Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelma. Kansanedustaja Jouni Backman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelma. Kansanedustaja Jouni Backman"

Transkriptio

1 Itä- ja Pohjois-Suomi ohjelma Kansanedustaja Jouni Backman

2 Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelman taustaa Hallitusohjelma: Alueelliset erot ja erityispiirteet kehityksessä otetaan huomioon. Valmistellaan erillinen Itä- ja Pohjois- Suomen kehittämisohjelma. Aluerajaus liikkuva Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois- Karjala, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi. NUTS 2-aluerajan mukaisesti myös Keski-Pohjanmaa. Venäjään ja metsään liittyvissä teemoissa esimerkiksi Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat relevantteja alueita. Toisaalta arktiseen alueeseen liittyvä elinkeinopotentiaali voi sijaita missä tahansa Suomessa.

3 TEM:in asettama työryhmä Työryhmän toimikausi: Puheenjohtaja: kansanedustaja Jouni Backman Pääsihteeri: teollisuusneuvos Antti Valle, sihteeristö Satu Vehreävesa (Pohjois-Savo), Kaj Lyyski (Keski-Pohjanmaa) 15 jäsentä, jokainen mukana yksityishenkilöinä, ei suoraan organisaationsa edustajana Hannu Halinen, arktinen suurlähettiläs, ulkoasiainministeriö Johanna Ikäheimo, hallituksen puheenjohtaja, Lappset Group Oy Riikka Manner, europarlamentaarikko Anna Mäkelä, kunnanjohtaja, Kittilä Mikko Niini, toimitusjohtaja, Aker Arctic Arto Ojala, konsultti, Kemijärven kaupunginjohtaja 2010 asti Miia Porkkala, toimitusjohtaja Rukakeskus Oy, Pyhätunturi Oy Juha Sipilä, kansanedustaja Juha Tanskanen, toimitusjohtaja, Pohjolan Mylly Maija Uusisuo, kaivos- ja kivialan toimialapäällikkö, Lapin liitto Marko Varajärvi, kehittämisjohtaja, Lapin liitto Perttu Vartiainen, rehtori, Itä-Suomen yliopisto Leena Yliniemi, tutkimusprofessori, Oulun yliopisto Mauri Ylä-Kotola, rehtori, Lapin yliopisto

4 Ohjelman tavoite Iso kuva: mikä on Itä- ja Pohjois-Suomen merkitys Suomelle ja Euroopalle Voivottelusta voimavaroihin: kasvua ja kukoistusta alueen omien vahvuuksien, resurssien ja osaamisen kautta; verkottuminen muualle Suomeen ja maailmaan Uudet ideat ja ajatukset; out of the box ajattelu, arktisuus ja pohjoisuus Aluetta yhdistävien tekijöiden löytäminen (luonnonvarat, matkailu, Venäjä, ) Ei tehtyjen strategioiden uudelleen kirjoittamista / päällekkäistä työtä Ei pitkää hankelistausta Avoimen datan periaate eli pilottien ja hankkeiden kokemukset vapaasti kopioitavissa ja hyödynnettävissä Aikajänne: Tämän hallituskauden aikana toteutettavat hankkeet Keskipitkän ja pitkän aikavälin hankkeet, tulevien vuosikymmenten kehitys

5 Itä- ja Pohjois-Suomessa avautuvista mahdollisuuksista hyötyy koko Suomi Itä- ja Pohjois-Suomen aluerakenne poikkeaa naapurimaista Arktinen alue vetää investointeja yli 100 mrd euroa lähialueille lähivuosikymmeninä Suomalaiselle arktiselle olosuhdeosaamiselle vahva kysyntä. Itä- ja Pohjois-Suomen kasvu perustuu pitkälti alueen omiin luontaisiin voimavaroihin ja osaamiseen.

6 Mitä harvuus tarkoittaa? Väestöpotentiaali / HE

7 Asukasluku / HE

8 Lähde: Tilastokeskus Väestö iän ja sukupuolen mukaan * Oulun seudun ikärakenne 2020 Pielisen-Karjalan ikärakenne 2020

9 Väestönmuutosten yhdistelmä maakunnittain Lähde: Väestötilastot

10 Alueen houkuttelevuustekijät kyselyn mukaan Puhtaus Luonto Metsät Järvet Turvallisuus Elämänlaat u Ihmiset Kaupungit Yrittäjyys Matkailu Osaaminen Työpaikat Kylät Liikenne Teollisuus Kaivokset Yksimielisimpiä vastaajat ovat luonnon, puhtauden, järvien ja turvallisuuden teemoista. Mielipiteet taas hajoavat eniten kaivoksia, rajanaapureita, teollisuutta ja liikennettä käsittelevissä teemoissa. Kulttuuri Rajanaapur it Mielipiteiden hajonta Lukuohje: Pallon koko kertoo teeman laajuuden. Pallon asema pystysuunnassa kertoo tärkeyden. Mielipiteiden hajonta teeman sisällä kasvaa oikealle. 10

