAUHIAINEN Paska parantaa maailmaa

Lisätiedot