11 Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisen orientaatio VANHA Taantuva alue, joka tarvitsee merkittäviä rakennetukia ulkopuolelta, investointitoiminta vähäistä Korkean työttömyyden alue, muuttotappiota UUSI Mahdollisuuksien alue, jonka merkittävät strategiset luontaiset voimavarat houkuttelevat investointeja alueen ulkopuolelta Työvoimapulaa, nettomuuttoa Syrjäisyys merkittävistä kansainvälisen liiketoiminnan keskuksista Pitkät etäisyydet ja pieni väestöpotentiaali este liiketoiminnan kasvulle Syrjäisyys kansainvälisistä kuljetusreiteistä Hajautunut yhdyskuntarakenne estää kustannustehokkaat uudet avaukset Venäjän (Neuvostoliiton) suljettu raja rajoittanut itään suuntautunutta toimintaa, muut markkinat Arktisen alueen luonnonvaroihin perustuvan kasvavan liiketoiminnan läheisyys Globaalin talouden verkostoituminen vähentää paikkariippuvuutta ja avaa mahdollisuuksia myös syrjäisillä alueilla toimiville pk-yrityksille ja niiden kasvulle Läheisyys uusiin kv-kuljetus- ja logistiikkareitteihin (koillisväylän ja pohjoisen väylän avautuminen) Uudet älykkäät ratkaisut mahdollistavat hajautetun toimintatavan ja sen mallinnuksilla kysyntää kvmarkkinoilla Venäjän WTO-jäsenyys, viisumivapaus ja vaurastuminen tuovat uuden ison markkina-alueen

12 Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisen orientaatio VANHA UUSI Keskimääräistä alempi koulutustaso, merkittäviä osaamisvajeita, ei huippuosaamista, vähäistä verkottumista Kaivannaisteollisuus perustuu ulkomaiseen osaamiseen ja investointeihin Kaivannaisvarantojen hyödyntämistä ohjaa alueen (lyhytnäköinen) työllisyyden vahvistaminen Metsävarat taantuvan perinteisen metsäteollisuuden tuotannontekijänä, vähenevä raaka-aine- ja työvoimatarve Luonnossa paljon hyödyntämättömiä raaka-aineita, hajanaisuuden ja alhaisen jalostusasteen vuoksi ei merkittävää liiketoimintaa Kylmä ilmanala nähdään haittana, lämmitykseen perustuvia innovaatioita Hajanainen pieniin perheyrityksiin perustuva matkailuelinkeino Useita kansainvälisen tason osaamiskärkiä, osaamista täydennetään kytkeytymällä parhaaseen osaamiseen myös alueen ulkopuolella Kaivannaisteollisuus perustuu kotimaiseen alan huippuosaamiseen ja kansallisiin investointeihin Kaivannaisvarantoja hyödynnetään kestävästi elinkaarimallilla, luoden suomalaisille toimijoille uusia mahdollisuuksia arvoverkostoissa Metsävarojen hyödyntäminen puun uusilla korkeampaan jalostusarvoon perustuvilla käyttötavoilla luo uutta yritystoimintaa sekä raakaaineen ja työvoiman kysyntää Marjojen, sienien, yrttien, kalojen ja veden varaan syntynyt uusi mittava verkostoitunut kv-liiketoiminta Huipputason kylmäosaamiseen perustuvaa innovaatiotoimintaa ja tuotantoa Verkostoitunut, luonto- ja kulttuurimatkailuun erikoistunut matkailuteollisuus

13 Itä- ja Pohjois-Suomen kehittämisen orientaatio, toimenpiteitä Nyt (Ongelma) Tulevaisuudessa (Ratkaisu) Kaivosala Alhainen jalostusaste Merkittävät ympäristövaikutukset Haitat muille elinkeinoille Jalostusasteen nostaminen huippuosaamista kehittämällä Elinkaarimalli ja suljetut kierrot Rinnakkaiselo muiden elinkeinojen kanssa, mm. matkailutoimen suoja-alueet Matkailuala Rajanylitysten vaikeus Kärkituotteiden varaan tapahtuvalle kehittämiselle ei resursseja Hajanainen varausjärjestelmä Rajanylityspaikkojen kapasiteetin nostaminen ja viisumivapaus Vahvojen kv-tason tapahtumien pääomittaminen ( Savonlinnan oopperajuhlat) Osaaminen ja yritykset - Pääomien puute Alhainen osaamistaso - Alueellinen pääomarahasto Alueellisten osaamiskeskusten vahvistaminen (nimetyt erityisosaamisalat kullekin) Yhteydet ja saavutettavuus Pitkät kuljetusmatkat markkinoille Lentoyhteyksien heikentyminen uhkana Tietoliikenneyhteydet eivät ole kunnossa Kuljetustuki Ruotsissa parempi kuin Suomessa Yhteys Jäämeren kautta maailmalle Toimivat lentoliikenneyhteydet, valtion tuki Toimivat tietoliikenneyhteydet, osuuskuntakokeilu, EARK-rahoitus Kilpailuaseman säilyttäminen kuljetustuen kautta Työvoiman saatavuus Venäjäosaaminen Metsien hyödyntäminen Tietyillä aloilla jo nyt pulaa osaajista Kielen, kulttuurin tuntemuksessa sekä liiketoimintaosaamisessa puutteita Perinteinen metsäteollisuus vetäytymässä Työperäinen maahanmuutto ja tehokas kotouttaminen Etätyön yleistyminen, temaattiset etätyökeskukset Osaajien kouluttaminen Kieli ja kulttuuri hallussa Liiketoimintaosaaminen huipputasoa T&K toiminnan resursointi uusiin tuotteisiin ja puupohjaisten tuotteiden t koelaitokset

14 Tärkeimmät strategiset painopisteet 1/3 Arktinen osaaminen ja sen hyödyntäminen - Kokonaisvaltaisen, integroidun arktisen kehittämisohjelman laadinta Venäjän tuoman potentiaalin hyödyntäminen - Mm. venäjän kielen ja kulttuurin osaamiseen liittyvän koulutuksen lisääminen kaikilla koulutuksen tasoilla sekä venäläisten integroiminen tehokkaasti alueen työelämään Matkailun kehittäminen ja erityisesti kestävän matkailun edistäminen - Mm. matkailun arvostuksen nostaminen yhtenä keskeisenä toimialana resursoimalla se nykyistä paremmin, kestävän matkailukeskuksen mallin kehittäminen sekä kansainvälisten urheilu- ja kulttuuritapahtumien taloudellinen ja matkailullinen hyödyntäminen

15 Tärkeimmät strategiset painopisteet 2/3 Luonnonvarojen hyödyntäminen ja niihin liittyvän osaamisen, innovaatio- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen lisääminen - mm. kaivosteollisuuteen liittyvän osaamisen lisääminen ja työvoiman turvaaminen, lupamenettelyjen nopeuttaminen ja valvontaan tehostaminen riittävällä resursoinnilla Puuraaka-aineiden uudet käyttömahdollisuudet ja niihin liittyvä tutkimus, ml. bioenergia - Painopisteenä erityisesti puun uudet, innovatiiviset käyttömahdollisuudet ja niihin liittyvän tutkimuksen kehittäminen Ympäristön ja kestävän kehityksen huomioiminen kaikessa taloudellisessa toiminnassa ja luontoarvojen ja muun taloudellisen toiminnan nykyistä parempi yhteensovittaminen

16 Tärkeimmät strategiset painopisteet 3/3 Maailmanluokan osaamisen kehittäminen alueen keskeisillä osaamisaloilla ja muun alueella olevan osaamisen verkottaminen sekä kansallisesti että kansainvälisesti - Mm. Olemassa olevan osaamisen kehittäminen ja korkeatasoisen sektoritutkimuksen tulevaisuuden turvaaminen Hajautettujen ratkaisujen kehittäminen - Mm. palvelutuotannon, työn ja energian hajautetut ratkaisut

17 Jatkotyö Toimenpide-esitysten jatkovalmisteluvastuu TEM:ssa ELY-keskuksilta ja maakuntaliitoilta kysytty strategiaa tukevia hankkeita ja niiden toteutusaikataulua Kokonaisuus Halken käsittelyyn syksyllä 2013 Strategian huomioiminen hallituksen budjetti- ym. päätöksissä sekä maakuntaohjelmissa ja EU-rakennerahasto-ohjelmissa Suuret strategiset hankkeet (pitkä aikaväli) - pienet pilottihankkeet (nopea aikataulu)

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle

Arktinen alue. - uusia mahdollisuuksia Suomelle Arktinen alue - uusia mahdollisuuksia Suomelle Kansanedustajat Pertti Salolainen, Marjo Matikainen-Kallström, Esko Kurvinen, Eero Suutari, Heikki Autto Sisällys 4-5 Arktinen alue muuttuu ja luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta

Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Matkailukeskukset ja toimintaympäristö: esimerkkejä Pohjois- Suomesta Tutkimuksia 1 / 2013 (toim.) - 2 - Matkailukeskukset ja toimintaympäristö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 1 / 2013 Matkailukeskukset

Lisätiedot

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA

SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA SUOMEN ARKTINEN STRATEGIA 1 1 JOHDANTO 3 1.1 Arktinen alue ja Suomi 3 1.2 Arktisen alueen globaali merkitys 4 2 HAURAS ARKTINEN LUONTO 7 2.1 Ilmastonmuutos 7 2.2 Ympäristön saastuminen 8 2.3 Luonnon monimuotoisuus

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012

LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 LOPPURAPORTTI Koillis-Suomen KOKO 1.1.2010 31.05.2012 1(16) Maakunnan kehittämisraha LOPPURAPORTTI RAPORTOINTIKAUSI 1.1.2010 31.5.2012 HANKKEEN NIMI KOILLIS-SUOMEN KOKO DIAARINUMERO JA FIMOS NUMERO 117281

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 VARSINAIS-SUOMEN LIITTO EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND REGIONAL COUNCIL OF SOUTHWEST FINLAND Varsinais-Suomen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta

NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN. Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta NÄKÖKULMIA SUOMEN KULTTUURIMATKAILUN VERKOSTOTOIMINTAAN Selvitys- ja tutkimustyö Suomen kulttuurimatkailun organisoitumisesta SELVITYS- JA TUTKIMUSTYÖN ETENEMINEN 2012-2013 Tämä selvitys- ja tutkimusraportti

Lisätiedot

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta

Kimmo Kainulainen. Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja Itä-Suomesta Luovan Suomen julkaisuja 6 Luova Suomi / Luova Suomi Etelä-Savossa 2012 Kimmo Kainulainen Luovat alat ja Venäjä-yhteistyö näköaloja

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti

21 polkua Kitkattomaan Suomeen. ICT 2015 -työryhmän raportti 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 4/2013 21 polkua Kitkattomaan Suomeen ICT 2015 -työryhmän raportti Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013

TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 LOPPURAPORTTI [LUONNOS] TIETOTURVA-ALAN ENNAKOINTISELVITYS HELMIKUU 2013 1 Sisällys 1. Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus s.3 2. Selvityksen havainnot s.9 2.1 Tietoturvaklusterin näkökulma s.9

Lisätiedot

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland

MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017. varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASTRATEGIA MAAKUNTASUUNNITELMA 2035+ MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 varsinais-suomen liitto egentliga finlands förbund regional council of southwest finland Varsinais-Suomen maakuntastrategia

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

Suomen mineraalistrategia

Suomen mineraalistrategia Suomen mineraalistrategia Mineraalivarantojemme suunnitelmallinen ja kestävä hyödyntäminen turvaa kansallista raaka-ainehuoltoa ja luo edellytyksiä tasapainoiselle alueelliselle kehitykselle pitkälle tulevaisuuteen.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen

Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon hyvinvointialan teemaohjelma 2007 2010 Hyvinvointialan yritysten tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10.

Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. TEHTÄVÄ SUOMELLE! Miten Suomi ratkaisee maailman viheliäisimpiä ongelmia Consider it solved Maabrändiraportti 25.11.10. 3 Tehtävä Suomelle Miten Suomi osoittaa vahvuutensa ratkaisemalla maailman viheliäisimpiä

Lisätiedot

Kymenlaakso 15. 17.10.2003

Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Kirkkonummi 6.10.2003 Kymenlaakso 15. 17.10.2003 16 Seminaarijakso Kirkkonummi 6.10.2003 Maastojakso Kymenlaakso 15. 17.10.2003 Toimittajat Essi Yli-Ruka, Eeva Hellström Kustantaja Suomen Metsäyhdistys

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt

Pirkanmaa. Kulttuurissa on ideaa 2/2012. www.pirkanmaa.fi PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA. Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt 2/2012 www.pirkanmaa.fi Pirkanmaa PIRKANMAAN LIITTO TIEDOTTAA Kulttuurissa on ideaa SIVU 10 Tulevaa ohjelmakautta kirjoitetaan nyt SIVU 2 ja 9 KUVA: PETRI KOVALAINEN Maakuntakaavatyö löytyy netistä SIVUT

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot